A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése"

Átírás

1 A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése I. kötet Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Szerkesztette: Gulácsi László

2 Gulácsi László (szerk.) A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése, I. kötet: Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Szerzık: Gulácsi László Kárpáti Krisztián Tanácsadó: Boncz Imre ISBN (ö) ISBN Kiadó: Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapest, Budapest, Fıvám tér 8. Tel.: ; Fax: Honlap: Kiadásért felel: Dr. Gulácsi László 1

3 A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése I. kötet Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont A tanulmány a Pénzügyminisztérium felkérésére és támogatásával készült. 2

4 Szerkesztı Dr. Gulácsi László Ph.D. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálati Tanszék, Egészségügyi Közgazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Szerzık Dr. Gulácsi László PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálati Tanszék, Egészségügyi Közgazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Kárpáti Krisztián, munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálati Tanulmányi Központ, Egészségügyi Közgazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Tanácsadó Dr. Boncz Imre, fıosztályvezetı, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szakmapolitikai és Koordináló Fıosztály, Budapest; tiszteletbeli docens, Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Diagnosztikai és Menedzsment Intézet, Pécs A vizsgálat lezárása A vizsgálat decemberben zárult. 3

5 Tartalomjegyzék 1 A tanulmányban használt legfontosabb kifejezések angolul és magyarul Táblázatok és ábrák jegyzéke Összefoglalás Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Általánosíthatóság, áthelyezhetıség és adaptálhatóság Mérlegelendı, elemzendı tényezık köre Minden esetben elvégzendı teendık Elemzés nélkül átvehetı eredmények Bevezetés; az egészség-gazdaságtani elemzések jelentısége (Gulácsi László) A gyógyszerek ár- és támogatási rendszerének makrogazdasági kérdései (Gulácsi László) A magyar gyógyszerkiadások mértéke nemzetközi összehasonlításban Az OEP gyógyszerkassza tervezett és tényleges elıirányzatának alakulása A gyógyszerek TB támogatásának jogcímenkénti alakulása A gyógyszertámogatási kiadások fékentartásának, racionalizálásának lehetıségei Az egészségügyi technológiák befogadási rendszerének teljes körővé tételét szolgáló eddigi intézkedések Összefoglalás Fıbb kérdések az egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek hazai áthelyezhetıségével és adaptációjával kapcsolatosan (Gulácsi László) Problémafelvetés A gyógyszerrel kapcsolatosan rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok Az elsı három akadály Egészség-gazdasági elemzések a negyedik akadály : az eredmények transzparenciája (transparency), általánosíthatósága (generalisability), adaptálhatósága (adaptability) és áthelyezhetısége (transferability) A negyedik akadály Az eredmények, általánosíthatósága (generalizability), adaptálhatósága (adaptability) és áthelyezhetısége (transferability) A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok kritikus elemzése (Gulácsi László) A szakirodalom kritikai elemzése Grading (or scoring) evidence: nemzetközi tapasztalatok: INAHTA A kritikai elemzés eredményének az interpretációja Egészség-gazdaságtani vizsgálatok és egészségügyi technológiaelemzések (Gulácsi László, Kárpáti Krisztián) Egészségügyi technológiaelemzés Egészségügyi technológiaelemzés és az egészségpolitika Egészségügyi technológiaelemzés, legfontosabb fogalmak Hogyan végezzük az egészségügyi technológiaelemzést? A döntések elıkészítése Egészség-gazdaságtan Egészség-gazdaságtani elemzések Egészség-gazdaságtani irányelvek Döntések Máshol végzett vizsgálatok áthelyezhetısége és adaptálhatósága az egészséggazdaságtani irányelvekben

6 8.2.5 Költség-hatékonysági finanszírozási küszöb Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága (Gulácsi László) Az általánosíthatóság és áthelyezhetıség fontossága A módszertannal foglalkozó szakirodalom szisztematikus áttekintése: a variabilitást befolyásoló tényezık Empirikus vizsgálatok a változékonyság becslésére a gazdasági tanulmányokban Földrajzi különbözıséget elemzı empirikus vizsgálatok a modellezı tanulmányokban Az idıtényezıhöz köthetı változékonyságot vizsgáló tanulmányok Módszerek a változékonyság megállapítására és az általánosíthatóság fokozására Módszertan a vizsgálat-alapú gazdasági elemzés tervezéséhez Regresszió-alapú módszerek A változékonyság meghatározása a költség-hatékonyságban A költségek változékonyságának meghatározása Egyéb statisztikai módszerek A helyi sajátosságok variabilitásának és általánosíthatóságának értékelése döntési modellek segítségével Modellek alkalmazása a vizsgálati eredmények rutin gyakorlatra történı adaptálására Hely-specifikus adatok alkalmazása modellezési keretben Eredmények modellezéssel történı kiterjesztése a klinikai vizsgálatban nem szereplı centrumokra és országokra Általános modellek adaptálása helyi körülményekre Alternatív elemzési megközelítések Megfigyelési adatok használata gazdasági elemzésekben Általánosított költség-hatékonysági elemzés Kritikai értékelés módszerek (critical appraisal) Általánosíthatóság elsıdlegesen és másodlagosan elvégzett vizsgálatok valamint döntésmodellezés esetén Esettanulmány I: általánosíthatóság értékelése a klinikai vizsgálatokra (trialbased) épülı gazdasági elemzések többszintő modellezésében Sztochasztikus módszerek és nettó haszon regresszió A determinisztikustól a sztochasztikus költséghatékonysági elemzésig Nettó haszon Költséghatékonysági elfogadási görbék (cost-effectiveness acceptability curves, CEAC) Nettó haszon regresszió Csoportosított adatok kezelése Az osztályok közötti korrelációs együttható Többszintő modellezés (multilevel modelling, MLM) a betegszintő adatokon alapuló gazdasági értékelések esetén A variancia (véletlen tényezık) felbontása (specification) A véletlen hatás felbontása (specification) Az eredmények általánosíthatósága A többszintő modellezés értékelése Általános - Checklist: az egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek áthelyezhetısége (EURONHEED) (Kárpáti Krisztián, Gulácsi László)

7 10.1 Az EURONHEED felépítése és az áthelyezhetıségi pontszám képzése Specifikus - Checklist: az egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek áthelyezhetısége és adaptációja Magyarországon (Gulácsi László) Az elemzések eredményeinek alkalmazhatóságát nehezítı tényezık Az egészség-gazdaságtani eredmények áthelyezhetısége hazánkban Áthelyezhetıség Az áthelyezhetıség fı lépései Specifikus check list az egészség-gazdaságtani elemzések áthelyezéséhez, hazánkban A klinikai és a forrásfelhasználásra vonatkozó adatok reprodukálhatósága A költségadatok standardizált megjelenítése A gazdasági elemzések eredményeinek kritikus értékelése (Gulácsi László) Megbízható, valid-e a gazdasági elemzés? Hogyan történt a költségek és a következmények mérése és összevetése? Segítik-e az eredmények az egészségügyi szolgáltatások és technológiák vásárlását a helyi lakosság számára? Irodalom sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet

8 1 A tanulmányban használt legfontosabb kifejezések angolul és magyarul accessibility accountability affordability allocative efficiency appropriateness assessment asymmetric information average costs benefit benefits coverage best practice bias burden of disease ceiling effect co-payment costs cost-effective cost-effectiveness cost-effectiveness analysis cost-benefit cost-benefit analysis cost-containment cost-utility cost-utility analysis costing costing guideline cost-of-illness studies - hozzáférhetıség - elszámolhatóság, elszámoltathatóság - megengedhetıség, finanszírozhatóság - allokációs hatékonyság - megfelelıség - elemzés/felmérés - információs aszimmetria - átlagos költségek - haszon - egészségügyi szolgáltatások köre - legjobb gyakorlat - torzítás - betegség teher - plafonhatás - igénybevételi díj, közvetlen lakossági hozzájárulás - költségek - költség-hatékony - költség-hatékonyság (szó szerinti fordításban: költségeredményesség) - költség-hatékonyság vagy költség-eredményesség elemzés - a költség-haszon - költség-haszon elemzés - költség-kontroll - költség-hasznosság - költség-hasznosság elemzés - költségszámítás - költségszámítási irányelv - a megbetegedés költségeinek a kiszámítása 7

9 direct health care costs / direct medical costs - közvetlen egészségügyi költségek direct non medical costs - közvetlen nem egészségügyi költségek discounting - diszkontálás, leszámítolás discount rate - leszámítolási ráta direct costs - közvetlen költségek direct personal costs - direkt személyi költségek direct non-health related costs - közvetlen, nem egészséggel kapcsolatos költségek do-nothing - nincs bevatkozás (mint terápiás alternatíva) dosing history - gyógyszerszedési elızmény double counting - kétszeres számbavétel downstream costs - nem közvetlen egészségügyi költségek effectiveness - eredményesség (mindennapi körülmények között) efficacy - hatásosság (kontrollált ideális körülmények között) efficiency - hatékonyság, (a hatékonyság a felhasznált erıforrások és az elért eredmények közötti kapcsolatot írja le, ezért fontos, hogy ne keverjük az efficacy (hatásosság) és az effectiveness (eredményesség) fogalmával equity efficacy trial effectiveness trial experimentary study explanatory trial experience attributes external validity evidence based medicine fixed costs follow-up - méltányosság - az egészségügyi technológia hatásosságának megítélése céljából folytatott klinikai vizsgálat (ld. még szinonímái: experimentary study, explanatory trial) - az egészségügyi technológia eredményességének, mindennapi körülmények között kifejtett hatásának megítélése céljából folytatott klinikai vizsgálat (ld. még szinonímái: naturalistic, pragmatic, real-world trial) - ld. efficacy trial - ld. efficacy trial - tapasztalati tulajdonságok - külsı érvényesség - tudományos tényeken/bizonyítékokon alapuló orvoslás - állandó költség - követés 8

10 fourth hurdle - negyedik akadály, az egészségügyi technológia költséghatékonyságának bizonyításának kívánalma a szabályozó hatóságoktól, pl. NICE. (Az elsı 3 akadály: biztonságosság, hatásosság, minıség) friction cost approach - súrlódási költség megközelítés friction period - súrlódási periódus generalisability - általánosíthatóság gross-costing - globális költségszámítás gross wage - bruttó munkabér guideline - irányelv hard clinical endpoint - klinikai esemény pld: halál, infarktus health economic analysis / health economic studies - egészség-gazdaságtani elemzés health effects - egészségre gyakorolt hatások health gain - egészségnyereség health related quality of life - egészséggel kapcsolatos életminıség human capital approach - emberi-tıke megközelítés health technology assessment - egészségügyi technológiaelemzés incremental costs - növekményi vagy inkrementális költségek indirect costs - közvetett költségek identifying - erıforrások azonosítása indirect costs - közvetett költségek indirect medical costs - nem közvetlen egészségügyi költségek informal care - informális egészségügyi szolgáltatás informal care givers - informális egészségügyi szolgáltatást nyújtók (az egészségügyi rendszertıl független személyek által: családtagok, barátok, önkéntesek) input - ráfordítás intangible costs - nehezen kalkulálható költségek intangible effects - nehezen kalkulálható hatások intangible costs - nehezen kalkulálható költségek intermediate products - köztes termékek internal validity - belsı érvényesség labour theory - munka elmélet 9

11 lack of information - információs hiány league tables - - bajnoksági táblázat.ok marginal costs - határköltség vagy marginális költség marginal benefit - határhaszon vagy marginális haszon marginal analysis - határelemzés measuring - erıforrások mérése micro-costing - mikro-költségszámítás outcome - kimenet non-prescriptive - nem kötelezıen elıírt marginal revenue - határbevétel market failure - piaci kudarc national productivity - országos szintő termelékenység naturalistic trial - ld. effectiveness trial net product - nettó eredmény need - szükséglet new chemical entity (NCE) - újonnan kifejlesztett gyógyszer, innovatív kémiai szerkezettel odds ratio - esélyhányados (Elsısorban matematikai okokból nem az esemény valószínőségét (p) hanem annak esélyhányadosát, a p/(1-p) -t becslik; szokásos értelmezése az esélyhányadosnak, hogyha egy esemény bekövetkezésének valószínősége p akkor 1: 1-p arányban számíthatunk arra, hogy az esemény bekövetkezik.) opportunity cost - haszon-áldozat költség overall productivity score - összesített termelékenységi pontszám overheads - üzemi (rezsi)költség overuse - az egészségügyi szolgáltatások túlzott használata outcome - kimenet, eredmény output - kibocsátás out-of-pocket - saját (beteg általi) közvetlen anyagi hozzájárulás az ellátás költségeihez over-the-counter (OTC) - vény nélkül vásárolható (gyógykészítmény) pragmatic trial - ld. effectiveness trial price - ár 10

12 price elasticity - árrugalmasság production function - termelési-függvény production function of the health - egészségtermelési függvény production efficiency - termelési hatékonyság productive efficiency - termelési hatékonyság care programme production function - egészségügyi programok termelési függvénye production losses - termelési veszteségek production process - termelési folyamat productivity changes - a munka-termelékenységben bekövetkezett változások (röviden: termelékenység változások) productivity costs - a munka-termelékenységben bekövetkezett változás által okozott költségek (röviden: termelékenység költség) productivity benefits quality adjusted life years quality of life randomized controlled trial (RCT) real-world trial reference-based pricing reimbursement research and development (R&D) reservation wage resources reserve value/price resources results review safety selection bias sensitivity analysis - a munka-termelékenységben bekövetkezett változás által elért haszon (röviden: termelékenység haszon) - életminıséggel korrigált életév - életminıség - randomizált kontrollált klinikai vizsgálat - ld. effectiveness trial -referencia alapú ártámogatási rendszer - költségtérítés, költség-visszatérítés (1. a betegek számára; 2. a különféle egészségügyi technológiák árának megtérítése az egészségügy finanszírozója által az ellátást nyújtó számára (pl. kórház) -kutatás-fejlesztés (K&F) - fenntartott munkabér - erıforrás - rezervációs ár - források/erıforrások - eredmények - áttekintés/helyzetértékelés - biztonságos mőködés - szelekciós hiba - érzékenységi vizsgálat 11

13 social opportunity cost approach - társadalmi haszon-áldozat költségek módszere social security payments - társadalombiztosítási kifizetések subgroup analysis - alcsoport elemzés surrogate outcome - közbülsı outcome surrogate marker - közbülsı marker systematic review - szisztematikus áttekintések rationing -sorolás, rangsorolás tariffs - piaci szolgáltatások díjai technical efficiency - technikai hatékonyság time cost - idı-költség threshold - finanszírozási küszöb total cost -teljes költség traded services - piaci szolgáltatások transferability - áthelyezhetısége transposability - áthelyezhetıség transportability - áthelyezhetıség transfer payments - transzfer kifizetések trade-off - alku helyzet total cost - teljes költség transition probability - átmenet valószínőség underuse - az egészségügyi szolgáltatások alul-használata uncertainty -bizonytalanság unit costs - egység költség utilisation - igénybevétel validity - érvényesség value - értékek variable costs - változó költségek valuing - erıforrások pénzbeli értékének meghatározása willingness to pay - fizetési hajlandóság 12

14 2 Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok 1. Táblázat Gyakori kérdések az egészség-gazdaságtani elemzések általánosíthatóságával kapcsolatban Táblázat A gyógyszerek TB támogatásának jogcímenkénti megoszlása Táblázat A tudományos tények hierarchiája Táblázat A egészségügyi technológiák vizsgálatának fıbb lépései Táblázat A technológiaelemzés során figyelembe veendı fıbb aspektusok: check-list Táblázat Költség-hasznossági kategóriák, egészségpolitikai és finanszírozási döntéshozók számára Táblázat Tudományos bizonyítékok és a költség-hasznosság Táblázat Néhány Magyarországon végzett egészség-gazdaságtani elemzés eredménye Táblázat Egészség-gazdaságtani irányelvek a fejlett országokban Táblázat A szakirodalomban hivatkozott, általánosíthatóságot befolyásoló tényezık Táblázat A változékonyságot vizsgáló empirikus tanulmányok: a szerzık által idézett, változást okozó tényezık Táblázat A földrajzi elhelyezkedés miatt bekövetkezı eredményváltozást vizsgáló tanulmányok karakterisztikái Táblázat A gazdasági értékelésekben a változékonyság elemzésére alkalmazott módszerek összesítése Táblázat Drummond és munkatársai ellenırzési listája vég-felhasználók számára a publikált gazdasági értékelések relevanciájának meghatározásához Táblázat Heyland szempontrendszere a gazdasági elemzések általánosíthatóságának megítélésére Táblázat EURONHEED általános check-list: áthelyezhetıség Táblázat Osteoarthritis: kórházi felvételek száma / kórházi felvétel (2000) Forrás: OECD Health Data (2003) Táblázat Költség kategóriák (Forrás: Mittendorf et al. 2003) Táblázat A költségelemek standardizált összefoglalása mozgásszervi megbetegedések esetén (Forrás: Ruof et al. 2003; Kobelt et al. 2003)

15 Ábrák 1. ábra Gyógyszerkiadások a bruttó hazai termék (GDP) százalékában (Forrás: OECD) ábra Gyógyszerkiadások a teljes egészségügyi kiadás százalékában ábra Egy fıre jutó gyógyszerkiadások (USD, PPP) és gyógyszerkiadás a teljes egészségügyi kiadás százalékában (Forrás: OECD) ábra Az OEP gyógyszerkassza tervezett és tényleges kiadásai (milliárd Ft) ábra Az OEP gyógyszerkassza hiánya a tervezett kiadások százalékában [(tény-terv)/terv] ábra A költség-hatékonyság, költség-hasznosság és a költség-haszon elemzések ábra A növekményi költség-hatékonysági arány ábra. Növekményi költség-hatékonysági arány ábra Döntések a költség és a haszon figyelembevételével ábra Haszon és költség szabad források ábra Haszon és költség forrás allokáció

16 3 Összefoglalás Rövid összefoglalás Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja Az OECD országokban a gyógyszerkiadások növekedést mutatnak és az egészségügyi kiadások 10-20%-át teszik ki. Az Európai Unió tagországaiban átlagosan az egészségügyi kiadások 15%-át fordítják gyógyszerekre. Magyarországon a gyógyszerkiadások - az EU átlagot meghaladóan - a teljes egészségügyi kiadások 27-30%-át teszik ki. A gyógyszerészeti termékek piacának (támogatás + lakossági térítési díj) nagysága évente összesen 455,1 mrd Ft (2003) (Ebbıl: OEP tb támogatás: 251,8 mrd Ft, költségvetési támogatás: 16,4 mrd Ft, lakosság térítési díj: 140,5 mrd Ft és kórházi gyógyszer: 46,3 mrd Ft) ben a hazánkban bejegyzett gyógyszerek közül több mint 6500 részesült a társadalombiztosítás 0-100%-os támogatásában. Hazánkban 1990 és 2001 között a fogyasztói árszínvonal 8,8-szeresére emelkedett, a gyógyszerek térítési díja ugyanezen idıszak során 40- szeresére nıtt. (ÁSZ Jelentés, 2004) Az egészségpolitikai döntéshozó és a finanszírozó egyaránt egészség-gazdaságtani vizsgálatok és egészségügyi technológiaelemzések eredményeit használja fel a gyógyszerek finanszírozásának és a társadalmi hatásának optimalizálása során, valamennyi európai uniós tagállamban. Hazánkban az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez (2002), szabályozza az elemzések során alkalmazandó megközelítéseket, módszereket. Az irányelv más országok gyakorlatának megfelelıen jelentıs mennyiségő és jó minıségő tudományos bizonyíték felhasználását írja elı a legkülönbözıbb területeken (klinikai, epidemiológiai, gazdasági). 15

17 A külföldi eredmények hazai átvétele különösen fontos, mivel Magyarországon nem várható, hogy elegendı számú primer költséghatékonysági elemzés készüljön, hiszen erre a fejlett, nagy gyógyszer-piaccal rendelkezı országokban sincs lehetıség. Az adaptációk készítése azonban számos szemléleti és alkalmazási problémát vet fel. A jelenlegi tanulmány külföldi referenciaintézményben már kidolgozott, elkészült egészséggazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek hazai áthelyezhetıségét és adaptációját elısegítı módszertani hátteret ismerteti és elemzi, valamint, módszertani ajánlásokat tesz az eredmények megfelelı hazai áthelyezhetıségének és adaptációjának elısegítése érdekében. 16

18 Vezetıi összefoglaló Gulácsi László Az euro-atlanti kulturkörben az egészség-gazdaságtani elemzések növekvı mértékben befolyásolják az egészségpolitikai, egészségügyi döntéshozatalt. A legtöbb országban a költség-hatékonysági kérdések megválaszolására specializált intézményeket állítottak fel, és gazdasági evidenciákat is felhasználnak annak megállapítására, hogy az új gyógyszerkészítmények vajon megfelelnek-e a közpénzbıl finanszírozott egészségügyi ellátórendszer számára biztosított erıforrások költség-hatékony felhasználásának. Hazánkban is pontosan ez a tendencia érvényesül, amely jól nyomon követhetı a jogszabályi és intézményi változásokban. Magyarországon számos jogszabály rendelkezik az egészségügy terén a hatékony erıforrás felhasználás követelményérıl. 1 Az intézményi háttér biztosítására május 1-én felállításra került a Technológia-értékelı Iroda, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetben. 3.1 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészséggazdaságtani elemzések készítéséhez Hazánkban az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez (2002), szabályozza az elemzések során alkalmazandó megközelítéseket, módszereket. Az irányelv más országok gyakorlatának megfelelıen jelentıs mennyiségő és jó minıségő tudományos bizonyíték felhasználását írja elı a legkülönbözıbb területeken, csak a legfontosabbakat említve: az adott gyógyszer klinikai eredményeivel, az epidemiológiai helyzettel, a költség konzekvenciákkal, az életminıséggel, a költség-hatékonysággal és költség-hasznossággal kapcsolatosan. 1 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetésérıl szóló évi LXXXIV. törvény 11. -ának (9) bekezdése szerint "a társadalombiztosítási alapok kezelıi kötelesek gazdaságos, hatékony és költségtakarékos, a járulékfizetık érdekeit szolgáló gazdálkodást folytatni a társadalombiztosítási alapok kezelése során." 17

19 Az irányelv, mind az egészségügyi következmények, mind a költségek terén, több ponton is utal az általánosíthatóság és az adaptálhatóság kérdéseire. 2 3 Az egészség-gazdaságtani irányelv kiegészítéseként, annak ajánlásait szem elıtt tartva, célszerő összeállítani azt a szempontrendszert, amely segítséget nyújt a más országokból származó egészség-gazdaságtani eredmények hazai átvételéhez, ehhez pedig meg kell vizsgálni az eredmények általánosíthatóságának, áthelyezhetıségének és adaptálhatóságának a szakmai, módszertani kérdéseit. A máshol végzett egészség-gazdaságtani vizsgálatok eredményeinek hazai átvétele különösen fontos, mivel Magyarországon nem várható, hogy elegendı számú primer költséghatékonysági elemzés készüljön, hiszen erre a fejlett, nagy gyógyszer-piaccal rendelkezı országokban sincs lehetıség. Az adaptációk készítése azonban számos szemléleti és alkalmazási problémát vet fel. 3.2 Általánosíthatóság, áthelyezhetıség és adaptálhatóság Ma, amikor sok és egyre növekvı mennyiségő egészség-gazdaságtani elemzés eredményeit publikálják különbözı országokban, szerte a világon az áthelyezhetıség és az általánosíthatóság kérdése egyre fontosabbá válik. Az egészség-gazdaságtani vizsgálatok eredményeinek a felhasználói (például a döntéshozók) tudni szeretnék, hogy a publikált vizsgálatok eredményei áthelyezhetıek és általánosíthatóak-e az adott helyi körülmények között. Más vizsgálatokból származó eredmények és adatok átvétele idıt és költséget 2 Az elemzések készítıi az egészségjavulás mérésekor vagy maguk győjthetnek bizonyítékot saját vizsgálatokkal, vagy a már mások által elvégzett vizsgálatok eredményeit építhetik be saját elemzésükbe. (4. Irányelv csoport, 4.2.) 3 Ha a felhasznált erıforrásokra vonatkozó adatok nemzetközi klinikai vizsgálatokból, vagy egészség-gazdaságtani elemzésekbıl származnak, akkor javasolt a külföldi klinikai gyakorlatot a magyar gyakorlattal összevetni, és eltérés esetén ajánlott az alapesetben történı közvetlen adaptálás mellett a becsült magyar erıforrás-felhasználásra vonatkozó értékekkel is elvégezni a számításokat. (5. Irányelv csoport, 5.6.) 18

20 takaríthat meg a saját magunk által végzett vizsgálatokhoz képest és sokszor az egyetlen információforrás, ha helyi vizsgálat eredménye nem áll rendelkezésre. Legalább kétféle módon használhatók fel az egészség-gazdaságtani vizsgálatok eredményei: - az eredmények, konklúziók közvetlenül felhasználhatóak (például, ha az A gyógyszer, amely a B megbetegedés gyógykezelésére alkalmas, költséghatékonynak bizonyult a C országban, akkor feltesszük, hogy költség-hatékony a D országban is) - a vizsgálatokból származó adatokat és eredményeket adaptálás után használjuk fel az adott területen, illetve ellátási formában. Az elsı felhasználási mód az általánosíthatóság a másik pedig az áthelyezhetıség koncepciója. Az egészség-gazdaságtani glosszáriumok általában nem tesznek különbséget a két koncepció, az általánosíthatóság és az áthelyezhetıség terminológiák között és az általánosabb külsı validitás fogalom néven tárgyalják ezeket a kérdéseket. (4. sz. Melléklet) A jelen anyagban azonban, a részletesebb módszertani kifejtés miatt, ezen két fogalom különválasztása célszerő, ezért a következı definíciókat alkalmazzuk: - általánosíthatóság: annak a mértéke, hogy egy bizonyos megfigyelés, eredmény milyen mértékben igaz egy más környezetben, területen, intézményben. (Egy bizonyos terápia ugyanarra az eredményre vezet-e egy másik helyen.) - áthelyezhetıség: egy adott vizsgálat eredménye áthelyezhetı akkor, ha a potenciális felhasználók felmérik azt, hogy az eredmény alkalmazható-e a saját területükön és adaptálják az eredményeket, ha szükséges. Sok olyan tényezı van azonban, amely korlátozhatja az eredmények általánosíthatóságát és áthelyezhetıségét. A rendelkezésre álló szakirodalom szerint, ez azt jelenti, hogy az A ország döntéshozója az esetek egy jelentıs részében nem tudhatja, hogy ha egy gyógyszer, 19

21 amely a B országban költség-hatékonynak bizonyult, vajon költség-hatékony-e az A országban. Az egyes országok eltérı egészségügyi rendszere, finanszírozási gyakorlata és költségviszonyai, illetve az egészségügyi ellátás gyakorlatában (diagnosztika, terápia, utókezelés) meglevı (országok, területek, intézmények közötti) különbségek, valamint az epidemiológiai különbségek és a rendelkezésre álló adatok elégtelensége egyaránt odavezet, hogy az egészség-gazdaságtani vizsgálatok és az egészségügyi technológiaelemzések eredményei az esetek többségében - közvetlenül nem általánosíthatók, és így nem helyezhetık át más környezetbe. További problémát jelent, hogy sokszor különbözik az alkalmazott gazdasági elemzés módszertana, valamint a klinikai kimenet (outcome) mérése (különbözı kimenetek - outcome - mérése lehet preferált illetve az azonos kimenet - outcome - mérése másképpen, más definíciók szerint történik). Az adaptálás során figyelembe kell venni az átvenni kívánt tanulmány vizsgálati perspektíváját is. A legtöbb olyan országban, ahol az egészségügyet közpénzbıl finanszírozzák, megfigyelhetı az a tendencia, hogy mind a költségek, mind az eredmények (haszon) igen széles körét igyekeznek bevonni az egészség-gazdaságtani vizsgálatokba függetlenül attól, hogy a költség és a haszon a gazdaság mely szektorában illetve kinél jelentkezik. (Ez a társadalmi perspektíva a hazai irányelvnek is része, bár egyes tanulmányok céljától függıen a finanszírozói és a szolgáltatói perspektíva is megengedett) Ezzel szemben az elemzések például az Egyesült Államokban sokkal inkább fókuszáltak: a legtöbb esetben a biztosító, vagy a szolgáltató szempontja dominál. Továbbá, egyes országokban az elemzık kizárják az indirekt költségeket a vizsgálatból, mivel ezeknek a költségeknek a figyelembevétele felértékeli a munkaképes korban levı egyének egészségének az értékét. Más országokban viszont ez a meggondolás a vizsgálatokban nem játszik szerepet. Elmondható tehát, hogy a tapasztalatok szerint a máshol végzett vizsgálatok eredményei klinikai eredmények, epidemiológiai adatok, életminıség, költségadatok, költséghatékonysági viszonyok nem alkalmazhatók más országban illetve más körülmények között, így az eredmények adaptálása és áthelyezésé válik szükségessé. Az irodalomban az általánosíthatóság (generalizability) fogalmát felváltva használják más fogalmakkal, mint az áthelyezhetıség (transferability), az extrapoláció (extrapolation), a külsı validitás (external validity). 20

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás

Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás I. évfolyam 1. szám, 34-52. oldal http://www.kormanyzas.hu Az egészségügyi költségrobbanás és a gyógyszer-finanszírozás LEPP-GAZDAG ANIKÓ*, GULÁCSI LÁSZLÓ** A tanulmány

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

doktori (PhD) értekezés Szerzı: Takács András Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Témavezetı:

doktori (PhD) értekezés Szerzı: Takács András Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Témavezetı: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola Takács András A fundamentális vállalatérték és a tıkepiaci érték viszonya a magyar tızsdei vállalatoknál doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mint globális közjószág: civil szervezetek Afganisztánban Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezetı: Benczes István, Dr. habil. egyetemi docens A bíráló

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben