ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről"

Átírás

1 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /142, 144 Fax: ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 23. napján tartott ülésén tárgyalta a háziorvosok és házi gyermekorvosok szerződéseinek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, melynek során hozott 27/2012. (02.23.) számú határozatában úgy rendelkezett, hogy felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződések megkötésére. A képviselő-testület egyhangú döntése értelmében a szerződéseknek minden szolgáltatóra kiterjedően egyértelműen tartalmaznia kell a legalább heti két alkalmas délutáni rendelést. A fentiek értelmében valamennyi felnőtt háziorvossal, valamint a házi gyermekorvosok közül dr. Száray Eszter és dr. Nemes Nagy Györgyi doktornővel aláírásra kerültek a feladat-ellátási szerződések. Annak érdekében, hogy az orvosok felkészülten érkezhessenek az Egészségügyi és Szociális Bizottság februári ülésére, azt megelőzően már megküldésre került részükre a szerződés tervezete, illetve a képviselő-testületi ülést megelőzően is rendelkezésre állt még kilenc nap az esetlegesen felmerülő további kérdések tisztázására. A képviselő-testület nyílt ülés keretében tárgyalta a hivatkozott napirendi pontot, melyen szintén lehetőség lett volna a kérdések megvitatására. Juhász doktornő részéről mindezek kezdeményezésére azonban csak a megnevesített szerződések megküldését követően március 5. napján került sor. Dr. Juhász Zsuzsanna a februári bizottsági ülésen részt vett, az ott elhangzott, a feladatellátási szerződés 2.b) pontját érintő javaslata elfogadásra, s a szerződésben feltüntetésre került. A doktornő a képviselő-testület ülésén nem vett részt. A szerződéssel kapcsolatban küldött levelében észrevételt tett, illetve a jelenleg hatályos szerződésében is szereplő jogi fogalmak (ellátási érdek, jogsértő magatartás, joghátrány) tisztázását kérte. Elektronikus levelében: 1.) kérte annak indokolását, hogy miért kerül sor új szerződés megkötésére; 2.) mellékletben kérte rögzíteni a helyettesítés rendjét, tekintettel arra, hogy nem találta meg a legutóbbi szerződésben nevesített orvosok nevét, mert többször változott, mivel nagyon nehéz helyettest találnia. Továbbá kérte az 5.a) pontból a csak szó törlését; 3.) kérte annak tisztázását, hogy az 5.d) pontot illetően mit jelent a köteles az Önkormányzattal egyeztetni megfogalmazás, a köteles jelezni megfogalmazást elfogadja; 4.) jelezte, hogy a rendelési idő tekintetében rendelet hatására/nyomására sem tud változtatni. Nem tud plusz délutáni rendelést sem anyagi, sem magán, sem szakmai okból beállítani. Előadta továbbá, hogy akinek fontos, hogy rendeletileg délutáni rendelés kétszer legyen egy héten, akkor az teremtse meg a személyi és anyagi feltételeit. ;

2 5.) kérte, hogy a 9.c) pontban a köteles elfogadni helyett köteles egyeztetni szöveg szerepeljen, 6.) kérte, hogy a szerződést az önkormányzat véleményeztesse az Orvosi Kamarával, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületével és a FAKOSZ-szal (Falusi Körzeti Orvosok Országos Egyesülete); 7.) a 19. pontot illetően is javasolta a kapcsolattartó személyét mellékletben rögzíteni a minden változhat jegyében ; 8.) jelezte, hogy a 22. pontban elírás történt az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvos szövegrészben; 9.) kérdezte, hogy lehetséges-e a haladéktalanul módosítják közös megegyezéssel szöveget feltüntetni. A március 6. napján kelt válaszlevelemet az előterjesztés melléklete tartalmazza. Hivatkozott levelemben tájékoztattam Juhász doktornőt arról, hogy a jelenleg hatályos szerződés 4.c) pontja értelmében kizárólag az Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel (a továbbiakban: Népegészségügyi Intézet) és a Magyar Orvosi Kamarával folytat egyeztetést az önkormányzat a rendelési idő tekintetében. Tájékoztattam továbbá arról is, hogy ha a levelében felvetett kérdésekre adott válaszainkat nem tartja megfelelőnek, akkor kezdeményezze a doktornő az általa megjelölt szervezetekkel az egyeztetést a szerződés tartalmáról. Az esetlegesen lefolytatott egyeztetések eredményéről nincs tudomásunk. A Népegészségügyi Intézet megkeresésemre úgy válaszolt, hogy az önkormányzat által megfogalmazott indokokkal, amely a legalább kétszeri délutáni rendelési időre vonatkozott, a betegek ellátási érdekét figyelembe véve, messzemenően egyet értek. A Kistérségi Tisztifőorvos Asszony levelében javasolta, hogy a szerződés megkötése a rendeletek szellemében, a betegek érdekeinek messzemenő figyelembe vételével, és a kompromisszumos megegyezésre való törekvéssel történjen meg. Amennyiben a kétoldalú megállapodás mégsem jönne létre, úgy fontosabbnak tartom a betegek érdekeinek előtérbe helyezését és a szerződés ez irányú módosítását. A levelet az előterjesztés melléklete tartalmazza. A kompromisszumos megegyezésre való törekvés az önkormányzat részéről maximálisan fennáll, hiszen márciusa óta próbálunk a doktornővel megegyezni. A szerződésben foglaltaknak megfelelően felvettük a kapcsolatot a Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezetével (a továbbiakban: PMOK), amely állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy Kamaránk egyetért azzal a szándékkal, hogy a munkahelyek megőrzése, a munkahelyi kötelezettségek optimális teljesíthetősége érdekében különös figyelmet kell fordítani a helyi lakosság e körben kétszeri délutáni rendelés felmerülő, különös méltánylást érdemlő igényeire is. A Kamara levelét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az állásfoglalások beérkezését követően ismételten felvettük a kapcsolatot Juhász doktornővel, melyben tájékoztattuk azok tartalmáról, és kértük a heti két délutáni rendelést is tartalmazó rendelési idő, valamint a helyettes orvosok nevének megadását. Juhász doktornő megkeresésünkre nem válaszolt, majd Jegyző Úr telefonon vette fel a kapcsolatot a doktornővel, melyet követően június 20. napján a hivatalban személyesen folytattak egyeztetést, amely az alábbiakban foglalható össze: 2

3 1.) Juhász doktornő úgy nyilatkozott, hogy a délutáni rendelést magánrendelés keretében tartja meg. A jelenlegi rendelési idő, melyen nem kíván változtatni, a következőképpen alakul: Hétfő: Kedd: 8:00-11:00 tanácsadás: 12:30 14:30 Szerda: 8:00 11:00 (iskolaorvosi rendelés) 15:00 16:00 Csütörtök: 8:00 11:00 tanácsadás: 12:30 14:30 Péntek: 8:00-10:00 2.) A 9.c.) pontot illetően a köteles elfogadni szöveg helyett a továbbra is köteles egyeztetni szöveg rögzítését kéri a szerződésben. 3.) A helyettesítő orvos dr. Juhász Katalin lesz, őt az OEP felé bejelenti. 4.) A szerződés-tervezet 17. pontját illetően a képviselő-testület döntéséről írásbeli tájékoztatást kér. Ennek megküldéséről szóló kötelezettség a szerződésben kerüljön rögzítésre. A fentiekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet: 1.) A jelenleg hatályos december 23. napján megkötött szerződés 4.c) pontja akként rendelkezik, hogy a szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, a Megbízó jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből az ÁNTSZ-szel és a Kamarával történt egyeztetés után a Megbízó is kezdeményezheti a rendelési idő változtatását, amit a Megbízott köteles figyelembe venni. A fentieknek megfelelően az önkormányzat a szükséges egyeztetéseket lefolytatta, mind a Népegészségügyi Intézet, mind a PMOK a rendelési idő önkormányzat általi változtatásával egyetért, ezáltal a doktornő a szerződés értelmében azt köteles figyelembe venni, és heti két alkalommal délután nem magánrendelése keretében rendelni. Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, ennek végrehajtása érdekében köt az orvosokkal feladat-ellátási szerződést, hogy ezáltal biztosítsa a város lakosai számára az ingyenesen igénybe vehető orvosi ellátást. A magánrendelés idejének és tartamának megállapítása e tekintetben nem releváns. A jelenlegi rendelési idő tekintetében ki kell emelni azt is, hogy azon kívül, hogy csupán egy alkalommal van délutáni rendelés, az sem igazodik a szokásosnak vehető munkaidő végéhez, hiszen 15 és 16 óra közé esik. A rendelési idő tekintetében ki kell emelni, hogy nem plusz rendelést kért az önkormányzat a doktornőtől, hanem a rendelési idő megváltoztatását oly módon, hogy délelőtt helyett, délután legyen rendelés. Ez többletköltséggel nem járna, hiszen asszisztens alkalmazása a hatályos jogszabályok alapján délelőtt és délután is kötelező. 2.) A 9.c) pontot illetően a rendelési idő tekintetében az önkormányzat számára nem lehet elégséges a köteles egyeztetni kitétel, tekintettel arra a már hivatkozott, jogszabályban is megfogalmazott kötelező feladatára, miszerint köteles az egészségügyi alapellátást biztosítani. Felhívom a figyelmet arra, hogy a szerződés-tervezetben és a jelenleg hatályos szerződésben is, a rendelési idő orvos általi módosításához kizárólag az önkormányzat jóváhagyása szükséges, míg az önkormányzat részéről a rendelési idő módosítása továbbra is a 3

4 Népegészségügyi Intézet és a Magyar Orvosi Kamarával történt előzetes egyeztetést követően lehetséges, ami eleve kizárja az önkormányzat önkényes szerződésmódosítási lehetőségét. 3.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott információ szerint a június 20. napján a finanszírozási szerződésben a korábban bejelentett orvosok szerepelnek június 1., illetve március 1. napja óta. Juhász doktornő ez évben több alkalommal jelentette be szabadsága idejére dr. Juhász Katalint helyetteseként, aki azonban sem az OEP szerződésben, sem a Népegészségügyi Intézet által kiadott működési engedélyben helyettesként nem szerepel. Mindezen gyakorlat sérti a doktornő és az OEP között fennálló szerződés rendelkezéseit, valamint nem felel meg a működési engedélyben foglaltaknak. 4.) Juhász doktornő 17. ponttal kapcsolatban tett javaslatát illetően álláspontom az, hogy az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadását követően jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve azt megfelelő módon kihirdeti, ezáltal a szerződésben az önkormányzat részéről ilyen további feladat-, illetve kötelezettségvállalás rögzítését nem tartom indokoltnak. Felhívom továbbá a figyelmet arra is, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény módosítása következtében mindenképpen szükséges az új feladat-ellátási szerződés megkötése, tekintettel arra, hogy annak 2/B. -a amelyben előírt követelményeknek január 1-jétől kell megfelelni meghatározza a szerződés kötelező tartami elemeit, amelynek a jelenlegi szerződés nem felel meg maradéktalanul. Mindezekre tekintettel amennyiben nem sikerül megállapodni a doktornővel a szerződést illetően, akkor a jelenlegi szerződést fel kell mondani annak érdekében, hogy az önkormányzat ne sértse meg a fentebb hivatkozott jogszabályi előírásokat. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 321. (1) bekezdése értelmében, aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. A felmondás a szerződést megszünteti. A 321. (2) bekezdése szerint, ha a felmondás nem azonnali hatályú, a törvényben vagy a szerződésben meghatározott felmondási idő elteltéig a szerződés fennmarad. Jelen szerződés 12. pontja a Ptk ával összhangban tartalmazza, hogy a szerződést a felek a jogszabályok keretei között, közös megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják. A 13. pont a rendkívüli felmondásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, amelyekkel a felek bármelyike a másik fél súlyos, szerződésszegése esetén élhet. Ez esetben a szerződés 6 hónapos felmondási időt tartalmaz, illetve meghatározza az azonnal felmondás alkalmazásának esetkörét. A 16. pont értelmében a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a házi gyermekorvosi ellátásra, valamint annak finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, továbbá a Ptk-nak a megbízási szerződésre vonatkozó szabályai irányadóak. Tekintettel arra, hogy jelen esetben a rendes felmondás szükségessége merülhet fel, amelyről az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. (3) bekezdés a) pontja melynek a 2/C. (8) bekezdése értelmében január 1-jétől kell megfelelni úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést indokolással felmondja ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 4

5 felszólítás ellenére sem teljesíti. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében, a feladatellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg. Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, augusztus 24. Tarjáni István s.k. polgármester Melléklet: - levelezés - Dr. Juhász Zsuzsanna elektronikus levele - válaszlevél - Népegészségügyi Intézet állásfoglalása - PMOK állásfoglalása Előterjesztésben résztvevők: Összeállította: dr. Pessek Szilvia Felelős: Dr. Révész Zoltán aljegyző 5

6 Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.( )Öh. számú határozata Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. és az önkormányzat között fennálló, december 23. napján kelt megbízási szerződés felmondására, egyben a február 23. napján tartott ülésén hozott döntésének megfelelő feladat-ellátási szerződés megkötésére. Határidő: Felelős: polgármester

7 Szerzödéshez Tárgy: Szerződéshez Feladó: "dr." Juhász Zsuzsa Dátum: :22 Címzett: Kedves Szilvia! Köszönöm szépen a türelmét. Mellékelem az észrevételeimet, és elnézést kérek a késésért. Odvqzlettel Dr. Juhász Zsuzsa Mellékielek: Fel. ell. szerződéshez.odt 16.3 KB 1/ :48

8 Dr. Pessek Szilvia részére Biatorbágy Város Önkormányzata A feladat ellátási szerződéshez a következő gondolatokat szeretném fűzni. Az I. ponthoz kérem jelezni, hogy a területi ellátási kötelezettség november l. óta áll fenn, az eredeti szerződés két, (vagy három?) alkalommal módosításra került, és kérem indokolni, hogy most miért kerül sor a módosításra, vagy új szerződés megkötésére. (A jogszabályban előírt, a település házi gyermekorvosi ellátási körzeteinek megállapítása, vagy új körzethatárok megállapítása melléklet módosítással is történhet.) A 2.b) ponthoz: mellékletben rögzíti a helyettesítés rendjét. Az 5.a) ponthoz kérem, hogy ahelyettesek megnevezése mellékletben történjen. Az Antsz működési engedélyben Dr. Száray Eszter szerepel, de nem találtam meg a legutóbbi OEP szerződésben nevesített orvosok nevét, mert többször változott, mivel nagyon nehéz helyettest találnom, (sokszor emiatt sem tudok szabadságra menni, az anyagiak hiányát nem számolom.) Kérem, hogy amondatból a " csak " szót töröljék. Az 5. d.) ponthoz kérdezem, hogy csak a 30 napot meghaladó távollétet kell jeleznem az önkormányzat felé? (Mert eddig minden, két napot meghaladó szabadságot jeleztem.) A " köteles az Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, " megfogalmazás mit jelent? Mi a teendő, ha az önkormányzat nem ért egyet adott esetben a távollétet illetően? A " köteles jelezni" megfogalmazást elfogadom. 9.a) ponthoz Rendelési idő: Betegrendelés Kedd 8-11 óra Szerda óra Csütörtök 8-11 óra 8-10 óra Csecsemő és egészséges gyermek tanácsadás (védőnői tanácsadó Vasút utca 12.) Kedd óra Csütörtök óra Ez a rendelési idő körülbelül 10 éve van így. A betegek elfogadták/elfogadják.. Telefonon a nap folyamán este 8.-9 ig elérnek. A rendelési időn nem tudok rendelet hatására! nyomására sem változtatni, nem tudok plusz délutáni rendelést sem anyagi, sem magán, sem szakmai okból beállítani. (Nem tudom megfizetni az asszisztenciát, beteg édesanyámat is el kell látni, és fizikailag is képtelen vagyok plusz rendelésre. A délelőtti betegrendeléseknek olyan nagy a forgalmuk, hogy abból a rendelési időből elvenni nem lehet. Említettem, hogy telefonon folyamatosan elérhető vagyok, és megbeszélhető a betegek szüleivel, és orvosolható, megoldható az a probléma, ami délutáni órákban történő ellátást igényeine. Akinek ez nem felelt meg, rég keresett másik gyermekorvost. Akinek fontos, hogy rendeletileg délutáni rendelés kétszer legyen egy héten, akkor az teremtse meg a személyi és anyagi feltételeit.) A c.) ponthoz kérem, hogy rögzítsük, mit jelent az " ellátási érdek "?, és a " köteles elfogadni " kitételt finornitsuk " egyeztetésre ", az orvosi, személyes és szakmai és anyagi stb. szempontok és

9 érdekek figyelembevétele miatt. (Ezúton ismételten szeretném kérni, hogy a szerződést véleményeztessék az Orvosi Kamarával, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületével és a FAKOSZ-al (Falusi körzeti orvosok országos egyesülete), mint érdekvédelmi egyesületekkel, melyek az orvosok érdekeit is védik) A testületi ülésen elhangzottak megzavartak a 9. pont értelmezését illetően, ezért kérem, hogy tegyék ezt számomra világossá. A 19. pontot illetően is felmerült bennem a "mellékletben nevesített, /részletezett,. /meghatározott személy" gondolata. (A minden változhat jegyében). A 21. pontban a,jogsértő magatartás" és a,joghátrány" milyen eseteket takarhat? A 22. pontban " az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvost " elírás?, vagy ha nem akkor nem tudom értelmezni az én szerződésemben. És mi van akkor, ha a szolgáltató nem tud, vagy nem akar gondoskodni a helyettes személyéről? (ha már olyan galádságot követett el, hogy kizárták, eltiltották, visszavonták", ezt is megteheti, vagy " igen? A" kizárták, eltiltották, visszavonták" teljes vagyon vesztést jelent másoknál is, vagy csak az orvosoknál.? A 24. pontban lehet-e "a haladéktalanul módosíthatják közös megegyezéssel" ha már úgy is megengedő a módosítás.? Köszönöm szépen, ha az észrevételeimre szíves választ kapok. Üdvözlettel Dr Juhász Zsuzsanna

10 Tárgy: Szerződés Feladó: "dr." Juhász Zsuzsanna Dátum: :56 Címzett: biatorbagy.hu Tisztelt Polgármester Úr! r BIATORBÁGY'IÁ5I.OS POL-GÁaME&'TERI HIV"-\T!\L Érkeztetésszáma;.:3....[ Ikta'ás ;d'jc;... i.... 't:g MÁRt 1 2. I... :s'.. G \l Iktatoszam: t... I:..., :...: :... I t.2?óvi Ő:::::.:. Megkaptam és köszönettel vettem részletes válaszát a szerződéssel kapcsolatos felvetéseimre. Kérek lehetőséget a szerződéssel kapcsolatban a levelemben említett érdekvédelmi szervezetekkel történő konzultációra és véleményeztetésre. Biatorbágy Dr-Jubász-Zsuzsanna. I l :52

11 Tárgy: Re: szerződés-tervezet Feladó: "dr. Pessek Szilvia" Dátum: :22 Címzett: "dr. Juhász Zsuzsa" G).. Kedves Doktornő! A képviselő-testületi határozat megjelöli azt a határidőt, amíg a szerződések aláírása meg kell, hogy történjen. Jelen esetben ez március 10. napja. Tekintettel azonban arra, hogy apró finomítások elképzelhetőek és hét szerződés hét orvossal történő egyeztetésről van szó, ezért kértem március 1. napjáig a visszajelzéseket, hogy a mindenkivel leegyeztetett szerződések március IQ-éig aláírásra kerüljenek az orvosok, valamint Polgármester és Jegyző Úr részéről is. Figyelemmel voltam továbbá arra, hogy a szerződés-tervezeteket valamennyi orvosnak az Egészségügyi és Szociális Bizottság februári ülését megelőzően már megküldtem, melyekhez képest lényegi változások nincsenek. Tájékoztatom továbbá, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén tett javaslatát a szerződés 2.b pontjában rögzítettük. A tegnap megküldött szerződés-tervezethez képest még annyi változtatást szeretnék kérni, hogy a 9.a. pontban kerüljön feltüntetésre a tanácsadás ideje is. Továbbá tekintettel arra, hogy az ANTSZ elnevezés már megváltozott, ezért azt a 7., 9.c., 18. és 22. pontban értelemszerűen javitottam. Kérem sziveskedjen megjelölni azt az idöpontot, hogy Polgármester Urat tájékoztatni tudjam. amíg át tudja nézni a szerződést, üdvözlettel: Pes sek Szilvia :21 keltezéssel, dr. Juhász Zsuzsa írta: Kedves Szilvia. Haladékot kérek a válaszra, számomra rövid a március 1. i határidő az influenza szezon kellős közepén, úgy hogy as betegforgalmú rendelés után a többi feladatot is elvégezve este 9 után érek haza. Mi az ami sürgeti a szerződés aláírását egy jelenleg is érvényes szerződés mellett? üdvözlettel Dr. Juhász Zsuzsanna "dr. Pessek írta: Tisztelt Doktornő! Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. (02.23.» Oh. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a feladat-ellátási szerződések megkötésére. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén elhangzottakon túl a képviselő-testület úgy határozott, hogy minden körzetben hetente legalább 2 alkalommal délután is legyen rendelés. A fentiek értelmében kérem, hogy a szerződést elolvasni, az adatokat leegyeztetni, valamint az 5.a) pontban a helyettesítő orvos(ok» nevét, illetve a 9.a) pontban - a fenti döntésnek megfelelően - a rendelési időt kitölteni szíveskedjen. Tekintettel arra, hogy a szerződés az iskola-egészségügyi ellátásról / :36

12 ::L..Oo.tl LV ,'"'.. LA.<. is rendelkezik, amennyiben Száray doktornö nem szerepel a helyettesei között akkor javasolom az 5.a) pontba az alábbi mondatot még beirni: "A 2.b) pontban megjelölt intézményekben az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a helyettesitést Dr. Száray Eszter látja el." A javaslatom alapja az, hogy a rendelkezésemre álló ÁNTSZ működési engedély alapján a helyettesités rendje igy van meghatározva. Kérem, hogy válaszát március óráig e-maii címemre megküldeni szíveskedjen, hogy mielőbb sor kerülhessen a szerződések aláírására. Segitő együttműködését köszönöm. Üdvözlettel: Pessek Szilvia dr. Pessek Szilvia Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárság e-maii: Telefon: /144-es mellék dr. Pessek Szilvia Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárság Telefon: /144 es mellék -Melléklelek: juhaszdueladatellataslszerz_ doc 90.5 KB / :36

13 Tárgy: Re: Szerződéshez Feladó: "dr. Pes sek Szilvia" Dátum: :43 Címzett: "dr. Juhász Zsuzsa" :23 keltezéssel, Kedves Szilvia! dr. Juhász Zsuzsa írta: Még akkor megkérdezem, hogy mi sürgeti az önkormányzatot? Változik tőle finanszírozás, betegellátás színvonala, függnek tőle életek, azon túl, hogy a testület, vagy az önkormányzat kijelölt egy időpontot? Nekem rövid volt a hétvégei időpont az alapos átgondolásra, nem voltak teljes mértékben kielégítő számomra az bizottsági tárgyalás során kapott válaszok a kérdéseimre, a testületi tárgyalást látva merültek fel újabb kérdések, ezekre mikor és hogyan kaphat o k választ? Én a magam részéről szeretném úgy aláírni a szerződést, hogy "elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratommal mindenben egyezőt írok alá". Számomra ez így, és ebben a formában diktátumnak tűnik, és megvallom őszintén, hogy sajnos ez nem esik jól. Az az érv pedig, hogy a többieknek semmi kifogásuk nem volt, és nincsen kifogásuk, és lelkesek és megcsinálnak mindent ingyen, és egyformának kell lenni a szerződéseknek - nekem nem elfogadható. Szeretném kérni, hogy a szerződést véleményeztessék az Orvosi Kamarával, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületével és a FAKOSZ-al (Falusi körzeti orvosok országos egyesülete), mint érdekvédelmi egyesületekkel, melyek az orvosok érdekeit védik. Nagyon rossz érzéseim vannak, úgy érzem, hogy nem kapunk semmi megbecsülést országos szinten sem, ahhoz képest amennyi munkát végzünk. Én mindig azon igyekszem, hogy segítsek a hozzám fordulóknak, de csak a számonkérésre, ellenőrzésre futja. r Üdvözlettel Juhász Zsuzsa Tisztelt Doktornő! E;. Előző leveleimben nem említettem olyat, hogy a többi orvosnak ne lennének észrevételei. Tájékoztatom, hogy levélváltásainkat Polgármester Úrhoz és Jegyző Úrhoz továbbítottam. üdvözlettel: dr. Pessek Szilvia Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárság e-maii: Telefon: /144-es mellék. / :35

14 W BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERE 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /142,144 Fax: E-maii: ln'ww.biacorbagy.hu Jkt3tószám: T-78j It /2012. Ügyiméző: dr. Pessek Szilvia Tárgy: tájékoztatás Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. Dr. Juhász Zsuzsanna Biatorbágy Meggyfa u lisztelt Dr. Juhász Zsuzsanna! A március 5. tájékoztatom: napján érkezetr elektronikus levelére válaszolva az alábbiakról 1.) A szerződésnek nem feladata korábban megtörtént tényeket, illetve korábbi szerződések módosításainak számát rögzíteni, illetve megindokolni, hogy miért kerül sor új szerződés megkötésére. Mindezek megtörténtek és olvashatóak az előterjesztés szövegében. 2.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a képviselő-testület döntése értelmében a szerződés szerves részét képezi a helyettesítés rendjének meghatározása, ezért az arra vonatkozó rendelkezések nem a mellékletben kerülnek elhelyezésre. Indokolja továbbá ezt az is, hogy a helyettes orvosok nevét tartalmazza az illetékes Kistérségi Népegészségügyi Intézet működési engedélye, melyben foglaltak betartását az intézet jogosult is ellenőrizni. A működési engedély kiadása után kerül sor az OEP szerződés megkötésére, amely szintén tartalmazza a helyettes orvosok nevét. A helyettes orvos személyében bekövetkező változásokat mind a Kistérségi Népegészségügyi Intézet, mind pedig az OEP felé kötelező bejelenteni. A kötelezetrség elmulasztása esetén bírság szabható ki. Szintén külön döntés született arról, hogy az OEP szerződésben nevesítetr két orvos kerüljön feltüntetésre helyettesként a feladat-ellátási szerződésben. Az, hogy Ön nem találja meg a legutóbbi OEP szerződésben nevesített orvosok nevét, nem elfogadható indok, tekintetrel arra, hogy annak példányát megkérheti az OEP-től. Ha pedig sűrűn változnak a helyettes orvosok, akkor - a fent említetrek szerint - azzal egyidejűleg működési engedély és OEP szerződésmódosítás szükséges. A működési engedélyben Dr. Száray Eszter a helyettesítő orvos. Az OEP-től kért tájékoztatás szerint az Ön helyettesei március 1. napja óta Dr. Száray Eszter, június 1. napja óta pedig Dr. Csányi Róbert György. Mindezek alapján - hivatalosan - az OEP szerződésben nem sűrűn változotr a helyettes orvosok személye. Megjegyezni kívánom, hogy az idei évben két alkalommal a szabadság lejelentés során Dr. Juhász Katalint jelölte meg helyetteseként. Tekintettel a fentiekre a "csak " nyomatékosító szó törlésével nem értünk egyet, már csak azért sem, mert a mondat úgy hangzik, hogy "csak e két orvos akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan harmadik személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a házi gyermekorvosi tevékenység gyakorlására". Mindezek értelmében az idézetr mondatban foglaltak megvalósulása esetén lehetősége van más orvost helyettesítésre felkérni.

15 3.) Az 5.d) ponttal kapcsolatban feltett kérdésére tájékoztarom, hogy "az előzetes egyeztetés " azt jelenti, hogy - tekintettel arra, hogy hosszú távú távollétről van szó - azon túl, hogy bejelenti ennek tényét, az önkormányzat jogosult eldönteni, hogy a bejelentett távollét időtartama, valamint az arra bejelentett helyettesítés mennyiben szolgálja a lakosság érdekeit. Mindezek miatt a "köteles előzetesen egyeztetni" megfogalmazáshoz ragaszkodunk, szemben az Ön által javasolt " köteles jelezni " megfogalmazással. Ez utóbbi esetben az önkormányzat kiszolgáltarott helyzetbe kerülne akkor, ha az orvos például több alkalommal hosszú, vagy huzamos ideig tartó távollétére kerülne sor. Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, míg az egészségügyről szóló törvény részletezi az önkormányzat feladat-és hatáskörét. Mindezek indokolják azt, hogy a fenti esetben szükséges az önkormányzattal az egyeztetés. Az 5.b) pont meghatározza, hogy a 48 órát meghaladó távollétet be kell jelenteni (egyeztetni nem szükséges), ezáltal, ahogyan - helyesen - eddig is tette, ennek megfelelően kell eljárnia a jövőben is. 4.) A rendelési időt illetően indokait SZintén nem áll módunkban elfogadni, azonban e - tekintetben - és a- szerződést éri-ntően csak -e tekintetben - egyeztetni fogunk az Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel és a Magyar Orvosi Kamarával. Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályos szerződés 9.c) pontja értelmében ennek megtörténte után Ön köteles a rendelési idejét a képviselő-testület döntésének megfelelően megállapítani és aszerint rendelni. E pont módosítására tett javaslatát, hogy a " köteles elfogadni " helyett " köteles egyeztetni " nem elfogadható számunkra, tekintettel az önkormányzat - fentebb már említett - jogszabályi kötelezettségére. Az ellátási érdek azt jelenti, hogy a Biarorbágy területén élő lakosság egészséghez való alkotmányos alapjoga maradéktalanul érvényesüljön. Magában foglalja mindez, hogy a lakosság - érdekeit figyelembe véve - hozzájusson az egészségügyi ellátáshoz. Tekintettel azonban arra, hogy sok biatorbágyi szülő dolgozik, ezért nem szolgálja a lakosság érdekeit, ha csupán egy alkalommal van délután rendelés. Amennyiben válaszaink nem megfelelőek az Ön számára, kérem, hogy a levelében megjelölt szervezetekkel a véleményeztetést Ön kezdeményezze. 5.) Az önkormányzat felvállalja az azzal járó munkát, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, a 19. pont tekintetében módosítani fogja a szerződést. 6.) A jogsértő magatartás és a joghátrány általánosan meghatározható fogalmak, amelyek taxatíve történő felsorolása lehetetlen. Minden olyan szituáció kimeríti, amely megfelel az alábbi meghatározásoknak. Jogsértő magatartás minden olyan magatartás, amely legalább egy jogszabállyal ellentétes. Szerződésszegés minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot, amely a szerződés céljába ütközik, vagy egyébként bármely okból sérti valamelyik félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait. 2

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Normadental Kft. kérelméről

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (01.31.) Öh.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A háziorvosok és a házi gyermekorvosok szerződéseinek felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS A háziorvosok és a házi gyermekorvosok szerződéseinek felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A háziorvosok és a házi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Balla és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. átalakulásáról

ELŐTERJESZTÉS A Balla és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. átalakulásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Balla és Társa Egészségügyi

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2013. (X.31.) önkormányzati

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A fogorvosok megbízási szerződéseinek felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS A fogorvosok megbízási szerződéseinek felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A fogorvosok megbízási

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés rendje

Megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés rendje 2010 6 K Ö Z L E M É N Y E K Megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés rendje T A R T A L O M K Ö Z L E M É N Y E K........................................ 1 Megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés rendje..............

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 12 tonna megengedett

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület! 1070/2015/U1 Tárgy: Egészségügyi körzetek rendeleti szabályozása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat 3. sz. melléklet: Határozat tervezet Szatymaz

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Dr. Halmos László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.28.) KT. sz.

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET amely létrejött egyrészről SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat, képviseli: Kiss Tibor polgármester) másrészről, IUR-MED 2012 Egészségügyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 június 26 - i testületi ülésére a 4.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Javaslat az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók felnőtt

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-5/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról (egységes szerkezetben a 23/2004.(IX.15.), a 8/2006. (IV.06.), a 8/2008.(IV.21.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Családsegítő Központ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben