Tájékoztató. Kötelező felszerelés csapatonként: - Laptájoló (360 ), - Elsősegélycsomag, - Ceruza, toll, vonalzó, körző, jegyzetpapír.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Kötelező felszerelés csapatonként: - Laptájoló (360 ), - Elsősegélycsomag, - Ceruza, toll, vonalzó, körző, jegyzetpapír."

Átírás

1 Tájékoztató Kötelező felszerelés csapatonként: - Laptájoló (360 ), - Elsősegélycsomag, - Ceruza, toll, vonalzó, körző, jegyzetpapír. Ajánlott felszerelés csapatonként: - Balaton turistatérképe Kötelező felszerelés egyénileg: - karóra, - bögre, kés (bicska) - sportos öltözet, esőkabát, fürdőruha. Ajánlott irodalom: 1. Google: - Wikipédia: Keltatúra- Balatonföldvár, Kelta-túra totó, o Földvári séta - Balatonföldvár o Szántódpuszta régi Honlapja, Szántód, Balatonföldvár, Szántódpuszta, Somogy megye - története, Kaposvár- története Zamárdi Szamárkő Somogyvár Földrajz, története, Balaton 2. Bármilyen könyv, amelyik alapvető tereptani-, térkép- és tájolóhasználati ismereteket nyújt.

2 Információk versenyszámonként: 1. Városismereti verseny: - Minden csapat Balatonföldvár térképet (Kelta túra) kap. - A feladatok a Kelta túra információs táblái és a helyszínek felkeresésével nyerhető információk alapján megoldhatóak. - A célban felismerési feladatok is lesznek. 2. Az elméleti verseny témakörei: - Somogyország (TOTÓ), - Balaton (TOTÓ), - Szántód (feladatlap), - Szántód (RÉV) az irodalomban (feladatlap), - Felismerési feladtok képek alapján: halak, madarak, rovarok, emlősök, gyógynövények, fák, levelek, - Népi meteorológia (feladatlap), - Tereptan (TOTÓ), - Feladatok térképen (mérési és szerkesztési), - Egy kis nyelvlecke : - o Régi mesterségek tevékenységének leírása, o A háziállatok családja (hím, nőstény, kis állat neve) Pálóczi Horváth Ádám Emléktúra: Szántód A Balaton partjának legszebb részén fekszik Somogy legfiatalabb önálló települése, Szántód. A megye északi kapujának nevezett kisközségben kikötője van a déli partot az északival összekötő

3 kompjáratnak, s ez meglehetősen forgalmassá teszi a közutakat is. A térségben korszerűek a közlekedési lehetőségek. A főútvonal mellett a Balaton-parton végighalad a vasút. a szántódi vasútállomáson négypályás rendező-pályaudvara épült fel. Szántód jelentős közlekedési csomópont. Szántód Árpád-kori település, már a tihanyi apátság alapítólevelében tesznek említést róla. A Tihannyal való összeköttetés egyidős a faluval, már II. Endre 1211-es birtokösszeíró levelében szerepel a rév kifejezés. E tényt erősíti, hogy IV. Kelemen pápa bullája is megemlíti a balatoni rév létezését. Az átkelőt később II. József a királyi kamara felügyeletébe helyezte, majd a XX. század elején Somogy vármegyéhez, később pedig a Balatoni Hajózási társasághoz került. Szántódot nem véletlenül nevezik a megye északi kapujának. A község és Tihany közötti kompjárat a szezon alatt hatalmas forgalmat bonyolít le, hiszen a közlekedési eszköz összeköti az északi és déli part legszebb településeit. Az átkelést évszázadokon keresztül fadereglyékkel oldották meg, a múlt században nagy fahajó közlekedett, ma pedig modern kompok szállítják az utasokat és az autókat ban a postai forgalomba is bekapcsolták, 1928-tól motoros komphajó szállította az utasokat. Bár a település önkormányzata a legfiatalabb Somogyban, mégis tapasztalt falufejlesztő módjára kezdtek el dolgozni az elöljárók 1997-ben. Ekkor községház-avatót tartottak, önálló falunapot rendeztek, s éppúgy igyekeztek a település lakóinak komfortérzetét növelni, mint a falu arculatán javítani. Rendeleteikkel pedig az önkormányzatiság alapjait teremtették meg a községben. Szántód lakóinak egy csoportja már az önkormányzati törvény megjelenésekor ben törekedett a Zamárditól való különválásra, ám erőfeszítéseiket akkor nem koronázta siker. Négy évvel később, majd 1996-ban újra népszavazást tartottak, s a megismételt alkalommal a többség már az önállóság mellett voksolt. Azután csatlakoztak a balatonföldvári körjegyzőséghez, s velük közösen szervezték meg az Szántód nevezetes idegenforgalmi látványossága a Balatonon kívül Szántódpuszta, amely 1995-ben kapta meg az Európa Nostra-díjat építészeti hagyományainak őrzéséért, s az értékes műemlékek helyreállításáért. A majorságot I. András adományozta a tihanyi apátságnak, s többnyire egyházi birtok volt. Amikor II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, a tihanyi bencés apátság birtokai, az un. vallásalap tulajdonába kerültek. A kincstár 1785-ben Szántódot Pálóczi Horváth Ádámnak adta bérbe, aki csaknem egy évtizedig élt, gazdálkodott a birtokon. Számos irodalmi műve itt született, több levelét innét keltezte. Kapcsolatban állt és levelezett korának számos ismert és kiemelkedő személyével: Kazinczyval, Csokonaival Sokoldalúsága és nagy olvasottsága miatt kortársai polihisztornak tartották. A szántódi Közösségi Ház az ő nevét viseli. A puszta legszebb része a Kristóf kápolna, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tihanyi félszigetre, s a Balaton északi partjára. Pálóczi Horváth Ádám (Kömlőd, május 11. Nagybajom, január 28.) költő, író, hagyománygyűjtő tól a debreceni református kollégiumban tanult. Mivel a papi pályához nem érzett kedvet, ban kimaradt a kollégiumból s még ebben az évben ügyvédi és mérnöki vizsgát tett. Rövid földmérő mérnöki működés után, 1783-tól élete végéig Somogy, illetve Zala megyei községekben gazdálkodott. Rendezett anyagi körülmények között élt, de házasélete hányatott volt: első és második feleségétől elvált; a harmadikat, nevelt leányát, már betegeskedve, nem sokkal halála előtt vette feleségül táján már országszerte ismert, népszerű költő volt. Kazinczy Ferenccel éveken át levelezett; Csokonai Vitéz Mihályt bizalmas barátjává fogadta. Petrikeresztúri tartózkodása idején ( ) a Keszthelyi

4 Helikon mintájára megalakította és összefogta a főként nőírókból álló Göcseji Helikon -t. Amikor németgúnyoló versei miatt 1814-ben eljárást indítottak ellene, a versek megtévesztő átköltésével terelte el magáról a gyanút. Mint országgyűlési követ 1790-től kezdve csaknem minden országgyűlésen részt vett. A vallási vitákban a tolerancia álláspontját képviselte. A nyugati feminista mozgalmat is megelőzve szót emelt a nők választási és hivatalviselési joga érdekében től a pesti, később a zalaegerszegi szabadkőműves páholy tagja volt. Az MTA és az OSZK sok kiadatlan munkáját őrzi. Öltözetében, viselkedésében mindig hangsúlyozta "szittya"' magyarságát de a felvilágosodás és a szabadkőművesség is nyomot hagyott munkásságán. {119.} Polihisztor volt, értett a matematikához, csillagászathoz, kémiához és alkémíához, filozófiához és lélektanhoz; foglalkozott történeti kutatásokkal, néprajzzal és földrajzzal, s mindennél nagyobb szenvedélye volt a "régiségek" felkutatása a szokások, példabeszédek, versek és a dalok hagyományában. Első irodalmi sikerét a Hunyadi Jánosról írt eposzkísérletével aratta (Hunniás, 1787), melyet Csokonai is nagy elismeréssel fogadott. Ma már csak szándékát tartjuk figyelemre méltónak, nem a művészi kidolgozást. Hunyadi a rigómezei csata után régi ellenségének, Drákula vajdának fogságába esik, neki beszéli el a várnai és a rigómezei csatát. Az eposz elsorolja Hunyadi további harcait, de nem tudja nemzeti jelentőségűvé emelni őket, az ábrázolás szűkkörű személyes intrikákat sorakoztat fel. És bár Horváth Ádám a felvilágosodás humanizmusának jegyében azt bizonygatja, hogy Hunyadi sorsában épp az a nagyszerű, hogy nem a származás, hanem érdem emelte magasba, az eposz végén mégis kideríti róla, hogy királyi származású. Voltaire Henriade-ja nyomán a csodás elemeket allegorikus formában szerepelteti (Irigység, Kevélység, Széthúzás). Bár Horváth Ádám szemléletét a felvilágosodás tartalmi és formai hatása is alakította, műve a magyar múlt dicsőségének nemesi szemléletű feltámasztása; sikerét főként ennek köszönheti. Több verses füzete jelent meg Hol-mi címmel (1788, Pest, 1792, Győr, 1892, Pest). Ezek már nem arattak oly nagy tetszést, mint eposza. Költeményeinek színvonala egyenetlen; unalmas moralizálások, filozófiai eszmefuttatások, alkalmi versek (politikai és irodalmi tárgyúak) váltakoznak "dévaj"-hangú tréfákkal. A legjobb darabokat átvette nagy versgyűjteményébe ben köszönti a korona hazahozatalát és Lipót trónra lépését. Röpiratokat ír a nők egyenjogúsításáról, és mint Bessenyei vagy Kármán, követeli kiművelésüket. (A magyar asszonyok prókátora, A férfiak felelete, 1790). Egy másik röpirata a magyar nyelv jogát védelmezi (Egy rövid tudositó Levél). Munkásságát ebben az időben erős felvilágosító-tanító célzat hatja át: lélektani könyvet (Psychologia... Pest, 1792), majd népszerű verses oktató-költeményt ír a csillagászatról (Legrövidebb Nyári Éjtszaka, Pozsony, 1791). Nemzeti sajátosságainkat Horváth Ádám a régiség hagyományaiban és a népköltészetben kereste. Lejegyezte a sajátosan magyar szólás-mondásokat és a népszerű dalokat. Gyűjtő elvei még nem választják szét a régit és a népit, a népit és a népszerűt; népi és régi dallamokat kortársainak megzenésített, énekelt műveivel és a maga költeményeivel vegyesen másol be Ó és Uj, mintegy Ötödfélszáz énekek, ki magam csinálmánya, ki másé című gyűjteményébe, mely 1813-ban készült el (csak 1953-ban jelent meg). Számos versében énekelte meg a Balatont, amelyet ő nevezett először magyar tengernek.

5 Pálóczi Horváth Ádám Kazinczihoz Kafsára : 7. Jun részlet - El-érkezem a' Rév-házhoz De míg közel hajtaték, Már a' vefzes Magyar tenger zuhogáfa hallaték. Háborgó napra változnak hát a' tsendes éjjelek? Nőnek a' habok, - harfognak a' mord éfzaki fzelek. Nézem az álmadott hajót, - hát azt ott nem találom, - Ellenkező izél fúj, - talám meg- is- tsalt hát az álom. A Szántódhoz is kötődő költő születésének 250. évfordulóját évben ünnepelhetjük. Ebből az alkalomból szervezte meg egyesületünk első Emléktúráját. Ideális túrázó időben ezúttal egyesületünk hivatalos székhelyétől a Pálóczi Horváth Ádám közösségi háztól indítottuk túránkat. A gyülekezés előtt kicsit körbe fényképeztem a település ezen részén látható nevezetességeket, a vasútállomás környékét és a Kossuth parkot is. Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. éves évfordulójáról a községben több rendezvénnyel is megemlékeztek, a hivatalos programból ugyan kimaradt a mi emléktúránk de azt gondolom, hogy a 16 egyesületi tag és 21 vendég nagyon jól érezte magát ezen a kellemes kiránduláson. Egyesületünk a nagy költő emlékére egy szép kitűzőt is készíttetett melyet minden túratárs megkapott a túra elején. 2.

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 > A Balaton és környéke b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 Hat borvidék ezernyi íze / 23 A múlt nyomában / 28 A régió követei / 33 Programajánló

Részletesebben

Siófok aktívan. Siófok Active

Siófok aktívan. Siófok Active Siófok aktívan Siófok Active TARTALOMJEGYZÉK / contents Bevezető köszöntő... 3 Introduction greeting Történeti visszatekintés... 4-5 History of Siófok FÜRDŐÉLET - A HŐSKOR... 6-7 Life on the beach glorious

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI MILLENNIUMI NAP

A TARTALOMBÓL: ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI MILLENNIUMI NAP S Z A K M A I - M Ó D S Z E R T A N I, I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T Kiadja a Kollégiumi Szövetség A TARTALOMBÓL: ORSZÁGOS KOLLÉGIUMI MILLENNIUMI NAP PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY ISMERJÜK MEG TESSEDIK

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky

jével adott át bennünket a megyének, s 1992-ben teljesen kiürítettük a Bajcsy-Zsilinszky S Z A K M A I - M Ó D S Z E R T A N I, I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T Kiadja a Kollégiumi Szövetség Alapította a Kollégiumokért Sajtóalapítvány A TARTALOMBÓL: 50 éves a komáromi Középfokú Kollégium

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN

JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN JELES TERMÉSZETTUDÓSAINK, VÁROSUNK, BALATONFÜRED VONATKOZÁSÁBAN Szerkesztette: Pongrácz László Balatonfüred 2010 1 Balatonfüredhez kapcsolódóan, kilenc, olyan természettudóst kell megemlíteni, akiknek

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI Szívünkbe égett történelem BEMUTATKOZÁS Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) Falvaink Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati csücskében

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink*

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* FEHÉR KATALIN Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* In.: Orbis Pictus. A szemléltetés évszázadai Szerk. Jáki László. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest 2000. 72-81. A magyar tankönyvtörténet

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

Kanizsa. Gyorsított személyautó tanfolyam indul június 16-án és június 25-én rendkívüli kedvezménnyel GYAKORLATI VEZETÉS 2400 Ft/óra

Kanizsa. Gyorsított személyautó tanfolyam indul június 16-án és június 25-én rendkívüli kedvezménnyel GYAKORLATI VEZETÉS 2400 Ft/óra Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 21. szám 2014. június 5. VOKSH Oktatási Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448 Gyorsított személyautó tanfolyam

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ A KAPU A VILÁGRA Program- és városismertetõ Mire jó a könyv, könyvtár, a hangtár és a könyvtáros? Tudás elmélet gyakorlati alkalmazás A Mátrix Marketing Mûhely ügyvezetõjeként számomra nélkülözhetetlen

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

GYSEV. magazin HÚSVÉT KÖRMEND SPORT PRÁGA KIRUCCANÁSOK ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÜLFÖLDI ÚTI CÉL ROVAT II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS

GYSEV. magazin HÚSVÉT KÖRMEND SPORT PRÁGA KIRUCCANÁSOK ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÜLFÖLDI ÚTI CÉL ROVAT II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS GYSEV II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS magazin ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÖRMEND HÚSVÉT SPORT ROVAT KIRUCCANÁSOK KÜLFÖLDI ÚTI CÉL PRÁGA Ingyenes kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható Túravonat a Bakonyba

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben