Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei"

Átírás

1 Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/

3 Szerkesztette: Éliás Anikó 3 A megbízásából kiadja: Omega Tanoda Kft. Debrecen 2014

4 A tanulmány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült. 4

5 Tartalom Bevezetés... 6 Háttér a projektgazda szervezet bemutatása (BIT Egyesület)... 7 A program kidolgozásának háttere A Csodabogarak program előzményei A program működési elvei, tevékenységek Tréningmódszer a fiatalok társadalmi integrációjáért A program célcsoportja Szakmai megvalósítók, projektmenedzsment Horizontális vállalások teljesülése Nyilvánosság biztosítása... 27

6 Bevezetés Tisztelt Olvasó! A BIT Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens TÁMOP B- 10/2 konstrukció keretében megvalósította a Csodabogarak Komplex Ifjúsági Közösség- és Képességfejlesztő Programot. Kiadványunkban bemutatjuk a projekt előzményeit: a megvalósító szervezet működését, tevékenységeit, valamint a célcsoport általános társadalmi-szociális helyzetét. Ezután ismertetjük a projektet megalapozó igényfeltárás eredményeit, a munka szakmai alapelveit, a pályázati kiírás céljait, a munkát szabályozó etikai elveket. A projekt közvetlen, rövid távú célja 50 fő hátrányos helyzetű fiatal közösségépítése, életminőségének javítása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése komplex, személyre szóló fejlesztő szolgáltatások nyújtásával és közösségi programok szervezésével. Alapvető célunk volt a Debrecen szolgáltatáshiányos területén (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) működő közösségi ház éves korosztályhoz tartozók számára hasznos szabadidős programok, életvezetési, kompetenciafejlesztő tevékenységek, és a folyamatos információáramlás biztosítása a sikeres társadalmi integráció jegyében. Programunk hosszú távú célja volt, hogy elősegítsük a fiatalokban rejlő társadalmi erőforrások kibontását, fejlesszük az életpálya-tervező, illetve életvezető képességüket, növeljük a fiatalok negatív társadalmi folyamatokkal többek között a pszicho-aktív szerhasználattal szembeni védekező képességét azáltal, hogy képessé válnak egy olyan életstílus megvalósítására, amelyet sikeres társadalmi-gazdasági részvétel, egészségtudatos életvezetés, kiegyensúlyozott társas kapcsolati rendszer jellemez. Csökkenteni kívántuk a társadalmi és kulturális különbségekből származó hátrányokat, erősítettük az egyéni és közösségi kompetenciákat, hogy zökkenőmentesen megvalósulhasson a fiatalok társadalmi integrációja. A projekt során a fiatalok elsajátítottak egy olyan szemléletet, amely szerint az életük folyamán hasznos lehet a különböző munkahelyi konfliktusok megoldásában vagy elkerülésében, segíthet kiküszöbölni a párkapcsolati ellentéteket, és megelőzést jelenthet a családi krízishelyzetek kialakulásában, valamint segítséget ad az identitás és intimitás stabil fejlődésében. Bízunk benne, hogy a leírtak hozzájárulnak az ifjúsággal, prevenciós tevékenységekkel (elsősorban drogprevencióval) foglalkozó szakemberek, a célcsoport iránt elkötelezettek munkájához! 6

7 Háttér a projektgazda szervezet bemutatása (BIT Egyesület) A BIT Egyesület 1989-es létrehozása óta vesz részt elsősorban az Észak-alföldi Régióban a társadalom életminőségének javításában. Profilbővítés miatt 2005-ben újraalakult. Fő profilunk között a keresztény értékrend és életforma átadása és tanítása (oktatási, nevelési és kulturális tevékenység) volt, továbbá szociális tevékenységet végeztünk lelki tanácsadás keretében a házasság, gyermeknevelés, családi élet és beilleszkedés kérdéseiben. Az e téren szerzett tapasztalatok alapján és a közben bővülő munkatársi kör szakmai tudása mentén a tevékenységek és célok kibővültek: a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése kiemelt szerephez jutott a szervezet tevékenységében decemberétől kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. Célunk a megalakulás óta, hogy a rászoruló emberek számára szociális, lelki, közösségi támogatás formájában segítséget nyújtsunk, változatos tevékenységeinket a keresztény értékrend alapján végezzük, és ezt közvetítsük célcsoportjaink, együttműködő partnereink, valamint a társadalom felé. Kiemelt célcsoportként kezeljük a gyermek- és fiatalkorúakat, családokat, munkanélkülieket, időseket, szenvedélybetegeket, hajléktalanokat, fogvatartottakat és pártfogó felügyelet alatt állókat, nemzeti és etnikai kisebbségeket, fogyatékossággal élőket. Az egyesület 2004 óta tart az iskolákban különböző prevenciós előadásokat (drogprevenció), és rendhagyó osztályfőnöki órákat. Ezeknek az előadásoknak a keretein belül különös gondot fordítunk a helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, kommunikáció, konfliktuskezelési, egészségvédelmi (drogprevenció) ismeretek átadására. A BIT Egyesület tevékenysége tehát rendkívül sokszínű, a társadalom életének meghatározó szegmenseit érinti. Az Egyesület kiemelkedően közhasznú jogállásának megfelelően hatékony munkát fejt ki a szociális tevékenység terén, pl.: egyéni tanácsadás, családsegítés, időskorúak gondozása, munkanélküliek támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenységek. Célunk a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése, előmozdítva az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, valamint egy gazdaságilag erős, hosszú távon is működőképes társadalom kialakítását. Horizontális alapelveink közé tartozik a preventív szemlélet, a komplex, személyre szabott problémakezelés, rendszerszemlélet, az esélyegyenlőség, környezetvédelem, értékközpontú fejlesztés, valamint a keresztény erkölcsi alapelvek. 7

8 A szervezet hatóköre: Észak-alföldi Régió, az Európai Unió keleti kapuja. Programjainkat a debreceni Tégláskertben található közösségi házban (Freedom Közösség Ház) valósítjuk meg, amelyet a Szeretetszolgálat Alapítvány háttértámogatásával működtetünk. Állandó szolgáltatásaink közé tartozik a szociális, álláskeresési és képzési tanácsadás, tehetséggondozás, valamint lelki tanácsadás. Ifjúsági programjaik közé sporttevékenységek, szépségápolás, kreatív klub és teadélutánok tartoznak, hetente több alkalommal. A szabadidős tevékenységeken túl oktatási-képzési feladatokat is ellátunk, így például pályaorientációs tréning, korrepetálás, angol és német nyelvklubok várják a fiatalokat. Emellett munkaerő-piaci szolgáltatásokat is biztosítunk mind a fiatalok, mind pedig az idősebb, munkavállalási korú lakosság részére. Közösségfejlesztő tevékenységeink keretében feltártuk a városrész hagyományait, személyes interjúkat készítettünk az adott településrész (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) vezetőivel, véleményformálóival, lakóival. Rendszeresen lakossági fórumot szervezünk. A Lakossági Fórumok eredményeként 20 fős önkéntes munkatársakat tömörítő közösségünkbe 5 fő helyi lakos kapcsolódott be és vesz részt programjaink megvalósításában. Továbbá kulturális rendezvényeket biztosítunk az itt élők számára, a hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan és azon túl is. Kulturális stratégiánk alapgondolata az, hogy Debrecen szolgáltatáshiányos területein (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) legyen egy olyan közművelődési közösségi színtér, ahol a belvárosban megszokott formákon, lehetőségeken túl helye van a környéken lakóknak, valamint a környéken működő általános iskolák (Epreskerti Általános Iskola pl.) tanulóinak, szülőknek, pedagógusoknak és egyéb szakembereknek. A BIT Egyesület által működtetett Freedom Közösségi Ház a nyitottság jegyében folyamatosan biztosítja infrastruktúráját a folyamatosan bővülő, megújuló kliens-, ügyfélkör, partnerszervezetek, kisebb-nagyobb közösségek (pl. nyugdíjasok, fiatalokból álló tánccsoport) részére. Jó és eredményes kapcsolatot alakítottunk ki a helyi (környékbeli) általános iskolával (Epreskerti Általános Iskola), óvodával, más városi középiskolákkal, civil szervezetekkel, állami intézményekkel stb. Elsősorban egy olyan információs rendszer fejlesztését, fenntartását tartottuk fontosnak, amelynek segítségével a közösségi házba betérő érdeklődő munkatársainktól szóbeli tájékoztatást kap a ház aktuális programjairól (heti, napi programokról, terembeosztásokról), valamint az intézmény / szervezet jövőbeli történéseiről plakátokkal, felhívásokkal kiegészítve. Ügyfélterünkben lehetőséget biztosítunk különböző prospektusok, plakátok, tájékoztató anyagok elhelyezésére, amelyek partnereink és egyéb szervezetek programjait hivatott propagálni. Közösségi termünkben megrendezésre került egy olyan információgyűjtő, ún. Fórumbeszélgetés, amelyen a helyben élők igényeit mértük fel. Fő feladatunknak tekintjük a napi, folyamatos működés biztosítását, illetve a hagyományteremtő rendezvények szervezését 8

9 (pl. játszóház, különféle szabadidős klubok működtetése). A közösségi tér szabad falfelületeit kihasználva az elmúlt időszakban többször is sor került kiállítások megszervezésére is. A hatékony és célzott akcióknak, közösségfejlesztő munkatársaink aktivitásának köszönhetően sikerült elérni, hogy egyre több azoknak az önkénteseknek a száma, akik valamilyen módon kötődnek a házhoz és annak egyes programjaihoz (klubvezetők, egyetemi hallgatók, önkéntes nyugdíjasok, munkanélküliek, helybeli lakosok). Az egyesület pályázati forrásokból, támogatásokból finanszírozza a közösségi színtér működtetését. Az egyesület munkatársai nagy tapasztalatokkal rendelkeznek munkaerő-piaci, valamint ifjúsági célú projektek megvalósításában, továbbá kiemelkedő célcsoportjaink közé tartoznak ugyancsak a (többszörösen) hátrányos helyzetűek, magatartászavarokkal küszködő fiatalok, akik számára különféle klubokat működtetünk indulásunk óta. Regisztrált felnőttképzési intézményként elsősorban a működési területünkön (Freedom Közösségi Ház) kívánunk az egyetemi hallgatók, munkavállalók, munkanélküliek és vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas színvonalú képzés során sajátíthassák el a munkavállalást segítő korszerű ismereteket. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen megszerezhessék a képzési programokban meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik, illetve képesítésük segítse elő munkavállalásukat, eredményesebbé tegye munkájukat. A szervezet működésének 25 éve alatt több sikeres projektet valósított meg főpályázóként, valamint több projektben volt együttműködő partner. Célspecifikus programjaival az Egyesület hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtéséhez, valamint Magyarország versenyképességének javításához. E célok elérése érdekében szervezetünk az alábbi Európai Uniós pályázatokat valósította / valósítja meg: - VISSZA A JÖVŐBE Munkaerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével (TÁMOP C-09/ ) - MOZAIK komplex munkaerő-piaci és közösségi reintegrációs szolgáltatások fogvatartottak és pártfogó felügyelet hatálya alatt álló szabadultak számára az Észak-alföldi Régióban (TÁMOP A-11/ ) - ÁTKELŐ képzés az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításáért (TÁMOP A-12/ ) - SZÉLFORGÓ projekt a hatékony együttműködésért és a minőségi szolgáltatásokért (TÁMOP / ) 9

10 - FAKUTYA-TANODA Komplex fejlesztőprogram hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási, munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében (TÁMOP A- 12/ ) Hazai forrásokat, támogatást felhasználó projektek megvalósítása terén is jelentős sikereket, eredményeket értünk el: - KÖZ(ÖS)TÉR Közösségfejlesztés Tégláskertben (NEA-KK-12-SZ-0215) - KÖZ(ÖS)TÉR No.2. Közösségfejlesztés Tégláskertben (NEA-KK-13-SZ-0819) Nemzetközi pályázati sikereink: - Leonardo da Vinci alprogramhoz kapcsolódó Előkészítő látogatás az Egész életen át tartó tanulás program keretében (12/0034-L/5010) - Grundtvig Tanulási kapcsolatok az Egész életen át tartó tanulás program keretében (13/0030-G/1188) A program kidolgozásának háttere Az egyesület a projekt szakmai koncepciójának kidolgozása előtt felmérést végzett annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjanak az igényekről, szükségletekről. A szükségletfelméréshez elsősorban a különböző dokumentumok (statisztikák, beszámolók, szakkönyvek) tartalomelemzését tartalmazza, továbbá a programba bevonni kívánt, a célcsoportot jól ismerő, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel folytatott egyeztetések, ismeretközlő beszélgetések, interjúk adták az alapot az elemzés elkészítéséhez. A felmérés alapgondolata szerint csak úgy lehet megalapozott és sikeres programot megvalósítani, ha a lehetőségek szerint minél szélesebb körben bevonjuk és megszólaltatjuk a projekt célcsoportját már a projekt előkészítése során. A szükségletfeltárásunk célja volt, hogy megismerjük a célcsoport adott időszakra jellemző szabadidő-eltöltési tevékenységeit és lehetőségeit, illetve a szolgáltatáshiányos környezetből adódóan az igényeiket. 10 A célcsoport körében végzett szükségletfeltárás eredményei: A szükségletfelmérésünket a június július 15. között személyes konzultációk és önkitöltős kérdőíves felmérések eredményeire alapoztuk. A kérdőíves igényfelmérésbe az akcióterületen található Epreskerti és a Tégláskerti Általános Iskolákba, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolába járó, valamint a Freedom Közösségi Ház szolgáltatásait igénybe vevő fiataljait vontuk be. A megkeresések alapján a kérdőívet 200 fiatal töltötte ki, nemi megosztás alapján 60%-a fiú, 40%-a lány. A válaszadók betöltött életkora év között volt.

11 A válaszoló fiatalok 72%-a örülne, ha lakhelye és/vagy iskolája közelében létesülne Ifjúsági centrum, amely klubokat, tanácsadásokat, információkat nyújtana. Ifjúsági Információs és Szabadidős Közösségi Ház megvalósulása esetén a válaszadók 52%-a látogatná, 34%-a már a kialakításában is aktívan részt szeretne venni. Ennek az igénynek megfelelve fiatalok bevonását elősegítő szabadidős, közösségi rendezvényeket, tájékoztató információs napokat szerveztünk, amelyek keretében megismertettük a projektet a célcsoport tagjaival és hozzátartozóikkal, továbbá törekedtünk a minél nagyobb érdeklődés, bizalom és támogatottság keltésére a projekt iránt. A felmérés alapján a fiatalok 90%-a szeretne különféle ingyenes és fizetős szolgáltatásokról, illetve tevékenységekről információkat kapni. Információk típusainak megoszlása a következő módon alakult: 36%-a szórakozási lehetőségekről, 32%-a továbbtanulási lehetőségekről, 23%-a munkalehetőségekről, 20%-a sportolási-, oktatási-, klub-, és szakkör tevékenységekről és 10%-a szeretne kulturális programokról információkat kapni. Ennek az igénynek megfelelően a szakmai programtervbe beépítettük a Felkereső jellegű Ifjúságsegítő tevékenység elemet, amelynek célja a szabadidejüket ifjúsági közösségeken kívül töltő fiatalok felkutatása volt, számukra információk nyújtása az általuk elérhető szolgáltatások rendszeréről. A szolgáltatás felkereső jellegéből adódóan több fiatalhoz tud eljutni a számukra megfelelő információ. A válaszadók 50%-a szeretne részt venni ingyenes sportolási lehetőségeken, ennek érdekében a szakmai tervbe több sportolási programelemet építettünk be: Modern Tánc klub, Futball klub, Fitness-csocsó klub és Darts klub. Szakmai programunk éjszakai sportolási lehetőségeket pingpong és csocsó stb.- is tartalmazott, amelynek célja, hogy az esti órákban is tartalmas szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk, megelőzve a drogfogyasztást, bandázást, esetleges rongálást, bűncselekmények elkövetését. A klubfoglalkozások legfőbb célja az egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés és életminőség javítása volt. 11

12 Irodalmi-, média-, szín- és táncművészeti tevékenység iránt 25%-os igény mutatkozott, ennek érdekében Rádiós klubot, Újságíró klubot és Filmkészítőképességeket és közösséget fejlesztő klubot építettünk be a szakmai tervbe. A klubfoglalkozások keretében a szakmai ismeretek elsajátítása mellett tehát, hogy hogyan kell újságot, rádióműsort, filmet szerkeszteni, cikkeket írni, stb. az alábbi fő témák kerültek feldolgozásra: rádió klub esetében az esélyegyenlőség, újságíró klub esetében tolerancia, diszkrimináció csökkentése, pozitív média megteremtése, ahol a pozitív értékek is hírértékkel bírnak, filmklub esetében szenvedélybetegség, drogok, védekezés a negatív hatások ellen, prevenció. A közösségépítés, kötődés, bizalmi viszony kialakításának, intenzív készségfejlesztésének, valamint a fiatalok tanuláshoz szükséges motivációinak erősítésének egyik leghatékonyabb formája a tábor. Ennek érdekében a programcsomagba Média tábort és MÁS-KÉP-PEN c. filmforgató drogprevenciós tábort emeltük be. A kérdőívet kitöltő fiatalok 40% -a szeretne a program keretében kirándulni, ennek megfelelően Kiruccanás tábort szerveztünk általános iskolások számára Erdélybe. 12 A megkérdezett fiatalok 65%-a szeretné, ha a Közösségi Ház zenés szórakozási lehetőséget szervezne, ezért a célcsoportba tartozó fiatalok és hozzátartozóik számára értékközvetítő és közösségteremtő ünnepi alkalmakat biztosítottunk (Advent, Karácsony, Húsvét, Gyermeknapi ünnepség). A válaszadók 25%-a igényelte a segítséget, iránymutatást a továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci területeken, ezért építettük be a szakmai

13 tervbe az egyéni továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci tanácsadást, csoportos álláskeresési technikák tréninget, továbbá 7 napos, interaktív munkára felkészítő foglalkozást. Különös figyelmet szenteltünk a fogyatékkal élő fiatalok számára is, ezért Nem adom fel pályaorientációs tábor és fogyatékkal élő fiatalok munkára-orientáló klubja volt elérhető a számukra. 20%-uk igényelte a tehetségfelmérés, tehetséggondozás és a tanulás módszertani foglalkozásokat. A mintába került fiatalok 20%-a szeretne képességfejlesztő tréningen részt venni, ennek megvalósulása érdekében Önismereti - (dráma-csoport) tréninget, nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség és kompetenciafejlesztő fejlesztő programok között Az Értékek Világában c. klubfoglalkozást szerveztünk, amely során a Filmtörténet egyes alkotásainak megtekintését követően sajátélményből hozott helyzetek, problémák kezelésére, feldolgozására került sor. Továbbá értékteremtő, értékeket megőrző komplex szabadidős programok keretében egy innovatív SZIVÁRVÁNY klubfoglalkozást vezettünk be, ahol a fogyatékkal élő fiatalok és magányos idős emberek egymást építő kapcsolatának kialakítása és közösség-fejlesztése valósult meg egy kreatív, kézműves tevékenységekre épülő klub formájában. Fogyatékkal élő fiatalok számára képzőművészeti és kézügyességet fejlesztő tevékenységet keretében Együtt Egymásért táborba a Kreatív tréninget építettük be. A fiatalok szocializációja, oktatása, nevelése során fontos célkitűzésünk volt, hogy később közösségük aktív tagjaivá váljanak. A felmérés során kiderült, hogy a fiatalok 16%-a szeretne önkéntes tevékenységet folyatatni. Az igényekhez igazodva biztosítottuk számukra az önkéntes munkavégzés lehetőségét, valamint az önkéntes képzést is. Az önkénteseket Miből lesz a cserebogár c. tréning keretén belül felkészítettük az önkéntes tevékenység jogi helyzetéről, lehetőségeiről és veszélyeiről. Önkéntes koordinátor segítette végig az önkéntesek tevékenységeit, valamint a tapasztalatok megbeszélésére Önkéntes-klubot működtettünk. Az önkéntes munka előnyei közé tartozik, hogy egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek. A társadalmi aktivitással az önkéntes önerejével járul hozzá környezete, a társadalom alakításához, fejlődéséhez ezzel egyidejűleg saját hasznosság tudata is erősödik. Továbbá az önkéntesek új emberekkel tudnak megismerkedni, illetve azt az érzést adja, hogy segíthettünk másoknak. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve önkéntesség a karrierjük első állomása lehet. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat mentor segítségével, munkatapasztalatukat önkéntes tevékenység során szerzik meg, ezeket a munkáltató is nagyban értékeli passzivitással szemben. A válaszolók 15%-a jelezte, hogy szeretne anonim szexuális felvilágosítást, és a drogokról, illetve azok hatásáról információkat. A társadalom számára leghatékonyabb problémakezelés a prevenciós jellegű programok, mivel mindig eredményesebb és olcsóbb 13

14 megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni a károkat. Ezért építettük be a programelembe a Mentálhigiénés és tabu témákban - drog, AIDS, szexuális felvilágosító - tanácsadásokat valamint a Tiszta Tudattal c. kampányt, amelynek fő témája szenvedélybetegség és annak következményei. Szakmai tapasztalataink: A projekt előkészítés időszakában, azaz 2010 tavaszán és nyarán egyre többet felmerült témaként az aktuális projektünkbe bevont fiatalok, a közösségi ház egyéb szolgáltatásait igénybevevők körében a drogtéma. Továbbá a médiából is értesültünk, hogy egyre jelennek meg és hódítanak teret a designer drogok. Az akkori időszakban kevés tapasztalat állt rendelkezésre ezekkel a szerekkel kapcsolatban, de az már látható volt, hogy a drogpiac átrendeződik: a szerek olcsók és gyorsabban alakítanak ki függőséget, mint a korábban ismert klasszikus drogok. Emiatt is fontosnak tartjuk mind a mai napig, hogy a veszélyeztetett csoportok nagyobb odafigyelést, lehetőségeket kapjanak a szer- és egyéb káros szenvedélymentes életmód kialakításához, kockázati helyzetek elkerüléséhez. A Csodabogarak program előzményei A Csodabogarak - program hivatalosan február 1-jével kezdődött, de a mögötte álló tervező- és szervezőmunka már korábban megindult. A szakmai koncepció felállítása érdekében az adott témában több évre visszavezethető szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel, együttműködő partnerekkel számos beszélgetés, egyeztetés, közös tervezés zajlott le egy új, lehetőleg egyediséget is felmutató, innovatív módszereket is kínáló képességés közösségfejlesztő program kialakításáról. Az elkészült programcsomag 2010 novemberében került benyújtásra a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens címmel kiírt pályázati felhívásra. Végül egy év elteltével, a támogatói döntést követően 2011 novemberében sor került a Támogatási Szerződés megkötésére második felére sikerült összeállítani egy komplex programcsomagot Csodabogarak elnevezéssel a brainstorming-rohamokat, szakmai tapasztalatok összegyűjtését, egyeztetéseket követően. A cél egy olyan képesség- és közösségfejlesztő program megvalósítása volt, amely fenntartható módon, speciálisan az egyéni és csoportos szükségletekre ad választ és az ifjúságpolitika, valamint a közösség erejét használja fel, így járulva hozzá a társadalmi integráció során felmerülő problémák mérsékléséhez. 14

15 A program működési elvei, tevékenységek A projekt keretében megvalósítandó programcsomag összeállításakor figyelembe vettük a célcsoport szükségleteit, igényeit. A Freedom Közösségi Ház (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 50.) biztosította a projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát. A konzorciumi partnerrel (Erő-Forrás Egyesület, Nyíregyháza) és az együttműködő partnerekkel egyeztetve alakítottuk ki a szakmai programot. Szakmai tevékenységként a projekt elemeként ESZA-típusú szolgáltatást nyújtottunk a közösségi házba látogató, a projektbe bevont fiatalok számára. A program lebonyolításában résztvevő szakemberek részére szakmai felkészítő foglalkozásokat, tréningeket szerveztünk. A felkészítés célja volt, hogy a segítők megismerjék a célcsoportot, azokat a speciális problémákat, amelyekre megoldási alternatívát tudnak ajánlani. Alapvető feladatunknak tekintettük, hogy a Csodabogarak program révén a éves fiatalok számára igényeikhez, szükségleteikhez igazodó megfelelő pszicho-szociális, mentálhigiénés szolgáltatásokat, kulturális és szabadidős programokat nyújtsunk. Működési alapelvek, amelyek meghatározzák ifjúsági munkánkat: Nyitottság: Az ifjúsági szolgáltatások kivétel nélkül nyitva állnak minden fiatal előtt. A fiataloknak saját nyelvükön biztosítanak információt és aktív kommunikációs lehetőséget, hogy megérthessék az őket érintő közéleti vonatkozásokat. Egyenlőség: Arra való törekvés, hogy minden fiatal számára biztosítsák a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést származásukra, nemükre vallásukra illetve társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül. Fiatalok valós igényeire támaszkodva: A szolgáltatási területeket folyamatosan hozzá kell igazítani az igényekhez, fejleszteni kell tartalmukat. Személyre szóló jelleg: Minden fiatalt önálló személyiségként kell elfogadni és minden kérdésre adott válasznak személyre szabottnak kell lennie. Ezt úgy kell megvalósítani, hogy a fiatal képessé váljon autonóm jogainak gyakorlására. Szabad hozzáférhetőség: Az Ifjúsági Irodának és a szolgáltatásnak előzetes időpont egyeztetés nélkül is, könnyen elérhetőnek kell lennie. A fiatalok számára vonzó és barátságos hangulatot kell kialakítani és nyitva tartását az igényekhez kell alakítani. 15

16 Szakmaiság: A szolgáltatásokat professzionális módon nyújtják a jól képzett szakemberek. Függetlenség: A szolgáltatott információk vallási, politikai, ideológiai, kereskedelmi befolyástól mentesek kell, hogy legyenek. Hatékonyság: A fiatalok erőforrásait a lehető legjobban kell kihasználni annak érdekében, hogy a fiatalok maguk válaszolhassanak a társadalom kihívásaira, hozzájárulhassanak az őket érintő kérdések megválaszolásához, és felépíthessék a jövő Európáját. Modernitás: A szolgáltatások segítik a fiatalokat a modern információs és kommunikációs technikák alkalmazásában. Részvétel: Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy megfelelő módon részt vehessenek az ifjúsági szolgáltatások munkájában. Egyéb, a tevékenységek végzését meghatározó alapelvek: A szolgáltatások mindenki számára diszkrimináció nélkül hozzá férhetők és ingyenesek. Az érintett korosztályhoz tartózók igénybe vehetik a szolgáltatásokat bármely problémával fordulhatnak az ifjúsági információs irodához. A probléma megoldására azonnal, várólista nélkül nyújt segítséget. A nyitva tartás a korosztályok tagjainak szabadidejéhez igazodik Tiszteletben tartja az ide érkezők anonimitását, a szakmai titoktartás kötelező A szolgáltatásokat igénybe vevőkkel a kapcsolat egyenrangú. A szolgáltatások nem üzleti jellegűek. A szabad cselekvés fejlődés és rugalmasság érdekében a szolgáltatások szakmailag függetlenek bármely más intézménytől. 16 A projekt során megvalósított tevékenységek: 1.) Herbie Tanácsadó-kocsi : Felkereső jellegű Ifjúságsegítő tevékenység Cél: a szabadidejüket ifjúsági közösségeken kívül töltő fiatalok felkutatása, számukra információk nyújtása az általuk elérhető szolgáltatások rendszeréről. 2.) Továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci tanácsadás Cél: A fiatalok számára segítségnyújtás annak érdekében, hogy eredményesen illeszkedjenek be az oktatási, majd kikerülve az elsődleges munkaerőpiacra érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő munkahelyet találjanak.

17 3.) Nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség és kompetenciafejlesztő fejlesztő programok Cél: a fiatalok személyiségének fejlesztése, értékrendszerének, képesség-struktúrájának alakítása-formálása annak érdekében, hogy életvezetésük sikeressé váljon, életminőségük javuljon Értékteremtő, értékeket megőrző komplex szabadidős programok SZIVÁRVÁNY KLUB fogyatékos fiatalok klubja, amelyben a fiatalok és magányos idős emberek egymást építő kapcsolatának kialakítása történik, továbbá támogató közösség fejlesztése kreatív, kézműves tevékenységekre épülő klub formájában. Értékek Világában c. klub, amely keretében a Filmtörténet kiemelkedő alkotásainak megtekintését követően sajátélményből hozott helyzetek, problémák kezelésére, feldolgozására kerül sor. Sport klubok: o Modern Tánc klub Célja, egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés, stressz-oldás, önkifejezés hatékony módszerének elsajátítatása, életminőség javítás. o ÖCSI BÁ futball klub Célja: egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés, olyan hatékony életvezetési képességek elsajátíttatása, mint pl. az együttműködés, fair play játszmák, szabálykövetés, kreatív problémamegoldás és konfliktuskezelés, stb. o Fitness-csocso-sakk klub Célja: egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés, építő, fejlesztő beszélgetések folytatása, készségfejlesztés a következő területeken: logika, szabálykövetés, együttműködés. o BAGOLYVÁR Éjszakai Ping-pong-csocsó-darts klub Célja: alternatíva nyújtása a fiatalok számára más, szenvedélybetegségek felé orientáló esti-éjszakai szabadidős programokkal szemben. Tartalma: sport programok, mentálhigiénés tanácsadás, beszélgetés tabu témákban. Autó-motor klub A klub elsődleges célja közösségépítés. Internet klub - fejlesztő foglalkozással egybekötve. Cél: szakmai ismeretek átadása, az internet hasznos és egészséges alkalmazásának megtanítása és nondirekt módon történő kapcsolatépítés a fiatalokkal. 17

18 3.2. Kreativitást és tehetséget fejlesztő programok MÁSOK TEKINTETÉBEN c. Újságíró klub Cél: A szakmai ismeretek (újságszerkesztés, cikkek írása, interjú készítése) elsajátításán keresztül olyan fontos szociális készségek fejlesztése, mint pl. a másokra való odafigyelés, empátia, kommunikációs és fogalmazási készség, stb., továbbá közösségfejlesztés. NÉZŐ-PONT (filmforgató) drogperevenciós, közösség-fejlesztő klub A klub fő témája, amely több formában is feldolgozásra kerül: szenvedélybetegség, drogok, védekezés a társadalom negatív hatásai ellen, prevenció. A klub keretében kisfilm készül jelen projektről, annak klubjairól, foglalkozásairól is. 40 (30+10) órás Önismereti (dráma) csoport. Cél a fiatalok helyes önértékelésének kialakítása, személyiségfejlesztés a dráma módszerével. Környezeti katasztrófa klub Cél környezeti fenntarthatóság szempontjainak bemutatása, közös átgondolása annak, hogy milyen következményei vannak a környezetszennyezés okozta éghajlatváltozásnak. Tanulás-módszertani foglalkozás Cél az erősségek feltárása és fejlesztése, a hátrányos helyzetű fiatalokban a hit erősítése arra vonatkozóan, hogy megfelelő módszerekkel történő tanulás esetén elérhető a siker és kibontakoztatható a tehetség Önkéntes tevékenységre és önkéntesség fejlesztésére irányuló programok Elsődleges cél a képességfejlesztés, közösség-építés, fejlesztés, pozitív minták közvetítése, alternatívák nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére, a deviáns magatartásformák visszaszorítása, szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése a célcsoport körében. 18 órás Miből lesz a cserebogár c. önkéntes képzés Célja: a fiatalok motiválása és felkészítése az önkéntes munkára. Önkéntes-klub Cél az önkéntes képzésen részt vett fiatalok számára az elméleti képzést követő gyakorlat biztosítása és e tevékenység során a munkavállaláshoz szükséges kulcsképességek fejlesztése, különösen az együttműködő, támogató segítő attitűd erősítése. Ursula elsősegélynyújtó képzés Cél az elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítása. A képzésen résztvevők a szervezet önkénteseivé válnak. Az önkéntesek és a tréningeket sikeresen záró fiatalok jutalom-programjai: mozi, színház-látogatás, állatkert Tolerancia programok, nemzeti és európai identitás erősítése ARANY MIKROFON Rádiós klub a diszkriminációmentes, értékteremtő tájékoztatásért A szakmai ismeretek (rádió-műsor szerkesztés, hírek írása, interjú készítése, stb) elsajátításán keresztül olyan fontos szociális készségek fejlesztése, mint pl. a másokra

19 való odafigyelés, empátia, kommunikációs és fogalmazási készség, stb., továbbá közösségfejlesztés Munkaerőpiaci és Vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló programok (23 órás) 7 napos, interaktív munkára felkészítő foglalkozás A foglalkozás célja, a fiatalok munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése, munkavállalási motivációinak erősítése. 5 napos (30 órás) álláskeresési technikák tréning A tréning célja, a résztvevők számára hatékony, jelen munkaerő-piaci viszonyokhoz illeszkedő modern álláskeresési technikák oktatása. NEM ADOM FEL Fogyatékossággal élő fiatalok munkára-orientáló klubja. A klub fő célja, a fogyatékkal élő fiatalok munkavállalási és továbbtanulási motivációinak erősítése, az egyetemen tanuló fiatalok és a már dolgozó, a munka világában sikeresen érvényesülő szintén fogyatékkal élő személyek mintáján keresztül, ill. támogatásával Családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok Egészségvédelmi és Családi nap Cél: fiatalokkal az egészséges életmód és hatékony családtervezés alapelveinek megismertetése, közösségi egészségmegőrző és sportolási lehetőségek biztosítása, illetve a fiatalok egészségi állapotjavulásának elősegítése a célcsoport számára elérhető helyszínen, egészségügyi, mentálhigiénés és szociális szakértők, valamint kortárs önkéntes fiatalok bevonásával. 4.) Táborjellegű programok: Cél: elsősorban közösségépítés, a fiatalok tanuláshoz szükséges motivációinak erősítése és a program munkatársaihoz való kötődés, bizalmi viszony kialakítása, erősítése, intenzív készségfejlesztés a következő területeken: kommunikációs, problémamegoldó, konfliktuskezelő, tervező készség. 4 napos Kiruccanás c. európai identitást erősítő tábor MÁS-KÉP-PEN c. fim-forgató drog-prevenciós tábor Csillag-túra közösségfejlesztő tábor

20 Együtt Egymásért munkaorientációs tábor fogyatékkal élők számára 5.) Fiatalok bevonását elősegítő szabadidős, közösségi rendezvények, tájékoztató információs napok: Cél: A Projekt megismertetése a célcsoport tagjaival, érdeklődés felkeltése és célcsoport bevonása a projektbe. Interaktív program-nyitó bemutatkozó rendezvény Közösségi rendezvények: Adventi, Karácsonyi, Húsvéti, Gyermeknapi ünnepségrendezvények 20 6.) A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek kortárssegítők programra, szolgáltatásokra való felkészítése és fejlesztése. Cél: A szakmai munkatársai tudásának továbbfejlesztése továbbá a klubvezetők, vállalkozók képzése annak érdekében, hogy jobban megismerjék a célcsoporthoz jellemzőit, igényeit, így tevékenységeik hatékonysága növekedjen és elkötelezettségük tovább erősödjön. Pályaorientációs tréner és tanácsadó képzés Álláskeresési Ismeretek és kulcsképességek fejlesztése c tréner és tanácsadó képzés A bevont külső szakemberek (klubvezetők) számára 1 napos érzékenyítő tréning a célcsoporttal és a célokkal kapcsolatban. A Vállalkozói klub keretében bevont vállalkozók számára - 1 napos érzékenyítő tréning. Szakmai tanácsadás o Stratégiai tervezés o Európai uniós projektek megvalósításának módszertana

BIT Egyesület 1989-2014

BIT Egyesület 1989-2014 2014 BIT Egyesület 1989-2014 NEGYEDSZÁZAD A TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN 25 éves a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület KÖSZÖNTŐ A BIT Egyesület nevében szeretettel köszöntöm a kiadvány olvasóit! Először

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben