1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE"

Átírás

1 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KISE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 2429 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt legmagasabb bajnoki osztálya: Megye II. oszt. Női felnőtt legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: Egyéb Up Férfi futsal bajnoki osztálya: - nincs Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Budapest (helység) Gyakorló utca utca) Telefon: (út, 25. (házszám) Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 Budapest (helység) 0 6 Gyakorló utca utca) (út, 25. (házszám) A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Salkovics Gábor A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Salkovics Gábor Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-sport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Hegyvidék SE Sportszervező 1124 és Budapest Szolgáltató Városmajor Kft. A utca KISE 29/b. működteti a Hegyvidéki SE Sportszervező és Szolgáltató Kft számára kötelező utánpótlásként indítandó leány U17 és U15 ot és a teljes leány utánpótlást. 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító. 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel MFt 9.5 MFt 10 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

2 Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás MFt 16.9 MFt 17.8 MFt 43 MFt 42.6 MFt 15 MFt 0.71 MFt 1 MFt 1 MFt összesen: MFt 70 MFt 43.8 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) MFt 30 MFt 15 MFt 1.97 MFt 2 MFt 2.2 MFt Anyagköltség MFt 20 MFt 21 MFt Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 20.7 MFt 20 MFt 19 MFt 2.4 MFt 2.5 MFt 2.5 MFt összesen: MFt 74.5 MFt 59.7 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg 61 MFt 69.4 MFt 54.3 MFt Működési költségek (rezsi) 1.97 MFt 2 MFt 2.2 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 1997-ben alakult egyesületünk a felnőtt versenyeztetésén felül,kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozik. A KISE a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, szülői hozzájárulásból és a baráti kör támogatásából működik Létesítmény feltételek Sporttevékenységünk végzésére, 1 db füves nagypálya, 1 db m2 füves félpálya és 1 db 52m*44m.-es villanyvilágítással ellátott műfüves pálya és két 40m*20m.-es műfüves pálya áll rendelkezésünkre. A műfüves pálya ben az első Program keretében valósulhatott meg. A műfüves pálya megépítése és a folyamatos Önkormányzati támogatás megléte, olyan lökést adott egyesületünknek, hogy egy év alatt megduplázódott a gyerekállomány. A KISE sporttelepen 10000m2 füves területen, három kisebb méretű műfüves pályán, valamint egy bérelt füves pályáján végzi a mindennapi sporttevékenységét. A téli időszakban edzéseinket a műfüves pályákon, valamint a 5 iskola tornatermeiben, a Szent László Általános Iskola és a Hajós Alfréd Általános Iskola műfüves pályáján tartjuk. A KISE sporttelep füves pályáján 15 edz és játszik bajnoki mérkőzéseket. Sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása Idén is több saját rendezésű és meghívásos tornán biztosítottunk versenyzési lehetőséget a gyerekeknek. Minden korosztályunknak rendeztünk tornát és átlagban három kupára neveztek aink a felkészülés alatt. A januári állapothoz képest mára megnégyszereződött a gyerekállomány, melynek döntő többsége 12 év alatti. A sportágfejlesztési programnak köszönhetően javultak anyagi lehetőségeink, melynek következtében több edzőt tudtunk alkalmazni, jobb tárgyi feltételeket biztosítottunk, ennek és az újonnan bevont XIV. és XVI. és X. kerületi bázisoknak köszönhető a drasztikusan megnövekedett gyerekállomány. valamint Intézményi Programban végzett munkánknak és a nagy gyereklétszámnak köszönhetően Alközpont vezetők lettünk. Egyesületünk szervezi és bonyolította le a kőbányai Ovis Foci napot, ahol 13 óvoda képviseltette magát. A KISE ai az elmúlt években a BLSZ bajnokságokban, átlagot tekintve helyen végeztek, de minden évben volt dobogós helyezésű. Hat főállású és tizenkét mellékállású edző végzi a mindennapi feladatokat. Jelenleg három helyszínen működik leány csoportunk és leány futsal okat neveztünk a versenyrendszerbe. A fiú futsal bajnokságban is több korcsoportot indítottunk és országos döntőbe jutott az U11.-es unk. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése 2014/15.-ös időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást! Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2014/15.-ös időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást! A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik az MLSZ stratégiai programjához. A 2014/2015.-ös évadban is folytatjuk a 2013/2014.-es pályázatunkban megfogalmazott célok elérése érdekében tett munkánkat, melyet az

3 alábbiakban mutatunk be: A társadalom minél szélesebb rétegeinek aktivizálása, tömegbázis létrehozása, gyerekfoci iskolában és iskolán kívül Már tizenegyedik éve szervezzük és bonyolítjuk az Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai ovi részt vesz. Tavasszal a kerületi óvodákban tartunk felméréseket, kihelyezett foglalkozásokat, minden kerületi és földrajzilag közel eső oviban osztunk Sportosztályi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázási ismertetője. Ebben az iskolában megalakulásunk óta minden évben így segítjük a sportosztály beiskolázási programját. Alközpont vezetőként az alközponti válogatottak edzéseit koordináljuk és szakmailag irányítjuk. A kihelyezett tanfolyamokból edzőink kiválasztják a labdarúgás sportágra affinitást mutató gyerekeket és a programon keresztül bekapcsolják a magyar futball vérkeringésébe. Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, fiatal játékosok perspektívájának biztosítása Egyesületünket nem a bajnoki címek kupagyőzelmek, hanem a kinevelt és magasabb osztályban bemutatkozott játékosaink száma és felkészültsége minősíti. Megalakulásunk óta több mint 150 játékosunkat igazolták el az első osztályú ok. A KISE eljutott arra a szintre, hogy óvodás korútól, a felnőtt korúig bezárólag minden korosztályban rendelkezik játékossal. Miután összeért az egyesület utánpótlása a felnőtt korosztállyal, lehetőség nyílik rá, hogy rövid időn belül a felnőtt keretét kizárólag saját nevelésű játékosaink alkossák. Jelenleg az MTK és a Bp. Honvéd ával van szorosabb együttműködésünk, oda irányítjuk a legtehetségesebb játékosainkat, mert Elit Akadémiával rendelkeznek. Sportágelhagyók számának csökkentése: kockázatok, eszközök Fontos feladat, az ifjúsági korosztály megtartása az egyesület számára. Olyan tárgyi feltételeket kell teremteni, ami hosszútávra vonzóvá teszi számukra a klubbot. Ezért jövőre az U21.-es bajnokságba nevezzük a mostani U19.-es unkat. Kőbányai egyesület lévén sok a lakótelepen szocializálódott, rossz anyagi körülmények között élő sportolónk, akik anyagi okok miatt hagyják abba a futballt. Ha biztosítani tudjuk számukra minden feltételt nagyobb eséllyel tudjuk megtartani Őket a labdarúgás számára. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Fontosnak tartjuk, minél szélesebb körben megszerettetni a labdarúgást, és vonzóvá tenni a gyerekek, a szülők, sportolni vágyó felnőttek számára egyaránt. Feladatunk a klub, iskola, család háromszög fontosságának hangsúlyozása, a klubhoz való kötődés erősítése. A cél, hogy minél több játékossal rendelkezzen a klub, lehetőség szerint saját nevelésű játékosok kapjanak lehetőséget a felnőtt ban, amely így perspektíva lehet az utánpótlás játékosoknak. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudjuk mind a fiatalokat, mind a felnőtteket a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is, az,nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Kőbánya lakosságának fontos szórakoztatási forrása lehet, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Terveink között szerepel még ennél is több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük. A a futsal szakág beindításával és a leány futball és újraindításával, még több családot tudunk megnyerni a sportágnak. Sportolóinknak biztosított karrierprogramra megoldás lehet jó kapcsolatok kialakítása azon sportszervezetekkel, akikkel közös tornákon vesz részt az egyesület, és akiknél egy-egy kimagasló teljesítményű játékos akár kölcsönben is szerepelhet a megfelelő életkor elérése után.a program előnye továbbá, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott ainknak is megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a testmozgáshoz, valamint, hogy az elmúlt évek során aránytalanul alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani és továbbképzésüket is finanszírozni tudtuk. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Ft 0 Ft 0 Ft Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 10T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en.

4 2014/15 pálya f.ú. Gyepregenerációs program 70 % Ft /15 pálya f.ú. Gyeptrágyázási program 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Felújítandó ingatlanok részletezése Évad Beruházás megnevezése 3Felújítás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Ism. beruh. Mérete Használat jogcíme Bérleti díj Ft/óra előző időszak Bérleti díj Ft/óra tárgyidőszak M.j /15 Gyepregenerációs program Nagy f.p. 2014/15 Gyeptrágyázási program Kicsi f.p Tárgyi beruházások részletes indoklása Budapest Gyakorló Budapest Gyakorló /178 Igen 7000 m2 Egyéb 0 Ft 0 Ft 39210/178 Igen 3000 m2 Egyéb 0 Ft 0 Ft Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás A KISE Gyakorló utcai Sporttelepén 15 edz és játszik, ez komoly igénybevételt jelent a gyepfelületnek. Tömörödik a talaj, és a frekventált helyeken kikopik a gyep. Minden évben szükségszerű az időszakos munkálatokat elvégezni és ahhoz, hogy a következő idényben is kifogástalan gyepfelület fogadja a okat. Az alábbi munkálatok 2014/15 Gyepregenerációs program elengedhetetlenek a jó minőségű gyepfelület fenntartása érdekében, késes altalaj lazítás, gyepszellőztetés, homok szórás, lyuggatás, simító boronálás,időszakos felülvetése a teljes gyepfelületnek, valamint a menthetetlen területek gyeptéglázása. 2014/15 Gyeptrágyázási program A KISE Gyakorló utcai Sporttelepén 15 edz és játszik, ez komoly igénybevételt jelent a gyepfelületnek. Tömörödik a talaj, és a frekventált helyeken kikopik a gyep. Minden évben szükségszerű az időszakos munkálatokat elvégezni és ahhoz, hogy a következő idényben is kifogástalan gyepfelület fogadja a okat. Az alábbi munkálatok elengedhetetlenek a jó minőségű gyepfelület fenntartása érdekében, késes altalaj lazítás, gyepszellőztetés, homok szórás, lyuggatás, simító boronálás,időszakos felülvetése a teljes gyepfelületnek, valamint a menthetetlen területek gyeptéglázása. Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 3Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 1I.v. Bérleti díj Ft/óra 2I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint Utánpótlás-nevelésben igazolt ok 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt szám (csak új esetén) 2014/15 Csapat szintje 2014/15 U14 KŐBÁNYAI ISE Országos II 1 Országos II U19 KISE Megyei I 1 Megyei I U16 KISE Megyei I 1 Megyei I U13 KISE/2 egyesületi 1 egyesületi U13 KISE/3 egyesületi 1 egyesületi U13 KISE/1 egyesületi 1 egyesületi U11 KISE U 11 VI. egyesületi 1 egyesületi U11 KISE U 11 V. egyesületi 1 egyesületi Megjegyzés KISE U14 MLSZ II.osztály Közép-Kelet BLSZ Ifjúsági U19 BLSZ Ifjúsági U16 U13 II.) U13 III.) U13 I.) U11 VI.) U11 V.)

5 U11 KISE U 11 I. egyesületi 1 egyesületi U11 KISE U 11 II. egyesületi 1 egyesületi U11 KISE U 11 III. egyesületi 1 egyesületi U11 KISE U 11 IV. egyesületi 1 egyesületi U9 KISE U 9 V. egyesületi 1 egyesületi U9 KISE U 9 VI. egyesületi 1 egyesületi U9 KISE U 9 I. egyesületi 1 egyesületi U9 KISE U 9 II. egyesületi 1 egyesületi U9 KISE U 9 III. egyesületi 1 egyesületi U9 KISE U 9 IV. egyesületi 1 egyesületi U7 KISE U 7 II. egyesületi 1 egyesületi U7 KISE U 7 I. egyesületi 1 egyesületi U15 KŐBÁNYAI ISE Országos II 1 Országos II 2014/15-es bajnoki évadban vállalt új ok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt szám (csak új esetén) 2014/15 U14 1 Megyei I Csapat szintje 2014/15 U21 1 Országos II U17 1 Országos II 2014/15-es bajnoki évad női és futsal ai U11 I.) U11 II.) U11 III.) U11 IV.) U9 V.) U9 VI.) U9 I.) U9 II.) U9 III.) U9 IV.) U7 II.) U7 I.) KISE U14 MLSZ II.osztály Közép-Kelet Megjegyzés KISE U14 BLSZ bajnokság (KISE U14 II,.a indult a es bajnokságban is, véletlenül kitöröltük a fenti felsorolásból és nem tudtuk visszaírni!) KISE U21 MLSZ II.osztály KISE U17 MLSZ II.osztály Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt szám (csak új esetén) 2014/15 Csapat szintje 2014/15 ffi. futsal U15 KISE Megyei 1 Megyei Megjegyzés BLSZ Futsal U15, a indult a es bajnokságban is. BLSZ Futsal U13,a indult a 2013-

6 ffi. futsal U13 KISE Megyei 1 Megyei ffi. futsal U11 KISE Megyei 1 Megyei 2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal ok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt szám (csak új esetén) 2014/15 Csapat szintje 2014/15 leány U17 1 Országos leány U15 1 Országos leány U13 1 Megyei leány U11 1 Megyei leány U9 1 Megyei leány U7 1 Megyei leány futsal U17 1 Megyei leány futsal U15 1 Megyei leány U13 1 Megyei leány U11 1 Megyei leány U11 1 Megyei leány U11 1 Megyei leány U9 1 Megyei leány U9 1 Megyei leány U9 1 Megyei leány U7 1 Megyei leány U7 1 Megyei leány U15 1 Országos leány futsal U17 1 Megyei leány futsal U15 1 Megyei Tehetségbónusz táblázat indult a es bajnokságban is. BLSZ Futsal U11, a indult a es bajnokságban is. Megjegyzés Kötelező utánpótlás, Hegyvidék SE kft., NB I Kötelező utánpótlás, Hegyvidék SE kft., NB I BLSZ U13-as leány bajnokság (KISE leány U13 I.) indított leány (KISE leány U11 I.) indított leány (KISE leány U9 I.) indított leány (KISE leány U7 I.) PMLSZ futsal, a indult a es bajnokságban is. PMLSZ futsal, a indult a es bajnokságban is. BLSZ U13-as leány bajnokság (KISE leány U13 II.) indított leány (KISE leány U11 II.) indított leány (KISE leány U11 III.) indított leány (KISE leány U11 IV.) indított leány (KISE leány U9 II.) indított leány (KISE leány U9 III.) indított leány (KISE leány U9 IV.) indított leány (KISE leány U7 II.) indított leány (KISE leány U7 III.) Országos női U15-ös bajnokságban versenyző II. PMLSZ futsal, KISE leány U17 II. PMLSZ futsal, KISE leány U15 II. Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja HAJZER ATTILA ÚJPESTI TE ZILAHI PATRIK ÚJPESTI TE FRANKÓ KORNÉL FÁBIÁN FTC ZRT LŐRINCZY SZILÁRD HONVÉD FC KFT A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2014/15 Mérkőzés mez db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Sportszár pár Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Rövid nadrág edzésre db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Mérkőzés nadrág db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Mérkőzés Sportszár pár Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Melegítő db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Edzőmelegítő db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Edzés póló db Ft Ft Sportfelszerelés

7 2014/15 Megkülönböztető mez db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Anorák db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Sípcsontvédő db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Kapus mez db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Kapus nadrág db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Kapus short db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Leszúrhatú rúdkészlet szett Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Labdák 5.-ös db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Labdák 4.-es db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Labdák 3.-as db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Labdák könnyített 5.-ös db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Gyógyszer csomag Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Vitaminok csomag Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Tape db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Gazofix db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Fásli db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Sportkrémek db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Bemelegítőkrémek db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Kapuskesztyű pár Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Labdatartózsák db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Defibrillátor db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző Normál Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Egyéb pályakarbantartó 8 Normál Ft Ft Ft 2014/15 Igen Egyéb pályakarbantartó 8 Normál Ft Ft Ft 2014/15 Igen Egyéb Intéző 4 EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Egyéb Technikai vezető 8 EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Igen Egyéb Masszőr 4 EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Igen Edző EKHO Ft Ft Ft 2014/15 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 475 UEFA "A" leány U UEFA "B" leány U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" leány U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U Egyéb ffi. U Egyéb ffi. futsal U UEFA "B" ffi. futsal U

8 3432 UEFA "B" ffi. futsal U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" leány U UEFA "B" ffi. U Egyéb leány U Egyéb leány U Egyéb leány futsal U Egyéb leány futsal U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória 2014/15 Merkapt Maraton Team SE sporttelep Ft Ft élőfüves pálya 2014/15 Keresztury Dezső Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2014/15 Keleti Károly Szakközép Iskola Ft Ft tornaterem 2014/15 Móra Ferenc Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2014/15 Janikovszky Éva Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2014/15 Kőbányai Sportközpont Ft Ft műfüves pálya 2014/15 Fekete István Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2014/15 Szent László Általános Iskola Ft Ft tornaterem Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás Az ifjúsági és serdülő ok MLSZ bajnokságban való indulása -U21, U17, U15, U14- teszi indokolttá a bérlést. Az elmúlt évekhez hasonlóan Kőbányán bérelhetünk egy nagy méretű, Merkapt Maraton Team SE sporttelep kifogástalan minőségű füves pályát, a KISE sportteleptől nem messze. A bázis iskolánk tornatermeiben óta bérlünk tornatermet döntően a programos aink részére. A szülőknek nem kell egy másik helyszínre vinni gyermeküket a téli edzés Keresztury Dezső Általános Iskola időszak alatt, hiszen az irodánk és az öltözőin a iskola épületén belül vannak. A közvetlen szomszédunk az iskola, így a szülőknek nem kell egy másik helyszínre vinni gyermeküket a téli edzés időszak alatt. A tornaterem mérete miatt itt az U14, U13, U12.-es Keleti Károly Szakközép Iskola aink edzenek. Móra Ferenc Általános Iskola A zuglói csoportjaink ebben az iskolában edzenek,az előkészítő csoportok közül a régióban lakó U6, U7, U8, U9.-es aink tartjuk itt a foglalkozásokat. Az Ihász utcai műfű -Kőbányai Sportközpont- közvetlen szomszédságában lévő iskola, ahol a tornateremben a téli időszak alatt az előkészítő csoportok közül a régióban lakó U6, U7, U8, Janikovszky Éva Általános Iskola U9.-es aink edzenek. Kőbányai Sportközpont A műfüves félpályán minden nap tartunk edzéseket már 2004 óta ig ingyenesen használtuk a pályát, azóta térítéssel használhatjuk. Ezen a pályán edzenek az U21, U17, U15, U14, U13, U12.-e aink és az előkészítő csoportok közül a régióban lakó U6, U7, U8, U9.-es aink. Ebben az iskolában a helyi gyerekek foglalkozásait tartjuk. Az U6, U7, U8, U9, U10.-es gyerekeket érintik a foglalkozások. Ebben az évben indítottuk be a tanfolyamokat és így újabb Fekete István Általános Iskola kihelyezett csoportokkal bővült a KISE gyerekállománya. Az Önkormányzat az iskola és a KISE közös pályázatának eredményeként egy 40*20.-as műfüves pálya épült Liget Grund elnevezéssel, az iskola udvarán. Ezt a műfüves pályát a Szent László Általános Iskola szerződés szerint térítés mentesen használhatjuk. Itt tartjuk a leány U15, U13, U11, U9, U7.-es és fiú U12, U11, U9.-es ainknak az edzéseit és a kisebb korcsoportok a téli időszak alatt az iskola tornatermében edzenek. Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/ / /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése 2014/15 pályakarbantartó 2014/15 Intéző 2014/15 Masszőr 2014/ Indoklás 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) A KISE sporttelep 10000m2.-es pályafelületének gondozását és a sporttelep karbantartását egy ember nem képes megoldani, ezért van szükség egy második pályakarbantartó felvételére. Az MLSZ bajnokságban való indulással- két leány U17, U15 és négy fiú U21, U17, U15, U14- a szövetségi munkák megsokszorozódtak ez teszi indokolttá egy intéző alkalmazását. Az U21.-es valójában már egy felnőtt ként fogható fel, ahol már szakmailag indokolt egy masszőr alkalmazása. Nagy Hedvig okleveles gyógymasszőr alkalmazása a leány ok mellett is indolt. A leány ok bajnokságba való indulása teszi indokolttá egy női edző alkalmazását, akit Korcsogh Orsolya személyében találtunk meg. Ő jelenleg is a ezeknek a oknak edzője. Alkalmazása július 01.-től lesz aktuális. 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

9 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 2014/15 Futsal edzőképző tanfolyam elvégzése SZ Ft 2014/15 UEFA B Licenc megszerzése SZ Ft 2014/15 MLSZ Grassroots C végzettség megszerzése SZ Ft Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2014/15 SZ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad 2014/ / /15 Közreműködő által végzett feladat leírása Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában. Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában. Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában. Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Utánpótlás nevelés Ft Ft Tárgyi jellegű Ft Ft Képzés Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/ Ft