Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei"

Átírás

1 Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/

3 Szerkesztette: Éliás Anikó 3 A megbízásából kiadja: Omega Tanoda Kft. Debrecen 2014

4 A tanulmány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült. 4

5 Tartalom Bevezetés... 6 Háttér a projektgazda szervezet bemutatása (BIT Egyesület)... 7 A program kidolgozásának háttere A Csodabogarak program előzményei A program működési elvei, tevékenységek Tréningmódszer a fiatalok társadalmi integrációjáért A program célcsoportja Szakmai megvalósítók, projektmenedzsment Horizontális vállalások teljesülése Nyilvánosság biztosítása... 27

6 Bevezetés Tisztelt Olvasó! A BIT Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens TÁMOP B- 10/2 konstrukció keretében megvalósította a Csodabogarak Komplex Ifjúsági Közösség- és Képességfejlesztő Programot. Kiadványunkban bemutatjuk a projekt előzményeit: a megvalósító szervezet működését, tevékenységeit, valamint a célcsoport általános társadalmi-szociális helyzetét. Ezután ismertetjük a projektet megalapozó igényfeltárás eredményeit, a munka szakmai alapelveit, a pályázati kiírás céljait, a munkát szabályozó etikai elveket. A projekt közvetlen, rövid távú célja 50 fő hátrányos helyzetű fiatal közösségépítése, életminőségének javítása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése komplex, személyre szóló fejlesztő szolgáltatások nyújtásával és közösségi programok szervezésével. Alapvető célunk volt a Debrecen szolgáltatáshiányos területén (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) működő közösségi ház éves korosztályhoz tartozók számára hasznos szabadidős programok, életvezetési, kompetenciafejlesztő tevékenységek, és a folyamatos információáramlás biztosítása a sikeres társadalmi integráció jegyében. Programunk hosszú távú célja volt, hogy elősegítsük a fiatalokban rejlő társadalmi erőforrások kibontását, fejlesszük az életpálya-tervező, illetve életvezető képességüket, növeljük a fiatalok negatív társadalmi folyamatokkal többek között a pszicho-aktív szerhasználattal szembeni védekező képességét azáltal, hogy képessé válnak egy olyan életstílus megvalósítására, amelyet sikeres társadalmi-gazdasági részvétel, egészségtudatos életvezetés, kiegyensúlyozott társas kapcsolati rendszer jellemez. Csökkenteni kívántuk a társadalmi és kulturális különbségekből származó hátrányokat, erősítettük az egyéni és közösségi kompetenciákat, hogy zökkenőmentesen megvalósulhasson a fiatalok társadalmi integrációja. A projekt során a fiatalok elsajátítottak egy olyan szemléletet, amely szerint az életük folyamán hasznos lehet a különböző munkahelyi konfliktusok megoldásában vagy elkerülésében, segíthet kiküszöbölni a párkapcsolati ellentéteket, és megelőzést jelenthet a családi krízishelyzetek kialakulásában, valamint segítséget ad az identitás és intimitás stabil fejlődésében. Bízunk benne, hogy a leírtak hozzájárulnak az ifjúsággal, prevenciós tevékenységekkel (elsősorban drogprevencióval) foglalkozó szakemberek, a célcsoport iránt elkötelezettek munkájához! 6

7 Háttér a projektgazda szervezet bemutatása (BIT Egyesület) A BIT Egyesület 1989-es létrehozása óta vesz részt elsősorban az Észak-alföldi Régióban a társadalom életminőségének javításában. Profilbővítés miatt 2005-ben újraalakult. Fő profilunk között a keresztény értékrend és életforma átadása és tanítása (oktatási, nevelési és kulturális tevékenység) volt, továbbá szociális tevékenységet végeztünk lelki tanácsadás keretében a házasság, gyermeknevelés, családi élet és beilleszkedés kérdéseiben. Az e téren szerzett tapasztalatok alapján és a közben bővülő munkatársi kör szakmai tudása mentén a tevékenységek és célok kibővültek: a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése kiemelt szerephez jutott a szervezet tevékenységében decemberétől kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. Célunk a megalakulás óta, hogy a rászoruló emberek számára szociális, lelki, közösségi támogatás formájában segítséget nyújtsunk, változatos tevékenységeinket a keresztény értékrend alapján végezzük, és ezt közvetítsük célcsoportjaink, együttműködő partnereink, valamint a társadalom felé. Kiemelt célcsoportként kezeljük a gyermek- és fiatalkorúakat, családokat, munkanélkülieket, időseket, szenvedélybetegeket, hajléktalanokat, fogvatartottakat és pártfogó felügyelet alatt állókat, nemzeti és etnikai kisebbségeket, fogyatékossággal élőket. Az egyesület 2004 óta tart az iskolákban különböző prevenciós előadásokat (drogprevenció), és rendhagyó osztályfőnöki órákat. Ezeknek az előadásoknak a keretein belül különös gondot fordítunk a helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, kommunikáció, konfliktuskezelési, egészségvédelmi (drogprevenció) ismeretek átadására. A BIT Egyesület tevékenysége tehát rendkívül sokszínű, a társadalom életének meghatározó szegmenseit érinti. Az Egyesület kiemelkedően közhasznú jogállásának megfelelően hatékony munkát fejt ki a szociális tevékenység terén, pl.: egyéni tanácsadás, családsegítés, időskorúak gondozása, munkanélküliek támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenységek. Célunk a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése, előmozdítva az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, valamint egy gazdaságilag erős, hosszú távon is működőképes társadalom kialakítását. Horizontális alapelveink közé tartozik a preventív szemlélet, a komplex, személyre szabott problémakezelés, rendszerszemlélet, az esélyegyenlőség, környezetvédelem, értékközpontú fejlesztés, valamint a keresztény erkölcsi alapelvek. 7

8 A szervezet hatóköre: Észak-alföldi Régió, az Európai Unió keleti kapuja. Programjainkat a debreceni Tégláskertben található közösségi házban (Freedom Közösség Ház) valósítjuk meg, amelyet a Szeretetszolgálat Alapítvány háttértámogatásával működtetünk. Állandó szolgáltatásaink közé tartozik a szociális, álláskeresési és képzési tanácsadás, tehetséggondozás, valamint lelki tanácsadás. Ifjúsági programjaik közé sporttevékenységek, szépségápolás, kreatív klub és teadélutánok tartoznak, hetente több alkalommal. A szabadidős tevékenységeken túl oktatási-képzési feladatokat is ellátunk, így például pályaorientációs tréning, korrepetálás, angol és német nyelvklubok várják a fiatalokat. Emellett munkaerő-piaci szolgáltatásokat is biztosítunk mind a fiatalok, mind pedig az idősebb, munkavállalási korú lakosság részére. Közösségfejlesztő tevékenységeink keretében feltártuk a városrész hagyományait, személyes interjúkat készítettünk az adott településrész (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) vezetőivel, véleményformálóival, lakóival. Rendszeresen lakossági fórumot szervezünk. A Lakossági Fórumok eredményeként 20 fős önkéntes munkatársakat tömörítő közösségünkbe 5 fő helyi lakos kapcsolódott be és vesz részt programjaink megvalósításában. Továbbá kulturális rendezvényeket biztosítunk az itt élők számára, a hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan és azon túl is. Kulturális stratégiánk alapgondolata az, hogy Debrecen szolgáltatáshiányos területein (Tégláskert, Epreskert, Boldogkert) legyen egy olyan közművelődési közösségi színtér, ahol a belvárosban megszokott formákon, lehetőségeken túl helye van a környéken lakóknak, valamint a környéken működő általános iskolák (Epreskerti Általános Iskola pl.) tanulóinak, szülőknek, pedagógusoknak és egyéb szakembereknek. A BIT Egyesület által működtetett Freedom Közösségi Ház a nyitottság jegyében folyamatosan biztosítja infrastruktúráját a folyamatosan bővülő, megújuló kliens-, ügyfélkör, partnerszervezetek, kisebb-nagyobb közösségek (pl. nyugdíjasok, fiatalokból álló tánccsoport) részére. Jó és eredményes kapcsolatot alakítottunk ki a helyi (környékbeli) általános iskolával (Epreskerti Általános Iskola), óvodával, más városi középiskolákkal, civil szervezetekkel, állami intézményekkel stb. Elsősorban egy olyan információs rendszer fejlesztését, fenntartását tartottuk fontosnak, amelynek segítségével a közösségi házba betérő érdeklődő munkatársainktól szóbeli tájékoztatást kap a ház aktuális programjairól (heti, napi programokról, terembeosztásokról), valamint az intézmény / szervezet jövőbeli történéseiről plakátokkal, felhívásokkal kiegészítve. Ügyfélterünkben lehetőséget biztosítunk különböző prospektusok, plakátok, tájékoztató anyagok elhelyezésére, amelyek partnereink és egyéb szervezetek programjait hivatott propagálni. Közösségi termünkben megrendezésre került egy olyan információgyűjtő, ún. Fórumbeszélgetés, amelyen a helyben élők igényeit mértük fel. Fő feladatunknak tekintjük a napi, folyamatos működés biztosítását, illetve a hagyományteremtő rendezvények szervezését 8

9 (pl. játszóház, különféle szabadidős klubok működtetése). A közösségi tér szabad falfelületeit kihasználva az elmúlt időszakban többször is sor került kiállítások megszervezésére is. A hatékony és célzott akcióknak, közösségfejlesztő munkatársaink aktivitásának köszönhetően sikerült elérni, hogy egyre több azoknak az önkénteseknek a száma, akik valamilyen módon kötődnek a házhoz és annak egyes programjaihoz (klubvezetők, egyetemi hallgatók, önkéntes nyugdíjasok, munkanélküliek, helybeli lakosok). Az egyesület pályázati forrásokból, támogatásokból finanszírozza a közösségi színtér működtetését. Az egyesület munkatársai nagy tapasztalatokkal rendelkeznek munkaerő-piaci, valamint ifjúsági célú projektek megvalósításában, továbbá kiemelkedő célcsoportjaink közé tartoznak ugyancsak a (többszörösen) hátrányos helyzetűek, magatartászavarokkal küszködő fiatalok, akik számára különféle klubokat működtetünk indulásunk óta. Regisztrált felnőttképzési intézményként elsősorban a működési területünkön (Freedom Közösségi Ház) kívánunk az egyetemi hallgatók, munkavállalók, munkanélküliek és vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas színvonalú képzés során sajátíthassák el a munkavállalást segítő korszerű ismereteket. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen megszerezhessék a képzési programokban meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik, illetve képesítésük segítse elő munkavállalásukat, eredményesebbé tegye munkájukat. A szervezet működésének 25 éve alatt több sikeres projektet valósított meg főpályázóként, valamint több projektben volt együttműködő partner. Célspecifikus programjaival az Egyesület hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtéséhez, valamint Magyarország versenyképességének javításához. E célok elérése érdekében szervezetünk az alábbi Európai Uniós pályázatokat valósította / valósítja meg: - VISSZA A JÖVŐBE Munkaerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével (TÁMOP C-09/ ) - MOZAIK komplex munkaerő-piaci és közösségi reintegrációs szolgáltatások fogvatartottak és pártfogó felügyelet hatálya alatt álló szabadultak számára az Észak-alföldi Régióban (TÁMOP A-11/ ) - ÁTKELŐ képzés az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításáért (TÁMOP A-12/ ) - SZÉLFORGÓ projekt a hatékony együttműködésért és a minőségi szolgáltatásokért (TÁMOP / ) 9

10 - FAKUTYA-TANODA Komplex fejlesztőprogram hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási, munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében (TÁMOP A- 12/ ) Hazai forrásokat, támogatást felhasználó projektek megvalósítása terén is jelentős sikereket, eredményeket értünk el: - KÖZ(ÖS)TÉR Közösségfejlesztés Tégláskertben (NEA-KK-12-SZ-0215) - KÖZ(ÖS)TÉR No.2. Közösségfejlesztés Tégláskertben (NEA-KK-13-SZ-0819) Nemzetközi pályázati sikereink: - Leonardo da Vinci alprogramhoz kapcsolódó Előkészítő látogatás az Egész életen át tartó tanulás program keretében (12/0034-L/5010) - Grundtvig Tanulási kapcsolatok az Egész életen át tartó tanulás program keretében (13/0030-G/1188) A program kidolgozásának háttere Az egyesület a projekt szakmai koncepciójának kidolgozása előtt felmérést végzett annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjanak az igényekről, szükségletekről. A szükségletfelméréshez elsősorban a különböző dokumentumok (statisztikák, beszámolók, szakkönyvek) tartalomelemzését tartalmazza, továbbá a programba bevonni kívánt, a célcsoportot jól ismerő, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel folytatott egyeztetések, ismeretközlő beszélgetések, interjúk adták az alapot az elemzés elkészítéséhez. A felmérés alapgondolata szerint csak úgy lehet megalapozott és sikeres programot megvalósítani, ha a lehetőségek szerint minél szélesebb körben bevonjuk és megszólaltatjuk a projekt célcsoportját már a projekt előkészítése során. A szükségletfeltárásunk célja volt, hogy megismerjük a célcsoport adott időszakra jellemző szabadidő-eltöltési tevékenységeit és lehetőségeit, illetve a szolgáltatáshiányos környezetből adódóan az igényeiket. 10 A célcsoport körében végzett szükségletfeltárás eredményei: A szükségletfelmérésünket a június július 15. között személyes konzultációk és önkitöltős kérdőíves felmérések eredményeire alapoztuk. A kérdőíves igényfelmérésbe az akcióterületen található Epreskerti és a Tégláskerti Általános Iskolákba, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolába járó, valamint a Freedom Közösségi Ház szolgáltatásait igénybe vevő fiataljait vontuk be. A megkeresések alapján a kérdőívet 200 fiatal töltötte ki, nemi megosztás alapján 60%-a fiú, 40%-a lány. A válaszadók betöltött életkora év között volt.

11 A válaszoló fiatalok 72%-a örülne, ha lakhelye és/vagy iskolája közelében létesülne Ifjúsági centrum, amely klubokat, tanácsadásokat, információkat nyújtana. Ifjúsági Információs és Szabadidős Közösségi Ház megvalósulása esetén a válaszadók 52%-a látogatná, 34%-a már a kialakításában is aktívan részt szeretne venni. Ennek az igénynek megfelelve fiatalok bevonását elősegítő szabadidős, közösségi rendezvényeket, tájékoztató információs napokat szerveztünk, amelyek keretében megismertettük a projektet a célcsoport tagjaival és hozzátartozóikkal, továbbá törekedtünk a minél nagyobb érdeklődés, bizalom és támogatottság keltésére a projekt iránt. A felmérés alapján a fiatalok 90%-a szeretne különféle ingyenes és fizetős szolgáltatásokról, illetve tevékenységekről információkat kapni. Információk típusainak megoszlása a következő módon alakult: 36%-a szórakozási lehetőségekről, 32%-a továbbtanulási lehetőségekről, 23%-a munkalehetőségekről, 20%-a sportolási-, oktatási-, klub-, és szakkör tevékenységekről és 10%-a szeretne kulturális programokról információkat kapni. Ennek az igénynek megfelelően a szakmai programtervbe beépítettük a Felkereső jellegű Ifjúságsegítő tevékenység elemet, amelynek célja a szabadidejüket ifjúsági közösségeken kívül töltő fiatalok felkutatása volt, számukra információk nyújtása az általuk elérhető szolgáltatások rendszeréről. A szolgáltatás felkereső jellegéből adódóan több fiatalhoz tud eljutni a számukra megfelelő információ. A válaszadók 50%-a szeretne részt venni ingyenes sportolási lehetőségeken, ennek érdekében a szakmai tervbe több sportolási programelemet építettünk be: Modern Tánc klub, Futball klub, Fitness-csocsó klub és Darts klub. Szakmai programunk éjszakai sportolási lehetőségeket pingpong és csocsó stb.- is tartalmazott, amelynek célja, hogy az esti órákban is tartalmas szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk, megelőzve a drogfogyasztást, bandázást, esetleges rongálást, bűncselekmények elkövetését. A klubfoglalkozások legfőbb célja az egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés és életminőség javítása volt. 11

12 Irodalmi-, média-, szín- és táncművészeti tevékenység iránt 25%-os igény mutatkozott, ennek érdekében Rádiós klubot, Újságíró klubot és Filmkészítőképességeket és közösséget fejlesztő klubot építettünk be a szakmai tervbe. A klubfoglalkozások keretében a szakmai ismeretek elsajátítása mellett tehát, hogy hogyan kell újságot, rádióműsort, filmet szerkeszteni, cikkeket írni, stb. az alábbi fő témák kerültek feldolgozásra: rádió klub esetében az esélyegyenlőség, újságíró klub esetében tolerancia, diszkrimináció csökkentése, pozitív média megteremtése, ahol a pozitív értékek is hírértékkel bírnak, filmklub esetében szenvedélybetegség, drogok, védekezés a negatív hatások ellen, prevenció. A közösségépítés, kötődés, bizalmi viszony kialakításának, intenzív készségfejlesztésének, valamint a fiatalok tanuláshoz szükséges motivációinak erősítésének egyik leghatékonyabb formája a tábor. Ennek érdekében a programcsomagba Média tábort és MÁS-KÉP-PEN c. filmforgató drogprevenciós tábort emeltük be. A kérdőívet kitöltő fiatalok 40% -a szeretne a program keretében kirándulni, ennek megfelelően Kiruccanás tábort szerveztünk általános iskolások számára Erdélybe. 12 A megkérdezett fiatalok 65%-a szeretné, ha a Közösségi Ház zenés szórakozási lehetőséget szervezne, ezért a célcsoportba tartozó fiatalok és hozzátartozóik számára értékközvetítő és közösségteremtő ünnepi alkalmakat biztosítottunk (Advent, Karácsony, Húsvét, Gyermeknapi ünnepség). A válaszadók 25%-a igényelte a segítséget, iránymutatást a továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci területeken, ezért építettük be a szakmai

13 tervbe az egyéni továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci tanácsadást, csoportos álláskeresési technikák tréninget, továbbá 7 napos, interaktív munkára felkészítő foglalkozást. Különös figyelmet szenteltünk a fogyatékkal élő fiatalok számára is, ezért Nem adom fel pályaorientációs tábor és fogyatékkal élő fiatalok munkára-orientáló klubja volt elérhető a számukra. 20%-uk igényelte a tehetségfelmérés, tehetséggondozás és a tanulás módszertani foglalkozásokat. A mintába került fiatalok 20%-a szeretne képességfejlesztő tréningen részt venni, ennek megvalósulása érdekében Önismereti - (dráma-csoport) tréninget, nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség és kompetenciafejlesztő fejlesztő programok között Az Értékek Világában c. klubfoglalkozást szerveztünk, amely során a Filmtörténet egyes alkotásainak megtekintését követően sajátélményből hozott helyzetek, problémák kezelésére, feldolgozására került sor. Továbbá értékteremtő, értékeket megőrző komplex szabadidős programok keretében egy innovatív SZIVÁRVÁNY klubfoglalkozást vezettünk be, ahol a fogyatékkal élő fiatalok és magányos idős emberek egymást építő kapcsolatának kialakítása és közösség-fejlesztése valósult meg egy kreatív, kézműves tevékenységekre épülő klub formájában. Fogyatékkal élő fiatalok számára képzőművészeti és kézügyességet fejlesztő tevékenységet keretében Együtt Egymásért táborba a Kreatív tréninget építettük be. A fiatalok szocializációja, oktatása, nevelése során fontos célkitűzésünk volt, hogy később közösségük aktív tagjaivá váljanak. A felmérés során kiderült, hogy a fiatalok 16%-a szeretne önkéntes tevékenységet folyatatni. Az igényekhez igazodva biztosítottuk számukra az önkéntes munkavégzés lehetőségét, valamint az önkéntes képzést is. Az önkénteseket Miből lesz a cserebogár c. tréning keretén belül felkészítettük az önkéntes tevékenység jogi helyzetéről, lehetőségeiről és veszélyeiről. Önkéntes koordinátor segítette végig az önkéntesek tevékenységeit, valamint a tapasztalatok megbeszélésére Önkéntes-klubot működtettünk. Az önkéntes munka előnyei közé tartozik, hogy egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek. A társadalmi aktivitással az önkéntes önerejével járul hozzá környezete, a társadalom alakításához, fejlődéséhez ezzel egyidejűleg saját hasznosság tudata is erősödik. Továbbá az önkéntesek új emberekkel tudnak megismerkedni, illetve azt az érzést adja, hogy segíthettünk másoknak. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve önkéntesség a karrierjük első állomása lehet. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat mentor segítségével, munkatapasztalatukat önkéntes tevékenység során szerzik meg, ezeket a munkáltató is nagyban értékeli passzivitással szemben. A válaszolók 15%-a jelezte, hogy szeretne anonim szexuális felvilágosítást, és a drogokról, illetve azok hatásáról információkat. A társadalom számára leghatékonyabb problémakezelés a prevenciós jellegű programok, mivel mindig eredményesebb és olcsóbb 13

14 megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni a károkat. Ezért építettük be a programelembe a Mentálhigiénés és tabu témákban - drog, AIDS, szexuális felvilágosító - tanácsadásokat valamint a Tiszta Tudattal c. kampányt, amelynek fő témája szenvedélybetegség és annak következményei. Szakmai tapasztalataink: A projekt előkészítés időszakában, azaz 2010 tavaszán és nyarán egyre többet felmerült témaként az aktuális projektünkbe bevont fiatalok, a közösségi ház egyéb szolgáltatásait igénybevevők körében a drogtéma. Továbbá a médiából is értesültünk, hogy egyre jelennek meg és hódítanak teret a designer drogok. Az akkori időszakban kevés tapasztalat állt rendelkezésre ezekkel a szerekkel kapcsolatban, de az már látható volt, hogy a drogpiac átrendeződik: a szerek olcsók és gyorsabban alakítanak ki függőséget, mint a korábban ismert klasszikus drogok. Emiatt is fontosnak tartjuk mind a mai napig, hogy a veszélyeztetett csoportok nagyobb odafigyelést, lehetőségeket kapjanak a szer- és egyéb káros szenvedélymentes életmód kialakításához, kockázati helyzetek elkerüléséhez. A Csodabogarak program előzményei A Csodabogarak - program hivatalosan február 1-jével kezdődött, de a mögötte álló tervező- és szervezőmunka már korábban megindult. A szakmai koncepció felállítása érdekében az adott témában több évre visszavezethető szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel, együttműködő partnerekkel számos beszélgetés, egyeztetés, közös tervezés zajlott le egy új, lehetőleg egyediséget is felmutató, innovatív módszereket is kínáló képességés közösségfejlesztő program kialakításáról. Az elkészült programcsomag 2010 novemberében került benyújtásra a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens címmel kiírt pályázati felhívásra. Végül egy év elteltével, a támogatói döntést követően 2011 novemberében sor került a Támogatási Szerződés megkötésére második felére sikerült összeállítani egy komplex programcsomagot Csodabogarak elnevezéssel a brainstorming-rohamokat, szakmai tapasztalatok összegyűjtését, egyeztetéseket követően. A cél egy olyan képesség- és közösségfejlesztő program megvalósítása volt, amely fenntartható módon, speciálisan az egyéni és csoportos szükségletekre ad választ és az ifjúságpolitika, valamint a közösség erejét használja fel, így járulva hozzá a társadalmi integráció során felmerülő problémák mérsékléséhez. 14

15 A program működési elvei, tevékenységek A projekt keretében megvalósítandó programcsomag összeállításakor figyelembe vettük a célcsoport szükségleteit, igényeit. A Freedom Közösségi Ház (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 50.) biztosította a projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát. A konzorciumi partnerrel (Erő-Forrás Egyesület, Nyíregyháza) és az együttműködő partnerekkel egyeztetve alakítottuk ki a szakmai programot. Szakmai tevékenységként a projekt elemeként ESZA-típusú szolgáltatást nyújtottunk a közösségi házba látogató, a projektbe bevont fiatalok számára. A program lebonyolításában résztvevő szakemberek részére szakmai felkészítő foglalkozásokat, tréningeket szerveztünk. A felkészítés célja volt, hogy a segítők megismerjék a célcsoportot, azokat a speciális problémákat, amelyekre megoldási alternatívát tudnak ajánlani. Alapvető feladatunknak tekintettük, hogy a Csodabogarak program révén a éves fiatalok számára igényeikhez, szükségleteikhez igazodó megfelelő pszicho-szociális, mentálhigiénés szolgáltatásokat, kulturális és szabadidős programokat nyújtsunk. Működési alapelvek, amelyek meghatározzák ifjúsági munkánkat: Nyitottság: Az ifjúsági szolgáltatások kivétel nélkül nyitva állnak minden fiatal előtt. A fiataloknak saját nyelvükön biztosítanak információt és aktív kommunikációs lehetőséget, hogy megérthessék az őket érintő közéleti vonatkozásokat. Egyenlőség: Arra való törekvés, hogy minden fiatal számára biztosítsák a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést származásukra, nemükre vallásukra illetve társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül. Fiatalok valós igényeire támaszkodva: A szolgáltatási területeket folyamatosan hozzá kell igazítani az igényekhez, fejleszteni kell tartalmukat. Személyre szóló jelleg: Minden fiatalt önálló személyiségként kell elfogadni és minden kérdésre adott válasznak személyre szabottnak kell lennie. Ezt úgy kell megvalósítani, hogy a fiatal képessé váljon autonóm jogainak gyakorlására. Szabad hozzáférhetőség: Az Ifjúsági Irodának és a szolgáltatásnak előzetes időpont egyeztetés nélkül is, könnyen elérhetőnek kell lennie. A fiatalok számára vonzó és barátságos hangulatot kell kialakítani és nyitva tartását az igényekhez kell alakítani. 15

16 Szakmaiság: A szolgáltatásokat professzionális módon nyújtják a jól képzett szakemberek. Függetlenség: A szolgáltatott információk vallási, politikai, ideológiai, kereskedelmi befolyástól mentesek kell, hogy legyenek. Hatékonyság: A fiatalok erőforrásait a lehető legjobban kell kihasználni annak érdekében, hogy a fiatalok maguk válaszolhassanak a társadalom kihívásaira, hozzájárulhassanak az őket érintő kérdések megválaszolásához, és felépíthessék a jövő Európáját. Modernitás: A szolgáltatások segítik a fiatalokat a modern információs és kommunikációs technikák alkalmazásában. Részvétel: Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy megfelelő módon részt vehessenek az ifjúsági szolgáltatások munkájában. Egyéb, a tevékenységek végzését meghatározó alapelvek: A szolgáltatások mindenki számára diszkrimináció nélkül hozzá férhetők és ingyenesek. Az érintett korosztályhoz tartózók igénybe vehetik a szolgáltatásokat bármely problémával fordulhatnak az ifjúsági információs irodához. A probléma megoldására azonnal, várólista nélkül nyújt segítséget. A nyitva tartás a korosztályok tagjainak szabadidejéhez igazodik Tiszteletben tartja az ide érkezők anonimitását, a szakmai titoktartás kötelező A szolgáltatásokat igénybe vevőkkel a kapcsolat egyenrangú. A szolgáltatások nem üzleti jellegűek. A szabad cselekvés fejlődés és rugalmasság érdekében a szolgáltatások szakmailag függetlenek bármely más intézménytől. 16 A projekt során megvalósított tevékenységek: 1.) Herbie Tanácsadó-kocsi : Felkereső jellegű Ifjúságsegítő tevékenység Cél: a szabadidejüket ifjúsági közösségeken kívül töltő fiatalok felkutatása, számukra információk nyújtása az általuk elérhető szolgáltatások rendszeréről. 2.) Továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci tanácsadás Cél: A fiatalok számára segítségnyújtás annak érdekében, hogy eredményesen illeszkedjenek be az oktatási, majd kikerülve az elsődleges munkaerőpiacra érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő munkahelyet találjanak.

17 3.) Nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség és kompetenciafejlesztő fejlesztő programok Cél: a fiatalok személyiségének fejlesztése, értékrendszerének, képesség-struktúrájának alakítása-formálása annak érdekében, hogy életvezetésük sikeressé váljon, életminőségük javuljon Értékteremtő, értékeket megőrző komplex szabadidős programok SZIVÁRVÁNY KLUB fogyatékos fiatalok klubja, amelyben a fiatalok és magányos idős emberek egymást építő kapcsolatának kialakítása történik, továbbá támogató közösség fejlesztése kreatív, kézműves tevékenységekre épülő klub formájában. Értékek Világában c. klub, amely keretében a Filmtörténet kiemelkedő alkotásainak megtekintését követően sajátélményből hozott helyzetek, problémák kezelésére, feldolgozására kerül sor. Sport klubok: o Modern Tánc klub Célja, egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés, stressz-oldás, önkifejezés hatékony módszerének elsajátítatása, életminőség javítás. o ÖCSI BÁ futball klub Célja: egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés, olyan hatékony életvezetési képességek elsajátíttatása, mint pl. az együttműködés, fair play játszmák, szabálykövetés, kreatív problémamegoldás és konfliktuskezelés, stb. o Fitness-csocso-sakk klub Célja: egészséges életmódra való nevelés, közösségépítés, építő, fejlesztő beszélgetések folytatása, készségfejlesztés a következő területeken: logika, szabálykövetés, együttműködés. o BAGOLYVÁR Éjszakai Ping-pong-csocsó-darts klub Célja: alternatíva nyújtása a fiatalok számára más, szenvedélybetegségek felé orientáló esti-éjszakai szabadidős programokkal szemben. Tartalma: sport programok, mentálhigiénés tanácsadás, beszélgetés tabu témákban. Autó-motor klub A klub elsődleges célja közösségépítés. Internet klub - fejlesztő foglalkozással egybekötve. Cél: szakmai ismeretek átadása, az internet hasznos és egészséges alkalmazásának megtanítása és nondirekt módon történő kapcsolatépítés a fiatalokkal. 17

18 3.2. Kreativitást és tehetséget fejlesztő programok MÁSOK TEKINTETÉBEN c. Újságíró klub Cél: A szakmai ismeretek (újságszerkesztés, cikkek írása, interjú készítése) elsajátításán keresztül olyan fontos szociális készségek fejlesztése, mint pl. a másokra való odafigyelés, empátia, kommunikációs és fogalmazási készség, stb., továbbá közösségfejlesztés. NÉZŐ-PONT (filmforgató) drogperevenciós, közösség-fejlesztő klub A klub fő témája, amely több formában is feldolgozásra kerül: szenvedélybetegség, drogok, védekezés a társadalom negatív hatásai ellen, prevenció. A klub keretében kisfilm készül jelen projektről, annak klubjairól, foglalkozásairól is. 40 (30+10) órás Önismereti (dráma) csoport. Cél a fiatalok helyes önértékelésének kialakítása, személyiségfejlesztés a dráma módszerével. Környezeti katasztrófa klub Cél környezeti fenntarthatóság szempontjainak bemutatása, közös átgondolása annak, hogy milyen következményei vannak a környezetszennyezés okozta éghajlatváltozásnak. Tanulás-módszertani foglalkozás Cél az erősségek feltárása és fejlesztése, a hátrányos helyzetű fiatalokban a hit erősítése arra vonatkozóan, hogy megfelelő módszerekkel történő tanulás esetén elérhető a siker és kibontakoztatható a tehetség Önkéntes tevékenységre és önkéntesség fejlesztésére irányuló programok Elsődleges cél a képességfejlesztés, közösség-építés, fejlesztés, pozitív minták közvetítése, alternatívák nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére, a deviáns magatartásformák visszaszorítása, szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése a célcsoport körében. 18 órás Miből lesz a cserebogár c. önkéntes képzés Célja: a fiatalok motiválása és felkészítése az önkéntes munkára. Önkéntes-klub Cél az önkéntes képzésen részt vett fiatalok számára az elméleti képzést követő gyakorlat biztosítása és e tevékenység során a munkavállaláshoz szükséges kulcsképességek fejlesztése, különösen az együttműködő, támogató segítő attitűd erősítése. Ursula elsősegélynyújtó képzés Cél az elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítása. A képzésen résztvevők a szervezet önkénteseivé válnak. Az önkéntesek és a tréningeket sikeresen záró fiatalok jutalom-programjai: mozi, színház-látogatás, állatkert Tolerancia programok, nemzeti és európai identitás erősítése ARANY MIKROFON Rádiós klub a diszkriminációmentes, értékteremtő tájékoztatásért A szakmai ismeretek (rádió-műsor szerkesztés, hírek írása, interjú készítése, stb) elsajátításán keresztül olyan fontos szociális készségek fejlesztése, mint pl. a másokra

19 való odafigyelés, empátia, kommunikációs és fogalmazási készség, stb., továbbá közösségfejlesztés Munkaerőpiaci és Vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló programok (23 órás) 7 napos, interaktív munkára felkészítő foglalkozás A foglalkozás célja, a fiatalok munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése, munkavállalási motivációinak erősítése. 5 napos (30 órás) álláskeresési technikák tréning A tréning célja, a résztvevők számára hatékony, jelen munkaerő-piaci viszonyokhoz illeszkedő modern álláskeresési technikák oktatása. NEM ADOM FEL Fogyatékossággal élő fiatalok munkára-orientáló klubja. A klub fő célja, a fogyatékkal élő fiatalok munkavállalási és továbbtanulási motivációinak erősítése, az egyetemen tanuló fiatalok és a már dolgozó, a munka világában sikeresen érvényesülő szintén fogyatékkal élő személyek mintáján keresztül, ill. támogatásával Családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok Egészségvédelmi és Családi nap Cél: fiatalokkal az egészséges életmód és hatékony családtervezés alapelveinek megismertetése, közösségi egészségmegőrző és sportolási lehetőségek biztosítása, illetve a fiatalok egészségi állapotjavulásának elősegítése a célcsoport számára elérhető helyszínen, egészségügyi, mentálhigiénés és szociális szakértők, valamint kortárs önkéntes fiatalok bevonásával. 4.) Táborjellegű programok: Cél: elsősorban közösségépítés, a fiatalok tanuláshoz szükséges motivációinak erősítése és a program munkatársaihoz való kötődés, bizalmi viszony kialakítása, erősítése, intenzív készségfejlesztés a következő területeken: kommunikációs, problémamegoldó, konfliktuskezelő, tervező készség. 4 napos Kiruccanás c. európai identitást erősítő tábor MÁS-KÉP-PEN c. fim-forgató drog-prevenciós tábor Csillag-túra közösségfejlesztő tábor

20 Együtt Egymásért munkaorientációs tábor fogyatékkal élők számára 5.) Fiatalok bevonását elősegítő szabadidős, közösségi rendezvények, tájékoztató információs napok: Cél: A Projekt megismertetése a célcsoport tagjaival, érdeklődés felkeltése és célcsoport bevonása a projektbe. Interaktív program-nyitó bemutatkozó rendezvény Közösségi rendezvények: Adventi, Karácsonyi, Húsvéti, Gyermeknapi ünnepségrendezvények 20 6.) A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek kortárssegítők programra, szolgáltatásokra való felkészítése és fejlesztése. Cél: A szakmai munkatársai tudásának továbbfejlesztése továbbá a klubvezetők, vállalkozók képzése annak érdekében, hogy jobban megismerjék a célcsoporthoz jellemzőit, igényeit, így tevékenységeik hatékonysága növekedjen és elkötelezettségük tovább erősödjön. Pályaorientációs tréner és tanácsadó képzés Álláskeresési Ismeretek és kulcsképességek fejlesztése c tréner és tanácsadó képzés A bevont külső szakemberek (klubvezetők) számára 1 napos érzékenyítő tréning a célcsoporttal és a célokkal kapcsolatban. A Vállalkozói klub keretében bevont vállalkozók számára - 1 napos érzékenyítő tréning. Szakmai tanácsadás o Stratégiai tervezés o Európai uniós projektek megvalósításának módszertana

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben