Gyulai Termál FC. Egyéb Up

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyulai Termál FC. Egyéb Up"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulai Termál FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 2234 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: Egyéb Up Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Zrinyi tér (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) Gyula 2. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) Zrinyi tér (út, utca) (helység) (házszám) Gyula 2. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Galbács Mihály A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Galbács Mihály Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 13.5 MFt 37.1 MFt 28.1 MFt 0 MFt 0 Ft 0 MFt 3.4 MFt 3.4 MFt 3.8 MFt 11.4 MFt 29.4 MFt 29.9 MFt 13.8 MFt 12.6 MFt 14.1 MFt 42.1 MFt 82.5 MFt 75.9 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 13.7 MFt 22.7 MFt 25.2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1.3 MFt 9.0 MFt 10.1 MFt 27.3 MFt 35.3 MFt 36.2 MFt 0.5 MFt 3.3 MFt 4.1 MFt 42.8 MFt 61.3 MFt 75.6 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 16.4 MFt 32.3 MFt 39.9 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-5214/2014/mlsz 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A gyulai utánpótlás nevelés több évtizede meghatározó szerepet tölt be Békés Megye labdarúgó sportéletben. Munkánkat rövid, közép és hosszú távú célok meghatározása mellett végezzük, pontos feladatleírásokkal és határidőkkel. Fontosnak tartjuk, hogy minden korosztályhoz megtaláljuk a legmegfelelőbb szakembereket, akik mind pedagógiailag, mind szakmailag megfelelnek a magas szintű elvárásoknak. A minőségi szakmai munkához elengedhetetlen a gyermekbarát létesítményi környezet és a korszerű sporteszköz ellátottság. Tavaly előtt került sor a szervezeti strukúra átalakítására, melynek során az Egyesületen belülre került az utánpótlás-nevelés, így sokkal hatékonyabban lehet elérni kitűzött céljainkat. A felnőtt és az utánpótlás korosztály finanszírozásban, anyagi stb. feltételekben az átlátható működéshez szükséges mértékben elkülönül, mégis biztosított az együttműködés komplex megléte. E struktúra lett idén is kialakítva a kézilabda szakágban is. Az elmúlt években egyesületünk minden korosztálya részt vett a labdarúgás területén kiírt különböző versenyprogramokban. Programunk célja elsősorban a tömegesítés, ezen belül a tehetséges fiatalok kiválasztása és profi játékosokká nevelése. Fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás nevelést a szülők anyagi helyzetétől függetleníteni tudjuk. Alapelvünk az egészséges életmód kialakítása és a rendszeres mozgás biztosítása, képzés és nevelés egységének megteremtése, egyéniségek kinevelése, a futball legátfogóbb megtanítása. Sportfejlesztési koncepciónk alapelve, hogy elnyert támogatás segítségével a sportági felkészítést és a versenyeztetést a legmagasabb színvonalon valósítsuk meg. A különböző korosztályok képzési programját a képzésben résztvevők összehangolt munkájával, egységes szakmai koncepció alapján valósítsuk meg. A hangsúlyt az utánpótlás korosztályok erősítésére helyezzük. Célunk, hogy fiataljaink a sportágat akár versenyszerűen és életvitelszerűen űzhessék. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A sporttelepen több pálya (futball, salakmotor, tenisz, kosárlabda, atlétikai) található. ezek közül a focipályák száma a legtöbb, hiszen három természetes füves nagypálya, két kispálya és egy újonnan létesített szabványméretű műfüves nagypálya van a területen. Gyula városa 2012-ben létesítette a nagyméretű műfüves pályát. A pálya elkészülte után azt tapasztaltuk, hogy ennek a pályának a kihasználtsága a legnagyobb. Nagy előnye, hogy az időjárástól függetlenül is lehet használni, nem irreális a rajta lejátszott meccs (nincs sár, hó). Az utánpótlási tornákon, városi tömegsportrendezvényeken is nagy szerep jut ennek a pályának, szeretik. Sajnos elhelyezkedése miatt nincs közművekkel (ivóvíz, szennyvíz), emiatt sem a játékosok, sem a nézők komforttal való ellátottsága nem jó. Szükséges ezért, hogy az infratruktúra kiépüljön. A telken belül viszonylag nagy távolságról kell a vizet elvezetni, a szennyvizet pedig nyomott vezetéken kell eljuttatni a befogadóba. Ennek megvalósítása alapja a további fejlesztéseknek. Ezután készülhet két öltöző és egy bírói öltöző. Ezekhez tartozik fürdő, WC. A WC-t nemcsak a játékosok, hanem a nézők is tudják használni, hiszen kívülről közelíthető meg. A lelátót létesítését két dolog indokolja. Egyrészt a bajnoki mérkőzéseken kulturált szórakoztatás feltétele a ma már elterjedt műanyag székek. Másik indok, hogy az utánpótlás edzéseken és tornákon a játékosok szülei itt foglalhatnak helyet, nem zavarva a gyereküket és az edzőket. Kialakításához hozzájárult a salakmotor pálya körüli földből készült lelátó. Ezt felhasználva, sikerül egyesi, a környezetbe beleillő, esztétikus megoldással egy nem mindennapi tribünt létrehozni. Sajnos a sporttelepen egyik pályán sincs eredményjelző. Ide célszerű telepíteni. Hangosítás csak a centerpályán van. E beruházással függetleníteni lehet az utánpótlás rendezvényeket - hangosítás szempontjából - a centerpályától. Fontosnak tartjuk, hogy az új létesítmény együttes zászlókkal is megkülönböztetésre kerüljön. A zászlóknak jelentősége van. 50 év óta változatlan kerékpártároló van a sporttelepen. Gyulán sok kerékpáros van. A játékosok ezzel érkeznek edzésre, mérkőzésre (idegenbeli mérkőzés esetén is kerékpárral jönnek, itt hagyják, elutaznak, majd hazajöve kerékpárral távoznak otthonukba). A nézők jelentős rész is kerékpárral jön. A mellékelt fotóanyag bizonyítja, hogy indokolt új kerékpártároló létesítése. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt időtartama a -ös bajnoki évaddal megegyező. A fejlesztési feladatok rendelkeznek építési engedéllyel. A projekt jóváhagyása illetve a támogatási szerződések megléte után akár ebben az évben is elkészülhetnek a beruházási elemek. Az utánpótlás-nevelés jogcímen elszámolható összeg - jóváhagyás esetén - nyugodt feltételeket biztosít a programban foglalt célok megvalósításához. Ez előző programokkal együtt egy jelentős minőségi ugrást tudunk biztosítani. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk teljes mértékben illeszkedik a szakszövetségi stratégiához. Legfontosabb törekvésként a tömegsport jelleg erősítését tűztük ki. Ennek érdekében már a legfiatalabbakkal megszerettetjük a focit, így belőlük a sportot, a mozgást élete természetes részének tekintő felnőttek nevelhetők.az utánpótlásnevelés szélesítése, fejlesztése szintén alapvető érdekünk, hiszen ez Egyesületünk jövőjének záloga. A szakszövetségi stratégia szellemiségét teljesen magunkévá téve valljuk, hogy céljainkat csak a törekvéseink rendszerben kezelésével, illetve a szükséges lépések szisztematikus, egymást erősítő megtételével érhetjük el. Ennek érdekében kiemelten kezeljük az edzői/nevelői munka szervezettségének fejlesztését, s tehetségkutatás és utánpótlás képzés középpontba állítását. Hisszük és valljuk, hogy elengedhetetlen a megfelelő - a hatékony munkát lehetővé tevő - infrastruktúra megteremtése, biztosítása és fenntartás. Tudjuk, hogy mindez szükségessé teszi az átlátható, takarékos és költséghatékony gazdálkodást, a rendelkezésre álló források optimális felhasználását. Reméljük, s a rendelkezésre álló eszközeinkkel ösztönözzük a nézőszám folyamatos emelkedését, ösztönözzük az idősebb generációk szabadidős labdarúgó-tevékenységét, a "foci csak a foci öröméért" programok elterjedését. Edzőinket folyamatosan képezve, a szülők szemléletét fáradhatatlanul formálva, fejlesztve, a fenntarthatóságot kialakítva elérhetjük helyi céljainkat, mellyel elősegítjük a szakszövetségi stratégia megvalósítását is. Meggyőződéssel valljuk, hogy a labdarúgás az egyik legjobb eszköz arra, hogy a társadalom számára szórakozást, örömet szerezhessen a sport, s hogy az MLSZ stratégiájának következetes végig-vitele a tömegsport-hatás mellett a magyar elit labdarúgás újjászületéséhez is elvezet. A korábban elnyert támogatások segítségével sokkal sikeresebben tudjuk a szakszövetségi stratégiát megvalósítani, követni. A jelen sportfejlesztési programunka korábban beadott továbbvitele, kiteljesítése, a szükséges fejlesztések és kiegészítések összességét felölelve. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások esetében szükséges rögzíteni, hogy pozitív hatásokról van szó. A társadalmi hatásoknál elsőként a fiatalok esetében elérhető nevelő, motiváló, számukra értelmes célokat biztosító hatásokat kell kiemelni. A sportolás, mint egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység alternatívát kínál a káros szenvedélyekkel szemben, kimozdítja a számítógép előtt időző generációt. Elősegíti a pozitív értékek köré szerveződő közösségek létrejöttét, megerősíti a már meglévő közösségeket. Elősegíti a felnövő generációkból, illetve az edzőkből kialakuló követendő példák, példaképek létrejöttét, ezáltal egy sokkal erősebb érzelmi értelmi kötődésű utánpótlás-nevelési rendszer kialakulását. A sportfejlesztési program egyben elősegíti az óvodai és a kisiskolai nevelés minőségének emelését, fegyelmezettségre, sportosságra nevelő hatásai könnyebbé teszik ezen intézmények pedagógiai munkáját is. Gazdasági hatásai szintén pozitívek, s többnyire a társadalmi hatásokra vezethetők vissza. Az egészségesebb életmódra nevelés csökkenti a társadalom későbbi orvosi kiadás-igényét, mérsékli a szenvedélybetegekre, rehabilitációjukra fordítandó források mértékét. Pozitív anyagi, gazdasági hatás jelentkezik az utánpótlásnevelés feltételeinek terén, mely egy önmagát gerjesztő folyamatként több érdeklődőt, majd több támogatást, majd magasabb szintű munkát eredményez, mely ismét több jelentkezőt, több támogatást, több feltétel jelentős javulását eredményezi. A jobb utánpótlás jobb felnőtt csapatot, így színvonalasabb szórakozást, több játékos-értékesítési és jegyár-bevételt generál, s ez egy önmagát hosszú távon eltartani képes labdarúgó-klub alapjait is megteremti. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Vezetőedző Nem Edző UEFA "A" EKHO Ft Ft Ft Technikai vezető Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Gyúró-szertráros Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és -ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. p. inf. bőv. Közmű alapvezeték telken belül új öltözőhöz 70 % Ft öltöző ép. Öltöző építése 70 % Ft p. inf. bőv. Lelátó építése 70 % Ft p. inf. bőv. Kerékpártároló építése 70 % Ft p. inf. bőv. Zászlótartó rúd 70 % Ft p. inf. bőv. Eredményjelző kialakítása 70 % Ft p. inf. bőv. Hangosító berendezés 70 % Ft tervezési díj Kiviteli terv 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz Indoklás megnevezése A nagy műfüves pálya létesítése automatikusan igényt gerjesztett a kiszolgáló létesítmények iránt. Ezen a területen sem ivóvíz, sem szennyviz hálózat nincs. Így WC-t, zuhanyzót nem lehet létesíteni. A közművek kialakítása nagy távolságról lehetséges. A szennyvíz Közmű alapvezeték nyomott telken vezetéken belül új lehet öltözőhöz megoldani. A létesítendő 2 öltöző,1 bírói öltöző, valamint a nézők által is használható WC a három nagypálya (műfüves, élőfüves és a motorpálya által behatárolt élőfüves) középpontjában létesülne. Az eddigi tapasztalatok alapján leginkább a Bozsik program, az interliga Öltöző építéseprogram esetén jelentkezik az igény a helyben lévő infrastuktúrára. E bruházással a sporttelep öltöző gondja megoldódik. - A salakmotoros pálya és a műfüves futballpálya között a salakmotor pályát körülvevő földlelátó a focipálya északkeleti oldalán csaknem a pályát körülvevő járdaburkolatig ér. Ez adta az ötletet a focipályához kapcsolódó lelátó kialakítására. A földfeltöltést a pálya északnyugati oldalán kiegészítjük, a töltést a járdáig kifuttatjuk, így e feltöltésen a focipályával párhuzamosan hét soros lelátót tudunk kialakítani. A sorok megközelítése a járda irányából két lépcsőn át történik, de a földfeltöltést úgy alakítjuk ki, hogy a meglévő terephez visszafuttatjuk a kiemelést, így gyakorlatilag ezen keresztül is megközelíthetőek ill. elhagyhatóak az egyes sorok minden irányba. A hét egymás mögötti sor a "középső" létcsőtől nyugati irányba található meg, a meglevő töltés megtartása miatt keleti irányba "csak" öt egyre rövidülő sort alakítottunk ki. Lelátó építése A lelátót ülőhelyesre tervezzük, összesen 258 szék helyezhető el (akár alacsony, akár magas támlás, de padszerű kivitelben is). A kerékpártároló nem állandó emberi tartózkodásra szolgál. A célja az, hogy a sportpályára kerékpárral érkezők fedett helyre tudják elhelyezni a kerékpárjaikat, lezárva. A tároló két sor kerékpártartó elhelyezést teszi lehetővé. A kerékpárokat a külső széleken helyezzük el, ki- és betolni középes lehet. A meglévő kerékpártároló 45 éve változatlan állapotban van (fotók mellékelve), elbontásával a kerítés is megszünne, így egy tágas, Kerékpártároló világosabb építése tér keletkezne, illeszkedve az előző fejlesztéshez. Három zászlórúd kerülne elhelyezésre. A magyar, az MLSZ és a város zászlaja lenne állandó jelleggel rajta. A zászlónak szimbólikus Zászlótartó rúdjelentősége van a sportküzdelemben. Eredményjelző az kialakítása egész sportlétesítményen nincs eredményjelző. A műfüves pálya komfortját nagymértékben növelné az eredményjelző létesítése. Hangosító berendezés E beruházás során a műfüves pálya és környezete önálló hangosítással lenne ellátva. Kiviteli terv Az engedélyes terv kölségeit az egyesület viselte. Ha a program nyerne, akkor külön tételben kerülne feltüntetésre a kiviteli terv költsége. Ezzel a kivitelezés a tervezett minőségben készülhetne. Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 5.sz. Általános Iskola tornaterme Ingatlan típusa Egyéb Cím (irányítószám, város, utca, házszám) 5700 Gyula Nürnbergi u. Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme hrsz 576 m2 Bérlet Ft10 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. Implom József Ált. Iskola tornaterme Erkel Ferenc Gimnázium tornaterme Egyéb Egyéb 5700 Gyula Béke sgt hrsz 200m2 Bérlet Ft Gyula Kossuth tér hrsz 620m2 Bérlet Ft10

6 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U14 GYULAI TERMÁL FC Országos II 1 Országos II U13 Gyula Termál FC Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U13 GYULAI TERMÁL FC kiemelt Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U11 Gyula Termál F.C 2004 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U11 Gyula Termál F.C 2003 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U9 Gyula Termál F.C 2006 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U9 Gyula Termál F.C 2005 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U7 Gyula Termál F.C Grassroots Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U15 GYULAI TERMÁL FC Országos II 1 Országos II U17 GYULAI TERMÁL FC Országos II 1 Országos II U21 GYULAI TERMÁL FC Országos II 1 Országos II 1 GYULAI TERMÁL FC kiemelt 1 Gyula Termál F.C GYULAI TERMÁL FC 1 1 BOGÁR IMRE 1 1 -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja SZILÁGYI PÉTER BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE BOGÁR IMRE FTC ZRT A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Kenőcsök krémek jégzselé szett Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 3-as labda db Ft Ft Sporteszköz 4-es labda db Ft Ft Sporteszköz 5-ös labda db Ft Ft Sporteszköz Ügyességi létra 6 m-es db Ft Ft Sporteszköz Megkülönböztető mez szett Ft Ft Sporteszköz 7x2 m-es hordozható kapu db Ft Ft Pályatartozék Háló 7x2 m-es kapuhoz pár Ft Ft Pályatartozék Háló 5x2 m-e kapuhoz pár Ft Ft Pályatartozék Egységes melegítő táska mez szett Ft Ft Sportfelszerelés Labdatartó háló 10 db-os db Ft Ft Sporteszköz Mérközés felsz mez nadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb technikai vezető 8 Normál Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma HU-505 UEFA "A" ffi. U17 HU-246 UEFA "A" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U9 TANC Egyéb ffi. U9 TANC Egyéb ffi. U

9 HU-505 UEFA "A" ffi. U7 HU-246 UEFA "A" ffi. U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Iskolai tornaterem Implom Bay 5-ös iskolák Ft Ft tornaterem Műfüves pálya városi sporttelepen Ft Ft műfüves pálya Füves pálya sporttelepen Ft Ft élőfüves pálya Bérleti díjak indoklása Ingatlan Indoklás megnevezése Gyula város oktatási intézményeinél lévő tornatermekre rendkívül nagy az igény. Egyéb sportágak (kézilabda, karate, asztalitenisz stb) jelentős Iskolai tornaterem időalapot Implom vesznek Bay 5-ös igénybe. iskolák Az alacsonyabb korosztályú edzéseket tornaterembe kell lebonyolítani időjárási okok miatt. A nagy műfüves pálya az önkormányzat tulajdonában lévő kft tulajdonában van. Nagy az igénybevétel, nemcsak az egyesületünk részéről. Műfüves pálya Bérbeadása városi sporttelepen a kft-nek üzleti bevételt jelent. Füves pálya sporttelepen Ugyanaz vonatkozik rá, mint a műfüves pályánál leírtak. Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és -ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

10 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

11 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése. Személyi jellegű Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

12 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U19 U18 U17 U16 U15 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő % % % % % U % U13 alatt % 0.0 %

13 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Gyula (helység), 2014 (év) 04 (hó) 29 (nap)

14 Alulírott Galbács Mihály, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: Gyula (helység), 2014 (év) 04 (hó) 29 (nap)

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: DMTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siklósi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Siklós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy.

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Annavölgy Bányász Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Annavölgy BSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

Kartal SE. Bozsik program

Kartal SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

Jászkisér SE. - nincs -

Jászkisér SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászkiséri Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászkisér SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve: AFC Nádasdladány 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben