Budaörsi SC. Adószám: Bankszámlaszám: Honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budaörsi SC. Adószám: 1 9 8 3 0 8 3 6-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 1 7 3-2 0 2 0 0 0 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap:"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Budaörsi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Budaörsi SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 1388 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as Utánpótlás típusa: Alközpont Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Budaörs (út, utca) Szabadság út (házszám) 134. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Budaörs (út, utca) Pf. (házszám) 41. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Somlyó Gergely egyesületi elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Regényi Katalin cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 89.6 MFt MFt 144 MFt MFt MFt 8.5 MFt MFt MFt 7 MFt MFt MFt 32.5 MFt MFt 3.5 MFt 3 MFt MFt MFt 195 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: MFt MFt 42 MFt 0 MFt MFt 33 MFt MFt MFt 34 MFt 0 MFt MFt 78 MFt MFt MFt 2.4 MFt MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 52 MFt 101 MFt 110 MFt 0 MFt MFt 35 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Budaörsi Sport Club (7 szakosztályt foglalkoztatva) 1924 óta szerves része a hazai sportéletnek, és labdarúgó csapataink is számos sikert könyvelhetnek el maguknak, melyek közül az egyik legjelentősebb a felnőtt csapat győzelme a 2005/2006-os bajnokság NBIII Duna csoportjában, amivel kiharcolta az NBII-ben való indulási jogokat. Csapatunk 6 bajnoki évadot töltött el a Másodosztályú bajnokságban, ahonnan sajnos a 2011/12-es évadban búcsúzni kényszerült. A 2012/13-as évadot új játékoskerettel, új edzővel nekivágva kezdtük, és a tavaszi szezon nyitányát már a tabella éléről várhattuk! Az MLSZ -re vonatkozó versenykiírása értelmében a Nemzeti Másodosztályú bajnokságra már csak gazdasági társaságok kaphatják meg a licence-t és adhatják be nevezésüket, így, hogy ennek a kritériumnak eleget tegyünk, án létrehoztuk a BSC 1924 Kft-t. Az indulás érdekében a án tartott BSC Elnökségi ülésen a 2/2013. (III.13.) Eln. Határozat született, melynek értelmében a Budaörsi Sport Club 10%-os tulajdoni jogával a felnőtt csapat és az U19 UP csapat indulási joga az NBII indulás esetében a Kft-t illeti meg, míg a többi utánpótlás csapatunk továbbra is a Budaörsi Sport Club színeiben versenyzik. Ebben a Kft-ben Budaörs Város Önkormányzata is 10%-os, míg a több mint 10 éve működő, egészséges életmódra nevelő és a sportolás ösztönzése mellett elkötelezett Budaörsi Sportoló Fiatalokért Alapítvány 80%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. A -es látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázatunkat is ennek a tükrében szeretnénk beadni. A Budaörsi Sport Club labdarúgó szakosztálya jelen pillanatban egy nagyméretű füves, valamint egy nagyméretű műfüves pályával rendelkezik, de a 2012/13-as látványcsapatsport támogatásra vonatkozó pályázaton támogatást nyertünk egy 60x40-es és egy 24x12-es műfüves pálya építésére, beléptető rendszer kialakítására, kamerarendszer kiépítésére, és a meglévő műfüves pályánk világítás rekonstrukciójára is. Ezek a beruházások rendkívül indokoltak és komoly szakmai segítséget fognak nyújtani a céljaink elérésében. A pályázaton nyert támogatás segítségével kiépítésre fog kerülni egy olyan kamera és beléptető rendszer, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Meglévő műfüves pálya felújítása: Jelenleg ezen az egy pályán edz mind a felnőtt csapatunk, mind az utánpótlás korosztály is, nem is beszélve a grassroots program keretében szereplő öregfiúk és old boys csapatokról sem. Sajnos ez látszik a pálya állapotán is. A felújításra nagy szükség van, hogy a megnövekedett igényeket a pálya továbbra is ki tudja szolgálni. Stadion és sportcsarnok építése: Mint azt már korábban is említettük, szakosztályunk összesen jelenleg is kb. 200 főt versenyeztet, és a következő bajnoki évadra terveink szerint ez a szám 4 újabb utánpótlás csapattal, vagyis legalább 80 gyerekkel nőni fog. Jelenleg a felnőtt csapaton kívül egyik csapat sem rendelkezik állandó öltözővel, illetve a női csapatunkat sem tudjuk teljes mértékben, megfelelően elszeparálni a férfi (fiú) csapatoktól. Terveink között szerepel egy 3 épületből álló létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt is befogadó, fedett lelátó, 2 játékos öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, játékvezetői öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, számos utánpótlás öltöző, orvosi és ellenőrző szoba, elsősegély helyiség a nézők számára, klubház, edzőterem, gyúró szoba, büfé/étterem, irodák és számos VIP páholy kapnának helyet. Szeretnénk építeni egy kisebb, fedett csarnokot is, ami megoldaná télen elsősorban a gyerekek edzésproblémáit, de természetesen igény esetén a többi csapatét is, nyáron pedig bárki szabadon használhatna sportolásra. Ebben egy labdarúgó terem, öltözők vizesblokkokkal, illetve a Budaörsi Sport Club irodái kapnának helyet. Füves (center) pálya teljes körű rekonstrukciója: A stadion átépítése és tervezett fejlődésünk, fejlesztéseink iránya szükségessé teszik a jelenleg meglévő füves centerpályánk teljes körű rekonstrukcióját. A jelenlegi öltözőépület lebontásra kerülne, a helyére épülő stadion és annak az előírt infrastrukturális környezete viszont magával vonzza a centerpálya átalakítását is. A FIFA licencnek és a nemzeti hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően egy 65 x 108 m-es pályát szeretnénk kialakítani. Ezekkel a beruházásokkal, és a korábban történt beruházásokkal már valóban egy európai szintű infrastrukturális hátteret tudunk majd biztosítani a játékosainknak, és reményeink szerint mind a hazai élvonalban, mind akár a nemzetközi szinten szereplő csapatok számára is vonzó perspektívát fog jelenteni majd a Budaörsön való vendégszereplés, pályára lépés. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A személyi jellegű kifizetések időtartama: A bejelentés kezdeti időpontja: A kifizetések időpontja: a támogatások beérkezésétől függően, havonta. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: A támogatások beérkezésének függvényében folyamatosan. Ebben az évben is jelentős beruházási terveink vannak, annak érdekében, hogy mind a felnőtt csapatunk, mind az utánpótlásunk tovább tudjon lépni és megfelelő infrastrukturális körülményeket, európai színvonalú bázist tudjunk kialakítani. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje: a támogatások beérkezésének függvényében folyamatosan. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: július hónaptól kezdődően folyamatosan, a beérkező támogatások függvényében A sportegészségügy területén szeretnénk még előrébb lépni, elsősorban utánpótlás labdarúgóinkról szeretnénk még többet megtudni, elkerülve ezzel a későbbi sérüléseket, problémákat, de szeretnénk látni azt is, hogy ki alkalmas hosszú távon az élsportra. Ennek megfelelően szeretnénk játékosaink között részletes felméréseket készíteni testösszetételükről, csontozatukról, keringésükről. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: július hónaptól folyamatosan Utánpótlás csapatainkat nem csak a vidéki bajnoki mérkőzésekre, hanem az edzőtáborba, sőt esetlegesen a budapesti bajnoki mérkőzésekre is szeretnénk busszal szállítani. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: A szezon során szeretnénk több rendezvényt is szervezni az Árok utcai sportpályán. Erre elsősorban a környező települések utánpótlás csapatait szeretnénk meghívni, még jobban erősítve a települések, az edzőkollégák, valamint a játékosok között meglévő baráti hangulatot. Edzőtáborozás tervezett ideje: július-augusztus; január-február Mindkét felkészülési időszakban szeretnénk, ha eljutnának sportolóink edzőtáborba, ahol lényegesen nagyobb mennyiségű munkát tudnak elvégezni a játékosok, és a csapategység is jobban kialakulhatna. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: folyamatosan A kifizetések időpontja: a támogatások beérkezésétől függően, havonta. Az MLSZ versenykiírása értelmében az NBII-es bajnokságban való indulás feltétele a 8 utánpótlás csapat versenyeztetése, így 4 csapattal bővülne a jelenlegi keretünk, amihez újabb sportszakemberek szerződtetésére lenne szükségünk. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es és a 2012/13-as időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, éves korosztályú igazolt játékosok számának megduplázása, a futball népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imázsának az erősítése. A már 2011/12 TAO pályázat kapcsán elindult női csapat versenyeztetési lehetőségének megteremtése a célunk, de szeretnénk tovább bővíteni a női labdarúgóink számát, mind a felnőtt, mind az utánpótlás korosztályban. Szeretnénk fenntartani a régióban fennálló központi szerepünket, melynek segítségével a környező településekről is csatlakoznak csapatainkhoz a tehetséges játékosok. A csapatainkat igyekszünk a lehető legmagasabb bajnoki szinten szerepeltetni, hogy a játékosok a tehetségüket jobban ki tudják bontakoztatni. Célunk,

4 hogy minden korosztályban tudjunk csapatot indítani. Az épülőben lévő beruházások segítségével az infrastrukturális hátterünk jelentősen javul, de további beruházásra, vagyis az öltözőépület teljes körű átalakítására is nagyon nagy szükség van. Az elsődleges cél, hogy felnőtt csapatunk feljusson és benn maradjon az NBII-ben, valamint, hogy minél jobban szerepeljen a Magyar Kupában, úgy, hogy minden évben beépítsen a csapatba saját nevelésű játékosokat. Ez emeli a labdarúgás rangját és elismertségét városunkban. Konkrét céljaink: A különböző sportágak közül a futball tölti be az egyik legfontosabb szerepet társadalmunkban, mégis sok még a teendő, hogy elérjük, a labdarúgás Budaörs mindennapi életének szerves részévé váljék. Sok ember számára azonban ez a sportág mégis a mindennapok elengedhetetlen részét képezik. Számukra ez a sport nem pusztán a testi egészség és kondíció elérése szempontjából fontos, hanem a társaság, a játék és a verseny szeretete éppen ilyen fontosak. A futball a társadalmi beilleszkedést is elősegíti, mivel ez a sportág a legkülönbözőbb életkorú, nemű, társadalmi helyzetű és a hátrányos helyzetű embereket is képes összehozni és lehetőséget teremteni számukra, hogy egy nagyszerű közös élmény részesei lehessenek. A közösségi élmény mellett önértékelésük is pozitív irányba fejlődhet a csapaton belüli elismertségnek köszönhetően. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Budaörsi Sport Club Labdarúgó Szakosztályának és a BSC 1924 Kft.-nek az elsődleges célja, hogy népszerűsítse a labdarúgást és kialakítsa az általános futball kultúrát Budaörsön. Mindezt megfelelő szakmai háttér mellett tervezzük megvalósítani és a tervünk, hogy így továbbra is a régió vezető egyesülete maradhatunk. Minden fejlesztés, beruházás ennek az érdekében történik. Véleményünk szerint a labdarúgás társadalmi elfogadottságának a növelése vezet oda, hogy a sportág gazdaságilag is megerősödjön. Reményeink szerint, ha lassú léptekben is, de az általunk kidolgozott programok, a médiakapcsolatok erősítése és szakmai programjaink erősítik a kapcsolatot a lakosság és a labdarúgás között, ami idővel a gazdasági eredményekben is megmutatkozik. Ez azonban nem várható egyik pillanatról a másikra, de jó úton haladunk. A TAO támogatások segítségével olyan források és lehetőségek nyíltak meg az egyesületek előtt, melyek mind szakmailag, mind gazdaságilag segítik az előrelépést, lehetőséget teremtve a sportfejlesztési program lokális és országos szinten való megvalósítására is. A szakmai munkánk továbblépéséhez elengedhetetlen a pályázatban igényelt beruházások megvalósítása, hiszen szeretnénk az utánpótlás csapatok számát megduplázni, a felnőtt, első csapatunk pedig magabiztosan vezeti az NBIII Duna csoportjának a tabelláját, és komoly eséllyel pályázik az NBII-be való feljutásra. Ezeket a megnövekedett igényeket azonban már a jelenlegi infrastrukturális körülmények nem tudják kiszolgálni és a fejlődést, az előrehaladást sem tudják biztosítani. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. A

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Vezetőedző Nem Edző UEFA "Pro" EKHO Ft Ft Ft Szakosztályvezető Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Szakosztály igazgató Nem Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft Pénzügyi vezető Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Technikai vezető Nem Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft Marketing szakember Igen Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Ügyintéző Nem Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft Masszőr Nem Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft Szertáros Nem Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft Sajtó és média munkatárs Igen Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft Irodavezető és TAO felelős Igen Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft Asszisztens és anyagbeszerző Igen Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Marketing szakember Munkájával reményeink szerint tovább erősíti és mélyíti a Budaörsön való labdarúgás népszerűségét, rendezvényeket szervez. A mai világban egy sportban fejlődni kívánó szervezet - elengedhetetlen alkalmazottja az a személy, aki a kapcsolatot tartja az írott média sportért felelős személyeivel, valamint a helyi- és országos médiumok vezetőivel. A cél, hogy az egyesületünket Sajtó és média munkatárs minél jobban megismerjék belföldön és külföldön egyaránt. A programot működésileg és szakmailag összefogó személy, a közvetlen kapcsolattartó. Összehangolja a pénzügyi, a szakmai Irodavezető és TAO részt felelős a programnak, valamint felel a projekt előrehaladásért. A megnövekedett feladatok elvégzésére szeretnénk egy asszisztenst felvenni, aki emellett a különböző anyagok Asszisztens és anyagbeszerző beszerzéséért is felelős lenne. 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege pálya ép. pálya f.ú. p. inf. bőv. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 Az épülő stadion és annak az előírt infrastrukturális környezete magával vonzza a centerpálya átalakítását. A FIFA licencnek és a nemzeti hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően egy 65 x 108 m-es pályát szeretnénk kialakítani, olyan vízelvezető- és fűtési rendszerrel, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az egész szezon valamennyi Füves sportpálya építése pályafűtéssel játéknapján. Műfüves nagypálya felújítása Mobil lelátó Beruházás/felújítás indoka, célja A pálya kihasználtsága és óra között közel 100%-os.Ezen az egy pályán edz a felnőtt csapatunk, az utánpótlás korosztályok és a grassroots program keretében szereplő öregfiúk és old boys csapatok is.ez látszik a pálya állapotán is. A felújításra nagy szükség van, hogy a megnövekedett igényeket a pálya továbbra is ki tudja szolgálni. A labdarúgás népszerűsítése érdekében számos szakmai és városi rendezvény szerepel a terveink között. A jelenleg épülő műfüves pályák szolgálnának ezeknek a rendezvényeknek a színhelyéül, és ott kerülhetne szükség esetén felállításra a lelátó, hogy minél több lakost és a szülőt tudjuk befogadni. Hosszabb indoklás Nem Nem Nem T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) % Ft 70 % Ft 70 % Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Új ingatlan beruházások részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá m 0 Mérete Használat jogcíme M.j.

7 0 0 Füves sportpálya építése pályafűtéssel Egyéb Egyéb Felújítandó ingatlanok részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Felújítás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Ism. beruh. Mérete Használat jogcíme Műfüves nagypálya Egyéb felújítása 0 0 Nem 0 Egyéb Bérleti díj Ft/óra előző időszak Bérleti díj M.j. Ft/óra tárgyidőszak Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama 150 fő Nagyméretű füves pálya egész pálya 50 óra 150 fő Játékosok száma Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

8 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Szabó Róbert Vasas Kubala Akadémia Márky András FTC Labdarúgó Utánpótlás Márton Gellért Vasas Kubala Akadémia Soós Dominik FTC Labdarúgó Utánpótlás Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya NBI UP NBI UP NBI UP NBI UP 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

9 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Sportmez garnitúra szett Ft Ft Sportfelszerelés Edzőmelegítő alsó db Ft Ft Sportfelszerelés Edzőmelegítő felső db Ft Ft Sportfelszerelés Utazó melegítő szett Ft Ft Sportfelszerelés Edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés Utazópóló db Ft Ft Sportfelszerelés Edző rövidnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Utazó rövidnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Széldzseki db Ft Ft Sportfelszerelés Hosszú ujjú alánadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Hosszú ujjú alápóló db Ft Ft Sportfelszerelés Télikabát db Ft Ft Sportfelszerelés Sporttáska db Ft Ft Sportfelszerelés Kapuskesztyű pár Ft Ft Sportfelszerelés Kapusmez garnitúra szett Ft Ft Sportfelszerelés Edzőlabda db Ft Ft Sporteszköz Mérkőzéslabda db Ft Ft Sporteszköz Labdatartó háló db Ft Ft Sporteszköz Koordinációs létra db Ft Ft Sporteszköz Műanyag bója /30 db-os/ szett Ft Ft Sporteszköz Táska szereléseknek db Ft Ft Sporteszköz Sípcsontvédő pár Ft Ft Sportfelszerelés Megkülönböztető mez db Ft Ft Sportfelszerelés Kulacstartó /8 db-os/ szett Ft Ft Sporteszköz Kulacs db Ft Ft Sporteszköz Sportkrémek/ fagyasztóspray/ jégzselé db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Orvosi táska db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Vitaminok/ táplálékkiegészítők db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Rehabilitációt segítő eszközök csomag Ft Ft Diagnosztikai eszközök Terheléses vizsgálatok db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Testösszetétel analízis és dietetikai dbtanácsadás Ft Ft Diagnosztikai eszközök Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Egyéb Utánpótlás szakágvezető 4 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző UEFA PRO HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző UEFA A HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző UEFA A HU EKHO Ft Ft Ft

10 Nem Edző UEFA B HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző MLSZ D 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Utánpótlás egyéni képzés 3 vezető UEFA EKHO PRO HU Ft Ft Ft Nem Edző Kapusedző UEFA A HU EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb Utánpótlás technikai vezető 8 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma UEFA PRO HU-035 UEFA "Pro" U19 UEFA A HU-415 UEFA "A" U19 UEFA A HU-370 UEFA "A" U15 UEFA B HU-2593 UEFA "B" U17 MLSZ D Egyéb U13-12 Utánpótlás egyéni képzés vezető UEFA PRO HU-035 UEFA "Pro" U14 Kapusedző UEFA A HU-415 UEFA "A" U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költsé g Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/ /16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

11 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

12 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. Maximum közrem. díj A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Személyi jellegű Ft Ft A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű Ft Ft A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás nevelés Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

13 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő % % % % % Egyéb indikátor: U13-14 Fő % U13 alatt /Bozsik/ Fő % 0.0 %

14 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budaörs (helység), 2013 (év) 12 (hó) 20 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

15 Alulírott Somlyó Gergely, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Budaörs (helység), 2013 (év) 12 (hó) 20 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

16 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Budaörs (helység), 2013 (év) 12 (hó) 20 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

17 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Kerekegyházi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy.

Annavölgy BSE. Adószám: 1 9 8 8 9 8 5 4-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 0 0 5 6 9-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 5 2 9 Annavölgy. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Annavölgy Bányász Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Annavölgy BSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc

DMTK. Adószám: -- 1 1 7 4 2 1 8 0 2 0 0 4 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Bankszámlaszám: Kulcsár Ferenc. elnök. Kulcsár Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaharaszti Munkás Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: DMTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Mályi SE. Bozsik program

Mályi SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mályi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca)

Kőbányáért Egyesület. Kőbányáért Egyesület. Egyéb Up. Megyei III. oszt. vagy alatta. - nincs - - nincs - Budapest. 1 1 0 5 Kápolna utca (út, utca) 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kőbányáért Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up

Siklósi Futball Club. Siklós FC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siklósi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Siklós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc

Bozsik program. Szabó Ferenc. egyesületi elnök. Szabó Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Amatőr Futball Club Nádasdladány A kérelmező szervezet rövidített neve: AFC Nádasdladány 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

Kartal SE. Bozsik program

Kartal SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kartal Nagyközségi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kartal SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 2 3 8 9 7-2 - 0 2. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 1 0 1 8-2 9 9 0 0 6 8 6-0 0 0 0 0 0 0 0. Rátgéber László. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Részletesebben

Jászkisér SE. - nincs -

Jászkisér SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászkiséri Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászkisér SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben