A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése"

Átírás

1 A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése I. kötet Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Szerkesztette: Gulácsi László

2 Gulácsi László (szerk.) A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése, I. kötet: Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Szerzık: Gulácsi László Kárpáti Krisztián Tanácsadó: Boncz Imre ISBN (ö) ISBN Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest, Budapest, Fıvám tér 8. Tel.: ; Fax: Honlap: Kiadásért felel: Dr. Gulácsi László 1

3 A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése I. kötet Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont A tanulmány a Pénzügyminisztérium felkérésére és támogatásával készült. 2

4 Szerkesztı Dr. Gulácsi László Ph.D. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálati Tanszék, Egészségügyi Közgazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Szerzık Dr. Gulácsi László PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálati Tanszék, Egészségügyi Közgazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Kárpáti Krisztián, munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálati Tanulmányi Központ, Egészségügyi Közgazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Tanácsadó Dr. Boncz Imre, fıosztályvezetı, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szakmapolitikai és Koordináló Fıosztály, Budapest; tiszteletbeli docens, Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Diagnosztikai és Menedzsment Intézet, Pécs A vizsgálat lezárása A vizsgálat decemberben zárult. 3

5 Tartalomjegyzék 1 A tanulmányban használt legfontosabb kifejezések angolul és magyarul Táblázatok és ábrák jegyzéke Összefoglalás Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Általánosíthatóság, áthelyezhetıség és adaptálhatóság Mérlegelendı, elemzendı tényezık köre Minden esetben elvégzendı teendık Elemzés nélkül átvehetı eredmények Bevezetés; az egészség-gazdaságtani elemzések jelentısége (Gulácsi László) A gyógyszerek ár- és támogatási rendszerének makrogazdasági kérdései (Gulácsi László) A magyar gyógyszerkiadások mértéke nemzetközi összehasonlításban Az OEP gyógyszerkassza tervezett és tényleges elıirányzatának alakulása A gyógyszerek TB támogatásának jogcímenkénti alakulása A gyógyszertámogatási kiadások fékentartásának, racionalizálásának lehetıségei Az egészségügyi technológiák befogadási rendszerének teljes körővé tételét szolgáló eddigi intézkedések Összefoglalás Fıbb kérdések az egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek hazai áthelyezhetıségével és adaptációjával kapcsolatosan (Gulácsi László) Problémafelvetés A gyógyszerrel kapcsolatosan rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok Az elsı három akadály Egészség-gazdasági elemzések a negyedik akadály : az eredmények transzparenciája (transparency), általánosíthatósága (generalisability), adaptálhatósága (adaptability) és áthelyezhetısége (transferability) A negyedik akadály Az eredmények, általánosíthatósága (generalizability), adaptálhatósága (adaptability) és áthelyezhetısége (transferability) A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok kritikus elemzése (Gulácsi László) A szakirodalom kritikai elemzése Grading (or scoring) evidence: nemzetközi tapasztalatok: INAHTA A kritikai elemzés eredményének az interpretációja Egészség-gazdaságtani vizsgálatok és egészségügyi technológiaelemzések (Gulácsi László, Kárpáti Krisztián) Egészségügyi technológiaelemzés Egészségügyi technológiaelemzés és az egészségpolitika Egészségügyi technológiaelemzés, legfontosabb fogalmak Hogyan végezzük az egészségügyi technológiaelemzést? A döntések elıkészítése Egészség-gazdaságtan Egészség-gazdaságtani elemzések Egészség-gazdaságtani irányelvek Döntések Máshol végzett vizsgálatok áthelyezhetısége és adaptálhatósága az egészséggazdaságtani irányelvekben

6 8.2.5 Költség-hatékonysági finanszírozási küszöb Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága (Gulácsi László) Az általánosíthatóság és áthelyezhetıség fontossága A módszertannal foglalkozó szakirodalom szisztematikus áttekintése: a variabilitást befolyásoló tényezık Empirikus vizsgálatok a változékonyság becslésére a gazdasági tanulmányokban Földrajzi különbözıséget elemzı empirikus vizsgálatok a modellezı tanulmányokban Az idıtényezıhöz köthetı változékonyságot vizsgáló tanulmányok Módszerek a változékonyság megállapítására és az általánosíthatóság fokozására Módszertan a vizsgálat-alapú gazdasági elemzés tervezéséhez Regresszió-alapú módszerek A változékonyság meghatározása a költség-hatékonyságban A költségek változékonyságának meghatározása Egyéb statisztikai módszerek A helyi sajátosságok variabilitásának és általánosíthatóságának értékelése döntési modellek segítségével Modellek alkalmazása a vizsgálati eredmények rutin gyakorlatra történı adaptálására Hely-specifikus adatok alkalmazása modellezési keretben Eredmények modellezéssel történı kiterjesztése a klinikai vizsgálatban nem szereplı centrumokra és országokra Általános modellek adaptálása helyi körülményekre Alternatív elemzési megközelítések Megfigyelési adatok használata gazdasági elemzésekben Általánosított költség-hatékonysági elemzés Kritikai értékelés módszerek (critical appraisal) Általánosíthatóság elsıdlegesen és másodlagosan elvégzett vizsgálatok valamint döntésmodellezés esetén Esettanulmány I: általánosíthatóság értékelése a klinikai vizsgálatokra (trialbased) épülı gazdasági elemzések többszintő modellezésében Sztochasztikus módszerek és nettó haszon regresszió A determinisztikustól a sztochasztikus költséghatékonysági elemzésig Nettó haszon Költséghatékonysági elfogadási görbék (cost-effectiveness acceptability curves, CEAC) Nettó haszon regresszió Csoportosított adatok kezelése Az osztályok közötti korrelációs együttható Többszintő modellezés (multilevel modelling, MLM) a betegszintő adatokon alapuló gazdasági értékelések esetén A variancia (véletlen tényezık) felbontása (specification) A véletlen hatás felbontása (specification) Az eredmények általánosíthatósága A többszintő modellezés értékelése Általános - Checklist: az egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek áthelyezhetısége (EURONHEED) (Kárpáti Krisztián, Gulácsi László)

7 10.1 Az EURONHEED felépítése és az áthelyezhetıségi pontszám képzése Specifikus - Checklist: az egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek áthelyezhetısége és adaptációja Magyarországon (Gulácsi László) Az elemzések eredményeinek alkalmazhatóságát nehezítı tényezık Az egészség-gazdaságtani eredmények áthelyezhetısége hazánkban Áthelyezhetıség Az áthelyezhetıség fı lépései Specifikus check list az egészség-gazdaságtani elemzések áthelyezéséhez, hazánkban A klinikai és a forrásfelhasználásra vonatkozó adatok reprodukálhatósága A költségadatok standardizált megjelenítése A gazdasági elemzések eredményeinek kritikus értékelése (Gulácsi László) Megbízható, valid-e a gazdasági elemzés? Hogyan történt a költségek és a következmények mérése és összevetése? Segítik-e az eredmények az egészségügyi szolgáltatások és technológiák vásárlását a helyi lakosság számára? Irodalom sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet

8 1 A tanulmányban használt legfontosabb kifejezések angolul és magyarul accessibility accountability affordability allocative efficiency appropriateness assessment asymmetric information average costs benefit benefits coverage best practice bias burden of disease ceiling effect co-payment costs cost-effective cost-effectiveness cost-effectiveness analysis cost-benefit cost-benefit analysis cost-containment cost-utility cost-utility analysis costing costing guideline cost-of-illness studies - hozzáférhetıség - elszámolhatóság, elszámoltathatóság - megengedhetıség, finanszírozhatóság - allokációs hatékonyság - megfelelıség - elemzés/felmérés - információs aszimmetria - átlagos költségek - haszon - egészségügyi szolgáltatások köre - legjobb gyakorlat - torzítás - betegség teher - plafonhatás - igénybevételi díj, közvetlen lakossági hozzájárulás - költségek - költség-hatékony - költség-hatékonyság (szó szerinti fordításban: költségeredményesség) - költség-hatékonyság vagy költség-eredményesség elemzés - a költség-haszon - költség-haszon elemzés - költség-kontroll - költség-hasznosság - költség-hasznosság elemzés - költségszámítás - költségszámítási irányelv - a megbetegedés költségeinek a kiszámítása 7

9 direct health care costs / direct medical costs - közvetlen egészségügyi költségek direct non medical costs - közvetlen nem egészségügyi költségek discounting - diszkontálás, leszámítolás discount rate - leszámítolási ráta direct costs - közvetlen költségek direct personal costs - direkt személyi költségek direct non-health related costs - közvetlen, nem egészséggel kapcsolatos költségek do-nothing - nincs bevatkozás (mint terápiás alternatíva) dosing history - gyógyszerszedési elızmény double counting - kétszeres számbavétel downstream costs - nem közvetlen egészségügyi költségek effectiveness - eredményesség (mindennapi körülmények között) efficacy - hatásosság (kontrollált ideális körülmények között) efficiency - hatékonyság, (a hatékonyság a felhasznált erıforrások és az elért eredmények közötti kapcsolatot írja le, ezért fontos, hogy ne keverjük az efficacy (hatásosság) és az effectiveness (eredményesség) fogalmával equity efficacy trial effectiveness trial experimentary study explanatory trial experience attributes external validity evidence based medicine fixed costs follow-up - méltányosság - az egészségügyi technológia hatásosságának megítélése céljából folytatott klinikai vizsgálat (ld. még szinonímái: experimentary study, explanatory trial) - az egészségügyi technológia eredményességének, mindennapi körülmények között kifejtett hatásának megítélése céljából folytatott klinikai vizsgálat (ld. még szinonímái: naturalistic, pragmatic, real-world trial) - ld. efficacy trial - ld. efficacy trial - tapasztalati tulajdonságok - külsı érvényesség - tudományos tényeken/bizonyítékokon alapuló orvoslás - állandó költség - követés 8

10 fourth hurdle - negyedik akadály, az egészségügyi technológia költséghatékonyságának bizonyításának kívánalma a szabályozó hatóságoktól, pl. NICE. (Az elsı 3 akadály: biztonságosság, hatásosság, minıség) friction cost approach - súrlódási költség megközelítés friction period - súrlódási periódus generalisability - általánosíthatóság gross-costing - globális költségszámítás gross wage - bruttó munkabér guideline - irányelv hard clinical endpoint - klinikai esemény pld: halál, infarktus health economic analysis / health economic studies - egészség-gazdaságtani elemzés health effects - egészségre gyakorolt hatások health gain - egészségnyereség health related quality of life - egészséggel kapcsolatos életminıség human capital approach - emberi-tıke megközelítés health technology assessment - egészségügyi technológiaelemzés incremental costs - növekményi vagy inkrementális költségek indirect costs - közvetett költségek identifying - erıforrások azonosítása indirect costs - közvetett költségek indirect medical costs - nem közvetlen egészségügyi költségek informal care - informális egészségügyi szolgáltatás informal care givers - informális egészségügyi szolgáltatást nyújtók (az egészségügyi rendszertıl független személyek által: családtagok, barátok, önkéntesek) input - ráfordítás intangible costs - nehezen kalkulálható költségek intangible effects - nehezen kalkulálható hatások intangible costs - nehezen kalkulálható költségek intermediate products - köztes termékek internal validity - belsı érvényesség labour theory - munka elmélet 9

11 lack of information - információs hiány league tables - - bajnoksági táblázat.ok marginal costs - határköltség vagy marginális költség marginal benefit - határhaszon vagy marginális haszon marginal analysis - határelemzés measuring - erıforrások mérése micro-costing - mikro-költségszámítás outcome - kimenet non-prescriptive - nem kötelezıen elıírt marginal revenue - határbevétel market failure - piaci kudarc national productivity - országos szintő termelékenység naturalistic trial - ld. effectiveness trial net product - nettó eredmény need - szükséglet new chemical entity (NCE) - újonnan kifejlesztett gyógyszer, innovatív kémiai szerkezettel odds ratio - esélyhányados (Elsısorban matematikai okokból nem az esemény valószínőségét (p) hanem annak esélyhányadosát, a p/(1-p) -t becslik; szokásos értelmezése az esélyhányadosnak, hogyha egy esemény bekövetkezésének valószínősége p akkor 1: 1-p arányban számíthatunk arra, hogy az esemény bekövetkezik.) opportunity cost - haszon-áldozat költség overall productivity score - összesített termelékenységi pontszám overheads - üzemi (rezsi)költség overuse - az egészségügyi szolgáltatások túlzott használata outcome - kimenet, eredmény output - kibocsátás out-of-pocket - saját (beteg általi) közvetlen anyagi hozzájárulás az ellátás költségeihez over-the-counter (OTC) - vény nélkül vásárolható (gyógykészítmény) pragmatic trial - ld. effectiveness trial price - ár 10

12 price elasticity - árrugalmasság production function - termelési-függvény production function of the health - egészségtermelési függvény production efficiency - termelési hatékonyság productive efficiency - termelési hatékonyság care programme production function - egészségügyi programok termelési függvénye production losses - termelési veszteségek production process - termelési folyamat productivity changes - a munka-termelékenységben bekövetkezett változások (röviden: termelékenység változások) productivity costs - a munka-termelékenységben bekövetkezett változás által okozott költségek (röviden: termelékenység költség) productivity benefits quality adjusted life years quality of life randomized controlled trial (RCT) real-world trial reference-based pricing reimbursement research and development (R&D) reservation wage resources reserve value/price resources results review safety selection bias sensitivity analysis - a munka-termelékenységben bekövetkezett változás által elért haszon (röviden: termelékenység haszon) - életminıséggel korrigált életév - életminıség - randomizált kontrollált klinikai vizsgálat - ld. effectiveness trial -referencia alapú ártámogatási rendszer - költségtérítés, költség-visszatérítés (1. a betegek számára; 2. a különféle egészségügyi technológiák árának megtérítése az egészségügy finanszírozója által az ellátást nyújtó számára (pl. kórház) -kutatás-fejlesztés (K&F) - fenntartott munkabér - erıforrás - rezervációs ár - források/erıforrások - eredmények - áttekintés/helyzetértékelés - biztonságos mőködés - szelekciós hiba - érzékenységi vizsgálat 11

13 social opportunity cost approach - társadalmi haszon-áldozat költségek módszere social security payments - társadalombiztosítási kifizetések subgroup analysis - alcsoport elemzés surrogate outcome - közbülsı outcome surrogate marker - közbülsı marker systematic review - szisztematikus áttekintések rationing -sorolás, rangsorolás tariffs - piaci szolgáltatások díjai technical efficiency - technikai hatékonyság time cost - idı-költség threshold - finanszírozási küszöb total cost -teljes költség traded services - piaci szolgáltatások transferability - áthelyezhetısége transposability - áthelyezhetıség transportability - áthelyezhetıség transfer payments - transzfer kifizetések trade-off - alku helyzet total cost - teljes költség transition probability - átmenet valószínőség underuse - az egészségügyi szolgáltatások alul-használata uncertainty -bizonytalanság unit costs - egység költség utilisation - igénybevétel validity - érvényesség value - értékek variable costs - változó költségek valuing - erıforrások pénzbeli értékének meghatározása willingness to pay - fizetési hajlandóság 12

14 2 Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok 1. Táblázat Gyakori kérdések az egészség-gazdaságtani elemzések általánosíthatóságával kapcsolatban Táblázat A gyógyszerek TB támogatásának jogcímenkénti megoszlása Táblázat A tudományos tények hierarchiája Táblázat A egészségügyi technológiák vizsgálatának fıbb lépései Táblázat A technológiaelemzés során figyelembe veendı fıbb aspektusok: check-list Táblázat Költség-hasznossági kategóriák, egészségpolitikai és finanszírozási döntéshozók számára Táblázat Tudományos bizonyítékok és a költség-hasznosság Táblázat Néhány Magyarországon végzett egészség-gazdaságtani elemzés eredménye Táblázat Egészség-gazdaságtani irányelvek a fejlett országokban Táblázat A szakirodalomban hivatkozott, általánosíthatóságot befolyásoló tényezık Táblázat A változékonyságot vizsgáló empirikus tanulmányok: a szerzık által idézett, változást okozó tényezık Táblázat A földrajzi elhelyezkedés miatt bekövetkezı eredményváltozást vizsgáló tanulmányok karakterisztikái Táblázat A gazdasági értékelésekben a változékonyság elemzésére alkalmazott módszerek összesítése Táblázat Drummond és munkatársai ellenırzési listája vég-felhasználók számára a publikált gazdasági értékelések relevanciájának meghatározásához Táblázat Heyland szempontrendszere a gazdasági elemzések általánosíthatóságának megítélésére Táblázat EURONHEED általános check-list: áthelyezhetıség Táblázat Osteoarthritis: kórházi felvételek száma / kórházi felvétel (2000) Forrás: OECD Health Data (2003) Táblázat Költség kategóriák (Forrás: Mittendorf et al. 2003) Táblázat A költségelemek standardizált összefoglalása mozgásszervi megbetegedések esetén (Forrás: Ruof et al. 2003; Kobelt et al. 2003)

15 Ábrák 1. ábra Gyógyszerkiadások a bruttó hazai termék (GDP) százalékában (Forrás: OECD) ábra Gyógyszerkiadások a teljes egészségügyi kiadás százalékában ábra Egy fıre jutó gyógyszerkiadások (USD, PPP) és gyógyszerkiadás a teljes egészségügyi kiadás százalékában (Forrás: OECD) ábra Az OEP gyógyszerkassza tervezett és tényleges kiadásai (milliárd Ft) ábra Az OEP gyógyszerkassza hiánya a tervezett kiadások százalékában [(tény-terv)/terv] ábra A költség-hatékonyság, költség-hasznosság és a költség-haszon elemzések ábra A növekményi költség-hatékonysági arány ábra. Növekményi költség-hatékonysági arány ábra Döntések a költség és a haszon figyelembevételével ábra Haszon és költség szabad források ábra Haszon és költség forrás allokáció

16 3 Összefoglalás Rövid összefoglalás Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Az OECD országokban a gyógyszerkiadások növekedést mutatnak és az egészségügyi kiadások 10-20%-át teszik ki. Az Európai Unió tagországaiban átlagosan az egészségügyi kiadások 15%-át fordítják gyógyszerekre. Magyarországon a gyógyszerkiadások - az EU átlagot meghaladóan - a teljes egészségügyi kiadások 27-30%-át teszik ki. A gyógyszerészeti termékek piacának (támogatás + lakossági térítési díj) nagysága évente összesen 455,1 mrd Ft (2003) (Ebbıl: OEP tb támogatás: 251,8 mrd Ft, költségvetési támogatás: 16,4 mrd Ft, lakosság térítési díj: 140,5 mrd Ft és kórházi gyógyszer: 46,3 mrd Ft) ben a hazánkban bejegyzett gyógyszerek közül több mint 6500 részesült a társadalombiztosítás 0-100%-os támogatásában. Hazánkban 1990 és 2001 között a fogyasztói árszínvonal 8,8-szeresére emelkedett, a gyógyszerek térítési díja ugyanezen idıszak során 40- szeresére nıtt. (ÁSZ Jelentés, 2004) Az egészségpolitikai döntéshozó és a finanszírozó egyaránt egészség-gazdaságtani vizsgálatok és egészségügyi technológiaelemzések eredményeit használja fel a gyógyszerek finanszírozásának és a társadalmi hatásának optimalizálása során, valamennyi európai uniós tagállamban. Hazánkban az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez (2002), szabályozza az elemzések során alkalmazandó megközelítéseket, módszereket. Az irányelv más országok gyakorlatának megfelelıen jelentıs mennyiségő és jó minıségő tudományos bizonyíték felhasználását írja elı a legkülönbözıbb területeken (klinikai, epidemiológiai, gazdasági). 15

17 A külföldi eredmények hazai átvétele különösen fontos, mivel Magyarországon nem várható, hogy elegendı számú primer költséghatékonysági elemzés készüljön, hiszen erre a fejlett, nagy gyógyszer-piaccal rendelkezı országokban sincs lehetıség. Az adaptációk készítése azonban számos szemléleti és alkalmazási problémát vet fel. A jelenlegi tanulmány külföldi referenciaintézményben már kidolgozott, elkészült egészséggazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek hazai áthelyezhetıségét és adaptációját elısegítı módszertani hátteret ismerteti és elemzi, valamint, módszertani ajánlásokat tesz az eredmények megfelelı hazai áthelyezhetıségének és adaptációjának elısegítése érdekében. 16

18 Vezetıi összefoglaló Gulácsi László Az euro-atlanti kulturkörben az egészség-gazdaságtani elemzések növekvı mértékben befolyásolják az egészségpolitikai, egészségügyi döntéshozatalt. A legtöbb országban a költség-hatékonysági kérdések megválaszolására specializált intézményeket állítottak fel, és gazdasági evidenciákat is felhasználnak annak megállapítására, hogy az új gyógyszerkészítmények vajon megfelelnek-e a közpénzbıl finanszírozott egészségügyi ellátórendszer számára biztosított erıforrások költség-hatékony felhasználásának. Hazánkban is pontosan ez a tendencia érvényesül, amely jól nyomon követhetı a jogszabályi és intézményi változásokban. Magyarországon számos jogszabály rendelkezik az egészségügy terén a hatékony erıforrás felhasználás követelményérıl. 1 Az intézményi háttér biztosítására május 1-én felállításra került a Technológia-értékelı Iroda, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetben. 3.1 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészséggazdaságtani elemzések készítéséhez Hazánkban az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez (2002), szabályozza az elemzések során alkalmazandó megközelítéseket, módszereket. Az irányelv más országok gyakorlatának megfelelıen jelentıs mennyiségő és jó minıségő tudományos bizonyíték felhasználását írja elı a legkülönbözıbb területeken, csak a legfontosabbakat említve: az adott gyógyszer klinikai eredményeivel, az epidemiológiai helyzettel, a költség konzekvenciákkal, az életminıséggel, a költség-hatékonysággal és költség-hasznossággal kapcsolatosan. 1 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetésérıl szóló évi LXXXIV. törvény 11. -ának (9) bekezdése szerint "a társadalombiztosítási alapok kezelıi kötelesek gazdaságos, hatékony és költségtakarékos, a járulékfizetık érdekeit szolgáló gazdálkodást folytatni a társadalombiztosítási alapok kezelése során." 17

19 Az irányelv, mind az egészségügyi következmények, mind a költségek terén, több ponton is utal az általánosíthatóság és az adaptálhatóság kérdéseire. 2 3 Az egészség-gazdaságtani irányelv kiegészítéseként, annak ajánlásait szem elıtt tartva, célszerő összeállítani azt a szempontrendszert, amely segítséget nyújt a más országokból származó egészség-gazdaságtani eredmények hazai átvételéhez, ehhez pedig meg kell vizsgálni az eredmények általánosíthatóságának, áthelyezhetıségének és adaptálhatóságának a szakmai, módszertani kérdéseit. A máshol végzett egészség-gazdaságtani vizsgálatok eredményeinek hazai átvétele különösen fontos, mivel Magyarországon nem várható, hogy elegendı számú primer költséghatékonysági elemzés készüljön, hiszen erre a fejlett, nagy gyógyszer-piaccal rendelkezı országokban sincs lehetıség. Az adaptációk készítése azonban számos szemléleti és alkalmazási problémát vet fel. 3.2 Általánosíthatóság, áthelyezhetıség és adaptálhatóság Ma, amikor sok és egyre növekvı mennyiségő egészség-gazdaságtani elemzés eredményeit publikálják különbözı országokban, szerte a világon az áthelyezhetıség és az általánosíthatóság kérdése egyre fontosabbá válik. Az egészség-gazdaságtani vizsgálatok eredményeinek a felhasználói (például a döntéshozók) tudni szeretnék, hogy a publikált vizsgálatok eredményei áthelyezhetıek és általánosíthatóak-e az adott helyi körülmények között. Más vizsgálatokból származó eredmények és adatok átvétele idıt és költséget 2 Az elemzések készítıi az egészségjavulás mérésekor vagy maguk győjthetnek bizonyítékot saját vizsgálatokkal, vagy a már mások által elvégzett vizsgálatok eredményeit építhetik be saját elemzésükbe. (4. Irányelv csoport, 4.2.) 3 Ha a felhasznált erıforrásokra vonatkozó adatok nemzetközi klinikai vizsgálatokból, vagy egészség-gazdaságtani elemzésekbıl származnak, akkor javasolt a külföldi klinikai gyakorlatot a magyar gyakorlattal összevetni, és eltérés esetén ajánlott az alapesetben történı közvetlen adaptálás mellett a becsült magyar erıforrás-felhasználásra vonatkozó értékekkel is elvégezni a számításokat. (5. Irányelv csoport, 5.6.) 18

20 takaríthat meg a saját magunk által végzett vizsgálatokhoz képest és sokszor az egyetlen információforrás, ha helyi vizsgálat eredménye nem áll rendelkezésre. Legalább kétféle módon használhatók fel az egészség-gazdaságtani vizsgálatok eredményei: - az eredmények, konklúziók közvetlenül felhasználhatóak (például, ha az A gyógyszer, amely a B megbetegedés gyógykezelésére alkalmas, költséghatékonynak bizonyult a C országban, akkor feltesszük, hogy költség-hatékony a D országban is) - a vizsgálatokból származó adatokat és eredményeket adaptálás után használjuk fel az adott területen, illetve ellátási formában. Az elsı felhasználási mód az általánosíthatóság a másik pedig az áthelyezhetıség koncepciója. Az egészség-gazdaságtani glosszáriumok általában nem tesznek különbséget a két koncepció, az általánosíthatóság és az áthelyezhetıség terminológiák között és az általánosabb külsı validitás fogalom néven tárgyalják ezeket a kérdéseket. (4. sz. Melléklet) A jelen anyagban azonban, a részletesebb módszertani kifejtés miatt, ezen két fogalom különválasztása célszerő, ezért a következı definíciókat alkalmazzuk: - általánosíthatóság: annak a mértéke, hogy egy bizonyos megfigyelés, eredmény milyen mértékben igaz egy más környezetben, területen, intézményben. (Egy bizonyos terápia ugyanarra az eredményre vezet-e egy másik helyen.) - áthelyezhetıség: egy adott vizsgálat eredménye áthelyezhetı akkor, ha a potenciális felhasználók felmérik azt, hogy az eredmény alkalmazható-e a saját területükön és adaptálják az eredményeket, ha szükséges. Sok olyan tényezı van azonban, amely korlátozhatja az eredmények általánosíthatóságát és áthelyezhetıségét. A rendelkezésre álló szakirodalom szerint, ez azt jelenti, hogy az A ország döntéshozója az esetek egy jelentıs részében nem tudhatja, hogy ha egy gyógyszer, 19

21 amely a B országban költség-hatékonynak bizonyult, vajon költség-hatékony-e az A országban. Az egyes országok eltérı egészségügyi rendszere, finanszírozási gyakorlata és költségviszonyai, illetve az egészségügyi ellátás gyakorlatában (diagnosztika, terápia, utókezelés) meglevı (országok, területek, intézmények közötti) különbségek, valamint az epidemiológiai különbségek és a rendelkezésre álló adatok elégtelensége egyaránt odavezet, hogy az egészség-gazdaságtani vizsgálatok és az egészségügyi technológiaelemzések eredményei az esetek többségében - közvetlenül nem általánosíthatók, és így nem helyezhetık át más környezetbe. További problémát jelent, hogy sokszor különbözik az alkalmazott gazdasági elemzés módszertana, valamint a klinikai kimenet (outcome) mérése (különbözı kimenetek - outcome - mérése lehet preferált illetve az azonos kimenet - outcome - mérése másképpen, más definíciók szerint történik). Az adaptálás során figyelembe kell venni az átvenni kívánt tanulmány vizsgálati perspektíváját is. A legtöbb olyan országban, ahol az egészségügyet közpénzbıl finanszírozzák, megfigyelhetı az a tendencia, hogy mind a költségek, mind az eredmények (haszon) igen széles körét igyekeznek bevonni az egészség-gazdaságtani vizsgálatokba függetlenül attól, hogy a költség és a haszon a gazdaság mely szektorában illetve kinél jelentkezik. (Ez a társadalmi perspektíva a hazai irányelvnek is része, bár egyes tanulmányok céljától függıen a finanszírozói és a szolgáltatói perspektíva is megengedett) Ezzel szemben az elemzések például az Egyesült Államokban sokkal inkább fókuszáltak: a legtöbb esetben a biztosító, vagy a szolgáltató szempontja dominál. Továbbá, egyes országokban az elemzık kizárják az indirekt költségeket a vizsgálatból, mivel ezeknek a költségeknek a figyelembevétele felértékeli a munkaképes korban levı egyének egészségének az értékét. Más országokban viszont ez a meggondolás a vizsgálatokban nem játszik szerepet. Elmondható tehát, hogy a tapasztalatok szerint a máshol végzett vizsgálatok eredményei klinikai eredmények, epidemiológiai adatok, életminıség, költségadatok, költséghatékonysági viszonyok nem alkalmazhatók más országban illetve más körülmények között, így az eredmények adaptálása és áthelyezésé válik szükségessé. Az irodalomban az általánosíthatóság (generalizability) fogalmát felváltva használják más fogalmakkal, mint az áthelyezhetıség (transferability), az extrapoláció (extrapolation), a külsı validitás (external validity). 20

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Egészség-gazdaságtan

Egészség-gazdaságtan Egészség-gazdaságtan A könyv szerzői Boncz Imre, főosztályvezető, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szakmapolitikai és Koordináló Főosztály, Budapest; tiszteletbeli docens, Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Tartalom. Elıszó Prof. Dr. Egon Jonsson

Tartalom. Elıszó Prof. Dr. Egon Jonsson Tartalom Elıszó Prof. Dr. Egon Jonsson 1. A technológia elemzés szerepe az egészségügyben - Dr. Gulácsi László, Prof. Dr. David Banta 1.1 Problémák és megoldási lehetıségek 1.2 Az egészségi állapot változása

Részletesebben

A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során. Közgazdaságtan (economics) Farmakoökonómia által tárgyalt főbb kérdéskörök

A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során. Közgazdaságtan (economics) Farmakoökonómia által tárgyalt főbb kérdéskörök A farmakoökonómia jelentősége a gyógyszerkészítmények fejlesztése során Dr. Mészáros Ágnes 2014. Február 15. Közgazdaságtan (economics) szűkös - termelési - erőforrások elosztása az egymással versengő

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

A munka világának közgazdaságtana: egészség és biztonság

A munka világának közgazdaságtana: egészség és biztonság A tantárgy kódja: 4KO03NBK18M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Economics of Health at Work A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 Kreditérték: 6 A

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18.

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18. Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök 2013. október 18. Az egészségpolitikai döntéshozatal alapjai és dilemmái Miért vagyunk itt? Mi közünk van az egészségpolitikához? Probléma-alapú

Részletesebben

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon?

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? VI. Egészséginformációs Fórum Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? KEREKASZTAL Bodrogi József Csaba Iván Sinkó Eszter Skultéty László Vitrai József CÉLKITŰZÉSEK Cél: a hallgatóság módszertani

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK január Egészségpolitika Közgazdasági értékelés az egészségügyben Fügedi Gergely SE-EMK 2016. január Ma az egészségpolitika egy apró szeletével foglalkozunk: közgazdaságtani értékelés Az egészsépolitika célkitűzései

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA

Farmakoökon. Ágnes. Közgazdaságtan. Egészség-gadaságtan. Pharmakoökonómia HTA Farmakoökon konómia Dr. MészM száros Ágnes SE Gyógyszerésztudományi Kar 2007/2008 Gyógyszerügyi Szervezés Gyógyszerügyi Szervezéstan 2013 Hogyan osztják el a szőkös termelési erıforrásaikat az egymással

Részletesebben

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Forrás: Egészségügyi Közlöny 2013. év 3. szám EMMI szakmai irányelv az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Előszó A szakmai irányelv megjelentetése része egy hosszú folyamatnak, mely során a Nemzeti

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK június

Egészségpolitika. Közgazdasági értékelés az egészségügyben. Fügedi Gergely SE-EMK június Egészségpolitika Közgazdasági értékelés az egészségügyben Fügedi Gergely SE-EMK 2016. június Racionalitás az egészségpolitikában Amire szükség lenne: cél/értékvezéreltség célokból következnek a problémák

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának megítélésében Géher Pál dr. Budapest, 2010. május 3. Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszertámogatás Összes kiadás 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Az Egészségügy 10/14/2013 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS SAJÁTOSSÁGAI

Az Egészségügy 10/14/2013 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS SAJÁTOSSÁGAI Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

EÜ. kihívásai. A farmakoökon. a gyógyszerk ELVÁRÁSOK VS. LEHETİSÉGEK. Hogyan értékelhetı az eü. rendszer? Ágnes

EÜ. kihívásai. A farmakoökon. a gyógyszerk ELVÁRÁSOK VS. LEHETİSÉGEK. Hogyan értékelhetı az eü. rendszer? Ágnes A farmakoökon konómia jelentısége a gyógyszerk gyszerkészítmények fejlesztése se során Dr. MészM száros Ágnes 2013. február r 9. Semmelweis Egyetem Gyógyszer gyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszert

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének Javaslat Dr., 2006. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének kialakítására Dr. 2005. - 2006. Egészségügyi technológiák Dr., 2006. Gyógyító megelőző eljárások Orvosi eljárások

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költséghatékonysági

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költséghatékonysági Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költséghatékonysági elemzése 1093 Budapest, Fvám tér 8. A projekt legfbb

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

A populáció meghatározása

A populáció meghatározása A mintavétel Mi a minta? Minden kutatásban alapvetı lépés annak eldöntése, hogy hány személyt vonjunk be a vizsgálatba, és hogyan válasszuk ki ıket ezek a mintavétellel kapcsolatos alapvetı problémák.

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás. 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok

Egészséggazdaságtan és - biztosítás. 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok Egészséggazdaságtan és - biztosítás 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája,

Részletesebben

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét

1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi kiadások növekedési üteme jelentősen és tartósan meghaladta a GDP növekedési ütemét Farmakoökonómia Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi Szervezéstan 2015. március 16. Stratégiai problémák Közgazdaságtan vs. egészségügy Bodrogi J. ea. 2015.03.9. 2 1. az erőforrások szűkössége 2. az egészségügyi

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

K i n c s e s G y u l a

K i n c s e s G y u l a Javaslat az egészs szségügyi gyi technológi giák egységes ges életciklus-esemény- rendszerének nek kialakítására Dr. Kincses Gyula 2005. - 2008. 1/12 A technológi giák k fogalmának jelentősége Az EBM alapú

Részletesebben

A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései

A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései II. Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Napok Sopron, 2013. március 23. A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet E-mail: imre.boncz@etk.pte.hu

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

hatályos: Menedzsment és egészséggazdaságtan és egészségügyi informatika és minőségügyi tagozat delegáltjai

hatályos: Menedzsment és egészséggazdaságtan és egészségügyi informatika és minőségügyi tagozat delegáltjai Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészségügyi technológia értékelés módszertanáról és ennek keretében költséghatékonysági elemzések készítéséről 2017. EüK. 3. szám közlemény 10

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28.

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékokon alapuló orvoslás a szakmai és egészségpolitikai döntéshozatalban Szeged, 2006. február 28. Bizonyítékok szerepe az egészségügyi ellátások finanszírozásában Dózsa Csaba Egészségügyi Minisztérium

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai.

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült

Részletesebben

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon alapuló orvostudomány és a technológiaelemzés

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben