Az idősebb emberek számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az idősebb emberek számára"

Átírás

1 Összefoglaló közlemény Dr. Ellen Freiberger Prof. dr. Cornel Sieber Egyedülálló idős emberek fizikai tréningje 54 Kommentár: Dr. Bálint Géza, Székely Réka Rendszeres mozgással, testedzéssel a mobilitás idős korban is javítható. Már a mindennapi, szokványos testmozgás (pl. séta, házimunka) is kedvezően befolyásolja az időskori mozgásképességet. A célzott edzésprogramok (egyensúlyfejlesztés, gyorsasági/erőnléti tréning, a kognitív viselkedés fejlesztése) szintén pozitív hatásúak. A mobilitás javítását célzó beavatkozások tervezésében figyelembe kell venni a mozgástól és az eleséstől való félelmet mint korlátozó tényezőt. Kulcsszavak: EDZÉS, ELESÉSEK, FIZIKAI AKTIVITÁS, IZOMTÖMEGVESZTÉS, KOGNITÍV ZAVAROK, MOBILITÁS, POSZTURÁLIS KONT- ROLL, TESTMOZGÁS Az idősebb emberek számára fölbecsülhetetlen jelentőségű a mobilitás megőrzése, mivel az nélkülözhetetlen eleme az önállóság, az életminőség és a szociális aktivitás megőrzésének a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (Iternational Classification of Functioning, Disa bility and Health, ICF) 26 szerint. 10 A mobilitást meghatározó három terület egyéni adottságok, feladat/helyzet, környezet kölcsönösen meghatározó befolyással vannak egymásra (1. ábra). Mire kell ügyelnie az orvosnak a mobilitással kapcsolatban? Elsődleges fontossággal bír az önállóság megőrzése idős korban, lehetőség szerint jó egészségi állapot mellett; meg kell próbálni megakadályozni a cselekvőképesség hanyatlását, pl. a mobilitás csökkenését. A mobilitás csökkenése fontos jele lehet összetett orvosi problémáknak, ám szociális nehézségekre is utalhat. Ebben a cikkben a mobilitás dimenzióira, illetve a hatékony beavatkozás lehetséges módjaira összpontosítunk, a hangsúlyt a mozgásképességre, nem pedig a paszszív mozgatásra helyezve. 6 Friedrich-Alexander Egyetem, Geriátriai Intézet, Erlangen-Nürnberg Hol tartunk? Az időskori mobilitás kapcsán nem csupán az olyan fiziológiai változásokra kell gondolnunk, mint az izomerő-csökkenés vagy az egyensúly zavarai, hanem a kognitív változásokra (pl. az exekutív funkció változására) és az olyan pszichés jelenségekre is, mint a mozgástól vagy az eleséstől való félelem. A mobilitás korlátainak korai felismeréséhez kihívást jelentő helyzeteket kell teremteni (pl. séta, beszélgetés közben). A mobilitás megítélésekor nem feledkezhetünk meg a környezeti hatásokról, így az épített környezet akadályairól sem. A mobilitás dimenziói A mobilitásnak a mai napig nincs általános érvényű definíciója, csak különféle modellek léteznek. 25 Egyértelmű, hogy a mobilitás nem pusztán a megtett kilométerek alapján ítélendő meg, a fogalomnak ki kell terjednie az idősebb személyeknek az úti célok, időpontok, útvonalak és közlekedési eszközök közti választási lehetőségeire is. 6 Ezért tehát az önellátó idős emberek mobilitását többdimenziós szerkezetként kell szemlélnünk, benne a különböző mobilitási képességek spektrumával. Az időskori mobilitás fiziológiai, pszichológiai és pszichoszociális változások, környezeti hatások és kihívások, valamint az anyagi források függvénye. 14,25 Mobilitáson többnyire azt értjük, hogy az egyén milyen mértékben képes a térbeli mozgásra (szállítóeszköz igénybevételével vagy anélkül) céljainak elérése és feladatainak teljesítése érdekében. A tér az illető lakása, illetve személyes élettere (life space) lehet. 25,26 Az izomzat fiziológiai megváltozása és ennek hatása a mobilitásra Hosszú időn át az izom tömeg vesztést tekintették a mobilitáscsökkenés fő okának, 15 hosszú távú tanulmányok és áttekintő vizsgálatok eredményei azonban azt mutatták, hogy az izomtömeg csökkenése nem párhuzamos az izomműködés megváltozásával. 16,23 Újabb tanulmányok tanúsága szerint az izomműködés szempontjából a dinamikus és a statikus izomerő bír nagy jelentőséggel; 22 továbbá a neuromuszkuláris aktivációs folyamatok szerepe sem elhanyagolható. 5,16 Az izomrostok neuromuszkuláris aktiválása a motoneuronok közreműködésével valósul meg. A motoneuron motoros egységet képez az aktivált izomrosttal. 4 Az izomműködés csökkenése bekövetkezhet a motoros egységek korlátozott aktivációja, csökkent intramuszkuláris koordináció vagy az antagonista izmok járulékos aktiválódása miatt. 4,19 Az izmon belüli koordinációt a működésbe vont izomrostok, illetve motoros egységek száma határozza meg. Az életkor előrehaladtával

2 Orvostovábbképző Szemle XXI. évf. 5. szám, május Egyedülállók fizikai tréningje 1. ábra. Az egyén, a környezet és a feladat/ helyzet közötti kölcsönhatás Egyén a motoros egységek száma csökken, illetve a motoros egységek átszerveződnek, s ez a statikus és a dinamikus izomteljesítmény romlásával jár. 4,16 Az öregedéssel és az elesés kockázatával kapcsolatos újabb tanulmányok eredményei arra utalnak, hogy a dinamikus izomerő gyorsabb elvesztése nagy szerepet játszik a mobilitás hanyatlásában. 4,16 Az időskori mobilitás szempontjából a statikus és dinamikus izomerő csökkenésének különösen nagy jelentősége van, ezért ezeket a tényezőket vizsgálni és megfelelő edzésprogramokkal javítani kell. Feladat/ helyzet Környezeti tényezők Kölcsönhatás a mobilitás és a kognitív működés között Az életkor előrehaladtával mind több kognitív erőforrást kell igénybe venni a poszturális kontroll fenntartásához. 24,27 Ezzel összefüggésben figyelni kell arra, hogy az önmagukat ellátó idősebb emberek mobilitásának csökkenése kezdetben csupán kihívást jelentő, komolyabb kognitív erőforrásokat igénylő helyzetekben mutatkozik meg. 14,27 Egy friss tanulmány eredményei szerint a mobilitás és a járóképesség kogníció motorika modellje igen alkalmas azoknak a mobilitási problémáknak a korai kimutatására, amelyek a későbbiek során esendőséggel, korlátozottsággal és a mortalitás növekedésével járnak együtt. 24 A tanulmányból kiderült, hogy a beszéd közbeni járás (walking-while-talking [WWT]) sebességének másodpercenként 10 cmrel való csökkenése a csonttörési kockázat 12%-os növekedésével, valamint a mozgáskorlátozottság kialakulásának, illetve a halandóságnak a 13%-os növekedésével jár együtt. Fontos, hogy a fizikális változásokon túl figyelmet fordítsunk az időskori kognitív változásokra is, amelyek az életkor előrehaladtával számottevően korlátozhatják a mobilitást. Kognitív változásra utalhat pl. a Mini-Mental teszt (MMSE), az órarajzolási teszt, vagy ha az idős páciens feledékenyebbé válik, nem találja a megfelelő szavakat. Kognitív zavar megalapozott gyanúja szakszerű kivizsgálást igényel. Kölcsönhatás a mobilitás motorikája és a félelem között Számos idős ember félelmet érez, amikor elhagyja belakott környezetét, ezért új szokásokat vesz fel pl. az úttesten való átkeléssel kapcsolatban, vagy kerüli a lépcsőket és egyéb környezeti akadályokat. 1,13 A házon kívüli mozgástól való félelem növeli a 3 és fél éven belül, illetve 6 hónapon belül kialakuló mobilitási korlátozottság kockázatát. 13 Az eredményeket öszszegezve megállapíthatjuk, hogy az eleséstől való félelemmel kapcsolatban sokkal több tanulmány született, mint a mobilitásra vonatkozó aggodalmakról. Mindamellett a félelem igen fontos szerepet játszik a mobilitási korlátok kialakulásában (függetlenül attól, hogy az elesés vagy a házon kívüli mozgás képezi a félelem tárgyát). 1 A félelem hatására megváltozik a magatartás (a páciens csökkenti a járási sebességét és kevesebbet mozog), ez pedig kedvezőtlenül befolyásolja az egészségi állapotát. A testmozgás csökkentése következtében beszűkülnek a mozgáshoz szükséges képességek. Ez tovább fokozza a mozgással kapcsolatos aggodalmakat, és így halad előre az önmagát gerjesztő folyamat spirálja a test funkcióképességének és az önállóságnak az elvesztése felé (2. ábra). Az idős embereket rendszeresen ki kell kérdezni esetleges egyensúlyzavaraikról és az eleséstől való félelmeikről. Az ilyen félelmek óvatosságot szülnek az idős ember kerüli a számára veszélyesnek tűnő helyzeteket. Ugyanakkor a szorongás és az erős félelem ellen föl kell venni a harcot akkor, ha mindennapi tevékenységeiben akadályozzák a pácienst, pl. saját lakásában nem mer fölmenni a lépcsőn, vagy ki sem mer lépni a lakása ajtaján. Kölcsönhatás a mobilitás és a környezet között A környezet mobilitás kölcsönhatás oksági összefüggései tisztázatlanok. 14 Elképzelhető, hogy a csökkent mobilitású idősebb emberek hamarabb találják akadályozónak a személyes környezetüket és vesznek tudomást 55

3 Összefoglaló közlemény 2. ábra. A félelem és a félelem testmozgásra/ mobilitásra gyakorolt hatásai alkotta spirál Félelem/aggódás/rettegés 56 az egyes akadályokról. 12 Ugyanakkor a követelményeket támasztó környezet (pl. lépcső, egyenetlen út) láthatóvá is teheti a mobilitás csökkenését. 12,14,25 Hanyatló erőnlét csökkenő statikus és dinamikus izomerő mellett komoly mobilitási erőpróba lesz az olyan mindennapi feladatokból, mint a villamosra vagy buszra szállás, a közlekedési eszközről való leszállás. 25 A mobilitás és a környezet kölcsönhatásának felmérésekor fontos szem előtt tartani, hogy házon belüli vagy házon kívüli helyzetről van-e szó. Ha az idős ember az otthonában is képtelen boldogulni, annak sokkal súlyosabb következményei lehetnek, mint annak, ha csak a házon kívüli környezettel nem tud megbirkózni. Ha a lakásban mobilitási akadályok vannak pl. meredek lépcső vezet a sorház emeleti szintjére, akkor önmagában az a tény, hogy igen gyakran kell ennek a kihívásnak megfelelni, jelentősen növeli a kockázatot. 17 Egy meredek lépcső a színházban távolról sem befolyásolja olyan mértékben az idős ember mobilitását, mint egy ugyanolyan meredek lépcső a lakásában. Ki kell kérdezni az idős pácienst azokról a lakáson belüli és lakáson kívüli környezeti tényezőkről, amelyek korlátozzák a mozgását. Előfordulhat, hogy a háziorvosnak az otthonában kell meglátogatnia őt, ha a közlekedése nem megoldható. Fontos tisztázni, hogyan lehet segédeszközökkel (pl. kerekes járókerettel) vagy kísérő személy segítségével minél tovább fenntartani a mobilitást. A test működőképességének csökkenése A mobilitás javítása edzéssel A testmozgás/mobilitás korlátozása A testmozgás/mobilitás további korlátozása A sporttudomány hangsúlyosan megkülönbözteti a testmozgást (TM) az edzéstől. A TM fogalomkörébe tartozik minden olyan mozgás, amely a test energiafelhasználását az alapszint fölé emeli. Ezzel szemben edzésnek csak a célzott, tervezett és bizonyos elvek alapján felépített mozgásprogramok tekinthetők. 3 Sajnos a két fogalom nem mindig válik külön egyértelműen; gyakran előfordul, hogy TM (angolul: physical activity) címszó alatt valójában célzott és tervezett edzésprogramokat (angolul: exercise) tárgyalnak. Bebizonyosodott, hogy már az egyszerű séta is meghosszabbítja a mobilitás megtartásának idejét, 21 ám az alább részletezendő tanulmányok legtöbbjében edzésprogramok hatását vizsgálták. Ettől függetlenül a jövőben szem előtt kell tartani, hogy a hatékony edzésprogramok sem felelnek meg valamennyi idősebb ember számára, és a választott programokon belül is előnyben részesítendők a személyre szabott változatok. 11,17,18 Ezért megfelelő felmérésekre van szükség, hogy azokra építve hatékony, egyedi beavatkozási terveket készíthessünk. Fizikális terület Az izomzat és az egyensúly fizikális változásainak az időskori mobilitásra gyakorolt jelentős befolyása alapján logikusnak tűnik, hogy a hatékony edzésprogramoknak tartalmazniuk kell egyensúly- és erőnléti tréninget. 20 Nemzetközileg elismert, individualizált edzésmódszer az OTAGO program. 2 Ezt különösen a 80 évesnél idősebb nők körében találták igen hatékonynak. 2 Egy másik nagy tanulmányban kimutatták, hogy a fizikális funkció hullámzása egyszer jobb, másszor gyengébb működési állapot kombinált edzésprogrammal befolyá-

4 Orvostovábbképző Szemle XXI. évf. 5. szám, május Egyedülállók fizikai tréningje solható, s így hosszabban fenntartható a jobb mobilitási állapot. 11 Az edzésprogram ez esetben is járási, erőnléti és az egyensúlyérzéket javító elemekből állt, hajlékonyságot javító gyakorlatokkal kiegészítve. Saját kutatásaink alátámasztják ezeket az eredményeket; hasonló programmal hosszú távon hatékonyan javítottuk a test működőképességét. 7 A dinamikus izomerő javítását célzó edzés jobb hatással van az idősebbek testi funkcióira és mobilitására, mint a statikus izomerőt fejlesztő gyakorlatok. 16 Az orvos ajánlhatja az OTAGO programot az idős beteg fizioterápiás kezelésére. Kifejezetten idősek számára kidolgozott hatásos kombinált edzésprogramok sajnos csak helyi szinten állnak rendelkezésre, de érdemes érdeklődni felőlük pl. a helyi sportegyesületeknél. Az edzésprogramnak minden esetben tartalmaznia kell erő- és egyensúlyfejlesztő, valamint járásjavító elemeket is. A viselkedéshez kapcsolódó terület Az idősebbek életében jelentős helyet foglal el az eleséstől való félelem (lásd előbb). A félelem folyamatok sorozatát indítja el, melyek mind kedvezőtlenül befolyásolják a mobilitást és az elesés kockázatát. Saját kutatásaink azt mutatták, hogy az elesés megelőzésére irányuló hatékony intézkedések figyelembe veszik ezt a pszichés vonatkozást; 7,8 és integrálják az ICF modell további személyiségi tényezőit is 26 egy holisztikus és az erőforrásokból kiinduló egységes programba. Az intézkedések kognitív viselkedési alapokon nyugszanak a félelmet kiváltó helyzet valós veszélyeinek azonosításával és felmérésével. A továbbiakban a páciens részvételével kell keresni a megoldási lehetőségeket, majd közösen felállítani a rövid és hosszú távú célokat. Szükség van a kitűzött célok elérése érdekében használt stratégiák és megvalósítási módok rendszeres felülvizsgálatára, esetleg módosítására is. 7,8,9 Az idősebb pácienseket ki kell kérdezni arról, hogy milyen konkrét helyzetekben ébred föl bennük a mozgástól, illetve eleséstől való félelem. Ezután közösen kell keresni a megoldási lehetőségeket, hogy azokra építve megfelelő egyéni célokat és változtatási stratégiákat tűzhessünk ki. Nyilatkozat. A szerzők nem jeleztek érdekütközést. MOBILITÄT IM ALTER: TRAININGSASPEKTE BEI SELBSTÄNDIG LEBENDEN MENSCHEN VOL 138 / NO 40 / 2013 / DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT Levelezési cím: Irodalom: 1. Avineri E, Shinar D, Susilo YO. Pedestrians, behaviour in cross walks: the effects of fear of falling and age. Accid Anal Prev 2012;44: Campbell J, Robertson C, Gardner M, et al. Falls prevention over 2 years: a randomized controlled trial in women 80 years and older. Age Ageing 1999;28: Caspersen CJ, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions of health-related research. Public Health Reports 1985;100: Clark DJ, et al. Impaired voluntary neuromuscular activation limits muscle power in mobility-limited older adults. J Gerontol 2010;65: Doherty T. Physiology of aging: aging and sarcopenia. J Appl Physiol 2003;95: Drebenstedt C, Kaiser HJ, Sieber C. Immobilität im Alter: Fahrtauglichkeit, Gang und Stürze. Dtsch Med Wochenschr 2011;136: Freiberger E, et al. Long-term effects of three multicomponent exercise interventions on physical performance and fall-related psychological outcomes in community-dwelling older adults: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2012;60: Freiberger E, et al. Physiological and psychological effects of a multi-modal intervention on fall risk: a cluster randomized controlled trial in the general practitioner setting [PreFalls NCT ]. Clin Interv Aging 2013; in press 9. Freiberger E. Sturzprävention bei älteren Menschen Die Angst erkennen. Physiopraxis 2007;5: Gill TM, et al. The dynamic nature of mobility disability in older persons. J Am Geriatr Soc 2006;54: Ip EH, et al. Physical activity increases gains in and prevents loss of physical function: results from the Lifestyle Interventions and Independence for Elders Pilot Study. J Gerontol 2013;68: Rantakokko M, et al. Perceived barriers in the outdoor environment and development of walking difficulties in older people. Age Ageing 2012;41: Rantakokko M, et al. Fear of moving outdoors and development of outdoor walking difficulty in older people. J Am Geriatr Soc 2009;57: Rantanen T. Promoting mobility in older people. J Prev Med Public Health 2013;46(Suppl. 01):50 S Reid KF, et al. Muscle power failure in mobility-limited older adults: preserved single fiber function despite lower whole muscle size, quality and rate of neuromuscular activation. Eur J Appl Physiol 2012;112: Reid KF, Fielding RA. Skeletal muscle power: a critical determinant of physical functioning in older adults. Exerc Sport Sci Rev 2012;40: Rockwood K. Making mobility-related disability better: a complex response to a complex problem. BMC Med 2012;10: Rose DJ. Preventing falls among older adults: no one size suits all intervention strategy. J Rehabil Res Dev 2008;45: Russ D, et al. Evolving concepts on the agerelated changes in muscle quality. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2012;3: Sherrington C, Tiedemann A, Fairhall N, et al. Exercise to prevent falls in older adults: an updated meta-analysis and best practice recommendations. N S W Public Health Bull 2011;22: Simonsick EM. Just get out the Door! Importance of walking outside the home for maintaining mobility: Findings from the Women,s Health and Aging Study. JAGS 2005;53: Skelton DA, et al. Strength, power and related functional ability of healthy people aged years. Age Ageing 1994;23: Steib S, Schoene D, Pfeifer K. Dose-response relationship of resistance training in older adults. Med Sci Sports Exercise 2010;42: / MSS.0b013e3181c Verghese J, et al. Mobility stress test approach to predicting frailty, disability, and mortality in high-functioning older adults. JAGS 2012;60: Webber SC, Porter MM, Menec VH. Mobility in older adults: a comprehensive framework. The Gerontologist 2010;50: WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Genf, World Health Organization 2005; classifications/icf/en/ letzter Zugriff ) 27. Yogev-Seligmann G, Hausdorff JM, Giladi N. The role of executive function and attention in gait. Movement Disorders 2008;23:

5 Összefoglaló közlemény 58 Kommentár Egyedülálló idős emberek fizikai tréningje A szerzők igen fontos kérdésr e hívják föl a figyelmet, hiszen egyre több az egyedülálló idős ember, és az ipari társadalmak, köztük hazánk népessége gyermekkorától mozgásszegény életmódot folytat. Nem mindegy azonban, hogy valaki a fizikai és mentális fittség milyen állapotában éri meg az időskort. Akik időskorukig megfelelően aktívak voltak fizikailag és mentálisan egyaránt, azok nagy valószínűséggel aktívak maradnak időskorban is. Ez persze genetikai, szociális, környezeti tényezők kedvező összműködésén is alapul, s nemcsak orvosi-egészségügyi, hanem jórészt társadalmi tényezők határozzák meg. Másrészt a törékeny, fizikailag és mentálisan nem fitt idős ember még családban, közösségben is izolálódhat, elmagányosodhat, ami tovább rontja a helyzetét. A testileg-mentálisan fitt idős embert betegségek, lelki megrázkódtatások, hosszas kényszerű inaktivitás tehetik sérülékennyé, esékennyé. Fontos, hogy az ilyen idős személyek fittségét mielőbb helyreállítsuk, mert ez legtöbbször sikeres. A fizikai és a mentális fittség összefüggése A fizikai és a mentális fittség összefügg. Újabb vizsgálatok mutatták ki, hogy az aktívan működő izmokban gyulladáscsökkentő citokinek, 1,2 valamint agyi eredetű neuropátiás faktor (brain derived neuropathic factor, BDNF) termelődnek. Ez utóbbi az agyban is termelődik, szintje alacsony Alzheimer-kórban, depresszióban és kognitív zavarokban, de egyes kardiovaszkuláris állapotokban is. 3 Hiánya izomműködéssel pótolható. Az inaktivitás diseasom -ja Pedersen 4 írta le az inaktivitás diseasom -ját ( betegségkészletét ). A diseasome fogalmat egyébként Barabási Albert László USA-ban élő székely fizikus alkotta meg a genom és proteom mintájára. 5 A diseasom genetikailag, molekulárbiológiailag, társadalmi jelentkezésben rokonítható Dr. Bálint Géza Az MTA doktora, főorvos, nyugalmazott főigazgató, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest betegségeket fog egybe. Az inaktivitás diseasomja a kardiovaszkuláris betegségeket, a 2-es típusú diabéteszt, a vastagbélrákot, az obezitást és a depressziót foglalja magába, és jellemző rá a szervezet alacsony szintű, de állandó gyulladásos aktivitása, melyet a C-reaktív protein kissé emelkedett szintje jelez. 5 A rendszeres, aktív izommunka nagy mennyiségű antiinflammációs citokin termelése révén ezt az alacsony inten zi tá - sú gyulladást szignifikánsan csökkenti. A fizikai aktivitás betegségmegelőző és gyógyító hatása Számos egyéb vizsgálat mellett Warburton és mtsai másfélmillió éves, egészséges személyt évekig (átlagosan 11 évig) követő vizsgálat metaanalízisét végezték el. 6 Kiderült, hogy a másfélmillió egészséges személy egyharmada hetente legalább 5 napon át legalább 30 percig izzadást, lihegést okozó fizikai aktivitást végzett. E személyek korai mortalitása és morbiditása szív-ér rendszeri betegségek (beleértve a hipertóniát és a stroke-ot is), 2-es típusú diabétesz, vastagbélrák, posztmenopauzális mellrák, oszteoporózosis, illetve oszteoporotikus törések előfordulása és halálozása 30%-kal csökkent. Vagyis a leggyakoribb, a legnagyobb társadalmi-gazdasági terhet okozó betegségek primer módon, egyszerűen, olcsón, nagy százalékban megelőzhetők, de a már fennálló betegségek kórjóslata is javítható. Ugyancsak e metaanalízis adataiból derül ki, hogy ha az izomtömeg évente több mint 1,5%-kal csökken, vagy ha a kéz szorítóereje 21 kg-nál kisebb, akkor az illető nagy valószínűséggel néhány éven belül fogyatékosságot okozó betegségben betegszik meg. 6 Kimutatták azt is, hogy az időskori eleséseket és az ebből adódó sérüléseket, töréseket a fizikai aktivitás, valamint a taj-csi szignifikánsan csökkenti. 7 Érdemes lenne tehát a fizikai aktivitás számos betegségre érvényes primer prevenciós hatását még szélesebb körben ismertetni, bár hazánkban e téren igen sokat tett a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar Gyógytornászok Egyesülete, a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság, az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete, a Magyar Reumatológusok Egyesülete, a Fizikális Medicina és Orvosi Rehabilitáció Magyarországi Társasága, valamint nem utolsósorban a Csont és Ízület Évtizede Hazai Hálózata. Többek között ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhető, hogy hazánkban az elmúlt években az oszteoporózis okozta törések előfordulása Európában egyedülálló módon nem nőtt, sőt csökkent. 8

6 Orvostovábbképző Szemle XXI. évf szám, január május Kommentár Az esékenység diagnosztikája idős korban Ha az egyedülálló idős ember esé kenysége már kialakult, annak mielőbbi diag - nosz tikája fontos. A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a háziorvosnak, nővérnek rá kell kérdeznie az elesésekre, egyensúlyzavarra, mobilitásra, és hogy a beszéd közbeni járás sebességének csökkenése diagnosztikus és prognosztikus értékű. A kéz szorítóerejének 21 kg alá csökkenése évekkel előre jelzi a bekövetkező fogyatékosságot. 6 Az időskorúak funkcióvizsgálatára standard módszereink vannak, 9 ennek eredménye alapján kereshetjük a funkcióromlás, funkciókiesés okát és annak megoldását. 10 Az idősek mozgástól és fájdalomtól való félelme A cikk írói kiemelik az idősek mozgástól való félelmét, szorongását, mely circulus vitiosusként tovább rontja fizikai és lelki állapotukat. Hangsúlyoznunk kell, hogy félelmük nem alaptalan: általában már korábban elestek, vagy érzik, hogy elvesztették korábbi stabilitásukat. Nem említik azonban a szerzők azt az igen fontos tényezőt, hogy az időskorban igen gyakori, több mint 50%-ban jelentkező, 11 leggyakrabban mozgásszervi fájdalomnak elsősorban alsó végtagi, csípő- és gerincfájdalomnak milyen fontos hatása van az idősek mozgására. Az art ro gén reflexes izomgátlás 12 azt jelenti, hogy pl. enyhe térdízületi fájdalom, vagy akár csak diszkomfort a m. quadriceps femoris izomerejét reflexesen azonnal 50%-kal csökkenti. Az izomerő-csökkenés a térdízületet instabillá és még sérülékenyebbé teszi, s újabb circulus vitio sust alakít ki. Gerinc- és csípőfájdalom esetén a reflexes izomspazmus okoz izom egyensúly-, sőt testegyensúlyzavart. A mozgásszervi fájdalmat tehát csökkenteni kell de a nem szteroid gyulladás csökkentők lehetőség szerint kerülendők. 10 Az egyedülálló idősek fizikai tréningje Az idősek fizikai tréningje irodalmi adatok és saját tapasztalatunk szerint is jó eredményű. Sajnos az izolált, magányos, esékeny idős embereket általában hiába biztatjuk mozgásra, tornára ez irányú javaslatainkat kevesen szívlelik meg. Ilyenkor az izoláltság, magányosság megszüntetése a legfontosabb. Erre alkalmasak az idősek klubjai, a betegszervezetek, az idősek napközi otthonai, a lakóközösségi rehabilitáció. Az idősek társas élete, főleg a tánc és a sporttevékenység, igen fontos motiváló tényező, amely hatékony mozgásra ösztönzi az érintetteket. Igen fontos lenne, hogy a gyógytornász nagyobb szerepet kapjon a háziorvosi praxisban: a házi ápolás keretében biztosítható gyógytornakezelés ehhez nem elegendő. Gyógyfürdők bázisán létesítendő egészségklubok szervezését már hoszszú évek óta javasoljuk ezek a megelőzésben és a kezelésben egyaránt fontos szerepet játszhatnának. 13 Fontos lenne, hogy a közszolgálati tévé sugározzon mozgásprogramokat idősek számára. A jövő teendői Rendkívül fontos lenne hazánkban is felmérni az idősek szociális, fizikai és mentális helyzetét és állapotát. Ez szocio lógiai és egészségügyi kutatási feladat. Japán népességének 22%-a 65 éven felüli, 17% szorul ápolási szolgáltatásra, ezen belül 26% stroke, 16% szenilitás, 10,7% demencia, 10,8% törések, 10,6% ízületi betegségek miatt. Az ápolásra szorulók számának csökkentése érdekében Japán pénzügyi alapot hozott létre az idősek mozgásszervi betegségeinek kutatására. 14 Fő teendőink tehát címszavakban a következők. Meg kellene valósítani az akadálymentesítést, csökkenteni az idősek izoláltságát és elmagányosodását. Ez társadalmi feladat. Megelőző fizikai aktivitással kellene lassítani, időben későbbre tolni az idősek fizikai és mentális hanyatlását. Ez is főleg társadalmi feladat. Az idősek esékenységét időben kellene diagnosztizálni, okait feltárni és orvo solni. Ez egészségügyi feladat. Idősödő társadalmunk növekvő problémáit ily módon lehetne csökkenteni. A Csont és Ízület Évtizede WHO-program jelszava: KEEP MOVING! Mozgásban kell tartanunk az időseket is. Levelezési cím: Irodalom: 1. Petersen AMW, Pedersen BK. The antiinflammatory effect of exercise. J Appl Physiol 2005;98: Nielsen AR, Pedersen BK. The biological roles of exercise induced cytokines IL-6, IL-8 and IL-15. Appl Physiol Nutr Metab 2007;22: Matthiews VB, Aström MB, Chan MHS, et al. Brain Received Neutrotrophic Factor is produced by skeletal muscle cells in response to contraction and enhances fat oxidation via activation of AMP-activated protein kinase. Diabetologia 2009;52: Pedersen BK. The diseasome of physical inactivity and role of myokines in muscle fat cross talks. J Physiol 2009;587: Barabási AL. Network Medicine from Obesity to the Diseasome. New Engl J Med 2007;357: Warburton DER, Charlesworth S, Ivey A, et al. A systematic review of the evidence for Canada s Physical Activity Guidelines for Adults. content.aspx?id= Wolf SL, Barnhart HX, Kutner NG, et al. Reducing frailty and falls in older persons: an investigation of Tai Chi and computerized balance training. Atlanta FICSIT Group. Frailty and Injuries: Cooperative Studies of Intervention Techniques. J Am Geriatr Soc 1996;44: Lakatos P, Tóth E, Szekeres L, et al. A csontritkulás kezelésének hatékonysága Magyarországon. LAM KID 2012;2(3): Quinn TJ, McArthur K, Ellis G, et al. Functional assessment of older people. BMJ 2011;343:d Bálint G, Áts K. Időskori mozgásszervi elváltozások és mozgásszervi betegségek. In: Az idősgondozás kézikönyve. Geriáter Service Kiadó, Bp., 2011, Patel KV, Guralnik JM, Dansie EJ, et al. Prevalence and impact of pain among older adults in the United States: Findings from the 2011 National Health and Aging Study. Pain 2013;154: Hurley NW, Newham DJ. The influence of arthrogenous muscle inhibition in quadriceps rehabilitation of patients with unilateral osteoarthritis knees. Br J Rheum 1993;32: Bálint G. A balneoterápia biológiája, kémiája, fizikája és metafizikája. Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógy-idegenforgalom 2013;32: Nakamura K. A super-aged society and the locomotive syndrome. J Orthop Sci 2008;13:1 (editorial) 59

7 Összefoglaló közlemény 60 Kommentár Egyedülálló idős emberek fizikai tréningje Freiberger és Sieber tudományos cikke széles körű irodalmi áttekintésre alapozva nagyon aktuális témát boncolgat, hiszen a mobilitás megőrzése kulcskérdés az idős emberek, illetve az egész társadalom számára. A nemzetközi és a hazai szakmai tapasztalatok megmutatták, hogy az öregedés milyen komoly kihívás az egyén számára. Az idős embernek nem elég megküzdenie az olyan, az idő múlásával egyre szaporodó nehézségekkel, mint a testi erő és az alkalmazkodási képesség csökkenése, az érzékszervek fogyatékossá válása vagy a koordináció romlása. Idős korban az érdeklődés és gondolkodás beszűkülésével a szokásokhoz és az ismétlődő magatartásformákhoz való ragaszkodás is erősödik. Az aktivitás, a fizikai tréning, az aktív társas kapcsolatok fenntartása ezzel szemben bizonyítottan növeli az idősek alkalmazkodóképességét, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Apor szerint a rendes, kellő mennyiségű és intenzitású fizikai aktivitás az egészséges életvezetés többi tényezőjével jelentősen hátráltatja a civilizációs betegségek kialakulását. A nagyobb fittség csaknem minden betegség kialakulásának megelőzésével és progressziójának lassításával sokéves, egészségben megélhető élettöbbletet jelent. 1 Minél fejlettebbek egy ország prevenciós és terá piás lehetőségei, annál tovább biztosíthatják az egyedülálló, idős emberek számára, hogy ne váljanak másoktól függővé, tehetetlenné, kiszolgáltatottá. Idejében kell öregemberré lenni, hogy sokáig lehessünk öregek vallotta Cicero. 2 Az időskori elesések gyakorisága és jelentősége A cikk igen nagy figyelmet fordít az öregek egyik mindennapos és súlyos problémájára, az elesésre és annak következményeire, amelyek világszerte növelik a kártérítések, megbetegedések és halálozások számát, de a szerzők nem kategorizálják az idős, egyedülálló emberek különböző fizikai képességeit. Székely Réka Gyógytornász, gyógytestnevelő tanár, Súlypont Ízületklinika, Budapest A legújabb tanulmány 8077 idős ember alkalmazkodóképességét vizsgálta és kategorizálta fokozatosan csökkenő fizikai és szellemi képességeik függvényében. 3 A következő csoportokat különböztették meg: (1) segítség nélkül önálló életvitelre képes idősek; (2) fogyatékkal élők, akik sikeresen használják a kisegítő technológiákat; (3) azok, akik visszafogják tevékenységüket, de nem ismerik el a korlátozásokat; (4) azok, akik elismerik, hogy egyedül nehéz megbirkózniuk a feladatokkal, de még nem szorulnak mások segítségére; és (5) azok, akik mások segítségére támaszkodnak. Az eredmények szerint az idős emberek 31%-a volt képes teljes mértékben ellátni magát külső segítség nélkül; 25% sikeresen alkalmazkodott fogyatékosságához; 6% a korlátai függvényében korlátozta tevékenységét; 18% nehezen birkózott meg egyedül a kihívásokkal; és kb. 20% segítséget kapott legalább egy mindennapi tevékenység elvégzéséhez. Ezek közül három csoport különösen érdekes a kutatók számára: a sikeres alkalmazkodóké, akik változtatva otthoni környezetükön és bizonyos tevékenységeiken, jól boldogulnak egyedül, valamint az a két csoport, amelynek tagjai potenciális sérülékenységüknél fogva előbb vagy utóbb elveszthetik önállóságukat. Az élettartam kitolódása miatt az időskori elesések száma évről évre nő, ami folyamatosan emelkedő egészségügyi és gazdasági kiadásokkal jár. Világszerte nagy erőfeszítéseket tesznek az elesések megelőzésére, a fokozott kockázatú személyek azonosítására, a környezeti tényezők vizsgálatára. Az esési kockázat szűrővizsgálatokkal való felmérése és a megfelelő óvintézkedések meghozatala feltétlenül interdiszciplináris együttműködést igényel. Egy Kanadában végzett vizsgálat alapján a 72 évesek 41%-a sérült meg elesés miatt a felmérést megelőző évben. A 65 évesnél idősebbek körében az elesések arányát az Egyesült Királyságban 30%-ra, az USA-ban 33%-ra teszik. Egyes tanulmányok ennél is roszszabb adatokat említenek. Az elesések száma 80 éves koron túl további jelentős növekedést mutat. 4,5 Az elesés veszélyét növelő tényezőket az 1. táblázat sorolja fel. Mi a teendő? A cikk által javasolt hatásos egészségmegőrző program több követelményt támaszt az idősek mobilizációjával szemben. Olyan társadalmi kezdeményezésekre van szükség, amelyek támogatják a családi kapcsolatot nélkülöző idős emberek aktív életét. A fizikai aktivitás javítja a mobilitást, az

8 Orvostovábbképző Szemle XXI. évf. 5. szám, május Kommentár 1. táblázat. Az elesés veszélyét növelő tényezők Izomgyengeség Korábbi elesés vagy eleséstől való félelem Járászavar Koordinációs zavar Látás-, hallászavar Mozgásszervi vagy egyéb betegségek Depresszió Kognitív funkciók csökkenése 80 év feletti életkor erőnlétet, az állóképességet és a koordinációt. Fontos, hogy a mozgás az életkornak megfelelő, örömmel végzett aktivitás legyen. A mozgásprogram összeállításánál figyelembe kell venni az egyén aktuális állapotát és diagnózisát, ezek alapján dönt a gyógytornász a csoportos foglalkozás vagy a személyre szabott gyógytorna mellett. A szakember az orvosi diagnózis alapján önállóan tervezi meg, dokumentálja, integrálja, irányítja, ellenőrzi és szükség szerint végzi a fizioterápiás tevékenységet. A szakirodalom alapján az idős emberek erőnlétét és koordinációját hatékonyabban befolyásolja a dinamikusabb mozgás, de bizonyos esetekben az izmokat életben tartó innervációs gyakorlatok adagolása is kihívást jelenthet a gyógytornász számára. Az időseket gátolhatják a mozgások kivitelezésében az agyi kórfolyamatok is, amenynyiben a páciens nem érti, nem hallja a gyógytornász instrukcióit. Ilyenkor a türelem, a jó kommunikáció, a megfelelő szakmai felkészültség és a propriocepció segíti a mobilizá ciót. A mozgásprogram összeállításánál figyelembe kell venni a gerontológia, a geriátria, a reumatológia, a neurológia és más szakterületek szempontrendszerét, és alkalmazkodni kell az idős korosztály pszichológiai jellemzőihez. Inaktív idős páciensek esetében vagy hosszú ideje tartó krónikus betegségekben az is eredményként értékelhető, ha a beteg ismét képessé válik a mindennapi mozgások, főként az önkiszolgáló tevékenységek elvégzésére. 6 Paul Thompson reumatológus professzor szerint bár meggyőző bizonyítékokkal rendelkezünk a csontdenzitás, a jó fizikai állapot és az izomerő, illetve az immobilizáció és az oszteoporózis kapcsolatáról, nincs egyetértés abban, hogy milyen életkorban milyen típusú tevékenységet javasoljunk. Ésszerűnek tűnik fiatalabb és középkorú felnőtteknek általános, nagy aktivitású testmozgást ajánlani. Nagyon idős és mozgásszegény életmódot folytató egyének számára ez veszélyes lehet, náluk esetleg fontosabb az immobilizáció megelőzése, mint a testedzés erőltetése. 7 A tapasztalat tehát azt mutatja, hogy a túlzott, megerőltető mozgás akár növelheti is az esés kockázatát, a közepes erősségű mozgások séta, jóga, taj-csi viszont csökkenthetik azt. A hatékony mozgásprogram mellett a megfelelő segédeszközök beszerzése és használatuk betanítása is a rehabilitáció fontos része. A közlekedést segítő segédeszközök (bot, járókeret stb.) mellett további korrekciós eszközök (szemüveg, hallókészülék stb.) beszerzése is javíthatja az idős emberek életminőségét. 9 Elesést megelőző program, a betegek tájékoztatása A prevenciós program része a lakáson belüli balesetek megelőzése, az otthonok, a közvetlen környezet biztonságossá tétele. A kockázati tényezők felmérése után célzott beavatkozás is szükséges. A veszélyforrások kiküszöböléséhez látássérültek, mozgáskorlátozottak esetében a helyiségek teljes átrendezésére lehet szükség. A megfelelő lakás kialakítása, a jó világítás és a lakáson belüli veszélytelen közlekedés biztosítása önmagában is megelőzheti a további eleséseket. A külső környezeti veszélyforrások feltárása és megszüntetése a program része kell hogy legyen. 4,17 Csökkenti az elesés kockázatát a szedett gyógyszerek rendszeres ellenőrzése, különösen akkor, ha a beteg többféle gyógyszert szed. A pszichotrop készítmények szükségességét különösen fontos orvosi szempontból mérlegelni. 4,18 A megfelelő tájékoztatás, a jó kommunikáció és az idősek felvilágosítása szintén csökkentheti az elesés veszélyét. A Magyar Kórház Szövetség és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Központja irányításával 2007-ben elindított NEVES (NEm Várt ESemények) betegbiztonsági program többek között a betegellátó személyzet ilyen irányú oktatását is célul tűzte ki. 10 Az idős emberek esetében a prevenciót, a gyógyítást és a rehabilitációt gyakran nehéz elkülöníteni. Milyen az ideális mozgásprogram az idősek számára? Az idősek ideális mozgásprogramjának elemeit a 2. táblázat mutatja be. A gyógytornász a mozgásprogramot az egyes résztvevők biológiai életkorához és diagnózisához adaptálja. Emellett az ő feladata kifejleszteni az idős emberekben a terhelhetőség önkontrollját és a mozgás iránti igényt. A csoportos mozgásprogram során fontos, hogy minden résztvevő a gyógytornász látóterében maradjon, és a szakember figyeljen a fáradás nem verbális jeleire. 19,20,21 Mészáros Lászlóné tapasztalt geriátriai gyógytornász a prevenció fontosságát hangsúlyozza. Úgy véli, az idős embereknek gerinc- 61

9 Összefoglaló közlemény táblázat. Az idősek ideális mozgásprogramjának elemei A helyes testtartás megéreztetése és gyakorlása különböző testhelyzetekben: fekve, ülve, állva Az izmok nyújtása, fokozatos erősítése Légzőgyakorlatok végzése a gerinc fiziológiás görbületeinek tudatos megtartásával. A légzés ritmusában végzett kargyakorlatok tágítják a mellkast, ezáltal növelik a vitálkapacitást A ritmikusan, zenére végzett feladatoknál a nagy amplitúdójú gyakorlatokat ajánlatos lassan végezni Az ízületek mozgékonyságának növelése lassan történjen, tehermentesített helyzetben. A rugózás, erőteljesebb húzóhatás balesetveszélyes A mozgáskoordinációt fejlesztő feladatokat fokozatosan kell adagolni A törzs hajlítását és nyújtását oldalfekvésben kell végezni, amikor a gravitáció a törzsre merőleges A gyakorlatokat a páciens mindig gerinc- és ízületkímélő helyzetben végezze A hirtelen felállás, pozícióváltás balesetveszélyes A testhelyzeteket mindig az aktuális állapotnak és a diagnózisnak megfelelően kell megválasztani (pl. csontritkulás esetén törzshajlítás ülve, állva kerülendő) Irodalmi adatok 9 alapján és ízületkímélő testhelyzetben kellene végezniük a házimunkát, kerti munkát, ergonómiailag az adottságaiknak megfelelő szerszámokat használva. A már kialakult probléma enyhítésére pedig a szakszerű, gyógytornászok által összeállított mozgásprogramot javasolja. 9,11 A jó kondícióban lévő idős emberek edzésprogramjának célja az, hogy meghosszabbítsa az aktív élettartamot, csökkentse az öregedéssel járó negatív hatásokat. Az aktuális általános és kardiovaszkuláris állapottól függően kell összeállítani az edzésprogramot. Az intenzívebb edzés növeli a kardiovaszkuláris szövődmények kockázatát, de rendszeres testmozgást végzőknél ennek veszélye kisebb. Az állandó orvosi ellenőrzésre viszont minden esetben szükség van. Az edzések intenzitását csak rendkívül lassan szabad növelni. Rendszeres pihenőket kell beiktatni az edzésprogramba, fáradtság esetén abba kell hagyni a mozgást. A bemelegítésnek hosszúnak kell lennie, és a levezetésről sem szabad megfeledkezni. Az izmok rugalmassága nagymértékben befolyásolja a mozgás minőségét és a teljesítményt, ezért fordítsunk figyelmet a szakszerű nyújtásra. Sok idős ember szívesen sportolna, de nem meri megtenni az első lépéseket. A mozgás elkezdéséhez ajánlatos naponta fél órát sétálni, hogy hozzászoktassuk a szervezetet az aktivitáshoz. 12 Különféle felmérések igazolják, hogy a gyaloglás, illetve az újabban nagyon népszerű északi gyaloglás (nordic walking) az egyik leghatékonyabb mozgásforma. A gyaloglás előnyeit az oszteoporózis megelőzése és kezelése szempontjából magyar szerzők is hangsúlyozzák. 6 Az északi gyaloglás az egyszerű sétát az ún. diagonális mozgással egészíti ki, a mozgás a botok használata miatt a sífutásra hasonlít. Az idősek számára kiváló mozgásforma ez, mivel nem nehéz megtanulni, és az egész testet gyengéden edzi. Az Intervention of Elderly in Göteborg (IVEG) nevű intervenciós program 8 során a kutatók összehasonlítottak egy aktív, gyaloglást végző női csoportot egy inaktív női csoporttal. A gyaloglók jobb fizikai kondícióba kerültek az edzés által, és erősebbek lettek a combizmaik. A mozgáskoordináció és a testtartás javítására, az ízületek és izmok rugalmasan tartásár a a jógát, a piláteszt, a dinamikus és statikus mozgásokat ötvöző gimnasztikát és az úszást is ajánlják. A legegyszerűbb, mégis hatékony hétköznapi mozgásformák közé tartozik a kertészkedés, a biciklizés, a kutyasétáltatás, a hegyi túrázás, a tánc. Az idősek kondíciója nem csupán az életkor függvénye, de mindenképpen figyelembe kell venni az öregedés tényeit: 30-tól 90 éves korig az izmok ereje 30%-kal, az agy súlya 1375 g-ról 1060 g-ra, a vesenefronok száma a felére csökken. A tüdő kapacitása 75 éves korra felére redukálódik, az idegrostok vezetési ideje 15 20%-kal csökken, és a látás, hallás is romlik. 13 Bizonyos szakmai körökben azt vallják, hogy az erőedzés kifogástalanul alkalmazható öregkori gyengeség esetén is. Jó példa erre az a nemrég megjelent cikk, melyben a Navarrai Egyetem kutatói 24, éves személyt vizsgáltak, akik 12 hétig heti két alkalommal végeztek kifejezetten nekik kidolgozott kombinált erőedzést és egyensúlyjavító gyakorlatokat. Az edzés növelte a résztvevők funkcionális kapacitását, csökkentette az esések kockázatát, jelentősen javította az izomerőt. 14 Stuart Phillips és mtsai bebizonyították, hogy az izomnövekedés mértéke nem a súlyok nagyságától, hanem a végzett izommunkától függ. A kutatók szerint az izmok növekedésének kulcsa abban rejlik, hogy folyamatosan egyre több fehérje termelésére késztetjük őket, amelyek lassan felhalmozódnak, s ez fontos lehet az idősek, a betegek, a sérülésből felépülők számára. 15 Hazánkban is a szív-ér rendszeri betegségek tehetők felelőssé a halálozások 50%-áért. Radák Zsolt szerint

10 Orvostovábbképző Szemle XXI. évf. 5. szám, május Kommentár az első számú gyilkosok Magyarországon a szív- és keringési betegségek, melyek előfordulását igen hatékonyan lehet csökkenteni mozgással. 16 Fokozott óvatosságot igényel azoknak a szívbetegeknek a tréningje, akiknek a fizikai aktivitása jelentősebb kockázattal jár. Ilyenkor az egyéni egészségi állapottól függően, a szakorvos előírása szerint, fokozott orvosi ellenőrzés (EKG, vérnyomás-monitorozás) mellett folytatott rehabilitációs program javasolható, kizárólag gyógytornász felügyeletével. 22 Az idősek mobilizálása és a szociális gondoskodás területén Magyarországon az utóbbi években egyre jelentősebb szerep jutott az állami, civil-, egyházi, alapítványi és magánszervezeteknek is (mozgássérültek egyesületei, Keringő Klub, Havasi Gyopár Alapítvány, Kézfogás Kórus stb.). Igen nagy jelentőséggel bírnak azok a törekvések, amelyek az idősek életmódját, az intenzív családi kapcsolatot nélkülözők aktív életét, mobilitását támogatják. Egyre több önkormányzat vállalja az idősekkel való törődést önkéntesek, fiatalok bevonásával vagy fizikai és szellemi rekreációs programok szervezésével 60-on felüliek részére. Javasolt új stratégia az idős emberek elesésének megelőzése és az izomerő növelése érdekében gyógytornászi tevékenységet is folytatni a háziorvosi praxisokban. Levelezési cím: Irodalom: 1. Apor P. Testmozgással a korai öregedés ellen, a korral járó hanyatlás fékezésére. Orvostov Szle 2013;20(3): Ferencz L. Az idős beteg. hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdmqfjaa&url=http%3a%2f%2fwww.papaialapitvany.org%2ffilebank%2fdolgozatok%2fkonferencia%2faz%2520idos_beteg. ppt&ei=gjxkuqspf-p1ygpeoydgbq&usg=afqjcnfxrcquhrzl0uvucwdwsr2kgkiyqw&bvm=bv ,d.yms 3. Freedman VA, Kasper JD, Spillman BC, et al. Behavioral Adaptation and Late-Life Disability: A New Spectrum for Assessing Public Health Impacts. Am J Public Health 2014;104(2):e88 e94 4. Boros E. Időskori elesések okai és meg elő zé sének lehetőségei. Rehabilitáció 2010;20(4): Ciaschini PM, Straus SE, Dolovich LR, et al. Community-based intervention to optimalize falls risk management: a randomized colntrolled trial. Age and Ageing október 5. (előzetes elektronikus közlés) 6. Bors K, Bálint G, Szekeres L; a MOOT vezetősége. Ajánlás az osteoporosis prevenciójára, az osteoporosisos beteg rehabilitációjára. A kalcium- és csontanyagcsere patofiziológiája és betegségei. Ca és Csont 2002;5(3): Thompson PW. Testedzés és az osteoporosis. In: Current Medical Literature Reumatologia 1998;1(1) 8. Mészáros L-né. Az idősek gyógytornájának jelentősége az egészségük megőrzésére. reumatologia.hu/upload/mra/document/osszefoglalas.htm 9. Mészáros L-né, MGYT, Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány. Célirányos gyakorlatok szerepe az esések megelőzésében idősebb korban. download/eunese_meghivo_program.pdf 10. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ. NEVES Betegbiztonsági Program Idősek gyógytornája. hu/cikkek/egeszseges/12289/idosek-gyogytornaja 12. A gyaloglás/séta jótékony hatásai. hu/2014/01/04/a-gyaloglasseta-jotekony-hatasa/ 13. Iván L. A geriátria helyzete Magyarországon. Mozgásterápia 2001;4: Cadore EL, Casas-Herrero A, Zambom-Ferraresi F, et al. Multicomponent exercises including muscle power training enhance muscle mass, power output, and functional outcomes in institutionalized frail nonagenarians. AGE 2013 szeptember, 15. Lifting Heavy Weights Not Necessary For Building Muscle. articles/ Radák Zs. Tömeggyilkos fizikai inaktivitás. In: a Fizikai aktivitás és életminőség c. sporttudományi konferencia programja, pte.hu/sportbiol/letoltes/kapcsolodo_dokumentumok/fizikai_aktivitas_es_eletminoseg.pdf 17. Campbell AJ, Robertson MC. Rethinking individual and community fall prevention strategies. Age and Ageing 2007;36: Muché JA. Geriatric Rehabilitation. emedicine.medscape.com/article/ overview 19. Nádori L. Az edzés elmélete és gyakorlata Sport Kiadó, Budapest, Cooper HK. A tökéletes közérzet programja. 2. kiadás, Sport, Bp., Jákó P. Gyógyító testedzés. Springer, Bp.,

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta Csigolyatörések gyógytornája Készítette: Tihanyi Renáta Traumás csigolyatörések A fizioterápiás kezelés függ: cervikális, thorakális, v. lumbalis szakasz érintett gerincvelő sérülésével,v. sérülése nélkül

Részletesebben

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház Miben más mint a többi? 1. Tekintettel kell lenni a betegség

Részletesebben

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás

2011.03.28. Mit tehet a gyógytornász? Súlyos mozgásfogyatékosság. Enyhe fokú mozgásfogyatékosság. Pozícionálás. Passzív mozgatás Gyógytorna és ergoterápia jelentősége a fogyatékossággal élők mindennapjaiban Hőgye Zsófia Gyógytornász ergoterapeuta DEOEC-ORFMT Mit tehet a gyógytornász? Segít a szövődmények kialakulásának megelőzésében

Részletesebben

Obes betegek gyógytornája

Obes betegek gyógytornája Obes betegek gyógytornája Testsúly csökkentő program a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Krómer Andrea 2010.10. 1 Team munka és jelentősége BETEG, ÉS CSALÁDJA Diéta+torna=sikeres zsírszövet vesztés Fontos az

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász LÁGYRÉSZ SÉRÜLÉSEK S SEK KEZELÉSE KÜLÖNBK NBÖZŐ GYÓGYTORNA GYTORNA MÓDSZEREKKEL Bély Zsófia gyógytornász Lágyrészek bőralatti kötőszövet inak ínhüvelyek íntapadások szalagok bursák tágabb értelemben ide

Részletesebben

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság

A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság A fizioterápia szerepe a Heine-Medin betegség által okozott fogyatékosság rehabilitációjában ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet Pettyán Ilona, Béresné Lutter Mária 1954 1955 1956 1957 1958

Részletesebben

Idősek mozgásfejlesztésének/ megőrzésének orvosi, pedagógiai és pszichológiai szempontjai

Idősek mozgásfejlesztésének/ megőrzésének orvosi, pedagógiai és pszichológiai szempontjai Idősek mozgásfejlesztésének/ megőrzésének orvosi, pedagógiai és pszichológiai szempontjai Mészáros Lászlóné gyógytornász Magyar Gyógytornászok Társasága Geriátriai Munkacsoport Orvosi Wellness Konferencia

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

I. Alapvető megfontolások. 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe Mozgásszervi betegségekkel, azok rehabilitációjával foglalkozók

I. Alapvető megfontolások. 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe Mozgásszervi betegségekkel, azok rehabilitációjával foglalkozók Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Rheumatoid arthritis fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások 1. A

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben Dr Zopcsák László 2013 Bemutatkozás Dr. Zopcsák László PhD Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség (MHESZ) Elnök Európai Egészségfejlesztési és

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Tartós gyulladás okozta szövődmények

Tartós gyulladás okozta szövődmények Tartós gyulladás okozta szövődmények szisztémás autoimmun betegségekben Dr. Varjú Cecília Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. szeptember

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Vegyen részt életmódváltó programunkban!

Vegyen részt életmódváltó programunkban! Vegyen részt életmódváltó programunkban! Európai Szociális Alap Életmód váltás Ha életmódot kívánunk váltani, első lépésben meg kell tanulnunk az egészséges életmód alapjait: hogyan kell változtatni mindennapi

Részletesebben

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. A gyógytorna speciális módszerei A családorvosok elmondása szerint a betegeik mintegy 60%-a mozgásszervi

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

Tárgyszavak: egészségmegőrzés; kockázati tényezők; tesztek; testzsír; pulzus.

Tárgyszavak: egészségmegőrzés; kockázati tényezők; tesztek; testzsír; pulzus. GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS Az egészségi vizsgálatok szerepe Az egészség megőrzéséért aktívan tenni kell. A legjobb öregedésgátló a megfelelő életstílus, ami a testi, szellemi

Részletesebben

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 HUNGARIAN Dr. Géza BÁLINT bjd@t-online.hu Az RA tüneteivel jelentkező betegnek

Részletesebben

Testsúlycsökkentés egy kardiológus szemével

Testsúlycsökkentés egy kardiológus szemével Testsúlycsökkentés egy kardiológus szemével Dr. Nyárfás Géza Dr Kovács Márta Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Harkányi napok 2, 2013.05.10. Tények Tények (1.) Az elhízás következményei: korai

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 A XXI. század rohanó világában az embereknek egyre kevesebb idejük jut életvitelük alakítására, ezért egyre ismeretlenebb számukra az egészséges életmód 8 alapelve, azaz a: HELYES TÁPLÁLKOZÁS, MOZGÁS,

Részletesebben

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Emlőrák statisztika Oroszország* Minden évben 52.000 újonnan diagnosztizált

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D.

A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás. Dr. Bejek Zoltán Ph.D. A parakenu sport specialis orvosi sajátságai - kategorizálás Dr. Bejek Zoltán Ph.D. Fogyatékosság Valamely természetes adottság veleszületett vagy szerzett hiánya: Mozgásszervi Érzékszervi Értelmi Belszervi

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia

Segédeszközök használata a gyakorlatban. Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia Segédeszközök használata a gyakorlatban Készítette: Szabó Tünde Dakos Zsófia 1 Járás gyógyászati segédeszközeinek meghatározása A járás gyógyászati segédeszközén értjük azon testhez nem hozzáerősített

Részletesebben

Senior 7+ Original Anti Age formulával

Senior 7+ Original Anti Age formulával Senior 7+ Original Anti Age formulával Bizonyítottan javítja a 7 éves és annál idősebb kutyák szellemi frissességét, valamint általános egészségi állapotát. A Pro Plan egyedülálló táplálkozástudományi

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Sportorvosi aktualiások

Sportorvosi aktualiások Sportorvosi aktualiások 2015 MASZ gyakorlati tájékoztató és konzultáció Dr. Kiss-Polauf Marianna Miről lesz szó? Kötelező szűrővizsgálatok Call Center Kiemelt edzők eü. ellátása Sportalkalmassági vizsgálatok

Részletesebben

Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN

Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN Felfedező Tudomány 3:1 KONFERENCIA GYŐRBEN Mozgás=Egészség Program nemzetközi tudományos szakmai fórum I. Országos Rekreációs Fórum Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi

Részletesebben

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa

Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa A TESTNEVELÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTJAI- SZAKMAI IRÁNYELV Az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Gyermek egészségügyi Intézet közös kiadványa Budapest 2007 Az útmutató kidolgozása

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG LEUKÉMIÁS GYERMEKEKNÉL DR. PEJA MÁRTA 1, ALKONY HAJNALKA 1, DR. BARKAI LÁSZLÓ 1

REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG LEUKÉMIÁS GYERMEKEKNÉL DR. PEJA MÁRTA 1, ALKONY HAJNALKA 1, DR. BARKAI LÁSZLÓ 1 Egészségtudományi Közlemények, 1. kötet, 1. füzet (2011), 23 27. REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG LEUKÉMIÁS GYERMEKEKNÉL DR. PEJA MÁRTA 1, ALKONY HAJNALKA 1, DR. BARKAI LÁSZLÓ 1 Összefoglalás: A szerzők ismertetik

Részletesebben

A nehezen kezelhető beteg

A nehezen kezelhető beteg kivo Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

Égéssérült gyermekek rehabilitációja

Égéssérült gyermekek rehabilitációja Égéssérült gyermekek rehabilitációja dr.paraicz Éva MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs Osztály Kávészünet, 2012.05.11. A rehabilitáció fogalma (WHO) Az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Preventív gerinc és stretching

Preventív gerinc és stretching Preventív gerinc és stretching Tanfolyami tájékoztató IWI Fitness Wellness Oktatási Központ akkreditált felnőttképzési intézmény FMK 01-0191-04 AL-2085 Adminisztrációs iroda: 2600 Vác Zrínyi utca 39/B.

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont

Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER. Vitrai József TÁRKI Egészség Tudásközpont EGÉSZSÉG INFORMÁCIÓ RENDSZER Vitrai József TÁRKI MIÉRT KELL TÖBB/JOBB EGÉSZSÉGSTATISZTIKA? A köz igénye kormányok és nemzetközi szervezetek elszámoltathatóságának javítására, tevékenységük monitorozására

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A mozgásszervi fogyatékosok

A mozgásszervi fogyatékosok Okok, következmények, rehabilitáció A mozgásszervi fogyatékosok A mozgásszerv: tartó és mozgatóapparátus A fogalom definíciója, gyakorlati szempontok alapján: Mozgásfogyatékos az a személy, akinél aktív

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Kültéri fitnesz eszközök 2015

Kültéri fitnesz eszközök 2015 Kültéri fitnesz eszközök 2015 Székhely: 1184.Budapest,Aranyeső u.8 Adószám: 23272677-2-43 cégjegyzékszám: 01-09-957790 Levélcím: 5555. Hunya, Rákóczi út 26/1 Tel/fax:+36-66-89 90 71 E-mail: info@magyar-jatszoter.hu

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Mozgásszervi okból szükséges programozható rehabilitáció szervtranszplantált. körében

Mozgásszervi okból szükséges programozható rehabilitáció szervtranszplantált. körében Mozgásszervi okból szükséges programozható rehabilitáció szervtranszplantált páciensek körében Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. Hévíz Mándó Zs.,Horváth J., Bergmann A., Gyarmati

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Másodlagos állapotok a rehabilitációban. Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Másodlagos állapotok a rehabilitációban Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar lajos.kullmann@barczi.elte.hu Ludwig Guttmann Sir Ludwig Wroclawban idegsebész, 1939-ben Angliába

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben