TIOP-indikátorok részletes értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIOP-indikátorok részletes értékelése"

Átírás

1 TIOP-indikátorok részletes értékelése Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, december 22. 1

2 TIOP (1) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma A munkaképes korú (15-64 éves) népesség aktivitási rátája Átfogó cél indikátor: a munkaerő-piaci részvétel növelése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor a éves (munkaképes korú) gazdaságilag aktívaknak a megfelelő (15-64 éves) korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya. % mértékegysége: Bontás: Nemek szerint OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,0% Cél ,7% Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) Nem volt KSH Munkaerő-felmérés Közvetlenül elérhető, KSH MEF- adatokból a KSH által számított és publikált mutató, havi görgetéssel 3 havi átlagot számítanak, éves adat elérhető Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető statisztikai mutató EU monitoring indikátor, ami az EU elvárások követhetőségét biztosítja A számítás EU módszertannak tökéletesen megfelelő Átfogó célindikátor. Az OP szempontjából releváns, teljesülése a cél teljesülését is jelenti Fő cél UMFT-vel konzisztens indikátor (köztes cél) 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 62,0 61,9 61,5 61,6 62,5 65,7 66,4 A teljesülés értékelése Az indikátor éves értéke megbízhatóan előállítható, forrása egyértelmű. A célértek teljesülése a válság hatására bizonytalanabbá, a teljesülés nehezebbé vált. Célérték teljesítése távolabb került A válság miatt (s már a megelőző években is!) romlott az indikátor értéke, a köztes célérték teljesülése ezért kérdéses. A célérték teljesülése még ilyen optimista köztes célérték mellett is ambiciózusnak tűnik. Köztes és célérték a 2010 januári konvergencia program módosított értékével konzisztens III. értékelése Az indikátor érzékenysége Az indikátor alakulását befolyásolják olyan tényezők is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. A munkanélküliség jelentősebb növekedése is az indikátor növekedését eredményezi. Ez ugyan a munkaerő-piaci részvétel növekedését jelenti, de a tényleges cél a foglakozás és nem a munkanélküliség növekedése. Fontos az indikátor mellett kontextus indikátor vizsgálata is. Az alkalmazott kontextus indikátor: a munkaképes korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási rátája 2

3 Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor előnye, hogy egyszerű és széleskörűen használt, nemzetközi sztenderdek alapján készült indikátort használ, ami egyszerű statisztikai mutatószám. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos Megfelelő, könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor. Folyamatos adatszolgáltatás biztosított. A célérték teljesülése bizonytalan, felülvizsgálata meggondolandó (SZMM) A változtatás a kedvezőtlen teljesülés ellenére jelenleg nem indokolt, a teljesülés a lisszaboni célokhoz kötött. Konvergencia programban nem szerepel új célérték, a kapcsolódás nem indokol változást. A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig meggondolandó. Releváns árfogó cél indikátor, jól mérhető, megbízható adat. Segítségével az OP cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos módosítására nincsen szükség 3

4 TIOP (2) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási rátája I. jellemzői fajtája Kontextus indikátor a munkaerő-piaci részvétel növelése aktivitási ráta átfogó cél mellett típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor tartalma a éves (munkaképes korú) foglalkoztatottaknak a megfelelő (15-64 éves) korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya % mértékegysége: Bontás: Nemek szerint OP bázis ill. célértéke Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,3% Cél (2013) (61,1%) Módosítás oka Nem volt forrása KSH Munkaerő-felmérés előállításának módja Közvetlenül elérhető, KSH MEF- adatokból a KSH által számított és publikált mutató, havi görgetéssel 3 havi átlagot számítanak, éves adat elérhető Értelmezhetősége Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető statisztikai mutató EU elvárások EU monitoring indikátor, ami az EU elvárások követhetőségét biztosítja követhetősége A számítás EU módszertannak tökéletesen megfelelő relevanciája Kontextus indikátor. A OP szempontjából a cél teljesülésének egyéb kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) gazdasági tényezőktől függő változásait, alakulását magyarázza, Fő cél UMFT-vel konzisztens indikátor Azonos a 2. TIOP_átfogó cél kontextus indikátorral (köztes cél 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 57,3 57,3 56,7 55,4 56,5 61,1 59,5 A teljesülés értékelése Az indikátor éves értéke megbízhatóan előállítható, forrása egyértelmű. A kontextus indikátor alakulása jól jelzi, hogy az átfogó cél, az aktivitási ráta kedvezőtlen alakulását a foglalkoztatási ráta befolyásolja, a válság hatására rendkívül jelentősen visszaesett, kontextus változóként a fő cél alakulását magyarázza. A kontextus indikátor megfelelő, változtatás nem szükséges, részcél érték a korábbi folyamatok alapján változtatandó. A válság miatt (de valójában 2007 után már!) romlott az érték, ezért a javasolt köztes célérték teljesülése is kétséges. A célérték teljesülése az aktivitási rátához hasonlóan még ilyen optimista köztes célérték mellett is ambiciózusnak tűnik köztes cél a 2010 januári konvergencia programmal konzisztens, a 2015-re kitolt célérték csökkentést ezzel egyező visszafogást javasló szakértői becslés alapján adunk. III. értékelése Az indikátor érzékenysége Az indikátor magyarázó szerepe megfelelő, mutatja az átfogó cél indikátort befolyásoló fontos tényezőket is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. 4

5 Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió A foglalkoztatási ráta mint kontextus indikátor előnye, hogy egyszerű és széleskörűen használt, nemzetközi sztenderdek alapján számítható, egyszerű statisztikai mutatószám. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. Könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor. Folyamatos adatszolgáltatás biztosított. (SZMM) Kontextus indikátor, részcél hiányzott, ennek beszúrás az érték megadása szakértői becsléssel történt (vö. teljesülés értékelése). A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig javasolt. Releváns kontextus indikátor, jól mérhető, megbízható mutató. Segítségével az OP cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos. módosítására nincsen szükség 5

6 TIOP (3) Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája Az Internettel és IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó számának növekedése és a kistérségi szinten mért különbségeinek (szóródás) csökkenése OP. szintű indikátor. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor tartalma Az OP szintű indikátor csak általános iskolai tantermekre vonatkozik. Szóródás nem világos, hogy milyen szóródási mutatóról van szó. db, S.D. mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,81 (átlag) nincs nincs 1,45 (szóródás) Cél 2013 na na na Módosítás oka - forrása OKM Statisztika, szóródási mutató számított adat. előállításának módja Kombinált adat. Az alapadat (az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó száma) statisztikai adatgyűjtésen alapszik. OKM közoktatási statisztika évente egyszer, az október 1-jei állapotnak megfelelő adatokat gyűjti, KSH validálja az adatot. Az adatok előállíthatók csak általános iskolára (most az éves jelentésekben ez az adat szerepel), de előállíthatók az összes iskolatípusra, együtt vagy külön-külön is. A 1., 3. csak általános iskolára készült el, 2007-ben lett rá téve az adatlapokra a kérdés, kifejezetten a TIOP miatt, 2006-os adat nincs. Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása II. teljesülése Definíciós probléma. Az indikátor neve, és az éves monitoringjelentésekben megadott tényadatok nem fedik egymást. Az adat átlagot mér, szóródási mutatót számítani lehet, de el kell dönteni, hogy milyet. Definícióban jelezni kell, hogy általános iskolai tantermekre vonatkozik az adat. Nem EU indikátor Releváns indikátor, de tartalmát pontosítani szükséges. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása. 6

7 Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél)? Eredmény 1,81 (átlag) 1,45 (szóródás) 2,46 (átlag) szóródási mutató nincs. A teljesülés értékelése Célértéket meg kell határozni, de ehhez definíciót pontosítani kell. LHH térségekhez lenne érdemes viszonyítani az országos átlagot. Jobb, mint a szóródás mutató. Egy probléma itt is van: a tantermek száma az iskolabezárások miatt változik, és ennek jelentős hatása lehet az indikátor alakulására. III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor (akár általános iskolákra vonatkozik, akár a középiskolákat is magában foglalja) országos trendeket mér. Nem a beavatkozást méri. De ez is számolható lenne, ha az OKM statisztikai osztály megkapná azoknak a közoktatási intézményeknek a listáját, akik támogatásban részesültek. Definícióban jelezni kell, hogy általános iskolai tantermekre vonatkozik az adat. OSAP adatgyűjtésben csak erre vonatkozó kérdés van. A növekedés és a szóródás számításon alapuló adat. Módszertani hiányosság, hogy nincs megadva milyen szóródási mutatót kell számítani. Definíciós hiányosság, hogy nincs rögzítve milyen feladatellátásra vonatkozik az adat. elnevezése pontatlan, mindenképpen meghatározandó, hogy mit mérünk, és milyen iskolatípusra. Elnevezés módosítása szükséges. Javasolt új elnevezés: "Az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó száma, illetve/vagy az LLH kistérségi szinten mért átlag viszonya az országos átlaghoz képest." Javasolt új elnevezés: "Az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt általános iskolai tantermek 1000 diákra jutó száma, illetve/vagy az LHH kistérségekben mért átlag viszonya az országos átlaghoz. Célérték meghatározása szükséges. Egy probléma itt is van: a tantermek száma az iskolabezárások miatt változik, és ennek jelentős hatása lehet az indikátor alakulására. Definícióval kapcsolatos döntés függvényében az indikátor előállítható. Alternatív indikátor: Egy oktatási intézményre jutó Internetkapcsolattal rendelkező számítógépek száma. Lásd Újonnan javasolt TIOP-indikátorok listája alatt. (3a, 3b és 3c indikátorok.) 7

8 TIOP (4) specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma A szakrendelés kapacitás-kihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) regionális és kistérségi kiegyenlítődése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor A járóbeteg szakrendelésen megjelenő kezelt betegek száma (labordiagnosztika nélkül), 10 ezer lakosra, országos átlagban. Az indikátor neve nem fedi a tartalmát: a mutató nem méri a kistérségi kiegyenlítődést, csak az országos átlagos szakrendelés-kapacitáskihasználtságot eset mértékegysége: Bontás: Országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,848* nincs nincs eset/10000 lakos Időközi teljesülés 2008 n.a. - - Cél ,8 eset/10000* lakos Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége A bázisérték adatmódosításához való igazodás, valamint az 5%-os növekedés helyett 12%-os bővülést tervezünk., mivel az 5% nagyon szerény emelkedésnek tűnik az eddig már 27 milliárd Ft-os elígért fejlesztések tükrében. OEP Az OEP-nél rendelkezésre álló adat. Kötelező adatszolgáltatás keretében a járóbeteg szakrendelések nyújtják, éves bontás, a labordiagnosztikát nem tartalmazza. Finanszírozási évre vonatkozik, októbertől októberig Országos átlagot megadó indikátor lévén önmagában nem értelmezhető a regionális kiegyenlítődés mérésére. Jól mutatja azonban a járóbeteg ellátás igénybevételének növekedését, ami a program egyik prioritása. EU elvárások Nem EU indikátor követhetősége relevanciája Releváns mutató, bár tartalma nem felel meg az elnevezésének. kapcsolódása Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél) Eredmény 49,848 eset/10000 lakos* - 55,8 eset/10000 lakos* 8

9 A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Egyelőre nem látszik, hogy hogyan fog teljesülni, bár olyan szerény növekedést terveztek (5%-ost), hogy az feltehetőleg teljesíthető. A szerény igényű növekedési tervekkel ellentétben áll a tekintélyes járóbeteg infrastruktúra-fejlesztésre fordított forrás: az EMIR szerint több mint 27 milliárd Ft-ot ítéltek már eddig pályázatokon erre a célra. Az indikátor változása tükrözi ugyan a járóbeteg-infrastruktúra fejlesztésének hatását, de nagyon érzékeny külső tényezőkre: pl. a járványokra, az egészségügyi szolgáltatók pénzügyi szabályozására, vagy a kórházak anyagi érdekeltségéra és érdekérvényesítő képességére, stb. Ha a kistérségi kiegyenlítődést is mérni akarjuk, akkor további mutató beemelése lenne szükséges, azonban nem találtunk olyan adatbázist, ahol kistérségi szintű járóbeteg-esetszám lenne rendszeresen publikálva. Megyei és regionális kiegyenlítődést lehetne mérni, aminek az információ-tartalma már nem olyan gazdag, ezért nem javasoljuk. Ennek ellenére, amennyiben az IH szükségét látja, e mutatók részleteit ki tudjuk dolgozni. A TIOP-prioritás az elmúlt évek egészségügyi reform-kezdeményeinek megfelelően az egészségügyi szerkezetváltás keretében a járóbetegellátás felé terelni a betegellátást. A fejlesztésekkel megvalósuló többlet-kapacitáshoz többlet-oep-finanszírozásra is előzetes szerződést kötnek, hiszen az új kapacitásokat finanszírozására nincs más forrás. Ez az indikátor megfelelően méri a szakrendelések igénybevételének növekedését, s a kórházi elbocsátások száma indikátorral együtt, azzal komplementer módon, mutatja a betegellátás átstrukturálódását. A cím pontosítása valamint új mutatóként a regionális és megyei kiegyenlítődés mérése javasolt ezekre évente előállított és publikált OEP adatok állnak rendelkezésre. A kistérségi kiegyenlítődés mérése is fontos lenne, erre azonban csak projekt szintű adatok állnak majd rendelkezésre, a pályázók számára előírt PEJ alapján Az elnevezés pontosítása szükséges: A szakrendelés kapacitáskihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) * Mind a bázis, mind az ennek megfelelő célértékre új adatot adott meg Molnár Attila, az OEP főosztályvezetője, a vele készített interjú során. 9

10 TIOP (5) Specifikus cél: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevők arányának növekedése a hátrányos helyzetű kistérségekben Specifikus cél hatás indikátor A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevők arányának növekedése a hátrányos helyzetű kistérségekben célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Nehezen értelmezhető, % tartalma mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis 2006 Cél 2013 Módosítás oka Nem volt forrása ÁFSZ? előállításának módja ÁFSZ nyilvántartásaiból számítható, új számítást igényel, nem ismert Értelmezhetősége EU elvárások Nem EU indikátor, az EU javasolt indikátora a munkaerő-piaci követhetősége kereslet és kínálat összhangjá relevanciája Specifikus cél hatásindikátor indikátor. Az OP specifikus célja szempontjából releváns lehet kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (bázis) (cél) Eredmény A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió A z indikátornak nincsen értéke Esetleg előállítható, de nagyon nehézkes, bonyolult és az OP célt közvetve segítheti Ha szükséges, előállítható esetleg a hátrányos helyzetű kistérségekre egy új kezdés típusú indikátor, de ez költséges, és kérdés, hogy mit mérünk akkor. Az indikátor bizonytalan, és nincs is gazdája, sem értéke, elvethető 10

11 TIOP (6) Specifikus célok: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája Kistérségi együttműködésben, önkormányzati társulásban működő iskolákban tanuló diákok aránya OP szintű. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése típusa tartalma nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Definíció pontosítása szükséges a fenntartó típusa és a feladatellátás típusa szerint, illetőleg a kistérségi együttműködés és önkormányzati társulás minősége szerint is. %. mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,7% nincs nincs Cél 2013 na na na Módosítás oka - forrása OKM Statisztika, előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása Definíciós probléma. Az indikátor nem igazán kapcsolódik a célhoz. Nem EU indikátor Az indikátor kapcsolódása a célhoz nem világos. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése. A TIOP konstrukció van megadva, mint kapcsolódó pályázati forrás. Ez viszont célcsoportként az összes közoktatási intézményt jelöli meg. II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél)? Eredmény 15,7% 22,2% na A teljesülés értékelése Célértéket meg kell határozni, de ehhez definíciót pontosítani kell. (Általános iskolákra vonatkozó adat.) III. értékelése 11

12 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor országos trendet mér, de nem világos, hogy a beavatkozások hatásaira hogyan reagál. Az indikátor nagyon érzékeny a közigazgatási intézkedésekre, jogszabályi változásokra, s a konstrukciók alapvetően nem hatnak rá.. Az indikátor számított adat. Célértéke nem ismert. Definíciós probléma van: fenntartók különböző típusa létezik, feladatellátás is különböző típusú lehet. Az elnevezésből nem derül ki, hogy az adat mire vonatkozik. A jogszabályi változásokra nagyon érzékeny a mutató. Javaslat új mutató beemelésére: pl. Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány használatához szükséges technikai feltételek (pl. sávszélesség) biztosítása. Tekintettel arra, hogy az indikátor kapcsolódása a specifikus célhoz, de az OP egészéhez sem világos, célérték definiálása nem történt meg, az indikátor elhagyása javasolt. Tekintettel arra, hogy az indikátor kapcsolódása a specifikus célhoz, de az OP egészéhez sem világos, célérték definiálása nem történt meg, az indikátor elhagyása javasolt. Alternatív indikátorként javasolt Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány használatához szükséges technikai feltételek (pl. sávszélesség) biztosítása az LHH kistérségekben az országos átlaghoz képest, 1000 tanulóra vetítve. Vagy Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány értéke az LHH kistérségekben az országos átlaghoz képest, 1000 tanulóra vetítve. primér adatok segítségével lenne előállítható. 12

13 TIOP (7) Specifikus cél: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza Specifikus cél indikátor a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Nem támogatott álláshelyek átlagos élettartama a tárgyévben (nap) nap tartalma mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,4 Cél ,0 Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája Nem volt ÁFSZ ÁFSZ nyilvántartásaiból számítható, rendszeresen számított, évente rendelkezésre álló mutató. Az ÁFSZ MEV (Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési rendszer) keretébe tartozó belső eredményt mérő mutatószám Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető, számítható mutató, az intézményrendszer hatékony működését mérő mutató Nem EU monitoring indikátor, az EU javasolt indikátora a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának a mérésére egyszerűbb (EU indikátor: Egy munkanélkülire eső üres álláshelyek száma ) Specifikus célindikátor. Az OP specifikus célja szempontjából releváns kapcsolódása Specifikus cél indikátor, az OP átfogó cél teljesülését közvetve támogatja a munkaerőpiac rugalmasságának és az álláshelyek betöltésének gyorsításával 3. TÁMOP (A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelés speciális cél hatásindikátora) lényegében ugyanaz a hatásindikátor, II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) (köztes cél) 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 39,4 36,3 33,8 31,2 33,5 30,0 30,0 13

14 A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Köztes célérték nem szerepelt, ezt a korábbi évek adatai alapján becsüljük. (A válság éve, 2009 nem tekinthető a trend részének, a munkaerőigények jelentős visszaesése miatt, ezért a 2010 cél a válság előtti 2008 évre visszatérést feltételez). A célértek teljesülése a válságot megelőző kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet mellett is megvalósulni látszik, (a célérték nem minden esetben méri megbízhatóan a kívánt célt, teljesülése független a mérni kívánt cél tényleges teljesítésétől.) Az indikátor befolyásolják olyan tényezők is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. Mindenekelőtt fontos a pontos definiálás, a külföldiek nélkül vizsgált bejelentett álláshelyekről szólhat az indikátor. A külföldiek munkavállalásának a procedúrája szükségessé teszi a bejelentést, többször és több helyen is, és növeli a bejelentés időtartamát a kötelező keresési időre. Az indikátor teljesülésének megfelelő értelmezéséhez kontextus indikátor szükséges. Az indikátorhoz kapcsolódó kontextus indikátor: Adott évben bejelentett álláshelyek (nem támogatott munkahelyek) száma Az indikátor előnye, hogy átláthatóan mutatja a munkaerőpiac igényeinek teljesülését. egyszerűen számítható az ÁFSZ adataiból. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. Az indikátor megnevezése nem pontos, a bejelentett álláshelyek élettartama valójában. Tartalmazza a külföldieket, az torzít, helyesen a külföldiek foglalkoztatása nélküli bejelentett álláshelyek élettartama helyes fogalom. Ugyanakkor ez is különféle megszűnt munkahelyet mutat: a közvetítéssel betöltött s az egyébként betöltött s ezért a munkavállaló által visszavont munkahelyeket valamint a bejelentett álláshely érvényessége megszűnt (60 nap), s ezért szűnik meg az álláshely. Könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor, ami jól mutatja a munkaerőpiacon az álláshelyek alakulását. Kontextus indikátor fontos! Folyamatos adatszolgáltatás biztosított, használható (SZMM) Nem igazán jó indikátor, könnyen kezelhető, az ÁFSZ-nek is belső teljesítményindikátora, de az álláshelyek ki-és ismételt bejelentése befolyásolhatja a cél teljesítésének mutatóját. Ezért a belső értékelési rendszerben is indikátorból mutatóvá alakították, mert a manipuláció lehetősége könnyű. Alkalmasabb indikátor lehet esetleg a közvetítéssel betöltött álláshelyek átlagos időtartama, ebben az esetben azonban a régiók közötti különbségek okoznak torzítást, felértékelve a jobb helyzetű régiókban a könnyebb elhelyezkedést. (ÁFSZ) A TIOP kapcsolódó indikátoraival összhang megteremtése célszerű. (HEPIH) Az OP-nak nincs ráhatása az indikátorra, nem nagyon függ az eredmény az TÁMOP-tól Ezért valójában az indikátor törlésének meggondolását javasoljuk. (HEPIH) 14

15 Módosítás javasolt-e? Konklúzió Átnevezés után a TIOP 7 lényegében ugyanaz az indikátor, nincs a megnevezésben lényegében eltérés (A TIOP 7 A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza megnevezés pontosítása az azonosság érdekében a megfelelő helyen is javasolt) Az indikátor megnevezésének finomítását javasoljuk, de a törlését nem, speciális célindikátor, megfelelő kontextus indikátorral. A speciális célhoz tartozó további két célindikátor törlését javasoljuk, alternatív indikátor hiányában, ezért ez az indikátor, amit megtartani és korrigálni kell. A megnevezés pontosítása javasolt, az indikátor szabatosabb, pontosabb értelmezése érdekében. Ezért hangsúlyozni kell, hogy az indikátor a külföldiek foglalkoztatása nélküli üres álláshelyekre vonatkozik, (az ugyanis a bejelentések számát technikailag befolyásolja), és a terminológiát szabatosabban az álláshelyek élettartama fogalomra célszerű módosítani. (Az értékeket a fogalmi pontosítás nem módosítja) Megnevezés javasolt módosítása: A bejelentett (nem támogatott) álláshelyek átlagos élettartama A célérték megfelelő, a válság most rontja az értéket, majd ismét közeledés várható a célhoz. A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig javasolt, köztes cél beszúrása szakértői becslés alapján (vö. teljesülés értékelése) Releváns speciális cél indikátor, jól mérhető, megbízható adat, kontextus indikátorral együtt. Segítségével az OP speciális cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le az álláshelyek alakulására. tartalma pontosítandó, ezért megtartása esetén átnevezés javasolt. Az indikátor az ÁFSZ belső teljesítmény értékelésének a mutatója volt, indikátorként manipulálható lehet. 15

16 TIOP (8) Specifikus cél: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma mértékegysége: Bontás: A bejelentett járulékfizető állás nélkül töltött idő átlagos hossza a (nem nappali tagozatos tanuló, nem dolgozó, nem gyesen lévő és nem nyugdíjas) munkaképes korúak körében (12 hónapnál hosszabb és 12 hónapnál rövidebb ideje állástalanok csoportjaira bontott átlagok) Specifikus cél indikátor a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Bizonytalan az indikátor tartalma, OEP konzultáció szerint ők ezt az indikátort nem ismerik, nem sikerült kideríteni, honnan került adat a jelentésbe, nincs kapcsolata az OEP adatgyűjtéssel. OEP csak munkanélküliekre tudnak adatot adni, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az indikátor megnevezése és tényleges adattartalma azonos és az ÁFSZ adatbázisában egyszerűbben elérhető, de az adott indikátor helyettesítésére nem megfelelő nap Legfeljebb 12 hónapig ill. 12 hónapot meghaladó ideig állástalanok OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték max 12 hónapig állástalanok Bázis % nap Cél) % nap 12 hónapon túl állástalanok Bázis % nap Cél % nap Módosítás oka forrása előállításának módja Az adatok kiszámításához külön számítás szükséges, az adatok prezentálására a 2008-as végrehajtási jelentést jelezték előre, ez megtörtént OEP Az adat gazdája az OEP, az eredeti OP csak a %-os változást mutatta, nem volt bázis és célérték bár a dimenzió ekkor is nap volt. A 2008-as előrehaladási jelentésben volt bázis és célérték adat, de módszertant nem jelöltek érték az előrehaladási jelentésben ismét hiányzik OEP v. HEPIH konzultáció alapján az indikátor módszertana és előállítója bizonytalan, az indikátor adata nem állítható elő! 16

17 Értelmezhetősége Nehezen számítható bonyolult mutató, adminisztratív nyilvántartás szabályaihoz formált a sokaság. Azoknak az aktív korú állás nélkülieknek az állás nélkül töltött idejét vizsgálja, akik fizetnek járulékot (azaz az OEP nyilvántartás tartalmazza), de azok az állás nélküliek kimaradnak, akik egyébként (kényszerűen) más formában nem foglalkoztatottak, pl. kizárja az aktív korú nyugdíjasokat. Előállítás nehézkes Nem EU monitoring indikátor EU elvárások követhetősége relevanciája Releváns specifikus cél indikátor kapcsolódása Specifikus cél indikátor, az OP átfogó cél teljesülését közvetve támogató speciális célhoz kapcsolódó indikátor Azonos az 5. és 6. TÁMOP A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése specifikus cél indikátorral II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (bázis) 2007 módosult bázis Eredmény (max 12 hónapig állástalanok) Eredmény (12 hónapon túl állástalanok) A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések (cél) 144 na na 651 Az indikátor az eredeti célhoz lett késve kiszámítva, a teljesülés még nem mutat eredményt, a 2008 évi érték hiányzik Specifikus cél indikátor, a speciális cél alakulásának magyarázatához tartalmilag megfelelő lehet, a járulékfizetést befolyásoló tényezők valamint a kizárt csoportok (nyugdíjasok, diákok, Gyesen lévők számát befolyásoló szabályozók és egyéb tényezők azonban a mutató alakulását befolyásolják. Amennyiben az indikátor jelen formájában marad, szükséges lenne az járulékfizetés alakulását vizsgáló kontextus indikátorra. Az indikátor bonyolult, jeleztük, hogy sok tényezőt tartalmaz és adminisztratív nyilvántartási szabályok definiálják. Az előállítás nehézkes, azt nem tudjuk, hogy az előállításnak mekkora a költsége (a HEPIH megjegyzései jelzik, hogy külön számítások szükségesek az értékek meghatározásához). Az indikátorral hasonló tartalmú adatokat alternatív adatszolgáltatásból lehet nyerni (pl MEF), ennek lehetősége javasolt. Jelenleg az éves adatszolgáltatás nem garantált, alternatív adatszolgáltatás esetén ez lehetséges, ami a nyomon követést segíti. (SZMM) Végzett az OEP a rendszerükből egy legyűjtést, ellenőrzésül: a munkanélküli ellátás tartamára. Amit mérni tud az OEP, és így adatot szolgáltatni, az az egész évben és nem egész évben munkanélküliek száma (2008-ban egész évben a munkanélküli ellátásban részesült: fő, 2008-ban zárul munkanélküli ellátás: (tehát nem tartott égész évben): fő.). Az adatokat semmilyen egyéb összevetésben nem nézi (korcsoportot, területi, nem). A legyűjtés mindössze a vonatkozott. (OEP) 17

18 ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Tartalmilag hasznos indikátor lenne, elvben, az emberek elhelyezkedését vizsgálja, ami fontos indikátora az aktuális speciális célnak, amit szolgál. Alternatív indikátor és pontos módszertan szükséges. (SZMM) Az indikátor bonyolult, jeleztük, hogy sok tényezőt tartalmaz és adminisztratív nyilvántartási szabályok definiálják. Az előállítás nehézkes, azt nem tudjuk, hogy az előállításnak mekkora a költsége (a HEPIH megjegyzései jelzik, hogy külön számítások szükségesek az értékek meghatározásához). Az indikátorral hasonló tartalmú adatokat alternatív adatszolgáltatásból lehet nyerni (pl MEF), ennek lehetősége javasolt. Jelenleg az éves adatszolgáltatás nem garantált, alternatív adatszolgáltatás esetén ez lehetséges, ami a nyomon követést segíti. (SZMM) Az ÁFSZ állásnélküli álláskeresőkre rendelkezik adattal, olyan adattal, amit az OEP tud a MÁK-ból származó járadék befizetés adatokról, azt az ÁFSZ természetesen nem tudja. Csak a nyilvántartott álláskeresők részsokaságára, vonatkozó adatot tudhatnak, akik után fizetnek járulékot. Ráadásul a munka nélkül töltött tényleges időt is az OEP tudja, a mutató előállítására nem tudnak alternatív lehetőséget ajánlani. (ÁFSZ) Alternatív indikátor vagy megbízhatóan előállítható módosított indikátor szükséges. Az ÁFSZ opciója nem megfelelő de kompromisszumos, munkanélküli időtartamot mérő mutató adható itt is. Az ÁFSZ nem tud a kívánt hatást mérni képes. alternatív lehetőséget az adataiból a kívánt célra A MEF tartalmaz kérdést, de az nem nagyon megbízható. Nem javasolt KSH konzultáció alapján. Megfelelő alternatív indikátor előállítását elvethetjük. Kompromisszumos, ÁFSZ munkanélküli adataiból számítható indikátor aminek a beemelése lehetséges, de ez részleges hatást mér. Az indikátorok elvetése javasolt. Konklúzió Releváns speciális cél indikátor de módszertanilag felülbírálandó, lehetőleg alternatív MEF indikátorral lecserélendő. Jelenlegi formájában az indikátor adatszolgáltatása nem megbízható, nincsenek éves adatok és az adatforrás sok adminisztratív tényező hatását is magában foglalja. Kontextus indikátor beemelése javallt a kialakított új v. módosított indikátor mellé. A módosítás után segítségével az OP speciális cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le az állás nélkül töltött idő hossza és az átfogó cél teljesülésének alakulására. Nem EU indikátor, jelen formájában (járulékfizetők állás nélkül töltött napjai) nehezen értelmezhető EU szinten. Elvetését javasoljuk, cseréje kompromisszumos indikátorral lehet. 18

19 TIOP (9) specifikus cél: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma lakosra jutó kórházi elbocsátások számának csökkenése, hospitalizációs index nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Az aktív fekvő egészségügyi intézményekben ápolt betegek számának alakulása a kórházi esetszám (esetszám=elbocsátások+halálestek) számával mérve, lakosra számítva % mértékegysége: Bontás: országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,97176 nincs Időközi teljesülés , Cél ,77300 (-10%) Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája Egyrészről a bázisérték módosítása a definíció pontosítása miatt, másrészről az a szakmai megfontolás, hogy figyelembe véve a magyarországi kórházak érdekeltségét és a betegek orvoshoz fordulási szokásait, a kórházi esetszám akkor sem fog gyorsan csökkenni, ha fejlődik a járóbeteg-ellátás OEP Kötelező adatszolgáltatás alapján a kórházak nyújtják, éves bontásban Könnyen, jól értelmezhető mutató Nem EU indikátor Releváns indikátor, az egészségügyi szerkezetváltást a kórházak igénybevételének csökkenésével mutatja kapcsolódása Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) Eredmény 21, , ,00000 (-9%) A teljesülés értékelése Egyelőre nem látszik, hogy hogyan fog teljesülni, bár elég szerény növekedést terveztek, ami feltehetőleg teljesíthető. III. értékelése 19

20 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor jól méri a beavatkozás, a járóbeteg-infrastruktúra fejlesztésének hatását. A TIOP-prioritás az elmúlt évek egészségügyi reform-kezdeményezéseinek megfelelően az egészségügyi szerkezetváltás keretében a járóbeteg-ellátás felé terelni a betegellátást. Amennyiben a járóbeteg szakrendelések fejlesztése megfelelően halad és igénybevételük bővül, a kórházak igénybevétele, a kórházi kezelések (elbocsátások) száma csökkenni fog. Az indikátor a szakrendelés kapacitás-kihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) indikátor komplementer mutatója, együttesen jól mutatják a betegellátás átstrukturálódásának előrehaladását. Nyilvánvalóan nem tiszta mutató, vagyis alakulását egy sor egyéb, a szakrendelések fejlesztésének sikerességétől független tényező is befolyásolja (pl. a kórházak betegellátási gyakorlatának, ellátási felelősségének, finanszírozási helyzetének változásai, a várólisták alakulása, stb.) Egyszerű, könnyen előállítható mutató, a standard egészségügyi statisztika része A járóbeteg-ellátás fejlesztésének hatását valamennyire mutatja, de nem nagy mértékben. A kórházi esetszámok nem fognak gyorsan csökkenni a járóbeteg-rendelések fejlesztésének hatására, amíg a kórházak jelenlegi érdekeltsége és érdekérvényesítő képessége nem változik. Nem, mert a hospitalizációs index alakulása mindenképpen fontos információt hordoz. Bár a mutató nagyon érzékeny a beavatkozásoktól független tényezőkre, alakulása fontos kiegészítő információkat hordoz a fekvőbeteg-ellátást felváltani hivatott járóbeteg-ellátás fejlődéséről, az egészségügyi struktúraváltás alakulásáról 20

Javasolt új TIOP-indikátorok

Javasolt új TIOP-indikátorok Javasolt új TIOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2010. február. 1 TIOP 3a és 3b Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Javasolt új TÁMOP-indikátorok

Javasolt új TÁMOP-indikátorok Javasolt új TÁMOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2010. február. TÁMOP (7/A) Specifikus cél: Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 1 Vezetői összefoglaló 3 2 Bevezetés 10 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 4 Az egységköltség-alapú elszámolás kialakításának intézményi feltételei 14 4.1 A támogatott képzési piac és

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM INDIKÁTOR CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÉS MÉRÉSI ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.3.1-11.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása

A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása A munkanélküliség területi mintázatának változása Magyarországon a gazdasági világválság hatása Lőcsei Hajnalka tanársegéd, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék külső munkatárs, MKIK GVI Az előadás felépítése

Részletesebben

OKTATÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN AZ EDUMAP INFORMÁCIÓS RENDSZER

OKTATÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN AZ EDUMAP INFORMÁCIÓS RENDSZER XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 OKTATÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN AZ EDUMAP INFORMÁCIÓS RENDSZER Nikitscher Péter Budapest, 2015. szeptember 23. Oktatásstatisztikai

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája 2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája Az aktív népesség arányában, % Az aktív korú népesség arányában, % férfi nő összesen férfi nő összesen 1990 1,4 1,1 1,4 1,1 0,7 0,9 1991 6,0 5,1 5,6 4,4

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 8. Előadás Munkapiac, munkanélküliség Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Istitut für Wirtschaftstheorie A gazdaság kínálati

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között!

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! 2015. május A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak,

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Indikátor mérési útmutató. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz. Kódszám: DDOP

Indikátor mérési útmutató. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz. Kódszám: DDOP Regionális Operatív Programok Indikátor definíciós lap 1/34 Indikátor mérési útmutató Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz Kódszám: DDOP-3.1.2-12 2012. Regionális Operatív Programok Indikátor

Részletesebben