ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZER SÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZER SÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ A 1053NY JEL NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ AZ EGYSZERSÍTETT 1053E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Ha Ön az adózás rendjérl 1 és a személyi jövedelemadóról 2 szóló törvény szerint a évi személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének az önadózás keretén belül, az állami adóhatóság közremködésével elkészített egyszersített bevallással szeretne eleget tenni, úgy figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat. Az állami adóhatóság egy lehetséget kínál annak érdekében, hogy Önnek minél kevesebb idt kelljen a bevallás kitöltésével töltenie. Ezzel az adózási formával a személyi jövedelemadón kívül az egyszersített közteherviselési hozzájárulás és bizonyos esetekben az egészségügyi hozzájárulás bevallási kötelezettségeit is teljesítheti. Az egyszersített adóbevallás az önadózásnak egy formája, mely lehetséget nyújt arra, hogy az Ön nyilatkozatának birtokában az állami adóhatóság elkészítse az egyszersített személyi jövedelemadó bevallását. Amennyiben Ön nem választhatja, vagy nem választja az egyszersített bevallási lehetséget, - és nem kéri a munkáltatói adómegállapítást vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja - akkor Ön a 1053-as (az állami adóhatósági közremködés nélküli) személyi jövedelemadó bevalláson, önállóan köteles teljesíteni a évi bevallási kötelezettségét! Ha él az egyszersített bevallás lehetségével, úgy az Ön bevallása csak azokat a sorokat tartalmazza, amelyek érinthetik Önt. Lehet, hogy az Ön évrl benyújtott bevallása csak 1-2 oldal lesz! Amennyiben ezt az önadózási módot választja, Önnek csak az olyan kérdésekre kell választ adnia, amelyekrl az állami adóhatóságnak nincs tudomása. Erre szolgál a nyilatkozat. A nyilatkozat pontos kitöltése biztosítja a bevallás egyszer elkészítését. Az állami adóhatóság a beküldött, aláírt nyilatkozatot feldolgozza, és ennek adataiból, valamint a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból egy személyre szabott 1053E egyszersített bevallást készít el. Az állami adóhatóság által összeállított bevallást (egyszersített bevallás) az Ön által a nyilatkozaton megadott postai címére küldjük meg, kivéve, ha az címét is feltünteti a nyilatkozaton, vagy ha a nyilatkozatát ügyfélkapun keresztül 3, elektronikus úton küldi meg az állami adóhatóságnak évi XCII. törvény az adózás rendjérl (Art.) 28.. és 28/A évi CXVII. törvény ( Szja-törvény) Ügyfélkapus regisztrációját bármely okmányirodában vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mködtetett Központi Okmányirodában, vagy az Ügyfélközpontban) valamint, az állami adóhatóságnál elvégezheti. Az ügyfélkapus regisztrációról a internetes portálon, az adózási információk között található 32. számú információs füzetbl tájékozódhat.

2 2 Ha Ön az címét is szerepelteti a nyilatkozat flapján, akkor az egyszersített bevallását elektronikus úton érheti el. Az címére megküldött levélben részletesen tájékoztatjuk az egyszersített bevallás letöltésével és kitöltésével kapcsolatos teendkrl. Kérjük, olvassa el az útmutató erre vonatkozó részét! Figyelem! Ha Ön postai úton, papíralapon szeretné megkapni egyszersített bevallását, akkor az címe rovatot a 1053NY jelzés nyilatkozat flapján ne töltse ki! Amennyiben Ön a 1053NY jel nyilatkozatát ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldi meg az állami adóhatóságnak, akkor az egyszersített bevallását minden esetben elektronikus úton érheti el. Az állami adóhatóság által összeállított bevallás tartalmazza a megállapított adóalapot, az adót, a visszatérítend adót, illetleg a befizetend adót. A bevallás mellékleteként az állami adóhatóság közli a rendelkezésére álló a bevallás alapjául szolgáló adatokat is, így a munkáltató(k) és/vagy kifizet(k) Önre vonatkozó adatszolgáltatásait, továbbá az adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. Ön a birtokában lév igazolásokkal össze tudja hasonlítani a megküldött adatokat, amelyekbl az állami adóhatóság számolt. Jelen útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy mikor tehet nyilatkozatot az egyszersített bevallás választásáról. Választása esetén, milyen határidk vonatkoznak Önre, milyen beküldési módok között választhat, valamint hogyan kell kitöltenie a nyilatkozatot. Mikor választhatja Ön az egyszersített bevallást? Ha Ön bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást, (vagy a munkáltatója azt nem vállalja), akkor e kötelezettségének egyszersített bevallás választásával is eleget tehet. Fontos! Az egyszersített bevallást Ön akkor választhatja, ha az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizet(k)tl bevallási kötelezettség alá es bevételt szerzett, melybl a kifizet (munkáltató) adót/adóelleget vont le. A fenti feltételen túl Ön egyszersített bevallási nyilatkozatot tehet például, ha: ingatlan átruházásából származott bevallásköteles jövedelme (akkor is, ha adókiegyenlítést kíván figyelembe venni); ingó vagyontárgy értékesítésbl származott bevallás köteles jövedelme;

3 3 vagyoni érték jog átruházásából származott bevallás köteles jövedelme (pl. haszonélvezeti jog, használati jog, földhasználat stb.); termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából kifizettl származott bevallás köteles jövedelme; az adóévben bevallási kötelezettség alá es adóterhet nem visel járandóságban is részesült (ideértve azt is, amely miatt nem kérhet munkáltatói adómegállapítást; az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történ, vagy egyszersített foglalkoztatás révén is szerzett bevételt; magán-nyugdíjpénztártól kedvezményezettként is részesült nem szolgáltatásnak minsül kifizetésben; mezgazdasági stermeli tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz; életjáradékból származott jövedelme; osztalékból származott jövedelme; értékpapír kölcsönzésbl származott jövedelme; vállalkozásból kivont jövedelme keletkezett; az szja-törvényben meghatározott sorrend szerint kíván összevont adókedvezményeket érvényesíteni; rendelkezni kíván nyugdíj-eltakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számla javára; visszafizetend adókedvezménye keletkezett (pl. biztosítási szerzdés megszüntetése miatt); valamely bevételének adózására az egyszersített közteherviselési hozzájárulás 4 (ekho) szabályai szerint kíván eleget tenni, és az Ekho - törvény szerinti különadó fizetésére nem kötelezett, valamint a kifizettl nem vállalta át a kifizett és az Önt terhel ekho megállapítását, bevallását, megfizetését; olyan jövedelmet szerzett, amely után a munkáltató/kifizet a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét teljes egészében megfizette, vagy ezzel összefüggésben év közben nem keletkezett ellegfizetési kötelezettsége; túlvont nyugdíjjárulékot kíván visszaigényelni. Figyelem! Ha Ön évben olyan bevételt szerzett, melynek adózására az egyszersített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazza, kérheti az egyszersített bevallás elkészítését, de csak abban az esetben, ha az Ekhotörvény rendelkezéseinek megfelelen, jogszeren választotta a bevételének adózására ezt a módot és a kifizet az Önt terhel adót levonta évi CXX. törvény az egyszersített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény)

4 4 Mikor nem választhatja Ön az egyszersített bevallást? Önnek 1053-as bevallást kell benyújtania, ha egészségügyi hozzájárulásra ellegfizetési kötelezettsége keletkezett! Ön nem választhatja az egyszersített bevallást, ha az adóévben tartós befektetésbl származó jövedelmet szerzett! Ön akkor sem választhatja az egyszersített bevallást, ha a évben a 98%-os különadó 5 hatálya alá tartozó bevételt szerzett. Az Szja-törvény 6 rendelkezései szerint Ön nem adhat egyszersített bevallásra nyilatkozatot akkor, ha: az adóévben egyéni vállalkozó volt; az adóévben mezgazdasági stermel volt és e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott és nem tesz nemleges nyilatkozatot; a bevételét terhel adóelleg megállapításakor a kifizetnek tett nyilatkozatában költség levonását kérte, kivéve, ha ez, az igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozott; a bevételét terhel adóelleg megállapításához tett nyilatkozata alapján levont költség és az összevont adóalap megállapításánál az Szja-törvény rendelkezései szerint elszámolt (elszámolható) igazolt költség különbözete után 39 % adó fizetésére kötelezett; a kifizetnek tett nyilatkozatában olyan adóelleg-levonást kért, illetve adóterhet nem visel járandóságaival összefüggésben a nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesítette vagy oly módon teljesítette, hogy befizetési különbözet mutatkozik, mely után 12 % adó fizetésére kötelezett; az ingatlant - egyéni vállalkozónak nem minsül - bérbeadó magánszemélyként (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatót is) értékcsökkenési leírást számol el az Szja-törvény 11. számú mellékletének rendelkezései szerint; termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából származott olyan bevallás köteles jövedelme mely után a 14%-os egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése Önt terheli; privatizációs lízingbl származott jövedelme; árfolyamnyereségbl származott jövedelme; évi CXXIV. törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény módosításáról 6 Szja- tv. 13..

5 5 egyéb forrásadós jövedelmet szerzett és utána az adót, adóelleget Önnek kell bevallani és megfizetni; ellenrzött külföldi társaság, egyéb szervezet által juttatott jövedelmet szerzett; az adóévben ellenrzött tkepiaci ügyletbl, csereügyletbl származott jövedelme/ vesztesége, illetve ha a keletkezett veszteségre tekintettel adókiegyenlítést kíván elszámolni; az adóévben tartós befektetésbl származott jövedelme; a fizet-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választotta; önkormányzatnak történ lakás bérbeadásával összefüggésben a szerzdése megsznt és adófizetési kötelezettsége keletkezett; olyan bevételt szerzett, amely nem kifizettl származott, vagy amelynek adó- vagy adóelleg megállapítására Önmaga köteles (kivéve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyonérték jog átruházásából származó bevételt); a kifizet által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult (pl. árfolyamnyereségbl származó jövedelem és annak adója); külföldi (nem magyarországi) illetség magánszemély; külföldön (is) adóztatható, adóköteles bevétele volt, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldrl (nem Magyarországról) származott; a évre áthúzódó végkielégítés miatt (is) van adókötelezettsége; a évben kapott végkielégítését az adóévek között megosztja; olyan jövedelmet szerzett, amely után részben vagy egészben a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget Önnek kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (pl. más magánszemélytl szerzett kötelezettség alapjául szolgáló jövedelmet); a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelzen felvett osztalékellegbl levont adót számolt el. utóbb jogosulatlannak minsül az egyszersített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó választása (különadó fizetési kötelezettség terheli) vagy a kifizett és az Önt terhel ekho összegének bevallását és megfizetését a kifizettl átvállalta. Milyen határidkhöz kell Önnek igazodnia? Az állami adóhatóság január 31-ig kipostázza a névre szóló személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges csomagokat, amelyek tartalmazzák a 1053NY nyilatkozatot. Az elektronikus úton bevallást teljesítk az állami adóhatóság honlapjáról (www.nav.gov.hu) az ÁNYK (AbevJava) keretprogram igénybevételével tölthetik le a nyilatkozatot.

6 6 A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történ visszaküldésének határideje: február 15. Amennyiben Ön az egyszersített adóbevallást választja, akkor a kitöltött nyilatkozatát február 15-ig vissza kell küldenie. A visszaküldés határideje a visszaküldés formájától függetlenül jogveszt határid. A nyilatkozat határidejének elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet benyújtani. Ilyen esetben a bevallási kötelezettség a 1053-as nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával teljesíthet. Az Ön érvényes nyilatkozata esetén az állami adóhatóság a 1053E egyszersített bevallását legkésbb április 30. napjáig megküldi Önnek postai vagy elektronikus úton. A bevallás feladási határideje: május 20. A 1053E egyszersített bevallást, a kézhezvételt követen Ön vagy elfogadja, vagy az adatokat javítja, esetleg kiegészíti. Az aláírt bevallást (javítva vagy javítás nélkül) május 20. napjáig kell Önnek postára adnia, vagy elektronikus úton (ha rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval) megküldenie az állami adóhatóságnak. Milyen beküldési módok között választhat? A kézzel kitöltött, aláírt nyilatkozatot postai úton, az Önnek névre szólóan kiküldött egységcsomag részét képez bérmentesített borítékban kell az állami adóhatóság részére megküldeni. Ha a nyilatkozatot az Internetes programunkkal készítette el és nyomtatta ki, mindkét oldalát aláírva postai úton, a bérmentesített borítékban küldheti vissza az állami adóhatóság részére. Amennyiben Ön bármely okmányirodában vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mködtetett Központi Okmányirodában, vagy az Ügyfélközpontban) vagy az állami adóhatóságnál regisztráltatta magát (ügyfélkapus regisztráció), akkor a nyilatkozatát elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is megküldheti az állami adóhatóság részére. Az ügyfélkapus regisztrációról a internetes portálon, az adózási információk között található 32. számú információs füzetbl tájékozódhat. A kézzel kitöltött, vagy az internetes kitölt programmal elkészített és kinyomtatott, mindkét oldalán aláírt nyilatkozatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kirendeltségeinek Ügyfélszolgálati Irodáiban - a benyújtásra elírt határidn belül - személyesen is leadhatja.

7 7 Flap A nyilatkozat kitöltése A nyilatkozat flapján találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló elnyomott sorok. Az adóazonosító jel és a nevének kitöltése után a születési nevét is írja be függetlenül attól, hogy a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. Az azonosításra szolgáló adatok után a postai címét adja meg. A postai cím kitöltése minden esetben kötelez. Ha külföldi címet ad meg, akkor ezt az erre rendszeresített kódkockában kell jelölnie X beírásával. Az cím kitöltése nem kötelez, de ha azt is feltünteti, akkor elsdlegesen a megadott címen veszi fel Önnel a kapcsolatot az adóhivatal. Kérjük, hogy csak 1 db címet adjon meg! Ha csak a postai címet tölti ki, az állami adóhatóság az Ön által megadott címre, postai úton küldi az elkészített egyszersített bevallást. Figyelem! Az címét csak akkor adja meg, ha a 1053E egyszersített bevallását elektronikus úton szeretné megkapni. Fontos! Az állami adóhatóság a postai címére csak akkor küldi a 1053E egyszersített bevallását, ha az címe nincs megadva, vagy hibás. Figyelem! Ha feltünteti a nyilatkozaton az címét, akkor az állami adóhatóság elektronikus úton a megadott címére egy nyolcjegy biztonsági kódot küld egy hivatkozással (linkkel) és egy tájékoztató levéllel együtt. Ön - a hivatkozásban szerepl internetes oldalról - a biztonsági kód és az adóazonosító jele megadása után, xkr kiterjesztés állományként töltheti le vagy nyithatja meg az adóhivatal által elkészített bevallását. A megnyitás vagy letöltés feltétele, hogy a számítógépére az ÁNYK keretprogram, valamint a 1053-as bevallás kitölt és ellenrz programja telepítve legyen. (A programok a oldalon érhetk el.) Az ÁNYK program telepítése (frissítése) után, a program els indulásakor (Windows operációs rendszer alatt) hozzárendelésre kerül az xkr kiterjesztés állomány (a bevallás) az ÁNYK programhoz. Ezt követen le kell tölteni a 1053-as bevallás kitölt és ellenrz programjának legfrissebb verzióját. A programban a megnyitást választva látható, írható a bevallás. A 1053E bevallását a 1053-as bevallás kitölt és ellenrz programjával szükség esetén javíthatja, majd ellenrzés után kinyomtathatja. A tájékoztató levélben részletes információt nyújtunk a bevallással kapcsolatos teendkrl.

8 8 Fontos! Ez az kapcsolat egyirányú, az állami adóhatóság nem fogad el bármely hivatalos címére érkez bevallást! Amennyiben bevallását ennek ellenére a megadott címre küldi meg, azt az állami adóhatóság nem fogadja el a bevallási kötelezettség teljesítéseként. Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor a kinyomtatott, aláírt 1053E bevallást, postai úton kell az illetékes megyei adóigazgatóság címére visszaküldenie. A megyei adóigazgatóságok adatai megtalálhatók a 1053-as bevallás kitöltési útmutatójában, vagy elérhetk honlapon. Ha Ön rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor a 1053E bevallását, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is benyújthatja. A törvényes képvisel, meghatalmazott neve és azonosító adatai sorokat, csak akkor kell kitölteni, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell a törvényes képviseljének képviselnie. Ebben az esetben a nyilatkozatot az adózó helyett a törvényes képviseljének, meghatalmazottjának kell aláírnia. A nyilatkozatot meghatalmazottként aláírhatja 7 : közokiratba, vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy; képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakért, okleveles adószakért, adótanácsadó, könyvel, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja; A teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazás, megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett vagy bejelentett, de a nyilatkozat aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyilatkozat a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az állami adóhatósághoz bejelentett, a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történ csatolásától eltekinteni. A flapon a megfelel kódkockában kell jelölni az X beírásával. 8 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idpontját, valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait, amelybl a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelmen megállapítható. 7 Art. 7. (1) bekezdés 8 Art. 7. (3) bekezdés

9 9 1053NY-01-es lap A nyilatkozat kitöltéséhez használja a évi személyi jövedelemadó bevallás (1053) kitöltési útmutatóját. A lapon szerepl kérdésekre - igen válasz esetén - a sor mellett lév kódkockában a megfelel sort jelölje X -szel. Így biztosított, hogy az egyszersített bevallás részeként megkapja azokat a (bevallási) sorokat is, amelyekrl az adóhivatalnak nincs teljes kör információja. Ha Ön lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét szeretné érvényesíteni (a 12. sort jelöli), akkor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is jelölnie kell a megfelel kódkockában. Ha Ön a súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillet kedvezményt érvényesíti (a 13. sort jelöli), akkor a jogosultsági hónapok számát (1-12 között) kötelez kitöltenie az erre rendszeresített kódkockában. Ha Ön családi kedvezményt kíván igénybe venni (14. sort jelöli), akkor az eltartottak számát kötelez kitöltenie az erre szolgáló kódkockában. A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a 1053-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltési útmutatója. A következkben a kérdések mellett - megadjuk a 1053-as bevallás megfelel sorait és a kitöltési útmutató azon oldalszámait, ahol megtalálja az egyes sorokhoz fzött magyarázatokat. Származott-e 1. sor: ingatlan értékesítésébl bevallásköteles jövedelme? (36. oldal 161. sor) 2. sor: vagyoni érték jog értékesítésébl bevallásköteles jövedelme? (36. oldal 162. sor) 3. sor: ingó értékesítésbl bevallásköteles jövedelme? (36. oldal 163. sor) 4. sor: termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából egymillió forint alatti jövedelme? (37. oldal 164. sor) 5. sor: termföldnek nem minsül ingatlan bérbeadásából egymillió Ft feletti jövedelme? (37. oldal 164. sor vagy 13. oldal 10. sor és az 53. oldal 288. sor) 6. sor: olyan bevétele, mely adójának megállapítására az egyszersített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazza? (49. oldal 254. sor és 50. oldal 260. sor) Tesz-e 7. sor: mezgazdasági stermelként nemleges nyilatkozatot a évre vonatkozóan? ( es lap)

10 10 Részesült-e a évben 8. sor: Nyugdíjban (ideértve a nyugdíjban részesült megillet baleseti járadékot, jövedelempótló kártérítési járadékot)? (17. oldal 18. sor) Keletkezett-e a évben visszafizetend adókedvezménye 9. sor: biztosítási kedvezménybl? (25. oldal 62. sor) 10. sor: önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt? (25. oldal 62. sor) 11. sor: NYESZ-R számláról, nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatt? (25. oldal 62. sor) Milyen adókedvezményt kíván érvényesíteni: 12. sor: lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét? (21. oldal 37. sor és/vagy 38. sor) 13. sor: súlyosan fogyatékos magánszemélyt megillet kedvezményt? (22. oldal 40. sor) 14. sor: családi kedvezményt eltartottak után? (22. oldal 42. sor) 15. sor: tandíj, felnttképzés címén igénybe vehet halasztott kedvezményt? (23. oldal 45. sor) Rendelkezés az adóról (önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjeltakarékossági számlára utalás, a 1053-as bevallás es lapja) 16. sor: nyilatkozat arról, hogy január 1. eltt betölti a jogszabályok alapján az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt (30. oldal 145. sor) Fontos! Ne felejtse el a nyilatkozat elkészítésének helyét és idpontját kitölteni és a nyilatkozatát aláírni! Figyelem! A 1053NY nyilatkozatát a bérmentesített borítékban adja postára február 15-ig, és a soron kívüli feldolgozás érdekében kérjük, hogy a feladó nevén és címén kívül az NY bett is szíveskedjen feltntetni! Ha Ön rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval nyilatkozatát elektronikus úton is beküldheti február 15-ig. Kérjük, hogy a nyilatkozattal együtt igazolást, egyéb iratot (pl.: munkáltatói, kifizeti igazolás, kedvezmény igénybevételére vonatkozó igazolás, stb.) ne küldjön be! Ezen iratokra Önnek szüksége lesz az egyszersített bevalláson és az igazoláso(ko)n lév adatok összehasonlításakor! Nemzeti Adó- és Vámhivatal