Horváth Józsefné 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13-02-15 Horváth Józsefné 2"

Átírás

1 SZJA bevallás 2012

2 A személyi jövedelemadó-bevallást a tavalyi évhez hasonlóan önadózással vagy munkáltatói adómegállapítással teljesíthetjük. Önadózóként adónyilatkozatot tehetünk, és továbbra is készíthetünk egyszerűsített bevallást az adóhatóság közreműködésével, vagy választhatjuk az adóhatóság közreműködése nélküli bevallást Horváth Józsefné 2

3 2013. január 31. Munkáltatói jövedelemigazolás kiadása ( 12M30) Egyéb kifizetői jövedelemigazolások kiadása (pl. családtámogatások, táppénz, ekho) Nyilatkozat (12M29)a munkáltatónak arról, hogy munkáltatói adómegállapítást kérünk Horváth Józsefné 3

4 egyszerűsített bevallás választása Ki választhatja ezt a bevallási formát? feltétel, hogy az érintett adózó kizárólag munkáltatótól (kifizetőtől) szerzett ben jövedelmet és ebből a munkáltató kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, továbbá nem volt egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott Horváth Józsefné 4

5 Nem zárja ki az egyszerűsített bevallást, ha valakinek ingatlan vagy vagyoni értékű jog átruházásából is (vagy éppen kizárólag abból) származott jövedelme, vagy az adójáról rendelkezik (1 százalék), illetve családi vagy más kedvezményt érvényesít Horváth Józsefné 5

6 Azok is választhatják ezt a bevallási módot, akik csak ekhós bevételt vagy csak osztalékjövedelmet szereztek vagy vállalkozásból kivont jövedelmük keletkezett, vagy tavaly egyszerűsített foglalkoztatás révén is szereztek bevételt Horváth Józsefné 6

7 Hogyan kell közölni a NAVval a választásunkat? Az egyszerűsített bevallás választásáról nyilatkozni kell, mégpedig a 1253NY nyomtatvány kitöltésével, legkésőbb február 15-ig. A határidő jogvesztő, azaz aki eddig az időpontig nem juttatja el az adóhatósághoz papíralapon aláírva, vagy elektronikusan az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen Horváth Józsefné 7

8 Február 15-ig adatszolgáltatás 1./ A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély részére a évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról (12K86) Horváth Józsefné 8

9 2./ A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító szerv adatszolgáltatása a évben nyugellátás vagy járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról (12K89) Horváth Józsefné 9

10 A nyugdíj, járadék mellett munkát vállalókról az adóévet követő február 15-ig, míg a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozókról az adóévet követő március 31-ig (2013-ban április 2-ig) kell az adatszolgáltatást teljesíteni az állami adóhatósághoz Horváth Józsefné 10

11 Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó évi jövedelemről (12K97) Horváth Józsefné 11

12 2013. február 15-ig adatszolgáltatásra a következő szervezet kötelezett: - a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője a 44/B. -ban leírt, a magánszemély rendelkező nyilatkozatával kapcsolatban kiadott igazolásról (K84) Horváth Józsefné 12

13 Új: folyamatos adatszolgáltatás! Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a Karrier Híd Program keretében kiadott Igazolások kiadásával, visszavonásával, ismételt kiadásával összefüggő adatokról a kiadást (viszszavonást, ismételt kiadást) követő hó 5. napjáig (K98) A folyamatos adatszolgáltatások jellemzője, hogy nem évente egyszer, hanem az esemény bekövetkezése után rövid időn belül be kell nyújtani Horváth Józsefné 13

14 nem kell bevallást benyújtani? Ha az adóévben egyáltalán nem, vagy csak olyan bevételt szerzett a magánszemély, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Ilyenek lehetnek: - Azok a bevételek, amelyeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, kivéve, ha azt be kell számítani a magánszemély összes jövedelmébe az adóévben; Horváth Józsefné 14

15 amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és az éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy az abból az adóévben megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot; amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik; amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett; amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta; Horváth Józsefné 15

16 amely pénzbeli nyereménynek minősül; amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján, Magyarországon nem adóztatható; amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani Horváth Józsefné 16

17 Nem kell bevallást benyújtani akkor, ha az adóévben kizárólag adómentes jogcímen szerzett bevételt, vagy ha belföldi illetőségű magánszemély, és kizárólag az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelme nem érte el a 840 ezer forintot Horváth Józsefné 17

18 Abban az esetben, ha magánszemélyként mezőgazdasági őstermelő (átalányadózást alkalmazó kistermelő is), és az e tevékenységéből származó bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg, és más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme sem volt, akkor nem kell bevallást benyújtania Horváth Józsefné 18

19 pótlékmentes részletfizetés Abban az esetben, ha a magánszemély nem folytat vállalkozási tevékenységet, és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, lehetősége van arra, hogy a 150 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határidő esedékességétől számított legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben fizethesse meg Horváth Józsefné 19

20 Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (1253-A lap) Az összevont adóalap megállapítása - önálló, - nem önálló, - egyéb bevétel, - átalányadózásból, - egyéni vállalkozói, - mg. Kistermelői bevételből származó, - 78 % szabály alá tartozó jövedelemből, valamint a jövedelem-kiegészités Horváth Józsefné 20

21 Adóalap-kiegészítés Ha az éves összes összevont jövedelem meghaladja a 2 millió 424 ezer forintot, akkor a 2 millió 424 ezer forintot meghaladó rész után 27 %- os mértékű adóalap-kiegészítést kell megállapítania! Horváth Józsefné 21

22 Az adatokat a magánszemélynek kell kiszámítania, függetlenül attól, hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során Horváth Józsefné 22

23 Amennyiben a munkáltató olyan juttatást ad a munkavállalója részére, amely után nem a kifizetőt terheli az adókötelezettség, akkor az adott juttatás az összevont adóalap részeként a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként adóköteles. A 12M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az adott sor összegében ezt a jövedelmét, Horváth Józsefné 23

24 Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Munkaviszonyból származó bérjövedelem - hallgatói munkadíj - külföldről származó, de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában Magyarországon adóztatható jövedelme, - külszolgálat, - közfoglalkoztatási jogviszony - üzemanyag megtakarítás ( Ft) Horváth Józsefné 24

25 A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés - külföldi kiküldetés (15, 40 euró) A külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevételének teljes összegét a b oszlopba, az igazolás nélkül elszámolható költség forintra átszámított összegét a c oszlopba, a megmaradó adóköteles részt a d oszlopba írja be Horváth Józsefné 25

26 Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott szolgáltatás adókötelezettsége Egyéb jövedelemnek minősül az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően, nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is Horváth Józsefné 26

27 a kötelező várakozási idő leteltének évében, vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget, annak egésze jövedelem, míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente százalékkal csökken. A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni Horváth Józsefné 27

28 Az önkéntes kölcsönös pénztártól megszerzett egyéb jövedelem után a magánszemélynek 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie, Horváth Józsefné 28

29 Az adóalap-kiegészítés alapja Az adóalap-kiegészítés összege Ft (17, 18 sor) Horváth Józsefné 29

30 Az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény A kedvezményt az Szja-tv. szerinti jogosult az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesítheti. - egy és kettő eltartott esetén forint, - három és minden további eltartott esetén forint Horváth Józsefné 30

31 Az Összefogás Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő adóalapkedvezmény A magánszemély az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba, az adóévben befizetett összeget - a befizetést igazoló bizonylat alapján - a családi kedvezménnyel csökkentett összevont adóalapból és a bevallásköteles különadózó jövedelmek adóalapjából levonva személyi jövedelemadóalap-kedvezményt vehet igénybe Horváth Józsefné 31

32 Amennyiben a magánszemély családi kedvezménnyel csökkentett összevont jövedelemadó alapja, különadózó jövedelem adóalapja, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás adóalapja, az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalapja együttesen nem nyújt fedezetet a befizetés teljes levonására, akkor a le nem vont rész után az adóalap- kedvezmény további legfeljebb négy - adóév kedvezmény kerete terhére érvényesíthető, továbbá akkor is eszerint kell eljárni, ha a magánszemélynek az adóévben nem volt kedvezménykerete Horváth Józsefné 32

33 A kedvezmény elszámolásához a es melléklet sorait is ki kell tölteni. Az adóalap-kedvezmény az alap javára történő befizetés azon része után vehető igénybe, amely után a magánszemély más kedvezményt nem érvényesít Horváth Józsefné 33

34 Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények 1. lakás célú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2. személyi kedvezmény, 3. őstermelői kedvezmény, 4. egyéb (képzési költség, felnőttképzés költsége címén igénybe vehető halasztott kedvezmény) Horváth Józsefné 34

35 Be kell számítani a jövedelembe Az adóévben megszerzett, összevont adóalap részeként adóköteles valamennyi jövedelmét csökkenti ugyan a családi kedvezmény összege, de az éves összes jövedelem esetében az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. így mivel a családi kedvezmény csak az adó kiszámításánál vonható le az összevont adóalapból, az éves összes jövedelmet nem csökkentheti a családi kedvezmény összegével Horváth Józsefné 35

36 A 1253-C lap Adóelőleg-befizetési különbözet alapján meghatározott 12 %-os adó Ft különbözet, adóalap-kiegészítés Horváth Józsefné 36

37 1253 főlap Nyilatkozat a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez, 1253-C lapon az (A), Az es nyilatkozat: az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő kedvezmény elszámolása (C blokk) Nyilatkozat a termőföldből átminősített ingatlan értékesítésével kapcsolatban (D blokk) Horváth Józsefné 37

38 Rendelkező nyilatkozatok az adóról ( es lap) A 2012-ben megszűnt magán-nyugdíjpénztári tagsági viszony esetén, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt összeg alapján történő rendelkezés (D blokk). Ez a magánnyugdíj-pénztár által 2012-ben az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt tagi kifizetés 20 százaléka, legfeljebb 300 ezer forint. A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a pénztártag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2012-ben történt visszalépése esetén a magánnyugdíj-pénztár által teljesített visszalépő tagi kifizetéseket Horváth Józsefné 38

39 elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése ( es lap) Ha a magánszemély egyéni vállalkozóként 2012-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta, akkor az egyéni vállalkozásból származó jövedelem, veszteség kiszámítását a as lapokon kell levezetnie, megállapítania Horváth Józsefné 39

40 A vagyonátruházásból származó jövedelem Az Szja-törvény szerint az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételből le kell vonni az igazolt költségeket Ezek lehetnek: vásárolt termőföld esetében a szerződés szerinti vételár. kárpótlással szerzett termőföld esetén a vételárként szereplő összeg. örökölt, ajándékozás keretében szerzett termőföld esetében az illeték megállapításakor figyelembe vett összeg Horváth Józsefné 40

41 A bevételt csökkenti az a ráfordítás, amely értéknövelő beruházásként az ingatlan.szokásos piaci értékét növeli. Nem számít ingatlan értékesítésének a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere Horváth Józsefné 41

42 A termőföld esetében is a bevétel és a kiadások (költségek, ráfordítások) különbözeteként számított összeg csökken százalékkal, ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik vagy azt követő évek valamelyikében történik. A megszerzés évét követő 15 év eltelte után a termőföld-értékesítést nem terheli adófizetési, bevallási kötelezettség Horváth Józsefné 42

43 A termőföldből átminősített ingatlan átruházása A termőföldből átminősített ingatlan átruházása esetében meg kell vizsgálni, hogy a hozam (költségekkel csökkentett bevétel, azaz a számított összeg) meghaladja-e a szokásos hozam összegét. Szokásos hozamnak a termőföldből átminősített ingatlan átruházása esetében a levonható költségek 0,3 százalékának a tulajdonban tartás napjaival megszorzott összegét kell tekinteni (elszámolható költségek x 0,3% x a tulajdonban tartás napjainak száma). A tulajdonban tartás napjait a megszerzésről, illetve az átruházásáról szóló okirat keltének napja alapján kell számítani, amelybe a szerződés napjai is beleszámítanak Horváth Józsefné 43

44 Példa az elvárt hozam feletti eredmény esetén az adó számítására: Értékesítésért kapott bevétel: Ft Eladott ingatlan beszerzési ára: Ft Egyéb felmerült költségek: Ft Összes elismert kiadás: Ft Értékesítésen elért eredmény (hozam): Ft Szokásos hozam Tulajdonban tartás napjainak száma: 450 Szokásos hozam megállapítása: Ft 450 * 0,003/nap * Szokásos hozam feletti hozam: Ft Adószámítás Szokásos hozam adója (16%): Ft Szokásos hozam feletti hozam adója: Ft * 3 * 0,16% Összes adó: Ft Adóteher: 29, Horváth Józsefné 44

45 Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója Ha az ingó vagyontárgy értékesítése gazdasági tevékenysége keretében történt, akkor az értékesítésből származó jövedelmének számítása az önálló tevékenységből származó jövedelem sorban kell feltüntetni! Ebben az esetben 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni a jövedelem után Horváth Józsefné 45

46 Ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem, és a 12. sorban kell bevallania Horváth Józsefné 46

47 Új szabály - ha az ingó értékesítésből származó bevétel nem éri el a Ft-ot, - ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 ezer forintot az adóévben nem haladja meg, - A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) átruházására tekintettel szerzett bevételből 25 százalék számít jövedelemnek a magánszemély esetében. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor b oszlopában, a költségeket 25 százalékos jövedelemszámítás esetén a bevétel 75 százalékát a c oszlopban tüntesse fel. A d oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 16 százalékos adóját 32 ezer forinttal csökkentve kell az e oszlopba beírni Horváth Józsefné 47

48 Külföldről származó, különadózó jövedelmek ( ös lap) új sor szolgál az olyan külföldről származó úgynevezett forrásadós jövedelmek beírására, amelyek bevallás- kötelesek, és a sorokban nincsenek nevesítve. A külön sorokban nem szereplő jövedelmek együttes összegét a d oszlopban, adóját pedig az e oszlopban tüntesse fel. Figyelem be kell írni az a oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését! Horváth Józsefné 48

49 Az ekho szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség ( , 02-es lapok) A magánszemély csak akkor választhatta az ekho szerinti adózást, ha munkaviszonyban, társas vállalkozásban személyes közreműködőként, illetve vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés keretében olyan tevékenységet folytatott, amennyiben a törvényben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült Horváth Józsefné 49

50 Választhatja a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy országos sportági szakszövetséggel, országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minősül, vagy a szövetség, vagy a sportszervezet főállású munkavállalója Horváth Józsefné 50

51 Egyéb bevallások február 25-ére EVA-s egyéni vállalkozó, 1243 EVA-s Bt, Kkt 1243 Egyéni és társas vállalkozók 1201 éves Egyéni és társas vállalkozók 1265 éves Horváth Józsefné 51

52 Áttérés EVA-ból az eva hatálya alóli kijelentkezéssel a vállalkozás új áfaalanynak minősül, tehát minden, áfával kapcsolatos döntésről felelősen és határidőre kell, hogy nyilatkozzon. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem körültekintően gondolja át a bejelentkezés során felkínálkozó választási lehetőségeket az általános forgalmi adó esetében, akkor eleshet bizonyos kedvezőbb adózási feltételektől (pl. alanyi mentesség választása, ingatlanra vonatkozó különleges adózási mód bejelentése, stb) Horváth Józsefné 52

53 Az evás időszak alatti beszerzések áfáját az evából való kilépés után sem lehet levonni, visszaigényelni, ideértve a lezárt evás adóévben beszerzett tárgyi eszközök áfáját is Horváth Józsefné 53

54 Az evából való kilépés további kötelezettségekkel is jár: a bevételi nyilvántartást vezető betéti társaságoknak és közkereseti társaságoknak tételes leltározással alátámasztott és könyvvizsgált nyitómérleget kell készíteniük, a más cégformában működő vállalkozásoknak az áttérés alkalmából tételes leltárral alátámasztott, könyvvizsgált beszámolót kell készíteniük és állni ezek költségét Horváth Józsefné 54

55 Azok a vállalkozások, amelyek legalább 5 évig voltak az eva hatálya alatt, és tól kilépnek onnan, az evás időszak előtt keletkezett elhatárolt veszteséggel nem számolhatnak, mivel azt a törvény az evás évek alatt évi 20 százalékban elszámoltnak tekinti. Hasonlóan elszámoltnak kell tekinteni az evás időszakra jutó időarányos értékcsökkenéseket is Horváth Józsefné 55

56 Az evakörből 2012-től kilépő vállalkozások március 1-jéig kötelesek bevallani a június 30-ig terjedő időszakra jutó társasági adót az adóelőlegeket pedig negyedévente, március 10-én, június 10-én, szeptember 10-én és december 10-én kell megfizetniük. A háromhavonta esedékes társaságiadó-előleg összege az utolsó evás adóévében elszámolt összes bevétel 1 százaléka Horváth Józsefné 56

57 Az eva hatálya alól kilépő vállalkozásoknak az összes bevétel kiszámításakor figyelembe kell venniük az összes, a kilépésig kiállított számla ellenértékét (függetlenül a számla kiegyenlítésétől) Horváth Józsefné 57

58 Az eva hatálya alól kilépő vállalkozásokban használt személygépjárművekre, amennyiben költséget számolnak el utánuk, cégautóadót kell fizetni Horváth Józsefné 58

59 Aki bevételi nyilvántartást vezetett Az eva hatálya alól történő kilépést követően az egyéni vállalkozók az eva hatálya alól a személyi jövedelemadó hatálya alá kerülnek, még a társaságok (bt., kkt.) a társasági adó és a Számviteli törvény hatálya alá. Közös szabály, hogy a megszűnés évében az összes bevételt növeli az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsájtott bizonylat alapján még nem szerzett meg. A bevétel megszerzésének időpontja a bizonylat kiállításának napját követő 30. nap, ha az adóalany a bevételt eddig nem szerezte meg, vagyis ezeket a tételeket az evaalanyiság megszűnésének évében kell leadózni Horváth Józsefné 59

60 Az egyéni vállalkozók esetében az adóalanyiság megszűnésének adóévében az összes bevételt növeli (azaz le kell adózni) az az összeg, amelyet a meglévő készletekkel kapcsolatban megállapított. Nem kell ezt alkalmazni akkor, ha bejelentettük, hogy a következő adóévre átalányadózásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazzuk. Ilyenkor a meglévő készletekkel kapcsolatban megállapított bevétel a vállalkozó jövedelem szerinti adózásra való áttérés adóévében a vállalkozói bevétel részét képezi Horváth Józsefné 60

61 Az eva ideje alatt bevételi nyilvántartást vezető bt.-k és kkt.-k a Számviteli Törvény hatálya alá kerülnek. Ennek megfelelően alkalmazni kell a Számviteli Törvény 2/A. (4) bekezdését. A társaságoknak valamint a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégnek tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie Horváth Józsefné 61

62 A nyitó mérlegbe a különböző vagyonelemeket megbízható és valós értéken kell feltüntetni: - az eszközöket piaci értéken - a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő értéken - a céltartalékokat a számított értéken a törvény előírásának megfelelő összegben - a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegben felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni Horváth Józsefné 62

63 A nyitó mérleget nem terheli közzétételi kötelezettség, elkészítésének határidejére a törvény nem ad konkrét időpontot. A Számviteli Törvény szerint az eva megszűnés miatt visszakerült vállalkozásokat úgy kell tekinteni, mint a jogelőd nélkül alapított vállalkozót, és az idevonatkozó előírásokat kell alkalmazni Horváth Józsefné 63

64 Aki eddig is a Számviteli Törvény hatálya alá tartozott, azoknak a vállalkozásoknak, akik eddig is a Számviteli Törvény alá tartoztak, a váltás semmilyen gondot nem jelent, azzal a kivétellel, hogy az áfa összegeket kifizetendő és levonható áfa számlákra könyvelik, így a bevételükben és a beszerzéseik értékében már csak a nettó értékek jelennek meg. Az eredmény-kimutatás adófizetési kötelezettség sorában eddig az eva kötelezettségüket tüntették fel, míg ezután a társasági adó kötelezettséget fogják Horváth Józsefné 64

65 Társasági adó előleg Az evából kilépő társaságoknak újdonság, hogy már 2013-re is társasági adóelőleget kell fizetni. A korábbi évek társasági adóbevallásának hiányában ennek az a módja, hogy be kell adni egy bevallást, és negyedévente meg is kell fizetni az előleget. A bevallás határideje az evából kilépést követő 60. nap, így ha az év végi fordulónaphoz viszonyítunk, akkor március Horváth Józsefné 65

66 Az előlegbevallás időszaka addig tart, amíg az első társasági adóbevallás el nem érkezik, hiszen onnan már a bevallásban kell előremutatóan az előleget bevallani. Az első ilyen bevallást május 31-ig kell beadni, azaz a 2013 négy negyedévén kívül még a 2014 első 2 negyedévére is kell előlegbevallást teljesíteni. Az előlegbevallás száma a 1343TAO Horváth Józsefné 66

67 Ami az eva után változik Az az adónem, amire alapvetően más szabályok vonatkoznak az evásokra, mint a többiekre az a szakképzési hozzájárulás. Az egyszerűsített vállalkozói adóalany szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett: - az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott minden magánszemély után, - a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára A szakképzési hozzájárulás mértéke 2013-ben magánszemélyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5%-a lenne. A kötelezettséget az evásoknál munkaviszonyhoz köti, tehát nem kell fizetni a személyesen közreműködő tag után még akkor sem, ha a társaság a kettős könyvvitel hatálya alá tartozik. Azok után is fizetni kell ezt az összeget az evás időszak alatt, akik egyáltalán nem részesülnek fizetésben, mert például fizetés nélküli szabadságon vannak, vagy a gyesen lévő munkavállaló után is. Amikor kiléptünk az evából, akkor már nem kell ezt a szabályt követni. A szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adóval egyező, azaz már nem jogviszonyfüggő, hanem jövedelemfüggő. Fizetni kell a személyesen közreműködő tag esetében is, Horváth Józsefné 67

68 Megváltozik az adószám A megszűnéssel kapcsolatban megváltozik a cég adószáma. Ez annak függvénye, hogy a cég áfa alany vagy alanyi mentességet választott. Fontos, hogy azokon a dokumentumokon, melyeken az adószám szerepel, 2013-tól az új adószámot kell alkalmaznunk. A helyes szám feltüntetése azért is fontos, mert a számlabefogadónak az áfa bevallásban fel kell tüntetni az eva alanyoktól befogadott számlák alap- és áfa összegét Horváth Józsefné 68

69 Köszönöm a figyelmüket! Horváth Józsefné 69