Községi Hírmondó január-február 3. évfolyam, 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Községi Hírmondó 2015. január-február 3. évfolyam, 1. szám"

Átírás

1 Községi Hírmondó január-február 3. évfolyam, 1. szám Baj Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa Költségvetés 2015 Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 24. napján megtartott képviselőtestületi ülésén elfogadta a évre vonatkozó költségvetést a 1/2015. számú rendelettel. A költségvetési rendelet megtekinthető a honlapon. Tájékoztató a szociális ellátások rendszerében március 1. napjától bekövetkező változásokról Jelenleg a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1- jétől a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A jogszabály módosítás következtében megszűnnek az alábbi állam által biztosított szociális ellátások is: lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolgáltatás méltányossági ápolási díj méltányossági közgyógyellátás Baj Község Önkormányzat Képviselő testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletében határozta meg a települési támogatások formáit, melyek az alábbiak: a) települési lakásfenntartási támogatás b) települési gyógyszertámogatás ba) eseti települési gyógyszertámogatás bb) rendszeres települési gyógyszertámogatás c) települési ápolási támogatás d) települési gyermekszületési támogatás e) időskorúak települési támogatása f) rendkívüli települési támogatás A rendelet megtekinthető a honlapon.

2 Települési lakásfenntartási támogatás: A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló családok részére az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. A támogatás a villanyáram-, a víz- és csatorna-, a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás és a szemétszállítás díjához nyújtható. Támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft) és a család tagjai egyikének sincs vagyona. Települési gyógyszertámogatás Települési gyógyszertámogatás állapítható meg a betegséggel kapcsolatos gyógyszerek vásárlásához. A települési gyógyszertámogatás eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában nyújtható. Eseti települési gyógyszertámogatásra jogosult az, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft) meghaladja, de nem éri el annak 250%-át (71.250,- Ft), egyedül élő esetén meghaladja annak 250%-át (71.250,- Ft), de nem éri el annak 400%-át ( ,-Ft), továbbá b) a háziorvosi vagy szakorvosi igazolásán szereplő havi gyógyszerek OEP internetes oldala szerinti térítési díj 3.000,- Ft, vagy annál több. Rendszeres települési gyógyszertámogatásra jogosult az, a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft), egyedül élő esetén annak 250%-át (71.250,-Ft), továbbá b) vagyonnal nem rendelkezik, valamint c) a háziorvosi vagy szakorvosi igazolásán szereplő havi gyógyszerek OEP internetes oldala szerinti térítési díj 5.000,- Ft, vagy annál több. Eseti települési gyógyszertámogatás iránti igényét egy személy egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal nyújthatja be. Települési ápolási támogatás Települési ápolási támogatás állapítható meg azon személy részére, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 200%-át (57.000,- Ft), és b) 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, továbbá c) regisztrált álláskereső, valamint d) az ápolttal közös háztartásban nem él más ápolásra alkalmas hozzátartozó, és e) az ápolást végző személy és az ápolt személy nem kötött egymással eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. Települési gyermekszületési támogatás Települési gyermekszületési támogatás nyújtható gyermek születésére tekintettel, ha a szülők bármelyike a településen életvitelszerűen lakik.

3 Rendkívüli települési támogatás Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft), egyedül élő esetén annak 400%-át ( ,-Ft). Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a kérelmező- gyermekének rászorultságára tekintettel aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft), gyermekét egyedül nevelő személy esetén annak 350 %-át (99.750,- Ft). Rendkívüli települési támogatásra jogosult a temetési költségekre tekintettel az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft), egyedül élő személy esetén annak 350%-át ((99.750,- Ft). Ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át (28.500,- Ft), egyedül élő esetén annak 150%-át (42.750,- Ft) a támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. A támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben átvehetők, illetve a oldalon az ügyintézés/szociális ügyek menüpontból letölthetők. Lomtalanítás Értesítjük a község lakosságát és a Szőlőhegyi ingatlan-tulajdonosokat, hogy a településen keletkező hulladékok, lomok elszállítását idén is szervezett lomtalanítási akció keretében végeztetjük el. A lomtalanítás hétvégeken történik. A község belterületén a heti rendszeres szemétszállítás keretében el nem szállítható hulladékot, lomokat az alább megjelölt napokon szombaton reggel 6 óráig helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen és a forgalmat ne akadályozza. A Szőlőhegyben szombat-vasárnap a buszfordulónál, a volt polgári védelmi objektumnál, valamint a Szent András-dűlőben lévő trafónál ezen időpontra kihelyezett konténerekbe kell a hulladékot elhelyezni. Felhívjuk figyelmüket, hogy hulladék-elhelyezés csak a megadott időpontban, a kihelyezett konténerekbe történhet. Más időpontban, illetve nem konténerbe való hulladék-elhelyezés tilos! Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, gumiabroncs (a 20/2006. (IV.05.) KVVM. rendelet 5. (3) bekezdés d) pontja alapján), valamint az olyan súlyú, méretű tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.: gépkocsi karosszéria, kazán). Az ilyen jellegű hulladékokat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (tel.: 34/ ) külön díjazás ellenében elszállítja.

4 A lomtalanítások időpontjai évben: BELTERÜLET KÜLTERÜLET Április 11. Április Szeptember 5. Szeptember 5-6. A község belterülete és a Szőlőhegy tisztasága érdekében kérjük segítségüket a fenti hulladékszállítási rend betartásában. F E L H Í V Á S Értesítjük Baj település Tisztelt lakosságát, hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft év tavaszi időszakában 4 alkalommal ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST végez Bajtelepülésen az érvényes köztisztasági szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére. Gyűjtési napok: március 25. április 08. április 22. május 06. A zöldhulladékot a szállítás napján reggel 6 óráig kérjük kihelyezni Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező falevél, gally, ágak, kötegelve (max. 5 cm átmérőig, 1 m hosszúságú), fűnyesedék. Nem tartozik a zöldhulladék gyűjtés anyagai közé: kommunális hulladék, lom hulladék, veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, állati tetem, trágya, gumiabroncs. Érdeklődni a 34/ telefonszámon lehet. ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó zöldhulladékot csak a fent meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Kérjük továbbá, hogy a szállíthatóság érdekében a faleveleket zsákokba, a gallyakat, illetve kisebb ágakat kötegelve helyezzék ki! Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük. Tatabánya, február Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tatabánya

5 Rozmaring nyugdíjas Klub Egy pillanatra visszatekintünk november hónap közepére, amikor kirándulást szerveztünk Tardosra. Tardoson meglátogattuk a faluházat, ami azért érdekes, mert ebben a házban született ben Fekete Lajos Kossuth díjas Oszmán- Török nyelvész és történész, egyetemi tanár, aki több más társulat, társaság, akadémia tagja volt. Török, arab, perzsa, német és magyar nyelven írt szakkönyveket. Tanulmányaival új megvilágításba helyezte a török hódoltságot. Életében többször visszalátogató, nemzetközi hírű tudósra kívántak emlékezni azzal, hogy szülőháza egyik szobáját nagyrészt a még általa is használt bútorokkal rendezték be. Írásai, könyvei is megtekinthetők a kiállításon. Decemberben egy kis készülődés volt karácsonyra. Kukoricacsuhéból különböző tárgyakat készítettünk, ami bizony nem volt először könnyű, hiszen talán nagyanyáinktól láttunk utoljára csuhéból készült dolgokat. Nagy érdeklődéssel kezdtünk neki a "munkának" és nagy öröm volt, amikor egy-egy darab elkészült. Karácsonyi verseket olvastunk fel, amiben mindenki részt vett. Majd december közepén évet zártunk, ami szenzációs hangulatban telt élőzenével fűszerezve. Nagyon jól éreztük magunkat. Megköszöntem a tagok éves munkáját, segítségét és kértem, hogy továbbra is legyenek ugyanolyan aktívak, és minden klub délutánunkat jókedvben, vidáman töltsünk el. Januárban megemlékeztünk a Kultúra Napjáról, amire meghívtuk Tarjánból Kniznerné B. Szilvia író- költőnőt. Verseiből olvasott fel, könyvei tartalmáról, azok létrejöttéről mesélt. Érdekes és szórakoztató bemutatkozás volt. Február közepén szintén egy előadást hallgattunk meg a szív és érrendszeri megbetegedések megelőzésével kapcsolatban. Hajnal Zsolt alternatív gyógyász tájékoztatta a klub tagjait arról, hogy hogyan lehet megelőzni ezen betegségeket természetes anyagokkal, egészséges étkezéssel, miként tudjuk immunrendszerünket erősíteni. Terveink szerint márciusban kertészkedéssel kapcsolatos előadást terveztünk. Áprilisban szintén kirándulás van tervbe véve Tardosra, ahol szeretnénk megnézni a rádió múzeumot. Ezután pedig egy másik alkalommal a szőlőhegybe sétálnánk ki Farkasné Mann Rózsa gyógynövény gyűjtőhöz. Reményeink szerint az időjárás segít tervünk megvalósításában. Kegyes Lőrincné klubvezető

6 Baji ministránsok Apor püspök nyomában A Komárom-Esztergom megyei Baj község ministránsai gimnazista társaikkal és néhány felnőtt családtaggal január 24-én, szombaton Végerbauer Richárd atya vezetésével Győrbe kirándultak. A kirándulás mottója Apor püspök úr nyomában volt közli a Győri Egyházmegye honlapja. A győri Nagyboldogasszony-székesegyház kápolnájában Juhos Imre spirituális atya tartott szentmisét és elmélkedést a vértanú püspökről. A szentmisét követően Boldog Apor Vilmos püspök szarkofágját keresték fel a zarándokok. Itt közös imádsággal emlékeztek meg a Pápai Lajos püspök által a Győri Egyházmegyében meghirdetett Apor Vilmos-imaév kezdetéről. A szegények megsegítésének jó példájaként a résztvevők kis élelmiszercsomagot juttattak el a hajléktalanok számára. Magyar Kurír

7 FARANGI BÁL AZ ISKOLÁBAN február 14-én a Szülői Munkaközösség farsangi bált szervezett az iskola aulájában. Szépszámú vendégsereg, sok jelmezzel köszönt el a téltől. Ruttner Csaba igazgató úr megnyitóját követően a Talentum iskola tanulóinak műsorával vette kezdetét a bál. A zenét a Kopp zenekar szolgáltatta. A tombolatárgyakat a helyi vállalkozók és a szülők biztosították. Ezúton mondunk köszönetet minden támogatónak, a Szülői Munkaközösségnek a szervezésben és lebonyolításban végzett munkájáért, és minden kedves Vendégünknek aki részt vett a bálon! A farsangi bál bevételével a tanulók táborozását támogatja a szülői Munkaközösség. Iskolánk minden tanulója az idei év júniusában így három napos táborozáson vehet részt Balatonszemesen, melyhez a község Önkormányzata és Nemzetiségi Önkormányzata hathatós segítséget nyújt! Újra öltünk és örökítünk A Nemzeti Művelődési Intézet Újra öltünk és örökítünk elnevezésű programja keretein belül községünkben október óta működik hímző kör Nyikus Anna népi iparművész vezetésével. A program célja a paraszti kultúra megismertetése minél szélesebb rétegekkel, új közösségek létrehozása, illetve ezek megerősítése. A hímzéssel eltöltött délutánok kellemes hangulatban telnek. Március végére az alkotásokból kiállítást tervezünk.

8 Farsang az Óvodában Alig tértünk a Karácsonyi Ünnepek varázsából vissza a mindennapok körforgásába, máris elkezdtünk készülődni az év talán legszínesebb és legharsányabb ünnepére, a Farsangra. Ez talán minden kisgyermek egyik legkedveltebb időszaka, hiszen ilyenkor lehet merészeket álmodni és anyával közösen beszerezni vagy saját kezűleg megvalósítani a hőn áhított jelmezeket, maszkokat. Minden ovis kíváncsi, vajon a többiek mibe öltöznek be, vajon titokban tudja-e tartani az óvó nénik előtt, mivé is fog átváltozni egy egész délelőttre. Hiszen a sok vidám dal, hangos csujogató, színes színező mind-mind a farsangolás kötelező kellékei és a farsangi bál hangulatát alapozzák meg. Mind a négy ovis és a kis bölis csoport is lázasan készült a farsangi báljára, amit különböző napokon tartottunk meg. Rengeteg színes dísz került fel a csoportokba, öltözőkbe, az ajtókról huncut bohócok mosolyogtak ránk és az intézményünkbe érkezőkre. A vidám nap hangulatát fokozták a mókás énekek és táncolható gyermekzenék. A gyerekek és felnőttek a reggelit követően maskarába bújtak, megmutatták magukat csoport- és ovis társaiknak, minden itt dolgozó felnőttnek, közben vidám dalokat, csujogatókat énekeltek. A nap sok tánccal, mókás vetélkedőkkel és a sok otthonról hozott finomság fogyasztásával telt. A nap végére minden kisgyerek kellően elfáradt és rengeteg élménnyel tele tért haza. A farsangi időszakban nemcsak énekkel és vidámsággal teltek a napok, hiszen minden csoportban beszélgettünk a gyerekekkel a Farsang lényegéről, a régi időkben betöltött szerepéről. A gyerekek tudják, hogy ez az időszak a várva várt tavasz kezdetét előzi meg, amikor is a betevőt jelentő földmunkákat el lehetett kezdeni. Ezért is volt fontos a telet kigúnyolni, elhessegetni, hangos szóval és énekszóval elkergetni. A Farsang farkán pedig (Hamvazószerda előtti kedd) csodás időben égettük el közösen a szalmából készült Kisze bábot az óvoda udvarán. Ezt a nem mindennapi látványt a gyerekek zajos csörgőhanggal, énekléssel és harsogó kiáltásokkal kísérték, hogy biztosan elűzzük a telet.

9 Az első sváb bál Bajon Az első sváb bál szervezését a Községi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte. Kíváncsiak voltunk, mekkora lesz az érdeklődés és hogyan fogadják a falu lakói ezt az új kezdeményezést. A helyszín az iskola aulája volt és a folyamatos érdeklődés megnyugtatta a szervezőket, hogy sikeres rendezvényre számíthatnak, ugyanis az összes jegy elővételben elfogyott. Az estén a megjelenteket egy-egy szál rozmaringgal köszöntötték érkezésükkor. Az asztalokra az Eszterházy Szőlő-és Bortermelő Egyesület ajándékként egy-egy palack bort helyezett. A vendégek üdvözlése után a magyar és a magyarországi németek himnuszának eléneklésével kezdődött az esemény. Waldmann-né Baudentisztl Éva a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának elnöke és Izing Jenő a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szólt a jelenlévőkhöz. A köszöntők után a baji Német Nemzetiségi Énekkar a hangulathoz illő vidám dalokkal alapozta meg a bálozók hangulatát. Schunder Tibor polgármester úr megnyitója után kezdődhetett a szórakozás. A zenét a dunaszentmiklósi Lausbuben zenekar és a baji Desszert zenekar szolgáltatta. A jó hangulatú bálban mindenki szívesen ropta a táncot és mulattak egész éjfélig. Ekkor a tombola sorsolásra került a sor. Az első számot a bál legidősebb résztvevője Zách Elemérné húzta ki. Mindenki szerette volna megnyerni az érdekes és értékes tombolatárgyak egyikét. Végül mindegyik gazdára talált és az új tulajdonosok örültek, hogy most nekik kedvezett a szerencse. A sváb bálok másik elmaradhatatlan eseménye a rozmaring-árverés. A rozmaringot védelmet nyújtó növényként tartják számon. A szeretet, az örök élet, a szerelem szimbóluma. A német nemzetiségeknél az esküvők elmaradhatatlan kelléke ma is. Rendezvényeken díszítésként használják. Ezért kapott minden bálozó ideérkezésekor egy szál rozmaringot és díszítette az asztalokat is. A rozmaring-árverést Ruttner Csaba igazgató úr vezette izgalmasan, lendületesen. A formás rozmaringbokor tulajdonosa az árverés végén Schunder Tibor polgármester úr lett. Újra tánccal folytatódott a jó hangulatú bál. Közben gyorsan telt az idő, hajnalodott. A legkitartóbb bálozók már világosban hagyták el a rendezvényt. A sikeres, jó hangulatú esemény után nem kell töprengeni azon, hogy lesz-e folytatása az új kezdeményezésnek. Jövőre veled ugyanitt! Dr. Marton Lászlóné német nemzetiségi képviselő

10 Marokkótól Mongóliáig előadás Folyó év január 20-én az IKSZT és a Polgári Kör szervezésében egy nem mindennapi programnak adott otthont a baji közösségi ház. Marokkótól Mongóliáig címmel vetített képes élménybeszámolót hallhattak a megjelentek dr. Herczig Béla prezentálásában. A nyugdíjas előadó aktív korában a KEM Növényvédelmi Szolgálat rovartani szakterületét vezette, ahol az alkalmazott rovartani kérdések megoldásán dolgozott. Az 1970-es évek közepétől bekapcsolódott a Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, a Kossuth Tudományegyetem, Debrecen, a Kertészeti Egyetem, Budapest által elindított rovartani kutatási programba, amely Eurázsia, de döntően Kelet-Ázsia éjjeli lepkefaunáját kívánta feltárni. Nem mellékesen állatföldrajzi, elterjedési kérdéseket és a mezőgazdasági szempontból fontos lepkevándorlásokat is vizsgálták. A kutatásokat részben az Országos Tudományos Kutatási Alap finanszírozta. Az eredményekről számos tudományos közlemény jelent meg. Az előadó a mintegy 40 év alatt készített több ezer diájából készített egy reprezentatív válogatást. A hallgatóság ízelítőt kapott nyugatról keletre haladva az országok vadregényes tájairól, természeti szépségeiről és lakosainak szokásairól, népviseletéről, kultúrájáról. Benyomásokat szerezhettek a sivatagok, csapadékban szegény fennsíkok, a tajgazóna, a szubtrópusi esőerdők és magashegységek állat és növényvilágáról. Köszönet az előadónak a csodálatosan szép képekért és az élménydús előadásért. Kovács Gábor Vöröskereszt A községünkben működő Vöröskereszt és a Komárom-Esztergom megyei Vöröskereszttel együttműködve minden negyedévben véradást tart az IKSZT-ben. A február 12-én megtartott véradáson minden kedves véradó egy Lándzsás útifű szirupot kapott ajándékba egészsége megőrzése érdekében. A következő véradásra májusban kerül sor, melyre szeretettel vár minden 18. életévét betöltött egészséges felnőttet. A helyi Vöröskereszt a lakótelepi játszótérrel szemben minden szerdán 13 és 15 óra között szívesen fogadja a megunt, kinőtt, de még használható ruhákat, játékokat. Ugyanitt, ugyanebben az időpontban a rászorulókat is szeretettel várják ruhaosztásra.

11 Falusi disznótor Február 21-én az IKSZT udvarán hagyományos disznóvágást és tort tartott Baj község önkormányzata együttműködve a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A munkálatokat reggeltől figyelemmel lehetett kísérni, majd délután 16 órától a falu apraja-nagyja meg is kóstolhatta a disznótoros ételeket. A 85 év feletti helyi lakóknak kóstolót küldtek, hogy mindenki részt kaphasson az eseményből. Falugazdász közlemény A helyben megtermelt és magas hozzáadott értékkel bíró élelmiszerek piacra segítését célozza meg az a kezdeményezés, amit még nyáron indított útjára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága, és amihez csatlakozott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat is. A helyi termékek népszerűsítését és végső soron piacra jutását célzó együttműködés néhány hónapja kezdődött, de időközben már a megvalósítás szakaszába is lépett. Az Ister - Granum EGTC-nek köszönhetően Komárom-Esztergom megye már büszkélkedhet egy színvonalas gasztronómiai kiadvánnyal Esztergom és térsége vonatkozásában. A jó tapasztalatokat pedig illik hasznosítani, így tettek megyénk szakemberei is, akik kezdeményezésükbe bevonták esztergomi kollégáikat is. A jó gondolatok hamar gazdára találtak, így a jelen kezdeményezéssel az egész megyét lefedő és itt tevékenykedő kistermelők mutathatják be termékeiket, vállalkozásukat. E kezdeményezéssel megismerhetik egymást is a helyi termelők, és megcélozhatók azon fogyasztók is, akik az élelmiszerhez kereskedők kiiktatásával közvetlenül jutva, a hagyományos gasztronómiai ízvilágot, az ellenőrzött, nyomon követhető előállítású és összetételű tradicionális receptúrával a mai kornak megfelelő igényességgel előállított helyben előállított termékeket keresik. Manapság reneszánszát élik a helyben megtermelt alapanyagokból előállított egészséges élelmiszerek. A helyi termékek előállítását a Kormányzat is maximálisan támogatja, ennek köszönhetően jelentősen egyszerűsödött a helyi termékek előállításával és értékesítésével kapcsolatos szabályozás is. És hogy a termelők ehhez minden segítséget megkapjanak, arról a nemrég újjáalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondoskodik. A Kamara folyamatos kapcsolatot ápol az őstermelőkkel, családi gazdaságokkal, sőt jelen van a megye termelői piacain is. A kamara a helyi termékfejlesztésben segítő partnerekre is talált, hiszen Komárom- Esztergom Megye Önkormányzata, megyénk LEADER szervezetei és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense is segíti azt a nagyszabású munkát, aminek eredménye

12 heteken belül már a célközönség számára is elérhető lesz. Az összefogásban résztvevők elkötelezettségét jelzi, hogy a tárgyban együttműködési megállapodást is kötöttek. Komárom-Esztergom Megye 2030-ig szóló területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési stratégiai és operatív programja is kiemelten foglalkozik a vidéki gazdaság fellendítésével a helyi foglalkoztatás erősítésével, ehhez pedig a helyi élelmiszeripar, a helyben megtermelt és értékesített javak jelenthetik a megoldást, munkát és megélhetést adva a vidéken élőknek. dr. Balogh Zoltán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Elnöke: A Kamara kellő rálátással bír a helyi termék piacára. Az őstermelői igazolványokat is mi állítjuk ki, jelen vagyunk a termelői piacokon is, így joggal remélhetjük, hogy az ágazat jó kezekben van és a helyi piacokon vásárolt termékek valóban helyi termelőktől származnak. Helyi teremkerékpár eredmények A Baj KSE Kerékpár Szakosztály az Évadnyitó verseny megrendezésével nyitotta meg a 2015-ös év felkészülési és kvalifikációs versenyeinek sorát. Mára már hagyománnyá vált, hogy a hazai teremkerékpár-sport, apraja-nagyja, a baji Tornacsarnokban az kezdi meg az új évadot! Ez idén sem történt másképpen! Február 14-én Községünkbe látogatott a Bokod SE, a Romhányi RMTK SE, valamint Szlovákiából Kolarovó csapata. Minden klub versenyzője izgatottan várta, hogy a pályára lépjen és bemutathassa gyakorlatait. Jó hangulatban, eredményesen zajlott a verseny, mintegy 65 kürt pontozhatott le a zsűri. A Baj KSE Kerékpár Szakosztály versenyzői kiválóan szerepeltek. Számos kategóriában hozták el az első helyet. Gratulálunk a sportolóknak és a felkészítő edzőknek! Az eredmények a következők: 1-es iskolás lány A. induló elért 1. Kravecz Nóra Baj KSE Oláh Viktória Baj KSE Baranyai Júlia Baj KSE Balogh Anett Baj KSE es iskolás lány A. 2. Balogh Anett - Kravecz Nóra Baj KSE Baranyai Júlia - Oláh Viktória Baj KSE es iskolás lány A. 2. Kravecz - Branyai- Oláh - Balogh Baj KSE es junior lány 1. Sugta Julianna Baj KSE es junior lány 1. Becsák Alexandra-Balogh Boglárka Baj KSE Goldschmidt Réka- Sugta Julianna Baj KSE es felnőtt nő 1. Balogh Vivien-Szecsődi Evelin Baj KSE es junior lány 1. Balogh-Becsák-Goldschmidt-Sugta Baj KSE es iskolás lány D.

13 1. Ördögh Noémi Baj KSE Tarjáni Nóra Baj KSE es iskolás lány C. 1. Kolok Réka Baj KSE Flórián Kata Baj KSE Pokornyi Rebeka Baj KSE Balogh Nóra Baj KSE es iskolás lány B. 2. Baraté Alexandra Baj KSE es iskolás fiú B. 3. Rónavölgyi - Varga Marcell Baj KSE es iskolás lány C. 1. Flórián Kata - Kolok Réka Baj KSE A Évadnyitó versenyen a teremkerékpár sport szakmai vezetősége is számos dologban egyeztetett. Véglegesítésre került a 2015-ös hazai versenynaptár. Körvonalazódott az Európa Bajnokságra (Nuffringen GER) a Világbajnokságra (Maleka MAJ) utazók névsora. Számba vették a vezetők az edzőtáborozási lehetőségeket az évben. A Szakosztály versenyzői az elkövetkezendő hónapokban fontos versenyeken, rendezvényeken fognak részt venni. Február utolsó hétvégéjén, Budapesten, a BRINGA EXPON népszerűsítik a teremkerékpár sport mind két ágát (művészi és kerékpárlabda)! Március 7-én Romhányba utazik a csapat, az év második felkészülési és kvalifikációs versenyére. Utána pedig talán a szakosztály számára a legfontosabb és egyben legszebb feladat következik! A XX. Teremkerékpár Országos Bajnokság megrendezése, lebonyolítása. Március 28-án a baji Tornacsarnokba érkezik a világ számos részéről a teremkerékpár sportot űző és kedvező versenyző-edző, hogy megméretessék magukat (Németország, Ausztria, Csehország, Hollandia, Belgium, Hong-Kong, Szlovákia, Svájc) Idén az Országos Bajnokságot az UCI (Kerékpáros Világszövetség) EUROPA KUPA minősítéssel is véd jelezte.

14 Minden kedves érdeklődőt, nézőt, szurkolót sok szeretettel vár a Szakosztály március 28-án (szombaton), 10 órai kezdettel a baji Tornacsarnokba! Finálé órakor! Tekintsék meg a XX. Teremkerékpár Országos Bajnokság és Európa kupa versenyzőit, versenyszámait! Szurkoljanak velünk együtt a baji kerékpáros sportolókért! További információ: Szülők klubja A szülői klub következő időpontja: március 17, délután 17:00. Helyszín: Baj IKSZT Témája: Drogmegelőzés Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Állásajánlatok február Szakács Esztergályos Értékesítési vezető Bolti eladó Takarító Autójavító Csomagoló Cipőipari tűzőnő Asztalos Recepciós Rendszergazda Éjszakai portás Villanyszerelő Pék Vezeték és csőhálózat szerelő Cipőipari szabász Lakatos Targoncavezető Szerkezetlakatos Betanított munkás Győrújfalu Hegesztő Gépkezelő Kőműves Varrónő Fémmegmunkáló gépkezelő Gyerekfelügyelő Köszörűs Személygépkocsi vezető Traktorvezető Rakodómunkás Egyéb termék összeszerelő Árufuvarozó NC Technológus Konyhai kisegítő Pincér Pultos Raktári árukezelő Járművillamossági szerelő Építőipari segédmunkás Budapest Munkaügyi ügyintéző Oroszlány Gyermekfelügyelő Oroszlány TB ügyintéző Oroszlány Operátor - Tatabánya Légtechnikai szerelő Kútkezelő Gazdabolti eladó

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ.

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Grafikai tervező

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I.

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I. Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Lakásfenntartási támogatás. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Lakásfenntartási támogatás. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Lakásfenntartási támogatás Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Egészségügyi és Szociális Bizottság

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Hatásköri szabályok

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Hatásköri szabályok Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben