Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C"

Átírás

1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C Készítette: Ludman István folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó OEC Minőségügyi Központ vezető Jóváhagyta: Prof. Dr. Fülesdi Béla Prof. Dr. Nagy Endre centrumelnök klinikai centrumelnök-helyettes M ó d o s í t á s o k Sorszáma Dátuma Leírása II., VIII. fejezetek módosítása II., IV., V., VII., VIII., IX. fejezetek módosítása III., VIII. fejezet és a 6. melléklet aktualizálása Kiadás dátuma: Oldalszám: 1/1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja 3 II. Az intézményi várólista kialakítására, vezetésére és közzétételére vonatkozó jogszabályok 3 III. Fogalom meghatározások 4 IV. A várólistára történő felkerülés szabályai 4 V. A várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételei 6 VI. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályai 9 VII. A várólista adatainak honlapon történő közzététele 9 VIII. Várakozási időkről, várólistákról szóló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 10 IX. Mellékletek 13 Kiadás dátuma: Oldalszám: 2/2

3 I. A szabályzat célja, hogy a 46/2. (XII.27.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározza az intézményi várólista kezelésére vonatkozó előírásokat. II. AZ INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KIALAKÍTÁSÁRA, VEZETÉSÉRE ÉS KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: évi CLIV törvény az egészségügyről (9. ) évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel - 46/2. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól - 45/2. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről - 287/2. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól Kiadás dátuma: Oldalszám: 3/3

4 III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK - központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista). - intézményi várólista: az adott fekvőbeteg ellátó intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra. Tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató a fekvőbetegszakellátást a beteg részére a jelentkezést követő 60 napon belül nem tudja biztosítani. - betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben a amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista. - országos várólista nyilvántartás: az OEP által működtetett országos nyilvántartás, amely az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatokat tartalmazza. - tervezett várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének lehetséges legkorábbi időpontja közötti időtartam - tényleges várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének időpontja közötti időtartam IV. A VÁRÓLISTÁRA TÖRTÉNŐ FELKERÜLÉS SZABÁLYAI 1. A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató a fekvőbeteg- gyógyintézeti ellátások elvégzését intézményi várólista, járóbeteg-szakellátások elvégzését betegfogadási lista alapján teljesíti. 2. Amennyiben a kezelőorvos a biztosított részére várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló jogszabály által nevesített ellátást rendel, az egészségügyi szolgáltató jelzi ennek tényét az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartását (országos várólista Kiadás dátuma: Oldalszám: 4/4

5 nyilvántartás) vezető szerv részére és egyidejűleg továbbítja számára a biztosított személyazonosító adatait, a szükséges ellátás megnevezésével. 3. Amennyiben a biztosított a rendelt ellátás tekintetében nem szerepel egyetlen intézményi várólistán sem, az országos várólista nyilvántartást vezető szerv egyedi azonosítót generál a biztosított számára, és megküldi azt az intézményi várólistát vezető szolgáltatónak. A várólistára vételt kezdeményező személy tájékoztatja a kezelőorvost és a beteget a várólistára történő felvétel tényéről, a betegnek a várólista szerinti sorrendben elfoglalt helyéről és az ellátás igénybevételének várható időpontjáról. 4. Abban az esetben, ha az országos várólista nyilvántartást vezető szerv a várólistára felvétel kezdeményezését követően megállapítja, hogy az adott beteg adott ellátás vonatkozásában már másik intézményi várólistán szerepel, erről a várólista nyilvántartási rendszeren keresztül tájékoztatja a kezdeményező személyt. A kezdeményező személy felajánlja a beteg számára az adatait már tartalmazó várólista és a DE OEC várólista közötti választás lehetőségét. Amennyiben a beteg a DE OEC várólistát választja, a beteget fel kell venni a várólistára és erről az országos várólista nyilvántartást vezető szervet a honlapon keresztül értesíteni kell. Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv törli a beteg adatait azokról a várólistákról, amelyek alapján a beteg választása szerint nem kerül sor ellátás igénybevételére. 5. Az intézményi várólista kezelő az országos várólista nyilvántartó rendszer, vagy az adatátviteli vonal, vagy az intézményi rendszer hibája esetén a hiba megszűnését követően a betegek megjelenési sorrendjének megfelelően küldi meg a betegek adatait az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére. 6. A biztosítottat a várólistáról, vagy betegfogadási listáról törölni kell, ha egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné, vagy orvosszakmai szempontból lehetetlenné teszi. 7. A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt biztosítottak legfontosabb személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja neve, nem, születési év, lakóhely, társadalombiztosítási azonosító jel), az ellátásra való jogosultság sorrendjét, valamint az ellátás várható, illetve amint ismertté válik pontosan meghatározott időpontját tartalmazza. A biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. A várólistán szereplő adatokat és a biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint kell kezelni. Kiadás dátuma: Oldalszám: 5/5

6 8. A betegfogadási lista az adott egészségügyi ellátásra előjegyzett biztosítottak családi és utónevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az ellátásra történő jelentkezés és az ellátás igénybevételének pontosan meghatározott időpontját és helyét tartalmazza. 9. A DE OEC intézményi várólista felelőse a mindenkori klinikai centrumelnök-helyettes. 10. A betegellátó szervezeti egységek várólista adatait az adott szervezeti egység vezetője által kijelölt várólista kezelő munkatárs vezeti. A várólista adatainak valódiságáért, a várólista adataiban bekövetkezett változások esetén a módosítások 24 órán belül történő átvezetéséért, a szervezeti egység vezetője, valamint a várólista kezelő munkatárs a felelős. 11. Az országos várólista nyilvántartó rendszerben nem szereplő várólistákra vonatkozó speciális rendelkezések: a, Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólista adatait a DE OEC honlapján - folyamatosan, de legkésőbb a változást követő 3 napon belül - úgy kell közzétenni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott biztosított számára a várólistán elfoglalt helye. b, Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólistára történő felvételkor a beteg számára egyedi azonosító kerül meghatározásra. Az egyedi azonosító nem tartalmazhat a biztosított egészségügyi és személyazonosító adataival összefüggő, továbbá a várólistára történő felvétel időpontjára vonatkozó adatot. Az egyedi azonosítót annak meghatározásakor, a várólista kezeléséért felelős személy személyesen vagy kezelőorvosa útján közli a biztosítottal. c, Az egyedi azonosító tartalmára vonatkozó szabályokról a biztosítottat kezelőorvosa tájékoztatja. Amennyiben a várólista kezeléséért felelős személy észleli, hogy az adott várólistára érkező egyedi azonosító egy másik, az adott várólistán levő biztosított egyedi azonosítójával megegyezik, akkor a később beérkezett egyedi azonosítót olyan sorszámmal látja el, amely egyértelműen alkalmas az egyedi azonosítók megkülönböztetésére. Erről a biztosítottat a kezelőorvos útján tájékoztatja. d. A kezelőorvos, vagy az általa megbízott személy két példányban kitölti a várólista adatlapot, melyen szerepel a beteg egyedi azonosítója. A beteg, vagy képviselője által aláírt adatlap 1. példányát a beteg részére átadja, a 2. példányt külön erre a célra rendszeresített tároló mappában megőrzi. A beteg várólistáról történő lekerülésekor az adatlapon a várólistáról való lekerülés időpontját és a lekerülés okát is fel kell tüntetni. Kiadás dátuma: Oldalszám: 6/6

7 V. A VÁRÓLISTA SORREND KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELTÉRÉS LEHETŐSÉGÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI FELTÉTELEI 1. A biztosított az ellátásra a várólistára történő felkerülés időpontja szerint jogosult. Ettől eltérni az ellátás szakmai indokoltsága, az ellátás várható eredménye, az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén, illetve a biztosított kérése alapján lehet. Az eltérés lehetőségének szakmai szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben szabályozza. 2. A biztosított a betegfogadási lista alapján az ellátást a betegfogadási listán meghatározott időpontban jogosult az azt vezető szolgáltatónál igénybe venni. Az igénybevétel időpontját a betegfogadási listára történő felvétel időpontjával kell meghatározni, azzal, hogy a biztosított kérésére ettől az időponttól az igénybevétel időpontjaként későbbi időpont is meghatározható 3. A keresőképtelen biztosítottat a beutaló orvos kezdeményezése alapján az ellátásra kötelezett szolgáltató a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével köteles soron kívül fogadni, amennyiben a keresőképtelen biztosított az ellátást a keresőképtelenséget okozó betegsége miatt diagnosztikus, vagy terápiás célból veszi igénybe. A keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás nem előzheti meg a szakmai indokoltság, valamint az ellátás várható eredménye miatti soron kívüli ellátásokat. 4. A biztosított jogosult a kezelőorvosánál mindazon vizsgálatok kezdeményezésére és - a kezelőorvos javaslata alapján - elvégeztetésére, amelyek a várakozás sorrendjét befolyásoló egészségi állapotváltozás megállapításához szükségesek. 5. A várólistára és betegfogadási listára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára és a betegfogadási listára felvett beteg esetében a beteg ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegeké. Az adott ellátás tekintetében a sürgős szükség megállapításának és az ellátás sürgőssége megítélésének részletes orvos-szakmai szempontrendszerét a várólista protokoll tartalmazza. 6. Azonnali ellátást igénylő esetben a beteg fekvőbeteg ellátásának megkezdését követő 24 órán belül a kezelőorvos intézkedik az azonnali ellátás pontosan meghatározott időpontjának a várólistán történő rögzítéséről. Ezzel egyidejűleg amennyiben a beteg adatai az ellátás Kiadás dátuma: Oldalszám: 7/7

8 igénybevételekor az országos várólista nyilvántartásban nem szerepelnek a várólista kezelő gondoskodik a beteg törvényben meghatározott adatainak a várólistán történő rögzítéséről azzal, hogy ez nem érinti a várólistán lévő betegek sorrendjét. 7. A várólista, vagy betegfogadási lista szerinti sorrendtől az ellátás várható eredménye alapján történő eltérése akkor lehetséges, ha a várólistára, vagy betegfogadási listára felvett beteg esetében a) egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy b) időleges állapotváltozás miatt az ellátás várólista, vagy betegfogadási lista sorrend szerinti nyújtásának eredményessége várhatóan lényegesen eltérne a sorrendtől való eltérés esetében elérhető eredményességtől, és mindez nem jár a várólista, vagy betegfogadási lista-sorrend megváltoztatásával érintett további betegek számára a várható eredményesség számottevő csökkenésével. Az adott ellátásra vonatkozóan a várható eredmény megítélésének részletes orvos-szakmai szabályait a várólista protokoll tartalmazza. Várólista protokollok hiányában a meglévő szakmai protokollok, illetve helyi eljárásrendek alkalmazandók. 8. Abban az esetben, ha a beteg a várólista-, vagy betegfogadási lista sorrendtől eltérően veszi igénybe az ellátást, a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell azokat az adatokat, amelyek alapján megállapításra került a sorrendtől való eltérés feltételeinek teljesülése. Kiadás dátuma: Oldalszám: 8/8

9 VI. A VÁRÓLISTA ALAPJÁN NYÚJTHATÓ ELLÁTÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI 1. A betegellátó szervezeti egységekben alkalmazott várólista protokollokat az adott Klinika/Tanszék/Intézet Dokumentációs Könyve tartalmazza. 2. A transzplantációs és a nagyköltségű ellátások várólistáira vonatkozó részletes szabályokat a 287/2. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól tartalmazza. VII. A VÁRÓLISTA ADATAINAK HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELE 1. A várólista adatai - kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon - intézményi várólista esetében az országos várólista-nyilvántartást vezető szerv honlapján ( központi várólista esetén az Országos Vérellátó Szolgálat Központja honlapján ( megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének várható időpontját is közzé kell tenni. 2. A várólistán szereplő adatok közül az egyedi azonosítón, valamint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A várólistán szereplő betegek személyazonosító adatai nem nyilvánosak. 3. A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata olyan számítógépre kerül felhelyezésre, amely operációs rendszer szintű jelszavas védelemmel van ellátva és tűzfalas védelemmel csatlakozik az internethez, továbbá amelyeken a várólista kezeléséhez tartozó állományok, a várólista kezelésére fel nem jogosított személyek számára nem hozzáférhetők. A várólistát kezelő számítógép minden felhasználója személyesen azonosított. 4. Az országos várólista nyilvántartó rendszerben nem szereplő várólista adatai a DE OEC honlapján ( web oldal GYÓGYÍTÁS/Intézeti várólisták menüpontjában) kerülnek közzétételre. 5. A kezelőorvos a várólistán szereplő beteget - kérésére - legkésőbb 5 napon belül tájékoztatni köteles a várólistának a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról. 6. Az országos várólista nyilvántartó rendszerben nem szereplő várólista adatokat a szervezeti egységek Microsoft Excel file-ban tartják nyilván, Kiadás dátuma: Oldalszám: 9/9

10 amelyet elektronikusan továbbítanak a címre. A Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály munkatársai a megküldött adatokat formai és adatvédelmi szempontból ellenőrzik, majd feltöltik a DE OEC honlapjára. VIII. VÁRAKOZÁSI IDŐKRŐL, VÁRÓLISTÁKRÓL SZÓLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE 1. A betegfogadási listáról, az azonnali ellátást igénylő, valamint a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetekről elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában jelentést kell küldeni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. 2. A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentés szakrendelésenként tartalmazza az ellátásra történő jelentkezés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát, az ellátás igénybevételének időpontját, valamint körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a tárgyhónapban nem vette igénybe, vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt, valamint ennek okát kell megjelölni. 3. Az intézményi várólisták adatait az országos várólista nyilvántartás vezetésére szolgáló rendszeren keresztül a várólista kezelők online jelentik az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére. 4. Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a 2. és 3. pont szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem kapta meg, vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán az ellátás igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvosszakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról törölni kell. 5. A betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentésben az azonnali ellátást igénylő eseteket A kóddal kell jelölni. 6. Az intézményi várólista, illetve a betegfogadási lista vezetése tekintetében az azonnali ellátás nyújtásának indokoltságáról a külön jogszabály szerinti szempontok figyelembe vételével Kiadás dátuma: Oldalszám: 10/10

11 a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetében a beteg kezelőorvosa, b) járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában ba) beutaló alapján nyújtott ellátás igénybevételekor a háziorvos javaslatára az adott szakrendelés orvosa bb) beutalót nem igénylő esetben az adott szakrendelés orvosa dönt. A döntést és annak indokát az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell. 7. A betegfogadási lista jelentés elkészítése a DE OEC egészségügyi informatikai rendszerében rögzített adatok alapján központilag történik. 8. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról szóló tárgyhavi jelentési kötelezettségét nem teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó külön jogszabály szerinti - finanszírozási összeg 98 %-ára jogosult az adott szakma vonatkozásában. 9. A diagnosztikai ide nem értve a CT, MRI és PET vizsgálatokat és művese kezelés ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettség. 10. Minden hónap 15. napjáig elektronikus úton jelentést kell küldeni továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére, hogy az egyes betegfogadási listák esetében az újonnan jelentkező, sürgős ellátást nem igénylő betegeket milyen várható várakozási időn belül tudják fogadni. 11. Annak érdekében, hogy a DE OEC határidőre történő jelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni, a szervezeti egységek a kizárólag centrumunk területéről elérhető oldalról letölthető táblázatot kitöltve, minden hónap 5. napján 12 óráig kötelesek megküldeni a Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály részére elektronikus ( és papír alapú (klinikaigazgató által aláírt) formában. A megküldött adatok validitásáért és határidőre történő jelentéséért a szervezeti egység vezetője a felelős. 12. Az adatszolgáltatás gyakorlati lebonyolítása a szervezeti egységek várólista felelőseinek feladata. A mindenkori várólista felelős és helyettese megbízásának másolatát, a megbízott személyek elérhetőségét ( cím, telefonszám) a klinikai centrumelnök-helyettesnek, mint a DE OEC intézményi várólista felelősének kell eljuttatni. 13. A DE OEC szervezeti egységeinek betegfogadási listáinak és az egyes betegfogadási listák átlagos várakozási idejét a Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. Kiadás dátuma: Oldalszám: 11/11

12 14. A várólistákkal kapcsolatos feladatok teljesítésének ellenőrzésére a Klinikai Menedzsment Operatív Központ vezetője és a Minőségügyi Központ vezetője jogosult. 15. Az online országos várólista nyilvántartás adatait az OEP rendszeresen ellenőrzi és a hibás esetek listáját minden nap az intézményi várólista felelősnek elektronikusan megküldi. A Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály megbízott munkatársa a hibás várólista eseteket megküldi az adott várólistát vezető szervezeti egység várólista vezetésért felelős munkatársa részére, aki haladéktalanul gondoskodik a hibás esetek kijavításáról. 16. Az OEP a szolgáltatók által az országos várólista nyilvántartásban regisztrált adatok és a fekvőbeteg szakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között minden tárgyhónapot követő 20. napig elszámolási egyeztetést végez. Ennek során az OEP a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az adatokban a tárgyhónapot követő 20. nap végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe kell venni. 17. A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathiánynak minősül, ha az országos várólista nyilvántartásban az egyeztetési időpontban a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik. 18. A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathibának minősül, ha a fekvőbeteg-szakellátás elszámolási szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban a várólista nyilvántartási tétel adathibás, mivel a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tételről az országos várólista nyilvántartási rendszerben az egyeztetési időpontban megállapítható, hogy - az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból, - az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezően nyilvántartandó adatok teljes körét, - az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési időpontban nem felel meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak, - a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, vagy - a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel. Kiadás dátuma: Oldalszám: 12/12

13 19. Az OEP az adathiány, illetve a adathiba által érintett nyilvántartási tételekről, valamint az érintett fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokról listát készít, melyet az egészségügyi szolgáltató részére megküld. Az adathiány, adathiba által érintett ellátások nem finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, illetve az adathiba fennáll. 20. A hiányzó, illetve hibás várólista nyilvántartó tételek listáját a Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Főosztály a várólistát vezető szervezeti egység részére megküldi azzal, hogy a hiánypótlást és javítást haladéktalanul végezzék el. 20. Az OEP az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig a szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzataként meghatározott összeggel csökkenti. Ha az adathiány megszüntetése, illetve az adathiba kijavítása a tárgyhónapot követően sem történik meg, az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzatával egyező összeggel csökken a havi finanszírozás összege. Kiadás dátuma: Oldalszám: 13/13

14 IX. MELLÉKLETEK 1. ADATLAP Intézményi várólistára történő felvételről 2. Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólisták köre 3. Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólisták nyilvántartandó adatai 4. A nagy költségű ellátások jegyzéke 5. Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre 6. Várólista kezelők listája Kiadás dátuma: Oldalszám: 14/14

15 ADATLAP Intézményi várólistára történő felvételről 1. sz. melléklet Csak az intézmény betegdokumentációjában szerepeltetett adatok: Beteg családi és utóneve:. TAJ szám: Születési év: Neme:.. Anyja neve:.. Lakcím: Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímmel):.. Az intézmény honlapján megjelenő adatok: Várólistát működtető szervezeti egység:.. Tervezett ellátás (műtét, beavatkozás) megnevezése:.. Tervezett ellátás (műtét, beavatkozás) várható időpontja*: év hó nap Várólista azonosító: Aktuális sorszám a várólistán: Várólistára vétel időpontja: év hó nap * Az ellátás tervezett időpontja a megadott időponttól eltérhet. A várólistára való felkerülésemhez és a várólista azonosítóm internetes oldalon történő megjelenítéséhez hozzájárulok. Kelt, Debrecen 20.. kezelőorvos aláírása, pecsétje. beteg, vagy törvényes képviselője Az egészségügyi intézmény tölti ki a beteg várólistáról törlésekor! Várólistáról való törlés oka: Törlés időpontja: év hó nap (a megfelelő válasz előtt található jelölőnégyszögbe tegyen X-et): Az ellátás a tervezett időpontban megtörtént. A várólistáról való törlést a beteg, vagy törvényes képviselője kezdeményezte. Egyéb:.. Kiadás dátuma: Oldalszám: 15/15

16 2. sz. melléklet Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólisták: 1. Gamma sugár-sebészeti beavatkozások Kiadás dátuma: Oldalszám: 16/16

17 Az országos várólista nyilvántartásban nem szereplő várólista adatai 3. sz. melléklet Szerv_egys _ID Várólista sorszám Beteg családi és utóneve TAJ szám Születési év Nem Anyja neve Lakcím Tartózkodási hely Tervezett ellátás megnevezése Tervezett ellátás dátuma Várólista azonosító (10 karakter, szabadon választható) Várólistára vétel dátuma Kiadás: 7. Azonosító: SZ 014.C Kiadás dátuma: Oldalszám: 17/17

18 4. sz. melléklet A nagy költségű ellátások jegyzéke 1. PET/CT 2. Gamma Sugársebészet Kiadás dátuma: Oldalszám: 18/18

19 5. sz. melléklet Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre Várólista Beavatkozás Várólista megnevezés Beavatkozás megnevezés azonosító OENO kódja 001 Szürkehályog Phakoemulsificatio 001 Szürkehályog Anterior Chamber Lens implantatio 001 Szürkehályog Posterior Chamber Lens implantatio 001 Szürkehályog Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült. 001 Szürkehályog Műlencse varrattal történő rögzítése 001 Szürkehályog Vitrectomia, open sky 002 Mandula, orrmandula műtét Tonsillectomia, residuum kimetszés 002 Mandula, orrmandula műtét Tonsillo-adenotomia 002 Mandula, orrmandula műtét Adenotomia, readenotomia 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus Mastoidectomia, atticoantrotomia 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus Resectio submucosus septi nasi sec. Killian Anterior liberalizáció instrum. nélkül Anterior liberalizáció szegm instrumentummal Anterior liberalizáció + 4 vagy több szegm instrumentummal 5810H Gerinc belső rögzítése 5810Q Scoliosis korrekció, sublaminaris hurkolással 5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 5810S Khyphosis korrekció 5810T Gerinc osteotomia post. 5810U Gerinc osteotomia ant. 5810V Blokk csigolya eltávolítás 5810X Hátsó desis instr. nélkül 5810Y Hátsó hemi-arthrodesis Gerinc-stabilizáció három vagy annál több 5812B szegmentumban 5812C Gerinc-stabilizáció, tumor protézis beültetésével 5812D Kombinált mellső-hátsó gerinc-stabilizáció 5812E Lumbopelvicus gerinc-stabilizáció 007 Gerincsérv műtétek Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül 007 Gerincsérv műtétek Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át 007 Gerincsérv műtétek Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával 007 Gerincsérv műtétek Discectomia percutanea Kiadás dátuma: Oldalszám: 19/19

20 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia choledochotomiamque, sut. choled. 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia, LC-kezdés után konvertált 008 Epekövesség miatti beavatkozás feltárás Cholecystectomia choledochotomiamque+kehr drainage 009 Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia Cholecystectomia laparoscopica 009 Epekövesség miatti beavatkozás Cholecystectomia et choledochotomia laparaszkópia laparoscopica 009 Epekövesség miatti beavatkozás Cholecystectomia laparoscopica + cysticus drain laparaszkópia cholangio. 010 Katéteres epekőoldás Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át 010 Katéteres epekőoldás Epekőoldás percután bevezetett katéteren át 011 Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével Reconstructio parietis abdominis c. implant. 011 Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 011 Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofemoralis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum combsérv) implantátum beültetése nélkül conversionem 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica umbilicalis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Reconstructio parietis abdominis 012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül Hernioplastica herniae intraabdominalis 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Prostatectomia transvesicalis 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Prostatectomia retropubica (Millin) 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Vesicula seminalis műtét 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának I. (Prostatectomia) Periprostaticus műtét 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata TUR 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata TUR radicalis 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Transurethralis prostata incisio 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata cryocaustica 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának II. (Transurethralis prostataműtét) Prostata transurethralis spirál behelyezés 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának 5601A II. (Transurethralis prostataműtét) Evaporisatio prostatae transurethralis Kiadás dátuma: Oldalszám: 20/20

48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a

48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Váró-, Előjegyzési és Betegfogadási listákra vonatkozó Szabályzata A Semmelweis Egyetem Szenátusa

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

100% feletti ágykihasználtság - X térítési kategóriájú esetek nem számítanak bele

100% feletti ágykihasználtság - X térítési kategóriájú esetek nem számítanak bele 124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 1 hatályos:

Részletesebben

Általános tájékoztató váró és betegfogadási listákról

Általános tájékoztató váró és betegfogadási listákról Általános tájékoztató váró és betegfogadási listákról 1. Jogszabályi háttér A várólista alapján nyújtandó ellátások körét, és azok közzétételének módját - az 1997. évi CLIV. törvény, - az 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a. A Semmelweis Egyetem Váró-, Előjegyzési és Betegfogadási listákra vonatkozó Szabályzata

48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a. A Semmelweis Egyetem Váró-, Előjegyzési és Betegfogadási listákra vonatkozó Szabályzata A SEMMELWEIS EGYETEM S z e n á t u s á n a k 48/2015. (V.28.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Váró-, Előjegyzési és Betegfogadási listákra vonatkozó Szabályzata A Semmelweis Egyetem Szenátusa

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

Munkaanyag! AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008.

Munkaanyag! AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. Készítette: Csépleő Viktória 1. oldal, összesen: 16 1. Az eljárásrend

Részletesebben

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének zs)

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008.

AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. AZ ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA ÉS BETEGFOGADÁSI LISTA KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2008. Tartalomjegyzék 1. Az eljárásrend célja 3. 2. Az eljárásrend érvényességi

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Várólistákkal kapcsolatos egészségbiztosítási tapasztalatok

Várólistákkal kapcsolatos egészségbiztosítási tapasztalatok Az egészségbiztosítás kérdésének aktualitásai Várólistákkal kapcsolatos egészségbiztosítási tapasztalatok Kiss Zsolt mb. főigazgató helyettes Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 1091 Budapest,

Részletesebben

Országos on-line várólista nyilvántartó rendszer K I S S Z S O L T

Országos on-line várólista nyilvántartó rendszer K I S S Z S O L T Országos on-line várólista nyilvántartó rendszer O R S Z Á G O S E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R K I S S Z S O L T Előzmények Várólista nyilvántartás az EBF működtetésében 2010. augusztusig

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03.

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03. 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről hatályos: 2016.03.01 - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének zs)

Részletesebben

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Készítette: Szentjóbi Attila Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó

Részletesebben

Védőháló Szolidáris Alap Egynapos sebészetre szóló egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód 15040)

Védőháló Szolidáris Alap Egynapos sebészetre szóló egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód 15040) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Védőháló Szolidáris Alap Egynapos sebészetre szóló egészségbiztosítás Különös feltételek (termékkód 15040) 2016. április 2. Nyomtatványszám: 150400 01 1605

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM 10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM Időpont: 2009. október 29-30. Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza (Pécs, Jurisics Miklós u. 44.) A szimpózium szervezői: Társszervező: Alapítvány

Részletesebben

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST

Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens dokumentációs feladatai fogpótlás készítésénél MP 033.ST Készítette: Szombathyné Nagy Erika Fogászati

Részletesebben

VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE

VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE MUNKAUTASÍTÁS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: VÉRKÉSZÍTMÉNY RENDELÉS, TÁROLÁS, ALKALMAZÁS MU003. RE Készítette: Dr. Szabó Zoltán Átvizsgálta: Dr. Váncsa

Részletesebben

413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.

413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2016.01. 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 Tartalom: 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Dr. Záborszki Annamária SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóság Beutalási rend A betegek hatvan százaléka nem

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Miskolci Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Miskolci Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Miskolci Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik, telefonon

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Készítette: Németh Erzsébet minőségirányítási szakreferens Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szekszárdi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szekszárdi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szekszárdi Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól [1]

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól [1] 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól [1] Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt elvekből kiindulva, az esélyegyenlőség érdekében az állampolgárok számára az egészségük

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elvekből kiindulva, az esélyegyenlőség érdekében az állampolgárok számára az egészségük megőrzéséhez,

Részletesebben

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2012.02.14-2012.02.14 Tartalom: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Készítette: Kocsárdi József Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

A várólistákról. Általános tudnivalók A törvények megkülönböztetnek központi és intézményi várólistákat.

A várólistákról. Általános tudnivalók A törvények megkülönböztetnek központi és intézményi várólistákat. A várólistákról Általános tudnivalók Nagy költségű ellátások Várólisták elérhetősége Javaslatok a szolgáltatók részére Jogszabályi háttér Gyakori kérdések Általános tudnivalók A törvények megkülönböztetnek

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató a szakellátásra történő beutalás szabályairól

Tájékoztató a szakellátásra történő beutalás szabályairól Tájékoztató a szakellátásra történő beutalás szabályairól Jogszabályi háttér: - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Ebtv.) és a végrehajtására kiadott

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fészek Szociális Szolgáltató Központ 7500 Dózsa Gy. u. 6. Tel.: 82/450-043 Kérelem a személyes

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 5/2008. (I. 23.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 5/2008. (I. 23.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. január 23., szerda 10. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 7/2008. (I. 23.) Korm. r. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás sikeres teljesítéséhez? 1.2. Belépéssel kapcsolatos tudnivalók

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12)

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12) 2010.02.01 Felsővezetői Tájékoztató 1/10. o Kapacitás adatok Orvos létszám Felnőtt kardiológia 29,00 29,00 0,0% 29,00 29,00 Felnőtt szívsebészet 16,32 15,88-2,7% 15,75 14,00 Összevont gyermek ellátás 19,21

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről

A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány /2007. (..) Korm. rendelete a tervezett otthonszülésről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés c) pontjában megállapított

Részletesebben

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége.

1.5. Szolgáltatási keretösszeg A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok egy biztosítási évben átvállalt maximális térítési összköltsége. BI548 / 20141201 K1333 Várólista - képalkotó diagnosztikai szolgáltatást finanszírozó csoportos egészségbiztosítás különös feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 2014. december 1. A

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a:

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a: VESZPRÉM MEGYEI IDŐSEK OTTHONAINAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Tel/Fax: 89/351-001 E-mail: iopkov@iopkov.hu Igazgató: igazgato@iopkov.hu Honlap: www.iopkov.hu Kérelem

Részletesebben