Útmutató a éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv"

Átírás

1 Útmutató a éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1

2 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT-követelmények Hogyan használjam az EnergiaOrszágot? Az energavállalat című részhez kapcsolódó útmutató Az energiavállalat Áramkereskedés A kibocsátásfelügyelet című részhez kapcsolódó útmutató Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése Az otthoni energia számbavétele Az áramtermelő című részhez kapcsolódó útmutató Tudósítás Zúgóbércről A kormány című részhez kapcsolódó útmutató A kormány Háromféle szempont A környezetvédelmi szakember című részhez kapcsolódó útmutató Az üvegházhatás Az üvegházhatás következményei Nincs meleged? A háztulajdonos című részhez kapcsolódó útmutató A háztulajdonos Az energiatakarékos ház Saját teljesítmény értékelése Hasznos honlapok Bevezetés Az E.ON EnergiaKaland egy új, nagyszabású program, amelynek célja, hogy segítse az energiával kapcsolatos ismeretek oktatását a fiataloknak. Akár most kezdik el, akár most fejezik be az iskolát, a diákok életében fontos téma lesz az energia. Ahhoz a generációhoz tartoznak, akiknek az energiával kapcsolatban kulcsfontosságú döntéseket kell meghozniuk mind egyénileg, mind együttesen, s ezek a döntések nemcsak őket, de a világ többi részét is érinteni fogják. Az E.ON EnergiaKaland program arra törekszik, hogy segítse egy energiaügyekben járatos nemzedék nevelését azzal, hogy információkat ad nekik a szakavatott döntésekhez. A program EnergiaOrszág című része éves tanulók számára készült, a Nemzeti alaptantervvel szoros összhangban. A Hogyan használjam az EnergiaOrszágot? c. részben találja meg a további részleteket arról, hogyan illeszthető a program a helyi tantervbe, szakkörök és más, tanórán kívüli nevelési programokba. A program továbbá segít Önnek a tanulók szociális és állampolgári kompetenciái fejlesztésében, valamint hozzájárul a digitális és kommunikációs kompetenciák kialakításához is. Az EnergiaOrszág két részből áll: a oldalon található online feladatokból, valamint egy tantermi oktatócsomagból, amely 19 színes tudáskártyát és 6 db, szabadon és szükség szerinti példányban fénymásolható feladatlapot tartalmaz. A tudáskártyák és feladatlapok a fenti weboldalról letölthetők. át tud-e állni az ország megújuló energiaforrások használatára. A kibocsátásfelügyelet Az áramtermelő A kormány A környezetvédelmi szakember A háztulajdonos A fenti anyagrészeket az alábbiakban felsorolt online feladatok és nyomtatott anyagok segítségével lehet bemutatni. 2 Az E.ON EnergiaKaland oktatócsomag a helyi feltételekhez, pedagógiai célokhoz és a tanulók egyéni sajátosságaihoz illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a leghatékonyabb helyi tanítási-tanulási megoldásokhoz. Az online, az internetes portálon hozzáférhető tananyagot akár a nyomtatott kiegészítőkkel, akár azok nélkül, önállóan is fel lehet használni. Az EnergiaOrszág programban a tanulók az alábbi döntéshozók szerepében megvizsgálhatják, vajon 3

3 Tudáskártyák természettudományos, digitális, tanulási, szociális és Az EnergiaOrszág feldolgozásakor érvényesülő főbb állampolgári kulcskompetenciájának fejlődéséhez. NAT követelmények: 1. Szén Az EnergiaOrszág programcsomag feldolgozása elősegíti a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közül Beszélgetés és vita a társadalmi, gazdasági és 2. Kőolaj Az EnergiaOrszág 3. Földgáz 4. Atomenergia pedagógiai koncepciója és az aktív állampolgárságra és demokráciára, környezeti témákról. A tárgyilagos érvelés és a gazdasági, a környezettudatosságra irányuló és a a személyeskedés megkülönböztetése. 5. Vízenergia a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészséget szolgáló nevelési célok helyi Saját vélemény érthető megfogalmazása. 6. Szélenergia 7. Napenergia megvalósulását. Mások véleményének türelmes meghallgatása és Az EnergiaOrszág elsősorban a felső tagozatos 8. Biomassza figyelembevétele. Csoportmunka, páros és tanulóknak (11 15 éveseknek) szóló oktatási 9. Hidrogén üzemanyagcellák A programcsomag a hatékony (egyebek között egyéni munka. A kooperációs készség és 10. Geotermikus energia program, amely teljes mértékben megfelel a kooperatív, a projekt rendszerű és a számítógéppel a konfliktusmegoldási tapasztalatok tudatosítása. 11. Talajhő-energia a Nemzeti alaptanterv (NAT) előírásainak, támogatott) tanulásszervezési módszerek A programcsomag biztosítja a tanulók számára, 12. Hullámenergia így az bármelyik hazai közoktatási intézmény helyi alkalmazását igényli, ezáltal erőteljesen fejleszti hogy további ismereteket szerezzenek az ország, 13. Árapály-energia tantervébe beilleszthető. a diákok egyéni tanulási szokásainak erősödését, a környék, a lakóhely gazdálkodási kérdéseiről, 14. Áramtermelés hozzájárul a differenciált képességfejlesztéshez, a környezeti és természeti értékeiről, az azokat 15. Az áram elosztása Az EnergiaOrszág az felső tagozatosok a tanulási esélyegyenlőség biztosításához. fenyegető veszélyekről és a megóvásukra tett 16. Áram az otthonunkban energiatudatossága elmélyítésében, tudásuk és Az EnergiaOrszág tanulási helyzetei alkalmasak erőfeszítésekről a technika körültekintő 17. Az éghajlatváltozás és a környezet kompetenciáik fejlesztésében hatékony szerepet a szimulált döntési játékokon alapuló tapasztalás és alkalmazásával. Összefüggő jelenségek, folyamatok 18. Első a biztonság! tölthet be azáltal, hogy a tanulók személyes kombináció, a következtetés és a probléma- vizsgálata a természettudományi tudás alkalmazása szempontjából (a modern tudományos-műszaki 19. Teljes biztonságban tapasztalataira építve szerteágazó megoldás fejlesztésére, különös tekintettel technikai-környezeti-természettudományi és az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és eredmények technikai alkalmazásának gazdasági ismereteket és fejlesztő feladatokat kínál konkretizálás erősítésére, mindennapokban folyamatai). Az elektromosság alkalmazásával Feladatlapok az energiafajták, a megújuló és a nem megújuló történő felhasználására. összefüggő technikai jelenségek és társadalmi 1. Az energiavállalat: áramkereskedés (fosszilis) energiafajták felhasználásának folyamatok összekötése a fizikai ismeretekkel. 2. A kibocsátásfelügyelet: az otthoni energia környezetre gyakorolt hatása, Az EnergiaOrszág oktatóprogram épít a tanulók A természeti és technológiai folyamatok elemzése számbavétele az energiatakarékosság jelentősége, és önértékelésére, hatékony értékelési módszerei az energia átalakulásának fogalmával, szemben 3. Az áramtermelő: tudósítás Zúgóbércről az energiafogyasztással kapcsolatos biztonság révén formálja a diákok énképét, önismeretét, a keletkezés és eltűnés fogalmaira épülő 4. A kormány: háromféle szempont terén. Az EnergiaOrszág program feladatai és tanulási motivációit. magyarázatokkal. Az energiamegmaradás 5. A környezetvédelmi szakember: tanulói tevékenységei szimulációs döntési törvényének alkalmazása egyszerű problémák Nincs meleged? helyzeteket és szerepjátékokat is tartalmaznak, Az EnergiaOrszág oktatóprogram tanulási megoldásában. Az ember által megvalósított 6. A háztulajdonos: az energiatakarékos ház amelyek az energiafajták közötti választásról, követelményei a NAT műveltségterületei közül energiaátalakítási folyamatok környezeti az energiatermelésről és fogyasztásról szóló kiemelten az Ember a természetben, a Földünk és hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási döntések technikai, társadalmi-gazdasági és környezetünk, Ember és társadalom, módok megismerése. Önálló álláspont formálása a ökológiai összefüggéseit mutatják be. E döntési Az alábbi tanári útmutató bemutatja az online az Informatika és az Életvitel és gyakorlati ismeretek felmerülő társadalmi, gazdasági, politikai tevékenységek és feladatlapok használatát, valamint játékok a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatát 6 8 évfolyamokon elvárható tanulási tartalmakat kérdésekkel kapcsolatban. Törekvés a fenntartható arra vonatkozóan is tanácsokat nyújt, hogy mely segítik, és a NAT aktív állampolgárságra és képviselik. fejlődés biztosításával kapcsolatos problémák pontokon lehet szüksége több segítségre demokráciára nevelés kiemelt fejlesztési feladatát enyhítésére, megoldására, ehhez az összes a lassabban tanulóknak. valósítják meg. Az oktatócsomag bevezet természettudományi tantárgyban megszerzett a számítógép segítségével folyó tanulás ismeret, képesség felhasználása. A pedagógiai munka tervezésének megkönnyítése módszereibe is. Online interaktív tevékenységből Az energiatakarékos szemlélet kialakítása érdekében mellékeltük az online feladatok becsült (játékok és feladatok) és ezekkel együtt vagy ezektől a hétköznapi életben és az iskolai lét során. időtartamát, de kérjük, vegye figyelembe, hogy akár függetlenül is használható nyomtatott tanulói A kritikai és a kreatív gondolkodás képességének a szükséges időráfordítás nagymértékben függ feladatlapok, tudáskártyák gyűjteményéből áll. fejlesztése a gondolkodási technikák a tanulók felkészültségétől, egyéni tanulási Az EnergiaOrszág tanulói tevékenységei és sajátosságaitól! A saját teljesítmény értékelésére megismerésével (pl. természet-, gazdaság- és differenciálható feladatai hozzájárulnak a diákok szolgáló értékelőlapok segítségével a tanulók társadalom-földrajzi elemek közötti anyanyelvi (szövegértési, olvasási), témánként értékelhetik saját fejlődésüket. összefüggésekben). 4 5

4 Földrajzi-környezeti tartalmú információk feldolgoztatása tanári irányítással egyéni és csoportmunkában, lényegkiemelés szövegből, összehasonlítások, információk csoportosítása és rendszerezése; adatok, egyszerű adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, összehasonlítása; következtetések levonása a készen kapott és a számítással nyert adatokból, tényekből; a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban. A számítógéppel támogatott együttműködő tanulás elősegítése földrajzi-környezeti témájú digitális tananyagok használatával. A rövidebb és hosszabb távú természeti, társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok áttekintése példák alapján (pl. a természeti és társadalmi környezet változásai). Annak beláttatása, hogy az emberiség által legintenzívebben használt energiahordozókból bolygónk készletei végesek. A környezetet károsító leggyakoribb szennyezőanyagok és forrásaik megismertetése. A szennyezőanyagok károsító hatását mérséklő, megszüntető eljárások megismertetése. A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak és kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejövő környezeti változások észrevétele. A (az energia-) termelő és a fogyasztó folyamatok rövid és hosszú távú következményeinek felismertetése a környezetben, hazai és regionális példákon. Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismertetése. Annak tudatosítása, hogy az egyes országok eltérő mértékben járulnak hozzá a földrajzi környezetet pusztító folyamatokhoz. A természet- és a környezetvédelem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megismertetése. Annak megértetése, hogy a környezet védelméért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk (pl. esetelemzéssel, helyzetgyakorlattal). Az aktív és felelős döntések meghozatalára képes állampolgárrá válás iránti igény kialakítása a tanulókban. Hogyan használjam az EnergiaOrszágot? Az E.ON EnergiaKaland EnergiaOrszág című modulja a körülményektől (pl. az osztály létszámától és képességeitől, számítógépes hozzáféréstől) függően más és más módon használható. Az alábbi táblázatból kiderül, hogyan egészítik ki egymást az egyes online feladatok és a feladatlapok. Az egyes fejezetek egymástól függetlenül is használhatók, ám több anyag alkalmazása esetén ezt a sorrendet javasoljuk. A honlap felépítése és a feladatlapok számozása szintén ezt a sorrendet követi. Rendelkezésére áll a téma szerinti keresés funkció is, amelynek segítségével könnyen megtalálhatja az adott témához kapcsolódó feladatokat. EnergiaOrszág témakörök Az energiavállalat Az áramtermelő Az EnergiaOrszág oktatócsomag feldolgozható a felső 6. Az energiatakarékos ház Ember a természetben, fizika és tagozatos földrajz, fizika, osztályfőnöki és technika tanítási órákon, szakköri keretben, az erdei iskolai program keretében, és feladatai ajánlhatók a nem szakrendszerű oktatás időkeretében, az ötödik hatodik osztályokban. 6 7 Fejezetek A kibocsátásfelügyelet Az áramtermelő A kormány A környezetvédelmi szakember A háztulajdonos Online feladatok és feladatlapok A vezérlőpult 1. Energiakereskedelem Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Az ország szén-dioxidkibocsátásának csökkentése 2. Az otthoni energia számbavétele Az áramtermelő 3. Tudósítás Zúgóbércről A kormány 4. Háromféle szempont Az üvegházhatás Az üvegházhatás következményei 5. Nincs meleged? A háztulajdonos Középponti műveltségterület tantárgy fizika és földrajz, Ember a természetben, Földünk és környezetünk fizika Ember a természetben, fizika Ember a természetben, fizika Ember a természetben, fizika és Ember a természetben, fizika Ember a természetben, fizika és

5 Az energiavállalat című részhez kapcsolódó útmutató Az energiavállalat Áramtermelés a különféle erőműtípusok működésének bemutatása az energiaátalakítás ismétlése egyéni értékelőlappal Kis csoportos a tanulók az internet segítségével ismerhetik meg az áramtermelés és az energiaátalakítás különböző módjait. Bizonyos időtartamot vagy meghatározott számú átalakítást követően a tanulók bemutathatják az osztálynak, amit tanultak. Az egész osztály együtt ha interaktív táblát használ, az osztály minden tagja javasolhat megoldásokat az energiaátalakításokra. Ez jó módszer egy tanórai vita elindításához. Megkérdezheti például, hogy: Mit csinálnak a berendezés bizonyos részei? Milyen módon szoktuk pazarolni az energiát? Hogyan takarítjuk meg? Miért szerepel a Nap a legtöbb energiaátalakítási lánc kezdetén? Áramkereskedés Ember a természetben Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra Cél: az áramkereskedelem és az országos hálózat részletes bemutatása a feladat során nyújtott teljesítmény alapján, illetve a feladat után a tanár irányított kérdéseivel Szükséges felszerelés: A feladat megvalósítása némi előkészületet igényel. Szükséges anyagok: egy legalább 20 literes műanyag vizeskanna, tele vízzel. A tisztított ivóvíz-adagolók tartálya tökéletesen megfelel a célra négy, egyenként 1,5 méteres gumicső (lehetőség szerint különböző átmérővel) szigetelőszalag négy nagy műanyag mérőedény, milliméteres beosztással legalább 16, különböző méretű műanyag mérőedény, milliméteres beosztással két nagy kancsó egy kisebb asztal egy síp egy vödör egy stopperóra A feladat rendetlenséggel és kosszal járhat, ezért azt lehetőleg szabadtéren, a megfelelő magatartás-kultúrát tanúsító tanulókkal végezze! Az egész osztály együtt az alábbi megjegyzéseket az 1. feladatlap: Áramkereskedés utasításaival együtt olvassa el! Helyezze a víztartályt az asztalra, és töltse meg vízzel! Győződjön meg arról, hogy az kellően stabil és biztonságos! Helyezze mind a négy gumicső végét a tartályba úgy, hogy egy-két centiméter híján leérjenek az aljáig! Szigetelőszalaggal rögzítse a csövek másik végét a tartályhoz és az asztalhoz az ábrán látható módon! Amikor készen áll, szivattyúzza ki a vizet a csöveken keresztül! A víz a négy erőmű áramtermelését jelképezi. A feladat ezt követően a feladatlap utasításai szerint folytatódik. Szigetelőszalag Gumicső Víztartály Asztal lehetőségét. Ha a tanulóknak több vízre van szükségük, Öntől kell azt beszerezniük, még mielőtt az energiaszolgáltatók beleöntenék az összegyűjtött vizet a kancsókba. Ha túl sok vízzel rendelkeznek, a felesleget Önnek kell átadniuk. Ez jelképezi a többletáramot, ami exportálható. Az elején lassan haladjon, amíg minden tanuló megérti, hogy mi a feladata! Ezt követően felgyorsíthatja a menetet, ám hangsúlyozza, hogy a feladat lényege a folyamat pontos megértése! Ez nem versenyfutás! Biztonsági okokból kérje meg a tanulókat, hogy ne futkározzanak! A feladat elvégzése előtt vegye számba a lehetséges kockázatokat! A feladat megfelelő kontextusba helyezéséhez, a részletek megértéséhez előzetesen tájékoztassa tanulóit az energiakereskedelem alapjairól! A termelési előrejelzések és az igények bejelentését követően az országos áramhálózatnak kell eldöntenie, hogy szüksége lesz-e a vödörben tárolt tartalék vízre. Ön képviseli az áramexport, illetve import 8 9

6 A kibocsátásfelügyelet című részhez kapcsolódó útmutató Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Ember a természetben Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra annak bemutatása, hogy milyen következményekkel jár, ha továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat használunk a szén elégetésekor lezajló kémiai folyamatok átismétlése a szén-dioxid környezetre gyakorolt hatásának áttekintése a szén körforgásának bemutatása egyéni értékelőlappal Egyéni ha elegendő számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan is elvégezhetik a gyakorlatot. Kis csoportos adjon tanulóinak 10 percet, hogy többször, akár háromszor is átolvassák a feladatot! Ezt követően az egész osztály együtt tehet megoldási javaslatot. Az egész osztály együtt az interaktív táblát használva kérje meg az osztályt, hogy tegyenek javaslatokat az energia megtakarítására! A műveleteket online is el lehet végezni, esetleg úgy, hogy kijelölnek egy tanulót a tábla kezelésére. Az ország szén-dioxidkibocsátásának csökkentése Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra a szén-dioxid-kibocsátás néhány, lakosságra gyakorolt hatásának bemutatása a tanulók ösztönzése a lehetséges megoldások keresésére egyéni értékelőlappal Az egész osztály együtt használja az interaktív táblát, hogy az egész osztály részt vehessen! Kezdjék a foglalkozást azzal, hogy megnézik a kibocsátásfelügyelet bevezető részét! Kérje meg a tanulókat, hogy határozzák meg, mi a szén-dioxid! A szén-dioxid egy szintelen szagtalan gáz, mely 1 mol szénből és két mol oxigénből épül fel. A szén-dioxid az a gáz, amit légzés közben kilégzünk, ám a szén-dioxid-kibocsátás nem közvetlenül a népességnövekedés miatt emelkedik a probléma forrása az ember gazdasági tevékenysége, különösen a fosszilis tüzelőanyagok égetése. Az osztály közösen állítson össze egy listát azokról a Magyarországon megtalálható növényekről, amelyek érzékenyek a hidegebb vagy melegebb időjárásra! Egyes növények, például a kukorica vagy a paradicsom, jobban megteremnek melegebb éghajlaton. Másoknak azonban, köztük a burgonyának, a búzának és az árpának, többet árthatnak az élősködők és a betegségek, amelyek túl fogják élni a melegebb, csapadékosabb teleket. Ami az árvizeket illeti, ennek egyik kiváltó oka a melegedés miatt gyakrabban előforduló hatalmas esőzések. Kérdezze meg a tanulókat, tudnak-e másik okot! Ossza ki a 6. tudáskártya: Szélenergia lapot vagy használja az interneten megtalálható Energiaforrás anyagot! Fusson végig a kártya tartalmán, majd írja föl a táblára, milyen helyszínek a legalkalmasabbak szélerőmű építésére! A fő szempontok a következők: uralkodó széljárás Magyarország esetében északnyugati vízparti fekvés a legtöbb ilyen helyen a szél a víz felől fúj tengerszint feletti magasság az épületek és más akadályok (hegyek, fák) gyengíthetik a szél erősségét. A szélerősség háromféle környezetben mindig nagy: sík területeken, hegycsúcsokon és a tengeren. Kérje meg a tanulókat, hogy mondjanak olyan helyet, ahova biztosan NEM építenének szélerőművet, például völgybe, beépített területre vagy szélvédett hegyoldalra! Ha ezzel végeztek, tegye fel az alábbi kérdéseket! (A felsőbb évfolyamos vagy jobb képességű tanulóknak a feladat elvégzése közben is felteheti a kérdéseket.) Mi a helyzet a hajózási útvonalakkal? Gondot okoznak-e ebből a szempontból a szélerőművek? (Elvileg nem, főleg ha viszonylag sekély vízre telepítik őket.) Mi a helyzet a radarral és az alacsonyan szálló (pl. sport-) repülőgépekkel? (A szélturbinákat csak olyan helyre építik, ahol ez nem okoz gondot.) Mi a helyzet a beruházási-telepítési költségekkel? Hol drágább szélerőművet építeni, hegytetőn vagy a tengeren? (Ezt kutatási projektként is feladhatja.) És mi a helyzet a bolygó jövőjével? Szabad-e az embereknek elvetni a zöldtechnológiákat csupán azért, mert nem tetszik nekik azok külső megjelenése? (Korábban elfogadtuk például a villanyoszlopok megjelenését. A szélturbinák esetében tényleg annyira más lenne a helyzet?) Van-e kötelezettsége a társadalomnak a jövő nemzedékek iránt? Ezt követően kezdjék el a feladatot! A tanulók kis A bevezetést követő vetítés során kérdezze meg csoportokban dolgoznak, és szükségük lesz a csoportot, szerintük miért nem a népesség számítógépekre is. El kell dönteniük, mely helyszínek növekedése a közvetlen kiváltó ok! A válasz: lennének alkalmasak egy legalább nyolc turbinából az élőlények többsége szén-dioxidot lélegez ki, álló szélerőműpark megépítésére. Irányítsa őket és ahogy nő az emberi népesség, úgy csökken az internetes feladathoz, ami segíthet nekik a többi élőlény száma. Kérdezze meg az osztályt, a lehetséges helyszínek rangsorolásában! vajon miért jelentősek és milyen hatással járhatnak a Ha elkészültek, minden csoport mutassa be a saját hőmérsékletben bekövetkező legapróbb változások! javaslatát az osztálynak

7 Az otthoni energia számbavétele Ember a természetben és Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, illetve kiadható házi feladatnak is. különféle energiaforrások megvizsgálása, előnyeikkel és hátrányaikkal együtt a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével és a különféle energiaforrásokkal összefüggő feladatok összekapcsolása írásbeli munka osztályzata Egyéni adja fel az egyik vagy mindkét elszámolási feladatot a tanulóknak! A projektet könnyen tanulói életkorához vagy képességeihez szabhatja, ha módosítja az elvárt információ mennyiségét vagy mélységét. Amennyiben az idő engedi, a tanulók bemutathatják eredményeiket a csoport többi tagjának is. Az áramtermelő című részhez kapcsolódó útmutató Az áramtermelő Tudósítás Zúgóbércről Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: ideális esetben két tanóra, illetve a kettő között egy kutatást igénylő házi feladat. a globális felmelegedéssel kapcsolatos tények felkutatása a diákok megtanítása arra, hogyan mutassanak be egyszerű módon összetett ismereteket a helyi médiának készült tudósítás, amit Ön értékel egyéni értékelőlappal Kis csoportos a tanulók helyi újságírók szerepét eljátszva tudósítanak egy tervezett szélerőműpark kapcsán megrendezett lakossági fórumról vagy gyűlésről. Ehhez számítógépre is szükségük lesz. Az online anyagok közül többet is tekintetbe vehetnek: a szélenergiával kapcsolatos tudnivalók (ezek megtalálhatók a 6. tudáskártyán is) a vitában részt vevő helyi véleményformálók gondolatai az utca emberének hangja a Zúgóbérc főutcáján járó-kelő helybéliek véleménye Zúgóbérc térképe a tervezett erőmű helyszínével tények és adatok Zúgóbércről a szélerőművet megépíteni készülő vállalat, a SzélErő Zrt. közleménye ajánlott külső linkek vizsgálja meg a történetet, majd eredményeiket közös prezentációban foglalják össze! Ez lehet írott beszámoló, néhány perces televíziós anyag vagy rádióriport. Hangsúlyozza, hogy a tudósításnak valódi híradás benyomását kell keltenie! Kérdezze meg az osztálytól, hogy mik a főbb elemei egy valódi híradásnak! Ezután kioszthatja a 3. Tudósítás Zúgóbércről, illetve a 6. tudáskártya: Szélenergia anyagokat. A tanulók ezekhez fordulhatnak útmutatásért. Magyarázza el a tanulóknak, hogy tudósítást kell készíteniük a helyi média számára! A csoport minden tagja különböző érdekek szemszögéből 12 13

8 A kormány című részhez kapcsolódó útmutató A kormány Földünk és környezetünk Háromféle szempont Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy vagy két tanóra és egy házi feladat a Kiotói Egyezmény bemutatása szemléltetni, mennyire eltérő a fejlett és a fejlődő országok érdeke, véleménye és politikai nézőpontja az éghajlatváltozással kapcsolatban segíteni a diákoknak az érvelés fölépítésében és az azt alátámasztó tények használatában rövid írásbeli feladat alapján, amit Ön értékel egyéni értékelőlappal Egyéni vagy kis csoportos ha elegendő számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportban is elvégezhetik a feladatot. Vagy pedig használhatja a 4. Háromféle szempont kártyát. A népesség növekedését ábrázolja oszlopgrafikonon! Kérdezze meg az osztályt, tudják-e, körülbelül hányan élnek Magyarországon! (10 millióan) Mit gondolnak, hol növekszik leginkább a világ népessége? (Közép- és Dél-Amerikában, illetve Ázsiában nem pedig Afrikában) Mutassa meg nekik New Orleans fényképét, és kérdezze meg, szerintük a 2005-ös árvíz bizonyítja-e, hogy máris megkezdődött az éghajlatváltozás! A válasz: nem bizonyítja, mivel éghajlatváltozás nélkül is számítanunk kell időnként szélsőséges időjárási jelenségekre. A szélsőséges időjárás azonban az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbá válhat. A Kiotói Egyezmény korlátozza a szén-dioxid-kibocsátást. Az anyag egy másik fejezete részletesebben is foglalkozik a témával, de az Autók adatlappal itt is bemutathatja, hogy a különböző gépjárművek eltérő mennyiségű szén-dioxidot bocsátanak ki. Hallottak tanulói az olyan hibrid meghajtású autókról, mint a Prius, amely alacsony sebességnél villanymotort használ, így a benzinmotor csak 30 km/óra feletti sebességnél kapcsol be? Némi időbe telik majd, míg a tanulók feldolgozzák az oldalon lévő ismereteket. Ha befejezték, a következő feladat az óra keretében (ha az idő engedi) vagy házi feladatként is elvégezhető. Írj rövid összefoglalót a három vélemény egyikéről! Készíts listát a fontosabb pontokról, és rendezd őket sorba! Kezdd a legfontosabbal! Hagyjon 30 percet a feladatra, majd közösen beszéljék meg, mennyire helytálló a három nézőpont! Ha házi feladatnak adta fel, megvitathatják a következő órán. A bizonyítékok kérdése összetett; a tudósok sem mindig értenek egyet az éghajlatváltozással kapcsolatos tényekben. Biztassa arra tanulóit, hogy próbálják meg szétválasztani a tényeket és a véleményeket! Ezt követően közösen írják össze a táblánál a lehetséges megoldásokat! Hangsúlyozza, hogy ez valódi probléma, aminek megoldásán jelenleg is dolgoznak a világ vezetői! Az egész osztály együtt interaktív táblát is használhat a feladathoz. Olvassa fel a bevezetést a weboldalról vagy a feladatlapról! Ellenőrizze, hogy a tanulók értik-e az olyan szavakat és kifejezéseket, mint a fosszilis tüzelőanyag vagy az éghajlatváltozás! A világ három vezető politikusa beszél arról, mit jelentenek számukra a globális felmelegedés okozta gondok, illetve a javasolt megoldások. A tanulók az anyag elolvasása után válaszoljanak az alábbi kérdésekre (ezek a feladatlapon is megtalálhatók)! A feladat ezt követően egy szétnyitott újság képével folytatódik. Az egyes részek kattintással kinagyíthatók. Milyen tények támasztják alá ezeket a nézeteket? Egyetértesz ezekkel a véleményekkel? Válassz ki egyet, és magyarázd meg, miért értesz vagy nem értesz vele egyet! 14 15

9 A környezetvédelmi szakember című részhez kapcsolódó útmutató Az üvegházhatás Ember a természetben Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra annak bemutatása, hogy milyen következményekkel jár, ha továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat használunk a szén elégetésekor lezajló kémiai folyamatok átismétlése a szén-dioxid környezetre gyakorolt hatásának megvizsgálása egyéni értékelőlappal Egyéni vagy kis csoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is végezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt interaktív táblát is használhat a feladathoz. A CO 2 -megjelenítő és az Európa partvonala két rövid, szemléltető feladat, amelyek jól használhatók az egész osztállyal közösen, interaktív táblán. A megjelenítő kitűnően láthatóvá teszi, hogyan emelkedik a szén-dioxid szintje a különböző időtartamok alatt. A partvonalas feladat azt mutatja be, milyen hatással lesz a tengerszint megemelkedése Európára. Az üvegházhatás következményei Földünk és környezetünk Nincs meleged? Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: Egy teljes tanóra, plusz házi feladat Cél: bemutatni, milyen hatással van a globális felmelegedés a tengerszintre és az áradásokra Nagy-Britanniában és Bangladesben feladatlappal egyéni értékelőlappal 5. Nincs mele- Egyéni a tanulók kitölthetik az ged? feladatlapot. Az egész osztály együtt Amennyiben rendelkezésére áll, interaktív táblát is használhat. Kezdésként tegyen fel kérdéseket az osztálynak árvizekről és áradásokról! Hallottak már a következő árvizekről: a bibliai özönvíz, a 2004-es cunami, 2010-ben a Sajó árvize? Előfordul áradás az iskola környékén? Mi okozza az árvizet? A sok csapadék? Az elégtelen vízelvezetés? A tetőző dagály? Ha belefér az időbe, vázoljon fel egy táblázatot az interaktív táblára, például: Árvizek okai Árvíz Oka Ezt követően elkezdheti a diavetítést. Kérdezze meg tanulóit, hallottak-e az 1879-es nagy szegedi árvízről! A katasztrófa közvetlen oka az volt, hogy a Tisza árja a partokkal párhuzamosan haladó töltéseket Szegedtől északra, mintegy 20 km távolságra, Petresnél átszakította, a várost valósággal hátba támadta, és északnyugatról, Rókus felől nyomult be. Hiába erősítették az ún. alföldi Fiume Szabadka- Békéscsaba-Nagyvárad közötti) vasút töltését (ami északnyugat-nyugat felől védte - védi a várost ma is), a víz a föltámadt szélvihartól is támogatva mindent elsöpört. Csak a város legősibb, legkiemelkedőbb része, a Palánk (Dömötör-templom, mely a mai Fogadalmi_templom helyén állt, s az Oskola utca) környéke maradt szárazon. A város többi részét elnyelte az ár, belső és külső területén holdnyi terület került víz alá, és 146, más számítás szerint 151 emberéletet követelt a lakosból áldozatul. A víz majd csak három hónap múlva, szivattyúzások segítségével kezdett apadni. Abban az időben a házak legnagyobb része nem tartós anyagból épült, 5458 ház összeomlott, épségben csak 265 maradt. Edelény, Felsőzsolca nyári nagy mennyiségű esők ázsiai cunami tenger alatti földrengés 16 17

10 MEGJEGYZÉS: Egyes fából készült hullámtörő gátakat a partvonalra merőlegesen helyeznek el, hogy akadályozzák a hordalék mozgását (és ezzel a tengerpart erózióját). A hullámok erejét néhol betontömbök vagy kővel megrakott acéldrót szerkezetek (gabionok) törik meg és nyelik el. Amikor a tenger elmossa a partot, gyakran falak vagy gátak alapozását is eróziónak teszi ki. A nagyobb viharok még az olyan természetes védelmi megoldásokat is eróziónak teszik ki, mint a homokdűnék vagy a hullámtéri erdősávok. Hollandia a fenti módszerek elegyét alkalmazza, az adott helyszín földrajzi adottságaitól függően. A magas tengeri védőfalak (töltések) csupán a védelem első vonalát alkotják. A legfontosabb lecke az, hogy a természetes áramlatokat gátló mérnöki építmények (védőfalak/gátak) roppant költségesek (méterenként legalább 1 millió forintba kerülnek), ráadásul gyakran nem is hatékonyak. Előfordul ugyanis, hogy olyan szögben verik vissza a hullámokat, hogy azok elmossák a partot. Helyesen alkalmazva azonban beválhatnak: Hollandia hatásos tengeri árvédelemmel rendelkezik, a gátakat és védőfalakat évszázadok óta építik és karbantartják. Most ossza ki a következő feladatlapot: 5. Nincs meleged? Az első rész (Shrewsbury, 2000) a szárazföldi árvízvédelemmel foglalkozik. A shrewsburyi vár homokkőre épült, a dombot a Severn-folyó egyik kanyarulata öleli körül. Ám ahogy a város fejlődött, egyre közelebb építkeztek a folyóparthoz. Ezeket az ingatlanokat elöntés fenyegeti, amikor a folyó vízszintje magas. Kérjen megoldási javaslatokat a tanulóktól! A szóban forgó esetben az alábbi elképzelések merültek fel lehetséges megoldásként, a jelzett eredménnyel. a Vrynwy és a Clwedog. Nagyobb esőzések idején azonban mindkét tározó igen hamar megtelik. Csatorna ezt a megoldást egy környékbeli lakos javasolta 2000-ben. Nem praktikus megoldás. Nagyon költséges lenne a megépítése, ráadásul komolyabb esőzések idején a csatornában lévő víz is kiáradhatna. Kártérítés bár nem előzi meg a bajt, ritkán lakott területeken nem elvetendő gondolat fel kell szólítani az embereket, hogy költözzenek el az árterületről, és az ehhez szükséges pénzforrásokat is biztosítani kell. A következő lépés a brit és a bangladesi tapasztalatok összevetése. Kísérje magyarázattal a diavetítést, és térjen rá a feladatlap második részére! A kérdés a következő: hogyan védenék meg a tanulók Bangladest? tengeri védőfalak és gátak parti és hullámtéri erdősávok irányított visszavonulás tervezés A kérdés megválaszolásához a tanulók felhasználhatják a Temze-gát feladat során felmerült megoldásokat. MEGJEGYZÉS: a mangrovefa ugyan megelőzi a hullámzás hatására bekövetkező eróziót és áradást, ugyanakkor fontos tűzifaforrás is, ezért a sűrűn lakott területeken nagyon ritkán fordul elő. Banglades esetében az a szomorú helyzet, hogy ha az éghajlat az előrejelzéseknek megfelelően továbbra is változik, az ország nagy része lakhatatlanná válhat. A háztulajdonos című részhez kapcsolódó útmutató A háztulajdonos Ember a természetben Szükséges időráfordítás: a teljes feladat elvégzése egy tanórát vesz igénybe Egyéni értékelőlappal Egyéni, páros vagy kis csoportos a tanulók a rendelkezésre álló számítógépek számától függően önállóan, párokban vagy kisebb csoportokban is elvégezhetik a feladatokat. Az egész osztály együtt a feladathoz interaktív táblát is használhat. A tevékenység egy képzeletbeli házban játszódik, ahol minden szoba más-más feladatot rejt. A tanulók szobáról szobára járva oldhatják meg az energiával kapcsolatos feladványokat, miközben számlájuk az Energiabankban egyre gyarapodik. A háztulajdonos című feladat az alábbi részfeladatokból áll: Mi az energia? Cél: bemutatni az energiát és annak különböző formáit Ez a rövid feladat ideális bevezető egy energiával foglalkozó óra elejére. A tanulók az energia különböző meghatározásainak vizsgálata után eldönthetik, melyik a helyes. Ez történhet egyszerű kézfelemeléssel, vagy az osztályteremben található tárgyak különböző válaszokhoz rendelésével (pl. az ajtó az egyes válasz, az ablak a kettes stb.) ekkor a tanulók a válaszuknak megfelelő helyre állnak. Az ezt követő rövid feladatban a tanulók megnevezik a tárgyakat a ház előszobájából, és azt is meg kell mondaniuk, milyen energiával rendelkeznek azok az adott pillanatban. Ezt akár az előző feladathoz hasonló kézfelemeléses szavazással is lebonyolíthatjuk. Energiaátalakítás Cél: az energiaátalakítások bemutatása Ez a feladat a konyhában játszódik. A tanulók az interaktív táblán kísérhetik figyelemmel a folyamatot, majd eldönthetik, milyen fajta energiaátalakításról van szó és kiválasztják a megfelelő utat az energiahálón. A követendő útvonalat az osztály közösen is megszavazhatja. Az esetleges téves döntések azután a vita kiindulópontjául szolgálhatnak. Energiaátvitel Cél: a vezetés, áramlás és sugárzás bemutatása A feladat a vezetés, az áramlás és a sugárzás egyszerű animációs meghatározásaival kezdődik. A definíciók hiányosak, így a tanulók feladata a megfelelő szavakat a kihagyott helyekre húzni a képernyőn. Ez át is vezet a szigeteletlen forró vizes tartály problémájához. A feladat: minél tovább melegen tartani a tartályt kiválasztva egyet a megadott szigetelőanyagok közül. Az osztály közösen is szavazhat a felhasználandó szigetelőanyagról. Víztározók már két jelentős víztározó is található a folyó felső szakaszán, Shrewsbury előtt: 18 19

11 Honnan származik az általam felhasznált energia? annak szemléltetése, hogy a felhasznált energia fajtája számos tényezőtől függ az áramelosztás ábrázolása a különböző áramárképzési módszerek bemutatása A feladat egy kirakós játékkal kezdődik, amely az országban jelenleg használt különféle energiaforrásokat ábrázolja. A kész kirakós alapján vitassa meg az osztállyal, miért lehet egyes energiafajtákat használni Magyarországon, míg másokat nem! A kirakóst az országos hálózatba tett kirándulás követi. A túra leginkább felsőbb évfolyamos vagy jobb képességű, éves tanulóknak ajánlott, mivel van benne némi átfedés a felsőbb osztályok tananyagával. Alsósokkal is nekivághat a virtuális túrának, ám ebben az esetben igazítsa a magyarázatokat a megfelelő életkor fejlettségi szintjéhez! A feladat utolsó része a különböző tarifákkal foglalkozik, a tanulóknak itt háromféle árképzési szerkezetből kell kiválasztania a legideálisabbat. A legmegfelelőbb kiválasztása alapvető számtani műveletek elvégzését igényli. Amennyiben a feladatnak ezt a részét is megcsináltatja velük, nyomtassa ki a különböző tarifákat, hogy kéznél legyenek, amikor a tanulók elvégzik a szükséges számításokat. A kevesebb néha több Cél: a különböző energiatakarékossági módszerek bemutatása A feladatot az osztály szavazással oldhatja meg. Így a tanulók irányíthatják a ház bejárását a gócokat keresve, és minden gócnál szavazhatnak arról, mi a helyes eljárás. A meghozott döntések aztán kiindulópontul szolgálhatnak a vitához arról, hogy miként takarékoskodhatunk az energiával, és hogy mik a következményei, ha döntően a fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodunk. Az energiatakarékos ház Ember a természetben és Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, plusz házi feladat Cél: több témakör, köztük az áramtermelés, az energiaátvitel és az energiaátalakítás összekapcsolása az energiatakarékos ház tervrajza alapján Kis csoportos A tanulók építészcsapatot alkotva energiatakarékos házat terveznek. Utánajárnak az áramtermelés különböző módjainak, hogy megtalálják a megfelelőt ahhoz, hogy a ház energiagazdálkodást illetően önellátó legyen. Tisztában kell lenniük azzal, hogyan jut el a hő egyik helyről a másikra, és mit lehet tenni a nemkívánatos hőveszteség mérsékléséért. A különböző energiaforrások mérlegelésekor figyelembe kell venniük az éghajlatot, illetve azt is, hogy az adott energiafajta előállítható-e ott, ahol a ház található. Azt is fel kell ismerniük, hogy az energia egy része minden átalakításkor elvész. Az átfogó cél pedig az, hogy a tanulók tisztában legyenek azzal, miért fontos, hogy az emberek megvizsgálják energiafelhasználásuk hatékonyságát és az általuk használt energiaforrásokat. Javasolhatja nekik, hogy mérlegeljék a tetőszigetelést, az üreges falakat, a hőszigetelő nyílászárókat, valamint az alternatív vízmelegítőket. Ez azután olyan ökológiai megfontolásokat vethet fel, mint például a környezetszennyezés vagy az éghajlatváltozás

12 Saját teljesítmény értékelése A kibocsátásfelügyelet Az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése Az internetes feladatok elvégzése közben kapott visszajelzés lehetővé teszi, hogy a diákok folyamatosan értékelhessék saját teljesítményüket. Ha tanórák keretében, interaktív tábla alkalmazásával végeztetjük el a feladatokat, mi magunk is értékelhetjük a diákok teljesítményét. A diákok saját munkájukat az alábbi űrlapok segítségével értékelhetik. Számításba vettem a helyi jellegzetességeket. Megértettem, hogy milyen helyekre nem lehet szélerőművet építeni. Az energiavállalat Az áramtermelő Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. A feladat megoldásakor felhasználtam a tudásom arról, hogyan alakítható át az energia egyik formája egy másikká. Megértettem, hogy az energiát nem lehet sem létrehozni, sem megsemmisíteni, csak átalakítani egyik fajtából a másikba. Meg tudom különböztetni a tényeket a véleményektől. Figyeltem arra, hogy a jelentésünk mindkét oldal álláspontját tartalmazza. Figyeltem arra, hogy a jelentés kitérjen a globális felmelegedés fizikai és földrajzi vonatkozásaira is. A kibocsátásfelügyelet Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Elmagyaráztuk a szélerőmű-technológia működését, annak előnyeivel és hátrányaival együtt. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Használtam a megfigyelőképességemet. A kormány Használtam az energiahatékonyságról szerzett ismereteimet. Megértettem, mi a különbség a fejlett és fejlődő gazdaságok között. Megértettem, mitől hatásosak az érvek és ellenérvek. Döntéseimet tényekre alapoztam

13 A környezetvédelmi szakember Az üvegházhatás A háztulajdonos Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. A helyes válaszok kiválasztásához felhasználtam az üvegházhatásról és a fizikai folyamatokról szerzett tudásomat. Tudom, hogy mi az energia. Felhasználtam az energia átalakításáról szerzett tudásomat. A környezetvédelmi szakember Az üvegházhatás következményei Megértettem, hogy az energiát nem lehet sem létrehozni, sem megsemmisíteni, csak átalakítani egyik fajtából a másikba. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Felhasználtam a hőátvitelről szerzett ismereteimet. Megértettem, hogyan különböznek az üvegházhatás okozta gondok Nagy-Britanniában és Bangladesben. Megértettem, hogy milyen problémákat okoz a bangladesi folyók és a tengerpart földrajzi elhelyezkedése. Tudom, hogy a hőt vezetés, áramlás és sugárzás révén lehet átadni. Tudom, hogy a szigetelők lelassítják a hőátadást. Felhasználtam az energiaforrásokról szerzett tudásomat. Tudom, mi alapján számlázzák ki nekünk az általunk felhasznált energiát

14 Hasznos honlapok Energiaklub (www.energiaklub.hu) Az Energiaklub egy olyan nonprofit zöldszervezet, amely elsősorban az energia ügyeivel foglalkozik. Az Energia Klub munkatársai azon dolgoznak, hogy az energiát érintő szakmai kérdésekben a mindenkori hatalom s a nagy energiacégek működését civil kontroll alatt tartsák. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (www.gkm.gov.hu) A magyar kormány energiapolitikája, energiával kapcsolatos kormányzati programok ezen a honlapon ismerhetők meg. Zöldtech Magazin és Piactér A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos legfrissebb tudományos és piaci hírek magyar hírportálja. Magyar Szélenergia Társaság A magyarországi szélenergia-hasznosítás portálja, statisztikákkal, technikai és gazdasági hírekkel. Energiaközpont Kht. Az Energiaközpont az energiahatékonyság előmozdítását és a környezet védelmét szolgáló hazai és nemzetközi együttműködések erősítését és támogatását szolgálja, pályázatokkal, statisztikai rendszer működtetésével, információszolgáltatással, döntés-előkészítés támogatásával. WWF (World Wildlife Foundation) A WWF (Természetvédelmi Világalap) honlapja a biológiai sokféleség megőrzésével és ehhez kapcsolódóan az éghajlatváltozás kérdésével 26 foglalkozik. 27

15 Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával E.ON Hungária és E.ON Földgáz Kommunikációs osztálya Cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7 8. Tel.: Pedagógiai szakértők: Dr. Havas Péter Varga Attila PhD Venczel Éva

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz. EnergiaKuckó. Kézikönyv óvodapedagógusoknak

Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz. EnergiaKuckó. Kézikönyv óvodapedagógusoknak Útmutató 5 7 éves gyermekek számára szóló játékokhoz EnergiaKuckó Kézikönyv óvodapedagógusoknak Tartalom Ajánlás................................................................................ 3 Bevezetés..............................................................................

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l e m

K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9.

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl 2008/10 Tartalom Tanulmányok Tanulmányok Nézőpontok 3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója 17 Réti Mónika Varga Attila: Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben