OsteOlógiai KOngresszus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OsteOlógiai KOngresszus"

Átírás

1 OsteOógiai KOngresszus május 31 - június 2. Baatonfüred, Hote Famingó Magyar radioógusok Társasága osteoógiai szekció

2 Megáítja az osteocastokat, Mieőtt eérnék a csontot 1,2 Az eső és egyeten RANK igand gátó, amey a tejes csontozaton nyújt hatékony védemet a postmenopausais osteoporosisban szenvedő nők részére. 1 ERŐ A TÖRÉS ELLEN Irodaom: 1. Proia (EU/1/10/618 Amgen Europe B.V.) akamazási eőírás szeptember 20.; 2. Kostenuik PJ Curr Opin Pharmaco 2005;5: Rövidített akamazási eőírás Proia 60 mg odatos injekció eőre tö tött fecskendőben. Terápiás javaatok Osteoporo sis kezeése csonttörések szempontjábó fokozott veszéynek kitett postmenopausában évő nők esetében. A Proia szignifikánsan csökkenti a csigoyatörések, a nonvertebrais és a csípőtáji törések kockázatát. A hormon-abációva összefüggő csontvesztés kezeése csonttörések szempontjábó fokozott veszéynek kitett prostatacarcinomás férfiak esetében. Hormon-abációban részesüő prostata -carcino más férfiakban a Proia szignifikánsan csökkenti a csigoyatörések kockázatát. Adagoás és akamazás A Proia ajánott adagja 60 mg, ameyet 6-havonta egyszer, subcutan injekcióban a combba, a hasfaba vagy a kar hátsó feszínébe ke beadni. A betegek számára biztosítani ke a megfeeő kacium- és D-vitaminpótást. Gyermekpopuáció A Proia akamazása gyermek korú (18 évesné fiataabb) betegekné nem javasot, mive a Proia biztonságosságát és hatásosságát gyermekek esetében nem igazoták. A RANK/RANK igand (RANKL) gátása az áatkíséretekben a csontok növekedésének gátásáva és a fogak áttörésének hiányáva járt együtt. Az akamazás módja A beadást az injekciózási technikákban megfeeően képzett szeméynek ke végeznie. Bőr aá történő beadásra. Eenjavaatok Hypocacaemia. A készítmény hatóanyagáva vagy bármey segédanyagáva szembeni túérzékenység. Küöneges figyemeztetések és az aka ma zássa kapcsoatos óvintézkedések A kezeés ekezdése eőtt a hypocacaemiát megfeeő kacium- és D-vitamin-bevitee korrigáni ke. A súyos vesekárosodásban (kreatinin-cearance 30 m/perc) szenvedő vagy diaízis-kezeésben részesüő betegekné nagyobb a hypocacaemia kiaakuásának kockázata. A Proia -t kapó betegekné kórházi kezeést igényő bőrfertőzések (mindenekeőtt ceuitis) aakuhatnak ki. Denoszumabba vagy biszfoszfonátokka, a csontreszorpció-gátó szerek egy másik csoportjába tartozó szerekke kezet betegekné az ácsont osteonecrosisáró számotak be. A egtöbb eset daganatos be tegekné fordut eő, néhány azonban osteoporosisos betegekné következett be. Az ácsont osteonecrosis ismert kockázati tényezői közé tartozik a csontaesiókka járó daganatos betegség, egyidejű kezeések (p. kemoterápia, érújdonképződés-gátó bioógiai készítmények, kortikoszteroidok, a fej-nyaki régió sugárkezeése), az eégteen szájhigiénia, a foghúzás és társbetegségek (p. fennáó fogászati betegség, vérszegénység, véravadási zavar, fertőzés), vaamint az eőzetes biszfoszfonát-kezeés. Azoknak a betegeknek az esetében, akikné egyidejű kockázati tényezők ának fenn, a Proia -kezeés megkezdése eőtt fontoóra ke venni a fogászati kivizsgáás és a szükséges megeőző fogászati beavatkozások evégzését. A Proia -kezeés során ezekné a betegekné ehetőség szerint kerüni ke az invazív fogászati beavatkozásokat. A Proia -kezeés során ügyeni ke a heyes szájápoásra. Azokná a betegekné, akikné a Proia - kezeés során ácsont osteonecrosis aaku ki, a fogászati műtét súyosbíthatja azt. Ha a Proia -kezeés során ácsont osteonecrosis aaku ki, méregeni ke a kinikai körüményeket, és a beteg kezeési tervét az eőny/kockázat arány egyedi értékeése aapján ke kiaakítani. Az eőretötött fecskendő tűvédője száraz természetes gumit (egy atex-származékot) tartamaz, amey aergiás reakciókat okozhat. Segédanyagokra vonatkozó figyemeztetések A ritkán eőforduó, öröketes fruktóz intoeranciában szenvedő betegekné a Proia nem akamazható. Nemkívánatos hatások, meékhatások Postmenopausais osteoporosisban szenvedő nőkön és hormon-abációban részesüő emő- vagy prostata-carcinomás betegeken evégzett fázis II és fázis III pacebokontroos kinikai vizsgáatok során jeentett meékhatások: Gyakori: húgyúti fertőzés, feső égúti fertőzés, ischiagia, cataracták, székrekedés, bőrkiütés, végtagfájdaom; Nem gyakori: diverticuitis, ceuitis, füfertőzés, eczema; Nagyon ritka: hypocacaemia. Inkompatibiitások: Ez a gyógy szer nem keverhető más gyógy szerek ke. Küöneges tároási eőírások Hűtőszekrényben (2 C - 8 C) tároandó. Nem fagyasztható! A fénytő vaó védeem érdekében az eőretötött fecskendő a küső csomagoásban tároandó. Nem szabad erőtejesen ferázni. A forgaomba hozatai engedéy száma: EU/1/10/618/003 Az ak. ei. eenőrzésének időpontja: szeptember 20. Kiadhatóság: Orvosi rendevényhez kötött gyógyszer. Rendehetőség: Szakorvosi/kórházi diagnózist követően foyamatos szakorvosi eenőrzés meett akamazható gyógyszer készítmény. Ár: A Proia 60 mg odatos injekció eőretötött fecskendőben 1x fogyasztói ára, emet, indikációhoz kötött TB támogatása és térítési díja az EÜ70 9/b3. pont aapján: fogyasztói ár: Ft, TB támogatás: Ft, térítési díj: Ft. Forrás: Ár és támogatás: dad=porta&_schema=portal Eérési útvona: kezdőap/gyógyszer/gyógyszerek, gyógyszerpiac/pubikus Gyógyszertörzs (PUPHA)/Pubikus gyógyszertörzs végeges >> Frissítés ideje: augusztus 23./Pubikus gyógyszertörzs szeptember 1. >> Közzététe ideje: augusztus 23. Érvényesség kezdete: szeptember 1. Eü. pont: 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM r. 2. sz. me. Az emet, kiemet indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegcsoportok, indikációs terüetek és a feírásra jogosutak köre. EÜ70 9/b3. Készítmények fesoroása: /OEPHUSZAK_EUSZOLG/GYOGYSZER/INDIK%C3%81 CI%C3%93HOZ%20K%C3%96T%C3%96TTEN/E%C3%9C%20 T%C3%81MOGAT%C3%81SI%20LISTA%202012_0301.PDF Finanszírozási protoko: 6. sz. meéket a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendeethez ( oda) Akamazás eőtt kérjük, ovassa e a tejes akamazási eőírást! Amgen Kft Budapest, Szabadság tér 7. Te.: Fax: GaxoSmithKine Kft Budapest, Csörsz utca 43. Te.: Fax: Minden jog fenntartva. HU-PB-AMG HU/COM/0051/11 Az anyag ezárásának dátuma: szeptember 15.

3 Kedves Kongresszusi Résztvevők, Tisztet Koégák! A magyar Osteoporosis és Osteoarthroógia Társaság és a magyar Radioógusok Társaságának Osteoógiai szekciója vezetősége nevében nagy tiszteette köszöntöm Önt a 2012-es Osteoógiai Kongresszuson! immáron 13. éve kerü sor arra, hogy közösen rendezzük meg rendezvényünket, ami egyben a moot XXi. Kongresszusa és az mrt-os XXii. Osteoógiai napja. minden bizonnya mindenki tudja és érzi, hogy miyen nehézségek és komoy kihívások eé néztünk, amikor arra a döntésre jutottunk, ebben az évben is métó körümények között, s az eőző évekbő adódó evárásoknak megfeeően váatuk a Kongresszus étrehozását. Amikor e sorok íródnak nagy izgaomma, de optimistán várjuk a Társaságok minden bizonnya egnagyobb eseményére a Koégákat. nem titkot céunk vot, hogy ebben az évben vaamiként megújut formában szervezhessük meg évi nagy taákozónkat, újszerű programokka, új struktúrában és ehhez csatakozva új heyszínen. Ennek során is akamazkodni kívántunk a közismert probémákhoz és egyben a tudományos evárásokhoz. A tudományos programok között nagyobb számban hoztunk étre esősorban határterüeti szakágakat érintő tematikus bokkokat, aho neves szakemberek számonak be azokró a szakmai kérdésekrő ami ma magyarországon az osteoógia tekintetében komoy érdekődésre tarthat számot. Ezek között hahatjuk az osteohematoógia, a fizioterápia, a traumatoógia, a radioógia, a mozgásszervi fájdaomcsiapítás és a D-vitamin aktuaitásait. ugyancsak ezt tükrözi a fekért referáó eőadásokat, amiben az osteoógia egfrissebbjein tú a menopauza és a nephroógia kerü terítékre. Ezen témák köré sorakoztak az igen színvonaas bejeentett eőadások sora is. Örömme adunk heyet a moot szakasszisztensi szekciójának kerekaszta-megbeszéésére. nagy érdekődésse várjuk a napi gyakoratot érintő un. workshop-okat. 1

4 szintén új kezdeményezés a tudományos aktivitás esimerése érdekében az un. Gyűjtsd a csontgerendákat, egyen a Te score -od a egmagasabb! szakmai vetékedő (a részeteket ovashatja a programfüzet 4-5. odaán, ietve a részetes tájékoztatás a kongresszusi táskában! A pénteki moot közgyűéshez kapcsoódóan adjuk át Poór Gyua professzor úrnak a Hoó-díjat, és hagathatjuk meg emékeőadását. A moot-ot érintő megújuás miatt a közgyűés is sok fontos döntés megbeszéésére ad akamat, tehát kérjük és várjuk a Társaság tagjainak ezen is aktív közreműködését! Hogy tegyünk csontjaink fizikai jó tuajdonságaiért pénteken és szombaton regge közös sportos sétára invitájuk és várjuk a résztvevőket! nagy szeretette köszöntjük Baatonfüreden és kívánunk keemes időtötést Kongresszusunkon! Dr. szekeres Lászó MOOT enöke Dr. Forgács sándor MRT-OS enöke A kongresszus enökei: Dr. Szekeres Lászó Dr. Forgács Sándor A kongresszus szervező bizottsága: Prof. Dr. Poór Gyua, Prof. Dr. Lakatos Péter, Dr. Horváth Csaba Tudományos bizottság: Dr. Takács István, Dr. Mester Ádám, Prof. Dr. Szekanecz Zotán, Dr. Somogyi Péter 2

5 moot páyázata az Osteoógiai Kongresszus idejére A magyar Osteoporosis és Osteoarthroógiai Társaság a magyar Radioógusok Társaságának Osteoógiai szekciójáva együtt május június 2. között tartja az Osteoógiai Kongresszus tudományos programját. Ennek során a moot tudományos páyázatot ír ki az aábbi három témában/ kategóriában. A kongresszus során a Tudományos Bizottság áta efogadott bejeentett eőadások közü a egjobb osteoógiai témájú 1. kinikai/gyakorati és 2. eméeti, ietve 3. (eső szerzőként) fiata (2012-ben 40. éetévét be nem tötött) moot rendes tagja áta tartott eőadást kívánja díjazni. A három fős bíráó bizottságot a moot vezetősége a későbbiekben jeöi ki. A díj: 1-1 weness hétvége magyarországi Danubius száodában (2 fő részére, két éjszaka, fépanziós eátássa). A díjak átadására az Osteoógiai Kongresszus szombati napjának zárásán kerü sor. Dr. szekeres Lászó a MOOT enöke 3

6 Gyűjtsd a csontgerendákat, egyen a Te score -od a egmagasabb! A magyar Osteoporosis és Osteoarthroógiai Társaság (moot) a tudományos és társasági aktivitás emeése, ietve a moot és az OOK közös honapjának (www.osteoporosis.hu) nagyobb átogatottságának érdekében Gyűjtsd a csontgerendákat, egyen a Te-scorod a egmagasabb! című programot hirdette meg. A szakmai vetékedő ényege az, hogy számos onine és offine tevékenységge (p. a moot web-apjának rendszeres átogatásáva és ott küönböző tevékenységek evégzéséve, vagy moot szervezésű tudományos programokon történő részvétee) csontgerendákat szerezhetnek meg a résztvevők, amive mindenki a saját un. Te-score ját (mint összesített eredményt) növeheti. A programot ápriis 1 december 21. között írjuk ki, azza, hogy terveink szerint a egjobbakat igen értékes ajándékokka díjaznánk még az év végi ünnepek eőtt. A program egyedü és kizáróag a honapon keresztü foytatható, és az eredmény is ott követhető nyomon (persze mindenki a sajátját, ietve név nékü időnként jeeznénk az eső heyezettek addig eért pontszámát). A PROGRAm LEíRásA az osteoporosis.hu-n megtaáható játékeírásban istázzuk majd a meghirdetett időszakban eérhető csontgerenda-gyűjtő aktivitásokat, programokat, stb. szakmai eseményeken eért aktivitás eenében mindenki egy-egy kódot (és az ahhoz tartozó mennyiségű csontgerendát) kap, amit a honapra regisztrátként feépve az utasításokat követve csontgerendákra váthat be 4

7 a programra küön regisztráni nem ke, a tagsági regisztráció és ehhez szükséges rendes moot tagság (ami együtt jár a rendezett tagdíjbefizetésse) eegendő ehhez az eső 25 heyezett értékes díjakat kap (amennyiben több azonos egjobb Te-score -ra rendekező van, úgy sorsoás dönt) A csontgerendákat érő kódgyűjtésekhez egy passzust ( úteveet ) tervezünk, amit esőként a május 31 június 2. között megrendezésre kerüő Osteoógiai Kongresszuson, Baatonfüreden ehet majd átvenni. minden további részetet és a program végső, konkrét eírását keresse ápriis 1-e után a honapunkon! Sok sikert, eredményes csontgerenda gyűjtést kívánunk! heyezés díjak 1. Danubius weness 6 éjszaka 2 fő fépanzió 2. aptop 3. ipad 4. iphone 4 5. videókamera 6-7. ipod nano 8-9. digitáis fényképezőgép navigációs készüék pendrive 5

8 ELéRHETőséGEinK, FOnTOs információk! A KOnGREsszus HELyszínE A KOnGREsszus TOváBBi szálláshelye (a kongresszus heyszínétő mindössze pár perces sétára): FLAminGó WELLnEss és KOnFEREnciAHOTEL**** (8230 Baatonfüred, Széchenyi u. 16.) Teefon: , DAnuBius HOTEL marina*** (8230 Baatonfüred, Széchenyi utca 26.) Teefon: , Fax: /szaodak/magyarorszag /baatonfured/hote_marina A kongresszusi iroda és A regisztráció vezetője: Bárkovits sarota ) információk Az ELőADóKnAK A bejeentett eőadások időtartama 8 perc + 2 perc diszkusszió kérjük az eőadókat és az üésenököket is, hogy a megadott időtartamokat szigorúan tartsák/tartassák be! 6

9

10 TuDOmányOs PROGRAm május 31. csütörtök 9.00-tő regisztráció (A regisztráció a kongresszus tudományos programjának ideje aatt esz eérhető a Hote Famingó eőterében!) HOTEL FLAminGó RuBin TEREm Megnyitó Dr. Bóka istván, Baatonfüred városának pogármestere Dr. szekeres Lászó, moot enöke Dr. Forgács sándor, mrt-os enöke Fekért referátumok Üésenökök: PROF. DR. POóR GyuLA, DR. szekeres LászLó 1. menopauza okozta osteoporosis (Prof. Dr. Lászó Ádám) 2. nephroógia és az osteoógia (Prof. Dr. Kiss István) 3. Tejejetek?! (Prof. Dr. Lakatos Péter) Bejeentett eőadások Eméeti osteoógia és az anyagcsere csontbetegségek vese vonatkozásai Üésenökök: PROF. DR. szekanecz zoltán, DR. mészáros szilvia 1. Dr. Baa Bernadett, Dr. Kósa jános, Prof. Dr. Podani jános, Dr. Kiss jános, Dr. Pintér csaba, Dr. Tobiás Báint, Dr. Takács istván, Dr. nagy zsot, Prof. Dr. Lakatos Péter KÜLÖnBÖző AnyAGcsERE csontbetegségek megvál- TOzOTT szöveti GénKiFEjEzőDésénEK vizsgálata 8

11 2. Prof. Dr. Kiss istván, Dr. Kiss zotán, Prof. Dr. szabó András, Dr. szegedi jános, Prof. Dr. Baa józsef, Dr. Ladányi Erzsébet, Dr. csiky Botond, Dr. árkossy Ottó, Dr. Török marietta, Prof. Dr. Túri sándor, Dr. Kucsár imre csont- és ásványi-anyagcsere zavar KRóniKus veseelégtelenségben 3. Dr. Kiss zotán, Dr. Ambrus csaba, Prof. Dr. szabó András, Dr. szegedi jános, Prof. Dr. Baa józsef, Dr. Török marietta, Dr. Ladányi Erzsébet, Dr. csiky Botond, Dr. árkossy Ottó, Prof. Dr. Túri sándor, Dr. Kucsár imre, Prof. Dr. Kiss istván csontelváltozás és LáGyRészmEszEsEDés GyAKORisáGA és ÖsszEFÜGGésE KRóniKusAn DiALizáLT vesebetegekben 4. Prof. Dr. szekanecz zotán, Dr. maros Gyua, Dr. Bartha András, Dr. sándor zsuzsa, Dr. Andrássy Lászó LiPs AnD BOnEs: A csont ásványianyag- ÖsszETéTEL vizsgálata LAsER-ALAPú GEOLóGiAi módszerekkel Testi és eki törékenység a d-vitaminhiány tükrében TEVA Hungária KFT áta szponzorát tudományos szimpózium Üésenök: PROF. DR. LAKATOs PéTER 1. D-vitamin: ALPHA-tó, óh. megá-ig (Prof. Dr. Szekanecz Zotán) 2. mens fragiis in corpore fragii (Prof. Dr. Janka Zotán) 9

12 osteohematoógia Üésenökök: PROF. DR. udvardy miklós, DR. nagy zsolt 1. Osteohaematoógia (Dr. Nagy Zsot) 2. myeoma mutipex (Dr. Mikaa Gábor) 3. Bioógiai terápiák haematoógiai vonatkozásai (Dr. Váróczy Lászó) Az osteoporosis Management optimaizáása: egy Fejődő Tudomány MSD Hungária KFT áta szponzorát tudományos szimpózium Üésenök: PROF. DR. POóR GyuLA 1. jeenegi és jövőbeni diagnosztikus és terápiás stratégiák a postmenopauzás osteoporosis kezeésében FRAX hazai vizsgáat eredményei (Dr. Szekeres Lászó) 2. Az osteoporosis hatékony kezeése: fókuszban a D-vitamin (Dr. Gaá János) 3. Odanacatib: Katepszin K-gátás a postmenopauzáis csontvesztés kezeésére. Egy antireszorptív gyógyszer mey megvédi a csontformációt. 5 éves eredmények (Dr. Vakusz Zsuzsanna) tő vacsora (Hote Famingó) uh GyAKORLATOK és KuRzus Az OsTEOLóGiAi KOnGREsszusOn sikeres hagyományainkat foytatva ebben az évben is megszervezzük az uh gyakorati bemutató kurzusokat. A gyakoratokra Hote marina Keen termében június 1-én (pénteken) , ietve között kerü sor. Erre jeentkezni a kongresszusi regisztrációná szükséges! A részeteket keresse a kongresszusi regisztrációná! 10

13 HOTEL FLAminGó smaragd TEREm Fizioterápia szerepe a csontegészség megőrzésében Üésenökök: LAnDOR ERiKA, PROF. DR. BEnDER TAmás 1. csont újraképződés fizioterápias ejárásokka-eméet és gyakorat (Prof. Dr. Bender Tamás) 2. Az osteoporosis kezeésének kompex fizioterápiás irányevei (Makovicsné Landor Erika) 3. A dinamikus mozgásprogram jeentősége az osteoporosis kompex kezeésében (Monek Bernadett) Bejeentett eőadások Eméeti osteoógia Üésenökök: DR. Héjj GáBOR, DR. Kiss LászLó 1. Dr. Pásztor Tamás, Dr. Bátyi Ferenc, Dr. Kovács marianna milyen segítséget nyújt A PAcs REnDszER A mindennapi munkában A csontscintig- RAPHiáK értékeléséhez? 2. császárné Gombos Gabriea, Bajsz viktória, Dr. szekeres Lászó van-e DiREKT HATásA A GyóGyTORnánAK A csont BiOKémiAi markereire? 3. Dr. csupor Emőke, Dr. ács Tamás, ács Orsoya, Dr. Ferencz viktória, Dr. mészáros szivia, Dr. Farkas Gábor, Dr. Tóth Edit, Prof. Dr. Horváth csaba LAKTázELéGTELEnséG és csontanyagcsere Az újabb ADATOK TÜKRéBEn 4. Dr. Pásztor Tamás, Dr. Frend istván A nukleáris medicina szerepének áttekintése A symphaticus REFLEX DysTROPHiA (m. sudeck) DiAGnOszTiKájáBAn 11

14 5. Dr. Tobiás Báint, Dr. Baa Berndaett, Dr. vaszikó miháy, Dr. Kósa P. jános, Prof. Dr. Podani jános, Dr. Takács istván, Dr. nagy zsot, Dr. Lazáry áron, Prof. Dr. Lakatos Péter A BiszFOszFOnáT indukálta állkapocsnecrosis PATOLóGiájánAK értelmezése A Humán GEnE- TiKAi és KLiniKAi ADATOK ÖsszEFÜGGéséBEn Beszéjük meg op terápia a beszégetést vezeti: Prof. Dr. Lakatos Péter (kávéva, teáva, süteménnye a programon kizáróag küön meghívóva ehet résztvenni!) A GyűjTsD A csontgerendákat, LEGyEn A TE score -OD A LEGmAGAsABB! PROGRAm KERETEi KÖzÖTT A KOnGREsszusi RészTvéTEL 3 (naponta 1-1 ) csontgerendával jutalmazzuk! RészLETEK A REGiszTRációnáL érhetők EL! FiGyELEm! A KOnGREsszus BEjELEnTETT ELőADásAinAK ABszTRAKTjAiT PEnDRivE-On TALáLjA meg A KOnGREsszusi TásKáBAn. AKi nyomtatott FORmáBAn szeretne EGy-KéT ABszTRAKTHOz HOzzájuTni, érdeklődjön A moot-ook standon. A KOnGREsszus OFTEX AKKREDiTációjA REGiszTRációs számon FOLyAmATBAn van ERRőL AnnAK ELBíRáLásáT KÖvETőEn HOnLAPunKOn (WWW.OsTEOPOROsis.Hu) KEREszTÜL TájéKOzTATásT ADunK! 12

15 A csontok egészségéért kacium és D-vitamin 50% egy pohárban* A kacium és a D-vitamin hozzájáru a csontok megfeeő szerkezetének fenntartásához. * A fenőtteknek ajánott napi Kacium- és D-vitamin-bevite 50%-a MÉ /496 szerint ajánásáva Egy pohár Densia mindennapi fogyasztása meett ügyejen a vátozatos, kiegyensúyozott étrendre és az egészséges éetmódra. DENSIA

16 2012. június 1. PénTEK séta a csontjainkért (kényemes sportruházatban taákozó a Hote Famingó recepciójáná) HOTEL FLAminGó RuBin TEREm Bejeentett eőadások Gyakorati osteoógia, csonttörés Üésenökök: DR. BALOGH ádám, DR. TAKács istván 1. Dr. Baogh ádám, Dr. Kricsfausy miháy, Dr. Turchányi Béa, Prof. Dr. szekanecz zotán A TíPusOs FEmuRTÖRésEK és BiszFOszFOnáT KEzELés. EPiDEmiOLóGiAi és KóROKTAni áttekintés, KLiniKAi KÖvETKEzTETésEK 2. Dr. nábrádi sándor, Dr. Hamai vimos, Dr. sztancs György, Dr. Kis-Anta mária 2011 év OsTEOPOROTiKus TÖRésEi A soproni TRAumATOLóGiAi OszTáLyOn 3. Dr. Bhattoa Harjit Pa, Dr. Baogh ádám, Kaina Edit, Dr. Anta-szamás Péter, Prof. Dr. Paragh György, Dr. Kápár mikós csontanyagcsere és FRAX score 50 év FELETT 2-Es TíPusú DiABETEsEs FéRFiAKBAn. 4. Dr. Horváth csaba, Dr. Bors Katain, Dr. mészáros szivia, Dr. Ferencz viktória, Dr. csupor Emőke, Dr. Tóth Edit, Dr. Hosszú éva A TÖRés megítélése DEnziTOmETRiávAL vagy FRAX számolás ALAPján: EGyEzésEK és KÜLÖnBséGEK 14

17 5. Dr. mészáros szivia, Dr. Horváth csaba, Dr. Ferencz viktória, Dr. szentannai Lia, Dr. marion Dama, Dr. Hegedűs Béa, Dr. Kinda idikó, Dr. Krunity Xenia, Dr. sárosi Krisztina, Dr. Bors Katain KÜLÖnBÖző TÖRési KOcKázATBEcsLő módszerek ÖsszEHAsOnLíTásA REHABiLiTációs PROGRAmBAn RészTvEvő BETEGEKBEn 6. Dr. Ferencz viktória, Dr. Horváth csaba, Dr. mészáros szivia, Dr. Hegedűs Béa, Dr. Kinda idikó, Dr. Krunity Xenia, Dr. sárosi Krisztina, Dr. Bors Katain REHABiLiTációs PROGRAm HATéKOnysáGánAK vizsgálata csípőtáji csonttörés után OsTEO- POROsisOs BETEGEKnéL Törésmegeőzés a tejes csontozaton AMGEN Kft. és GaxoSmithKine Kft. áta szponzorát tudományos szimpózium Üésenökök: PROF. DR. POóR GyuLA, PROF. DR. LAKATOs PéTER 1. Denoszumab védeem a tejes csontozaton (Dr. Szekeres Lászó) 2. Amafa aatt vagy mégsem? Osteoporosis és poroticus eredetű törések a képakotók szemszögébő (Dr. Gergey Gy. Mária) 3. Törésmegeőzés denoszumab a gyakoratban (Dr. Vakusz Zsuzsanna) Fókuszban a csonttörés Üésenökök: PROF. DR. simonka jános, DR. TóTH FEREnc 1. csípőtáji törések és a műtéti technikai nehézségek rossz csontminőség tekintetében (Dr. Tóth Ferenc) 15

18 2. Osteoporosisos radiustörések és azok eátási probémái (Prof. Dr. Simonka János Auré) 3. A proximáis humerus törések és vátáji sérüések eátási gyakorata (Dr. Turchányi Béa) Fekért hozzászóás meggyőző és egondokodtató adatok az osteoporosisos betegek vaós heyzetérő (Dr. Sebestyén Andor) strontium raneát: jeen és jövő Servier Hungária KFT áta szponzorát tudományos szimpózium Üésenök: PROF. DR. LAKATOs PéTER 1. A jeen megodása (Dr. Takács István) 2. A jövő útja (Dr. Szekeres Lászó) ebéd kacium és d vitamin: újdonságok 2012-bő Pharma Patent szimpózium Moderátor: PROF. DR. LAKATOs PéTER 1. LAm-KiD/ Dr. speer Gábor: A ca-intake.hu vizsgáat heye és eredményei a nemzetközi irodaomban 2. Dr. Takács istván: mi újság D vitamin Dr. szekeres Lászó: mi újság Kacium citrát Dr. Fuszek Péter: szükséges-e a tartós protonpumpagátókezeés meé kaciumpótás Bejeentett eőadások Ritka kórképek, esettanumányok Üésenökök: DR. TAmási LászLó, DR. HORváTH csaba 16

19 1. Bakos Bence, Dr. Lukáts ákos, Prof. Dr. Lakatos Péter, Dr. Takács istván FiBROGEnEsis imperfecta Ossium EsETBEmuTATás 2. Dr. Donáth judit, Prof. Dr. Poór Gyua RiTKA KóRKéPEK PATHOmEcHAnizmusA és KEzELésE 3. Dr. Ferenc mária A KEREszTcsOnT spontán TÖRésE (sacral insufficiency FRAcTuRE - sif) 4. Dr. nemes Adrienn, Dr. sziádi Erzsébet A myeloma multiplex OsTEOLóGiAi vonatkozásairól KéT EsET KAPcsán 5. Dr. szii Baázs, Bakos Bence, Dr. Kósa jános, Dr. nagy zsot, Prof. Dr. Lakatos Péter, Dr. Takács istván TEsTmAGAssáG növekedése 23 éves KORBAn, májátültetés után von GiERKE KóROs BETEGnéL 6. Dr. Donáth judit, Prof. Dr. Bender Tamás A KALciumPóTLás jelentősége, KÜLÖnBÖző BEviTELi FORmái és Az ivókúrák jelentősége Az oimpia jegyében: Acasta a csontritkuás eeni küzdeem eköteezett híve Novartis áta támogatott tudományos program Üésenökök: PROF. DR. LAKATOs PéTER, PROF. DR. POóR GyuLA 1. 6 karikás játékok: 6 éves vizsgáati eredmények Acastáva (Dr. Szekeres Lászó) 2. Duathon: amit a HORizOn vizsgáatokbó még megtudtunk (Dr. Csajbók Éva) 17

20 3. súyemeés: a hátfájdaomra gyakorot hatások (Dr. Somogyi Péter) 4. Hosszútávfutás, a kitartó emberek sportja: az adherencia javításának ehetőségei a gyakoratban (Dr. Fábián Ágnes) tó Hoó emékeőadás Prof. Dr. Poór Gyua: 35 év az ORFi-ban, a nagyviágban és az osteoógiában ezt követően MooT közgyűés (a közgyűés nyít, minden érdekődőt tiszteette várunk!) tó vacsora (Hote Marina) HOTEL FLAminGó smaragd TEREm A kéz- és csukó betegségeinek képakotó diagnosztikája Üésenökök: DR. BORs KATALin, DR. FORGács sándor 1. A kéz és csukó reumatoógiai és képakotó diagnosztika összefüggései (Dr. Báint Péter) 2. A kéz és csukó röntgen diagnosztika (Dr. Bohár Lászó) 3. A kéz és csukó neuroszonográfiás diagnosztikája (Dr. Farbaky Zsófia) 4. A kéz és csukó mri diagnosztika (Dr. Mester Ádám) 5. Az infekt kéz és csukó betegségek radioógiája (Dr. Nagy Judit) 6. A daganatos kórképek radioógiai diagnosztikája (Dr. Köö Katain) 18

21 7. A kéz és csukó fájdamak neuroradioógiai háttere (Dr. Várayay György) secunder Törésprevenciós Fórum Liy Hungária KFT áta szponzorát tudományos szimpózium és workshop nagy kockázatú beteg feismerése, ha nem adott minden szakmai fetéte Témavezető: Dr. Takács istván etikus-e drága gyógyszert feajánanom a már tört porotikus betegemnek? Témavezető: Dr. Kresák iona (ebédde egybekötve a Lidó teremben) Törött csontritkuásos beteg kezeése Forsteo-va Gyakorati szempontok Témavezető: Dr. vakusz zsuzsanna Bejeentett eőadások Gyakorati osteoógia endokrin és anyagcsere vonatkozások Üésenökök: DR. TóTH EDiT, DR. KRicsFALusy mihály 1. Dr. Ambrus csaba, Dr. Kiss zotán, Prof. Dr. szabó András, Dr. szegedi jános, Prof. Dr. Baa józsef, Dr. Török marietta, Dr. Ladányi Erzsébet, Dr. csiky Botond, Dr. árkossy Ottó, Prof. Dr. Túri sándor, Dr. Kucsár imre, Prof. Dr. Kiss istván A DiABETEs mellitus és A csontelváltozások ÖsszEFÜGGésE DiALizáLT vesebetegekben 19

22 2. Dr. Buday Barbara, Dr. Pach Péter, Dr. Literáti-nagy Botond, Dr. vitai márta, Dr. vecsei zsuzsa, Dr. Péterfai éva, Prof. Dr. Korányi Lászó A TEszTOszTEROn FéRFiAKBAn KAPOcs A csont- AnyAGcsERE és Az EnERGiA HOmEOszTázis KÖzÖTT 3. Prof. Dr. Korányi Lászó, Dr. Buday Barbara, Dr. Pach Péter, Dr. Literáti-nagy Botond, Dr. vitai márta, vecsei zsuzsa, Dr. Péterfai éva nemi KÜLÖnBséGEK A csont EnERGiA HázTARTás KAPcsOLATBAn: ADiPOnEKTin versus TEszTOszTEROn mediálta OsTOcALcin HATás nőkben, illetve FéRFiAKBAn? 4. Dr. nagy Katain, Dr. Berhés istván, Dr. Papp mária, Dr. Deák Eszter, Dr. Tajti Baázs A B12 vitamin Hiány HATásA A csontsűrűségre 5. Dr. mészáros szivia, Dr. Ferencz viktória, Dr. csupor Emőke, Dr. Hosszú éva, Prof. Dr. Horváth csaba Az ásványianyag TARTALmOm és A KvAnTiTATív csontultrahangos PARAméTEREinEK vizsgá- LATA POLycysTás OvARium szindrómás és 2-Es TíPusú DiABETEsEs BETEGEKBEn 6. Páfi Eszter, Bakos Bence, Dr. szii Baázs, Dr. Kósa jános, Prof. Dr. Lakatos Péter, Dr. Takács istván A PRimER HyPERPARATHyREOsis KLiniKAi megje- LEnési FORmái - KÜLÖnÖs TEKinTETTEL A cardiovascularis HATásRA 20

23 HOTEL marina Lóczy TEREm Asszisztensi szekció tudományos üése Üésenökök: ARAny zoltánné, magyar istvánné 1. FRAX-ojunk heyesen! A FRAX kérdőív kitötésének sarokpontjai (Arany Zotánné) éve(m) a denzitometria szogáatában (Gáné Szántó Erika) 3. Egészségi-, funkcionáis áapot és éetminőségi kérdőívek, betegség-aktivitás mércék Reumatoógiai Osztáyon (Decsovné Dóczi Katain) 4. Osteogenesis imperfectás gyermekek densitometriai mérése. Az eredményektő függő további teendők (Puskás Károy Józsefné) 5. Az Eu akkreditát visegrádi Rehabiitációs szakkórházban kezet osteoporotikus betegek körében végzett compiance vizsgáat (Lukovics Tiborné) 6. Az osteoporozis gyógytornája gerincbetegekné (Ott Bernadett) 7. A betegkubok szerepe, hasznossága az osteoporosisos betegek kompex eátásában (Dr. Kupa Miháyné) 8. Primer, egyodai degeneratív csípőízüeti megbetegedések mindkét odai csontsűrűség méréseinek tapasztaatai (Mogyorósi Endréné) 9. Kerekaszta 21

24 2012. június 2. szombat séta a csontjainkért (kényemes sportruházatban taákozó a Hote Famingó recepciójáná) HOTEL FLAminGó RuBin TEREm Mozgásszervi fájdaom és annak terépiája Üésenökök: DR. Kiss GáBOR, DR. TAjTi jános 1. Fájdaomma járó mononeuropátia diagnosztikája és terápiája (Dr. Kiss Gábor) 2. neuropátiás komponensse járó derékfájdaom feismerése és terápiája (Dr. Tajti János) 3. új ehetőség a neuropátiás fájdaom csiapításában kapszaicin tapassza (Dr. Fazekas Gábor) kerekaszta beszégetés a d-vitaminró és workshop Kerekaszta (beszégetést vezeti dr. Takács István) bőrgyógyász, endokrinoógus, osteoógus, onkoógus részvéteéve Workshop kinek-mikor-mennyit? sport hatása a csontrendszerre Üésenökök: DR. TéGLásy GyÖRGy, DR. somogyi PéTER 1. Krónikus sportbántamak (Dr. Haasi Tamás) 2. Fizioterápia speciaitásai a sport-rehabiitációban (Dr. Bondár Gábor) 3. mi történt London és London között? (Dr. Tégásy György) 22

25 Pódiumbeszégetés dr. Faragó Tamássa eredményhirdetés, MooT tudományos díjának átadása kongresszus zárása tó ebéd HOTEL FLAminGó smaragd TEREm Bejeentett eőadások Az osteoporosis eátása Üésenökök: DR. HOsszú éva, DR. Kiss csaba 1. Dr. székey Gabriea A mindennapi GyAKORLAT TERáPiás DiLEmmái A KLiniKum, A csontsűrüség és A csontanyagcsere markerek FÜGGvényéBEn 2. Dr. Batka Gábor, Dr. szekeres Lászó OsTEOPOROsisBAn szenvedő BETEGEKnEK FELíRT GyóGyszER vények KiváLTás 3. Dr. ifi judit, Dr. Benkő ágota, Dr. szekeres Lászó TARTós ALEnDROnáT TERáPiA mellett jelent- KEző ATíPusOs FEmuR FRAcTuRA EsETBEmuTATás 4. Dr. nagy Katain, Dr. Deák Eszter REumATOLóGusOK KALciumFOGyAszTásA EGy nem REPREzEnTATív FELméRés TAnuLsáGAi 5. Ott Bernadett, Lakatosné Parászka monika, nagyné zeer zsuzsanna Az OsTEOPOROsis GyóGyTORnájA GERincBETEGEKnéL 23

26 6. cziczer Adrienn, Tarján Kata, Dr. Tamási Lászó EGyEnsúLyFEjLEszTés és KOORDináció javítás OsTEOPOROsisBAn szenvedő BETEGEK EsETén 7. Dr. simoncsics Eszter, szász Katain, Dr. Kiss Edit, Dr. Fáy veronika HOGyAn csináljuk? KEzDETi TAPAszTALATAinK A KRóniKus FájDALOm szindrómában szenvedő BETEGEK KOGniTív és viselkedés TERáPiájávAL KAPcsOLATBAn 8. Dr. Benkő ágota, dr. Kránicz ágota, Dr. Kuisch ágota, Dr. Hontvári Lívia, Dr. Baogh izabea, Dr. szekeres Lászó szekunder OsTEOPOROsis DiFFEREnciáL- DiAGnOszTiKAi KéRDésEi TÖBB EsETÜnK KAPcsán KOnGREsszusunK LéTREHOzásáBAn segítettek Liy Hungária Kft. servier Hungária Kft. AmGEn Hungária Kft./GaxosmithKine Kft. novartis Hungária Kft. msd magyarország Kft. Torrex chiesi Hungária Kft. Pharma Patent Kft. Teva magyarország zrt. Aramis Pharma Gyógyszermarketing Kereskedemi és szogátató Kft. Asteas Pharma Kft. nycomed Pharma Kft. ibsa Pharma Kft. medi Hungary Kft. Pfizer Gyógyszerkereskedemi Kft. Danubius Heath spa Resort Gutta Hungary Kft. Roche (magyarország) Kft. Kőrösnet Danone Kft. vtl-trade Kft. Fresenius Kabi Hungary Kft. Green sound Pusz Kft. Laborexpert Kft. Pharma nord Kft. Berin-chemie/A. inteimed Hungária Kft. menarini magyarország Kft. Richter Gedeon nyrt. sandoz Hungária Kft. 24

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus MOOT Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) XX. Kongresszusa PROGRAMfüzet Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai Szekciója (MRT-OS) XXI. Osteologiai

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése. Tudományos program. Esztergom 2010. szeptember 23 25.

Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése. Tudományos program. Esztergom 2010. szeptember 23 25. Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése Tudományos program Esztergom 2010. szeptember 23 25. Milupa Komfort 1 enyhíti a hasfájást és a szorulást. MILUPA. AZ ANYATEJ IHLETTE, A TUDOMÁNY IGAZOLJA.

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Péc s, 2014. június 5-7.

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Péc s, 2014. június 5-7. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa Péc s, 04. június 5-7. SANDOSTATIN LAR Vékonyabb (0 G), rövidebb (4 cm), biztonsági injekciós tû Felrázható ampulla Változatlan hatóanyag

Részletesebben

Malignus Lymphoma Konferencia

Malignus Lymphoma Konferencia Malignus Lymphoma Konferencia Debrecen, 2010. május 27 29. Tudományos Program Rövidített alkalmazási elôírás Glivec 100 mg filmtabletta, Glivec 400 mg filmtabletta (Novartis) ATC: L01XE01 Hatóanyag: 100

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának 41. Vándorgyűlése

A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának 41. Vándorgyűlése A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrumának 41. Vándorgyűlése Kecskemét, 2010. április 16 17. Dél-Magyarországi Decentruma Tudományos Program A Vándorgyűlést támogatták: Főszponzor: Sanofi-Aventis

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest

Magyar Reumatológusok Egyesülete. Vándorgyûlés. A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyûlés 2 0 0 4 A rendezvény helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Budapest Szervező bizottság Az MRE elnöksége Tudományos bizottság Balogh Zsolt,

Részletesebben

Magyar Neuroimmunológiai Társaság

Magyar Neuroimmunológiai Társaság Magyar Neuroimmunológiai Társaság ii. KONGRESSZUSA 2014. NOVember 14-15. SZEGED PROGRAM Köszöntő Általános információk Tisztelt Kollégák! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Neuroimmunológiai

Részletesebben

MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI. 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6. PROGRAM

MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI. 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6. PROGRAM MAGYAR KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIAI T Á R S A S Á G 47. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. június 4-6. PROGRAM HATÉKONY MEGOLDÁS az epilepszia és a neuropátiás fájdalom kezelésében 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság VII. Kongresszusa. Kedves Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság VII. Kongresszusa. Kedves Kollégák! A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság VII. Kongresszusa KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák! Örömmel értesítjük az olvasót arról a tényről, hogy minden válság és anyagi nehézség ellenére idén is megrendezésre

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa. Program és Összefoglalók. Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában

CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa. Program és Összefoglalók. Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa Program és Összefoglalók Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában 2014. február 28 március 01. Pécs, Hotel Palatinus Védnökök

Részletesebben

100x 120x 60x. Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXVI. Kongresszusa

100x 120x 60x. Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXVI. Kongresszusa 00x 0x 60x LEVETIRACETÁM A HATÉKONY ANTIEPILEPSZIÁS TERÁPIA FONTOS ELEME, KEDVEZÕ ÁRON Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXVI. Kongresszusa 0. április

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG PROGRAMFÜZET 1

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG PROGRAMFÜZET 1 MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG PROGRAMFÜZET Új idôszámítás a fogamzásgátlásban Hirdetés Jó compliance Pearl-index: 0,4 Alacsony hormontartalom Megbízható cikluskontroll Havi egyszeri kényelem, amit egyetlen tabletta

Részletesebben

CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE

CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE CSALÁDORVOS KUTATÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE XIV. Kongresszusa Hajdúszoboszló 2015. február 26-28. Hunguest Hotel Béke Alapellátás & Népegészségügy ( Primary Care & Public Health ) Szervező: Debreceni Egyetem

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye N y í r e g y h á z a 2014. szeptember 5-6. program Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Helyszín: Hotel Pagony 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére PROGRAM. BAJA 2015. június 19 20.

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére PROGRAM. BAJA 2015. június 19 20. KARDIABETOLÓGIA 2015 Tudományos ülés Prof. Dr. de Chatel Rudolf emlékére PROGRAM BAJA 2015. június 19 20. Kezdje a napot -vel! Az első és egyetlen magyar nyelvű vércukorszintmérő tölthető akkumulátorral

Részletesebben

Kávészünet-15. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XV. tudományos konferencia 2013. május 10 12. P r o g r a m f ü z e t. Hotel Azúr konferenciaközpont

Kávészünet-15. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XV. tudományos konferencia 2013. május 10 12. P r o g r a m f ü z e t. Hotel Azúr konferenciaközpont Kávészünet-15 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XV. tudományos konferencia 2013. május 10 12. P r o g r a m f ü z e t Hotel Azúr konferenciaközpont S i ó f o k Kávészünet-15 A gyermekorvosi alapellátás XV.

Részletesebben

CSÍPŐIZÜLETI VISZKOSZUPPLEMENTÁCIÓVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK (Kulcsszavak: coxarthrosis, ultrahang vezérelt technika, )

CSÍPŐIZÜLETI VISZKOSZUPPLEMENTÁCIÓVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK (Kulcsszavak: coxarthrosis, ultrahang vezérelt technika, ) dr. Babay Miklós, Dr Kiss Jenő* Bp II-ker Önkormányzat Eü. szolg. szakrendelője Bp Szent János Kórház Ortopédiai Osztály* CSÍPŐIZÜLETI VISZKOSZUPPLEMENTÁCIÓVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK (Kulcsszavak: coxarthrosis,

Részletesebben

Magyar Gyógytornászok Társasága VIII. Kongresszus

Magyar Gyógytornászok Társasága VIII. Kongresszus Magyar Gyógytornászok Társasága VIII. Kongresszus és I. Pre-kongresszus p r o g r a m f ü z e t 0. október 0. pécs w w w. g y o g y t o r n a s z o k. h u w w w. a s s z i s z t e n c i a. h u KöszöntÔ

Részletesebben

CSAKOSZ IX. Kongresszusa

CSAKOSZ IX. Kongresszusa Pécs, 2010. február 26-27. 2010-Pécs Európa Kulturális Fővárosa CSAKOSZ IX. Kongresszusa Program és Összefoglalók Új evidenciák az alapellátásban 2010. február 26-27. Pécs, Hotel Palatinus 1 8626 Molnar

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Program Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Hódmezővásárhely, 20. október 4-5. Szabadabb élet, kevesebb gond Az első szenzoros

Részletesebben

Fiatal Onkológusok Szekciójának

Fiatal Onkológusok Szekciójának Fiatal Onkológusok Szekciójának II. KONFERENCIÁJA PROGRAM- ÉS ABSZTRAKTFÜZET 2013. szeptember 6. Budapest, Országos Onkológiai Intézet, Eckhardt terem 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. Új remény olyan

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

Gyermektüdőgyógyász Szekciójának

Gyermektüdőgyógyász Szekciójának A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Miskolc Lillafüred 2009. november 12 14. Hunguest Hotel Palota (3517 Lillafüred, Erzsébet

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében. Nyíregyháza, Krúdy Vígadó 2010. október 01-02.

a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében. Nyíregyháza, Krúdy Vígadó 2010. október 01-02. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai Szekciójának a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében.

Részletesebben