E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. tevékenységéről (zsigmondy_taj 2009) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Kerécz Tamás, a "Zsigmondy Vilmos" Harhányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. főigazgatója AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztáy Kerécz Tamás, főigazgató MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2006. (II.16.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat március 1-től közhasznú társasággá alakítja át. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 58/2009.(V.21.)GFB. határozatával felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. évi rendes taggyűlésén, május 29-én a társaság nonprofit Kft-vé a közhasznú jelleg nélküli átalakulására szavazzon. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság taggyűlése május 29-én döntött arról, hogy a jövőben nonprofit Kft-ként működik tovább, a közhasznú jogállás nélkül. Ezzel okafogyottá vált a Kht és a Baranya Megyei Önkormányzat között a 11/2006.(II. 16.) Kgy. határozattal elfogadott fennálló közhasznúsági szerződés is. Ezért került sor a közhasznúsági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint az önkormányzatnak kötelezően ellátandó egészségügyi közszolgáltatásának teljesítéséről szóló új feladatellátási szerződés megkötésére, amelyet a közgyűlés a 73/2009.(VI. 18.)Kgy. határozatával fogadott el. Az önkormányzat, mint a nonprofit kht.-ban (korábban: kht.-ban) 60%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkező fél minden évben beszámoltatja a társaságot az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről, szakmai eredményeiről, gazdálkodásának helyzetéről, tervezett és bekövetkezett eredményeiről, a piacgazdaságban elfoglalt helyzetéről. Az előterjesztés mellékleteként csatolt beszámolóban a nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (főigazgatója) részletesen szól minderről (melléklet). A kórházban a fekvőbeteg ellátás területén ágyon intenzív (korai) mozgásszervi rehabilitációt, 88 ágyon programozott mozgásszervi - rehabilitációt, 70 ágyon (ebből 20 ágy közreműködői szerződéssel) az általános krónikus belgyógyászati tevékenységet végeznek, továbbá heti 242 óraszámban (142 szakorvosi és 100 nem szakorvosi óraszámban) járóbetegeket gyógyítanak. Tevékenységük során a balneo- és fizioterápia teljes eszközrendszerét felhasználják, kiegészítve a rehabilitáció többi elemével (ergoterápia, szociális munka, segédeszközellátás, pszichológia), valamint a társszakmák konzultációs lehetőségeit (neurológia, ortopédia, traumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat) és a szükséges diagnosztikus feltételeket (röntgen, ultrahang, labor DEXA) is igénybe veszik. Szakmai munkájuk középpontját - a mozgásszervi rehabilitáció mellett - továbbra is a bőrgyógyászati és nőgyógyászati szakellátás jelenti. Ennek érdekében új egészségturisztikai termékeket vezettek be, elsősorban a psoriasis (pikkelysömör)- az OEP ezt nem finanszírozza - és a meddőségkezelést, melyeket a harkányi víz gyógyító hatására alapoznak. Az ellátásoknak a piacra történő bevezetése folyamatosan történik. A nőgyógyászati rehabilitáció területén jelenleg nem rendelkeznek versenytárssal a Dél dunántúli Régióban, míg a psoriasis kezelésében Pécsett és a régió más részében is vannak egészségügyi szolgáltatók, melyek e betegség kezelésével foglalkoznak. A 2008-as év elején célul tűzték ki, hogy a rész és teljes fizető szolgáltatásaikat szélesebb körben ismerje meg a lakosság. Igyekeztek minél kedvezőbb feltételeket kialakítani, ezért egészségpénztári kártyával és az üdülési csekkel is biztosították a fizetési lehetőségeket a szolgáltatást igénybe vevők részére.. Sajnos a gazdaságiválság hatására ez évben a fizető betegek száma jelentősen visszaesett, ugyanakkor a

3 3 kiemelt ellátási igények kismértékben nőttek. Remélhetőleg a gazdasági-válság elmúltával, illetőleg a marketing munkájuknak köszönhetően a jövő évek során ismételten jelentős számú fizető beteget láthatnak el. A kórházba beérkező beutalók száma - az előző évekhez hasonlóan többszöröse a felvételi lehetőségeknek. A fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is augusztus elején 3199 előjegyzést tartottak nyilván, az átlagos várakozási idő: programozott rehabilitációs osztályokon 13-14, az intenzív (korai) rehabilitációs osztályokon 2-3, a krónikus belgyógyászati osztályokon 2 hónap. A fekvőbetegek felvételi rendjét Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat. A felvételre váró betegek intézeti várólistája az intézet honlapján elérhető (www. harkanykorhaz.hu). A mozgásszervi rehabilitációs osztályokon az egy betegre jutó ápolási napok száma 18,9 nap/fő, az átlagos ágykihasználtság 99,91 %-os. Az intenzív rehabilitációs osztályokon ugyan ez az érték 19,87 nap/fő, a kihasználtság 99, 66 %-os. A krónikus belgyógyászatnál az egy betegre jutó ápolási napok száma 20,03 nap/fő, az átlagos kihasználtság 78,27 %-os. A kórházban október 1. óta 20 OEP által finanszírozott ágyon krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás történik a Baranya Megyei Kórházzal kötött közreműködői szerződés alapján. A kórházban az ellátás második pillérét a járóbeteg ellátás jelenti. Kórház 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott. A kórház továbbra is kihelyezett szakrendelést működtet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg Pécsett. A kórháznak továbbra is nagy szüksége lenne nőgyógyászati, neurológiai, belgyógyászati járóbeteg óraszámokra, melyekkel jelenleg nem rendelkeznek. A betegek állapotát a kórházból történő elbocsátása után így nehezen tudják nyomon követni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) év 1-9 hónapra - a járóbetegellátásra a (labor nélkül) eredetileg összesen összegű TVK határozott meg, a labor éves TVK kerete pont. A módosítást követően a labor TVK-ja pont lett, míg a többi járóbeteg-ellátás 1-9 havi TVK-ja pontra csökkent. A TVK keret csökkentésén felül az OEP módosította a finanszírozást is. Előzetes számítások alapján, így közel 0,5 m Ft/ hó bevétel csökkenéssel kell számolni ezen a területen.. A gyógyfürdőtényezők olyan OEP által finanszírozott gyógykezelések, amelyeket elsősorban a gyógy-túrizmus szereplői biztosítanak. A harkányi intézmény azon kevés kórház közé tartozik, amely bekapcsolódott a szolgáltatások nyújtásába. A kórházban a gyógyfürdőtényezőként igénybe vehető kezelések: medence-, és kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, gyógymasszázs, tangentor, víz alatti gyógytorna, komplex kezelés.a gyógyfürdőtényezők keretében a vényen elrendelt kezelések nem esnek a teljesítmény volumen korlát (TVK) alá, ezért - az alacsony TVK keret miatt - orvosaik a gyógykezelések egy részét gyógyfürdőtényezőként rendelik el. A jelenlegi TVK keretünk kb. ötszöröse kellene ahhoz, hogy minden beteget a járó-beteg szakellátás keretén belül lássanak el. A gyógyfürdőtényezők után a beteg kötelező önrészt fizet. A gyógyfürdő - szolgáltatások keretében a kórház továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem

4 4 álló azaz nem biztosított betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járóbeteg-ellátás, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt. Kínálatukat és áraikat a kereslethez és a piaci viszonyokhoz igazítva alakítják ki. Bővített nyitva tartási idővel igyekeznek az igényeknek megfelelni, megfelelő színvonalú környezetben várják vendégeiket. Szolgáltatásaikat folyamatosan bővítik, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak: termál gyógymedencefürdő, termál kádfürdő, masszázs, iszapkezelés A kórház rehabilitációs szakorvosképzésre akkreditált intézmény. A PTE Klinikai Központjánál (szakorvosképzésben), a PTE Egészségügyi Főiskolán (gyógytornász és egészségtanári szakon) a hallgatók oktatásában vesznek részt. Rendszeressé tették az orvosi szakmai referátumokat, ahol orvosaik, illetve meghívott előadók ismertetik szakterületük eredményeit. Ezen kívül aktív résztvevői egészség-turizmus konferenciáknak, kiállításoknak, vásároknak. Kutatási tevékenységük keretében - mozgásszervi területen - négy klinikai vizsgálati tervet készítettek, amelyeket a regionális Kutatásetikai Bizottság jóváhagyott és engedélyezett. A kutatások elsődleges célja a gyógyvíz hatásának egyértelmű adatokkal történő alátámasztása, de az eredmények várhatóan lehetővé teszik, hogy a fiatal orvosaik önálló munkával jelenjenek meg kongresszusokon, illetve közleményt írjanak. A vizsgálatok várhatóan szeptember hónapjában indulnak április 15-i beadási határidővel pályázatot nyújtottak be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, A Dél-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása című felhívásra. A pályázatot, Gyógyulás és rekreáció természetesen címmel a Bíráló Bizottság, támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt összköltsége e Ft, melyből a támogatás mértéke e Ft. A pályázat tartalma egy honlap kialakítása, illetve egy nyomtatott kiadvány elkészíttetése négy nyelven, 6000 példányszámban. A befejezési határidő április 30., melyet rendre teljesítettek. A kórház energetikai pályázatot nyújtott be Kórházi épületek energiafelhasználásának csökkentése utólagos hőszigeteléssel és külső nyílás-záró cserével címmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez. Az Energia Központ Kht július 8. nappal a projektet befogadta, a kórház pedig július 11-ével saját felelősségre a beruházást megkezdte. A pályázat összes költsége e Ft, melyből a támogatás mértéke (33,05%-os támogatási intenzitás mellett) e Ft. A támogatási szerződés aláírására április 4-én került sor. A beruházás befejezési határideje: október 31. E beruházás keretében a kórház B, illetve C jelű épületeinek felújítása, hőszigetelése és nyílászáró-cseréje valósul meg. A B jelű épület esetében a támogatás mértéke e Ft, a C jelű épület esetében pedig e Ft május 8-án befogadásra került a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett (Munkahelyteremtő beruházások pályázati rendszer) pályázati felhívásra benyújtott Pályázat 50 ágy átvételéhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosítása című pályázatuk. A beruházás összköltsége: e Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás mértéke (50%-os támogatási intenzitás mellett): e Ft. A évi Üzleti terv készítésekor céljuk az volt, hogy felkészüljenek a várható változásokra, megtalálják a helyüket az új egészségügyi ellátórendszerben, egyúttal stabilizáljuk kórház szakmai tevékenységét. Gondolkodásuk középpontjában továbbra is a megkezdett programjaink folytatása állt. Gazdálkodásuk célja, hogy a 2009-es évet is eredményesen zárják, a kórház működésének stabilitását megőrizzék, a pénzügyi gazdasági-válság hatásainak ellenére.

5 5 A június 30.-án kimutatott adózás előtti eredmény ,- e Ft nyereség, ami évvégére várhatóan eft. Az első félévi értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek, a pénzügyi bevételek és a rendkívüli bevételek együttes összege ,- e Ft, költségeik ráfordításai együttes összege ,- e Ft. Az adózás előtti eredményük a tervezethez viszonyítva ,- e Ft magasabb első félévére ,- e Ft eredményt terveztek, amellyel szemben félév végére ,- e Ft nyereség alakul ki. A fekvőbeteg ellátásból származó bevételeik: az OEP szerződés alapján 210 krónikus ágy finanszírozási bevétele, részleges és teljes térítéses magyar és külföldi fizető betegek által befizetett összeg, a komfort felár, Baranya Megyei Kórházzal 20 krónikus ágya közreműködői szerződéssel történő működtetéséből származó, valamint február 1.-től a Baranya Megyei Kórháztól átvett 50 krónikus belgyógyászati ágy bevétele. A bevételeink legnagyobb csoportját ez alkotja, a részesedése 67 %-os az összbevételből. A fizető fekvőbeteg ellátásunkból származó bevételek 5.741,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest, melynek oka a külföldi és a magyar fizető fekvőbetegek számának csökkenése.az OEP által finanszírozott fekvőbeteg ellátás bevételnél a tervhez képest 3.168,- Ft bevétel többlet jelentkezett. Járóbeteg ellátás (OEP által finanszírozott): ezen bevételek között számolják el az OEP szerződés alapján a 242 járóbeteg óraszámú szakellátásuk teljesítményét, valamint az Egészségbiztosító által 85 %-n térített gyógyfürdő-szolgáltatások bevételét. A járóbeteg-ellátás OEP bevételei a tervtől 2.315,- e Ft-tal magasabb - mely eltérés okozója az, hogy emelkedett a gyógyfürdőtényezők elszámolásából származó bevételük. Járóbetegellátás (térítéses ellátás): ezen bevételeket a gyógyfürdőtényezők kiegészítő bevételei (15 %), a magyar és külföldi fizető járó betegek bevételei alkotják. Az ebből származó bevételeik 1799,- e Ft csökkenést mutatnak a tervhez képest. A bevétel csökkenés oka, hogy csökkent a magyar és a külföldi fizető járóbetegek száma. Szolgáltatási bevételek: az alkalmazottak és idegenek térítési díjai, a helyiségek bérleti díjai, a mosoda és étterem bevételei alkotják. A szolgáltatási bevételeik 4.585,- e Ft-os többletet mutatnak a tervhez képest, melynek oka a szolgáltatásaik bővítése. A mosoda és a parkolás bevételei folyamatosan emelkednek. Ezek okozzák a keletkezett plusz bevételt. Egyéb bevételek: ebbe e bevételcsoportba tartoznak a Munkaügyi Központ támogatásai, az értékesített tárgyi eszközök és készletek bevételei, valamint a pályázati támogatások. Az egyéb bevételeink a tervhez képest 2.176,- e Ft többletet mutatnak. A többletből 1.185,- e Ft az Önkormányzati Minisztériumtól honlap készítésre kapott támogatás. További növekedést még a Bayer Centernek leszámlázott tételek alkotják A rendkívüli bevételeik ,- e Ft növekedést mutatnak a tervhez képest, mely növekedés oka, hogy a MVM Zrt ez év elején utalta át a szindikátusi szerződés alapján a tavalyi évre járó 25 m Ft hozzájárulást. A I-VI. havi kiadásaik együttes összege ,- e Ft, az időarányos terv 98,61 %-a. Megtakarítás mutatkozik a személyi jellegű kiadásoknál, az anyag jellegű és a pénzügyi ráfordításoknál, míg az értékcsökkenésnél és az egyéb ráfordításoknál költségnövekedés tapasztalható. A beszámoló táblázatából jól látható, hogy a legjelentősebb költségcsoport a személyi jellegű kiadások 55 %-kal. Az anyagjellegű ráfordítások 27 %, az értékcsökkenés 12 %, az egyéb ráfordítások 4%, míg a pénzügyi ráfordítások 2 %, a rendkívüli ráfordítások 0%-os arányt képviselnek az összes kiadásból. A tervhez viszonyítottan 5,92 %-os kiadás növekedés látható, azaz 8 m Ft

6 6 többlet, míg a bázishoz képest 17,54 %-os növekedés, vagyis 22 m Ft kiadás többlet jelentkezik.. Az anyagbeszerzés a tervhez képeset 3,6 m Ft-tal csökkent. A költségek csökkenése a szigorú beszerzési rendszerüknek köszönhető. A szakmai anyagbeszerzés, a vegyszer és az irodaszerek kivételével minden anyagköltség csoportban megtakarítás mutatkozik a tervhez képest. A szakmai anyagok, a vegyszer és irodaszerek, nyomtatványok növekedése az átvett 50 ágy miatt történt. Szolgáltatási kiadások a tervhez képest jelenleg 3,3 m Ft-os többletet jeleznek. A növekedés az egyéb szolgáltatásokban jelentkezik, melynek oka a tréningek, fordítások prospektusokhoz. Energia költségeik a tervhez képest több mint 3 millió forintos megtakarítást mutatnak. Ez a megtakarítás azonban még nem mutat valós képet, hiszen a hőszigetelés és a nyílászáró csere a B épületen ez év telén történt. A karbantartási kiadások a folyamatban lévő beruházások miatt csak kis mértékben térnek el a tervezett kiadásoktól, azaz 251,- e Ft-os növekedés mutatkozik. Továbbra is folyamatosan végezik a gép-műszerkarbantartásokat, az orvostechnikai gépek időszakos felülvizsgálatát. Épületeinken a szükségszerű, valamint az állagmegóvás céljából végzett karbantartási munkák jellemezték ezen időszakot. A leggyakoribbak a víz-, villanyszerelési, fűtésszerelési, asztalos javítási és festés-mázolási munkák voltak. A személyi juttatások összege ,- e Ft, amely 6,8 m Ft-tal alacsonyabb a tervezett értéknél. A járulékok összege ,- e Ft, amely 1,4 m Ft-tal magasabb a tervnél. A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a növekedések oka, hogy emelkedett a hideg és meleg étkezési jegyek kifizetett értéke, illetve az egészségpénztári juttatás. A személyi jellegű kifizetéseknél a megtakarítást a bérfejlesztés későbbre halasztása és a létszám bővítés időbeli eltolása okozta. Létszámfejlesztést hajtottunk végre az átvett 50 ágyhoz kapcsolódóan 9 fő, melynek a megoszlása az alábbi: 4 fő ápoló, 1 fő gyógytornász, 3 fő masszőr, 1 fő terápiás asszisztens. A tervezet béremelést nem január 1.-vel hajtották végre, hanem csak március 1.-vel. A béremelés mértéke 3 % volt. A es évi beruházási terveik a jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően az alábbiak: 1./ C épület felújítása ,- e Ft - energia pályázathoz kapcsolódó beruházás, - befejezése várhatóan /4 évében lesz 2./ előcsarnok átalakítása ,- e Ft - megvalósulása /4. évében várható 3./ A épületi medence felújítása ,- e Ft - megvalósulása a kiemelt projekt keretében történik 4./ 50 krónikus ágy kapacitás kialakítása ,- e Ft - megvalósult február hónapban. Ez évben befejeződött a B épület felújítása, valamint a psoriasisos medence is. Az eszközök beszerzése a szükségleteknek megfelelően folyamatosan történik. A fentiekben felsorolt ingatlan beruházás és felújítás tervezett értéke ,- e Ft, a tárgyidőszakban aktívált eszközök értéke ,- e Ft, míg a befejezetlen beruházások állománya a tárgyidőszak végén ,- e Ft.

7 7 A beszámoló készítésének időszakában a kórház pénzügyi stabilitását megőrizte, a pénzügyi helyzet alakulását az alábbi főbb számok mutatják: Pénzeszközök Bankszámlák Pénztár Betét lekötés: összesen: A pénzeszközök összetételét illetően a legnagyobb állományt továbbra is a lekötött betét képviseli, mely értékében folyamatosan csökkent. A csökkenés oka a beruházási kiadások lehívása Hitelállományuk a tárgyidőszakban volt. A beruházási (fejlesztési) hitelük összege: ,- Ft, míg a hitelből ténylegesen lehívott összeg június 30.-ig: ,- Ft.Tényleges tőketörlesztés az első félévben nem volt. A hitelszerződés módosításra került, így a törlesztés is át lett ütemezve és későbbre halasztva. A kórház hosszú és gondos előkészítő munka után január végén megszerezte az ISO 9001:2000 valamint MEES minőségbiztosítási rendszer tanúsítását is. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kerécz Tamás augusztus 3-án kérelmet terjesztett elő, amelyben 20 db krónikus belgyógyászati ágy, (a Baranya Megyei Kórház kapacitásában lévő, általuk október 01. óta közreműködői szerződéssel működtetett ágyak), 20 db kardiológiai rehabilitációs ágy, 15 db nőgyógyászati rehabilitációs ágy, 20 db aktív ágy, továbbá 5 db belgyógyászati, 5 db kardiológiai óra, 5 db neurológiai, 5 db nőgyógyászati járóbeteg szakrendelési óra átadását kérte a Baranya Megyei Kórháztól. Kerécz Tamás ügyvezető igazgató (főigazgató) kérelme tartalmazza: A fenti kapacitásokhoz szükséges eszközökkel és szakmai személyzettel alapvetően rendelkezünk, a kórházban 139, az OEP által nem finanszírozott ágykapacitás áll fizikailag rendelkezésre. A kapacitások átvétele kapcsán felajánljuk 2-3 fő belgyógyász és/vagy kardiológus szakorvos, 15 fő ápoló, 2 fő gyógytornász, 5 fő egyéb terapeuta, (fizikoterápiás asszisztens, gyógymasszőr ) összesen 24 fő átvételét. A kapacitás átadási kérelemről tájékoztattam a PTE Klinikai Központjának főigazgatóját, prof. dr. Kollár Lajost, valamint felkértem a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, dr. Ruzsa Csabát, hogy a felsorolt kapacitások átadáshoz szükséges előkészítő munkát kezdje meg. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár engedélyét követően, a kapacitás átadásokat tartalmazó feladatellátási szerződést a - legkésőbb - közgyűlés decemberi ülése elé terjesztem Összegzés A es évek jelentős kihívások elé állította a kórházat. Az elkezdett egészségügyi reform folytatódott, kormányzati szinten a finanszírozást kedvezőtlenül

8 8 befolyásoló döntések születtek. Ezért szükséges, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos, saját lehetséges eszközrendszerével segítse a kórház szakmai tevékenységének további stabilizációját, és azt, hogy minél több külső forráshoz (bevételhez) jusson a kórház. Ennek megoldási módja, hogy a Baranya Megyei Kórház jelenleg szüneteltetett, illetve kellő kihasználtsággal nem rendelkező ágyait (kapacitásait) átadja az önkormányzat a harkányi kórháznak. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja; b) felkéri elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórháztól a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. részére történő kapacitás átadást tartalmazó feladatellátási szerződést terjessze a testület elé. Határidő: november 26. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, augusztus 17. Dr. Hargitai János

9 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Üzleti beszámoló

10 - 2 - Tartalomjegyzék: 1, Bevezetés Az ágazat, a régió helyzete A piaci helyzet értékelése Általános szervezeti kérdések Szervezeti felépítés Minőségbiztosítás Szakmai tevékenység Krónikus fekvőbeteg-ellátás Programozott mozgásszervi rehabilitáció Intenzív mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászat Közreműködői ágyak Járóbeteg-ellátás Gyógyfürdőtényezők Gyógyfürdő-szolgáltatások Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység Kutatási tevékenység Pályázatok Gazdálkodásunk bemutatása Célkitűzések a tervezéskor Célkitűzések és megvalósulásuk az első félévben Adózás előtti eredmény I. félévében Bevételek Járóbeteg-ellátás OEP Járó-betegellátás fizető Szolgáltatási bevételeink Fekvőbeteg ellátás Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját előállítású készletek Kiadások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Beruházási és felújítási kiadások Pénzügyi helyzet, likviditás Szállítói tartozás Vevőkövetelés Összegzés... 27

11 1, Bevezetés Társaságunk 2008 szeptemberében számolt be legutóbb a Baranya Megyei Közgyűlésnek a tevékenységéről. A Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként február 23.-án alakult társaságunk június 17-én a törvényi előírásoknak megfelelően átalakultunk Nonprofit Kft-vé. Az átalakulás egyszerűsített eljárás keretében valósult meg sem vagyoni sem tulajdoni tevékenységbeli változást nem vont maga után. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink: rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás egyetemi és főiskolai gyakorlati oktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás munkahelyi vendéglátás egyéb szálláshely szolgáltatás Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szolgáltatások megnevezése Intenzív (korai) mozgásszervi rehabilitáció Programozott mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászati ellátás Járó-beteg ellátás OEP által támogatott szolgáltatások 122 ágyon látjuk el mozgásszervi rehabilitációs feladatunkat. 88 ágyon látjuk el mozgásszervi - rehabilitációs feladatunkat. 70 ágyon látjuk el (ebből 20 ágy közreműködői szerződéssel) az általános krónikus belgyógyászati feladatot heti 242 óraszámban látunk el járóbetegeket (142 szakorvosi és 100 nem szakorvosi óraszámban) Magán finanszírozás Nőgyógyászati rehabilitáció Bőrgyógyászati gondozás Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Obesitológiai ellátás Járó-beteg ellátás keretében magyar és külföldi fizető betegek kezelése Tevékenységünk során a balneo- és fizioterápia teljes eszközrendszerét felhasználjuk, kiegészítve a rehabilitáció többi elemével (ergoterápia, szociális munka, segédeszköz-ellátás, pszichológia), valamint a társszakmák konzultációs lehetőségeivel (neurológia, ortopédia, traumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat) és a szükséges diagnosztikus feltételekkel (röntgen, ultrahang, labor DEXA). 1.1 Az ágazat, a régió helyzete A régió idegenforgalmi lehetőségei vonzóak, hiszen itt található a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs. Közismert, hogy Pécs jövőre Európa Kulturális Fővárosa lesz.

12 - 4 - A régiónkat meghatározza még a borturizmus és a gyógy-turizmus, gyógy-idegenforgalom. Számtalan település rendelkezik már gyógyfürdővel és végez ehhez kapcsolódó gyógyfürdőszolgáltatásokat (pl.: Sikonda, Harkány, Szigetvár, Mohács stb.). Különböző pályázatok keretében folyik a gyógy- és élményfürdők építése is a régióban (pl.: Siklós). Azonban mind e közül Harkány még mindig kimagasló pozíciót foglal el. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a Harkányi Gyógyfürdőkórház hosszú ideje meghatározó szereplője a gyógyfürdőturizmusnak és az ahhoz kapcsoló gyógyászati tevékenységnek. Az egészségügyben is számos meghatározó szereplő van a régióban (POTE, Baranya Megyei Kórház, kaposvári Megyei Kórház stb. szekszárdi Megyei Kórház) A POTE Klinikái és a Baranya Megyei Kórház jövőre végbemenő fúziója alapjaiban módosítja a régió egészségügyi ellátását. A súlyponti (kiemelt) kórházak mellett a területi kórházaknak is egyre nehezebb a gazdálkodásuk. A rehabilitációs szakmában jelentős változások történtek. A szakmai szervezetek és a minisztérium stratégiai fejlesztési főosztálya által kidolgozott elvárás-rendszernek jelenleg a régió egyetlen intézménye sem tudna megfelelni. A mozgásszervi rehabilitációra már korábban szakosodott kórházak helyzetét, nehezíti, hogy a tevékenységüket célzottan támogató aktív szakmák közül a reumatológia kapacitása drasztikusan csökkent a régióban. A Belgyógyászati mátrixok belső szakma analitikája nem tartalmaz reumatológiai kapacitást. Táblázat: (Forrás OEP) Intézmény Ellátási terület Aktív ágyszám Saját ellát. terület Dél- Dunán túl Többi megye Budapest Ország Saját/ Többi megye. 10 ezer lakosára jutó ágyszám 2152 Nagyatád, Vkh ,5 53% 48% 2425 Szekszárd, Balassa ,8 89% 80% J. M.-i Kh. 0,6 0,9 1,6 1, PTE-OEKK ,5 60% 55% Saját/ Ország A harkányi mozgásszervi szakkórházban és a dombóvári kórházban, amelyek jelentős régión kívüli betegkört látnak el nincs aktív reumatológia ellátás. A megszűnt reumatológia kapacitás helyett sem nappali kórházi, sem járó-beteg ellátó kapacitás nem került delegálásra. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy aktív ellátásba sorolt eseteket a rehabilitációs osztályon látnak el más finanszírozott ellátási forma nem lévén. A szakmai koncepció a szakkórházi tevékenység elismerési feltételeként köti ki aktív osztály működtetését. (Esetünkben reumatológia) Jellemző még a területi kórházakra, hogy a krónikus ellátásuk kiegyensúlyozatlan, kihasználtságuk %-os, gyakran kevés szakemberrel végzik az ellátást. Mindezek jelentős feszültséget okoznak a régió egészségügyi ellátásában A piaci helyzet értékelése Szakmai munkák középpontját a mozgásszervi rehabilitáció mellett továbbra is a bőrgyógyászati és nőgyógyászati ellátásaink jelentik. Ennek keretében azt céloztuk meg, hogy új egészségturisztikai termékeket vezetünk be, elsősorban a psoriasis (pikkelysömör)- (az OEP nem finanszírozza) és meddőségkezelést, melyeket a harkányi víz gyógyító hatására alapozunk. A

13 - 5 - program keretén belül lefolytatott kutatások eredményeképpen, a gyógyvíz akreditáció megtörtént. A piacra történő bevezetés folyamatosan történik. A nőgyógyászati rehabilitáció területén jelenleg nem rendelkezünk versenytárssal a Dél dunántúli Régióban, egyedülállóként vállaltuk ezt a feladatot, míg a psoriasis kezelésében Pécsett és a régió más részében is vannak egészségügyi szolgáltatók, melyek e betegséggel foglalkoznak. E témakörben kialakult egy szélesebb körű összefogás is, melynek szereplői: Harkány Város Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő ZRt, Thermal Hotel Harkány, Hotel Dráva, (melyekkel közösen egy konzorcium is létrejött), valamint bekapcsolódott a Magyar Turizmus Zrt is. Az összefogás célja a Psoriasis Programra épülő, minőségükben és kínálatukban az európai piacon versenyképes, fürdő-, illetve gyógy-komplexum létrehozása. E központ egészség-szakmai bázisa a kórházunk, ahol úgy az infrastrukturális, mint pedig a szakmai háttér kialakításra kerül. A partnerség keretében együtt jelenünk meg nemzetközi és hazai egészség-turisztikai vásárokon, szakmai konferenciákon. Mozgásszervi rehabilitáció terén célunk piaci pozíciónk megtartása. Miután a programozott rehabilitáció területén 18 hónapos a sorban állás volt, ezért a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával 50 OEP finanszírozott krónikus belgyógyászati ágy átvételét kezdeményeztük, melyet február 1.-vel sikeresen végre is hajtottunk. (Egyben megoldódott a nem vagy csak korlátozottan rehabilitálható betegek ellátása is.) Mozgásszervi rehabilitációs ellátás több intézményben is van a régióban, mégis a kórházunk továbbra is meghatározó szerepet tölt be e téren, szakállományával, infrastruktúrájával, szolgáltatásinak minőségével és folyamatos bővítésével. Az intézményi várólista jelenleg a programozott rehabilitáció területén 14 hónapos az intenzív rehabilitációs és a krónikus belgyógyászati osztályokon 2 hónapos. A 2008-as év elején célul tűztük ki, hogy a rész és teljes fizető szolgáltatásainkat szélesebb körben ismertetjük meg. Igyekeztünk minél kedvezőbb feltételeket kialakítani, ezért egészségpénztári kártyával és az üdülési csekkel is biztosítottuk a fizetési lehetőségeket. Sajnos a gazdasági-válság hatására ez évben a fizető betegek száma jelentősen visszaesett, ugyanakkor a kiemelt ellátási igények kismértékben nőttek. Remélhetőleg a gazdasági-válság elmúltával, illetőleg a marketing munkánknak köszönhetően a jövő évek során ismételten jelentős számú fizető beteget láthatunk el. 2. Általános szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. Az SZMSZ módosítására az FB egyetértésével azonban csak a jövő évben kerül sor az átalakulást követően Minőségbiztosítás Kórházunk hosszú és gondos előkészítő munka után január végén megszerezte az ISO 9001:2000 valamint MEES minőségbiztosítási rendszer tanúsítását. A minősítést az SGS Hungária Kft. végezte. Külső felkészítő az AdWare fejlesztő és Tanácsadó Kft. volt. A minőségirányítási rendszer bevezetésével és szervezeti rendszerének kialakításával az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani: - a minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése