Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervektl, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke Vezet tisztségviselknek nyújtott juttatások összege A közhasznú tevékenységrl szóló rövid szakmai beszámoló Veresegyház, május 18. Dr. Horváth Ágnes ügyvezet igazgató

2 1. Számviteli beszámoló A számviteli beszámoló tartalma: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

3 2. Közhasznúsági eredménykimutatás Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: eft Közhasznúsági eredménykimutatás A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B Vállalkozási tevékenység bevétele C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 10 E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás 146 Egyéb ráfordítások Pénzügyi mveletek ráfordításai 44 Rendkívüli ráfordítások 0 F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás eltti eredmény (C-F) H Adófizetési kötelezettség 0 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A Személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebbl: megbízási díjak tiszteletdíjak 0 2. Személyi jelelg egyéb kifizetések Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások ebbl: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 családorvosi megtakarítás részesedés intézményi megtakarítás részesedés fejlesztési, prevenciós pályázat keretében nyújtott támogatás

4 Támogatást nyújtó megnevezése 3. Költségvetési támogatás felhasználása Támogatás összege eft Oktatási Minisztérium Egészségügyi-, Szociálisés Családügyi Minisztérium Egészségügyi-, Szociálisés Családügyi Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium ESZTB Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP Fvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztára Pest Megyei Munkaügyi Központ Felhasználás célja NKFP 1/017/2001 pályázat megvalósítása "Egészséges munkahelyek" pályázati program megvalósítása "A szív-érrendszeri betegség kialakulásának elkerülése céljából kockázatcsökkent programok" megvalósítása SZT-IS-7/202/2002 IHM pályázat megvalósítása 2267/2004/9 ESZTB pályázat megvalósítása egészségügyi szakellátás Irányított betegellátási modellkísérlet (IBM) elvi folyószámla bevételi többlete Felhasznált összeg eft Prevenció IBM IBM szervezés Bértámogatás TB kifizethely költségtérítése közhasznú munkavégzés támogatása Megjegyzés a pályázat 2001-ben kezddött, lezárására 2004-ben került sor a költségvetési törvény értelmében az IBM szervez által az érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra egészségügyi dolgozók évi 50%-os béremelésének költségeire

5 4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás tkeelem megnevezése évi nyitó eft évi növekedés eft évi csökkenés eft évi záró eft jegyzett tke jegyzett, de be nem fizetett tke 0 tketartalék 0 eredménytartalék lekötött tartalék 0 értékelési tartalék 0 mérleg szerinti eredmény összesen A saját tke a évi mérleg szerinti eredménnyel ntt, aminek értéke ezer forint.

6 5. Cél szerinti juttatások kimutatása A 2004-es üzleti évben a modellszervezéshez kapcsolódóan a Társaság eft támogatást juttatott, az alábbiak szerint: Juttatás megnevezése Támogatás összege (eft) családorvosok megtakarítás-részesedése szerzdött intézmények megtakarítás-részesedése fejlesztési, prevenciós pályázatok folyósított támogatásai

7 6. A központi költségvetési szervektl, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke Központi költségvetési szervtl kapott támogatások Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Oktatási Minisztérium NKFP 1/017/2001 pályázat Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium P/2003/323/21 pályázat Egészségügyi-, Szociális- és Családügyi Minisztérium JB-2003/841/5-10 pályázat Informatikai és Hírközlési Minisztérium SZT-IS-7/202/2002 pályázat ESZTB 2267/2004/9 pályázat Összesen Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások Egészségbiztosítási alaptól: Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészségügyi szakellátás Országos Egészségbiztosítási Pénztár Irányított betegellátási modellkísérlet (IBM) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezi alap Országos Egészségbiztosítási Pénztár Prevenció IBM Országos Egészségbiztosítási Pénztár IBM szervezés Országos Egészségbiztosítási Pénztár Bértámogatás OEP Fvárosi és Pest Megyei TB kifizethely 1 %-os egészségbiztosítási Pénztára költségtérítése Összesen Munkaerpiaci alaptól: Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Pest Megyei Munkaügyi Központ Közhasznú munkavégzés

8 7. Vezet tisztségviselknek nyújtott juttatások A 2004-es üzleti évben a társaság az ügyvezet igazgató részére összesen eft juttatást adott. Ennek megoszlása a következ volt: Bér, tiszteletdíj járulékokkal Költségtérítés Természetbeni juttatás eft 62 eft 510 eft A felügyel bizottság munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2004-es üzleti évben a vezet tisztségviselk részére elleg, kölcsön folyósítása nem történt.

9 8. A közhasznú tevékenységrl szóló rövid szakmai beszámoló A Misszió Kht azért jött létre, hogy egy modern, független, de az országos hálózatba szervesen illeszked egészségügyi ellátó rendszer kerüljön kidolgozásra, megvalósításra és mködtetésre. Ennek megvalósítása érdekében óta részt vesz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által koordinált irányított betegellátási modellkísérletben. A Misszió Kht az intézményt felkeres magyar biztosítottaknak vagy azzal egyenérték jogviszonnyal rendelkezknek a társadalombiztosítás keretén belül, térítésmentesen nyújtja szolgáltatásait. A modellkísérlet keretében az intézményben jelentkez betegek számára biztosítja a legmagasabb szint betegellátást saját intézményében vagy a vele szerzdésben álló egészségügyi szolgáltatóknál. A Misszió Egészségügyi Központ Kht. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányított betegellátási modellkísérlete keretében betegellátás teljes folyamatát menedzseli, melynek keretében különös figyelmet szentel az egészségmegrzés, a betegség megelzés, az egészségfejlesztés és a korszer, hatékony gyógymódok szerepének ersítésére. A lakosság ellátása színvonala egyenlvé tétele és emelése érdekében helyi eljárásrendeket dolgoz ki. Tevékenységünket a lakosság megelégedésére kívánjuk végezni, az elégedettséget havonta monitorozzuk. A Misszió Egészségügyi Központ Kht. mint egészségügyi szolgáltató 2004-ben járóbeteg szakellátást, 10 ágyas Fektet-megfigyel Nappali Kórházi ellátást, és április 1-tl 20 OEP által finanszírozott és 10 nem finanszírozott ágyon Rehabilitációs Osztályt mködtetett. A Misszió Egészségügyi Központ, mint az irányított betegellátási modell egyik szervezje. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzdés alapján a évben július 1. óta ezer fs kockázatközösség teljes kör egészségügyi ellátását szervezi. A tudatos prevenciós tevékenység és betegút szervezés eredményeként az allokációs hatékonyság javításával mintegy 7,1 %-os megtakarítást ért el a modell. Nagy hangsúlyt fordítunk munkatársaink képzésére és továbbképzésére. E tevékenységünk keretében részben saját magunk szervezünk képzést, illetve támogatjuk munkatársaink továbbképzéseken való részvételét. Az egészségügyi törvény elírásainak megfelelen bels minségirányítás rendszert. A as évben kezdtük meg a Kórházi Ellátási Standardok, majd a Járóbeteg Ellátási Standardok minségügyi rendszerének kiépítését. A évben rendszerünk küls tanúsíttatását tervezzük. Tevékenységeinket az arra jogosultak rendszeresen ellenrzik. A MEP szakemberei elvégezték a Misszió Modell teljes kör szakmai és pénzügyi ellenrzését. Az ellenrzés kiterjedt a Misszió Egészségügyi Központra mint szervezre és mind Pest megyében, mind Heves megyében több háziorvos kollégára. Az ellenrzésre való felkészülés során intézményünk tételes ellenrzést végzett a háziorvosoknál és a szerzdött intézményeknél. A MEP ellenrzés során intézményünknél nem merült fel probléma sem a szakmai, sem a pénzügyi elszámolást illeten. Az idei évben az irányított betegellátási modellkísérlet

10 ellenrzése során az ÁSZ is ellenrizte intézményünk ez irányú mködését, több területen a Misszió Egészségügyi Központ Kht. által folytatott tevékenységet best practice -nek nyilvánította. A Misszió Egészségügyi Központ az ÁNTSZ mködési engedély birtokában végzi tevékenységét, ennek megújítása során ismét a határozatlan idre szóló mködési engedélyt kapta meg. Az épület és eszközpark 6 éves kora az állagmegóvás, felújítás, átalakítás feladatainak növekedését hozta, feladatunknak tekintjük az intézmény gép-mszerparkjának, állagának folyamatos fejlesztését. Beruházások: - sor került a szakrendelések klimatizálására - a sebészeti szakrendelben és részben a fizioterápián sor került a burkolat cseréjére - a radiológiára új ultrahang beszerzésére került sor - bvítettük az intézmény parkolóhelyeket Szabadids programok, csapatépítés: - 5 éves a Misszió a Ház már hagyományos születésnapi ünnepség - 5 éves a Misszió - az ünnepi alkalomból tudományos konferencia szervezése - tavasszal Egészséges gulyás parti szervezésére került sor az intézmény kertjében - Szarvason voltunk 2 és fél napos csapatépít programon - Közös, már tradíciónak számító karácsonyi ünnepségünket megtartottuk, és a rehabilitációs osztály is megszervezte a betegeknek Elvégzett feladatok: - részlegvezetk megbízatásának meghosszabbítása - különböz ellenrzések eredményes lezárása (ÁNTSZ, Munkavédelmi, MEP) - továbbképzések szervezése az asszisztencia részére (saját és küls) - a város és a kistérség különböz rendezvényein, illetve azok szervezésében vettünk részt (Majális, Egészséges Mikulás, egészségnapok stb.) - további kapcsolatok építése a munkaügyi központtal közhasznú dolgozók foglalkoztatása - az év folyamán gyakorlóhelyet biztosítottunk a gyógymasszr és gyógytornász hallgatóknak

11 JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS A Misszió Kht. 19 szakrendelésen 323 szakorvosi és 122 nem szakorvosi órában végez a társadalombiztosítás által finanszírozott formában járóbeteg szakellátást. Ellátási területe alapveten a kistérségre terjed ki, ez az irányított betegellátásban való részvétel következtében kibvül a modellkísérletben érintettek körével. Az alábbi táblázatban a járóbeteg szakellátáson ellátott esetszámokat mutatjuk be. Év Esetszám A következ táblázatban az esetszámok és a betegszám évi alakulását tüntettük fel, havi bontásban. Hónap Esetszám Betegek száma 2004 I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen

12 A járóbeteg szakellátást igénybevevk megoszlása 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,3% 43,5% 17,2% 3,5% veresiek ellátása kistérségi ellátás budapestiek egyéb A járóbeteg szakellátást közel 80%-ban a veresegyházi kistérség lakosai veszik igénybe, ebbl 43,5%-ot a veresegyháziak. Diétás tanácsadást mködtetünk, 2004-ban 58 beteg jelent meg a diétás tanácsadáson, a betegszámot a szolgáltatás megismertetésével 2005-ben bvíteni kívánjuk. NAPPALI FEKTET-MEGFIGYEL RÉSZLEG A Misszió Kht. 10 ágyon nyújt aktív fekvbeteg szakellátást társadalombiztosítási finanszírozással a biztosítottak részére. Az ellátási forma elnye, hogy a beteg bejár a kezelésekre, nem kell befeküdnie, az ellátási forma a társadalombiztosítás szempontjából is költségkímél a hagyományos módon történ ellátáshoz képest. A nappali kórházat közel 80 %-ban a veresegyházi kistérség lakosai veszik igénybe ben 422 beteg ellátására került sor. REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY A Misszió Kht-n belül mköd osztály idegrendszeri sérültek és mozgásszervi megbetegedésekben szenvedk rehabilitációjára szakosodott. 20ágyon folyik a társadalombiztosítási finanszírozás keretében ellátás, 10 ágyat magánfinanszírozásban vehetnek csak igénybe a rászorulók ban 246 beteget látott el az osztály, ebbl idegrendszeri sérült 121 f, mozgásszervi betegségben szenved 125 f. A év folyamán nem sikerült az osztály kapacitását növelnünk, ezért a kapacitásbvítést a októberében ismételten kérelmeztük. Rehabilitációs szakambulancia: októbertl indult (heti 4 órában minden pénteken), ez a évben is mködött, melyre a betegek beutalás alapján érkeznek. Így vizsgálat alapján dönthet el a rehabilitációs osztályra történ felvétel szükségessége.

13 Az ambulanciát igénybe vev betegek száma fokozatosan növekszik, a vizsgált betegek száma 2004-ben 170 f volt. A fekvbeteg szakellátást igénybevevk élelmezésének megoldása céljából konyhát mködtetünk, a mködtetést a HACCP elírásoknak megfelelen végezzük. A munkatársakat rendszeren képezzük, tevékenységüket havonta auditáljuk. KÖZPONTI ÜGYELETI RENDSZER - alapellátás: kiterjed Veresegyház, Erdkertes, rbottyán és Csomád területére munkanapokon: 18 órától másnap reggel 7 óráig tart, szükség esetén (ügyeletet ellátó orvos kérése szerint) gépkocsivezett biztosítunk, 2005-tl minden nap biztosítunk gépkocsivezett is munkaszüneti napokon: reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig, szakképzett asszisztencia és gépkocsivezet segíti az ügyeletes orvosok munkáját - rehabilitációs osztály ügyeleti ellátása: munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart, az ügyeletes orvos munkáját minden esetben a szolgálatba beosztott ápolón és betegszállító segíti. TERVEINK AZ ELLÁTÁS TERÜLETEN A ÉVRE Betegdokumentáció fokozatos tovább fejlesztése KES szerinti auditra való felkészülés Ágykihasználtság további javítása Kapacitás bvítés esetén gyógytornász létszám fejlesztése Neuropsychológiai softwer beszerzése Önképzés, szakmai kongresszusokon, továbbképzéseken való szervezett részvétel Gyógyszerrendelés, gazdálkodás átszervezése igazodás az intézeti gyógyszerlistához Függesztrács beszerzése Kisérték beszerzések az osztály ellátási színvonalának javításához (pl. fejleszt játékok, pozícionáló párna stb.) Osztályos eltér átrendezése, könyvszekrény beszerzése Betegdokumentáció részére új szekrény beszerzése Jótékonysági hangverseny szervezése A Misszió Egészségügyi Központ minségügyi stratégiájában közeli cél a KES/JES tanúsítás megszerzése, valamint az Irányított Betegellátási Rendszer (IBR) minségbiztosításának kiépítése, távlati cél az EFQM modell jelenleg fejlesztés alatt álló Egészségügyi Minség Díjra történ pályázati lehetség feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében a Misszió Egészségügyi Központ minségügyi rendszerét úgy szeretnénk létrehozni és fejleszteni, hogy alkalmassá váljon az Egészségügyi Minség Díj eséllyel történ megpályázására.

14 MISSZIÓ MODELL ÉVI TEVÉKENYSÉGE Az irányított betegellátási modell az elmúlt évek egyik legjelentsebb és egyben legtöbbet vitatott egészségpolitikai reformtörekvése Magyarországon. Története során neve is többször módosult, nevezték már irányított betegellátási modellkísérletnek, késbb modellnek, majd irányított betegellátási rendszernek is. A rendszerben való részvétel feltétele egy egészségügyi szolgáltató (pl. háziorvos, háziorvosi szövetkezet, rendelintézet, kórház) által írt sikeres pályázat, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtani. A sikeres pályázó ezután szervezvé válik és elkezdheti programja megvalósítását hozzá csatlakozott háziorvosokkal együtt. A Misszió Egészségügyi Központ a kezdetektl 1999 július 1-tl vesz részt az irányított betegellátásban, és a legnagyobb szervez a kísérlet 18 résztvevje közül 145 szerzdött háziorvosa, 8 partner intézménye 62 településre kiterjed ellátási területe vonatkozásában. A 12 háziorvost és lakost felölel kezd csapatból a többszöri sikeres bvülési pályázatnak köszönheten érte el a Misszió Modell a mai méretét július 1. óta a Misszió Modellhez csatlakozott háziorvosok száma közel 140, az ellátott lakosság létszáma mintegy f, Pest, Heves megye és Budapest területén tevékenykedik a modell. Az irányított betegellátás újat hozott a magyar egészségügyben abban, hogy az addig elszigetelten dolgozó családorvosok között kapcsolatot teremett, egységes és a gyakorlatban is alkalmazott szakmai koncepciót hozott létre a leggyakoribb, népegészségügyi szempontból jelents betegségek kezelésére, gondozására. A szervez az OEP kinyújtott karjaként tevékenykedik, sajátjaként felügyeli a kifizetéseket, azaz kisebb költséggel oldja meg a betegellátást. Az így keletkezett megtakarítás által fejlesztési forrásokat teremtett a modell, amely nemcsak a betegségek gyógyítására hanem a megelzésre (prevenció) is összpontosít. A tudomány területén - ideértve az orvoslást is - információ hihetetlen mértékben és gyorsasággal szaporodnak, melyekkel lépést tartani, közöttük eligazodni nem könny, sok idt és erfeszítést igényl vállalkozás. A csatlakozott háziorvosok részére ezért továbbképzést szervezünk, melynek középpontjában a mindennapokban leggyakrabban elforduló és népegészségügyi szempontból igen fontos betegségekkel kapcsolatos tudományosan megalapozott ismeretek állnak. A Misszió a Modell indulása óta kétheti rendszerességgel szervez képzéseket a háziorvosai számára. Az ellátandó terület növekedésével párhuzamosan jelentsen megnttek ezeknek a képzéseknek a szervezési terhei, ezért az elméleti képzésre lépést tartva a kor követelményeivel - távoktatási rendszerben, az interneten tanulmányozható anyagok formájában van lehetség. Egy-egy régió családorvosai azonban kéthetenként személyesen találkoznak, ekkor a tanulságos esetek megbeszélésére és a közös ellátási koncepciók megbeszélésére kerül sor. A megelzés fontosságát nem gyzzük hangsúlyozni, és az irányított betegellátás szervezinek az OEP forrást is biztosít prevenciós programok szervezésére és mködtetésére. A Misszió prevenciós tevékenysége igen széleskör: az iskolai egészségnevelési programtól, az óvodai készségfejleszt játékok vásárlásán, a helyi kezdeményezések útján szervezd egészséges testmozgást és táplálkozást segít programok támogatásán át, a kérdíves rizikószrésen keresztül az újság és honlap (www.misszio.hu) szerkesztéséig terjed. Egészségkommunikációra az írott sajtót is használjuk. Misszió Világ havilapunk példányban jelenik, eljut a Misszió Modell által lefedett valamennyi területre.

15 Az ellátás ésszerbb megszervezésére ösztönöz a rendszer újszer finanszírozása, ennek lényege egy elvi számla, melynek a pozitív egyenlegét nevezzük megtakarításnak. Bevételként könyveli az OEP a szervez részére a csatlakozott lakosság létszámára a Misszió esetében emberre - felszorzott havi fejkvóta összegét. A fejkvóta azt fejezi ki, hogy az országos szinten egy év alatt mekkora összeget tervezett a biztosító egy állampolgár összes egészségügyi ellátására. A kiadási oldalon pedig levonják a tényleges költségeket, a kórházi ellátásért, a szakrendelés igénybevételéért kifizetett összegeket, a gyógyszer-, és a gyógyászati segédeszköz-támogatást, valamint a háziorvos kártyapénzét. Amennyiben a szervez jobban gazdálkodik a rábízott lakosokra jutó összeggel, vagyis a hozzá tartozó lakosok ellátását hatékonyabban szervezi meg, s a betegségek megelzésére helyezi a hangsúlyt, akkor az év végén valószínleg megtakarítást könyvelhet el. A keletkezett megtakarítást a modellben résztvev háziorvosi praxisok, szakrendelk, kórházak a betegellátás színvonalát emel beruházásokra fordíthatják. A megtakarítás nem felesleges pénz, amire nincsen szükség az egészségügyi ellátás biztosításához, hanem egy jobb szervezéssel, átgondolt orvosszakmai munkával felszabadított pótlólagos forrás, ami segíthet a kórházaknak, szakrendelknek és a háziorvosoknak abban, hogy legalább részben beszerezzék, pótolják az ellátáshoz szükséges eszközöket, és hogy felújítsák, kényelmesebbé tegyék a rendelket. FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT A MODELLBEN A Misszió Egészségügyi Központ 2004-ben pályázatot hirdetett A lakosság egészségi állapotának és az egészségügyi ellátás fejlesztéséért címmel. A leadási határidig összesen 63 pályamunka érkezett. Hat témában nyújthatták be pályázatukat az önkormányzati és egészségügyi intézmények, civil szervezetek, az egészségügyi dolgozók, az önkormányzatok és ezek társulásai: 1. Prevenciós és egészségfejlesztési programok 2. Minségbiztosítási technikák bevezetése, minségfejlesztés 3. Emeltszint gondozási, disease management programok bevezetése 4. Infokommunikációs rendszerek létrehozása, fejlesztése 5. Az ellátás minségét és hatékonyságát javító eszközök, berendezések beszerzése 6. Képzés, konferencia részvétel támogatása, szakirodalom beszerzése Nagy örömünkre szolgált, hogy a modellhez csatlakozott háziorvosokon és intézményeken túl több civil szervezet, önkormányzat és önkormányzati intézmény is benyújtotta programtervét. A 63 pályázó összesen forint értékben tervezett programokat, melybl forintot önrészként jelölték meg. A 39 gyztes pályázó összesen Ft támogatáson osztozhat, amelyet a közel 17,5 millió Ft saját forrással együtt programjaik megvalósításához kell felhasználniuk, így összesen majdnem 50 millió forintot fordítanak majd az egészségügyi ellátás jobbítására, valamint a Misszió Modell területén élk egészségi állapotának javítását célzó programokra. A gyztes pályázókkal támogatási szerzdést kötöttünk, melyben szabályoztuk a kifizetések ütemezését valamint a szakmai beszámolók tartalmát és rendjét.

16 A MISSZIÓ MODELL PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGE A Misszió Egészségügyi Központ irányított betegellátási modellkísérletének hangsúlyos célkitzése a költséghatékonyabb egészségügyi ellátás megvalósítása mellett a modellbe tartozó lakosság egészségi állapotának és életminségének javítása. A lakosság egészségének megrzése, fejlesztése céljából a megelzés mindhárom formáját, a primer, szekunder, valamint tercier prevenciós módszereket egyaránt szükséges alkalmazni. Misszió modell prevenciós programjai évben 1. Kérdíves rizikószrés 1.1. szív-érrendszeri betegségek megelzésére 1.2. emésztrendszeri (kolorektális) onkológiai betegségek megelzésére 1.3. légúti onkológiai betegségek megelzésére 2. Iskolai egészségfejlesztés 3. Szív-érrendszeri kockázatcsökkent prevenciós programok bels pályázati rendszer keretében 4. Egészségkommunikáció A szív-és érrendszeri prevenciós tevékenység célcsoportja a szív és érrendszeri betegség kialakulására fokozott kockázatot visel felntt korú, év közötti lakosság. A programunk különös tekintettel koncentrál az aktív, magukat egészségesnek tartó középkorú férfiakra, mivel k azok a szív-érrendszeri betegségekre különösen veszélyeztetett populáció, akik nem jelennek meg az egészségügyi ellátórendszerben a súlyos egészségügyi problémák jelentkezése eltt. A megnevezett célcsoport az országos adatok szerint az adott terület vagy régió felntt populációjának %-a. Iskolai egészségfejlesztési program célcsoportja az iskolába járó éves korosztály. A 4 évet átível, ötödik osztálytól nyolcadikig tartó, felmen rendszer prevenciós program lehetséget nyújt arra, hogy a program hosszútávon lefedje a teljes év közötti populációt. A célcsoport a teljes lakosság kb. 4-5 %-a júniusában lezárult, majd szeptemberben ismét elkezddött az egészségfejleszt foglalkozások szervezése, és megvalósítása. Több éves tapasztalat szerint az éves program májusában fejezdik be. Az egészségfejleszt órák megtartása az egyes iskolákban nem egyforma rend szerint történik. Van, ahol a tanév folyamán elosztva, és van, ahol a témakörök zöme az iskola hagyományaihoz tartozó úgynevezett Iskola-napok keretében kerül megvalósításra. Az egyes témakörök csekély módosulással minden tanévben azonosak: egészséges táplálkozás, tartásjavító gerinctorna, drog-prevenció, önismeret, kommunikáció, serdülkor testi, lelki sajátosságai, fog-prevenció, daganatos betegségek prevenciója, biztonság megrzése. Ezekben a témakörökben összesen a 2004/2005-ös tanévben közel óra kerül megtartásra. Az iskolai programban résztvev települések, iskolák, osztályok, éves diákok számszer adatainak alakulása a 2003/2004-es tanévben.

17 Tanév Települések Iskolák Osztályok Tanulók száma száma száma száma 1999/ / / / / / Bels pályázati rendszerben megvalósuló prevenciós programok célcsoportjai elssorban a modell területén él lakosság körébl a szív-érrendszeri megbetegedés kialakulása szempontjából fokozott kockázatot viselk. Mivel primer prevenció jelentsége rendkívül nagy, ezért a kockázatcsökkent programokban részt vehetnek mindazok, akik a rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás segítségével kívánnak tenni egészségük megrzésért. A prevenciós források egy részének felhasználásával mködtetett kockázatcsökkent programok az egyénre szabott rizikócsökkent, egészségmegrz tevékenységek végzésére és az egészségesebb életmód választására nyújtanak lehetséget. Sok program már cofinanszírozással fut, vagyis a település is hozzájárul a megvalósításhoz, például kedvezbb terembérleti díjjal, egyéb önervel. A co-finanszírozásra tudatosan törekszünk. A résztvevk jelents eredményeket érnek el azon tényezkben, amelyek komoly rizikót jelentenek a szív-érrendszeri betegségek kialakulására, hisz a résztvevk 50%-ánál testsúlycsökkenés; 53%-ban vérnyomáscsökkenés, 10%-nál a szedett gyógyszerek mennyiségének csökkenése tapasztalható. A negyedévenként kitöltésre kerül kérdív szerint a résztvevk 65%-a elsajátította a tevékenységeket, 40%-ának ntt az önbizalma saját megítélése szerint, 45-50%-uk változtatott életmódján vagy a fizikai aktivitás növelésével, vagy a táplálkozási szokásai megváltoztatásával, és közel 40%-uk ítéli úgy, hogy egészségi állapota javult. Azoknál a mutatóknál, amelyek kérdív-kitöltéssel ismerhetk meg, a kapott számot a kérdív-kitöltk számához, a többit az össz-létszámhoz viszonyítjuk. A rendszeres részvételi arány nem túl magas, 40-45% között mozog, de figyelembe kell venni, hogy a résztvevk többsége aktív munkavállaló. Egészségkommunikációnk célcsoportjai a modellben résztvev különböz szereplk (háziorvosok, egészségügyi szakdolgozók, nem egészségügyi szakemberek, betegek, magas rizikójúak, egészséges lakosok, laikusok, stb. A kommunikációnk nyelvezetét és a használt eszközöket a célcsoportokhoz igazítjuk. Kérdíves elszrésen alapuló szív-érrendszeri, valamint légúti és emésztrendszeri onkológiai prevenció szervezése. A kérdíves rizikószrés célja, hogy a magyarországi vezet népbetegségek (szív-érrendszeri betegségek, daganatos betegségek) kialakulásáért felels rizikótényezkkel él, még nem beteg személyeket idben, lehetleg a megbetegedés eltti fázisban megtaláljuk és az idben történ orvosi vizsgálatot követen szükség esetén kezeléssel, korai gondozásba vétellel ellássuk, illetve rizikócsökkent, egészséges életmódot támogató programokba bevonjuk. A modellbe tartozó háziorvosok a kérdív alapján magas rizikó miatt kiemelt személyek kivizsgálását egységes protokoll alapján végzik. Kiemelten fontosnak tartjuk a háziorvoshoz nem járó, kialakult betegséggel még nem, de szív-érrendszeri, és emésztrendszeri onkológiai

18 betegség kialakulására magas kockázatot viselk aktív megkereséssel történ prevencióba vonását. Ebben a tevékenységben van kiemelked szerepe a Misszió prevenciós aktivista hálózatának. A prevenciós aktivisták földrajzi területi szempontokat figyelembe véve tartják a kapcsolatot a modellbe tartozó háziorvosokkal, és segítik prevenciós munkájukat. A prevenciós aktivisták közvetlen kapcsolatot tartanak a területükön él lakosokkal, minden lehetséges módon támogatják az elszr kérdívek kitöltetését, valamint segítik az egészséges életmód ersítésével kapcsolatos civil kezdeményezéseket. A kérdíves rizikószr programunk indulása óta összesen db kérdív érkezett vissza feldolgozásra olyan lakosok körébl, akik a Misszió modellhez csatlakozott háziorvoshoz tartoznak. A visszaküldött kérdívek értékelhetségi aránya ugyanolyan kedvez, mint az elz évben, 91,38%. A visszaküldött kérdívek között továbbra is magasabb a nk aránya (n 60%, férfi 40%). A kérdív-kitöltk 65%-a tartozik a célcsoportba (35-65 évesek). Az elszr kérdív adatainak elemzése során látható, hogy a szív-érrendszeri betegségre az értékelhet kérdívkitöltk 40%-a, emésztrendszeri daganatos megbetegedésre 10%-a, légzrendszeri daganatos megbetegedésre 14%-a visel magas kockázatot. Természetesen a kiszrt betegeknek elkezddött a megfelel háziorvosi, szükség esetén szakorvosi kezelése, illetve a háziorvosi gondozásba vétel. Mérésekkel, elssorban a lakosság egészségügyi adatainak feldolgozásával szeretnénk alátámasztani a program eredményességét, de a hosszútávon eredményes tevékenységnek nem minden összetevje számszersíthet. A kérdíves rizikószrés eredményeinek mérését az OEP által megadott, minden modellre egységes indikátor rendszer szerint végeztük. A háziorvosok és a Misszió prevenciós csoportja között az adatszolgáltatás a fejlesztés eredményeként teljes kören elektronikus formában történik. Az adatforgalom havi rendszeresség, a háziorvoshoz kötött adatbázis tartalmazza a magas rizikót visel személy adatait, késbbiekben az elvégzett vizsgálatok eredményeit. A szív-érrendszeri szrés egységes ellátási protokollja biztosítja a Misszió modell területén az egységesen magas színvonalú, szakmai alapokon nyugvó prevenciós munkát. A kérdíves elszrés informatikai hátterének mködését, háziorvosi felhasználhatóságát folyamatosan figyelemmel kísérjük, az esetlegesen felmerül problémák kezelését kiemelten kezeljük. A web-kulcsos hardvervédelmet alkalmazó módszerrel egy korszer és biztonságos informatikai rendszer kialakítása vált lehetvé, melyet a háziorvosok egyszeren és pontosan tudnak használni. Prevenciós programjaink illeszkednek a Nemzeti Egészségfejlesztési Program célkitzéseihez decemberében elkészítettük évi prevenciós tervünket, melyben a legfbb változás, hogy terveink szerint januárjától megszüntetjük légúti onkológiai programunkat. Ennek indoklása: ers tudományos (level of evidence: A) evidencia van arra, hogy a tüdrák szrése mellkas átvilágítással (felvétellel) bizonyítottan nem hatásos. (The Cochrane Library, 2004) elejétl inkább a megelzés hatásosabb módszereire csoportosítanánk át erinket, azaz elssorban az iskolai egészségfejlesztési program elemei között helyezünk nagyobb hangsúlyt a dohányzás megelzésére. A Misszió Egészségügyi Központ prevenciós csoportja a pályázatban vállalt tevékenységeken kívül aktívan részt vesz a modell területén szervezett települési egészségmegrzési programokon - munkatársaink vérnyomásméréssel, BMI számítással, emlönvizsgálattal,