V E R S E N Y T A N Á C S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V E R S E N Y T A N Á C S"

Átírás

1 V E R S E N Y T A N Á C S Vj-154/2007/58. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a 1 A Pharma GmbH (Oberhaching.) I. rendő és a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) II. rendő eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi határozatot. A versenytanács megállapítja, hogy az 1 A Pharma GmbH és a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaság a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között, amikor tájékoztató és reklámanyagaikban a Ramipril 1a Pharma, Probitor, Felodipin 1a Pharma, Amlodipin 1a Pharma, Simvastatin 1a Pharma, Metoprolol Z 1a Pharma, Glimepirid 1a Pharma, Metformin 1a Pharma elnevezéső termékekkel kapcsolatban a hosszú távon a legkedvezıbb áron, valamint a Probitor elnevezéső termékkel kapcsolatban a legolcsóbb omeprazol kijelentéseket tették. A versenytanács megállapítja, hogy az Enalapril 1a Pharma elnevezéső termékkel kapcsolatos tájékoztatás nem ütközik a törvénybe. A versenytanács kötelezi az 1 A Pharma GmbH-t és a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot 1 millió - 1 millió (azaz egymillió-egymillió) forint bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal számú bírságbevételi számlájára kötelesek befizetni. Az eljárás alá vontak a határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtıl számított 30 napon belül a Fıvárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik. Indokolás I. Az eljárás megindítása 1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) szeptember 24-én a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló - többször módosított évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. (1) bekezdésének és a 70. (1) bekezdésének együttes alkalmazása alapján versenyfelügyeleti eljárást indított az 1A Pharma GmbH (a továbbiakban: eljárás alá vont, eljárás alá vont vállalkozás, illetve 1A Pharma) ellen annak megállapítására, hogy az 1A Pharma 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között orvosok, gyógyszerészek számára készült hirdetéseiben, valamint a 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 5. TELEFON: FAX:

2 számukra küldött DM leveleiben és a gyógyszertári megrendelılapokon, illetve egyéb tájékoztató anyagaiban a Hosszú távon a legkedvezıbb áron! szlogennel népszerősítette-e az általa forgalmazott a) Ramipril 1a Pharma elnevezéső 2,5; 5 és 10 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, b) Probitor elnevezéső 20 mg-os 14, illetve 28 db-os kiszereléső kapszulát, c) Felodipin 1a Pharma elnevezéső 5 és 10 mg-os 30 db-os kiszereléső retard filmtablettát, d) Amlodipin 1a Pharma elnevezéső 5 és 10 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, e) Simvastatin 1a Pharma elnevezéső 20, 30 és 40 mg-os 30 db-os kiszereléső filmtablettát, f) Metoprolol Z 1a Pharma elnevezéső 50, 100 és 150 mg-os 30 db-os kiszereléső retard filmtablettát, g) Enalapril 1a Pharma elnevezéső 5, 10 és 20 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, h) Glimepirid 1a Pharma elnevezéső 1, 2, 3, 4 és 6 mg-os 30 db-os kiszereléső tablettát, i) Metformin 1a Pharma megnevezéső 850 mg-os 30 és 180 db-os kiszereléső tablettát. A GVH tudomására jutott, hogy az 1A Pharma promóciós anyagaiban a Probitor megnevezéső 20 mg-os 14, illetve 28 db-os kiszereléső kapszulájáról azt állította, hogy a legolcsóbb omeprazol készítmény. Az eljárás alá vont vállalkozás a fentiekben részletezett magatartásával vélelmezhetıen megsértette a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseit. (Vj-154/2007/1-3.) 2. A versenyfelügyeleti eljárás során beszerzett információk és dokumentumok alapján a GVH valószínősítette, hogy a vizsgálattal érintett magatartásnak a Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: eljárás alá vont, eljárás alá vont vállalkozás, illetve Sandoz) is részese, ezért december 19-én a versenyfelügyeleti eljárásba a Sandozt ügyfélként bevonta. (Vj-154/2007/26.) II. Az eljárás alá vontak 3. Az 1A Pharma GmbH-t 1997 márciusában alapították, tevékenysége különféle gyógyszerek gyártása és forgalmazása. A társaság alaptıkéje euró. A vállalkozás a magyar piacon orvoslátogatók nélkül, tájékoztató anyagok és fizetett hirdetések segítségével ismerteti meg az orvosokat és gyógyszerészeket készítményeivel. Az 1A Pharma a versenyfelügyeleti eljárásban érintett gyógyszer készítményeinek magyarországi engedélyeztetését, értékesítését és népszerősítését a Sandoz végzi 2006 ıszétıl. (Vj- 154/2007/23.) 4. A Sandoz Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot 1997 végén alapították. Tulajdonosai a Novartis Pharma AG és a Novartis AG svájci vállalatok. Fıtevékenysége gyógyszergyártás és forgalmazás. A vállalkozás gyógyszerkészítmények magyarországi bejegyzésével, forgalomba hozatalával, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. A vállalkozás neve 2005 októbere elıtt Hexal Hungária Kereskedelmi Kft. volt. A belföldi értékesítés utáni nettó árbevétele 2006-ban 5,583 milliárd forint volt. (Vj-154/2007/50.) (A Sandoznak az 1 A Pharma-val kötött megállapodás alapján, kizárólag az eljárásban érintett gyógyszerek értékesítésébıl az érintett idıszak alatt származott bevételére vonatkozó adatait a Vj-154/2007/40. számú irat tartalmazza.) III. A vizsgált magatartás 5. Az 1A Pharma egyebek mellett az 1. pontban felsorolt generikus gyógyszereket is gyártja, illetve forgalmazza. (Vj-154/2007/20.) szeptembere és 2007 augusztusa között orvosok, gyógyszerészek számára készült különbözı kiadványokban fizetett hirdetések jelentek meg, illetve az eljárás alá vontak DM levelekben és gyógyszertári megrendelılapokon, illetve egyéb tájékoztató anyagokban az általuk forgalmazott termékekrıl tájékoztatást adtak. 2. oldal GVH VERSENYTANÁCS

3 7. Az 1A Pharma és a Sandoz - háromféle hatáserısségő (2,5, 5 és 10 mg) 30 db-os kiszereléső Ramipril 1A Pharma tablettát forgalmaz 2007 februárja óta, - kétféle hatáserısségő (5 és 10 mg), 30 db-os kiszereléső Felodipin 1A Pharma retard kapszulát forgalmaz februárja óta, - kétféle hatáserısségő (5 és 10 mg), 30 db-os kiszereléső Amlodipin 1A Pharma tablettát forgalmaz 2006 januárja óta, - háromféle hatáserısségő (20, 30 és 40 mg), 30 db-os kiszereléső Simvastatin 1A Pharma filmtablettát forgalmaz 2005 óta, - háromféle hatáserısségő (50, 100 és 200 mg), 30 db-os kiszereléső METOPROLOL Z 1A Pharma filmtablettát forgalmaz 2006 óta, - háromféle hatáserısségő (5, 10 és 20 mg), 30 db-os kiszereléső Enalapril 1A Pharma filmtablettát forgalmaz 2005 márciusa óta, - ötféle hatáserısségő (1, 2, 3, 4 és 6 mg ) 30 db-os kiszereléső Glimepirid 1A Pharma tablettát forgalmaz 2006 óta, mg-os hatáserısségő Metformin 1 A Pharma tablettát forgalmaz 30 db-os és 120 db-os kiszerelésben. 8. Az eljárás alá vontak a különféle szakmai lapokban, illetve kiadványokban ( Háziorvos Továbbképzı Szemle címő folyóirat, Gyógyszerész Továbbképzés címő folyóirat, Pirulatrend címő patikák számára készült gazdasági magazin, Orvostovábbképzı Szemle címő folyóirat, Kardiológiai Útmutató címő kiadvány, Patika Tükör elnevezéső ingyenes egészségügyi havilap, Magyar Belorvosi Archívum címő kiadvány, European Journal of Gastroenterology címő folyóirat) a termékkel kapcsolatban tájékoztatást jelentettek meg. A reklámok és tájékoztató anyagok 2006 szeptemberétıl egy éven át egyebek mellett az alábbi kijelentést is tartalmazták: Hosszú távon a legkedvezıbb áron! (Vj-154/2007/50.) A hirdetések pontos megjelenését az 1. számú melléklet tartalmazza. (Lásd még Vj-154/2007/18. számú iratot.) 9. Háziorvos Továbbképzı Szemle példányban, a Gyógyszerész Továbbképzés 5000 példányban, a Pirulatrend 2500 példányban, Orvostovábbképzı Szemle (különszáma) példányban, a Kardiológiai Útmutató 4000 példányban, a Magyar Belorvosi Archívum 8000 példányban, a Patika Tükör példányban jelent meg. 10. Az eljárás alá vontak a Probitor megnevezéső 20 mg-os 14, illetve 28 db-os kiszereléső termékrıl a Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat számában az állították, hogy A legolcsóbb omeprazol készítmény. (Vj-154/2007/18. számú irat 6. számú melléklet.) (Az 1A Pharma által elıállított és forgalmazott 28 db-os, illetve 14 db-os kiszereléső Omeprazol 1 a Parma megnevezéső kapszula 2007 februárjáig Probitor néven volt forgalomban. A készítmény forgalmazója 2006 júniusáig a Sandoz volt. Vj- 154/2007/ szám melléklet.) 11. A 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között a szaklapokban megjelentetett hirdetéseken kívül az egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek) számára küldött DM leveleiben és a patikai megrendelılapokon, illetve egyéb tájékoztató anyagok segítségével is népszerősítették a fenti gyógyszerkészítményeket a kifogásolt Hosszú távon a legkedvezıbb áron! kijelentéssel. (Vj-154/2007/18. és Vj-154/2007/31.) A különbözı promóciós anyagokat a Sandoz közvetlen megbízása alapján juttatták el a küldemények címzettjei számára. Az eljárásban érintett reklámanyagok 5500 háziorvoshoz, 2400 gyógyszertárba, 600 gasztroenterológushoz, 2150 kardiológushoz, 3200 belgyógyászhoz, 1620 nıgyógyászhoz és 470 urológushoz jutottak el. A szórólapokat, patikai megrendelıket, készlet információs leveleket és reklámanyagokat a Sandoz bocsátotta a terjesztést végzı cég rendelkezésére és a terjesztés ellenértékét is a Sandoz fizette ki. (Az érintett célcsoporthoz 2006 szeptembere és 2007 augusztusa között eljutatott promóciós anyagokra és a terjesztésükért fizetett összegekre vonatkozó adatokat a Vj-154/2007/18. számú irat 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.) 3. oldal GVH VERSENYTANÁCS

4 12. Az eljárás alá vontak szakmai kiállításon is népszerősítették az eljárásban érintett megállapításokkal az 1A Pharma gyógyszereket. (Vj-154/2007/49.) A rendezvények helyszínérıl, azok idıpontjáról nem áll rendelkezésére információ. 13. Az 1A Pharma Németországban is folytatott reklámkampányt termékeinek értékesítéséhez kapcsolódóan. A német hirdetések a hosszú távon nincs jobb ajánlat kijelentést tartalmazták. (Vj-154/2007/52.) 14. Az 1A Pharma és a Sandoz október végén Szolgáltatási és Disztribúciós Megállapodás -t kötött. A hirdetések megjelenését a Sandoz rendelte meg és a Sandoz bocsátotta a szerkesztıségek rendelkezésére a megjelentetni kívánt reklámanyagokat. A hirdetések megjelenéséért is a Sandoz fizetett. A vizsgált gyógyszereket a Sandoz az 1A Pharmától megvásárolta, majd továbbértékesítette. (Vj-154/2007/29. és lásd még Vj- 154/2007/51-52.) 15. A vizsgált termékek árait a piac változásának megfelelıen folyamatosan módosulnak. Az 1A Pharma termékei a piacon az alacsony áru termékek közé tartoznak. (Vj-154/2007/49. melléklet) 16. A Vj-154/2007/20. számú irat tartalmazza a vizsgált termékek és helyettesítıik - Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál nyilvántartott hivatalos - bruttó árait a július 1-je és szeptember 1-je közötti idıszakban. (A táblázat értelmezésével kapcsolatban lásd még a Vj-154/2007/30. és Vj-154/2007/35. számú iratokat.) Az OEP által az eljárásban érintett és a velük azonos hatóanyag tartalmú támogatott gyógyszerek szeptember és augusztusa közötti árváltozására vonatkozó adatokat a 2. melléklet tartalmazza. A hatóanyagonként szétbontott táblázatokban azok az idıpontok szerepelnek, amikor árváltozás következett be az adott gyógyszerkészítménynél. IV. A vizsgált piac néhány jellemzıje 17. Az eljárás alá vontak magatartása a nyilvánvaló helyettesítés miatt - a gyógyszerforgalmazás magyarországi kiskereskedelmi piacát érintette az adott hatóanyag szegmenseken. 18. A magyar gyógyszerpiacon jelenleg több mint 200 gyógyszergyártó, illetve forgalmazó van jelen. 19. Ramipril hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 11 gyártó forgalmaz. A ramipril az ún. angiotenzin konvertáló enzim (ACE)-inhibitorok családjába tartozik, magas vérnyomás, valamint bizonyos szív- és vesebetegségek kezelésére, továbbá azok szövıdményeinek (pl. infarktus, agyvérzés) megelızésére szolgál. 20. Omeprazol hatóanyagú gyógyszert Magyarországon nyolc vállalkozás forgalmaz. Az készítmények mindegyike 20 mg hatóanyagot tartalmaz. A gyógyszerek különbözı eredető nyombélfekély, gyomorfekély, gyomorsósav nyelıcsıbe történı visszafolyása okozta nyelıcsıgyulladás, a hasnyálmirigy fokozott gyomorsavtermeléssel járó betegségeinek kezelésére szolgál. 21. Felodipin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon hat vállalkozás forgalmaz. A felodipin a kálcium-antagonistáknak nevezett hatóanyag csoportba tartozik. A gyógyszerek a kisebb vérerek tágításával csökkentik a vérnyomást, de nem befolyásolják hátrányosan a szív mőködését, így a magas vérnyomás kezelésére szolgálnak. A készítmények a Triasyn készítmény kivételével, mely egy kombinált készítmény, egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. 22. Amlodipin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 12 gyártó forgalmaz. Az amlodipindihidropiridin vegyület az ún. kalcium-csatorna blokkoló gyógyszerek csoportjába tartozik, gátolja a kalcium szívizomsejtekbe és érfalba történı beáramlását. A készítmény a magas vérnyomás kezelésére alkalmas, önmagában vagy szükség esetén más gyógyszerekkel kombinálva. Az érfal simaizomzatának ellazításával megkönnyíti a véráramlást az erekben, ezáltal csökken a vérnyomás. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 28 és 30 darabos. 4. oldal GVH VERSENYTANÁCS

5 23. Simvastatin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 10 gyártó forgalmaz. A simvastatin az ún. HMG-CoA-reduktáz enzimgátlók csoportjába tartozó vegyület, amely csökkenti a vér koleszterin- és trigliceridszintjét ( vérzsír-szintjét ). A koszorúér-betegségben a koleszterinszint csökkentése meghosszabbítja a betegek élettartamát, mérsékli a szívroham kockázatát, csökkenti a szívizomzat vérellátását növelı mőtéti beavatkozás szükségességét, továbbá lassítja az érelmeszesedés elhatalmasodását. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 30 darabos. 24. Mezoprolol hatóanyagú gyógyszert Magyarországon öt vállalkozás forgalmaz. A hatóanyag az ún. β-blokkoló szerek csoportjába tartozik, azon belül is a szelektív β1- blokkolók közé. A gyógyszerek különbözı eredető magas vérnyomás-betegség, magas vérnyomás következtében fellépı komplikációk, stressz és/vagy terhelés okozta szívtáji szorító érzések, valamint agyi vérkeringési zavarok megelızésére és kezelésére szolgálnak. Az originális készítmény mellett a Sandoz és az 1 A Pharma által forgalmazott készítmény tartalmazza a hatóanyagot szukcinát sóval kombináltan, amely egyenletesebb felszívódást biztosít a készítménynek. A metoprolol hatóanyagot tartalmazó fenti készitmények közül csak a Betaloc ZoK, Metoprolol Z Hexal és a Metoprolol Z 1 a Pharma készítmények helyettesíthetıek és egyenértékőek egymással. 25. Enalapril hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 8 gyártó forgalmaz. A készítmény a magas vérnyomás és szívelégtelenség kezelésére szolgál. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 28 darabos és 30 darabos. 26. Glimepirid hatóanyagú gyógyszert Magyarországon 10 gyártó forgalmaz. A készítmények a 2. típusú diabétesz (nem inzulinfüggı cukorbetegség) kezelésére alkalmas, amennyiben a diéta, a mozgás és a testtömeg-csökkentés önmagában nem elegendı vércukorszint csökkentésére. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága 30 darabos. 27. Metformin hatóanyagú gyógyszert Magyarországon hat vállalkozás forgalmaz. A készítmények a 2. típusú diabétesz (nem inzulinfüggı cukorbetegség) kezelésére alkalmas, amennyiben a diéta, a mozgás és a testtömeg-csökkentés önmagában nem elegendı vércukorszint csökkentésére. A készítmények egymással helyettesíthetıek és egyenértékőek. A kiszerelések nagysága változó, általában 30 és 120 darabos darabos, de forgalomban van 60 és 100 db-os kiszereléső készítmény is. 28. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) nyilvántartása szerint az omeprazolum hatóanyagot az 1a Pharma Omeprazol (korábbi nevén: Probitor) nevő terméke mellett még további tíz gyógyszer tartalmazza. (Vj-154/2007/10.) 29. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MAGYOSZ) Kommunikációs Etikai Bizottsága eljárást kezdeményezett az 1A Pharma ellen a Patika magazin júniusi borítóján megjelent hirdetéssel kapcsolatban, mert az Etikai Bizottság szerint az Etikai Kódex 3. paragrafusába ütközött az 1A Pharma magatartása. Az 1A Pharma július 10-i levele szerint - az eljárás jogosságát vitatva ugyan, de jelezte, a legkezdvezıbb fordulatot kivette a tájékoztatásból. (Vj-154/2007/11. számú irat 5-6. melléklete.) V. Az eljárás alá vontak álláspontja 30. Az 1A Pharma nyilatkozatában elismerte, hogy a vállalkozásoknak promóciós tevékenységük során csak különös körültekintés mellett szabad használniuk a felsıfokú jelzıket. Megítélése szerint önmagában a felsıfokú jelzı használata csak akkor minısül jogellenesnek, ha az érintett vállalkozás azt tanulmányokkal és kimutatásokkal nem tudja kellıen igazolni. Álláspontja szerint az eljárásban érintett megállapításokat a fizetett hirdetések közzétételekor és az egészségügyi dolgozók részére közvetlenül eljuttatott reklámanyagokban a valóságnak megfelelıen szerepeltették. 5. oldal GVH VERSENYTANÁCS

6 A Hosszú távon a legkedvezıbb áron! szlogen egy olyan idıbeni elemre is utal, amelybıl eredıen nem szükségszerő, hogy a legkedvezıbb ár feltétele a gyógyszerek reklámozási ideje alatt folyamatosan fennáll. A szlogen értelmezése során nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a vényköteles és támogatott gyógyszerek jelenlegi árképzési rendszere lehetıvé teszi, hogy az egyes termékek árai havonként változzanak, ebbıl eredıen árszintjükre vonatkozóan csak tendenciák és nem tények állapíthatók meg. A kijelentés tehát egy tendenciát jelez az eljárás alá vont által forgalmazott termékek, valamint a versenytársak termékeinek az árszínvonala között. Álláspontja szerint a hirdetések szövege akként összegezhetı, hogy az érintett termékek felírása egy adott indikációs csoport vonatkozásában egy megfelelıen adott idıtartamot és felírási gyakoriságot alapul véve ár szempontjából a fogyasztó számára legkedvezıbb helyzetet eredményezi. A Probitor kapszulára vonatkozóan feltüntetett legolcsóbb omeprazol kijelentés, ezzel szemben egy olyan állítás, amely az azonos hatóanyagú termékek esetében azok árainak összevetésével egyértelmően igazolható vagy cáfolható. Folyamatosan arra törekszik, hogy az által forgalmazott gyógyszerekhez a fogyasztók kifejezetten alacsony áron juthassanak hozzá. Ez összhangban van azzal a célkitőzéssel, hogy az átalakított állami támogatási rendszer a költségkímélı gyógyszereket részesítse elınyben. Az eljárásban érintett reklámozási gyakorlatával 2007 augusztusában annak hatására hagyott fel, hogy a MAGYOSZ Kommunikációs Etikai Bizottsága eljárást kezdeményezett ellene. (Vj-154/2007/11.) A MAGYOSZ a Patika Tükör egészségügyi havi lap borítólapján szereplı felsıfokú jelzı használata miatt felhívta az 1A Pharma figyelmét az akkor érvénybe lévı Etikai Kódex 3.11 pontjára, mely szerint Túlzó, általánosító állításokat nem szabad tenni, és a felsıfok használata tilos, kivéve a termékekkel kapcsolatos valamely egyértelmő tény leírásakor (pl. legelsı). Válaszlevelében az 1A Pharma arról tájékoztatta a MAGYOSZ-t, hogy az érintett hirdetés nem tartalmaz túlzó megállapítást, ugyanis a legkedvezıbb kifejezés használata tényszerő számításokon illetve ár-összehasonlításon alapul. Az elıbbiek ellenére a vállalkozás úgy döntött, hogy a továbbiakban promóciós anyagaikban a legkedvezıbb jelzıt nem használják. Döntésüket azzal indokolták, hogy bár megítélésük szerint az általuk tanúsított magatartás nem ütközik az etikai szabályokba, szeretnék még a jogsértés gyanúját is elkerülni. (Vj-154/2007/18.) (A MAGYOSZ Etikai Kódex -ét a Vj- 154/2007/43. számú ügyirat tartalmazza.) Álláspontja szerint jogszerő és állításait tekintve tényszerően igazolható reklámgyakorlatot folytatott. A Legolcsóbb Omeprazol állítással kapcsolatban elıadta, hogy az általa becsatolt áradatokból egyértelmően kitőnik, hogy a ténylegesen forgalmazott omeprazol hatóanyagú készítmények közül a Probitor megnevezéső készítmény került a legkedvezıbb áron forgalomba. Ez alól egyetlen kivétel volt az eljárásban érintett idıszak alatt, amikor adminisztrációs tévedés következtében a Probitor termék ára egy másik, a Sandoz által forgalmazott termék áraként került meghatározásra, azonban ez késıbb korrigálásra került. Az eljárás alá vont legolcsóbb omeprazol szlogent reklámanyagaiban 2007 januárja és augusztusa között alkalmazta. A Hosszú távon a legkedvezıbb áron szlogen kapcsán a fentiekkel megegyezı védekezést adott elı. (Vj-154/2007/11.) Elıadta, hogy az általa beküldött, az eljárásban érintett gyógyszerek, illetve a velük azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények 2006 szeptembere és 2007 augusztusa közötti árára vonatkozó adatokat tartalmazó táblázatokat az OEP honlapján közölt áradatokból állították összes. Az OEP minden hónapban közzé teszi a támogatott gyógyszerek aktuális árait. Véleménye szerint az OEP honlapon közölt árak a hivatalosak. Elıadta, hogy a gyógyszerforgalmazással foglalkozó társaságoknak a honlapon közölt adatokat havonta kell ellenırizniük és hibásan közölt adatok észlelése esetén azt jelezniük kell az OEP felé. 6. oldal GVH VERSENYTANÁCS

7 Felhívta a vizsgálat figyelmét arra, hogy a gyógyszerkészítmények árának vizsgálatánál kizárólag a napi terápiás költség (NTK) adatok szolgálhatnak annak eldöntésére, hogy melyik volt az adott idıszakban a legkedvezıbb árú készítmény. Ilyen NTK adatokat az OEP legelıször 2007 júniusában közölt. Álláspontja szerint a termelıi árak összehasonlítása nem ad valós képet, és a különbözı kiszerelési nagyságok (28db/30db/60db/100db/120db) miatt megtévesztı és téves következtetésekre vezethet. A valós árinformációkhoz a gyógyszer bruttó fogyasztói árát el kell osztani a terápiás napok számával, ez az adat adja meg a napi terápiás költségét minden egyes készítménynél. Véleménye szerint az adott hatóanyagcsoporton belül az adott hatáserısségeket is össze kell vetni. Például egy 20 mg-os készítmény NTK-ját egy másik 20 mg-os készítmény NTK-jával összevetve kapunk pontos értéket. (Vj- 154/2007/30.) Elıadta, hogy maga határozza meg a Magyarországon forgalmazott gyógyszerkészítményeinek az árát. Az árak kialakításánál a hazai gyógyszerpiaci mozgásokat, az azonos hatóanyagú, hatáserısségő és csomagolási egységő versenytársi termékek árát és az adott készítmények napi terápiás költségét veszi figyelembe. Hivatkozott a Versenytanács gyakorlatára, amely szerint a nagyobb szakértelmő fogyasztók vonatkozásában a fogyasztói ismeretek magasabb szintje vehetı alapul a hirdetések esetleges megtévesztı jellegének megítélésekor. Jelezte, az eljárásban érintett megállapításokat az 1A Pharma promóciós anyagaiban szeptembertıl nem használja, és ismételt használatukat sem tervezi. Jogsértés hiányában a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését kérte. (Vj-154/2007/33.) 31. A Sandoz elıadta (Vj-154/2007/29.), hogy az 1A Pharma részére adminisztrációs és nagykereskedelmi segítséget nyújt, melynek keretében a német gyártó cég instrukciói alapján az 1A Pharma gyógyszerek magyarországi népszerősítését végzi, különbözı reklámanyagok beszerzésével, illetve azok célközönséghez történı eljuttatásával. A gyógyszerkészítmények népszerősítésével kapcsolatos marketingstratégiai döntéseket az 1A Pharma hozta meg. Az eljárásban érintett szlogeneket tartalmazó reklámanyagok nem a Sandoz, hanem az 1A Pharma instrukciói alapján készültek. A promóciós anyagokban szereplı megállapításokkal kapcsolatos egyeztetések minden esetben személyesen történtek, melyek során a Sandoz szerepe tanácsadásra korlátozódott. Jelezte, hogy amint tudomásukra jutott, hogy a MAGYOSZ eljárás kezdeményezett az eljárásban érintett szlogennel kapcsolatban, azonnal intézkedtek a vizsgálatban érintett marketingtevékenység megszőntetése érdekében, annak ellenére, hogy nem értettek egyet a felmerült jogi aggályokkal. Álláspontja szerint az 1A Pharma az eljárásban érintett promóciója során tényszerően igazolható reklámgyakorlatot folytatott és a Sandoz jogszerőtlen közremőködése sem állapítható meg. Egyetért az 1A Pharma versenyfelügyelet eljárásra vonatkozó jogi álláspontjával. Mivel az 1A Pharma gyakorlatához hasonló marketingtevékenységet nem végzett, ilyen irányú gyakorlat jogszerőtlensége vele szemben fel sem merülhet. Jelezte, hogy amikor az 1A Pharma értesült az esetleges jogsértésrıl, az 1A Pharma azonnal intézkedett a vizsgálatban szereplı marketingtevékenység megszüntetése érdekében annak fenntartásával, hogy nem osztja a kérdéses reklámanyagokkal kapcsolatban felmerült jogi aggályokat. (Vj-154/2007/50.) VI. Jogi háttér 32. A Tpvt. 8. (1) bekezdésének elsı mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minısül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon 7. oldal GVH VERSENYTANÁCS

8 állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzıvel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. 33. A Tpvt. 9. -a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetıleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. 34. A Tpvt. 77. (1) bekezdés d) és i) pontjai szerint a versenytanács megállapíthatja a vizsgált magatartás törvénybe ütközését, illetve azt, hogy a magatartás nem ütközik a törvénybe. 35. A Tpvt ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki e törvény rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás elızı üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A (3) bekezdés szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértı állapot idıtartamára, a jogsértéssel elért elınyre, a jogsértı felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítı együttmőködı magatartására, a törvénybe ütközı magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg. VII. A versenytanács döntése 36. A versenytanács megállapítja, hogy a vizsgált tájékoztatás az érintett termékekre vonatkozó piacelsıségi állításokat fogalmazott meg a Hosszú távon a legkedvezıbb áron! és a legolcsóbb omeprazol kijelentések közreadásával. 37. A Versenytanács következetes gyakorlata szerint a termék ára a termék lényeges tulajdonsága. 38. A szakmai felhasználóknak szóló tájékoztatások versenyjogi megítélése elkülönül a speciális szakismerettel nem rendelkezı fogyasztókétól. Az orvosok, és gyógyszerészek számára készült tájékoztatások esetén a megtéveszthetıség mércéjét a GVH a laikus fogyasztókéhoz képest magasabbra helyezi, figyelembe véve a szakmai fogyasztói kör speciális szaktudását. Az ár kérdése azonban a versenytanács szerint nem olyan szakmai kérdés, amely alapján a jelen eljárásban vizsgált magatartás vonatkozásában indokolt lenne e különbségtétel. Bár az árakat ellenırizni lehet, a versenytanács következetes gyakorlata szerint a vállalkozások egyoldalúan nem háríthatják át az információszerzés terheit a fogyasztókra különösen olyan helyzetben, amikor az információszerzés költsége számukra lényegesen alacsonyabb. 39. A piaci szereplık közötti folyamatos árversenyt jól szemlélteti az azonos hatóanyagú készítmények árváltozásait tartalmazó táblázat a 2. számú mellékletben. A 2. számú melléklet adataiból kiderül, hogy az omeprazol, glimepirid, a metoprolol, az amlodipin, a felodipin, a ramipril, a metformin és a simvastatin hatóanyag tartalmú készítmények esetében a vizsgált idıszakban (azaz 2006 szeptembere és 2007 szeptembere között) több alkalommal elıfordult, hogy az eljárás alá vontak által forgalmazott és reklámozott termékeknél voltak olcsóbb gyógyszerek. (A 2. számú mellékletben a zöld cellák jelzik az olcsóbb termékek árait az adott idıszakban, illetve a sárga cellák jelzik az azonos áru termékeket.) 40. A versenytanács szerint a rendelkezésre álló adatok alapján - melyek hitelességét és valódiságát az eljárás alá vontak sem vonták kétségbe megállapítható, hogy a vizsgált idıszakban az eljárás alá vontak által gyártott, forgalmazott és reklámozott termékek nem voltak mindig a legolcsóbbak, így nem megalapozottak a vizsgált egy év alatt a termékekkel kapcsolatban tett azon kijelentések, hogy azok a legolcsóbbak, vagy hosszú távon a legkedvezıbb árúak és ezért az eljárás alá vontak magatartása a Tpvt. 8. (2) bekezdésének a) pontjába ütközik. 41. A Enalapril tablettával kapcsolatos tájékoztatás vonatkozásában a versenytanács a rendelkezésre álló adatok alapján (lásd a 2. számú mellékletet) megállapította, hogy a 8. oldal GVH VERSENYTANÁCS

9 szóban forgó terméknél nem volt a vizsgált idıszakban olcsóbb versenytársi termék, így a versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a Tpvt. 77. (1) bekezdés i) pontja szerint megállapítható, az eljárás alá vontak magatartása a vizsgált idıszakban nem ütközött a törvény hivatkozott rendelkezéseibe. 42. A versenytanács szerint a Sandoz és az 1A Pharma együttes felelıssége kétséget kizáróan megállapítható. Ezt támasztja alá a két vállalkozás között létrejött megállapodás (lásd a fent 11. és 14. pontokat), az eljárás alá vontak nyilatkozatai (lásd a fenti pontokat), valamint a vizsgálat során feltárt magatartásuk is. (Vj-154/2007/29. és lásd még Vj- 154/2007/51-52.) 43. A versenytanács a jogsértés Tpvt. 77. (1) bekezdés d) pontja alapján történı megállapítása mellett a Tpvt a alapján bírság kiszabását is indokoltnak tartotta az eljárás alá vontakkal szemben. A versenytanács ugyan a kifogásolt magatartást (megalapozatlan elsıbbségi kijelentés használata) általában komolyan szankcionálja, jelen eljárásban a bírság meghatározásakor jelentıs mértékő enyhítı körülményként vette figyelembe az eljáró versenytanács, hogy az eljárás alá vontak a kifogásolt magatartást a versenyfelügyeleti eljárás megindítását megelızıen abbahagyták, illetve jelezték, hogy a jövıben nem kívánnak élni a kifogásolt kijelentésekkel reklámjaikban. A versenytanács hasonlóan vette figyelembe azt is, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az eljárás alá vontak valóban igyekeztek a vizsgált idıszakban termékeik árait a legalacsonyabb szinten tartani. 44. A fentiek alapján a versenytanács a rendelkezı résznek megfelelıen határozott. VIII. Egyéb kérdések 45. A GVH hatásköre a Tpvt án, illetékessége a Tpvt án alapul. E rendelkezések értelmében a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden olyan versenyfelügyeleti ügyben, amely nem tartozik bíróság (86. ) hatáskörébe, illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed. 46. A bírság befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt vállalkozás nevét, valamint a befizetés jogcímét (bírság). 47. A bírságot a határozat kézhezvételétıl számított harminc napon belül kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a határozattal szemben terjesztettek-e elı keresetet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 110. (1) bekezdésének a) pontja szerint a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig a Versenytanács nem foganatosíthatja. 48. A Ket ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidıre eleget nem tevı késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (3) bekezdés szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Ennek ellentételezéseként a Tpvt ának (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az eljáró versenytanács határozata jogszabályt sértett és ennek következtében az ügyfélnek igénye keletkezik a bírság visszatérítésére, a visszatérítendı összeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelı kamatot is meg kell téríteni. 49. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt ának (1) bekezdése biztosítja. Budapest, május oldal GVH VERSENYTANÁCS

10 1. számú melléklet Szaklapokban megjelent hirdetések Szaklap megnevezése Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat Háziorvos Továbbképzı Szemle c. folyóirat Gyógyszerész Továbbképzés c. folyóirat Gyógyszerész Továbbképzés c. folyóirat Pirulatrend patikák gazdasági magazinja Pirulatrend patikák gazdasági magazinja (generikus melléklet) Pirulatrend patikák gazdasági magazinja Pirulatrend patikák gazdasági magazinja Pirulatrend patikák gazdasági magazinja Pirulatrend patikák gazdasági magazinja Medical Tribune c. folyóirat Medical Tribune c. folyóirat Megjelenés Reklámfelület Reklámozott idıpontja mérete gyógyszer 2007/1. szám B/2 oldal Probitor kapszula 2007/2. szám B/2 oldal Ramipril, Felodipin, Glimepirid, Metformin 2007/3. szám B/2 oldal Ramipril tabletta 2007/4. szám B/2 oldal Ramipril, Felodipin, Metoprolol, Enalapril 2007/5. szám B/2 oldal Omeprazol kapszula 2007/6. szám B/2 oldal Omeprazol kapszula 2007/1. szám B/3 oldal borító oldal Ramipril, Felodipin, Enalapril tabletta; Ramipril tabletta 2007/2. szám B/3 oldal borító oldal április 1/2 oldal Ramipril tabletta május 1/2 oldal Ramipril, Felodipin, Glimepirid, Metformin május 1/2 oldal Ramipril, Felodipin, Glimepirid, Metformin április 1/2 oldal Ramipril május 1/2 oldal Ramipril, Felodipin, július 1/2 oldal Ramipril, Felodipin, Glimepirid, Metformin B/3 oldal Glimepirid, Metformin sz sz., 4. sz., 8-9. sz. B/3 oldal Omeprazol, Ramipril, Felodipin, Amlodipin, Simvastatin, Glimepirid, Metformin 10. oldal GVH VERSENYTANÁCS

11 Medical Tribune c. folyóirat Medical Tribune c. folyóirat Medical Tribune c. folyóirat sz, 11. sz sz, 14. sz sz, 16. sz. B/3 oldal Ramipril, Felodipin, B/3 oldal Omeprazol B/3 oldal Ramipril, Enalapril Orvostovábbképzı Szemle c. folyóirat (különszám) Kardiológiai Útmutató kiadvány Magyar Belorvosi Archívum c. kiadvány European Journal of Gastroenterology címő folyóirat Patika Tükör ingyenes egészségügyi havi lap Patika Tükör ingyenes egészségügyi havi lap január július B/3 oldal Ramipril, Felodipin, Glimepirid, Metformin május nem ismert Omeprazol Nem ismert nem ismert Probitor sz sz. nem ismert június B/4 borító oldal augusztus Omeprazol Ramipril, Felodipin, Glimepirid, Metformin 1/1 oldal Ramipril, Felodipin, Glimepirid, Metformin 11. oldal GVH VERSENYTANÁCS

12 V E R S E N Y T A N Á C S 2. számú melléklet Enalapril hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV 2E+07 #### #### #### #### #### #### #### #### #### C09AA025 30x EDNYT 5 MG TABLETTA ENALAPRIL-RATIOPHARM 5 MG TABLETTA ENAPRIL 5 MG TABLETTA BERLIPRIL 5 MG TABLETTA RENAPRIL 5 MG TABLETTA ENALAPRIL 1A PHARMA 5 MG TABLETTA x EDNYT 10 MG TABLETTA ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MG TABLETTA ENAPRIL 10 MG TABLETTA BERLIPRIL 10 MG TABLETTA RENAPRIL 10 MG TABLETTA ENALAPRIL 1A PHARMA 10 MG TABLETTA x EDNYT 20 MG TABLETTA ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 MG TABLETTA ENAPRIL 20 MG TABLETTA BERLIPRIL 20 MG TABLETTA RENAPRIL 20 MG TABLETTA ENALAPRIL 1A PHARMA 20 MG TABLETTA BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 5. TELEFON: FAX:

13 Ramipril hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV ##### C09AA05 2,5 28x TRITACE 2.5 MG TABLETTA RAMIPRIL PREVENT 2.5 MG TABLETTA HARTIL 2.5 MG FILMTABLETTA PIRAMIL 2.5 MG TABLETTA RAMIWIN 2.5 MG TABLETTA HARTIL 2. 5 MG TABLETTA x CORPRIL 2.5 MG FILMTABLETTA RAMACE 2.5 MG KAPSZULA RAMITREN 10 MG KAPSZULA RAMITREN 2.5 MG KAPSZULA EMREN 2.5 MG TABLETTA MERAMYL 2.5 MG TABLETTA AMPRILAN 2.5 MG TABLETTA RAMIPRIL-RATIOPHARM 2.5 MG TABLETTA RAMIPRIL 1A PHARMA 2.5 MG TABLETTA RAMIPRIL HEXAL 2.5 MG TABLETTA x CORPRIL 5 MG FILMTABLETTA RAMACE 5 MG KAPSZULA RAMITREN 5 MG KAPSZULA EMREN 5 MG TABLETTA MERAMYL 5 MG TABLETTA AMPRILAN 5 MG TABLETTA RAMIPRIL-RATIOPHARM 5 MG TABLETTA RAMIPRIL 1A PHARMA 5 MG TABLETTA RAMIPRIL HEXAL 5 MG TABLETTA x CORPRIL 10 MG FILMTABLETTA RAMACE 10 MG KAPSZULA RAMITREN 10 MG KAPSZULA EMREN 10 MG TABLETTA MERAMYL 10 MG TABLETTA AMPRILAN 10 MG TABLETTA RAMIPRIL 1A PHARMA 10 MG TABLETTA RAMIPRIL HEXAL 10 MG TABLETTA oldal GVH VERSENYTANÁCS

14 Felodipin hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV E x PLENDIL 5 MG RETARD FILMTABLETTA PRESID 5 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN 1A PHARMA 5 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN HEXAL 5 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN-WINTHROP 5 MG RETARD FILMTABLETTA x (buborékfóliában) FELODIPIN-WINTHROP 5 MG RETARD FILMTABLETTA x PLENDIL 10 MG RETARD FILMTABLETTA PRESID 10 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN 1A PHARMA 10 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN HEXAL 10 MG RETARD FILMTABLETTA FELODIPIN-WINTHROP 10 MG RETARD FILMTABLETTA x (buborékfóliában) FELODIPIN-WINTHROP 10 MG RETARD FILMTABLETTA oldal GVH VERSENYTANÁCS

15 Glimepirid hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV #### A10BB121 30x AMARYL 1 MG TABLETTA GLIPREX 1 MG TABLETTA GLIMEPIRID 1A PHARMA 1 MG TABLETTA GLIMEPIRID HEXAL 1 MG TABLETTA GLIMEPIRID-RATIOPHARM 1 MG TABLETTA GLIMEWIN 1 MG TABLETTA GLEMPID 1 MG TABLETTA SINTECAL 1 MG GLIMEPIRID PLIVA 1 MG TABLETTA DIALOSA 1 MG TABLETTA MEGLIMID 1 MG TABLETTA GLINDIA 1 MG TABLETTA LIMERAL 1 MG TABLETTA MELYD 1 MG TABLETTA x AMARYL 2 MG TABLETTA GLIPREX 2 MG TABLETTA GLIMEPIRID 1A PHARMA 2 MG TABLETTA GLIMEPIRID HEXAL 2 MG TABLETTA GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG TABLETTA GLIMEWIN 2 MG TABLETTA GLEMPID 2 MG TABLETTA SINTECAL 2 MG TABLETTA GLIMEPIRID PLIVA 2 MG TABLETTA DIALOSA 2 MG TABLETTA MEGLIMID 2 MG TABLETTA GLINDIA 2 MG TABLETTA LIMERAL 2 MG TABLETTA MELYD 2 MG TABLETTA x DIALOSA 2 MG TABLETTA x GLIPREX 3 MG TABLETTA GLIMEPIRID 1A PHARMA 3 MG TABLETTA GLIMEPIRID HEXAL 3 MG TABLETTA GLEMPID 3 MG TABLETTA SINTECAL 3 MG DIALOSA 3 MG TABLETTA GLINDIA 3 MG TABLETTA LIMERAL 3 MG TABLETTA MELYD 3 MG TABLETTA GLIMEPIRID PLIVA 3 MG TABLETTA x AMARYL 4 MG TABLETTA GLIPREX 4 MG TABLETTA GLIMEPIRID 1A PHARMA 4 MG TABLETTA GLIMEPIRID HEXAL 4 MG TABLETTA oldal GLIMEWIN 4 MG TABLETTA GVH VERSENYTANÁCS GLEMPID 4 MG TABLETTA GLIMEPIRID-RATIOPHARM 4 MG TABLETTA

16 Metoprolol hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV #### C07AB x BETALOC 50 MG TABLETTA BETALOC ZOK 50 MG RETARD TABLETTA METOPROLOL AL 50 TABLETTA METOPROLOL Z 1A PHARMA 50 MG RETARD FILMTABLETTA METOPROLOL Z HEXAL 50 MG RETARD FILMTABLETTA x RITMETOL 50 TABLETTA x BETALOC ZOK 100 MG RETARD TABLETTA METOPROLOL Z 1A PHARMA 100 MG RETARD 901 FILMTABLETTA METOPROLOL Z HEXAL 100 MG RETARD FILMTABLETTA x METOPROLOL Z 1A PHARMA 150 MG RETARD 1361 FILMTABLETTA METOPROLOL Z HEXAL 150 MG RETARD FILMTABLETTA x METOPROLOL Z 1A PHARMA 200 MG RETARD 1814 FILMTABLETTA METOPROLOL Z HEXAL 200 MG RETARD FILMTABLETTA oldal GVH VERSENYTANÁCS

17 Amlodipin hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV ##### C08CA015 30x NORVASC 5 MG TABLETTA NORMODIPINE 5 MG TABLETTA CARDILOPIN 5 MG TABLETTA AMLOZEK 5 MG TABLETTA AMLIPIN 5 MG TABLETTA AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG TABLETTA TENOX 5 MG TABLETTA AMLODIPIN 1A PHARMA 5 MG TABLETTA AMLODIPIN HEXAL 5 MG TABLETTA AMLODEP 5 MG TABLETTA AGEN 5 MG TABLETTA AMLODIPIN BRIL 5 MG TABLETTA AMLODIGAMMA 5 MG TABLETTA x NORVASC 10 MG TABLETTA NORMODIPINE 10 MG TABLETTA CARDILOPIN 10 MG TABLETTA AMLOZEK 10 MG TABLETTA AMLIPIN 10 MG TABLETTA AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG 2736 TABLETTA TENOX 10 MG TABLETTA AMLODIPIN 1A PHARMA 10 MG TABLETTA AMLODIPIN HEXAL 10 MG TABLETTA AMLODEP 10 MG TABLETTA AGEN 10 MG TABLETTA AMLODIPIN BRIL 10 MG TABLETTA AMLODIGAMMA 10 MG TABLETTA oldal GVH VERSENYTANÁCS

18 Simvastatin hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV #### C10AA x SIMVACOL 20 MG FILMTABLETTA SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG FILMTABLETTA SIMVAGAMMA 20 MG FILMTABLETTA SIMVASTATIN 1A PHARMA 20 MG FILMTABLETTA AWESTATIN 20 MG FILMTABLETTA SIMVEP 20 MG FILMTABLETTA x (bliszter) AWESTATIN 20 MG FILMTABLETTA x bliszterbe SICOR 20 MG FILMTABLETTA x SIMVASTATIN 1A PHARMA 30 MG FILMTABLETTA x bliszterbe SICOR 30 MG FILMTABLETTA x SIMVACOL 40 MG FILMTABLETTA SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG FILMTABLETTA SIMVAGAMMA 40 MG FILMTABLETTA SIMVASTATIN 1A PHARMA 40 MG FILMTABLETTA AWESTATIN 40 MG FILMTABLETTA SIMVEP 40 MG FILMTABLETTA x (bliszter) AWESTATIN 40 MG FILMTABLETTA x bliszterbe SICOR 40 MG FILMTABLETTA x SICOR 80 MG FILMTABLETTA SIMVACOL 80 MG FILMTABLETTA oldal GVH VERSENYTANÁCS

19 Metformin hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_KSZ OEP_NEV ADIMET 850 MG FILMTABLETTA MEGLUCON 850 MG FILMTABLETTA x METFOGAMMA 850 FILMTABLETTA METFORMIN 1A PHARMA 850 MG FILMTABLETTA METRIVIN 850 MG FILMTABLETTA ADIMET 850 MG FILMTABLETTA MAFORMIN 850 MG FILMTABLETTA 639 MEGLUCON 850 MG FILMTABLETTA x MERCKFORMIN 850 MG FILMTABLETTA 697 METFOGAMMA 850 FILMTABLETTA METFORMIN 1A PHARMA 850 MG FILMTABLETTA METRIVIN 850 MG FILMTABLETTA oldal GVH VERSENYTANÁCS

20 Omeprazol hatóanyagú készítmények bruttó fogyasztói árának változásai OEP_ATC HATO_MENNY OEP_KSZ OEP_TTT OEP_NEV E A02BC x LOSEC 20 MG KAPSZULA ULZOL KAPSZULA PROBITOR 20 MG KAPSZULA OMEPRAZOL OZONE 20 MG KAPSZULA OMEPRAZOL 1A PHARMA 20 MG KAPSZULA x (buborékfóliában) OMEP HEXAL 20 MG KAPSZULA x OMEPRAZOL HEXAL 20 MG KAPSZULA x LOSEC 20 MG KAPSZULA PROBITOR 20 MG KAPSZULA OMEGEN 20 MG KAPSZULA ULZOL KAPSZULA OMEPRAZOL OZONE 20 MG KAPSZULA OMEPRAZOL 1A PHARMA 20 MG KAPSZULA x (buborékfóliában) OMEP HEXAL 20 MG KAPSZULA x (tartályban) OMEPRAWIN 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA x OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG KAPSZULA OMEPRAZOL HEXAL 20 MG KAPSZULA oldal GVH VERSENYTANÁCS

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-53/2008/022. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Global Reach Korlátolt Felelısségő Társaság Budapest eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-132/2007. A Gazdasági Versenyhivatal a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. és az OTP Bank Nyrt. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-122/2006/23. Ikt.sz: Vj-122/2006/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-153/2007/33. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Digitania Kommunikációs Zrt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-179/2007/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bólyi Mezıgazdasági Termelı és Kereskedelmi Zrt. kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/029-046/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás - mint az Allianz Bank Zrt. jogutódja - ellen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. POP Print Online és Piac Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/068/2012. Iktatószám: Vj/068-46/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-204/2007/26. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Xerox Magyarország Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S Vj 54/2007/30. V E R S E N Y T A N Á C S A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Anton Schlecker GmbH Magyarországi Fióktelep eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-15/2007/007. A Gazdasági Versenyhivatal a Helikon Infó Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2007. A Gazdasági Versenyhivatal az 53. sz. Ügyvédi Iroda részérıl S-né dr. L. M. által képviselt Farkas Lırinc Imre Könyvkiadó Kft. eljárás alá

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/046-138/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lenkei Gábor ügyvezetı (Budapest) által vezetett és az 1000. számú Ügyvédi Iroda, ügyintézı: dr. D. P. ügyvéd

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/093-035/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Csire Balázs ügyvéd által képviselt Free Style Entertainment Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-87/2008/27. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Muscle Tuning Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Tatabánya) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj 146/2006/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tárkány Autóház Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban indított

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/072-066/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - dr. Técsi Gyula ügyvéd által képviselt Polstyl Kereskedelmi Kft. (Békéscsaba) I. rendő, - Buganu Nicu-Gabriel ügyvezetı

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/031-007/2010 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa E. B. és dr. K. G. ügyvezetık által képviselt Recovery Ingatlanhasznosító Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-190 /2007/21. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jakab András (Budapest) eljárás alá vont egyéni vállalkozó ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-85/2008/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Airport Hotel Szállodai Szolgáltató és Ingatlanfejlesztı Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-063/2008/027. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa dr. H. P. jogtanácsos által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 87/2005/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hochtief Construction AG eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/031-57/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Darabos János ügyvezetı által képviselt Aqua Plastech Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hajdúsámson), a Darabos

Részletesebben

Í T É L E T. Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperesnek ,-Ft (azaz Ötvenezer forint) perköltséget.

Í T É L E T. Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperesnek ,-Ft (azaz Ötvenezer forint) perköltséget. Í T É L E T A Fıvárosi Törvényszék a dr. Sátori Anna ügyvéd által képviselt LIDL Magyarország Bt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (Budapest)

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/130-028/2009. BETEKINTHETİ VÁLTOZAT A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. E. M. jogi igazgató által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (Törökbálint) ellen a fogyasztókkal

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 472-8864 472-8860 Vj-100/2005/10. Ikt. sz. : /2005 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bookline Magyarország Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-180/2006/27. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rossmann Magyarország Kft. (Vecsés) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 86/2007/017. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/085-025/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. G. ügyvéd által képviselt OPTEN Informatikai Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztı

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/152/2008/152. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - dr. Bardon István, továbbá dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvédek és dr. D. T. által képviselt Nemzetközi CoD Rák-Információs

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-032-015/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Magyar Posta Életbiztosító Zárkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a f o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-68/2007. A Gazdasági Versenyhivatal az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP Bank) eljárás alá vont vállalkozás ellen

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-104/2005/25. Ikt.sz. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Digitálfotó Lapkiadó és Kereskedelmi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-77/2008/5. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Strabag AG kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 36/2007/34. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/097-015/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Orbán László Tibor ügyvéd (Dr. Orbán László Tibor Ügyvédi Iroda) által képviselt DEVRON Impex Kft. (Budapest)

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/80/2009. A Gazdasági Versenyhivatal a PMTD Hungary Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. végzést.

VERSENYTANÁCS. végzést. VERSENYTANÁCS Vj/001-132/2012. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a dr. S. A. K. ügyvéd (Gobert és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt o Magneter FX Kft. (Mezőkövesd) és o Magneter Hungary Kft.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-189/2006/64. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MKB Bank Nyrt. (Budapest), az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Budapest), a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest), és a

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139/2008/33 A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Tesco-Global Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj-008/2008. A Gazdasági Versenyhivatal a QUAESTOR Utazásszervezı Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-64/28/19. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Budaörs) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fıvárosi Bíróság 7. K. 31: 898/2008/3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fıvárosi Bíróság a Club Karaván International Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Budapest) felperesnek az alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-88/2006/45. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pannon Medisana Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult versenyfelügyeleti

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 125/2007/51. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az OMP Autóház Kft. (Debrecen) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-017/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. S. A. ügyvéd (Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda) által képviselt Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (Budapest) ellen

Részletesebben

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám

Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok. Schüssler-féle szöveti sók reklám ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET 1051. Budapest V. Zrínyi u. 3. Levélcím: 1372 Postafiók 450 Telefon: (36)-1-886-9300 Telefax: (36)-1-886-9467 Gyógyszerreklám-felügyeleti határozatok Schüssler-féle szöveti

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-56/2005/5. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Villas Austria GmbH (Ausztria) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/071-206/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dezsı és Társai Ügyvédi Iroda eljáró ügyvéd: dr. D. A.) által képviselt NORDIC Beteiligungs GmbH

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-45-17/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a baumax Magyarország Kereskedelmi Zárkörően Mőködı Részvénytársaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 3. K32. 097/2010/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság a dr. Szamosi Katalin ügyvéd által képviselt Larabay Food Vendéglátóipari Kft (Dunaharaszti) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S NYILVÁNOS VÁLTOZAT! Vj/103-012/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/126-028/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest)

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 164/2004/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. v.a. I. rendű;

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-25/2008/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Autó Triplex Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S. határozatot

V E R S E N Y T A N Á C S. határozatot V E R S E N Y T A N Á C S Vj-170/2007/18. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Interware Internet Szolgáltató Zrt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/014-011/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt AHICO Elsı Amerikai-Magyar

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyiratszám: Vj/129-025/2009. Vj/129-027/2009. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. K. Sz. vezetı jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-105/2008/12. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. (Szeged) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/085-021/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ujfalussy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén) által képviselt Hungaropharma

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 26/2004/14. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Mávépcell Mély-Magas és Vasútépítő Kft. I. rendű; a Swietelsky Bauges.m.b.H.,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-068-070/2009. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. R. ügyvéd (Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest) által képviselt HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztı

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-75/2007/21 Ikt.sz: Vj-75/2007/19. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a British Airways Plc. (Waterside Harmondsworth) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-131/2005/23. Ikt.sz: AM/0010/2006. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a PhN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/046-022/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. V. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a

F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a F o g y a s z t ó v é d e l m i i r o d a Ügyszám: Vj/94/2010. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. P. Z. ügyvéd (P. Ügyvédi Iroda) által képviselt BASF Hungária Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztı

Részletesebben

í t é l e t : Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 30.000.-Ft (azaz Harmincezer forint) perköltséget.

í t é l e t : Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 30.000.-Ft (azaz Harmincezer forint) perköltséget. í t é l e t : A Fıvárosi Törvényszék a dr. K. D. ügyvéd által képviselt TEVA Magyarország Zrt. (Gödöllı) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245 Budapest 5., Pf.: 1036) által képviselt Gazdasági

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló törvény alkalmazása az NFH gyakorlatában dr. Szöll llısy András Hatósági és s Jogi FıosztF osztály UCP és s KözérdekK

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139-044/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. G. Sz. J. ügyvéd (Dr. Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt Lyoness Hungary Kft. (Budapest) és Lyoness

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/102-038/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. P. A. ügyvéd (1052 Budapest, Váci u. 12.) által képviselt Euro Credit Management Gazdasági Szolgáltató Kft. (1052

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/040-012/2010 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Sz. K. ügyvéd (S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda) által képviselt Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. (Székesfehérvár) kérelmezı

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/001/2012. Iktatószám: Vj/001-186 /2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 102/2007/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt indult

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860. Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860. Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 133/2004/12 Ikt.sz.: /2004 A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-088-012/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt. (Biatorbágy) ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í T É L E T E T : A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság a Magyar Cetelem Bank Zrt. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-52/2008/33. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Plus Élelmiszer Diszkont Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-119-024/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. H.-B. Z. ügyvéd (Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda) által képviselt Hídépítı Zrt.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-36/2009/6. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kabai Táp és Takarmányfeldolgozó Zrt. kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 16.K.32324/2008/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Török Tamás ügyvéd által képviselt Flavin 7 Kft. (Maklár) I. rendő és a dr. Sallay István ügyvéd által képviselt

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t

VERSENYTANÁCS. v é g z é s t VERSENYTANÁCS Vj-66/2007/14. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sanoma Budapest Kiadói Zrt. Budapest eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárás során, tárgyaláson

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/11/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. H. B. ügyvéd által képviselt Négy Mancs - Alapítvány az Állatvédelemért eljárás alá vont ellen fogyasztókkal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/150-031/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unger Tamás ügyvezetı által képviselt Medical Centrum Egészségügyi, Szolgáltató és Ellátásszervezı Kft. (Budapest)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/044-122/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a F. I. által képviselt Ferencz Istvánné egyéni vállalkozó (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/063-054/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. R. S. jogi igazgató által képviselt Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/105-027/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sütı és Máriaföldy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. S. J.) által képviselt Larasan Limited (Enfield, UK) ellen fogyasztók

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 1 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 58/2005/13. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CBA Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 12/2005/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. I. rendű; valamint OMV Hungária Ásványolaj Kft.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben