TIOP-indikátorok részletes értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIOP-indikátorok részletes értékelése"

Átírás

1 TIOP-indikátorok részletes értékelése Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, december 22. 1

2 TIOP (1) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma A munkaképes korú (15-64 éves) népesség aktivitási rátája Átfogó cél indikátor: a munkaerő-piaci részvétel növelése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor a éves (munkaképes korú) gazdaságilag aktívaknak a megfelelő (15-64 éves) korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya. % mértékegysége: Bontás: Nemek szerint OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,0% Cél ,7% Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) Nem volt KSH Munkaerő-felmérés Közvetlenül elérhető, KSH MEF- adatokból a KSH által számított és publikált mutató, havi görgetéssel 3 havi átlagot számítanak, éves adat elérhető Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető statisztikai mutató EU monitoring indikátor, ami az EU elvárások követhetőségét biztosítja A számítás EU módszertannak tökéletesen megfelelő Átfogó célindikátor. Az OP szempontjából releváns, teljesülése a cél teljesülését is jelenti Fő cél UMFT-vel konzisztens indikátor (köztes cél) 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 62,0 61,9 61,5 61,6 62,5 65,7 66,4 A teljesülés értékelése Az indikátor éves értéke megbízhatóan előállítható, forrása egyértelmű. A célértek teljesülése a válság hatására bizonytalanabbá, a teljesülés nehezebbé vált. Célérték teljesítése távolabb került A válság miatt (s már a megelőző években is!) romlott az indikátor értéke, a köztes célérték teljesülése ezért kérdéses. A célérték teljesülése még ilyen optimista köztes célérték mellett is ambiciózusnak tűnik. Köztes és célérték a 2010 januári konvergencia program módosított értékével konzisztens III. értékelése Az indikátor érzékenysége Az indikátor alakulását befolyásolják olyan tényezők is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. A munkanélküliség jelentősebb növekedése is az indikátor növekedését eredményezi. Ez ugyan a munkaerő-piaci részvétel növekedését jelenti, de a tényleges cél a foglakozás és nem a munkanélküliség növekedése. Fontos az indikátor mellett kontextus indikátor vizsgálata is. Az alkalmazott kontextus indikátor: a munkaképes korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási rátája 2

3 Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor előnye, hogy egyszerű és széleskörűen használt, nemzetközi sztenderdek alapján készült indikátort használ, ami egyszerű statisztikai mutatószám. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos Megfelelő, könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor. Folyamatos adatszolgáltatás biztosított. A célérték teljesülése bizonytalan, felülvizsgálata meggondolandó (SZMM) A változtatás a kedvezőtlen teljesülés ellenére jelenleg nem indokolt, a teljesülés a lisszaboni célokhoz kötött. Konvergencia programban nem szerepel új célérték, a kapcsolódás nem indokol változást. A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig meggondolandó. Releváns árfogó cél indikátor, jól mérhető, megbízható adat. Segítségével az OP cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos módosítására nincsen szükség 3

4 TIOP (2) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási rátája I. jellemzői fajtája Kontextus indikátor a munkaerő-piaci részvétel növelése aktivitási ráta átfogó cél mellett típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor tartalma a éves (munkaképes korú) foglalkoztatottaknak a megfelelő (15-64 éves) korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya % mértékegysége: Bontás: Nemek szerint OP bázis ill. célértéke Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,3% Cél (2013) (61,1%) Módosítás oka Nem volt forrása KSH Munkaerő-felmérés előállításának módja Közvetlenül elérhető, KSH MEF- adatokból a KSH által számított és publikált mutató, havi görgetéssel 3 havi átlagot számítanak, éves adat elérhető Értelmezhetősége Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető statisztikai mutató EU elvárások EU monitoring indikátor, ami az EU elvárások követhetőségét biztosítja követhetősége A számítás EU módszertannak tökéletesen megfelelő relevanciája Kontextus indikátor. A OP szempontjából a cél teljesülésének egyéb kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) gazdasági tényezőktől függő változásait, alakulását magyarázza, Fő cél UMFT-vel konzisztens indikátor Azonos a 2. TIOP_átfogó cél kontextus indikátorral (köztes cél 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 57,3 57,3 56,7 55,4 56,5 61,1 59,5 A teljesülés értékelése Az indikátor éves értéke megbízhatóan előállítható, forrása egyértelmű. A kontextus indikátor alakulása jól jelzi, hogy az átfogó cél, az aktivitási ráta kedvezőtlen alakulását a foglalkoztatási ráta befolyásolja, a válság hatására rendkívül jelentősen visszaesett, kontextus változóként a fő cél alakulását magyarázza. A kontextus indikátor megfelelő, változtatás nem szükséges, részcél érték a korábbi folyamatok alapján változtatandó. A válság miatt (de valójában 2007 után már!) romlott az érték, ezért a javasolt köztes célérték teljesülése is kétséges. A célérték teljesülése az aktivitási rátához hasonlóan még ilyen optimista köztes célérték mellett is ambiciózusnak tűnik köztes cél a 2010 januári konvergencia programmal konzisztens, a 2015-re kitolt célérték csökkentést ezzel egyező visszafogást javasló szakértői becslés alapján adunk. III. értékelése Az indikátor érzékenysége Az indikátor magyarázó szerepe megfelelő, mutatja az átfogó cél indikátort befolyásoló fontos tényezőket is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. 4

5 Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió A foglalkoztatási ráta mint kontextus indikátor előnye, hogy egyszerű és széleskörűen használt, nemzetközi sztenderdek alapján számítható, egyszerű statisztikai mutatószám. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. Könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor. Folyamatos adatszolgáltatás biztosított. (SZMM) Kontextus indikátor, részcél hiányzott, ennek beszúrás az érték megadása szakértői becsléssel történt (vö. teljesülés értékelése). A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig javasolt. Releváns kontextus indikátor, jól mérhető, megbízható mutató. Segítségével az OP cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos. módosítására nincsen szükség 5

6 TIOP (3) Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája Az Internettel és IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó számának növekedése és a kistérségi szinten mért különbségeinek (szóródás) csökkenése OP. szintű indikátor. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor tartalma Az OP szintű indikátor csak általános iskolai tantermekre vonatkozik. Szóródás nem világos, hogy milyen szóródási mutatóról van szó. db, S.D. mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,81 (átlag) nincs nincs 1,45 (szóródás) Cél 2013 na na na Módosítás oka - forrása OKM Statisztika, szóródási mutató számított adat. előállításának módja Kombinált adat. Az alapadat (az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó száma) statisztikai adatgyűjtésen alapszik. OKM közoktatási statisztika évente egyszer, az október 1-jei állapotnak megfelelő adatokat gyűjti, KSH validálja az adatot. Az adatok előállíthatók csak általános iskolára (most az éves jelentésekben ez az adat szerepel), de előállíthatók az összes iskolatípusra, együtt vagy külön-külön is. A 1., 3. csak általános iskolára készült el, 2007-ben lett rá téve az adatlapokra a kérdés, kifejezetten a TIOP miatt, 2006-os adat nincs. Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása II. teljesülése Definíciós probléma. Az indikátor neve, és az éves monitoringjelentésekben megadott tényadatok nem fedik egymást. Az adat átlagot mér, szóródási mutatót számítani lehet, de el kell dönteni, hogy milyet. Definícióban jelezni kell, hogy általános iskolai tantermekre vonatkozik az adat. Nem EU indikátor Releváns indikátor, de tartalmát pontosítani szükséges. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása. 6

7 Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél)? Eredmény 1,81 (átlag) 1,45 (szóródás) 2,46 (átlag) szóródási mutató nincs. A teljesülés értékelése Célértéket meg kell határozni, de ehhez definíciót pontosítani kell. LHH térségekhez lenne érdemes viszonyítani az országos átlagot. Jobb, mint a szóródás mutató. Egy probléma itt is van: a tantermek száma az iskolabezárások miatt változik, és ennek jelentős hatása lehet az indikátor alakulására. III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor (akár általános iskolákra vonatkozik, akár a középiskolákat is magában foglalja) országos trendeket mér. Nem a beavatkozást méri. De ez is számolható lenne, ha az OKM statisztikai osztály megkapná azoknak a közoktatási intézményeknek a listáját, akik támogatásban részesültek. Definícióban jelezni kell, hogy általános iskolai tantermekre vonatkozik az adat. OSAP adatgyűjtésben csak erre vonatkozó kérdés van. A növekedés és a szóródás számításon alapuló adat. Módszertani hiányosság, hogy nincs megadva milyen szóródási mutatót kell számítani. Definíciós hiányosság, hogy nincs rögzítve milyen feladatellátásra vonatkozik az adat. elnevezése pontatlan, mindenképpen meghatározandó, hogy mit mérünk, és milyen iskolatípusra. Elnevezés módosítása szükséges. Javasolt új elnevezés: "Az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó száma, illetve/vagy az LLH kistérségi szinten mért átlag viszonya az országos átlaghoz képest." Javasolt új elnevezés: "Az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt általános iskolai tantermek 1000 diákra jutó száma, illetve/vagy az LHH kistérségekben mért átlag viszonya az országos átlaghoz. Célérték meghatározása szükséges. Egy probléma itt is van: a tantermek száma az iskolabezárások miatt változik, és ennek jelentős hatása lehet az indikátor alakulására. Definícióval kapcsolatos döntés függvényében az indikátor előállítható. Alternatív indikátor: Egy oktatási intézményre jutó Internetkapcsolattal rendelkező számítógépek száma. Lásd Újonnan javasolt TIOP-indikátorok listája alatt. (3a, 3b és 3c indikátorok.) 7

8 TIOP (4) specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma A szakrendelés kapacitás-kihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) regionális és kistérségi kiegyenlítődése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor A járóbeteg szakrendelésen megjelenő kezelt betegek száma (labordiagnosztika nélkül), 10 ezer lakosra, országos átlagban. Az indikátor neve nem fedi a tartalmát: a mutató nem méri a kistérségi kiegyenlítődést, csak az országos átlagos szakrendelés-kapacitáskihasználtságot eset mértékegysége: Bontás: Országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,848* nincs nincs eset/10000 lakos Időközi teljesülés 2008 n.a. - - Cél ,8 eset/10000* lakos Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége A bázisérték adatmódosításához való igazodás, valamint az 5%-os növekedés helyett 12%-os bővülést tervezünk., mivel az 5% nagyon szerény emelkedésnek tűnik az eddig már 27 milliárd Ft-os elígért fejlesztések tükrében. OEP Az OEP-nél rendelkezésre álló adat. Kötelező adatszolgáltatás keretében a járóbeteg szakrendelések nyújtják, éves bontás, a labordiagnosztikát nem tartalmazza. Finanszírozási évre vonatkozik, októbertől októberig Országos átlagot megadó indikátor lévén önmagában nem értelmezhető a regionális kiegyenlítődés mérésére. Jól mutatja azonban a járóbeteg ellátás igénybevételének növekedését, ami a program egyik prioritása. EU elvárások Nem EU indikátor követhetősége relevanciája Releváns mutató, bár tartalma nem felel meg az elnevezésének. kapcsolódása Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél) Eredmény 49,848 eset/10000 lakos* - 55,8 eset/10000 lakos* 8

9 A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Egyelőre nem látszik, hogy hogyan fog teljesülni, bár olyan szerény növekedést terveztek (5%-ost), hogy az feltehetőleg teljesíthető. A szerény igényű növekedési tervekkel ellentétben áll a tekintélyes járóbeteg infrastruktúra-fejlesztésre fordított forrás: az EMIR szerint több mint 27 milliárd Ft-ot ítéltek már eddig pályázatokon erre a célra. Az indikátor változása tükrözi ugyan a járóbeteg-infrastruktúra fejlesztésének hatását, de nagyon érzékeny külső tényezőkre: pl. a járványokra, az egészségügyi szolgáltatók pénzügyi szabályozására, vagy a kórházak anyagi érdekeltségéra és érdekérvényesítő képességére, stb. Ha a kistérségi kiegyenlítődést is mérni akarjuk, akkor további mutató beemelése lenne szükséges, azonban nem találtunk olyan adatbázist, ahol kistérségi szintű járóbeteg-esetszám lenne rendszeresen publikálva. Megyei és regionális kiegyenlítődést lehetne mérni, aminek az információ-tartalma már nem olyan gazdag, ezért nem javasoljuk. Ennek ellenére, amennyiben az IH szükségét látja, e mutatók részleteit ki tudjuk dolgozni. A TIOP-prioritás az elmúlt évek egészségügyi reform-kezdeményeinek megfelelően az egészségügyi szerkezetváltás keretében a járóbetegellátás felé terelni a betegellátást. A fejlesztésekkel megvalósuló többlet-kapacitáshoz többlet-oep-finanszírozásra is előzetes szerződést kötnek, hiszen az új kapacitásokat finanszírozására nincs más forrás. Ez az indikátor megfelelően méri a szakrendelések igénybevételének növekedését, s a kórházi elbocsátások száma indikátorral együtt, azzal komplementer módon, mutatja a betegellátás átstrukturálódását. A cím pontosítása valamint új mutatóként a regionális és megyei kiegyenlítődés mérése javasolt ezekre évente előállított és publikált OEP adatok állnak rendelkezésre. A kistérségi kiegyenlítődés mérése is fontos lenne, erre azonban csak projekt szintű adatok állnak majd rendelkezésre, a pályázók számára előírt PEJ alapján Az elnevezés pontosítása szükséges: A szakrendelés kapacitáskihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) * Mind a bázis, mind az ennek megfelelő célértékre új adatot adott meg Molnár Attila, az OEP főosztályvezetője, a vele készített interjú során. 9

10 TIOP (5) Specifikus cél: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevők arányának növekedése a hátrányos helyzetű kistérségekben Specifikus cél hatás indikátor A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevők arányának növekedése a hátrányos helyzetű kistérségekben célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Nehezen értelmezhető, % tartalma mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis 2006 Cél 2013 Módosítás oka Nem volt forrása ÁFSZ? előállításának módja ÁFSZ nyilvántartásaiból számítható, új számítást igényel, nem ismert Értelmezhetősége EU elvárások Nem EU indikátor, az EU javasolt indikátora a munkaerő-piaci követhetősége kereslet és kínálat összhangjá relevanciája Specifikus cél hatásindikátor indikátor. Az OP specifikus célja szempontjából releváns lehet kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (bázis) (cél) Eredmény A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió A z indikátornak nincsen értéke Esetleg előállítható, de nagyon nehézkes, bonyolult és az OP célt közvetve segítheti Ha szükséges, előállítható esetleg a hátrányos helyzetű kistérségekre egy új kezdés típusú indikátor, de ez költséges, és kérdés, hogy mit mérünk akkor. Az indikátor bizonytalan, és nincs is gazdája, sem értéke, elvethető 10

11 TIOP (6) Specifikus célok: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája Kistérségi együttműködésben, önkormányzati társulásban működő iskolákban tanuló diákok aránya OP szintű. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése típusa tartalma nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Definíció pontosítása szükséges a fenntartó típusa és a feladatellátás típusa szerint, illetőleg a kistérségi együttműködés és önkormányzati társulás minősége szerint is. %. mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,7% nincs nincs Cél 2013 na na na Módosítás oka - forrása OKM Statisztika, előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása Definíciós probléma. Az indikátor nem igazán kapcsolódik a célhoz. Nem EU indikátor Az indikátor kapcsolódása a célhoz nem világos. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése. A TIOP konstrukció van megadva, mint kapcsolódó pályázati forrás. Ez viszont célcsoportként az összes közoktatási intézményt jelöli meg. II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél)? Eredmény 15,7% 22,2% na A teljesülés értékelése Célértéket meg kell határozni, de ehhez definíciót pontosítani kell. (Általános iskolákra vonatkozó adat.) III. értékelése 11

12 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor országos trendet mér, de nem világos, hogy a beavatkozások hatásaira hogyan reagál. Az indikátor nagyon érzékeny a közigazgatási intézkedésekre, jogszabályi változásokra, s a konstrukciók alapvetően nem hatnak rá.. Az indikátor számított adat. Célértéke nem ismert. Definíciós probléma van: fenntartók különböző típusa létezik, feladatellátás is különböző típusú lehet. Az elnevezésből nem derül ki, hogy az adat mire vonatkozik. A jogszabályi változásokra nagyon érzékeny a mutató. Javaslat új mutató beemelésére: pl. Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány használatához szükséges technikai feltételek (pl. sávszélesség) biztosítása. Tekintettel arra, hogy az indikátor kapcsolódása a specifikus célhoz, de az OP egészéhez sem világos, célérték definiálása nem történt meg, az indikátor elhagyása javasolt. Tekintettel arra, hogy az indikátor kapcsolódása a specifikus célhoz, de az OP egészéhez sem világos, célérték definiálása nem történt meg, az indikátor elhagyása javasolt. Alternatív indikátorként javasolt Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány használatához szükséges technikai feltételek (pl. sávszélesség) biztosítása az LHH kistérségekben az országos átlaghoz képest, 1000 tanulóra vetítve. Vagy Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány értéke az LHH kistérségekben az országos átlaghoz képest, 1000 tanulóra vetítve. primér adatok segítségével lenne előállítható. 12

13 TIOP (7) Specifikus cél: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza Specifikus cél indikátor a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Nem támogatott álláshelyek átlagos élettartama a tárgyévben (nap) nap tartalma mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,4 Cél ,0 Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája Nem volt ÁFSZ ÁFSZ nyilvántartásaiból számítható, rendszeresen számított, évente rendelkezésre álló mutató. Az ÁFSZ MEV (Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési rendszer) keretébe tartozó belső eredményt mérő mutatószám Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető, számítható mutató, az intézményrendszer hatékony működését mérő mutató Nem EU monitoring indikátor, az EU javasolt indikátora a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának a mérésére egyszerűbb (EU indikátor: Egy munkanélkülire eső üres álláshelyek száma ) Specifikus célindikátor. Az OP specifikus célja szempontjából releváns kapcsolódása Specifikus cél indikátor, az OP átfogó cél teljesülését közvetve támogatja a munkaerőpiac rugalmasságának és az álláshelyek betöltésének gyorsításával 3. TÁMOP (A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelés speciális cél hatásindikátora) lényegében ugyanaz a hatásindikátor, II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) (köztes cél) 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 39,4 36,3 33,8 31,2 33,5 30,0 30,0 13

14 A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Köztes célérték nem szerepelt, ezt a korábbi évek adatai alapján becsüljük. (A válság éve, 2009 nem tekinthető a trend részének, a munkaerőigények jelentős visszaesése miatt, ezért a 2010 cél a válság előtti 2008 évre visszatérést feltételez). A célértek teljesülése a válságot megelőző kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet mellett is megvalósulni látszik, (a célérték nem minden esetben méri megbízhatóan a kívánt célt, teljesülése független a mérni kívánt cél tényleges teljesítésétől.) Az indikátor befolyásolják olyan tényezők is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. Mindenekelőtt fontos a pontos definiálás, a külföldiek nélkül vizsgált bejelentett álláshelyekről szólhat az indikátor. A külföldiek munkavállalásának a procedúrája szükségessé teszi a bejelentést, többször és több helyen is, és növeli a bejelentés időtartamát a kötelező keresési időre. Az indikátor teljesülésének megfelelő értelmezéséhez kontextus indikátor szükséges. Az indikátorhoz kapcsolódó kontextus indikátor: Adott évben bejelentett álláshelyek (nem támogatott munkahelyek) száma Az indikátor előnye, hogy átláthatóan mutatja a munkaerőpiac igényeinek teljesülését. egyszerűen számítható az ÁFSZ adataiból. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. Az indikátor megnevezése nem pontos, a bejelentett álláshelyek élettartama valójában. Tartalmazza a külföldieket, az torzít, helyesen a külföldiek foglalkoztatása nélküli bejelentett álláshelyek élettartama helyes fogalom. Ugyanakkor ez is különféle megszűnt munkahelyet mutat: a közvetítéssel betöltött s az egyébként betöltött s ezért a munkavállaló által visszavont munkahelyeket valamint a bejelentett álláshely érvényessége megszűnt (60 nap), s ezért szűnik meg az álláshely. Könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor, ami jól mutatja a munkaerőpiacon az álláshelyek alakulását. Kontextus indikátor fontos! Folyamatos adatszolgáltatás biztosított, használható (SZMM) Nem igazán jó indikátor, könnyen kezelhető, az ÁFSZ-nek is belső teljesítményindikátora, de az álláshelyek ki-és ismételt bejelentése befolyásolhatja a cél teljesítésének mutatóját. Ezért a belső értékelési rendszerben is indikátorból mutatóvá alakították, mert a manipuláció lehetősége könnyű. Alkalmasabb indikátor lehet esetleg a közvetítéssel betöltött álláshelyek átlagos időtartama, ebben az esetben azonban a régiók közötti különbségek okoznak torzítást, felértékelve a jobb helyzetű régiókban a könnyebb elhelyezkedést. (ÁFSZ) A TIOP kapcsolódó indikátoraival összhang megteremtése célszerű. (HEPIH) Az OP-nak nincs ráhatása az indikátorra, nem nagyon függ az eredmény az TÁMOP-tól Ezért valójában az indikátor törlésének meggondolását javasoljuk. (HEPIH) 14

15 Módosítás javasolt-e? Konklúzió Átnevezés után a TIOP 7 lényegében ugyanaz az indikátor, nincs a megnevezésben lényegében eltérés (A TIOP 7 A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza megnevezés pontosítása az azonosság érdekében a megfelelő helyen is javasolt) Az indikátor megnevezésének finomítását javasoljuk, de a törlését nem, speciális célindikátor, megfelelő kontextus indikátorral. A speciális célhoz tartozó további két célindikátor törlését javasoljuk, alternatív indikátor hiányában, ezért ez az indikátor, amit megtartani és korrigálni kell. A megnevezés pontosítása javasolt, az indikátor szabatosabb, pontosabb értelmezése érdekében. Ezért hangsúlyozni kell, hogy az indikátor a külföldiek foglalkoztatása nélküli üres álláshelyekre vonatkozik, (az ugyanis a bejelentések számát technikailag befolyásolja), és a terminológiát szabatosabban az álláshelyek élettartama fogalomra célszerű módosítani. (Az értékeket a fogalmi pontosítás nem módosítja) Megnevezés javasolt módosítása: A bejelentett (nem támogatott) álláshelyek átlagos élettartama A célérték megfelelő, a válság most rontja az értéket, majd ismét közeledés várható a célhoz. A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig javasolt, köztes cél beszúrása szakértői becslés alapján (vö. teljesülés értékelése) Releváns speciális cél indikátor, jól mérhető, megbízható adat, kontextus indikátorral együtt. Segítségével az OP speciális cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le az álláshelyek alakulására. tartalma pontosítandó, ezért megtartása esetén átnevezés javasolt. Az indikátor az ÁFSZ belső teljesítmény értékelésének a mutatója volt, indikátorként manipulálható lehet. 15

16 TIOP (8) Specifikus cél: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma mértékegysége: Bontás: A bejelentett járulékfizető állás nélkül töltött idő átlagos hossza a (nem nappali tagozatos tanuló, nem dolgozó, nem gyesen lévő és nem nyugdíjas) munkaképes korúak körében (12 hónapnál hosszabb és 12 hónapnál rövidebb ideje állástalanok csoportjaira bontott átlagok) Specifikus cél indikátor a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Bizonytalan az indikátor tartalma, OEP konzultáció szerint ők ezt az indikátort nem ismerik, nem sikerült kideríteni, honnan került adat a jelentésbe, nincs kapcsolata az OEP adatgyűjtéssel. OEP csak munkanélküliekre tudnak adatot adni, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az indikátor megnevezése és tényleges adattartalma azonos és az ÁFSZ adatbázisában egyszerűbben elérhető, de az adott indikátor helyettesítésére nem megfelelő nap Legfeljebb 12 hónapig ill. 12 hónapot meghaladó ideig állástalanok OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték max 12 hónapig állástalanok Bázis % nap Cél) % nap 12 hónapon túl állástalanok Bázis % nap Cél % nap Módosítás oka forrása előállításának módja Az adatok kiszámításához külön számítás szükséges, az adatok prezentálására a 2008-as végrehajtási jelentést jelezték előre, ez megtörtént OEP Az adat gazdája az OEP, az eredeti OP csak a %-os változást mutatta, nem volt bázis és célérték bár a dimenzió ekkor is nap volt. A 2008-as előrehaladási jelentésben volt bázis és célérték adat, de módszertant nem jelöltek érték az előrehaladási jelentésben ismét hiányzik OEP v. HEPIH konzultáció alapján az indikátor módszertana és előállítója bizonytalan, az indikátor adata nem állítható elő! 16

17 Értelmezhetősége Nehezen számítható bonyolult mutató, adminisztratív nyilvántartás szabályaihoz formált a sokaság. Azoknak az aktív korú állás nélkülieknek az állás nélkül töltött idejét vizsgálja, akik fizetnek járulékot (azaz az OEP nyilvántartás tartalmazza), de azok az állás nélküliek kimaradnak, akik egyébként (kényszerűen) más formában nem foglalkoztatottak, pl. kizárja az aktív korú nyugdíjasokat. Előállítás nehézkes Nem EU monitoring indikátor EU elvárások követhetősége relevanciája Releváns specifikus cél indikátor kapcsolódása Specifikus cél indikátor, az OP átfogó cél teljesülését közvetve támogató speciális célhoz kapcsolódó indikátor Azonos az 5. és 6. TÁMOP A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése specifikus cél indikátorral II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (bázis) 2007 módosult bázis Eredmény (max 12 hónapig állástalanok) Eredmény (12 hónapon túl állástalanok) A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések (cél) 144 na na 651 Az indikátor az eredeti célhoz lett késve kiszámítva, a teljesülés még nem mutat eredményt, a 2008 évi érték hiányzik Specifikus cél indikátor, a speciális cél alakulásának magyarázatához tartalmilag megfelelő lehet, a járulékfizetést befolyásoló tényezők valamint a kizárt csoportok (nyugdíjasok, diákok, Gyesen lévők számát befolyásoló szabályozók és egyéb tényezők azonban a mutató alakulását befolyásolják. Amennyiben az indikátor jelen formájában marad, szükséges lenne az járulékfizetés alakulását vizsgáló kontextus indikátorra. Az indikátor bonyolult, jeleztük, hogy sok tényezőt tartalmaz és adminisztratív nyilvántartási szabályok definiálják. Az előállítás nehézkes, azt nem tudjuk, hogy az előállításnak mekkora a költsége (a HEPIH megjegyzései jelzik, hogy külön számítások szükségesek az értékek meghatározásához). Az indikátorral hasonló tartalmú adatokat alternatív adatszolgáltatásból lehet nyerni (pl MEF), ennek lehetősége javasolt. Jelenleg az éves adatszolgáltatás nem garantált, alternatív adatszolgáltatás esetén ez lehetséges, ami a nyomon követést segíti. (SZMM) Végzett az OEP a rendszerükből egy legyűjtést, ellenőrzésül: a munkanélküli ellátás tartamára. Amit mérni tud az OEP, és így adatot szolgáltatni, az az egész évben és nem egész évben munkanélküliek száma (2008-ban egész évben a munkanélküli ellátásban részesült: fő, 2008-ban zárul munkanélküli ellátás: (tehát nem tartott égész évben): fő.). Az adatokat semmilyen egyéb összevetésben nem nézi (korcsoportot, területi, nem). A legyűjtés mindössze a vonatkozott. (OEP) 17

18 ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Tartalmilag hasznos indikátor lenne, elvben, az emberek elhelyezkedését vizsgálja, ami fontos indikátora az aktuális speciális célnak, amit szolgál. Alternatív indikátor és pontos módszertan szükséges. (SZMM) Az indikátor bonyolult, jeleztük, hogy sok tényezőt tartalmaz és adminisztratív nyilvántartási szabályok definiálják. Az előállítás nehézkes, azt nem tudjuk, hogy az előállításnak mekkora a költsége (a HEPIH megjegyzései jelzik, hogy külön számítások szükségesek az értékek meghatározásához). Az indikátorral hasonló tartalmú adatokat alternatív adatszolgáltatásból lehet nyerni (pl MEF), ennek lehetősége javasolt. Jelenleg az éves adatszolgáltatás nem garantált, alternatív adatszolgáltatás esetén ez lehetséges, ami a nyomon követést segíti. (SZMM) Az ÁFSZ állásnélküli álláskeresőkre rendelkezik adattal, olyan adattal, amit az OEP tud a MÁK-ból származó járadék befizetés adatokról, azt az ÁFSZ természetesen nem tudja. Csak a nyilvántartott álláskeresők részsokaságára, vonatkozó adatot tudhatnak, akik után fizetnek járulékot. Ráadásul a munka nélkül töltött tényleges időt is az OEP tudja, a mutató előállítására nem tudnak alternatív lehetőséget ajánlani. (ÁFSZ) Alternatív indikátor vagy megbízhatóan előállítható módosított indikátor szükséges. Az ÁFSZ opciója nem megfelelő de kompromisszumos, munkanélküli időtartamot mérő mutató adható itt is. Az ÁFSZ nem tud a kívánt hatást mérni képes. alternatív lehetőséget az adataiból a kívánt célra A MEF tartalmaz kérdést, de az nem nagyon megbízható. Nem javasolt KSH konzultáció alapján. Megfelelő alternatív indikátor előállítását elvethetjük. Kompromisszumos, ÁFSZ munkanélküli adataiból számítható indikátor aminek a beemelése lehetséges, de ez részleges hatást mér. Az indikátorok elvetése javasolt. Konklúzió Releváns speciális cél indikátor de módszertanilag felülbírálandó, lehetőleg alternatív MEF indikátorral lecserélendő. Jelenlegi formájában az indikátor adatszolgáltatása nem megbízható, nincsenek éves adatok és az adatforrás sok adminisztratív tényező hatását is magában foglalja. Kontextus indikátor beemelése javallt a kialakított új v. módosított indikátor mellé. A módosítás után segítségével az OP speciális cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le az állás nélkül töltött idő hossza és az átfogó cél teljesülésének alakulására. Nem EU indikátor, jelen formájában (járulékfizetők állás nélkül töltött napjai) nehezen értelmezhető EU szinten. Elvetését javasoljuk, cseréje kompromisszumos indikátorral lehet. 18

19 TIOP (9) specifikus cél: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma lakosra jutó kórházi elbocsátások számának csökkenése, hospitalizációs index nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Az aktív fekvő egészségügyi intézményekben ápolt betegek számának alakulása a kórházi esetszám (esetszám=elbocsátások+halálestek) számával mérve, lakosra számítva % mértékegysége: Bontás: országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,97176 nincs Időközi teljesülés , Cél ,77300 (-10%) Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája Egyrészről a bázisérték módosítása a definíció pontosítása miatt, másrészről az a szakmai megfontolás, hogy figyelembe véve a magyarországi kórházak érdekeltségét és a betegek orvoshoz fordulási szokásait, a kórházi esetszám akkor sem fog gyorsan csökkenni, ha fejlődik a járóbeteg-ellátás OEP Kötelező adatszolgáltatás alapján a kórházak nyújtják, éves bontásban Könnyen, jól értelmezhető mutató Nem EU indikátor Releváns indikátor, az egészségügyi szerkezetváltást a kórházak igénybevételének csökkenésével mutatja kapcsolódása Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) Eredmény 21, , ,00000 (-9%) A teljesülés értékelése Egyelőre nem látszik, hogy hogyan fog teljesülni, bár elég szerény növekedést terveztek, ami feltehetőleg teljesíthető. III. értékelése 19

20 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor jól méri a beavatkozás, a járóbeteg-infrastruktúra fejlesztésének hatását. A TIOP-prioritás az elmúlt évek egészségügyi reform-kezdeményezéseinek megfelelően az egészségügyi szerkezetváltás keretében a járóbeteg-ellátás felé terelni a betegellátást. Amennyiben a járóbeteg szakrendelések fejlesztése megfelelően halad és igénybevételük bővül, a kórházak igénybevétele, a kórházi kezelések (elbocsátások) száma csökkenni fog. Az indikátor a szakrendelés kapacitás-kihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) indikátor komplementer mutatója, együttesen jól mutatják a betegellátás átstrukturálódásának előrehaladását. Nyilvánvalóan nem tiszta mutató, vagyis alakulását egy sor egyéb, a szakrendelések fejlesztésének sikerességétől független tényező is befolyásolja (pl. a kórházak betegellátási gyakorlatának, ellátási felelősségének, finanszírozási helyzetének változásai, a várólisták alakulása, stb.) Egyszerű, könnyen előállítható mutató, a standard egészségügyi statisztika része A járóbeteg-ellátás fejlesztésének hatását valamennyire mutatja, de nem nagy mértékben. A kórházi esetszámok nem fognak gyorsan csökkenni a járóbeteg-rendelések fejlesztésének hatására, amíg a kórházak jelenlegi érdekeltsége és érdekérvényesítő képessége nem változik. Nem, mert a hospitalizációs index alakulása mindenképpen fontos információt hordoz. Bár a mutató nagyon érzékeny a beavatkozásoktól független tényezőkre, alakulása fontos kiegészítő információkat hordoz a fekvőbeteg-ellátást felváltani hivatott járóbeteg-ellátás fejlődéséről, az egészségügyi struktúraváltás alakulásáról 20

Javasolt új TIOP-indikátorok

Javasolt új TIOP-indikátorok Javasolt új TIOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2010. február. 1 TIOP 3a és 3b Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek

Részletesebben

Javasolt új TÁMOP-indikátorok

Javasolt új TÁMOP-indikátorok Javasolt új TÁMOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2010. február. TÁMOP (7/A) Specifikus cél: Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 1 Vezetői összefoglaló 3 2 Bevezetés 10 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 4 Az egységköltség-alapú elszámolás kialakításának intézményi feltételei 14 4.1 A támogatott képzési piac és

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között!

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! 2015. május A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak,

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul 2007 augusztus A modul szerkezete Munkaszervezeti, Szervezetközi viszonyok Munkaerő, foglalkoztatás Alkalmaztatás, önfoglalkoztatás, munkavégzés Szervezeti

Részletesebben

Webanalitika a mindennapokban

Webanalitika a mindennapokban Webanalitika a mindennapokban NEEK konferencia 2015.02.19. www.gemius.hu Rólunk A Gemius világszerte Piaci igények széleskörű ismerete Nemzetközi háttér, folyamatos fejlesztés Innovatív üzleti megoldások

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Köznevelési stratégia

Köznevelési stratégia Köznevelési stratégia 2013 Stratégia alkotás módszertana Hazai és nemzetközi dokumentumok elemzése Helyzetelemzés SWOT elemzés Célok meghatározása Stratégiai beavatkozások meghatározása Indikátorok meghatározása

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 074406/4/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ AZ IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ AZ IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ a AZ IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULCSINDIKÁTORAIHOZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19.

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19. Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról Dátum: 2009. október 19. A közzétett pályázati keretek Prioritás száma, neve 1. Regionális Forrás 2007-2013-ban (millió Ft) Meghirdetett forrás 2007-2008-ban

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Indikatív módszertan

Indikatív módszertan EURÓPAI BIZOTTSÁG XVI. FŐIGAZGATÓSÁG REGIONÁLIS POLITIKA ÉS KOHÉZIÓ Beavatkozások koordinálása és értékelése Az új programozási periódus 2000-2006: módszertani segédanyagok 3. SEGÉDANYAG Mutatók a monitoring

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01)

Részletesebben