ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan"

Átírás

1 NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol a tegezésért, de úgy gondoltam, mivel az angolban úgyis csak tegezés létezik, hát én is használhatom az egyes szám második személyt. Te most egy - a maga nemében - egyedülálló könyvet tartasz a kezedben, és remélhetőleg gyakran fogod forgatni. A Kis angol nyelvtan különlegessége főként abban rejlik, hogy az alapoktól indul, és egészen a felsőfokú nyelvvizsgáig felöleli a szükséges ismereteket. Tehát elég ezt az egyetlen könyvet megvenned, ugyanis a legegyszerűbb ragozástól kezdve, egészen a legbonyolultabb szerkezetekig minden nyelvtani fogódzót megtalálsz benne. Ez azt jelenti, hogy nem kell öthat, vagy még több nyelvtankönyvet megvenned, aszerint, hogy éppen milyen szinten állsz, s azt hiszem, hogy ez a mai könyvpiaci árakat tekintve nem elhanyagolható szempont. Az iskolai tankönyvekre persze ugyanúgy szükséged lesz, hiszen azokból tudod bővíteni a szókincsedet, s elsajátítani a beszélgetések menetét. Helyesen viszont csak megalapozott nyelvtani tudással fogsz tudni beszélni. A nyelvtani szabályok leírásánál törekedtem ugyan az érthető, világos megfogalmazásra, azonban tisztában vagyok vele, hogy a nyelvtanulók egy részének nem erőssége még a magyar nyelvtan sem főleg, ha már néhány éve kijárta az iskolát. Ezt szem előtt tartva arra a következtetésre jutottam, hogy egy idegen nyelv nyelvtanát igazán csak példákon keresztül lehet megérteni és megtanulni. Éppen ezért rengeteg példamondatot találsz a könyvben. Ezek egy részét érdemes akár szó szerint is megtanulni, hiszen életszerűek, bármikor használhatod őket te magad is. Ugyanakkor pedig hasznát veheted az iskolai dolgozatoknál, illetve a nyelvvizsgákon, amikor a szükséges szavakat kicserélve hibátlan mondatokat alkothatsz. A példamondatok másik része híres emberektől elhangzott idézet. Ezeket azért tettem bele a könyvbe, hogy kicsit élvezetesebbé tegyem az amúgy - valljuk be őszintén - kicsit (nagyon?) száraz nyelvtant. Természetesen ezeket az idézeteket a megfelelő nyelvtani részeknél találod meg, - így okulhatsz is belőlük. Hogy csak néhány nevet említsek a hírességek közül: Woody Alan, Robert Redford. Néhány közmondással, népi bölcsességgel is találkozhatsz a Kis angol nyelvtanban: Ezeknél külön érdekesség, hogy olykor jócskán eltérnek magyar megfelelőjüktől. Zárójelben megtalálod a szószerinti fordításukat is. Néhány idézet pedig igazi kuriózumnak számít, mivel egy múlt századi angol nyelvtankönyvből származik. A nyelvtan alapos és részletes ismertetése után - a könyv végén - szerepelnek a leggyakrabban használt, rendhagyó ragozású igék. Mivel a könyv nem szótár, hanem nyelvtani útmutató, ezeknek a szavaknak a magyar megfelelőjét nem írtam le. Viszont menet közben, feltételezve, hogy esetleg a nulláról indulsz minden mondat, illetve szó fordítását megtalálod közvetlenül mellette, hogy a nyelvtan tanulmányozását ne kelljen megszakítanod a szótár állandó böngészésével. Ugyanakkor mivel a legtöbben tanári segédlettel tanultok angolul, a kiejtések szótári jelzésének leírását mellőztem, hiszen azt elsajátíthatjátok az angol órákon. Úgy vélem, hogy könyvemnek a diákok részéről történő rendszeres használata megkönnyíti a nyelvtanárok munkáját is. Mivel segít a nehezebb szerkezetek megértésében, a tanulók otthon, egyedül is képesek lesznek a tananyag átismétlésére begyakorlására s ezáltal a pedagógusok több időt fordíthatnak a leckékre, a beszédgyakorlatokra. Remélem, hogy könyvemet te is hasznosnak és szórakoztatónak találod majd. Jó tanulást kívánok minden egyes nyelvtanulónak. Erdélyi Margit - 1 -

2 ALAKTAN (Szófajok) A névelő Mint sok más nyelvben, az angolban is van határozott és határozatlan névelő. A határozott névelő minden nemben, számban és esetben the (a, az), a határozatlan, névelő a, an (egy). Mindkét névelő ragozhatatlan. A névelők kiejtése attól függ, hogy hangtanilag. milyen környezetben vannak. A határozott névelő: the A határozott névelő alakja minden szó előtt the. Kiejtése: - mássalhangzóval kezdődő szó előtt dö: Pl.: the boy - a fiú, the house - a ház, the boys - a fiúk, the houses - a házak Mássalhangzónak kell tekinteni az u betűt is, ha junak ejtjük: Pl.: the university - az egyetem, the unit - egység - magánhangzóval kezdődő szavak előtt di: Pl.: the eye - a szem, the east - a kelet Ide tartozik az u betű is, ha á-nak ejtjük: Pl.: the umbrella - az esernyő, the understanding - a megértés Magánhangzónak számít továbbá a néma h is. Pl.: the hour - az óra, the honour - a becsület A hangsúlyos alak ejtése szintén di. A határozatlan névelők: a, an A határozatlan névelő alakja - mássalhangzóval kezdődő szó előtt a. Pl.: a book - egy könyv, a history - egy történet, a union - egy szövetség. - magánhangzóval kezdődő szó előtt an. Pl.: an apple - egy alma, an hour - egy óra, an interesting story - egy érdekes történet. Is it an apple? - Ez egy alma? I see an airplane - Egy repülőgépet látok. A mássalhangzó illetve magánhangzó tekintetében a határozott névelőnél leírtak az irányadók. A határozott névelő használata Az angol határozutt névelő, mint a magyar is, jelentésileg közel áll a mutató névmáshoz. Angol és magyar használatában azonban több eltérést is megfigyelhetünk. Általában kitesszük, ha ismert, határozott, vagy valamilyennek képzelt, illetőleg előzőleg már említett egy vagy több személyről, tárgyról van szó. Nem tesszük ki, ha ismeretlen személyről, dologról beszélünk, illetve ha ismert egy, vagy több személyről, tárgyról általánosságban szólunk. Nézzünk néhány példát! A határozott névelőt nem tesszük ki az angolban: 1. személynevek előtt (még akkor sem, ha a személynevet-rang, cím vagy jelző előzi meg). Pl.: Sir John Brown, Queen Elizabeth, Young William. De kitesszük - többes számban álló személynevek előtt, Pl.: the Browns, the Stuarts, - számnevekkel meghatározott személynevek előtt. Pl.: the six Georges, Henry the Eighth

3 2. Nem tesszük ki - földrajzi tulajdonnevek és helységmegjelölések előtt, Pl.: London, Italy, China, Margaret Island, Elizabeth Bridge, Oxford Street, Westminster Abbey, Eastern Europe, Central Asia. - a Mount, Lake /Loch/ szavak előtt. Pl.: Mount Everest, Lake Balaton. De kitesszük - többes számú földrajzi nevek előtt, Pl.: thc Hebrides, the Alps, - jelzős földrajzi nevek előtt Pl.: the Black See; the Suez Canal, the House of Lords, - világtájak előtt. Pl.: to the north, in the west 3. Soha nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt illetve után. Pl.: My pen is in the pencase. - A tollam a tolltartóban van. This hat is mine. - Ez a kalap az enyém. Whose comb is that? - Kié ez a fésű? 4. Nem tesszük ki többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk. Pl.: Books are true friends: - A könyv igaz barát. (A könyvek igaz barátaink.) 5. Nem tesszük ki megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések előtt. Pl.: paradise - paradicsom, heaven - menyország, parliament - parlament, government - kormány, congress - kongresszus. Parliament is sitting. - A parlament ülésezik. Follow Natur. - Kövesd a természetet! Heaven knows where we have a rest. - Csak a jó ég tudja, hol lesz nyugovásunk. Jónéhány esetben nem ilyen egyértelmű a szabály a határozott névelő használatára vonatkozóan. Hadd emeljem ki a legfontosabbakat! 1. Általában nem tesszük ki napok, hónapok, étkezések neve előtt. Pl.: I met him on Thursday. - Csütörtökön találkoztam vele. July is a summer month. - A július nyári hónap. Dinner is usually served at 8 p.m. - A vacsorát rendszerint 8-kor tálalják. Nem tesszük ki továbbá az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be. Pl.: Spring begins in March. - A tavasz márciusban kezdődik. De kitesszük akkor, ha időhatározóként, általánosságban beszélünk róluk. Pl.: It is warm in the summer, but it is cold in the winter. - Nyáron meleg van, télen pedig hideg. Ha viszont eléjük tesszük a last, next időhatározószókat, illetve a this, that stb. mutató névmásokat, nem tesszük ki a határozott névelőt. Pl.: Last summer I went to England. - Múlt nyáron Angliában jártam. Next week we go to the theatre. - Jövő héten színházba megyünk. This Saturday we have guests. - Most szombaton vendégeink lesznek. Next evening I meet my friend. - Holnap este találkozom a barátommal/barátnőmmel. Kitesszük azonban, ha egy bizonyos időpontra gondolunk. Pl.: We arrived on the Sunday before Christmas. - Karácsony előtti vasárnap érkeztünk meg. This is the last week of the year. - Ez az év utolsó hete. 2. Nem tesszük ki anyagnevek és elvont fogalmak nevei előtt, ha általánosságban beszélünk róluk. Pl.: Silver is softer than gold. - Az ezüst lágyabb, mint az arany. Thought is free. - A gondolat szabad. I like classical music. - Szeretem a komolyzenét. I like bread and butter. - Szeretem a vajaskenyeret. It is no use crying over spilt milk. - Késő bánat ebgondolat. (Nem érdemes sírni a kiömlött tej miatt.) De kitesszük, ha konkrétan beszélünk róluk. Pl.: Pass me the butter, please! - Kérlek add ide a vajat! the gold of Africa - Afrika aranya - 3 -

4 I like the music of Bach. - Szeretem Bach zenéjét. A határozatlan névelő használata Az angol nyelv a határozatlan névelőt körülbelül úgy használja, mint a magyar, azzal a különbséggel, hogy sokkal gyakrabban. Használata kötelező minden megszámlálható, de határozatlan főnév előtt, amikor a magyar főnév névelő nélkül szerepel. Pl.: This is a book. - Ez (egy) könyv. This is a school. - Ez (egy) iskola. Néhány további példa az angol határozatlan névelő használatára: It was a nice day. - (Ez egy) szép nap volt. My brother is a painter. - A testvérem festő. (Vigyázz! Foglalkozások előtt mindig tedd ki a határozatlan névelőt!) My friend was in a hurry. - A barátom sietett. I have an awful headache. - Szörnyen fáj a fejem. My sister has a cold. - A nővérem náthás. (Megfázott.) I don't want to die a hero's death. - Nem akarok hősi halált halni. Néhány kifejezés: on an average - átlagosan, as a rule - rendszerint, általában, twice a day - naponta kétszer, a pair of shoes - egy pár cipő. Az a, an határozatlan névelőt csak egyes számban álló, megszámlálható főnév előtt használhatjuk. Pl.: Give me a book. - Adj egy könyvet! Megszámlálhatatlan főnév (anyagnév, fogalom) előtt hasonló funkciót tölt be a some. Pl.: Give me some coffee, please. - Kérek egy kis kávét! Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére ugyancsak a some használatos. Pl.: Give me some pencils. - Adj néhány ceruzát! Vigyázz! A határozatlan névelő jelenléte megváltoztatja a few és a little szavak jelentését. Pl.: I have a few friends. - Van néhány barátom. I have few friends. - Kevés barátom van. He has a little money. - Van némi pénze. He has little money. - Kevés pénze van. A főnév A főnév neme Ma az angol nyelvben az egyes szám harmadik személyű személyes és birtokos névmás kivételével (he, she, it; his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van, amely a jelentésből tűnik ki. - így tehát hímneműek a hímnemű élőlényeket jelölő főnevek, Pl.: man - férfi, bull - bika, cock - kakas; - nőneműek a nőnemű élőlényeket jelentők, Pl.: woman - nő, cow - tehén, hen - tyúk; - semlegesnemű minden élettelen tárgy és elvont fogalom. Pl.: box - doboz, colour - szín, honour - becsület, goodness - jóság. A nemeknek ettől az általános megjelölésétől azonban az angol nyelv gyakran eltér. - semlegesneműnek veszi a kisgyermekekkel kapcsolatos főneveket, Pl.: child - gyerek, baby - kisgyermek, infant - csecsemő; - valamint az olyan állatneveket, amelyeknél nem teszünk nemi különbséget. P'l.:mouse - egér, pig - disznó. - az élő beszédben egyébként, függetlenül a természetes nemtől, a nagyobb állatok nevei hímneműek, Pl.: horse - ló, dog - kutya, lion - oroszlán, - a kisebbek nőneműek. PI.: mouse - egér, cat - macska - 4 -

5 A költészetben, valamint az emelkedettebb stílusú beszédben nagy szerepe van a megszemélyesítésnek. Megszemélyesítve használt elvont fogalmaknak, természeti jelenségeknek, ország-, város- és hajóneveknek semlegesnem helyett hím- vagy nőneme van. - hímneműek általában az erőt, nagyságot, hatalmat, félelmet kifejező főnevek. Pl.: death - halál, fire - tűz, sun - nap, knowledge - tudás - nőneműek a törékenységet, gyöngédséget, szépséget kifejező főnevek, egyes ország- és városnevek, hajók, tudományok és művészetek nevei. Pl.: moon - hold, nature - természet, land - föld, peace - béke, liberty - szabadság, victory - győzelem, hope - remény. A főnév ragozása Az angol nyelv (a ragos birtokos esetet kivéve) a mondatbeli viszonyokat megkülönböztető ragok nélkül, egyszerűen a szórenddel, vagy elöljárószókkal fejezi ki. 1. Tárgyeset A tárgyesetet csak a főnév mondatban elfoglalt helyével jelöljük. - A tárgy egyenes szórendben, tőmondat esetén mindig az állítmány után áll. pl.: I have a child. - Van egy gyermekem. - Egyenes szórendű, bővített mondatban, ha a bővítmény a tárgyra vonatkozik, a tárgy szintén az állítmány után következik. Pl.: I hear a girl singing. - Hallom, ahogy egy lány énekel. (Hallok egy lányt énekelni.) - Egyenes szórendű, bővített mondatban, ha a bővítmény elöljárószó nélküli, részes esetbe tett főnév, akkor a tárgyat mögé tesszük. Pl.: I give my neighbour's dog some rat-poison. - Adok a szomszédom kutyájának egy kis patkánymérget. - Ha a bővítmény elöljárószóval képzett főnév, a tárgy megelőzi azt. Pl.: I give some rat-poison to my neighbour's dog. - Fordított szórendű (kérdőmondat), do segédige nélküli tőmondatban a tárgy az alany után áll. Pl. Have you (got) a car? - Van kocsid? - Fordított szórendű, do-val kérdező tőmondat esetén az állítmány után jön. Pl.: Did you hit the cat? - Te verted meg a macskát? - Felszólító mondatban az állítmány, vagy a bővített, önálló részes esetű mondatrész mögé kerül. Pl.: Have a good time! - Jó mulatást! Lend me your car, please! - Kérlek, add kölcsön a kocsidat (nekem)! 2. Birtokos eset Kétféle birtokos eset van: ragos és elöljárós. A) az 's ragos birtokos szerkezet szórendje a magyaréval megegyezik. Általában akkor használjuk, ha a birtokos élőlény. Pl.: This is Dracula's castle. - Ez Drakula kastélya. The doctor's advice is not to drink any alcohol. - Az orvos tanácsa, hogy ne igyak szeszes italt. A nem élőlényt jelentő főnevek közül ragos birtokos esetbe tehetjük még a következőket: 1. Időt, helyet, mennyiséget, távolságot jelentő szavakat: minute - perc, hour - óra, day - nap, week - hét, month - hónap, mile - mérföld stb. Pl.: The Thirthy Year's War was fought in the German-Roman Empire. - A Harmicéves Háborút a Német-RómaiBirodalom területén vívták. A yesterday's newspaper passes for too old today. - Egy tegnapi újság ma már túl réginek számít

6 I was on a two-week's-holiday in Greece. - Görögországban voltam egy kéthetes szabadságon. 2. Fölrdajzi nevek előtt, mint például: city - város, country - ország, world - világ. Pl.: We don't like living in the town's business district. - Nem szeretünk a város üzleti negyedében lakni. The Budapest-Vienna World's Fair was planned for A budapest-bécsi világkiállítást 1995-re tervezték. 3. Gyűjtőnevek előtt: Pl.: The family's house is standing on a hill. - A család háza egy dombon áll. I have found a car's number plate. - Találtam egy rendszámtáblát. Szabályos többes számú szóhoz 's nem járul, a birtokos ragot csak a hiányjel (') jelzi. Kiejtésben tehát a többes számú birtokost az egyes számútól nem tudjuk megkülönböztetni. Sister's nővérem These are my friends. Ezek a barátai. Sisters' nővéreim Azok a főnevek, amelyek többes számukat nem -s-szel képezik, birtokos esetben megkapják a 's végződést. Pl.: the children's toy - a gyerekek játéka, the men's property - a férfiak tulajdona. Ha a birtokos mellett értelmező jelző áll, vagy több főnévből álló kifejezés jelöli, csak az utolsó szóhoz járul rag. Pl.: my mother-in-law's house - az anyósom háza, Sir Walter Scott's novel - Walter Scott regénye, my friend Paul's brother - Paul barátomnak a fivére. Egymás mellett két birtokos eset is állhat ilyenkor a szebb stílus érdekében az egyiket elöljáróval fejezzük ki. Pl.: the son of my father's brother - apám fivérének a fia. B) Az elöljárós birtokos esetet az of elöljárószóval alkotjuk. A szórend ilyenkor: birtok + of + birtokos, tehát a magyar birtokviszony szórendjének a fordítottja. Pl.: the cap, of the pen - a toll kupakja, the bone of the dog - a kutya csontja Ennek a szerkezetnek a használata sokkal elterjedtebb, mint a ragosé. Elsősorban akkor használjuk, ha a birtokos nem élőlény, de ez nem kizárólagos. Of - szerkezetet használunk mennyiség és minőség kifejezésére is. Pl.: a glass of water - egy pohár víz, a piece of chocolate - egy darab csokoládé, a lot of people - sok ember, both of us - mi mindketten, several of them - nehányan közülük, a story of some interest - egy elég érdekes történet. Ezt a szerkezetet használjuk akkor is, ha a birtokszó előtt valamilyen névmás áll. A ragos szerkezetet ilyenkor nem használhatjuk, hiszen az maga is birtokos névmás. Pl.: all books of the theacher - a tanár összes könyve, this umrella of my wife - a feleségemnek ez az esernyője 3. Részes eset A részes esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: szórendi helyzettel, vagy elöljáróval. Mivel az elöljáró nélküli részeseset alakjára nézve a tárgyesettel megegyezik, ezért a mondatban megkülönböztetésül az ige után, a tárgy előtt áll. Pl.: I gave the boy a penny. - Adtam egy pennyt a fiúnak. Az elöljárós részes esetet to vagy for elöljárószókkal alkotjuk. Az elöljárós részes eset a mondatban többnyire a tárgy után áll. Pl.: I gave a penny to the boy. I bought sweets for my children. - Vettem a gyerekeimnek édességet. For Mother's Day my children gave some flowers to me. - A gyerekeim adtak nekem virágot Anyák napjára. (Lásd még az Elöljárószók címszónál!) - 6 -

7 A fönév többes száma A főnév többes számának a ragja általában -s. Ha a főnév egyes számban sziszegő hangban végződik (s, ss, sh, ch, x, se, ce, ze, ge), a többes szám ragját -e kötőhangzóval veszi fel. Pl.: bus - busses (busz - buszok), glass - glasses (üveg - üvegek), watch - watches (óra - órák), box - boxes (doboz - dobozok),face - faces (arc - arcok), house - houses (ház - házak), prize - prizes (díj - díjak). - Ha a főnév o-ban végződik, amely előtt mássalhangzó áll, ugyancsak e-vel veszi fel az -s ragot. Pl.: cargo - cargoes (teher - terhek), buffalo - buffaloes (bivaly - bivalyok). - Ha azonban az o előtt magánhangzó áll, a főnév a többes számban csak -s ragot kap. Pl.: kangaroo - kangaroos (kenguru - kenguruk), cuckoo - cuckoos (kakukk - kakukkok). - Ha a főnév y-ban végződik, mely előtt mássalhangzó áll, a többes számban az y-ból i lesz, és ehhez járul e kötőhangzóval az -s rag. Pl.: lady - ladies (hölgy - hölgyek) - Ha a szóvégi y előtt magánhangzó áll, akkor az -s rag közvetlenül az y-hoz járul. Pl.: boy - boys (fiú - fiúk), toy - toys (játék - játékok). Ugyanígy a személynevek többes számában is az y közvetlenül kapja a többes szám -s ragját. Pl.: Mary - Marys, Henry - Henrys - Az -f, -lf, és -fe végű főneveknél az f többes számban v-re változik és e kötőhangzóval veszi fel az -s ragot. Pl.: wife - wives (feleség,- feleségek), knife - knives (kés - kések), life - lives (élet - életek), wolf - wolves (farkas :farkasok). Kivételek: roof - roofs (tető - tetők), cliff - cliffs (szikla - sziklák), turf - turfs (gyep - gyepek), handkerchief - handkerchiefs (zsebkendő - zsebkendők), relief - reliefs (dombormű - domborművek). Néha az f re végződő szó kétféle többes számának kétféle jelentése van: Pl.: staff - staves (bot - botok) - staff - stafls (személyzet - személyzetek). Néhány főnév még rendhagyóbban képezi a többes számát. A) A tőmagánhangzó megváltoztatásával. Pl.: man - men (férfi - férfiak), woman - women (nő - nők), foot - feet (láb - lábak), tooth - teeth (fog - fogak), mouse - mice (egér - egerek) B) -en raggal. Pl.: child - children (gyerek - gyerekek), ox - oxen (ökör - ökrök). Néhány főnév egyes és többes száma pedig teljesen megegyezik: Pl.: sheep - juh, juhok; deer - szarvas, szarvasok; swine - disznó, disznók; Swiss - svájci, svájciak; Chinese - kínai, kínaiak Egyes főneveknek két többes számuk is van, más-más jelentéssel. Pl.: brother - brothers (fivérek) cloth - brethren (felebarátok) - cloths (szövetek) - clothes (ruhák) Másoknak pedig egyes számban más jelentésük van, mint többes számban. Pl.: good - jó, goods - javak; advice - tanács, advices értesülés; iron - vas, irons - bilincs, glass - üveg, glasses - üvegek vagy: szemüveg, quarter - negyed, quarters negyedek vagy: szállás. - Összetett szavaknál az alapszót tesszük többes számba. Pl.: fruit trees (gyümölcsfák), fathers-in law (apósok), footmen (szolgák) A főnevek egy részét csak egy alakban (vagy egyes, vagy többes számban) használjuk. - Csak egyes számban a következő főneveket: snow - hó, silk - selyem, tea - tea, gold - arany, hair - haj, furniture - bútor Pl.: Snow is white. - A hó fehér

8 Ezek a főnevek az ún. megszámlálhatatlan főnevek. Néhány, alakját tekintve egyes számú gyűjtőnév mellett az állítmány többes számban áll. Ilyenek például a következők: police - rendőrség, people - emberek, cattle - marhák, poultry - baromfi, the blind - a vakok. Pl.: These cattle are mine. - Ezek a marhák az enyémek. Figyelem! Ha a people nép, nemzet értelemben szerepel, akkor van többes száma: peoples. - Általában többes számban használjuk a következő, páros eszközök, szerszámok, ruhadarabok, testrészek nevét: pincers - csipesz, tongs - fogó, trousers - nadrág, glasses - szemüveg, eyes - szem (szemek), feet - láb (lábak). Alakjukra nézve többes számúak, mégis egyes számú igei alakot vonzanak a következő főnevek: news - hírek, measles - kanyaró, mumps - mumpsz, physics - fizika, mathematics - matematika, riches - gazdagság. Pl.: What is the news? - Mi újság? A főnévhelyettesítő one Ha két melléknév után ugyanaz a főnév áll jelzett szóként, a főnevet csak az első jelző után tesszük ki, a második után a főnevet one (többes számban ones) szócskával helyettesítjük. Pl.: Which pencil do you want? I want the black one. Melyik ceruzát kéred? A feketét. (Lásd még a Határozatlan névmásoknál!) A melléknév A melléknév egy főnévnek a milyenségét, tulajdonságát jelöli. Pl.: a red rose - egy piros rózsa, a big house - egy nagy ház, a nice girl - egy szép lány. Az angolban a melléknév nemben, számban és esetben mindig változatlan, tehát sohasem ragozzuk. Pl.: the red book - a piros könyv, the red books - a piros könyvek, This room is big. - Ez a szoba nagy. Those rooms are big. - Azok a szobák nagyok. A mellékneveket bizonyos körülmények között főnévként is használhatjuk, és lehetőség van arra is, hogy bizonyos főneveket pedig melléknévként használjunk. Ilyenkor rendszerint a the határozott névelő áll a melléknév előtt. Pl.: the good - a jó (jók), the poor - a szegény (szegények), the blind - a vakok (Magyarul többes számban mondjuk!) Főnévi értelművé vált melléknevek azok, amelyek az ember állapotát fejezik ki: male - hímnemű (hím), patient - türelmes (beteg) Főnévi értelemben használjuk néhány nemzet nevét. Pl.: the English - az angol, the French - a francia Főnévi értelmük lehet a vallás- és pártneveknek. Pl.: a Liberal - egy liberális, a Conservative - egy konzervatív Melléknévként használhatjuk az anyagneveket is. Pl.: gold watch - aranyóra, silver spoon - ezüstkanál. Melléknév jelentésük lehet az időt jelölő főneveknek, Pl.: the evening train - az éjszakai vonat, the morning papers - a reggeli újságok, valamint egyes földrajzi neveknek. Pl.: the London underground - A londoni metró. A melléknevek fokozása A melléknevek által kifejezett tulajdonságnak az összehasonlításban három foka van: alapfok, középfok és felsőfok. Az angol mellékneveket toldalékkal vagy körülírással fokozzuk, néhányat pedig rendhagyóan. A) Alapfokú összehasonlítás történhet - 8 -

9 - állító mondatban: as... as (olyan..., mint), - tagadó mondatban: not so... as, vagy not as... as (nem olyan..., mint) kötőszavakkal. Pl.: The kitchen is as big as the bedroom. - A konyha olyan nagy, mint a hálószoba. The sitting room is not as high as the bathroom. (The sitting room is not so high as the bathroom.) - A nappali nem olyan magas, mint a fürdőszoba. B) Középfokú összehasonlítás történhet - -er toldalékkal + than hasonlítószóval Pl.: My flat is bigger than yours. - Az én lakásom nagyobb, mint a tiéd. The streets of Budapest are wider and cleaner, than those of Debrecen. - Budapest utcái szélesebbek és tisztábbak, mint Debrecen utcái. My brother is older than yours. - Az én fivérem idősebb, mint a tiéd. - a melléknév elé tett more szócskával + than hasonlítószóval. Pl.: This summer was more exciting for me than last. - Az idei nyaram izgalmasabb volt, mint a tavalyi. This man' was more fortunate than clever. - Ez az ember inkább szerencsés volt, mint ügyes. My flat is more comfortable than yours. - Az én lakásom kényelmesebb, mint a tiéd. No animal is more faithful than the dog. - Nincs hűségesebb állat a kutyánál. C) Felsőfokú összehasonlítás történhet - -est toldalékkal, Pl.: I'm the nicest girl in town. - Én vagyok a legszebb lány a városban. If you are not lazy, you may become the happiest of men. - Ha nem vagy lusta, te lehetsz a legboldogabb ember. The nearest post-office is in the next street. - A legközelebbi posta a szomszéd utcában van. - a melléknév elé tett most szócskával. Pl.: Humboldt was the most outstanding man of his age. - Humboldt kora legkiválóbb embere volt. The most difficult thing to leam in the English is the pronunciation: - Az angolban a kiejtést a legnehezebb megtanulni. Toldalékkal fokozzuk: - az összes egytagú melléknevet (Kiejtés számít!). Pl.: long - longer - longest (hosszú - hosszabb leghosszabb), big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb), nice - nicer - nicest (szép - szebb - legszebb) - azokat a kéttagú szavakat, amelyek -e, -er, -le, -y, -ow és some végződésűek, Pl.: clever - cleverer - cleverest (okos - okosabb - legokosabb), noble - nobler - noblest (nemes - nemesebb - legnemesebb), easy - easier - easiest [könnyű - könnyebb - legkönnyebb), narrow - narrower - narrowest [szűk - szűkebb - legszűkebb), handsome - handsomer - handsomest [csinos - csinosabb - legcsinosabb) - azokat a kéttagú szavakat, amelyek véghangsúlyosak, PI.: complete - completer - completest (teljes - teljesebb - legteljesebb), polite - politer - politest [udvarias - udvariasabb - legudvariasabb) - egyik csoportba sem sorolható mellékneveket. Pl.: quiet - csendes, solid - szolid, stupid - ostoba, pleasant - kellemes, common - közönséges. A többi melléknevet körülírással fokozzuk. Általános törekvés, hogy az egy szótagnál hoszszabb szavakat inkább körülírással fokozzuk, mint toldalékkal. Pl.: careful - óvatos, comic - vidám, active - tevékeny, famous - híres, wonderful - csodálatos, magnificent - nagyszerű, beautiful - gyönyörű. Rendhagyó fokozás A rendes fokozástól eltérően alkotják közép- és felsőfokukat a következő melléknevek: - 9 -

10 good - jó, better - jobb, best - legjobb, well - egészséges, bad - rossz, evil - rosszindulatú, worse - rosszabb, worst - legrosszabb, much - sok, more - több, most - legtöbb, many - sok, little - kevés, less - kevesebb, least - legkevesebb Néhány melléknévnek kettős közép- és felsőfoka van, eltérő jelentéssel. Ezekben a szabályosan képzett alak az alapfok értelmét fokozza, a rendhagyó fokozású alak jelentése különbözik az alapfokétól. 1. old - öreg, older (elder) - öregebb, oldest (eldest) - legöregebb Az elder, eldest alakot csak személyre, egy család tagjaira használjuk. Pl.: Tom is my elder brother. - Tom az idősebbik fivérem. Az older, oldest alakot személyre és tárgyra is használhatjuk. Pl.: The oldest man in this town is ninety years old. A legidősebb ember ebben a városban kilencven éves. Our house is older than yours. - A mi házunk öregebb, mint a tiétek. 2. near - közeli, nearer - közelebbi, nearest - legközelebbi next - következő A next alak valami sorrendben következőt jelent, a nearest pedig, eredeti jelentésének megfelelően időbeli vagy térbeli közelséget. Pl.: The nearest way is not always the quickest. - A legközelebbi út nem mindig a leggyorsabb. 3. far - távoli, farther - távolabbi, farthest - legtávolabbi further - távolabbi, további, furthest - legtávolabbi A farther és further szavakat a mindennapi beszédben egyaránt használják helyi és időbeli jelentésükben. De a further-nek van egy másik jelentése is: további, újabb. Pl.: I shall give you further details later. - Később még további részleteket fogok megadni neked. 4. late - késői, later - későbbi, latest - legkésőbbi latter - utóbbi, last - legutóbbi, legutolsó, former - előbbi, foremost - legelső, first - (leg)első A latter kettő közül a másodikat, az utóbbit jelenti, ellentéte former (előbbi). Pl.: He came later than I expected; he was the last of all. - Később jött, mint vártam, a legutolsó volt valamennyi közt. I know the latest fashion. - Ismerem a legújabb divatot. A foremost jelentése: legelöl lévő, legkiválóbb, first - első (sorszámnév). Hiányos fokozás Egyes közép- és felsőfokok alapszava határozószó. Ezek középfokait nem is tekintjük fokozásnak, bár ugyanúgy képezzük mint az egyszótagú melléknevekét, vagyis -er-rel. Felsőfokukat pedig most képzővel alkotják. Ilyenek például: in (-ban, -ben) inner (belső) innermost (legbelső) out (ki) outer (külső) outermost (legkülső) up (fel) upper (felső) uppermost (legfelső) Néhány melléknév csak köépfokú alakban fordul elő. Ezek az or-ban végződö, latin eredetű szavak, és utánuk hasonlításban nem a than, hanem a to hasonlító szócska áll. Pl.: superior to (nagyobb, különb, mint), anterior to (előbb, mint), exterior to (kijjebb, mint), interior to (beljebb, mint), posterior to (hátrább, mint), ulterior to (távolabb, mint), inferior to (roszszabb, mint), junior to (fiatalabb, mint), senior to (idősebb, mint), prior to (előbb, mint), second to (második valami után). He is far superior to his friend. - Sokkal különb, mint a barátja A túlzófok A túlzófokot (legesleg...) az angol többféleképpen fejezheti ki. - a felsőfok elé tett very nyomósító határozószóval, Pl.: This is the very best book I have ever read. - Ez a legeslegjobb könyv, amit valaha olvastam.

11 - a felső fok elé tett by far kifejezéssel, Pl.: Margaret Island is by far the most beautiful island. - A Margitsziget messze a legszebb sziget. - a felső fok után tett of all kifejezéssel, Pl.: He is the tallest of all. - ő mind között a legmagasabb. - a felső fok elé tett the határozott névelőnek az erős ejtésű alakjával. Pl.: He is the richest man in town. - ő a leggazdagabb ember a városban. A tulajdonság mértékének a csökkenését a középfokban less szóval és than kötőszóval, a felsőfokban least szóval fejezzük ki. PL: good - jó, less good - kevésbé jó, least good - legkevésbé jó. This is the least interesting of all the books. - Ez az összes könyv közül a legkevésbé érdekes. Egyéb tudnivalók: Ha több, különböző módon fokozott melléknév kerül egymás mellé, a toldalékkal fokozott kerül előbbre. Fokozatos gyarapodást vagy csökkenést is kifejezhetünk úgy, hogy két azonos középfokot and kötőszóval kapcsolunk össze. Pl. The aeroplane rose higher and higher. A repülőgép egyre magasabbra emelkedett. A magyar "mennél...bb, annál...bb" fokozási alakot az angol a két középfok elé tett határozott névelővel szerkeszti. Pl.: The more you have the more you want. - Minél többed van, annál többet akarsz. The more you want, the less you get. - Minél többet akarsz, annál kevesebbet kapsz. A számnév A tőszámnevek A tőszámnevek felsorolásától most eltekintek, feltételezve, hogy már mindenki megtanulta őket. Így hát csak a helyesírásukkal és használatukkal fogok foglalkozni. Szövegben tízig általában kiírjuk a számokat betűvel. Az egyesek a tízesek után állnak, s közöttük huszonegytől kötőjel van. Pl.: thirty-one day (harmincegy nap). A tízeseket a százasokhoz and kötőszóval kapcsoljuk. Pl.: = two hundred and ninety-eight thousand, five hundred and thirty-two. Beszédben a hosszú számból gyakran kimarad a thousand és hundred szó. Tehát a fenti számot így is mondhatjuk: two nine eight five three two. Évszámok kiejtése is rövidített formában történik, ráadásul párosával. Pl.: 1961: nineteen sixty-one. A hundred, thousand, million előtt mindig a vagy one áll, ha nincs előttük más, egynél nagyobb szám. Pl.: a hundred (száz), one thousand [ezer). A 0 (nulla) neve mint mennyiségé: nought, cipher vagy nil, hőmérőn és időszámításban: zero. Számban kiolvasva: ou. Pl.: Nulla egész hat tized: nought point.six (Az angol a tizedes törtekben pontot használ: 0.6, a számjegyekben az ezreseket, milliókat pedig nem ponttal, hanem vesszővel választja el, vagyis fordítva, mint a magyar.) It's zero (centigrade). - 0 fok van. Three-nil. - Három nulla (3:0) He is a mere cipher. - ő egy nagy nulla. Tőszámnevek után az angol a főnevet többes számba teszi. Pl.: My mum had three husbands. - Az anyámnak három férje volt. There are fifty two cards in a pack. - Ötvenkét kártyalap van egy pakliban. A főnév nem áll többes számban akkor, ha a tőszámnév és főnév jelzői szerepet tölt be. Ilyenkor az a (egy) segít felismerni, hogy egyes számot kell használnunk. Pl.: I have a five-year-old son. - Van egy ötéves kisfiam

12 A sorszámnevek A sorszámneveket a tőszámnevekből alkotjuk a -th (-eth) képzővel, amely mindig csak az utolsó számjegyhez járul. Pl.: forty-fourth - negyvennegyedik. Ez alól kivételt képez az első három szám: first - első, second - második, third - harmadik. A kiejtés vagy a helyesírás megváltozik a következőknél: fifth - ötödik, ninth - kilencedik, twelfth - tizenkettedik szavakban, valamint a tízesekben, ahol az -y helyett -ie lesz a szó végén: pl.: twentieth - huszadik. Ha a sorszámneveket számjegyekkel írjuk, a számjegyek mellé nem pontot teszünk, hanem a sorszámnév két utolsó betűjét írjuk: 1st, 2nd, 3rd, 4th. Az először, másodszor, harmadszor számhatározókat is a sorszámnevekből alkotjuk -ly képzővel, de csak az első tíz sorszámnévből. Pl.: firstly (vagy first), secondly, thirdly... Tíz felett minden sorszámnévből in + sorszámnév + place a képzési mód. Pl.: in the hundredth place - századszor További példák: weekly - hetenként, heti, daily - naponként, napi, yearly, annually - évenkénti, évi, monthly - havonkénti, havi. Szorzó számnevek A szorzó számneveket vagy számhatározókat a once egyszer, twice - kétszer kivételével a tőszámnévből alkotjuk a times szó hozzátételével. Pl.: three times - háromszor Single vagy simple - egyes egyszeres; double vagy twofold - kettős, kétszeres; triple vagy threefold - háromszoros. Osztó számnevek Az osztó számneveket tőszámnévből képezzük by vagy in elöljárószóval. Pl.: one by one, singly - egyenként, by/in twos - kettesével in couples, in pairs - párosával A törtek nevezőjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig tőszám, nevezője pedig sorszám. Pl.: one third - egyharmad (1/3), two thirds - kétharmad (2/3), De: one half - egyketted (1/2), two halves - kétketted one quarter - egynegyed (1/4), three quarters - háromnegyed (3/4). Számtani alapműveletek - Összeadás: How many are five and seven? - Mennyi öt meg hét? Five and seven are twelve. - Öt meg hét az tizenkettő. Kivonás: What does four from ten leave? - Mennyi tízből négy? Four from ten leaves six. - Tízből négy az hat. - Szorzás: How many are two times seven? - Mennyi kétszer hét? Two times seven are fourteen. - Kétszer hét az tizennégy. De: Once one is one. - Egyszer egy az egy. - Osztás: How many times does seven go into fifty-six? vagy: How many times is seven contained in fifty-six.? - Hányszor van meg a hét az ötvenhatban? Seven goes into fifty-six eight times. - A hét nyolcszor van meg az ötvenhatban

13 Az idő kifejezése What's the time? What time is it? - Hány óra van? A teljes óra jelölése: tőszámnév + o'clock. Pl.: It is two o'clock. - Két óra van. Egész órától fél-ig az elmúlt perceket past szóval kapcsoljuk az előző órához. Pl.: half past three - fél négy (féllel múlt három) fifteen past three / a quarter past three / three fifteen - negyed négy Fél utáni óráig a hátralevő perceket a to szócskával kapcsoljuk az utána következő órához. Pl.: thirteen minutes to seven o'clock - két perccel múlt háromnegyed hét (tizenhárom perc múlva hét) A minutes és az o'clock akár el is hagyható. Pl.: It is five to six - Öt perc múlva hat (óra). A névmás névmás, mint nevéből is kiderül, más szó helyett áll, vagy arra mutat. A névmás fajtái: a személyes és a birtokos névmás. A személyes és a birtokos névmások ragozása Egyes szám Alanyeset Tárgyeset Jelzői birtokos névmás Önálló birtokos névmás 1. szem. I - én me - engem my - az én...m mine - enyém 2. szem you - te you - téged your - a te...d yours - tied hím 3. szem. nő he - ő she - ő it - az him - őt her - őt it - azt his - az ő...a her - az ő...a its - annak a...a his - övé hers - övé its - azé seml. Többes szám 1. személy we - mi us - minket our - a mi...nk ours - a mienk 2. személy you - ti you - titeket your - a ti...tok yours - a tietek 3. személy they - ők, azok them - őket their - az ő...juk theirs - az övék 1. A személyes névmás: egyes szám első személyét mindig nagybetűvel írjuk, de csak alanyesetben: I. Az angolban a személyes névmás második személyének - (you) egyes és többes számú alakjai között nincs különbség. Ugyanez vonatkozik a birtokos névmásokra (your, yours) is. Hasonlóképpen nincs különbség a tegezés és magázás között. Ha érzékeltetni akarjuk, hogy több emberről van szó, egy többes számú főnevet vagy számnevet teszünk utána. Pl.: you all - ti (rnindannyian); you boys - ti fiúk Az it-nek, azon kívül, hogy tárgyak, dolgok neve helyett áll, nyelvtani (alaki), alanyi szerepe is van. A) Az úgynevezett személytelen igék mellett áll. Pl.: It is raining. - Esik az eső. It is snowing. - Havazik. It is five o'clock. - Öt óra van. It is a hundred kilometres from Budapest to Kecskemét. - Kecskemét Budapesttől száz kmre van. B) Ha a mondat alanya főnévi igenév, vagy mellékmondat: Pl.: It is not easy to forget. - Nem könnyű elfelejteni. It is no use going there. - Nem érdemes odamenni. C) Alaki-alanyi szerepe van az it-nek akkor is, ha az értelmi alanyt kiemeljük hangsúlyozzuk.

14 Pl.: Who is it? - Ki az? It is George. - György (az). It was George who saw you in the street. - György volt az, aki látott téged az utcán. It was you, who(m) George saw in the street. - Te voltál az, akit György az utcán látott. It was in the street that George saw you. - Az utcán látott téged György. - it után a to be mindig egyes szám harmadik személyben van: is, was, will be. - a kiemelt alanyt és a tárgyat a who (which), a kiemelt határozókat a that (hogy) köti össze. - ha a kiemelt alany személyes névmás, akkor azt tárgyesetbe tesszük. Pl.: Who has broken this window? - Ki törte be ezt az ablakot? It was not me. (It wasn't me.) - Nem én voltam! 2. A birtokos névmás: melléknévi, vagy jelzői alakjában mindig főnévvel együtt használjuk. Pl.: This is my book. - Ez az én könyvem. A főnévi, vagy önálló birtokos névmás mindig magában áll, és lehet a mondat alanya, tárgya, határozója. Pl.: This book is mine. - Ez a könyv az enyém. He went his way, and I went mine. - Ment a maga útján, én is a magamén. Yesterday a friend of mine came to see me. - Tegnap meglátogatott az egyik barátom. A birtokviszony nyomósítására szolgál az own (saját) szócska. Csak jelzői birtokos névmással állhat. Pl.: This is my own house. - Ez az én saját házam. This car is my own. - Ez a kocsi a saját tulajdonom (sajátom). I have got a flat of my own. - Van (egy) saját lakásom. I am on my own today. - Ma a magam ura vagyok. (Ma teljesen egyedül vagyok.) Visszaható és nyomósító névmás Személy Egyes szám Többes szám 1. myself - magam(at) ourselves - magunk(at) 2. yourself - magad(at) yourselves - magatok(at) 3. himself herself - maga, magát itself themselves - maguk(at) A visszaható névmás használata az angolban nem olyan széleskörű, mint a magyarban. Pl.: az I wash myself - megmosakodom - helyett elegendő az I wash. A visszaható névmás helyett megteszi a személyes névmás is, ha ezzel nem okozunk félreértést. Pl.: When you come, please, bring your friend with you. - Ha jössz, kérlek hozd magaddal a barátodat is! De: He cut himself. - Megvágta magát. He is sitting by himself so much. - Sokat üldögél magában. She bought herself a new dress. - Vett magának egy új ruhát. You don't need to excuse yourself. - Nem kell mentegetőznöd. A nyomatékosító névmás az alany kiemelésére szolgál. A visszaható névmáson általában nincs mondathangsúly, a nyomósító névmáson mindig van. Pl.: She bought the dress herself. - ő maga vette meg az új ruhát. I did it myself. - Én magam csináltam. You said it yourself. - Te magad mondtad. A kölcsönös névmás A kölcsönös névmáshoz két névmás tartozik: az each other és a one another: Mindkét szó egymást jelent, az each other rendszerint két személyre vonatkozik, a one another több személyre. Ezt a megkülönböztetést azonban az élő nyelv nem veszi olyan szigorúan

15 Pl.: They love each other. - Szeretik egymást. They help each other. / They help one another. - Segítenek egymásnak. Mutató névmások Közelre mutató Távolra mutató Egyes szám this - ez that - az Többes szám these - az those - azok További mutató névmások: such - ilyen, olyan; the same - ugyanaz. A mutató névmást használhatjuk önállóan és melléknévként. Pl.: This park is much more beautiful than that in our neighbourhood. - Ez a park sokkal szebb, mint az, amelyik a szomszédságunkban van. This is very interesting. - Ez nagyon érdekes. That's why I didn't come. - Emiatt nem jöttem. That's all right. - Rendben van. The English coast is rich in natural harbours, such as Plymouth, Dover, Portsmouth etc. - Anglia partvidéke gazdag természetes kikötőkben, mint például Plymouth, Dover, Portsmouth stb. I saw the same shoes in another shop. - Ugyanolyan cipőt láttam egy másik boltban. Kérdő névmások A kérdő névmásoknak nincs külön alakjuk egyes és többes számban, alakra és ragozásra megegyeznek a vonatkozó névmással. A who csak személyre kérdez és csak főnévként használható. Pl.: Who is this gearl? - Ki ez a lány? Who are, these girls? - Kik ezek a lányok? A whom alak ritkábban használatos. Pl.: Whom did you see there? - Kit láttál ott? Helyette gyakran így tesszük fel a kérdést: Who did you see there? A what általános értelemben kérdez, tekintet nélkül arra, hogy személyről vagy tárgyról van szó, tárgyakra viszont mindig csak what-tal kérdezhetünk. Pl.: What do you say? - Mit mondasz? What a nice day! - Milyen szép nap! What lovely sweaters! - Milyen klassz pulóverek! On what day did you come? - Melyik napon érkeztél? A magyar milyen szót angolra többféleképpen is lefordíthatjuk. Ha jelzőre kérdezünk, kérdezhetünk a what kind of (Milyen fajta?), vagy pedig a what sort of ( Milyen féle?) kifejezésekkel. Pl.: What kind of animal is this? - Milyen állat ez? What sort of people are they? - Milyen emberek ezek? Ha egy tulajdonság mértékét akarjuk megkérdezni, nem a what-ot, hanem a how-t használjuk. Pl.: How old is your father? - Milyen idős az apád? (Hány éves?) How far is the railway station? - Milyen messze van a pályaudvar? Ha magára a melléknévi állítmányra kérdezünk, a what...like? kifejezést használjuk. Pl.: What is the weather like today? - Milyen az idő ma? What is he like? - Milyen ember ő? (Hogy néz ki?) Helyette kérdezhetünk azonban a how-val is. Pl.: How is the weather in England? - Milyen az idő Angliában? A which kiválasztó jelentésű. Több személy vagy dolog közül egyre, vagy többre vonatkozik. Pl.: Which animal is larger, the rhinoceros, or the elephant? - Melyik állat nagyobb, az orrszarvú, vagy az elefánt? Which is your hat? - Melyik a te kalapod?

16 "The Superego is that part of the personality which is soluble in alcohol." (Prof: Harold Lasswell, amerikai közgazdász) "A felettes én a személyiség alkoholban oldódó része." A határozókra elöljárószóval és whom-mal kérdezünk. Ha az előljárószó megelőzi a kérdő névmást, a who-ból whom lesz. Pl.: About whom did he speak? - Kiről beszélt? To whom did you give the money? - Kinek adtad a pénzt? Ha viszont az előljárószót a kérdő mondat végére tesszük, a mondat elején who szerepel. Pl.: Who were you at the theatre with? - Kivel voltál színházban? Who did you talk to? - Kivel beszélgettél? A whose kérdő névmás a birtokosra kérdez. Pl.: Whose book is this? - Kié ez a könyv? [Kinek a könyve ez?) Whose ideas are these? - Kinek a gondolatai ezek? A vonatkozó névmás Alanyeset who - aki which - amely what - ami that - ami Tárgyeset whom - akit which - amelyet what - amit that - amit Birtokos eset whose - akié of which - amelynek a... of what - aminek a... - Részes eset to whom - akinek to which - amelynek to what - aminek - A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Ha erre ügyelünk, akkor nem alkotunk olyan képtelen, s egyben nagy derültségre okot adó mondatot, mint például a következő: He put the hat on his head which he got from his wife. - A kalapot feltette a fejére, amelyet a feleségétől kapott. (Nyilvánvaló, hogy nem a fejét, hanem a kalapját kapta az illető úr a feleségétől!) Tehát ez a mondat helyesen így hangzik: He put on his head the hat which he got from his wife. - Feltette fejére azt a kalapot, amelyet a feleségétől kapott. A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdő névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik. A vonatkozó névmások esetében a who(m) személyekre, a which dolgokra vonatkozik. A whom helyett, mint már említettem, gyakran áll who. Pl.: Those whom we saw yesterday, are the new neighbours. - Azok, akiket tegnap láttunk, az új szomszédok. This is the man whose son I love. - Ez az az ember, akinek a fiát szeretem. This is the house that father built. - Ez az a ház, amit apa épített. Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül. Pl.: Is that the house which you live in.? - Ebben a házban laksz? (Ez az a ház, amelyben laksz?) Where is the book that you talked to me about? - Hol az a könyved, amiről beszéltél? Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy - a magyarral ellentétben - nem teszünk vesszőt a mellékmondat és a főmondat közé. A that értelme szűkítő, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who, vagy a which helyett. Pl.: From my friend that is in London I got a long better. - Attól a barátomtól, aki Londonban van, kaptam egy hosszú levelet. (Helyesebb így: A Londonban tartózkodó barátomtól kaptam egy hosszú levelet.) Ezt mondhatom that-el, mert több barátom is lehet, de csak az egyik van most Londonban. Nem mondhatom viszont a következőt: Pl.: From my mother that is in London I got a long letter. A szűkítő értelmű that használata itt azt jelentené, hogy több anyám is van. Itt tehát a who-t kell használnunk

17 - Fom my mother who is in London I got a long letter. Ilyen esetben a magyar fordításban inkább kerüljük az alárendelő mondatot. Helyesebb, ha így fordítjuk: - Anyám Londonban van, és kaptam tőle egy hosszú levelet. A határozatlan névmás A határozatlan névmások többnyire határozatlan mennyiséget fejeznek ki, vagy meghatározatlan személyre, illetve dologra utalnak. A one(s), no, some, every, each, much, many, several, little, few, other(s), all, either, neither, only, else határozatlan névmások egyszerűek. Ezekből képezzük az összetetteket, a -body, -thing, -one szavak hozzátoldásával: somebody, anybody, something stb. One Jelentése: valaki, bárki, az ember. Különösen közmondásokban, általános igazságot kifejező mondásokban használjuk mint általános alanyt. Pl.: One cannot know. - Az ember nem tudhatja. It is one's duty. - Az embernek kötelessége. One should take care af one's health. - Az embernek törődnie kellene az egészségével. Gyakran megszámlálható főnevet helyettesítünk a one-nal. Pl.: I have a red pencil and a black one. - Van egy piros és egy fekete ceruzám. (Lásd még az Alanynál!) No, none, nobody, no one, nothing A fenti névmások tagadó névmások. A no olyan tagadószó, amellyel egyaránt tagadhatunk főnevet és egész mondatrészt. Pl.: There is no water in the glass. - Nincs víz a pohárban. I have no ticket. (Vagy: I haven't any tickets.) - Nincs jegyem. No smoking. - Nem dohányzó. Have you got any trees in the garden No, we have none. - Van fa a kertetekben? Nincs. Vigyázz! Ha tagadó névmást használsz a mondatban, akkor az állítmányt nem tagadhatod! Pl.: No one of them has come back yet. - Senki sem jött még vissza közülük. We saw nobody there. (Vagy: We didn't see anybody there.) - Senkit sem láttunk ott. There is nothing in the box. - Semmi sincs a dobozban. Some, someone, somebody, something, any, anyone, anybody, anything A some, any, és ezek összetételei általában ismeretlen, határozatlan személyt, dolgot vagy mennyiséget jelölnek. A some többnyire állító mondatokban szerepel, jelentése - egyes számú megszámlálható főnév előtt: valamilyen, valamiféle. Pl.: He gave me some book. - Valamiféle könyvet adott nekem. - egyes számú megszámlálhatatlan és többes számú megszámlálható főnév előtt: egy kevés, néhány, valamennyi. Pl.: Give me some time. - Adj egy kis időt. He gave me some books. - Adott néhány könyvet. A some tagadó mondatban sohasem szerepelhet, de kérdő mondatban használhatjuk, ha igenlő választ várunk. Pl.: Can I have some cake? - Vehetek egy kis sütit? Would you have some more coffee? - Kérsz még egy kis kávét? Have you some money for me? - Van egy kis pénzed a számomra? (Azt tudom, hogy van pénze, csak azt nem, hogy ad-e.)

18 Ha a válasz nem biztos, hogy igenlő lesz, akkor használjuk az any-t. Pl.: Is there any water in the glass? - Van víz a pohárban? Az any leggyakrabban - kérdő és tagadó kijelentő mondatokban szerepel. Pl.: I didn't see any of them. - Egyiküket sem láttam. Have you got any money? - Van pénzed? (Azt sem tudom, hogy van-e egyáltalán pénze.) - az any kijelentő és felszólító mondatban csak akkor szerepelhet, ha jelentése bármelyik, valamelyik stb. Pl.: Take any book you like. - Vidd, bármelyik könyvet, amelyiket csak akarod. Come at any time. - Gyere bármikor. A someone (somebody) jelentése: valaki. Csak személy helyett állhat a mondatban. Pl.: Someone asked me about you. - Valaki kérdezett rólad. A something, anything, nothing összetett névmásokra is hasonló szabályok vonatkoznak, vagyis kijelentő mondatban általában something, kérdő mondatban something vagy anything, tagadó mondatban anything vagy nothing szerepel. Pl.: There is somebody in the wardrobe. - Valaki van a szekrényben. Can I do anything for you? - Tehetek valamit önért? There is nothing here. - Semmi sincs itt. Much, many, a lot of, several, few, little, plenty of A much és many jelentése egyaránt: sok. A much megszámlálhatatlan, ezért egyes számban, a many megszámlálható, ezért többes számban álló főnév mellett használjuk. A much ellentéte: little - kevés, a many ellentéte: few - kevés, néhány. Pl.: Cats drink much milk. - A maeskák suk tejet isznak. This fat woman must eat much bread. - Ez a kövér nő biztos sok kenyeret eszik. My father had much work all his life. - Apámnak egész életében sok munkája volt. She won much money in the lottery. - Sok pénzt nyert a lottón. I have very little time. - Nagyon kevés időm van. Have you got many friends? - Sok barátod van? Did he make many mistakes? - Sok hibát követett el? He has few friends. - Kevés barátja van. A much, little stb. főnévként is előfordulhatnak. Pl.: I have much to do. - Sok dolgom van. I eat very little for breakfast. - Nagyon keveset eszem reggelire. Vigyázz! Mint már említettem, az a határozatlan névelő megváltoztatja a few és a little jelentését. Pl.: I have a little time. - Van egy kis időm. He has a few friends. - Van néhány barátja. A much és many névmásokat többnyire tagadó és kérdő mondatokban használjuk. Ha azonban valamilyen módosító szó áll a sok előtt, akkor kijelentő mondatban is a much illetve a many áll. Pl.:You make too many mistakes. - Túl sok hibát csinálsz. Ha kijelentő mondatban akarjuk azt mondani, hogy sok, akkor használjuk inkább a következő kifejezéseket: a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a large number of. Pl.: There is a lot of truth in what he says. - Sok igazság van abban, amit mond. A great deal of diamond is found in South Africa. - Nagy mennyiségű gyémántot találtak Dél-Afrikában: We have plenty of time. - Rengeteg időnk van. A much, many, little fokozható névmások, de fokozásuk rendhagyó. A few viszont szabályosan fokozható (Lásd a melléknévfokozásnál!) Pl.: Honey catches more flies, than vinegar. - Mézzel több legyet foghatsz, mint ecettel. Most men lose their cool judgement, when they are most in need of it. - A legtöbb ember akkor veszíti el a józan eszét, amikor leginkább szüksége lenne rá

19 A several jelentése: több, számos (több a few-nál, kevesebb a many-nél). Utána a főnév mindig többes számban áll. Pl.: He has several pictures. - Számos festménye van. All, every, each, whole Az all, every és az each jelentése: mind, minden, összes, egész. A különbség köztük az, hogy az all egyes személyek vagy dolgok összességét jelenti úgy, hogy közben az egyes részekre nem gondol. Az every is az összességet jelenti, de egyenként gondol a részekre. Az each jelentésében szintén az egyes részek vannak előtérben. Az all egyik jelentése: minden, az egész. Pl.: I was working all day. - Egész nap dolgoztam. All the way home I was thinking about... - Egész úton hazafelé, azon gondolkodám... I know all about you. - Mindent tudok rólad. Az all másik jelentése: összes, valamiből az összes. Pl.: All books you lent me were interesting. - Az összes könyv érdekes volt, amit kölcsönadtál. I have lost all my money on poker. - Az összes pénzem elvesztettem pókeren. A whole jelentése: egész. Az osztatlan egészet jelöli. Pl.: the whole of England - egész Anglia (az egész angol föld) De: all England - egész Anglia (Anglia összes lakosa) I have read the whole book. - Az egész könyvet elolvastam. Az every és az each jelentése: minden, mindegyik. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használjuk őket, s utánuk a főnév egyes számban áll. Pl.: I looked at every animal in Zoo. - Minden állatot megnéztem az állatkertben. "England expects that every man this day will do his duty." - "Anglia elvárja, hogy ezekben a napokban minden ember tegye a kötelességét." (Nelson) Összetételei: everybody, everyone - mindenki, everything - minden. Pl.: Everyone knows him and he knows everybody. - Mindenki ismeri őt, és ő is ismer mindenkit. Money is everything to him. - Mindene a pénz. Both, either, neither A both jelentése: mindkettő, az either-é bármelyik a kettő közül, a neither-é egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév előtt használjuk őket. A both után a főnév mindig többes számban áll. Pl.: He found both his gloves. - Mindkét kesztyűjét megtalálta. Both the prisoners were sent to the Tower. - Mindkét rabot a Tower-ba vitték. I love you both. - Mindkettőtöket szeretlek. Ha az either közvetlenül a főnév előtt áll, akkor a főnév egyes számba kerül. Ha azonban a főnév és az either között az of the áll, akkor a főnevet többes számba tesszük. Pl. Take either side of the river. - A folyó bármelyik partján választhatod. You can choose either of them. - Bármelyiket választhatod. I don't believe either of them. - Egyikőjüknek sem hiszek. A neither az either ellentéte, tehát rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Pl.: Neither boy was hurt. - Egyik fiú sem sérült meg. Neither of us is right. - Egyikünknek sincs igaza. Neither book is satisfactory. - Egyik könyv sem megfelelő. He gave me two pens, but neither is very good. - Adott nekem két tollat, de egyik se túl jó. Other, another Az other jelentése: másik, többi. Utána a főnév állhat egyes és többes számban is

20 Pl.: Where is the other chair? - Hol a másik szék? Where are the other chairs? - Hol a többi szék? Some men do this, other men that. - Egyesek ezt csinálják, mások azt. Other days other ways. - Más idők, más emberek. (Más napok, más utak.) Three girls stayed there, the others went away. - Három lány ott maradt, a többi elment. Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll. Pl.: May I offer you another cup of tea? - Megkínálhatom még egy csésze teával? He speaks one thing and means another. - Mást gondol, mint amit kimond. Else Az else a who, what kérdő, valamint a nobody, no one, nothing, anybody, any one, anything, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything határozatlan névmásokkal jár együtt, jelentése: más. Pl.: Who else is coming? - Ki más jön még? She thought of nobody else but him. - Senki másra nem tudott gondolni, csak őrá. Mint névmás, felveheti a ragos birtokos eset 's ragját. Pl.: It is somebody else's umbrella. - Ez másnak az ernyője. vagy: The umbrella is sombody's else Az ige Az ige cselekvést történést vagy létezést fejez ki. Az angol nyelvben vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, amelyek - mint nevük is mutatja - csak főigékkel együtt állhatnak. Az igeragozásban megkülönböztetünk egyszerű és összetett igealakot, vagy igeidőt. Az egyszerű igealakhoz, vagy igeidőhöz mindössze kettő tartozik: a kijelentő mód, cselekvő igeragozás jelen ideje (Present Tense), és a kijelentő mód, cselekvő igeragozás múlt ideje (Past Tense). Pl.: I work. - Dolgozom. I worked. - Dolgoztam. A többi igeidő segédigéből és főigéből álló összetett igeidő. Pl.: He has gone. - Elment. A tulajdonképpeni segédigék: to be (lenni), to have (birtokolni) A módbeli segédigék az összetett igealakban a főigék jelentését módosítják. Ezek a következők: can (tud, -hat, -het), may (szabad, -hat, -het) must (kell) shall (fog, lesz) will (fog, lesz), ought to (kell), need [szükséges) dare (mer), used to (szokott), valamint a to do (tenni, csinálni), ha kérdezünk vagy tagadunk vele. (Lásd.: Módbeli segédigék!) Az egyszerű és az összetett igealakoknak összesen csak háromféle végződése, ragja lehet: -(e)s, -ing, -[e)d; A segédigék nagy részének semmilyen végződése nincs. Aszerint, hogy az ige -(e)d-vel képezi a múlt idejét, vagy sem beszélünk szabályos igékről, illetve rendhagyó igékről. Arról, hogy egy ige szabályos-e vagy rendhagyó, a szótárból kaphatunk felvilágosítást. Az angol igéknek három fő szótári alakjuk van. Ezekből az összes többi alak megalkotható. (A szabályos igéknél elég, ha az első alakot tudjuk, a rendhagyó igéknél sajnos meg kell tanulni a második és a harmadik szótári alakot is.) A három fő szótári alak a következő: l. Present Infinitive (jelen idejű főnévi igenév) 2. Past Tense (kijelentő mód cselekvő igeragozás múlt idő) 3. Past Participle (múlt idejű melléknévi igenév). Tehát egy szabályos ige szótári alakja a kővetkező: Pl.: play, played, played - játszik - játszott - játszva close, closed, closed - zár - zárt - zárva wait, waited, waited - vár - várt - várva. Rendhagyó igék

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van.

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTELMŰ, KIJELÖLŐ JELZŐI MELLÉKMONDAT (Defining Relative Clause) MIKOR HASZNÁLJUK? A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

SORSZÁMNEVEK. Mivel a dátumban szereplő nap kimondásakor sorszámnevet használunk, meg kell ismerkednünk a sorszámnevekkel.

SORSZÁMNEVEK. Mivel a dátumban szereplő nap kimondásakor sorszámnevet használunk, meg kell ismerkednünk a sorszámnevekkel. SORSZÁMNEVEK Mivel a dátumban szereplő nap kimondásakor sorszámnevet használunk, meg kell ismerkednünk a sorszámnevekkel. ELSŐ = FIRST /fɜ:st/ MÁSODIK = SECOND /'sekənd/ HARMADIK = THIRD /θɜ:d/ Bármikor,

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK Mit értünk szószerkezetek alatt? SZÓSZERKEZETEK Szószerkezetek alatt a szavak különböző nyelvtani struktúrákban, viszonyokban való összekapcsolását értjük. A szószerkezetek nem mondatok (azaz írásban,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus

FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus formában tilos. Minden visszaélés polgári keresetet von maga

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

ANGOL KÖZÉPFOKÚ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ ANYAG

ANGOL KÖZÉPFOKÚ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ ANYAG ANGOL KÖZÉPFOKÚ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ ANYAG Tartalom NYELVTAN I...10 ALAKTAN (Szófajok)...10 A névelő...10 A főnév...13 A főnév neme...13 A főnév ragozása...14 A fönév többes száma...17

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása. Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8.

How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása. Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8. How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8.cd A how kérdőszóval és egy melléknévvel valaminek a méretére

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN

ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN SZÁMNEVEK TİSZÁMNEVEK Nullától l tízig ZERO vagy: nought fıképp tizedes törtekben, vagy: nil sporteredményekben, vagy: oh hétköznapi beszédben, pl telefonszám megadásakor ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

HATÁROZATLAN SZÁMNEVEK

HATÁROZATLAN SZÁMNEVEK HATÁROZATLAN SZÁMNEVEK SOME A SOME-ot legtöbbször kijelentő, állító (azaz nem kérdő és nem tagadó) mondatban használjuk. Megszámlálható főnév mellett: az utána álló főnév többes számú jelentése: néhány

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew We add s after a name or a noun to show possession( s

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános megjegyzések: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. pl. Ha látom, beszélek vele. If I see

Részletesebben

Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig

Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig Copyright 1993 Bartók Zoltán Kiadó: ADAMO BOOKS KFT. http://adamobooks.com Felelős kiadó: ADAMO BOOKS KFT. ügyvezetője Copyright ADAMO BOOKS

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN?

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? Lecke (Kezdő 1. / 5.) MELLÉKNEVEK Eddig egyszerű főnevekkel foglalkoztunk. Eljött az ideje, hogy a figyelmünket egy kicsit másra helyezzük; egyszerű melléknevekre. Ezeket a szavakat

Részletesebben

Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés

Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés Forming Comparative and Superlative Adjectives ú és felsőfokú melléknévképzés One-syllable adjectives Egy szótagos melléknevek Form the comparative and superlative forms of a one-syllable adjective by

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés.

E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés. E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi a tudást, az általam

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve.

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. NT-56473 Sebők Judit: English for You 2 Tanmenetjavaslat Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. A készségfejlesztéshez,

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be HASZNÁLATA A) Ha a létezés tényét (VAN valami) akarjuk hangsúlyozni pl. VAN légy a levesben. = There is a fly in the soup. / A létezést

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek

Túlélő angol kezdőknek Túlélő angol kezdőknek 10. lecke Ruhák (Fordítás - Megoldás) 1. a. We are writing letters. Leveleket írunk. (most) b. We write letters. (every day) Leveleket szoktunk írni. 2. a. I am wearing a blue T-shirt.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK SOME Az előzőekben megtanultuk, hogy a SOME határozatlan számnevet (= néhány, egy kis) hogyan kell használnunk. De másképpen, más jelentésben is használhatjuk: = valamiféle

Részletesebben