EPROCOM PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPROCOM PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNY"

Átírás

1 EPROCOM PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNY Jelen tananyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 SZERZŐ: DR. HADHÁZY JENŐ PSZICHOLÓGUS ÉLMÉNY 94 BT.

3 A pályázat célja a két ország határos megyéiben dolgozó pedagógusoknál a tanári kompetenciák fejlesztése. Ehhez olyan képzéseket fogunk szervezni, amelyek hozzásegítik a résztvevőket módszertani kultúrájuk megújításához, a jelenlegi oktatási kínálatban nem szereplő területeken szerezzenek ismereteket. Feladatunknak tekintjük azt, hogy a magyarországi pedagógusok megismerkedjenek a romániai magyar pedagógiai kultúrával, a romániai pedagógusok pedig a magyarországi pedagógiai kultúrába kapjanak betekintést. Ennek megfelelően először a két megyében végeztünk egy helyzetfelmérést a pedagógusok módszertani kultúrájáról. A vizsgálat módszere interjú volt. Az adatok feldolgozása után fogalmaztuk meg azokat a területeket és ezen belül a tartalmakat, melyekre a képzések alapozódnak. A tanulmány záró részében a képzések tapasztalatait összegeztük. Helyzetfelmérés Az interjú témái Háttérváltozók: iskolatípus, szak, vérzettség, életkor, pályán eltöltött idő, diploma megszerzésének éve és beosztása. Milyen mértékben változtatná meg a kerettantervet, a helyi tantervet illetve tárgyának témáit? Tantárgyának melyek a legfontosabb nevelési célkitűzései? Tantárgyának tanítása során mi okozza a legnagyobb nehézséget? Milyen területeken van szüksége továbbképzésre? Milyen továbbképzési forma lenne a legelőnyösebb számára?

4 A mintavétel A rétegzett mintavételi technikát alkalmaztuk. Mindkét megyében úgy választottuk ki az iskolákat, hogy minden iskolatípus szerepeljen közöttük. Szempontunk a település nagysága (falu, kisváros, megyeszékhely) és a fenntartók vonatkozásában a reprezentativitás legyen biztosított. Így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 21, Szatmár megyéből pedig 20 iskolát választottunk ki. Minden iskolából 2-2 pedagógussal készítettünk interjút. Megkérdezett pedagógusok száma Count Ország Magyarorszá g Románia Összesen Iskola típusa általános gimnázium gimnázium szakközépiskola és szakközépiskola líceum szakmunkásképző szakkollégium Összesen

5 Háttérváltozók A 82 pedagógus 42 különböző szakkal, szakpárosítással rendelkezik. Ez biztosíthatja számunkra azt, hogy az információk nem szaktárgy-specifikusak lesznek. 60%-uk egyetemi, 40%-uk pedig főiskolai végzettséggel rendelkezik. Az első diploma megszerzési éve 1938 és 2009 közé esik. A pályán eltöltött idő vonatkozásában a többség (68%) tíz évnél hosszabb ideje tanít. A megkérdezettek 18%-a férfi és 82%-uk nő. 21%-uk vezető beosztásban van (igazgató, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezető stb.) Ezek az adatok jelzik számunkra, hogy milyen közeg számára kell a továbbképzéseket kidolgoznunk.

6 Innováció A változtatásra irányuló motiváció feltárását célozta a következő két kérdés. Ezt azért tartjuk lényegesnek, mert erre építhetünk a továbbképzések szervezésében. Crosstab Ország Total Szabolcs- Szatmár- Bereg megye Szatmár megye Mennyire változtatná meg a kerettantervet, helyi tantervet? Total egyáltalán nem változtatná meg néhány változás kb. a felét felétől nagyobb arányban teljesen megváltoztatná ,8% 0,0% 12,2% ,1% 30,0% 43,9% ,3% 50,0% 31,7% ,8% 12,5% 8,5% ,0% 7,5% 3,7% ,0% 100,0% 100,0%

7 Crosstab Ország Total Szabolcs- Szatmár- Bereg megye Szatmár megye egyáltalán változtatná meg nem ,2% 12,5% 19,5% néhány változás Tantárgyának témaköreit mennyire kb. a felét változtatná meg? felétől nagyobb arányban teljesen megváltoztatná Total ,1% 35,0% 46,3% ,9% 45,0% 28,0% ,4% 5,0% 3,7% ,4% 2,5% 2,4% ,0% 100,0% 100,0% A két megye pedagógusainak véleménye között szignifikáns különbség van (p<0,014). A helyi tanterv megváltoztatásánál a romániai kollégák sokkal merészebbek: 50%-ik a felét, 7,5%uk pedig teljesen megváltoztatná. magyarországiaknál a néhány változás dominál (57,1%) és a nem változtatás is magas (23,8%). Egy korábbi ( as) magyarországi vizsgálatnál arra a kérdésre, hogy milyen mértékben kellene átalakítani a kerettantervhez igazítás során a helyi tantervet egy ötfokozatú skálán a neutrális középérték jött ki. Ez arra utal, hogy a pedagógusok a kerettantervek alapos

8 megismerése helyett mindössze arra figyeltek, hogy csupán annyira alakítsák át a működő tanterveiket, amennyire azt a törvényi előírások feltétlenül szükségessé tették. 1 Adataink azt mutatják, hogy az innovációs képesség Magyarországon is megnövekedett. A hasonló tendenciát tükröző tantárgyi témakör változtatásról szóló második táblázat adatai alapján mindkét országban nyitottak lesznek a kollégák olyan képzésekre, melyeket a helyi tanterve, tantárgyi témáik közé be tudnak építeni. Nevelés Ebben kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzésekhez hogyan járulnak hozzá tantárgyuk tanítása során. Nyilván a válaszok szakma specifikusak, viszont a sokféle szak előfordulása az általános vélemények megfogalmazást teszi lehetővé. A tanított tantárgy nevelési célja Súlyozott rangszám Sz-Sz-B megye Szatmár megye 11 Kerber Zoltán (szerk.) (2004): Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában. Tanulmányok a tantárgyi helyzetfelmérésről Budapest: Országos Közoktatási Intézet.

9 A saját tantárgynál megvalósítani kívánt nevelési céloknál a kompetenciák szerepelnek az első helyen. Második helyre a mindennapi életben való hasznosítás kerül, megelőzve az erkölcsi normák teljesülését, mint célt. Kiemelendő az is, hogy a kollégák saját tárgyukra úgy tekintenek, mint a személyiségfejlesztést komplexitásában szolgáló tantárgyra. Ezt követik a társadalmi életre történő felkészítést, illetve a munkaerő-piaci szempontot megnevező tantárgyi célok. A két megye pedagógusi véleményeinél szignifikáns (p<0,05) különbség a következő területeken tapasztalható: az erkölcsi normák közvetítését a magyarországi pedagógusok tartják fontosabbnak; a társadalmi életre történő felkészítést és a személyiség érzelmi fejlesztését a romániaiak tartják fontosabbnak. Ezek az információk a továbbképzési tematikák elkészítésénél figyelembe veendők. Továbbképzési területek A leggyakrabban előforduló válaszok százalékos megoszlását mutatja a következő táblázat: TERÜLET SZATMÁR MEGYE SZ-SZ-B MEGYE % Tervezett képzések % Tervezett képzések Tehetséges és 24 Iskolai konfliktushelyzetek 15 problémás gyerekek nevelése Mentálhigiéné a gyakorlatban Tehetséggondozás Hátrányos helyzetűek integrálása Módszertani 28 Az osztálytermi módszertani 24 Drámapedagógia iskolai kultúra kultúra megújítása, alternatív alkalmazása fejlesztése oktatási módszerek

10 Korszerű 22 Környezeti nevelés 32 Kétnyelvűség technikák alkalmazása Szakma új 26 Zenei nevelés 27 Erdélyi magyar irodalom ismeretei Cigány/roma kultúra ismerete Multikulturalitás Továbbképzési formák A leggyakrabban megjelölt továbbképzési formák a következők voltak: Súlyozott rangszám A legelőnyösebb továbbképzési forma A bemutató óra szerepel az első helyen. Ehhez hét óráról és egy óvodai foglalkozásról készítettünk felvételeket. Ezek a következők voltak: Integrált óvodai tevékenység. (A foglalkozást tartja Barta Éva óvónő.) CRWT módszer bemutatása általános iskola első osztályában Nyíregyházán. (Az órát tartja Dr. Pethőné Zatureczki Tünde vezető tanár.)

11 Kooperatív technikák alkalmazása magyar nyelv és irodalom órán az általános iskola harmadik osztályában Nyíregyházán. (Az órát tartja Dr. Pethőné Zatureczki Tünde vezetőtanár.) Polgári nevelés az általános iskola harmadik osztályában. (Az órát tartja Blantniczky Cecília tanítónő.) Differenciálás anyanyelvi órán az általános iskola negyedik osztályában. (Az órát tartja Kallós Enikő tanítónő.) Kooperatív technikák alkalmazása történelem órán az általános iskola ötödik osztályában Nyíregyházán. (Az órát tartja Schubert Ildikó vezetőtanár.) Kooperatív tanulás matematika órán az általános iskola hetedik osztályában. (Az órát tartja Tempfli Gabriella tanárnő.) A Waldorf pedagógiai módszereinek bemutatása a nyíregyházi Waldorf iskola tizenkettedik osztályában a magyar epocha egyik óráján. (Az órát tartja Illés Zoltán középiskolai tanár.) Ezeket a felvételeket használtuk fel részben vagy teljes egészében a továbbképzések során. A tanfolyam, előadássorozat és posztgraduális képzés tartalmi elemeit mind a 12 képzés tartalmazta. Akkreditációra nem volt szükség Magyarországon, mivel a kiadott igazolások alapján a az óraszámok elszámolhatók pedagógus továbbképzés keretében. A romániai akkreditációt a hosszadalmas folyamat miatt a pályázat nem tette lehetővé. A tanácsadást az Iskolai konfliktushelyzetek és a Hátrányos helyzetűek integrálása kurzusok keretében valósítottuk meg. Az utolsó helyen szereplő átképzésre a pályázat nem adott lehetőséget. A továbbképzés területei és tartalmi elemei A 12 továbbképzési terület és annak legfontosabb tatalmi elemei a következők. 1. ISKOLAI KONFLIKTUSHELYZETEK A pedagógusok, a tanárjelöltek munkájuk során gyakran találkoznak konfliktushelyzetekkel, agresszív megnyilvánulásokkal, melyek számtalan stresszhelyzetet okoznak számukra.

12 A munkájuk hatékonyságának szempontjából nagyon fontos a képességüket fejleszteni az iskolai konfliktushelyzetek fejlesztésében, elemzésében, kezelésében. Fontos, hogy konstruktív konfliktus-megoldási módokat sajátítsanak el. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek az oktató, nevelés területén a lelki egészségük biztosítása érdekében stresszkezelő technikákat szükséges megismerniük. Program tartalma: Az iskolai konfliktusok gyökerei, szereplői, csoportosításuk, a konfliktusforrások tudatosítás; Konfliktusok értelmezése, elemzése, megoldási lehetőségek kidolgozása; Az erőszak, az iskolai agresszió jelenségvilágának megismerése, a bántalmazás típusai, okai, pszichés következményei; A bántalmazó és a bántalmazott gyerek viselkedésének felismerése, kezelése; Az agresszív és a bántalmazott gyerekek közötti kommunikáció kialakítása, konfliktusoldási technikák megismerése és gyakorlása; Együttműködés, közös érdek érvényesítési technikák megismerése; Önérvényesítés, asszertivitás konfliktushelyzetben A kiégés tünetei, prevenciója, stresszkezelési technikák megismerése és elsajátítása. 2. MENTÁLHIGIÉNÉ A GYAKORLATBAN A mentálhigiéné fogalma, tárgya. A mentálhigiéné fő paradigmái. A lelki egészségvédelem lépcsői. A prevenció szintjei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei. A közösség pszichológiai jelentősége. A közösség gyógyító ereje. Mentálhigiéné prevenció ellátás. Az emberi kapcsolatok jelentősége a lelkiegészség-védelemben. Iskolai mentálhigiéné. Nevelési alapkérdések. Iskola és szocializáció. Az iskolai korosztály mentálhigiénés problémái. Az iskolai korosztály mentálhigiénés problémái. Csoportjelenségek gyermek- és

13 ifjúkorban, nevelési felhasználásuk. Kommunikáció az osztályban a tanári munka kommunikációs eszközei. Az empátia jelentősége a pedagógiai munkában. A pedagógus mint személyiségfejlesztő. A pedagógus és a tanuló kapcsolata (nevelési és terápiás lehetőségek). Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos mentálhigiénés intervenciók. Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos mentálhigiénés intervenciók. A spontán kirekesztődés, mint iskolai ártalom. Kiégési tünetek (Burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Konfliktusok és kezelésük. Konfliktustérkép készítése. Kooperáció és rivalizáció. 3. TEHETSÉGGONDOZÁS A pedagógiai gyakorlat igazolja a tehetség időben történő felismerésének fontosságát. Vizsgálatok bizonyítják, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknek tehetségét a pedagógusok időben felismerik, a személyiségfejlődés a tanári követelmények függvényében alakul, iskolai teljesítményük eredményessége nő, azokhoz képest, akiket átlagosnak minősítenek. A program tartalma: A tehetség pedagógiai-pszichológiai értelmezése. Áttekintve a pedagógiai-pszichológiai szakirodalmat a tehetség fogalmának vonásorientált, kognitív, teljesítményorientált és pszichoszociális meghatározásaival találkozhatunk a leggyakrabban. A széles választékból hármat emelünk ki: Ranscburg Jenő, Révész Géza és Joseph Renzulli tehetségmodelljeit. Tehetségfejlesztés az iskolában A tehetségdiagnosztika: tehetség felismerése beiskolázási kor előtt, a középső gyermekkorban és a serdülőkorban. Az intelligencia fejlesztése: műveltség, hajlékony és szociális intelligencia. A konvergens és divergens gondolkodási stílus jellemzői és alakításuk. a kreativitás kibontakoztatása a divergens gondolkodási képességek (fluencia, flexibilitás, originalitás) segítségével. A motiváció, a feladat iránti elkötelezettség fokozása a tanítási órán. Az alulteljesítő tehetségesekkel való bánásmód. A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban Az iskola formális lehetőségei a tehetséggondozásban. a pedagógus szubjektív jellemzői: a kreatív attitűd jellemzői és fejlesztésük. a tehetségfejlesztés szervezeti lehetőségei az EU-ban.

14 A nyelvi kreativitás fejlesztése kreatív-produktív szövegmegközelítési gyakorlatokkal A szöveg-megközelítés formáinak (analitikus-kreatív, kreatív-produktív) sajátosságai. A kreatív-produktív szöveg-megközelítés elméleti kerete, koncepciója: a szemiotikai textológia. A szöveg, mint jelkomplexum (vehikulum, formáció, sensus, relátum). A szöveg főbb szövegalkotó tényezőinek vizsgálata különböző művekben. A versek és rövid (prózai) szövegek kreatív-produktív megközelítési lehetőségei: a vehikulummal, a szöveg vehikulumához rendelhető formai felépítéssel (formációval), a szemantikai felépítéssel (sensussal) és a relátummal kapcsolatos gyakorlatok változatai és azok végeztetésének sajátosságai. Összetett gyakorlatok a nyelvi kreativitás fejlesztésére. A kreatív szövegtranszformáció variációi. Szövegjátékok tervezése. 4. HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK INTEGRÁLÁSA A többségi általános és középiskolák befogadó készségének erősítése új lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermekek és nem sérült többségi iskolába járó gyerekek szociális tanulási folyamatai számára. A nyilvántartott integrációba résztvevők száma évről évre emelkedik. Az integráltan oktatott tanulók arányát az is növeli, hogy a magatartási problémás és a részképesség-problás tanulók 90%-nál nagyobb arányban vesznek részt a többségi intézmények képzéseiben. Az integráció legnagyobb akadálya, hogy a többségi iskolák pedagógusai nincsenek felkészítve a feladatra. Hiányoznak a kompetenciák, a megfelelő érzékenyítés az attitűdváltozáshoz, ahhoz hogy a pedagógusok megfelelően sztereotípiáktól és előítéletektől mentesen tudjanak viszonyulni az integrált gyerekekhez, s ezt a szemléletet tudják közvetíteni az integrált gyerek osztálytársai felé az inklúzió, a sikeres együttnevelés érdekében. Az attitűdformáló, érzékenyítő tréning célja, hogy a pedagógusokban tudatosodjon a mássághoz kapcsolódó attitűdjeik, sztereotípiáik és előítéleteik, s megtanulják ezeknek a kezelését.

15 A program tartalma: Attitűd, sztereotípia, előítélet megnyilvánulási formáinak tudatosítása, fejlesztése; Attitűd és viselkedés kapcsolatának feltárása; A másság jegyeinek, a különleges gondoskodást igénylők, fogyatékossággal élők helyzetének, körülményeinek, képességének és fejleszthetőségének megismerése, átélése szituatív helyzeteken keresztül; A fogyatékkal élők (mentális, érzékszervi fogyatékos), a sajátos nevelési igényű és ép diákok együttnevelése során fellépő pedagógiai szituációk bemutatása, elemzése és megoldása; Pozitív érzelmek kiváltása, előidézése a különleges gondoskodást igénylőkkel kapcsolatban (sajátos élethelyzetek, jó befogadó intézményi példák megismerése); Az együttnevelés során a tanulók érzékenyítésének, pozitív attitűdjének kialakítására irányuló technikák megismerése, elsajátítása, kipróbálása, gyakorlása. 5. AZ OSZTÁLYTERMI MÓDSZERTANI KULTÚRA MEGÚJÍTÁSA, ALTERNATÍV OKTATÁSI MÓDSZEREK A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítását néhány, általunk fontosnak vélt tanári kompetencia köré szerveztük egyrészt, másrészt azokra a feladatokra (elsősorban szolgáltatás jellegűekre) fókuszáltuk, melyek sajátos specializációt igényelnek a pedagógusoktól. A fent említett, a képzési program tartalmát meghatározó tanári kompetenciák közül kulcs szerepűek az alábbi: A tanárnak képesnek kell lenni arra, hogy a nagyon különböző tanulók tanulási képességét fejlessze, kezelje a társadalmi különbségekből adódó problémákat (egyenlő bánásmód, méltányosság elve, esélynyújtás), módszertani kultúráját folyamatosan fejlessze, nyitott legyen új pedagógiai megoldásokra,

16 képes legyen a tanulók munkájának folyamatos ellenőrzésére, domináns alkalmazza a fejlesztő értékelést, mind az egyes tanuló, mind a csoport adottságait figyelembe vevő tanulásszervezés változatos technikáit ismerje, alkalmazza képes legyen csapatmunkára, együttműködésre a legkülönbözőbb partnerekkel, tanulóközpontú szemlélet jellemezze. A program tartalma: Kooperatív tanulás; Konstruktív tanulás, önszabályozás (önszabályozó tanulási stratégia, fejlesztő értékelés technikája); Alternatív pedagógiák reformpedagógiák módszertani reneszánsza; Differenciált tanulásszervezés, integrált oktatás, tehetséggondozás; Tanulási képességek fejlesztése, tanulás-módszertan.

17 6. KÖRNYEZETI NEVELÉS A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék a fontosabb környezeti alapismereteket, megismerjék a környezeti problémákat, valamint a környezeti nevelés szerepét a közoktatás folyamatában. Képesek legyenek a környezettudatos gondolkodás és a környezet érzékeny magatartás kialakítására mind ismereti, mind pedagógiai oldalról egyaránt. A program tartalma: A környezeti nevelés szükségessége. A környezeti nevelés a közoktatásban. A környezeti alapprobléma történeti megközelítésben. A globális környezeti problémák: a környezetszennyezés, az erdőirtás, a globális klímaváltozás, a túlnépesedés, az éhínség, a túlfogyasztás. Az analitikus környezetpedagógia szerepe: a környezeti problémák feltárása és a környezettudatos gondolkodás kifejlesztése. A holisztikus környezetpedagógia alkalmazása: a környezetkultúra megalapozása, a környezetérzékenység és a felelős környezeti magatartás kialakítása. Az antropogén beavatkozások (bányászat, közlekedés stb.) földtani-felszínalaktani hatásai. A litoszférát ért hatások bemutatásának eszközrendszere a tanórán. A pedoszférát érintő környezeti problémák: az erózió, a defláció, a szikesedés, a talajsavanyodás és az elsivatagosodás okai és következményei. A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás kapcsolata a talajok környezeti problémáival. A talajokat érő környezeti hatások modellezése a tanórán. A gazdasági tevékenységek és a fogyasztás hidroszférára gyakorolt hatásai: vízhasználat, szennyezés, energiatermelés, túlhalászat következményei. Vízhasználat a mindennapokban és a tudatos vízfogyasztás alapjai a tanórán. A társadalom szerepe az atmoszférát érő hatások kialakulásában: a globális klímaváltozás, a savas ülepedés, a szmog, az ózonréteg elvékonyodásának okai és következményei. A szennyezőanyagok terjedési folyamata a légkörben. A légköri szennyezés következményeinek bemutatása a tanórán. Az élővilág és az ember kapcsolata, a társadalom szerepe az élővilág megváltozásában. A természetvédelem szerepe az oktatásban. A környezetvédelem részei, feladatai. Hulladékok a környezetünkben, hulladékgyűjtés.

18 A formális és non-formális környezeti nevelés lehetőségei. Módszerek és eszközök, erdei iskolák, szakkörök, terepi kirándulások és vizsgálatok, vetélkedők, táborok. Természetvédelmi területek, tanösvények, oktató és látogatóközpontok szerepe a környezeti nevelésben. Jeles napok, rendezvények, akciók (hulladékgyűjtés, faültetés, madárvédelem stb.) szervezése. Európai Uniós pályázati lehetőségek a környezeti nevelésben. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan: a környezettudatos életvitel a mindennapokban. 7. ZENEI NEVELÉS A program tartalma: Kóruséneklés, karvezetés. A résztvevők műhelymunka keretein belül ismerkednek jól énekelhető művekkel és azok irányítási feladataival. Feldolgozandó anyag: A parlando vezénylése, hangszerkíséretes darabok és ciklikus művek irányításának problémái. A népdalcsokor összeállítási és előadási problémái. Éneklési készség fejlesztése, a tiszta intonációra nevelés módszertana. A résztvevők a kurzusvezetővel áttekintik a Magyarországon használatos tankönyvcsaládokat, az énekes anyagot megvizsgálják az éneklési készség és a tiszta intonációra nevelés szemszögéből. A leggyakoribb problémákhoz megoldási javaslatokat adnak, beéneklési gyakorlatok, többszólamú éneklési feladatok és speciális tananyag feldolgozások révén. A résztvevők kottaolvasási készségének fejlesztése a zenetörténeti korszakok vokális művek szemelvényeinek segítségével. Különleges hangsorú népdalok Bartók és Kodály népdalfeldolgozásainak tükrében. Romantikus dalok és kórusművek. Negyed és nyolcad egységű ütemek váltakozása. Nehezebb alterált dallamok éneklése dó-váltással. Az akusztikus skála. Színezett hétfokú hangsorok, új hangnemi kapcsolatok. A romantikus dal és dalciklusok. Népi gyermekjátékok és játékos módszerek az ének-zene órákon, a Kodály-módszer 3 pillérének adaptálása és aktualizálása. Az ének-zene tantárgy-pedagógia legfrissebb eredményeinek és módszereinek megismerése a témában.

19 8. CIGÁNY ROMA KULTÚRA ISMERETE A program tartalma: Kik is valójában a cigányok? A cigányság eredete, vázlatos története. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Cigány folklór (népköltészet, zene- és tánchagyomány). Hagyományosnak vélt cigány mesterségek. Cigány irodalom, cigány képzőművészet. A cigányság az európai és magyar kulturális antropológiai kutatások tükrében. Cigányok reprezentációja és önreprezentációja az irodalomban és filmeken. Multikulturális társadalom interkulturális nevelés. Együtt vagy külön? Érvek az integráció mellett, dezintegrációs programok Magyarországon. Cigány gyerekek családi és iskolai szocializációja. Az inkluzív nevelés pedagógiája. Modell értékű cigány/roma oktatási programok Magyarországon. 9. DRÁMAPEDAGÓGIA ISKOLAI ALKALMAZÁSA A drámapedagógia módszerei a tapasztalati tanulásra, az élményeken alapuló ismeretszerzésre összpontosítanak. Alkalmazásuk során a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy a tanult ismereteket mélyebben rögzítsék, hogy átérezzenek bizonyos nevelési helyzeteket, melyek segítségével a tanított tartalom élőbbé, életközelibbé válik. A drámapedagógia módszereinek alkalmazása ugyanakkor a személyiség fejlesztésében is központi szerepet játszik, felkészíti a résztvevőket a társadalomban való szereplésre. A fentiekből kiindulva a továbbképzés során a drámapedagógia módszereivel ismertetjük meg a résztvevőket, különös tekintettel arra, hogyan tudják hasznosítani a továbbképzésen tapasztaltakat a tanítás során, különböző tantárgyak esetében. A résztvevők játékos foglalkozásokon fognak részt venni, melynek során megtapasztalják a különböző drámajátékok, illetve konvenciók alkalmazásának módját és ezen keresztül előnyeit és hátrányait a tanítás során. A program tartalma:

20 A drámapedagógia fogalma; Dramatikus tevékenységformák; A drámajátékok jellegzetességei és csoportosításuk; Konvenciók fogalma, csoportosításuk; A drámapedagógiai módszerek alkalmazásának személyi és környezeti feltételei; A drámapedagógiai módszerek alkalmazása különböző tantárgyak esetében. 10. KÉTNYELVŰSÉG A kétnyelvűség fogalmának és tartalmi vonásainak ismerete és tudatosítása révén rávezetni a közösséget, hogy a kétnyelvűség segíti a közösség tagjait, hogy a vele együtt élő / vagy a mellette élő más nyelvű közösségek nyelvét és kultúráját megismerje, felismerje a másság értékeit, tisztelje ezek hordozóit. Olyan európai magatartás kialakítására kell törekednünk (a Kárpát-medence mindegyik országában és társadalmaiban), amely megvalósítja a valódi kétnyelvűséget, vagyis az együttélő közösségek mindenike nyelvének jelenlétét, elfogadását a hivatalosságban, az iskolákban és az utcai nyilvánosságban. A program tartalma: Fogalmak tisztázása: egynyelvűség kétnyelvűség; A kétnyelvűség kialakulása és definíciói: a gyermeki kétnyelvűség leggyakoribb típusai: gyermekkori vagy szimultán kétnyelvűség ( öröklött ) kései vagy szekvenciális ( szerzett ) kétnyelvűség, elsődleges, másodlagos, összetett, koordinált és alárendelt,szunnyadó és produktív / receptív kétnyelvűség; A társadalmi kétnyelvűség: őshonos és emingráns közösségek, a kisebbség és többség nyelvtudása, a kódváltás, a nyelvcsere, nyelvvesztés, nyelvhalál, az anyanyelv megőrzése, a nyelvválasztás problémája (tannyelv, kommunikációs helyzetek, a többségi nyelv tanulása és használata); A kétnyelvűség mint eszköz (esély az alkalmazkodásra, kifejezésre, önérvényesítésre);

21 A Kárpát-medencei magyarpárú kétnyelvűség (román - magyar nyelvi érintkezése; német (sváb) - magyar egymásra hatás; cigány - magyar nyelvi érintkezése) attitűdjei. 11. ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM Az erdélyi (magyar) irodalom fogalmának, irányzatainak, az összmagyar irodalomban elfoglalt helyének, magyarországi recepciójának számbavétele, értékelése. Fontosnak tartjuk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a szomszédos keleti régiók irodalmi kapcsolataira, kölcsönhatására, különösen az országhatárok légiesítésének 21. századi körülményei között. A program tartama: Az Alföld északkeleti része a Szinérváralja - Nagyvárad közötti térség szerepe az irodalmi nyelv kialakulásában, a nyelvújításban. Irodalmi központ provincializmus. A magyar nyelvterület országhatárok általi szétdarabolódásának hatása az irodalmi életre. Új központok formálódása (Erdélyben); az egykori királyság határmenti térségei a régi új központok és irányzatok vonzatában. Szatmár és a Partium sajátos irodalmi - művelődési élete a két világháború közötti időszakban, illetőleg a második világháború után. Az írói - költői sorsok alakulása; az irodalmi központ(ok) elszívó hatása. A transzilvanizmus és dokumentumai (kollektív esztétika az irodalomban). Keresztény - polgári irányzat a két világháború között (szabadságesztétika az irodalomban). Az erdélyi irodalmi avantgárd és dokumentumai. Az erdélyi magyar irodalom recepciója Magyarországon a két világháború között. A 20. század második felében felnőtt erdélyi íróink- költőink útja a 21. századi (egyetemes) magyar irodalomban.

22 12. MULTIKULTURALITÁS A multikulturalitás meghatározása; megnyilvánulási formáinak bemutatása; a multikulturalitás interkulturalitás viszony tisztázása; a multikulturalitás kulturális, filozófiai és elvi-politikai aspektusainak megismertetése a képzés résztvevőivel. A hazai és a nemzetközi szakirodalom hasznosítása a téma felvezetésében; a kulcsfogalmak és tézisek gyakorlása a multikulturalitásról folytatott diskurzusban; az elsajátított ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A program tartalma: Kultúra, civilizáció, nevelés; Interkulturalitás multikulturalitás; A nevelés mint kulturális személyiségformálás; Multikulturális interkulturális nevelés; Az etnikumok közötti kapcsolat természete és formái; Etnokulturális sokféleség, nemzeti és etnikai kisebbség; A multikulturalitás vallási dimenziói; Új globális etika.

23 A képzések tapasztalatai Képzések Magyarországon Az első lépésben a magyarországi szakértők részére szerveztünk képzéseket. Az Erdélyi irodalom és a Kétnyelvűség 8-8 órás volt, míg a Drámapedagógia és a Multikulturalitás 15-15órás volt. Ezeken 32 fő vett részt. A második lépést a továbbadó képzések jelentették. Itt 50 darab 4 órás képzést tartottunk összesen 320 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógusnak. Köztük többen voltak, akik több képzésen is részt vettek. A képzésen részt vett pedagógusokkal készített interjúk egyértelműen pozitív képet mutatnak. Idézünk néhány véleményt, amelyek tipikusnak mondhatók A képzés tömör és intenzív volt, egyszerre sok információ zúdult ránk, ennek ellenére érdekes és tanulságos volt. A tanár személyisége, szakértelme lenyűgöző. Remélem, lesznek még hasonló továbbképzések. (34 éves, matematika szakos általános iskolai tanárnő) Számomra ez volt a leghasznosabb továbbképzés, amelyen az utóbbi években részt vettem (39 éves tanítónő) Ez egy olyan képzés volt, amit mentorként szeretnék továbbadni. Minden információt, amit kaptam nagyra értékelek. Három képzésen vettem részt, érdekes volt látni a kulturális megközelítést. ((29 éves magyar szakos középiskolai tanár) Romániai képzések A nyolc témában megtartott képezésen összesen 52 fő vett részt. Életkorukat, nemüket és munkahelyük típusát tekintve változatos képet mutatnak:

24 A képzésen résztvevők 10%-a volt férfi, 90%-uk nő. Átlagos életkoruk 36 év (szórás 5,8 év). Az kértük a kollégáktól, hogy egy 10 fokozatú attitűdskálán mondjanak véleményt a képzésekről. (1: legrosszabb, 10: legjobb)

25 Kérdések Középérték Szórás Módusz Az elsajátított ismeretek hasznosíthatósága 9,04 1, A foglalkozás légköre 9,56 0, Az anyag feldolgozási módja, a foglalkozás 9,36 1, strukturálása Milyen mértékben sikerül Önt aktivizálni a 9,18 1, foglalkozásokon? A foglalkozások eredményessége 9,44 0, A foglalkozás milyen mértékben fejlesztette az Ön 8,84 1, személyiségét? A foglalkozások milyen mértékben járultak hozzá 8,98 1, didaktikai kultúrájának fejlesztéséhez? A foglalkozások milyen mértékben járultak hozzá 9,10 1, erkölcsi fejlődéséhez? A tanultakat a mindennapi életben (nemcsak az 8,84 1, iskolában!) tudja-e alkalmazni? A foglalkozások milyen mértékben járultak hozzá 8,35 1, ahhoz, hogy Ön a munkaerőpiacon értékesebb legyen? Milyennek ítéli az oktatók felkészültségét? 9,86 0, A szakma új eredményeivel milyen mértékben tudott itt megismerkedni? 9,28 1, Valamennyi kérdésnél a leggyakoribb értékelés a 10-es volt. A válaszadók véleménye az oktatói felkészülés megítélésénél volt a leginkább egybehangzó (szórás 0,405), 9,86-os átlagos értékkel. A megítélések szerint a képzések ahhoz járultak hozzá legkevésbé, hogy a résztvevők a munkaerőpiacon értékesebbek legyenek (8,35 a középérték).

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei Pethőné Nagy Csilla, 2015. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE 1. A PROBLÉMA 2. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 2. A téma kidolgozására javasolt szak(ok), szakirány(ok): tanító 3. A téma címe: A savas csapadék és ülepedés vizsgálata környezetismeret

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben