E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. tevékenységéről (zsigmondy_taj 2009) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Kerécz Tamás, a "Zsigmondy Vilmos" Harhányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. főigazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztáy Kerécz Tamás, főigazgató MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2006. (II.16.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat március 1-től közhasznú társasággá alakítja át. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 58/2009.(V.21.)GFB. határozatával felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. évi rendes taggyűlésén, május 29-én a társaság nonprofit Kft-vé a közhasznú jelleg nélküli átalakulására szavazzon. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság taggyűlése május 29-én döntött arról, hogy a jövőben nonprofit Kft-ként működik tovább, a közhasznú jogállás nélkül. Ezzel okafogyottá vált a Kht és a Baranya Megyei Önkormányzat között a 11/2006.(II. 16.) Kgy. határozattal elfogadott fennálló közhasznúsági szerződés is. Ezért került sor a közhasznúsági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint az önkormányzatnak kötelezően ellátandó egészségügyi közszolgáltatásának teljesítéséről szóló új feladatellátási szerződés megkötésére, amelyet a közgyűlés a 73/2009.(VI. 18.)Kgy. határozatával fogadott el. Az önkormányzat, mint a nonprofit kht.-ban (korábban: kht.-ban) 60%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkező fél minden évben beszámoltatja a társaságot az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről, szakmai eredményeiről, gazdálkodásának helyzetéről, tervezett és bekövetkezett eredményeiről, a piacgazdaságban elfoglalt helyzetéről. Az előterjesztés mellékleteként csatolt beszámolóban a nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (főigazgatója) részletesen szól minderről (melléklet). A kórházban a fekvőbeteg ellátás területén ágyon intenzív (korai) mozgásszervi rehabilitációt, 88 ágyon programozott mozgásszervi - rehabilitációt, 70 ágyon (ebből 20 ágy közreműködői szerződéssel) az általános krónikus belgyógyászati tevékenységet végeznek, továbbá heti 242 óraszámban (142 szakorvosi és 100 nem szakorvosi óraszámban) járóbetegeket gyógyítanak. Tevékenységük során a balneo- és fizioterápia teljes eszközrendszerét felhasználják, kiegészítve a rehabilitáció többi elemével (ergoterápia, szociális munka, segédeszközellátás, pszichológia), valamint a társszakmák konzultációs lehetőségeit (neurológia, ortopédia, traumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat) és a szükséges diagnosztikus feltételeket (röntgen, ultrahang, labor DEXA) is igénybe veszik. Szakmai munkájuk középpontját - a mozgásszervi rehabilitáció mellett - továbbra is a bőrgyógyászati és nőgyógyászati szakellátás jelenti. Ennek érdekében új egészségturisztikai termékeket vezettek be, elsősorban a psoriasis (pikkelysömör)- az OEP ezt nem finanszírozza - és a meddőségkezelést, melyeket a harkányi víz gyógyító hatására alapoznak. Az ellátásoknak a piacra történő bevezetése folyamatosan történik. A nőgyógyászati rehabilitáció területén jelenleg nem rendelkeznek versenytárssal a Dél dunántúli Régióban, míg a psoriasis kezelésében Pécsett és a régió más részében is vannak egészségügyi szolgáltatók, melyek e betegség kezelésével foglalkoznak. A 2008-as év elején célul tűzték ki, hogy a rész és teljes fizető szolgáltatásaikat szélesebb körben ismerje meg a lakosság. Igyekeztek minél kedvezőbb feltételeket kialakítani, ezért egészségpénztári kártyával és az üdülési csekkel is biztosították a fizetési lehetőségeket a szolgáltatást igénybe vevők részére.. Sajnos a gazdaságiválság hatására ez évben a fizető betegek száma jelentősen visszaesett, ugyanakkor a

3 3 kiemelt ellátási igények kismértékben nőttek. Remélhetőleg a gazdasági-válság elmúltával, illetőleg a marketing munkájuknak köszönhetően a jövő évek során ismételten jelentős számú fizető beteget láthatnak el. A kórházba beérkező beutalók száma - az előző évekhez hasonlóan többszöröse a felvételi lehetőségeknek. A fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is augusztus elején 3199 előjegyzést tartottak nyilván, az átlagos várakozási idő: programozott rehabilitációs osztályokon 13-14, az intenzív (korai) rehabilitációs osztályokon 2-3, a krónikus belgyógyászati osztályokon 2 hónap. A fekvőbetegek felvételi rendjét Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat. A felvételre váró betegek intézeti várólistája az intézet honlapján elérhető (www. harkanykorhaz.hu). A mozgásszervi rehabilitációs osztályokon az egy betegre jutó ápolási napok száma 18,9 nap/fő, az átlagos ágykihasználtság 99,91 %-os. Az intenzív rehabilitációs osztályokon ugyan ez az érték 19,87 nap/fő, a kihasználtság 99, 66 %-os. A krónikus belgyógyászatnál az egy betegre jutó ápolási napok száma 20,03 nap/fő, az átlagos kihasználtság 78,27 %-os. A kórházban október 1. óta 20 OEP által finanszírozott ágyon krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás történik a Baranya Megyei Kórházzal kötött közreműködői szerződés alapján. A kórházban az ellátás második pillérét a járóbeteg ellátás jelenti. Kórház 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott. A kórház továbbra is kihelyezett szakrendelést működtet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg Pécsett. A kórháznak továbbra is nagy szüksége lenne nőgyógyászati, neurológiai, belgyógyászati járóbeteg óraszámokra, melyekkel jelenleg nem rendelkeznek. A betegek állapotát a kórházból történő elbocsátása után így nehezen tudják nyomon követni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) év 1-9 hónapra - a járóbetegellátásra a (labor nélkül) eredetileg összesen összegű TVK határozott meg, a labor éves TVK kerete pont. A módosítást követően a labor TVK-ja pont lett, míg a többi járóbeteg-ellátás 1-9 havi TVK-ja pontra csökkent. A TVK keret csökkentésén felül az OEP módosította a finanszírozást is. Előzetes számítások alapján, így közel 0,5 m Ft/ hó bevétel csökkenéssel kell számolni ezen a területen.. A gyógyfürdőtényezők olyan OEP által finanszírozott gyógykezelések, amelyeket elsősorban a gyógy-túrizmus szereplői biztosítanak. A harkányi intézmény azon kevés kórház közé tartozik, amely bekapcsolódott a szolgáltatások nyújtásába. A kórházban a gyógyfürdőtényezőként igénybe vehető kezelések: medence-, és kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, gyógymasszázs, tangentor, víz alatti gyógytorna, komplex kezelés.a gyógyfürdőtényezők keretében a vényen elrendelt kezelések nem esnek a teljesítmény volumen korlát (TVK) alá, ezért - az alacsony TVK keret miatt - orvosaik a gyógykezelések egy részét gyógyfürdőtényezőként rendelik el. A jelenlegi TVK keretünk kb. ötszöröse kellene ahhoz, hogy minden beteget a járó-beteg szakellátás keretén belül lássanak el. A gyógyfürdőtényezők után a beteg kötelező önrészt fizet. A gyógyfürdő - szolgáltatások keretében a kórház továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem

4 4 álló azaz nem biztosított betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járóbeteg-ellátás, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt. Kínálatukat és áraikat a kereslethez és a piaci viszonyokhoz igazítva alakítják ki. Bővített nyitva tartási idővel igyekeznek az igényeknek megfelelni, megfelelő színvonalú környezetben várják vendégeiket. Szolgáltatásaikat folyamatosan bővítik, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak: termál gyógymedencefürdő, termál kádfürdő, masszázs, iszapkezelés A kórház rehabilitációs szakorvosképzésre akkreditált intézmény. A PTE Klinikai Központjánál (szakorvosképzésben), a PTE Egészségügyi Főiskolán (gyógytornász és egészségtanári szakon) a hallgatók oktatásában vesznek részt. Rendszeressé tették az orvosi szakmai referátumokat, ahol orvosaik, illetve meghívott előadók ismertetik szakterületük eredményeit. Ezen kívül aktív résztvevői egészség-turizmus konferenciáknak, kiállításoknak, vásároknak. Kutatási tevékenységük keretében - mozgásszervi területen - négy klinikai vizsgálati tervet készítettek, amelyeket a regionális Kutatásetikai Bizottság jóváhagyott és engedélyezett. A kutatások elsődleges célja a gyógyvíz hatásának egyértelmű adatokkal történő alátámasztása, de az eredmények várhatóan lehetővé teszik, hogy a fiatal orvosaik önálló munkával jelenjenek meg kongresszusokon, illetve közleményt írjanak. A vizsgálatok várhatóan szeptember hónapjában indulnak április 15-i beadási határidővel pályázatot nyújtottak be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, A Dél-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása című felhívásra. A pályázatot, Gyógyulás és rekreáció természetesen címmel a Bíráló Bizottság, támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt összköltsége e Ft, melyből a támogatás mértéke e Ft. A pályázat tartalma egy honlap kialakítása, illetve egy nyomtatott kiadvány elkészíttetése négy nyelven, 6000 példányszámban. A befejezési határidő április 30., melyet rendre teljesítettek. A kórház energetikai pályázatot nyújtott be Kórházi épületek energiafelhasználásának csökkentése utólagos hőszigeteléssel és külső nyílás-záró cserével címmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez. Az Energia Központ Kht július 8. nappal a projektet befogadta, a kórház pedig július 11-ével saját felelősségre a beruházást megkezdte. A pályázat összes költsége e Ft, melyből a támogatás mértéke (33,05%-os támogatási intenzitás mellett) e Ft. A támogatási szerződés aláírására április 4-én került sor. A beruházás befejezési határideje: október 31. E beruházás keretében a kórház B, illetve C jelű épületeinek felújítása, hőszigetelése és nyílászáró-cseréje valósul meg. A B jelű épület esetében a támogatás mértéke e Ft, a C jelű épület esetében pedig e Ft május 8-án befogadásra került a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett (Munkahelyteremtő beruházások pályázati rendszer) pályázati felhívásra benyújtott Pályázat 50 ágy átvételéhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosítása című pályázatuk. A beruházás összköltsége: e Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás mértéke (50%-os támogatási intenzitás mellett): e Ft. A évi Üzleti terv készítésekor céljuk az volt, hogy felkészüljenek a várható változásokra, megtalálják a helyüket az új egészségügyi ellátórendszerben, egyúttal stabilizáljuk kórház szakmai tevékenységét. Gondolkodásuk középpontjában továbbra is a megkezdett programjaink folytatása állt. Gazdálkodásuk célja, hogy a 2009-es évet is eredményesen zárják, a kórház működésének stabilitását megőrizzék, a pénzügyi gazdasági-válság hatásainak ellenére.

5 5 A június 30.-án kimutatott adózás előtti eredmény ,- e Ft nyereség, ami évvégére várhatóan eft. Az első félévi értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, a pénzügyi bevételek és a rendkívüli bevételek együttes összege ,- e Ft, költségeik ráfordításai együttes összege ,- e Ft. Az adózás előtti eredményük a tervezethez viszonyítva ,- e Ft magasabb első félévére ,- e Ft eredményt terveztek, amellyel szemben félév végére ,- e Ft nyereség alakul ki. A fekvőbeteg ellátásból származó bevételeik: az OEP szerződés alapján 210 krónikus ágy finanszírozási bevétele, részleges és teljes térítéses magyar és külföldi fizető betegek által befizetett összeg, a komfort felár, Baranya Megyei Kórházzal 20 krónikus ágya közreműködői szerződéssel történő működtetéséből származó, valamint február 1.-től a Baranya Megyei Kórháztól átvett 50 krónikus belgyógyászati ágy bevétele. A bevételeink legnagyobb csoportját ez alkotja, a részesedése 67 %-os az összbevételből. A fizető fekvőbeteg ellátásunkból származó bevételek 5.741,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest, melynek oka a külföldi és a magyar fizető fekvőbetegek számának csökkenése.az OEP által finanszírozott fekvőbeteg ellátás bevételnél a tervhez képest 3.168,- Ft bevétel többlet jelentkezett. Járóbeteg ellátás (OEP által finanszírozott): ezen bevételek között számolják el az OEP szerződés alapján a 242 járóbeteg óraszámú szakellátásuk teljesítményét, valamint az Egészségbiztosító által 85 %-n térített gyógyfürdő-szolgáltatások bevételét. A járóbeteg-ellátás OEP bevételei a tervtől 2.315,- e Ft-tal magasabb - mely eltérés okozója az, hogy emelkedett a gyógyfürdőtényezők elszámolásából származó bevételük. Járóbetegellátás (térítéses ellátás): ezen bevételeket a gyógyfürdőtényezők kiegészítő bevételei (15 %), a magyar és külföldi fizető járó betegek bevételei alkotják. Az ebből származó bevételeik 1799,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest. A bevétel csökkenés oka, hogy csökkent a magyar és a külföldi fizető járóbetegek száma. Szolgáltatási bevételek: az alkalmazottak és idegenek térítési díjai, a helyiségek bérleti díjai, a mosoda és étterem bevételei alkotják. A szolgáltatási bevételeik 4.585,- e Ft-os többletet mutatnak a tervhez képest, melynek oka a szolgáltatásaik bővítése. A mosoda és a parkolás bevételei folyamatosan emelkednek. Ezek okozzák a keletkezett plusz bevételt. Egyéb bevételek: ebbe e bevételcsoportba tartoznak a Munkaügyi Központ támogatásai, az értékesített tárgyi eszközök és készletek bevételei, valamint a pályázati támogatások. Az egyéb bevételeink a tervhez képest 2.176,- e Ft többletet mutatnak. A többletből 1.185,- e Ft az Önkormányzati Minisztériumtól honlap készítésre kapott támogatás. További növekedést még a Bayer Centernek leszámlázott tételek alkotják A rendkívüli bevételeik ,- e Ft növekedést mutatnak a tervhez képest, mely növekedés oka, hogy a MVM Zrt ez év elején utalta át a szindikátusi szerződés alapján a tavalyi évre járó 25 m Ft hozzájárulást. A I-VI. havi kiadásaik együttes összege ,- e Ft, az időarányos terv 98,61 %-a. Megtakarítás mutatkozik a személyi jellegű kiadásoknál, az anyag jellegű és a pénzügyi ráfordításoknál, míg az értékcsökkenésnél és az egyéb ráfordításoknál költségnövekedés tapasztalható. A beszámoló táblázatából jól látható, hogy a legjelentősebb költségcsoport a személyi jellegű kiadások 55 %-kal. Az anyagjellegű ráfordítások 27 %, az értékcsökkenés 12 %, az egyéb ráfordítások 4%, míg a pénzügyi ráfordítások 2 %, a rendkívüli ráfordítások 0%-os arányt képviselnek az összes kiadásból. A tervhez viszonyítottan 5,92 %-os kiadás növekedés látható, azaz 8 m Ft

6 6 többlet, míg a bázishoz képest 17,54 %-os növekedés, vagyis 22 m Ft kiadás többlet jelentkezik.. Az anyagbeszerzés a tervhez képeset 3,6 m Ft-tal csökkent. A költségek csökkenése a szigorú beszerzési rendszerüknek köszönhető. A szakmai anyagbeszerzés, a vegyszer és az irodaszerek kivételével minden anyagköltség csoportban megtakarítás mutatkozik a tervhez képest. A szakmai anyagok, a vegyszer és irodaszerek, nyomtatványok növekedése az átvett 50 ágy miatt történt. Szolgáltatási kiadások a tervhez képest jelenleg 3,3 m Ft-os többletet jeleznek. A növekedés az egyéb szolgáltatásokban jelentkezik, melynek oka a tréningek, fordítások prospektusokhoz. Energia költségeik a tervhez képest több mint 3 millió forintos megtakarítást mutatnak. Ez a megtakarítás azonban még nem mutat valós képet, hiszen a hőszigetelés és a nyílászáró csere a B épületen ez év telén történt. A karbantartási kiadások a folyamatban lévő beruházások miatt csak kis mértékben térnek el a tervezett kiadásoktól, azaz 251,- e Ft-os növekedés mutatkozik. Továbbra is folyamatosan végezik a gép-műszerkarbantartásokat, az orvostechnikai gépek időszakos felülvizsgálatát. Épületeinken a szükségszerű, valamint az állagmegóvás céljából végzett karbantartási munkák jellemezték ezen időszakot. A leggyakoribbak a víz-, villanyszerelési, fűtésszerelési, asztalos javítási és festés-mázolási munkák voltak. A személyi juttatások összege ,- e Ft, amely 6,8 m Ft-tal alacsonyabb a tervezett értéknél. A járulékok összege ,- e Ft, amely 1,4 m Ft-tal magasabb a tervnél. A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a növekedések oka, hogy emelkedett a hideg és meleg étkezési jegyek kifizetett értéke, illetve az egészségpénztári juttatás. A személyi jellegű kifizetéseknél a megtakarítást a bérfejlesztés későbbre halasztása és a létszám bővítés időbeli eltolása okozta. Létszámfejlesztést hajtottunk végre az átvett 50 ágyhoz kapcsolódóan 9 fő, melynek a megoszlása az alábbi: 4 fő ápoló, 1 fő gyógytornász, 3 fő masszőr, 1 fő terápiás asszisztens. A tervezet béremelést nem január 1.-vel hajtották végre, hanem csak március 1.-vel. A béremelés mértéke 3 % volt. A es évi beruházási terveik a jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően az alábbiak: 1./ C épület felújítása ,- e Ft - energia pályázathoz kapcsolódó beruházás, - befejezése várhatóan /4 évében lesz 2./ előcsarnok átalakítása ,- e Ft - megvalósulása /4. évében várható 3./ A épületi medence felújítása ,- e Ft - megvalósulása a kiemelt projekt keretében történik 4./ 50 krónikus ágy kapacitás kialakítása ,- e Ft - megvalósult február hónapban. Ez évben befejeződött a B épület felújítása, valamint a psoriasisos medence is. Az eszközök beszerzése a szükségleteknek megfelelően folyamatosan történik. A fentiekben felsorolt ingatlan beruházás és felújítás tervezett értéke ,- e Ft, a tárgyidőszakban aktívált eszközök értéke ,- e Ft, míg a befejezetlen beruházások állománya a tárgyidőszak végén ,- e Ft.

7 7 A beszámoló készítésének időszakában a kórház pénzügyi stabilitását megőrizte, a pénzügyi helyzet alakulását az alábbi főbb számok mutatják: Pénzeszközök Bankszámlák Pénztár Betét lekötés: összesen: A pénzeszközök összetételét illetően a legnagyobb állományt továbbra is a lekötött betét képviseli, mely értékében folyamatosan csökkent. A csökkenés oka a beruházási kiadások lehívása Hitelállományuk a tárgyidőszakban volt. A beruházási (fejlesztési) hitelük összege: ,- Ft, míg a hitelből ténylegesen lehívott összeg június 30.-ig: ,- Ft.Tényleges tőketörlesztés az első félévben nem volt. A hitelszerződés módosításra került, így a törlesztés is át lett ütemezve és későbbre halasztva. A kórház hosszú és gondos előkészítő munka után január végén megszerezte az ISO 9001:2000 valamint MEES minőségbiztosítási rendszer tanúsítását is. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kerécz Tamás augusztus 3-án kérelmet terjesztett elő, amelyben 20 db krónikus belgyógyászati ágy, (a Baranya Megyei Kórház kapacitásában lévő, általuk október 01. óta közreműködői szerződéssel működtetett ágyak), 20 db kardiológiai rehabilitációs ágy, 15 db nőgyógyászati rehabilitációs ágy, 20 db aktív ágy, továbbá 5 db belgyógyászati, 5 db kardiológiai óra, 5 db neurológiai, 5 db nőgyógyászati járóbeteg szakrendelési óra átadását kérte a Baranya Megyei Kórháztól. Kerécz Tamás ügyvezető igazgató (főigazgató) kérelme tartalmazza: A fenti kapacitásokhoz szükséges eszközökkel és szakmai személyzettel alapvetően rendelkezünk, a kórházban 139, az OEP által nem finanszírozott ágykapacitás áll fizikailag rendelkezésre. A kapacitások átvétele kapcsán felajánljuk 2-3 fő belgyógyász és/vagy kardiológus szakorvos, 15 fő ápoló, 2 fő gyógytornász, 5 fő egyéb terapeuta, (fizikoterápiás asszisztens, gyógymasszőr ) összesen 24 fő átvételét. A kapacitás átadási kérelemről tájékoztattam a PTE Klinikai Központjának főigazgatóját, prof. dr. Kollár Lajost, valamint felkértem a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, dr. Ruzsa Csabát, hogy a felsorolt kapacitások átadáshoz szükséges előkészítő munkát kezdje meg. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár engedélyét követően, a kapacitás átadásokat tartalmazó feladatellátási szerződést a - legkésőbb - közgyűlés decemberi ülése elé terjesztem Összegzés A es évek jelentős kihívások elé állította a kórházat. Az elkezdett egészségügyi reform folytatódott, kormányzati szinten a finanszírozást kedvezőtlenül

8 8 befolyásoló döntések születtek. Ezért szükséges, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos, saját lehetséges eszközrendszerével segítse a kórház szakmai tevékenységének további stabilizációját, és azt, hogy minél több külső forráshoz (bevételhez) jusson a kórház. Ennek megoldási módja, hogy a Baranya Megyei Kórház jelenleg szüneteltetett, illetve kellő kihasználtsággal nem rendelkező ágyait (kapacitásait) átadja az önkormányzat a harkányi kórháznak. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja; b) felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórháztól a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. részére történő kapacitás átadást tartalmazó feladatellátási szerződést terjessze a testület elé. Határidő: november 26. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, augusztus 17. Dr. Hargitai János

9 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Üzleti beszámoló

10 - 2 - Tartalomjegyzék: 1, Bevezetés Az ágazat, a régió helyzete A piaci helyzet értékelése Általános szervezeti kérdések Szervezeti felépítés Minőségbiztosítás Szakmai tevékenység Krónikus fekvőbeteg-ellátás Programozott mozgásszervi rehabilitáció Intenzív mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászat Közreműködői ágyak Járóbeteg-ellátás Gyógyfürdőtényezők Gyógyfürdő-szolgáltatások Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység Kutatási tevékenység Pályázatok Gazdálkodásunk bemutatása Célkitűzések a tervezéskor Célkitűzések és megvalósulásuk az első félévben Adózás előtti eredmény I. félévében Bevételek Járóbeteg-ellátás OEP Járó-betegellátás fizető Szolgáltatási bevételeink Fekvőbeteg ellátás Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját előállítású készletek Kiadások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Beruházási és felújítási kiadások Pénzügyi helyzet, likviditás Szállítói tartozás Vevőkövetelés Összegzés... 27

11 1, Bevezetés Társaságunk 2008 szeptemberében számolt be legutóbb a Baranya Megyei Közgyűlésnek a tevékenységéről. A Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként február 23.-án alakult társaságunk június 17-én a törvényi előírásoknak megfelelően átalakultunk Nonprofit Kft-vé. Az átalakulás egyszerűsített eljárás keretében valósult meg sem vagyoni sem tulajdoni tevékenységbeli változást nem vont maga után. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink: rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás egyetemi és főiskolai gyakorlati oktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás munkahelyi vendéglátás egyéb szálláshely szolgáltatás Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szolgáltatások megnevezése Intenzív (korai) mozgásszervi rehabilitáció Programozott mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászati ellátás Járó-beteg ellátás OEP által támogatott szolgáltatások 122 ágyon látjuk el mozgásszervi rehabilitációs feladatunkat. 88 ágyon látjuk el mozgásszervi - rehabilitációs feladatunkat. 70 ágyon látjuk el (ebből 20 ágy közreműködői szerződéssel) az általános krónikus belgyógyászati feladatot heti 242 óraszámban látunk el járóbetegeket (142 szakorvosi és 100 nem szakorvosi óraszámban) Magán finanszírozás Nőgyógyászati rehabilitáció Bőrgyógyászati gondozás Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Obesitológiai ellátás Járó-beteg ellátás keretében magyar és külföldi fizető betegek kezelése Tevékenységünk során a balneo- és fizioterápia teljes eszközrendszerét felhasználjuk, kiegészítve a rehabilitáció többi elemével (ergoterápia, szociális munka, segédeszköz-ellátás, pszichológia), valamint a társszakmák konzultációs lehetőségeivel (neurológia, ortopédia, traumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat) és a szükséges diagnosztikus feltételekkel (röntgen, ultrahang, labor DEXA). 1.1 Az ágazat, a régió helyzete A régió idegenforgalmi lehetőségei vonzóak, hiszen itt található a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs. Közismert, hogy Pécs jövőre Európa Kulturális Fővárosa lesz.

12 - 4 - A régiónkat meghatározza még a borturizmus és a gyógy-turizmus, gyógy-idegenforgalom. Számtalan település rendelkezik már gyógyfürdővel és végez ehhez kapcsolódó gyógyfürdőszolgáltatásokat (pl.: Sikonda, Harkány, Szigetvár, Mohács stb.). Különböző pályázatok keretében folyik a gyógy- és élményfürdők építése is a régióban (pl.: Siklós). Azonban mind e közül Harkány még mindig kimagasló pozíciót foglal el. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a Harkányi Gyógyfürdőkórház hosszú ideje meghatározó szereplője a gyógyfürdőturizmusnak és az ahhoz kapcsoló gyógyászati tevékenységnek. Az egészségügyben is számos meghatározó szereplő van a régióban (POTE, Baranya Megyei Kórház, kaposvári Megyei Kórház stb. szekszárdi Megyei Kórház) A POTE Klinikái és a Baranya Megyei Kórház jövőre végbemenő fúziója alapjaiban módosítja a régió egészségügyi ellátását. A súlyponti (kiemelt) kórházak mellett a területi kórházaknak is egyre nehezebb a gazdálkodásuk. A rehabilitációs szakmában jelentős változások történtek. A szakmai szervezetek és a minisztérium stratégiai fejlesztési főosztálya által kidolgozott elvárás-rendszernek jelenleg a régió egyetlen intézménye sem tudna megfelelni. A mozgásszervi rehabilitációra már korábban szakosodott kórházak helyzetét, nehezíti, hogy a tevékenységüket célzottan támogató aktív szakmák közül a reumatológia kapacitása drasztikusan csökkent a régióban. A Belgyógyászati mátrixok belső szakma analitikája nem tartalmaz reumatológiai kapacitást. Táblázat: (Forrás OEP) Intézmény Ellátási terület Aktív ágyszám Saját ellát. terület Dél- Dunán túl Többi megye Budapest Ország Saját/ Többi megye. 10 ezer lakosára jutó ágyszám 2152 Nagyatád, Vkh ,5 53% 48% 2425 Szekszárd, Balassa ,8 89% 80% J. M.-i Kh. 0,6 0,9 1,6 1, PTE-OEKK ,5 60% 55% Saját/ Ország A harkányi mozgásszervi szakkórházban és a dombóvári kórházban, amelyek jelentős régión kívüli betegkört látnak el nincs aktív reumatológia ellátás. A megszűnt reumatológia kapacitás helyett sem nappali kórházi, sem járó-beteg ellátó kapacitás nem került delegálásra. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy aktív ellátásba sorolt eseteket a rehabilitációs osztályon látnak el más finanszírozott ellátási forma nem lévén. A szakmai koncepció a szakkórházi tevékenység elismerési feltételeként köti ki aktív osztály működtetését. (Esetünkben reumatológia) Jellemző még a területi kórházakra, hogy a krónikus ellátásuk kiegyensúlyozatlan, kihasználtságuk %-os, gyakran kevés szakemberrel végzik az ellátást. Mindezek jelentős feszültséget okoznak a régió egészségügyi ellátásában A piaci helyzet értékelése Szakmai munkák középpontját a mozgásszervi rehabilitáció mellett továbbra is a bőrgyógyászati és nőgyógyászati ellátásaink jelentik. Ennek keretében azt céloztuk meg, hogy új egészségturisztikai termékeket vezetünk be, elsősorban a psoriasis (pikkelysömör)- (az OEP nem finanszírozza) és meddőségkezelést, melyeket a harkányi víz gyógyító hatására alapozunk. A

13 - 5 - program keretén belül lefolytatott kutatások eredményeképpen, a gyógyvíz akreditáció megtörtént. A piacra történő bevezetés folyamatosan történik. A nőgyógyászati rehabilitáció területén jelenleg nem rendelkezünk versenytárssal a Dél dunántúli Régióban, egyedülállóként vállaltuk ezt a feladatot, míg a psoriasis kezelésében Pécsett és a régió más részében is vannak egészségügyi szolgáltatók, melyek e betegséggel foglalkoznak. E témakörben kialakult egy szélesebb körű összefogás is, melynek szereplői: Harkány Város Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő ZRt, Thermal Hotel Harkány, Hotel Dráva, (melyekkel közösen egy konzorcium is létrejött), valamint bekapcsolódott a Magyar Turizmus Zrt is. Az összefogás célja a Psoriasis Programra épülő, minőségükben és kínálatukban az európai piacon versenyképes, fürdő-, illetve gyógy-komplexum létrehozása. E központ egészség-szakmai bázisa a kórházunk, ahol úgy az infrastrukturális, mint pedig a szakmai háttér kialakításra kerül. A partnerség keretében együtt jelenünk meg nemzetközi és hazai egészség-turisztikai vásárokon, szakmai konferenciákon. Mozgásszervi rehabilitáció terén célunk piaci pozíciónk megtartása. Miután a programozott rehabilitáció területén 18 hónapos a sorban állás volt, ezért a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával 50 OEP finanszírozott krónikus belgyógyászati ágy átvételét kezdeményeztük, melyet február 1.-vel sikeresen végre is hajtottunk. (Egyben megoldódott a nem vagy csak korlátozottan rehabilitálható betegek ellátása is.) Mozgásszervi rehabilitációs ellátás több intézményben is van a régióban, mégis a kórházunk továbbra is meghatározó szerepet tölt be e téren, szakállományával, infrastruktúrájával, szolgáltatásinak minőségével és folyamatos bővítésével. Az intézményi várólista jelenleg a programozott rehabilitáció területén 14 hónapos az intenzív rehabilitációs és a krónikus belgyógyászati osztályokon 2 hónapos. A 2008-as év elején célul tűztük ki, hogy a rész és teljes fizető szolgáltatásainkat szélesebb körben ismertetjük meg. Igyekeztünk minél kedvezőbb feltételeket kialakítani, ezért egészségpénztári kártyával és az üdülési csekkel is biztosítottuk a fizetési lehetőségeket. Sajnos a gazdasági-válság hatására ez évben a fizető betegek száma jelentősen visszaesett, ugyanakkor a kiemelt ellátási igények kismértékben nőttek. Remélhetőleg a gazdasági-válság elmúltával, illetőleg a marketing munkánknak köszönhetően a jövő évek során ismételten jelentős számú fizető beteget láthatunk el. 2. Általános szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. Az SZMSZ módosítására az FB egyetértésével azonban csak a jövő évben kerül sor az átalakulást követően Minőségbiztosítás Kórházunk hosszú és gondos előkészítő munka után január végén megszerezte az ISO 9001:2000 valamint MEES minőségbiztosítási rendszer tanúsítását. A minősítést az SGS Hungária Kft. végezte. Külső felkészítő az AdWare fejlesztő és Tanácsadó Kft. volt. A minőségirányítási rendszer bevezetésével és szervezeti rendszerének kialakításával az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani: - a minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 11/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Gyógyfürdőkórkáz Kht. tevékenységéről

Részletesebben

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE - 1 - SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Általános elfogadott és statisztikailag bebizonyítható tény, hogy a reumatológiai és a mozgásszervi megbetegedések világviszonylatban, így hazánkban is jelentősen emelkedik.

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére

Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Az online, mobilmegoldások lehetséges hatásai az orvosi és egészségturizmus fejlesztésére Budapest, 2015. március 24. Guba Tamás Az egészségturizmus gazdasági jelentősége Statisztikai mutatók az elmúlt

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat

45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 45/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-15/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.

Részletesebben

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság 2008. évi beszámolója (közhasznúsági jelentés) A Kht. közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Bírósági határozat kelte: 2001. október

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata

Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Az egészségturizmus és az egészségügy kapcsolata Dr. Ruszinkó Ádám elnök, Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület főiskolai docens, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Egészségturizmus Az egészséggel

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2010. évi beszámolója (közhasznúsági jelentés) A Kft. közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Bírósági határozat

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS

IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2011. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Kiegészítő melléklet 2004. évről

Közhasznúsági jelentés Kiegészítő melléklet 2004. évről Közhasznúsági jelentés Kiegészítő melléklet 2004. évről Az Egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Székhelye: 5600. Békéscsaba, Orosházi u. 71. Adószáma: 19052500-1-04 Bírósági nyilv.szám:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63789-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PERINATÁLIS INTENZÍV CENTRUMOK ÉS AZ INTENZÍV NEONATOLÓGIAI OSZTÁLYOK MŰSZAKI FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011 Hospice betegellátás 2011 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1157/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Innovációs Technológiai

Részletesebben

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Részvény átruházási szerződés,

Részvény átruházási szerződés, Részvény átruházási szerződés, mely létrejött egyrészről: a BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) PIR törzsszáma: 330004, adószáma: 15330004-2-02, képviseli: dr. Kékes Ferenc elnök

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 211. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 211. március 31. Németh Tünde elnök ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 02-11743/2005. Témafelelős: Ádám Aranka

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 02-11743/2005. Témafelelős: Ádám Aranka Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 02-11743/2005. Témafelelős: Ádám Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: Működési koncepció kidolgozása a

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Kht.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Kht. CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Kht. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2007. évi gazdálkodásáról Csesztreg,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai 2083-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány 296 Üröm, Tücsök köz 1/A, 2.em. 12. 21. évi Közhasznúsági jelentése Üröm, 211. március 18. Németh Tünde elnök ARWEN torna Női egészségért! Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Az Országos Onkológiai Intézet 2006. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. Az Országos Onkológiai Intézet 2006. évi tevékenységéről Országos Onkológiai Intézet 1525 Budapest PF.21.XII. Ráth Gy. u. 7-9. főigazgató: prof. dr. Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanár Telefon: (36-1)-224-8600 Telefax: (36-1)-224-8620 B E S Z Á M O L

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben