V E R S E N Y T A N Á C S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V E R S E N Y T A N Á C S"

Átírás

1 V E R S E N Y T A N Á C S Vj-154/2007/58. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a 1 A Pharma GmbH (Oberhaching.) I. rendő és a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) II. rendő eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi határozatot. A versenytanács megállapítja, hogy az 1 A Pharma GmbH és a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaság a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között, amikor tájékoztató és reklámanyagaikban a Ramipril 1a Pharma, Probitor, Felodipin 1a Pharma, Amlodipin 1a Pharma, Simvastatin 1a Pharma, Metoprolol Z 1a Pharma, Glimepirid 1a Pharma, Metformin 1a Pharma elnevezéső termékekkel kapcsolatban a hosszú távon a legkedvezıbb áron, valamint a Probitor elnevezéső termékkel kapcsolatban a legolcsóbb omeprazol kijelentéseket tették. A versenytanács megállapítja, hogy az Enalapril 1a Pharma elnevezéső termékkel kapcsolatos tájékoztatás nem ütközik a törvénybe. A versenytanács kötelezi az 1 A Pharma GmbH-t és a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot 1 millió - 1 millió (azaz egymillió-egymillió) forint bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal számú bírságbevételi számlájára kötelesek befizetni. Az eljárás alá vontak a határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtıl számított 30 napon belül a Fıvárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik. Indokolás I. Az eljárás megindítása 1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) szeptember 24-én a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló - többször módosított évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. (1) bekezdésének és a 70. (1) bekezdésének együttes alkalmazása alapján versenyfelügyeleti eljárást indított az 1A Pharma GmbH (a továbbiakban: eljárás alá vont, eljárás alá vont vállalkozás, illetve 1A Pharma) ellen annak megállapítására, hogy az 1A Pharma 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között orvosok, gyógyszerészek számára készült hirdetéseiben, valamint a 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 5. TELEFON: FAX:

2 számukra küldött DM leveleiben és a gyógyszertári megrendelılapokon, illetve egyéb tájékoztató anyagaiban a Hosszú távon a legkedvezıbb áron! szlogennel népszerősítette-e az általa forgalmazott a) Ramipril 1a Pharma elnevezéső 2,5; 5 és 10 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, b) Probitor elnevezéső 20 mg-os 14, illetve 28 db-os kiszereléső kapszulát, c) Felodipin 1a Pharma elnevezéső 5 és 10 mg-os 30 db-os kiszereléső retard filmtablettát, d) Amlodipin 1a Pharma elnevezéső 5 és 10 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, e) Simvastatin 1a Pharma elnevezéső 20, 30 és 40 mg-os 30 db-os kiszereléső filmtablettát, f) Metoprolol Z 1a Pharma elnevezéső 50, 100 és 150 mg-os 30 db-os kiszereléső retard filmtablettát, g) Enalapril 1a Pharma elnevezéső 5, 10 és 20 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, h) Glimepirid 1a Pharma elnevezéső 1, 2, 3, 4 és 6 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, i) Metformin 1a Pharma megnevezéső 850 mg-os 30 és 180 db-os kiszereléső tablettát. A GVH tudomására jutott, hogy az 1A Pharma promóciós anyagaiban a Probitor megnevezéső 20 mg-os 14, illetve 28 db-os kiszereléső kapszulájáról azt állította, hogy a legolcsóbb omeprazol készítmény. Az eljárás alá vont vállalkozás a fentiekben részletezett magatartásával vélelmezhetıen megsértette a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseit. (Vj-154/2007/1-3.) 2. A versenyfelügyeleti eljárás során beszerzett információk és dokumentumok alapján a GVH valószínősítette, hogy a vizsgálattal érintett magatartásnak a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: eljárás alá vont, eljárás alá vont vállalkozás, illetve Sandoz) is részese, ezért december 19-én a versenyfelügyeleti eljárásba a Sandozt ügyfélként bevonta. (Vj-154/2007/26.) II. Az eljárás alá vontak 3. Az 1A Pharma GmbH-t 1997 márciusában alapították, tevékenysége különféle gyógyszerek gyártása és forgalmazása. A társaság alaptıkéje euró. A vállalkozás a magyar piacon orvoslátogatók nélkül, tájékoztató anyagok és fizetett hirdetések segítségével ismerteti meg az orvosokat és gyógyszerészeket készítményeivel. Az 1A Pharma a versenyfelügyeleti eljárásban érintett gyógyszer készítményeinek magyarországi engedélyeztetését, értékesítését és népszerősítését a Sandoz végzi 2006 ıszétıl. (Vj- 154/2007/23.) 4. A Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot 1997 végén alapították. Tulajdonosai a Novartis Pharma AG és a Novartis AG svájci vállalatok. Fıtevékenysége gyógyszergyártás és forgalmazás. A vállalkozás gyógyszerkészítmények magyarországi bejegyzésével, forgalomba hozatalával, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. A vállalkozás neve 2005 októbere elıtt Hexal Hungária Kereskedelmi Kft. volt. A belföldi értékesítés utáni nettó árbevétele 2006-ban 5,583 milliárd forint volt. (Vj-154/2007/50.) (A Sandoznak az 1 A Pharma-val kötött megállapodás alapján, kizárólag az eljárásban érintett gyógyszerek értékesítésébıl az érintett idıszak alatt származott bevételére vonatkozó adatait a Vj-154/2007/40. számú irat tartalmazza.) III. A vizsgált magatartás 5. Az 1A Pharma egyebek mellett az 1. pontban felsorolt generikus gyógyszereket is gyártja, illetve forgalmazza. (Vj-154/2007/20.) szeptembere és 2007 augusztusa között orvosok, gyógyszerészek számára készült különbözı kiadványokban fizetett hirdetések jelentek meg, illetve az eljárás alá vontak DM levelekben és gyógyszertári megrendelılapokon, illetve egyéb tájékoztató anyagokban az általuk forgalmazott termékekrıl tájékoztatást adtak. 2. oldal GVH VERSENYTANÁCS

3 7. Az 1A Pharma és a Sandoz - háromféle hatáserısségő (2,5, 5 és 10 mg) 30 db-os kiszereléső Ramipril 1A Pharma tablettát forgalmaz 2007 februárja óta, - kétféle hatáserısségő (5 és 10 mg), 30 db-os kiszereléső Felodipin 1A Pharma retard kapszulát forgalmaz februárja óta, - kétféle hatáserısségő (5 és 10 mg), 30 db-os kiszereléső Amlodipin 1A Pharma tablettát forgalmaz 2006 januárja óta, - háromféle hatáserısségő (20, 30 és 40 mg), 30 db-os kiszereléső Simvastatin 1A Pharma filmtablettát forgalmaz 2005 óta, - háromféle hatáserısségő (50, 100 és 200 mg), 30 db-os kiszereléső METOPROLOL Z 1A Pharma filmtablettát forgalmaz 2006 óta, - háromféle hatáserısségő (5, 10 és 20 mg), 30 db-os kiszereléső Enalapril 1A Pharma filmtablettát forgalmaz 2005 márciusa óta, - ötféle hatáserısségő (1, 2, 3, 4 és 6 mg ) 30 db-os kiszereléső Glimepirid 1A Pharma tablettát forgalmaz 2006 óta, mg-os hatáserısségő Metformin 1 A Pharma tablettát forgalmaz 30 db-os és 120 db-os kiszerelésben. 8. Az eljárás alá vontak a különféle szakmai lapokban, illetve kiadványokban ( Háziorvos Továbbképzı Szemle címő folyóirat, Gyógyszerész Továbbképzés címő folyóirat, Pirulatrend címő patikák számára készült gazdasági magazin, Orvostovábbképzı Szemle címő folyóirat, Kardiológiai Útmutató címő kiadvány, Patika Tükör elnevezéső ingyenes egészségügyi havilap, Magyar Belorvosi Archívum címő kiadvány, European Journal of Gastroenterology címő folyóirat) a termékkel kapcsolatban tájékoztatást jelentettek meg. A reklámok és tájékoztató anyagok 2006 szeptemberétıl egy éven át egyebek mellett az alábbi kijelentést is tartalmazták: Hosszú távon a legkedvezıbb áron! (Vj-154/2007/50.) A hirdetések pontos megjelenését az 1. számú melléklet tartalmazza. (Lásd még Vj-154/2007/18. számú iratot.) 9. Háziorvos Továbbképzı Szemle példányban, a Gyógyszerész Továbbképzés 5000 példányban, a Pirulatrend 2500 példányban, Orvostovábbképzı Szemle (különszáma) példányban, a Kardiológiai Útmutató 4000 példányban, a Magyar Belorvosi Archívum 8000 példányban, a Patika Tükör példányban jelent meg. 10. Az eljárás alá vontak a Probitor megnevezéső 20 mg-os 14, illetve 28 db-os kiszereléső termékrıl a Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat számában az állították, hogy A legolcsóbb omeprazol készítmény. (Vj-154/2007/18. számú irat 6. számú melléklet.) (Az 1A Pharma által elıállított és forgalmazott 28 db-os, illetve 14 db-os kiszereléső Omeprazol 1 a Parma megnevezéső kapszula 2007 februárjáig Probitor néven volt forgalomban. A készítmény forgalmazója 2006 júniusáig a Sandoz volt. Vj- 154/2007/ szám melléklet.) 11. A 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között a szaklapokban megjelentetett hirdetéseken kívül az egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek) számára küldött DM leveleiben és a patikai megrendelılapokon, illetve egyéb tájékoztató anyagok segítségével is népszerősítették a fenti gyógyszerkészítményeket a kifogásolt Hosszú távon a legkedvezıbb áron! kijelentéssel. (Vj-154/2007/18. és Vj-154/2007/31.) A különbözı promóciós anyagokat a Sandoz közvetlen megbízása alapján juttatták el a küldemények címzettjei számára. Az eljárásban érintett reklámanyagok 5500 háziorvoshoz, 2400 gyógyszertárba, 600 gasztroenterológushoz, 2150 kardiológushoz, 3200 belgyógyászhoz, 1620 nıgyógyászhoz és 470 urológushoz jutottak el. A szórólapokat, patikai megrendelıket, készlet információs leveleket és reklámanyagokat a Sandoz bocsátotta a terjesztést végzı cég rendelkezésére és a terjesztés ellenértékét is a Sandoz fizette ki. (Az érintett célcsoporthoz 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között eljutatott promóciós anyagokra és a terjesztésükért fizetett összegekre vonatkozó adatokat a Vj-154/2007/18. számú irat 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.) 3. oldal GVH VERSENYTANÁCS

4 12. Az eljárás alá vontak szakmai kiállításon is népszerősítették az eljárásban érintett megállapításokkal az 1A Pharma gyógyszereket. (Vj-154/2007/49.) A rendezvények helyszínérıl, azok idıpontjáról nem áll rendelkezésére információ. 13. Az 1A Pharma Németországban is folytatott reklámkampányt termékeinek értékesítéséhez kapcsolódóan. A német hirdetések a hosszú távon nincs jobb ajánlat kijelentést tartalmazták. (Vj-154/2007/52.) 14. Az 1A Pharma és a Sandoz október végén Szolgáltatási és Disztribúciós Megállapodás -t kötött. A hirdetések megjelenését a Sandoz rendelte meg és a Sandoz bocsátotta a szerkesztıségek rendelkezésére a megjelentetni kívánt reklámanyagokat. A hirdetések megjelenéséért is a Sandoz fizetett. A vizsgált gyógyszereket a Sandoz az 1A Pharmától megvásárolta, majd továbbértékesítette. (Vj-154/2007/29. és lásd még Vj- 154/2007/51-52.) 15. A vizsgált termékek árait a piac változásának megfelelıen folyamatosan módosulnak. Az 1A Pharma termékei a piacon az alacsony áru termékek közé tartoznak. (Vj-154/2007/49. melléklet) 16. A Vj-154/2007/20. számú irat tartalmazza a vizsgált termékek és helyettesítıik - Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál nyilvántartott hivatalos - bruttó árait a július 1-je és szeptember 1-je közötti idıszakban. (A táblázat értelmezésével kapcsolatban lásd még a Vj-154/2007/30. és Vj-154/2007/35. számú iratokat.) Az OEP által az eljárásban érintett és a velük azonos hatóanyag tartalmú támogatott gyógyszerek szeptember és augusztusa közötti árváltozására vonatkozó adatokat a 2. melléklet tartalmazza. A hatóanyagonként szétbontott táblázatokban azok az idıpontok szerepelnek, amikor árváltozás következett be az adott gyógyszerkészítménynél. IV. A vizsgált piac néhány jellemzıje 17. Az eljárás alá vontak magatartása a nyilvánvaló helyettesítés miatt - a gyógyszerforgalmazás magyarországi kiskereskedelmi piacát érintette az adott hatóanyag szegmenseken. 18. A magyar gyógyszerpiacon jelenleg több mint 200 gyógyszergyártó, illetve forgalmazó van jelen. 19. Ramipril hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 11 gyártó forgalmaz. A ramipril az ún. angiotenzin konvertáló enzim (ACE)-inhibitorok családjába tartozik, magas vérnyomás, valamint bizonyos szív- és vesebetegségek kezelésére, továbbá azok szövıdményeinek (pl. infarktus, agyvérzés) megelızésére szolgál. 20. Omeprazol hatóanyagú gyógyszert Magyarországon nyolc vállalkozás forgalmaz. Az készítmények mindegyike 20 mg hatóanyagot tartalmaz. A gyógyszerek különbözı eredető nyombélfekély, gyomorfekély, gyomorsósav nyelıcsıbe történı visszafolyása okozta nyelıcsıgyulladás, a hasnyálmirigy fokozott gyomorsavtermeléssel járó betegségeinek kezelésére szolgál. 21. Felodipin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon hat vállalkozás forgalmaz. A felodipin a kálcium-antagonistáknak nevezett hatóanyag csoportba tartozik. A gyógyszerek a kisebb vérerek tágításával csökkentik a vérnyomást, de nem befolyásolják hátrányosan a szív mőködését, így a magas vérnyomás kezelésére szolgálnak. A készítmények a Triasyn készítmény kivételével, mely egy kombinált készítmény, egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. 22. Amlodipin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 12 gyártó forgalmaz. Az amlodipindihidropiridin vegyület az ún. kalcium-csatorna blokkoló gyógyszerek csoportjába tartozik, gátolja a kalcium szívizomsejtekbe és érfalba történı beáramlását. A készítmény a magas vérnyomás kezelésére alkalmas, önmagában vagy szükség esetén más gyógyszerekkel kombinálva. Az érfal simaizomzatának ellazításával megkönnyíti a véráramlást az erekben, ezáltal csökken a vérnyomás. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 28 és 30 darabos. 4. oldal GVH VERSENYTANÁCS

5 23. Simvastatin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 10 gyártó forgalmaz. A simvastatin az ún. HMG-CoA-reduktáz enzimgátlók csoportjába tartozó vegyület, amely csökkenti a vér koleszterin- és trigliceridszintjét ( vérzsír-szintjét ). A koszorúér-betegségben a koleszterinszint csökkentése meghosszabbítja a betegek élettartamát, mérsékli a szívroham kockázatát, csökkenti a szívizomzat vérellátását növelı mőtéti beavatkozás szükségességét, továbbá lassítja az érelmeszesedés elhatalmasodását. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 30 darabos. 24. Mezoprolol hatóanyagú gyógyszert Magyarországon öt vállalkozás forgalmaz. A hatóanyag az ún. β-blokkoló szerek csoportjába tartozik, azon belül is a szelektív β1- blokkolók közé. A gyógyszerek különbözı eredető magas vérnyomás-betegség, magas vérnyomás következtében fellépı komplikációk, stressz és/vagy terhelés okozta szívtáji szorító érzések, valamint agyi vérkeringési zavarok megelızésére és kezelésére szolgálnak. Az originális készítmény mellett a Sandoz és az 1 A Pharma által forgalmazott készítmény tartalmazza a hatóanyagot szukcinát sóval kombináltan, amely egyenletesebb felszívódást biztosít a készítménynek. A metoprolol hatóanyagot tartalmazó fenti készitmények közül csak a Betaloc ZoK, Metoprolol Z Hexal és a Metoprolol Z 1 a Pharma készítmények helyettesíthetıek és egyenértékőek egymással. 25. Enalapril hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 8 gyártó forgalmaz. A készítmény a magas vérnyomás és szívelégtelenség kezelésére szolgál. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 28 darabos és 30 darabos. 26. Glimepirid hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 10 gyártó forgalmaz. A készítmények a 2. típusú diabétesz (nem inzulinfüggı cukorbetegség) kezelésére alkalmas, amennyiben a diéta, a mozgás és a testtömeg-csökkentés önmagában nem elegendı vércukorszint csökkentésére. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 30 darabos. 27. Metformin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon hat vállalkozás forgalmaz. A készítmények a 2. típusú diabétesz (nem inzulinfüggı cukorbetegség) kezelésére alkalmas, amennyiben a diéta, a mozgás és a testtömeg-csökkentés önmagában nem elegendı vércukorszint csökkentésére. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága változó, általában 30 és 120 darabos darabos, de forgalomban van 60 és 100 db-os kiszereléső készítmény is. 28. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) nyilvántartása szerint az omeprazolum hatóanyagot az 1a Pharma Omeprazol (korábbi nevén: Probitor) nevő terméke mellett még további tíz gyógyszer tartalmazza. (Vj-154/2007/10.) 29. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MAGYOSZ) Kommunikációs Etikai Bizottsága eljárást kezdeményezett az 1A Pharma ellen a Patika magazin júniusi borítóján megjelent hirdetéssel kapcsolatban, mert az Etikai Bizottság szerint az Etikai Kódex 3. paragrafusába ütközött az 1A Pharma magatartása. Az 1A Pharma július 10-i levele szerint - az eljárás jogosságát vitatva ugyan, de jelezte, a legkezdvezıbb fordulatot kivette a tájékoztatásból. (Vj-154/2007/11. számú irat 5-6. melléklete.) V. Az eljárás alá vontak álláspontja 30. Az 1A Pharma nyilatkozatában elismerte, hogy a vállalkozásoknak promóciós tevékenységük során csak különös körültekintés mellett szabad használniuk a felsıfokú jelzıket. Megítélése szerint önmagában a felsıfokú jelzı használata csak akkor minısül jogellenesnek, ha az érintett vállalkozás azt tanulmányokkal és kimutatásokkal nem tudja kellıen igazolni. Álláspontja szerint az eljárásban érintett megállapításokat a fizetett hirdetések közzétételekor és az egészségügyi dolgozók részére közvetlenül eljuttatott reklámanyagokban a valóságnak megfelelıen szerepeltették. 5. oldal GVH VERSENYTANÁCS

6 A Hosszú távon a legkedvezıbb áron! szlogen egy olyan idıbeni elemre is utal, amelybıl eredıen nem szükségszerő, hogy a legkedvezıbb ár feltétele a gyógyszerek reklámozási ideje alatt folyamatosan fennáll. A szlogen értelmezése során nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a vényköteles és támogatott gyógyszerek jelenlegi árképzési rendszere lehetıvé teszi, hogy az egyes termékek árai havonként változzanak, ebbıl eredıen árszintjükre vonatkozóan csak tendenciák és nem tények állapíthatók meg. A kijelentés tehát egy tendenciát jelez az eljárás alá vont által forgalmazott termékek, valamint a versenytársak termékeinek az árszínvonala között. Álláspontja szerint a hirdetések szövege akként összegezhetı, hogy az érintett termékek felírása egy adott indikációs csoport vonatkozásában egy megfelelıen adott idıtartamot és felírási gyakoriságot alapul véve ár szempontjából a fogyasztó számára legkedvezıbb helyzetet eredményezi. A Probitor kapszulára vonatkozóan feltüntetett legolcsóbb omeprazol kijelentés, ezzel szemben egy olyan állítás, amely az azonos hatóanyagú termékek esetében azok árainak összevetésével egyértelmően igazolható vagy cáfolható. Folyamatosan arra törekszik, hogy az által forgalmazott gyógyszerekhez a fogyasztók kifejezetten alacsony áron juthassanak hozzá. Ez összhangban van azzal a célkitőzéssel, hogy az átalakított állami támogatási rendszer a költségkímélı gyógyszereket részesítse elınyben. Az eljárásban érintett reklámozási gyakorlatával 2007 augusztusában annak hatására hagyott fel, hogy a MAGYOSZ Kommunikációs Etikai Bizottsága eljárást kezdeményezett ellene. (Vj-154/2007/11.) A MAGYOSZ a Patika Tükör egészségügyi havi lap borítólapján szereplı felsıfokú jelzı használata miatt felhívta az 1A Pharma figyelmét az akkor érvénybe lévı Etikai Kódex 3.11 pontjára, mely szerint Túlzó, általánosító állításokat nem szabad tenni, és a felsıfok használata tilos, kivéve a termékekkel kapcsolatos valamely egyértelmő tény leírásakor (pl. legelsı). Válaszlevelében az 1A Pharma arról tájékoztatta a MAGYOSZ-t, hogy az érintett hirdetés nem tartalmaz túlzó megállapítást, ugyanis a legkedvezıbb kifejezés használata tényszerő számításokon illetve ár-összehasonlításon alapul. Az elıbbiek ellenére a vállalkozás úgy döntött, hogy a továbbiakban promóciós anyagaikban a legkedvezıbb jelzıt nem használják. Döntésüket azzal indokolták, hogy bár megítélésük szerint az általuk tanúsított magatartás nem ütközik az etikai szabályokba, szeretnék még a jogsértés gyanúját is elkerülni. (Vj-154/2007/18.) (A MAGYOSZ Etikai Kódex -ét a Vj- 154/2007/43. számú ügyirat tartalmazza.) Álláspontja szerint jogszerő és állításait tekintve tényszerően igazolható reklámgyakorlatot folytatott. A Legolcsóbb Omeprazol állítással kapcsolatban elıadta, hogy az általa becsatolt áradatokból egyértelmően kitőnik, hogy a ténylegesen forgalmazott omeprazol hatóanyagú készítmények közül a Probitor megnevezéső készítmény került a legkedvezıbb áron forgalomba. Ez alól egyetlen kivétel volt az eljárásban érintett idıszak alatt, amikor adminisztrációs tévedés következtében a Probitor termék ára egy másik, a Sandoz által forgalmazott termék áraként került meghatározásra, azonban ez késıbb korrigálásra került. Az eljárás alá vont legolcsóbb omeprazol szlogent reklámanyagaiban 2007 januárja és augusztusa között alkalmazta. A Hosszú távon a legkedvezıbb áron szlogen kapcsán a fentiekkel megegyezı védekezést adott elı. (Vj-154/2007/11.) Elıadta, hogy az általa beküldött, az eljárásban érintett gyógyszerek, illetve a velük azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények 2006 szeptembere és 2007 augusztusa közötti árára vonatkozó adatokat tartalmazó táblázatokat az OEP honlapján közölt áradatokból állították összes. Az OEP minden hónapban közzé teszi a támogatott gyógyszerek aktuális árait. Véleménye szerint az OEP honlapon közölt árak a hivatalosak. Elıadta, hogy a gyógyszerforgalmazással foglalkozó társaságoknak a honlapon közölt adatokat havonta kell ellenırizniük és hibásan közölt adatok észlelése esetén azt jelezniük kell az OEP felé. 6. oldal GVH VERSENYTANÁCS

7 Felhívta a vizsgálat figyelmét arra, hogy a gyógyszerkészítmények árának vizsgálatánál kizárólag a napi terápiás költség (NTK) adatok szolgálhatnak annak eldöntésére, hogy melyik volt az adott idıszakban a legkedvezıbb árú készítmény. Ilyen NTK adatokat az OEP legelıször 2007 júniusában közölt. Álláspontja szerint a termelıi árak összehasonlítása nem ad valós képet, és a különbözı kiszerelési nagyságok (28db/30db/60db/100db/120db) miatt megtévesztı és téves következtetésekre vezethet. A valós árinformációkhoz a gyógyszer bruttó fogyasztói árát el kell osztani a terápiás napok számával, ez az adat adja meg a napi terápiás költségét minden egyes készítménynél. Véleménye szerint az adott hatóanyagcsoporton belül az adott hatáserısségeket is össze kell vetni. Például egy 20 mg-os készítmény NTK-ját egy másik 20 mg-os készítmény NTK-jával összevetve kapunk pontos értéket. (Vj- 154/2007/30.) Elıadta, hogy maga határozza meg a Magyarországon forgalmazott gyógyszerkészítményeinek az árát. Az árak kialakításánál a hazai gyógyszerpiaci mozgásokat, az azonos hatóanyagú, hatáserısségő és csomagolási egységő versenytársi termékek árát és az adott készítmények napi terápiás költségét veszi figyelembe. Hivatkozott a Versenytanács gyakorlatára, amely szerint a nagyobb szakértelmő fogyasztók vonatkozásában a fogyasztói ismeretek magasabb szintje vehetı alapul a hirdetések esetleges megtévesztı jellegének megítélésekor. Jelezte, az eljárásban érintett megállapításokat az 1A Pharma promóciós anyagaiban szeptembertıl nem használja, és ismételt használatukat sem tervezi. Jogsértés hiányában a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését kérte. (Vj-154/2007/33.) 31. A Sandoz elıadta (Vj-154/2007/29.), hogy az 1A Pharma részére adminisztrációs és nagykereskedelmi segítséget nyújt, melynek keretében a német gyártó cég instrukciói alapján az 1A Pharma gyógyszerek magyarországi népszerősítését végzi, különbözı reklámanyagok beszerzésével, illetve azok célközönséghez történı eljuttatásával. A gyógyszerkészítmények népszerősítésével kapcsolatos marketingstratégiai döntéseket az 1A Pharma hozta meg. Az eljárásban érintett szlogeneket tartalmazó reklámanyagok nem a Sandoz, hanem az 1A Pharma instrukciói alapján készültek. A promóciós anyagokban szereplı megállapításokkal kapcsolatos egyeztetések minden esetben személyesen történtek, melyek során a Sandoz szerepe tanácsadásra korlátozódott. Jelezte, hogy amint tudomásukra jutott, hogy a MAGYOSZ eljárás kezdeményezett az eljárásban érintett szlogennel kapcsolatban, azonnal intézkedtek a vizsgálatban érintett marketingtevékenység megszőntetése érdekében, annak ellenére, hogy nem értettek egyet a felmerült jogi aggályokkal. Álláspontja szerint az 1A Pharma az eljárásban érintett promóciója során tényszerően igazolható reklámgyakorlatot folytatott és a Sandoz jogszerőtlen közremőködése sem állapítható meg. Egyetért az 1A Pharma versenyfelügyelet eljárásra vonatkozó jogi álláspontjával. Mivel az 1A Pharma gyakorlatához hasonló marketingtevékenységet nem végzett, ilyen irányú gyakorlat jogszerőtlensége vele szemben fel sem merülhet. Jelezte, hogy amikor az 1A Pharma értesült az esetleges jogsértésrıl, az 1A Pharma azonnal intézkedett a vizsgálatban szereplı marketingtevékenység megszüntetése érdekében annak fenntartásával, hogy nem osztja a kérdéses reklámanyagokkal kapcsolatban felmerült jogi aggályokat. (Vj-154/2007/50.) VI. Jogi háttér 32. A Tpvt. 8. (1) bekezdésének elsı mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minısül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon 7. oldal GVH VERSENYTANÁCS

8 állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzıvel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. 33. A Tpvt. 9. -a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetıleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. 34. A Tpvt. 77. (1) bekezdés d) és i) pontjai szerint a versenytanács megállapíthatja a vizsgált magatartás törvénybe ütközését, illetve azt, hogy a magatartás nem ütközik a törvénybe. 35. A Tpvt ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki e törvény rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás elızı üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A (3) bekezdés szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértı állapot idıtartamára, a jogsértéssel elért elınyre, a jogsértı felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítı együttmőködı magatartására, a törvénybe ütközı magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg. VII. A versenytanács döntése 36. A versenytanács megállapítja, hogy a vizsgált tájékoztatás az érintett termékekre vonatkozó piacelsıségi állításokat fogalmazott meg a Hosszú távon a legkedvezıbb áron! és a legolcsóbb omeprazol kijelentések közreadásával. 37. A Versenytanács következetes gyakorlata szerint a termék ára a termék lényeges tulajdonsága. 38. A szakmai felhasználóknak szóló tájékoztatások versenyjogi megítélése elkülönül a speciális szakismerettel nem rendelkezı fogyasztókétól. Az orvosok, és gyógyszerészek számára készült tájékoztatások esetén a megtéveszthetıség mércéjét a GVH a laikus fogyasztókéhoz képest magasabbra helyezi, figyelembe véve a szakmai fogyasztói kör speciális szaktudását. Az ár kérdése azonban a versenytanács szerint nem olyan szakmai kérdés, amely alapján a jelen eljárásban vizsgált magatartás vonatkozásában indokolt lenne e különbségtétel. Bár az árakat ellenırizni lehet, a versenytanács következetes gyakorlata szerint a vállalkozások egyoldalúan nem háríthatják át az információszerzés terheit a fogyasztókra különösen olyan helyzetben, amikor az információszerzés költsége számukra lényegesen alacsonyabb. 39. A piaci szereplık közötti folyamatos árversenyt jól szemlélteti az azonos hatóanyagú készítmények árváltozásait tartalmazó táblázat a 2. számú mellékletben. A 2. számú melléklet adataiból kiderül, hogy az omeprazol, glimepirid, a metoprolol, az amlodipin, a felodipin, a ramipril, a metformin és a simvastatin hatóanyag tartalmú készítmények esetében a vizsgált idıszakban (azaz 2006 szeptembere és 2007 szeptembere között) több alkalommal elıfordult, hogy az eljárás alá vontak által forgalmazott és reklámozott termékeknél voltak olcsóbb gyógyszerek. (A 2. számú mellékletben a zöld cellák jelzik az olcsóbb termékek árait az adott idıszakban, illetve a sárga cellák jelzik az azonos áru termékeket.) 40. A versenytanács szerint a rendelkezésre álló adatok alapján - melyek hitelességét és valódiságát az eljárás alá vontak sem vonták kétségbe megállapítható, hogy a vizsgált idıszakban az eljárás alá vontak által gyártott, forgalmazott és reklámozott termékek nem voltak mindig a legolcsóbbak, így nem megalapozottak a vizsgált egy év alatt a termékekkel kapcsolatban tett azon kijelentések, hogy azok a legolcsóbbak, vagy hosszú távon a legkedvezıbb árúak és ezért az eljárás alá vontak magatartása a Tpvt. 8. (2) bekezdésének a) pontjába ütközik. 41. A Enalapril tablettával kapcsolatos tájékoztatás vonatkozásában a versenytanács a rendelkezésre álló adatok alapján (lásd a 2. számú mellékletet) megállapította, hogy a 8. oldal GVH VERSENYTANÁCS

9 szóban forgó terméknél nem volt a vizsgált idıszakban olcsóbb versenytársi termék, így a versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a Tpvt. 77. (1) bekezdés i) pontja szerint megállapítható, az eljárás alá vontak magatartása a vizsgált idıszakban nem ütközött a törvény hivatkozott rendelkezéseibe. 42. A versenytanács szerint a Sandoz és az 1A Pharma együttes felelıssége kétséget kizáróan megállapítható. Ezt támasztja alá a két vállalkozás között létrejött megállapodás (lásd a fent 11. és 14. pontokat), az eljárás alá vontak nyilatkozatai (lásd a fenti pontokat), valamint a vizsgálat során feltárt magatartásuk is. (Vj-154/2007/29. és lásd még Vj- 154/2007/51-52.) 43. A versenytanács a jogsértés Tpvt. 77. (1) bekezdés d) pontja alapján történı megállapítása mellett a Tpvt a alapján bírság kiszabását is indokoltnak tartotta az eljárás alá vontakkal szemben. A versenytanács ugyan a kifogásolt magatartást (megalapozatlan elsıbbségi kijelentés használata) általában komolyan szankcionálja, jelen eljárásban a bírság meghatározásakor jelentıs mértékő enyhítı körülményként vette figyelembe az eljáró versenytanács, hogy az eljárás alá vontak a kifogásolt magatartást a versenyfelügyeleti eljárás megindítását megelızıen abbahagyták, illetve jelezték, hogy a jövıben nem kívánnak élni a kifogásolt kijelentésekkel reklámjaikban. A versenytanács hasonlóan vette figyelembe azt is, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az eljárás alá vontak valóban igyekeztek a vizsgált idıszakban termékeik árait a legalacsonyabb szinten tartani. 44. A fentiek alapján a versenytanács a rendelkezı résznek megfelelıen határozott. VIII. Egyéb kérdések 45. A GVH hatásköre a Tpvt án, illetékessége a Tpvt án alapul. E rendelkezések értelmében a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden olyan versenyfelügyeleti ügyben, amely nem tartozik bíróság (86. ) hatáskörébe, illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed. 46. A bírság befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt vállalkozás nevét, valamint a befizetés jogcímét (bírság). 47. A bírságot a határozat kézhezvételétıl számított harminc napon belül kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a határozattal szemben terjesztettek-e elı keresetet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 110. (1) bekezdésének a) pontja szerint a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig a Versenytanács nem foganatosíthatja. 48. A Ket ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidıre eleget nem tevı késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (3) bekezdés szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Ennek ellentételezéseként a Tpvt ának (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az eljáró versenytanács határozata jogszabályt sértett és ennek következtében az ügyfélnek igénye keletkezik a bírság visszatérítésére, a visszatérítendı összeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelı kamatot is meg kell téríteni. 49. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt ának (1) bekezdése biztosítja. Budapest, május oldal GVH VERSENYTANÁCS