Tartalom jegyzék: MUN v1231-m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom jegyzék: MUN v1231-m30... 2"

Átírás

1 Tartalom jegyzék: MUN v1231-m

2 MUN v1231-m30 Leírás a Munbér10 program 1231-M30 verziójához Mielőtt bármit elkezdenének dolgozni mindenképpen mentsék a mun10w mappa teljes tartalmát! Ebben az évben változtattunk a programokon. Nincs külön program az év végi adatszolgáltatások teljesítéséhez. A mun10.exe tartalmazza valamennyi szükséges programot. A programokat az / menüben találják meg! Ezzel a programmal ki tudják nyomtatni: - nyilatkozatot a évi személyi jövedelemadó bevalláshoz - 10M30-as igazolást évi járulék igazolást évi EKHO-s jövedelmek igazolását A munkáltatói adóelszámolás szabályai nem változtak. A munkáltató nem köteles munkavállalói adóelszámolását elkészíteni. Tájékoztatási kötelezettséget ír elő a jogszabály. Az alábbiakban az Art 27. -ban meghatározott ás az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8009/2010. számú tájékoztatójában nyilvánosságra hozott feladatokat foglaljuk össze. Eszerint (amit mindképpen meg kell tenniük) január 31-ig: - nyilatkoztatni a dolgozót a évi személyi jövedelemadó bevalláshoz - az M30-as igazolást minden dolgozónak kiadni - a évi egyéb igazolásokat kiadni Ha a dolgozó a nyilatkozat felső részét (10NY29) írná alá, és Önök (mint munkáltatók) úgy döntenek, hogy nem vállalják 2010-re a munkáltatói adóelszámolást, akkor fel kell hívniuk a munkavállalók figyelmét arra, hogy február 15-ig (nyomtatványon, vagy elektronikusan) az adóhatósághoz be kell jelenteniük (nekik magánemberként, önállóan), hogy a évi adóbevallási kötelezettségüket az egyszerűsített bevallási lehetőséggel élve kívánják teljesíteni. Ha cégük vállalja a munkáltatói adóelszámolást, (a szükséges programokat elkészítjük), akkor a feladatok, határidők a következők: - március 20-áig a dolgozók a különféle igazolásokat átadják - Önöknek május 20-ig kell elkészíteniük a évi adó megállapítását - Június 10-ig elektronikusan adatot kell szolgáltatniuk az APEH-nek. 2

3 E verzióhoz mellékeljük az APEH honlapján található Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz című leírást pdf állomány formájában. Nagyon hasznos, minden információt összefoglal! Még a következőkre szeretném felhívni a figyelmüket: 1./ Az APEH tájékoztató szerint ebben az évben a 10M30-as nyomtatványnak tartalmaznia kell a korábbi munkáltatótól származó jövedelmeket is. Ezeket az adatokat a 1231-M30-as verzió telepítése előtt rögzítsék a Munkaügy / Éves adó adatok programban. (Természetesen ezt később is megtehetik, de ebben az esetben a hozott jelölés karbantartása az Önök feladata! A program első indításakor nézzük meg, hogy a havi adatállományok között van-e berögzített adat.) 2./ A 10M30-as nyomtatványnak nem kell tartalmaznia az OEP, illetve a MÁK által számfejtett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegeit, kivéve, ha adóterhet nem viselő járandóság jogcímén kapta a magánszemély és az adóelőleg levonásakor ennek figyelembevételéről írásban nyilatkozott. (Ld. 8008/2009. APEH tájékoztató 5. oldal.) 3./ Az APEH csak akkor fogadja el az igazolást valósnak, ha az cégszerűen aláírták! 4./ Ebben az évben hasonlóan az elmúlt évi igazoláshoz - az M30-as nemcsak a bevételeket, hanem a korábbi 29-esnek megfelelően a bevételeket, költségeket és a jövedelmeket is tartalmazza. 5./ Az M30-as igazolás soraiban kiemeltek öt adóterhet nem viselő járandóságot, melyet külön kell igazolni. Ezt legyenek kedvesek ellenőrizni! Az év során az adatrögzítésnél két adóterhet nem viselő járandóságot lehetett rögzíteni nyilatkozat szerint ( Bérelszámolás / Rögzítésszámfejtés / ALAPADATOK kartonfülnél: ez került az igazolás 18. sor a oszlopba és a ezt írjuk ki az igazolás 19. sor a oszlopba ami nem biztos, hogy minden esetben helyes! Ezért kérjük, ha valakinek nem GYES miatt volt adóterhet nem viselő járandósága ezt az adatot értelemszerűen módosítsák a leírás B/2. pontja szerint! Visszatérve a nyugdíjak kezelésére. Az igazolás 18. sorában az a oszlopba a dolgozó nyilatkozata szerinti, a évi adóelőleg levonásakor figyelembe vett nyugdíj összegét kell feltüntetni. A nyugdíjra vonatkozóan egyéb adatokat a 10M30-3

4 as nyomtatványon nem kell feltüntetni. A dolgozó évi személyi jövedelemadó megállapításánál (bevallásánál) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazoláson feltüntetett összeget kell szerepeltetni! (Sajnos ez általában adóhátralékot okoz, mivel az igazoláson szereplő összeg nem az előlegnél figyelembe vett nyugdíj tizenkétszerese!) 6./ Lehetőség van az elkülönülten adózó jövedelmekből ténylegesen levont adó módosítására. A program az első indításkor az adómértékek alapján kiszámítja az adókat, de ez felülírható. A fentiek előrebocsátása után nézzük a feladatokat. A program a sikeres telepítés követő első indításkor az állományok nagyságától függően néhány pillanatig, percig dolgozni fog. A program első indításakor (hálózat esetében először csak egy munkahelyről lehet indítani a programot) következő képernyők jelennek meg: (Természetesen, ha nem volt a vállalkozásnál (vállalkozásoknál) érintett adóterhet nem viselő járandóság, akkor a program ezt jelzi.) 4

5 A. Nyilatkozat nyomtatása Logika szerint az első feladat a nyilatkozat nyomtatása! A programban a / / menüben találják a nyilatkozatot nyomtató programot. Nincs külön NY29 és NY30! Az APEH-nél egy oldalas nyomtatványt terveztek. A dolgozó vagy a felső, vagy az alsó részt írhatja alá! A nyilatkozat nyomtatásával kapcsolatban egy dologra szeretnénk felhívni a figyelmüket: a program nem nyomtat azoknak a személyeknek nyilatkozatot, akiknél a munkaügyi törzsadatokban az alkalmazás minősége 41 (megbízási jogviszony)! Mindenki másnak nyomtat! Tehát ha valakit ki akarnak hagyni, akkor a dolgozók kiválasztásánál erre gondolniuk kell! B. A 10M30-as munkáltatói igazolás kiadásához szükséges lépések 1./ Az M30-as igazolásra kerülő adatok ellenőrzése A legbonyolultabb feladat, az M30-as igazolásra kerülő adatok ellenőrzése, szükség esetén módosítása. Korábban bizonyára már mindenki kinyomtatta a bérkartont. Azt javasoljuk, hogy az azoknál a dolgozóknál akik egész évben a vállalkozásnál dolgoztak azonnal 5

6 nyomtassák ki az M30-as igazolást.( / / ) A következő tartalmú képernyőt látják: Ha év közben elmulasztották és most szeretnék pótolni Kifizetői igazolást is készíthetnek. A program azoknak állít ki kifizetői igazolást, akiknél a törzsadatok között a foglalkoztatás jellege= E. Az igazolás formája megegyezik az M30-as nyomtatványéval csak az igazolás fejrészében a Munkáltató helyett a Kifizető szó szerepel. Olvassák össze a bérkarton adatait az elkészített M30-as igazolással. Fontos! A bérkartonon más csoportosításba találják meg az adatokat, mint az M30-as nyomtatványon. Egyetlen adat - a levon adóelőleg - (ha nincs végkielégítés), ami mindkét nyomtatványon azonos. A többi adatot összeadások után tudják ellenőrizni. Ez az egyeztetés csak az egész évben a vállalkozásnál dolgozó munkavállalókra igaz. Az év közben belépő dolgozók, illetve akik ki- beléptek adatainak egyeztetéséhez ez nem elég. Alapvetően meg kell különböztetnünk azokat akik ki- beléptek 2010-ben. Őket az új jogviszony létrejöttekor más azonosítóval kellett beléptetni, így több bérkartonjuk van. 6

7 Az adó program azonban adóazonosító jelre összegyűjti az adatokat. Ezt az egyeztetésnél tartsák szem előtt! Itt szeretnénk egy lehetséges hibára felhívni a figyelmüket. Ha véletlenül két dolgozónak azonos az adóazonosító jele a program összeadja a két dolgozó adatait. Ki kell javítani a dolgozó adóazonosító jelét és meg kell ismételni a módosítást, nyomtatást. 2./ Az M30-as igazolásra kerülő adatok módosítása, javítása Ezt a funkciós a /. / menüben találják. A módosítások az M30-as igazoláson jelennek meg, a bérkartonon nem! Tehát, ha valakit elfelejtettek számfejteni, vagy valamilyen jogcímen nem kapott meg járandóságot azt nem itt kell javítani, hanem ismét leszámfejteni! Igyekeztünk az adatmódosításhoz minden segítséget megadni. Itt a program összegyűjti az M30-as nyomtatvány szerint az adatokat (második oszlop) és az első oszlopban lehet az esetleg szükséges módosításokat, adat áthelyezéseket, új adatokat rögzíteni. A mezőkbe - előjelű számok is kerülhetnek. A program az OK gomb használata után hajtja végre a módosítást. A karbantartó programban megjelenített sorszámok megegyeznek az M30-as nyomtatvány sorszámaival. Kérjük, hogy a mezők értelmezésénél használják az internetről is leölthető 8009/2010. (AEÉ. 14.) APEH tájékoztatót. A karbantartó program használatakor az első kartonfülnél a következő képernyőt láthatják: 7

8 Nagyon fontos! A program, amennyiben az első indítása előtt rögzítették a munkaügyben a korábbi munkáltató által igazolt adatokat, akkor a jelölő adatot 1-re állította. (0 jelentése: nem tartalmaz halmozott adatot az igazolás, 1 tartalmaz halmozott adatot az igazolás.) Ha ez nem így történt, akkor itt lehet a bejelölést megtenni. Külön szeretnénk még az alábbiakra felhívni a figyelmüket: 1./ Azoknál a soroknál ahol elszámolható költség van, a program a jövedelmet (adó alapot) a nyilatkozott költséghányad figyelembevételével határozza meg! 2./ Ha valaki végkielégítést kapott fontos a hónapszámok kitöltése, mert a program a hónapszámok alapján osztja meg évek között a végkielégítés összegét. 3./ Az elkülönülten adózó jövedelmeknél a program automatikusan számítja a c és d oszlopba az adót. A ténylegesen levont adó módosítható. Ahogy a bevezetőben is jeleztük a 2008-ban felvett osztalékelőlegből osztalékká vált rész utáni adó nem szerepelhet a d oszlopban! 4./ Külön szeretnénk még néhány szót szólni az adóterhet nem viselő járandóság kezeléséről. Ahogyan korábban már jeleztük bizonyos soroknál a b oszlop mellett nyitottak egy a oszlopot is. A programban a sorok kartonfülnél találnak lehetőséget arra, hogy mind a nyilatkozat szerinti mind a bevételként figyelembe vett összeget módosíthatják. (Az a oszlop adata közvetlenül, a b oszlop +, - számmal, tehát a különbséggel módosítható!) A következő képernyőt látják: 8

9 Összefoglalva: 1./ Az program segítségével minden adat módosítható! 2./ Ha hozottt adatot akarnak rögzíteni a Munkaügy / Dolgozó beléptetése / Éves adatok programban rögzítsék (ott az adó adatlap szerinti, az év közben már megszokott csoportosítást találják). 3./ Ha saját kifizetést kell rögzíteniük, vagy adatokat akarnak átcsoportosítani azt a programban tegyék! Itt pótolhatják pl. a bérjóváírást, itt kell rögzíteni nem a bérrendszeren keresztül kifizetett, de adóköteles járandóságot (pl. bérleti díj, külföldi kiküldetés, osztalék stb.) 4./ - előjelű számok is rögzíthetők! 5./ Az első kartonfülnél módosítható, hogy az igazolás hozott adatot tartalmaz-e. Ennyi volt az 10M30. igazolás kiállításához szükséges teendő. C. Egyéb igazolások nyomtatása Ahogy a bevezetőben is jeleztük elkészítettünk még két olyan igazolást, amelyet ha év közben nem tették meg, január 31-ig - ki kell adniuk. Ezek az igazolások: - Járulék igazolás a 2010-ban levont és befizetett társadalombiztosítási járulékokról - Igazolás a magánszemély részére a adóévben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételekről és a levont adóról A programot indítva a következő képernyőt látják: 9

10 Feladataik: - be kell jelölniük, hogy melyik igazolást szeretnék nyomtatni - ki kell választani a nyomtatandó dolgozókat (a program csak azoknak nyomtat igazolást, akik rendelkeznek olyan adatokkal, amelyeket az adott igazoláson szerepeltetni kell, tehát Önöknek nem kell semmit mérlegelni) - meg kell adniuk azt a dátumot, ami az igazolásra kerüljön - rá kell kattintani az gombra (a kiválasztott dolgozók számától függően néhány pillanatig, vagy percig a program dolgozni fog, a képernyőn a felvillannak a dolgozók nevei) - majd ha megjelenik az gomb arra kell kattintani. - Végül gombra. Mielőtt kiadnák az igazolásokat ellenőrizzék, cégszerűen írják alá és egy példány átvételét a dolgozóval igazoltassák! A leírás végén még egy új listára szeretnénk felhívni a figyelmüket! Köztudott, hogy a szakképzési hozzájárulás éves összegének bevallási határideje (általános esetben) február 25. (EVA-s cégek az EVA bevallásban vallják, ők május 31-ig kötelezettek erre!). A bevallás elkészítéséhez nyújt segítséget a / / programban található összesítés! 10

11 A program a következő tartalommal készíti el az összesítést: Köztudott, hogy a nem EVA-s cégeknek február 25-ig kell a II. félévi kötelezettséget átutalni, ezért szerepel a * a III. és IV. negyedév mellett, és e két összeg szerepel utalandó összegként. Az EVA-s cégeknél a lista képe a következő: 11

12 Tehát IV. negyedévi kötelezettség szerepel az utalandó összegként, ezt kell majd átutalni! Kérjük, ha kérdésük lenne a címre küldjék. Amennyiben konkrét személlyel kapcsolatos a kérdés, az állományt is mellékeljék (Nincs szükségünk a teljes mun10w mappa tartalmára csak a *.dbf, a *.cdx és a *.fpt állományokat tömörítsék be bármilyen módszerrel és azt csatolják.) Jó munkát kívánunk: Budapest, január