területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014."

Átírás

1 Egészségügyi Alapellátá~i Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Posta cím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám : (42 ) E-maii: alapellatas(wnyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 129-4/2014. Ügyintéző : Csikós Péter Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjú ~ ági Bizottsághoz területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátásban dolgozó praxisok körzeteit. Dr. Szabó Béla Levente a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügyi Bizottságának 25/2002.(VI.24.) számú határozatában foglaltak alapján, új háziorvosi praxis létesítésének betöltésére benyújtott pályázatát, akkor VI elbírálták és alkalmasnak találták új háziorvosi körzet betöltésére. A pályázat előzménye, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 145/2002. (V.30.) számú határozatm: hozott. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága a városban fejlesztendő két háziorvosi kö rzet betöltéséről szóló 17/2002. (V.29.) számú határozata rögzíti, hogya Bizottság, Nyíregyháza városban a TESCO Áruház mögötti területen, valamint a 4-es főúttól Keletre és Nyugatra eső részen kiépülő utcák alapellátását biztosító két háziorvosi körzet betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepeltetni szükséges a törvény által elő í rt a kötelező feltételeken kívül azt az elvárást is, hogya pályázó az adott területen rendelővel, valamint területi ellátási kötelezettség nélküli OEP s zerződéssel rendelkezzen. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének új felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztésének előkészítéséről szóló 145/ (V.30.) számú határozata tartalmazza, hogya Közgyűlés állást foglal abban, hogya TESCO Áruház környékén felépülő házakba költözők orvosi alapellátásának biztosítására két orvosi rendelőt célszerű építeni, valamint az önkormányzati támogatás nélkül rendelőket építő orvosok részére az önkormányzat vállalja, hogya később kialakítandó területi ellátási kötelezettséggel szervezendő háziorvosi praxisokra a rendelő építését vállaló orvosokkal köt szerződést. Határidő: június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizot tságának a létesítendő két új háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról szóló 25/ (VI.24.) számú határozata tartalmazza, hogya Bizottság, Dr. Szabó Béla Levente és Dr. Horváth Péter háziorvosok pályázatát találta megfelelőnek és a két pályázót alkalmasnak Nyíregyhéza városba n lé t esítendő két új háziorvosi körzet betöltésére.

2 Dr. Horváth Péter ezt követően a területi ellátási kötelezettséggel járó praxist kialakította, és jelenleg működteti. Dr. Szabó Béla Levente évet követően első alkalommal2012-ben fordult kérelemmel új felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében. Dr. Szabó Béla Levente én saját rendelőt hozott létre, amelyben területi ellátási kötelezettség nélküli, OEP szerződéssel rendelkező háziorvoslást folytat, jelenleg hozzá leadott lakossági kártyaszáma meghaladja az 1500 főt. Dr. Szabó Béla Levente június 12. napján kelt levelet küldött Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző Úrnak, melyben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2002. (V.29.) számú és 145/2002. (V.30.) számú határozataira hivatkozással a kialakítandó háziorvosi praxis területére bejelentkezett lakosok számának felmérését kéri. Levelében Dr. Szabó Béla Levente felhívja a figyelmet arra a tényre, hogya határozatban megjelölt területen május óta épült házak lakosai jelenleg más praxisokhoz vannak ideiglenesen beosztva, ameddig az új praxis kialakításra nem kerül. A levélben fel vannak tüntetve az azóta kialakított utcák nevei. Ezt követően, június 07. napján kelt levelében Dr. Szabó Béla Levente a fent leírt ismételt kéréssel fordult Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző Úrhoz. Levelét annyival egészítette ki, hogy Nyíregyháza, Család u. 61/a. szám alatt saját építésű ÁNTSZ engedéllyel rende lkező rendelő lett kialakítva évben (tulajdoni lappal igazolva), valamint, hogya2002-es évben a határozat hozatal idején 352 fő bejelentkezett lakos volt, ezért nem került sor a szerződéskötésre, de ennek ellenére januári beadványában vállalta ezen lakosok területi ellátási kötelezettség nélküli ellátását. Dr. Szabó Béla Levente levelében leírta még, hogy az elmúlt években években - szóbeli érdeklődésre (Dr. Barta Tibor, Giba Tamás) a bejelentkezett lakosok számáról pontos információt nem kapott. A praxis kialakításához szükséges lakosságszám elérése érdekében a területi határok átrendezését javasolja, valamint, hogya szükséges utcák átvételével járó pénzbeli kártalanítást az érintett praxisok t ulajdonosaival szemben vállalja. Címzetes Főjegyző Úrnál december 04. napján, Dr. Szabó Béla Levente személyes találkozás keretében elmondta, hogy 1500 betege van és területi ellátási kötelezettség nélkül nem tudja eladni a praxist. A Család utcán van egy rendelője, de az Állomás téren található rendelőben rendel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatal Támogatási és Finanszírozási Osztály tájékoztatása alapján augusztusban Dr. Szabó Béla Levente területi ellátási kötelezettség nélküli szolgálat finanszírozott kártyaszáma A fent felsorolt érvek alapján, Dr. Szabó Béla Levente azt a jogát szeretné érvényesítetni, hogy az akkori nyertes pályázata alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése vele területi ellátási szerződést kössön felnőtt háziorvosi ellátásra és ezzel egy új háziorvosi körzetet hozzon létre számára január 31.-én a Dr. Szabó Béla Levente kezdeményezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál, törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását, amelynek eredménye képen, a kormányhivatal arról tájékoztatta Dr. Szabó Béla Leventét, hogya Közgyűlés 145/2002. (V. 30) számú határozata továbbra is hatályban van és a határozatból származó igénye érvényesítése érdekében bírósági eljárást ke zdeményezhet.

3 II. Új körzet kialakításának feltételei 1. Az egészségügyről szóló többször módosított évi CLlV. törvény 88. (1) bekezdése alapján a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. Ezek alapján célszerű a háziorvosi körzetet úgy kialakítani, hogya háziorvosi rendelő a körzet legtávolabb eső pontjától is - tömegközlekedéssel vagy gyalogosan - 15 percen belül megközelíthető legyen. 2. Törekedni kell arra, hogya körzetben lakók száma biztonsággal elérje a finanszírozási minimumot, de ne haladja meg a szakmai szempontból még elfogadható létszámot. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése alapján a területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató - 14 év feletti fő lakos (a továbbiakban: felnőtt körzet) ellátását biztosítja. Jelen esetben a szakmailag még elfogadható létszámmal, vagyis az ajánlott felső limittel (ahol a körzet lakosságszáma legalább 10 %-kal túllépi a finanszírozási minimum kétszeresét) jelen esetben nem kell számolnunk. (Jogszabály egyébként nem határoz meg felső limitet.) 3. Új körzet létesítése esetén nem köthető finanszírozási szerződés, ha az új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt körzet esetén 1200, gyermekkörzet esetén 600 fő alá csökken. Az egészségügyről szóló évi CLlV. törvény ának (2) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja az egészségügyi alapellátások körzeteinek kiaiakítását. E szakasz első bekezdése az egészségügyi alapellátás körébe sorolja a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást. A háziorvosi körzetek kialakításának alapvető követelménye, hogy megvalósuljon az egészségügyről szóló évi CLlV. törvény 88. -a szerint a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosított, a beteg választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől független folyamatos egészségügyi ellátás. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a 3/2014. (1.14.) számú határozata értelmében a Háziorvos területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására vonatkozó kéreiméről nem döntött, azt a fél év múlva esedékes bizottsági ülésen újratárgyalja. A praxis megnyitásához szükséges utcák nevét az érintett orvosok utcák átadására vonatkozó szándéknyilatkozatát benyújtotta és a Háziorvos a körzetalakítás általa vállalt feltételének teljesítését jelezte. (Háziorvos előzetes 'n vállalta, hogya körzet kialakításához szükséges utcák átadásáról az érintett háziorvosokkal megállapodik.) A ház iorvosi körzet kia!akitásának egyik alapvető szempontja a háziorvosi ellátás finanszírozhatóságának biztosítása. Ennek alapján a körzet kialakítása során törekedni kell arra, hogya körzetben lakók száma

4 biztonsággal elérje a finanszírozási minimumot, azonban ne haladja meg a szakmai szempontból még elfogadható maximális létszámot. Ez utóbbi a l apvető jelentőségű a háziorvosi szolgálat által végzett preventív ellátások, gondozási feladatok és az egészségügyi felvilágosítással kapcsolatos feladatok korrekt elláthatósága szempontjából, ugyanakkor a finanszírozás szempontjából is releváns, hiszen meghatározott lakosságszám felett az egészségbiztosítás csökkentett összeget folyósít a körzet működtetésére. A finanszírozás szempontjából az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási szabályait meghatározó jogszabály(ok) rögzíti(k) az optimálisnak, illetve a még elfogadhatónak tartott lakosságszámot. Jelenleg az egészségügyi szo Igá Itatások Egészségbiztosítási Ala pból történő fi na nszírozásá na k részletes sza bá Iya i ról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet kimondja, hogy az egészségbiztosító a háziorvosi szolgálat finanszírozására a körzetben lakók igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerződést azzal, hogy - a körzetek kialakítását követően jellemzően a körzethatárok módosításával kialakított - új háziorvosi szolgálatra csak akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a felnőtt lakosság ellátására kialakítandó körzet 14 év feletti lakosainak száma fő közötti. Ez a finanszírozási minimum természetesen csak az új körzetek létrehozásával érintett lakosságszámokra vonatkozik. III. A területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosok önkormányzati támogatása Az önálló orvosi tevékenységről szóló többször módosított évi II. törvény (Praxis törvény) január l -j étől hatályba lépett módosítása szerint azok a működtetési joggal rendelkező háziorvosok, akik jan uá r l -jén nem rendelkeznek területi ellátási kötelezettséggel (a továbbiakban: működtetési joggal ren del kez ő háziorvos), tartósan betöltetlen körzetben működtetési joguk alapján területi ellátási kötelezettséget vállalhatnak december 31-éig. A tartósan betöltetlen körzetek betöltésénél a műk öd t etés i joggal rendelkező háziorvosok előnyt élveznek. Azon működtetési joggal rendelkező háziorvos m ű kö dtetés i joga, aki december 31-éig nem tölt be tartósan betöltetlen háziorvosi körzetet, dece mber 31-i hatállyal megszűnik. Nyíregyházán jelenleg 44 felnőtt területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi praxis működik át lagba n. Az egyes körzetekben alakosságszám praxisonként átlagosan: 2306 fő, a legtöbb lakosságszámmal m ű ködő praxis 4157 főt, a legkevesebb lakosságot ellátó praxis 1211 főt lát el a területi elvek alapj án. (2012-es évi adatoknak megfelelően). A körzet lakosságszámát az elő z ő év december 31-ei állapotnak megfelelően a település jegyzője állapítja meg, illetve iga zo lja az egészségbiztosító számára évente március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg. IV. A körzetalakítással kapcsolatban szükséges intézkedések és javaslatok 1. A Háziorvos érvényes előzetes jognyilatkozatot tegyen arra nézve, hogy amennyiben az Önkormányzat új körzet létrehozása mellett dönt, a körzet ellátásához szükséges rendelő(ke)t és a jogszabály szerint szükséges tárgyi feltételrendszert saját maga, önkormányzati támogatás nélkül biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az új felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztésének előkész ítésé r ől szóló 145/2002. (V.30.) szám ú határozata szerint. 2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabá lyairól szóló 43/1999. (II I. 3.) Korm. rendelet 8. (5) bekezdése alapján a területi ellátási kötelezettséggel működ ő háziorvosi szolgálat f inanszírozására az OEP a körzetben a lakosok (azaz a körzetben lakóhellyel vagy tartózkodá si he llyel re n delkező biztosítottak) igazolt számának

5 figyelembevételével köt finanszírozási szerződést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet lakosságának ellátására. Az Alapellátási Igazgatóság a tervezett körzet lakosságszámának megállapítását kezdeményezi a Címzetes Főjegyzőnél. A körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a település jegyzője állapítja meg, illetve igazolja az egészségbiztosító számára évente március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg. 3. A lakosságszám igazolását követően az egészségügyi hatóság - OEP - hivatalos állásfoglalását kérjük arra nézve, hogya feltételek teljesülése esetén finanszírozási szerződést kötnek -e Háziorvossal, illetve annak megállapítását is kérjük, hogy az új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt körzet esetén nem csökken 1200 fő alá. 4. Valamennyi feltétel fennállása esetén javasoljuk a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 18j2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének az előzetesen lefolytatott egyeztetéseknek megfelelő módosításával új körzet létrehozását és a meglévő érintett körzethatárok módosítását. 5. A rendelet elfogadását követően megköthető Háziorvossal a szokásos előszerződés, majd a szükséges engedélyek megszerzését követően a Feladat-ellátási szerződés. Javasoljuk, hogya 1//. Háziorvos kötelezettségei 4. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki: " Háziorvos saját maga biztosítja a rendelés személyi és tárgyi feltételeit, valamint a szükséges rendelő(ke)t." A Feiadat-ellátási szerződés XIII. Egyéb rendelkezések 3. pontja "Szerződő Felek kijelentik, hogy az egészségügyi alapellátás céljára szolgáló ingatlanok vonatkozásában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2001 (//.26) szám ú határozatában jogiaitokat tekintik magukra nézve kötelezőnek. törlésre kerül, tekintve a saját rendelő és eszközök Háziorvos általi biztosítását. 6. A Dr. Szabó Béla Leventével megkötött Feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg szükséges az érintett többi háziorvos feladat-ellátási szerződései utcajegyzéket tartalmazó 1. számú mellékletének az önkormányzati rendeletnek megfelelő módosítása. Nyíregyháza, június 18. Tisztelettel : ~ Csikós Péter igazgató

6 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA.../2014. (... ) számú határozat-tervezet területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakításáról a Bizottság A változat Területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakításával támogatja, azzal, hogy a Nyíregyháza, Család u. 61/a. fsz.l. szám alatti rendelővel rendelkező Dr. Szabó Béla Levente orvossal köt szerződést a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 145/2002. (V.30.) számú határozatban foglaltak alapján, azzal, hogyakialakítandó körzet utcáinak átvételével járó - érintett körzetek - kártalanítását a praxisok tulajdonosaival szemben vállalja, és a faladat - ellátási tevékenységet Nyíregyháza, Család u. 61/a. fsz. l. szám alatti rendelőben végzi. Utasítja az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Igazgatóját, hogy a területi ellátási kötelezettséggel ren delkező felnőtt háziorvosi körzet kialakításával. Határidő: szeptember Ol. B változat Területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítását nem támogatja, mert Nyíregyháza város területén lévő praxisok a város lakosságána k orvosi ellátását teljes körűen biztosítják, ezé rt új körzet (1200 fő/praxis) kialakítására nincs lehetőség. Nyíregyháza, június.. A határozatot kapják: Dr. Szilassy Géza a bizottság elnöke l. Címzetes főjegyző 2. Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Dr. Szabó Béla Levente 4. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 5. irattár

7 i. Al ulírott, SZÁNDÉ~'YILATKOZAT családi és utónév:... :~.. 9..~~.~0!..,. (je~(!'.~. ~.r t születési családi és utónév:... fl!: J!:!'!...~~.f.~r ~ zü1e tési hely, idö:....f.j!.!?~~ff.~.f!!..~'(...:1.#.~.j~,.1.~:./.~ édesanyja születési családi és l!tóneve:... ft(r.t..~~t.:'!!.?!: ~.(;.?: lakcím~: oo....1./jpfi...!!..'!.l.ti/t.y..ft.r:rt..1..?.~i::.1.ty.!.jj:..0:7~.1.7: oo :. mint Nyiregyháza Megyei Jogú Váras közigazgatási illetékességi termetén ;39 számú körzetet területi ellátási kötelezettséggel ellátó háziorvos nyilatkozom, hogy családi és utónév: DR. SZABÓ BÉLA LEVENTE születési családi és utónév: Szabó Béla Levente. zü1etési hely, idő: Debrecen április Ol. édesanyja születésí családi és utóneve: Hornya Erzsébet lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Család u. 611a. I. emelet háziorvos javá.ra a 2. pontban nevezett utcákról lemondok, azzal a feltéteijel, hogy Szabó Béla Levente háziorvos részére Nyíregyháza Megyei Jogú Váras Önkormányzata >:yíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási illetékességi teruletén új házi.orvosi körzetet ali1xlt ki ~ és (i 2. pontban nevezett valanlennyi utca bejegyzésre kerül az új háziorvosi körzet hely' rendeletben szereplő hivatalos utcajegyzékébe. 2. SajáI a.karrtelliatározással, minden kényszertől és fenyegetéstől, illetve nlegtéveszté stő l menteseu, ~ selekvőképesen, teljes nyilatkozattételi és beszárnítási képességem birtokában, a b rülmények részletes ismeretében az alábbi utcákról mondok le az 1. pontban nevezett feltétel teljesülése érdekében:... t~~n~~á~nf,?-fjo/nf~:1 J'I/-f!iÍfi~lJltYfJ.1%r~!JeflcrUTcf!... fh. u...! flt-:i's3' " Et ~...T/J-...."'/Ji/g:;;...:...],. f:.baj.(!,...p...tl!i '1;j..; l'jjipi.j( F! iz;..lj5f6.k UT4....b\,k..N c,r... t.... J?;1Zu...1Lrf;../t... '1' at....!'.rf3.1 KO'...4I!:f;;..7.D.Rl?l...RJ?1.:5.a...W!.'[Ct.ff;...;.Z.f.s'l!.ftll r.oo..:l?:.f.l..--:...:...o.~..v ft ű.e.-sylj..l)j.f If.;..., oo f Kijelentem, hogy az 1. pontban nevezett feltétel teljesülése.esetén a saját,... számú körzetet erimő kc'rzethatár módosítást elfogadom, Nyíregyháza Megyei Jogú Váras Önkormányzatával.. zer:l11-'~n sem most, sem a jövőben a körzethatár módosítással kapcsolatba hozható l"árdaritási é:jv:-tgy kártérítési igényt nem tejj esztek eiő.. :'uu.enn,y iben az ]. pontban nevezett feltétel nem tel.iesül, jelen szándéknyilatkozatom hatályát veszti. i ', 5. Hv:ufijárulok. hogy jelen szándéknyilatkozatomat és a bemle szereplő személyes adataimat a jelen ügyben euár6 v.alamennyi döntéshozatali szerv megismelje, és személyes adataimat a céinl4l( megfc le:őej1, a szükséges mértékben és ideig kezelje. ';yir~gyháza, április. :~c F!útW.k m int t.anúk előtt :

8 SZÁNDÉKNYILATKOZAT 1. Alulírott. családi és utónév:... :J?~...~I.I.~~... J?~...~i. ~... e.:~!.~ sz ület. é SI 'al'd" cs a 1 es utonev:... " ILI...! SS A-tJ tlj... születési hely, idő:...~.~.~~~.~... ~i.$. f.:..h:...{.:... 'd. > züi é. alád" ' > e esanyja s. et SI cs. l es utoneve:... Vl6-H ~IAN0A-. lakcíme:...}jb.q....:... JY.. d.~.q:~p.-:1:;a... t.~.h.~jlf?~...;9..:.&.::f..:... mint Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási illetékessé~ területén a ~.~számú körzetet területi ellátási kötelezettséggel ellátó háziorvos nyilatkozom, hogy családi és utónév: DR. SZABÓ BÉLA LEVENTE születési családi és utónév: Szabó Béla Levente születési hely, idő: Debrecen, április 01. édesanyja születési családi és utóneve: Hornya Erzsébet lakcíme: 4400 Nyíregy~áza, Család u. 611a. L emelet háziorvos javára a 2. pontban nevezett utcákról lemondok, azzal a feltétellel, hogy Szabó Béla Levente háziorvos részére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási i1l~tékességi területén új háziorvosi körzetet alakít ki, és a 2. pontban nevezett valamennyi utca bejegyzésre kerül az új háziorvosi körzet helyi rendel~tben szereplő hivatalos utcajegyzékébe. 2. Saját akaratelhatározással, minden kényszertől és fenyegetéstől, illetve megtévesztéstől mentesen, cselekvőképesen, teljes nyilatkozattételi és beszámitási képességem birtokában. a kőrjlmények részletes ismeretében az alábbi utcákról mondok le az 1. pontban nevezett feltétel teljesülése érdekében: ~A~~~.~?'.0:t...~.~~~.t.!.~.t.~..~~. I. ~~~'!.?~..y :I...0.?.~~~r..~.I.'::~~!..t!. :.!..... (i;.ihw....~:... t.lt;.l~"!:-!:r:l~~.. ~.q...~~~.':-:!.(..b.!f!h~y..j!.4-.. h~!!~'p...~.~t:!h-...v..i ~~~..y.i... b.~~~ f.h..,..v.. I...b9..'?:~:'-l.~...!{:l,.f..\~!1~T... ;~.'...ev..i::!...~~.i... $2 J I '. l Thfi.c;s Ai... ~.&.,.~lt.. '.Y..I...~~.. yl.::d.r.tl.~a.~\~...~~~..v..t...:....b.lj..~.di;. M.. ~ i T.~.?.~.~.. \J..IJ... ~~J)...,...~'J:f.fr.!...~... ~....,, 3. Kijelente~ hogy az l. pontban nevezett fettétel teljesülése esetén a saját,:2:~ számú körzetet érintő körzethatár módosítást elfogado~ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben sem most, sem 11 jövőben a körzethatár módosítással kapcsolatba hozható kártalanítási és/vagy kártérítési igényt nem terjesztek elő. 4. Amennyiben az L pontban nevezett feltétel netp. teljesül, jelen szándéknyilatkozatom hatályát ws~.. 5. Hozzájárulok, hogy jelen szándéknyilatkozatolnat és a benne szereplő személyes adataimat a jelen ügyben eljáró valamennyi döntéshozatali szerv megismerje,- és személyes adataimat a célnak megfelelően, aszükséges mértékben és ideig kezelje. Nyíregyháza, 20! 4. április go.. Előttünk mint tanúk előtt: nyilatkozattevő aláírása

9 , Egyszerüsitett Kör zeti Földhivatal Oldal: l / Nyiregyhá z a ügyinté ző: Báthori u. 13. Sullerné Pók Éva 06/42/ , Fax: 06/42/ határozat-szemle Tulajdoni lap másolatként nem használható! 63898/ NYÍREGYHÁZA belterület HRSZ: 31001/1/A/l Család utca 6l/A földszint l Társasház különlap I. rész Megnevezés: orvosi rendelő Terület: 75 m2 Egész szoba szám: Eszmei hányad: Fél szoba szám : Tulajdoni forma: magán Be j egyz ő határozat: 54543/3/ ( ) Szolgalmi jog, Jogi jell eg, Szöveges hivatkozás 2.Bejegyző határozat: 54543/3/2004. ( ) Társasház Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapitó okiratban meghatározott helyiségek II.rész BejegyzI) ha.tározat: 54~43/3/2004. ( ) Törlő határozat: 63898/ Eredeti hat: 60706/ Tul.hányad:1/l Jogcim: vétel, 60706/2003 Jogállás : tulajdonos Jogosult neve: CREP-MEDICA EGÉSZSÉGÜGY I ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÓSSÉGŰ TÁRSASÁG Törzsszám: Cime: 4400 NYíREGYHÁZA Fábián utca Bejegyző határozat: 63898/ Tul. hányad: 1/2 Jogcim: vétel, 63898/ Jogállás : tulajdonos Jogosult neve: Dr. Szabó Béla Levente Cime: 4400 NYÍREGYHÁZA,Északi körút sz.:1943 a.n.:kornya Erzsébet 3. Bejegyző határozat: 63898/ Tul. hányad: 1/2 Jogcim: vétel, 63898/ Jogállás : tulaj donos Jogosult neve: Dr. Szabó Béla Leventéné 1.n.:Pajor Piroska s2.:1945 a.n. :Jani k Mária Cime: BUDAPEST VI II, Krúdy Gyu l a utca 9. IV III. rész ~.,... :

10 Körzeti Földhivatal 4401 Nyíregyháza Bá thori u /42/ , Fax: 06/42/ Oldal: 2 Ügyintéző: Sullerné Pók Éva 13 Egyszerűsitett határozat-szemle Tulajdoni lap másolatként 63898/ NYÍREGYHÁZA belterület HRSZ : Család utca 61/A 31001/1/A/l földszint 1 nem használható! Társasház különlap III. rész BEJEGYZÉST NEM TARTALMAZ A tulajdonjog bejegyzés a Nyíregyházán 2005 j únius 22-én kelt adásvételi szerződés és bejegyzési kérelern alapján történt. A tulajdonjog vál tozás bejegyzése a többszörm módosított évi IV. törvény 49. (2) és az évi CXII. törvény 49. (3) bekezdése szerint egyszerűsített határozat, amely emiatt hitel esített tulajdoni lap másol atként nem alkalmazható. Ha t árö zat om ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet fel lebbezni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatalhoz amelyet a Nyíregyházi Körzeti Földhivatalnál kell benyúj t ani. A határozat elleni fellebbezést 6.000,-Ft értékű kell ellátni. illetékbélyeggel 4401 Nyíregyháza, & \(.fok Sullerné Pók Éva Értesülnek: 1. Dr. Szabó Béla Levente Címe: 4400 NYÍREGYHÁZA Északi körút ügyvéd által + z. s zerz. 2. Dr. Szabó Béla Leventéné Címe: BUDAPE ST VIII Krúdy Gyula utca 9. IV /2. ügyvéd által 3. CREP-MEDICA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÖSSÉGŰ TÁRSASÁG Címe: 4400 NYÍREGY HÁZA Fábián utca 46 ügyvéd ál t a l 4. Dr.L ő rincz István ügyvéd Címe : 4400 NYÍREGYHÁZA Országzászló tér

11 Körzeti Földhivatal 4401 Nyíregyháza Báthori u / 42/ , Fa x: 06/42/ Oldal: 3 Ügyintéző: Sull erné Pók Éva /3 Egyszerüsített határozat _szemle Tulajdoni lap másolatként 63898/ NYÍREGYHÁZA belte rület HRSZ : Család utca 61/A 31001/1/A/l földszint l nem használható! Társasház különlap 5. Me gye i Illetékhivatal Címe: 4400 NYíREGYHÁZA ==,.,---

12 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés, Egészségügyi Bizottságának 17/2002.(V.29.) számú határozata a városban fejlesztendő két háziorvosi körzet betöltéséről A Bizottság. Nyíregyháza városban a TESCO Áruház mögötti területen, valamint a 4-es főúttól Keletre és Nyugatra eső részen kiépülő utcák alapellátását biztosító két háziorvosi körzet betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepeltetni szükséges a törvény által előírt kö~lező feltételeken kívül azt az elvárást is, hogya pályázó az adott területen rendelővel, valamint területi ellátási kötelezettség nélküli OEP szerződéssel rendelkezzen. Felelős: Dr. Dobai Csilla. Határidő: helyi sajtóban való megjelené~t követően 8 napon belül a pályázat benyújtásának határideje. A pályázatokban döntés, az ezt követő bizottsági ülésen. Nyfregyháza, május 29. Dr. Dobai Csilla az Egészségügyi Bizottság Elnöke -i

13 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 145/2002. (V. 30.) számú határozata új felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztésének előkészítéséről A Közgyúlés 1./ A háziorvosi rendelők építésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. 2./ Állást foglal abban, hogya TESCO Áruház környékén felépülő házakba költözők orvosi alapellátásának biztosítására két orvosi rendelőt célszerű építeni. l I 3./ Az önkormányzati támogatás nélkül rendelőket építő orvosok részére az önkormányzat vállalja, hogya később kialakítandó területi ellátási köte I lezettséggel szervezendő háziorvosi praxisokra a rendelő építését vállaló I orvosokkal köt szerződést..j 'Felkéri az' Egészségügyi Bizottságot a rendelők építésének megpályáztatására és a pályázatok elbírálására. Felelős: Határidő: Dr. Dobai Csilla, az Egészségügyi Bizottság elnöke június 30 Cn0lo:.~ Csabai Lászlóné polgármester A határozatról értesülnek: 1./ A Közgyűlés tagjai.i 2.1 Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Dr. Magyar Veronika városi tiszti \ főorvos I 4.1 MOK Nyíregyházi Városi Szervezet elnöke 5./ Dr. Dobai Csilla, az Egészségügyi Bizottság elnöke r. Szemán Sándor jegyző i I j, ':o. P o i. '

14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés i Egészségügyi Bizottságának 17/2002.(V.29.) számú határozata a városban fejlesztendő két háziorvosi körzet betöltéséről A Bizottság 'Nyíregyháza városban a resco Áruház mögötti területen, valamint a 4-es főúttól Keletre és Nyugatra eső részen kiépülő utcák alapellátását biztosító két háziorvosi körzet betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepeltetni szükséges a törvény által előírt kö~lező feltételeken kívül azt az elvárást is, hogya pályázó az adott területen rendelővel, valamint területi ellátási kötelezettség nélküli OEP szerződéssel rendelkezzen. Felelős: Dr. Dobai Csilla. Határidő : helyi sajtóban való megjelené~t követően 8 napon belül a pályázat benyújtásának határideje. A pályázatokban döntés', az ezt követő bizottsági ülésen. Nyíregyháza, május 29. Dr. Dobai Csilla.1, az Egészségügyi Bizottság Elnöke

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés, Egészségügyi Bizottságának 25/2002.(V1.24.) számú határozata, a létesítendő két új háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról A Bizottság Dr. Szabó Béla Levente és Dr. Horváth Péter háziorvosok pályázatát találta megfelelőnek és a két pályázót alkalmasnak Nyíregyháza városban létesítendő két új háziorvosi körzet betöltésére. Felelős : Határidő : Dr. Dobai Csilla. folyamatos. Nyíregyháza, június 24. r. Dobai Csilla az Egészségügyi Bizottság Elnöke

16 -p. Állami Népeg~slSégügyi és Tisztiorvosi Szolgálat -=== Nyíregyházai-, Ibrány-Nagyhalászi-, Nagykállói-, Tisza"as"árj Kisté. ségi Intézete 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41., 4401 Nyíregyháza, Pf.:l TeL: (36-42) , Telefax: (36-42) e-maii: lktatósz;lm: /2009. Tárgy: Működési engedély egészségügyi Ügyintéző: Csománé szolgáltató tevékenység végzésére fl J Egészségügyi szolgáltató azonosítói Határozat Egészségügyi szolgáltató neve: Dr. SzBL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szélr.helye; 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 3. cégbejegyzés száma: Cg.: képviselö neve: Dr. Szabó Béla Levente címe, elérhetosége 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 3. képviselet tartalma: beltag KSH-törzsszám: Szolgáltató egyedi azonosítója: részére Nyíregyháza, ÁUomás tér 3. sz. alatti telephelyen báziorvosi ellátás szak:mán belül végzett háziorvosi ellátás tevékenység, valamint Nyíregyháza, Állomás tér 3. sz. Nyíregyháza, Bottyán u. 15 sz. és Nyíregyháza, Család u. 611A. sz. alatti telephelyeken foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmán belül végzett foglalkozás-egészségügyi alapellátás tevékenység, továbbá a Nyíregyháza Család u. 611A. sz. alatti telephelyen csecsemő- és gyermekgyógyászat szak:mán belül végzett általános. csecsemő- és gyermekgyógyászat tevékenység tekintetében működési engedélyt adok. Nyíregyháza, Állomás tér 3. sz.., Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: háziorvosi ellátás Szakmakód: 6301 Progresszívitási szint: alapellátás A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: Dr. Szabó Béla Levente orvosi nyilvántartási száma: ' Szolgáltatásban részt' vevő szak~olgozók: Crdor Mihályné - körzeti ápoló Loyas Istvánné - körzeti ápoló r '., Szolgáltatási típus: '1 Ca működési engedély orvosifeladatra irányul) Ellátási forma: 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügye/etben végzett alapellátási tevékenységet Rendelési idő; Hétfőtől péntekig: tól h-ig Rendelkezésre állási idő : Hétfőtő l péntekig: tól 16 0 h-ig

17 Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműködés : A helyettesítés rendje: nincs, ellátási kötelezettség nélkül működik részvétel Nyíregyháza Város központi ügyeleti rendszerében más háziorvos által Helyettesítő orvos(ok) neve> pecsétszáma; Helyettesítés helye: Dr, Jakab Edit Dr. Szabó József helyettesített orvos telephelye Nvíregyháza, Állomás tér 3. sz. Szakmai szervezeti egység azoj1osító: A szakma megnevezése: Szakmakód: Progresszivitásí szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántrutási száma: Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozók: Szolgáltatási típus: Ellátási fonna : Rendelési idő : Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműködés: foglalkozás-egészségügyi ellátás 2501 alapellátás Dr. Szabó Béla Levente eidor Mihályné - üzemi ápoló Lovas Istvánné üzemi ápoló l (a működési engedély orvosi foladatra irányul) 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem iigyeletben végzett alapellátási tevékenységet Hé tfő, Szerda, Csütörtök, Péntek.: 16 oo ;..tól19 3 0ig mnfils nem vesz részt A szolgáltató a tevékenységet a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. közreműködőjeként végzi. Nyíregyháza,Bottván u. 15 sz. Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: S zakmakód : Progresszivitási szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántrutási I3záma: ': ', Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozól): Szolgáltatási tipus: Ellátási fonna: Rendelési i dő: Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműkö dés : foglalk:ozás-egészségügyiellátás 2501 alapellátás Dr. Szabó Béla Levente 21.8$9 Oláh Gyuláné - üzemi ápoló.,:1:ta működési engedély orvosi feladatra irányul) 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügyeletben végzett alapellátást tevékenységet mncs nem vesz részt 2

18 Nyíregyháza, Család u. 611A. Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: Szakmakód: Progresszivitási szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántartási száma: Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozók: Szolgáltatási típus: Ellátási forma: Rendelési idő: Ügyeleti rendszerben való közreműködés : Nyíregyháza, Család u.61/a. Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: Szakmakód: Progresszivitási szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántartásí száma: Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozók: Szolgáltatási tipus: Ellátási foffi1a: Rendelési idő: Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműködés: foglalkozás-egészségügyi ellátás 2501 alapellátás Dr. Szabó Béla Levente Cidor Mihályné - üzemi ~poló Lovas Istvánné - üzemi ápoló 1 Ca működési engedély orvosifelaciatra irányuv 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügyeleiben végzett alapellátási tevékenységet Kedd: tól h-ig nem vesz részt általános csecsemő és gyermekgyógyászat 0500 Járóbeteg ellátás Dr. Szabó Béla Levente Cidor Mihályné - körzeti ápoló Lovas Istvánné - körzeti ápoló' 1 (a működési engedély orvosi feladatra irányul) 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügyeletben végzett alapellátási tevékenységet ~.'". Kedd: tól 17 0 h-ig nmes nem vesz részt Korábbi 925-3/2008. számú. az ÁNTsz Nyíregyházai-, Ibrány-Nagyhalászi-, Nagykállói-, Tiszavasvári Kistérségi Intézeíeáltal kiadott m-qködési engedélye helyébe jogerőre emelkedésével e~yidejűleg jelen.~tározato~ba foglalt engedély lép. [2) Az egészségügyi szolgáltató kizarói?g. a fent megjelölt egészségügyi tevékenységet végezheti és csak arra vonatkozóan nyújthat' egészségügyi szolgáltatást. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szakmát a működési engedélytől eltérően látja el, az egyéb törvényes következmények alkalmazása mellett a működési engedélyt visszavonom... ' 3

19 [3] Az egészségügyi szolgáltató tevékenységét határozatom jogerőre emelkedését követően kezdheti meg és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok biztosítása, illetve az előírt tárgyi illetve a tevékenység gyakorlásához szakmailag szükséges és indokolt személyi feltételeket biztosítása mellett folytathatja. [4] Az előírt szakképesítésre és a továbbképzéseken való részvételre vonatkozó előírásokat az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő valamennyi személy tekintetében be kell tartani. [5] Az eszközök csak a munkavédelmi előírásoknak megfelelően üzemeltethetők. [6]Az egészségügyi szolgáltató köteles a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően gondoskodni a veszélyes hulladék gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról, a folyamatos és szakszerű sterilizálásról. [7 Az egészségügyi szojgáltatónak vezetnie kell az előírt dokumentációkat. A betegekre vonatkozó feljegyzéseket, dokwnentációkat ajogszabályban előírt ideig köteles megőrizni. [8] A szolgáltató valamennyi tervezett változást előzetesen - a nem tervezettet pedig az észlelést követő 5 napon belül - köteles bejelenteni az engedélyező hatóságnak. Amennyiben a változás érinti a működési engedélyben szereplő adatokat, egyidejuleg kémi kell a működési engedély módosítását. [9] A szakma ellátására vonatkozóan a szakmai felügyeletet az ÁNTSZ szakfelügyelö Ioorvos útján látja el. Kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolta, hogy az igazgatási szolgáltatási díjat lerótta. [10] Jelen határozatom ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül az ÁNTSZ Északalföldi Regionális Intézetéhez (5000 Szolnok. Pf.: 22.) CÍmzett, de intézetemnél benyújtott fellebbezésnek van helye. A feuebbezéssel egyidejűleg az első fokú eljárás díjtételével azonos összegű (30.000,-Ft) jogorvoslati díjat kell befizetni/átutalni az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intéz tének Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. Felhívom figyelmét, hogy a fellebbezés elektronikus úton történő l ehetőség. Indokolás benyújtására nincs '.. A Dr. SzBL Eü. Bt. képviseletében Dr. Szabó Béla Levente működési engedély módosítása iránti kérelemmel fordult Hivatalomhoz a rendelkező részben meghatározott szakmák tekintetében a rendelési idő változása miatt, illetve működési engedélyt kért a Nyíregyháza, Állomás tér 3. sz alatti telephelyen foglalkozás-egészségügyi alapellátás tevékenység tekintetében a Vasútegészségugyi" Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. közteműködőjeként. A kérelmező a kérelrnéhez mellékelte a. cégkivonatot, a szakmai felelősségbiztosítás érvényességének igazolását, a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT-ve} kötött közreműködői szerződés módosítást, az egészségi alkalmasságáróí szóló igazolást; az a~almazott szakdolgozók Lovas Istvármé, Cidor Mihályné, munkaszerződését a. Vasútegészségügyi Szolgáltató 1OIT-val, egészségi alkalmasságuk igazolását, igazolást arról, hogy a működési nyilvántartás érvényességére vonatkozó eljárást megindították üzemápoló szakon valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizeté éről szóló feladóvevény fénymásolaiát. 4

20 Az engedélyezési eljárást az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a múködésí engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VIT. IS.) Konn. rendelet alapján lefolytattam. Az eljárás során helyszíni szemlét tartottam a Nyíregyháza, Állomás tér 3. szám alatti telephelyen, valamint a kérelmező által csatolt és intézetemnél az üggyel kapcsolatban fellelhető iratokat megvizsgáltam, mely során megállapítást nyert, hogy a kérelmező a háziorvosi ellátás szaktnán belül végzett háziorvosi ellátás tevékenység, a csecsemő- és gyermekgyógyászat. szakmán belül végzett általános csecsemő- és gyermekgyógyászat tevékenység tekintetében, valanünt a foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmán belül végzett foglalkozás-egészségügyi alapellátás tekintetében, megfelel a jelenleg hatályos, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet sz. mellékletében előírtaknak. Mindezek figyelembevételével a kérelmező részére - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VILI5.) Korm. rendelet 11. ~a alapján - működési engedély adható. Határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. tv. 6.. (1) e) pontjában foglalt hatósági jogkörömhen eljárva hoztam meg. A határozat meghozatalában és a működési engedély kiadásánál illetékességemet az ÁUaini Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló (XII. 28.) Korm. 'rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv (1) c) pontja alapján, míg hatáskörömet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valanunt a működési engedélyezési eljárásról szótó 96/2003. (VILI5.) Kotm. rend. 7.. (2) bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg. Határozatomat és az abban előírtakat az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.l5.) Korm. rendelet [1], 14.. [8], 19.. [2], a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. III. fejezet, [3], az egészségügyről szóló évi CLlV. tv (l), 30.. [71, az egészségügyi szolgáltatások nytíjtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló (X.20.) ESzCsM rendelet sz. melléklet,. az,egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény IIAV. fejezet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. ev. l l.) ESzCsM rendelet , :' a munkavédelemről szóló évi XClll tv [5J, az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 'szóló 1/2002. (U L) EüM rendelet 4.. [6], " az egyes szabálysértésekről szóló 21'8/1999. (XIJ.28.) Korm. rendelet [2), az egészségügyi szolgá1tatók szakmai felügyeletéről szójó 15/2005. (V. 2.) EüM. rendelet 3.. (3) [9J,.. az egészségügyi szolgáltatók és miíködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmaijegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM. rendelet 1.. (1) a), az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és mínősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, a évi IL tv. az önálló orvosi tevékenységről, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről zóló 4/2000. (ll.25.) EUM rendelet, valamint

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 86329 (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben