Közhasznúsági jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervektl, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke Vezet tisztségviselknek nyújtott juttatások összege A közhasznú tevékenységrl szóló rövid szakmai beszámoló Veresegyház, május 18. Dr. Horváth Ágnes ügyvezet igazgató

2 1. Számviteli beszámoló A számviteli beszámoló tartalma: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

3 2. Közhasznúsági eredménykimutatás Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: eft Közhasznúsági eredménykimutatás A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B Vállalkozási tevékenység bevétele C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 10 E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás 146 Egyéb ráfordítások Pénzügyi mveletek ráfordításai 44 Rendkívüli ráfordítások 0 F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás eltti eredmény (C-F) H Adófizetési kötelezettség 0 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A Személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebbl: megbízási díjak tiszteletdíjak 0 2. Személyi jelelg egyéb kifizetések Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások ebbl: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 családorvosi megtakarítás részesedés intézményi megtakarítás részesedés fejlesztési, prevenciós pályázat keretében nyújtott támogatás

4 Támogatást nyújtó megnevezése 3. Költségvetési támogatás felhasználása Támogatás összege eft Oktatási Minisztérium Egészségügyi-, Szociálisés Családügyi Minisztérium Egészségügyi-, Szociálisés Családügyi Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium ESZTB Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP Fvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztára Pest Megyei Munkaügyi Központ Felhasználás célja NKFP 1/017/2001 pályázat megvalósítása "Egészséges munkahelyek" pályázati program megvalósítása "A szív-érrendszeri betegség kialakulásának elkerülése céljából kockázatcsökkent programok" megvalósítása SZT-IS-7/202/2002 IHM pályázat megvalósítása 2267/2004/9 ESZTB pályázat megvalósítása egészségügyi szakellátás Irányított betegellátási modellkísérlet (IBM) elvi folyószámla bevételi többlete Felhasznált összeg eft Prevenció IBM IBM szervezés Bértámogatás TB kifizethely költségtérítése közhasznú munkavégzés támogatása Megjegyzés a pályázat 2001-ben kezddött, lezárására 2004-ben került sor a költségvetési törvény értelmében az IBM szervez által az érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra egészségügyi dolgozók évi 50%-os béremelésének költségeire

5 4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás tkeelem megnevezése évi nyitó eft évi növekedés eft évi csökkenés eft évi záró eft jegyzett tke jegyzett, de be nem fizetett tke 0 tketartalék 0 eredménytartalék lekötött tartalék 0 értékelési tartalék 0 mérleg szerinti eredmény összesen A saját tke a évi mérleg szerinti eredménnyel ntt, aminek értéke ezer forint.

6 5. Cél szerinti juttatások kimutatása A 2004-es üzleti évben a modellszervezéshez kapcsolódóan a Társaság eft támogatást juttatott, az alábbiak szerint: Juttatás megnevezése Támogatás összege (eft) családorvosok megtakarítás-részesedése szerzdött intézmények megtakarítás-részesedése fejlesztési, prevenciós pályázatok folyósított támogatásai

7 6. A központi költségvetési szervektl, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke Központi költségvetési szervtl kapott támogatások Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Oktatási Minisztérium NKFP 1/017/2001 pályázat Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium P/2003/323/21 pályázat Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium JB-2003/841/5-10 pályázat Informatikai és Hírközlési Minisztérium SZT-IS-7/202/2002 pályázat ESZTB 2267/2004/9 pályázat Összesen Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások Egészségbiztosítási alaptól: Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészségügyi szakellátás Országos Egészségbiztosítási Pénztár Irányított betegellátási modellkísérlet (IBM) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezi alap Országos Egészségbiztosítási Pénztár Prevenció IBM Országos Egészségbiztosítási Pénztár IBM szervezés Országos Egészségbiztosítási Pénztár Bértámogatás OEP Fvárosi és Pest Megyei TB kifizethely 1 %-os egészségbiztosítási Pénztára költségtérítése Összesen Munkaerpiaci alaptól: Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Pest Megyei Munkaügyi Központ Közhasznú munkavégzés

8 7. Vezet tisztségviselknek nyújtott juttatások A 2004-es üzleti évben a társaság az ügyvezet igazgató részére összesen eft juttatást adott. Ennek megoszlása a következ volt: Bér, tiszteletdíj járulékokkal Költségtérítés Természetbeni juttatás eft 62 eft 510 eft A felügyel bizottság munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2004-es üzleti évben a vezet tisztségviselk részére elleg, kölcsön folyósítása nem történt.

9 8. A közhasznú tevékenységrl szóló rövid szakmai beszámoló A Misszió Kht azért jött létre, hogy egy modern, független, de az országos hálózatba szervesen illeszked egészségügyi ellátó rendszer kerüljön kidolgozásra, megvalósításra és mködtetésre. Ennek megvalósítása érdekében óta részt vesz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által koordinált irányított betegellátási modellkísérletben. A Misszió Kht az intézményt felkeres magyar biztosítottaknak vagy azzal egyenérték jogviszonnyal rendelkezknek a társadalombiztosítás keretén belül, térítésmentesen nyújtja szolgáltatásait. A modellkísérlet keretében az intézményben jelentkez betegek számára biztosítja a legmagasabb szint betegellátást saját intézményében vagy a vele szerzdésben álló egészségügyi szolgáltatóknál. A Misszió Egészségügyi Központ Kht. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányított betegellátási modellkísérlete keretében betegellátás teljes folyamatát menedzseli, melynek keretében különös figyelmet szentel az egészségmegrzés, a betegség megelzés, az egészségfejlesztés és a korszer, hatékony gyógymódok szerepének ersítésére. A lakosság ellátása színvonala egyenlvé tétele és emelése érdekében helyi eljárásrendeket dolgoz ki. Tevékenységünket a lakosság megelégedésére kívánjuk végezni, az elégedettséget havonta monitorozzuk. A Misszió Egészségügyi Központ Kht. mint egészségügyi szolgáltató 2004-ben járóbeteg szakellátást, 10 ágyas Fektet-megfigyel Nappali Kórházi ellátást, és április 1-tl 20 OEP által finanszírozott és 10 nem finanszírozott ágyon Rehabilitációs Osztályt mködtetett. A Misszió Egészségügyi Központ, mint az irányított betegellátási modell egyik szervezje. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzdés alapján a évben július 1. óta ezer fs kockázatközösség teljes kör egészségügyi ellátását szervezi. A tudatos prevenciós tevékenység és betegút szervezés eredményeként az allokációs hatékonyság javításával mintegy 7,1 %-os megtakarítást ért el a modell. Nagy hangsúlyt fordítunk munkatársaink képzésére és továbbképzésére. E tevékenységünk keretében részben saját magunk szervezünk képzést, illetve támogatjuk munkatársaink továbbképzéseken való részvételét. Az egészségügyi törvény elírásainak megfelelen bels minségirányítás rendszert. A as évben kezdtük meg a Kórházi Ellátási Standardok, majd a Járóbeteg Ellátási Standardok minségügyi rendszerének kiépítését. A évben rendszerünk küls tanúsíttatását tervezzük. Tevékenységeinket az arra jogosultak rendszeresen ellenrzik. A MEP szakemberei elvégezték a Misszió Modell teljes kör szakmai és pénzügyi ellenrzését. Az ellenrzés kiterjedt a Misszió Egészségügyi Központra mint szervezre és mind Pest megyében, mind Heves megyében több háziorvos kollégára. Az ellenrzésre való felkészülés során intézményünk tételes ellenrzést végzett a háziorvosoknál és a szerzdött intézményeknél. A MEP ellenrzés során intézményünknél nem merült fel probléma sem a szakmai, sem a pénzügyi elszámolást illeten. Az idei évben az irányított betegellátási modellkísérlet

10 ellenrzése során az ÁSZ is ellenrizte intézményünk ez irányú mködését, több területen a Misszió Egészségügyi Központ Kht. által folytatott tevékenységet best practice -nek nyilvánította. A Misszió Egészségügyi Központ az ÁNTSZ mködési engedély birtokában végzi tevékenységét, ennek megújítása során ismét a határozatlan idre szóló mködési engedélyt kapta meg. Az épület és eszközpark 6 éves kora az állagmegóvás, felújítás, átalakítás feladatainak növekedését hozta, feladatunknak tekintjük az intézmény gép-mszerparkjának, állagának folyamatos fejlesztését. Beruházások: - sor került a szakrendelések klimatizálására - a sebészeti szakrendelben és részben a fizioterápián sor került a burkolat cseréjére - a radiológiára új ultrahang beszerzésére került sor - bvítettük az intézmény parkolóhelyeket Szabadids programok, csapatépítés: - 5 éves a Misszió a Ház már hagyományos születésnapi ünnepség - 5 éves a Misszió - az ünnepi alkalomból tudományos konferencia szervezése - tavasszal Egészséges gulyás parti szervezésére került sor az intézmény kertjében - Szarvason voltunk 2 és fél napos csapatépít programon - Közös, már tradíciónak számító karácsonyi ünnepségünket megtartottuk, és a rehabilitációs osztály is megszervezte a betegeknek Elvégzett feladatok: - részlegvezetk megbízatásának meghosszabbítása - különböz ellenrzések eredményes lezárása (ÁNTSZ, Munkavédelmi, MEP) - továbbképzések szervezése az asszisztencia részére (saját és küls) - a város és a kistérség különböz rendezvényein, illetve azok szervezésében vettünk részt (Majális, Egészséges Mikulás, egészségnapok stb.) - további kapcsolatok építése a munkaügyi központtal közhasznú dolgozók foglalkoztatása - az év folyamán gyakorlóhelyet biztosítottunk a gyógymasszr és gyógytornász hallgatóknak

11 JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS A Misszió Kht. 19 szakrendelésen 323 szakorvosi és 122 nem szakorvosi órában végez a társadalombiztosítás által finanszírozott formában járóbeteg szakellátást. Ellátási területe alapveten a kistérségre terjed ki, ez az irányított betegellátásban való részvétel következtében kibvül a modellkísérletben érintettek körével. Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be. Év Esetszám A következ táblázatban az esetszámok és a betegszám évi alakulását tüntettük fel, havi bontásban. Hónap Esetszám Betegek száma 2004 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen

12 A járóbeteg szakellátást igénybevevk megoszlása 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,3% 43,5% 17,2% 3,5% veresiek ellátása kistérségi ellátás budapestiek egyéb A járóbeteg szakellátást közel 80%-ban a veresegyházi kistérség lakosai veszik igénybe, ebbl 43,5%-ot a veresegyháziak. Diétás tanácsadást mködtetünk, 2004-ban 58 beteg jelent meg a diétás tanácsadáson, a betegszámot a szolgáltatás megismertetésével 2005-ben bvíteni kívánjuk. NAPPALI FEKTET-MEGFIGYEL RÉSZLEG A Misszió Kht. 10 ágyon nyújt aktív fekvbeteg szakellátást társadalombiztosítási finanszírozással a biztosítottak részére. Az ellátási forma elnye, hogy a beteg bejár a kezelésekre, nem kell befeküdnie, az ellátási forma a társadalombiztosítás szempontjából is költségkímél a hagyományos módon történ ellátáshoz képest. A nappali kórházat közel 80 %-ban a veresegyházi kistérség lakosai veszik igénybe ben 422 beteg ellátására került sor. REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY A Misszió Kht-n belül mköd osztály idegrendszeri sérültek és mozgásszervi megbetegedésekben szenvedk rehabilitációjára szakosodott. 20ágyon folyik a társadalombiztosítási finanszírozás keretében ellátás, 10 ágyat magánfinanszírozásban vehetnek csak igénybe a rászorulók ban 246 beteget látott el az osztály, ebbl idegrendszeri sérült 121 f, mozgásszervi betegségben szenved 125 f. A év folyamán nem sikerült az osztály kapacitását növelnünk, ezért a kapacitásbvítést a októberében ismételten kérelmeztük. Rehabilitációs szakambulancia: októbertl indult (heti 4 órában minden pénteken), ez a évben is mködött, melyre a betegek beutalás alapján érkeznek. Így vizsgálat alapján dönthet el a rehabilitációs osztályra történ felvétel szükségessége.

13 Az ambulanciát igénybe vev betegek száma fokozatosan növekszik, a vizsgált betegek száma 2004-ben 170 f volt. A fekvbeteg szakellátást igénybevevk élelmezésének megoldása céljából konyhát mködtetünk, a mködtetést a HACCP elírásoknak megfelelen végezzük. A munkatársakat rendszeren képezzük, tevékenységüket havonta auditáljuk. KÖZPONTI ÜGYELETI RENDSZER - alapellátás: kiterjed Veresegyház, Erdkertes, rbottyán és Csomád területére munkanapokon: 18 órától másnap reggel 7 óráig tart, szükség esetén (ügyeletet ellátó orvos kérése szerint) gépkocsivezett biztosítunk, 2005-tl minden nap biztosítunk gépkocsivezett is munkaszüneti napokon: reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig, szakképzett asszisztencia és gépkocsivezet segíti az ügyeletes orvosok munkáját - rehabilitációs osztály ügyeleti ellátása: munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart, az ügyeletes orvos munkáját minden esetben a szolgálatba beosztott ápolón és betegszállító segíti. TERVEINK AZ ELLÁTÁS TERÜLETEN A ÉVRE Betegdokumentáció fokozatos tovább fejlesztése KES szerinti auditra való felkészülés Ágykihasználtság további javítása Kapacitás bvítés esetén gyógytornász létszám fejlesztése Neuropsychológiai softwer beszerzése Önképzés, szakmai kongresszusokon, továbbképzéseken való szervezett részvétel Gyógyszerrendelés, gazdálkodás átszervezése igazodás az intézeti gyógyszerlistához Függesztrács beszerzése Kisérték beszerzések az osztály ellátási színvonalának javításához (pl. fejleszt játékok, pozícionáló párna stb.) Osztályos eltér átrendezése, könyvszekrény beszerzése Betegdokumentáció részére új szekrény beszerzése Jótékonysági hangverseny szervezése A Misszió Egészségügyi Központ minségügyi stratégiájában közeli cél a KES/JES tanúsítás megszerzése, valamint az Irányított Betegellátási Rendszer (IBR) minségbiztosításának kiépítése, távlati cél az EFQM modell jelenleg fejlesztés alatt álló Egészségügyi Minség Díjra történ pályázati lehetség feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében a Misszió Egészségügyi Központ minségügyi rendszerét úgy szeretnénk létrehozni és fejleszteni, hogy alkalmassá váljon az Egészségügyi Minség Díj eséllyel történ megpályázására.

14 MISSZIÓ MODELL ÉVI TEVÉKENYSÉGE Az irányított betegellátási modell az elmúlt évek egyik legjelentsebb és egyben legtöbbet vitatott egészségpolitikai reformtörekvése Magyarországon. Története során neve is többször módosult, nevezték már irányított betegellátási modellkísérletnek, késbb modellnek, majd irányított betegellátási rendszernek is. A rendszerben való részvétel feltétele egy egészségügyi szolgáltató (pl. háziorvos, háziorvosi szövetkezet, rendelintézet, kórház) által írt sikeres pályázat, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtani. A sikeres pályázó ezután szervezvé válik és elkezdheti programja megvalósítását hozzá csatlakozott háziorvosokkal együtt. A Misszió Egészségügyi Központ a kezdetektl 1999 július 1-tl vesz részt az irányított betegellátásban, és a legnagyobb szervez a kísérlet 18 résztvevje közül 145 szerzdött háziorvosa, 8 partner intézménye 62 településre kiterjed ellátási területe vonatkozásában. A 12 háziorvost és lakost felölel kezd csapatból a többszöri sikeres bvülési pályázatnak köszönheten érte el a Misszió Modell a mai méretét július 1. óta a Misszió Modellhez csatlakozott háziorvosok száma közel 140, az ellátott lakosság létszáma mintegy f, Pest, Heves megye és Budapest területén tevékenykedik a modell. Az irányított betegellátás újat hozott a magyar egészségügyben abban, hogy az addig elszigetelten dolgozó családorvosok között kapcsolatot teremett, egységes és a gyakorlatban is alkalmazott szakmai koncepciót hozott létre a leggyakoribb, népegészségügyi szempontból jelents betegségek kezelésére, gondozására. A szervez az OEP kinyújtott karjaként tevékenykedik, sajátjaként felügyeli a kifizetéseket, azaz kisebb költséggel oldja meg a betegellátást. Az így keletkezett megtakarítás által fejlesztési forrásokat teremtett a modell, amely nemcsak a betegségek gyógyítására hanem a megelzésre (prevenció) is összpontosít. A tudomány területén - ideértve az orvoslást is - információ hihetetlen mértékben és gyorsasággal szaporodnak, melyekkel lépést tartani, közöttük eligazodni nem könny, sok idt és erfeszítést igényl vállalkozás. A csatlakozott háziorvosok részére ezért továbbképzést szervezünk, melynek középpontjában a mindennapokban leggyakrabban elforduló és népegészségügyi szempontból igen fontos betegségekkel kapcsolatos tudományosan megalapozott ismeretek állnak. A Misszió a Modell indulása óta kétheti rendszerességgel szervez képzéseket a háziorvosai számára. Az ellátandó terület növekedésével párhuzamosan jelentsen megnttek ezeknek a képzéseknek a szervezési terhei, ezért az elméleti képzésre lépést tartva a kor követelményeivel - távoktatási rendszerben, az interneten tanulmányozható anyagok formájában van lehetség. Egy-egy régió családorvosai azonban kéthetenként személyesen találkoznak, ekkor a tanulságos esetek megbeszélésére és a közös ellátási koncepciók megbeszélésére kerül sor. A megelzés fontosságát nem gyzzük hangsúlyozni, és az irányított betegellátás szervezinek az OEP forrást is biztosít prevenciós programok szervezésére és mködtetésére. A Misszió prevenciós tevékenysége igen széleskör: az iskolai egészségnevelési programtól, az óvodai készségfejleszt játékok vásárlásán, a helyi kezdeményezések útján szervezd egészséges testmozgást és táplálkozást segít programok támogatásán át, a kérdíves rizikószrésen keresztül az újság és honlap (www.misszio.hu) szerkesztéséig terjed. Egészségkommunikációra az írott sajtót is használjuk. Misszió Világ havilapunk példányban jelenik, eljut a Misszió Modell által lefedett valamennyi területre.

15 Az ellátás ésszerbb megszervezésére ösztönöz a rendszer újszer finanszírozása, ennek lényege egy elvi számla, melynek a pozitív egyenlegét nevezzük megtakarításnak. Bevételként könyveli az OEP a szervez részére a csatlakozott lakosság létszámára a Misszió esetében emberre - felszorzott havi fejkvóta összegét. A fejkvóta azt fejezi ki, hogy az országos szinten egy év alatt mekkora összeget tervezett a biztosító egy állampolgár összes egészségügyi ellátására. A kiadási oldalon pedig levonják a tényleges költségeket, a kórházi ellátásért, a szakrendelés igénybevételéért kifizetett összegeket, a gyógyszer-, és a gyógyászati segédeszköz-támogatást, valamint a háziorvos kártyapénzét. Amennyiben a szervez jobban gazdálkodik a rábízott lakosokra jutó összeggel, vagyis a hozzá tartozó lakosok ellátását hatékonyabban szervezi meg, s a betegségek megelzésére helyezi a hangsúlyt, akkor az év végén valószínleg megtakarítást könyvelhet el. A keletkezett megtakarítást a modellben résztvev háziorvosi praxisok, szakrendelk, kórházak a betegellátás színvonalát emel beruházásokra fordíthatják. A megtakarítás nem felesleges pénz, amire nincsen szükség az egészségügyi ellátás biztosításához, hanem egy jobb szervezéssel, átgondolt orvosszakmai munkával felszabadított pótlólagos forrás, ami segíthet a kórházaknak, szakrendelknek és a háziorvosoknak abban, hogy legalább részben beszerezzék, pótolják az ellátáshoz szükséges eszközöket, és hogy felújítsák, kényelmesebbé tegyék a rendelket. FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT A MODELLBEN A Misszió Egészségügyi Központ 2004-ben pályázatot hirdetett A lakosság egészségi állapotának és az egészségügyi ellátás fejlesztéséért címmel. A leadási határidig összesen 63 pályamunka érkezett. Hat témában nyújthatták be pályázatukat az önkormányzati és egészségügyi intézmények, civil szervezetek, az egészségügyi dolgozók, az önkormányzatok és ezek társulásai: 1. Prevenciós és egészségfejlesztési programok 2. Minségbiztosítási technikák bevezetése, minségfejlesztés 3. Emeltszint gondozási, disease management programok bevezetése 4. Infokommunikációs rendszerek létrehozása, fejlesztése 5. Az ellátás minségét és hatékonyságát javító eszközök, berendezések beszerzése 6. Képzés, konferencia részvétel támogatása, szakirodalom beszerzése Nagy örömünkre szolgált, hogy a modellhez csatlakozott háziorvosokon és intézményeken túl több civil szervezet, önkormányzat és önkormányzati intézmény is benyújtotta programtervét. A 63 pályázó összesen forint értékben tervezett programokat, melybl forintot önrészként jelölték meg. A 39 gyztes pályázó összesen Ft támogatáson osztozhat, amelyet a közel 17,5 millió Ft saját forrással együtt programjaik megvalósításához kell felhasználniuk, így összesen majdnem 50 millió forintot fordítanak majd az egészségügyi ellátás jobbítására, valamint a Misszió Modell területén élk egészségi állapotának javítását célzó programokra. A gyztes pályázókkal támogatási szerzdést kötöttünk, melyben szabályoztuk a kifizetések ütemezését valamint a szakmai beszámolók tartalmát és rendjét.

16 A MISSZIÓ MODELL PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGE A Misszió Egészségügyi Központ irányított betegellátási modellkísérletének hangsúlyos célkitzése a költséghatékonyabb egészségügyi ellátás megvalósítása mellett a modellbe tartozó lakosság egészségi állapotának és életminségének javítása. A lakosság egészségének megrzése, fejlesztése céljából a megelzés mindhárom formáját, a primer, szekunder, valamint tercier prevenciós módszereket egyaránt szükséges alkalmazni. Misszió modell prevenciós programjai évben 1. Kérdíves rizikószrés 1.1. szív-érrendszeri betegségek megelzésére 1.2. emésztrendszeri (kolorektális) onkológiai betegségek megelzésére 1.3. légúti onkológiai betegségek megelzésére 2. Iskolai egészségfejlesztés 3. Szív-érrendszeri kockázatcsökkent prevenciós programok bels pályázati rendszer keretében 4. Egészségkommunikáció A szív-és érrendszeri prevenciós tevékenység célcsoportja a szív és érrendszeri betegség kialakulására fokozott kockázatot visel felntt korú, év közötti lakosság. A programunk különös tekintettel koncentrál az aktív, magukat egészségesnek tartó középkorú férfiakra, mivel k azok a szív-érrendszeri betegségekre különösen veszélyeztetett populáció, akik nem jelennek meg az egészségügyi ellátórendszerben a súlyos egészségügyi problémák jelentkezése eltt. A megnevezett célcsoport az országos adatok szerint az adott terület vagy régió felntt populációjának %-a. Iskolai egészségfejlesztési program célcsoportja az iskolába járó éves korosztály. A 4 évet átível, ötödik osztálytól nyolcadikig tartó, felmen rendszer prevenciós program lehetséget nyújt arra, hogy a program hosszútávon lefedje a teljes év közötti populációt. A célcsoport a teljes lakosság kb. 4-5 %-a júniusában lezárult, majd szeptemberben ismét elkezddött az egészségfejleszt foglalkozások szervezése, és megvalósítása. Több éves tapasztalat szerint az éves program májusában fejezdik be. Az egészségfejleszt órák megtartása az egyes iskolákban nem egyforma rend szerint történik. Van, ahol a tanév folyamán elosztva, és van, ahol a témakörök zöme az iskola hagyományaihoz tartozó úgynevezett Iskola-napok keretében kerül megvalósításra. Az egyes témakörök csekély módosulással minden tanévben azonosak: egészséges táplálkozás, tartásjavító gerinctorna, drog-prevenció, önismeret, kommunikáció, serdülkor testi, lelki sajátosságai, fog-prevenció, daganatos betegségek prevenciója, biztonság megrzése. Ezekben a témakörökben összesen a 2004/2005-ös tanévben közel óra kerül megtartásra. Az iskolai programban résztvev települések, iskolák, osztályok, éves diákok számszer adatainak alakulása a 2003/2004-es tanévben.

17 Tanév Települések Iskolák Osztályok Tanulók száma száma száma száma 1999/ / / / / / Bels pályázati rendszerben megvalósuló prevenciós programok célcsoportjai elssorban a modell területén él lakosság körébl a szív-érrendszeri megbetegedés kialakulása szempontjából fokozott kockázatot viselk. Mivel primer prevenció jelentsége rendkívül nagy, ezért a kockázatcsökkent programokban részt vehetnek mindazok, akik a rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás segítségével kívánnak tenni egészségük megrzésért. A prevenciós források egy részének felhasználásával mködtetett kockázatcsökkent programok az egyénre szabott rizikócsökkent, egészségmegrz tevékenységek végzésére és az egészségesebb életmód választására nyújtanak lehetséget. Sok program már cofinanszírozással fut, vagyis a település is hozzájárul a megvalósításhoz, például kedvezbb terembérleti díjjal, egyéb önervel. A co-finanszírozásra tudatosan törekszünk. A résztvevk jelents eredményeket érnek el azon tényezkben, amelyek komoly rizikót jelentenek a szív-érrendszeri betegségek kialakulására, hisz a résztvevk 50%-ánál testsúlycsökkenés; 53%-ban vérnyomáscsökkenés, 10%-nál a szedett gyógyszerek mennyiségének csökkenése tapasztalható. A negyedévenként kitöltésre kerül kérdív szerint a résztvevk 65%-a elsajátította a tevékenységeket, 40%-ának ntt az önbizalma saját megítélése szerint, 45-50%-uk változtatott életmódján vagy a fizikai aktivitás növelésével, vagy a táplálkozási szokásai megváltoztatásával, és közel 40%-uk ítéli úgy, hogy egészségi állapota javult. Azoknál a mutatóknál, amelyek kérdív-kitöltéssel ismerhetk meg, a kapott számot a kérdív-kitöltk számához, a többit az össz-létszámhoz viszonyítjuk. A rendszeres részvételi arány nem túl magas, 40-45% között mozog, de figyelembe kell venni, hogy a résztvevk többsége aktív munkavállaló. Egészségkommunikációnk célcsoportjai a modellben résztvev különböz szereplk (háziorvosok, egészségügyi szakdolgozók, nem egészségügyi szakemberek, betegek, magas rizikójúak, egészséges lakosok, laikusok, stb. A kommunikációnk nyelvezetét és a használt eszközöket a célcsoportokhoz igazítjuk. Kérdíves elszrésen alapuló szív-érrendszeri, valamint légúti és emésztrendszeri onkológiai prevenció szervezése. A kérdíves rizikószrés célja, hogy a magyarországi vezet népbetegségek (szív-érrendszeri betegségek, daganatos betegségek) kialakulásáért felels rizikótényezkkel él, még nem beteg személyeket idben, lehetleg a megbetegedés eltti fázisban megtaláljuk és az idben történ orvosi vizsgálatot követen szükség esetén kezeléssel, korai gondozásba vétellel ellássuk, illetve rizikócsökkent, egészséges életmódot támogató programokba bevonjuk. A modellbe tartozó háziorvosok a kérdív alapján magas rizikó miatt kiemelt személyek kivizsgálását egységes protokoll alapján végzik. Kiemelten fontosnak tartjuk a háziorvoshoz nem járó, kialakult betegséggel még nem, de szív-érrendszeri, és emésztrendszeri onkológiai

18 betegség kialakulására magas kockázatot viselk aktív megkereséssel történ prevencióba vonását. Ebben a tevékenységben van kiemelked szerepe a Misszió prevenciós aktivista hálózatának. A prevenciós aktivisták földrajzi területi szempontokat figyelembe véve tartják a kapcsolatot a modellbe tartozó háziorvosokkal, és segítik prevenciós munkájukat. A prevenciós aktivisták közvetlen kapcsolatot tartanak a területükön él lakosokkal, minden lehetséges módon támogatják az elszr kérdívek kitöltetését, valamint segítik az egészséges életmód ersítésével kapcsolatos civil kezdeményezéseket. A kérdíves rizikószr programunk indulása óta összesen db kérdív érkezett vissza feldolgozásra olyan lakosok körébl, akik a Misszió modellhez csatlakozott háziorvoshoz tartoznak. A visszaküldött kérdívek értékelhetségi aránya ugyanolyan kedvez, mint az elz évben, 91,38%. A visszaküldött kérdívek között továbbra is magasabb a nk aránya (n 60%, férfi 40%). A kérdív-kitöltk 65%-a tartozik a célcsoportba (35-65 évesek). Az elszr kérdív adatainak elemzése során látható, hogy a szív-érrendszeri betegségre az értékelhet kérdívkitöltk 40%-a, emésztrendszeri daganatos megbetegedésre 10%-a, légzrendszeri daganatos megbetegedésre 14%-a visel magas kockázatot. Természetesen a kiszrt betegeknek elkezddött a megfelel háziorvosi, szükség esetén szakorvosi kezelése, illetve a háziorvosi gondozásba vétel. Mérésekkel, elssorban a lakosság egészségügyi adatainak feldolgozásával szeretnénk alátámasztani a program eredményességét, de a hosszútávon eredményes tevékenységnek nem minden összetevje számszersíthet. A kérdíves rizikószrés eredményeinek mérését az OEP által megadott, minden modellre egységes indikátor rendszer szerint végeztük. A háziorvosok és a Misszió prevenciós csoportja között az adatszolgáltatás a fejlesztés eredményeként teljes kören elektronikus formában történik. Az adatforgalom havi rendszeresség, a háziorvoshoz kötött adatbázis tartalmazza a magas rizikót visel személy adatait, késbbiekben az elvégzett vizsgálatok eredményeit. A szív-érrendszeri szrés egységes ellátási protokollja biztosítja a Misszió modell területén az egységesen magas színvonalú, szakmai alapokon nyugvó prevenciós munkát. A kérdíves elszrés informatikai hátterének mködését, háziorvosi felhasználhatóságát folyamatosan figyelemmel kísérjük, az esetlegesen felmerül problémák kezelését kiemelten kezeljük. A web-kulcsos hardvervédelmet alkalmazó módszerrel egy korszer és biztonságos informatikai rendszer kialakítása vált lehetvé, melyet a háziorvosok egyszeren és pontosan tudnak használni. Prevenciós programjaink illeszkednek a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitzéseihez decemberében elkészítettük évi prevenciós tervünket, melyben a legfbb változás, hogy terveink szerint januárjától megszüntetjük légúti onkológiai programunkat. Ennek indoklása: ers tudományos (level of evidence: A) evidencia van arra, hogy a tüdrák szrése mellkas átvilágítással (felvétellel) bizonyítottan nem hatásos. (The Cochrane Library, 2004) elejétl inkább a megelzés hatásosabb módszereire csoportosítanánk át erinket, azaz elssorban az iskolai egészségfejlesztési program elemei között helyezünk nagyobb hangsúlyt a dohányzás megelzésére. A Misszió Egészségügyi Központ prevenciós csoportja a pályázatban vállalt tevékenységeken kívül aktívan részt vesz a modell területén szervezett települési egészségmegrzési programokon - munkatársaink vérnyomásméréssel, BMI számítással, emlönvizsgálattal,

19 életmódi tanácsokkal, prevenciós kérdív kitöltetésével támogatják a lakosság egészségmegrzését. A prevenció, és a közösségfejlesztés lehetségeirl március 25-én tartottunk eladást az irányított betegellátási rendszerben szerzett tapasztalatok alapján Szegeden az Orvostudományi Egyetem Fiskolai Karának végz évfolyamos diplomás ápolói számára. Veresegyház és környékének lakosai körében nagy látogatottsággal mköd emlönvizsgálati programunk Gyöngyös környéki kiterjesztése érdekében a programban részt vev háziorvosi asszisztensek részére a Magyar Rákellenes Liga munkatársai tartanak önvizsgálat betanítására felkészít tréninget. Egerben szeptember én megrendezésre kerül Agria napok keretében a Misszió képviseletében a területen tevékenyked prevenciós aktivista szervezésében egészségfejleszt program volt. Ennek keretében a szív-érrendszeri elszr kérdív kitöltetése, vérnyomásmérés, BMI számítás, fogászati prevenció, életmódi tanácsok adása történt július 2-án Veresegyházon a Misszió Egészségnap alkalmából a korszer táplálkozás szempontjait figyelembe véve készült ételek, cukormentes rostos üdítk kóstoltatása, receptek terjesztése, táplálkozási tanácsok adása. December hó folyamán a prevenciós csoport munkatársai korszer szakirodalom felhasználásával felkészültek a 2005-ös év elején megvalósuló háziorvosi képzésre, melynek témája lesz a megelzés elméleti és módszertani lehetségei az alapellátásban. A képzés két színtéren fog megvalósulni. Egyik színtér a rendszeres háziorvosi képzés (Eger, Gyöngyös, Veresegyház, Budapest, Heves, Füzesabony helyszíneken), a másik pedig a Misszió munkatársai által e célra kifejlesztett (kepzes.misszio.hu) web-felületen, a távoktatási rendszer részeként lesz elérhet. Veresegyházon december 6-án megrendezésre került a már hagyományosnak nevezhet Egészséges Mikulás települési egészségnap. Ennek keretében a gyermekek számára kézmves és mozgásos játékok, fogászati totó, a felntteknek pedig az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás, eml önvizsgálat, vérnyomásmérés, BMI számítás, egészséges ételekbl ételkóstoló és recept, prevenciós elszr kérdív kitöltésére volt lehetség.

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

2004. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. School of Business Közhasznú Társaság 6724 Szeged, Körtöltés 32.IV. em. 10.

2004. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. School of Business Közhasznú Társaság 6724 Szeged, Körtöltés 32.IV. em. 10. School of Business Közhasznú Társaság 6724 Szeged, Körtöltés 32.IV. em. 10. Adószám: 18376926-2-06 Cégjegyzékszám: 06-14 -000117 KSH besorolási szám: 18376926802257206 2004. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 2007. évi Közhasznúsági jelentése az Alapítvány képviselője Az Alapítvány a Preventív Medicináért Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznú jelentése évrl

Közhasznú jelentése évrl Magyar Gyorsulási Szövetség Közhasznú jelentése 2006. évrl A szövetség elnöke 2005. november 28.-án nyújtotta be a nyilvántartásba vételi kérelmet. A B-A-Z. Megyei Bíróság 11.Pk.60.013/2006/2. szám alatti

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Osztályfnökök Országos Szakmai Egyesülete Közhasznúsági jelentés

Osztályfnökök Országos Szakmai Egyesülete Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2006. január 1 2006. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 9355/2001-1-42 Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrl Egyesületünket 2001-ben jegyezték be, jelenleg 80 tagja van.

Részletesebben

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG 1 8 1 5 8 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MESZ közhasznúsági jelnetés 20/a melléklet Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszersített Beszámolója Éves zárómérleg 2009. január 01. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft évi. Közhasznúsági jelentése. Wágner Zita ügyvezető igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi Közhasznúsági jelentése Wágner Zita ügyvezető igazgató A KFT a cégbejegyzéskor közhasznú szervezetként lett bejegyezve. Számviteli beszámoló Tevékenységünket

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

!"#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##%

!#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##% '( %$)#* )+*%,!"#$%&!"" #$%&'())%$%&*+ #$%&'+',!-- # ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##% 6( *$**#$**#7#)#/0$)* 7)*.&5###5-###%./#/.*8) *#$* *0* (.#*$/.*&/0$)9##

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6.

KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KOVÁCS MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 1054 Budapest, Hold utca 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012. év Budapest, 2013. március 31. Oldal: 1 / 6 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Kovács Máté Alapítvány Számviteli Beszámolója

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels vámház u. 73. 18308080-9133-529-02 Pk.60.093/1995 2007. évi e Pécs, 2008. április 07. Háber János elnök 1, Számviteli beszámoló Ifjúsági Unió Pécs Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök 731 068-638 849 I. Immateriális javak 58 307 36 238 II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Budapest, 2009. február 24. 1 TARTALOM: 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2009. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2010. május 31. Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben