HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA"

Átírás

1 2005; 9 (3-4): Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann Arbor), László Kovács (Bratislava), Giuseppe Mancia (Milánó), John Reid (Glasgow), Louis M. Ruilope (Madrid), Stephen Vas (Toronto), Peter A. van Zwieten (Amsterdam) Szerkesztõbizottság: Alföldi Sándor, Arnold Csaba, Barna István, Bartha Jenõ, Császár Albert, Dzsinich Csaba, Farsang Csaba, Gláz Edit, Illyés Miklós, Iványi Béla, Járay Jenõ, Kárpáti István, Kakuk György, Kékes Ede, Kiss István, Losonczy György, Nagy Judit, Nemes János, Matos Lajos, Pados Gyula, Polák Gyula, Paulin Ferenc, Préda István, Radó János, Rosivall László, Sonkodi Sándor, Szegedi János, Székács Béla, Tulassay Tivadar, Walter Judit Fõszerkesztõ: RADÓ JÁNOS Felelõs szerkesztõ: ALFÖLDI SÁNDOR Társszerkesztõk: PÉCSVÁRADY ZSOLT, REUSZ GYÖRGY HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja ISSN X A Hypertonia és Nephrologia szerkesztõség címe: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika 1083, Budapest, Korányi S. u. 2/a Tel.: Fax: Szerkesztõ: Vincze Judit Borítóterv: Gál Tibor Nyomdai elõkészítés: VincArtGroup, Creo Kft. Grafika: Ángyán Gergõ Megjelenik negyedévente. A társaságok tagjai számára ingyenes. A társaságon kívüli megrendelõk számára az éves elõfizetési díj összege: Ft + postaköltség. Példányonkénti ára: Ft + postaköltség. A folyóiratban megjelenõ közleményekrõl külön lenyomat 80.- Ft + postaköltség áron rendelhetõ. (Áraink 5%-os általános forgalmi adót tartalmaznak.) A lapot kiadja: MEDINTEL Egészségügyi Szakkönyvkiadó Kft Budapest, Váci út 132/a Tel.: Fax: Felelõs kiadó: Gál Tibor Szerzõi jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti. A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges.

2 Tartalom / Content HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (3-4): ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES A sejtszintû lipidanyagcsere és a lipidek szerepe a vesebetegség progressziójában The importance of cellular lipis metabolism and lipids in the progression of renal diseases Paragh György, Katona Evelin A nitrogén-monoxid-rendszer szerepe a vese ischaemia-reperfúziós károsodásában The role of nitric oxide in the pathogenesis of renal ischemia-reperfusion injury Rusai Krisztina, Reusz György Az érfali tágulékonyság mérésének gyakorlata és klinikai jelentõsége Assessment and clinical significance of arterial stiffness Tislér András, Fekete Cs. Bertalan, Taha el Hadj Othmane, Egresits József, Kiss István Az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak potenciális szerepe a krónikus vesebetegek kezelésében The possible role of n-3 polyunsaturated fatty acids in the treatment of chronic renal failure Varga Zsuzsa Krónikus vesebetegek lipidcsökkentõ kezelésének amerikai ajánlása American guidelines of lipid lowering treatment or chronic renal diseases Paragh György, Katona Evelin, Balogh Zoltán Az erythropoietin-terápia aktuális kérdései új lehetõségek a renalis anaemia kezelésében Current issues of erythropoietin therapy new possibilities for the treatment of renal anaemia Szegedi János EREDETI KÖZLEMÉNYEK / ORIGINAL ARTICLES Membranosus nephropathiás betegeink klinikai adatai, a kórlefolyás alakulása immunszuppresszív terápia mellett Clinical data, course of disease in patients with membranous nephropathy, treated with immunosuppressive therapy Polner Kálmán, Haris Ágnes, Árkossy Ottó, Krizsán Mária, Arányi József, Bõke Mária, Braunitzer Henrik, Térmeg János, Kaszás Ilona Vesebiopsiával igazolt ANCA-asszociált vasculitises betegek ellátásával szerzett tapasztalataink Our clinical experiences by treating biopsy proven ANCA associated vasculitic patients Haris Ágnes, Polner Kálmán, Arányi József, Bõke Mária, Braunitzer Henrik, Krizsán Mária, Térmeg János, Árkossy Ottó, Koroknai László, Mázik Róbert, Kaszás Ilona Echokardiográfiás mutatók hypertoniás szülõk sportoló és nem sportoló gyermekeiben Echocardiographic parameters in athletic and non-athletic children of hypertonic parents Pavlik Gábor, Horváth Patrícia, Studinger Péter, Kneffel Zsuzsanna, Kispéter Zsófia, Petrekanits Máté, Sidó Zoltán A könny karbamidtartalmának meghatározása: noninvazív lehetõség a hemodialízis hatékonyságának ellenõrzésére Measuring of/the tear urea content: a possible noninvasive method in monitoring of hemodialysis Müllner Nándor, Vámos Rita, Bajor Tamás, Farkas Ágnes KÖNYVISMERTETÉS CIKKREFERÁLÁS KONGRESSZUSI HÍREK, BESZÁMOLÓK TÁRSASÁGI HÍREK

3 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES A sejtszintû lipidanyagcsere és a lipidek szerepe a vesebetegség progressziójában The importance of cellular lipis metabolism and lipids in the progression of renal diseases Paragh György, Katona Evelin DEOEC I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (3-4): ÖSSZEFOGLALÁS A cardiovascularis megbetegedések igen jelentõs szerepet játszanak a krónikus vesebetegségben szenvedõ betegek életkilátásait illetõen. Az utóbbi idõben a vascularis szövõdmények ezen betegeknél a vezetõ halálokot adják, ezért fontos annak az ismerete, hogy az érelmeszesedésre hajlamosító tényezõk hogyan változnak krónikus vesebetegségben. Jelen cikkben a szerzõk az atherosclerosis szempontjából jelentõs szereppel bíró lipidanyagcsere jellegzetességeit részletezik. Ezt követõen rámutatnak azokra az anyagcsere-módosulásokra krónikus vesebetegségben, mely atherogen lipideltéréshez vezet, és ezáltal elõsegíti az érelmeszesedés kialakulását. Ezen kívül felhívják a figyelmet arra, hogy ezek az elváltozások nemcsak az érelmeszesedést, hanem az alapbetegséget is befolyásolják, fokozzák a mesangialis matrix képzõdést, a mesangialis sejtek proliferációját, és ezáltal a vesebetegség progresszióját. Felhívják a figyelmet arra, hogy a lipidcsökkentõ kezelés az atherosclerosis prevención kívül a vesebetegség progressziójának gátlásához is vezet. A jelenleg forgalomba lévõ lipidcsökkentõk közül a statinok nemcsak a lipidcsökkentõ, hanem az ún. non-lipid vagy pleiotrop hatás útján is képesek gátolni az atherogenesist és a vesebetegség progresszióját. Kulcsszavak: veseelégtelenség, lipidabnormalitás, habos sejt Levelezési cím: Dr. Paragh György DEOEC I. Sz. Belgyógyászati Klinika 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98. RÖVID TARTALOM Bevezetés Intracelluláris koleszterinszintet meghatározó tényezõk A HDL hatása az intracelluláris koleszterin szintre A lipidek hatása a vesefolyamatokra SUMMARY Cardiovascular disease is known to play a significant role in the survival of patients with chronic kidney disease. In the pas few years, vascular complications have been recognized as the leading causes of death and, therefore, warrants an understanding of the predisposing factors of atherosclerosis that occur in kidney diseases. In the present article the authors detail the characteristics of lipid metabolism that are important from the point of view of atherosclerosis. Furthermore, they describe those modifications of metabolism, in chronic kidney disease, that lead to atherogenous lipid abnormalities, with consequent development of atherosclerosis. A part from this, they emphasize that these changes are not limited to atherosclerosis alone, but also influence general disease state, increase mesangial matrix formation, and proliferation of mesangial cells, with resultant progression of kidney disease. They stress that in addition to their prevention of atherosclerosis, lipid lowering drugs also promote the inhibition of kidney disease progression. Of the lipid lowering agents in circulation, statins not only impact on lipid levels, but through their so called non-lipid or pleitropic effects are capable of inhibiting atherogenesis and kidney disease progression. Key-words: renal failure, lipid abnormality, foam cell Bevezetés A dializált betegek több mint 50%-a hal meg cardiovascularis szövõdmény következtében. Az Amerikai Egyesült Államokban a cardiovascularis halálozás 65,1% volt a dializált betegekben. Olaszországban és az Egyesült Királyságban végzett vizsgálat azt mutatta, hogy az akut myocardialis infarctus szer gyakrabban fordult elõ veseelégtelenségben, mint az átlag populációban (1). Ezen cardiovascularis szövõdmények szempontjából a krónikus vesebetegeknél is jelentõs sze-

4 144 PARAGH GYÖRGY, KATONA EVELIN HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA reppel bírnak azok a veszélyeztetettségi tényezõk, melyek a nem vesebeteg populációban is szerepet játszanak az érelmeszesedés kialakulásában. Ezen veszélyeztetettségi tényezõk közül kiemelt szereppel bír a lipidabnormalitás. A krónikus vesebetegségben szenvedõkben a lipidabnormalitások nagyobb prevalenciával fordulnak elõ, mint az átlagpopulációban: a nephrosis szindrómában szenvedõkben az emelkedett LDL-koleszterin elõfordulása 85%, a nephrosis nélküli krónikus vesebetegségben szenvedõkben: 10%, az átlagpopulációban: 40%. Emelkedett szérumtriglicerid-érték a nephroticus betegek 60%-ában, a nephrosis nélküli vesebetegekben 40%-ban, míg az átlagpopulációban 15%-ban fordul elõ (2). A vérzsírok szintjét egyrészt az exogén a táplálékkal felvett zsírok mennyisége és minõsége határozza meg, másrészt az endogén lipid szintézis mértéke és a képzõdött lipidek metabolizmusa. Az exogén lipidanyagcsere a tápcsatornában kezdõdik, ahol a zsírok az emésztõ enzimek hatására zsírsavakra és glicerinre bomlanak. Ezt követõen a bélbolyhok által felvételre kerülnek és a bélsejtekben zsírokká alakulnak. Az így létrejött kilomikron a nyirokutakon keresztül a keringésbe kerül. A trigliceridben gazdag kilomikron lebontását az erek falához lehorgonyzott lipoprotein-lipáz (LPL) végzi. A LPL hatására csökken a kilomikron trigliceridtartalma és ún. maradék vagy remnant kilomikron részecske jön létre, mely a máj felszínén elhelyezkedõ receptorok által kerül felvételre. Minél nagyobb mennyiségben veszik fel a májsejtek a kilomikron remnantot, annál inkább megváltozik a májsejtek zsírösszetétele, és ezáltal befolyásolja az endogén lipidszintézist. Az endogén lipidszintézis kulcsszerve a máj. A durva endoplazmatikus retikulumban termelõdik a VLDL fõ apolipoproteinje az apob100, melyhez egy ún. microsomalis transzfer protein segítségével triglicerid kapcsolódik, és ezt követõ érési folyamat eredményeként jön létre a trigliceridben gazdag VLDL-részecske. Ez a kilomikronhoz hasonlóan, az erek falához lehorgonyzott lipoprotein-lipáz által kerül lebontásra, és egy ún. intermediate density lipoprotein (IDL) képzõdik. Az IDL egy része a Nucleus SREEP transzkripció HVGCoA-reduktáz HVGCoA-aszintáz LDL-receptor endoplasmaticus reticulum recirkuláció vesicula SRA1 SRB1 Od66 SRB2 HMGCOA-red LDL receptor aminosavak koleszterin endosoma LDL Gyulladásos citokinek N ACAT Lisosoma Coated PLT SREEP koleszterol-észter csepp Coated vesicula SCAP Golgi-komplexum 1. ábra. Az intracelluláris koleszterinszintet meghatározó tényezõk

5 2005; 9 (3-4): A SEJTSZINTÛ LIPIDANYAGCSERE ÉS A LIPIDEK SZEREPE A VESEBETEGSÉG PROGRESSZIÓJÁBAN 145 késõbbiek során a májsejtek által felvételre kerül és metabolizálódik, másik része a hepaticus lipáz hatására LDLlé alakul, mely a koleszterin fõ szállítója (3). INTRACELLULÁRIS KOLESZTERIN- SZINTET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÕK Nemcsak a májsejtek képesek koleszterinképzésre, hanem minden sejtünk képes erre, hiszen a koleszterin a sejtek egyik fontos építõanyaga, és jelentõs szerepet játszik a sejt mûködését meghatározó intracelluláris jelátviteli folyamatokban is. A sejtek koleszterinképzésének egyik fontos szignálja a sejt koleszterintartalmának csökkenése. Ezt követõen az endoplazmatikus retikulumon elhelyezkedõ sterol regulated element binding protein, melyen N- és C-terminálisával a citoplazma felé néz, koleszterin hiányban a sterol cleveage activated protein által lebontásra kerül az N-terminálisnál, mely a sejtmagba jut, és ott a koleszterin-anyagcserében jelentõs szerepet játszó fehérjéket transzkripcionális szinten szabályozza. Fokozza a HMG- CoA-szintetáz termelését, mely az intracelluláris koleszterinszintézis kulcsenzime és meghatározója az intracelluláris koleszterinszintézis mértékének. Fokozza a HMG-CoA reduktázt és fokozza az LDL-receptor expreszszióját. Az LDL-receptor fokozott expressziója elõsegíti az extracelluláris térbõl történõ koleszterinfelvételt, és ezáltal a sejt mind az intracelluláris képzés, mind az extracelluláris felvétel fokozásán keresztül biztosítja a mûködéséhez szükséges koleszterinszintet. Abban az esetben, ha a sejt koleszterintartalma megnõ, akkor a szabályozó mechanizmusok révén gátlódik az intracelluláris koleszterinszintézis kulcsenzime, a HMG-CoA-reduktáz és az LDL-receptor-szintézis, valamint fokozódik az acil-coa-acetiltranszferáz aktivitása, mely inaktív észter formájában raktározza a koleszterint, így védekezik a sejt az ellen, hogy a koleszterin jelentõs mértékben intracellulárisan felhalmozódjon (1. ábra). Abban az esetben, ha az extracelluláris térbõl módosult LDL kerül felvételre, akkor nem a specifikus LDL receptoron keresztül veszi fel a koleszterint, hanem az ún. scavenger receptoron keresztül, melynek két típusa van az SRB2 és az SRA1 (4). Az acetilált és oxidált LDL az SRA1-hez történõ kötõdést követõen endocitózissal kerül felvételre, a koleszterin- észter hidrolizálódik a lisosomában és szabad koleszterin keletkezik. Abban az esetben, ha ennek a szintje jelentõsen emelkedik, ez toxikus a sejt számára. Az SRA expresszióját nem szabályozza az intracelluláris koleszterintartalom (5-7). Az SRB2 vagy CD36 nagy affinitással rendelkezik a mieloperoxidáz által kismértékben oxidált LDLhez, mely a gyulladásos állapotokban és diabetes mellitusban fokozódik (8). Az így felvételre került koleszterin nem váltja ki az elõbb említett feedback mechanizmust, és így a sejtek jelentõs mértékben halmoznak fel koleszterint, ezáltal jön létre a koleszterinben gazdag habos sejt, mely az atherosclerosis kezdeti lépése (2. ábra). A HDL HATÁSA AZ INTRACELLULÁRIS KOLESZTERINSZINTRE A krónikus vesebetegségben jellegzetes eltérés a HDL szintjének a csökkenése és minõségi összetevõjének megváltozása. Ennek eredményeként megváltozik a HDL szerkezete és funkciója, így jelentõs mértékben csökken az antiatherogen hatása. Csökken a reverz koleszterintranszport, mely azt jelenti, hogy a perifériás sejtek felszínén elhelyezkedõ SRB1- receptorhoz kötõdve a HDL passzívan vesz fel koleszterint, vagy az adenozin-trifoszfát binding casette A1-en szabad koleszterin oxigén szabad gyökök modifikált LDL SR-AI Cd36 SR-BII monokinek (IL-1, TNF, PDGF) koleszterin-észter csepp habos sejt 2. ábra. A scavenger receptoron keresztül történõ koleszterinfelvétel habos sejt képzõdést vált ki

6 146 PARAGH GYÖRGY, KATONA EVELIN HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA (ABCA1) keresztül aktívan veszi fel a koleszterint a sejtekbõl, és az így felvett koleszterint a májba szállítja, ahol a 7-alfa-hidroxiláz hatására epesav képzõdik, mely epesav a tápcsatornába jut, és ily módon a szervezet képes megszabadulni fölös koleszterintartalmától. Ezen kívül a HDL jelentõs antioxidáns hatással rendelkezik. Ez az antioxidáns hatás gátolja a lipidek oxidatív módosulását, és ezáltal a lipid metabolizmus scavenger receptor felé történõ eltolódását (9). Másrészt a HDL direkt endothel hatáson keresztül gátolja a cytokinek indukálta adhéziós molekulák expresszióját, és így az atherogenesis kezdeti lépését. A krónikus vesebetegségben megfigyelhetõ a trigliceridben gazdag lipoproteinek fokozott képzõdése és a lipoprotein lipáz károsodása miatt ezen részecskék lebontásának csökkenése, melynek eredményeként triglicerid felhalmozódás mérsékelt koleszterin szaporulat és HDL csökkenés jön létre. Ezen kívül megfigyelhetõ a lipoproteinrészecskék összetételének megváltozása, és ezen összetétel módosulás elõsegíti a lipoproteinrészecskék oxidatív módosulását, és a koleszterin-anyagcsere scavenger receptor irányába történõ eltolódását. A LIPIDEK HATÁSA A VESEFOLYAMATOKRA kemoattraktánt protein 1 (MCAP1) expresszió fokozódását váltja ki (12). Számos szerzõ igazolta ezen korábbi eredményeket, mely szerint az LDL, VLDL, cytokin mediálta glomerularis monocyta infiltrációt eredményez. A monocyták és a mesangialis sejtek felszínén a lipidek hatására fokozottan expresszálódó MCAP1 elõsegíti újabb monocyták glomerularis térbe történõ beáramlását, azok aktivációját, melyek macrophagokká, majd habos sejtekké alakulnak (13-17). Az így aktiválódott macrophagok és habos sejtek szabadgyököket, cytokineket (IL-1, TNF, PDGF) termelnek, melyek visszahatnak a glomerularis macrophagok funkciójára és hatással vannak a mesangialis sejtekre (18). A mesangialis sejtek az endothelhez hasonlóan LDL receptort, SRA1, SRB1, illetve SRB2 receptorokat tartalmaznak (19) (3. ábra). Angiotenzin-II fokozza a scavenger receptorok expresszióját a mesangialis sejteken (20). Ezzel magyarázható az ACE gátlók a fibrosis csökkentésében kifejtett kedvezõ hatása a vesebetegekben. Kérdés az, hogy a termelõdõ cytokinek, növekedési faktorok hogyan módosítják a mesangialis sejtek funkcióját, hiszen ezek nagy mennyiségben képzõdnek hypercholesterinaemia esetén a mezangiumban nagymennyiségben beáramló monocyta, macrophag foam-sejt képzõdés során? Berfield és mtsai az inzulin like growth faktor (IGF-1) és az inzulin like growth faktor binding protein-5 (IGFBP-5) hatását vizsgálták a mesangialis sejtekre (21-23). Mesangialis sejtek egyik csoportját IGF-1-gyel, a másik csoportját inzulinnal inkubálták. Azt észlelték, hogy 7 napos IGF-1-gyel történõ inkubáció után megváltozott a sejtek morfológiája, vacuolák alakultak ki. Elektronmikroszkópos vizsgálattal ún. foam-sejtekre hasonlítottak ezek a sejtek, és Nile red O lipid festést használva lipid felhalmozódást lehetett kimutatni ezen sejtekben, míg az inzulinnal kezelt sejteknél hasonló elváltozás nem jött létre (24). Abban az esetben, ha a módosították a medium koleszterin-észtertartalmát, azt tapasztalták, hogy a magas koleszterin-észtert tartalmazó mediumban kifejezett volt a mesangialis sejtek habos sejtté történõ alakulása, és ezt a hatást a gyulladásos cytokinek jelentõs mértékben elõsegítették, míg az alacsony koleszterin-észter-tartalom esetén csökkent ez a hatás (22). Ezek a vizsgálatok is arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyulladásos cytokinek és a növekedési faktorok fokozzák a lipi- Felvetõdik az a kérdés, hogy a keringésben lévõ lipoprotein partikulák milyen hatással vannak a vesére? Egyáltalán megfigyelhetõ-e az oxidált LDL felhalmozódása a glomerularis térben növekedett szérum-ldl és oxidált LDL esetén? Magil és vizsgálatai arra hívták fel a figyelmet, hogy a keringésben lévõ LDL és oxidált LDL felhalmozódása növeli a glomerularis LDL és oxidált LDL szintjét (10). Lu és mtsai koleszteringazdag táplálékkal tartottak patkányokat, és azt tapasztalták, hogy a glomerularis macrophagok száma és a habos sejt képzõdése jelentõs mértékben fokozódott (11). Lynn és mtsai arra hívták fel a figyelmet, hogy az oxidált LDL-hez hasonlóan, a VLDL is fokozza a macrophagok glomerularis felhalmozódását, amely hatását azáltal éri el, hogy a macrophag mesangialis sejtek - LDL-receptor - SR-A - SR-B1 - CD36/SR-B2 expresszálnak 3. ábra. A mesangialis sejtek endothel sejtekhez hasonlóan expresszálnak az intracelluláris koleszterin anyagcserét meghatározó receptorokat

7 2005; 9 (3-4): A SEJTSZINTÛ LIPIDANYAGCSERE ÉS A LIPIDEK SZEREPE A VESEBETEGSÉG PROGRESSZIÓJÁBAN 147 dek felvételét, és ha az extracelluláris környezet lipidtartalma nagyobb, akkor ez a hatásuk még kifejezettebb lesz. Ezt azáltal érik el, hogy fokozzák a SRA és SRB2 expresszióját, így segítik a módosult lipidek felvételét, növelik az extracelluláris szintézist, gátolják a lipidek sejtbõl való kiáramlását, ennek eredményeként intracelluláris lipid felhalmozódás és habos sejt képzõdés jön létre. A módosult lipidek szerepét támasztja alá Dominguez és mtsai által obes, spontán hypertensiv patkányokon végzett vizsgálat (25). Ezekben az állatokban glomerularis, intersticialis és vascularis károsodás szoros korrelációt mutatatott a glükoxidációval és lipoxidációval. A vizsgálatukban azt találták, hogy a hypercholesterinaemia hiányában nem fejlõdött ki vesekárosodás, ami arra utal, hogy a glomerulosclerosis interstitialis fibrosis kifejlõdése elsõsorban a lipoxidációtól függött. A glükoxidáció önmagában nem fejtett ki hatást. A lipidek szerepét igazolja a vesefolyamat progressziójában az is, hogy a Zucker obes patkányokban, melyekben glomerulosclerosis fejlõdik ki proteinuriával a szérumlipidszint csökkentése a betegség progressziójának és a proteinuriának a csökkenését eredményezte (26). A hypercholesterinaemián kívül a triglicerid is hatást gyakorol a vesefolyamatokra. Ezt Joles és mtsai olyan ovariectomizált, albumin hiányos nõstény patkányokban igazolta, amelyekben a koleszterin és triglicerid hatását egymástól függetlenül lehetett vizsgálni. Vizsgálataik során azt mutatták ki, hogy mind a hypercholesterinaemia, mind a hypertriglyceridaemia podocytakárosodást váltott ki proteinuriával és interstitialis fibrosissal (27). A mesangialis sejtek növekedési faktorokra, cytokinekre történõ koleszterin-anyagcsere változását az elõzõekben már ismertettük. Felvetõdik az a kérdés, hogy az LDL és az oxidált LDL milyen direkt hatást fejt ki a mesangialis sejtekre. Bassa és mtsai mesangialis sejteket 24 óráig inkubáltak különbözõ koncentrációjú LDL-t és oxidált LDL-t tartalmazó médiummal (28). Vizsgálatuk során azt találták, hogy a mesangialis sejtek triciummal jelzett tymidin felvétele nõtt, amely a sejtproliferáció és a fokozott DNS-szintézis jelzõje. Mily módon képes az LDL és az oxidált LDL befolyásolni a mesangialis sejtek proliferációját? Kamanna és mtsai vizsgálatai hívták fel a figyelmet arra, hogy az LDL és oxidált LDL a sejtmembrán proteinek foszforilációját fokozza. Elsõsorban a kda molsúlyú fehérjék foszforilációja nõ. Ezen molsúlyú fehérjék PDGF-, EGF-receptorokat tartalmaznak, és ezáltal fokozódik a növekedési faktorok hatása a sejtre (29). Az LDL és az oxidált LDL lizofoszfatidil-kolin-tartalma ezen kívül aktiválja a foszfolipáz C-t, melynek eredményeként inozitolfoszfát, diacil-glicerol és proteinkináz- C aktiválódás jön létre (30). A proteinkináz-c- ativitás hatással van a sejt proliferációjában és differenciálódásában szerepet játszó Ras, Rho proteinek aktiválásában. Ezen kívül az intracelluláris koleszterin fokozódása a farnezil-pirofoszfát- és a geranil-geranilpirofoszfát-képzõdés fokozódásához vezet, melyek szintén jelentõs szerepet játszanak a fenti fehérjék aktiválásában. Amennyiben fokozódik az intracelluláris koleszterin szint a Ras, Rho proteinek fokozott aktivitása sejtproliferációt elõsegíti, amennyiben csökken akkor gátlódik a sejtproliferáció (31, 32) (4. ábra). Ezt igazolhatják azok a nagy tanulmányok, melyekben statinokat alkalmazva a HMG-CoA-reduktáz-gátlás eredményeként csökkentették az intracelluláris farnezil-pirofoszfát és geranil-geranil-pirofoszfát szintet, ezen keresztül a sejt proliferációjában és differenciációjában szerepet játszó fehérjék prenilizációját. Az utóbbi évek nagy prospektív, randomizált, multicentrikus és kettõsvak klinikai tanulmányai azt bizonyították, hogy a legerélyesebb koleszterincsökkentõ hatással rendelkezõ statinok jelentõs mértékben képesek csökkenteni a cardiovascularis morbiditást és mortalitást. Ez a hatás nemcsak a lipidszintcsökkentõ hatással magyarázható, hanem a statinok pleiotrop hatásával. Ez a pleiotrop hatás magyarázhatja az ALERT vizsgálatban a vesetranszplantáción átesett betegeknél alkalmazott fluvastatin kedvezõ hatását (33). acetilkoenzim-a HMG-CoA mevalonat FPP (farnesil pyrophosphat) fehérjéhez való kötõdés Prenilizáció izoprenoid GGPP (geranylgeranyl pyrophosphat) 4. ábra. A mevalonát további metabolizmusa, mely meghatározza a fehérjék membránhoz kötõdését és ezen keresztül aktivációját a prenilizáció által

8 148 PARAGH GYÖRGY, KATONA EVELIN HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA Más vizsgálatok egyéb statinokkal igazolták azt, hogy a statin alkalmazása csökkenti a vesebetegség progresszióját és a klinikai tüneteket (34, 35). A statinok ezen kívül befolyásolják a tubularis plazminogén plazmin átalakulás révén az extracelluláris matrix remodellingjét és ezen keresztül gátolják az intersticialis fibrosist (36). Bustos és mtsai, Hernández-Presa és mtsai kimutatták azt, hogy az atorvastatin csökkenti az MCP-1, IL-8, metalloproteináz-3 (MMP-3) és COX-2 termelését, gátolja a macrophag infiltrációját (37, 38). A HMG-CoA-reduktáz gátlók a plazma lipoprotein-csökkentõ hatáson kívül a mesangialis lipoprotein lerakódás csökkenésével a mesangialis sejt proliferáció gátlásával, a monocyta macrophag intraglomerularis felszaporodásának csökkentésével és az általuk termelt cytokinek, növekedési faktorok mennyiségének csökkentésével gátolják a vesebetegség progresszióját, melyhez jelentõs mértékben hozzájárul a direkt vesesejtekre (mesangialis sejt, podocyta, tubularis sejt) a prenilizált fehérjéken keresztül kifejtett proliferáció gátló hatás (39, 40). Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a mesangialis sejtek a macrophagokhoz és az endothelsejtekhez hasonlóan rendelkeznek scavenger receptorokkal. Ezeken keresztül képesek felvenni a módosult lipidrészecskéket, mely az intracelluláris koleszterin fokozott felhalmozódását eredményezve habos sejt képzõdést válthat ki a mesangialis sejtekben is. Ugyanakkor a sejtek aktivációja szuperoxid-anion- és cytokintermelésen keresztül hat a környezõ sejtekre és ezzel elõsegíti a folyamat propagációját. A gyulladásos cytokinek akut hatásának eredményeként fokozódik a sejtfelszíni LDL és scavenger receptorok száma, ezáltal elõsegítve a sejtek fokozott koleszterin felvételét. Ez a kezdeti hatás segíti a sejtet az akut behatáshoz való alkalmazkodáshoz. Abban az esetben, ha ez a gyulladásos cytokin hatás tartósan megmarad, akkor a nagymértékû koleszterin felhalmozódás a habos sejt képzõdésen keresztül a sejt funkciójának módosulásához, a cytokintermelés fokozódásához és a vesebetegség progressziójához vezet. Ezt a mechanizmus jelentõs mértékben erõsítheti a koleszterinben gazdag extracelluláris környezet. Ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyulladásos cytokinek termelõdésén kívül a lipidcsökkentés is jelentõs szerepet játszhat a vesebetegség progressziójának gátlásában. IRODALOM 1. Raine AE, Margreiter R, Brunner FP, Ehrich JH, Geerlings W, Landais P, Loirat C, Mallick NP, Selwood NH, Tufveson G. Report on management of renal failure in Europe, XXII, Nephrol Dial Transplant 1992; 7(suppl. 2): Kasiske BL. Hyperlipidaemia in patients with chronic renal disease. Am J Kidney Dis 1998; 32:S142-S Beisiegel U. Lipoprotein metabolism. Eur Heart J 1998; 19 (Suppl); A20-A23 4. Podrez EA, Febbraio M, Sheibani N, Schmitt D, Silverstein RL, Hajjar DP, Cohen PA, Frazier WA, Hoff HF, Hazen SL: Macrophage scavenger receptor CD36 is the major receptor for LDL modified by monocyte-generated reactive nitrogen species. J Clin Invest 2000; 105: de Winther MP, Hofker MH: Scavenging new insights into atherogenesis. J Clin Invest 2000; 105: Li AC, Glass CK. The macrophage foam cell as a target for therapeutic intervention. Nat Med 2002; 8: Han J, Hajjar DP, Tauras JM, Nicholson AC: Cellular cholesterol regulates expression of the macrophage type B scavenger receptor, CD36. J Lipid Res 1999;40: Li H, Freeman MW, Libby P: Regulation of smooth muscle cell scavenger receptor expression in vivo by atherogenic diets and in vitro by cytokines. J Clin Invest 1995; 95: Schmitz G, Büchler C: ABCA1: Regulation, trafficking and association with heterotrimeric proteins. Ann Med 2002; 34: Magil AB, Frohlich JJ, Innis SM, Steinbrecher WP: Oxidized low density lipoprotein in experimental focal glomerulosclerosis. Kidney Int 1993; 43: Lu J, Bankovic-Calic N, Ogborn M, Saboorian MH, Aukema HM: Detrimental effects of a high fat diet in early renal injury are ameliorated by fish oil in Han:SPRD-cy rats. J Nutr 2003; 133: Lynn EG, Siow YL, O K: Very low-density lipoprotein stimulates the expression of monocyte chemoattractant protein-1 in mesangial cells. Kidney Int 2000; 57: Keane WF, Kasiske BL, O Donnell MP: Lipids and progressive glomerulosclerosis: A model analogous to atherosclerosis. Am J Nephrol 1988; 8: Kamanna VS, Bassa BV, Kirschenbaum MA: Atherogenic lipoproteins and human disease: Extended concepts beyond the heart to the kidney. Curr Opin Nephrol Hypertens 1997; 6: Vaziri ND, Liang K: Down regulation of hepatic LDL receptor expression in expreimental nephrosis. Kidney Int 1996; 50: Vaziri ND, Liang KH: Hepatic HMG-CoA reductase gene expression during the course of puromycin-induced nephrosis. Kidney Int 1995; 48: Kamanna VS, Pai R, Roh DD, Kirschenbaum MA: Oxidative modification of low density lipoprotein enhances the murine mesangial cell cytokines associated with monocyte migration, differentiation and proliferation. Lab Invest 1996; 74: Diamond JR: Analogous pathobiologic mechanisms in glomerulosclerosis and atherosclerosis. Kidney Int Suppl 1991; 31: Ruan XZ, Varghese Z, Powis SH, Moorhead JF. Dysregulation of LDL receptor under the influence of inflammatory cytokines: a new pathway for foam cell formation. Kidney Int 2001; 60: Ruan XZ, Varghese Z, Powis SH, Moorhead JF. Human mesangial cells express inducible macrophage scavenger receptor. Kidney Int 1999; 56: