ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság. ZTE FC Zrt. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság. ZTE FC Zrt. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében"

Átírás

1 1 Ügyiratszám : be/sfphp /2013 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kérelmező szervezet rövidített neve: ZTE FC Zrt. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 114 Jogosult 3 Tagsági azonosítószám 2290 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa: NB II-es felnőtt NB II UP Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Zalaegerszeg (út, utca) Október 6. tér (házszám) 16. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Zalaegerszeg (út, utca) Október 6. tér (házszám) 16. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Dézsi Attila Cégvezető cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Dézsi Attila cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA Ügyiratszám : be/sfphp / A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értéen) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0 MFt 60 MFt 100 MFt 0 Ft 0 MFt 0 MFt 0 Ft 100 MFt 100 MFt 0 MFt 100 MFt 724 MFt 0 Ft 200 MFt 200 MFt 0 MFt 460 MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadoan Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0 MFt 150 MFt 150 MFt 0 Ft 100 MFt 100 MFt 0 Ft 50 MFt 50 MFt 0 Ft 150 MFt 150 MFt 0 Ft 150 MFt 300 MFt 0 MFt 600 MFt 750 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0 MFt 300 MFt 350 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) Ügyiratszám : be/sfphp / /14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A ZTE FC felnőtt csapata jelenleg az NB II. nyugati csoportjában az 5 helyen áll. Egy ilyen nagy múltú, korábbi magyar bajnokcsapat előtt nem lebeghet más cél, mint az, hogy mihamarabb visszatérjen az első osztályba. Ennek megfelelően stratégiánk alapelemeit egyrészt a Szövetség által lefektetett prioritások, másrészt az a rövid távú célkitűzés határozza meg, melynek eredményeként csapatunkat ismét a legjobban között láthatja Zala Megye labdarúgásért rajongó közönsége. Az utánpótlás helyzete Utánpótlás csapataink esetében az előző sportszakmai tervünen is már látható módon U12-es korosztálytól felfelé terveztünk támogatást, tekintettel arra, hogy az U5-U11-es korosztályok a Landorhegyi LSC utánpótlás csapat részét képezik azzal, hogy ugyan az ottani edzők készítik fel őket, de a ZTE által meghatározott, az MLSZ által gondozott edzésterveken alapuló képzési rendszer szerint. Azok a játékosaink, akik elmúltak már 14 évesek a korábbi évek gyakorlata szerint - csatlakozhatnak a ZTE Akadémiához. Azt a klubfilozófiát, amire a sikeres jövőt és azt a célt alapozzuk, hogy a ZTE FC újra Magyarország vezető utánpótlás nevelő klubjai közé kerüljön tömören így fogalmaztuk meg: MÚLT A JÖVŐÉRT. Fontos, hogy ezt a filozófiát minden labdarúgónk és szakemberünk elfogadja és magáévá tegye. Jelenleg közel 20 Zala megyei klubbal van együttműködési megállapodásunk, de a célunk a teljes Zala megyére kiterjedő, a megyét lefedő adatbázis létrehozása. A megyén belüli 5 körzetben (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Zalaszentgrót, Hévíz, Keszthely) alakítottunk ki kapcsolatot a klubokkal, iskolákkal. A kapcsolat lényege, hogy a kimagaslóan teljesítő gyerekek a ZTE utánpótlás rendszeréhez csatlakozzanak. Mivel a ZTE FC felelősséget érez a saját játékosai iránt, ha kiderül egy játékosról, hogy nem eléggé tehetséges ahhoz, hogy a klubunk utánpótlás csapatában játsszon, vagy az élet más területén szeretné képességeit kibontakoztatni, segítjük olyan környéeli kluboan elhelyezkedni, ahol rendszeresen sportolhat és így nem szakad el a labdarúgástól. A ZTE Akadémia egységes labdarúgó utánpótlás képzési modelljének alapja a már jól bevált ún. piramis-rendszer. Ez három fejlesztési területet foglal magába: A piramis alapjának, a bázisnak a szélesítése (tömegesítés) A piramis közepének a megerősítése A piramis csúcsára juttatás Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A ZTE FC utánpótlás szakág működtetésének alapvető célja a ZTE FC NB II-es csapata részére a rendszeres utánpótlás biztosítása, és a zalaegerszegi és a Zala megyei labdarúgás színvonalának emelése. E célok elérése érdekében a legfontosabb feladat egy széles alapokon stabilan álló piramis felépítése és működtetése, úgy, hogy a végén emberileg, mentálisan és szakmailag felkészített játékosokat kapjunk, akik öregbítik a klub utánpótlás nevelő hírnevét. Ennek érdekében működtetjük Akadémiánkat. Infrastruktúránk nem elégíti ki a kor elvárásait és az Akadémia műdéséhez is alacsony a létestmény komfort szintje és a pályák minősége. Az utánpótlás rendszerben használt létesítmények és infrastruktúra megújítása. A most következő évben jelentős felújításokat tervezünk, a tervezési időszak végére pedig a pályázati források bevonásával egy korszerű, a hatékony játékos utánpótlás-képzés igényeinek mindenben megfelelő komplexum együttest kívánunk kialakítani. Létesítmény feltételek A 8 versenyző, és 6 előkészítő, vagyis 14 utánpótlás korosztály képzésére 1 szabványméretű füves, 1 szabványméretű műfüves valamint a Városi Ifjúsági Centrumnál 2 szabványméretű füves, egy ¾-es méretű műfüves, valamint egy télen használhatatlan salakpálya áll rendelkezésre. A csapat számára készen állnak gyakorló pályák, de ezek sokszor használhatatlanok téli időszaan, ha felolvad a jég elönti a pályákat a víz. Mivel az összes sportcentrum városi tulajdonban van, így 6 óra után tilos használni a ZTE FC játékosainak az Ifjúsági Centrum pályáit onnantól már csak a civileké. Létesítményeink: Létesítmény neve: Stadion mögötti edzőpályák Építés éve: 1972 Tulajdonos neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata Létesítmény neve: ZTE Aréna földterület, futballpálya és kiszolgáló helyiségek Építés éve: 1972 Tulajdonos neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata Létesítmény neve: ZTE Aréna Déli lelátó és fejépület Építés éve: 2003 Tulajdonos neve: Egerszegi Sport és Turizmus Kft. Létesítmény neve: Beépítetlen terület (volt szennyvízlerakó) Tulajdonos neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Korábbi szakmai programunan célul tűztük ki a piramis aljának szélesítését, a csapatok 25 fős keretének kialakítását. Gyakorlatilag ezt a célunkat elértük. (U18 esetében minimálisan ettől elmaradtunk, de U13 és alatta lévő korosztályban 2 csapatot indítunk összesen 50 fővel). A másik fontos dolog az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása, olyan eszközök beszerzése, amik az edzésfeladatok végrehajtását még hatékonyabbá teszik a tréningeket technikai és taktikai téren egyaránt. A 14-es évadban a tárgyi eszköz beruházás terén az alapszükségleteken felül három nagy témakörben tervezünk invesztíciókat: élőfüves pályafelújítás pálya fűtés kialakítása déli szektor felújítása Az ingóságok terén kiemelkedik a pálya karbantartásához elengedhetetlen munkagépek beszerzése és a biztonságos és gazdaságos utaztatáshoz szükséges kis busz beszerzés. A teljes projektet szeretnék a soron következő sportévadban megvalósítani, ehhez mind az önrész, mint pedig a potenciális gazdasági társaságok által nyújtandó Tao források rendelkezésre állak. A következő éveen szeretnénk toborzó munkánkat tovább kiszélesíteni, tovább erősíteni a környező települések iskoláival és egyesületeivel a kapcsolatainkat. Célunk, hogy lehetőség szerint minden zalaegerszegi és a város vonzáskörzetében élő gyerek fiú és lány sportolási adottságait megismerjük, felmérjük, a tehetségeket egyesületi képzési rendszerébe tereljük. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Stratégiai célok és prioritások Kiemelnénk, hogy a lentebb részletezett elképzeléseink maximálisan illeszkednek a Szövetség által meghatározott stratégiai célokhoz, mind rövid, mind pedig hosszú távon. A következő éveen tovább erősítjük a térségben a Bozsik Program egyik alközpontjaként elfoglalt központi szerepünket, és rendszeres körzeti korosztályos tornákat szervezünk, mind ahogy ezt az elmúlt esztendőben is megtettük! Ezen túlmenően aktívan kívánunk jelen lenni az iskoláan, a városi közéletben, hogy népszerűsítsük a klubot, azon keresztül a labdarúgást. Rendszeresen szervezünk tornákat, népszerű játékosaink rendszeresen járnak az iskoláa, hogy felhasználva népszerűségüket minél több gyereket csábítsanak a labdarúgásra. Edzőink tudásának folyamatos megújítása A klub operatív vezetőitől szintén elvárás a továbbképzés, amihez elsősorban az MLSZ Felnőttoktatási Intézetének sportmenedzseri továbbképzéseit és konferenciáit kívánjuk igénybe venni. Célok elérése, megvalósítás az utánpótlás területén A következő éveen szeretnénk a klub kiválasztási rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni hazai és külföldi jól működő utánpótlás központok példáit szem előtt tartva. Öt év távlatában regionális szinten, a környező települések bevonásával szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a környéeli településeket, iskolákat is bevonva. Egy olyan egységes informatikai rendszer kiépítését kezdtük meg, aminek központja egy nagy teljesítményű szerver, amit össze kívánunk kötni egy teljesítménymérő rendszerrel. Az edzők töltik fel majd az adatokat saját csapatuk mérési eredményeit. A tehetségesebb gyerekek már most is élettani vizsgálatokon esnek át, de szeretnénk elérni, hogy folyamatosan legalább éves szinten terheléses teszteknek, és egyéb fizikai teszteknek vethessük alá fiatal labdarúgóinkat. Mindezek mellett, a velünk együttműködő iskolákkal közös programot dolgoztunk ki, hogy a labdarúgás a mindennapos testnevelés része lehessen megyénen is! A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, új tehetséges, motivált edzők alkalmazása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Utánpótlás rendszerünknek komoly vidékfejlesztési, közösségépítési és helyi megtartó erejű hatása van. Széles körben építünk ki kölcsönös alapokon nyugvó kapcsolatokat a vonzáskörzet települési iskoláival, egyesületeivel. Célunk, hogy a gyerekek kiskoruan családi környezetben nevelkedjenek, de kapjanak megfelelő futballképzést, amit szakmailag és erőforrásokkal is támogatunk. A legtehetségesebbeket csak nagyobb korban iskolázzuk be az akadémiánkra, ami egyben fejlődési lehetőséget és perspektívát is nyújt a vidéki fiatalok számára is. A képzésből származó előnyöől a kisebb települések egyesületei, csapatai is profitálhatnak, hiszen azok a játékosok, akik nem férnek be a ZTE keretébe, de minőségi képzést kapnak alacsonyabb osztályú csapatok tagjaiként folytathatják pályafutásukat, így újra megerősödhet a Zala megyei labdarúgás, és az ország egyik meghatározó futball régiójává nőheti ki magát. Ezt a folyamatot tovább erősítik azok a pályafutásukat abbahagyó játékosok, akik hazatérve tapasztalatukat és szakértelmüket a kiscsapatok fiataljainak adhatják tovább. A ZTE Akadémia fejlesztése érdekében végzett munkánk fontos alapköve a Tao forrásból megszerezhető támogatások mind szélesebb körben történő bevonása az utánpótlás fejlesztésbe. Mérhető sikerünk nyilvánvalóan csak is az lehet, ami a magyar labdarúgás számára is támogatható, vagyis a ZTE FC ismét Magyarország egyik meghatározó utánpótlás nevelő egyesülete legyen és számos olyan szép pályaívet befutó korosztályos és felnőtt válogatott labdarúgót adjon az országnak, akikre büszkén néz fel a jövő futballnemzedéke. A klub hagyományaira támaszkodó, fokozatosan megújuló képzési rendszer kialakítása Célunk, hogy fokozatosan emeljük az igazolt labdarúgók számát, az időszak végére a bázist jelentő előző időszakhoz képest, mintegy 25-30%-kal. Szeretnénk labdarúgóink részére sporthoz kötődő végzettséget is adni az Akadémiai képzés végeztével, ezért sportmenedzseri és edzői képzést biztosítunk részünkre. Sajnálatos módon az Akadémiai pályázatban ebben az évben nem kaptunk forráslehetőséget, így az akadémia működését (étkezési, szállás, utazási költségek) a TAO forrás bevonásával szeretnénk megvalósítani.kockázatnak érzékeljük a szponzorok elmaradását, a klubunk tavalyi pályázatának alacsony TAO forrásra való lehetőség jóváhagyását 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 6 Ügyiratszám : be/sfphp / Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi Kif. munka hó óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói Évadra jutó járulékok ráfordítás (Ft/hó) összesen (Ft) 2013/14 Edző UEFA "Pro" EKHO Vezetőedző Ft Ft Ft Másodedző Ft Ft Ft 2013/14 Edző UEFA "Pro" EKHO Edző Ft Ft Ft 2013/14 Edző UEFA "Pro" EKHO Edző Ft Ft Ft 2013/14 Edző UEFA "Pro" EKHO Fizoterapeuta Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO nem releváns Masszőr nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Technikai nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO vezető Vezérigazgató nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Vezérigazgató nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 helyettes Egyéb EKHO Klubvezető nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Cégvezető nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Ügyvezető nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Cégvezető nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 helyettes Egyéb EKHO Pályaedző UEFA "A" Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Kapusedző Ft Ft Ft 2013/14 Edző Egyéb EKHO Kapusedző Ft Ft Ft 2013/14 Edző Egyéb EKHO Orvos Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO nem releváns Orvos nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Marketing nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO vezető Marketing aszisztens nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Gazdasági és pénzügyi nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 vezető Egyéb EKHO Gazdasági és pénzügyi asszisztens nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Titkári alkalmazott Egyéb nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 EKHO Jogász nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Közreműködők nem releváns Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb EKHO Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszaan Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiaan: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 9 10 Ügyiratszám : be/sfphp / Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiaan részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás A ZTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, az élőfüves pálya teljes felújítása, tereprendezéssel, alácsövezéssel, gyepszőnyegcserével, valamint a pálya fűtéséhez szükséges gépészeti munkák elvégzésével. A Déli szektor felújítása által lehetőség nyílik egy megfelelő játékos és bíróiöltöző, irodahelyiségek kialakítására. Az épület felépítése korábbi beruházásból megvalósult, azonban most annak befejezése a cél. A ZTE jelenlegi kiszolgáló épülete elavult, nem felel meg a követelmények. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és 2013/14 pálya f.ú. Élőfűves pályafelújítás fenntartásával. A ZTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, az élőfüves pálya teljes felújítása, tereprendezéssel, alácsövezéssel, gyepszőnyegcserével, valamint a pálya fűtéséhez szükséges gépészeti munkák elvégzésével. A Déli szektor felújítása által lehetőség nyílik egy megfelelő játékos és bíróiöltöző, irodahelyiségek kialakítására. Az épület felépítése korábbi beruházásból megvalósult, azonban most annak befejezése a cél. A ZTE jelenlegi kiszolgáló épülete elavult, nem felel meg a követelmények. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és 2013/14 p. inf. bőv. Pálya fűtése fenntartásával. A ZTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, az élőfüves pálya teljes felújítása, tereprendezéssel, alácsövezéssel, gyepszőnyegcserével, valamint a pálya fűtéséhez szükséges gépészeti munkák elvégzésével. A Déli szektor felújítása által lehetőség nyílik egy megfelelő játékos és bíróiöltöző, irodahelyiségek kialakítására. Az épület felépítése korábbi beruházásból megvalósult, azonban most annak befejezése a cél. A ZTE jelenlegi kiszolgáló épülete elavult, nem felel meg a követelmények. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és 2013/14 pálya f.ú. Déli Szektor felújítása fenntartásával. A ZTE stadion MLSz elvárásokank és a mai kor elvárásaink megfelelő technikai felszereltséggel való felszerelése is része a stadionfelújítási projektnek. A tervezett hangosítás segítségével vezeték nélküli mikrofonokkal interjúk tartására és a rendezvények lebonyolítására nyílik 2013/14 egyéb Vezeték nélküli lehetőség. A pályák megfelelő állapotban tartása érdekében szükséges gépek tervezzük: Iseki TM3265AHL pálya karbantartó traktor munkaeszközökkel (hómaró, fűszellőztető). A pálya körüli labdafogó háló cseréjét tervezzük 2013/14 p. karb. gép Pályakarbantartó kistraktor /adapterekkel/ megvalósítani. A pályák megfelelő állapotban tartása érdekében szükséges gépek tervezzük: Iseki TM3265AHL pálya karbantartó traktor munkaeszközökkel (hómaró, fűszellőztető). A pálya körüli labdafogó háló cseréjét tervezzük 2013/14 p. karb. gép Labdafogóháló és tartozékok megvalósítani. Csapataink szállítása komoly logisztikai szervezési és anyagi terhet jelnent. A 270 főt számláló játékosállomány szállítási költségének csökkentése és a rugalmas szervezés, az edzésekre és a mérkőzésekre való eljutás támogatása érdekében 2 db 20 1 fős kisbusz 2013/14 busz Kisbusz A tervezett orvosdiagnosztikai eszközök a jelenleg felépítés alatt orvosi és rehabilitációs központunk kiegészítéséhez szeretnénk beszerzni. Ezek az eszközök kiemelten fontosak játkosaink megfelelő egészségi állapotának fenntartása és a sérülések megelőzése 2013/14 egyéb Lökéshullámterápiás készülék érdekében. A tervezett orvosdiagnosztikai eszközök a jelenleg felépítés alatt orvosi és rehabilitációs központunk kiegészítéséhez szeretnénk beszerzni. Ezek az eszközök kiemelten fontosak játkosaink megfelelő egészségi állapotának fenntartása és a Tervezett Üzembe U.f. T.i. beruházási, helyezés felújítási tervezett érték (Ft) időpontja 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft É.k. en.

6 2013/14 egyéb BTL kombi sérülések megelőzése érdekében. 70 % Ft Gálamelegítő 70 % Ft Hosszúmelegítő 70 % Ft Háromnegyedes melegítő 70 % Ft Rövidnadrág 70 % Ft Gálanadrág 70 % Ft Edző póló 70 % Ft Póló 70 % Ft Galléros póló 70 % Ft Edzőszerelés 70 % Ft Széldzseki 70 % Ft Télikabát 70 % Ft Sportszár 70 % Ft Aláöltözet 70 % Ft Dzseki 70 % Ft Kispadra kabát 70 % Ft Mellény 70 % Ft Táskák 70 % Ft Szereléstáska 70 % Ft Orvosi táska 70 % Ft Labdatáska 70 % Ft Cipő - műfű 70 % Ft Cipő - éles 70 % Ft Cipő - gumis 70 % Ft Cipő - gála 70 % Ft Sportszakember öltözet 70 % Ft Sapka 70 % Ft Törölköző 70 % Ft Kesztyű 70 % Ft Fürdőköpeny 70 % Ft Papucs 70 % Ft Kapitányi karszalagok 70 % Ft Sípcsontvédő 70 % Ft Zokni 70 % Ft Kapusfelszerelés 70 % Ft Labdák edzésre 70 % Ft

7 Mobilkapu hálóval /1 pár/ 70 % Ft Meccslabda 70 % Ft Kapuskesztyű 70 % Ft Anorák 70 % Ft Baseball sapka 70 % Ft Megkülönböztető trikó 70 % Ft Fülvédő 70 % Ft Sál 70 % Ft Koordinációs eszközök 70 % Ft Kulacs 70 % Ft Kulacstartó 70 % Ft Elektronikus cseretábla 70 % Ft Kompressor 70 % Ft Pályavonlazó 70 % Ft Légnyomásmérő 70 % Ft Cipő - terem 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszaan: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Felújítandó ingatlanok részletezése 3 Évad Beruházás Felújítás típusa Cím Helyrajzi Ism. beruh. Mérete Használat Bérleti díj Bérleti díj M.j. megnevezése (irányítószám, szám jogcíme Ft/óra Ft/óra város, utca, előző tárgyidőszak házszám) időszak 8900 Zalaegerszeg Október 6. tér 2013/14 Élőfűves pályafelújítás Nagy f.p. Bérlet x Ft Ft 8900 Zalaegerszeg Október 6. tér 2013/14 Déli Szektor felújítása Egyéb Bérlet /b 960 m Ft Ft Ingatlan felújítások indolkása Évad 2013/14 Beruházás Indoklás megnevezése Az ingatlan beruházással célunk a mai kornak megfelelő kiszolgáló helyiségek és a megfelelő minőségű centerpálya rendelkezésre Élőfűves pályafelújítás állása. A beruházás által a klub fennmaradását is szeretnénk megoldani. A beruházás bérleti díj csökkentést eredményezhet. Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Déli szektor felújítása Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi Mérete Használat I.v. Bérleti I.v. h. M.j. házszám) szám jogcíme díj Ft/óra 8900 Zalaegerszeg Október 6. tér Egyéb /b 960 m2 Egyéb Ft Egyéb beruházások indoklása Ingatlan Indoklás megnevezése A Déli szektor befejező munkáinak elvégzése: állmennyezetek, burkolatok, nyílászárók, villanyszerelési munkák,vízszerelési,fűtés,szellőzés,klíma,csapadékvíz elleni szigetelés,berendezési tárgyak. Az épület már elő van készítve, a rendeltetésszerű használathoz a belső tér kialakítására és a gépészeti munkák befejezésére van szükség. Földszint: Az első csapat és a vendégcsapat öltözője, nemzetközi szintű öltöző, doppingszoba, orvosi szoba, játékos bejáró és az irodaépület, szociális helyiségekkel hozzárendelve, játék vezetői öltöző, szerverszoba, cipőmosó. Orvosi rehabilitáció terem: jakuzzi, szauna, merülő medence, edzői öltöző, raktárak. Mosoda, szennyes ruhatároló, szertár, szerszámtároló, lifttel és lépcsőházzal, portahelyiséggel. 1. emelet: irodaszint: vezetői iroda, edzői iroda, gazdasági, kiállító helyiség, öltözők UP-nak, büfe és fogyasztótér, irattár, raktár, pénztár, tárgyaló, teakonyha. 2. emelet: sajtó és interjúterem, VIP kiszolgáló helyiség, vezetői iroda. 3. emelet: kazán, gépház. A terveink szerint hosszútávon a beruházás megvalósulása következtében értéknövelő beruházást végznünk az Önkormányzat tulajdonán, így Déli szektor felújítása hosszútávra alacsonyabb bérleti díjban állapodhatunk meg. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

8 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Ügyiratszám : be/sfphp /2013 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

9 12 Ügyiratszám : be/sfphp /2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kapuskesztyű Ft Ft 2013/14 db Sportfelszerelés labda Ft Ft meccslabda 272 Ft Ft 2013/14 db Sportfelszerelés sportszár Ft Ft labdatartó háló Ft Ft gyorsaságfejlesztő szánkó Ft Ft gyorsaságfejlesztő szánkóhoz súly Ft Ft 2013/14 db Sportfelszerelés hosszú ujjú mez Ft Ft 2013/14 db Sportfelszerelés rövid ujjú mez Ft Ft anorák Ft Ft Sparrow bag - erőfejlesztő eszköz Ft Ft Dynair XXL - stabilizációs eszköz Ft Ft sorfal szett Ft Ft Aquagymnastick Ft Ft Fitt-ball labda Ft Ft 2013/14 IGH Upper diagnosztikai és képesség dbfejlesztő eszközök 1 Diagnosztikai Ft Ft eszközök fagyasztó Ft Ft vitaminok és táplálék kiegészítők Ft Ft Tape Ft Ft Tape szivacs Ft Ft Masszázskrém Ft Ft Kinesio tape Ft Ft Gyógyászati segédeszközök Ft Ft EKG 12 elvezetéses Ft Ft Poláróra Ft Ft 2013/14 Terhelésdiagnosztikai eszközök (pl. db laktátmérő, vércukormérő, 5 érdopler) Diagnosztikai eszközök Ft Ft Terhelésdiagnosztikai vizsgálatok Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói Évadra jutó járulékok ráfordítás (Ft/hó) összesen (Ft) 2013/14 Egyéb UP szakágvezető 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Fitness edző 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Regenerációs szakember 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Orvos 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Eü szakaszisztens diatetikus 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Fizioterapeuta 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Fizioterapeuta 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Up technikai vezető 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Takarító 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Szertáros 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Gazdasági pénzügyes8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb BTL gépkezelő 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Intéző 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Kondionális edző 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Játékos megfigyelő 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Játékos megfigyelő 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Játékos megfigyelő 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Pálya edző 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Pálya edző 8 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Pálya edző 8 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma UEFA "A" U UEFA "A" U UEFA "A" U UEFA "B" U UEFA "B" U UEFA "A" U UEFA "B" U UEFA "A" U UEFA "B" U UEFA "B" U UEFA "A" U UEFA "B" U UEFA "B" U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma Éves költség Kategória az évadban (hónap) Stadion mérkőzés felső korosztály Ft Ft 2013/14 élőfüves pálya 2013/14 élőfüves pálya Pálya - edzés Ft Ft 2013/14 tornaterem Terem Ft Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: DMTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy.

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Annavölgy Bányász Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Annavölgy BSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siklósi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Siklós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve: AFC Nádasdladány 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Kartal SE. Bozsik program

Kartal SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Jászkisér SE. - nincs -

Jászkisér SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászkiséri Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászkisér SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben