területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014."

Átírás

1 Egészségügyi Alapellátá~i Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Posta cím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám : (42 ) E-maii: alapellatas(wnyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 129-4/2014. Ügyintéző : Csikós Péter Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjú ~ ági Bizottsághoz területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátásban dolgozó praxisok körzeteit. Dr. Szabó Béla Levente a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügyi Bizottságának 25/2002.(VI.24.) számú határozatában foglaltak alapján, új háziorvosi praxis létesítésének betöltésére benyújtott pályázatát, akkor VI elbírálták és alkalmasnak találták új háziorvosi körzet betöltésére. A pályázat előzménye, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 145/2002. (V.30.) számú határozatm: hozott. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága a városban fejlesztendő két háziorvosi kö rzet betöltéséről szóló 17/2002. (V.29.) számú határozata rögzíti, hogya Bizottság, Nyíregyháza városban a TESCO Áruház mögötti területen, valamint a 4-es főúttól Keletre és Nyugatra eső részen kiépülő utcák alapellátását biztosító két háziorvosi körzet betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepeltetni szükséges a törvény által elő í rt a kötelező feltételeken kívül azt az elvárást is, hogya pályázó az adott területen rendelővel, valamint területi ellátási kötelezettség nélküli OEP s zerződéssel rendelkezzen. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének új felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztésének előkészítéséről szóló 145/ (V.30.) számú határozata tartalmazza, hogya Közgyűlés állást foglal abban, hogya TESCO Áruház környékén felépülő házakba költözők orvosi alapellátásának biztosítására két orvosi rendelőt célszerű építeni, valamint az önkormányzati támogatás nélkül rendelőket építő orvosok részére az önkormányzat vállalja, hogya később kialakítandó területi ellátási kötelezettséggel szervezendő háziorvosi praxisokra a rendelő építését vállaló orvosokkal köt szerződést. Határidő: június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Bizot tságának a létesítendő két új háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról szóló 25/ (VI.24.) számú határozata tartalmazza, hogya Bizottság, Dr. Szabó Béla Levente és Dr. Horváth Péter háziorvosok pályázatát találta megfelelőnek és a két pályázót alkalmasnak Nyíregyhéza városba n lé t esítendő két új háziorvosi körzet betöltésére.

2 Dr. Horváth Péter ezt követően a területi ellátási kötelezettséggel járó praxist kialakította, és jelenleg működteti. Dr. Szabó Béla Levente évet követően első alkalommal2012-ben fordult kérelemmel új felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében. Dr. Szabó Béla Levente én saját rendelőt hozott létre, amelyben területi ellátási kötelezettség nélküli, OEP szerződéssel rendelkező háziorvoslást folytat, jelenleg hozzá leadott lakossági kártyaszáma meghaladja az 1500 főt. Dr. Szabó Béla Levente június 12. napján kelt levelet küldött Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző Úrnak, melyben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2002. (V.29.) számú és 145/2002. (V.30.) számú határozataira hivatkozással a kialakítandó háziorvosi praxis területére bejelentkezett lakosok számának felmérését kéri. Levelében Dr. Szabó Béla Levente felhívja a figyelmet arra a tényre, hogya határozatban megjelölt területen május óta épült házak lakosai jelenleg más praxisokhoz vannak ideiglenesen beosztva, ameddig az új praxis kialakításra nem kerül. A levélben fel vannak tüntetve az azóta kialakított utcák nevei. Ezt követően, június 07. napján kelt levelében Dr. Szabó Béla Levente a fent leírt ismételt kéréssel fordult Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző Úrhoz. Levelét annyival egészítette ki, hogy Nyíregyháza, Család u. 61/a. szám alatt saját építésű ÁNTSZ engedéllyel rende lkező rendelő lett kialakítva évben (tulajdoni lappal igazolva), valamint, hogya2002-es évben a határozat hozatal idején 352 fő bejelentkezett lakos volt, ezért nem került sor a szerződéskötésre, de ennek ellenére januári beadványában vállalta ezen lakosok területi ellátási kötelezettség nélküli ellátását. Dr. Szabó Béla Levente levelében leírta még, hogy az elmúlt években években - szóbeli érdeklődésre (Dr. Barta Tibor, Giba Tamás) a bejelentkezett lakosok számáról pontos információt nem kapott. A praxis kialakításához szükséges lakosságszám elérése érdekében a területi határok átrendezését javasolja, valamint, hogya szükséges utcák átvételével járó pénzbeli kártalanítást az érintett praxisok t ulajdonosaival szemben vállalja. Címzetes Főjegyző Úrnál december 04. napján, Dr. Szabó Béla Levente személyes találkozás keretében elmondta, hogy 1500 betege van és területi ellátási kötelezettség nélkül nem tudja eladni a praxist. A Család utcán van egy rendelője, de az Állomás téren található rendelőben rendel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatal Támogatási és Finanszírozási Osztály tájékoztatása alapján augusztusban Dr. Szabó Béla Levente területi ellátási kötelezettség nélküli szolgálat finanszírozott kártyaszáma A fent felsorolt érvek alapján, Dr. Szabó Béla Levente azt a jogát szeretné érvényesítetni, hogy az akkori nyertes pályázata alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése vele területi ellátási szerződést kössön felnőtt háziorvosi ellátásra és ezzel egy új háziorvosi körzetet hozzon létre számára január 31.-én a Dr. Szabó Béla Levente kezdeményezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál, törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását, amelynek eredménye képen, a kormányhivatal arról tájékoztatta Dr. Szabó Béla Leventét, hogya Közgyűlés 145/2002. (V. 30) számú határozata továbbra is hatályban van és a határozatból származó igénye érvényesítése érdekében bírósági eljárást ke zdeményezhet.

3 II. Új körzet kialakításának feltételei 1. Az egészségügyről szóló többször módosított évi CLlV. törvény 88. (1) bekezdése alapján a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. Ezek alapján célszerű a háziorvosi körzetet úgy kialakítani, hogya háziorvosi rendelő a körzet legtávolabb eső pontjától is - tömegközlekedéssel vagy gyalogosan - 15 percen belül megközelíthető legyen. 2. Törekedni kell arra, hogya körzetben lakók száma biztonsággal elérje a finanszírozási minimumot, de ne haladja meg a szakmai szempontból még elfogadható létszámot. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése alapján a területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató - 14 év feletti fő lakos (a továbbiakban: felnőtt körzet) ellátását biztosítja. Jelen esetben a szakmailag még elfogadható létszámmal, vagyis az ajánlott felső limittel (ahol a körzet lakosságszáma legalább 10 %-kal túllépi a finanszírozási minimum kétszeresét) jelen esetben nem kell számolnunk. (Jogszabály egyébként nem határoz meg felső limitet.) 3. Új körzet létesítése esetén nem köthető finanszírozási szerződés, ha az új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt körzet esetén 1200, gyermekkörzet esetén 600 fő alá csökken. Az egészségügyről szóló évi CLlV. törvény ának (2) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja az egészségügyi alapellátások körzeteinek kiaiakítását. E szakasz első bekezdése az egészségügyi alapellátás körébe sorolja a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást. A háziorvosi körzetek kialakításának alapvető követelménye, hogy megvalósuljon az egészségügyről szóló évi CLlV. törvény 88. -a szerint a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosított, a beteg választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől független folyamatos egészségügyi ellátás. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a 3/2014. (1.14.) számú határozata értelmében a Háziorvos területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására vonatkozó kéreiméről nem döntött, azt a fél év múlva esedékes bizottsági ülésen újratárgyalja. A praxis megnyitásához szükséges utcák nevét az érintett orvosok utcák átadására vonatkozó szándéknyilatkozatát benyújtotta és a Háziorvos a körzetalakítás általa vállalt feltételének teljesítését jelezte. (Háziorvos előzetes 'n vállalta, hogya körzet kialakításához szükséges utcák átadásáról az érintett háziorvosokkal megállapodik.) A ház iorvosi körzet kia!akitásának egyik alapvető szempontja a háziorvosi ellátás finanszírozhatóságának biztosítása. Ennek alapján a körzet kialakítása során törekedni kell arra, hogya körzetben lakók száma

4 biztonsággal elérje a finanszírozási minimumot, azonban ne haladja meg a szakmai szempontból még elfogadható maximális létszámot. Ez utóbbi a l apvető jelentőségű a háziorvosi szolgálat által végzett preventív ellátások, gondozási feladatok és az egészségügyi felvilágosítással kapcsolatos feladatok korrekt elláthatósága szempontjából, ugyanakkor a finanszírozás szempontjából is releváns, hiszen meghatározott lakosságszám felett az egészségbiztosítás csökkentett összeget folyósít a körzet működtetésére. A finanszírozás szempontjából az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási szabályait meghatározó jogszabály(ok) rögzíti(k) az optimálisnak, illetve a még elfogadhatónak tartott lakosságszámot. Jelenleg az egészségügyi szo Igá Itatások Egészségbiztosítási Ala pból történő fi na nszírozásá na k részletes sza bá Iya i ról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet kimondja, hogy az egészségbiztosító a háziorvosi szolgálat finanszírozására a körzetben lakók igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerződést azzal, hogy - a körzetek kialakítását követően jellemzően a körzethatárok módosításával kialakított - új háziorvosi szolgálatra csak akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a felnőtt lakosság ellátására kialakítandó körzet 14 év feletti lakosainak száma fő közötti. Ez a finanszírozási minimum természetesen csak az új körzetek létrehozásával érintett lakosságszámokra vonatkozik. III. A területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosok önkormányzati támogatása Az önálló orvosi tevékenységről szóló többször módosított évi II. törvény (Praxis törvény) január l -j étől hatályba lépett módosítása szerint azok a működtetési joggal rendelkező háziorvosok, akik jan uá r l -jén nem rendelkeznek területi ellátási kötelezettséggel (a továbbiakban: működtetési joggal ren del kez ő háziorvos), tartósan betöltetlen körzetben működtetési joguk alapján területi ellátási kötelezettséget vállalhatnak december 31-éig. A tartósan betöltetlen körzetek betöltésénél a műk öd t etés i joggal rendelkező háziorvosok előnyt élveznek. Azon működtetési joggal rendelkező háziorvos m ű kö dtetés i joga, aki december 31-éig nem tölt be tartósan betöltetlen háziorvosi körzetet, dece mber 31-i hatállyal megszűnik. Nyíregyházán jelenleg 44 felnőtt területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi praxis működik át lagba n. Az egyes körzetekben alakosságszám praxisonként átlagosan: 2306 fő, a legtöbb lakosságszámmal m ű ködő praxis 4157 főt, a legkevesebb lakosságot ellátó praxis 1211 főt lát el a területi elvek alapj án. (2012-es évi adatoknak megfelelően). A körzet lakosságszámát az elő z ő év december 31-ei állapotnak megfelelően a település jegyzője állapítja meg, illetve iga zo lja az egészségbiztosító számára évente március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg. IV. A körzetalakítással kapcsolatban szükséges intézkedések és javaslatok 1. A Háziorvos érvényes előzetes jognyilatkozatot tegyen arra nézve, hogy amennyiben az Önkormányzat új körzet létrehozása mellett dönt, a körzet ellátásához szükséges rendelő(ke)t és a jogszabály szerint szükséges tárgyi feltételrendszert saját maga, önkormányzati támogatás nélkül biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az új felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztésének előkész ítésé r ől szóló 145/2002. (V.30.) szám ú határozata szerint. 2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabá lyairól szóló 43/1999. (II I. 3.) Korm. rendelet 8. (5) bekezdése alapján a területi ellátási kötelezettséggel működ ő háziorvosi szolgálat f inanszírozására az OEP a körzetben a lakosok (azaz a körzetben lakóhellyel vagy tartózkodá si he llyel re n delkező biztosítottak) igazolt számának

5 figyelembevételével köt finanszírozási szerződést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet lakosságának ellátására. Az Alapellátási Igazgatóság a tervezett körzet lakosságszámának megállapítását kezdeményezi a Címzetes Főjegyzőnél. A körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a település jegyzője állapítja meg, illetve igazolja az egészségbiztosító számára évente március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg. 3. A lakosságszám igazolását követően az egészségügyi hatóság - OEP - hivatalos állásfoglalását kérjük arra nézve, hogya feltételek teljesülése esetén finanszírozási szerződést kötnek -e Háziorvossal, illetve annak megállapítását is kérjük, hogy az új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt körzet esetén nem csökken 1200 fő alá. 4. Valamennyi feltétel fennállása esetén javasoljuk a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló 18j2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének az előzetesen lefolytatott egyeztetéseknek megfelelő módosításával új körzet létrehozását és a meglévő érintett körzethatárok módosítását. 5. A rendelet elfogadását követően megköthető Háziorvossal a szokásos előszerződés, majd a szükséges engedélyek megszerzését követően a Feladat-ellátási szerződés. Javasoljuk, hogya 1//. Háziorvos kötelezettségei 4. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki: " Háziorvos saját maga biztosítja a rendelés személyi és tárgyi feltételeit, valamint a szükséges rendelő(ke)t." A Feiadat-ellátási szerződés XIII. Egyéb rendelkezések 3. pontja "Szerződő Felek kijelentik, hogy az egészségügyi alapellátás céljára szolgáló ingatlanok vonatkozásában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2001 (//.26) szám ú határozatában jogiaitokat tekintik magukra nézve kötelezőnek. törlésre kerül, tekintve a saját rendelő és eszközök Háziorvos általi biztosítását. 6. A Dr. Szabó Béla Leventével megkötött Feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg szükséges az érintett többi háziorvos feladat-ellátási szerződései utcajegyzéket tartalmazó 1. számú mellékletének az önkormányzati rendeletnek megfelelő módosítása. Nyíregyháza, június 18. Tisztelettel : ~ Csikós Péter igazgató

6 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA.../2014. (... ) számú határozat-tervezet területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakításáról a Bizottság A változat Területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakításával támogatja, azzal, hogy a Nyíregyháza, Család u. 61/a. fsz.l. szám alatti rendelővel rendelkező Dr. Szabó Béla Levente orvossal köt szerződést a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 145/2002. (V.30.) számú határozatban foglaltak alapján, azzal, hogyakialakítandó körzet utcáinak átvételével járó - érintett körzetek - kártalanítását a praxisok tulajdonosaival szemben vállalja, és a faladat - ellátási tevékenységet Nyíregyháza, Család u. 61/a. fsz. l. szám alatti rendelőben végzi. Utasítja az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Igazgatóját, hogy a területi ellátási kötelezettséggel ren delkező felnőtt háziorvosi körzet kialakításával. Határidő: szeptember Ol. B változat Területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítását nem támogatja, mert Nyíregyháza város területén lévő praxisok a város lakosságána k orvosi ellátását teljes körűen biztosítják, ezé rt új körzet (1200 fő/praxis) kialakítására nincs lehetőség. Nyíregyháza, június.. A határozatot kapják: Dr. Szilassy Géza a bizottság elnöke l. Címzetes főjegyző 2. Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Dr. Szabó Béla Levente 4. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 5. irattár

7 i. Al ulírott, SZÁNDÉ~'YILATKOZAT családi és utónév:... :~.. 9..~~.~0!..,. (je~(!'.~. ~.r t születési családi és utónév:... fl!: J!:!'!...~~.f.~r ~ zü1e tési hely, idö:....f.j!.!?~~ff.~.f!!..~'(...:1.#.~.j~,.1.~:./.~ édesanyja születési családi és l!tóneve:... ft(r.t..~~t.:'!!.?!: ~.(;.?: lakcím~: oo....1./jpfi...!!..'!.l.ti/t.y..ft.r:rt..1..?.~i::.1.ty.!.jj:..0:7~.1.7: oo :. mint Nyiregyháza Megyei Jogú Váras közigazgatási illetékességi termetén ;39 számú körzetet területi ellátási kötelezettséggel ellátó háziorvos nyilatkozom, hogy családi és utónév: DR. SZABÓ BÉLA LEVENTE születési családi és utónév: Szabó Béla Levente. zü1etési hely, idő: Debrecen április Ol. édesanyja születésí családi és utóneve: Hornya Erzsébet lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Család u. 611a. I. emelet háziorvos javá.ra a 2. pontban nevezett utcákról lemondok, azzal a feltéteijel, hogy Szabó Béla Levente háziorvos részére Nyíregyháza Megyei Jogú Váras Önkormányzata >:yíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási illetékességi teruletén új házi.orvosi körzetet ali1xlt ki ~ és (i 2. pontban nevezett valanlennyi utca bejegyzésre kerül az új háziorvosi körzet hely' rendeletben szereplő hivatalos utcajegyzékébe. 2. SajáI a.karrtelliatározással, minden kényszertől és fenyegetéstől, illetve nlegtéveszté stő l menteseu, ~ selekvőképesen, teljes nyilatkozattételi és beszárnítási képességem birtokában, a b rülmények részletes ismeretében az alábbi utcákról mondok le az 1. pontban nevezett feltétel teljesülése érdekében:... t~~n~~á~nf,?-fjo/nf~:1 J'I/-f!iÍfi~lJltYfJ.1%r~!JeflcrUTcf!... fh. u...! flt-:i's3' " Et ~...T/J-...."'/Ji/g:;;...:...],. f:.baj.(!,...p...tl!i '1;j..; l'jjipi.j( F! iz;..lj5f6.k UT4....b\,k..N c,r... t.... J?;1Zu...1Lrf;../t... '1' at....!'.rf3.1 KO'...4I!:f;;..7.D.Rl?l...RJ?1.:5.a...W!.'[Ct.ff;...;.Z.f.s'l!.ftll r.oo..:l?:.f.l..--:...:...o.~..v ft ű.e.-sylj..l)j.f If.;..., oo f Kijelentem, hogy az 1. pontban nevezett feltétel teljesülése.esetén a saját,... számú körzetet erimő kc'rzethatár módosítást elfogadom, Nyíregyháza Megyei Jogú Váras Önkormányzatával.. zer:l11-'~n sem most, sem a jövőben a körzethatár módosítással kapcsolatba hozható l"árdaritási é:jv:-tgy kártérítési igényt nem tejj esztek eiő.. :'uu.enn,y iben az ]. pontban nevezett feltétel nem tel.iesül, jelen szándéknyilatkozatom hatályát veszti. i ', 5. Hv:ufijárulok. hogy jelen szándéknyilatkozatomat és a bemle szereplő személyes adataimat a jelen ügyben euár6 v.alamennyi döntéshozatali szerv megismelje, és személyes adataimat a céinl4l( megfc le:őej1, a szükséges mértékben és ideig kezelje. ';yir~gyháza, április. :~c F!útW.k m int t.anúk előtt :

8 SZÁNDÉKNYILATKOZAT 1. Alulírott. családi és utónév:... :J?~...~I.I.~~... J?~...~i. ~... e.:~!.~ sz ület. é SI 'al'd" cs a 1 es utonev:... " ILI...! SS A-tJ tlj... születési hely, idő:...~.~.~~~.~... ~i.$. f.:..h:...{.:... 'd. > züi é. alád" ' > e esanyja s. et SI cs. l es utoneve:... Vl6-H ~IAN0A-. lakcíme:...}jb.q....:... JY.. d.~.q:~p.-:1:;a... t.~.h.~jlf?~...;9..:.&.::f..:... mint Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási illetékessé~ területén a ~.~számú körzetet területi ellátási kötelezettséggel ellátó háziorvos nyilatkozom, hogy családi és utónév: DR. SZABÓ BÉLA LEVENTE születési családi és utónév: Szabó Béla Levente születési hely, idő: Debrecen, április 01. édesanyja születési családi és utóneve: Hornya Erzsébet lakcíme: 4400 Nyíregy~áza, Család u. 611a. L emelet háziorvos javára a 2. pontban nevezett utcákról lemondok, azzal a feltétellel, hogy Szabó Béla Levente háziorvos részére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási i1l~tékességi területén új háziorvosi körzetet alakít ki, és a 2. pontban nevezett valamennyi utca bejegyzésre kerül az új háziorvosi körzet helyi rendel~tben szereplő hivatalos utcajegyzékébe. 2. Saját akaratelhatározással, minden kényszertől és fenyegetéstől, illetve megtévesztéstől mentesen, cselekvőképesen, teljes nyilatkozattételi és beszámitási képességem birtokában. a kőrjlmények részletes ismeretében az alábbi utcákról mondok le az 1. pontban nevezett feltétel teljesülése érdekében: ~A~~~.~?'.0:t...~.~~~.t.!.~.t.~..~~. I. ~~~'!.?~..y :I...0.?.~~~r..~.I.'::~~!..t!. :.!..... (i;.ihw....~:... t.lt;.l~"!:-!:r:l~~.. ~.q...~~~.':-:!.(..b.!f!h~y..j!.4-.. h~!!~'p...~.~t:!h-...v..i ~~~..y.i... b.~~~ f.h..,..v.. I...b9..'?:~:'-l.~...!{:l,.f..\~!1~T... ;~.'...ev..i::!...~~.i... $2 J I '. l Thfi.c;s Ai... ~.&.,.~lt.. '.Y..I...~~.. yl.::d.r.tl.~a.~\~...~~~..v..t...:....b.lj..~.di;. M.. ~ i T.~.?.~.~.. \J..IJ... ~~J)...,...~'J:f.fr.!...~... ~....,, 3. Kijelente~ hogy az l. pontban nevezett fettétel teljesülése esetén a saját,:2:~ számú körzetet érintő körzethatár módosítást elfogado~ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben sem most, sem 11 jövőben a körzethatár módosítással kapcsolatba hozható kártalanítási és/vagy kártérítési igényt nem terjesztek elő. 4. Amennyiben az L pontban nevezett feltétel netp. teljesül, jelen szándéknyilatkozatom hatályát ws~.. 5. Hozzájárulok, hogy jelen szándéknyilatkozatolnat és a benne szereplő személyes adataimat a jelen ügyben eljáró valamennyi döntéshozatali szerv megismerje,- és személyes adataimat a célnak megfelelően, aszükséges mértékben és ideig kezelje. Nyíregyháza, 20! 4. április go.. Előttünk mint tanúk előtt: nyilatkozattevő aláírása

9 , Egyszerüsitett Kör zeti Földhivatal Oldal: l / Nyiregyhá z a ügyinté ző: Báthori u. 13. Sullerné Pók Éva 06/42/ , Fax: 06/42/ határozat-szemle Tulajdoni lap másolatként nem használható! 63898/ NYÍREGYHÁZA belterület HRSZ: 31001/1/A/l Család utca 6l/A földszint l Társasház különlap I. rész Megnevezés: orvosi rendelő Terület: 75 m2 Egész szoba szám: Eszmei hányad: Fél szoba szám : Tulajdoni forma: magán Be j egyz ő határozat: 54543/3/ ( ) Szolgalmi jog, Jogi jell eg, Szöveges hivatkozás 2.Bejegyző határozat: 54543/3/2004. ( ) Társasház Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapitó okiratban meghatározott helyiségek II.rész BejegyzI) ha.tározat: 54~43/3/2004. ( ) Törlő határozat: 63898/ Eredeti hat: 60706/ Tul.hányad:1/l Jogcim: vétel, 60706/2003 Jogállás : tulajdonos Jogosult neve: CREP-MEDICA EGÉSZSÉGÜGY I ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÓSSÉGŰ TÁRSASÁG Törzsszám: Cime: 4400 NYíREGYHÁZA Fábián utca Bejegyző határozat: 63898/ Tul. hányad: 1/2 Jogcim: vétel, 63898/ Jogállás : tulajdonos Jogosult neve: Dr. Szabó Béla Levente Cime: 4400 NYÍREGYHÁZA,Északi körút sz.:1943 a.n.:kornya Erzsébet 3. Bejegyző határozat: 63898/ Tul. hányad: 1/2 Jogcim: vétel, 63898/ Jogállás : tulaj donos Jogosult neve: Dr. Szabó Béla Leventéné 1.n.:Pajor Piroska s2.:1945 a.n. :Jani k Mária Cime: BUDAPEST VI II, Krúdy Gyu l a utca 9. IV III. rész ~.,... :

10 Körzeti Földhivatal 4401 Nyíregyháza Bá thori u /42/ , Fax: 06/42/ Oldal: 2 Ügyintéző: Sullerné Pók Éva 13 Egyszerűsitett határozat-szemle Tulajdoni lap másolatként 63898/ NYÍREGYHÁZA belterület HRSZ : Család utca 61/A 31001/1/A/l földszint 1 nem használható! Társasház különlap III. rész BEJEGYZÉST NEM TARTALMAZ A tulajdonjog bejegyzés a Nyíregyházán 2005 j únius 22-én kelt adásvételi szerződés és bejegyzési kérelern alapján történt. A tulajdonjog vál tozás bejegyzése a többszörm módosított évi IV. törvény 49. (2) és az évi CXII. törvény 49. (3) bekezdése szerint egyszerűsített határozat, amely emiatt hitel esített tulajdoni lap másol atként nem alkalmazható. Ha t árö zat om ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet fel lebbezni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatalhoz amelyet a Nyíregyházi Körzeti Földhivatalnál kell benyúj t ani. A határozat elleni fellebbezést 6.000,-Ft értékű kell ellátni. illetékbélyeggel 4401 Nyíregyháza, & \(.fok Sullerné Pók Éva Értesülnek: 1. Dr. Szabó Béla Levente Címe: 4400 NYÍREGYHÁZA Északi körút ügyvéd által + z. s zerz. 2. Dr. Szabó Béla Leventéné Címe: BUDAPE ST VIII Krúdy Gyula utca 9. IV /2. ügyvéd által 3. CREP-MEDICA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÖSSÉGŰ TÁRSASÁG Címe: 4400 NYÍREGY HÁZA Fábián utca 46 ügyvéd ál t a l 4. Dr.L ő rincz István ügyvéd Címe : 4400 NYÍREGYHÁZA Országzászló tér

11 Körzeti Földhivatal 4401 Nyíregyháza Báthori u / 42/ , Fa x: 06/42/ Oldal: 3 Ügyintéző: Sull erné Pók Éva /3 Egyszerüsített határozat _szemle Tulajdoni lap másolatként 63898/ NYÍREGYHÁZA belte rület HRSZ : Család utca 61/A 31001/1/A/l földszint l nem használható! Társasház különlap 5. Me gye i Illetékhivatal Címe: 4400 NYíREGYHÁZA ==,.,---

12 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés, Egészségügyi Bizottságának 17/2002.(V.29.) számú határozata a városban fejlesztendő két háziorvosi körzet betöltéséről A Bizottság. Nyíregyháza városban a TESCO Áruház mögötti területen, valamint a 4-es főúttól Keletre és Nyugatra eső részen kiépülő utcák alapellátását biztosító két háziorvosi körzet betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepeltetni szükséges a törvény által előírt kö~lező feltételeken kívül azt az elvárást is, hogya pályázó az adott területen rendelővel, valamint területi ellátási kötelezettség nélküli OEP szerződéssel rendelkezzen. Felelős: Dr. Dobai Csilla. Határidő: helyi sajtóban való megjelené~t követően 8 napon belül a pályázat benyújtásának határideje. A pályázatokban döntés, az ezt követő bizottsági ülésen. Nyfregyháza, május 29. Dr. Dobai Csilla az Egészségügyi Bizottság Elnöke -i

13 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 145/2002. (V. 30.) számú határozata új felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztésének előkészítéséről A Közgyúlés 1./ A háziorvosi rendelők építésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. 2./ Állást foglal abban, hogya TESCO Áruház környékén felépülő házakba költözők orvosi alapellátásának biztosítására két orvosi rendelőt célszerű építeni. l I 3./ Az önkormányzati támogatás nélkül rendelőket építő orvosok részére az önkormányzat vállalja, hogya később kialakítandó területi ellátási köte I lezettséggel szervezendő háziorvosi praxisokra a rendelő építését vállaló I orvosokkal köt szerződést..j 'Felkéri az' Egészségügyi Bizottságot a rendelők építésének megpályáztatására és a pályázatok elbírálására. Felelős: Határidő: Dr. Dobai Csilla, az Egészségügyi Bizottság elnöke június 30 Cn0lo:.~ Csabai Lászlóné polgármester A határozatról értesülnek: 1./ A Közgyűlés tagjai.i 2.1 Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Dr. Magyar Veronika városi tiszti \ főorvos I 4.1 MOK Nyíregyházi Városi Szervezet elnöke 5./ Dr. Dobai Csilla, az Egészségügyi Bizottság elnöke r. Szemán Sándor jegyző i I j, ':o. P o i. '

14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés i Egészségügyi Bizottságának 17/2002.(V.29.) számú határozata a városban fejlesztendő két háziorvosi körzet betöltéséről A Bizottság 'Nyíregyháza városban a resco Áruház mögötti területen, valamint a 4-es főúttól Keletre és Nyugatra eső részen kiépülő utcák alapellátását biztosító két háziorvosi körzet betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepeltetni szükséges a törvény által előírt kö~lező feltételeken kívül azt az elvárást is, hogya pályázó az adott területen rendelővel, valamint területi ellátási kötelezettség nélküli OEP szerződéssel rendelkezzen. Felelős: Dr. Dobai Csilla. Határidő : helyi sajtóban való megjelené~t követően 8 napon belül a pályázat benyújtásának határideje. A pályázatokban döntés', az ezt követő bizottsági ülésen. Nyíregyháza, május 29. Dr. Dobai Csilla.1, az Egészségügyi Bizottság Elnöke

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés, Egészségügyi Bizottságának 25/2002.(V1.24.) számú határozata, a létesítendő két új háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról A Bizottság Dr. Szabó Béla Levente és Dr. Horváth Péter háziorvosok pályázatát találta megfelelőnek és a két pályázót alkalmasnak Nyíregyháza városban létesítendő két új háziorvosi körzet betöltésére. Felelős : Határidő : Dr. Dobai Csilla. folyamatos. Nyíregyháza, június 24. r. Dobai Csilla az Egészségügyi Bizottság Elnöke

16 -p. Állami Népeg~slSégügyi és Tisztiorvosi Szolgálat -=== Nyíregyházai-, Ibrány-Nagyhalászi-, Nagykállói-, Tisza"as"árj Kisté. ségi Intézete 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41., 4401 Nyíregyháza, Pf.:l TeL: (36-42) , Telefax: (36-42) e-maii: lktatósz;lm: /2009. Tárgy: Működési engedély egészségügyi Ügyintéző: Csománé szolgáltató tevékenység végzésére fl J Egészségügyi szolgáltató azonosítói Határozat Egészségügyi szolgáltató neve: Dr. SzBL Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szélr.helye; 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 3. cégbejegyzés száma: Cg.: képviselö neve: Dr. Szabó Béla Levente címe, elérhetosége 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 3. képviselet tartalma: beltag KSH-törzsszám: Szolgáltató egyedi azonosítója: részére Nyíregyháza, ÁUomás tér 3. sz. alatti telephelyen báziorvosi ellátás szak:mán belül végzett háziorvosi ellátás tevékenység, valamint Nyíregyháza, Állomás tér 3. sz. Nyíregyháza, Bottyán u. 15 sz. és Nyíregyháza, Család u. 611A. sz. alatti telephelyeken foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmán belül végzett foglalkozás-egészségügyi alapellátás tevékenység, továbbá a Nyíregyháza Család u. 611A. sz. alatti telephelyen csecsemő- és gyermekgyógyászat szak:mán belül végzett általános. csecsemő- és gyermekgyógyászat tevékenység tekintetében működési engedélyt adok. Nyíregyháza, Állomás tér 3. sz.., Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: háziorvosi ellátás Szakmakód: 6301 Progresszívitási szint: alapellátás A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: Dr. Szabó Béla Levente orvosi nyilvántartási száma: ' Szolgáltatásban részt' vevő szak~olgozók: Crdor Mihályné - körzeti ápoló Loyas Istvánné - körzeti ápoló r '., Szolgáltatási típus: '1 Ca működési engedély orvosifeladatra irányul) Ellátási forma: 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügye/etben végzett alapellátási tevékenységet Rendelési idő; Hétfőtől péntekig: tól h-ig Rendelkezésre állási idő : Hétfőtő l péntekig: tól 16 0 h-ig

17 Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműködés : A helyettesítés rendje: nincs, ellátási kötelezettség nélkül működik részvétel Nyíregyháza Város központi ügyeleti rendszerében más háziorvos által Helyettesítő orvos(ok) neve> pecsétszáma; Helyettesítés helye: Dr, Jakab Edit Dr. Szabó József helyettesített orvos telephelye Nvíregyháza, Állomás tér 3. sz. Szakmai szervezeti egység azoj1osító: A szakma megnevezése: Szakmakód: Progresszivitásí szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántrutási száma: Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozók: Szolgáltatási típus: Ellátási fonna : Rendelési idő : Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműködés: foglalkozás-egészségügyi ellátás 2501 alapellátás Dr. Szabó Béla Levente eidor Mihályné - üzemi ápoló Lovas Istvánné üzemi ápoló l (a működési engedély orvosi foladatra irányul) 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem iigyeletben végzett alapellátási tevékenységet Hé tfő, Szerda, Csütörtök, Péntek.: 16 oo ;..tól19 3 0ig mnfils nem vesz részt A szolgáltató a tevékenységet a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. közreműködőjeként végzi. Nyíregyháza,Bottván u. 15 sz. Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: S zakmakód : Progresszivitási szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántrutási I3záma: ': ', Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozól): Szolgáltatási tipus: Ellátási fonna: Rendelési i dő: Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműkö dés : foglalk:ozás-egészségügyiellátás 2501 alapellátás Dr. Szabó Béla Levente 21.8$9 Oláh Gyuláné - üzemi ápoló.,:1:ta működési engedély orvosi feladatra irányul) 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügyeletben végzett alapellátást tevékenységet mncs nem vesz részt 2

18 Nyíregyháza, Család u. 611A. Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: Szakmakód: Progresszivitási szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántartási száma: Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozók: Szolgáltatási típus: Ellátási forma: Rendelési idő: Ügyeleti rendszerben való közreműködés : Nyíregyháza, Család u.61/a. Szakmai szervezeti egység azonosító: A szakma megnevezése: Szakmakód: Progresszivitási szint: A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: orvosi nyilvántartásí száma: Szolgáltatásban részt vevő szakdolgozók: Szolgáltatási tipus: Ellátási foffi1a: Rendelési idő: Ellátási körzet: Ügyeleti rendszerben való közreműködés: foglalkozás-egészségügyi ellátás 2501 alapellátás Dr. Szabó Béla Levente Cidor Mihályné - üzemi ~poló Lovas Istvánné - üzemi ápoló 1 Ca működési engedély orvosifelaciatra irányuv 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügyeleiben végzett alapellátási tevékenységet Kedd: tól h-ig nem vesz részt általános csecsemő és gyermekgyógyászat 0500 Járóbeteg ellátás Dr. Szabó Béla Levente Cidor Mihályné - körzeti ápoló Lovas Istvánné - körzeti ápoló' 1 (a működési engedély orvosi feladatra irányul) 10 (járóbeteg-ellátás keretében végezhető tevékenység, ideértve a nem ügyeletben végzett alapellátási tevékenységet ~.'". Kedd: tól 17 0 h-ig nmes nem vesz részt Korábbi 925-3/2008. számú. az ÁNTsz Nyíregyházai-, Ibrány-Nagyhalászi-, Nagykállói-, Tiszavasvári Kistérségi Intézeíeáltal kiadott m-qködési engedélye helyébe jogerőre emelkedésével e~yidejűleg jelen.~tározato~ba foglalt engedély lép. [2) Az egészségügyi szolgáltató kizarói?g. a fent megjelölt egészségügyi tevékenységet végezheti és csak arra vonatkozóan nyújthat' egészségügyi szolgáltatást. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szakmát a működési engedélytől eltérően látja el, az egyéb törvényes következmények alkalmazása mellett a működési engedélyt visszavonom... ' 3

19 [3] Az egészségügyi szolgáltató tevékenységét határozatom jogerőre emelkedését követően kezdheti meg és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok biztosítása, illetve az előírt tárgyi illetve a tevékenység gyakorlásához szakmailag szükséges és indokolt személyi feltételeket biztosítása mellett folytathatja. [4] Az előírt szakképesítésre és a továbbképzéseken való részvételre vonatkozó előírásokat az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő valamennyi személy tekintetében be kell tartani. [5] Az eszközök csak a munkavédelmi előírásoknak megfelelően üzemeltethetők. [6]Az egészségügyi szolgáltató köteles a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően gondoskodni a veszélyes hulladék gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról, a folyamatos és szakszerű sterilizálásról. [7 Az egészségügyi szojgáltatónak vezetnie kell az előírt dokumentációkat. A betegekre vonatkozó feljegyzéseket, dokwnentációkat ajogszabályban előírt ideig köteles megőrizni. [8] A szolgáltató valamennyi tervezett változást előzetesen - a nem tervezettet pedig az észlelést követő 5 napon belül - köteles bejelenteni az engedélyező hatóságnak. Amennyiben a változás érinti a működési engedélyben szereplő adatokat, egyidejuleg kémi kell a működési engedély módosítását. [9] A szakma ellátására vonatkozóan a szakmai felügyeletet az ÁNTSZ szakfelügyelö Ioorvos útján látja el. Kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolta, hogy az igazgatási szolgáltatási díjat lerótta. [10] Jelen határozatom ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül az ÁNTSZ Északalföldi Regionális Intézetéhez (5000 Szolnok. Pf.: 22.) CÍmzett, de intézetemnél benyújtott fellebbezésnek van helye. A feuebbezéssel egyidejűleg az első fokú eljárás díjtételével azonos összegű (30.000,-Ft) jogorvoslati díjat kell befizetni/átutalni az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intéz tének Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. Felhívom figyelmét, hogy a fellebbezés elektronikus úton történő l ehetőség. Indokolás benyújtására nincs '.. A Dr. SzBL Eü. Bt. képviseletében Dr. Szabó Béla Levente működési engedély módosítása iránti kérelemmel fordult Hivatalomhoz a rendelkező részben meghatározott szakmák tekintetében a rendelési idő változása miatt, illetve működési engedélyt kért a Nyíregyháza, Állomás tér 3. sz alatti telephelyen foglalkozás-egészségügyi alapellátás tevékenység tekintetében a Vasútegészségugyi" Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT. közteműködőjeként. A kérelmező a kérelrnéhez mellékelte a. cégkivonatot, a szakmai felelősségbiztosítás érvényességének igazolását, a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú KFT-ve} kötött közreműködői szerződés módosítást, az egészségi alkalmasságáróí szóló igazolást; az a~almazott szakdolgozók Lovas Istvármé, Cidor Mihályné, munkaszerződését a. Vasútegészségügyi Szolgáltató 1OIT-val, egészségi alkalmasságuk igazolását, igazolást arról, hogy a működési nyilvántartás érvényességére vonatkozó eljárást megindították üzemápoló szakon valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizeté éről szóló feladóvevény fénymásolaiát. 4

20 Az engedélyezési eljárást az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a múködésí engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VIT. IS.) Konn. rendelet alapján lefolytattam. Az eljárás során helyszíni szemlét tartottam a Nyíregyháza, Állomás tér 3. szám alatti telephelyen, valamint a kérelmező által csatolt és intézetemnél az üggyel kapcsolatban fellelhető iratokat megvizsgáltam, mely során megállapítást nyert, hogy a kérelmező a háziorvosi ellátás szaktnán belül végzett háziorvosi ellátás tevékenység, a csecsemő- és gyermekgyógyászat. szakmán belül végzett általános csecsemő- és gyermekgyógyászat tevékenység tekintetében, valanünt a foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmán belül végzett foglalkozás-egészségügyi alapellátás tekintetében, megfelel a jelenleg hatályos, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet sz. mellékletében előírtaknak. Mindezek figyelembevételével a kérelmező részére - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VILI5.) Korm. rendelet 11. ~a alapján - működési engedély adható. Határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. tv. 6.. (1) e) pontjában foglalt hatósági jogkörömhen eljárva hoztam meg. A határozat meghozatalában és a működési engedély kiadásánál illetékességemet az ÁUaini Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló (XII. 28.) Korm. 'rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv (1) c) pontja alapján, míg hatáskörömet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valanunt a működési engedélyezési eljárásról szótó 96/2003. (VILI5.) Kotm. rend. 7.. (2) bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg. Határozatomat és az abban előírtakat az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.l5.) Korm. rendelet [1], 14.. [8], 19.. [2], a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. III. fejezet, [3], az egészségügyről szóló évi CLlV. tv (l), 30.. [71, az egészségügyi szolgáltatások nytíjtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló (X.20.) ESzCsM rendelet sz. melléklet,. az,egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény IIAV. fejezet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. ev. l l.) ESzCsM rendelet , :' a munkavédelemről szóló évi XClll tv [5J, az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 'szóló 1/2002. (U L) EüM rendelet 4.. [6], " az egyes szabálysértésekről szóló 21'8/1999. (XIJ.28.) Korm. rendelet [2), az egészségügyi szolgá1tatók szakmai felügyeletéről szójó 15/2005. (V. 2.) EüM. rendelet 3.. (3) [9J,.. az egészségügyi szolgáltatók és miíködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmaijegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM. rendelet 1.. (1) a), az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és mínősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet, a évi IL tv. az önálló orvosi tevékenységről, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről zóló 4/2000. (ll.25.) EUM rendelet, valamint

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - ,'"',, z!'iégügyi Aiapellátási Igazgatóság ~.(.. Jyíregyháza, Szent István utca 14. Pc.ht,;im: 4401 Nyíregyháza Pf.91. 11~!,,~ons / ám. (42) 461-217 E-nia;]' d~qellatas@nyi regyhaza.hu Ikt.s.. ~~ -:,[f..i20

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1. a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1. a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1 a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről a 15/2015. (III. 16.), a 24/2015. (IV. 13.), az 51/2015. (X. 13.), a

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S betöltetlen házi gyermekorvosi körzet megszüntetésének lehetőségéről Tisztelt

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17.

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. Ikt. sz.: 111.493-412015. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: - Hiv. sz.: - Postacím: 5601

Részletesebben

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1365/ /2015. Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla Tel.: 85/501-018 Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz . T~ ~~~~~'YJ~~~VAROS TELEFON: SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ~~r POLGÁRMESTERI HIVATALA E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU ~f 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83 +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a III. számú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ~ SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Ikt. sz.: III.241-1212016. Ügyintéző: Kissné Horváth Krisztina Mell.: 1 db Békéscsaba, Szent István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) felnőtt

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 84/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján Püspökladány Város Önkormányzata Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-98/2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2016. április 27. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló

Részletesebben

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. :; v.;.w l-vnáros X. kerület Kőbányai 'í.ik írn'únw.t Képviselő-testület ülése Tárgy: javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére Dr.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. Nánásiné Dr.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről PÜSPÖKLDÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK / (I önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. december 14-ei ülésére A határozati javaslat elfogadásához

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. 4. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com Az előterjesztés törvényes. ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1

2000. évi II. törvény. az önálló orvosi tevékenységről 1 Hatály: 2015.I.1. - 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy az egészségügyi reform végrehajtása, a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása csak

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a Késmárki Háziorvosi B-vel iskola- és ifjúságorvoslás, valamint házi gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási feladat-ellátási szerződés módosításáról Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Bélmegyer község lakosai fogászati ellátásának biztosítása iránti kérelem elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., Képviseli: Campanari-Talabér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Erőműi körzet háziorvosi ellátása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2013. (X.31.) önkormányzati

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

2015. július 7-i rendkívüli ülésére

2015. július 7-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátási feladatok ideiglenes biztosítása

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 12-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben