Ézs 32,1-8 Krisztus uralma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 32,1-8 Krisztus uralma"

Átírás

1 Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben; Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön. És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek; A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek. Mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Bevezetés Ez a felolvasott nyolc vers egy prófécia a Messiás királyságról, az Úr Jézus Krisztusnak az ezeréves királyságáról. Erről is szólnék most, de arról is, hogy szellemi értelemben ezek beteljesedtek azoknak az életében, akik mint Isten gyermekei, az Úr Jézus Krisztus uralma, vezetése alatt élnek. Először a próféciai részéről szólnék ennek az Igének, tehát az ezeréves királyságról. A királyságról általában A bűneset óta az emberiség az ördögnek az uralma alá került. Akármilyen rendszer váltotta is egymást, akármilyen államforma volt is életben, a csúcson e világ fejedelme volt. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy végeredményben Isten akaratából van így, Isten engedte meg, Ő ezt az egészet a kezében tartja. Megengedte az ördögnek, hogy e világnak a fejedelme legyen, aki kiépítette a maga rendszerét, hogy lássák az emberek, hogy mit tud az ördög elérni. Az emberiség mindig abban bízott, hogy majd ha változik a helyzete, ha valami változás jön, mondjuk egy rendszerváltozás, akkor megoldódnak a problémái. Mi, öregebbek már megéltünk, én mondjuk kettőt, a még idősebbek hármat is. Az egész történelem arról beszél, hogy igazán semmilyen rendszer nem változott, a sátáni rendszer maradt, akárminek is nevezik. Végeredményben ugyanaz e világnak a fejedelme. Az igazi változást az hozza majd el, amikor az Úr Jézus Krisztus megkötözi a Sátánt, és ezen a földön Ő lesz a király. Egyes próféciák szerint Dávid által, más próféciák szerint közvetlenül, de végeredményben az Úr Jézus lesz a király. Szeretném idetenni még azt, hogy az ezeréves királyság nem szimbolikus valami. Nem egy képes beszéd, hanem valóságosan meglevő rend lesz ezen a földön. Olyan, amiről Dániel próféta is beszél, amikor azt a bizonyos arany állóképet egy kő, amely kéz érintése nélkül szakad le, letöri, és porrá zúzza, és utána azt elviszi a szél. Így tesz az Úr Jézus Krisztus, amikor majd megjelenik dicsőségben, és az összes eddigi birodalmat, rendszert, kormányzatot, mindent, mert mindegyik sátáni volt, mindegyik egy bálványképnek a része volt, mindazt összezúzza, mindazt elhordja a szél, és az a kő betölti az egész földet, nagy heggyé lesz, ilyen lesz az Úr Jézus Krisztusnak az uralma is ezen a földön. Az igazságos uralom Nézzük meg, hogy a felolvasott Ige alapján milyen lesz ez az Ő királysága. Azt olvastuk az 1. versben, hogy igazságosan uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben.

2 Az első, ami feltűnt nekem, hogy az igazságot hangsúlyozza az Ige, nem a kegyelmet. Most a nagy kegyelem korszakában élünk. A mostani nagy kegyelem arra szolgál, hogy Isten kimentse az embereket egyenként a Sátánnak a fogsága alól. Hogy ez a nagy kegyelem arra indítsa az emberiséget, hogy fogadják el Istennek a kegyelmét, nagy szeretetét. Fogadják el az Ő lenyúló kezét, amelyik kimenti, kiragadja az embert ebből a gonosz, sátáni rendszerből. Azt olvassuk például: Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? (Róm 2,4). Sajnos, sok ember nem akarja ezt tudni, csak az Istennek ezt a nagy kegyelmét és jóságát, és ezzel visszaélnek. Szaporítják a bűnt. Nem megtérni akarnak, hanem azt gondolják sokszor a szívükben, hogy nincs is Isten, hagy bennünket úgy élni, ahogy akarunk. Ennek az lesz a vége, hogy haragot gyűjt az ember magának a haragnak, és az Isten igazságos ítéletének a napjára (Róm 2,5). Ez a harag ideje már a nagy nyomorúság idején az antikrisztusi korban is rászakad az emberiségre. Végeredményben majd a nagy fehér királyi szék előtt kell erről számot adni. Ettől függetlenül, hogy itt nem a kegyelmet, hanem az igazságot hangsúlyozza az Ige, az Úr Jézus Krisztus ezeréves királyságában is lesz kegyelem és irgalom, és ott lesz Istennek a szeretete is. Hiszen ezt olvastuk, hogy olyan lesz mindegyik, mint rejtek a szél ellen, mint oltalom a zivatar ellen, mint patakok a száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön (2. vers). Ez Istennek a szeretete, kegyelme az emberek felé. Még azt olvastuk, hogy az Úr Jézus, a király is igazságosan uralkodik, de a vezérei is törvényesen (1. vers). Kik lesznek az Úr Jézus Krisztusnak a vezérei? Több ilyen próféciáról olvashatunk, hogy kik lesznek ezek. Például az előbb említettem Dávidot. Szó van az Igében arról, hogy az ószövetségi szentek, pátriárkák is feltámadnak az ezeréves királyságra. Az Újszövetségben is van erről szó. Azt mondja az Úr Jézus a 12 apostolnak, hogy majd az újjászületéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe (ez az ezeréves királyság), akkor ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek Izráel tizenkét nemzetségét. Olvasunk például arról, hogy kik lesznek még az Úr Jézus Krisztusnak a vezérei, akik által kormányoz: És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig (Jel 20,4-6). Tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus visszajön dicsőségben, a Krisztus Teste, a Gyülekezet is visszajön. Nekünk nem ilyen feladatunk lesz, nem a földi királyságnak a kormányzása. Akikről most olvastunk, ők uralkodnak Vele, és kormányozzák a földet. Úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus elgondolta, igazságban. Azért is olvastam fel ezeket, hogy kik lesznek az Ő vezérei, mert ezek a földi életükben, ezek a szentek, bizonyították, hogy hűségesek a királyhoz. Ebben a földi életben mértékletesen, igazán és szentül éltek. Tudják, mit jelent szenvedni, tudják, mit jelent az igazságtalanság, tudják, mit jelent a kegyelem. Ő vele közösségben éltek, és úgy is fogják kormányozni Krisztussal együtt ezt a földet. Még egy Igét szeretnék idetenni, hogy az ezeréves királyságban mennyire az igazság lesz a fontos. A Zsidókhoz írt levélben egy idézet van: Ámde a Fiúról így: [szól a Fiúról, tehát Krisztusról] A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett (Usid 1,8-9). A királyokat is felkenték az ószövetségben olajjal, az Úr Jézus Krisztus is felkent, ilyen értelemben is, mint király. Azt mondja: azért, mert szereted az igazságot. Azért, mert a te országodnak, a te királyságodnak az alapja, a pálcája, az igazgatási elve, rossz szó ez, az igazság lesz, ahogy itt

3 olvastuk: ímé, igazság szerint uralkodik a király (1. vers). A fejedelmek fők lesznek az ítélettételben, vagy pedig a törvényességben, a másik fordítás szerint. Az elmúlt hatezer évben, ebben a sátáni rendszerben, most is ez hiányzik, az igazság. Van helyette igazságtalanság, törvénytelenség, hazugság, sokféle gonoszság, és ezért nem is maradhat fenn örökké. Az marad fenn örökké, amit olvastunk: a te országod örökkön örökké, mert annak az alapja az igazság. Az a királyi pálca. A sátáni uralom Mi van ma a világban, aminek a Sátán a fejedelme? Hát ezt nem kell nagyon ecsetelni, nem is akarok én ebbe mélyen belemenni. Elolvasom még egyszer azt, amit itt az Igében olvastunk, egy-egy mondatot, vagy egy-egy szót fűznék hozzá. Ma is sokat beszélnek és beszéltek végig a történelemben az igazságról. Csak egészen mást értettek alatta, mint ami valóban az igazság. Az uralkodók, a vezérek igazsága, és a bűnben élő minden embernek az igazsága ez volt, hogy hogy járok én jól, hogy lesz nekem mindenből több, minél jobb. Az volt az igazság, hogy először én, másodszor is én, harmadszor is én. Aztán a családom, aztán a rokonaim, aztán a barátaim, aztán, ha még marad, akkor jöhet más is, de csak ha meghajlik előttem. És a törvényeket ennek megfelelően hozták. Ez az emberi vagy sátáni igazság. Ahogy olvastuk, ebben az elmúlt hatezer év sátáni rendszerében az volt, hogy a vezetők nem voltak oltalom, a rejtekhely a szél ellen (2. vers), hanem inkább ők zúdítottak vihart, szelet azokra, akiket védeniük kellett volna, az emberekre, a népekre. Nem volt oltalom a zivatar ellen, ahová el lehetett volna bújni, hanem inkább ők hoztak vérzivataros időket, mert hiszen a Sátán emberölő volt kezdettől fogva. Nem voltak olyanok, mint a patak a száraz vidéken, hiszen a száraz földön, ahol valamit kellett volna adni a rábízottaknak, nem tudtak mit adni. Igazi vizük nem volt. Volt, valami külső enyhülés, amit adhattak volna, de azt is inkább elvették az emberektől. Felüdülés helyett éppen terheket és nyomorúságot raktak nagyon gyakran az emberekre. Meg az emberek egymásra is. Ilyen a Sátán. Azt olvastuk, hogy És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek (3. vers). A sátáni gondolkozás olyan, hogy a szemek és a fülek zárva vannak elsősorban Isten felé, és Isten Igéje felé. És éppen ezért zárva voltak az emberek nyögése és kiáltása felé is. Nem látták meg, nem hallották meg azt, amit meg kellett volna hallani. De nagyon meglátták, és nagyon meghallották azt, ami az ő saját javukat szolgálja. Ami a bűn, azt meghallották. Jellemző erre a sátáni rendszerre az, amit olvastunk, a bolondot ott majd nem nevezik többé nemesnek, de most, és az emberiség történelmében nagyon-nagyon sokszor nemesnek nevezték a bolondot, és tisztességesnek nevezték a gazembert. Ez biztos, hogy így volt, és ez sátáni dolog. Aztán azt is olvastuk, hogy Mert a bolond csak bolondot beszél, az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye (6. vers). Bizony, volt sok beszéd, sok bolond beszéd, sok álnokságot forraló szív, sok elvetemült eljárás. Amikor éhezni hagyták az éhezőket, megfosztották italuktól a szomjazókat. Elsősorban nem is arra gondolok, hogy a külső, fizikai kenyeret és vizet. Ilyen is sokszor volt. A Sátán mindenféleképpen el akarta zárni az emberektől az igazi kenyeret, az élet kenyerét és az életnek a vizét. Minden más hiábavalóságokkal tömte az embereket. Csak azt nem adta, ami az igazán fontos és nagyon lényeges lett volna: Istent, Isten Igéjét. Ilyen a sátáni rend, a Jézus Krisztus nélküli élet. A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is (7. vers). Az új fordításban úgy olvastuk, hogy gazember, aki galádságot tervezett, volt elég. Rengeteg hazugság, mert a Sátán a hazugságnak az atyja. Megrontották, üldözték, kifosztották az alázatost és a szegényt, még akkor is, hogyha igaza volt. És igen kevés volt a nemes lelkű, a 8. vers szerint. Nemes lelkű, aki nemesen gondolkozik, és aki meg is marad abban. Főleg olyan, aki megmarad, mert nagy

4 ellenszélben kell megmaradni a jóban, a nemes gondolkozásban. Ezek a kevesek, akik voltak, minden korban, ezek Istennek a gyermekei voltak. Ők voltak a só, és ők voltak a világosság ebben a sötét, sátáni rendszerben. Ők voltak, akik feltartóztatták a teljes romlást. Mint ahogy a só feltartóztatja, tartósítja azt, amibe beleteszik. Vagy ízt ad egyáltalán az életnek. Ilyenek voltak Istennek a gyermekei. A világi emberek is mondják, sokan látják most már, hogy ebben a világban elsősorban morális válság van. Erkölcsi válság. A fő baj nem a szegénység, nem a betegség, nem a sok munka, nem nyomorúságok, hanem az igazságtalanság, a törvénytelenség, az erkölcstelenség, és a bűnnek az eláradása. A többi baj és a nyomorúság ebből fakad: Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését [ ] Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig [ ] Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette, Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára (Róm ). Mint ahogy az ember bűne miatt jött be ebbe a világba az átok, a halál, a betegség, a szegénység, ugyanúgy az ember bűne miatt áradt el az a sok-sok rossz dolog, ami miatt nyög az egész föld. Vajúdik, és vár valamire. Várja, hogy megszabaduljon. Az ezeréves királyságban jön el először erre a földre az, amikor megszabadul mindettől, mert a Sátán meg lesz kötözve, és az Úr Jézus Krisztus igazságosan fog uralkodni. Ebből következik az, testvérek, amit nagyon jó nekünk hívő embereknek megjegyezni, hogy semmiféle jó szándékkal, semmiféle összefogással, semmiféle segítőkészséggel nem tudjuk megoldani ennek a nagy beteg világnak a baját. Volt már annyi jó szándék, annyi áldozatkészség, könny és vér, és a világ egyre romlottabb lett. Egyetlen megoldás, amit Isten Igéje is mond ennek a világnak a számára, amikor majd Jézus Krisztus lesz ennek a világnak, a földi királya, és megkötözi a Sátánt. Az egyes embereknek az életében nem kell várni az ezeréves királyságig. Egyes embereket már most ki tud ragadni Isten a sötétség hatalmából, és át tud helyezni az Ő szeretett Fiának az országába. Milyen lesz az Ő királysága? Azzal a krisztusi lelkülettel fognak vezetni az Ő általa odatett vezetők, hogy rejtek lesznek a szél ellen, oltalom lesznek a zivatar ellen, mint patakok lesznek a száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjazó földön (2. vers). Azzal a lelkülettel, amivel az Úr Jézus Krisztus: inkább engem érjen a szél, inkább engem érjen az eső, inkább engem érjen a tűző nap, ne a másik embert. Krisztusnak is ez volt a lelkülete. Inkább vállalta a halált, csak ne nekünk kelljen meghalni. Ez az Ő nagy irgalma és szeretete. Azt olvastuk: És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek (3. vers). A királyságban a szemek és a fülek nyitva lesznek, elsősorban Isten felé. Ezért látják és hallják azt, amit kell látni és hallani. Nem hunynak szemet egyetlen igazságtalanság vagy törvénytelenség felett sem. Meghallják a szegénynek a nyögését. Ahogy olvastuk: nemes lelkűek lesznek, krisztusi lelkületűek (8. vers). A király és a vezéreinek az élete és gondolkozása kihatással lesz mindenkinek a gondolkozására, életére és beszédére. Annál is inkább, mert ugyanerre az időre vonatkozik, hogy míglen kiöntetik ránk a lélek a magasból (Ézs 32,15). Ott lesz Istennek a Szelleme, és Istent megismerik az emberek. Hisz most is ez a legnagyobb baj, ez az óriási nagy baj, hogy az emberek nem ismerik, és nem is akarják ismerni Istent. Ebbe a nemes lelkületbe beletartozik az is, hogy addig is meggondolatlanok voltak, értelmesen gondolkoznak. A sátáni rendszerben az emberek gondolkozása teljesen össze van zavarodva. A megtérés éppen az, amikor a gondolkozásmódunk megváltozik. Azért van összezavarodva, azért nem tud értelmesen és bölcsen gondolkozni, mert az a rengeteg hazugság, az a rengeteg mocsok, ami van ebben a világban, és arra hallgat, és arra figyel az

5 ember, és nem is akarja tudni, hogy mi az igazság, teljesen, szinte átmossa az agyát, és ugyanolyan értelmetlenül gondolkozik, mint amilyen értelmetlenséget hallgat, és bevesz magába. De akkor értelmesen gondolkoznak, mert fülükbe fogadják, és szívükbe zárják Istennek az Igéjét és az Ő beszédeit. Még azt is olvastuk itt a 4. versben: dadogó nyelv világosan és folyékonyan beszél. Nem csak arra vonatkozik, hogy Jézus Krisztus meggyógyítja a némákat, és a dadogókat, hanem arra is, hogy az értelmetlen gondolkozás következménye az értelmetlen, nem világos beszéd. Hiszen a sátáni rendben a szavakkal, a beszéddel nagyon sokszor az igazságot igyekeznek eltakarni. És ezért nem világos a beszéd. És ott a királyságban nem nevezik többé a bolondot nemesnek, se a gazembert tisztességesnek. A beszéd azért is nem világos, mert ezt a sok gazemberséget és bolondságot nehéz megmagyarázni. Nehéz megmagyarázni, hogy a gazember hogyan is tisztességes. A világban ez megy. Ezt akarja az ördög a hazugsággal mindenféleképpen bemagyarázni, az embereknek. Amit olvastunk, hogy a bolond csak bolondságot beszél, hamisságot forral, istentelenséget cselekszik, csalárdak az eszközei, álnokságot tervel (6-7. vers), ilyet nem enged meg az Úr a királyságban. Nem lehet bolondságot beszélni ott. Nem lehet elvetemülten járni. Nem lehet tévelygést hirdetni az Úrról, nem lehet gazembernek lenni és galádságot tervezni. Ugyanis az igazságszolgáltatás hamar lesújt ott a bűnösre. Nem úgy, mint ma, amikor húzzák évekig a dolgot, és ott nem lesz színjáték az igazságszolgáltatás, hanem az igazságszolgáltatás kemény lesz és gyors, a bűnösnek meg kell halnia. A bűn zsoldja a halál. Az ítélet biztos lesz, nem lesz tévedés benne, mert az Úr Jézus Krisztus belelát az embernek a szívébe. Krisztus uralma az életünkben Most szeretnék rátérni ennek az Igének a szellemi beteljesedésére azoknak az életében, akik az Úr Jézus Krisztus vezetése és uralma alatt élnek. Ismét elmondom azt, hogy bár most az egész világ még a gonoszságban vesztegel, és a Sátán a fejedelme, de van egy kicsiny nyáj, amely már nem tartozik szellemben ehhez a világhoz. Már nincsen a Sátánnak az uralma alatt. Úgy, ahogy olvassuk, hogy hálát adván az Atyának, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt szeretett Fiának az országába (Kol 1,12-13). Ez valóság. Ennek következményei is vannak, látható jelei azoknak az életében, akik kiszabadultak a Sátánnak az uralma alól. Nincsenek már benne ebben a sötét, sátáni rendszerben. Nézzük meg, hogy miben látszik, mik a látható jelei, amikor valaki kiszabadult, és már Krisztushoz tartozik, már ebben az uralomban él, amit az Ézsaiás 32-ben olvastunk. Így van: igazságosan uralkodik a király, és a fejedelmek az ítélettételben fők lesznek (1. vers), vagy a másik fordítás szerint, ahogy olvastuk, törvényesen járnak el. A mi igazságunk maga az Úr Jézus Krisztus. Olvassuk, hogy Ő adatott nekünk igazságul, bölcsességül, szentségül, váltságul (1Kor 1,30). Az Úr Jézus maga mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Jézus Krisztus az igazsága ezeknek a megszabadultaknak. Éppen ezért ezek nem a maguk igazságát hangsúlyozzák, és nem a maguk igazságát akarják érvényesíteni. Hanem a Krisztus igazságát követni szeretetben. Ahogy meg van írva, hogy az igazságot követvén szeretetben. Az Úr Jézus beszél arról, hogy miért jött erre a világra. Pilátus megkérdezte: Király vagyé hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra (Jn 18,37). Igen, Isten gyermekei, akik az igazságból valók, Krisztusból valók, hallgatnak az Ő szavára. Mi az igazságból valók vagyunk. Az igazság Isten gyermekeinél nem lehet soha alku tárgya. Abból nem engedhetünk. Számunkra az igazság nem relatív, nem viszonylagos. Ebben a világban mindent viszonylagossá akarnak tenni, hogy nincs semmi abszolút, nincs semmi olyan mérce, ami mindig és mindörökké megáll. Minden

6 csak viszonylagos. A mi igazságunk abszolút, mert Jézus Krisztus az, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amit olvastunk, hogy mindegyik rejtek lesz a szél ellen, oltalom a zivatar ellen, a hívő ember életében ez is megvalósult az Úr Jézus Krisztusnak az uralma alatt. Nekünk elsősorban Ő a védelem minden szél, minden zivatar ellen. A napnak minden hősége ellen, most szellemi értelemben. Éppen ezért meg tudunk állni szelek és zivatarok között. Legyen ez a tanításnak akármi szele, legyen ez akármilyen gonosz szellemi áramlat, démonikus szellemi áramlat, meg tudunk állni, mert Ő rejtekünk nekünk, akiben el van rejtve az életünk. Az mondja az Úr Jézus, hogy senki ki nem ragadhat az Én kezemből, és az Én Atyámnak a kezéből. Ott vagyunk, Benne vagyunk elrejtve. Ez olyan védelem! Ő a kősziklánk a tűző nap ellen. Lehet akármilyen kietlen szellemi értelemben ez a földi élet, akármilyen kiaszott, akármennyire nincs itt eledel, és nincs víz, de nekünk van kősziklánk. Ebből a kősziklából víz fakad, ez a kőszikla árnyat ad. Van egy nagyon kedves ének, amit szoktunk néha énekelni, hogy mindenünk van nekünk a Krisztus Jézusban. Van kősziklánk, van árnyat adó felhőnk, van segítségünk, mindenünk van. Ez nekünk az Úr Jézus Krisztus. Az is igaz, hogy akik az övéi, másoknak, a gyengébbeknek, vagy akik még nem az övéi, ugyanezek lehetnek, ugyanezt képviselik. Mi is odaállhatunk, és ha mi a Krisztusban szilárdan megállunk a tanítás akármilyen szelében, vagy az élet akármilyen viharaiban, mert néznek bennünket, hogy állunk meg a viharokban. Hogyha zúg a lét viharja, és még a hős is tántorog, ha mások elvesztik a fejüket, ha mások siránkoznak, ha mások jajgatnak, ha mások már a halálukat kívánják, mert azt mondják, hogy itt vége mindennek. Ha egy hívő ember ugyanolyan bajban van, és megáll, akkor elgondolkoznak, és megkérdezik, hogy hogyan lehet ez? Hogy tudsz te megállni a zivatarban, az életnek a viharaiban? Akkor látják, hogy mi valami más országba tartozók vagyunk. Hogy tényleg kiszabadultunk innen. Tényleg van erőnk, mert Krisztus lett az erőnk. Van védelmünk, van ennivalónk, van italunk. Nem csak földi. Valami, ami erőt ad nekünk, hogy megálljunk a szellemi harcokban is. Akkor mi is vihetünk a szomjazó emberek elé vizet. Talán hozzánk is jöhetnek, mint a nagy napsütésben a kőszikla árnyékába. Hadd üdüljünk fel, hadd merítsünk mi is onnan, ahonnan te merítettél. Olvastunk azt is, hogy: És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek (3. vers). A hívő ember szeme és füle nyitva van Isten felé. Azt mondja, az Úr Jézusról szól ez a prófécia, hogy minden reggel felnyitogattad a fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Mi is kinyitjuk a fülünket, kinyitjuk a szívünket, hogy táplálkozzunk Isten Igéjéből, és a szemünket, hogy lássuk Őt. Ahogy a Korinthusi levélben olvassuk, hogy amikor Őt szemléljük, mi is ugyanarra átváltozunk. Krisztusi tulajdonságok lesznek egyre jobban mibennünk is. De nyitva van a szemünk és a fülünk, éppen azért, mert Isten felé nyitva van, az embertársaink felé is. Azok nyögésére és kiáltására is. Főleg ha valaki az örök életet keresi, Krisztust keresi, szabadulni akar a bűneiből, megkötözöttségeiből, vagy ebből a sátáni rendből Krisztushoz, akkor észrevesszük. Nyitva van a szemünk és a fülünk. A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól (4. vers). Más fordítás szerint, hogy értelmesen gondolkoznak. Igen, Isten gyermekei értelmesen gondolkoznak. Nem a világ szerint gondolkoznak értelmesen, hanem abszolút értelemben gondolkoznak értelmesen. Mert bennünk Krisztusnak az értelme van, ahogy mondja Istennek az Igéje. Éppen ezért Isten gyermekei világosan beszélnek. Nem ködösítenek. A bűnt bűnnek mondják. Amit Isten is bűnnek mond, annak nevez, az övéi is annak mondják. Nem alternatív gondolkozásmódnak. A részegeskedést nem betegségnek mondják, a homoszexualitást nem másságnak mondják, hanem bűnnek, mert ami bűn, az bűn Isten szemében. A mi szemünkben is. Igen, Isten gyermekei nemesen gondolkoznak, és ki is tudnak tartani e mellett. Ez a nemesség bennünk Krisztusnak a nemessége, Krisztus tulajdonságai, Krisztusnak a képe. És éppen ezért az éhes embernek tudunk adni kenyeret, elsősorban ami ránk van bízva, mert azért köztünk nincs olyan, akinek ne lenne kenyere, vagy vize, hogy az élet kenyerét adjuk.

7 Ez a fő feladatunk. A szomjasoknak adjuk az élet vizét. Azt mondja az Úr Jézus, aki hisz énbennem, élő víznek a folyamai ömlenek annak belsejéből. Igen, ezért felelősek vagyunk. Adjuk a mennyei kenyeret, Krisztust. Az igehirdetésben, az Igében, a bizonyságtételben adjuk az Úr Jézus Krisztust. Ezt úgy adjuk, hogy a Szent Szellem tegye élővé, mert a Szent Szellemről mondja, akik az Őbenne hívők majd vesznek, hogy az élő víznek folyamai ömlenek, az teszi élővé, az teszi hatóvá, a kimondott szavakat és a bizonyságtételeket. Befejezés Befejezésül még csak annyit testvérek, hogy, ahogy olvastuk: ez a világ, a teremtett világ sóhajtozik, nyög és vajúdik. Minden a változás után kiált. Igazi változás után kiált minden. A Sátánnak Isten még megenged egy nagy húzást, mai szóval, ahogy szokták mondani. Lesz egy nagy húzása. Úgy tesz, mintha igazi változást hozna, elküldi az Antikrisztust és a hamis prófétát. Mintha az lenne az igazi Krisztus, akire a világ vár. Ez lesz ennek a világnak a legnagyobb becsapása. Ez lesz ennek a világnak a legnagyobb nyomorúsága is, amikor aztán majd sokan kijózanodnak. Boldog az, aki már most kiszabadul a sötétség hatalmából. Akit Isten átvisz, vagy átvitt az Ő szeretett Fiának az országába. Valóban, ezért nem tudunk elég hálát adni, ahogy mondja a Kolossé levél, hogy hálákat adván az Atyának, hogy láthatunk világosan, hogy hallhatunk, hogy nem kell éheznünk az élet kenyere után, nem kell szomjaznunk az élet vize után. Nem kell balgán, bolondul gondolkoznunk. Nem kell hiábavalóságokat beszélnünk, hogy van kősziklánk, hogy van védelmünk. Mi más államnak a polgárai vagyunk. Krisztus országának a polgárai. Csak még itt járunk ezen a földön. Úgy járunk itt, mint akik számára az ördög meg van kötözve már, le van fegyverezve már. Már a mi életünkben annyi hatalma van, amennyit mi önkéntesen engedünk neki. Hazudni tud, ha engedünk a hazugságainak, akkor megronthatja az örömünket, de kivenni bennünket már a Krisztus kezéből és a Krisztus uralma alól nem fog tudni. Ott vagyunk örökre, semmi nem választhat el Tőle. Boldogok lehetünk, és hálás a szívünk Istennek ezért. Isten lehetőséget ad mindenkinek, aki még nem került át a Fiú országába. Most is felkínálja mindenkinek az Úr Jézus Krisztus, mert hiszen azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A bűnösökért jött, az elveszettekért jött. És nem a mi erőfeszítésünkre van szükség, hogy átmenjünk az Ő szeretett Fia országába. Úgysem tudnánk oda átmenni. Ő jött le értünk, Ő adta oda az életét értünk. Az Ő vére folyt értünk, és békített meg bennünket az Atyával. Igazak pedig úgy lehetünk, mert ott, abban az Ő országában csak igazak lehetnek, nem a mi magunk igazában, hanem azért, mert igazzá tett. Igaznak nyilvánított. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Krisztus élete bennünk az igaz élet, mert Ő az egyetlen igaz. Így lehetünk igazak. Mindezt csak elfogadni kell. Aki hisz Benne, örök élete van. Aki elfogadja, aki kinyújtja a kezét: Uram, nem tudok mit tenni, de vágyok Utánad, de még ezt a vágyat is Te támasztottad a szívemben. Itt vagyok, vágyok abba a másik világba, a Te országodba. Vigyél át engem is, Uram, a Te szeretett Fiadnak az országába! Azt kétség nélkül megteszi az Úr. Ámen. Debrecen, december 12.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM A vadállat és a 144 000 (Jel 13., 14,1-5) Tények és képek a Biblia világából Az előadás iránya Tengerből feljövő fenevad Földből feljövő fenevad Antikrisztus és 666 144.000 Mai tanulság

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról?

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Pasarét, 2015. szeptember 26. (szombat) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Énekek: Halleluja: 241; Ref. 338; 299

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5 Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Alapige: Zsoltárok

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben