MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére"

Átírás

1 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA évi működéséről készített beszámolójáról június Készítette: Látta: Jóváhagyta: 1

2 1. Jogszabályi megalapozás VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló évi CXXXVI. törvény 2. -a (6) bekezdésének b) pontja értelmében az OTKA Bizottság elnökének évente be kell számolnia az OTKA működéséről a Kormánynak az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok évi működéséről készített beszámoló elfogadásáról szóló 2083/1999. (IV. 26.) Korm. határozat 2. pontja alapján a tárgyévet követő év július 31-ig. 2. Indoklás Az OTKA évi működéséről készített jelen beszámoló szerkezetében követi az előző évekről készített beszámolók felépítését. Az előzmények tekintetében támaszkodik a korábbi beszámolókra, kiegészítve azokat a tárgyévi változásokkal, tevékenységgel, pályázatokkal, sajátságokkal, tapasztalatokkal, eredményekkel. A részletes beszámoló tartalmazza az OTKA szervezeti felépítését, az OTKA pénzfelhasználását, a támogatott pályázatokat, a bírálati folyamatot, a pénzfelhasználás ellenőrzésének eljárását, a kutatási eredmények értékelését és közzétételét, az OTKA működésében 2007-ben megvalósított fejlesztéseket, feladatokat, valamint a működtetés javítására szolgáló belső és külső intézkedéseket. Az OTKA működtetésének javítására szolgáló az OTKA Bizottság hatásköréhez tartozó belső intézkedésekkel, amelyek az OTKA pályáztatásának és informatikai rendszerének fejlesztését, a kutatások eredményességének elősegítését szolgálják, egyetértünk. Az OTKA működtetésének javítására szolgáló külső intézkedések a Kormány tudománypolitikai stratégiája IV.A.5. pontjában foglaltaknak megfelelően az OTKA költségvetési forrásainak növelését és jogszabályi változtatásokat irányoznak elő. A beszámoló részletes elemzéseken alapuló korrekt összefoglalót ad az OTKA mint az alapkutatások támogatására szolgáló egyedüli központi költségvetési forrás évi működéséről, az elért eredményekről és a fontosabb további feladatokról. 2. A kormányprogramhoz való viszony: az előterjesztés közvetlenül kapcsolódik a Kormányprogram Innováció és Tudomány fejeztében kitűzött célokhoz. 3. Várható szakmai, társadalmi hatások: a beszámoló alapján a Kormány átfogó képet kap az OTKA Bizottság tevékenységéről és az alapkutatások helyzetéről, eredményességéről. 4. Várható gazdasági hatások: az előterjesztésnek 2008-ban pénzügyi, költségvetési vonzata nincs. (A évi költségvetési törvényben az OTKA Programokra előirányzott támogatás összege M Ft volt, továbbá az OTKA Bizottság a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) kerete terhére, további M Ft összegben tehetett javaslatot a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására. A évi költségvetési törvényben az OTKA Programokra előirányzott támogatás 5198 M Ft, alig növekedett. Az OTKA Bizottság ismételten a KTIA kerete terhére tehet javaslatot M Ft összegben, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására.) Készítette: Látta: Jóváhagyta: 2

3 A évi költségvetési törvényben a Kormány tudománypolitikai stratégiájában foglaltaknak megfelelően (IV.A.5.) javasoljuk betervezni az OTKA költségvetési forrásainak bővítését az előző évi előirányzat 10%-ával, a évi elmaradást is figyelembe véve. 5. Kapcsolódások más jogszabályokhoz: az előterjesztés kapcsolódik a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájáról hozott 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozathoz, illetve az annak megvalósítására szolgáló, a Kormány 1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozathoz a Kormány re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről. A tervezett szabályozás nem tartozik a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetésről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, illetőleg a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá. 6. Értékelés, társadalmi hatás Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok olyan intézmény, amely az ERC-hez (European Research Council) hasonlóan, a színvonalas alapkutatást támogatja az azonnali hasznosíthatóság elvárása nélkül. Az OTKA támogatással megszületett kutatási eredmények számos elméleti kutatást alapoztak meg, amelyből gyakorlatban hasznosult eredmény született. Az OTKA az egyetlen olyan forrás, amely jelentős számban támogatja a pályakezdő kutatókat. Támogatási stratégiája a kutatói életpálya minden szakaszában lehetőséget biztosít arra érdemes kutatások megvalósítására. A fiatal kutatói és posztdoktori pályázat társadalmi hatása a fiatal kutatók kutatói pályán, valamint hazai kutatóhelyen maradása, a kutatói utánpótlás biztosítása, kutatói karrier építése, önálló kutatócsoport létrehozása. A 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet értelmében a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért, valamint a tudománypolitika koordinációjáért felelős tagja május 1-jétől a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter. Az OTKA - az előző évekről áthúzódó és az adott évi kötelezettségek figyelembevételével, a következő pályázatokra teljesített 2007-ben kifizetés összesen 5601 M Ft összegben: kutatási témapályázatokra 3192 M Ft (1517 db), nagy összegű és tudományos iskola pályázatra 1096 M Ft (136 db), fiatal kutatói és posztdoktori pályázatra 781 M Ft (350 db). A nemzetközi együttműködésre és kutatásra 113 M Ft, könyvtári adatbázisra 201 M Ft (12 db), kutatási eredmények publikálására 60 M Ft (54 db) került kifizetésre, 0,5 M Ft MÁK költségre, 44 M Ft a pályázati rendszer fejlesztésére, 100 M Ft fejezettől megelőlegezett pénzeszköz visszafizetésére. A évben a kutatóhelyekre átadott támogatás 18,1%-a a társadalomtudományok területén 542 db, 38,4%-a a műszaki- és természettudományok területén 891 db, és 38,6%-a az élettudományok területén 747 kutatási projekt támogatását szolgálta. A évben felhasznált összegek 22%-a (1071M Ft) személyi költségekre, 6%-a (274 M Ft) munkaadókat terhelő járulékokra került kifizetésre. A 2007-ről elszámolt összeg 11%-a (530 M Ft) konferencián való részvételre került kifizetésre, amely 1339 projekt keretét érintette; 25%- a (1244 M Ft) készletbeszerzésre, 13%-a (632 M Ft) a kutatásokkal kapcsolatos szolgáltatásokra, 9%-a (422 M Ft) a kutatóhely rezsiköltségére, 2%-a (76 M Ft) más kutatóhellyel való közös kutatásra. Az elszámolt összeg 11%-a (531M Ft) befektetett eszközök beszerzésére történt, 861 projekt keretéből. A KTIA pénzalap terhére, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó pályázat keretében 138 OTKA pályázat részesülhetett támogatásban, 2007-ben 617 M Ft összegben. Készítette: Látta: Jóváhagyta: 3

4 Az OTKA által támogatott kutatások eredményessége a megjelent publikációk, szabadalmak száma alapján mérhető. A 2006-ban lezárult 615 és a 2007-ben lezárult 541 kutatás eredményeképpen ill publikáció jelent meg, 21 ill.12 szabadalmat jelentettek be ben az OTKA a személyi költségekből - a posztdoktori pályázat keretében 86 fiatal vezető kutatónak, valamint további 23 fiatalnak biztosította a kutatói bérét. 216 kutatási és nagy összegű pályázat keretében további 503 főnek (doktorandusz hallgató, posztdoktor, asszisztens) biztosította az alkalmazotti bérét. Az OTKA Bizottság a támogatásoknál előnyben részesíti a fiatal kutatókat, így számottevő a vezető kutatók átlagéletkorának (2008-ban 50,5) csökkenése. 7. Fennmaradt vitás kérdések: 8. Javaslat a sajtó tájékoztatására: Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció X Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Tárcán belüli nyilatkozók szintje: miniszter, szakállamtitkár Kérem a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, június Dr. Hiller István Készítette: Látta: Jóváhagyta: 4

5 II. Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységéről Rövid összefoglaló A évi költségvetési törvényben az OTKA Programokra előirányzott támogatás összege M Ft volt. Az egyensúlyi tartalék visszarendezésével az MTA 394 M Ft-t csoportosított át az OTKA részére, így az OTKA Programok évi módosított költségvetési támogatása M Ft lett. A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai (TTI) Stratégiájában megfogalmazottak értelmében az OTKA Programok költségvetési támogatását - lehetőségekhez mérten - évente 10%-kal növelni kell. Ezzel szemben az OTKA Programok évi költségvetése a évi költségvetési támogatáshoz (5.926 M Ft) képest, 6%-kal csökkent. A évi költségvetésről szóló törvény értelmében az OTKA Bizottság a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) kerete terhére, további M Ft összegben tehetett javaslatot a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására. Az OTKA kutatások éves finanszírozását 2007-ben is korlátozta az, hogy a költségvetési törvény kötelező maradványképzést írt elő, amelyet csak a támogatások visszatartásával, a finanszírozások év elejére történő átütemezésével tudott az OTKA teljesíteni. Az OTKA 2007-ben sem fizetett szakértői díjat a pályázatok/projektek szakmai értékeléséért ben szigorodott az OTKA Programok éven túli kötelezettségvállalásának lehetősége. A korábban érvényben lévő, további két évre vállalható 85%-os szabály megváltozott: az OTKA törvény értelmében az OTKA Bizottság a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési előirányzat 75%-áig a tárgyévet követő első, 50%-áig a második és 25%-áig a harmadik évre vállalhat előre kötelezettséget, az előző években vállaltak beszámításával. Ez a szabály korlátozza a többéves kutatások támogatását, és különösen megnehezíti az aktuális év második felében induló kutatások adminisztratív kezelését. A kutatási szerződések költségterveit - az új szabályozás teljesíthetősége értelmében - az egyes évek között át kellett ütemezni. Az OTKA Bizottság az előző évekről áthúzódó többéves kutatási szerződések alapján 2064 kutatási, ifjúsági, posztdoktori, valamint nagy összegű és tudományos iskola pályázat kutatását támogatta 2007-ben, amelyek közül 2007-ben 486 indult, ebből 348 OTKA, 138 NKTH-OTKA közös támogatással. A 2006-ban lezárult 615 és a 2007-ben lezárult 541 kutatás eredményeképpen ill publikáció jelent meg, 21 ill.12 szabadalmat jelentettek be. A 2006-ban lezárult kutatások értékelése alapján a zsűrik 273 kutatásról jelezték, hogy eredményeik a gazdaságban hasznosíthatók, ezeket továbbítottuk az NKTH-nak. Az OTKA működésében 2007-ben történt fejlesztések, megvalósított feladatok Az OTKA Bizottság elkészítette a időszakra vonatkozó Stratégiáját, amelyet az érintett tudományos fórumok MTA, MAB, FTT, Országgyűlés Kutatási és Innovációs Eseti Bizottsága megtárgyaltak és egyetértésüket fejezték ki. A Magyar Rektori Konferencia ban tűzte napirendre az OTKA Stratégia megvitatását. Az OTKA Bizottság aktualizálta pályázati űrlapjait, a pályázatok véleményezésébe jelentős számban vont be külföldi szakértőket, akik egyes bizottságok munkájában is részt vettek. Az OTKA Bizottság a pályázatok és a kutatási eredmények értékelésénél fokozott hangsúlyt fektetett arra, milyen eredményesség, tudományos és társadalmi hasznosulás várható el az OTKA támogatástól, figyelembe vette a kutatói időráfordításokat, valamint tervbe vette, hogy az egyes tudományszakokra jellemző, típusos hazai fajlagos kutatási költségeket a pályázatok költségigényei realitása elemzésénél figyelembe fogja venni. Készítette: Látta: Jóváhagyta: 5

6 A pályázatok internetes adatbázison keresztül történő benyújtása, értékelése; a rész- és zárójelentések szakmai részének benyújtása és értékelése 2007-ben teljes körűen működött. Ezen túlmenően, az egyes projektek pénzügyi jelentését az intézmények a vezető kutatókkal együttesen, az OTKA Internetes felületén keresztül nyújtották be, valamint ezek pénzügyi ellenőrzése is ott történt. Az OTKA projektek finanszírozásával kapcsolatos elektronikus pénzügyi rendszer továbbfejlesztése lehetővé tette az elektronikus rendszeren keresztül történő kötelezettségvállalások, követelésállományok kigyűjtését, valamint az ugyancsak elektronikus rendszer segítségével történő finanszírozások, keretnyitások ügyintézését. Az intézmények és a kutatók naprakész információt kaphatnak a finanszírozás helyzetéről, és arról, hogy az OTKA a szakmai beszámolókat és a költségelszámolásokat elfogadta-e. Az OTKA által kifejlesztett elektronikus pályázati rendszer egyedülálló a hazai viszonylatban, és előbbre tart, mint számos fejlett európai országban alkalmazott pályázati rendszer. Az NKTH-OTKA együttműködési megállapodás értelmében az OTKA intézte a közös pályázatok ügyintézését, amely az OTKA részére többlet feladatot jelentett. A jövőben törekedni kell arra, hogy az együttműködés gördülékenyebbé váljék. A pályázatokkal, a szerződésekkel, valamint a kérelmekkel kapcsolatos ügymenet hatékonyabb, szakszerűbb ügyintézése érdekében az OTKA Iroda fokozatosan von be munkatársai közé PhDvel, valamint kutatói múlttal rendelkező szakértő referenseket. Az OTKA működtetésének javítására szolgáló belső intézkedések Az OTKA Bizottság a Stratégiai tervének megfelelően Intézkedési tervet készít a jövőbeni feladatairól, amelyek közül 2008-ban a következőket tervezi megvalósítani: az OTKA pályáztatás területén: - a kétlépcsős pályáztatási rendszer bevezetése, - az angol nyelvű pályázatbenyújtás kiterjesztése csaknem minden tudományági zsűrire, - nemzetközi szakértői adatbázis létrehozása, - fiatal kutatók részére további pályázati lehetőségek biztosítása. az OTKA által támogatott kutatások eredményessége terén - a kutatások pénzfelhasználása és eredményessége helyszíni ellenőrzéseinek bővítése, - a kutatási eredmények értékelésébe további számszerűsíthető indikátorok beépítése. az informatikai rendszer fejlesztésében - az OTKA pályázati, finanszírozási és ellenőrzési információs rendszerének továbbfejlesztése, - az OTKA projektekkel kapcsolatos pénzügyi folyamatok teljes körű informatikai támogatása, - az OTKA elektronikus pályázati rendszere alkalmazásával együttműködés hazai és nemzetközi tudománytámogató szervezetekkel. Az OTKA működtetésének javítására szolgáló külső intézkedések 1. A Kormány tudománypolitikai stratégiájában foglaltaknak megfelelően az OTKA előirányzat tárgyévre vetített évi 10%-os növelése (2009-ben 7,0 Mrd forint; 2010-ben 7,7 Mrd forint). 2. Jogszabályi változtatások; az OTKA törvény és más, a gazdálkodást szabályozó törvények módosítása a kutatások rugalmasabb finanszírozási rendszerének és az OTKA által támogatott kutatási programok legalább négy évet átfogó éven túli kötelezettségvállalásának biztosítása érdekében. Készítette: Látta: Jóváhagyta: 6

7 Bevezető A beszámoló célja Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló évi CXXXVI. törvény 2. -a (6) bekezdésének b) pontja értelmében az OTKA Bizottság elnöke elkészítette beszámolóját a Kormány részére az OTKA évi működéséről. Jelen beszámoló az előzmények tekintetében támaszkodik az előző évek beszámolóira, kiegészítve az adott évi változásokkal, tevékenységgel, pályázatokkal, sajátosságokkal, tapasztalatokkal, eredményekkel. Az OTKA jogállása, célja Az OTKA működését az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (a továbbiakban: OTKA) szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: OTKA törvény), valamint a Kormány által jóváhagyott (2141/2005. (VII. 14.) Korm. hat.) Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozza. Az OTKA előirányzatából olyan tudományos kutatások, illetőleg azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozása támogatható nyilvános pályázati rendszerben, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható, ezeken kívül az OTKA előirányzata felhasználható az ilyen tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra-fejlesztésre is. Az OTKA szervezete Az OTKA törvény értelmében az OTKA vezető testülete az OTKA Bizottság, amely elnökből, két alelnökből és 15 tagból áll. Az OTKA Bizottság tagjai a minisztériumok, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Felsőoktatási Konferenciák Szövetsége, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT), a közgyűjtemények által javasolt szakértők, valamint az OTKA Bizottság keretében működő három Tudományterületi Kollégium - Társadalomtudományi, Műszaki és Természettudományi és Élettudományi Kollégium - elnökei. (1. sz. melléklet) Az OTKA törvény 2. -a (5) bekezdésének megfelelően a Tudományterületi Kollégiumok lejárt mandátumú tagjainak évi rotációja megtörtént. Az OTKA Bizottság tagjai - a tudományos közösség javaslatai alapján - döntöttek az új tagok kiválasztásáról. A Kollégiumok irányítása alatt működő, az egyes szakterületeket képviselő tudományági zsűrik elnökei és tagjai tekintetében is megtörtént a rotáció. Az új elnököket és tagokat az illetékes Kollégiumok tagjai választották ki a kutatói közösség véleményének figyelembevételével, arra törekedve, hogy az egyes intézmények, intézménytípusok, a főváros és a vidék, valamint az egyes tudományos iskolák megfelelő arányban legyenek képviselve a pályázatokat értékelő testületekben. A társadalomtudományok területén a korábbi zsűrikből, a szakterületek átcsoportosításával, összevonásával négy új zsűri alakult, így 11 zsűri működött 2007-ben. Az élettudományok területén működő 10 zsűri a korábbi szakterületek összevonásával és új szakterületek felvételével átalakult. A műszaki és természettudományok területén 2007-ben 9 zsűri működött. A kollégiumok és zsűrik tagjainak aktuális listája az OTKA honlapján megtekinthető. Készítette: Látta: Jóváhagyta: 7

8 Az OTKA Programok működésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat ellátó OTKA Iroda önálló jogi személyiségű, önálló gazdálkodást folytató, központi költségvetési szerv ben az MTA fejezetében szerepelt, felügyeletét az MTA főtitkára látta el, működését az OTKA Bizottság elnöke irányította. Az Iroda dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban vannak. Fejezeti hovatartozás, gazdálkodási környezet Az OTKA Programok 2007-ben az MTA fejezetében, a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzataként szerepelt. Az OTKA Programok előirányzatával kapcsolatban a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének jogait az MTA elnöke látta el. Az OTKA bevételi forrásai a költségvetési törvényben címzetten megállapított támogatási előirányzatból, bel- és külföldi jogi és természetes személyek befizetéseiből, hozzájárulásaiból és belföldiek visszafizetéseiből tevődnek össze. Az OTKA Programok részére a támogatás rendelkezésre bocsátása az MTA fejezetén, illetve a Magyar Államkincstáron keresztül történik a kutatási programok által megkívánt ütemezésben. Az egyes kutatási témákra megkötött szerződések alapján az OTKA Iroda az adott évi támogatási összeget a kutatóhelyre megnyitja, ennek felhasználásáról a vezető kutató évente köteles elszámolni tól kezdődően az OTKA támogatások előirányzat-átadással kerülnek a központi költségvetési intézményekhez (kutatóhelyekre) - szemben a korábbi gyakorlattal, amely szerint minden kutatóhelyre az OTKA Iroda közvetlenül utalta a támogatást. Az OTKA kutatások számára megítélt támogatások ilyen módon történő átadása, valamint a havonta egyenletes részletben történő felhasználhatósága a kutatás lehetőségeit nehezítő adminisztratív korlát, mivel egy alapkutatási témánál a tényleges kiadások általában nem egyenletesen jelentkeznek. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII törvény (a továbbiakban: költségvetési tv.) 52. -ának (4) bekezdésében az Országgyűlés elrendelte, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a évivel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. Ezt a kötelezettséget a kutatási szerződések támogatásának részbeni átütemezésével tudta az OTKA teljesíteni ben szigorodott az OTKA Programok éven túli kötelezettségvállalásának lehetősége. A korábban érvényben lévő, további két évre vállalható 85%-os szabály megváltozott: az OTKA törvény 4. -ának (8) bekezdése értelmében Az OTKA Bizottság a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési előirányzat 75%-áig a tárgyévet követő első, 50%-áig a második és 25%-áig a harmadik évre vállalhat előre kötelezettséget, az előző években vállaltak beszámításával. Ez a szabály korlátozza a többéves kutatások támogatását. A kutatási szerződések költségteveit - az új szabályozás teljesíthetősége értelmében az egyes évek között át kellett ütemezni. A költségvetési tv ának (7) bekezdése értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 1000 M Ft-ot a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani, amely pályázatok előszűrését az OTKA Bizottság végzi. Az NKTH és OTKA együttműködési megállapodása értelmében az OTKA intézi a pályázatok érkeztetését, bíráltatását, rangsorolását. A gazdasági és közlekedési miniszter hagyja jóvá az OTKA Bizottság által a pályázatok támogatására benyújtott javaslatot. A kutatási szerződések előkészítését az OTKA Iroda végzi. A támogatások közös NKTH-OTKA finanszírozását az NKTH végzi, így a célzott alapkutatási pályázatokra előirányzott összeg nem kerül át az OTKA Programok Készítette: Látta: Jóváhagyta: 8

9 előirányzatára. Erre a programra az OTKA 2009-re és 2010-re vállalt pénzügyi kötelezettséget, összesen 1059,8 MFt összegben. Az OTKA működésében 2007-ben történt változások Az OTKA Bizottság elkészítette a időszakra vonatkozó Stratégiáját, amelyet az érintett tudományos fórumok MTA, MAB, FTT, Országgyűlés Kutatási és innovációs eseti bizottsága megtárgyaltak és egyetértésüket fejezték ki. A Magyar Rektori Konferencia ban tűzte napirendre az OTKA Stratégia megvitatását. Az OTKA Bizottság aktualizálta pályázati űrlapjait, a pályázatok véleményezésébe jelentős számban vont be külföldi szakértőket, akik egyes bizottságok munkájában is részt vettek. Az OTKA Bizottság a pályázatok és a kutatási eredmények értékelésénél fokozott hangsúlyt fektetett arra, milyen eredményesség, tudományos és társadalmi hasznosulás várható el az OTKA támogatástól. A pályázatok és projektek értékelésénél figyelembe vette a kutatói időráfordításokat, valamint tervbe vette, hogy az egyes tudományszakokra jellemző, típusos hazai fajlagos kutatási költségeket a pályázatok költségigényei realitása elemzésénél figyelembe fogja venni. A pályázatok internetes adatbázison keresztül történő benyújtása, értékelése; a rész- és zárójelentések szakmai részének benyújtása és értékelése 2007-ben teljes körűen működött. Ezen túlmenően, az egyes projektek pénzügyi jelentését az intézmények a vezető kutatókkal együttesen, az OTKA Internetes felületén keresztül nyújtották be, valamint ezek pénzügyi ellenőrzése is ott történt. Az informatikai szoftverfejlesztés lehetővé tette, a zsűrik munkájának megsegítéseként, a pályázatok értékelésétnél a konszenzusos bíráltatás bevezetését, valamint az elektronikus szavazást. Az OTKA által kifejlesztett elektronikus pályázati rendszer egyedülálló a hazai viszonylatban, és előbbre tart fejlődésében, mint számos fejlett európai országban alkalmazott pályázati rendszer. Az OTKA projektek finanszírozásával kapcsolatos elektronikus pénzügyi rendszer továbbfejlesztése lehetővé tette az elektronikus rendszeren keresztül történő kötelezettségvállalások, követelésállományok kigyűjtését, valamint az ugyancsak elektronikus rendszer segítségével történő finanszírozások, keretnyitások ügyintézését. Az intézmények és a kutatók naprakész információt kaphatnak a finanszírozás helyzetéről, és arról, hogy az OTKA a szakmai beszámolókat és a költségelszámolásokat elfogadta-e. Az OTKA Bizottság a pénzügyi források tudományterületek, tudományágak és pályázattípusok közötti támogatási arányok meghatározására, külföldi szakértők bevonásával külön ad hoc bizottságot kért fel. A Forrásbizottság javaslata alapján az OTKA Bizottság kialakította finanszírozási politikáját, amelyet az OTKA honlapján közzétett. A 2007-ben benyújtott kutatási pályázatok esetében már ennek megfelelően alakította ki a három nagy tudományterület - társadalomtudományok, műszaki és természettudományok, élettudományok - között a támogatási arányt. Az egyes zsűrik között felosztható keretek közötti arányt az egyes kollégiumok évente külön határozzák meg. Az OTKA évi működése Az OTKA Programok évi gazdálkodása Bevételek Az OTKA Programok költségvetési törvényben meghatározott évi előirányzata Kutatási témapályázatokra M Ft volt. Készítette: Látta: Jóváhagyta: 9

10 Az egyensúlyi tartalék visszarendezésével az MTA 393,8 M Ft-ot csoportosított át az OTKA Programokra, amellyel az előirányzat módosult, de az OTKA Programok bázisa nem. A EURYI Awards pályázathoz való MTA-OTKA közös hozzájárulást az OTKA teljesítette, amelynek 50%-át, 19,7 M Ft-t az MTA-tól visszakapta az OTKA. Ezen módosítás után az OTKA Programok évi költségvetési bevétele 5.591,5 M Ft volt. További bevételt jelentett a műszerprogram törlesztése és a lezárult pályázatok maradványainak visszafizetése, amely összesen 126,8 M Ft. A EURYI Awards pályázat két hazai nyertes pályázó kutatási támogatását az ESF az OTKA-nak utalta, amelyet az OTKA továbbított a pályázók kutatóhelyére (104,2 M Ft). Ezen módosításokkal és az átfutó tételekkel (1,6 M Ft) együtt az OTKA Programok évi bevétele összesen 5.824,1 E Ft. Az OTKA Programok évi nyitó állománya 634 M Ft, amelyből 0,9 M Ft függő átfutó tétel. A évi 633,1 M Ft maradványból az 589,3 M Ft tételes kötelezettség teljesítése után fennmaradó 43,9 M Ft maradványt az OTKA Bizottság az OTKA elektronikus pályáztatási, bíráltatási, jelentésbenyújtási, ellenőrzési rendszeréhez szükséges szoftverfejlesztéshez, valamint az új helyszínre való költözésre irányozta elő az OTKA Iroda részére. Kiadások Az OTKA Programok évi kiadása összesen 5.705,6 M Ft volt, mely az egyes jogcímeken az alábbiak szerint teljesült. Az OTKA Programokból az előző évekről áthúzódó és újonnan indított kutatási szerződések évi támogatására a kutatási pályázatok esetében 3.507,1 M Ft, ifjúsági pályázatok esetében 458 M Ft, a tudományos iskolák pályázatra 785,8 M Ft került átadásra a kutatóhelyeknek. Posztdoktori kutatási szerződésekre 2007-ben 323,5 M Ft, nemzetközi együttműködésben végzett kutatásra 113,5 M Ft, publikáció és tudományos ismeretterjesztés támogatására 60,2 M Ft-ot, könyvtári adatbázis pályázatra 151,4 M Ft, EISZ adatbázisokhoz hozzájárulásra 50 M Ft, MÁK bankköltségre 0,6MFt, az OTKA elektronikus pályázati rendszer fejlesztésére 43,9 M Ft került átadásra, az MTA által 2006-ban megelőlegezett összeg visszafizetése 100 M Ft összegben történt, valamint a EURYI pályázati támogatás továbbutalása 111,6 M Ft összegben történt. Az OTKA Programok maradványának alakulása Az OTKA Programok évi záró egyenlege 752,6 M Ft, amelyből 2,5 M Ft átfutó tétel. A maradványból 674,9 M Ft tételes kötelezettségvállalással terhelt, 75,1 M Ft pedig az OTKA Bizottság döntésének megfelelően, az OTKA elektronikus pályáztatási, bíráltatási, jelentésbenyújtási, ellenőrzési rendszerének - OTKA Iroda által koordinált - szoftverfejlesztéséhez, valamint az Iroda költözésével, új bérleményével kapcsolatos többletkiadásokra kerül felhasználásra. (2. sz. melléklet) Az OTKA Iroda évi bevételei és kiadásai Az Iroda gazdálkodásának sajátosságai évben az Iroda egyetlen bevételi forrása költségvetési támogatás volt; vállalkozási, kiegészítő, kisegítő tevékenysége, saját bevétele nem volt. Ezért az utóbbi évek elvonásai érzékenyen érintették az Iroda dologi kiadásainak alakulását, és szükségessé tették az OTKA Programoktól forrásátcsoportosítást az Iroda működési költségeinek, főleg az OTKA elektronikus pályázati rendszere továbbfejlesztési költségeinek fedezésére ben az Iroda új bérleménybe költözött, ami jelentős egyszeri többletkiadással járt (közbeszerzés, irodahelyiségek kialakítása, irodabútor vásárlás, új számítógép és telefonhálózat kiépítése, informatikai berendezések, telefonközpont stb.). Készítette: Látta: Jóváhagyta: 10

11 Bevételek Az OTKA Iroda évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 21,7 M Ft volt, amelyből 12,3 M Ft az áthúzódó külső személyi juttatások kifizetésére és ezek járulékaira, 2 M Ft az informatikai rendszer fejlesztésére, 3,6 M Ft számítástechnikai eszközök beszerzésére és 1,6 M Ft a Szemelvények az OTKA támogatással készült alapkutatások újabb eredményeiből című kiadvány kifizetésére történt. Az MTA maradványszámlájára 2,2 M Ft került befizetésre, évi előirányzat tartalékolás elvonás miatt. Az OTKA Bizottság döntése értelmében az OTKA elektronikus pályázati rendszerének fejlesztése 2007-ben is folytatódott. Erre a célra, és az Iroda költöztetésére 2007-ben az OTKA Programokból 43,9 M Ft került átcsoportosításra az Iroda részére. Kiadások Az eredeti kiadási előirányzatot - saját hatáskörben - az előző évi pénzmaradvány terhére 21,7 M Ft-tal, az előző évi előirányzat-maradványként az OTKA Programoktól átvett 43,9 M Ft-tal, illetve a fejezettől átvett 18,6 M Ft-tal (7 M Ft többlettámogatás, 11,6 M Ft egyensúlyi tartalék visszarendezése) módosítottuk. Maradvány Az OTKA Iroda évi maradványa összege 20,5 M Ft, amelyet a évről áthúzódó kötelezettségek (decemberi megbízási díjak és járulékaik, szolgáltatások számlái, informatikai szolgáltatások) terhelnek. (3. sz. melléklet) Az OTKA Programok keretéből 2007-ben támogatott pályázatok Az OTKA előirányzatából teljesíthető kiadások: a tudományos kutatási témákkal kapcsolatos folyó (személyi és dologi) ráfordítások fedezete (kutatási pályázat), nemzetközi tudományos kutatásban való részvétel, fiatal kutatói és posztdoktori pályázat (fiatal kutatók tudományos tevékenységének elősegítése), publikációs támogatás, a tudományos kutatáshoz (kutatási pályázat, infrastrukturális fejlesztés keretében) szükséges műszerek, eszközök, adatbázisok beszerzése. Az OTKA Bizottság által 2007-ben támogatott pályázatok: kutatási pályázat, nagy összegű és tudományos iskolák támogatására kiírt pályázat, posztdoktori kutatási és állás pályázat, nemzetközi együttműködésben végzett kutatások pályázata, publikációs és tudományos ismeretterjesztő pályázat. Az OTKA Bizottság az előző évekről áthúzódó többéves kutatási szerződések alapján 2064 kutatási, ifjúsági, posztdoktori, valamint nagy összegű és tudományos iskola pályázat kutatását támogatta 2007-ben, amelyek közül 486 indult 2007-ben. A költségvetési törvény értelmében 1000 M Ft a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból kerülhet felhasználásra a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó célzott alapkutatásra. Az NKTH-OTKA együttműködési megállapodás értelmében a évi OTKA pályázatok közül a tiszta alapkutatások az OTKA keretből kerülnek finanszírozásra, a célzott alapkutatásokat pedig az NKTH-OTKA közösen támogatja. A májusi határidővel meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett 1075 kutatási és ifjúsági pályázat közül az OTKA Bizottság 328, az NKTH-OTKA közösen pedig 123 támogatásáról döntött, amelyek finanszírozása 2007-től kezdve indult. Az ugyanerre a pályázati határidőre beérkezett 89 nagy összegű és tudományos iskola pályázat közül az OTKA keretből 20 kap, NKTH-OTKA közös keretből 15 kap támogatást 2007-től kezdődően. (4/1., 4/2. sz. mellékletek) A szeptemberi határidővel a időszakra meghirdetett újabb kutatási, posztdoktori és nagy összegű pályázatok pályázati felhívására 1149 pályázat érkezett be, amelynek értékelése év végéig megtörtént. Az OTKA Bizottság 2007 decemberében, Készítette: Látta: Jóváhagyta: 11

12 valamint 2008 januárjában hozta meg a támogatásokról szóló döntését. A beérkezett 809 kutatási pályázat közül 167, a 236 posztdoktori pályázat közül 58, a 104 nagy összegű pályázat közül 42 részesülhet támogatásban 2008-tól kezdődően. (4/3., 4/4 sz. mellékletek) A február 12-i határidővel a időszakra meghirdetett újabb kutatási és posztdoktori pályázatra 948 pályázat érkezett be, amelyből kutatási pályázat 722, posztdoktori pályázat 226. A kutatási pályázat futamideje legfeljebb négy év, az igényelhető összeg felső határa átlagosan 6-10 M Ft, kutatói alkalmazástól függően. A posztdoktori pályázat célja fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, ehhez támogatás kérhető ígéretes kutatási projekt költségeire évi 5 M Ft/év összegben, valamint kutatási alkalmazás bérköltségére. A pályázatok értékelése folyamatban van. Az OTKA Bizottság óta minden évben támogatta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapított Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány keretében indított "Magyary Zoltán" posztdoktori ösztöndíj pályázatot ben 41 M Ft támogatást ítélt meg hozzájárulásként a pályázók ösztöndíj és kutatási költségeihez. Nemzetközi együttműködés Az OTKA óta tagja az Európai Tudományos Alapítványnak (ESF- European Science Foundation), amelynek tevékenysége kiterjed az európai tudománypolitika alakítására, közös kutatási programok támogatására. Az OTKA az MTA-val közösen 50-50% arányban fizeti az ESF tagdíjat és a különböző network programokban való részvételi díjat. Az OTKA Bizottság májusában társult tagként csatlakozott a EUROHORCs-hoz (European Heads of Research Councils), az európai tudománytámogató szervezetek elnökeinek egyesületéhez. A EUROHORCs-ban az OTKA tevékenyen vesz részt az európai tudományos élet formálásban, az Európai Tudományos Térség (ERA) formálásában, az Európai Tudományos Tanáccsal (ERC) együttműködve. Az OTKA a EUROHORCs tagjaként, az MTA-val közösen vett részt a kiváló, fiatal tehetséges kutatók egzisztenciájának elősegítését szolgáló, Európa 16 országa, 18 tudománytámogató intézménye által negyedik alkalommal meghirdetett European Young Investigator (EURYI) Awards Programban. A november 30-i határidőre az egyes országokhoz beérkezett pályázatok közül 10 pályázatot az OTKA-hoz nyújtottak be. Az OTKA-MTA közös EURYI Bizottság három pályázatot küldhetett ki a nemzetközi bíráltatásra. Az európai szintű bizottság az 474 pályázat támogatásáról döntését júliusban hozta meg. A negyedik pályázati kör 25 nyertes pályázói között nem volt hazai pályázó, csak a korábbi második és harmadik pályázati körben nyert egy-egy magyar kutató. A nemzetközi együttműködésben végzett kutatások támogatására folyamatosan beérkező pályázatok közül 2007-ben 3 támogatásáról döntött az OTKA Bizottság. A European Science Foundation (ESF) keretében meghirdetett EUROCORES HumVIB pályázaton két pályázat kaphatott OTKA keretből támogatást, a EUROCORES TECT pályázaton 3 pályázat. Valamint az ERA-NET Chemistry nemzetközi pályázaton egy hazai pályázó pályázatának támogatását vállalta az OTKA Bizottság. A nemzetközi együttműködésben végzett kutatások kiegészítő támogatására 2007-ben két határidővel meghirdetett pályázatra beérkezett pályázatok közül 11 részesülhetett - a folyamatban lévő kutatási szerződéseik kiegészítéseképpen - támogatásban a időszakra. Készítette: Látta: Jóváhagyta: 12

13 Az OTKA Bizottság az OTKA kutatási eredmények közlésére valamint az OTKA kutatási eredmények tudományos ismeretterjesztésére 2007-ben két határidővel meghirdetett pályázatára beérkezett 43 pályázat közül az erre kijelölt ad hoc bizottság 35 támogatásáról döntött 40,3 M Ft összegben. Az OTKA Bizottság 2007-ben bevezetett illetve fenntartott fontosabb intézkedései A pályáztatás folyamatában: - Az OTKA az előző évi tapasztalatok alapján 2007-ben is pontosította a pályázati űrlapokat. - Egy kutatónak - vezető kutatóként - egyidejűleg két támogatott OTKA kutatási témája lehet. - A pályázatokban meg kell adni az egyes részt vevő kutatóknak az adott OTKA kutatásra vonatkozó munkaidő-, illetve kutatási idő ráfordításuk százalékát. - Az OTKA pályázatok keretében, az intézmények könyvtári adatbázisaik beszerzéséhez a támogatási összeg 5%-t tervezhették be. - A pályázatok pártatlan, külföldi szakértővel való értékelhetősége érdekében, ban a társadalomtudományi pályázatok kivételével minden pályázatot, és az évi 6 M Ft-nál nagyobb igényű társadalomtudományi pályázatokat is, angol nyelven kellett beadni. - A pályázatokat véleményezők, testületi tagok esetében az OTKA szigorúan ellenőrizte az összeférhetetlenségi szabályokat. - Az OTKA szigorúan megkövetelte a titokvédelmi szabályok betartását, a véleményezők nevének anonimitását, az OTKA Bizottság döntése előtti információk kiszivárogtatását. Az OTKA támogatások teljesítésének ellenőrzése terén: - Az OTKA Bizottság a kutatások pénzfelhasználási szabályait évente pontosítja, illetve racionalizálja, amelyet mind a pályázati kiírásokba, mind az OTKA szerződésekbe beépít. - Az OTKA fokozott figyelmet fordított az egyes projektek előző évi maradványaira és ennek függvényében történt az adott évi finanszírozás. Informatikai fejlesztések, ügymenet terén: - Az OTKA elektronikus pályázati rendszerében (EPR) 2007-ben lehetővé vált a bíráltatás folyamatában a konszenzusos vélemény kialakítása. - A pályázatok értékelése, az eljárások időigényét jelentősen lecsökkentve, az OTKA elektronikus rendszerében történik, amelyet mind a hazai, mind a külföldi szakértők szívesen használnak. - A évi rész- és zárójelentések szakmai és pénzügyi jelentésének benyújtása és értékelése elektronikusan, interneten keresztül történt. - Az OTKA bevonta az intézményeket az elektronikus pályázati és projektkezelési rendszere használatába. A pénzügyi elszámolásokat az intézmények gazdasági részlegének kellett az Interneten keresztül az OTKA adatbázisában rögzítenie. Az OTKA Iroda ügymenete terén: - Az OTKA folyamatosan egyszerűsíti, ezzel gyorsítja a szerződéskötések ügymenetét. A legutolsó pályázati forduló esetében a pályázat benyújtás után 7 hónappal a szerződések megkötésre kerültek. - A pályázatokkal, szerződésekkel, egyedi kérelmekkel kapcsolatos ügymenet hatékonyabb, szakszerűbb ügyintézése érdekében az OTKA Iroda tudományterületi Készítette: Látta: Jóváhagyta: 13

14 osztályai munkájában tudományos fokozattal rendelkező kollégiumi referensek vesznek részt. - Az OTKA Iroda a kutatókkal történő levelezést elsősorban az OTKA elektronikus pályázati rendszerén keresztül intézi, ugyanakkor az Iroda hivatalos leveleinek korszerű iktatására új iktatóprogram került beszerzésre. A pályázatok elbírálásának folyamata Az OTKA pályázatoknak, valamint az elért tudományos eredményeknek az OTKA gyakorlata szerinti értékelése nemzetközi összehasonlításban is elismerést vált ki. A zsűrizés objektivitását a különböző testületekben helyet foglaló szakemberek szigorú, az OTKA törvényben rögzített rotációjával biztosította az OTKA Bizottság. Az OTKA Bizottság folyamatosan bővíti a hazai és a külföldi szakértőkből álló szakértői adatbázisát. Szükségesnek tartja az európai kutatást támogató szervezetekkel együttműködve egy nemzetközi szakértői adatbázis létrehozását. Külön szabályzatok rögzítik az összeférhetetlenségi és titkossági szabályokat, amelyeket a pályázatokat véleményezők, értékelőknek kötelezően be kell tartani. A kutatási pályázatok értékelésének szempontjai: a pályázati program alapkutatás jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége; a várható eredmények, tudományos és társadalmi hasznosításuk; a kutatás meglévő személyi feltételei, garanciái; a kutatás intézményi, tárgyi, módszertani feltételei; a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása; a tervezett kutatói munkaidő-ráfordítás; az eddigi tudományos eredmények (publikációk, hivatkozások); az utóbbi 5 évben lezárult vagy folyamatban lévő OTKA kutatások során elért eredmények. Fontos szempont a pályázati munkaterv, költségterv, várható eredmények, munkaidő-ráfordítás realitása és arányossága. A kutatási, ifjúsági és posztdoktori pályázatok értékelésére az illetékes tudományági zsűri jelöl ki szakértőket. A szakértői vélemények alapján a zsűri rangsorolja a pályázatokat. A szakmai zsűrik észrevételei és rangsorai alapján a tudományterületi kollégiumok tesznek javaslatot az OTKA Bizottságnak a pályázatok támogatására. A posztdoktori álláspályázatra benyújtott pályázatok esetében több pályázó személyes meghallgatására is sor került. A nagy összegű (átlagosan évi 6 M Ft támogatási összeg feletti) kutatási és a tudományos iskola pályázatokat angol nyelven kellett beadni, kivéve azokat, amelyeknek magyar nyelvű beadását az OTKA engedélyezte, mert ezek kutatási programját kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A pályázatok értékelésére a tudományági zsűrik és a tudományterületi kollégiumok hazai és külföldi szakértőket jelöltek ki. A szakértői vélemények alapján hazai és külföldi szakértőkből álló szakértői ad hoc tudományterületi bizottságok rangsorolták a pályázatokat, és tettek javaslatot a támogatásukra. Ezeknek a pályázatoknak az együttes értékelésére külön felkért bizottság tett javaslatot az OTKA Bizottságnak a pályázatok végső rangsorára és támogatására vonatkozóan. A 2006-ban benyújtott OTKA kutatási, ifjúsági, nagy összegű és tudományos iskola pályázatok értékelése az OTKA értékelési rendszere alapján megtörtént. Ekkor került sor arra az NKTH- OTKA megállapodásra, amely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (KTIA) 1000 M Ft-nak a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására való felhasználhatóságáról szólt. Az NKTH-OTKA döntés értelmében, a 2006-ban benyújtott pályázatok vezető kutatóinak nyilatkozniuk kellett arról, hogy pályázatukat innovációra alkalmasnak tartják-e. Az OTKA Bizottság a szakzsűrik által felállított rangsorok alapján kiválasztotta azokat a tiszta alapkutatás pályázatokat, amelyeket OTKA keret terhére lehet támogatni és javaslatot készített az GKM minisztere részére azokról a pályázatokról, amelyeket Készítette: Látta: Jóváhagyta: 14

15 támogatásra javasolnak a KTIA terhére. Az OTKA terhére történő támogatási javaslatot az OTKA Bizottság, a KTIA keretből finanszírozandó pályázatokról szóló döntést pedig a GKM minisztere hagyta jóvá. A 2007-ben benyújtott kutatási, posztdoktori és nagy összegű OTKA pályázatok támogatásáról a döntést az OTKA Bizottság két részletben hozta meg: első részéről decemberben, második feléről januárban döntött. A nemzetközi együttműködésben végzett kutatások kiegészítő támogatására beérkezett pályázatokat külön ad hoc Bizottság szakértők bevonásával véleményezte, rangsorolta, és javaslatot tett a támogatásukra. A végső döntést az OTKA Operatív Bizottsága hozta meg az OTKA Bizottság utólagos jóváhagyásával. A 2007-ben beérkezett publikációs és ismeretterjesztő pályázatokat az erre a célra létrehozott szakértői Bizottság értékelte és rangsorolta, a döntést az OTKA Bizottság hozta meg. Az OTKA Bizottság az egyes pályázatokról hozott döntését az OTKA Internetes honlapján hozta nyilvánosságra. A szerződéskötés, a támogatás felhasználásának szabályai, ellenőrzés Az OTKA Bizottság döntéséről az Iroda értesítette a pályázókat. A testületi és az anonim szakértői véleményeket a pályázók az OTKA EPR rendszerében megtekinthették, vagy kérésre írásban megkapták. A támogatott pályázatok (projektek) esetében, az OTKA Bizottság elnöke nevében az Iroda (NKTH-OTKA közös szerződés esetén az NKTH is) szerződést kötött a vezető kutatóval és a kutatás feltételeit biztosító kutatóhellyel. A szerződések elválaszthatatlan melléklete a támogatások teljesítési szabályzata, amely minden évben aktualizálásra kerül. A kutatási szerződés ajánlatokat az OTKA Iroda előzetesen egyeztette a kutatókkal, és ezt követően küldte meg a kedvezményezetteknek aláírásra, előre kitöltött nyomtatványon. A szerződések formai és pénzügyi ellenőrzését az Iroda végezte, az előre meghatározott kritériumok figyelembevételével. A kutatási témákra megkötött szerződések alapján az Iroda (az NKTH-OTKA szerződésekre az NKTH utalta) a költségvetési intézmények részére előirányzat-átadással átadta, egyéb kutatóhely részére átutalta a szerződésben jóváhagyott összeget, amelyről a vezető kutató évente köteles elszámolni, szakmai beszámolót küldeni. A támogatási összeg keretnyitása az érvényes OTKA szerződések alapján történt, annak figyelembevételével, hogy a vezető kutatónak volt-e az OTKA-val szemben elmaradt elszámolási, illetve beszámolási kötelezettsége. A korábbi években megkötött kutatási szerződések tárgyévi támogatásainak keretnyitásai - a költségvetési törvényben előírt maradványtartalékolási kötelezettség miatt - az egyes projekteken jelentkező előző évi maradványok figyelembevételével történt. Az elnyert támogatás felhasználásáról, a kutatómunka előrehaladásáról a vezető kutatóknak évente, a tárgyévet követően szakmai és pénzügyi beszámolót kell küldeniük. A beérkezett beszámolót szakmailag az illetékes zsűri értékelte, ellenőrizte zsűritag vagy - egyedi esetekben - külső szakértő bevonásával. A formai és pénzügyi ellenőrzést az Iroda végezte el. A szakmai és pénzügyi ellenőrzés alapján született döntés arról, hogy a kutatás folytatható, a támogatási keret megnyitható. A évi kutatómunkáról a vezető kutatóknak a szakmai részjelentést az EPR-ben kellett rögzíteniük, s ezek értékelése is ott történt. A évről beküldött 1541 részjelentés közül a Készítette: Látta: Jóváhagyta: 15

16 zsűrik 56 esetben kértek pótinformációt vagy újabb jelentést, így kerültek a szakmai értékelés alapján elfogadásra. A évről a pénzügyi jelentéseket is az OTKA internetes adatbázisába kellett rögzíteni. Az elszámolásokat az intézmények gazdasági részlegei készítették el, és azokat a vezető kutató is jóváhagyta. A pénzügyi elszámolások alapján a szerződések mintegy 30%-ától kért be az Iroda tételes, bizonylatokkal alátámasztott elszámolást, öt kutatóhelyen pedig helyszíni ellenőrzést tartott. A évről, az EPR-en keresztül, beküldött 925 részjelentés szakmai beszámolói közül a zsűrik 903 jelentést elfogadtak, többi értékelése folyamatban van. A évi részjelentések pénzügyi elszámolásait az intézmények gazdasági részlegei készítették el az OTKA internetes rendszerébe rögzítve, emellett kinyomtatva, aláírva is be kellett küldeniük. Ezek ellenőrzése és jóváhagyása most van folyamatban. Az OTKA által támogatott kutatások eredményességének értékelése, közzététele A kutatás befejezésekor a tevékenység eredményességéről és az előirányzatok felhasználásáról a vezető kutatók kötelesek - az OTKA Bizottság által jóváhagyott szempontok szerint és a megadott határidőre - zárójelentésüket az OTKA internetes rendszerében elkészíteni. A vezető kutató a zárójelentés (szakmai és pénzügyi) beküldésére, illetve a hiánypótlásra felszólítást kap adott határidő megjelölésével. Ha a vezető kutató elmulasztja zárójelentését beküldeni, annak pótlásáig nem részesülhet további OTKA támogatásban. A zárójelentések szakmai értékelésének szempontjai: mennyiben hozott a kutatás új ismereteket, illetve igazolt korábbi tudományos feltételezéseket, az új ismereteknek mekkora jelentősége van a szaktudomány szempontjából, milyen volt a kutatáshoz kapcsolódó publikációs tevékenység, az elért eredmények mennyire voltak összhangban a kutatásra fordított támogatással. Külön kérdés az értékelést végző szakértőkhöz, hogy melyek azok a kutatási eredmények, amelyek tudományos ismeretterjesztésre, illetve további alkalmazott kutatásra, kísérleti fejlesztésre, innovációra alkalmasak, a kutatási eredményektől milyen társadalmi, gazdasági hasznosulás várható. A zárójelentések szakmai értékelésére, amely az EPR-en keresztül történt, a zsűrik projektenként egy-egy véleményezőt jelöltek ki. A zsűrik a szakértői vélemények alapján értékelték a kutatási jelentéseket, és javaslatot tettek a minősítésükre: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. A zárójelentések pénzügyi elszámolását az OTKA Iroda ellenőrizte ban 615 kutatás zárult le, amelyek közül 3 határidő módosítást kapott. A beküldött 612 zárójelentésből 9 értékelése még nem fejeződött be. Az értékelt 603 zárójelentés közül 330 kiválóan megfelelt, 189 jól megfelelt, 77 megfelelt minősítést kapott, és 7 zárójelentést nem fogadott el az OTKA. A 7 el nem fogadott zárójelentés közül egy újraértékelése még folyamatban van, egy kutatást határidő előtt le kellett zárni, három esetben a vezető kutatók lehetőséget kaptak újabb zárójelentés beküldésére, két esetben pedig az OTKA kizárta a kutatókat 2-3 évre a pályázati lehetőségből. A beküldött 612 zárójelentésből a kutatási témában megjelent publikációk száma - a témavezetők által megadott számok alapján 12338, a bejelentett szabadalmak száma: 21. Az értékelt zárójelentések közül 469 tudományos ismeretterjesztésre alkalmas, 273 témáról jelezték a zsűrik, hogy kutatási eredményeit gazdaságban hasznosíthatónak tartják. Az utóbbiak továbbításra kerülnek az NKTH-hoz. (5. sz. melléklet) Készítette: Látta: Jóváhagyta: 16

17 A 2007-ben lezárult és beküldött 541 zárójelentés alapján, a kutatás eredményeképpen publikáció jelen meg, 12 szabadalmat jelentettek be. A zárójelentések szakmai értékelése és pénzügyi elszámolásuk ellenőrzése folyamatban van. A vezető kutatók az OTKA elektronikus pályázati rendszerében megtekinthetik a kutatási eredmények értékelését: a zárójelentések értékeléséről készített szakértői véleményt, valamint a zsűri indoklását. Azokat a témavezetőket, akiknek a zárójelentését az OTKA Bizottság a többszöri hiánypótlás után sem fogadta el, 3-5 évig kizárják az OTKA pályázási lehetőségekből. A pénzügyi elszámolást ebben az esetben is be kell küldeniük az OTKA-nak. A jelen beszámoló mellékleteiben (6., 7., 8. sz. mellékletek) szerepelnek a tudományterületi kollégiumok 2006-ban lezárult és 2007-ben értékelt kutatásai közül az egyes zsűrik által kiemelkedőnek tartott eredmények ismertetései. Az OTKA Bizottság a 2004-ben lezárult kutatások közül a mintegy 30 legkiválóbbról, a nagyközönség számára közérthető módon rövid bemutatást jelentetett meg 2007-ben Szemelvények az OTKA támogatásával készült kutatások újabb eredményeiből címmel, színes könyv formájában. A 2005-ben lezárult kutatásokról hasonló kiadvány készül. Az OTKA Bizottság tervezi, hogy a kutatási eredményeket az OTKA honlapján, kereshető formában megjeleníti, amelynek fejlesztése folyamatban van. Ugyanakkor célul tűzte ki, hogy az OTKA által támogatott kutatások eredményei bekerüljenek egy országos központi adatbázisba, amely mindenki számára elérhető lesz. A köziratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény, valamint az OTKA Iroda e törvénnyel összhangban készített Iratkezelési Szabályzata értelmében a lezárult OTKA kutatások teljes dokumentációjának leadása folyamatosan történik az MTA Levéltárába ben 4103 korábban lezárult kutatás, valamint 1154 nem támogatott pályázat került leadásra a Levéltárba. OTKA Ipolyi Arnold Díj Az OTKA Bizottság elnöke a hazai alapkutatások támogatási rendszerének elméleti és gyakorlati továbbfejlesztésében kifejtett sok éves munkásság elismeréseként, a Tudományterületi Kollégiumok javaslata alapján, OTKA Ipolyi Arnold Díjat adományoz évente. A évi díjak átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében került sor, amikor is 7 főnek adta át az OTKA Bizottság elnöke a tudományfejlesztési díjat. Az OTKA nyilvánossága, rendezvényei Az Európai Tudományos Alapítvány (ESF - European Research Foundation) csúcsbizottsága (Governing Council) és az európai tudománytámogató intézmények elnökeiből álló európai szervezet (EUROHORCs) első féléves ülését Budapesten tartotta április között, amelynek megszervezése az OTKA feladata volt. A mintegy 50 fő részvételével megtartott nemzetközi rendezvény első napján, plenáris ülés keretében A nemzeti tudománytámogató szervezetek szerepe az európai tudomány alakításában címmel tudománypolitikai fórumot tartottak hazai és nemzetközi szakértők részvételével. A rendezvény sikere az OTKA nemzetközi elismertségét, hírnevét erősítette. Az OTKA Bizottság az OTKA 21 éves története címmel, Andorka Rudolf akadémikus, az OTKA hajdani elnöke halálának 10 éves évfordulója alakalmából Emlékülést rendezett május 24-én. Az OTKA hajdani elnökének méltatása és az OTKA 21 éves történetének bemutatása után három kiváló fiatal kutató ismertette előadásában az OTKA támogatás során elért eredményeit. A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány és az OTKA november án rendezte meg közös konferenciáját a Győri Széchenyi István Egyetemen, a posztdoktori ösztöndíjban és Készítette: Látta: Jóváhagyta: 17

18 kutatási támogatásban részesült fiatal kutatók eredményeinek bemutatására. A konferencia bebizonyította, milyen nagy jelentősége van a fiatal, tehetséges kutatók támogatásának. Az OTKA Hírlevél 2007-ben egy alkalommal jelent meg, amelyet kb példányban postáztunk az OTKA pályázatok értékelésében részt vevő testületek tagjainak, a nagyobb kutatóhelyek vezetőinek, a megrendelőknek, az utolsó négy pályázati fordulóban támogatott kutatóknak, az újságíróknak és az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának. Az OTKA honlapján (www.otka.hu) a fontosabb információk megtalálhatók: OTKA Törvény, OTKA SZMSZ, az OTKA Bizottság, a Tudományterületi Kollégiumok, zsűrik tagjai, pályázati felhívások, tájékoztató nyomtatványok, értékelési szempontok, pályázati döntések, szerződés, rész- és zárójelentés elkészítéséhez szükséges leírások, útmutatók, szabályzatok, az OTKA működéséről készült Kormánybeszámolók. Az OTKA honlapján folyamatosan jelennek meg az OTKA fontosabb eseményeiről, eredményeiről készült beszámolók, valamint A hónap kutatója tudományos rovaton havonta kerül bemutatásra egy-egy OTKA kutató és kutatási eredménye. Budapest, április 29. Makara B. Gábor az OTKA Bizottság elnöke Készítette: Látta: Jóváhagyta: 18

19 M E L L É K L E T E K Készítette: Látta: Jóváhagyta: 19

20 OTKA Bizottság tagjai sz. melléklet Elnök: Makara B. Gábor Alelnökök: Bélyácz Iván Meskó Attila (FK képviseletében) (AKT képviseletében) Tagok: Bakács András ** (GKM képviseletében) Balogh Tamás *** (GKM képviseletében) Bodó Sándor Boros Imre (Közgyűjtemények képviseletében) (Élettudományi Kollégium elnöke) Csóka Péter *** (FVM képviseletében) Falus András (EüM Képviseletében) Hudecz Ferenc (FK képviseletében) Jánosi Zoltán ** (FK képviseletében) Kiss János ** (FVM képviseletében) Kollár László (Műszaki- és Természettudományi Kollégium elnöke) Lamm Vanda ** (MTA elnöke képviseletében) Ligetiné Nechay Erzsébet (KvVM képviseletében) Lőrincz Lajos * (MTA elnöke képviseletében) Némethné Jároli Erika (KuTIT képviseletében) Nagy János (FK képviseletében) Spät András (MTA elnöke képviseletében) Takács Jánosné Taxner Ernő Zsengellér József (OKM képviseletében) (Társadalomtudományi Kollégium elnöke) **** (FK képviseletében) Rövidítések, jelölések: AKT - Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa FK - Felsőoktatási Konferenciák KuTIT - Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács * év közben megszűnt a mandátuma ** év közben felkérést kapott *** év közben munkahelyet változtatott **** év közben lemondott Készítette: Látta: Jóváhagyta: 20

Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása

Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása 1. számú melléklet Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása M e g n e v e z é s 2006. évi tény 2007. évi tény Központi költségvetésből adatok ezer Ft-ban A 2007. év adata a 2006.

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységéről. Rövid összefoglaló

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységéről. Rövid összefoglaló Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2007. évi tevékenységéről Rövid összefoglaló A 2007. évi költségvetési törvényben az OTKA Programokra előirányzott támogatás

Részletesebben

Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása

Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása 1. számú melléklet Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása M e g n e v e z é s 2007. évi tény 2008. évi tény Központi költségvetésből adatok ezer Ft-ban A 2008. év adata a 2007.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER /2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2010. évi működéséről készített beszámolójáról 2011. április

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2004. évi tevékenységéről. Rövid összefoglaló

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2004. évi tevékenységéről. Rövid összefoglaló Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2004. évi tevékenységéről Rövid összefoglaló A tudományos kutatás támogatása az OTKA pályázati rendszerén keresztül 2004-ben

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

ÉVES JELENTÉS. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) ÉVES JELENTÉS Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2011 2011 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS................................................. 4 II: VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ...................................

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységéről

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységéről Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2002. évi tevékenységéről Bevezetés A beszámoló célja Az OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2.. (6) b) pontja értelmében

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztus 25-én tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám:552-19/2011. Előterjesztés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. augusztus 25-én tartandó

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységéről. Rövid összefoglaló

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységéről. Rövid összefoglaló Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2005. évi tevékenységéről Rövid összefoglaló A tudományos kutatás támogatása az OTKA pályázati rendszerén keresztül 2005-ben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA

SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA Eötvös József Főiskola Baja, Szegedi út 2. SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA A normatív kutatástámogatás és a konferencia-keret céljára rendelkezésre

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.024-5/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 09. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.029-9/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 26. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.031-8/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 25. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Az OTKA Bizottság elnökének beszámolója a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységérıl

Az OTKA Bizottság elnökének beszámolója a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) évi tevékenységérıl Az OTKA Bizottság elnökének beszámolója a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2008. évi tevékenységérıl Rövid összefoglaló Az OTKA által támogatott kutatások értékelése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2007. Budapest, 2007. március 07. 2 2007. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/308/2012. TÁJÉKOZTATÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

A ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

A ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben