Községi Hírmondó január-február 3. évfolyam, 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Községi Hírmondó 2015. január-február 3. évfolyam, 1. szám"

Átírás

1 Községi Hírmondó január-február 3. évfolyam, 1. szám Baj Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa Költségvetés 2015 Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 24. napján megtartott képviselőtestületi ülésén elfogadta a évre vonatkozó költségvetést a 1/2015. számú rendelettel. A költségvetési rendelet megtekinthető a honlapon. Tájékoztató a szociális ellátások rendszerében március 1. napjától bekövetkező változásokról Jelenleg a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1- jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A jogszabály módosítás következtében megszűnnek az alábbi állam által biztosított szociális ellátások is: lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolgáltatás méltányossági ápolási díj méltányossági közgyógyellátás Baj Község Önkormányzat Képviselő testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletében határozta meg a települési támogatások formáit, melyek az alábbiak: a) települési lakásfenntartási támogatás b) települési gyógyszertámogatás ba) eseti települési gyógyszertámogatás bb) rendszeres települési gyógyszertámogatás c) települési ápolási támogatás d) települési gyermekszületési támogatás e) időskorúak települési támogatása f) rendkívüli települési támogatás A rendelet megtekinthető a honlapon.

2 Települési lakásfenntartási támogatás: A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló családok részére az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. A támogatás a villanyáram-, a víz- és csatorna-, a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás és a szemétszállítás díjához nyújtható. Támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft) és a család tagjai egyikének sincs vagyona. Települési gyógyszertámogatás Települési gyógyszertámogatás állapítható meg a betegséggel kapcsolatos gyógyszerek vásárlásához. A települési gyógyszertámogatás eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában nyújtható. Eseti települési gyógyszertámogatásra jogosult az, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft) meghaladja, de nem éri el annak 250%-át (71.250,- Ft), egyedül élő esetén meghaladja annak 250%-át (71.250,- Ft), de nem éri el annak 400%-át ( ,-Ft), továbbá b) a háziorvosi vagy szakorvosi igazolásán szereplő havi gyógyszerek OEP internetes oldala szerinti térítési díj 3.000,- Ft, vagy annál több. Rendszeres települési gyógyszertámogatásra jogosult az, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft), egyedül élő esetén annak 250%-át (71.250,-Ft), továbbá b) vagyonnal nem rendelkezik, valamint c) a háziorvosi vagy szakorvosi igazolásán szereplő havi gyógyszerek OEP internetes oldala szerinti térítési díj 5.000,- Ft, vagy annál több. Eseti települési gyógyszertámogatás iránti igényét egy személy egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal nyújthatja be. Települési ápolási támogatás Települési ápolási támogatás állapítható meg azon személy részére, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 200%-át (57.000,- Ft), és b) 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, továbbá c) regisztrált álláskereső, valamint d) az ápolttal közös háztartásban nem él más ápolásra alkalmas hozzátartozó, és e) az ápolást végző személy és az ápolt személy nem kötött egymással eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. Települési gyermekszületési támogatás Települési gyermekszületési támogatás nyújtható gyermek születésére tekintettel, ha a szülők bármelyike a településen életvitelszerűen lakik.

3 Rendkívüli települési támogatás Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft), egyedül élő esetén annak 400%-át ( ,-Ft). Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a kérelmező- gyermekének rászorultságára tekintettel aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft), gyermekét egyedül nevelő személy esetén annak 350 %-át (99.750,- Ft). Rendkívüli települési támogatásra jogosult a temetési költségekre tekintettel az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft), egyedül élő személy esetén annak 350%-át ((99.750,- Ft). Ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át (28.500,- Ft), egyedül élő esetén annak 150%-át (42.750,- Ft) a támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. A támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben átvehetők, illetve a oldalon az ügyintézés/szociális ügyek menüpontból letölthetők. Lomtalanítás Értesítjük a község lakosságát és a Szőlőhegyi ingatlan-tulajdonosokat, hogy a településen keletkező hulladékok, lomok elszállítását idén is szervezett lomtalanítási akció keretében végeztetjük el. A lomtalanítás hétvégeken történik. A község belterületén a heti rendszeres szemétszállítás keretében el nem szállítható hulladékot, lomokat az alább megjelölt napokon szombaton reggel 6 óráig helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen és a forgalmat ne akadályozza. A Szőlőhegyben szombat-vasárnap a buszfordulónál, a volt polgári védelmi objektumnál, valamint a Szent András-dűlőben lévő trafónál ezen időpontra kihelyezett konténerekbe kell a hulladékot elhelyezni. Felhívjuk figyelmüket, hogy hulladék-elhelyezés csak a megadott időpontban, a kihelyezett konténerekbe történhet. Más időpontban, illetve nem konténerbe való hulladék-elhelyezés tilos! Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, gumiabroncs (a 20/2006. (IV.05.) KVVM. rendelet 5. (3) bekezdés d) pontja alapján), valamint az olyan súlyú, méretű tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.: gépkocsi karosszéria, kazán). Az ilyen jellegű hulladékokat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (tel.: 34/ ) külön díjazás ellenében elszállítja.

4 A lomtalanítások időpontjai évben: BELTERÜLET KÜLTERÜLET Április 11. Április Szeptember 5. Szeptember 5-6. A község belterülete és a Szőlőhegy tisztasága érdekében kérjük segítségüket a fenti hulladékszállítási rend betartásában. F E L H Í V Á S Értesítjük Baj település Tisztelt lakosságát, hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft év tavaszi időszakában 4 alkalommal ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST végez Bajtelepülésen az érvényes köztisztasági szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére. Gyűjtési napok: március 25. április 08. április 22. május 06. A zöldhulladékot a szállítás napján reggel 6 óráig kérjük kihelyezni Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező falevél, gally, ágak, kötegelve (max. 5 cm átmérőig, 1 m hosszúságú), fűnyesedék. Nem tartozik a zöldhulladék gyűjtés anyagai közé: kommunális hulladék, lom hulladék, veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, állati tetem, trágya, gumiabroncs. Érdeklődni a 34/ telefonszámon lehet. ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó zöldhulladékot csak a fent meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Kérjük továbbá, hogy a szállíthatóság érdekében a faleveleket zsákokba, a gallyakat, illetve kisebb ágakat kötegelve helyezzék ki! Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük. Tatabánya, február Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tatabánya

5 Rozmaring nyugdíjas Klub Egy pillanatra visszatekintünk november hónap közepére, amikor kirándulást szerveztünk Tardosra. Tardoson meglátogattuk a faluházat, ami azért érdekes, mert ebben a házban született ben Fekete Lajos Kossuth díjas Oszmán- Török nyelvész és történész, egyetemi tanár, aki több más társulat, társaság, akadémia tagja volt. Török, arab, perzsa, német és magyar nyelven írt szakkönyveket. Tanulmányaival új megvilágításba helyezte a török hódoltságot. Életében többször visszalátogató, nemzetközi hírű tudósra kívántak emlékezni azzal, hogy szülőháza egyik szobáját nagyrészt a még általa is használt bútorokkal rendezték be. Írásai, könyvei is megtekinthetők a kiállításon. Decemberben egy kis készülődés volt karácsonyra. Kukoricacsuhéból különböző tárgyakat készítettünk, ami bizony nem volt először könnyű, hiszen talán nagyanyáinktól láttunk utoljára csuhéból készült dolgokat. Nagy érdeklődéssel kezdtünk neki a "munkának" és nagy öröm volt, amikor egy-egy darab elkészült. Karácsonyi verseket olvastunk fel, amiben mindenki részt vett. Majd december közepén évet zártunk, ami szenzációs hangulatban telt élőzenével fűszerezve. Nagyon jól éreztük magunkat. Megköszöntem a tagok éves munkáját, segítségét és kértem, hogy továbbra is legyenek ugyanolyan aktívak, és minden klub délutánunkat jókedvben, vidáman töltsünk el. Januárban megemlékeztünk a Kultúra Napjáról, amire meghívtuk Tarjánból Kniznerné B. Szilvia író- költőnőt. Verseiből olvasott fel, könyvei tartalmáról, azok létrejöttéről mesélt. Érdekes és szórakoztató bemutatkozás volt. Február közepén szintén egy előadást hallgattunk meg a szív és érrendszeri megbetegedések megelőzésével kapcsolatban. Hajnal Zsolt alternatív gyógyász tájékoztatta a klub tagjait arról, hogy hogyan lehet megelőzni ezen betegségeket természetes anyagokkal, egészséges étkezéssel, miként tudjuk immunrendszerünket erősíteni. Terveink szerint márciusban kertészkedéssel kapcsolatos előadást terveztünk. Áprilisban szintén kirándulás van tervbe véve Tardosra, ahol szeretnénk megnézni a rádió múzeumot. Ezután pedig egy másik alkalommal a szőlőhegybe sétálnánk ki Farkasné Mann Rózsa gyógynövény gyűjtőhöz. Reményeink szerint az időjárás segít tervünk megvalósításában. Kegyes Lőrincné klubvezető

6 Baji ministránsok Apor püspök nyomában A Komárom-Esztergom megyei Baj község ministránsai gimnazista társaikkal és néhány felnőtt családtaggal január 24-én, szombaton Végerbauer Richárd atya vezetésével Győrbe kirándultak. A kirándulás mottója Apor püspök úr nyomában volt közli a Győri Egyházmegye honlapja. A győri Nagyboldogasszony-székesegyház kápolnájában Juhos Imre spirituális atya tartott szentmisét és elmélkedést a vértanú püspökről. A szentmisét követően Boldog Apor Vilmos püspök szarkofágját keresték fel a zarándokok. Itt közös imádsággal emlékeztek meg a Pápai Lajos püspök által a Győri Egyházmegyében meghirdetett Apor Vilmos-imaév kezdetéről. A szegények megsegítésének jó példájaként a résztvevők kis élelmiszercsomagot juttattak el a hajléktalanok számára. Magyar Kurír

7 FARANGI BÁL AZ ISKOLÁBAN február 14-én a Szülői Munkaközösség farsangi bált szervezett az iskola aulájában. Szépszámú vendégsereg, sok jelmezzel köszönt el a téltől. Ruttner Csaba igazgató úr megnyitóját követően a Talentum iskola tanulóinak műsorával vette kezdetét a bál. A zenét a Kopp zenekar szolgáltatta. A tombolatárgyakat a helyi vállalkozók és a szülők biztosították. Ezúton mondunk köszönetet minden támogatónak, a Szülői Munkaközösségnek a szervezésben és lebonyolításban végzett munkájáért, és minden kedves Vendégünknek aki részt vett a bálon! A farsangi bál bevételével a tanulók táborozását támogatja a szülői Munkaközösség. Iskolánk minden tanulója az idei év júniusában így három napos táborozáson vehet részt Balatonszemesen, melyhez a község Önkormányzata és Nemzetiségi Önkormányzata hathatós segítséget nyújt! Újra öltünk és örökítünk A Nemzeti Művelődési Intézet Újra öltünk és örökítünk elnevezésű programja keretein belül községünkben október óta működik hímző kör Nyikus Anna népi iparművész vezetésével. A program célja a paraszti kultúra megismertetése minél szélesebb rétegekkel, új közösségek létrehozása, illetve ezek megerősítése. A hímzéssel eltöltött délutánok kellemes hangulatban telnek. Március végére az alkotásokból kiállítást tervezünk.

8 Farsang az Óvodában Alig tértünk a Karácsonyi Ünnepek varázsából vissza a mindennapok körforgásába, máris elkezdtünk készülődni az év talán legszínesebb és legharsányabb ünnepére, a Farsangra. Ez talán minden kisgyermek egyik legkedveltebb időszaka, hiszen ilyenkor lehet merészeket álmodni és anyával közösen beszerezni vagy saját kezűleg megvalósítani a hőn áhított jelmezeket, maszkokat. Minden ovis kíváncsi, vajon a többiek mibe öltöznek be, vajon titokban tudja-e tartani az óvó nénik előtt, mivé is fog átváltozni egy egész délelőttre. Hiszen a sok vidám dal, hangos csujogató, színes színező mind-mind a farsangolás kötelező kellékei és a farsangi bál hangulatát alapozzák meg. Mind a négy ovis és a kis bölis csoport is lázasan készült a farsangi báljára, amit különböző napokon tartottunk meg. Rengeteg színes dísz került fel a csoportokba, öltözőkbe, az ajtókról huncut bohócok mosolyogtak ránk és az intézményünkbe érkezőkre. A vidám nap hangulatát fokozták a mókás énekek és táncolható gyermekzenék. A gyerekek és felnőttek a reggelit követően maskarába bújtak, megmutatták magukat csoport- és ovis társaiknak, minden itt dolgozó felnőttnek, közben vidám dalokat, csujogatókat énekeltek. A nap sok tánccal, mókás vetélkedőkkel és a sok otthonról hozott finomság fogyasztásával telt. A nap végére minden kisgyerek kellően elfáradt és rengeteg élménnyel tele tért haza. A farsangi időszakban nemcsak énekkel és vidámsággal teltek a napok, hiszen minden csoportban beszélgettünk a gyerekekkel a Farsang lényegéről, a régi időkben betöltött szerepéről. A gyerekek tudják, hogy ez az időszak a várva várt tavasz kezdetét előzi meg, amikor is a betevőt jelentő földmunkákat el lehetett kezdeni. Ezért is volt fontos a telet kigúnyolni, elhessegetni, hangos szóval és énekszóval elkergetni. A Farsang farkán pedig (Hamvazószerda előtti kedd) csodás időben égettük el közösen a szalmából készült Kisze bábot az óvoda udvarán. Ezt a nem mindennapi látványt a gyerekek zajos csörgőhanggal, énekléssel és harsogó kiáltásokkal kísérték, hogy biztosan elűzzük a telet.

9 Az első sváb bál Bajon Az első sváb bál szervezését a Községi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte. Kíváncsiak voltunk, mekkora lesz az érdeklődés és hogyan fogadják a falu lakói ezt az új kezdeményezést. A helyszín az iskola aulája volt és a folyamatos érdeklődés megnyugtatta a szervezőket, hogy sikeres rendezvényre számíthatnak, ugyanis az összes jegy elővételben elfogyott. Az estén a megjelenteket egy-egy szál rozmaringgal köszöntötték érkezésükkor. Az asztalokra az Eszterházy Szőlő-és Bortermelő Egyesület ajándékként egy-egy palack bort helyezett. A vendégek üdvözlése után a magyar és a magyarországi németek himnuszának eléneklésével kezdődött az esemény. Waldmann-né Baudentisztl Éva a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának elnöke és Izing Jenő a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szólt a jelenlévőkhöz. A köszöntők után a baji Német Nemzetiségi Énekkar a hangulathoz illő vidám dalokkal alapozta meg a bálozók hangulatát. Schunder Tibor polgármester úr megnyitója után kezdődhetett a szórakozás. A zenét a dunaszentmiklósi Lausbuben zenekar és a baji Desszert zenekar szolgáltatta. A jó hangulatú bálban mindenki szívesen ropta a táncot és mulattak egész éjfélig. Ekkor a tombola sorsolásra került a sor. Az első számot a bál legidősebb résztvevője Zách Elemérné húzta ki. Mindenki szerette volna megnyerni az érdekes és értékes tombolatárgyak egyikét. Végül mindegyik gazdára talált és az új tulajdonosok örültek, hogy most nekik kedvezett a szerencse. A sváb bálok másik elmaradhatatlan eseménye a rozmaring-árverés. A rozmaringot védelmet nyújtó növényként tartják számon. A szeretet, az örök élet, a szerelem szimbóluma. A német nemzetiségeknél az esküvők elmaradhatatlan kelléke ma is. Rendezvényeken díszítésként használják. Ezért kapott minden bálozó ideérkezésekor egy szál rozmaringot és díszítette az asztalokat is. A rozmaring-árverést Ruttner Csaba igazgató úr vezette izgalmasan, lendületesen. A formás rozmaringbokor tulajdonosa az árverés végén Schunder Tibor polgármester úr lett. Újra tánccal folytatódott a jó hangulatú bál. Közben gyorsan telt az idő, hajnalodott. A legkitartóbb bálozók már világosban hagyták el a rendezvényt. A sikeres, jó hangulatú esemény után nem kell töprengeni azon, hogy lesz-e folytatása az új kezdeményezésnek. Jövőre veled ugyanitt! Dr. Marton Lászlóné német nemzetiségi képviselő

10 Marokkótól Mongóliáig előadás Folyó év január 20-én az IKSZT és a Polgári Kör szervezésében egy nem mindennapi programnak adott otthont a baji közösségi ház. Marokkótól Mongóliáig címmel vetített képes élménybeszámolót hallhattak a megjelentek dr. Herczig Béla prezentálásában. A nyugdíjas előadó aktív korában a KEM Növényvédelmi Szolgálat rovartani szakterületét vezette, ahol az alkalmazott rovartani kérdések megoldásán dolgozott. Az 1970-es évek közepétől bekapcsolódott a Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, a Kossuth Tudományegyetem, Debrecen, a Kertészeti Egyetem, Budapest által elindított rovartani kutatási programba, amely Eurázsia, de döntően Kelet-Ázsia éjjeli lepkefaunáját kívánta feltárni. Nem mellékesen állatföldrajzi, elterjedési kérdéseket és a mezőgazdasági szempontból fontos lepkevándorlásokat is vizsgálták. A kutatásokat részben az Országos Tudományos Kutatási Alap finanszírozta. Az eredményekről számos tudományos közlemény jelent meg. Az előadó a mintegy 40 év alatt készített több ezer diájából készített egy reprezentatív válogatást. A hallgatóság ízelítőt kapott nyugatról keletre haladva az országok vadregényes tájairól, természeti szépségeiről és lakosainak szokásairól, népviseletéről, kultúrájáról. Benyomásokat szerezhettek a sivatagok, csapadékban szegény fennsíkok, a tajgazóna, a szubtrópusi esőerdők és magashegységek állat és növényvilágáról. Köszönet az előadónak a csodálatosan szép képekért és az élménydús előadásért. Kovács Gábor Vöröskereszt A községünkben működő Vöröskereszt és a Komárom-Esztergom megyei Vöröskereszttel együttműködve minden negyedévben véradást tart az IKSZT-ben. A február 12-én megtartott véradáson minden kedves véradó egy Lándzsás útifű szirupot kapott ajándékba egészsége megőrzése érdekében. A következő véradásra májusban kerül sor, melyre szeretettel vár minden 18. életévét betöltött egészséges felnőttet. A helyi Vöröskereszt a lakótelepi játszótérrel szemben minden szerdán 13 és 15 óra között szívesen fogadja a megunt, kinőtt, de még használható ruhákat, játékokat. Ugyanitt, ugyanebben az időpontban a rászorulókat is szeretettel várják ruhaosztásra.

11 Falusi disznótor Február 21-én az IKSZT udvarán hagyományos disznóvágást és tort tartott Baj község önkormányzata együttműködve a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A munkálatokat reggeltől figyelemmel lehetett kísérni, majd délután 16 órától a falu apraja-nagyja meg is kóstolhatta a disznótoros ételeket. A 85 év feletti helyi lakóknak kóstolót küldtek, hogy mindenki részt kaphasson az eseményből. Falugazdász közlemény A helyben megtermelt és magas hozzáadott értékkel bíró élelmiszerek piacra segítését célozza meg az a kezdeményezés, amit még nyáron indított útjára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága, és amihez csatlakozott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat is. A helyi termékek népszerűsítését és végső soron piacra jutását célzó együttműködés néhány hónapja kezdődött, de időközben már a megvalósítás szakaszába is lépett. Az Ister - Granum EGTC-nek köszönhetően Komárom-Esztergom megye már büszkélkedhet egy színvonalas gasztronómiai kiadvánnyal Esztergom és térsége vonatkozásában. A jó tapasztalatokat pedig illik hasznosítani, így tettek megyénk szakemberei is, akik kezdeményezésükbe bevonták esztergomi kollégáikat is. A jó gondolatok hamar gazdára találtak, így a jelen kezdeményezéssel az egész megyét lefedő és itt tevékenykedő kistermelők mutathatják be termékeiket, vállalkozásukat. E kezdeményezéssel megismerhetik egymást is a helyi termelők, és megcélozhatók azon fogyasztók is, akik az élelmiszerhez kereskedők kiiktatásával közvetlenül jutva, a hagyományos gasztronómiai ízvilágot, az ellenőrzött, nyomon követhető előállítású és összetételű tradicionális receptúrával a mai kornak megfelelő igényességgel előállított helyben előállított termékeket keresik. Manapság reneszánszát élik a helyben megtermelt alapanyagokból előállított egészséges élelmiszerek. A helyi termékek előállítását a Kormányzat is maximálisan támogatja, ennek köszönhetően jelentősen egyszerűsödött a helyi termékek előállításával és értékesítésével kapcsolatos szabályozás is. És hogy a termelők ehhez minden segítséget megkapjanak, arról a nemrég újjáalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondoskodik. A Kamara folyamatos kapcsolatot ápol az őstermelőkkel, családi gazdaságokkal, sőt jelen van a megye termelői piacain is. A kamara a helyi termékfejlesztésben segítő partnerekre is talált, hiszen Komárom- Esztergom Megye Önkormányzata, megyénk LEADER szervezetei és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense is segíti azt a nagyszabású munkát, aminek eredménye

12 heteken belül már a célközönség számára is elérhető lesz. Az összefogásban résztvevők elkötelezettségét jelzi, hogy a tárgyban együttműködési megállapodást is kötöttek. Komárom-Esztergom Megye 2030-ig szóló területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési stratégiai és operatív programja is kiemelten foglalkozik a vidéki gazdaság fellendítésével a helyi foglalkoztatás erősítésével, ehhez pedig a helyi élelmiszeripar, a helyben megtermelt és értékesített javak jelenthetik a megoldást, munkát és megélhetést adva a vidéken élőknek. dr. Balogh Zoltán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Elnöke: A Kamara kellő rálátással bír a helyi termék piacára. Az őstermelői igazolványokat is mi állítjuk ki, jelen vagyunk a termelői piacokon is, így joggal remélhetjük, hogy az ágazat jó kezekben van és a helyi piacokon vásárolt termékek valóban helyi termelőktől származnak. Helyi teremkerékpár eredmények A Baj KSE Kerékpár Szakosztály az Évadnyitó verseny megrendezésével nyitotta meg a 2015-ös év felkészülési és kvalifikációs versenyeinek sorát. Mára már hagyománnyá vált, hogy a hazai teremkerékpár-sport, apraja-nagyja, a baji Tornacsarnokban az kezdi meg az új évadot! Ez idén sem történt másképpen! Február 14-én Községünkbe látogatott a Bokod SE, a Romhányi RMTK SE, valamint Szlovákiából Kolarovó csapata. Minden klub versenyzője izgatottan várta, hogy a pályára lépjen és bemutathassa gyakorlatait. Jó hangulatban, eredményesen zajlott a verseny, mintegy 65 kürt pontozhatott le a zsűri. A Baj KSE Kerékpár Szakosztály versenyzői kiválóan szerepeltek. Számos kategóriában hozták el az első helyet. Gratulálunk a sportolóknak és a felkészítő edzőknek! Az eredmények a következők: 1-es iskolás lány A. induló elért 1. Kravecz Nóra Baj KSE Oláh Viktória Baj KSE Baranyai Júlia Baj KSE Balogh Anett Baj KSE es iskolás lány A. 2. Balogh Anett - Kravecz Nóra Baj KSE Baranyai Júlia - Oláh Viktória Baj KSE es iskolás lány A. 2. Kravecz - Branyai- Oláh - Balogh Baj KSE es junior lány 1. Sugta Julianna Baj KSE es junior lány 1. Becsák Alexandra-Balogh Boglárka Baj KSE Goldschmidt Réka- Sugta Julianna Baj KSE es felnőtt nő 1. Balogh Vivien-Szecsődi Evelin Baj KSE es junior lány 1. Balogh-Becsák-Goldschmidt-Sugta Baj KSE es iskolás lány D.

13 1. Ördögh Noémi Baj KSE Tarjáni Nóra Baj KSE es iskolás lány C. 1. Kolok Réka Baj KSE Flórián Kata Baj KSE Pokornyi Rebeka Baj KSE Balogh Nóra Baj KSE es iskolás lány B. 2. Baraté Alexandra Baj KSE es iskolás fiú B. 3. Rónavölgyi - Varga Marcell Baj KSE es iskolás lány C. 1. Flórián Kata - Kolok Réka Baj KSE A Évadnyitó versenyen a teremkerékpár sport szakmai vezetősége is számos dologban egyeztetett. Véglegesítésre került a 2015-ös hazai versenynaptár. Körvonalazódott az Európa Bajnokságra (Nuffringen GER) a Világbajnokságra (Maleka MAJ) utazók névsora. Számba vették a vezetők az edzőtáborozási lehetőségeket az évben. A Szakosztály versenyzői az elkövetkezendő hónapokban fontos versenyeken, rendezvényeken fognak részt venni. Február utolsó hétvégéjén, Budapesten, a BRINGA EXPON népszerűsítik a teremkerékpár sport mind két ágát (művészi és kerékpárlabda)! Március 7-én Romhányba utazik a csapat, az év második felkészülési és kvalifikációs versenyére. Utána pedig talán a szakosztály számára a legfontosabb és egyben legszebb feladat következik! A XX. Teremkerékpár Országos Bajnokság megrendezése, lebonyolítása. Március 28-án a baji Tornacsarnokba érkezik a világ számos részéről a teremkerékpár sportot űző és kedvező versenyző-edző, hogy megméretessék magukat (Németország, Ausztria, Csehország, Hollandia, Belgium, Hong-Kong, Szlovákia, Svájc) Idén az Országos Bajnokságot az UCI (Kerékpáros Világszövetség) EUROPA KUPA minősítéssel is véd jelezte.

14 Minden kedves érdeklődőt, nézőt, szurkolót sok szeretettel vár a Szakosztály március 28-án (szombaton), 10 órai kezdettel a baji Tornacsarnokba! Finálé órakor! Tekintsék meg a XX. Teremkerékpár Országos Bajnokság és Európa kupa versenyzőit, versenyszámait! Szurkoljanak velünk együtt a baji kerékpáros sportolókért! További információ: Szülők klubja A szülői klub következő időpontja: március 17, délután 17:00. Helyszín: Baj IKSZT Témája: Drogmegelőzés Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Állásajánlatok február Szakács Esztergályos Értékesítési vezető Bolti eladó Takarító Autójavító Csomagoló Cipőipari tűzőnő Asztalos Recepciós Rendszergazda Éjszakai portás Villanyszerelő Pék Vezeték és csőhálózat szerelő Cipőipari szabász Lakatos Targoncavezető Szerkezetlakatos Betanított munkás Győrújfalu Hegesztő Gépkezelő Kőműves Varrónő Fémmegmunkáló gépkezelő Gyerekfelügyelő Köszörűs Személygépkocsi vezető Traktorvezető Rakodómunkás Egyéb termék összeszerelő Árufuvarozó NC Technológus Konyhai kisegítő Pincér Pultos Raktári árukezelő Járművillamossági szerelő Építőipari segédmunkás Budapest Munkaügyi ügyintéző Oroszlány Gyermekfelügyelő Oroszlány TB ügyintéző Oroszlány Operátor - Tatabánya Légtechnikai szerelő Kútkezelő Gazdabolti eladó

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Könyvtári közlemények Február 10-én Családi mesedélután sorozat indult. A nagy sikerre való tekintettel havonta egy alkalom helyett kétszer is lesz. 7. oldal Új tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-én

Részletesebben

T A R T A L O M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4.

T A R T A L O M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4. 2066 Kisbíró Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XII. évfolyam 7 8. szám 2008. augusztus Kedves Olvasóink! Egy hónapi szünet után, örömteli eseményekrõl szóló híradásokkal jelentkezik újból a Kisbíró.

Részletesebben

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz;

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz; 2 HIVATALI HÍREK Polgármesteri beszámoló - A tavalyi év elején Önkormányzatunknak sok változással kellett szembenézni; számos bizonytalanság volt mind a költségvetés, az állami normatívák, mind a szakfeladatok

Részletesebben

Adj innom! Arany Viktor: 2015. február xxiv. évf. II. szám. Kedves nyíracsádi lányok és nők!

Adj innom! Arany Viktor: 2015. február xxiv. évf. II. szám. Kedves nyíracsádi lányok és nők! 2015. február xxiv. évf. II. szám Adj innom! János evangéliumából a Samáriai asszony története adta az idei ökumenikus imahét fő témáját. A Krisztushívők egységét szolgáló alkalmakat Nyíracsádon február

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Február 23-án fogadta el a Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1 228 407 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetésünkben a bevételi oldalon egyelőre hiányzik

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 8. szám 2013. DECEMBER Kedves Olvasók! Minden év decemberében megérinti a lelkünket a Karácsony és ünnepi

Részletesebben

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja Körkép Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Merénylet a viadukt ellen Szemét ügy: sokkoló számlák A Biatorbágyi Körképben és a város honlapján is

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Ajándék karácsonyi gálamûsor

Ajándék karácsonyi gálamûsor Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Ajándék karácsonyi gálamûsor Kíváncsian gyülekezett Dorog apraja-nagyja a mûvelõdési házban, hogy végre élõben is megtudják, milyen zenei élménnyel kedveskednek

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

Pálfalvi Nándor: FÓRUM. Karácsony

Pálfalvi Nándor: FÓRUM. Karácsony Pálfalvi Nándor: Karácsony Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívébe. FÓRUM 23. évfolyam

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület 1 2 Önkormányzati hírek Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. december 13-ai soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben