ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről"

Átírás

1 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /142, 144 Fax: ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 23. napján tartott ülésén tárgyalta a háziorvosok és házi gyermekorvosok szerződéseinek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, melynek során hozott 27/2012. (02.23.) számú határozatában úgy rendelkezett, hogy felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződések megkötésére. A képviselő-testület egyhangú döntése értelmében a szerződéseknek minden szolgáltatóra kiterjedően egyértelműen tartalmaznia kell a legalább heti két alkalmas délutáni rendelést. A fentiek értelmében valamennyi felnőtt háziorvossal, valamint a házi gyermekorvosok közül dr. Száray Eszter és dr. Nemes Nagy Györgyi doktornővel aláírásra kerültek a feladat-ellátási szerződések. Annak érdekében, hogy az orvosok felkészülten érkezhessenek az Egészségügyi és Szociális Bizottság februári ülésére, azt megelőzően már megküldésre került részükre a szerződés tervezete, illetve a képviselő-testületi ülést megelőzően is rendelkezésre állt még kilenc nap az esetlegesen felmerülő további kérdések tisztázására. A képviselő-testület nyílt ülés keretében tárgyalta a hivatkozott napirendi pontot, melyen szintén lehetőség lett volna a kérdések megvitatására. Juhász doktornő részéről mindezek kezdeményezésére azonban csak a megnevesített szerződések megküldését követően március 5. napján került sor. Dr. Juhász Zsuzsanna a februári bizottsági ülésen részt vett, az ott elhangzott, a feladatellátási szerződés 2.b) pontját érintő javaslata elfogadásra, s a szerződésben feltüntetésre került. A doktornő a képviselő-testület ülésén nem vett részt. A szerződéssel kapcsolatban küldött levelében észrevételt tett, illetve a jelenleg hatályos szerződésében is szereplő jogi fogalmak (ellátási érdek, jogsértő magatartás, joghátrány) tisztázását kérte. Elektronikus levelében: 1.) kérte annak indokolását, hogy miért kerül sor új szerződés megkötésére; 2.) mellékletben kérte rögzíteni a helyettesítés rendjét, tekintettel arra, hogy nem találta meg a legutóbbi szerződésben nevesített orvosok nevét, mert többször változott, mivel nagyon nehéz helyettest találnia. Továbbá kérte az 5.a) pontból a csak szó törlését; 3.) kérte annak tisztázását, hogy az 5.d) pontot illetően mit jelent a köteles az Önkormányzattal egyeztetni megfogalmazás, a köteles jelezni megfogalmazást elfogadja; 4.) jelezte, hogy a rendelési idő tekintetében rendelet hatására/nyomására sem tud változtatni. Nem tud plusz délutáni rendelést sem anyagi, sem magán, sem szakmai okból beállítani. Előadta továbbá, hogy akinek fontos, hogy rendeletileg délutáni rendelés kétszer legyen egy héten, akkor az teremtse meg a személyi és anyagi feltételeit. ;

2 5.) kérte, hogy a 9.c) pontban a köteles elfogadni helyett köteles egyeztetni szöveg szerepeljen, 6.) kérte, hogy a szerződést az önkormányzat véleményeztesse az Orvosi Kamarával, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületével és a FAKOSZ-szal (Falusi Körzeti Orvosok Országos Egyesülete); 7.) a 19. pontot illetően is javasolta a kapcsolattartó személyét mellékletben rögzíteni a minden változhat jegyében ; 8.) jelezte, hogy a 22. pontban elírás történt az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvos szövegrészben; 9.) kérdezte, hogy lehetséges-e a haladéktalanul módosítják közös megegyezéssel szöveget feltüntetni. A március 6. napján kelt válaszlevelemet az előterjesztés melléklete tartalmazza. Hivatkozott levelemben tájékoztattam Juhász doktornőt arról, hogy a jelenleg hatályos szerződés 4.c) pontja értelmében kizárólag az Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel (a továbbiakban: Népegészségügyi Intézet) és a Magyar Orvosi Kamarával folytat egyeztetést az önkormányzat a rendelési idő tekintetében. Tájékoztattam továbbá arról is, hogy ha a levelében felvetett kérdésekre adott válaszainkat nem tartja megfelelőnek, akkor kezdeményezze a doktornő az általa megjelölt szervezetekkel az egyeztetést a szerződés tartalmáról. Az esetlegesen lefolytatott egyeztetések eredményéről nincs tudomásunk. A Népegészségügyi Intézet megkeresésemre úgy válaszolt, hogy az önkormányzat által megfogalmazott indokokkal, amely a legalább kétszeri délutáni rendelési időre vonatkozott, a betegek ellátási érdekét figyelembe véve, messzemenően egyet értek. A Kistérségi Tisztifőorvos Asszony levelében javasolta, hogy a szerződés megkötése a rendeletek szellemében, a betegek érdekeinek messzemenő figyelembe vételével, és a kompromisszumos megegyezésre való törekvéssel történjen meg. Amennyiben a kétoldalú megállapodás mégsem jönne létre, úgy fontosabbnak tartom a betegek érdekeinek előtérbe helyezését és a szerződés ez irányú módosítását. A levelet az előterjesztés melléklete tartalmazza. A kompromisszumos megegyezésre való törekvés az önkormányzat részéről maximálisan fennáll, hiszen márciusa óta próbálunk a doktornővel megegyezni. A szerződésben foglaltaknak megfelelően felvettük a kapcsolatot a Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezetével (a továbbiakban: PMOK), amely állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy Kamaránk egyetért azzal a szándékkal, hogy a munkahelyek megőrzése, a munkahelyi kötelezettségek optimális teljesíthetősége érdekében különös figyelmet kell fordítani a helyi lakosság e körben kétszeri délutáni rendelés felmerülő, különös méltánylást érdemlő igényeire is. A Kamara levelét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az állásfoglalások beérkezését követően ismételten felvettük a kapcsolatot Juhász doktornővel, melyben tájékoztattuk azok tartalmáról, és kértük a heti két délutáni rendelést is tartalmazó rendelési idő, valamint a helyettes orvosok nevének megadását. Juhász doktornő megkeresésünkre nem válaszolt, majd Jegyző Úr telefonon vette fel a kapcsolatot a doktornővel, melyet követően június 20. napján a hivatalban személyesen folytattak egyeztetést, amely az alábbiakban foglalható össze: 2

3 1.) Juhász doktornő úgy nyilatkozott, hogy a délutáni rendelést magánrendelés keretében tartja meg. A jelenlegi rendelési idő, melyen nem kíván változtatni, a következőképpen alakul: Hétfő: Kedd: 8:00-11:00 tanácsadás: 12:30 14:30 Szerda: 8:00 11:00 (iskolaorvosi rendelés) 15:00 16:00 Csütörtök: 8:00 11:00 tanácsadás: 12:30 14:30 Péntek: 8:00-10:00 2.) A 9.c.) pontot illetően a köteles elfogadni szöveg helyett a továbbra is köteles egyeztetni szöveg rögzítését kéri a szerződésben. 3.) A helyettesítő orvos dr. Juhász Katalin lesz, őt az OEP felé bejelenti. 4.) A szerződés-tervezet 17. pontját illetően a képviselő-testület döntéséről írásbeli tájékoztatást kér. Ennek megküldéséről szóló kötelezettség a szerződésben kerüljön rögzítésre. A fentiekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet: 1.) A jelenleg hatályos december 23. napján megkötött szerződés 4.c) pontja akként rendelkezik, hogy a szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, a Megbízó jóváhagyásával lehet. Ellátási érdekből az ÁNTSZ-szel és a Kamarával történt egyeztetés után a Megbízó is kezdeményezheti a rendelési idő változtatását, amit a Megbízott köteles figyelembe venni. A fentieknek megfelelően az önkormányzat a szükséges egyeztetéseket lefolytatta, mind a Népegészségügyi Intézet, mind a PMOK a rendelési idő önkormányzat általi változtatásával egyetért, ezáltal a doktornő a szerződés értelmében azt köteles figyelembe venni, és heti két alkalommal délután nem magánrendelése keretében rendelni. Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, ennek végrehajtása érdekében köt az orvosokkal feladat-ellátási szerződést, hogy ezáltal biztosítsa a város lakosai számára az ingyenesen igénybe vehető orvosi ellátást. A magánrendelés idejének és tartamának megállapítása e tekintetben nem releváns. A jelenlegi rendelési idő tekintetében ki kell emelni azt is, hogy azon kívül, hogy csupán egy alkalommal van délutáni rendelés, az sem igazodik a szokásosnak vehető munkaidő végéhez, hiszen 15 és 16 óra közé esik. A rendelési idő tekintetében ki kell emelni, hogy nem plusz rendelést kért az önkormányzat a doktornőtől, hanem a rendelési idő megváltoztatását oly módon, hogy délelőtt helyett, délután legyen rendelés. Ez többletköltséggel nem járna, hiszen asszisztens alkalmazása a hatályos jogszabályok alapján délelőtt és délután is kötelező. 2.) A 9.c) pontot illetően a rendelési idő tekintetében az önkormányzat számára nem lehet elégséges a köteles egyeztetni kitétel, tekintettel arra a már hivatkozott, jogszabályban is megfogalmazott kötelező feladatára, miszerint köteles az egészségügyi alapellátást biztosítani. Felhívom a figyelmet arra, hogy a szerződés-tervezetben és a jelenleg hatályos szerződésben is, a rendelési idő orvos általi módosításához kizárólag az önkormányzat jóváhagyása szükséges, míg az önkormányzat részéről a rendelési idő módosítása továbbra is a 3

4 Népegészségügyi Intézet és a Magyar Orvosi Kamarával történt előzetes egyeztetést követően lehetséges, ami eleve kizárja az önkormányzat önkényes szerződésmódosítási lehetőségét. 3.) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott információ szerint a június 20. napján a finanszírozási szerződésben a korábban bejelentett orvosok szerepelnek június 1., illetve március 1. napja óta. Juhász doktornő ez évben több alkalommal jelentette be szabadsága idejére dr. Juhász Katalint helyetteseként, aki azonban sem az OEP szerződésben, sem a Népegészségügyi Intézet által kiadott működési engedélyben helyettesként nem szerepel. Mindezen gyakorlat sérti a doktornő és az OEP között fennálló szerződés rendelkezéseit, valamint nem felel meg a működési engedélyben foglaltaknak. 4.) Juhász doktornő 17. ponttal kapcsolatban tett javaslatát illetően álláspontom az, hogy az önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadását követően jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve azt megfelelő módon kihirdeti, ezáltal a szerződésben az önkormányzat részéről ilyen további feladat-, illetve kötelezettségvállalás rögzítését nem tartom indokoltnak. Felhívom továbbá a figyelmet arra is, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény módosítása következtében mindenképpen szükséges az új feladat-ellátási szerződés megkötése, tekintettel arra, hogy annak 2/B. -a amelyben előírt követelményeknek január 1-jétől kell megfelelni meghatározza a szerződés kötelező tartami elemeit, amelynek a jelenlegi szerződés nem felel meg maradéktalanul. Mindezekre tekintettel amennyiben nem sikerül megállapodni a doktornővel a szerződést illetően, akkor a jelenlegi szerződést fel kell mondani annak érdekében, hogy az önkormányzat ne sértse meg a fentebb hivatkozott jogszabályi előírásokat. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 321. (1) bekezdése értelmében, aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. A felmondás a szerződést megszünteti. A 321. (2) bekezdése szerint, ha a felmondás nem azonnali hatályú, a törvényben vagy a szerződésben meghatározott felmondási idő elteltéig a szerződés fennmarad. Jelen szerződés 12. pontja a Ptk ával összhangban tartalmazza, hogy a szerződést a felek a jogszabályok keretei között, közös megegyezéssel módosíthatják, felbonthatják. A 13. pont a rendkívüli felmondásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, amelyekkel a felek bármelyike a másik fél súlyos, szerződésszegése esetén élhet. Ez esetben a szerződés 6 hónapos felmondási időt tartalmaz, illetve meghatározza az azonnal felmondás alkalmazásának esetkörét. A 16. pont értelmében a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a házi gyermekorvosi ellátásra, valamint annak finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, továbbá a Ptk-nak a megbízási szerződésre vonatkozó szabályai irányadóak. Tekintettel arra, hogy jelen esetben a rendes felmondás szükségessége merülhet fel, amelyről az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. (3) bekezdés a) pontja melynek a 2/C. (8) bekezdése értelmében január 1-jétől kell megfelelni úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést indokolással felmondja ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 4

5 felszólítás ellenére sem teljesíti. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében, a feladatellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg. Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, augusztus 24. Tarjáni István s.k. polgármester Melléklet: - levelezés - Dr. Juhász Zsuzsanna elektronikus levele - válaszlevél - Népegészségügyi Intézet állásfoglalása - PMOK állásfoglalása Előterjesztésben résztvevők: Összeállította: dr. Pessek Szilvia Felelős: Dr. Révész Zoltán aljegyző 5

6 Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.( )Öh. számú határozata Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. és az önkormányzat között fennálló, december 23. napján kelt megbízási szerződés felmondására, egyben a február 23. napján tartott ülésén hozott döntésének megfelelő feladat-ellátási szerződés megkötésére. Határidő: Felelős: polgármester

7 Szerzödéshez Tárgy: Szerződéshez Feladó: "dr." Juhász Zsuzsa Dátum: :22 Címzett: Kedves Szilvia! Köszönöm szépen a türelmét. Mellékelem az észrevételeimet, és elnézést kérek a késésért. Odvqzlettel Dr. Juhász Zsuzsa Mellékielek: Fel. ell. szerződéshez.odt 16.3 KB 1/ :48

8 Dr. Pessek Szilvia részére Biatorbágy Város Önkormányzata A feladat ellátási szerződéshez a következő gondolatokat szeretném fűzni. Az I. ponthoz kérem jelezni, hogy a területi ellátási kötelezettség november l. óta áll fenn, az eredeti szerződés két, (vagy három?) alkalommal módosításra került, és kérem indokolni, hogy most miért kerül sor a módosításra, vagy új szerződés megkötésére. (A jogszabályban előírt, a település házi gyermekorvosi ellátási körzeteinek megállapítása, vagy új körzethatárok megállapítása melléklet módosítással is történhet.) A 2.b) ponthoz: mellékletben rögzíti a helyettesítés rendjét. Az 5.a) ponthoz kérem, hogy ahelyettesek megnevezése mellékletben történjen. Az Antsz működési engedélyben Dr. Száray Eszter szerepel, de nem találtam meg a legutóbbi OEP szerződésben nevesített orvosok nevét, mert többször változott, mivel nagyon nehéz helyettest találnom, (sokszor emiatt sem tudok szabadságra menni, az anyagiak hiányát nem számolom.) Kérem, hogy amondatból a " csak " szót töröljék. Az 5. d.) ponthoz kérdezem, hogy csak a 30 napot meghaladó távollétet kell jeleznem az önkormányzat felé? (Mert eddig minden, két napot meghaladó szabadságot jeleztem.) A " köteles az Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, " megfogalmazás mit jelent? Mi a teendő, ha az önkormányzat nem ért egyet adott esetben a távollétet illetően? A " köteles jelezni" megfogalmazást elfogadom. 9.a) ponthoz Rendelési idő: Betegrendelés Kedd 8-11 óra Szerda óra Csütörtök 8-11 óra 8-10 óra Csecsemő és egészséges gyermek tanácsadás (védőnői tanácsadó Vasút utca 12.) Kedd óra Csütörtök óra Ez a rendelési idő körülbelül 10 éve van így. A betegek elfogadták/elfogadják.. Telefonon a nap folyamán este 8.-9 ig elérnek. A rendelési időn nem tudok rendelet hatására! nyomására sem változtatni, nem tudok plusz délutáni rendelést sem anyagi, sem magán, sem szakmai okból beállítani. (Nem tudom megfizetni az asszisztenciát, beteg édesanyámat is el kell látni, és fizikailag is képtelen vagyok plusz rendelésre. A délelőtti betegrendeléseknek olyan nagy a forgalmuk, hogy abból a rendelési időből elvenni nem lehet. Említettem, hogy telefonon folyamatosan elérhető vagyok, és megbeszélhető a betegek szüleivel, és orvosolható, megoldható az a probléma, ami délutáni órákban történő ellátást igényeine. Akinek ez nem felelt meg, rég keresett másik gyermekorvost. Akinek fontos, hogy rendeletileg délutáni rendelés kétszer legyen egy héten, akkor az teremtse meg a személyi és anyagi feltételeit.) A c.) ponthoz kérem, hogy rögzítsük, mit jelent az " ellátási érdek "?, és a " köteles elfogadni " kitételt finornitsuk " egyeztetésre ", az orvosi, személyes és szakmai és anyagi stb. szempontok és

9 érdekek figyelembevétele miatt. (Ezúton ismételten szeretném kérni, hogy a szerződést véleményeztessék az Orvosi Kamarával, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületével és a FAKOSZ-al (Falusi körzeti orvosok országos egyesülete), mint érdekvédelmi egyesületekkel, melyek az orvosok érdekeit is védik) A testületi ülésen elhangzottak megzavartak a 9. pont értelmezését illetően, ezért kérem, hogy tegyék ezt számomra világossá. A 19. pontot illetően is felmerült bennem a "mellékletben nevesített, /részletezett,. /meghatározott személy" gondolata. (A minden változhat jegyében). A 21. pontban a,jogsértő magatartás" és a,joghátrány" milyen eseteket takarhat? A 22. pontban " az egészségügyi szolgáltatást nyújtó fogorvost " elírás?, vagy ha nem akkor nem tudom értelmezni az én szerződésemben. És mi van akkor, ha a szolgáltató nem tud, vagy nem akar gondoskodni a helyettes személyéről? (ha már olyan galádságot követett el, hogy kizárták, eltiltották, visszavonták", ezt is megteheti, vagy " igen? A" kizárták, eltiltották, visszavonták" teljes vagyon vesztést jelent másoknál is, vagy csak az orvosoknál.? A 24. pontban lehet-e "a haladéktalanul módosíthatják közös megegyezéssel" ha már úgy is megengedő a módosítás.? Köszönöm szépen, ha az észrevételeimre szíves választ kapok. Üdvözlettel Dr Juhász Zsuzsanna

10 Tárgy: Szerződés Feladó: "dr." Juhász Zsuzsanna Dátum: :56 Címzett: biatorbagy.hu Tisztelt Polgármester Úr! r BIATORBÁGY'IÁ5I.OS POL-GÁaME&'TERI HIV"-\T!\L Érkeztetésszáma;.:3....[ Ikta'ás ;d'jc;... i.... 't:g MÁRt 1 2. I... :s'.. G \l Iktatoszam: t... I:..., :...: :... I t.2?óvi Ő:::::.:. Megkaptam és köszönettel vettem részletes válaszát a szerződéssel kapcsolatos felvetéseimre. Kérek lehetőséget a szerződéssel kapcsolatban a levelemben említett érdekvédelmi szervezetekkel történő konzultációra és véleményeztetésre. Biatorbágy Dr-Jubász-Zsuzsanna. I l :52

11 Tárgy: Re: szerződés-tervezet Feladó: "dr. Pessek Szilvia" Dátum: :22 Címzett: "dr. Juhász Zsuzsa" G).. Kedves Doktornő! A képviselő-testületi határozat megjelöli azt a határidőt, amíg a szerződések aláírása meg kell, hogy történjen. Jelen esetben ez március 10. napja. Tekintettel azonban arra, hogy apró finomítások elképzelhetőek és hét szerződés hét orvossal történő egyeztetésről van szó, ezért kértem március 1. napjáig a visszajelzéseket, hogy a mindenkivel leegyeztetett szerződések március IQ-éig aláírásra kerüljenek az orvosok, valamint Polgármester és Jegyző Úr részéről is. Figyelemmel voltam továbbá arra, hogy a szerződés-tervezeteket valamennyi orvosnak az Egészségügyi és Szociális Bizottság februári ülését megelőzően már megküldtem, melyekhez képest lényegi változások nincsenek. Tájékoztatom továbbá, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén tett javaslatát a szerződés 2.b pontjában rögzítettük. A tegnap megküldött szerződés-tervezethez képest még annyi változtatást szeretnék kérni, hogy a 9.a. pontban kerüljön feltüntetésre a tanácsadás ideje is. Továbbá tekintettel arra, hogy az ANTSZ elnevezés már megváltozott, ezért azt a 7., 9.c., 18. és 22. pontban értelemszerűen javitottam. Kérem sziveskedjen megjelölni azt az idöpontot, hogy Polgármester Urat tájékoztatni tudjam. amíg át tudja nézni a szerződést, üdvözlettel: Pes sek Szilvia :21 keltezéssel, dr. Juhász Zsuzsa írta: Kedves Szilvia. Haladékot kérek a válaszra, számomra rövid a március 1. i határidő az influenza szezon kellős közepén, úgy hogy as betegforgalmú rendelés után a többi feladatot is elvégezve este 9 után érek haza. Mi az ami sürgeti a szerződés aláírását egy jelenleg is érvényes szerződés mellett? üdvözlettel Dr. Juhász Zsuzsanna "dr. Pessek írta: Tisztelt Doktornő! Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. (02.23.» Oh. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a feladat-ellátási szerződések megkötésére. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén elhangzottakon túl a képviselő-testület úgy határozott, hogy minden körzetben hetente legalább 2 alkalommal délután is legyen rendelés. A fentiek értelmében kérem, hogy a szerződést elolvasni, az adatokat leegyeztetni, valamint az 5.a) pontban a helyettesítő orvos(ok» nevét, illetve a 9.a) pontban - a fenti döntésnek megfelelően - a rendelési időt kitölteni szíveskedjen. Tekintettel arra, hogy a szerződés az iskola-egészségügyi ellátásról / :36

12 ::L..Oo.tl LV ,'"'.. LA.<. is rendelkezik, amennyiben Száray doktornö nem szerepel a helyettesei között akkor javasolom az 5.a) pontba az alábbi mondatot még beirni: "A 2.b) pontban megjelölt intézményekben az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a helyettesitést Dr. Száray Eszter látja el." A javaslatom alapja az, hogy a rendelkezésemre álló ÁNTSZ működési engedély alapján a helyettesités rendje igy van meghatározva. Kérem, hogy válaszát március óráig e-maii címemre megküldeni szíveskedjen, hogy mielőbb sor kerülhessen a szerződések aláírására. Segitő együttműködését köszönöm. Üdvözlettel: Pessek Szilvia dr. Pessek Szilvia Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárság e-maii: Telefon: /144-es mellék dr. Pessek Szilvia Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárság Telefon: /144 es mellék -Melléklelek: juhaszdueladatellataslszerz_ doc 90.5 KB / :36

13 Tárgy: Re: Szerződéshez Feladó: "dr. Pes sek Szilvia" Dátum: :43 Címzett: "dr. Juhász Zsuzsa" :23 keltezéssel, Kedves Szilvia! dr. Juhász Zsuzsa írta: Még akkor megkérdezem, hogy mi sürgeti az önkormányzatot? Változik tőle finanszírozás, betegellátás színvonala, függnek tőle életek, azon túl, hogy a testület, vagy az önkormányzat kijelölt egy időpontot? Nekem rövid volt a hétvégei időpont az alapos átgondolásra, nem voltak teljes mértékben kielégítő számomra az bizottsági tárgyalás során kapott válaszok a kérdéseimre, a testületi tárgyalást látva merültek fel újabb kérdések, ezekre mikor és hogyan kaphat o k választ? Én a magam részéről szeretném úgy aláírni a szerződést, hogy "elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratommal mindenben egyezőt írok alá". Számomra ez így, és ebben a formában diktátumnak tűnik, és megvallom őszintén, hogy sajnos ez nem esik jól. Az az érv pedig, hogy a többieknek semmi kifogásuk nem volt, és nincsen kifogásuk, és lelkesek és megcsinálnak mindent ingyen, és egyformának kell lenni a szerződéseknek - nekem nem elfogadható. Szeretném kérni, hogy a szerződést véleményeztessék az Orvosi Kamarával, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületével és a FAKOSZ-al (Falusi körzeti orvosok országos egyesülete), mint érdekvédelmi egyesületekkel, melyek az orvosok érdekeit védik. Nagyon rossz érzéseim vannak, úgy érzem, hogy nem kapunk semmi megbecsülést országos szinten sem, ahhoz képest amennyi munkát végzünk. Én mindig azon igyekszem, hogy segítsek a hozzám fordulóknak, de csak a számonkérésre, ellenőrzésre futja. r Üdvözlettel Juhász Zsuzsa Tisztelt Doktornő! E;. Előző leveleimben nem említettem olyat, hogy a többi orvosnak ne lennének észrevételei. Tájékoztatom, hogy levélváltásainkat Polgármester Úrhoz és Jegyző Úrhoz továbbítottam. üdvözlettel: dr. Pessek Szilvia Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárság e-maii: Telefon: /144-es mellék. / :35

14 W BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERE 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /142,144 Fax: E-maii: ln'ww.biacorbagy.hu Jkt3tószám: T-78j It /2012. Ügyiméző: dr. Pessek Szilvia Tárgy: tájékoztatás Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. Dr. Juhász Zsuzsanna Biatorbágy Meggyfa u lisztelt Dr. Juhász Zsuzsanna! A március 5. tájékoztatom: napján érkezetr elektronikus levelére válaszolva az alábbiakról 1.) A szerződésnek nem feladata korábban megtörtént tényeket, illetve korábbi szerződések módosításainak számát rögzíteni, illetve megindokolni, hogy miért kerül sor új szerződés megkötésére. Mindezek megtörténtek és olvashatóak az előterjesztés szövegében. 2.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a képviselő-testület döntése értelmében a szerződés szerves részét képezi a helyettesítés rendjének meghatározása, ezért az arra vonatkozó rendelkezések nem a mellékletben kerülnek elhelyezésre. Indokolja továbbá ezt az is, hogy a helyettes orvosok nevét tartalmazza az illetékes Kistérségi Népegészségügyi Intézet működési engedélye, melyben foglaltak betartását az intézet jogosult is ellenőrizni. A működési engedély kiadása után kerül sor az OEP szerződés megkötésére, amely szintén tartalmazza a helyettes orvosok nevét. A helyettes orvos személyében bekövetkező változásokat mind a Kistérségi Népegészségügyi Intézet, mind pedig az OEP felé kötelező bejelenteni. A kötelezetrség elmulasztása esetén bírság szabható ki. Szintén külön döntés született arról, hogy az OEP szerződésben nevesítetr két orvos kerüljön feltüntetésre helyettesként a feladat-ellátási szerződésben. Az, hogy Ön nem találja meg a legutóbbi OEP szerződésben nevesített orvosok nevét, nem elfogadható indok, tekintetrel arra, hogy annak példányát megkérheti az OEP-től. Ha pedig sűrűn változnak a helyettes orvosok, akkor - a fent említetrek szerint - azzal egyidejűleg működési engedély és OEP szerződésmódosítás szükséges. A működési engedélyben Dr. Száray Eszter a helyettesítő orvos. Az OEP-től kért tájékoztatás szerint az Ön helyettesei március 1. napja óta Dr. Száray Eszter, június 1. napja óta pedig Dr. Csányi Róbert György. Mindezek alapján - hivatalosan - az OEP szerződésben nem sűrűn változotr a helyettes orvosok személye. Megjegyezni kívánom, hogy az idei évben két alkalommal a szabadság lejelentés során Dr. Juhász Katalint jelölte meg helyetteseként. Tekintettel a fentiekre a "csak " nyomatékosító szó törlésével nem értünk egyet, már csak azért sem, mert a mondat úgy hangzik, hogy "csak e két orvos akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan harmadik személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a házi gyermekorvosi tevékenység gyakorlására". Mindezek értelmében az idézetr mondatban foglaltak megvalósulása esetén lehetősége van más orvost helyettesítésre felkérni.

15 3.) Az 5.d) ponttal kapcsolatban feltett kérdésére tájékoztarom, hogy "az előzetes egyeztetés " azt jelenti, hogy - tekintettel arra, hogy hosszú távú távollétről van szó - azon túl, hogy bejelenti ennek tényét, az önkormányzat jogosult eldönteni, hogy a bejelentett távollét időtartama, valamint az arra bejelentett helyettesítés mennyiben szolgálja a lakosság érdekeit. Mindezek miatt a "köteles előzetesen egyeztetni" megfogalmazáshoz ragaszkodunk, szemben az Ön által javasolt " köteles jelezni " megfogalmazással. Ez utóbbi esetben az önkormányzat kiszolgáltarott helyzetbe kerülne akkor, ha az orvos például több alkalommal hosszú, vagy huzamos ideig tartó távollétére kerülne sor. Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása, míg az egészségügyről szóló törvény részletezi az önkormányzat feladat-és hatáskörét. Mindezek indokolják azt, hogy a fenti esetben szükséges az önkormányzattal az egyeztetés. Az 5.b) pont meghatározza, hogy a 48 órát meghaladó távollétet be kell jelenteni (egyeztetni nem szükséges), ezáltal, ahogyan - helyesen - eddig is tette, ennek megfelelően kell eljárnia a jövőben is. 4.) A rendelési időt illetően indokait SZintén nem áll módunkban elfogadni, azonban e - tekintetben - és a- szerződést éri-ntően csak -e tekintetben - egyeztetni fogunk az Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel és a Magyar Orvosi Kamarával. Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályos szerződés 9.c) pontja értelmében ennek megtörténte után Ön köteles a rendelési idejét a képviselő-testület döntésének megfelelően megállapítani és aszerint rendelni. E pont módosítására tett javaslatát, hogy a " köteles elfogadni " helyett " köteles egyeztetni " nem elfogadható számunkra, tekintettel az önkormányzat - fentebb már említett - jogszabályi kötelezettségére. Az ellátási érdek azt jelenti, hogy a Biarorbágy területén élő lakosság egészséghez való alkotmányos alapjoga maradéktalanul érvényesüljön. Magában foglalja mindez, hogy a lakosság - érdekeit figyelembe véve - hozzájusson az egészségügyi ellátáshoz. Tekintettel azonban arra, hogy sok biatorbágyi szülő dolgozik, ezért nem szolgálja a lakosság érdekeit, ha csupán egy alkalommal van délután rendelés. Amennyiben válaszaink nem megfelelőek az Ön számára, kérem, hogy a levelében megjelölt szervezetekkel a véleményeztetést Ön kezdeményezze. 5.) Az önkormányzat felvállalja az azzal járó munkát, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, a 19. pont tekintetében módosítani fogja a szerződést. 6.) A jogsértő magatartás és a joghátrány általánosan meghatározható fogalmak, amelyek taxatíve történő felsorolása lehetetlen. Minden olyan szituáció kimeríti, amely megfelel az alábbi meghatározásoknak. Jogsértő magatartás minden olyan magatartás, amely legalább egy jogszabállyal ellentétes. Szerződésszegés minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot, amely a szerződés céljába ütközik, vagy egyébként bármely okból sérti valamelyik félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait. 2