2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik"

Átírás

1

2 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Molnár Judit Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Telefonszám: 70/ cím: II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése Balatoni hajózás, Balatonfüred 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása - és élelmiszergazdaság természeti környezet x kulturális örökség X turizmus 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Balaton 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik X megyei 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása Gróf. Széchenyi István munkásságának eredményeként, 1846-ban megalakult a Balatoni Gőzhajózási Társaság. Az első személyszállító gőzhajót a Kisfaludy gőzőst szeptember 21-én Gróf. Széchenyi István 55. születésnapján bocsájtották vízre Balatonfüreden a mai Tagore sétánynál. A balatoni gőzhajózás eszméje Hertelendy Károly Zala megyei alispán fejében született meg, aki a fürdő panaszkönyvében 1837-ben egy oldalon részletezte a balatoni gőzhajó-közlekedés előnyeit. A Balaton hatalmas és mozdulatlan víztükre egy kihasználatlan lehetőség - ezt a gondolatot fogalmazta meg John Paget 1839-ben Londonban kiadott Hungary and Transylvanie (Magyarország és Erdély) című könyvében, az 1842-ben Balatonfüredre látogató Kossuth Lajos a Pesti Hírlap augusztus 7-i számában megjelent írásában és gróf Széchenyi István 1846-ban kiadott Balatoni gőzhajózás című röpiratában április 9-én fogadták el a Gőzhajózási Társaság alapszabályait. A Balatoni Gőzhajózási Társaság elnevezésű részvénytársaság a balatoni gőzhajózás felállítására, személy- és áruszállításra alakult 60 ezer pengőforint alaptőkével, amelynek megszerzésére 400 darab 150

3 pengőforintos részvényt bocsátottak ki. Az alapszabályok tartalmazták, hogy a közgyűlést nemcsak Pesten, hanem Balatonfüreden is, kormányzó választmányi ülést pedig Pesten kívül Veszprémben és Balatonfüreden is tarthatnak. A Társaság székhelyét a későbbiekben Balatonfüredre helyezték. (Lichtneckert 2013.) Az első balatoni gőzhajó, a Kisfaludy gőzgépét Trieszten át Angliából hozatták, a fém hajótest (csak a felépítmény készült fából) darabjait az óbudai hajógyárban készítették el, majd ezeket Füredre szállítva, helyben építették össze a hajót szeptember 21-én ünnepélyesen vízrebocsátották Fürednél, majd a próbautakat követően a rendszeres gőzhajó-közlekedés is megkezdődött a Balatonon. A Kisfaludy gőzhajó szállította 1849 augusztusában Noszlopy Gáspár katonáit a Balaton déli partjáról (Somogyból) Füredre, ahol augusztus 9-én szálltak partra ban új, Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársaság -ot alakítottak, 1889-ben szolgálatba állt a később Baross névre átkeresztelt Kelén gőzhajó, majd néhány éven belül több új csavargőzös (Helka és Kelén) is bővítette a hajóflottát a tavon. Az 1926-ban Balatoni Hajózási Részvénytársaság néven megalakult társasághoz tartozott később a balatonfüredi hajóépítő üzem is. A II. világháborút követő rövid időszaktól eltekintve amíg a háború végén elsüllyesztett balatoni hajókat helyreállították a 19. század közepétől rendszeres hajóközlekedés van a Balatonon. 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett A balatoni idegenforgalom első megmozdulása attól az időtől számítható, amikor a Kisfaludy gőzhajó kerekei megindultak, vitték a hajót a tó két partja között. Ha kevés is volt még a szállított vendégek száma, de mégis könnyebbé vált Balatonfüred megközelítése és a füredi vendégek kirándulási lehetőségei is növekedtek. Balatonfüred azóta is a balatoni hajózás fellegvára. 7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források A balatoni hajózás története, amely 1996-ban jelent meg. Füredi História 2009/23-as száma. Irodalom : Széchenyi István: Balatoni gőzhajózás. [hasonmás reprint]. Bp., Bíró József: A balatoni hajózás története. Siófok, Tóth-Bencze Tamás: Balatonfüred az évszámok tükrében. Balatonfüred, Lichtneckert András: A Kisfaludy gőzhajó építésének levéltári forrásai = Füredi História 2014/1. sz. 3-8.p. Lichtneckert András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig Balatonfüred, Wagner Imre : A Balatonfüredi Hajógyár története ( ). Balatonfüred, A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

4 III. MELLÉKLETEK Megjegyzések a Kisfaludy gőzös és a balatoni gőzhajózás története témában beadott javaslathoz a balatonfüredi városi értéktár bizottság számára A balatoni gőzhajózás eszméjét Hertelendy Károly a balatonfüredi fürdőtelepen rendszeresített javaslatok könyvében ( panaszkönyv ) 1837-ben, Kossuth Lajos a Pesti Hírlapban 1842-ben és Széchenyi István gróf Balatoni gőzhajózás című röpiratában 1846-ban fejtette ki. A szervező munkát Hertelendy Károly indította el szeptember 1-jén kiadott Gőzöst a Balatonra című röpiratával. A balatoni gőzhajózás létrehozása két személy: Hertelendy Károly és Széchenyi István érdeme volt. Ezt Széchenyi egyik levelében világosan megfogalmazta, és mindig elismerte. Fogadjuk el az ő véleményét, és ne feledkezzünk meg Hertelendyről, pusztán azért, mert vidéki és kevésbé ismert volt! A balatoni gőzhajózás elindításán kívül Hertelendynek és társainak köszönhető az, hogy a részvényesek egyik része az üzleti érdekek miatt nem tudta elvitetni a Kisfaludyt a Dunára! Ha ezt nem akadályozzák meg, akkor kurta története lett volna a balatoni gőzhajózásnak! Tévedés, hogy Széchenyi István tetemes részben anyagi támogatója lett volna a Kisfaludy gőzös létrehozásának. (Senki sem szórta a pénzt, Széchenyi sem.) A Kisfaludy gőzös létrehozását részvények vásárlásával lehetett segíteni, amiért osztalék járt vagy járt volna sikeres üzletmenet esetén. Így tett Széchenyi is. A támogatást személyes részvételével, üzleti és szakmai kapcsolataival, saját és titkára, Tasner Antal munkájával fejtette ki. Széchenyi nem volt a Balaton Gőzhajózási Társaság örökös elnöke, csak javaslat volt erre. Mivel nem volt örökös elnök, ezért válthatták le! Utóda Ürményi József lett. Adataim szerint 1853-ig Széchenyi, 1854-től Ürményi volt az elnök. A gőzös keresztelésével kapcsolatos eseményről nem tudok. Széchenyi 1845-ben azt írta Hertelendynek, hogy a gőzös a Kisfaludy nevet viselje, mindegy, hogy Sándorét vagy Károlyét. Az alapszabályok 13. -a szerint is A társaságnak első gőzöse tisztelő emlékezet jeléül Kisfaludy nevet viselend. Kétségtelen azonban az, hogy később Kisfaludy Sándorra gondoltak, akiről a gőzös a nevét kapta. Az első Kisfaludy gőzös anyagáról és méreteiről elavult hivatalos adatok vannak forgalomban. Az első Kisfaludy gőzös anyagára és méreteire vonatkozó egyetlen hiteles forrás Masjon Jánosnak, az Óbudai Hajógyár igazgatójának német nyelvű levele Széchenyi Istvánhoz és a hajóépítő mesternek, S. Preciousnak a levélhez mellékelt angol nyelvű jelentése, amelyek szerint a hajótest anyaga vas, és a hajó 165 láb hosszú, 16 láb széles és 9 láb magas. A hajó méretei angol lábban számolva: 50,29 m x 4,88 m x 2,74 m. (A különféle hivatalos adatok a második Kisfaludyra vonatkoznak, amelynek a méreteit tévesen azonosnak tekintették az első Kisfaludy méreteivel!) Bödők Zoltán könyve helyett az alábbi feldolgozásokra és forráskiadványokra kellene hivatkozni: Gr. Széchenyi István: Balatoni gőzhajózás. [Pest]. [1846]. Farkas László: Gróf Széchenyi István és a Balatoni gőzhajózás. Veszprém, Tóth Lajos: 120 éve indult meg a gőzhajózás a Balatonon : adalékok a balatoni gőzhajózás históriájához : dokumentációs tanulmány. [Budapest] Füzes Miklós, Sági Károly, Zákonyi Ferenc: A balatoni gőzhajózás 125 éve. Szerk. Kopár István. [Kecskemét]. [1971]. Lichtneckert András: Széchenyi István és a balatoni gőzhajózás. In Ács Anna, Lichtneckert András: A Széchényi-Széchenyi család és Balatonfüred. Balatonfüred, , Lichtneckert András: A Kisfaludy gőzhajó építésének levéltári forrásai: a Masjon levél és a Precious jelentés. Füredi História. XIV. évf. (2014) 1. sz Veszprém, május 18. Dr. Lichtneckert András

5 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja 150 éves a balatoni hajózás (DVD) Új HP Filmstúdió, SIÓ TV, MTV Pécsi Filmstúdió, Benedek Gyula, 1996.

6 2. A Htv. 1. (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek *j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk de legalább egy meghatározott tájegység lakossága a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez; 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat Nyilatkozat *Alulírott...hozzájárulok a Javaslat a.. Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez csatolt saját készítésű fénykép(ek) / film(ek) további felhasználásához. aláírás

Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 2. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi

Részletesebben

Javaslat az OT-TÓ ÉTTEREM települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az OT-TÓ ÉTTEREM települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az OT-TÓ ÉTTEREM települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csiki Ottóné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 2. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot

Részletesebben

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Megint a görög falu Megfigyeltem, ha jön a szezon, akkor az elsõ probléma a görög falu. Én legalábbis így nevezem, nem tudom követni a névváltoztatásait.

Részletesebben

Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Czöndör Mihály és Tüke László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 24. (település, dátum)

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kovácsné Véber Eszter. Dr. Szalai Miklós életműve és szellemi hagyatéka

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kovácsné Véber Eszter. Dr. Szalai Miklós életműve és szellemi hagyatéka I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kovácsné Véber Eszter 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Kovácsné

Részletesebben

Javaslat a Béres Csepp és a Béres Csepp Extra Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételéhez Készítette: Dr. Kónya Csaba, Hubay Andrea

Javaslat a Béres Csepp és a Béres Csepp Extra Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételéhez Készítette: Dr. Kónya Csaba, Hubay Andrea Javaslat a Béres Csepp és a Béres Csepp Extra Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételéhez Készítette: Dr. Kónya Csaba, Hubay Andrea Budapest, 2013. július 18. I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot

Részletesebben

TARTALOM. FÜREDI HISTÓRIA VII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2007. december 1. Z. Karkovány Judit: A BALATONARÁCSI BRÁZAY VILLA... 2

TARTALOM. FÜREDI HISTÓRIA VII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2007. december 1. Z. Karkovány Judit: A BALATONARÁCSI BRÁZAY VILLA... 2 FÜREDI HISTÓRIA VII. ÉVFOLYAM 2. sz. 2007. december 1 Felelős szerkesztő: ELEK MIKLÓS Szerkesztőbizottság: BAÁN BEÁTA, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOVÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi Városi Könyvtár

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Sokáig gondolkodtam, vajon megírjam-e az alábbi történetet, amely idén játszódott le városunkban. Nem voltam benne biztos, vajon érdekli-e az embereket egy közbeszerzés sorsa, hiszen

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók!

Szerkesztôi elôszó. Tisztelt Olvasók! Szerkesztôi elôszó Tisztelt Olvasók! Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület története hazánk újkori történetének történelmi sorsfordulókkal, tragédiákkal és dicsõséges múlttal teli, a kiegyezéstõl

Részletesebben

Széchenyi István, a VÁLLALKOZÓ (1791-1860)

Széchenyi István, a VÁLLALKOZÓ (1791-1860) Széchenyi István, a VÁLLALKOZÓ (1791-1860) Motto: Joseph Aspadin, angol kőműves, Portland-ben 1824-ben feltalálta s szabadalmat kap Angliában a portlandcement előállítására. A cement pedig föltalálta a

Részletesebben

A város megvette a kempinget

A város megvette a kempinget BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2014. 5. SZÁM TARTALOM Hemzõ Károly sportfotói Hemzõ Károly életmûvét mintegy 150 képben mutatja be a Vaszary Villában látható kiállítás.

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. Magyar gulág: Bûntetlenek voltak, de másként gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselõi 2. oldal 2 Kanizsa Fõhajtás 2013.

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Sztellázs-ügylet ultimóra

Sztellázs-ügylet ultimóra Korányi G. Tamás Sztellázs-ügylet ultimóra A Budapesti Áru- és Értéktőzsde története 1864 1948 A Budapesti Értéktőzsde jubileumi kiadványa Budapest, 2014 A könyvet a Budapesti Áru és Értéktőzsde megalakulásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő Előzmények és megalakulás Megalakuláshoz vezető indokok Megalakulás előzményei Szakcsoportjaink Szervezeti felépítésünk Tagok Közgyűlés Elnökség Céljaink és tevékenységeink

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben