Bozsik program. Vass László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bozsik program. Vass László"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TABÁNI SPARTACUS SKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 3078 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: Bozsik program Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Attila út (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) Budapest 2. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) KURUCLESI út (út, utca) (helység) (házszám) Budapest 33/c. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Vass László A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Lukász György Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 1.5 MFt 1.2 MFt 1.3 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 23 MFt MFt MFt 49 MFt 18.1 MFt 8.1 MFt 3 MFt MFt MFt 76.3 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: MFt MFt 27.8 MFt 15 MFt MFt 17.2 MFt MFt MFt MFt 0 MFt 4 MFt 3 MFt MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt 41 MFt MFt 15 MFt MFt 17.2 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-5101/2014/mlsz 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Tabáni Spartacus SKE Labdarúgó Utánpótlás Szakosztálya a 2013/2014-es bajnoki évadot az U14 és U15 korosztályban az MLSZ kiemelt, I. osztályban kezdte meg, ami köszönhető volt a 8 évnyi kitartó vezetői támogatásnak, a szervezet szakmai munkának, az edzők odaadó tervszerű edzésvezetésének, és nem utolsó sorban a TAO pályázat által biztosított anyagi forrásnak. Egyesületünkben folyó munka következménye az is, hogy a nyári és a téli átigazolási időszakban több játékost is sikerült átadnunk NB I-es, NB II-es kluboknak, akadémiáknak. Kiemelendő ezek közül két patinás, tradícióval rendelkező fővárosi klub: az egyik az FTC, amelyhez Cséka Krisztofer (1999) a nyári átigazolási időszakban igazolt, ahonnan 3 éve küldték el, és ami arról győzött meg minket, hogy érdemes felkarolni azokat a gyerekeket, akik egy bizonyos korban nem felelnek meg esetleg a nagy klubok elvárásainak, a másik pedig az MTK Sándor Károly Akadémiája, ahová a télen három U16-os korosztályú játékosunk is távozott U17-es csapatunkból, mely három játékosból kettő szintén korábban erről a szintről elküldött gyerek volt: Zana Dániel a Vasasból, illetve Erdei Patrik a Ferencvárosból. A harmadik gyerek saját nevelésű játékosunk volt, Bayer Bence, aki U11-es korában érkezett egyesületünkbe, minden előképzettség nélkül. Bence U16-osként már az MTK U17-es akadémiai csapatában játszik, és márciusban behívták az U16-os korosztályos válogatottba. A négy átigazolás mellett még meg kell említenünk Nagy Ádámot, akit nyáron szerződtetett a Ferencváros, és megkapta élete első profi szerződését, így ő az első játékosunk, aki erre a szintre eljutott. Szakmai területen tovább fejlődtünk, és sok tapasztalatot szereztünk az utánpótlás kiemelt, I. osztályban, amit a képzésünkben fel is használunk. Óvodai foglalkozásainkat, iskolai kapcsolatainkat továbbra is fenntartjuk, illetve a budai agglomeráció óvodáiban szeptembertől megpróbálkozunk csoportok indításával. Eszközállományunk minőségén tovább tudtunk javítani, de a TAO-s bevételeinknek a csökkenése következtében nem sikerült az eszközállományunk technikai részét továbbfejleszteni mert nem volt módunk a TAO források kényszerű átcsoportosítása miatt a meglévő POLAR szettünket kiegészíteni, hogy így szinte minden gyereket mérni tudjunk, illetve a kiválasztásunk pontosításához sem sikerült elvégeztetni a sportélettani vizsgálatokat. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A legsarkalatosabb kérdésben, a pályánk felújításában, sajnos továbbra sem sikerült előre lépnünk. Hiába raktuk be a tavalyi egyesületi TAO pályázatunkba, illetve hiába jeleztük fejlesztési terveinketaz MLSZ Pályaépítési Programjába, az I.kerületi Önkormányzat, illetve a Polgármester minden erre irányuló pályafejlesztéssel, bővítéssel kapcsolatos kérésünket elutasította, mely egyrészt több bevétel kiesést jelent a pálya kezelőjének, az I.kerületi Önkormányzatnak, másrészt infrastruktúrális problémát jelent az iskoláknak a mindennapos testnevelés területén, a diáksportban, utánpótlás labdarúgásban tevékenykedő egyesületünknek, de nem utolsósorban a kerület szabadidősportot kedvelő, és azt rendszeresen űző lakosságának egyaránt. Létesítményfejlesztési céljainkat nem adjuk fel, hiszen dinamikusan növekvő gyerek létszámunk következtében, a létesítmény öltözőinek száma, méretei stb. miatt, további fejlődésünk gátja a mostani sporttelep. A felújítás elkezdéséig célunk a jelenlegi füves nagypálya minőségének folyamatos javítása, minőségének fenntartása, hogy az általunk képviselt játékstílust csapataink minél hatékonyabban sajátíthassák el. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: augusztus, szeptember Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: júliustól folyamatosan Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: júliustól folyamatosan Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: júliustól folyamatosan júniusig Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: júliustól Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014.júliustól 2015.júnusig eseménytől függően Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2014.július-2015.júniusig folyamatosan a bérleti szerződések szerint Edzőtáborozás tervezett ideje: július 28-augusztus 16. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: júliustól júniusig A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Teljes Fejlesztési koncepciónk a mellékletek között megtalálható. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as és a 2013/14-es időszakra beadott, és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Tömegbázisunk az iskolákban, és óvodákban működő csoportjainkból, toborzásokból, játékos megfigyelésből,kiválasztásból, valamint az NB I-es klubokból folyamatosan hozzánk irányított gyerekekből áll as idényben kialakított tehetségfigyelő hálózatunk, hatékonyságát a budai agglomerációra való kihelyezéssel emelni fogjuk, hogy a kisebb településeken lévő tehetségeket felkarolva emeljük egyesületünk, és labdarúgó kultúránk játékos állományának minőségét. A gyerekek versenyeztetésének terve a évi idényben: U7-U13 a Bozsik Programban szerepel, korosztályonként több csapattal. Terveink között van az, hogy megfelelő, nagy létszám esetén, U12-es korosztályban BLSZ által rendezett ¾ pályás bajnokságban is szerepeltetünk csapatot, a Bozsik torna részvételek mellett. U14 és U15 korcsoportunk az MLSZ Kiemelt csoportjában szerepeljen. Tervezzük U14-U15 vegyes korosztályunknak a BLSZ által rendezett U15-ös bajnokságban való szereplését, ha a két korosztályban a létszám szükségessé teszi a rendszeres játéklehetőség biztosítása végett. A évi szezontól kezdve az MLSZ Ifjúsági bajnokságaiban való részvétel, U17 és U19-es korosztályainkkal, mivel június 30-án lejár bajnoki indulásra vonatkozó kölcsönadási megállapodásunk a jelenlegi U16 és U17 csapatainkra vonatkozólag az Újbuda FC-vel, így től a Tabáni Spartacus saját jogon nevez be az MLSZ II.osztályú ifjúsági bajnokságba az U19(U21)és U17-es korosztályokban is. Tehetséges gyerekeinket akadémiákra, felnőtt koruktól kezdve, pedig minimum NB II, NB III-as csapatokba igyekezünk elhelyezni. Együttműködés az Újbuda FC-vel, egyrészt az NB III-as felnőtt csapatával, a nálunk nevelkedett, és tehetséges U19-es, vagy az ifjúsági korosztályból kiöregedő legjobb játékosaink magasabb, felnőtt szintű labdarúgásba integrálása végett, másrészt az utánpótlás bázisaink közötti kooperáció miatt is, hogy így a gyerekek egységes képzési irányvonalak,és kiválasztás mellett már korán a felnőtt korosztályban is játéklehetőséghez jutva, érjenek be majd minimum NB III-as szinthez, majdani továbblépésük, fejlődésük lehetőségét biztosítva.. Pár éven belül tervezzük felnőtt csapat létrehozását is, a nálunk maradó játékosaink részére, további sportolásuk biztosítása végett. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése 1.Tisztább, átlátható gazdálkodás miatt több állami bevétel a munkabérek utáni közteher befizetésekből, illetve az egyesületek által megvásárolt eszközök, szolgáltatások megnövekedett forgalmából, valamint az ezeket a szolgáltatásokat nyújtó, és eszközöket forgalmazó cégek bevételei után történő adókból. -> időbeli megtérülés éven belüli! 2.Az átlátható, stabil gazdasági helyzet, valamint a nívósabb infrastruktúra nagyobb tömegeket vonz a sportág irányába, ami az ismertségből eredően a reklámérték növekedését is eredményezi. -> időbeli megtérülés 1-2 év 3.A tömegbázis növekedése jótékony hatást gyakorol a társadalom egészségére, ami a fizikai aktivitás emelkedésével jár, így a keringési, és légzőszervi megbetegedések gyakorisága csökken, mely emelkedést okozhat a születéskor várható élettartam statisztikáiban. -> időbeli megtérülés 7-8 év. 4.A jó körülmények között működő kisebb, utánpótlás nevelő klubokon keresztül a tömegbázis emelkedése, így a jobb feltételek közötti képzés nagyobb, és minőségibb kiválasztási lehetőséget ad a profi egyesületek számára, így a felnőtt labdarúgás mérhető eredményessége és teljesítménye megnő. -> időbeli megtérülés min. 8 év. 5.A sportszektor infrastrukturális, és gazdasági megerősödése, újbóli önállósodása. -> időbeli megtérülés min. 6 év. 6.Az 5 látványsport megerősödése kihat a hozzá közelálló többi sportra. Pl.: labdarúgás infrastruktúra-> futsal, gyeplabda, amerikai futball, stb. -> időbeli megtérülés 4-5 év 7.Az 5 látványsport együttműködésével lehetőség nyílik sportakadémiák létrehozására, legalább megyénként egyre, illetve a gyerekek nagyobb tömegeinek bevonására a sportba, a rendszeresebb és szervezett testmozgásba -> időbeli megtérülés 7-8 év.

4 Társadalmi, és gazdasági kockázatok: 1.A társasági adóval történő visszaélések. -> időbeli megjelenés az ellenőrzések alkalmával. 2.Egyesületek pályáznak, de nem tudják teljesen feltölteni a keretüket, a lehetséges támogatókhoz kötődő közvetlen ismeretség hiánya, a potenciális támogatói kör rossz menedzsmenti döntései, és a támogatás számukra is felhasználható előnyeinek nem ismerése miatt. -> megléte már tapasztalható 3.Pályázati pénz megvan, de egyáltalán nem, vagy csak kevés rész fordítódik valóban az utánpótlásra. -> megléte már tapasztalható, elsősorban a felnőtt csapattal rendelkező egyesületeknél! 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi Kif. hó munka óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és -ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. egyéb Polar Team2 Pro Coach2 szett kiegészítőkkel 70 % 20 főre Ft egyéb Polar V800 óra 20 db 70 % Ft egyéb Laptop - 3 db 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz Indoklás megnevezése A meglévő 1 db 20 db-os Polar pulzusdiagnosztikai rendszerünk továbbfejlesztése, bővítése, hogy az U15 és U14-es korosztályt is Polar Team2 Pro folyamatosan Coach2 szett tesztelhessük, kiegészítőkkel figyelhessük, 20 főre az ideális felkészülés, edzettségi és egészségi állapot fenntartása céljából! A meglévő 1 db 20 db-os Polar pulzusdiagnosztikai rendszerünk továbbfejlesztése, bővítése. Az órákkal folyamatosan figyelhetünk Polar V800 óra személyesen 20 db is bárkit edzésen, vagy azokon kívül is a felkészülés, edzettségi és egészségi állapot fenntartása, kontrollja céljából! Laptop - 3 db A Polar szettek adat feldolgozásához, elemzéséhez, illetve online adatkövetéséhez, és a vezetők (szakosztályvezető, vezetőedző) mindennapi munkájához szükséges mobil számítógépek. Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U15 TABÁNI SPARTACUS Megyei I 1 Megyei I U15 TABÁNI SPARTACUS SKE Országos I 1 Országos I U14 TABÁNI SPARTACUS SKE Országos I 1 Országos I U13 TABÁNI SPARTACUS SKE/3 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U13 TABÁNI SPARTACUS SKE/1 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U13 TABÁNI SPARTACUS SKE/2 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U11 Tabáni Spartacus U11 Piros Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U11 Tabáni Spartacus U11 Zöld Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U9 Tabáni Spartacus U9 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U7 Tabáni Spartacus U7 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) U19 U Csapat szintje Országos II Országos II Megjegyzés 2014.július 1-től egyesületünk önállóan, saját jogon és néven nevezi be U19-es korosztályát az MLSZ.évi II.osztályú U19 vagy U21 ifjúsági bajnokságába július 1-től egyesületünk önállóan, saját jogon és néven nevezi be U17-es korosztályát az MLSZ.évi II.osztályú U17-es ifjúsági bajnokságába. -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja VÖRÖS ZSOMBOR VASAS AKADÉMIA KFT SCHUSZTER DÁVID FELCSÚT SE CSÉKA KRISZTOFER FTC ZRT GOCIU ROLAND FTC ZRT A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Mérkőzés felszerelés sportszár nadrág szett mez felirattal - 2U19-nek két színre 175 kapusokkal 000 Ft Ft Sportfelszerelés Edzésfelszerelés mezőnyjátékosok U14 csomag U15 U17 és U Ft Ft Sportfelszerelés Edzésfelszerelés kapusok - U14 U15 U17 dbés U Ft Ft Sportfelszerelés Labdák db Ft Ft Sporteszköz Komplex nyugalmi terheléses és antropometriai db vizsgálat 80 TF labor Ft Ft Diagnosztikai eszközök Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Egyéb Szakosztályvezető 8 Egyéb Ft Ft Ft Nem Egyéb Technikai vezető a munkakört 6 a szakosztályvezető EKHO látja el Ft Ft Ft Nem Egyéb adminisztrációs munkatárs 8szakosztályvezető EKHO látja el Ft Ft Ft Nem Edző vezetőedző és edző U19-8HU-427 Egyéb Ft Ft Ft Igen Edző kiválasztásért és képzésért 4 felelős HU-426 EKHO OKJ Ft Ft Ft Nem Edző edző U17 és U9 segítő edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző edző U15 és U9/U8 - HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző edző U14 és U10 -HU Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző edző U13 és U11/10 vegyes 6 - D Licence: 8065 EKHO - Körtvélyesi 12 István Ft Ft Ft Nem Edző edző U12 és U13/12 vegyes 6 - Herpai MártonEKHO Ft Ft Ft Nem Edző edző U11 és U Zöld Péter EKHO Ft Ft Ft Nem Edző koordinációs és erőnléti edző 2 U14-U19 Egri Tamás EKHO Ft Ft Ft Nem Edző kapusedző U9-U19 - HU EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma vezetőedző és edző U19 - HU-427 UEFA "A" ffi. U19 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U7 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U9 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U11 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U13 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U14 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U15 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U17 kiválasztásért és képzésért felelős HU-426 OKJ UEFA "A" ffi. U19 edző U17 és U9 segítő edző UEFA "B" ffi. U17 edző U15 és U9/U8 - HU-3005 UEFA "B" ffi. U9 edző U15 és U9/U8 - HU-3005 UEFA "B" ffi. U15 edző U14 és U10 -HU-2688 UEFA "B" ffi. U11 edző U14 és U10 -HU-2688 UEFA "B" ffi. U14 edző U13 és U11/10 vegyes - D Licence: Körtvélyesi István Egyéb ffi. U11 edző U13 és U11/10 vegyes - D Licence: Körtvélyesi István Egyéb ffi. U13 edző U12 és U13/12 vegyes - Herpai Márton Egyéb ffi. U

9 edző U11 és U Zöld Péter Egyéb ffi. U7 edző U11 és U Zöld Péter Egyéb ffi. U11 koordinációs és erőnléti edző U14-U19 Egri Tamás Egyéb ffi. U14 koordinációs és erőnléti edző U14-U19 Egri Tamás Egyéb ffi. U15 koordinációs és erőnléti edző U14-U19 Egri Tamás Egyéb ffi. U17 koordinációs és erőnléti edző U14-U19 Egri Tamás Egyéb ffi. U19 kapusedző U9-U19 - HU-0351 UEFA "B" ffi. U9 kapusedző U9-U19 - HU-0351 UEFA "B" ffi. U11 kapusedző U9-U19 - HU-0351 UEFA "B" ffi. U13 kapusedző U9-U19 - HU-0351 UEFA "B" ffi. U14 kapusedző U9-U19 - HU-0351 UEFA "B" ffi. U15 kapusedző U9-U19 - HU-0351 UEFA "B" ffi. U17 kapusedző U9-U19 - HU-0351 UEFA "B" ffi. U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória I.Czakó u.2-4. nagypálya Ft Ft élőfüves pálya I. Czakó u x Ft Ft műfüves pálya XII. Csörsz u.2-4. nagypálya Ft Ft műfüves pálya XII. Csörsz u x Ft Ft műfüves pálya XII.Meredek u.1. 40x Ft Ft műfüves pálya I.Lisznyai.u.Ált.Iskola Ft Ft tornaterem Budaörsi SC Sporttelep Ft Ft tornaterem Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás I.Czakó u.2-4. nagypálya I. Czakó u x20 XII. Csörsz u.2-4. nagypálya XII. Csörsz u x40 XII.Meredek u.1. 40x20 I.Lisznyai.u.Ált.Iskola Budaörsi SC Sporttelep Április elejétől október végéig használjuk edzés céljára a pályát. U10-U19 Edzés céljára használjuk. U7-U13. Egész évi kihasználtság. A téli időszakban október végétől március végéig edzés céljára használjuk. U13-U19. A téli időszakban október végétől március végéig edzés céljára használjuk. U11-U19. A téli időszakban október végétől március végéig edzés céljára használjuk. U8-U13. A téli időszakban október végétől március végéig edzésre és az előkészítő csoportok részére. U7 és előkészítő csoportok. Bajnoki mérkőzések céljára használjuk augusztustól júniusig. U14-U19 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és -ös időszakra (Ft)

10 Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás A szakmai, és a képzési céljainkhoz, irányelveinkhez szorosan kapcsolódó munkakör, mely terület ellátása két célt szolgál: 1) A budai térségben lévő kisebb, alacsonyabb osztályban szereplő egyesületekben, illetve klubokban játszó tehetségek kiválasztása, egyesületünkbe való integrálása, felkarolása. 2) A kiemelt képzési műhelyekből (PUSKÁS Akadémia, MTK, FTC, VASAS, UTE, stb.) eltanácsolt gyerekek felkarolása, és visszajuttatása az utánpótlás élvonalába. A fent megnevezett munkakör egyben missziót is jelent számunkra, hiszen utánpótlás-nevelő egyesületként legfőbb célunk, hogy a tehetségeket megtaláljuk,szakszerűen képezzük, és ezen tevékenységünkkel növeljük a képzett tehetségek számát az kiválasztásért és képzésért utánpótlás felelős élvonalában, HU-426 ezáltal OKJ emeljük a magyar labdarúgás, illetve egyesületünk minőségi színvonalát. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

11 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

12 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. Maximum közrem. díj A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű Ft Ft A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás nevelés Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: DMTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siklósi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Siklós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy.

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Annavölgy Bányász Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Annavölgy BSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

Kartal SE. Bozsik program

Kartal SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

Jászkisér SE. - nincs -

Jászkisér SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászkiséri Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászkisér SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve: AFC Nádasdladány 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben