ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZER SÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZER SÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERSÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjérl 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a évi személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének az önadózás keretén belül, az állami adóhatóság közremködésével elkészített egyszersített bevallással szeretne eleget tenni, úgy figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat. Az állami adóhatóság egy lehetséget kínál annak érdekében, hogy Önnek minél kevesebb idt kelljen a bevallás kitöltésével töltenie. Ezzel az adózási formával a személyi jövedelemadón kívül az egyszersített közteherviselési hozzájárulás és bizonyos esetekben az egészségügyi hozzájárulás bevallási kötelezettségeit is teljesítheti. Az egyszersített adóbevallás az önadózásnak egy formája, mely lehetséget nyújt arra, hogy az Ön nyilatkozatának birtokában az állami adóhatóság elkészítse az egyszersített személyi jövedelemadó bevallását. Amennyiben Ön nem választhatja, vagy nem választja az egyszersített bevallási lehetséget, - és nem kéri a munkáltatói adómegállapítást vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja - akkor Ön a 1053-as (az állami adóhatósági közremködés nélküli) személyi jövedelemadó bevalláson, önállóan köteles teljesíteni a évi bevallási kötelezettségét! Ha él az egyszersített bevallás lehetségével, úgy az Ön bevallása csak azokat a sorokat tartalmazza, amelyek érinthetik Önt. Lehet, hogy az Ön évrl benyújtott bevallása csak 1-2 oldal lesz! Amennyiben ezt az önadózási módot választja, Önnek csak az olyan kérdésekre kell választ adnia, amelyekrl az állami adóhatóságnak nincs tudomása. Erre szolgál a nyilatkozat. A nyilatkozat pontos kitöltése biztosítja a bevallás egyszer elkészítését. Az állami adóhatóság a beküldött, aláírt nyilatkozatot feldolgozza, és ennek adataiból, valamint a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból egy személyre szabott 1053E egyszersített bevallást készít el. Az állami adóhatóság által összeállított bevallást (egyszersített bevallás) az Ön által a nyilatkozaton megadott postai címére küldjük meg, kivéve, ha az címét is feltünteti a nyilatkozaton, vagy ha a nyilatkozatát ügyfélkapun keresztül 3, elektronikus úton küldi meg az állami adóhatóságnak évi XCII. törvény az adózás rendjérl (Art.) 28.. és 28/A évi CXVII. törvény ( Szja-törvény) Ügyfélkapus regisztrációját bármely okmányirodában vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mködtetett Központi Okmányirodában, vagy az Ügyfélközpontban) valamint, az állami adóhatóságnál elvégezheti. Az ügyfélkapus regisztrációról a internetes portálon, az adózási információk között található 32. számú információs füzetbl tájékozódhat.

2 2 Ha Ön az címét is szerepelteti a nyilatkozat flapján, akkor az egyszersített bevallását elektronikus úton érheti el. Az címére megküldött levélben részletesen tájékoztatjuk az egyszersített bevallás letöltésével és kitöltésével kapcsolatos teendkrl. Kérjük, olvassa el az útmutató erre vonatkozó részét! Figyelem! Ha Ön postai úton, papíralapon szeretné megkapni egyszersített bevallását, akkor az címe rovatot a 1053NY jelzés nyilatkozat flapján ne töltse ki! Amennyiben Ön a 1053NY jel nyilatkozatát ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldi meg az állami adóhatóságnak, akkor az egyszersített bevallását minden esetben elektronikus úton érheti el. Az állami adóhatóság által összeállított bevallás tartalmazza a megállapított adóalapot, az adót, a visszatérítend adót, illetleg a befizetend adót. A bevallás mellékleteként az állami adóhatóság közli a rendelkezésére álló a bevallás alapjául szolgáló adatokat is, így a munkáltató(k) és/vagy kifizet(k) Önre vonatkozó adatszolgáltatásait, továbbá az adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. Ön a birtokában lév igazolásokkal össze tudja hasonlítani a megküldött adatokat, amelyekbl az állami adóhatóság számolt. Jelen útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy mikor tehet nyilatkozatot az egyszersített bevallás választásáról. Választása esetén, milyen határidk vonatkoznak Önre, milyen beküldési módok között választhat, valamint hogyan kell kitöltenie a nyilatkozatot. Mikor választhatja Ön az egyszersített bevallást? Ha Ön bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást, (vagy a munkáltatója azt nem vállalja), akkor e kötelezettségének egyszersített bevallás választásával is eleget tehet. Fontos! Az egyszersített bevallást Ön akkor választhatja, ha az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizet(k)tl bevallási kötelezettség alá es bevételt szerzett, melybl a kifizet (munkáltató) adót/adóelleget vont le. A fenti feltételen túl Ön egyszersített bevallási nyilatkozatot tehet például, ha: ingatlan átruházásából származott bevallásköteles jövedelme (akkor is, ha adókiegyenlítést kíván figyelembe venni); ingó vagyontárgy értékesítésbl származott bevallás köteles jövedelme;

3 3 vagyoni érték jog átruházásából származott bevallás köteles jövedelme (pl. haszonélvezeti jog, használati jog, földhasználat stb.); termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából kifizettl származott bevallás köteles jövedelme; az adóévben bevallási kötelezettség alá es adóterhet nem visel járandóságban is részesült (ideértve azt is, amely miatt nem kérhet munkáltatói adómegállapítást; az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történ, vagy egyszersített foglalkoztatás révén is szerzett bevételt; magán-nyugdíjpénztártól kedvezményezettként is részesült nem szolgáltatásnak minsül kifizetésben; mezgazdasági stermeli tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz; életjáradékból származott jövedelme; osztalékból származott jövedelme; értékpapír kölcsönzésbl származott jövedelme; vállalkozásból kivont jövedelme keletkezett; az szja-törvényben meghatározott sorrend szerint kíván összevont adókedvezményeket érvényesíteni; rendelkezni kíván nyugdíj-eltakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számla javára; visszafizetend adókedvezménye keletkezett (pl. biztosítási szerzdés megszüntetése miatt); valamely bevételének adózására az egyszersített közteherviselési hozzájárulás 4 (ekho) szabályai szerint kíván eleget tenni, és az Ekho - törvény szerinti különadó fizetésére nem kötelezett, valamint a kifizettl nem vállalta át a kifizett és az Önt terhel ekho megállapítását, bevallását, megfizetését; olyan jövedelmet szerzett, amely után a munkáltató/kifizet a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét teljes egészében megfizette, vagy ezzel összefüggésben év közben nem keletkezett ellegfizetési kötelezettsége; túlvont nyugdíjjárulékot kíván visszaigényelni. Figyelem! Ha Ön évben olyan bevételt szerzett, melynek adózására az egyszersített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazza, kérheti az egyszersített bevallás elkészítését, de csak abban az esetben, ha az Ekhotörvény rendelkezéseinek megfelelen, jogszeren választotta a bevételének adózására ezt a módot és a kifizet az Önt terhel adót levonta évi CXX. törvény az egyszersített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény)

4 4 Mikor nem választhatja Ön az egyszersített bevallást? Önnek 1053-as bevallást kell benyújtania, ha egészségügyi hozzájárulásra ellegfizetési kötelezettsége keletkezett! Ön nem választhatja az egyszersített bevallást, ha az adóévben tartós befektetésbl származó jövedelmet szerzett! Ön akkor sem választhatja az egyszersített bevallást, ha a évben a 98%-os különadó 5 hatálya alá tartozó bevételt szerzett. Az Szja-törvény 6 rendelkezései szerint Ön nem adhat egyszersített bevallásra nyilatkozatot akkor, ha: az adóévben egyéni vállalkozó volt; az adóévben mezgazdasági stermel volt és e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott és nem tesz nemleges nyilatkozatot; a bevételét terhel adóelleg megállapításakor a kifizetnek tett nyilatkozatában költség levonását kérte, kivéve, ha ez, az igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozott; a bevételét terhel adóelleg megállapításához tett nyilatkozata alapján levont költség és az összevont adóalap megállapításánál az Szja-törvény rendelkezései szerint elszámolt (elszámolható) igazolt költség különbözete után 39 % adó fizetésére kötelezett; a kifizetnek tett nyilatkozatában olyan adóelleg-levonást kért, illetve adóterhet nem visel járandóságaival összefüggésben a nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesítette vagy oly módon teljesítette, hogy befizetési különbözet mutatkozik, mely után 12 % adó fizetésére kötelezett; az ingatlant - egyéni vállalkozónak nem minsül - bérbeadó magánszemélyként (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatót is) értékcsökkenési leírást számol el az Szja-törvény 11. számú mellékletének rendelkezései szerint; termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából származott olyan bevallás köteles jövedelme mely után a 14%-os egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése Önt terheli; privatizációs lízingbl származott jövedelme; árfolyamnyereségbl származott jövedelme; évi CXXIV. törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény módosításáról 6 Szja- tv. 13..

5 5 egyéb forrásadós jövedelmet szerzett és utána az adót, adóelleget Önnek kell bevallani és megfizetni; ellenrzött külföldi társaság, egyéb szervezet által juttatott jövedelmet szerzett; az adóévben ellenrzött tkepiaci ügyletbl, csereügyletbl származott jövedelme/ vesztesége, illetve ha a keletkezett veszteségre tekintettel adókiegyenlítést kíván elszámolni; az adóévben tartós befektetésbl származott jövedelme; a fizet-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választotta; önkormányzatnak történ lakás bérbeadásával összefüggésben a szerzdése megsznt és adófizetési kötelezettsége keletkezett; olyan bevételt szerzett, amely nem kifizettl származott, vagy amelynek adó- vagy adóelleg megállapítására Önmaga köteles (kivéve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyonérték jog átruházásából származó bevételt); a kifizet által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult (pl. árfolyamnyereségbl származó jövedelem és annak adója); külföldi (nem magyarországi) illetség magánszemély; külföldön (is) adóztatható, adóköteles bevétele volt, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldrl (nem Magyarországról) származott; a évre áthúzódó végkielégítés miatt (is) van adókötelezettsége; a évben kapott végkielégítését az adóévek között megosztja; olyan jövedelmet szerzett, amely után részben vagy egészben a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget Önnek kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (pl. más magánszemélytl szerzett kötelezettség alapjául szolgáló jövedelmet); a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelzen felvett osztalékellegbl levont adót számolt el. utóbb jogosulatlannak minsül az egyszersített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó választása (különadó fizetési kötelezettség terheli) vagy a kifizett és az Önt terhel ekho összegének bevallását és megfizetését a kifizettl átvállalta. Milyen határidkhöz kell Önnek igazodnia? Az állami adóhatóság január 31-ig kipostázza a névre szóló személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges csomagokat, amelyek tartalmazzák a 1053NY nyilatkozatot. Az elektronikus úton bevallást teljesítk az állami adóhatóság honlapjáról (www.nav.gov.hu) az ÁNYK (AbevJava) keretprogram igénybevételével tölthetik le a nyilatkozatot.

6 6 A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történ visszaküldésének határideje: február 15. Amennyiben Ön az egyszersített adóbevallást választja, akkor a kitöltött nyilatkozatát február 15-ig vissza kell küldenie. A visszaküldés határideje a visszaküldés formájától függetlenül jogveszt határid. A nyilatkozat határidejének elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet benyújtani. Ilyen esetben a bevallási kötelezettség a 1053-as nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával teljesíthet. Az Ön érvényes nyilatkozata esetén az állami adóhatóság a 1053E egyszersített bevallását legkésbb április 30. napjáig megküldi Önnek postai vagy elektronikus úton. A bevallás feladási határideje: május 20. A 1053E egyszersített bevallást, a kézhezvételt követen Ön vagy elfogadja, vagy az adatokat javítja, esetleg kiegészíti. Az aláírt bevallást (javítva vagy javítás nélkül) május 20. napjáig kell Önnek postára adnia, vagy elektronikus úton (ha rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval) megküldenie az állami adóhatóságnak. Milyen beküldési módok között választhat? A kézzel kitöltött, aláírt nyilatkozatot postai úton, az Önnek névre szólóan kiküldött egységcsomag részét képez bérmentesített borítékban kell az állami adóhatóság részére megküldeni. Ha a nyilatkozatot az Internetes programunkkal készítette el és nyomtatta ki, mindkét oldalát aláírva postai úton, a bérmentesített borítékban küldheti vissza az állami adóhatóság részére. Amennyiben Ön bármely okmányirodában vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mködtetett Központi Okmányirodában, vagy az Ügyfélközpontban) vagy az állami adóhatóságnál regisztráltatta magát (ügyfélkapus regisztráció), akkor a nyilatkozatát elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is megküldheti az állami adóhatóság részére. Az ügyfélkapus regisztrációról a internetes portálon, az adózási információk között található 32. számú információs füzetbl tájékozódhat. A kézzel kitöltött, vagy az internetes kitölt programmal elkészített és kinyomtatott, mindkét oldalán aláírt nyilatkozatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kirendeltségeinek Ügyfélszolgálati Irodáiban - a benyújtásra elírt határidn belül - személyesen is leadhatja.

7 7 Flap A nyilatkozat kitöltése A nyilatkozat flapján találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló elnyomott sorok. Az adóazonosító jel és a nevének kitöltése után a születési nevét is írja be függetlenül attól, hogy a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. Az azonosításra szolgáló adatok után a postai címét adja meg. A postai cím kitöltése minden esetben kötelez. Ha külföldi címet ad meg, akkor ezt az erre rendszeresített kódkockában kell jelölnie X beírásával. Az cím kitöltése nem kötelez, de ha azt is feltünteti, akkor elsdlegesen a megadott címen veszi fel Önnel a kapcsolatot az adóhivatal. Kérjük, hogy csak 1 db címet adjon meg! Ha csak a postai címet tölti ki, az állami adóhatóság az Ön által megadott címre, postai úton küldi az elkészített egyszersített bevallást. Figyelem! Az címét csak akkor adja meg, ha a 1053E egyszersített bevallását elektronikus úton szeretné megkapni. Fontos! Az állami adóhatóság a postai címére csak akkor küldi a 1053E egyszersített bevallását, ha az címe nincs megadva, vagy hibás. Figyelem! Ha feltünteti a nyilatkozaton az címét, akkor az állami adóhatóság elektronikus úton a megadott címére egy nyolcjegy biztonsági kódot küld egy hivatkozással (linkkel) és egy tájékoztató levéllel együtt. Ön - a hivatkozásban szerepl internetes oldalról - a biztonsági kód és az adóazonosító jele megadása után, xkr kiterjesztés állományként töltheti le vagy nyithatja meg az adóhivatal által elkészített bevallását. A megnyitás vagy letöltés feltétele, hogy a számítógépére az ÁNYK keretprogram, valamint a 1053-as bevallás kitölt és ellenrz programja telepítve legyen. (A programok a oldalon érhetk el.) Az ÁNYK program telepítése (frissítése) után, a program els indulásakor (Windows operációs rendszer alatt) hozzárendelésre kerül az xkr kiterjesztés állomány (a bevallás) az ÁNYK programhoz. Ezt követen le kell tölteni a 1053-as bevallás kitölt és ellenrz programjának legfrissebb verzióját. A programban a megnyitást választva látható, írható a bevallás. A 1053E bevallását a 1053-as bevallás kitölt és ellenrz programjával szükség esetén javíthatja, majd ellenrzés után kinyomtathatja. A tájékoztató levélben részletes információt nyújtunk a bevallással kapcsolatos teendkrl.

8 8 Fontos! Ez az kapcsolat egyirányú, az állami adóhatóság nem fogad el bármely hivatalos címére érkez bevallást! Amennyiben bevallását ennek ellenére a megadott címre küldi meg, azt az állami adóhatóság nem fogadja el a bevallási kötelezettség teljesítéseként. Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor a kinyomtatott, aláírt 1053E bevallást, postai úton kell az illetékes megyei adóigazgatóság címére visszaküldenie. A megyei adóigazgatóságok adatai megtalálhatók a 1053-as bevallás kitöltési útmutatójában, vagy elérhetk honlapon. Ha Ön rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor a 1053E bevallását, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is benyújthatja. A törvényes képvisel, meghatalmazott neve és azonosító adatai sorokat, csak akkor kell kitölteni, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell a törvényes képviseljének képviselnie. Ebben az esetben a nyilatkozatot az adózó helyett a törvényes képviseljének, meghatalmazottjának kell aláírnia. A nyilatkozatot meghatalmazottként aláírhatja 7 : közokiratba, vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy; képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakért, okleveles adószakért, adótanácsadó, könyvel, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja; A teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazás, megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett vagy bejelentett, de a nyilatkozat aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyilatkozat a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az állami adóhatósághoz bejelentett, a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történ csatolásától eltekinteni. A flapon a megfelel kódkockában kell jelölni az X beírásával. 8 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idpontját, valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait, amelybl a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelmen megállapítható. 7 Art. 7. (1) bekezdés 8 Art. 7. (3) bekezdés

9 9 1053NY-01-es lap A nyilatkozat kitöltéséhez használja a évi személyi jövedelemadó bevallás (1053) kitöltési útmutatóját. A lapon szerepl kérdésekre - igen válasz esetén - a sor mellett lév kódkockában a megfelel sort jelölje X -szel. Így biztosított, hogy az egyszersített bevallás részeként megkapja azokat a (bevallási) sorokat is, amelyekrl az adóhivatalnak nincs teljes kör információja. Ha Ön lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét szeretné érvényesíteni (a 12. sort jelöli), akkor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is jelölnie kell a megfelel kódkockában. Ha Ön a súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillet kedvezményt érvényesíti (a 13. sort jelöli), akkor a jogosultsági hónapok számát (1-12 között) kötelez kitöltenie az erre rendszeresített kódkockában. Ha Ön családi kedvezményt kíván igénybe venni (14. sort jelöli), akkor az eltartottak számát kötelez kitöltenie az erre szolgáló kódkockában. A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a 1053-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltési útmutatója. A következkben a kérdések mellett - megadjuk a 1053-as bevallás megfelel sorait és a kitöltési útmutató azon oldalszámait, ahol megtalálja az egyes sorokhoz fzött magyarázatokat. Származott-e 1. sor: ingatlan értékesítésébl bevallásköteles jövedelme? (36. oldal 161. sor) 2. sor: vagyoni érték jog értékesítésébl bevallásköteles jövedelme? (36. oldal 162. sor) 3. sor: ingó értékesítésbl bevallásköteles jövedelme? (36. oldal 163. sor) 4. sor: termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából egymillió forint alatti jövedelme? (37. oldal 164. sor) 5. sor: termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából egymillió Ft feletti jövedelme? (37. oldal 164. sor vagy 13. oldal 10. sor és az 53. oldal 288. sor) 6. sor: olyan bevétele, mely adójának megállapítására az egyszersített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazza? (49. oldal 254. sor és 50. oldal 260. sor) Tesz-e 7. sor: mezgazdasági stermelként nemleges nyilatkozatot a évre vonatkozóan? ( es lap)

10 10 Részesült-e a évben 8. sor: Nyugdíjban (ideértve a nyugdíjban részesült megillet baleseti járadékot, jövedelempótló kártérítési járadékot)? (17. oldal 18. sor) Keletkezett-e a évben visszafizetend adókedvezménye 9. sor: biztosítási kedvezménybl? (25. oldal 62. sor) 10. sor: önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt? (25. oldal 62. sor) 11. sor: NYESZ-R számláról, nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatt? (25. oldal 62. sor) Milyen adókedvezményt kíván érvényesíteni: 12. sor: lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét? (21. oldal 37. sor és/vagy 38. sor) 13. sor: súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillet kedvezményt? (22. oldal 40. sor) 14. sor: családi kedvezményt eltartottak után? (22. oldal 42. sor) 15. sor: tandíj, felnttképzés címén igénybe vehet halasztott kedvezményt? (23. oldal 45. sor) Rendelkezés az adóról (önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjeltakarékossági számlára utalás, a 1053-as bevallás es lapja) 16. sor: nyilatkozat arról, hogy január 1. eltt betölti a jogszabályok alapján az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt (30. oldal 145. sor) Fontos! Ne felejtse el a nyilatkozat elkészítésének helyét és idpontját kitölteni és a nyilatkozatát aláírni! Figyelem! A 1053NY nyilatkozatát a bérmentesített borítékban adja postára február 15-ig, és a soron kívüli feldolgozás érdekében kérjük, hogy a feladó nevén és címén kívül az NY bett is szíveskedjen feltntetni! Ha Ön rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval nyilatkozatát elektronikus úton is beküldheti február 15-ig. Kérjük, hogy a nyilatkozattal együtt igazolást, egyéb iratot (pl.: munkáltatói, kifizeti igazolás, kedvezmény igénybevételére vonatkozó igazolás, stb.) ne küldjön be! Ezen iratokra Önnek szüksége lesz az egyszersített bevalláson és az igazoláso(ko)n lév adatok összehasonlításakor! Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÚTMUTATÓ A 1153NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1153E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1153NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1153E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1153NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1153E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjéről 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2011. évi személyi

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1253NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERŰSÍTETT 1253E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjéről 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2012. évi személyi

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1353NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1353E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjéről 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a 2013. évi

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 2.szám, 2016.január 08. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 2.szám, 2016.január 08. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Bevallási nyilatkozat Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2016. évi 2.szám, 2016.január 08. Egyszerűsített adóbevallás

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2012. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: Tisztelt Adózó! A 1053-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltése előtt, feltétlenül jelölnie kell a jövedelmének megállapítására vonatkozó elszámolási módot, ahhoz hogy a bevallás kitöltő program a megfelelő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

különbözete nem haladja meg az 1000 forintot, vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevételem.

különbözete nem haladja meg az 1000 forintot, vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevételem. Útmutató a 2011. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez A személyi jövedelemadóról 1 szóló törvényben foglaltak alapján a 2011. évi személyi jövedelemadó megállapítási

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítése

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítése A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítése (egyszerűsített bevallás, 1+1%) 2010. május 11. A személyi jövedelemadó bevallások legfontosabb adatai Személyi jövedelemadó bevallások 2009.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó 0953 és 0953E személyi jövedelemadó bevallásokban

Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó 0953 és 0953E személyi jövedelemadó bevallásokban Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó 0953 és 0953E személyi jövedelemadó bevallásokban A 2008. év decemberében, a 2009. évben év közben, valamint novemberben kihirdetett módosító törvények rendelkezései

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Újdonságok, határidők a évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban

Újdonságok, határidők a évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban Újdonságok, határidők a 2009. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásokban 2 A 2008. év decemberében, a 2009. évben év közben, valamint novemberben kihirdetett módosító törvények rendelkezései

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11

TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11 TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK 7 EL SZÓ 9 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11 I. Fejezet ALAPELVEK 11 II. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 18 III.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Útmutató a 2013. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2013. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2013. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, melynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009.

Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009. Azegyszer sítettközteherviselésihozzájárulásalapvet szabályai2009. 1. Ki választhatja az egyszer sített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást? Az egyszer sített közteherviselési hozzájárulásról

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Útmutató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Útmutató Adónyilatkozat 2012 (1153ANY): egyszerűsített adóbevallás söralátéten. Adónyilatkozat 2012 letöltése Útmutató a 2011. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez. A

Részletesebben

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 2007. január 24. A szakmai sajtótájékoztató témái: I. A magánszemélyek jövedelemadójának

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos feladatokról

Tájékoztató a 2010. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos feladatokról Tájékoztató a 2010. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos feladatokról Ez a tájékoztató a 2010. évre vonatkozó személyi jövedelemadó (SZJA) bevallásával és elszámolásával kapcsolatban a jogszabályokban

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadózás 2017-ben Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadó bevallás 2015. A 2015-ös adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

nem kell bevallást benyújtani?

nem kell bevallást benyújtani? SZJA bevallás 2012 nem kell bevallást benyújtani? Ha az adóévben egyáltalán nem, vagy csak olyan bevételt szerzett a magánszemély, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Ilyenek lehetnek:

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY magánszemély kommunális adójához Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani I. Bevallás fajtája (megfelelő részt x jellel szíveskedjen jelölni) megállapodás alapján

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés.

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2008 10 A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Útmutató a 0541-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 0541-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 0541-es számú bevallás kitöltéséhez Tisztelt Társasház! Ezen a bevallási lapon kell a társasház, a társasüdülő (a továbbiakban együtt: társasház) tulajdonközösségének a nem kizárólag magánszemélyekből

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben