TIOP-indikátorok részletes értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIOP-indikátorok részletes értékelése"

Átírás

1 TIOP-indikátorok részletes értékelése Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, december 22. 1

2 TIOP (1) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma A munkaképes korú (15-64 éves) népesség aktivitási rátája Átfogó cél indikátor: a munkaerő-piaci részvétel növelése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor a éves (munkaképes korú) gazdaságilag aktívaknak a megfelelő (15-64 éves) korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya. % mértékegysége: Bontás: Nemek szerint OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,0% Cél ,7% Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) Nem volt KSH Munkaerő-felmérés Közvetlenül elérhető, KSH MEF- adatokból a KSH által számított és publikált mutató, havi görgetéssel 3 havi átlagot számítanak, éves adat elérhető Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető statisztikai mutató EU monitoring indikátor, ami az EU elvárások követhetőségét biztosítja A számítás EU módszertannak tökéletesen megfelelő Átfogó célindikátor. Az OP szempontjából releváns, teljesülése a cél teljesülését is jelenti Fő cél UMFT-vel konzisztens indikátor (köztes cél) 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 62,0 61,9 61,5 61,6 62,5 65,7 66,4 A teljesülés értékelése Az indikátor éves értéke megbízhatóan előállítható, forrása egyértelmű. A célértek teljesülése a válság hatására bizonytalanabbá, a teljesülés nehezebbé vált. Célérték teljesítése távolabb került A válság miatt (s már a megelőző években is!) romlott az indikátor értéke, a köztes célérték teljesülése ezért kérdéses. A célérték teljesülése még ilyen optimista köztes célérték mellett is ambiciózusnak tűnik. Köztes és célérték a 2010 januári konvergencia program módosított értékével konzisztens III. értékelése Az indikátor érzékenysége Az indikátor alakulását befolyásolják olyan tényezők is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. A munkanélküliség jelentősebb növekedése is az indikátor növekedését eredményezi. Ez ugyan a munkaerő-piaci részvétel növekedését jelenti, de a tényleges cél a foglakozás és nem a munkanélküliség növekedése. Fontos az indikátor mellett kontextus indikátor vizsgálata is. Az alkalmazott kontextus indikátor: a munkaképes korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási rátája 2

3 Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor előnye, hogy egyszerű és széleskörűen használt, nemzetközi sztenderdek alapján készült indikátort használ, ami egyszerű statisztikai mutatószám. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos Megfelelő, könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor. Folyamatos adatszolgáltatás biztosított. A célérték teljesülése bizonytalan, felülvizsgálata meggondolandó (SZMM) A változtatás a kedvezőtlen teljesülés ellenére jelenleg nem indokolt, a teljesülés a lisszaboni célokhoz kötött. Konvergencia programban nem szerepel új célérték, a kapcsolódás nem indokol változást. A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig meggondolandó. Releváns árfogó cél indikátor, jól mérhető, megbízható adat. Segítségével az OP cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos módosítására nincsen szükség 3

4 TIOP (2) Átfogó cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése megnevezése: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási rátája I. jellemzői fajtája Kontextus indikátor a munkaerő-piaci részvétel növelése aktivitási ráta átfogó cél mellett típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor tartalma a éves (munkaképes korú) foglalkoztatottaknak a megfelelő (15-64 éves) korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya % mértékegysége: Bontás: Nemek szerint OP bázis ill. célértéke Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,3% Cél (2013) (61,1%) Módosítás oka Nem volt forrása KSH Munkaerő-felmérés előállításának módja Közvetlenül elérhető, KSH MEF- adatokból a KSH által számított és publikált mutató, havi görgetéssel 3 havi átlagot számítanak, éves adat elérhető Értelmezhetősége Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető statisztikai mutató EU elvárások EU monitoring indikátor, ami az EU elvárások követhetőségét biztosítja követhetősége A számítás EU módszertannak tökéletesen megfelelő relevanciája Kontextus indikátor. A OP szempontjából a cél teljesülésének egyéb kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) gazdasági tényezőktől függő változásait, alakulását magyarázza, Fő cél UMFT-vel konzisztens indikátor Azonos a 2. TIOP_átfogó cél kontextus indikátorral (köztes cél 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 57,3 57,3 56,7 55,4 56,5 61,1 59,5 A teljesülés értékelése Az indikátor éves értéke megbízhatóan előállítható, forrása egyértelmű. A kontextus indikátor alakulása jól jelzi, hogy az átfogó cél, az aktivitási ráta kedvezőtlen alakulását a foglalkoztatási ráta befolyásolja, a válság hatására rendkívül jelentősen visszaesett, kontextus változóként a fő cél alakulását magyarázza. A kontextus indikátor megfelelő, változtatás nem szükséges, részcél érték a korábbi folyamatok alapján változtatandó. A válság miatt (de valójában 2007 után már!) romlott az érték, ezért a javasolt köztes célérték teljesülése is kétséges. A célérték teljesülése az aktivitási rátához hasonlóan még ilyen optimista köztes célérték mellett is ambiciózusnak tűnik köztes cél a 2010 januári konvergencia programmal konzisztens, a 2015-re kitolt célérték csökkentést ezzel egyező visszafogást javasló szakértői becslés alapján adunk. III. értékelése Az indikátor érzékenysége Az indikátor magyarázó szerepe megfelelő, mutatja az átfogó cél indikátort befolyásoló fontos tényezőket is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. 4

5 Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió A foglalkoztatási ráta mint kontextus indikátor előnye, hogy egyszerű és széleskörűen használt, nemzetközi sztenderdek alapján számítható, egyszerű statisztikai mutatószám. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. Könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor. Folyamatos adatszolgáltatás biztosított. (SZMM) Kontextus indikátor, részcél hiányzott, ennek beszúrás az érték megadása szakértői becsléssel történt (vö. teljesülés értékelése). A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig javasolt. Releváns kontextus indikátor, jól mérhető, megbízható mutató. Segítségével az OP cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le. EU indikátor azonos, ami az EU elvárások szempontjából fontos. módosítására nincsen szükség 5

6 TIOP (3) Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája Az Internettel és IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó számának növekedése és a kistérségi szinten mért különbségeinek (szóródás) csökkenése OP. szintű indikátor. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása típusa nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor tartalma Az OP szintű indikátor csak általános iskolai tantermekre vonatkozik. Szóródás nem világos, hogy milyen szóródási mutatóról van szó. db, S.D. mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,81 (átlag) nincs nincs 1,45 (szóródás) Cél 2013 na na na Módosítás oka - forrása OKM Statisztika, szóródási mutató számított adat. előállításának módja Kombinált adat. Az alapadat (az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó száma) statisztikai adatgyűjtésen alapszik. OKM közoktatási statisztika évente egyszer, az október 1-jei állapotnak megfelelő adatokat gyűjti, KSH validálja az adatot. Az adatok előállíthatók csak általános iskolára (most az éves jelentésekben ez az adat szerepel), de előállíthatók az összes iskolatípusra, együtt vagy külön-külön is. A 1., 3. csak általános iskolára készült el, 2007-ben lett rá téve az adatlapokra a kérdés, kifejezetten a TIOP miatt, 2006-os adat nincs. Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása II. teljesülése Definíciós probléma. Az indikátor neve, és az éves monitoringjelentésekben megadott tényadatok nem fedik egymást. Az adat átlagot mér, szóródási mutatót számítani lehet, de el kell dönteni, hogy milyet. Definícióban jelezni kell, hogy általános iskolai tantermekre vonatkozik az adat. Nem EU indikátor Releváns indikátor, de tartalmát pontosítani szükséges. A humán infrastruktúra területi esélyegyenlőségének javítása. 6

7 Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél)? Eredmény 1,81 (átlag) 1,45 (szóródás) 2,46 (átlag) szóródási mutató nincs. A teljesülés értékelése Célértéket meg kell határozni, de ehhez definíciót pontosítani kell. LHH térségekhez lenne érdemes viszonyítani az országos átlagot. Jobb, mint a szóródás mutató. Egy probléma itt is van: a tantermek száma az iskolabezárások miatt változik, és ennek jelentős hatása lehet az indikátor alakulására. III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor (akár általános iskolákra vonatkozik, akár a középiskolákat is magában foglalja) országos trendeket mér. Nem a beavatkozást méri. De ez is számolható lenne, ha az OKM statisztikai osztály megkapná azoknak a közoktatási intézményeknek a listáját, akik támogatásban részesültek. Definícióban jelezni kell, hogy általános iskolai tantermekre vonatkozik az adat. OSAP adatgyűjtésben csak erre vonatkozó kérdés van. A növekedés és a szóródás számításon alapuló adat. Módszertani hiányosság, hogy nincs megadva milyen szóródási mutatót kell számítani. Definíciós hiányosság, hogy nincs rögzítve milyen feladatellátásra vonatkozik az adat. elnevezése pontatlan, mindenképpen meghatározandó, hogy mit mérünk, és milyen iskolatípusra. Elnevezés módosítása szükséges. Javasolt új elnevezés: "Az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó száma, illetve/vagy az LLH kistérségi szinten mért átlag viszonya az országos átlaghoz képest." Javasolt új elnevezés: "Az Internettel és az IKT-eszközökkel felszerelt általános iskolai tantermek 1000 diákra jutó száma, illetve/vagy az LHH kistérségekben mért átlag viszonya az országos átlaghoz. Célérték meghatározása szükséges. Egy probléma itt is van: a tantermek száma az iskolabezárások miatt változik, és ennek jelentős hatása lehet az indikátor alakulására. Definícióval kapcsolatos döntés függvényében az indikátor előállítható. Alternatív indikátor: Egy oktatási intézményre jutó Internetkapcsolattal rendelkező számítógépek száma. Lásd Újonnan javasolt TIOP-indikátorok listája alatt. (3a, 3b és 3c indikátorok.) 7

8 TIOP (4) specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma A szakrendelés kapacitás-kihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) regionális és kistérségi kiegyenlítődése nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor A járóbeteg szakrendelésen megjelenő kezelt betegek száma (labordiagnosztika nélkül), 10 ezer lakosra, országos átlagban. Az indikátor neve nem fedi a tartalmát: a mutató nem méri a kistérségi kiegyenlítődést, csak az országos átlagos szakrendelés-kapacitáskihasználtságot eset mértékegysége: Bontás: Országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,848* nincs nincs eset/10000 lakos Időközi teljesülés 2008 n.a. - - Cél ,8 eset/10000* lakos Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége A bázisérték adatmódosításához való igazodás, valamint az 5%-os növekedés helyett 12%-os bővülést tervezünk., mivel az 5% nagyon szerény emelkedésnek tűnik az eddig már 27 milliárd Ft-os elígért fejlesztések tükrében. OEP Az OEP-nél rendelkezésre álló adat. Kötelező adatszolgáltatás keretében a járóbeteg szakrendelések nyújtják, éves bontás, a labordiagnosztikát nem tartalmazza. Finanszírozási évre vonatkozik, októbertől októberig Országos átlagot megadó indikátor lévén önmagában nem értelmezhető a regionális kiegyenlítődés mérésére. Jól mutatja azonban a járóbeteg ellátás igénybevételének növekedését, ami a program egyik prioritása. EU elvárások Nem EU indikátor követhetősége relevanciája Releváns mutató, bár tartalma nem felel meg az elnevezésének. kapcsolódása Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél) Eredmény 49,848 eset/10000 lakos* - 55,8 eset/10000 lakos* 8

9 A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Egyelőre nem látszik, hogy hogyan fog teljesülni, bár olyan szerény növekedést terveztek (5%-ost), hogy az feltehetőleg teljesíthető. A szerény igényű növekedési tervekkel ellentétben áll a tekintélyes járóbeteg infrastruktúra-fejlesztésre fordított forrás: az EMIR szerint több mint 27 milliárd Ft-ot ítéltek már eddig pályázatokon erre a célra. Az indikátor változása tükrözi ugyan a járóbeteg-infrastruktúra fejlesztésének hatását, de nagyon érzékeny külső tényezőkre: pl. a járványokra, az egészségügyi szolgáltatók pénzügyi szabályozására, vagy a kórházak anyagi érdekeltségéra és érdekérvényesítő képességére, stb. Ha a kistérségi kiegyenlítődést is mérni akarjuk, akkor további mutató beemelése lenne szükséges, azonban nem találtunk olyan adatbázist, ahol kistérségi szintű járóbeteg-esetszám lenne rendszeresen publikálva. Megyei és regionális kiegyenlítődést lehetne mérni, aminek az információ-tartalma már nem olyan gazdag, ezért nem javasoljuk. Ennek ellenére, amennyiben az IH szükségét látja, e mutatók részleteit ki tudjuk dolgozni. A TIOP-prioritás az elmúlt évek egészségügyi reform-kezdeményeinek megfelelően az egészségügyi szerkezetváltás keretében a járóbetegellátás felé terelni a betegellátást. A fejlesztésekkel megvalósuló többlet-kapacitáshoz többlet-oep-finanszírozásra is előzetes szerződést kötnek, hiszen az új kapacitásokat finanszírozására nincs más forrás. Ez az indikátor megfelelően méri a szakrendelések igénybevételének növekedését, s a kórházi elbocsátások száma indikátorral együtt, azzal komplementer módon, mutatja a betegellátás átstrukturálódását. A cím pontosítása valamint új mutatóként a regionális és megyei kiegyenlítődés mérése javasolt ezekre évente előállított és publikált OEP adatok állnak rendelkezésre. A kistérségi kiegyenlítődés mérése is fontos lenne, erre azonban csak projekt szintű adatok állnak majd rendelkezésre, a pályázók számára előírt PEJ alapján Az elnevezés pontosítása szükséges: A szakrendelés kapacitáskihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) * Mind a bázis, mind az ennek megfelelő célértékre új adatot adott meg Molnár Attila, az OEP főosztályvezetője, a vele készített interjú során. 9

10 TIOP (5) Specifikus cél: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevők arányának növekedése a hátrányos helyzetű kistérségekben Specifikus cél hatás indikátor A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevők arányának növekedése a hátrányos helyzetű kistérségekben célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Nehezen értelmezhető, % tartalma mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis 2006 Cél 2013 Módosítás oka Nem volt forrása ÁFSZ? előállításának módja ÁFSZ nyilvántartásaiból számítható, új számítást igényel, nem ismert Értelmezhetősége EU elvárások Nem EU indikátor, az EU javasolt indikátora a munkaerő-piaci követhetősége kereslet és kínálat összhangjá relevanciája Specifikus cél hatásindikátor indikátor. Az OP specifikus célja szempontjából releváns lehet kapcsolódása II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (bázis) (cél) Eredmény A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió A z indikátornak nincsen értéke Esetleg előállítható, de nagyon nehézkes, bonyolult és az OP célt közvetve segítheti Ha szükséges, előállítható esetleg a hátrányos helyzetű kistérségekre egy új kezdés típusú indikátor, de ez költséges, és kérdés, hogy mit mérünk akkor. Az indikátor bizonytalan, és nincs is gazdája, sem értéke, elvethető 10

11 TIOP (6) Specifikus célok: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája Kistérségi együttműködésben, önkormányzati társulásban működő iskolákban tanuló diákok aránya OP szintű. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése típusa tartalma nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Definíció pontosítása szükséges a fenntartó típusa és a feladatellátás típusa szerint, illetőleg a kistérségi együttműködés és önkormányzati társulás minősége szerint is. %. mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,7% nincs nincs Cél 2013 na na na Módosítás oka - forrása OKM Statisztika, előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája kapcsolódása Definíciós probléma. Az indikátor nem igazán kapcsolódik a célhoz. Nem EU indikátor Az indikátor kapcsolódása a célhoz nem világos. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése. A TIOP konstrukció van megadva, mint kapcsolódó pályázati forrás. Ez viszont célcsoportként az összes közoktatási intézményt jelöli meg. II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) (cél)? Eredmény 15,7% 22,2% na A teljesülés értékelése Célértéket meg kell határozni, de ehhez definíciót pontosítani kell. (Általános iskolákra vonatkozó adat.) III. értékelése 11

12 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor országos trendet mér, de nem világos, hogy a beavatkozások hatásaira hogyan reagál. Az indikátor nagyon érzékeny a közigazgatási intézkedésekre, jogszabályi változásokra, s a konstrukciók alapvetően nem hatnak rá.. Az indikátor számított adat. Célértéke nem ismert. Definíciós probléma van: fenntartók különböző típusa létezik, feladatellátás is különböző típusú lehet. Az elnevezésből nem derül ki, hogy az adat mire vonatkozik. A jogszabályi változásokra nagyon érzékeny a mutató. Javaslat új mutató beemelésére: pl. Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány használatához szükséges technikai feltételek (pl. sávszélesség) biztosítása. Tekintettel arra, hogy az indikátor kapcsolódása a specifikus célhoz, de az OP egészéhez sem világos, célérték definiálása nem történt meg, az indikátor elhagyása javasolt. Tekintettel arra, hogy az indikátor kapcsolódása a specifikus célhoz, de az OP egészéhez sem világos, célérték definiálása nem történt meg, az indikátor elhagyása javasolt. Alternatív indikátorként javasolt Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány használatához szükséges technikai feltételek (pl. sávszélesség) biztosítása az LHH kistérségekben az országos átlaghoz képest, 1000 tanulóra vetítve. Vagy Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzett eszközállomány értéke az LHH kistérségekben az országos átlaghoz képest, 1000 tanulóra vetítve. primér adatok segítségével lenne előállítható. 12

13 TIOP (7) Specifikus cél: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza Specifikus cél indikátor a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Nem támogatott álláshelyek átlagos élettartama a tárgyévben (nap) nap tartalma mértékegysége: Bontás: nincs OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,4 Cél ,0 Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája Nem volt ÁFSZ ÁFSZ nyilvántartásaiból számítható, rendszeresen számított, évente rendelkezésre álló mutató. Az ÁFSZ MEV (Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési rendszer) keretébe tartozó belső eredményt mérő mutatószám Könnyen átlátható, egyszerű és jól értelmezhető, számítható mutató, az intézményrendszer hatékony működését mérő mutató Nem EU monitoring indikátor, az EU javasolt indikátora a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának a mérésére egyszerűbb (EU indikátor: Egy munkanélkülire eső üres álláshelyek száma ) Specifikus célindikátor. Az OP specifikus célja szempontjából releváns kapcsolódása Specifikus cél indikátor, az OP átfogó cél teljesülését közvetve támogatja a munkaerőpiac rugalmasságának és az álláshelyek betöltésének gyorsításával 3. TÁMOP (A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelés speciális cél hatásindikátora) lényegében ugyanaz a hatásindikátor, II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (OP bázis) (köztes cél) 2013 (OP cél) 2015 (javasolt célév) Eredmény 39,4 36,3 33,8 31,2 33,5 30,0 30,0 13

14 A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Köztes célérték nem szerepelt, ezt a korábbi évek adatai alapján becsüljük. (A válság éve, 2009 nem tekinthető a trend részének, a munkaerőigények jelentős visszaesése miatt, ezért a 2010 cél a válság előtti 2008 évre visszatérést feltételez). A célértek teljesülése a válságot megelőző kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet mellett is megvalósulni látszik, (a célérték nem minden esetben méri megbízhatóan a kívánt célt, teljesülése független a mérni kívánt cél tényleges teljesítésétől.) Az indikátor befolyásolják olyan tényezők is, amelyek nem egyértelműen a cél kívánt teljesülését szolgálják. Mindenekelőtt fontos a pontos definiálás, a külföldiek nélkül vizsgált bejelentett álláshelyekről szólhat az indikátor. A külföldiek munkavállalásának a procedúrája szükségessé teszi a bejelentést, többször és több helyen is, és növeli a bejelentés időtartamát a kötelező keresési időre. Az indikátor teljesülésének megfelelő értelmezéséhez kontextus indikátor szükséges. Az indikátorhoz kapcsolódó kontextus indikátor: Adott évben bejelentett álláshelyek (nem támogatott munkahelyek) száma Az indikátor előnye, hogy átláthatóan mutatja a munkaerőpiac igényeinek teljesülését. egyszerűen számítható az ÁFSZ adataiból. Éves adatszolgáltatás lehetséges, ami a nyomon követést segíti. Az indikátor megnevezése nem pontos, a bejelentett álláshelyek élettartama valójában. Tartalmazza a külföldieket, az torzít, helyesen a külföldiek foglalkoztatása nélküli bejelentett álláshelyek élettartama helyes fogalom. Ugyanakkor ez is különféle megszűnt munkahelyet mutat: a közvetítéssel betöltött s az egyébként betöltött s ezért a munkavállaló által visszavont munkahelyeket valamint a bejelentett álláshely érvényessége megszűnt (60 nap), s ezért szűnik meg az álláshely. Könnyen kezelhető, egyértelmű indikátor, ami jól mutatja a munkaerőpiacon az álláshelyek alakulását. Kontextus indikátor fontos! Folyamatos adatszolgáltatás biztosított, használható (SZMM) Nem igazán jó indikátor, könnyen kezelhető, az ÁFSZ-nek is belső teljesítményindikátora, de az álláshelyek ki-és ismételt bejelentése befolyásolhatja a cél teljesítésének mutatóját. Ezért a belső értékelési rendszerben is indikátorból mutatóvá alakították, mert a manipuláció lehetősége könnyű. Alkalmasabb indikátor lehet esetleg a közvetítéssel betöltött álláshelyek átlagos időtartama, ebben az esetben azonban a régiók közötti különbségek okoznak torzítást, felértékelve a jobb helyzetű régiókban a könnyebb elhelyezkedést. (ÁFSZ) A TIOP kapcsolódó indikátoraival összhang megteremtése célszerű. (HEPIH) Az OP-nak nincs ráhatása az indikátorra, nem nagyon függ az eredmény az TÁMOP-tól Ezért valójában az indikátor törlésének meggondolását javasoljuk. (HEPIH) 14

15 Módosítás javasolt-e? Konklúzió Átnevezés után a TIOP 7 lényegében ugyanaz az indikátor, nincs a megnevezésben lényegében eltérés (A TIOP 7 A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza megnevezés pontosítása az azonosság érdekében a megfelelő helyen is javasolt) Az indikátor megnevezésének finomítását javasoljuk, de a törlését nem, speciális célindikátor, megfelelő kontextus indikátorral. A speciális célhoz tartozó további két célindikátor törlését javasoljuk, alternatív indikátor hiányában, ezért ez az indikátor, amit megtartani és korrigálni kell. A megnevezés pontosítása javasolt, az indikátor szabatosabb, pontosabb értelmezése érdekében. Ezért hangsúlyozni kell, hogy az indikátor a külföldiek foglalkoztatása nélküli üres álláshelyekre vonatkozik, (az ugyanis a bejelentések számát technikailag befolyásolja), és a terminológiát szabatosabban az álláshelyek élettartama fogalomra célszerű módosítani. (Az értékeket a fogalmi pontosítás nem módosítja) Megnevezés javasolt módosítása: A bejelentett (nem támogatott) álláshelyek átlagos élettartama A célérték megfelelő, a válság most rontja az értéket, majd ismét közeledés várható a célhoz. A célérték évének kitolása 2015-ig, a finanszírozás utolsó évéig javasolt, köztes cél beszúrása szakértői becslés alapján (vö. teljesülés értékelése) Releváns speciális cél indikátor, jól mérhető, megbízható adat, kontextus indikátorral együtt. Segítségével az OP speciális cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le az álláshelyek alakulására. tartalma pontosítandó, ezért megtartása esetén átnevezés javasolt. Az indikátor az ÁFSZ belső teljesítmény értékelésének a mutatója volt, indikátorként manipulálható lehet. 15

16 TIOP (8) Specifikus cél: A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma mértékegysége: Bontás: A bejelentett járulékfizető állás nélkül töltött idő átlagos hossza a (nem nappali tagozatos tanuló, nem dolgozó, nem gyesen lévő és nem nyugdíjas) munkaképes korúak körében (12 hónapnál hosszabb és 12 hónapnál rövidebb ideje állástalanok csoportjaira bontott átlagok) Specifikus cél indikátor a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése célhoz nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Bizonytalan az indikátor tartalma, OEP konzultáció szerint ők ezt az indikátort nem ismerik, nem sikerült kideríteni, honnan került adat a jelentésbe, nincs kapcsolata az OEP adatgyűjtéssel. OEP csak munkanélküliekre tudnak adatot adni, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az indikátor megnevezése és tényleges adattartalma azonos és az ÁFSZ adatbázisában egyszerűbben elérhető, de az adott indikátor helyettesítésére nem megfelelő nap Legfeljebb 12 hónapig ill. 12 hónapot meghaladó ideig állástalanok OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték max 12 hónapig állástalanok Bázis % nap Cél) % nap 12 hónapon túl állástalanok Bázis % nap Cél % nap Módosítás oka forrása előállításának módja Az adatok kiszámításához külön számítás szükséges, az adatok prezentálására a 2008-as végrehajtási jelentést jelezték előre, ez megtörtént OEP Az adat gazdája az OEP, az eredeti OP csak a %-os változást mutatta, nem volt bázis és célérték bár a dimenzió ekkor is nap volt. A 2008-as előrehaladási jelentésben volt bázis és célérték adat, de módszertant nem jelöltek érték az előrehaladási jelentésben ismét hiányzik OEP v. HEPIH konzultáció alapján az indikátor módszertana és előállítója bizonytalan, az indikátor adata nem állítható elő! 16

17 Értelmezhetősége Nehezen számítható bonyolult mutató, adminisztratív nyilvántartás szabályaihoz formált a sokaság. Azoknak az aktív korú állás nélkülieknek az állás nélkül töltött idejét vizsgálja, akik fizetnek járulékot (azaz az OEP nyilvántartás tartalmazza), de azok az állás nélküliek kimaradnak, akik egyébként (kényszerűen) más formában nem foglalkoztatottak, pl. kizárja az aktív korú nyugdíjasokat. Előállítás nehézkes Nem EU monitoring indikátor EU elvárások követhetősége relevanciája Releváns specifikus cél indikátor kapcsolódása Specifikus cél indikátor, az OP átfogó cél teljesülését közvetve támogató speciális célhoz kapcsolódó indikátor Azonos az 5. és 6. TÁMOP A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának növelése specifikus cél indikátorral II. teljesülése Teljesülés éve 2006 (bázis) 2007 módosult bázis Eredmény (max 12 hónapig állástalanok) Eredmény (12 hónapon túl állástalanok) A teljesülés értékelése III. értékelése Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések (cél) 144 na na 651 Az indikátor az eredeti célhoz lett késve kiszámítva, a teljesülés még nem mutat eredményt, a 2008 évi érték hiányzik Specifikus cél indikátor, a speciális cél alakulásának magyarázatához tartalmilag megfelelő lehet, a járulékfizetést befolyásoló tényezők valamint a kizárt csoportok (nyugdíjasok, diákok, Gyesen lévők számát befolyásoló szabályozók és egyéb tényezők azonban a mutató alakulását befolyásolják. Amennyiben az indikátor jelen formájában marad, szükséges lenne az járulékfizetés alakulását vizsgáló kontextus indikátorra. Az indikátor bonyolult, jeleztük, hogy sok tényezőt tartalmaz és adminisztratív nyilvántartási szabályok definiálják. Az előállítás nehézkes, azt nem tudjuk, hogy az előállításnak mekkora a költsége (a HEPIH megjegyzései jelzik, hogy külön számítások szükségesek az értékek meghatározásához). Az indikátorral hasonló tartalmú adatokat alternatív adatszolgáltatásból lehet nyerni (pl MEF), ennek lehetősége javasolt. Jelenleg az éves adatszolgáltatás nem garantált, alternatív adatszolgáltatás esetén ez lehetséges, ami a nyomon követést segíti. (SZMM) Végzett az OEP a rendszerükből egy legyűjtést, ellenőrzésül: a munkanélküli ellátás tartamára. Amit mérni tud az OEP, és így adatot szolgáltatni, az az egész évben és nem egész évben munkanélküliek száma (2008-ban egész évben a munkanélküli ellátásban részesült: fő, 2008-ban zárul munkanélküli ellátás: (tehát nem tartott égész évben): fő.). Az adatokat semmilyen egyéb összevetésben nem nézi (korcsoportot, területi, nem). A legyűjtés mindössze a vonatkozott. (OEP) 17

18 ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Tartalmilag hasznos indikátor lenne, elvben, az emberek elhelyezkedését vizsgálja, ami fontos indikátora az aktuális speciális célnak, amit szolgál. Alternatív indikátor és pontos módszertan szükséges. (SZMM) Az indikátor bonyolult, jeleztük, hogy sok tényezőt tartalmaz és adminisztratív nyilvántartási szabályok definiálják. Az előállítás nehézkes, azt nem tudjuk, hogy az előállításnak mekkora a költsége (a HEPIH megjegyzései jelzik, hogy külön számítások szükségesek az értékek meghatározásához). Az indikátorral hasonló tartalmú adatokat alternatív adatszolgáltatásból lehet nyerni (pl MEF), ennek lehetősége javasolt. Jelenleg az éves adatszolgáltatás nem garantált, alternatív adatszolgáltatás esetén ez lehetséges, ami a nyomon követést segíti. (SZMM) Az ÁFSZ állásnélküli álláskeresőkre rendelkezik adattal, olyan adattal, amit az OEP tud a MÁK-ból származó járadék befizetés adatokról, azt az ÁFSZ természetesen nem tudja. Csak a nyilvántartott álláskeresők részsokaságára, vonatkozó adatot tudhatnak, akik után fizetnek járulékot. Ráadásul a munka nélkül töltött tényleges időt is az OEP tudja, a mutató előállítására nem tudnak alternatív lehetőséget ajánlani. (ÁFSZ) Alternatív indikátor vagy megbízhatóan előállítható módosított indikátor szükséges. Az ÁFSZ opciója nem megfelelő de kompromisszumos, munkanélküli időtartamot mérő mutató adható itt is. Az ÁFSZ nem tud a kívánt hatást mérni képes. alternatív lehetőséget az adataiból a kívánt célra A MEF tartalmaz kérdést, de az nem nagyon megbízható. Nem javasolt KSH konzultáció alapján. Megfelelő alternatív indikátor előállítását elvethetjük. Kompromisszumos, ÁFSZ munkanélküli adataiból számítható indikátor aminek a beemelése lehetséges, de ez részleges hatást mér. Az indikátorok elvetése javasolt. Konklúzió Releváns speciális cél indikátor de módszertanilag felülbírálandó, lehetőleg alternatív MEF indikátorral lecserélendő. Jelenlegi formájában az indikátor adatszolgáltatása nem megbízható, nincsenek éves adatok és az adatforrás sok adminisztratív tényező hatását is magában foglalja. Kontextus indikátor beemelése javallt a kialakított új v. módosított indikátor mellé. A módosítás után segítségével az OP speciális cél teljesülései jól mérhetőek, következtetések vonhatók le az állás nélkül töltött idő hossza és az átfogó cél teljesülésének alakulására. Nem EU indikátor, jelen formájában (járulékfizetők állás nélkül töltött napjai) nehezen értelmezhető EU szinten. Elvetését javasoljuk, cseréje kompromisszumos indikátorral lehet. 18

19 TIOP (9) specifikus cél: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek javítása megnevezése: I. jellemzői fajtája típusa tartalma lakosra jutó kórházi elbocsátások számának csökkenése, hospitalizációs index nyomon követési, értékelési output, eredmény, hatás magindikátor, nem magindikátor Az aktív fekvő egészségügyi intézményekben ápolt betegek számának alakulása a kórházi esetszám (esetszám=elbocsátások+halálestek) számával mérve, lakosra számítva % mértékegysége: Bontás: országos OP bázis ill. célérték Év Érték Módosított év Módosított érték Bázis ,97176 nincs Időközi teljesülés , Cél ,77300 (-10%) Módosítás oka forrása előállításának módja Értelmezhetősége EU elvárások követhetősége relevanciája Egyrészről a bázisérték módosítása a definíció pontosítása miatt, másrészről az a szakmai megfontolás, hogy figyelembe véve a magyarországi kórházak érdekeltségét és a betegek orvoshoz fordulási szokásait, a kórházi esetszám akkor sem fog gyorsan csökkenni, ha fejlődik a járóbeteg-ellátás OEP Kötelező adatszolgáltatás alapján a kórházak nyújtják, éves bontásban Könnyen, jól értelmezhető mutató Nem EU indikátor Releváns indikátor, az egészségügyi szerkezetváltást a kórházak igénybevételének csökkenésével mutatja kapcsolódása Specifikus célok: 221: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek csökkentése; 222: Humán közszolgáltatások hatékonyságának javítása II. teljesülése Teljesülés éve 2007 (bázis) Eredmény 21, , ,00000 (-9%) A teljesülés értékelése Egyelőre nem látszik, hogy hogyan fog teljesülni, bár elég szerény növekedést terveztek, ami feltehetőleg teljesíthető. III. értékelése 19

20 Az indikátor érzékenysége Módszertani megjegyzések ral kapcsolatos tapasztalatok (interjúk) Módosítás javasolt-e? Konklúzió Az indikátor jól méri a beavatkozás, a járóbeteg-infrastruktúra fejlesztésének hatását. A TIOP-prioritás az elmúlt évek egészségügyi reform-kezdeményezéseinek megfelelően az egészségügyi szerkezetváltás keretében a járóbeteg-ellátás felé terelni a betegellátást. Amennyiben a járóbeteg szakrendelések fejlesztése megfelelően halad és igénybevételük bővül, a kórházak igénybevétele, a kórházi kezelések (elbocsátások) száma csökkenni fog. Az indikátor a szakrendelés kapacitás-kihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) indikátor komplementer mutatója, együttesen jól mutatják a betegellátás átstrukturálódásának előrehaladását. Nyilvánvalóan nem tiszta mutató, vagyis alakulását egy sor egyéb, a szakrendelések fejlesztésének sikerességétől független tényező is befolyásolja (pl. a kórházak betegellátási gyakorlatának, ellátási felelősségének, finanszírozási helyzetének változásai, a várólisták alakulása, stb.) Egyszerű, könnyen előállítható mutató, a standard egészségügyi statisztika része A járóbeteg-ellátás fejlesztésének hatását valamennyire mutatja, de nem nagy mértékben. A kórházi esetszámok nem fognak gyorsan csökkenni a járóbeteg-rendelések fejlesztésének hatására, amíg a kórházak jelenlegi érdekeltsége és érdekérvényesítő képessége nem változik. Nem, mert a hospitalizációs index alakulása mindenképpen fontos információt hordoz. Bár a mutató nagyon érzékeny a beavatkozásoktól független tényezőkre, alakulása fontos kiegészítő információkat hordoz a fekvőbeteg-ellátást felváltani hivatott járóbeteg-ellátás fejlődéséről, az egészségügyi struktúraváltás alakulásáról 20

Javasolt új TIOP-indikátorok

Javasolt új TIOP-indikátorok Javasolt új TIOP-indikátorok Az ÚMFT humán programjai indikátorainak felülvizsgálata Értékelő jelentés Budapest, 2010. február. 1 TIOP 3a és 3b Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe

Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe Nagy Gyula BCE Emberi erőforrások tanszék A tananyag elkészítésében közreműködött: Gábor R. István A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által végzett kutatás zárótanulmányai Budapest, 2009 december 1 2 Tartalom I. A kutatásról... 5

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac

Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac Cseres-Gergely Zsombor Molnár György 1. Bevezetés 1 Bár a közfoglalkoztatás napjaink munkapiaci folyamataiban és szociális rendszerében is központi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben