EPROCOM PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPROCOM PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNY"

Átírás

1 EPROCOM PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNY Jelen tananyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 SZERZŐ: DR. HADHÁZY JENŐ PSZICHOLÓGUS ÉLMÉNY 94 BT.

3 A pályázat célja a két ország határos megyéiben dolgozó pedagógusoknál a tanári kompetenciák fejlesztése. Ehhez olyan képzéseket fogunk szervezni, amelyek hozzásegítik a résztvevőket módszertani kultúrájuk megújításához, a jelenlegi oktatási kínálatban nem szereplő területeken szerezzenek ismereteket. Feladatunknak tekintjük azt, hogy a magyarországi pedagógusok megismerkedjenek a romániai magyar pedagógiai kultúrával, a romániai pedagógusok pedig a magyarországi pedagógiai kultúrába kapjanak betekintést. Ennek megfelelően először a két megyében végeztünk egy helyzetfelmérést a pedagógusok módszertani kultúrájáról. A vizsgálat módszere interjú volt. Az adatok feldolgozása után fogalmaztuk meg azokat a területeket és ezen belül a tartalmakat, melyekre a képzések alapozódnak. A tanulmány záró részében a képzések tapasztalatait összegeztük. Helyzetfelmérés Az interjú témái Háttérváltozók: iskolatípus, szak, vérzettség, életkor, pályán eltöltött idő, diploma megszerzésének éve és beosztása. Milyen mértékben változtatná meg a kerettantervet, a helyi tantervet illetve tárgyának témáit? Tantárgyának melyek a legfontosabb nevelési célkitűzései? Tantárgyának tanítása során mi okozza a legnagyobb nehézséget? Milyen területeken van szüksége továbbképzésre? Milyen továbbképzési forma lenne a legelőnyösebb számára?

4 A mintavétel A rétegzett mintavételi technikát alkalmaztuk. Mindkét megyében úgy választottuk ki az iskolákat, hogy minden iskolatípus szerepeljen közöttük. Szempontunk a település nagysága (falu, kisváros, megyeszékhely) és a fenntartók vonatkozásában a reprezentativitás legyen biztosított. Így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 21, Szatmár megyéből pedig 20 iskolát választottunk ki. Minden iskolából 2-2 pedagógussal készítettünk interjút. Megkérdezett pedagógusok száma Count Ország Magyarorszá g Románia Összesen Iskola típusa általános gimnázium gimnázium szakközépiskola és szakközépiskola líceum szakmunkásképző szakkollégium Összesen

5 Háttérváltozók A 82 pedagógus 42 különböző szakkal, szakpárosítással rendelkezik. Ez biztosíthatja számunkra azt, hogy az információk nem szaktárgy-specifikusak lesznek. 60%-uk egyetemi, 40%-uk pedig főiskolai végzettséggel rendelkezik. Az első diploma megszerzési éve 1938 és 2009 közé esik. A pályán eltöltött idő vonatkozásában a többség (68%) tíz évnél hosszabb ideje tanít. A megkérdezettek 18%-a férfi és 82%-uk nő. 21%-uk vezető beosztásban van (igazgató, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezető stb.) Ezek az adatok jelzik számunkra, hogy milyen közeg számára kell a továbbképzéseket kidolgoznunk.

6 Innováció A változtatásra irányuló motiváció feltárását célozta a következő két kérdés. Ezt azért tartjuk lényegesnek, mert erre építhetünk a továbbképzések szervezésében. Crosstab Ország Total Szabolcs- Szatmár- Bereg megye Szatmár megye Mennyire változtatná meg a kerettantervet, helyi tantervet? Total egyáltalán nem változtatná meg néhány változás kb. a felét felétől nagyobb arányban teljesen megváltoztatná ,8% 0,0% 12,2% ,1% 30,0% 43,9% ,3% 50,0% 31,7% ,8% 12,5% 8,5% ,0% 7,5% 3,7% ,0% 100,0% 100,0%

7 Crosstab Ország Total Szabolcs- Szatmár- Bereg megye Szatmár megye egyáltalán változtatná meg nem ,2% 12,5% 19,5% néhány változás Tantárgyának témaköreit mennyire kb. a felét változtatná meg? felétől nagyobb arányban teljesen megváltoztatná Total ,1% 35,0% 46,3% ,9% 45,0% 28,0% ,4% 5,0% 3,7% ,4% 2,5% 2,4% ,0% 100,0% 100,0% A két megye pedagógusainak véleménye között szignifikáns különbség van (p<0,014). A helyi tanterv megváltoztatásánál a romániai kollégák sokkal merészebbek: 50%-ik a felét, 7,5%uk pedig teljesen megváltoztatná. magyarországiaknál a néhány változás dominál (57,1%) és a nem változtatás is magas (23,8%). Egy korábbi ( as) magyarországi vizsgálatnál arra a kérdésre, hogy milyen mértékben kellene átalakítani a kerettantervhez igazítás során a helyi tantervet egy ötfokozatú skálán a neutrális középérték jött ki. Ez arra utal, hogy a pedagógusok a kerettantervek alapos

8 megismerése helyett mindössze arra figyeltek, hogy csupán annyira alakítsák át a működő tanterveiket, amennyire azt a törvényi előírások feltétlenül szükségessé tették. 1 Adataink azt mutatják, hogy az innovációs képesség Magyarországon is megnövekedett. A hasonló tendenciát tükröző tantárgyi témakör változtatásról szóló második táblázat adatai alapján mindkét országban nyitottak lesznek a kollégák olyan képzésekre, melyeket a helyi tanterve, tantárgyi témáik közé be tudnak építeni. Nevelés Ebben kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzésekhez hogyan járulnak hozzá tantárgyuk tanítása során. Nyilván a válaszok szakma specifikusak, viszont a sokféle szak előfordulása az általános vélemények megfogalmazást teszi lehetővé. A tanított tantárgy nevelési célja Súlyozott rangszám Sz-Sz-B megye Szatmár megye 11 Kerber Zoltán (szerk.) (2004): Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában. Tanulmányok a tantárgyi helyzetfelmérésről Budapest: Országos Közoktatási Intézet.

9 A saját tantárgynál megvalósítani kívánt nevelési céloknál a kompetenciák szerepelnek az első helyen. Második helyre a mindennapi életben való hasznosítás kerül, megelőzve az erkölcsi normák teljesülését, mint célt. Kiemelendő az is, hogy a kollégák saját tárgyukra úgy tekintenek, mint a személyiségfejlesztést komplexitásában szolgáló tantárgyra. Ezt követik a társadalmi életre történő felkészítést, illetve a munkaerő-piaci szempontot megnevező tantárgyi célok. A két megye pedagógusi véleményeinél szignifikáns (p<0,05) különbség a következő területeken tapasztalható: az erkölcsi normák közvetítését a magyarországi pedagógusok tartják fontosabbnak; a társadalmi életre történő felkészítést és a személyiség érzelmi fejlesztését a romániaiak tartják fontosabbnak. Ezek az információk a továbbképzési tematikák elkészítésénél figyelembe veendők. Továbbképzési területek A leggyakrabban előforduló válaszok százalékos megoszlását mutatja a következő táblázat: TERÜLET SZATMÁR MEGYE SZ-SZ-B MEGYE % Tervezett képzések % Tervezett képzések Tehetséges és 24 Iskolai konfliktushelyzetek 15 problémás gyerekek nevelése Mentálhigiéné a gyakorlatban Tehetséggondozás Hátrányos helyzetűek integrálása Módszertani 28 Az osztálytermi módszertani 24 Drámapedagógia iskolai kultúra kultúra megújítása, alternatív alkalmazása fejlesztése oktatási módszerek

10 Korszerű 22 Környezeti nevelés 32 Kétnyelvűség technikák alkalmazása Szakma új 26 Zenei nevelés 27 Erdélyi magyar irodalom ismeretei Cigány/roma kultúra ismerete Multikulturalitás Továbbképzési formák A leggyakrabban megjelölt továbbképzési formák a következők voltak: Súlyozott rangszám A legelőnyösebb továbbképzési forma A bemutató óra szerepel az első helyen. Ehhez hét óráról és egy óvodai foglalkozásról készítettünk felvételeket. Ezek a következők voltak: Integrált óvodai tevékenység. (A foglalkozást tartja Barta Éva óvónő.) CRWT módszer bemutatása általános iskola első osztályában Nyíregyházán. (Az órát tartja Dr. Pethőné Zatureczki Tünde vezető tanár.)

11 Kooperatív technikák alkalmazása magyar nyelv és irodalom órán az általános iskola harmadik osztályában Nyíregyházán. (Az órát tartja Dr. Pethőné Zatureczki Tünde vezetőtanár.) Polgári nevelés az általános iskola harmadik osztályában. (Az órát tartja Blantniczky Cecília tanítónő.) Differenciálás anyanyelvi órán az általános iskola negyedik osztályában. (Az órát tartja Kallós Enikő tanítónő.) Kooperatív technikák alkalmazása történelem órán az általános iskola ötödik osztályában Nyíregyházán. (Az órát tartja Schubert Ildikó vezetőtanár.) Kooperatív tanulás matematika órán az általános iskola hetedik osztályában. (Az órát tartja Tempfli Gabriella tanárnő.) A Waldorf pedagógiai módszereinek bemutatása a nyíregyházi Waldorf iskola tizenkettedik osztályában a magyar epocha egyik óráján. (Az órát tartja Illés Zoltán középiskolai tanár.) Ezeket a felvételeket használtuk fel részben vagy teljes egészében a továbbképzések során. A tanfolyam, előadássorozat és posztgraduális képzés tartalmi elemeit mind a 12 képzés tartalmazta. Akkreditációra nem volt szükség Magyarországon, mivel a kiadott igazolások alapján a az óraszámok elszámolhatók pedagógus továbbképzés keretében. A romániai akkreditációt a hosszadalmas folyamat miatt a pályázat nem tette lehetővé. A tanácsadást az Iskolai konfliktushelyzetek és a Hátrányos helyzetűek integrálása kurzusok keretében valósítottuk meg. Az utolsó helyen szereplő átképzésre a pályázat nem adott lehetőséget. A továbbképzés területei és tartalmi elemei A 12 továbbképzési terület és annak legfontosabb tatalmi elemei a következők. 1. ISKOLAI KONFLIKTUSHELYZETEK A pedagógusok, a tanárjelöltek munkájuk során gyakran találkoznak konfliktushelyzetekkel, agresszív megnyilvánulásokkal, melyek számtalan stresszhelyzetet okoznak számukra.

12 A munkájuk hatékonyságának szempontjából nagyon fontos a képességüket fejleszteni az iskolai konfliktushelyzetek fejlesztésében, elemzésében, kezelésében. Fontos, hogy konstruktív konfliktus-megoldási módokat sajátítsanak el. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek az oktató, nevelés területén a lelki egészségük biztosítása érdekében stresszkezelő technikákat szükséges megismerniük. Program tartalma: Az iskolai konfliktusok gyökerei, szereplői, csoportosításuk, a konfliktusforrások tudatosítás; Konfliktusok értelmezése, elemzése, megoldási lehetőségek kidolgozása; Az erőszak, az iskolai agresszió jelenségvilágának megismerése, a bántalmazás típusai, okai, pszichés következményei; A bántalmazó és a bántalmazott gyerek viselkedésének felismerése, kezelése; Az agresszív és a bántalmazott gyerekek közötti kommunikáció kialakítása, konfliktusoldási technikák megismerése és gyakorlása; Együttműködés, közös érdek érvényesítési technikák megismerése; Önérvényesítés, asszertivitás konfliktushelyzetben A kiégés tünetei, prevenciója, stresszkezelési technikák megismerése és elsajátítása. 2. MENTÁLHIGIÉNÉ A GYAKORLATBAN A mentálhigiéné fogalma, tárgya. A mentálhigiéné fő paradigmái. A lelki egészségvédelem lépcsői. A prevenció szintjei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei. A közösség pszichológiai jelentősége. A közösség gyógyító ereje. Mentálhigiéné prevenció ellátás. Az emberi kapcsolatok jelentősége a lelkiegészség-védelemben. Iskolai mentálhigiéné. Nevelési alapkérdések. Iskola és szocializáció. Az iskolai korosztály mentálhigiénés problémái. Az iskolai korosztály mentálhigiénés problémái. Csoportjelenségek gyermek- és

13 ifjúkorban, nevelési felhasználásuk. Kommunikáció az osztályban a tanári munka kommunikációs eszközei. Az empátia jelentősége a pedagógiai munkában. A pedagógus mint személyiségfejlesztő. A pedagógus és a tanuló kapcsolata (nevelési és terápiás lehetőségek). Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos mentálhigiénés intervenciók. Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos mentálhigiénés intervenciók. A spontán kirekesztődés, mint iskolai ártalom. Kiégési tünetek (Burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Konfliktusok és kezelésük. Konfliktustérkép készítése. Kooperáció és rivalizáció. 3. TEHETSÉGGONDOZÁS A pedagógiai gyakorlat igazolja a tehetség időben történő felismerésének fontosságát. Vizsgálatok bizonyítják, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknek tehetségét a pedagógusok időben felismerik, a személyiségfejlődés a tanári követelmények függvényében alakul, iskolai teljesítményük eredményessége nő, azokhoz képest, akiket átlagosnak minősítenek. A program tartalma: A tehetség pedagógiai-pszichológiai értelmezése. Áttekintve a pedagógiai-pszichológiai szakirodalmat a tehetség fogalmának vonásorientált, kognitív, teljesítményorientált és pszichoszociális meghatározásaival találkozhatunk a leggyakrabban. A széles választékból hármat emelünk ki: Ranscburg Jenő, Révész Géza és Joseph Renzulli tehetségmodelljeit. Tehetségfejlesztés az iskolában A tehetségdiagnosztika: tehetség felismerése beiskolázási kor előtt, a középső gyermekkorban és a serdülőkorban. Az intelligencia fejlesztése: műveltség, hajlékony és szociális intelligencia. A konvergens és divergens gondolkodási stílus jellemzői és alakításuk. a kreativitás kibontakoztatása a divergens gondolkodási képességek (fluencia, flexibilitás, originalitás) segítségével. A motiváció, a feladat iránti elkötelezettség fokozása a tanítási órán. Az alulteljesítő tehetségesekkel való bánásmód. A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban Az iskola formális lehetőségei a tehetséggondozásban. a pedagógus szubjektív jellemzői: a kreatív attitűd jellemzői és fejlesztésük. a tehetségfejlesztés szervezeti lehetőségei az EU-ban.

14 A nyelvi kreativitás fejlesztése kreatív-produktív szövegmegközelítési gyakorlatokkal A szöveg-megközelítés formáinak (analitikus-kreatív, kreatív-produktív) sajátosságai. A kreatív-produktív szöveg-megközelítés elméleti kerete, koncepciója: a szemiotikai textológia. A szöveg, mint jelkomplexum (vehikulum, formáció, sensus, relátum). A szöveg főbb szövegalkotó tényezőinek vizsgálata különböző művekben. A versek és rövid (prózai) szövegek kreatív-produktív megközelítési lehetőségei: a vehikulummal, a szöveg vehikulumához rendelhető formai felépítéssel (formációval), a szemantikai felépítéssel (sensussal) és a relátummal kapcsolatos gyakorlatok változatai és azok végeztetésének sajátosságai. Összetett gyakorlatok a nyelvi kreativitás fejlesztésére. A kreatív szövegtranszformáció variációi. Szövegjátékok tervezése. 4. HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK INTEGRÁLÁSA A többségi általános és középiskolák befogadó készségének erősítése új lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermekek és nem sérült többségi iskolába járó gyerekek szociális tanulási folyamatai számára. A nyilvántartott integrációba résztvevők száma évről évre emelkedik. Az integráltan oktatott tanulók arányát az is növeli, hogy a magatartási problémás és a részképesség-problás tanulók 90%-nál nagyobb arányban vesznek részt a többségi intézmények képzéseiben. Az integráció legnagyobb akadálya, hogy a többségi iskolák pedagógusai nincsenek felkészítve a feladatra. Hiányoznak a kompetenciák, a megfelelő érzékenyítés az attitűdváltozáshoz, ahhoz hogy a pedagógusok megfelelően sztereotípiáktól és előítéletektől mentesen tudjanak viszonyulni az integrált gyerekekhez, s ezt a szemléletet tudják közvetíteni az integrált gyerek osztálytársai felé az inklúzió, a sikeres együttnevelés érdekében. Az attitűdformáló, érzékenyítő tréning célja, hogy a pedagógusokban tudatosodjon a mássághoz kapcsolódó attitűdjeik, sztereotípiáik és előítéleteik, s megtanulják ezeknek a kezelését.

15 A program tartalma: Attitűd, sztereotípia, előítélet megnyilvánulási formáinak tudatosítása, fejlesztése; Attitűd és viselkedés kapcsolatának feltárása; A másság jegyeinek, a különleges gondoskodást igénylők, fogyatékossággal élők helyzetének, körülményeinek, képességének és fejleszthetőségének megismerése, átélése szituatív helyzeteken keresztül; A fogyatékkal élők (mentális, érzékszervi fogyatékos), a sajátos nevelési igényű és ép diákok együttnevelése során fellépő pedagógiai szituációk bemutatása, elemzése és megoldása; Pozitív érzelmek kiváltása, előidézése a különleges gondoskodást igénylőkkel kapcsolatban (sajátos élethelyzetek, jó befogadó intézményi példák megismerése); Az együttnevelés során a tanulók érzékenyítésének, pozitív attitűdjének kialakítására irányuló technikák megismerése, elsajátítása, kipróbálása, gyakorlása. 5. AZ OSZTÁLYTERMI MÓDSZERTANI KULTÚRA MEGÚJÍTÁSA, ALTERNATÍV OKTATÁSI MÓDSZEREK A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítását néhány, általunk fontosnak vélt tanári kompetencia köré szerveztük egyrészt, másrészt azokra a feladatokra (elsősorban szolgáltatás jellegűekre) fókuszáltuk, melyek sajátos specializációt igényelnek a pedagógusoktól. A fent említett, a képzési program tartalmát meghatározó tanári kompetenciák közül kulcs szerepűek az alábbi: A tanárnak képesnek kell lenni arra, hogy a nagyon különböző tanulók tanulási képességét fejlessze, kezelje a társadalmi különbségekből adódó problémákat (egyenlő bánásmód, méltányosság elve, esélynyújtás), módszertani kultúráját folyamatosan fejlessze, nyitott legyen új pedagógiai megoldásokra,

16 képes legyen a tanulók munkájának folyamatos ellenőrzésére, domináns alkalmazza a fejlesztő értékelést, mind az egyes tanuló, mind a csoport adottságait figyelembe vevő tanulásszervezés változatos technikáit ismerje, alkalmazza képes legyen csapatmunkára, együttműködésre a legkülönbözőbb partnerekkel, tanulóközpontú szemlélet jellemezze. A program tartalma: Kooperatív tanulás; Konstruktív tanulás, önszabályozás (önszabályozó tanulási stratégia, fejlesztő értékelés technikája); Alternatív pedagógiák reformpedagógiák módszertani reneszánsza; Differenciált tanulásszervezés, integrált oktatás, tehetséggondozás; Tanulási képességek fejlesztése, tanulás-módszertan.

17 6. KÖRNYEZETI NEVELÉS A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék a fontosabb környezeti alapismereteket, megismerjék a környezeti problémákat, valamint a környezeti nevelés szerepét a közoktatás folyamatában. Képesek legyenek a környezettudatos gondolkodás és a környezet érzékeny magatartás kialakítására mind ismereti, mind pedagógiai oldalról egyaránt. A program tartalma: A környezeti nevelés szükségessége. A környezeti nevelés a közoktatásban. A környezeti alapprobléma történeti megközelítésben. A globális környezeti problémák: a környezetszennyezés, az erdőirtás, a globális klímaváltozás, a túlnépesedés, az éhínség, a túlfogyasztás. Az analitikus környezetpedagógia szerepe: a környezeti problémák feltárása és a környezettudatos gondolkodás kifejlesztése. A holisztikus környezetpedagógia alkalmazása: a környezetkultúra megalapozása, a környezetérzékenység és a felelős környezeti magatartás kialakítása. Az antropogén beavatkozások (bányászat, közlekedés stb.) földtani-felszínalaktani hatásai. A litoszférát ért hatások bemutatásának eszközrendszere a tanórán. A pedoszférát érintő környezeti problémák: az erózió, a defláció, a szikesedés, a talajsavanyodás és az elsivatagosodás okai és következményei. A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás kapcsolata a talajok környezeti problémáival. A talajokat érő környezeti hatások modellezése a tanórán. A gazdasági tevékenységek és a fogyasztás hidroszférára gyakorolt hatásai: vízhasználat, szennyezés, energiatermelés, túlhalászat következményei. Vízhasználat a mindennapokban és a tudatos vízfogyasztás alapjai a tanórán. A társadalom szerepe az atmoszférát érő hatások kialakulásában: a globális klímaváltozás, a savas ülepedés, a szmog, az ózonréteg elvékonyodásának okai és következményei. A szennyezőanyagok terjedési folyamata a légkörben. A légköri szennyezés következményeinek bemutatása a tanórán. Az élővilág és az ember kapcsolata, a társadalom szerepe az élővilág megváltozásában. A természetvédelem szerepe az oktatásban. A környezetvédelem részei, feladatai. Hulladékok a környezetünkben, hulladékgyűjtés.

18 A formális és non-formális környezeti nevelés lehetőségei. Módszerek és eszközök, erdei iskolák, szakkörök, terepi kirándulások és vizsgálatok, vetélkedők, táborok. Természetvédelmi területek, tanösvények, oktató és látogatóközpontok szerepe a környezeti nevelésben. Jeles napok, rendezvények, akciók (hulladékgyűjtés, faültetés, madárvédelem stb.) szervezése. Európai Uniós pályázati lehetőségek a környezeti nevelésben. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan: a környezettudatos életvitel a mindennapokban. 7. ZENEI NEVELÉS A program tartalma: Kóruséneklés, karvezetés. A résztvevők műhelymunka keretein belül ismerkednek jól énekelhető művekkel és azok irányítási feladataival. Feldolgozandó anyag: A parlando vezénylése, hangszerkíséretes darabok és ciklikus művek irányításának problémái. A népdalcsokor összeállítási és előadási problémái. Éneklési készség fejlesztése, a tiszta intonációra nevelés módszertana. A résztvevők a kurzusvezetővel áttekintik a Magyarországon használatos tankönyvcsaládokat, az énekes anyagot megvizsgálják az éneklési készség és a tiszta intonációra nevelés szemszögéből. A leggyakoribb problémákhoz megoldási javaslatokat adnak, beéneklési gyakorlatok, többszólamú éneklési feladatok és speciális tananyag feldolgozások révén. A résztvevők kottaolvasási készségének fejlesztése a zenetörténeti korszakok vokális művek szemelvényeinek segítségével. Különleges hangsorú népdalok Bartók és Kodály népdalfeldolgozásainak tükrében. Romantikus dalok és kórusművek. Negyed és nyolcad egységű ütemek váltakozása. Nehezebb alterált dallamok éneklése dó-váltással. Az akusztikus skála. Színezett hétfokú hangsorok, új hangnemi kapcsolatok. A romantikus dal és dalciklusok. Népi gyermekjátékok és játékos módszerek az ének-zene órákon, a Kodály-módszer 3 pillérének adaptálása és aktualizálása. Az ének-zene tantárgy-pedagógia legfrissebb eredményeinek és módszereinek megismerése a témában.

19 8. CIGÁNY ROMA KULTÚRA ISMERETE A program tartalma: Kik is valójában a cigányok? A cigányság eredete, vázlatos története. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Cigány folklór (népköltészet, zene- és tánchagyomány). Hagyományosnak vélt cigány mesterségek. Cigány irodalom, cigány képzőművészet. A cigányság az európai és magyar kulturális antropológiai kutatások tükrében. Cigányok reprezentációja és önreprezentációja az irodalomban és filmeken. Multikulturális társadalom interkulturális nevelés. Együtt vagy külön? Érvek az integráció mellett, dezintegrációs programok Magyarországon. Cigány gyerekek családi és iskolai szocializációja. Az inkluzív nevelés pedagógiája. Modell értékű cigány/roma oktatási programok Magyarországon. 9. DRÁMAPEDAGÓGIA ISKOLAI ALKALMAZÁSA A drámapedagógia módszerei a tapasztalati tanulásra, az élményeken alapuló ismeretszerzésre összpontosítanak. Alkalmazásuk során a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy a tanult ismereteket mélyebben rögzítsék, hogy átérezzenek bizonyos nevelési helyzeteket, melyek segítségével a tanított tartalom élőbbé, életközelibbé válik. A drámapedagógia módszereinek alkalmazása ugyanakkor a személyiség fejlesztésében is központi szerepet játszik, felkészíti a résztvevőket a társadalomban való szereplésre. A fentiekből kiindulva a továbbképzés során a drámapedagógia módszereivel ismertetjük meg a résztvevőket, különös tekintettel arra, hogyan tudják hasznosítani a továbbképzésen tapasztaltakat a tanítás során, különböző tantárgyak esetében. A résztvevők játékos foglalkozásokon fognak részt venni, melynek során megtapasztalják a különböző drámajátékok, illetve konvenciók alkalmazásának módját és ezen keresztül előnyeit és hátrányait a tanítás során. A program tartalma:

20 A drámapedagógia fogalma; Dramatikus tevékenységformák; A drámajátékok jellegzetességei és csoportosításuk; Konvenciók fogalma, csoportosításuk; A drámapedagógiai módszerek alkalmazásának személyi és környezeti feltételei; A drámapedagógiai módszerek alkalmazása különböző tantárgyak esetében. 10. KÉTNYELVŰSÉG A kétnyelvűség fogalmának és tartalmi vonásainak ismerete és tudatosítása révén rávezetni a közösséget, hogy a kétnyelvűség segíti a közösség tagjait, hogy a vele együtt élő / vagy a mellette élő más nyelvű közösségek nyelvét és kultúráját megismerje, felismerje a másság értékeit, tisztelje ezek hordozóit. Olyan európai magatartás kialakítására kell törekednünk (a Kárpát-medence mindegyik országában és társadalmaiban), amely megvalósítja a valódi kétnyelvűséget, vagyis az együttélő közösségek mindenike nyelvének jelenlétét, elfogadását a hivatalosságban, az iskolákban és az utcai nyilvánosságban. A program tartalma: Fogalmak tisztázása: egynyelvűség kétnyelvűség; A kétnyelvűség kialakulása és definíciói: a gyermeki kétnyelvűség leggyakoribb típusai: gyermekkori vagy szimultán kétnyelvűség ( öröklött ) kései vagy szekvenciális ( szerzett ) kétnyelvűség, elsődleges, másodlagos, összetett, koordinált és alárendelt,szunnyadó és produktív / receptív kétnyelvűség; A társadalmi kétnyelvűség: őshonos és emingráns közösségek, a kisebbség és többség nyelvtudása, a kódváltás, a nyelvcsere, nyelvvesztés, nyelvhalál, az anyanyelv megőrzése, a nyelvválasztás problémája (tannyelv, kommunikációs helyzetek, a többségi nyelv tanulása és használata); A kétnyelvűség mint eszköz (esély az alkalmazkodásra, kifejezésre, önérvényesítésre);

21 A Kárpát-medencei magyarpárú kétnyelvűség (román - magyar nyelvi érintkezése; német (sváb) - magyar egymásra hatás; cigány - magyar nyelvi érintkezése) attitűdjei. 11. ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM Az erdélyi (magyar) irodalom fogalmának, irányzatainak, az összmagyar irodalomban elfoglalt helyének, magyarországi recepciójának számbavétele, értékelése. Fontosnak tartjuk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a szomszédos keleti régiók irodalmi kapcsolataira, kölcsönhatására, különösen az országhatárok légiesítésének 21. századi körülményei között. A program tartama: Az Alföld északkeleti része a Szinérváralja - Nagyvárad közötti térség szerepe az irodalmi nyelv kialakulásában, a nyelvújításban. Irodalmi központ provincializmus. A magyar nyelvterület országhatárok általi szétdarabolódásának hatása az irodalmi életre. Új központok formálódása (Erdélyben); az egykori királyság határmenti térségei a régi új központok és irányzatok vonzatában. Szatmár és a Partium sajátos irodalmi - művelődési élete a két világháború közötti időszakban, illetőleg a második világháború után. Az írói - költői sorsok alakulása; az irodalmi központ(ok) elszívó hatása. A transzilvanizmus és dokumentumai (kollektív esztétika az irodalomban). Keresztény - polgári irányzat a két világháború között (szabadságesztétika az irodalomban). Az erdélyi irodalmi avantgárd és dokumentumai. Az erdélyi magyar irodalom recepciója Magyarországon a két világháború között. A 20. század második felében felnőtt erdélyi íróink- költőink útja a 21. századi (egyetemes) magyar irodalomban.

22 12. MULTIKULTURALITÁS A multikulturalitás meghatározása; megnyilvánulási formáinak bemutatása; a multikulturalitás interkulturalitás viszony tisztázása; a multikulturalitás kulturális, filozófiai és elvi-politikai aspektusainak megismertetése a képzés résztvevőivel. A hazai és a nemzetközi szakirodalom hasznosítása a téma felvezetésében; a kulcsfogalmak és tézisek gyakorlása a multikulturalitásról folytatott diskurzusban; az elsajátított ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A program tartalma: Kultúra, civilizáció, nevelés; Interkulturalitás multikulturalitás; A nevelés mint kulturális személyiségformálás; Multikulturális interkulturális nevelés; Az etnikumok közötti kapcsolat természete és formái; Etnokulturális sokféleség, nemzeti és etnikai kisebbség; A multikulturalitás vallási dimenziói; Új globális etika.

23 A képzések tapasztalatai Képzések Magyarországon Az első lépésben a magyarországi szakértők részére szerveztünk képzéseket. Az Erdélyi irodalom és a Kétnyelvűség 8-8 órás volt, míg a Drámapedagógia és a Multikulturalitás 15-15órás volt. Ezeken 32 fő vett részt. A második lépést a továbbadó képzések jelentették. Itt 50 darab 4 órás képzést tartottunk összesen 320 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógusnak. Köztük többen voltak, akik több képzésen is részt vettek. A képzésen részt vett pedagógusokkal készített interjúk egyértelműen pozitív képet mutatnak. Idézünk néhány véleményt, amelyek tipikusnak mondhatók A képzés tömör és intenzív volt, egyszerre sok információ zúdult ránk, ennek ellenére érdekes és tanulságos volt. A tanár személyisége, szakértelme lenyűgöző. Remélem, lesznek még hasonló továbbképzések. (34 éves, matematika szakos általános iskolai tanárnő) Számomra ez volt a leghasznosabb továbbképzés, amelyen az utóbbi években részt vettem (39 éves tanítónő) Ez egy olyan képzés volt, amit mentorként szeretnék továbbadni. Minden információt, amit kaptam nagyra értékelek. Három képzésen vettem részt, érdekes volt látni a kulturális megközelítést. ((29 éves magyar szakos középiskolai tanár) Romániai képzések A nyolc témában megtartott képezésen összesen 52 fő vett részt. Életkorukat, nemüket és munkahelyük típusát tekintve változatos képet mutatnak:

24 A képzésen résztvevők 10%-a volt férfi, 90%-uk nő. Átlagos életkoruk 36 év (szórás 5,8 év). Az kértük a kollégáktól, hogy egy 10 fokozatú attitűdskálán mondjanak véleményt a képzésekről. (1: legrosszabb, 10: legjobb)

25 Kérdések Középérték Szórás Módusz Az elsajátított ismeretek hasznosíthatósága 9,04 1, A foglalkozás légköre 9,56 0, Az anyag feldolgozási módja, a foglalkozás 9,36 1, strukturálása Milyen mértékben sikerül Önt aktivizálni a 9,18 1, foglalkozásokon? A foglalkozások eredményessége 9,44 0, A foglalkozás milyen mértékben fejlesztette az Ön 8,84 1, személyiségét? A foglalkozások milyen mértékben járultak hozzá 8,98 1, didaktikai kultúrájának fejlesztéséhez? A foglalkozások milyen mértékben járultak hozzá 9,10 1, erkölcsi fejlődéséhez? A tanultakat a mindennapi életben (nemcsak az 8,84 1, iskolában!) tudja-e alkalmazni? A foglalkozások milyen mértékben járultak hozzá 8,35 1, ahhoz, hogy Ön a munkaerőpiacon értékesebb legyen? Milyennek ítéli az oktatók felkészültségét? 9,86 0, A szakma új eredményeivel milyen mértékben tudott itt megismerkedni? 9,28 1, Valamennyi kérdésnél a leggyakoribb értékelés a 10-es volt. A válaszadók véleménye az oktatói felkészülés megítélésénél volt a leginkább egybehangzó (szórás 0,405), 9,86-os átlagos értékkel. A megítélések szerint a képzések ahhoz járultak hozzá legkevésbé, hogy a résztvevők a munkaerőpiacon értékesebbek legyenek (8,35 a középérték).

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvina Mátyás Általános

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A. NEVELÉSI PROGRAM B. HELYI TANTERV 2013 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Leőwey

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben