J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről. ÜLÉS HELYE: Badacsonytördemic, Művelődési Ház JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Sellyei Gábor, Farkas Lászlóné, Potornai Edit, Csonka László képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző V O L L M U T H P É T E R: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 5 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Potornai Editet és Csonka Lászlót javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. N A P I R E N D: 1. Bizottság megalakítása a badacsonytördemici 720 hrsz-ú ingatlanon történő beruházással kapcsolatban Előadó: Vollmuth Péter polgármester 2. Badacsonytördemic Község Önkormányzatának ügyfélként történő bejelentkezéséről döntés meghozatala a badacsonytördemici 720 hrsz-ú ingatlanon történő építési engedély vonatkozásában Előadó: Vollmuth Péter polgármester 3. Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének felülvizsgálatáról döntés meghozatala Előadó: Vollmuth Péter polgármester 4. Környezeti hatástanulmány készíttetéséről döntés meghozatala a badacsonytördemici 720 hrsz-ú ingatlanon történő beruházással kapcsolatban Előadó: Vollmuth Péter polgármester 5. Vegyes ügyek Előadó: Dr. Harkai Barbara jegyző 1

2 1. Bizottság megalakítása a badacsonytördemici 720 hrsz-ú ingatlanon történő beruházással kapcsolatban VOLLMUTH PÉTER: Kérem a hozzászólásokat. SELLYEI GÁBOR: Tisztelettel köszöntöm én is a megjelenteket a napirendi pontok közül mind a négy, amit a képviselő-testület adott be napirendi javaslatként, mind a négy azt célozza, hogy valamilyen formában a nevezett lábdihegyi szálloda építés körüli dolgokat tegyük tisztába. Ugye itt ezzel kapcsolatban már korábban volt két testületi ülés is, amely foglalkozott érintőlegesen ezzel a témával. Ezek leginkább a pincének a helyi védelem alá helyezését célozták, és hát ennek kapcsán ill. még egy kicsivel hamarabb fölmerültek bizonyos kérdések. Én úgy gondolom felesleges tovább hangsúlyozni azt, de megteszem, hogy a magunk részéről ugyanúgy, mint a polgármester úr, a szálloda beruházást fontosnak tartjuk. Mindenképpen biztos, hogy a településnek jót fog tenni, ha itt egy olyan beruházás megtörténik, ami éves szinten jelentős többletbevételt eredményez. Nem lehet olyan felelősséggel gondolkozó képviselő vagy településvezető, aki egy ilyet ne támogatna. Kétségtelen tény azonban, hogy a nevezett szálloda építés ügyében komoly sajtó visszhang is kerekedett. Én nagyon örülök, hogy egyenlőre a testület hivatalos álláspontot ilyen ügyekben nem nyilvánított, ugyanis nekünk nem is az a célunk, úgy gondolom, hogy bármilyen tekintetben megnyilatkozzunk, hanem az, hogy ami történik, az történjen szabályosan, történjen tisztán és rendezetten. Itt megjelentek a múltkor az építést előkészítő hatóság részéről, a tervező iroda részéréről ill. maga a beruházó képviselője is megjelent. Kétségtelen tény azonban, hogy továbbra is bizonyos kérdések lengik körül ezt az egészet. Az egyértelmű célja mind a négy napirendi pontnak, hogy ezeket a kérdéseket rakjuk tisztába. Úgy gondolom, ez nem csak azért fontos, hogy most tisztán lássunk, mi magunk is, hanem azért is, hogy levédjük magunkat a jövőre nézve, hiszen ez az ügy ez nem csak per pillant ügy, hanem hosszabb idő eltelik, míg ez a szálloda fel fog épülni, hosszú idő fog eltelni, amíg eredményesen, sikeresen működik és mindig föl fognak vetődni kérdések. Ugyanúgy ahogy a főutcának a macskakő kérdése is állandóan visszatérő kérdés. Én gondolom, hogy egy darabig ennek a szállodának a működése is akár nyaraló tulajdonosok, akár lakosok részéről fel felmerül, és nagyon szeretném, ha mi már most olyan megnyugtató válaszokat tudnánk adni, hogy amiben mint mi, akik ennek az ügynek a szereplői kétségtelenül tisztázni tudjuk magunkat és megnyugtató válaszokat kapunk. Maga a bizottság megalakítása, mint egyes napirendi pont szintén ezt célozná. Azt hiszem, hogy hivalkodás lenne, ha azt állítaná bármely képviselő-testületi tag, hogy pontosan tisztában van azzal, hogy egy ilyen vizsgáló bizottság megalakítása és működése, hogy történik. A cél az igazán az volna, hogy valamilyen hivatalos formát adjunk annak, hogy össze tudjuk gyűjteni az eddig rendelkezésre álló anyagokat ill., hogy ennek során, a végén majd egy olyan hivatalos álláspont megszülessen, amelyeket mi akár a sajtóban, akár a lakosság fele nem csak most, hanem a későbbiek során is közvetíteni tudunk. Én most az egyes napirendi pontnál maradnék csak, részemről ennyi lenne. VOLLMUTH PÉTER: Tessék. CSONKA LÁSZLÓ: Ugyanaz az állásfoglalásunk. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ezt átbeszéltük, sokszor hangsúlyoztuk, hogy erre azért lenne szükség, mert itt az engedélyeztetés során felmerültek bizonyos problémák, ezt szeretnénk, ha ez tisztába lenne. Egyetértek azzal, amit a Gábor elmondott. VOLLMUTH PÉTER: Tessék. 2

3 POTORNAI EDIT: Én is egyetértek azzal, amit a Gábor elmondott hellyel közzel, és pontosan azért, mert mi nem vagyunk szakemberek, egyikünk sem, azért kellene a testületből is két vagy három embert a bizottságba megjelölni és külső embereket is bevonni. DR. HARKAI BARBARA: Hadd kérdezzem meg, hogy vannak konkrét javaslataitok a külső tagokról? SELLYEI GÁBOR: Konkrét javaslataink a külsősökről nincsen, ugyanis tekintve magát az eljárásnak a menetét, hogy ebben ki az, aki delegálható szakértőként, ezzel sem vagyunk igazából tisztába. Itt most egyenlőre magának a szándéknak a megszavazása lenne csak téma, és én úgy gondolom, hogy egy következő lépés lenne az, hogy közösen kijelöljük azokat a szakértőket, akiket egy ilyen munkába be lehet vonni. DR. HARKAI BARBARA: Milyen végzettségű külsősre gondoltatok? SELLYEI GÁBOR: Én úgy gondolom a magam részéről, hogy itt építész és jogász, akire szükség van, hiszen építészeti és jogi probléma az, ami adódhat. Másról jelen pillanatban nem tudok. DR. HARKAI BARBARA: Most mivel akkor konkrét megnevezett külsős személyetek nincs, így csak szándéknyilatkozatot tudtok elfogadni. A bizottság létrehozása: azt kell róla tudni, hogy a polgármester úr, alpolgármester úr tagja, elnöke nem lehet, kizárásos alapon marad a három képviselő. Alapvető a bizottság létrehozásánál, hogy a bizottsági tagok több mint a felét települési képviselő kell, hogy alkossa. Tehát ha kettő külsőst szeretnétek bevonni, az azt jelenti, hogy mind a három képviselőnek tagnak kell lenni különben ez a törvényi feltétel nem állja meg a helyét, hogy több mint fele települési képviselő legyen. Így 5 fős lesz a bizottság. Három fős úgy lehet, hogy akkor ketten lehetnek a képviselőkből, de akkor már csak egy külsőst tudtok behozni. POTORNAI EDIT: Szerintem kettő kell mindenképpen, egy jogi és egy építész végzettségű. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én úgy gondolom, hogy azt kellene megvizsgálni, ha jogi végzettségű, akkor tisztában van-e a másik területtel. DR HARKAI BARBARA: Építésüggyel nem biztos. POTORNAI EDIT: Szerintem biztos nem. FARKAS LÁSZLÓNÉ: És egy építésügyben járatos személy a kérdéseinkre felvilágosítást ad? POTORNAI EDIT: Szerintem egy jogi végzettségű és egy független építész végzettségű. CSONKA LÁSZLÓ: Akkor nincs más, maradunk hárman a bizottságban, meg a kettő fő. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Hát én ebből szívesen kimaradtam volna. CSONKA LÁSZLÓ: Én is kimaradnék, de végig kell csinálni és kész. 3

4 DR. HARKAI BARBARA: Tehát ezen törvényi keretek között tudtok gondolkodni, most csak szándékotokat tudjátok kifejezni. Hiszen majd azt a bizottságot, amikor konkrétan megalakítjátok, akkor meg kell neveznetek az elnököt, aki csak települési képviselő lehet és meg kell nevezni azt a két külsős személyt, aki ennek a bizottságnak a két tagja lesz külsősként. Ha most nincs konkrét név, akkor most a szándékotokat tudjátok kifejezni. Akkor a szándéknyilatkozatot fel kell tenni szavazásra. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ha sikerül olyat találni, aki megfelel mindkét elvárásnak akkor? SELLYEI GÁBOR: Most ebben a pillanatban a szándéknyilatkozatról döntünk. Tehát nem a számokról. Az lenne a kérésem, hogy erről szavazzunk és amennyiben elfogadjuk abban az esetben a következő testületi ülésen, ha lehet, akkor vegyük napirendre a bizottság megalakítását a konkrét személyekkel. VOLLMUTH PÉTER: Van még valakinek hozzáfűznivalója? Egyéb kiegészítés? Úgy teszem fel szavazásra, hogy ki az aki igennel szavaz egy ilyen bizottság megalakítására, hogy a települést három képviselő képviseli és két külső bevonásával. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Szerintem ne így tegyük fel a kérdést, hanem hogy a bizottságot létrehozzuk. VOLLMUTH PÉTER: De az van benn Gitta bocs. FARKAS LÁSZLÓNÉ: De ne azt mondjuk három képviselő és két külsős, mert még nem tudtuk eldönteni. VOLLMUTH PÉTER: Akkor nem lehet más, csak ti hárman lehettek, az alpolgármester és én nem lehetünk. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Nem biztos, hogy öt fősnek kell lenni, tehát ne azt mondjuk, hogy három települési képviselő és két külsős. POTORNAI EDIT: Szerintem meg így nem jó, szerintem meg úgy jó, hogy három települési képviselő és egy jogász és egy építész akkor már eleve kizárjuk, hogy két települési képviselő legyen. Így tegyük fel szavazásra, javaslom a polgármester úrnak, hogy egy jogász és egy építész végzettségű független szakembert vegyünk be a bizottságba. VOLLMUTH PÉTER: Hogy legyen? CSONKA LÁSZLÓ: Szerintem is így. SELLYEI GÁBOR: Én még mindig nem értem a helyzetet, én azt hittem, hogy a szándéknyilatkozatot fogadjuk el és a bizottság létszámát a következő ülésen. VOLLMUTH PÉTER: Gábor az Edit azt szeretné, hogy három képviselő és két külsős, a Gitta azt szeretné két képviselő és egy külsős. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Bocsánatot kérek, én azt szeretném, hogy most arról döntsünk, amiről a Gábor beszél, hogy a bizottságot létrehozzuk és amikor biztosan tudjuk, hogy milyen végzettségű 4

5 VOLLMUTH PÉTER: Nem arról megy a szó? POTORANI EDIT: De arról megy, nem tudom a Gitta mit nem ért. SELLYEI GÁBOR: A Gitta ki akar ebből maradni. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Nem Gábor. SELLYEI GÁBOR: Én azt mondom, a határozatot most nem tudjuk úgysem meghozni, itt egy szándéknyilatkozatot tudunk hozni, hogy szeretnénk egy ilyen bizottságot létrehozni, a nevek megnevezése ill. a létszám véleményem szerint a bizottság megalakításakor következő ülésen kerül napirendre. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Így van, erről beszélek én is. DR. HARKAI BARBARA: Fel kell tenni a szavazásra úgy, hogy ki az aki egyetért azzal, hogy a szálloda építéssel kapcsolatban a meglévő problémák megoldására bizottságot hozzanak létre aminek az összetételét a következő testületi ülésen fogja meghatározni a képviselő-testület. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ez így van, erről beszéltem. VOLLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy Bizottságot kíván létrehozni a badacsonytördemici 720/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló beruházással kapcsolatban felmerült építészeti és jogi kérdések tisztázására, továbbá a Bizottság megalakulását a következő rendes ülésre tervezi, és addigra javaslatot tesznek a bizottsági tagok személyére? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 2 6 / ( I I I ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete szándékát fejezi ki, hogy Bizottságot kíván létrehozni a badacsonytördemici 720/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló beruházással kapcsolatban felmerült építészeti és jogi kérdések tisztázására. A Bizottság megalakulását a következő rendes ülésre tervezi, addigra javaslatot tesz a bizottsági tagok személyére. 2. Badacsonytördemic Község Önkormányzatának ügyfélként történő bejelentkezéséről döntés meghozatala a badacsonytördemici 720 hrsz-ú ingatlanon történő építési engedély vonatkozásában VOLLMUTH PÉTER: Várom a javaslatokat. SELLYEI GÁBOR: Egészen egyszerű és praktikus oka van a dolognak a múltkori testületi ülésen megjelent a tapolcai építésügyi hatóság képviselője és hivatkozott arra, hogy tekintve 5

6 az eljárásba nem vagyunk ügyfélként bevonva, nem adhat meg bizonyos információkat. Ráadásul egy igencsak elhíresült huza vona is kialakult itt a terület bejárás kapcsán, abban a tekintetben, hogy ki az, aki bemehet, és ki az, aki nem. Azt kérném, hogy azért, hogy a bizottság a munkáját rendesen el tudja végezni kezdjük meg az eljárásban ügyfélként való bejelentkezésünknek a folyamatát. Már csak azért is, mivel ez igazából egy nonszensz helyzet, hogy nem vagyunk itt ügyfelek, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon is ránk, mint településre tartozik, ami történik, erről azért mindenképpen kell tudnunk, értesülnünk. Úgy tudom ennek a jogi akadálya nincs, hiszen akkor rendben magam részéről ennyi. DR. HARKAI BARBARA: Én annyit kérek, az kerüljön megfogalmazásra a testület által, hogy miért indokolt ügyfélként bejelentkezni, hiszen indokolni kell ügyfélként az ügyfél az jelen helyzetben jogi személy, úgy mint önkormányzat akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. SELLYEI GÁBOR: Én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen az információszerzés és a tájékoztatás tekintetében kérnénk erre indoklást. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy ügyfélként bejelentkezzen Badacsonytördemic Község Önkormányzat az építészeti hatóságnál? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 2 7 / ( I I I ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete szándékát fejezi ki, hogy a badacsonytördemici 720/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő pince rendeltetésű épület átalakításával és bővítésével bor-, wellness-és konferencia szálloda kialakítására vonatkozó építési engedély ügyében ügyféli minőségének elismerését kezdeményezze a Tapolcai Építéshatósági Csoportnál a település érdekében a minél szélesebb körű információszerzés és tájékoztatás céljából, mely tényszerű alapját képezi a további képviselő-testületi döntések meghozatalához. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eljárást indítsa meg, és kérje az ügyféli minősítést. Felelős: polgármester Határidő: március Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének felülvizsgálatáról döntés meghozatala SELLYEI GÁBOR: Szintén a cél ugyanaz, tisztába tenni a dolgokat. Őszintén megmondom, én úgy gondolom, hogy itt még mindig van egyfajta zavar a rendezési terv, szabályozási terv bizonyos terminusok értelmezése tekintetében. Viszont mivel ennek az ügynek kapcsán a helyi rendezési terv léte ill. tartalma egészen kardinális kérdéssé vált és egészen 6

7 elképzelhetetlen érdeklődésre tart számot, én azért tartanám jónak, ha ez a bizonyos felülvizsgálat megtörténne, mert abban az esetben, hogyha egy olyan rendezési tervvel rendelkezünk most, ami kétséget kizáróan védi a település érdekeit, abban az esetben azzal nekünk tisztában kell lennünk. Abban az esetben viszont, ha egy olyan rendezési tervről van szó, amelyik a lehetőségét megteremti, hogy itt a későbbiek során akár egy peres eljárásban mi, mint kárvallottak szerepeljünk, tisztán kell látnunk, hogy itt a körülmények maguk milyenek. Én azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk e tekintetben, de szeretnénk megnyugtató válaszokat kapni, és egyértelmű válaszokat. Itt a rendezési terv felülvizsgálata mindenképpen két szempontból lenne érdekes kifejezetten a Lábdihegyen a szálloda beruházás kapcsán, és kifejezetten arra a területre vonatkozólag, másrészt a megvalósíthatóság tekintetében, hiszen itt született egy olyan terv, amit adott esetben, hogyha meg is kell valósítani, látni szeretnénk, hogy ennek mik a realitásai. Tehát a rendezési terv felülvizsgálatát szeretnénk kérni a szálloda projekt és a megvalósíthatóság tekintetében. DR. HARKAI BARBARA: A módosítását? SELLYEI GÁBOR: Igen a módosítást. DR. HARKAI BARBARA: A koncepciót azt meg kell határozni konkrétan, hogy miért indítok módosítást egy rendezési tervnél. SELLYEI GÁBOR: Bocsánat akkor félreértettük egymást, valószínű félreértettem nem értettem a kérdést. DR. HARKAI BARBARA: Mit értetek akkor felülvizsgálat alatt, mire kezdeményeztétek a napirendi pontot? CSONKA LÁSZLÓ: Tehát gyakorlatilag, amit eddig is szorgalmaztunk, hogy most itt kötelezhető-e az önkormányzat annak a megvalósítására vagy nem. Tehát erre akarnánk egyértelmű olyan választ kapni, ha esetleg kötelezhető az önkormányzat, meg itt olyan ára lenne, ami az önkormányzat részéről megérné, meg kivitelezhető lenne, akkor azt mondjuk maradjon, de hogyha nem, akkor módosítjuk. DR. HARKAI BARBARA: Ez nem módosítás kategória, az, hogy arra szeretnétek egyértelmű választ kapni, ami már az előző két ülésen is elhangzott, hogy az utat meg kell-e szélesíteni, ha igen mennyi időn belül kell megszélesíteni, kinek a költsége, kinek a kötelezettsége ez nem azt jelenti, hogy a rendezési tervünket elkezdjük módosítani. Azért kérdezem, hogy mit szeretne a testület ezt el kell dönteni. SELLYEI GÁBOR: Félreértettük egymást. Egyenlőre még nem a módosításról, hanem egy szakértői véleményről volna csak szó a rendezési terv kapcsán. DR. HARKAI BARBARA: Azt gondolom, ez kapcsolódik az első napirendi ponthoz. SELLYEI GÁBOR: Erről nem kell döntenünk külön akkor. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én is azt gondolom, hogy az első és a harmadik szorosan összefügg és a rendezési terv felülvizsgálata szerintem akkor lesz indokolt, hogyha ez a bizottság azt állapítja meg, hogy ebben van valami csont én is így gondolom. 7

8 SELLYEI GÁBOR: Rendben van akkor köszönöm a válaszokat. CSONKA LÁSZLÓ: Igen, mert utána a módosítás csak utána jöhet szóba, ha esetleg az nem elérhető anyagilag. SELLYEI GÁBOR: Ezek szerint most akkor a terminusokat rendbe raktuk. Megbeszéltük, hogy mi alatt mi értendő és köszönöm a válaszokat és elnézést, hogy itt plusz kört futottunk emiatt. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Nem futottunk szerintem plusz kört, legalább ez most tisztázódott, hogy mit értünk ezalatt, és akkor most itt szerintem le lehet írni, hogy ez a két napirendi pont egybefügg. CSONKA LÁSZLÓ: Ezért jó, ha beszélünk róla. A képviselő-testület egyhangúan ezen napirendi pont tárgyalása során a létrejövő bizottság feladatává kívánja tenni ennek felülvizsgálatát. 4. Környezeti hatástanulmány készíttetéséről döntés meghozatala a badacsonytördemici 720 hrsz-ú ingatlanon történő beruházással kapcsolatban SELLYEI GÁBOR: A környezeti hatás tanulmány készíttetése szintén gyakorlatilag akár vehetjük az első napirendi ponthoz tartozónak. Szintén azt célozza, hogy egyértelmű és megnyugtató válaszokat kapjunk ezekben a kérdésekben. Hozzátartozik, hogy itt a környezeti hatástanulmánynál leginkább a projekt megvalósítása során jelentkező jelenségekről ill. az úthálózat tekintetében lenne érdekes a dolog. Én úgy gondolom a magam részéréről, hogy ezzel a környezeti hatástanulmány készíttetésével mivel ez egy rendszeresen ismételt, és azt mondhatom megint csak kardinális kérdéssé vált problémáról van szó, ez egyfajta gesztus is volna. Másrészről nagyon örülnék neki, ha végül egy olyan környezeti hatástanulmány születne meg, amelyik olyan irányt adó vagy olyan véleményező a jövőbeni döntések meg a jövőbeni események szempontjából, amit mi ebben az ügyben még a magunk javára tudunk használni. Egyébként én úgy gondolom, hogy szükség is volna erre már csak azért is, mert lesznek itt még olyan civil szervezetek ill. személyek, akik fogják ezt a környezeti hatás tanulmányt követelni, én úgy gondolom, hogy nyilvánvaló ezt egy cégnek kell elkészíteni és közbeszerzési eljárás keretében megpályázandó, ez olyan kategóriába esik. Az indoklásban is elhangzik a település teherbírásának felmérése különösen a szálloda építésének a helyszínére, az infrastruktúrális adottságainak nyaralóövezeti jellegének figyelembevételével, a jövőbeni következmények előzetes tisztázása céljából. Úgy gondolom, hogy egy elindított folyamatról van szó, de ezzel az adott hatástanulmánnyal, magunkat is tudjuk védeni. VOLLMUTH PÉTER: Tessék. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Azt szeretném megkérdezni, hogy itt már annyiféle nyilatkozat volt lehet, hogy mindenféle újságcikket nem is olvastam el, tehát az is elképzelhető, hogy ilyen környezeti tanulmány létezik az építési engedélyezés során, mert nem tudjuk. Tehát én csak kérdezem, hogy lehet, hogy ez létezik az engedélyeztetés során, csak mi nem tudjuk és érthető a kérdés. Tudsz erre valamilyen információval szolgálni? VOLLMUTH PÉTER: Nincs olyan információm. Ez építészeti hatóság. 8

9 CSONKA LÁSZLÓ: Lehet, ha ügyfélként bejelentkezünk, akkor kapunk róla. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Az is lehet, ha ügyfélként bejelentkezik az önkormányzat, akkor lehet, hogy azt mondják, erre nincs is szükség, mert itt van. VOLLMUTH PÉTER: Akkor erről megint nem tudunk szavazni, mert ha bejelentkezik az önkormányzat ügyfélként, akkor tudja meg valójában, addig okafogyottá vált a szavazás. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Szavazhatunk, ha szükséges, akkor ezt megrendeljük, arról dönthetünk. DR. HARKAI BARBARA: Akkor azt rendeljétek hozzá, melyik szakfeladat terhére vegyem el a költségét? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Már hogyan, a költségvetésből hát azt sem tudjuk, hogy milyen nagyságrendű ez. DR. HARKAI BARBARA: Arra valahonnét elő kell keríteni a pénzt, nekem azt tudnom kell, hogy a tartalék terhére vegyem le teljesen, igazán senki nem tudja, hogy ez most mennyibe fog kerülni, ha lesz kétmillió, akkor kétmilliót fizetünk, ha hatszázezer akkor hatszázezret fizetünk, de azt valahonnét finanszíroznom kell. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ha most erről döntünk, amennyiben szükséges utána meg megmondjuk, hogy honnét. DR. HARKAI BARBARA: Akkor azt pontosan fogalmazzátok meg mi az a szó, hogy amennyiben szükséges, mit értetek ez alatt. CSONKA LÁSZLÓ: Hát, ha az építési hatóság nem írta elő. SELLYEI GÁBOR: Annyi konstruktív javaslatom hadd legyen, hogy előbbre tudjunk lépni, hogy beszéljük akkor ezt meg, hogy a következő ülésen, amikor a bizottság megalakítása is végre megtörténik, ekkora akár mi magunk is, nem tudom, hogy ez hogy működik kérjünk árajánlatot legalább egy két cégtől, hogy lássuk hogy ez mekkora költség. Akkor úgy már sokkal konkrétabban tudunk dönteni, mert így most azt hiszem eléggé elmosódott elképzeléseink vannak e tekintetben és valóban felelőtlenség lehet úgy dönteni, hogy nem tudjuk, hogy ez mekkora kiadással jár. Ezt gondolom, hogy már az lett volna jó, ha a mostani ülésre megtesszük nyilvánvaló, hogy rendkívüli sűrű időszak ez most mindenkinek, éppen ezért azt javasolnám, hogy a következő ülésen konkrét számok ismeretében döntsünk erről a dologról. Én azt gondolom, hogy már ügyfélként bejelentkezünk és megalakul egy bizottság, az már jelzi azt, hogy valami elindult, én úgy gondolom már reagáltunk is már arra ami körülöttünk történik, tehát a ránk róható kötelezettségnek mindenképpen eleget teszünk. CSONKA LÁSZLÓ: Szerintem meg szavazzunk. Szerintem meg kéne mindenképpen a környezeti hatástanulmányt szavazni esetleg egy olyan indoklással amennyiben, ha esetleg ezt előírta az építési hatóság, akkor a mi részünkről tárgytalan. Mert az idő meg jár. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Akkor szavazzuk meg azt, hogy az árajánlatok beszerzése után döntünk konkrétan. 9

10 DR. HARKAI BARBARA: Milyen környezeti hatástanulmányt kértek milyen területekre vonatkozóan? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én az útra. DR. HARKAI BARBARA: Út, levegő, szennyezés, zaj stb. tehát ebben meg kell állapodni azt, hogy egy környezeti hatástanulmányt rendeljünk. CSONLA LÁSZLÓ: Lehet a füst, illetve a levegő, út, zaj. SELLYEI GÁBOR: Most csak maradjunk annyiban, hogy egyeztessük az álláspontunkat, a magam részéről úgy gondolom, mivel itt kardinális kérdés az út, és tekintve, hogy minél több szempontot veszünk, annál drágább lesz az elkészítése, én azt javasolnám kifejezetten az út kérdésnél maradva haladjunk tovább. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én is ezt támogatom. Legfontosabb számomra az út kérdés. POTORNAI EDIT: Számomra is az út kérdés a legfontosabb, de mivel az eredeti tervben ott férőhelyes autóparkoló is van betervezve, azért szerintem mindenképpen meg kellene vizsgáltatni, hogy ez milyen hatással van a környezetre, ez a nagyfokú autó szennyezettség. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én úgy gondolom, hogy ebben igaza van az Editnek, de ezekre a kérdésekre az engedélyezés során szerintem kitérnek. Én legalábbis úgy gondolom, mert amikor az engedélyt kiadják, akkor annak tudatában adják ki, hogy ott mekkora férőhelyes parkoló lesz és egyéb. Számomra is az út a legfontosabb, erre szeretnék válasz kapni, hogy hol bonyolódik le a forgalom, kinek a kötelezettsége az utat megépíteni, melyik úton fog, tehát a hatóság mit ír elő, a Római úton, a Pince utcában, a Ranolder utcában merre menjen a forgalom, számomra ez a legfontosabb, erre szeretnék választ kapni, hogy ebből az önkormányzatnak ne legyen anyagi hátránya. Ez izgat. A többire az engedélyezés során kitérnek. SELLYEI GÁBOR: Ebben vagyunk kompetensek. POTORNAI EDIT: És ha nem térnek ki, akkor azt mondjuk Gitta, hogy tévedtünk? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én úgy gondolom, hogy ez nem a mi kompetenciánk legalábbis úgy gondolom erre a hatástanulmányt nem nekünk kell elkészíteni. Az útra vonatkozólag azt mondom igen, ami itt elhangzott, hogy esetleg a beruházás megkezdése, vagy utána érvényesíteni tudják azt, hogy megcsináljuk az utat engem ez izgat. A többit azt nem. POTORNAI EDIT: Az Élhető Badacsonyért Egyesület megalakult és YBL-díjas építészek készítettek egy ilyen tanulmányt és ezt érdemes lenne figyelembe venni ezt a tanulmányt. Bizonyos Jánosi Sámuel nyugdíjas építész készítette ezt az Élhető Badacsonyért Egyesület kérésére, és ebben benne van az út, és minden ebből szerintem, ha megalakul ez a bizottság ennek alapján dolgozhat. Nem hiszem, hogy egy nyugdíjas építész téved ilyen tanulmányokban. SELLYEI GÁBOR: Én a magam részéről nem tudtam arról, hogy bárki kezdeményezett egy hatástanulmányt, ha ez igaz, akkor viszont hadd mondjam azt, hogy ez, ha számunkra 10

11 hozzáférhető válik, akkor nekünk teljesen felesleges bármit készíttetni, hiszen itt eddig erről volt szó. POTORNAI EDIT: Csak az Élhető Badacsonyért Egyesületnek készítette el, az önkormányzat csak tanulhat ebből a tanulmányból, de nekünk, ami a mi részünk nekünk kell kérni, ők nem kérik. VOLLMUTH PÉTER: Tessék. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Most én úgy gondolom, hogy azt, hogy összeállít valaki valamit, hogy mit kell figyelembe venni egy terv kiadásánál, és ha ezeket az engedélyezés során hiányolja, én ezzel teljesen egyetértek. De addig úgy gondolom, hogy egy környezettanulmány útra, vagy levegőszennyezésre, vagy akármire vonatkozóan adatokkal alá kell támasztani, nem elég, hogy elelmélkedek, hogy mi lenne az elvárható stb. ki kell menni a helyszínre, meg kell nézni, hogy milyen széles az út, milyen kocsi forgalom várható, merre terelik, a nagy kocsik merre mennek. POTORNAI EDIT: Ez is erről beszél. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Kijött helyszínre? Nem hiszem Edit. POTORNAI EDIT: A Hubával együtt voltak. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én az útra vonatkozóan egy függetlent. POTORNAI EDIT: Az önkormányzatnak külön kell ezt kérni ezt a közlekedésre, amit még meghatározunk. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Engem a közlekedés érdekel, ami számomra nagyon fontos. POTORNAI EDIT: Engem meg a levegő szennyezettsége is érdekel ebben a dologban, meg a többieket is, sok boros gazda van, a szőlőre rámegy a kipufogó mennyire ehető, hogyan, ezt mindent körbe kell járnunk, mert utólag nehogy felelősségre vonjanak bennünket, akkor járnánk el rosszul, ha ezt nem vizsgáltatnánk fölül. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ez bekerült Tapolcára az építési osztályra. Én úgy gondolom, ha egyről beszélünk, ezt becsatolták. SELLYEI GÁBOR: Ismét kérném, hogy az eredeti elképzelés mentén hozzuk a döntéseinket. Én értem Edit néni, hogy téged mi inspirál, de egy dolgot tegyünk tisztába az út kérdés az számunkra azért fontos, mert később kötelezettségeket róhat ránk. A levegővel sajnos nem tudunk mit csinálni, a zajjal sem tudunk mit csinálni, ugyanis itt még ebben az ügyben per pillanat még ügyfelek sem vagyunk tehát mint önkormányzat kívülről nézzük, hogy hogy történnek az események. Ezért én azt gondolom, hogy a mi kompetenciánkat kell tisztázni és ezt tisztázandó, minden kérdésre egyértelmű megnyugtató válaszokat kell kapni. Én úgy gondolom ha Élhető Badacsonyért Egyesület szeretne erre vonatkozólag komplett hatástanulmányt, ez az ő szívük joga és meg is tehetik, tegyék is meg, de mi mint önkormányzat nem fogunk tudni mit csinálni azzal, hogy milyen a levegő szennyezés terhelése, hiszen alapjában véve mi hozzájárultunk ahhoz, hogy ez a szálloda megépülhessen, még akkor is ha ez nem ebben a ciklusban volt. 11

12 POTORNAI EDIT: Számomra ez is kétséges, hogy hány szobához lett a hozzájárulás, mert itt csak sötétben tapogatózunk. Én speciel nem tudom, hogy hány szobás szállodához lett a hozzájárulás. VOLLMUTH PÉTER: Tessék Gitta. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ha valahol tévedek, akkor a Barbarát kérem, hogy szóljon. Az, hogy hány szobás, én ahogy vissza emlékszem meg a múltkor mikor átfutottam a jegyzőkönyveket, én úgy emlékszem, hogy amikor legelőször megkeresték az önkormányzatot, hogy mit szeretnének itt Lábdiban, akkor valóban egy húsz - harminc szobás beruházásról volt szó. És ugyan ezen az ülésen elhangzott részükről, hogy pontos végszámokat nem tudnak mondani, mert a terület nagysága függvényében és a hatóságok, amit engedélyeznek, annak függvényében fognak dönteni, hogy mekkora komplexum épüljön fel. DR. HARKAI BARBARA: Szó szerint ezt mondta a beruházó, én visszahallgattam ezt a kazettát. Szó szerint azt mondta, ami a 2007-es jegyzőkönyvben rögzítésre került. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Akkor jól emlékszem. Utána mi arról szavaztunk, hogy egy beruházásnak utat engedünk, most is úgy emlékszem, hogy azt mondtuk, mivel mi nem vagyunk szakemberek, kezdjék el azok ezt intézni, akik ennek a tudorai. Ott már nem mindig voltam képben egyszer elnézést kellett kérnem, mert nem emlékeztem egy testületi ülés anyagára, ami az a vitatott, hogy nem tudunk róla. Megnéztem, bejöttem, le van fűzve, valóban ott volt, de úgy átmentünk rajta, mivel a szakhatóságok engedélyezik, én nem tudom megmondani, hogy arra a területnagyságra a beépítettség hogy hogy történik, hogy oda 200 szobás vagy 30 szobás azt döntsék el a szakhatóságok, mert nem vagyok ennek tudora. VOLLMUTH PÉTER: Annyival korrigálnám, hogy mi nem egy beruházásnak engedtünk utat, hanem egy területet változtattunk meg a rendezési tervvel, ami ipari és gazdasági terület volt, egy Ktt területté lett. Mi nem adhatunk engedélyt egy beruházásra. POTORNAI EDIT: Szerintem az nem mindegy, hogy szobás lett megszavazva. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Most mondtam el szó szerint, hogy megkereste az önkormányzatot egy beruházó. Mi nem azt szavaztuk meg, hogy szobást, mert ő jött egy elképzeléssel, mi azt mondtuk, hogy hajlandók vagyunk úgy alakítani a dolgainkat, hogy ez a beruházás ott létrejöjjön, nem a szoba, hanem egyáltalán ott valami épüljön. POTORNAI EDIT: Tehát Ti nem szabtatok határt, ha kétszáz szobás lett volna, akkor Ti abba is beleegyeztetek volna? FARKAS LÁSZLÓNÉ: A kétszáz szobásba már a szakhatóságnak kellett volna beleegyezni, hogy mit bír el a terület. Te meg tudod mondani, hogy mit bír el a terület? POTORNAI EDIT: Én nem tudom megmondani, de nyílván, hogy egy húsz szobásat jobban elbír a terület úgy az út, mint a környezet, mint egy szobásat, nem gondolod? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ezért mondom én, hogy az út kérdése számomra a legfontosabb, mert szabad utat adtunk valaminek, épüljön, lett egy x szoba számú beruházásról van szó. Az ott élők részéről felmerült az, hogy ez az úthálózat ezt nem bírja el és felvetődött az, hogy a 12

13 beruházó és a Lábdi rész nyomása folytán az önkormányzatot kötelezhetik, hogy az úthálózatot bővítse. Engem ez az egy izgat legjobban, hogy az önkormányzatot ne terhelje anyagi felelősség. Elhangzott olyan vélemény is a Lábdiak részéről, hogy igen nem örül neki, de ha ez így történt, akkor meg kell, hogy hajoljon, mert nem tud mit csinálni, mert ha minden rendben van és az önkormányzat nem bukik bele, akkor kénytelen elviselni. Sokan megértik. POTORNAI EDIT: Gitta nem is azzal van a gond, hogy ne épüljön szálloda az nem mindegy, hogy mekkora szálloda. Mikor Ti megszavaztátok, akkor a tulajdonos még nem tudta, hogy mennyi szomszédos telket tud fölvásárolni. Ahogy fölvásárolta a szomszédos telkeket úgy bővítette, úgy módosítottátok a rendezési tervet. FARKAS LÁSZLÓNÉ: A rendezési tervet módosítottuk, mert egy gazdasági övezetben nem épülhet fel egy szálloda. Azzal, hogy ő idejön, hogy ott ezt a komplexumot meg akarja építeni ő létre akar hozni valamit, mi azt mondtuk, hogy ennek örülünk. Azt, hogy Ő közben felvásárolta az meg már az Ő magánügye, hogy mennyit vásárolt fel és a hatóságoknak a kompetenciája, hogy a beépítettség tekintetében mekkora komplexumot enged felépíteni. Érted? Értem én a Te problémádat. SELLYEI GÁBOR: Ismét visszakanyarodva a mai ülés céljához, ki szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenlegi körülmények között az, hogy ott mekkora szálloda épül, hány szobás, hogy fog kinézni, mit fognak benne csinálni, érdekelni érdekelhet, de gyakorlatilag nem vagyunk ennek közvetlen alakítói. Mi ebben az ügyben még egyszer mondom, jelenleg még ügyfelek sem vagyunk, itt mi most nézők vagyunk a pálya szélén. Én úgy gondolom, hogy Gittával egyet kell hogy értsek, itt a legfontosabb kérdés, hogy az önkormányzatot alapjában véve milyen kötelezettségek terhelhetik a jövőben. És ezt minél előbb meg kell, minél több helyről hivatalos válaszokkal, szakvéleménnyel erősíteni, indokolni azért, hogy mi megnyugtató válasz tudjunk adni egyrészt az itt élő embereknek, másrészt elmondhatjuk, hogy ebben a kérdéses ügyben, amelyik nagy port kavart föl a képviselő-testület megtette a szükséges intézkedéseket, és több nem volt elvárható. Még egyszer kérem, ha lehet, kérnem a környezeti hatástanulmány készíttetéskor, ha már egyszer úgy néz ki, hogy lesz egy környezeti hatástanulmány és egyébként is per pillanat nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a környezeti hatástanulmány, én értem Laci hogy fogy az idő, de én azt mondanám, hogy fogalmazzuk meg, hogy körvonalazzuk az elképzeléseket, adott esetben kérjünk árajánlatot kifejezetten az úthálózat tekintetében és erről a következő ülésen döntsünk konkrétan. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Igen én ezt támogatom. Kifejezzük abbéli szándékunkat, hogy készíttetünk környezet tanulmányt, bekérjük az árajánlatokat és az árajánlatok beérkezésekor döntünk arról, hogy melyiket válasszuk az útra vonatkozólag. SELLEY GÁBOR: Csak azért nem erre gondoltam, mert változatlanul nem tudjuk mekkora kiadás és számomra teljesen ismeretlen volt, hogy itt már amúgy is készül egy környezeti hatástanulmány. Feleslegesen ne dobjunk ki pénzt. POTORNAI EDIT: Dehogy készül, ez csak egy vélemény. CSXONKA LÁSZLÓ: Az, hogy leírt valaki valamit. SELLYEI GÁBOR: Akkor végképp tanácstalan vagyok én a magam részéről elmondtam már amit gondoltam. 13

14 POTORNAI EDIT: Én a magam részéről csak annyit szeretnék mondani, lehet, hogy a közlekedésre vonatkozó környezeti tanulmány ez pénzbe fog kerülni az önkormányzatnak, de ha utána nem végeztetjük ezt el, még nagyobb kiadásba kerül, sodorjuk az önkormányzatot a jövőt illetően, hogyha mégis szélesíteni kell az utakat, kisajátítatni telkeket, mert ez az út ilyen formában ekkora forgalmat biztos nem bír el. VOLLMUTH PÉTER: Tessék. CSONKA LÁSZLÓ: Nekem az lenne a javaslatom, hogy a 4-es napirendi pontot vegyük tárgytalannak egyenlőre, mert hiszen itt a bizottság ha feláll, akkor gyakorlatilag ott is a szakértőnek kell dönteni, megbeszélni ezeket a dolgokat. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Kérjünk árajánlatokat, akkor ennyivel előbbre leszünk, és ha nem lesz rá szükség, akkor nem lesz rá szükség. DR. HARKAI BARBARA: Mire térjen ki az árajánlat? SELLYEI GÁBOR: A közlekedési, út és úthálózat történő hatástanulmány. DR. HARKAI BARBARA: Felelőse? SELLYEI GÁBOR: Hát akkor leszek én ha elfogadjátok, és megbíztok a feladattal. CSONKA LÁSZLÓ: Gyakorlatilag a közlekedéssel kapcsolatban ott már úgyis megy a levegő is, vonja magával. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy a 4-es napirendi pontot elnapoljuk és a következő testületi ülésre három környezeti hatástanulmány készítéséről árajánlatot kér Sellyei Gábor alpolgármester? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 2 8 / ( I I I ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete elnapolja a kérdésben a döntés meghozatalát a következő testületi ülésre, és addigra 3 árajánlatot kér a környezeti hatástanulmány előkészítése érdekében. A képviselő-testület felkéri az Ötv (2) bekezdés d) pontja alapján az alpolgármestert, hogy három árajánlatot szerezzen be. Felelős: Sellyei Gábor alpolgármester Határidő: március 18. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Azt szeretném kérdezni, hogy miért tartózkodsz ezekben a kérdésekben? Ezzel nem értesz egyet? Mert én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy 14

15 ezeket bekérjük igaz, hogy ez egy plusz munka, de amilyen huza vona itt kialakult, én úgy gondolom, hogy ez szükséges. Én arra lennék kíváncsi, hogy Te miért tartózkodsz, hogy ezt abszolút rossznak tartod? VOLLMUTH PÉTER: Ha rossznak tartanám, akkor nemmel szavaztam volna. POTORNAI EDIT: Ezzel a szálloda építkezéssel kapcsolatban annyit hadd kérdezzek, már annyi helyen nyilatkozott a polgármester úr és ezt nem is tartom elvetnivalónak, de mikor az egyik sajtóorgánumban azt olvasom, hogy nem vagyunk eladósodva, nincs hitelünk az utat kiszélesítését akár saját zsebből is tudjuk finanszírozni, mondta a polgármester úr, ezt azért nem tudom szó nélkül hagyni, hogy mire alapoztad ezt a kijelentést? VOLMUTH PÉTER: Melyik médiából való? POTORNAI EDIT: Ez az Index. VOLLMUTH PÉTER: Többek közt az Index telefonon hívott fel engem, közelítőleg sem ilyeneket mondtam, mint ahogy azt sem, hogy közel 500 hektós hordó sincs és nem műemlék a pince. Valószínűleg egy olyan levélből informálódott, ami tele van csúsztatásokkal, mert nagyon rövid volt ez a beszélgetés. FARKAS LÁSZLÓNÉ: És ilyenkor nem kérsz Te helyreigazítást, mert azért ez szerintem, azt hogy így lehozták, hogy saját zsebből is ki tudja ezt az önkormányzat fizetni VOLLMUTH PÉTER: Azért nem nyilatkozom, mert elmentem, egy hivatalos szervet megkerestem, és amíg nem zajlik le ez a dolog, addig nem is tudok nyilatkozni. Van egy állásfoglalás, majd időben meg fogom tenni a dolgokat. Mint ahogy két napig vették fel a TVt, és akkor sokkal mások hangzottak el, lényeges dolgokat nem mondtak el a TV bejátszásban. Egyik szombaton készült a kerítésnél, hétfőn meg itt, abból vágtak össze. CSONKA LÁSZLÓ: Igen, mert egyszer esett a hó, mikor Te nyilatkoztál, a másiknál sütött a nap. VOLLMUTH PÉTER: De én mondom egyszer szombaton a kerítésnél és akkor hétfőn meg akkor a teremben vették fel velem a dolgokat, de ennél sokkal lényegesebb dolgokat nem említettek. Nem is lehet várni egy TV-stől mert mennyi ideje van neki, alig van ideje, azt kiválogatni, egy ilyen dolgot ez nagyon nehéz. Egy telefonos beszélgetés meg nem is beszélek róla. POTORNAI EDIT: Nem az újságíró találta ezt ki polgármester úr, mert Ő nem lát bele az önkormányzat anyagi helyzetébe. VOLLMUTH PÉTER: Miért el vagyunk adósodva? POTORNAI EDIT: Hát akkor mégiscsak a Te szádból hangzott el, hogy nem vagyunk eladósodva, akkor valószínű a többi is fedi a valóságot. VOLLMUTH PÉTER: Mi nem felel meg a dolognak például? 15

16 POTORNAI EDIT: Hát polgármester úr, milyen jogon nyilatkozol arról, hogy saját zsebből kifizetjük az út szélesítését. Hát nem sodorhatjuk az önkormányzatot ilyen adósságba. VOLLMUTH PÉTER: Most ebbe ne menjünk bele, mert egyrészt hadd mondjam el az előző rendezési tervben a Ranolder út szélesítve van. Ez nem most került bele a szálloda miatt. POTORNAI EDIT: A bicikliút miatt. VOLLMUTH PÉTER: Nem, a bicikliút miatt a Pince utca van szélesítésre tervezve. Menjünk tovább, előterjesztjük a Probiót, meg a közmunka programot jó. 5. Vegyes ügyek a) Probio pályázaton való részvételről döntés meghozatala DR. HARKAI BARBARA: Három főt tudnánk a Probio közmunka program keretében igényelni, március 4-ig kell ebben a döntést meghozni. Meghosszabbították a benyújtás idejét március 8- ig, azért most tudtam csak megküldeni, mert ma reggel küldték meg az önerőnek a részét forintba kerülne három főnek a 8 órás foglalkoztatása 9 hónapon keresztül. Lenne három férfi, aki december 31-ig itt lenne nálunk és ez nagyon nagy segítség lenne, hiszen a fűkaszásaink lennének 8 órában foglalkoztatva. Annyi ez a rendszer, hogy a Probiónak mindig egy havi támogatást előfinanszírozunk ezt a forintot, és amikor a teljes közmunka program véget ér, utána kapjuk is vissza. Ezen a héten ennek a kettőnek az összegét utalni kell és akkor három főnek a foglalkoztatása megoldódna a Nagy Pistinek, az id. Liktor Istvánnak és a Czilli Lacinak. A Czilli Lacit pedig ingyen be tudjuk iskolázni hat hétre, hogy a fűkasza tanfolyamot elvégezze. Be is van tervezve a költségvetési rendeltünkbe forinttal. SELLYEI GÁBOR: Örülünk neki, hogy lesz három ember, aki lesz decemberig és nem csökkent ez a létszám. Erről szó volt, hogy lehet ez még csökkenni is fog a megszorítások miatt, én nagyon örülök neki, hogy egy ilyen támogatás, ilyen komoly finanszírozás létrejöhet. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Csak ez kettőről beszélünk a múltkori beadott pályázat az más vonalon fut. CSONKA LÁSZLÓ: Én arról szeretnék kérdezni, hogy ez itt akkor gyakorlatilag március végétől indul, addig itt nem is lesznek emberek. DR. HARKAI BARBARA: Egy ember úgy van, aki takarítja a faluházat és az orvosi rendelőt. CSONKA LÁSZLÓ: Én nem ilyenre gondolok, hanem férfi emberre már csak azért gondolok nem tudom, hogy a polgármester úrnak mi a véleménye erről, én Tapolcán is láttam, hogy az összes fának a lombkoronáját levágták, gyakorlatilag visszafiatalítják a fákat és szerintem itt a főutcánkon is és azt ilyenkor lehetne megcsinálni. Tapolcán is teljesen visszavágták. Emlékszem régebben a Bakos bácsiék is minden télen mindig visszavágták a fákat, nem lógtak be ennyire a buszokhoz és mindenhova a faágak, és mégis szép, meg zöld, meg formás. Már több éve el van hanyagolva, ha egyszer vissza lenne vágva meg karban tartva, szép lombjuk lenne. 16

17 POTORNAI EDIT: És nemcsak a fő utcán, hanem a Kisfaludy utcán, a temető előtt is annyira ki van bokrosodva, alig lehet belátni az utat. CSONKA LÁSZLÓ: Azt már beszéltük, hogy le lesz vágva. Ott akármikor lehet. DR. HARKAI BARBARA: Én azt gondolom, hogy mivel 10 napra nem túl jó időt mondanak, első feladatként beleférne nekik. Csak a Laci esik ki az első hat hétből, ő iskolába jár hat hétig mindennap. Tehát 2 fő lesz. Több kérdés, hozzászólás nem volt. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki igennel szavaz, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2011/6. sz. pályázatán részt vegyünk és a határozati-javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 2 9 / ( I I I ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium 2011/6. sz. Vasút-tisztasági idegenforgalmi Közfoglalkoztatási Program pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város önkormányzatát a pályázat benyújtására. A Képviselő Testület a konzorcionális szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra, valamint a szükséges önrészt Ft biztosítja. 1 havi támogatást, mely Ft előfinanszíroz a PROBIO ZRt. részére. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a PROBIO ZRt. ezt visszautalja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: polgármester Határidő: március 04. b) Érdekeltségnövelő hozzájárulás pályázaton való részvételről döntés meghozatala DR. HARKAI BARBARA: Az érdekeltségnövelő hozzájárulás támogatását minden évben a faluház megpályázza, be lett tervezve a költségvetési rendeletünkbe forint, tavaly is ennyi volt betervezve és ehhez tavaly Ft-ot tudtak nyerni. Az idén műszaki berendezésekre, fejlesztésekre, mikrofonok vételére szeretnék használni, ez egy forma határozat, amit a pályázatokhoz mellékelni kell, ezt március 16-ig kell benyújtani, ha ezt most elfogadjuk, akkor reméljük kb forint körüli összeget nyerhet a Faluház. Kérdés, hozzászólás nem volt. 17

18 VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy igénybe kívánja venni a 4/2004. (II.20.) NKÖM helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatását és elfogadja a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően? A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 3 0 / ( I I I ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete igénybe kívánja venni a 4/2004. (II.20.) NKÖM helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatását. Kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési rendeletében a közművelődési intézmények szakfeladaton betervezett forint a Faluház érdekeltségnövelő támogatás önrésze. A Faluházat közművelődési színtérnek jelöli meg. A képviselő-testület felkéri Pál Lászlónét, hogy a pályázatot határidőre készítsék el. Felelős: Pál Lászlóné Határidő: március 16. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én szeretnék még szólni, a Barbara adott még itt a virágokkal kapcsolatban tájékoztatást. Ugye mi terveztük a képviselő-testülettel, hogy a civil szervezeteket összehívjuk a településkép kialakításával kapcsolatban és ebbe beletartozik a virágosítás is. Ez most egy nagyon jó apropó lenne, hogy most leüljünk és megbeszéljük, hogy ki, hogy gondolja a fő utcát teljes egészében vagy a településen, hol helyezzük el ezeket a virágágyásokat. Ötleteket várunk, és ha ez megvan a kijelölés, utána lehet szervezni, hogy melyik ágyást ki fogja beültetni. Vállalod, hogy a civil szerveteknek szólsz és leülünk, szerintem egyszerre kellene összehívni őket. SELLYEI GÁBOR: Én is örülök, ugyanakkor végső soron szögezzük le, hogy én úgy tudom maga a beültetés, a talaj előkészítő munkálatok stb. ez már a közhasznú vagy a Probiosoknak lesz a feladata. Viszont jó hogy ez az egyeztetés megtörténjen, mert mint évelő növény nem lesz vele annyi gond, mint egy lágyszárúval, viszont gondozni ezeket is kell, ezt a koncepciót ki kell alakítani. Adott esetben egy egy sarokágyás részt ha valamelyik civil szervezet fölvállalja, ez egy nagyon közösségi összetartozást szolgáló így is lehet. Köszönöm. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Azért is tartom fontosnak, hogy akkor az egész településre vonatkozóan egy olyan településkép alakuljon ki, ami mindenki megelégedésére szolgál, akkor nem ötletszerűen ide- oda ültetgetjük. CSONKA LÁSZLÓ: Nekem az lenne a véleményem, hogy nagyon szorgalmaznám a rózsát, mert igazából ugye az évelő növény, gyakorlatilag nincs vele gond 10 évig, ha rendszeresen gondozva van és gyakorlatilag tavasztól őszig virágzik. DR. HARKAI BARBARA: Az az elképzelés eredetileg. Vonyarcon, Gyenesen is gyönyörűek azok a rózsa ágyások ott az út mentén. 18

19 CSONKA LÁSZLÓ: Polgármester úrnak mi a véleménye a rózsáról? VOLLMUTH PÉTER: Nem vagyok kertész ember, nem tudom kell-e permetezni, meg hova lehet ültetni. CSONKA LÁSZLÓ: Nem tudom felmerült az árok ásás kapcsán is itt a KPM-nek ebbe a dologba, hogy nem kell-e engedélyt kérni erre a dologra, mert itt a fő utca mellett. DR.HARKAI BARBARA: Azt egyeztetem én velük mindenképpen, de most nem vagyok benne biztos, de az közterület, mikor volt az ellenőrzés a pályázatnak, a betonládák ahol kihelyezésre kerültek, végig mentem a felsorolt hrsz.-onként és az mind önkormányzati terület volt. SELLYEI GÁBOR: Jó, akkor ezt megtudtuk. CSONKA LÁSZLÓ: Még ezzel kapcsolatban azt a Kulcsár Gyöngyiék előtt a kanyarban árok kipucolásra, mert a Gyöngyi már szólt érte. Az is KPM. FARKAS LÁSZLÓNÉ: A kocsma után megy kifele Gulács fele, és nem a jobb oldalon, hanem a bal oldalon ott lefele lejt a terület és a víz amikor jön, akkor az ő udvarukon keresztül megy, mert nincs árok. Ott valami elvezetést meg kell csinálnunk. Másik ügy: Horváth Sandi megkeresett és ők igénybe szeretnék venni megint a faluházat március 11- i hétvégén négy napra 11- től és a következő hét kedden reggel menne el az utolsó. Én azt hiszem említettem a Gábornak is, Péternek is, ezt meg talán neked is említettem szerintem ebbe volt visszajelzés a Sandi fele, mert azt mondta téged is megkeres. VOLLMUTH PÉTER: Megkeresett, de én nem szóltam neki. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ebben döntsünk, mert 11-e közeledik nagyon? És akkor Gábor tessék mondani. SELLYEI GÁBOR: Én annyit szeretnék ehhez az egészhez hozzáfűzni, hogy külön külön ilyen esetekben dönteni nem hiszem, hogy kéne, vagy kell hozni egy olyan határozatot, ami általános érvényű. Na most tekintetve, hogy történetesen ebben az esetben még létezik is ilyen határozat, pont amelyik meghatározta azt, hogy nálunk itt a faluházban egyes szolgáltatások ára mibe kerül. Létezik egy olyan önkormányzati határozat, hogy a faluház szállásként kiadható éjszakánként per/fő ilyen áron, ha a testület ezzel nem ért egyet ezt a határozatot meg lehet változtatni, ha egyetért vele, de van hozzá kitétele, akkor azt is bele lehet venni. De jelenleg ez létezik. Az iskolára vonatkozó ilyen határozat nincsen azért, hogy ezeket a felesleges köröket elkerüljük, én azt gondolom, hogy itt ezeket a dolgokat először papíron rendbe lehet rakni, és utána egyértelmű, mint lehetőség. FARKAS LSÁZLÓNÉ: Én tudom, hogy van ilyen határozat amiben meghatároztuk az árat, de nem tudom, hogy most hogy szól ez a határozat, hogy igénybe veheti kinek fizetik ezt a pénzt hogy van. Konkrétan nem emlékszem rá. DR. HARKAI BARBARA: forint plusz IFA/fő/éj. 19

20 FFARKAS LÁSZLÓNÉ: Akkor forint plusz forint ugye és hova fizetik ezt a pénzt, ha itt alszanak. DR. HARKAI BARBARA: Az önkormányzatnak a költségvetés számlájára kell mennie. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Jó, és erről kell határoznunk, ha szabad a faluház akkor bejön ide a Verához vagy kihez és akkor rendben? CSONKA LÁSZLÓ: Szerintem az elfogadható ár. POTORNAI EDIT: És hol alszanak, min alszanak? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Hozzák magukkal. SELLYEI GÁBOR: Van valamennyi szivacsunk, ezek sajnos nem a legjobb állapotúak, de aki idejön, és ilyen áron jön, az tudja, hogy nem a Hilton várja és általában ez meg szokott felelni. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ez ugye azért vetődik fel, mert egyszer egy vita alakult ki erről, hogy most altatunk itt vendégeket vagy nem. Ez most azért került elő, mert a Gábor is említette, hogy még érvényes ez a határozatunk, akkor most ne térjünk el ettől. Ha most ezen akarunk változtatni akkor fogunk változtatni, ha ez most érvényes akkor azt tudjuk csinálni. POTORNAI EDIT: Azt sem határozzuk meg hány fő? SELLYEI GÁBOR: Jelenleg van egy érvényben lévő határozat, a Barbarát majd meg fogjuk kérni, hogy legyen olyan kedves előkeresni, hogy a határozatnak mi a szövege, és ha Ti képviselők nem értetek vele egyet és ha kiegészítésre vagy módosításra ítélitek ezt, akkor meg kell tenni a megfelelő lépéseket. Most az a cél, hogy szabályszerűen járjunk el. Jelezte valaki az igényét, hogy itt meg szeretne szállni, akkor ezt egy érvényes hatályban lévő határozat lehetővé teszi számára nyílván egyeztetni kell a Faluház vezetővel, mert amennyiben nincsen alkalmas időpont nem lehet teljesíteni. Barbara kérhetjük ennek a határozatnak a szövegét, nem azonnali legközelebbre, vagy ahogy tudod. DR. HARKAI BARBARA: Most is tudom adni, vagy februárjában hoztuk. CSONKA LÁSZLÓ: Valami rendezvényt nem üt esetleg a faluházban? SELLYEI GÁBOR: Majd a Vera megmondja. Mindig a faluházban dolgozó személy fogja egyeztetni nyílván, ha rendezvény van az ő kötelessége, hogy tudja. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Nekem még lett volna egy, de nem biztos, hogy szerencsés, hogy ezt fölvessem én az orvos kérdést feszegettem volna, de nem biztos, hogy most ezt ide be kell hoznom. Én befejeztem, köszönöm. SELLYEI GÁBOR: Tényleg igyekszem röviden a múltkori ülésen nem kettővel ezelőtti ülésen határozatot hoztunk arról, hogy a Badacsonytördemici Falu újságot megalapítjuk, ami önkormányzati újság. Kérdésem volna, hogy énnekem mint helyben dolgozónak megadatik az, hogy én készítsem az újságot vagy ezzel ne foglalkozzak, mert ez másképp lesz megoldva. Én azért kérdezem csak ezt, mert március eleje van és időszerű, hogy megjelenjen az új újság, 20