ügyvezető Cziráki Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ügyvezető Cziráki Tamás"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: PVSK Labdarúgó Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK Labdarúgó Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 0067 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I. oszt. Utánpótlás típusa: Egyéb Up Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Pécs (út, utca) Verseny utca (házszám) 11. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Pécs (út, utca) Verseny utca (házszám) 11. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Leikauf Tibor Sándor ügyvezető cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Cziráki Tamás cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1 MFt 1 MFt 1 MFt 11 MFt 11 MFt 21 MFt 1 MFt 1 MFt 1 MFt 13 MFt 13 MFt 23 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 7 MFt 7 MFt 7 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2 MFt 2 MFt 3 MFt 9 MFt 9 MFt 10 MFt 7 MFt 7 MFt 8 MFt 25 MFt 25 MFt 28 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 15 MFt 15 MFt 25 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-5725/2014/mlsz 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Pécsi Vasutas Sportkör felnőtt labdarúgó csapatát a PVSK Labdarúgó Kft. működteti. A felnőtt csapat mellett négy utánpótlás együttes tartozik még a Kft. működésébe: NB II Délnyugati csoportjában szereplő U17-es és U19-es csapat illetve Megyei első osztályú U19-es és U16-os csapataink. Célunk, hogy patinás hírű csapatunk saját nevelésű játékosokkal már középtávon az NBIII-ban szerepeljen. Olyan tehetségeket szeretnénk nevelni, akik együttműködő partnereink (Felcsúti Akadémia, PMFC) illetve a magyar labdarúgásban játékukkal színvonal-emelkedést jelenthetnek. Eredményes működésünket veszélyeztetheti, hogy téli időszakra csak salakos vagy kisméretű műfüves pályával rendelkezünk, emiatt túlzsúfoltak a pályák. A hiányos infrastruktúra nyáron is problémát jelent, amikor is gyakran fél pályán kényszerülünk edzeni. Ez gondot jelent az edzők és a játékosok számára is. A pályabérlésre lehetőség kínálkozik, azonban ezzel - az anyagi problémák miatt - csak korlátozottan élhettünk. Eredményeink: A tavalyi sikeres TAO pályázatunknak köszönhetően javuló körülményekről tehetünk említést. 2 ifjúsági utánpótlás csapat helyett 4 csapatot tudtunk indítani :- 2 csapat indult a Megyei 1. osztályú U19-es és U16-os bajnokságban, az U17-es és az U19-es csapat az NB II Dél Nyugati csoportjában szerepel. Az edzésfelszerelések terén komoly előrelépést értünk el, mind a 4 utánpótlás csapatunkat fel tudtunk öltöztetni. U19 megyei I. osztály-10.helyezés U16 megyei I. osztály-6.helyezés U17 NBII Dél-Nyugat-6.helyezés U19 NBII Dél-Nyugat-7.helyezés Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése - Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve - A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Rövid távú céljaink: Gyermekek fejlődését segítő intézkedések. Több edzéslehetőség, minimum hetente 5 alkalommal. Korosztályonként 25 fős keret mellett, 2 szakembert szeretnénk foglalkoztatni. Fontos számunkra, hogy a gyerekek szinte kivétel nélkül - megtanulják a legmodernebb játékrendszereket. (3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2) Egyesületünk célja, hogy minden évben minimum 2 saját nevelésű játékost tudjunk a felnőtt csapat keretéhez adni, ahol most is saját nevelésű játékosok alkotják a keretet. A TAO-nak is köszönhetően, óriási előre lépést jelentene a szakmai munkát illetően ha az idei évben megtudnánk építeni a nagy méretű műfüves pályát, ez lehetővé tenné a nagyobb számú edzések és mérkőzések lebonyolítását. Télen 2 4 belföldi torna és több nagypályás mérkőzés megrendezése, ami pálya nélkül nem megvalósítható. Az U17-es és az U21-es korosztálynál 20 fős keretek kialakítása a cél. Ambícióink szerint, szeretnénk, hogy játékosaink a felnőtt csapatba kerülésük előtt egyéni képzéseken vegyenek részt, ahol képességeiknek megfelelően továbbfejlődhetnek. Ezeknél a korosztályoknál fontos a játékrendszerek megtanulása mellett az edzéseken gyakoroltak mérkőzésjátékba való átültetése. Cél az MLSZ által szervezett nagypályás bajnokságokban való részvétel. A felnőtt csapat miatt szeretnénk megtartani a két megyei utánpótlás csapatunkat, emellett célunk az U17-es és U21-es csapataink a Délnyugati másodosztályú bajnokságban való részvétele, ami biztosítja a gyerekek fejlődése. A 4 csapat megtartása azért is jelent fontos szerepet a klub életében, hiszen 72 igazolt játékosunk van a tavalyi MLSZ pályázat miatt, ahol támogatták a további csapatok indítását, ezáltal nem szeretnénk őket elveszíteni, hanem a jövőben is fenntartani a sportolási lehetőségüket. Közép hosszú távon szeretnénk elérni, hogy városunkba, a PVSK patinás hírének megfelelően NBII-es csapat legyen,ez elősegítené a PMFC-vel történő stabil együttműködést. Egy éven belül a pályázati lehetőségekkel élve saját pályát szeretnénk építeni, ezzel folyamatosan javítva a csapatok edzésfeltételeit. Továbbá szeretnénk, hogy felnőtt csapatunk keretét 90%-ban saját nevelésű játékosok alkossák, a következő évben további saját utánpótlásban edződött játékosokat szeretnénk beépíteni a felnőtt csapatba, célkitűzésünk az helyezés megszerzése. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program megvalósításával még több helyi és környékbeli labdarúgást kedvelő fiatal vonható be az utánpótlás-nevelésbe. Ez a bővítés a kialakítandó rendszer alapja. A Pécsre igazoló játékosok a későbbi években hozzájárulhatnak az iskolai és egyetemi helyek feltöltéséhez, beépülhetnek a velünk együttműködő helyi felnőtt csapatokba, vagy szerepelhetnek a korosztályos és felnőtt válogatottakban, hiszen a felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, anélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Pécs lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. A program társadalmi és gazdasági hatásainak mérlegelésekor számunkra a legfontosabb elem az eddig aránytalanul alulfizetett szakember gárda megfelelő bérezése, szükség esetén edzőink továbbképzése. Ennek fejében persze továbbra is elvárás a magas szintű munkavégzés, és a múltbeli sikerek, kiváló eredmények megőrzése, javítása. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi Kif. hó munka óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt edző Nem Edző UEFA "A" EKHO Ft Ft Ft felnőtt pályaedző Nem Edző UEFA "B" EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és -ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. egyéb Mosógép/nagy teljesítményű/ 70 % Ft egyéb Ruhaszárító állvány 6db 70 % Ft egyéb Laptop - Toshiba NB Satellite C 55-A % Ft p. karb. gép Fűkasza - Honda OMK % Ft egyéb Projektor 70 % Ft Sportszer Melegítő 70 % Ft Sportszer Póló 70 % Ft Sportszer Megkülönböztető mez 70 % Ft Sportszer Sporttáska - gamma táska 70 % Ft Sportszer Sportszár 70 % Ft Sportszer Törölköző 70 % Ft Sportszer Sporttáska 70 % Ft Sportszer Edzőnadrág 70 % Ft Sportszer Labda 70 % Ft Sportszer Meccslabda 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Mosógép/nagy teljesítményű/ Ruhaszárító állvány 6db Az egyesület tulajdonába kerülő sportfelszerelések tisztán tartása érdekében szükséges Az egyesület tulajdonába kerülő sportfelszerelések tisztán tartása érdekében szükséges Laptop - Toshiba NB Satellite C 55-A-135 Az adminisztratív teendők elvégzésére Fűkasza - Honda OMK 435 Projektor Melegítő Póló Megkülönböztető mez Sporttáska - gamma táska Sportszár Törölköző Sporttáska Edzőnadrág Labda Meccslabda Az egyesület által bérelt pálya karbantartásához szükséges Az edzésmunka segítésére, az elméleti felkészítéshez Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k

6 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U19 PVSK LABDARÚGÓ KFT Megyei I 1 Megyei I - U17 PVSK LABDARÚGÓ KFT Megyei I 1 Megyei I - U17 PVSK LABDARÚGÓ KFT. Országos II 1 Országos II - U21 PVSK LABDARÚGÓ KFT. Országos II 1 Országos II - -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja FILÓ DÉNES KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA FENYVESI TAMÁS GOLD-SPORT KFT PETRICSEVICS DÁVID GOLD-SPORT KFT A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Mez/nadrág szett Ft Ft Sporteszköz Póló /edző/ db Ft Ft Sportfelszerelés Megkülönböztető mez db Ft Ft Sportfelszerelés Sporttáska /gamma táska/ db Ft Ft Sportfelszerelés Sportszár pár Ft Ft Sportfelszerelés Törölköző db Ft Ft Sportfelszerelés Sporttáska db Ft Ft Sportfelszerelés Edzőnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Alámez db Ft Ft Sportfelszerelés Sorfal db Ft Ft Sporteszköz Labda db Ft Ft Sporteszköz Meccslabda db Ft Ft Sporteszköz Mobilkapu db Ft Ft Sporteszköz Mobilkapu 5x2m db Ft Ft Sporteszköz Foci kapu háló db Ft Ft Sporteszköz Háló 5x2m db Ft Ft Sporteszköz Tape BSN 4 cm csomag Ft Ft Fagyasztó spray csomag Ft Ft jégakku /hideg-meleg párna / csomag Ft Ft jégtömlő csomag Ft Ft sebbevonó csomag Ft Ft szintetikus bőr csomag Ft Ft ragtapasz csomag Ft Ft bemelegítő krém csomag Ft Ft massage olaj csomag Ft Ft tapevágó olló csomag Ft Ft kinesio Tape csomag Ft Ft tape ragasztó spray csomag Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Egyéb gyúró 3 Normál Ft Ft Ft Nem Edző HU Normál Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU Normál Ft Ft Ft Nem Edző HU EKHO Ft Ft Ft Nem Edző HU Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb technikai vezető 4 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb szertáros 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb könyvelő 2 Normál Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

9 HU-2276 UEFA "B" ffi. U21 HU-3364 UEFA "B" ffi. U19 HU-2276 UEFA "B" ffi. U17 HU-2463 UEFA "B" ffi. U17 HU-3589 UEFA "B" ffi. U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Várkői stadion Ft Ft Kategória élőfüves pálya Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás Várkői stadion Sportolóink edzéseire és mérkőzéseire Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és -ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

10 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

11 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására Személyi jellegű Tárgyi jelleg ű Utánpótlás nevelés Közreműködő díjazása (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft

12 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % % % % % % % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U19 U18 U17 U16 U15 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő % % 2 csapat % % % U21 Fő % % %

13 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Pécs (helység), 2014 (év) 12 (hó) 12 (nap)

14 Alulírott Leikauf T ibor Sándor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: Pécs (helység), 2014 (év) 12 (hó) 12 (nap)