Útmutató a éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv"

Átírás

1 Útmutató a éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1

2 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT-követelmények Hogyan használjam az EnergiaOrszágot? Az energavállalat című részhez kapcsolódó útmutató Az energiavállalat Áramkereskedés A kibocsátásfelügyelet című részhez kapcsolódó útmutató Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése Az otthoni energia számbavétele Az áramtermelő című részhez kapcsolódó útmutató Tudósítás Zúgóbércről A kormány című részhez kapcsolódó útmutató A kormány Háromféle szempont A környezetvédelmi szakember című részhez kapcsolódó útmutató Az üvegházhatás Az üvegházhatás következményei Nincs meleged? A háztulajdonos című részhez kapcsolódó útmutató A háztulajdonos Az energiatakarékos ház Saját teljesítmény értékelése Hasznos honlapok Bevezetés Az E.ON EnergiaKaland egy új, nagyszabású program, amelynek célja, hogy segítse az energiával kapcsolatos ismeretek oktatását a fiataloknak. Akár most kezdik el, akár most fejezik be az iskolát, a diákok életében fontos téma lesz az energia. Ahhoz a generációhoz tartoznak, akiknek az energiával kapcsolatban kulcsfontosságú döntéseket kell meghozniuk mind egyénileg, mind együttesen, s ezek a döntések nemcsak őket, de a világ többi részét is érinteni fogják. Az E.ON EnergiaKaland program arra törekszik, hogy segítse egy energiaügyekben járatos nemzedék nevelését azzal, hogy információkat ad nekik a szakavatott döntésekhez. A program EnergiaOrszág című része éves tanulók számára készült, a Nemzeti alaptantervvel szoros összhangban. A Hogyan használjam az EnergiaOrszágot? c. részben találja meg a további részleteket arról, hogyan illeszthető a program a helyi tantervbe, szakkörök és más, tanórán kívüli nevelési programokba. A program továbbá segít Önnek a tanulók szociális és állampolgári kompetenciái fejlesztésében, valamint hozzájárul a digitális és kommunikációs kompetenciák kialakításához is. Az EnergiaOrszág két részből áll: a oldalon található online feladatokból, valamint egy tantermi oktatócsomagból, amely 19 színes tudáskártyát és 6 db, szabadon és szükség szerinti példányban fénymásolható feladatlapot tartalmaz. A tudáskártyák és feladatlapok a fenti weboldalról letölthetők. át tud-e állni az ország megújuló energiaforrások használatára. A kibocsátásfelügyelet Az áramtermelő A kormány A környezetvédelmi szakember A háztulajdonos A fenti anyagrészeket az alábbiakban felsorolt online feladatok és nyomtatott anyagok segítségével lehet bemutatni. 2 Az E.ON EnergiaKaland oktatócsomag a helyi feltételekhez, pedagógiai célokhoz és a tanulók egyéni sajátosságaihoz illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a leghatékonyabb helyi tanítási-tanulási megoldásokhoz. Az online, az internetes portálon hozzáférhető tananyagot akár a nyomtatott kiegészítőkkel, akár azok nélkül, önállóan is fel lehet használni. Az EnergiaOrszág programban a tanulók az alábbi döntéshozók szerepében megvizsgálhatják, vajon 3

3 Tudáskártyák természettudományos, digitális, tanulási, szociális és Az EnergiaOrszág feldolgozásakor érvényesülő főbb állampolgári kulcskompetenciájának fejlődéséhez. NAT követelmények: 1. Szén Az EnergiaOrszág programcsomag feldolgozása elősegíti a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közül Beszélgetés és vita a társadalmi, gazdasági és 2. Kőolaj Az EnergiaOrszág 3. Földgáz 4. Atomenergia pedagógiai koncepciója és az aktív állampolgárságra és demokráciára, környezeti témákról. A tárgyilagos érvelés és a gazdasági, a környezettudatosságra irányuló és a a személyeskedés megkülönböztetése. 5. Vízenergia a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészséget szolgáló nevelési célok helyi Saját vélemény érthető megfogalmazása. 6. Szélenergia 7. Napenergia megvalósulását. Mások véleményének türelmes meghallgatása és Az EnergiaOrszág elsősorban a felső tagozatos 8. Biomassza figyelembevétele. Csoportmunka, páros és tanulóknak (11 15 éveseknek) szóló oktatási 9. Hidrogén üzemanyagcellák A programcsomag a hatékony (egyebek között egyéni munka. A kooperációs készség és 10. Geotermikus energia program, amely teljes mértékben megfelel a kooperatív, a projekt rendszerű és a számítógéppel a konfliktusmegoldási tapasztalatok tudatosítása. 11. Talajhő-energia a Nemzeti alaptanterv (NAT) előírásainak, támogatott) tanulásszervezési módszerek A programcsomag biztosítja a tanulók számára, 12. Hullámenergia így az bármelyik hazai közoktatási intézmény helyi alkalmazását igényli, ezáltal erőteljesen fejleszti hogy további ismereteket szerezzenek az ország, 13. Árapály-energia tantervébe beilleszthető. a diákok egyéni tanulási szokásainak erősödését, a környék, a lakóhely gazdálkodási kérdéseiről, 14. Áramtermelés hozzájárul a differenciált képességfejlesztéshez, a környezeti és természeti értékeiről, az azokat 15. Az áram elosztása Az EnergiaOrszág az felső tagozatosok a tanulási esélyegyenlőség biztosításához. fenyegető veszélyekről és a megóvásukra tett 16. Áram az otthonunkban energiatudatossága elmélyítésében, tudásuk és Az EnergiaOrszág tanulási helyzetei alkalmasak erőfeszítésekről a technika körültekintő 17. Az éghajlatváltozás és a környezet kompetenciáik fejlesztésében hatékony szerepet a szimulált döntési játékokon alapuló tapasztalás és alkalmazásával. Összefüggő jelenségek, folyamatok 18. Első a biztonság! tölthet be azáltal, hogy a tanulók személyes kombináció, a következtetés és a probléma- vizsgálata a természettudományi tudás alkalmazása szempontjából (a modern tudományos-műszaki 19. Teljes biztonságban tapasztalataira építve szerteágazó megoldás fejlesztésére, különös tekintettel technikai-környezeti-természettudományi és az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és eredmények technikai alkalmazásának gazdasági ismereteket és fejlesztő feladatokat kínál konkretizálás erősítésére, mindennapokban folyamatai). Az elektromosság alkalmazásával Feladatlapok az energiafajták, a megújuló és a nem megújuló történő felhasználására. összefüggő technikai jelenségek és társadalmi 1. Az energiavállalat: áramkereskedés (fosszilis) energiafajták felhasználásának folyamatok összekötése a fizikai ismeretekkel. 2. A kibocsátásfelügyelet: az otthoni energia környezetre gyakorolt hatása, Az EnergiaOrszág oktatóprogram épít a tanulók A természeti és technológiai folyamatok elemzése számbavétele az energiatakarékosság jelentősége, és önértékelésére, hatékony értékelési módszerei az energia átalakulásának fogalmával, szemben 3. Az áramtermelő: tudósítás Zúgóbércről az energiafogyasztással kapcsolatos biztonság révén formálja a diákok énképét, önismeretét, a keletkezés és eltűnés fogalmaira épülő 4. A kormány: háromféle szempont terén. Az EnergiaOrszág program feladatai és tanulási motivációit. magyarázatokkal. Az energiamegmaradás 5. A környezetvédelmi szakember: tanulói tevékenységei szimulációs döntési törvényének alkalmazása egyszerű problémák Nincs meleged? helyzeteket és szerepjátékokat is tartalmaznak, Az EnergiaOrszág oktatóprogram tanulási megoldásában. Az ember által megvalósított 6. A háztulajdonos: az energiatakarékos ház amelyek az energiafajták közötti választásról, követelményei a NAT műveltségterületei közül energiaátalakítási folyamatok környezeti az energiatermelésről és fogyasztásról szóló kiemelten az Ember a természetben, a Földünk és hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási döntések technikai, társadalmi-gazdasági és környezetünk, Ember és társadalom, módok megismerése. Önálló álláspont formálása a ökológiai összefüggéseit mutatják be. E döntési Az alábbi tanári útmutató bemutatja az online az Informatika és az Életvitel és gyakorlati ismeretek felmerülő társadalmi, gazdasági, politikai tevékenységek és feladatlapok használatát, valamint játékok a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatát 6 8 évfolyamokon elvárható tanulási tartalmakat kérdésekkel kapcsolatban. Törekvés a fenntartható arra vonatkozóan is tanácsokat nyújt, hogy mely segítik, és a NAT aktív állampolgárságra és képviselik. fejlődés biztosításával kapcsolatos problémák pontokon lehet szüksége több segítségre demokráciára nevelés kiemelt fejlesztési feladatát enyhítésére, megoldására, ehhez az összes a lassabban tanulóknak. valósítják meg. Az oktatócsomag bevezet természettudományi tantárgyban megszerzett a számítógép segítségével folyó tanulás ismeret, képesség felhasználása. A pedagógiai munka tervezésének megkönnyítése módszereibe is. Online interaktív tevékenységből Az energiatakarékos szemlélet kialakítása érdekében mellékeltük az online feladatok becsült (játékok és feladatok) és ezekkel együtt vagy ezektől a hétköznapi életben és az iskolai lét során. időtartamát, de kérjük, vegye figyelembe, hogy akár függetlenül is használható nyomtatott tanulói A kritikai és a kreatív gondolkodás képességének a szükséges időráfordítás nagymértékben függ feladatlapok, tudáskártyák gyűjteményéből áll. fejlesztése a gondolkodási technikák a tanulók felkészültségétől, egyéni tanulási Az EnergiaOrszág tanulói tevékenységei és sajátosságaitól! A saját teljesítmény értékelésére megismerésével (pl. természet-, gazdaság- és differenciálható feladatai hozzájárulnak a diákok szolgáló értékelőlapok segítségével a tanulók társadalom-földrajzi elemek közötti anyanyelvi (szövegértési, olvasási), témánként értékelhetik saját fejlődésüket. összefüggésekben). 4 5

4 Földrajzi-környezeti tartalmú információk feldolgoztatása tanári irányítással egyéni és csoportmunkában, lényegkiemelés szövegből, összehasonlítások, információk csoportosítása és rendszerezése; adatok, egyszerű adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, összehasonlítása; következtetések levonása a készen kapott és a számítással nyert adatokból, tényekből; a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban. A számítógéppel támogatott együttműködő tanulás elősegítése földrajzi-környezeti témájú digitális tananyagok használatával. A rövidebb és hosszabb távú természeti, társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok áttekintése példák alapján (pl. a természeti és társadalmi környezet változásai). Annak beláttatása, hogy az emberiség által legintenzívebben használt energiahordozókból bolygónk készletei végesek. A környezetet károsító leggyakoribb szennyezőanyagok és forrásaik megismertetése. A szennyezőanyagok károsító hatását mérséklő, megszüntető eljárások megismertetése. A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak és kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejövő környezeti változások észrevétele. A (az energia-) termelő és a fogyasztó folyamatok rövid és hosszú távú következményeinek felismertetése a környezetben, hazai és regionális példákon. Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismertetése. Annak tudatosítása, hogy az egyes országok eltérő mértékben járulnak hozzá a földrajzi környezetet pusztító folyamatokhoz. A természet- és a környezetvédelem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megismertetése. Annak megértetése, hogy a környezet védelméért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk (pl. esetelemzéssel, helyzetgyakorlattal). Az aktív és felelős döntések meghozatalára képes állampolgárrá válás iránti igény kialakítása a tanulókban. Hogyan használjam az EnergiaOrszágot? Az E.ON EnergiaKaland EnergiaOrszág című modulja a körülményektől (pl. az osztály létszámától és képességeitől, számítógépes hozzáféréstől) függően más és más módon használható. Az alábbi táblázatból kiderül, hogyan egészítik ki egymást az egyes online feladatok és a feladatlapok. Az egyes fejezetek egymástól függetlenül is használhatók, ám több anyag alkalmazása esetén ezt a sorrendet javasoljuk. A honlap felépítése és a feladatlapok számozása szintén ezt a sorrendet követi. Rendelkezésére áll a téma szerinti keresés funkció is, amelynek segítségével könnyen megtalálhatja az adott témához kapcsolódó feladatokat. EnergiaOrszág témakörök Az energiavállalat Az áramtermelő Az EnergiaOrszág oktatócsomag feldolgozható a felső 6. Az energiatakarékos ház Ember a természetben, fizika és tagozatos földrajz, fizika, osztályfőnöki és technika tanítási órákon, szakköri keretben, az erdei iskolai program keretében, és feladatai ajánlhatók a nem szakrendszerű oktatás időkeretében, az ötödik hatodik osztályokban. 6 7 Fejezetek A kibocsátásfelügyelet Az áramtermelő A kormány A környezetvédelmi szakember A háztulajdonos Online feladatok és feladatlapok A vezérlőpult 1. Energiakereskedelem Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Az ország szén-dioxidkibocsátásának csökkentése 2. Az otthoni energia számbavétele Az áramtermelő 3. Tudósítás Zúgóbércről A kormány 4. Háromféle szempont Az üvegházhatás Az üvegházhatás következményei 5. Nincs meleged? A háztulajdonos Középponti műveltségterület tantárgy fizika és földrajz, Ember a természetben, Földünk és környezetünk fizika Ember a természetben, fizika Ember a természetben, fizika Ember a természetben, fizika és Ember a természetben, fizika Ember a természetben, fizika és

5 Az energiavállalat című részhez kapcsolódó útmutató Az energiavállalat Áramtermelés a különféle erőműtípusok működésének bemutatása az energiaátalakítás ismétlése egyéni értékelőlappal Kis csoportos a tanulók az internet segítségével ismerhetik meg az áramtermelés és az energiaátalakítás különböző módjait. Bizonyos időtartamot vagy meghatározott számú átalakítást követően a tanulók bemutathatják az osztálynak, amit tanultak. Az egész osztály együtt ha interaktív táblát használ, az osztály minden tagja javasolhat megoldásokat az energiaátalakításokra. Ez jó módszer egy tanórai vita elindításához. Megkérdezheti például, hogy: Mit csinálnak a berendezés bizonyos részei? Milyen módon szoktuk pazarolni az energiát? Hogyan takarítjuk meg? Miért szerepel a Nap a legtöbb energiaátalakítási lánc kezdetén? Áramkereskedés Ember a természetben Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra Cél: az áramkereskedelem és az országos hálózat részletes bemutatása a feladat során nyújtott teljesítmény alapján, illetve a feladat után a tanár irányított kérdéseivel Szükséges felszerelés: A feladat megvalósítása némi előkészületet igényel. Szükséges anyagok: egy legalább 20 literes műanyag vizeskanna, tele vízzel. A tisztított ivóvíz-adagolók tartálya tökéletesen megfelel a célra négy, egyenként 1,5 méteres gumicső (lehetőség szerint különböző átmérővel) szigetelőszalag négy nagy műanyag mérőedény, milliméteres beosztással legalább 16, különböző méretű műanyag mérőedény, milliméteres beosztással két nagy kancsó egy kisebb asztal egy síp egy vödör egy stopperóra A feladat rendetlenséggel és kosszal járhat, ezért azt lehetőleg szabadtéren, a megfelelő magatartás-kultúrát tanúsító tanulókkal végezze! Az egész osztály együtt az alábbi megjegyzéseket az 1. feladatlap: Áramkereskedés utasításaival együtt olvassa el! Helyezze a víztartályt az asztalra, és töltse meg vízzel! Győződjön meg arról, hogy az kellően stabil és biztonságos! Helyezze mind a négy gumicső végét a tartályba úgy, hogy egy-két centiméter híján leérjenek az aljáig! Szigetelőszalaggal rögzítse a csövek másik végét a tartályhoz és az asztalhoz az ábrán látható módon! Amikor készen áll, szivattyúzza ki a vizet a csöveken keresztül! A víz a négy erőmű áramtermelését jelképezi. A feladat ezt követően a feladatlap utasításai szerint folytatódik. Szigetelőszalag Gumicső Víztartály Asztal lehetőségét. Ha a tanulóknak több vízre van szükségük, Öntől kell azt beszerezniük, még mielőtt az energiaszolgáltatók beleöntenék az összegyűjtött vizet a kancsókba. Ha túl sok vízzel rendelkeznek, a felesleget Önnek kell átadniuk. Ez jelképezi a többletáramot, ami exportálható. Az elején lassan haladjon, amíg minden tanuló megérti, hogy mi a feladata! Ezt követően felgyorsíthatja a menetet, ám hangsúlyozza, hogy a feladat lényege a folyamat pontos megértése! Ez nem versenyfutás! Biztonsági okokból kérje meg a tanulókat, hogy ne futkározzanak! A feladat elvégzése előtt vegye számba a lehetséges kockázatokat! A feladat megfelelő kontextusba helyezéséhez, a részletek megértéséhez előzetesen tájékoztassa tanulóit az energiakereskedelem alapjairól! A termelési előrejelzések és az igények bejelentését követően az országos áramhálózatnak kell eldöntenie, hogy szüksége lesz-e a vödörben tárolt tartalék vízre. Ön képviseli az áramexport, illetve import 8 9

6 A kibocsátásfelügyelet című részhez kapcsolódó útmutató Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Ember a természetben Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra annak bemutatása, hogy milyen következményekkel jár, ha továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat használunk a szén elégetésekor lezajló kémiai folyamatok átismétlése a szén-dioxid környezetre gyakorolt hatásának áttekintése a szén körforgásának bemutatása egyéni értékelőlappal Egyéni ha elegendő számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan is elvégezhetik a gyakorlatot. Kis csoportos adjon tanulóinak 10 percet, hogy többször, akár háromszor is átolvassák a feladatot! Ezt követően az egész osztály együtt tehet megoldási javaslatot. Az egész osztály együtt az interaktív táblát használva kérje meg az osztályt, hogy tegyenek javaslatokat az energia megtakarítására! A műveleteket online is el lehet végezni, esetleg úgy, hogy kijelölnek egy tanulót a tábla kezelésére. Az ország szén-dioxidkibocsátásának csökkentése Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra a szén-dioxid-kibocsátás néhány, lakosságra gyakorolt hatásának bemutatása a tanulók ösztönzése a lehetséges megoldások keresésére egyéni értékelőlappal Az egész osztály együtt használja az interaktív táblát, hogy az egész osztály részt vehessen! Kezdjék a foglalkozást azzal, hogy megnézik a kibocsátásfelügyelet bevezető részét! Kérje meg a tanulókat, hogy határozzák meg, mi a szén-dioxid! A szén-dioxid egy szintelen szagtalan gáz, mely 1 mol szénből és két mol oxigénből épül fel. A szén-dioxid az a gáz, amit légzés közben kilégzünk, ám a szén-dioxid-kibocsátás nem közvetlenül a népességnövekedés miatt emelkedik a probléma forrása az ember gazdasági tevékenysége, különösen a fosszilis tüzelőanyagok égetése. Az osztály közösen állítson össze egy listát azokról a Magyarországon megtalálható növényekről, amelyek érzékenyek a hidegebb vagy melegebb időjárásra! Egyes növények, például a kukorica vagy a paradicsom, jobban megteremnek melegebb éghajlaton. Másoknak azonban, köztük a burgonyának, a búzának és az árpának, többet árthatnak az élősködők és a betegségek, amelyek túl fogják élni a melegebb, csapadékosabb teleket. Ami az árvizeket illeti, ennek egyik kiváltó oka a melegedés miatt gyakrabban előforduló hatalmas esőzések. Kérdezze meg a tanulókat, tudnak-e másik okot! Ossza ki a 6. tudáskártya: Szélenergia lapot vagy használja az interneten megtalálható Energiaforrás anyagot! Fusson végig a kártya tartalmán, majd írja föl a táblára, milyen helyszínek a legalkalmasabbak szélerőmű építésére! A fő szempontok a következők: uralkodó széljárás Magyarország esetében északnyugati vízparti fekvés a legtöbb ilyen helyen a szél a víz felől fúj tengerszint feletti magasság az épületek és más akadályok (hegyek, fák) gyengíthetik a szél erősségét. A szélerősség háromféle környezetben mindig nagy: sík területeken, hegycsúcsokon és a tengeren. Kérje meg a tanulókat, hogy mondjanak olyan helyet, ahova biztosan NEM építenének szélerőművet, például völgybe, beépített területre vagy szélvédett hegyoldalra! Ha ezzel végeztek, tegye fel az alábbi kérdéseket! (A felsőbb évfolyamos vagy jobb képességű tanulóknak a feladat elvégzése közben is felteheti a kérdéseket.) Mi a helyzet a hajózási útvonalakkal? Gondot okoznak-e ebből a szempontból a szélerőművek? (Elvileg nem, főleg ha viszonylag sekély vízre telepítik őket.) Mi a helyzet a radarral és az alacsonyan szálló (pl. sport-) repülőgépekkel? (A szélturbinákat csak olyan helyre építik, ahol ez nem okoz gondot.) Mi a helyzet a beruházási-telepítési költségekkel? Hol drágább szélerőművet építeni, hegytetőn vagy a tengeren? (Ezt kutatási projektként is feladhatja.) És mi a helyzet a bolygó jövőjével? Szabad-e az embereknek elvetni a zöldtechnológiákat csupán azért, mert nem tetszik nekik azok külső megjelenése? (Korábban elfogadtuk például a villanyoszlopok megjelenését. A szélturbinák esetében tényleg annyira más lenne a helyzet?) Van-e kötelezettsége a társadalomnak a jövő nemzedékek iránt? Ezt követően kezdjék el a feladatot! A tanulók kis A bevezetést követő vetítés során kérdezze meg csoportokban dolgoznak, és szükségük lesz a csoportot, szerintük miért nem a népesség számítógépekre is. El kell dönteniük, mely helyszínek növekedése a közvetlen kiváltó ok! A válasz: lennének alkalmasak egy legalább nyolc turbinából az élőlények többsége szén-dioxidot lélegez ki, álló szélerőműpark megépítésére. Irányítsa őket és ahogy nő az emberi népesség, úgy csökken az internetes feladathoz, ami segíthet nekik a többi élőlény száma. Kérdezze meg az osztályt, a lehetséges helyszínek rangsorolásában! vajon miért jelentősek és milyen hatással járhatnak a Ha elkészültek, minden csoport mutassa be a saját hőmérsékletben bekövetkező legapróbb változások! javaslatát az osztálynak

7 Az otthoni energia számbavétele Ember a természetben és Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, illetve kiadható házi feladatnak is. különféle energiaforrások megvizsgálása, előnyeikkel és hátrányaikkal együtt a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével és a különféle energiaforrásokkal összefüggő feladatok összekapcsolása írásbeli munka osztályzata Egyéni adja fel az egyik vagy mindkét elszámolási feladatot a tanulóknak! A projektet könnyen tanulói életkorához vagy képességeihez szabhatja, ha módosítja az elvárt információ mennyiségét vagy mélységét. Amennyiben az idő engedi, a tanulók bemutathatják eredményeiket a csoport többi tagjának is. Az áramtermelő című részhez kapcsolódó útmutató Az áramtermelő Tudósítás Zúgóbércről Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: ideális esetben két tanóra, illetve a kettő között egy kutatást igénylő házi feladat. a globális felmelegedéssel kapcsolatos tények felkutatása a diákok megtanítása arra, hogyan mutassanak be egyszerű módon összetett ismereteket a helyi médiának készült tudósítás, amit Ön értékel egyéni értékelőlappal Kis csoportos a tanulók helyi újságírók szerepét eljátszva tudósítanak egy tervezett szélerőműpark kapcsán megrendezett lakossági fórumról vagy gyűlésről. Ehhez számítógépre is szükségük lesz. Az online anyagok közül többet is tekintetbe vehetnek: a szélenergiával kapcsolatos tudnivalók (ezek megtalálhatók a 6. tudáskártyán is) a vitában részt vevő helyi véleményformálók gondolatai az utca emberének hangja a Zúgóbérc főutcáján járó-kelő helybéliek véleménye Zúgóbérc térképe a tervezett erőmű helyszínével tények és adatok Zúgóbércről a szélerőművet megépíteni készülő vállalat, a SzélErő Zrt. közleménye ajánlott külső linkek vizsgálja meg a történetet, majd eredményeiket közös prezentációban foglalják össze! Ez lehet írott beszámoló, néhány perces televíziós anyag vagy rádióriport. Hangsúlyozza, hogy a tudósításnak valódi híradás benyomását kell keltenie! Kérdezze meg az osztálytól, hogy mik a főbb elemei egy valódi híradásnak! Ezután kioszthatja a 3. Tudósítás Zúgóbércről, illetve a 6. tudáskártya: Szélenergia anyagokat. A tanulók ezekhez fordulhatnak útmutatásért. Magyarázza el a tanulóknak, hogy tudósítást kell készíteniük a helyi média számára! A csoport minden tagja különböző érdekek szemszögéből 12 13

8 A kormány című részhez kapcsolódó útmutató A kormány Földünk és környezetünk Háromféle szempont Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy vagy két tanóra és egy házi feladat a Kiotói Egyezmény bemutatása szemléltetni, mennyire eltérő a fejlett és a fejlődő országok érdeke, véleménye és politikai nézőpontja az éghajlatváltozással kapcsolatban segíteni a diákoknak az érvelés fölépítésében és az azt alátámasztó tények használatában rövid írásbeli feladat alapján, amit Ön értékel egyéni értékelőlappal Egyéni vagy kis csoportos ha elegendő számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportban is elvégezhetik a feladatot. Vagy pedig használhatja a 4. Háromféle szempont kártyát. A népesség növekedését ábrázolja oszlopgrafikonon! Kérdezze meg az osztályt, tudják-e, körülbelül hányan élnek Magyarországon! (10 millióan) Mit gondolnak, hol növekszik leginkább a világ népessége? (Közép- és Dél-Amerikában, illetve Ázsiában nem pedig Afrikában) Mutassa meg nekik New Orleans fényképét, és kérdezze meg, szerintük a 2005-ös árvíz bizonyítja-e, hogy máris megkezdődött az éghajlatváltozás! A válasz: nem bizonyítja, mivel éghajlatváltozás nélkül is számítanunk kell időnként szélsőséges időjárási jelenségekre. A szélsőséges időjárás azonban az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbá válhat. A Kiotói Egyezmény korlátozza a szén-dioxid-kibocsátást. Az anyag egy másik fejezete részletesebben is foglalkozik a témával, de az Autók adatlappal itt is bemutathatja, hogy a különböző gépjárművek eltérő mennyiségű szén-dioxidot bocsátanak ki. Hallottak tanulói az olyan hibrid meghajtású autókról, mint a Prius, amely alacsony sebességnél villanymotort használ, így a benzinmotor csak 30 km/óra feletti sebességnél kapcsol be? Némi időbe telik majd, míg a tanulók feldolgozzák az oldalon lévő ismereteket. Ha befejezték, a következő feladat az óra keretében (ha az idő engedi) vagy házi feladatként is elvégezhető. Írj rövid összefoglalót a három vélemény egyikéről! Készíts listát a fontosabb pontokról, és rendezd őket sorba! Kezdd a legfontosabbal! Hagyjon 30 percet a feladatra, majd közösen beszéljék meg, mennyire helytálló a három nézőpont! Ha házi feladatnak adta fel, megvitathatják a következő órán. A bizonyítékok kérdése összetett; a tudósok sem mindig értenek egyet az éghajlatváltozással kapcsolatos tényekben. Biztassa arra tanulóit, hogy próbálják meg szétválasztani a tényeket és a véleményeket! Ezt követően közösen írják össze a táblánál a lehetséges megoldásokat! Hangsúlyozza, hogy ez valódi probléma, aminek megoldásán jelenleg is dolgoznak a világ vezetői! Az egész osztály együtt interaktív táblát is használhat a feladathoz. Olvassa fel a bevezetést a weboldalról vagy a feladatlapról! Ellenőrizze, hogy a tanulók értik-e az olyan szavakat és kifejezéseket, mint a fosszilis tüzelőanyag vagy az éghajlatváltozás! A világ három vezető politikusa beszél arról, mit jelentenek számukra a globális felmelegedés okozta gondok, illetve a javasolt megoldások. A tanulók az anyag elolvasása után válaszoljanak az alábbi kérdésekre (ezek a feladatlapon is megtalálhatók)! A feladat ezt követően egy szétnyitott újság képével folytatódik. Az egyes részek kattintással kinagyíthatók. Milyen tények támasztják alá ezeket a nézeteket? Egyetértesz ezekkel a véleményekkel? Válassz ki egyet, és magyarázd meg, miért értesz vagy nem értesz vele egyet! 14 15

9 A környezetvédelmi szakember című részhez kapcsolódó útmutató Az üvegházhatás Ember a természetben Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra annak bemutatása, hogy milyen következményekkel jár, ha továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat használunk a szén elégetésekor lezajló kémiai folyamatok átismétlése a szén-dioxid környezetre gyakorolt hatásának megvizsgálása egyéni értékelőlappal Egyéni vagy kis csoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is végezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt interaktív táblát is használhat a feladathoz. A CO 2 -megjelenítő és az Európa partvonala két rövid, szemléltető feladat, amelyek jól használhatók az egész osztállyal közösen, interaktív táblán. A megjelenítő kitűnően láthatóvá teszi, hogyan emelkedik a szén-dioxid szintje a különböző időtartamok alatt. A partvonalas feladat azt mutatja be, milyen hatással lesz a tengerszint megemelkedése Európára. Az üvegházhatás következményei Földünk és környezetünk Nincs meleged? Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: Egy teljes tanóra, plusz házi feladat Cél: bemutatni, milyen hatással van a globális felmelegedés a tengerszintre és az áradásokra Nagy-Britanniában és Bangladesben feladatlappal egyéni értékelőlappal 5. Nincs mele- Egyéni a tanulók kitölthetik az ged? feladatlapot. Az egész osztály együtt Amennyiben rendelkezésére áll, interaktív táblát is használhat. Kezdésként tegyen fel kérdéseket az osztálynak árvizekről és áradásokról! Hallottak már a következő árvizekről: a bibliai özönvíz, a 2004-es cunami, 2010-ben a Sajó árvize? Előfordul áradás az iskola környékén? Mi okozza az árvizet? A sok csapadék? Az elégtelen vízelvezetés? A tetőző dagály? Ha belefér az időbe, vázoljon fel egy táblázatot az interaktív táblára, például: Árvizek okai Árvíz Oka Ezt követően elkezdheti a diavetítést. Kérdezze meg tanulóit, hallottak-e az 1879-es nagy szegedi árvízről! A katasztrófa közvetlen oka az volt, hogy a Tisza árja a partokkal párhuzamosan haladó töltéseket Szegedtől északra, mintegy 20 km távolságra, Petresnél átszakította, a várost valósággal hátba támadta, és északnyugatról, Rókus felől nyomult be. Hiába erősítették az ún. alföldi Fiume Szabadka- Békéscsaba-Nagyvárad közötti) vasút töltését (ami északnyugat-nyugat felől védte - védi a várost ma is), a víz a föltámadt szélvihartól is támogatva mindent elsöpört. Csak a város legősibb, legkiemelkedőbb része, a Palánk (Dömötör-templom, mely a mai Fogadalmi_templom helyén állt, s az Oskola utca) környéke maradt szárazon. A város többi részét elnyelte az ár, belső és külső területén holdnyi terület került víz alá, és 146, más számítás szerint 151 emberéletet követelt a lakosból áldozatul. A víz majd csak három hónap múlva, szivattyúzások segítségével kezdett apadni. Abban az időben a házak legnagyobb része nem tartós anyagból épült, 5458 ház összeomlott, épségben csak 265 maradt. Edelény, Felsőzsolca nyári nagy mennyiségű esők ázsiai cunami tenger alatti földrengés 16 17

10 MEGJEGYZÉS: Egyes fából készült hullámtörő gátakat a partvonalra merőlegesen helyeznek el, hogy akadályozzák a hordalék mozgását (és ezzel a tengerpart erózióját). A hullámok erejét néhol betontömbök vagy kővel megrakott acéldrót szerkezetek (gabionok) törik meg és nyelik el. Amikor a tenger elmossa a partot, gyakran falak vagy gátak alapozását is eróziónak teszi ki. A nagyobb viharok még az olyan természetes védelmi megoldásokat is eróziónak teszik ki, mint a homokdűnék vagy a hullámtéri erdősávok. Hollandia a fenti módszerek elegyét alkalmazza, az adott helyszín földrajzi adottságaitól függően. A magas tengeri védőfalak (töltések) csupán a védelem első vonalát alkotják. A legfontosabb lecke az, hogy a természetes áramlatokat gátló mérnöki építmények (védőfalak/gátak) roppant költségesek (méterenként legalább 1 millió forintba kerülnek), ráadásul gyakran nem is hatékonyak. Előfordul ugyanis, hogy olyan szögben verik vissza a hullámokat, hogy azok elmossák a partot. Helyesen alkalmazva azonban beválhatnak: Hollandia hatásos tengeri árvédelemmel rendelkezik, a gátakat és védőfalakat évszázadok óta építik és karbantartják. Most ossza ki a következő feladatlapot: 5. Nincs meleged? Az első rész (Shrewsbury, 2000) a szárazföldi árvízvédelemmel foglalkozik. A shrewsburyi vár homokkőre épült, a dombot a Severn-folyó egyik kanyarulata öleli körül. Ám ahogy a város fejlődött, egyre közelebb építkeztek a folyóparthoz. Ezeket az ingatlanokat elöntés fenyegeti, amikor a folyó vízszintje magas. Kérjen megoldási javaslatokat a tanulóktól! A szóban forgó esetben az alábbi elképzelések merültek fel lehetséges megoldásként, a jelzett eredménnyel. a Vrynwy és a Clwedog. Nagyobb esőzések idején azonban mindkét tározó igen hamar megtelik. Csatorna ezt a megoldást egy környékbeli lakos javasolta 2000-ben. Nem praktikus megoldás. Nagyon költséges lenne a megépítése, ráadásul komolyabb esőzések idején a csatornában lévő víz is kiáradhatna. Kártérítés bár nem előzi meg a bajt, ritkán lakott területeken nem elvetendő gondolat fel kell szólítani az embereket, hogy költözzenek el az árterületről, és az ehhez szükséges pénzforrásokat is biztosítani kell. A következő lépés a brit és a bangladesi tapasztalatok összevetése. Kísérje magyarázattal a diavetítést, és térjen rá a feladatlap második részére! A kérdés a következő: hogyan védenék meg a tanulók Bangladest? tengeri védőfalak és gátak parti és hullámtéri erdősávok irányított visszavonulás tervezés A kérdés megválaszolásához a tanulók felhasználhatják a Temze-gát feladat során felmerült megoldásokat. MEGJEGYZÉS: a mangrovefa ugyan megelőzi a hullámzás hatására bekövetkező eróziót és áradást, ugyanakkor fontos tűzifaforrás is, ezért a sűrűn lakott területeken nagyon ritkán fordul elő. Banglades esetében az a szomorú helyzet, hogy ha az éghajlat az előrejelzéseknek megfelelően továbbra is változik, az ország nagy része lakhatatlanná válhat. A háztulajdonos című részhez kapcsolódó útmutató A háztulajdonos Ember a természetben Szükséges időráfordítás: a teljes feladat elvégzése egy tanórát vesz igénybe Egyéni értékelőlappal Egyéni, páros vagy kis csoportos a tanulók a rendelkezésre álló számítógépek számától függően önállóan, párokban vagy kisebb csoportokban is elvégezhetik a feladatokat. Az egész osztály együtt a feladathoz interaktív táblát is használhat. A tevékenység egy képzeletbeli házban játszódik, ahol minden szoba más-más feladatot rejt. A tanulók szobáról szobára járva oldhatják meg az energiával kapcsolatos feladványokat, miközben számlájuk az Energiabankban egyre gyarapodik. A háztulajdonos című feladat az alábbi részfeladatokból áll: Mi az energia? Cél: bemutatni az energiát és annak különböző formáit Ez a rövid feladat ideális bevezető egy energiával foglalkozó óra elejére. A tanulók az energia különböző meghatározásainak vizsgálata után eldönthetik, melyik a helyes. Ez történhet egyszerű kézfelemeléssel, vagy az osztályteremben található tárgyak különböző válaszokhoz rendelésével (pl. az ajtó az egyes válasz, az ablak a kettes stb.) ekkor a tanulók a válaszuknak megfelelő helyre állnak. Az ezt követő rövid feladatban a tanulók megnevezik a tárgyakat a ház előszobájából, és azt is meg kell mondaniuk, milyen energiával rendelkeznek azok az adott pillanatban. Ezt akár az előző feladathoz hasonló kézfelemeléses szavazással is lebonyolíthatjuk. Energiaátalakítás Cél: az energiaátalakítások bemutatása Ez a feladat a konyhában játszódik. A tanulók az interaktív táblán kísérhetik figyelemmel a folyamatot, majd eldönthetik, milyen fajta energiaátalakításról van szó és kiválasztják a megfelelő utat az energiahálón. A követendő útvonalat az osztály közösen is megszavazhatja. Az esetleges téves döntések azután a vita kiindulópontjául szolgálhatnak. Energiaátvitel Cél: a vezetés, áramlás és sugárzás bemutatása A feladat a vezetés, az áramlás és a sugárzás egyszerű animációs meghatározásaival kezdődik. A definíciók hiányosak, így a tanulók feladata a megfelelő szavakat a kihagyott helyekre húzni a képernyőn. Ez át is vezet a szigeteletlen forró vizes tartály problémájához. A feladat: minél tovább melegen tartani a tartályt kiválasztva egyet a megadott szigetelőanyagok közül. Az osztály közösen is szavazhat a felhasználandó szigetelőanyagról. Víztározók már két jelentős víztározó is található a folyó felső szakaszán, Shrewsbury előtt: 18 19

11 Honnan származik az általam felhasznált energia? annak szemléltetése, hogy a felhasznált energia fajtája számos tényezőtől függ az áramelosztás ábrázolása a különböző áramárképzési módszerek bemutatása A feladat egy kirakós játékkal kezdődik, amely az országban jelenleg használt különféle energiaforrásokat ábrázolja. A kész kirakós alapján vitassa meg az osztállyal, miért lehet egyes energiafajtákat használni Magyarországon, míg másokat nem! A kirakóst az országos hálózatba tett kirándulás követi. A túra leginkább felsőbb évfolyamos vagy jobb képességű, éves tanulóknak ajánlott, mivel van benne némi átfedés a felsőbb osztályok tananyagával. Alsósokkal is nekivághat a virtuális túrának, ám ebben az esetben igazítsa a magyarázatokat a megfelelő életkor fejlettségi szintjéhez! A feladat utolsó része a különböző tarifákkal foglalkozik, a tanulóknak itt háromféle árképzési szerkezetből kell kiválasztania a legideálisabbat. A legmegfelelőbb kiválasztása alapvető számtani műveletek elvégzését igényli. Amennyiben a feladatnak ezt a részét is megcsináltatja velük, nyomtassa ki a különböző tarifákat, hogy kéznél legyenek, amikor a tanulók elvégzik a szükséges számításokat. A kevesebb néha több Cél: a különböző energiatakarékossági módszerek bemutatása A feladatot az osztály szavazással oldhatja meg. Így a tanulók irányíthatják a ház bejárását a gócokat keresve, és minden gócnál szavazhatnak arról, mi a helyes eljárás. A meghozott döntések aztán kiindulópontul szolgálhatnak a vitához arról, hogy miként takarékoskodhatunk az energiával, és hogy mik a következményei, ha döntően a fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodunk. Az energiatakarékos ház Ember a természetben és Földünk és környezetünk Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, plusz házi feladat Cél: több témakör, köztük az áramtermelés, az energiaátvitel és az energiaátalakítás összekapcsolása az energiatakarékos ház tervrajza alapján Kis csoportos A tanulók építészcsapatot alkotva energiatakarékos házat terveznek. Utánajárnak az áramtermelés különböző módjainak, hogy megtalálják a megfelelőt ahhoz, hogy a ház energiagazdálkodást illetően önellátó legyen. Tisztában kell lenniük azzal, hogyan jut el a hő egyik helyről a másikra, és mit lehet tenni a nemkívánatos hőveszteség mérsékléséért. A különböző energiaforrások mérlegelésekor figyelembe kell venniük az éghajlatot, illetve azt is, hogy az adott energiafajta előállítható-e ott, ahol a ház található. Azt is fel kell ismerniük, hogy az energia egy része minden átalakításkor elvész. Az átfogó cél pedig az, hogy a tanulók tisztában legyenek azzal, miért fontos, hogy az emberek megvizsgálják energiafelhasználásuk hatékonyságát és az általuk használt energiaforrásokat. Javasolhatja nekik, hogy mérlegeljék a tetőszigetelést, az üreges falakat, a hőszigetelő nyílászárókat, valamint az alternatív vízmelegítőket. Ez azután olyan ökológiai megfontolásokat vethet fel, mint például a környezetszennyezés vagy az éghajlatváltozás

12 Saját teljesítmény értékelése A kibocsátásfelügyelet Az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése Az internetes feladatok elvégzése közben kapott visszajelzés lehetővé teszi, hogy a diákok folyamatosan értékelhessék saját teljesítményüket. Ha tanórák keretében, interaktív tábla alkalmazásával végeztetjük el a feladatokat, mi magunk is értékelhetjük a diákok teljesítményét. A diákok saját munkájukat az alábbi űrlapok segítségével értékelhetik. Számításba vettem a helyi jellegzetességeket. Megértettem, hogy milyen helyekre nem lehet szélerőművet építeni. Az energiavállalat Az áramtermelő Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. A feladat megoldásakor felhasználtam a tudásom arról, hogyan alakítható át az energia egyik formája egy másikká. Megértettem, hogy az energiát nem lehet sem létrehozni, sem megsemmisíteni, csak átalakítani egyik fajtából a másikba. Meg tudom különböztetni a tényeket a véleményektől. Figyeltem arra, hogy a jelentésünk mindkét oldal álláspontját tartalmazza. Figyeltem arra, hogy a jelentés kitérjen a globális felmelegedés fizikai és földrajzi vonatkozásaira is. A kibocsátásfelügyelet Szerepünk a szén-dioxid-kibocsátásban Elmagyaráztuk a szélerőmű-technológia működését, annak előnyeivel és hátrányaival együtt. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Használtam a megfigyelőképességemet. A kormány Használtam az energiahatékonyságról szerzett ismereteimet. Megértettem, mi a különbség a fejlett és fejlődő gazdaságok között. Megértettem, mitől hatásosak az érvek és ellenérvek. Döntéseimet tényekre alapoztam

13 A környezetvédelmi szakember Az üvegházhatás A háztulajdonos Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. A helyes válaszok kiválasztásához felhasználtam az üvegházhatásról és a fizikai folyamatokról szerzett tudásomat. Tudom, hogy mi az energia. Felhasználtam az energia átalakításáról szerzett tudásomat. A környezetvédelmi szakember Az üvegházhatás következményei Megértettem, hogy az energiát nem lehet sem létrehozni, sem megsemmisíteni, csak átalakítani egyik fajtából a másikba. Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Felhasználtam a hőátvitelről szerzett ismereteimet. Megértettem, hogyan különböznek az üvegházhatás okozta gondok Nagy-Britanniában és Bangladesben. Megértettem, hogy milyen problémákat okoz a bangladesi folyók és a tengerpart földrajzi elhelyezkedése. Tudom, hogy a hőt vezetés, áramlás és sugárzás révén lehet átadni. Tudom, hogy a szigetelők lelassítják a hőátadást. Felhasználtam az energiaforrásokról szerzett tudásomat. Tudom, mi alapján számlázzák ki nekünk az általunk felhasznált energiát

14 Hasznos honlapok Energiaklub (www.energiaklub.hu) Az Energiaklub egy olyan nonprofit zöldszervezet, amely elsősorban az energia ügyeivel foglalkozik. Az Energia Klub munkatársai azon dolgoznak, hogy az energiát érintő szakmai kérdésekben a mindenkori hatalom s a nagy energiacégek működését civil kontroll alatt tartsák. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (www.gkm.gov.hu) A magyar kormány energiapolitikája, energiával kapcsolatos kormányzati programok ezen a honlapon ismerhetők meg. Zöldtech Magazin és Piactér A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos legfrissebb tudományos és piaci hírek magyar hírportálja. Magyar Szélenergia Társaság A magyarországi szélenergia-hasznosítás portálja, statisztikákkal, technikai és gazdasági hírekkel. Energiaközpont Kht. Az Energiaközpont az energiahatékonyság előmozdítását és a környezet védelmét szolgáló hazai és nemzetközi együttműködések erősítését és támogatását szolgálja, pályázatokkal, statisztikai rendszer működtetésével, információszolgáltatással, döntés-előkészítés támogatásával. WWF (World Wildlife Foundation) A WWF (Természetvédelmi Világalap) honlapja a biológiai sokféleség megőrzésével és ehhez kapcsolódóan az éghajlatváltozás kérdésével 26 foglalkozik. 27

15 Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával E.ON Hungária és E.ON Földgáz Kommunikációs osztálya Cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7 8. Tel.: Pedagógiai szakértők: Dr. Havas Péter Varga Attila PhD Venczel Éva

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv Tartalom 1 Bevezetés Az EnergiaiOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA www.euronet50-50.eu 50.eu EURONET 50/50 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA BEVEZETŐ Az EURONET 50/50 projekt keretében sor kerül a hálózatban

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM szka105_33 É N É S A V I L Á G Az energia 1 2. Energia a hétköznapokban, energiahordozók keletkezése és felhasználása Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Hőenergia- termelés napkollektorral és hőszivattyúval. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET

Hőenergia- termelés napkollektorral és hőszivattyúval. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET Hőenergia- termelés napkollektorral és hőszivattyúval Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

Földrajz óra ENERGIA ÖKOSAN DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÁPRILIS 4-8. ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA péntek

Földrajz óra ENERGIA ÖKOSAN DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÁPRILIS 4-8. ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA péntek 2016.04.08. péntek Földrajz óra Osztály:8.a Az óra anyaga: Megújuló energiahordozók mennyiségi felhasználása Magyarországon - Megújuló energiaforrásaink felhasználásának elemzése 2006-2008, - Megújuló

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Útmutató 6 10 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOtthon. Tanári kézikönyv

Útmutató 6 10 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOtthon. Tanári kézikönyv Útmutató 6 10 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOtthon Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Tantervi linkek: Magyarország Óravázlatok Figyelemfelkeltő miniprojektek Egyetlen feladat Útmutató

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A kérdőív statisztikai értékelése

A kérdőív statisztikai értékelése A kérdőív statisztikai értékelése 1. A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása Férfi Nő 41,95 % 58,05 % 2. A kérdőívet kitöltők korosztályok szerinti megoszlása 65 év felett 41-65 26-40 21-25 15-20

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS) A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kéz a kézben a digitális világban

Kéz a kézben a digitális világban Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kéz a kézben a digitális világban A Digitális világ tanára pályázatra Margitai Istvánné 2014 Bevezető Az általános iskola harmadik évfolyamán informatika

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE Készítette: Szurovecz Zoltánné A Környezetvédő Kommandó programja a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évben Iskolánk környezeti nevelését az alábbi színtereken szeretnénk

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

World Press Photo Fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban vagy az interneten. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

World Press Photo Fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban vagy az interneten. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák World Press Photo Fotókiállítás a Néprajzi Múzeumban vagy az interneten Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője:

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

"Mindennapi pénzügyeink" óravázlat

Mindennapi pénzügyeink óravázlat "Mindennapi pénzügyeink" óravázlat A pedagógus neve: Zsámba Lajos Műveltségi terület: Közgazdaságtan Tantárgy: Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Osztály: 11. Az óra témája: Szereplők és kapcsolatok a piacgazdaságban

Részletesebben

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A modul

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben