Magyar Úszó Szövetség évi pénzügyi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója"

Átírás

1 Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association 1

2 A MÚSZ bevételei két jelentős tételből tevődnek össze: egyrészt a saját bevételből, mely leginkább a szponzori támogatásokat, valamint a szövetségi bevételeket jelenti (pl.: tagdíjak, eljárási díjak), másrészt pedig az állami támogatásokból, amelyeket célzottan szakmai és működési költségekre kapunk, és előre leadott költségvetési terv alapján használhatunk fel. Mindkét bevételi tétel tervezhető és alapvetően a beérkezésük üteme is ismert. Az elmúlt évek gyakorlata azonban azt mutatja, hogy a tárgyévi támogatások kiutalása a MOB és az EMMI részéről jelentős időbeli csúszással történik meg, viszont az állami támogatásokhoz kapcsolódó kiadási tételek egyenletesen oszlanak el az év során, sőt az év eleji edzőtáborok, a bajnokságok és a nagy nemzetközi versenyek inkább az első félév gazdálkodását érintik. Így egy támogatási időszak lezárását követően a következő részlet megérkezéséig az esetek 90%-ában szükség van előfinanszírozásra. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ezek az időbeli csúszások nem akadályozzák a Szövetség működését, mivel szponzori bevételeinknek köszönhetően ezeket az időszakokat is finanszírozni tudjuk. A Magyar Úszó Szövetség évi bevételei A évi költségvetés szponzori bevételei az úszó sportág nemzetközi szinten is kiemelkedő sikereinek, valamint a sikeres VB pályázatunknak köszönhetően jelentősen növekedtek, így az évet e Ft szponzori támogatással zártuk. Bevételek megoszlása: e Ft Összes bevétel Összes közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele A Magyar Olimpiai Bizottság évben is támogatásban részesítette az utánpótlásnevelési feladatokat a Héraklész program és a Sport XXI. program keretében. A Héraklész program keretein belül 60 millió Ft összeget kaptunk, viszont az összeg 40%-a, azaz 24 millió Forint csak 2015 elején érkezett meg a Szövetséghez. A Sport XXI. programban a MOB az úszás sportág számára 28,5 millió Ft-ot ítélt meg 2014-ben, ebből Ft erejéig a MUSZ szerződött, a maradék Ft összegre pedig a MOB az egyesületekkel (összesen 23) kötötte meg a támogatási szerződéseket. A Sport XXI. program támogatási összegének 50%-a, azaz 4,4 millió Forint csak 2015 tavaszán érkezett meg a Szövetséghez.

3 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a MOB közös iránymutatásával és felügyeletével 2014-ben folytattuk a 2013 végén elindított Kiemelt Sportágfejlesztési Programot. Az első félévi támogatás (639,5 millió forint) áprilisban érkezett meg a Szövetség bankszámlájára, és ebből átadott támogatásként tovább is utaltunk 273 millió forintot az egyesületeknek. A második félévi támogatást két részletben kaptuk meg az EMMI-től: november második felében 471 millió forintot, december elején pedig 168,5 millió forintot. Ismerve az egyesületek anyagi helyzetét, a MUSZ egy ütemben utalta át a második félévi támogatást az egyesületeknek. A jelentős csúszásnak köszönhetően, a második félévi támogatás egy részét csak 2015 elején használtuk fel. Annak ellenére, hogy az év utolsó hónapjaiban kaptuk meg legjelentősebb támogatásunkat, elszámolásainkat rendben és határidőre benyújtottuk az EMMI-nek ellenőrzésre. A Sportágfejlesztési Program keretein belül összesen 518 millió forintot adtunk át a tagegyesületeink/sportszervezeteink részére tevékenységük támogatásaként. A fennmaradó összegből a sportágfejlesztési program első fejezetéből Ft-ot fordítottunk külföldi és hazai versenyekre, edzőtáborokra, sportegészségügyi költségekre, sportfelszerelésre, sportruházatra, képzéshez használt módszertani anyagok előállítására, sportszakemberek bérére, sporttudománnyal összefüggő eszközfejlesztésre, pályabérlésekre valamint paralimpiára készülő úszók nemzetközi és hazai versenyeztetési költségeire. Az elmúlt év során régióközpontjaink részére összesen 7 db kisbuszt szereztünk be. Egyesületeinket sporteszközökkel (pl. iram órák), sportegészségügyi eszközökkel (pl. jégkádak, Bemer terápiás készülékek, stb.) valamint egyéb, munkájukat elősegítő nagy értékű tárgyi eszköz átadásával segítettük. Mint ahogy az az éves pénzügyi beszámolóban is látszik, tárgyi eszköz állományunk év végére meghaladta a 193 millió Ft-os összértéket, ami az egy évvel korábbi (8.619 eft) állapothoz képest jelentős gyarapodást mutat. Az értékhatárt átlépő beszerzéseket a törvényi előírások szerint közbeszerzési eljárással folytattunk le. A 2. fejezetből Ft-ot fordítottunk sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésre, gyógyszerek beszerzésére, diagnosztikai eszközök vásárlására, táplálék kiegészítők, vitaminok beszerzésére, versenyrendezés támogatására, vízfelület biztosítására. A 3. fejezetből Ft-ot költöttünk a versenysport és utánpótlás nevelési feladatokra, képzési rendszerek létrehozásával összefüggő költségekre, melyek szigorúan meghatározott előzetesen a Minisztérium felé leadott program szerint elszámolási rendnek megfelelően kerültek felhasználásra. A Magyar Úszó Szövetség évi kiadásai

4 A MÚSZ kiadása, gazdálkodása szigorú rend és előre meghatározott költségvetés szerint történik. Minden egyes tétel elszámolása az előzetes költségvetési sorokon történik és lehetőség szerint nem kívánjuk az előzetes kereteket túllépni. A Magyar Úszó Szövetség évi gazdasági zárása 2014-ben a MÚSZ vállalkozási eredménye e Ft, közhasznú eredménye e Ft, melynek oka az, hogy a támogatások egy részének kifizetése 2015-ben, a pénzügyi beszámoló lezárását követően történt meg. A MOB összesen e Ft 2014 évi támogatási összeget 2015 tavaszán utalt át a MÚSZ bankszámlájára. A MÚSZ jelentős pozitív egyenleggel zárta a 2014-es gazdasági évet, összegszerűen 184 millió Forinttal. Mindamellett, hogy az időbeli csúszással érkező támogatási összegeket saját bevételből pótolnunk kellett, szükség volt a 2015 tavaszi edzőtáborok előfinanszírozására is. Tájékoztatás a évekre vonatkozó NAV eljárásról Mint ahogy azt a múlt évi Közgyűlés előtt is tárgyaltuk, 2010-ben a KEHI kezdeményezésére a NAV ellenőrzést folytatott le a MÚSZ-nál, és egy feltárt szabálytalanság miatt 53 millió Ft összegben elmaradt adó-, járulék-, és az ezt terhelő bírság megfizetését rótta ki a Szövetségre. A MÚSZ ezt a határozatot megtámadta, amelynek eredményeként az Adóhatóság új eljárást folytatott le, és másodfokon 11 millió Ft-tal csökkentette a büntetés mértékét, amely így is Ft befizetendő adóhátralékot, Ft bírságot, valamint Ft késedelmi pótlékot tartalmazott. A évi Közgyűlés az éves pénzügyi terv keretében elfogadta a kirótt bírság megfizetését, így a MÚSZ ennek a kötelezettségének eleget tett.

5 Statisztikai számjel Magyar Úszó Szövetség 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja évi Egyszerűsített éves beszámoló

6 Magyar Úszó Szövetség 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Eszközök Előző év Előző év(ek) módosításai adatok: eft-ban Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Magyar Úszó Szövetség

7 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Eredménykimutatás Előző év Előző év(ek) módosítási adatok: eft-ban Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások

8 1. Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest, április 23. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a szövetség évi egyszerűsített éves beszámolójához

9 1. A szakszövetség bemutatása: A Szövetség működésének jogállása: Az Ifjúsági és Sportminiszter február hó 1. napján az ISM által 28/1997. sorszám alatt nyilvántartásba vett sportági országi országos szakszövetség bírósági nyilvántartásba bevezetését kérte. A évi CXLV. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 42. sorszám alatt, mint, Magyar Úszó, Műugró, Senior, Szinkronúszó és Hosszútávúszó Szövetségek Köztestületét a 42. sorszám alatt a sportági országos szakszövetségek nyilvántartásába vette március hó 27. napján a szakszövetség képviselője kérelme alapján a sportági országos szakszövetség neve Magyar Úszó Szövetség-re változott. A szervezet neve: Magyar Úszó Szövetség (rövid neve: MÚSZ) A szakszövetség székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. Közhasznú jogállása: Tevékenységi köre: A képviselő(k) neve: közhasznú szervezet úszás sportág Gyárfás Tamás Dr. Szabó Tünde A szövetség célja: A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló évi I. törvényben meghatározott, a FINA által nyilvántartott szakágakat felölelő sportág feladatainak ellátására létrehozott szervezetek működtetése Beszámolási kötelezettség: A szervezet a számvitelről szóló többször módosított évi C. számú törvény és az egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII. 19.) Korm. rendeletnek és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV törvény rendelkezéseinek megfelelően készíti a beszámolót. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven és magyar forintban (Ft) történik. A Mérlegbeszámoló és Eredménykimutatás adatai ezer forintban kerülnek kimutatása. 2. A számviteli politika fő vonásai

10 A számviteli politika célja, hogy a szakszövetségnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. Szövetségünk A típusú Egyszerűsített éves beszámolót készít. Szövetségünk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségeket az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük és a 6-os számlaosztályban részletezzük. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokat alkalmazza. A Ft alatti tárgyi eszközök használatba vételkor teljes egészében költségként elszámolásra kerülnek. A mérleg zárásának időpontja: március 31. A számviteli alapelvektől szövetségünk nem tér el.

11 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása Nem összehasonlítható adatok a beszámolóban nem szerepelnek Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése Több helyen is szereplő adat a beszámolóban nincs A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai A besorolások és a minősítések évben nem változtak Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása évben az értékelési elvek nem változtak. 2. Eszközök 2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként Adatok: eft-ban M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév nettó érték Berendezések, felszerelések Irodai berendezések Járművek Tárgyi eszközök összesen: Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként Terv szerinti Kisösszegű értékcsökkenés eszköz leírása Adatok: eft-ban Terven felüli leírás A tárgyi eszközök értékcsökkenését a számviteli törvénynek megfelelően számoltuk el Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban Értékvesztést a szövetség nem számolt el Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni

12 értékű jogokat is, műszaki berendezések, gépek, járművek, továbbá egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések részletezésben. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) Üzleti, vagy cégértéket szövetségünk nem mutat ki A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás évben szövetségünknél nem volt Befektetett pénzügyi eszközök évben szövetségünknél nem volt Követelések A követelések értéke az alábbiakból tevődik össze: M e g n e v e z é s Előző év Adatok: eft-ban Tárgyév Belföldi vevő követelés Előleg SZJA túlfizetés 34 0 Munkaerő piaci járulék túlfizetés 0 0 EKHO 0 0 IPA túlfizetés Szakképzési j. túlfizetés 10 0 ÁFA túlfizetés Nyugdíjbizt túlfizetés Követelések összesen Az aktív időbeli elhatárolások részletezése Az aktív időbeli elhatárolások eft-os összegéből eft a évre járó, de csak a 2015-ben beérkezett támogatás még eft a 2015.évet terhelő költségből tevődik össze. 3. Források 3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása adatok eft-ban

13 M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Eredménytartalék/tőkeváltozás Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Az eredménytartalék az előző évek mérleg szerinti eredményét mutatja. A szövetség évben eft mérleg szerinti veszteséget realizált, mely az alaptevékenység eft veszteségéből és a vállalkozási tevékenység eft eredményéből tevődik össze A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása Lekötött tartalék évben a beszámolóban nem szerepel A céltartalékképzés és felhasználás részletezése Céltartalékot a szövetség nem képzett A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként Hátrasorolt kötelezettsége a szövetségnek évben nem volt Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év Hosszú lejáratú kötelezettsége a szövetségnek nem volt Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása A rövid lejáratú kötelezettségek értéke az alábbiakból tevődik össze: Adatok: eft-ban: M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Szállítók Bér Szociális hozzájárulás Letiltás Késedelmi kamat 15 1 Illeték 21 3 Munkaerőpiaci járulék 67 0 EKHO IPA SZJA fizetési kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás Társasági adó fizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen A passzív időbeli elhatárolásának részletezése A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának eft-os összegéből eft a 2015.évre elhatárolt támogatás bevétele, eft a 2014.évet érintő költség, valamint eft halasztott bevétel.

14 3.8. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek (függő és biztos) jövőbeni kötelezettség vállalások fajtánkénti részletezésben. Mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek, jövőbeni kötelezettség vállalások nincsenek 3.9. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések részletezése. Hosszú lejáratú kötelezettsége a szövetségnek évben nem volt Valós értéken történő értékelés esetén annak részletező adatai (90. (9), 95. (4)) Valós értéken évben szövetségünk nem értékelt.

15 III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. A szövetségnek évben eft bevétele származott. A bevételből eFt közhasznú bevétel, eft vállalkozási bevétel. Közhasznú bevétel: Egyéb támogatás Önkormányzattól kapott támogatás Központi költségvetésből kapott támogatás Tagdíj bevétel Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel Összesen A költségek megosztása az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység arányában történt. A vállalkozási költség az összes költség 10,475 %-a. Az alaptevékenység költsége az összes költség 89,525 %-a évben felmerült összes költség: eft, ebből a vállalkozás költsége eft, az alaptevékenység költsége eft. 2. Az eredménykimutatásból a kapcsolt szakszövetségekkel elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek): 2014-ben nem volt ilyen tétel. 3. A társasági adó megállapításánál módosító tételek ismertetése: adatok eft-ban 2014.év Adózás előtti vállalkozási eredmény Adóalap növelő tételek bírság 10,475 % Adóalap csökkentő tételek adózás előtti eredmény 20%-a Korrigált adóalap Végleges adóalap Társasági adó Fizetendő adó Adózott eredmény eft IV. Tájékoztató kiegészítések

16 1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása A tárgyévben a szövetség 11 munkavállalót foglalkoztatott, a részükre kifizetett bérköltség eft, melyek bérjáruléka eft. 2. A beszámoló aláírására jogosult személy dr. Szabó Tünde főtitkár 3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba a szövetségnél évben nem volt. 4. Beszámoló elkészítése A beszámolót László Gáborné állította össze. Mérlegképes könyvelői végzettségének regisztrációs száma: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel szövetségünk nem rendelkezik. 6. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint) Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat szövetségünk nem használ. 7. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok - a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege: nem képeztünk - környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege: nem számoltunk el. - a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege: nem kalkuláltunk.

17 Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető I. Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár

18 Tájékoztató adatok A évi egyszerűsített éves beszámolójához A Társaság működésének jogállása: Az Ifjúsági és Sportminiszter február hó 1. napján az ISM által 28/1997. sorszám alatt nyilvántartásba vett sportági országi országos szakszövetség bírósági nyilvántartásba bevezetését kérte. A Magyar Úszó Szövetséget a Fővárosi Törvényszék 42. sorszámon, közhasznú szervezetként működő országos sportági szakszövetségként tartja nyilván március hó 27. napján a szakszövetség képviselője kérelme alapján a sportági országos szakszövetség neve változott. Magyar Úszó Szövetség-re A szervezet neve: Magyar Úszó Szövetség (rövid neve: MÚSZ) A szakszövetség székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. Közhasznú jogállása: kiemelkedően közhasznú szervezet Tevékenységi köre: úszás sportág A képviselő(k) neve: Gyárfás Tamás Dr. Szabó Tünde A szakszövetség célja: A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló évi I. törvényben meghatározottak szerint, a FINA által nyilvántartott szakágakat felölelő sportági feladatok ellátására létrehozott szervezetek működtetése, felügyelete. Beszámolási kötelezettség: A szervezet a számvitelről szóló többször módosított évi C. számú törvény és az egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII. 19.) Korm. rendeletnek és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően készíti a beszámolót. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven és magyar forintban (Ft) történik. A Mérlegbeszámoló és Eredmény kimutatás adatai ezer forintban kerülnek kimutatása.

19 1.) A beszámolóban kimutatott eszközök /források részletezése Eszközök Előző év Előző év(ek) módosításai e Ft Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

20 2.) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó tájékoztató adatok Eredménykimutatás Előző év Előző év(ek) módosítási Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) e Ft Tájékoztató adatok

21 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások II. A költségvetési támogatás felhasználása A Magyar Úszó Szövetség eft támogatást kapott. a működéséhez és szakmai feladataink ellátásához III. A célszerinti juttatások Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évi forrásból e Ft-ot nyújtott célzottan az úszás sportág fejlesztésére, a Nyíltvízi Európa Kupa támogatására pedig e Ft-ot adott át. A 2014.évi 2. FINA Junior Nyíltvízi Úszó VB megrendezéséhez az EMMI 50 millió Ft támogatást nyújtott. A MOB az úszás sportág eredményessége alapján e Ft-ot adott át a szakmai munka támogatására, e Ft-ot a működési költségekre, 8.000e Ft-ot pedig voucher támogatásként folyósított. További e Ft összegű támogatást biztosított a évi utánpótlás tevékenységek ellátására a Héraklész program keretein belül és 8.800e Ft összeget a Sport XXI. program keretein belül. Önkormányzati (Budapest Főváros, Százhalombatta, Balatonfüred) célzott támogatások összege eFt.

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben