KORÁNYI. A mellkassebészet évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna."

Átírás

1 KORÁNYI B U L L E T I N szám A pulmonológiai hálózat évi statisztikai eredményei Strausz János, Csoma Zsuzsa, Kovács Gábor, Nyári László, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István A mellkassebészet évi eredményei Vadász Pál A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna A légzésfunkciós laboratórium rövid története, aktuális működése Csoma Zsuzsa Alvásdiagnosztika az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben Böszörményi Nagy György Noninvazív lélegeztetés Vizi Éva, Kormos Tamás OKTPI Intenzív Osztály Elek Jenô

2

3 Korányi Bulletin szám 1 Bevezetés A Korányi Bulletin évi elsô számában a hagyományoknak megfelelôen a pulmonológiai fekvô- és járóbeteg-forgalmi és epidemiológiai adatokat ismertetjük. A statisztikai adatok után pedig intézetünk COPD-vel kapcsolatos tevékenységét mutatjuk be. Magyarországon jelentôs változásoknak lehetünk tanúi. Kormányváltás, egészségpolitikai vezetô- és struktúraváltás, intézetvezetôk, kórházigazgatók pályáztatása (ez bizonyos helyeken az osztályvezetô fôorvosi állásokat is érintette), újjáalakuló, megváltozott szerkezetû szakmai kollégiumok, az ismét kötelezô kamarai tagság bevezetése stb. Az új Alkotmány is érinti az egészségügyet. Az Országgyûlés (végre) megszavazta a nemdohányzók védelmérôl szóló törvény szigorítását. Az új egészségügyi koncepciót a Semmelweis Terv tartalmazza, mely jelenleg vitairat. A Széll Kálmán Terv és a Széchenyi Terv is alapvetôen kihat az egészségügyre. Döntésre vár többek között a kórházak tulajdonviszonyainak és a gyógyszerkassza kereteinek kialakítása is. Nagyon fontos az orvosi életpályamodell kialakítása, a rezidensek itthon tartása és az egészségügyi dolgozók társadalmi és anyagi megbecsülésének elérése. Bizonyos területeken már a megszokott nôvérhiányon túl betöltetlen szakorvosi helyekkel, és így a minimumkövetelmények betarthatatlanságával kell szembenéznünk. A járóbeteg-hálózatunkban a bázisfinanszírozás megszûnése jelenti a legjelentôsebb változást. Modell kísérlet fejezôdik be, mely a kiesô finanszírozás pótlásának lehetôségeit vizsgálta. Lépések és eredmények születtek a nem együttmûködô tbc-s betegek személyes adatainak hatóságok közötti kiadhatóságáról, de nem sikerült elérni a kényszergyógykezelések bevezetését. Hatékony kemoterápiás készítmények központi finanszírozása a nem kissejtes tüdôrákos betegeink legmodernebb kezelését tette lehetôvé ben többek között két sikeres nemzetközi konferenciát tartottunk Magyarországon, melyek a hazai tüdôgyógyászat szakmai-tudományos tevékenységét ismételten bizonyították. A COPD több mint egy évtizede a nemzetközi és a hazai szakmai érdeklôdés középpontjába került. Történt ez többek között azért is, mert a kórkép epidemiológiai adatai ezt messzemenôen alátámasztják (a felnôtt lakosság 6 10%-a érintett), és elôrejelzések szerint egy évtizeden belül a mortalitási statisztikák dobogós he lyezettje lesz. Kihívást jelent az is, hogy számos új és hatékony gyógyszer bevezetése mellett (mely gyógyszerek többségét az asthma bronchialéban szenvedô betegeknél sikeresen alkalmazzuk) sem sikerült a légzésfunkció progresszív romlását megakadályozni. A COPD diagnosztikus és terápiás nemzetközi és nemzeti ajánlásai az egyes országok anyagi tehervállalását is figyelembe véve javasolják a különbözô súlyossági fokoknak megfelelô kezelési kombinációkat (GOLD, NICE, kanadai ajánlás stb.). Meg kell újítani a hazai COPD-ajánlást, de vártuk a GOLD aktuális kiadványát (2010-ben csak egy rövidített verzió került publikálásra), és a szakmai kollégium ideiglenes mûködése sem segítette az átdolgozás megvalósulását. Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet valamennyi munkatársa nevében ezúton is szeretném megköszönni a pulmonológiai hálózat dolgozóinak áldozatos munkáját, mely lehetôvé tette e rendszer mûködését, betegeink magas színvonalú ellátását és néhány, a szakmánk hagyományaitól idegen jelenségtôl eltekintve az összetartozás nagyszerû érzését. Strausz János

4 2 Korányi Bulletin szám A pulmonológiai hálózat évi statisztikai eredményei Strausz János, Csoma Zsuzsa, Kovács Gábor, Nyári László, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István Tuberkulózis A tuberkulózis ellátását illetôen szervezési szempontból a 2010-es év legfontosabb eseménye a megújított tbc surveillance rendszer bevezetése volt. Korábban a tüdôgondozók hagyományosan jelentették a tbc epidemiológiai adatait adó morbiditási és mortalitási információkat az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Módszertani Osztálya keretében mûködô Tbc Surveillance Központ (TSK) felé elôtt a tbc surveillance kizárólag a tüdôgondozók papíralapú, illetve elektronikus adathordozón, postai úton a TSKba juttatott idôszakos jelentésein alapult. A 98/1998. NM rendelet elrendelte ugyan azt, hogy a tüdôgyógyászati fekvôbetegosztályok a felfedezést követôen 48 órán belül, a területi munka mielôbbi megkezdése érdekében jelezzék a tüdôgondozók felé az újonnan diagnosztizált tbc-s beteget, erre az esetek jelentôs részében nem került sor. Sôt az is elôfordulhatott, hogy a gondozók zárójelentést sem kaptak a tbc-s beteg elbocsátását követôen. Így, ha a távozást követôen a beteg nem jelentkezett a területi gondozóban, elveszhetett a kezelés és a gondozás szempontjából, és a surveillance sem tudott róla. A tüdôgondozók maguk is több hónapos késésekkel jelentették az eseteket, sokszor éppen az információ hiánya, a bakteriológiai leletek késôi észlelése, illetve adminisztrációs okok miatt. Mindezek miatt a tbc surveillance rendszer csak az éves statisztika elkészítéséhez szolgáltathatott adatokat. A rendszer több hónapos tehetetlensége már veszélyeztette a statisztikai adatok megbízhatóságát. A megújított tbc surveillance rendszer Élve a korszerû informatikai hálózat adta lehetôségekkel, online adatszolgáltatáson alapuló, három lábon álló rendszert alakítottunk ki január 1-tôl a tüdôgondozók és a tüdôgyógyászati fekvôbetegosztályok, 2011 januárjától pedig ehhez csatlakozva a mikobakteriológiai laboratóriumok egyaránt szolgáltatnak adatokat a TSK felé. Ezek a jelentések egy adott betegre rendezve egymásra épülô interaktív elektronikus kórlapot képeznek, hozzáférést biztosítva a beteget ellátó szolgáltatók (tüdôgondozók és fekvôbetegosztályok) számára. Tekintettel arra, hogy a bejelentéstôl a kijelentésig 30 naponként kell újabb online követési lapokkal tájékoztatni a TSK-t, az adatszolgáltatás pontosabb adatokkal rendelkezhet a beteg aktuális állapotáról, mint korábban. A megújított rendszer egyik legfontosabb eleme az, hogy a tüdôgyógyászati fekvôbetegosztályoknak is jelenteniük kell az általuk észlelt betegeket, akiknek az elektronikus kórlapjához az irányítószám alapján a tüdôgondozó akkor is hozzáfér, tud róla, ha a beteg nem keresi fel, vagy az osztály nem küld zárójelentést. Természetesen az új surveillance, az elektronikus kórlap sem helyettesítheti a korrekt módon vezetett tüdôgondozói vagy osztályos dokumentációt. A jövôben semmilyen, az online történô bejelentésen és követésen túli adatszolgáltatás, nyomtatványok kitöltése a surveillance felé nem szükséges. 1. ábra. Az új tbc-s megbetegedések száma Magyarországon 2. ábra. A tbc-incidencia 30 éves trendje Esetszám Esetszám

5 Korányi Bulletin szám 3 1. táblázat. Tbc-incidencia és -prevalencia idôsora Magyarországon Év Incidencia Prevalencia Év Incidencia Prevalencia szám oo szám oo szám oo szám oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Epidemiológiai adatok Új jelenség, amit évekkel ezelôtt már prognosztizálni lehetett, hogy a tbc-incidencia 1996 óta tartó egyenletes csökkenése országosan is megállt. Köszönhetôen elsôsorban a fôvárosban és az északkeleti megyékben észlelt nagyobb arányú emelkedésnek, az országos incidenciaérték is romlott (18,0/ ) (1. ábra, 1. táblázat). A 2. ábrán láthatjuk az elmúlt három évtized trendvonalát. A görbe emelkedése még a trendvonal alatt van, de sürgôs szervezési és fôképpen igazgatásrendészeti intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy ismét csökkenhessen az újonnan észlelt betegek száma. Az észlelt incidenciaemelkedés hátterében több ok húzódik. Az egyik ok a leszakadt, elszegényedett, egészségtelen életmódot folytató társadalmi réteg szélesedése. A tbc régen és ma is elsôsorban a rossz szociális körülmények között élô emberek körében terjed. A másik ok a rosszul kooperáló, betegségtudattal nem rendelkezô betegek eltûnése ben mintegy 150 ilyen fertôzô beteg volt ismeretlen tartózkodási hellyel az országban. A tüdôgyógyászati szakma évek óta szorgalmazta mindazokat az igazgatásrendészeti, jogszabály-alkotási intézkedéseket, a kényszerfelkutatás és a kényszergyógykezelés jogi intézményének a bevezetését, amelyek gátat szabhatnak annak, hogy ezek a betegek megfertôzhessék a környezetüket. Sajnálatos módon az elmúlt években a személyes szabadság joga magasabb rendû lehetett a társadalom fertôzô betegségtôl való védelménél.

6 4 Korányi Bulletin szám 2. táblázat. Tbc-incidencia (BNO A15-A19) Ebbôl Év Új betegek bakteriológiailag igazolt száma oo száma % oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 3. táblázat. Tbc-incidencia korcsoportok és nemek szerint Korcsoport Férfiak Nôk Együtt száma oo száma oo száma oo 0 14 éves 5 0,6 7 0,9 12 0, éves 23 7,2 15 4,9 38 6, éves 55 7,4 61 8, , éves , , , éves , , , éves , , , éves , , , éves , , ,9 80 és felett 47 43, , ,4 Összesen , , ,0 4. táblázat. Új tbc-s megbetegedések területi eloszlása Megye/régió Index szám oo oo szám % Budapest , ,1 154 Pest , ,1 87 Közép-Magyarország , ,6 130 Fejér 33 7, ,0 130 Komárom-Esztergom 17 5,4 26 8,3 153 Veszprém 30 8,2 25 6,9 83 Közép-Dunántúl 80 7,2 94 8,5 118 Gyôr-Moson-Sopron 33 7, ,2 136 Vas 35 13,3 24 9,1 69 Zala 39 13,3 22 7,5 56 Nyugat-Dunántúl ,7 91 9,1 85 Baranya 31 7,8 37 9,3 119 Somogy 33 10, ,9 118 Tolna 33 13, ,4 164 Dél-Dunántúl 97 10, ,4 134 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 122 Heves 29 9, ,2 134 Nógrád 19 8,9 21 9,9 111 Észak-Magyarország , ,7 121 Hajdú-Bihar 90 16, ,9 181 Jász-Nagykun-Szolnok 63 15, ,9 89 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,0 99 Észak-Alföld , ,8 123 Bács-Kiskun 47 8, ,7 145 Békés 29 7,6 25 6,5 86 Csongrád 29 6, ,8 245 Dél-Alföld 105 7, ,2 156 Összesen , , ábra. Tbc-incidencia Magyarországon Örvendetes, hogy 2011-ben az adatvédelmi jogszabály módosításával végre megteremtôdött a kényszerfelkutatás, vagyis a fertôzô tbc-s eltûntek országos körözése, de még mindig hiányzik a rendszerbôl a külföldön széleskörûen alkalmazott kényszergyógykezelés intézménye. Az emelkedô incidencia harmadik oka adminisztratív lehet, az a korábbi surveillance rendszer pontatlanságaiból is adódhat. Az online rendszer, a korábbi év végi késedelem miatti alulreprezentáció nélküli valamennyi esetet tartalmazza. Ugyanakkor komoly figyelmeztetés az, hogy 21-rôl 38-ra emelkedett a éves korcsoportban is a friss megbetegedések száma (3. táblázat).

7 Korányi Bulletin szám 5 5. táblázat. Bakteriológiailag és/vagy szövettanilag igazolt tbc-incidencia megyénként Megye/régió Férfiak Nôk Együtt Index 100 új betegbôl lakosból Budapest , ,0 16,4 Pest ,0 41 5,9 5,4 Közép-Magyarország ,4 53 8,9 11,9 Fejér ,7 51 5,4 5,1 Komárom-Esztergom ,7 54 3,5 4,4 Veszprém ,0 44 5,8 3,0 Közép-Dunántúl ,8 50 5,0 4,2 Gyôr-Moson-Sopron ,5 47 3,6 4,7 Vas ,7 54 6,1 4,9 Zala ,8 55 7,2 4,1 Nyugat-Dunántúl ,5 51 5,3 4,6 Baranya ,8 65 4,3 6,0 Somogy ,7 54 6,7 6,4 Tolna ,6 46 8,7 10,4 Dél-Dunántúl ,9 54 6,2 7,2 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,6 20,9 Heves ,7 49 4,7 5,9 Nógrád ,9 52 5,2 5,2 Észak-Magyarország , ,8 14,4 Hajdú-Bihar ,6 41 9,2 12,3 Jász-Nagykun-Szolnok ,5 25 5,7 3,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,6 46 9,0 11,5 Észak-Alföld ,2 40 8,2 9,6 Bács-Kiskun ,4 44 3,5 5,6 Békés ,1 44 4,7 2,9 Csongrád ,6 68 4,0 11,3 Dél-Alföld ,4 54 4,0 6,6 Összesen ,7 51 7,6 9,1 4. ábra. Bakteriológiailag és/vagy szövettanilag igazolt tbc-incidencia aránya a teljes incidenciához viszonyítva 5. ábra. Bakteriológiailag és/vagy szövettanilag igazolt tbc-incidencia a la kos ság számhoz viszonyítva A 2. táblázat az incidencia mellett a bakteriológiailag igazolt esetek arányát mutatja. Magyar sajátosság a bakteriológiailag igazolt esetek alacsony rátája (51%). A WHO elvárása ezen a téren minimálisan 65% lenne. Ma már nem fogadhatjuk el azt az érvelést, hogy a szûréssel felfedezett aktívnak tartott, de minimális radiológiai elváltozások miatt ilyen alacsony ez az arány.

8 6 Korányi Bulletin szám 6. táblázat. Extrapulmonális tbc incidencia nemek, korcsoportok és lokalizáció szerint Összesen Ebbôl 2010-ben Kórformák Életkor szám oo szám oo Férfiak Csont-ízületi 3 0,06 0 0, Nyirokcsomó 3 0,06 5 0, Meningitis 0 0, , Húgy-ivarszervi 6 0,13 0 0, Pleuritis 29 0,61 4 0, Összesen 41 0, , Nôk Csont-ízületi 5 0,09 2 0, Nyirokcsomó 8 0, , Meningitis 3 0, , Húgy-ivarszervi 6 0,11 1 0, Pleuritis 10 0,19 6 0, Összesen 32 0, , Együtt Csont-ízületi 8 0, , Nyirokcsomó 11 0,11 6 0, Meningitis 3 0,03 1 0, Húgy-ivarszervi 12 0,12 5 0, Pleuritis 39 0, , Mindösszesen 73 0, , táblázat. Ismételten nyilvántartásba vett betegek Év Szám 100 új betegbôl Pulmonális Extrapulm. Együtt Pulmonális Extrapulm. Együtt ,1 10,9 11, ,8 12,2 14, ,6 13,1 14, ,5 10,1 12, ,6 7,6 11, ,5 5,1 13, ,5 5,8 14, ,1 8,1 15, ,2 11,4 17, ,5 9,6 16, ,6 13,1 18, ,6 8,6 17, ,5 17, ,1 16, ,8 9,4 18, ,2 11,3 17, ,6 12,4 19, ,8 9,2 18, ,8 8,2 15, ,2 2,7 8,9 Egyrészt évek alatt bôvültek és finomodtak a mikobakteriológiai technikák, másrészt a szûrési aktivitás alacsony volta miatt csökkent a szûréssel kiemelt tbc-s betegek aránya is (26,1%). Az 5. táblázatban megyei bontásban is látható mindez. Nehezen magyarázható a Szolnok megyei 25%-os, a Pest megyei és Hajdú- Bihar megyei 41%-os bakteriológiailag igazolt arány. Különösen, ha összevetjük a Baranya megyei 65%-os és Csongrád megyei 68%-os arányokkal. Jól demonstrálják mindezt a 4. és 5. ábrákon látható térképek is. Az új tbc-s betegek területi megoszlását mutatja a 3. ábra. Még markánsabban szakadt szét az ország alacsony (Dunántúl, Dél-Alföld), illetve magas incidenciájú megyékre (Budapest, Észak- 6. ábra. Extrapulmonális tbc lokalizáció szerint

9 Korányi Bulletin szám 7 8. táblázat. Korai (ál?) recidívák aránya Megye/régió Összesen II.a. gond.csop.-ból szám % Budapest ,9 Pest ,0 Közép-Magyarország ,5 Fejér ,0 Komárom-Esztergom ,3 Veszprém 0 0 * Közép-Dunántúl ,4 Gyôr-Moson-Sopron ,0 Vas 1 0 0,0 Zala 1 0 0,0 Nyugat-Dunántúl ,0 Baranya 4 0 0,0 Somogy 1 0 0,0 Tolna ,0 Dél-Dunántúl ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén ,9 Heves 2 0 0,0 Nógrád ,0 Észak-Magyarország ,8 Hajdú-Bihar ,3 Jász-Nagykun-Szolnok 4 0 0,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0 Észak-Alföld ,3 Bács-Kiskun ,0 Békés ,7 Csongrád ,7 Dél-Alföld ,8 Összesen ,0 7. ábra. Tbc-prevalencia területi eloszlása Baranya Bács-kiskun Békés Borsod-Abaúj-Z Csongrád Fejér Gyôr-M-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-N-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád pest Somogy Szabolcs-Szatmár-B Tolna Vas Veszprém Zala Budapest 9. táblázat. Tbc-s betegeinknél talált rizikótényezôk Rizikótényezô Betegek száma Betegek %-a Alkoholfüggô ,2 Hajléktalan ,0 Kontakt 61 3,4 Immigráns 22 1,2 Eü. dolgozó 26 1,4 Diabéteszes 73 4,0 Szociális otthon 46 2,5 Immunszuppresszió 87 4,8 Börtön 18 1,0 Drogfüggô 6 0,3 HIV-fertôzött 1 0,1 Rizikócsoportba tartozik összesen ,2 Nincs rizikó ,8 Incidencia táblázat. Felfedezés módja Felfedezés módja Eset % Lakossági szûrés ,1 Környezet (kontakt) szûrés 63 3,5 Munkaalkalmassági szûrés 36 2,0 Egyéb, kórházi észlelés ,3 Orvos küldte panasszal ,5 Önként jelentkezett, panasszal 148 8,2 Post mortem diagnózis 44 2,4 Összesen ,0 kelet-magyarország). Külön, megyénként mutatja az incidenciát a változással együtt a 4. táblázat. Kiemelendô Budapest ( ; 29,1/ ), Borsod- Aba új-zemplén ( ; 36,3/ ), Hajdú-Bihar (90 163; 29,9/ ) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ( ; 25,0/ ). Más megyékben is jelentkezik az incidencia emelkedése, de ott az alacsony esetszámok miatt kevéssé értékelhetôk ezek a változások. Mindenesetre néhány ilyen megyében is oda kell figyelni a változásra (Csongrád, Tolna, Komárom-Esztergom). Az extrapulmonális tbc vonatkozásában sok újdonság nem mondható. Összesen 75 esetet jelentettek, ez megegyezik az egy évvel ezelôttivel (73). Az esetek szervek szerinti megoszlását tekintve továbbra is a pleuritis tuberculosa vezet (48). Jelentôsen csökkent az ismételten bejelentett betegek, ezen belül is a két éven belül ismételten bejelentett (korai, vagy álrecidívák) száma (7. és 8. táblázat). A 9. táblázat részletezi a tbc-s betegeinknél észlelt rizikótényezôket. Bár szám szerint az alkoholfüggôség bír

10 8 Korányi Bulletin szám 11. táblázat. Kezdeti gyógyszer-rezisztencia. A évben bejelentett betegekbôl a kezelés megkezdése elôtt izolált M. tuberculosis törzsek gyógyszer-érzékenységi vizsgálatának eredménye Korábban nem kezelték Korábban kezelték Együtt szám % szám % szám % Tenyésztéssel pozitív tüdô-tbc incidencia Kezdeti rezisztenciavizsgálat történt , , ,1 Rezisztens valamelyik vizsgált szerrel szemben* 76 13,3 2 8, ,1 Rezisztens a következô szerrel szemben* INH 56 9,8 2 8,3 58 9,8 RMP 25 4,4 0 0,0 25 4,2 EMB 18 3,2 0 0,0 18 3,0 SM 41 7,2 0 0,0 41 6,9 MDR (rezisztens INH+RMP-re)* 20 3,5 0 0,0 20 3,4 *A százalékszámítás az elvégzett rezisztenciavizsgálatok számához viszonyítva 12/a táblázat. Kohorszelemzés 12 hónap. A január 1. és december 31. között nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével Korábban nem kezelték Korábban kezelték Összesen szám % szám % szám % Nyilvántartásba vettek száma Gyógyult , , ,3 Kezelés befejezve , , ,8 Meghalt 126 9, , ,9 Eltûnt 103 7,7 14 6, ,6 A kezelést önkényesen félbeszakította 13 1,0 1 0,5 14 0,9 A kezelés mellékhatás miatt félbeszakadt 6 0,4 1 0,5 7 0,5 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,0 Téves diagnózis 124 9,3 17 8, ,1 12/b táblázat. Kohorszelemzés 12 hónap. A január 1. és december 31. között ténylegesen tbc miatt nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével Korábban nem kezelték Korábban kezelték Összesen szám % szám % szám % Nyilvántartásba vettek száma Klinikailag gyógyult , , ,7 Meghalt 126 9, , ,9 Eltûnt 103 7,7 14 6, ,3 A kezelést önkényesen félbeszakította 13 1,0 1 0,5 14 1,0 A kezelés mellékhatás miatt félbeszakadt 6 0,4 1 0,5 7 0,5 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,6 Gyógyult = a gyógyulást legalább két negatív tenyésztés igazolta Kezelést befejezte = a gyógyulás fenti kritériuma hiányzik, de a kezelôorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg gyógyult és ezért nem szorul további kezelésre Klinikailag gyógyult = a gyógyult és a kezelés befejezve sorok együttesen A kezelés folytatása 12 hónapon túl = a beteg utolsó bakteriológiai vizsgálati eredménye pozitív volt vagy ennek hiányában a kezelôorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg még nem gyógyult meg, ezért további kezelése szükséges

11 Korányi Bulletin szám táblázat. Nyilvántartott tbc-s betegek december 31-én 14. táblázat. Tbc-mortalitás a gondozók adatai alapján Év Összesen oo Ebbôl bakt. igazolt szám oo Év Meghaltak száma tbc miatt nem tbc-ben együtt , , , , ,6 21, , ,2 20, , ,4 18, ,1 14, , ,9 12, , , , ,69 12, , , , ,7 8, , ,7 8, , ,7 7, , ,0 7, , ,2 6, , ,4 6,4 a legmagasabb esetszámmal, a legnagyobb epidemiológiai gondot a hajléktalan tbc-s betegek növekvô száma jelenti. Amíg 2009-ben 137 új hajléktalan tbc-s beteget jelentettek, 2010-ben ez 200-ra növekedett. Sajnálatos módon körükbôl kerülnek ki nagy számban az eltûnt, nem kezelt esetek is. A jelenség további szakmai és szervezési, rendészeti intézkedéseket kíván. A többi kockázati tényezô között továbbra is elenyészô a tudomásunkra jutott HIV-pozitív tbc-s betegek száma, és továbbra is alacsony a drogfüggôk aránya. Nem növekedett jelentôsen az immigráns tbc (11 22). Az egészségügyi dolgozók száma nem változott (29 26), s nem jelentôs a börtönökbôl jelentett esetszám sem (18). Növekedett ugyanakkor a diabéteszes (43 73) és az immunszupprimált betegek száma (87). Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy korábban ebben a rovatban csak a szteroidkezelést jegyeztük, idén azonban már ide soroljuk a különbözô biológiai terápiában részesülô betegeket is. A felfedezés módját illetôen (10. táblázat) tovább nôtt azoknak a száma, akiket más szakorvos, illetve a háziorvos küldött el valamilyen panasszal a pulmonológushoz (36,7 39,5%). Csökkent a szûrést követôen kiemeltek aránya (27,1 26,1%). Emelkedett valamennyire a kontakt szûréssel, illetve munkaalkalmassági szûréssel felfedezett betegek száma. A jogszabályi intézkedések hatása, hogy egyre kevesebb az önként jelentkezettek aránya (13,1 8,2%) A 11. táblázaton látjuk a gyógyszer-rezisztencia viszonyainkat. Tovább nôtt a kezdeti rezisztenciavizsgálati arány (80,7 84,1%). Az új online laboratóriumi adatszolgáltatás alapján vélhetôen ez az arány 90% fölé emelkedik majd. 13,1%-ban észleltek rezisztenciát valamelyik szerrel szemben, ez megegyezik a korábbi adattal (2009: 13,6%). Az MDR esetszám: 20, ami 3,4%-nak felel meg ben ez az arány 3,9% volt. A kezelések kimenetére, a gyógyeredményekre a 12/a és 12/b táblázatok adatai világítanak rá. A 12/a táblázatban még benne vannak a téves diagnózissal kijelentett betegek is, a 12/b táblázat már e nélkül, tehát tisztán a tbc-s esetekre vonatkozó adatokat tükrözi. A január 1-tôl december 31-ig terjedô idôszakban nyilvántartott betegek 61,7%- át jelentették ki a tüdôgondozók egy éven belül gyógyultan, vagy megoldódott jelzéssel. Ez valamivel kevesebb, mint az azt megelôzô évben klinikailag gyógyultként kijelentett betegek száma (66,9), s mindenképpen kevesebb, mint a WHO-ajánlás (minimálisan 75%). Elgondolkoztató és elemzést igénylô kérdés, hogy miért történik 12 hónapon túl is kezelés 17,6%-ban. A rezisztencialeletek ismeretében ez a magas arány semmiképpen nem magyarázható. Az eltûnt esetek száma folyamatosan növekszik (2008:69; 2009:117 és a évi jelzések már 150 betegrôl tesznek említést). Várható, hogy a kényszerintézkedések nyomán csökkenni fog ezeknek a betegeknek a száma. Összesen 1256 beteget tartottak nyilván a gondozók december 31-én (13. táblázat), ami az incidencianövekedésnek megfelelôen magasabb az egy évvel korábbinál (2009. december 31-én: 1120). A tbc mortalitása is emelkedett csekély mértékben, ahogy ez a 14. táblázaton látható.

12 10 Korányi Bulletin szám Asthma bronchiale Az asztma epidemiológiai meghatározását terminológiai pontatlanságok, az asztma diagnózisának értelmezése körüli bizonytalanságok nehezítik. A legutóbbi, általánosan elfogadott asztmadefiníció (NIH/WHO, GINA) összetettsége révén alkalmatlan epidemiológiai felmérésekhez. Az USA-ban teljes populációra vonatkozóan, az asztma diagnózist orvosi vizsgálattal felállítva 7%-os asztmapontprevalenciát találtak (www.asthmainamerica.com). A hazai asztmaepidemiológiai adatok valójában nyilvántartási adatok, a tüdôgondozói hálózatban asztma diagnózissal regisztrált felnôtt betegeket fedik. Ezekbôl az adatokból a valós epidemiológiai helyzetre csak következtetni lehet. Hiányoznak a nyilvántartásból a gyermekkori asztmások, azok a felnôttek, akiket kórházi szakambulanciák javaslatai alapján a háziorvosok gondoznak, mivel ezeknek az ambulanciáknak nincs jelentési kötelezettségük. 15. táblázat. Az asthma bronchiale morbiditási adatainak alakulása Év Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott betegek Férfi Nô Együtt Férfi Nô Együtt táblázat. A regisztrált asztmások etiológiai és területi megoszlása Megye/régió Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány Allergiás Nem allergiás Allergiás Nem allergiás szám oo szám oo szám oo Szám oo Budapest , Pest , Közép-Magyarország , Fejér , Komárom-Esztergom , Veszprém , Közép-Dunántúl , Gyôr-Moson-Sopron , Vas , Zala , Nyugat-Dunántúl , Baranya , Somogy , Tolna , Dél-Dunántúl , Borsod-Abaúj-Zemplén , Heves , Nógrád , Észak-Magyarország , Hajdú-Bihar , , Jász-Nagykun-Szolnok , , Szabolcs-Szatmár-Bereg , Észak-Alföld , Bács-Kiskun , , Békés , , Csongrád , , Összesen ,

13 Korányi Bulletin szám ábra. Az asthma bronchiale morbiditása Az asztmás betegek legkisebb hányadát jelentô, ugyanakkor a társadalmi összköltségek vonatkozásában legjelentôsebb súlyos asztma elôfordulási gyakoriságát nemzetközi szinten 5 10%-ra becsülik. o Ezen túl hiányoznak a nyilvántartásból azok a döntôen rinitiszes betegek, akiknek az enyhe asztmáját nem ismerik fel. Az irodalom az allergiás rinitisz elôfordulási gyakoriságát 10% körül adja meg, a betegek kb. 1/3-ának asztmája is van ben a tüdôgondozókban regisztrált asztmások száma , ami 2,49%-os prevalenciának felel meg, és elmarad az európai átlagtól (5 7%) (15. táblázat, 8. ábra). Ha a regisztrált betegek száma mellett figyelembe vesszük azokat a csoportokat, amelyek a fentiek értelmében nem kerültek rögzítésre, az európaihoz hasonló adatokat kapunk. Az asztma incidenciájában 1999 után érdemi növekedés nem volt, az évi új betegek száma között mozgott, ban , 2009-ben , míg 2010-ben a korábbiaknál valamivel alacsonyabb, volt (15. táblázat, 8. ábra). Mindebbôl egyelôre korai lenne általános következtetéseket levonni. A legfôbb feladat továbbra is azoknak a kockázati tényezôknek a feltárása, amelyek a múlt század utolsó negyedében az asztma epidémiát okozták. A hazai nyilvántartási adatok szerint az allergiás és nem allergiás asztma aránya kb. 2/3-1/3, ami megfelel az irodalomban közölt eloszlásnak (16. táblázat). 9. ábra. A rhinitis allergica morbiditási adatainak alakulása Betegszám Rhinitis allergica A tüdôgondozókban az asztma mellett a legnagyobb nyilvántartott betegcsoportot az allergiás rinitiszes betegek adják, 2010-ben a nyilvántartott betegszám A rinitisz valós hazai morbiditására ebbôl az adatból nem következtethetünk, tekintve, hogy a betegség diagnosztizálásában és ellátásában több szakterület (fül-orr-gégészet, allergológia) is érintett, továbbá ismert, hogy a rinitiszes betegek egy része nem fordul orvoshoz. Az allergiás rinitisz valódi hazai prevalenciája átlagosan 10% körüli. A tüdôgondozókban regisztrált betegcsoport évente átlagosan beteggel gyarapodott, amit számottevôen befolyásolt a rinitisz elleni gyógyszerek felírhatóságának többszöri változása januárjától az antihisztaminok és nazális szteroidok szakorvosi kompetenciához kötött kiemelt támogatása megszûnt, így a korábban szakorvosok által gondozott betegek egy része a családorvosi hálózat ellátásába került. Valószínûleg elsôsorban ennek köszönhetô, hogy a 2009-ben a tüdôgondozói hálózatban regisztrált új esetek száma a korábbiaknál lényegesen alacsonyabb, volt, ami 2010-ben re csökkent (17. táblázat, 9. ábra). 17. táblázat. A rhinitis allergica morbiditási adatainak alakulása Év Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott betegek Férfi Nô Együtt Férfi Nô Együtt

14 12 Korányi Bulletin szám COPD A COPD eredeti definíciója szerint sem egységes kórkép (krónikus bronchitis, emfizéma). Az összetevôk patomorfológiailag és funkcionálisan is eltérô betegségek, melyek az esetek többségében keverednek egymással. A kórkép nem korlátozódik csak a légzôszervekre, hanem számos szervet-szervrendszert érinthet. Kutatások tárgyát képezi, hogy az asthma bronchialétól eltérô gyulladásos folyamatok közvetlenül károsítják-e a szervezet extrapulmonális területeit is, vagy azok másodlagos folyamatok eredményei. A COPD-s betegek vezetô tünetei különbözô fenotípusok (gyakran exacerbálódó, asztmaszerû megjelenési formák, fokozott légúti váladékképzôdéssel járó esetek stb.) elkülönítésére adnak lehetôséget, melyeknek terápiás következményei is lehetnek. A Tüdôgyógyászati Szakmai Kollégium 2008-ban jelentette meg a COPD diagnosztikája és kezelése címû szakmai ajánlását, mely ez évben megújításra vár. Ez a megújult szakmai kollégium feladata. A nemzetközi ajánlások közül a GOLD-nak tavaly csak egy rövidített változatát közölték. Az egyes országok egészségpolitikai stratégiája és gazdasági helyzete együttesen befolyásolja a rendelkezésre álló terápiás lehetôségeket és azok alkalmazásának feltételeit. Korábban közölt epidemiológiai adatokkal (a felnôtt lakosság 6%-a) szemben az újabb felmérések (PLATINO, BOLD) a megbetegedés gyakoriságát a 40 évnél idôsebb lakosság körében 10%-ra becsülik. A halálozási statisztikákban a COPD 1990-ben a 6. helyet, 2020-ban pedig várhatóan a 3. helyet foglalja el akkor, amikor más, gyakori krónikus kórképek (kardiovaszkuláris, daganatos, degeneratív stb.) elôfordulása stagnál, vagy csökken. A COPD-t kiváltó tényezôk közül az elsô helyen a dohányzás szerepel. A bevezetôben is említett, a közelmúltban elfogadott dohányzást korlátozó jogszabály-módosítás lényeges elôrelépést jelent, az elmúlt évtizedek egyik legjelentôsebb egészségpolitikai 18. táblázat. A COPD morbiditási adatainak alakulása Év Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott betegek Férfi Nô Együtt Férfi Nô Együtt döntése, mely nemcsak a leggyakoribb tüdôbetegségek (COPD, tüdôrák), hanem más szervek/szervrendszerek kórképeinek epidemiológiai adatait is kedvezôen befolyásolhatja. A pulmonológia nem kis szerepet vállalt a dohányzás elleni küzdelemben és élen járt (és jár) a leszokási programok elterjesztésében. A munkahelyi expozíció, vagy az ipari katasztrófák szerepe sem elhanyagolható. Hazánkban a vörös iszap légutakat károsító szerepe vizsgálatok/ kutatások tárgyát képezi. A tüdôgyógyász-hálózatban 2010-ben felfedezett új betegek száma csökkent, a nyilvántartott betegek száma emelkedett (18. táblázat, 10. ábra). A nemzetközi statisztikai adatok szerint hazánkban az elvárható becsült betegszám Az új esetek számának csökkenése nehezen magyarázható, hiszen a dohányzási szokások (még) nemigen változtak és a hatékony gyógyszerek felírása is szakorvosi javaslathoz kötött. A COPD diagnózisának megerôsítése tüdôgyógyászati tevékenységhez kötött. 19. táblázat. A COPD morbiditása megyei bontásban Megye/ Nyilvántartásba Nyilvántartott régió vétel állomány szám oo szám oo Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen

15 Korányi Bulletin szám ábra. COPD morbiditási idôsora 20. táblázat. A COPD mortalitása (KSH) Összes krónikus obstruktív tüdôbetegség (J41, J42, J43, J44, J45, J46) a lakosra Összes halálozás Év száma jutó aránya százaléka ,1 2,75% ,0 2,39% ,8 2,43% ,8 2,89% ,9 2,74% ,8 3,47% ,9 3,51% a A BNO 10. revízió szerint 11. ábra. COPD miatt regisztráltak 12. ábra. COPD miatt nyilvántartásba vett új betegek besorolásuknak megfelelô korszerû hörgtágító kezeléshez. Ôk nem szerepelnek a nyilvántartásunkban. A pulmonológiai hálózatban regisztrált betegek jelentôs része súlyos, gyakran exacerbálódó, gyakran kórházi kezelésre szoruló esetek. Nehezen értelmezhetô a COPD-s betegek területi megoszlásának egyenetlensége. Természetesen lehetnek helyi expozíciós tényezôk, eltérô dohányzási, életviteli szokások, de valószínûbb magyarázat az orvosok eltérô szakmai, érdeklôdési és motivációs tényezôi. A 2010-ben publikált rövidített GOLD változatban két új gyógyszer: egy elhúzódó (24 órán át ható) béta-2-izgató, és egy foszfodiészteráz-4-gátló, elsôsorban gyulladásgátló készítmény indikációs területeit jelölték ki. Hazánkban a jelenleg érvényben levô (és megújításra váró) szakmai ajánlásban valamennyi korszerû készítmény (a fentieket kivéve) szerepel, és ezekhez a betegek hozzá is jutnak. Napjainkban a szakmai és a finanszírozási protokoll közötti harmonizálás a gyógyszeripari cégek és az OEP között zajlik. A COPD komplex kezelésének eredményességét befolyásolja a dohányzás elhagyása, a súlyossági fokozatnak megfelelô terápia egyénre szabott meghatározása, annak betanítása és a betegek kezeléshez való adherenciája. A gyógyszertámogatások eldöntésénél a fenti szempontok figyelembevétele a költséghatékonysági mutatókat is kedvezôen befolyásolná. Tüdôrák A COPD-esetek többsége a kevésbé súlyos fokozatokba sorolható, ahol a betegek tüneteikkel, panaszaikkal (köhögés, fokozott légúti váladékképzôdés, nehézlégzés) együtt élnek, azokat megszokják, természetesnek veszik, ezekkel orvoshoz nem fordulnak. A háziorvoshoz forduló betegek, akiknek az aktuális pulmonológiai állapotuk még nem tisztázott, és ezért nem is juthatnak a súlyossági A kissejtes tüdôrák tekintetében semmi újdonság nem tapasztalható az elmúlt két évtizedben. Hiába a számtalan klinikai vizsgálat, sem a diagnosztikában, sem a terápia tekintetében nincs jelentôsebb fejlôdés. Biztos, hogy a kissejtes tüdôrák is heterogén betegség, de ezt a heterogenitást detektálni kevéssé tudjuk, a célzott kezelésekkel kapcsolatos vizsgálatok is sorra csôdöt mondanak. Ugyanakkor a nem kissejtes tüdôrák esetében a helyzet szinte hónapról hónapra változik. Paradigmaváltás korát éljük mind a diagnosztika, mind pedig a terápia tekintetében. Ennek egyik

16 14 Korányi Bulletin szám 21. táblázat. Hörgôrákos megbetegedések morbiditási és mortalitási adatai 13. ábra. Hörgôrákos megbetegedések morbiditási és mortalitási adatai Nemzeti Összes rákregiszter Halálozás Új betegek regisztrált incidencia (KSH) Év szám oo szám oo szám , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , alapvetô jele, hogy a nem kissejtes tüdôrák mint önálló entitás megszûnt létezni. A patológiai altípusok, illetôleg a molekuláris biomarkerek egyre nagyobb teret nyernek mind a betegség prognózisa, mind pedig a predikciója vonatkozásában. Az incidencia tekintetében a tavalyi adatokhoz képest lényegi változás nem észlelhetô. A tüdôrák-mortalitás, a pulmonológiai intézetek incidenciaadatai és a Nemzeti Rákregiszter tüdôrákra vonatkozó incidenciaadatai közötti különbség továbbra is megfigyelhetô. Ennek megfelelôen a késôbbiekben tárgyalásra kerülô számsorok arányaikban értelmezhetôk. 22. táblázat. Hörgôrákos megbetegedések alakulása nemek szerint Év Szám szerint 100 esetbôl 100 ezer lakosból Férfi Nô Együtt Férfi Nô Férfi Nô Együtt ,1% 17,9% 41,5 8,5 24, ,2% 15,8% 64,2 11,4 37, ,7% 17,3% 73,2 14,3 42, ,3% 18,7% 83,9 17,9 49, ,1% 20,9% 93,0 22,6 56, ,9% 23,1% 91,1 25,1 56, ,0% 24,0% 95,4 27,6 60, ,5% 24,5% 99,3 29,5 62, ,3% 24,7% 98,9 29,6 62, ,4% 26,6% 95,1 31,5 61, ,8% 27,2% 95,0 32,4 62, ,3% 27,7% 94,3 33,0 62, ,7% 28,3% 94,0 33,7 62, ,7% 29,2% 96,6 36,1 64, ,9% 30,1% 94,8 37,0 64, ,2% 30,8% 94,6 38,1 64, ,4% 31,6% 93,0 38,9 64, ,1% 32,9% 85,1 41,7 60, ,5% 33,5% 80,9 40,7 57, ,5% 34,5% 85,3 45,0 61, ,4% 34,6% 78,0 41,2 56,6

17 Korányi Bulletin szám táblázat. Hörgôrákos betegek korcsoportos megoszlása nemenként Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány Korcsoport Férfi Nô Együtt Férfi Nô Együtt szám oo szám oo szám oo szám oo szám oo szám oo 0 14 éves 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, éves 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, éves 3 0,4 3 0,4 6 0,4 14 1,9 10 1,4 24 1, éves 15 1,9 13 1,7 28 1,8 61 7,8 45 5, , éves , , , , , , éves éves éves fölött Összesen , , , ábra. A hörgôrák morbiditási adatai 24. táblázat. Hörgôrák-incidencia megyénként 15. ábra. Hörgôrákos betegek korcsoportos megoszlása A prevalencia emelkedése adataink szerint 2008-ban megállt, 2009-ben és 2010-ben stagnál. Ez arra is utalhat, hogy a kezelési lehetôségeinkben elért eredmények nem a hosszú távú túlélést, hanem fôként a rövidebb távú túlélési mutatókat javítják, melyek hatása a prevalenciaadatokra kevéssé mutatkozik meg. Szûréssel Megye/ Összesen kiemelt régió szám oo szám % Budapest , Pest , Közép-Magyarország , Fejér , Komárom-Esztergom , Veszprém , Közép-Dunántúl , Gyôr-Moson-Sopron , Vas , Zala , Nyugat-Dunántúl , Baranya , Somogy , Tolna , Dél-Dunántúl , Borsod-Abaúj-Zemplén , Heves , Nógrád , Észak-Magyarország , Hajdú-Bihar , Jász-Nagykun-Szolnok , Szabolcs-Szatmár-Bereg , Észak-Alföld , Bács-Kiskun , Békés , Csongrád , Dél-Alföld , Összesen ,

18 16 Korányi Bulletin szám 25. táblázat. Onkológiai stádiumok a felfedezés módja szerint Csoport I.A I.B II.A II. B III.A. III.B IV. Post mortem Együtt Panaszos szám % 5,1% 6,6% 3,3% 7,3% 11,7% 10,8% 51,3% 3,9% 100% Szûrés szám % 15,0% 15,0% 6,0% 10,9% 15,9% 8,6% 28,7% 100% Összesen szám % 7,6% 8,7% 3,9% 8,2% 12,7% 10,3% 45,7% 2,9% 100% Nemek szerinti bontásban a tüdôrák-incidencia arányában változás nincs a két nem között a tavalyi évhez képest. Az elmúlt évek tendenciája azonban továbbra is prognosztizálja a nôk incidenciájának emelkedését. A tüdôrák az idôsek megbetegedése. Negyvenéves életkor alatt alig fordul elô. Ötven év felett gyakori. A 70 év feletti tüdôrákos betegek relatíve nagy száma mind a diagnosztika, mind pedig a kezelés tekintetében újabb és újabb kihívást 26. táblázat. Primer hörgôrák incidencia megyénként a terápia szerint Terápia (esetszám) Reszekció Csak Neoadjuváns t. Reszekció Csak Kemoterápia Csak Megye/régió Összesen összesen reszekció + reszekció + adjuváns t. kemoterápia + sugárkezelés sugárkezelés Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen

19 Korányi Bulletin szám 17 jelent. E tekintetben alapvetô, hogy nem a naptári, hanem a biológiai életkor számít. A tüdôrák miatt nyilvántartott nôk aránya a nyilvántartott férfiakhoz képest 60%. Ez alátámasztja azt a nemzetközi megfigyelést, miszerint a tüdôrákos nôk átlagos túlélése magasabb, mint a férfiaké. A régiók közötti incidenciakülönbség csaknem 25 százezrelék. A jelentôs különbségek továbbra is nehezen értelmezhetôk, különösen pedig az egy régión belüli több mint 50 százezrelékes különbség (Hajdú-Bihar megye 24,4 versus Jász-Nagykun-Szolnok megye 75,1 százezrelék). A szûréssel kiemelt tüdôrákos betegek aránya stagnál, 2010-ben 25% volt. A régiókra lebontott kiszûrtek arányának különbsége továbbra is jelentôs (Észak-Alföld 39%, Dél-Dunántúl 15%). A tüdôrák patológiai típusainak megoszlása alapvetô a terápiás döntéshozatal szempontjából. A nem kissejtes tüdôrák kategória mára már elavult. A kissejtes tüdôrák 14%-os elôfordulása megegyezik a fejlett országok adataival. Az adenokarcinóma térnyerése tovább folytatódik, eddig soha nem tapasztalt magas aránnyal. A laphámsejtes karcinóma arányaiban fokozatosan esik vissza. A nincs eredmény, a klinikai gyanú patológiai szempontból nem értelmezhetô. A nem tipizált malignus daganat a terápiás stratégia felállítása szempontjából az esetek többségében nem elég. A nem tipizált, nem kissejtes karcinóma (non otherwise specified NOS) nemzetközileg elfogadott kategória aránya elfogadható, azonban az esetek egy részében a terápiás döntéshozatalhoz kevés, rebiopszia szükséges. A szûréssel kiemelt betegek aránya jelentôsen magasabb a korai stádiumokban a panaszosokéhoz viszonyítva, egészen a III/A stádiumig. A III/B stádiumban fordul meg az arány, IV-es stádiumban már döntôen panasszal fedezik fel a betegséget. Ezek az adatok a tavalyihoz képest nem változtak. Terápia (%) Csak Reszekció + sugár Reszekció Csak Neoadjuváns t. Reszekció + Csak Kemoterápia + Csak Csak Reszekció + sugár tüneti + kemoterápia összesen reszekció + reszekció adjuváns t. kemoterápia sugárkezelés sugárkezelés tüneti + kemoterápia ,7 17,3 0,5 6,2 29,9 15,0 5,7 22,7 2, ,3 13,3 1,4 7,2 29,6 8,6 3,0 35,4 1, ,5 15,8 0,8 6,5 29,8 12,7 4,7 27,4 2, ,5 7,2 0,4 5,9 36,9 13,6 0,8 32,2 3, ,3 12,7 0,0 9,0 37,3 7,2 1,8 31,3 0, ,3 11,9 0,4 5,1 44,7 8,5 3,4 25,1 0, ,7 10,4 0,3 6,4 39,9 10,0 2,0 29,4 1, ,9 13,6 0,7 11,2 33,0 7,1 4,8 28,2 1, ,1 13,8 3,1 6,2 16,9 1,5 13,8 44,6 0, ,2 10,2 1,5 8,0 34,3 3,6 8,8 32,1 1, ,8 12,7 1,2 9,7 31,3 5,4 7,1 31,5 1, ,2 6,9 0,0 8,2 46,4 9,4 3,4 23,6 2, ,1 7,2 0,6 2,8 30,0 18,3 11,1 29,4 0, ,5 10,8 0,0 1,7 29,2 10,8 4,2 43,3 0, ,1 7,9 0,2 4,9 37,0 12,8 6,2 30,0 1, ,4 5,5 1,7 10,8 31,0 9,4 5,8 31,5 4, ,1 13,4 2,2 5,6 32,8 5,2 5,6 35,3 0, ,0 17,0 1,0 13,0 30,0 14,0 2,0 23,0 0, ,1 9,5 1,7 9,5 31,4 8,7 5,2 31,6 2, ,5 5,5 0,9 2,3 16,5 17,0 11,0 45,4 1, ,1 8,0 1,2 12,8 26,1 4,7 3,3 42,7 1, ,9 4,3 0,0 6,2 43,8 7,6 3,8 32,9 1, ,3 6,3 0,8 8,0 28,2 9,0 5,6 40,8 1, ,8 14,0 3,1 3,1 26,6 8,3 2,6 40,6 1, ,4 5,6 1,9 8,2 31,3 11,6 5,6 35,1 0, ,0 10,5 0,0 10,2 37,3 5,1 8,8 26,8 1, ,1 9,8 1,5 7,4 32,2 8,2 5,9 33,6 1, ,2 11,1 1,0 7,4 32,1 10,1 5,1 31,5 1,7

20 18 Korányi Bulletin szám 16. ábra. A hörgôrák-incidencia területi eloszlása 17. ábra. Az új megbetegedések sejttípus szerinti megoszlása Adeno 38% Laphám 24% Kissejtes 24% Makro 2% Nem tipizált, Nincs Csak klinikai nem kissejtes eredmény gyanú 7% Karcinoid 6% 2% 2% Nem tipizált malignus daganat 6% 27. táblázat. Igazolt primer hörgôrák miatt nyilvántartottak 18. ábra. Szûréssel kiemeltek aránya stádiumonként Év Reszekált Nem reszekált Együtt szám oo szám oo szám oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ábra. Az új esetek megoszlása terápia szerint Citosztatikus kezelés összesen: 52% Csak citosztatikus 32% Reszekció összesen: 21% Citosztatikus + sugár 10% Csak sugár 5% Neoadjuváns + reszekció 1% Csak reszekció 11% Sugárkezelés összesen: 17% Csak tüneti 32% Reszekció + sugár + citosztatikus 2% Az összes beteg 52%-a részesül kemoterápiában, ez az adat elfogadható. A sugárkezelésben részesülôk 17%-os aránya kevés, valószínûleg több betegnek kellene sugárkezelésben részesülnie a komplex daganatellátás keretein belül. A budapesti 23,5%-hoz képest van olyan régió, ahol a betegek csupán 13,6%-a részesül sugárkezelésben. Az adjuváns kemoterápiában részesülôk aránya sem változott az utóbbi évben, feltehetôleg többre lenne szükség (jelenlegi arány: 7,4%). Tekintve a lokálisan kiterjedt stádiumú nem kissejtes tüdôrákos betegek relatíve magas arányát, az országosan 10,1%-os radiokemoterápiás arány kevés. Továbbra is igen magas a szórás a csak tüneti terápiában részesülô betegek aránya tekintetében a régiók között (22% versus 40%).

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF KISS PÉTER BARSINÉ FODOR KATALIN PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai 2 Korányi Bulletin 2010. 2. szám A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai Strausz János, Böszörményi Nagy György, Csekeô Attila, Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén, Kovács Gábor,

Részletesebben

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23.

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. A tüdőgondozás időszerű témái DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. Rendszeres időszakos ellenőrzést,gondozást igénylő tüdőbetegségek TBC Asthma COPD Tüdőrák Intersticiális tüdőbetegségek

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Tbc incidencia Európában az elmúlt években 2002 2003 2004 2005 2006 2007 160 140 120 100 %000 80 60 40 20 0 Svédország Finnország Hollandia

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: Dr. Jónás József Barsiné Fodor Katalin Péterfiné Türgyei Mária Nyári László Kommentátorok: Dr. Kovács Gábor és Dr.

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 3 1. szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat 2012. évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén,

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 4 1. szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat 2013. évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén,

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti Osztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Tel:

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK PhD kurzus Prof. Dr. Magyar Pál Pulmonológiai Klinika GYORS REVERZIBILITÁS TESZT Milyen gyógyszerrel végezzük? 400 µg β2 agonista vagy 800 µg antikolinerg szer,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A COPD képalkotási lehetőségei napjainkban. Dr. Kerpel-Fronius Anna Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

A COPD képalkotási lehetőségei napjainkban. Dr. Kerpel-Fronius Anna Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet A COPD képalkotási lehetőségei napjainkban Dr. Kerpel-Fronius Anna Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet COPD definíciója COPD= korlátozott légáramlás, mely nem teljesen reverzibilis. Két alapvető

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2013 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2013 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár 1 Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2013 Igazgató: dr. Losonczy György Tanfolyam ideje: 2013. március 4. 2013. március 26. Tanfolyam helye: ÁOK II. e. tanterem 1125 Budapest, Diós árok 1/c. Előadás

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Beadandó Házi Feladat Magyarországi megyék versenyképessége Beadandó házi feladat levelezı tagozatosoknak A 3. gyakorlatban bemutatott eljárással elkészített megyék

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2011. II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573.

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A multirezisztens (multidrug-resistant MDR) tuberkulózist olyan baktériumtörzsek okozzák, amelyek a tbc gyógyításában

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra. Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek

TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra. Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek Tuberkulózis epidemiológia Megbetegedések száma évről évre

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben