Re Pre Zen Tá Ci ώ elméletek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Re Pre Zen Tá Ci ώ elméletek"

Átírás

1 Re Pre Zen Tá Ci ώ elméletek Zemplén Gábor Áron BME GTK FTT

2 Bevezetés A kötet célja a megismerés legfontosabb megközelítési módjainak - konceptuális-logikai, társas, naturalizált -, formáinak és elméleteinek bemutatása és ezek kapcsolása elméleti és gyakorlati problémákhoz. Integrált megközelítés kialakítására törekedtem, melyben a megismerést és a tudást az ismeretelmélet, a tudományfilozófia, tudássszociológia és a kognitív pszichológia eredményeit felhasználva vizsgálom; ugyanakkor rámutatok e területek módszereiben és szemléletében rejlő különbségekre és korlátokra is. A fejezetek a kulturális reprezentációk sokszínű ségét példákon keresztül mutatják be és hangsúlyt helyeznek az eltérő elemzési és értelmezési lehető ségek bemutatására. 2

3 Tartalom Bevezetés... 2 Sokszínűség és egyediség... 4 Egyéni és közösségi reprezentációk... 6 Gotlandi vésetek... 7 Átadás, sematizálódás Értelmezés, hiba Pluralitás és unikalitás Biológiai és kulturális alapok Epizodikus, mimetikus, mítikus és teoretikus kultúra A kultúra és a kultúrák megértése Társadalmi határok: önmagunk szülte korlátok Értelmezési szabadság és viselkedéses konformitás Második Károly és az Első Ananász A vagdaltús-konzerv színe és fonákja Tárgyiasulás és tanulás A szociális reprezentációk Lehorgonyzás Tárgyiasítás=objektiváció Konszenzuális világaink Befogadás és elutasítás Kondicionálás vagy tanulás Egy pszichopata orvos önvallomása A precepcióktól a koncepciókig Megosztott észlelés Korai amodális sensus communis? Szenzomotoros kontingenciák Észlelettől értelemig Osztályozás (klasszifikáció, kategorizáció) Háló-modellek Norton, az USA egyetlen császára és Mexikó Védelmezője Test-fantomok, fantom-testek

4 Sokszínűség és egyediség Sokfélék vagyunk, ez a heterogenitás számos módon jelenik meg. Más testünk felépítése és mások az arányai, színei, állagai, mint az általunk ismert embereké. Máshogy öltözködünk, mástól félünk. Ugyanakkor a sokszínűség mögött nagy a homogenitás kultúránkban. Majdnem mindenkinek van mobiltelefonja, majdnem mindenki öltözködik valahogyan, majdnem mindenki fél valamitől, és van teste, ami így-vagy úgy lett felépítve. Ha jobban belegondolunk, minden két családtag, vagy akár két nem rokon ember közt is vannak hasonlóságok is és különbségek is. Mindenki érezheti magát azonosnak minden más lénnyel, de akár élőlénnyel, tárggyal is (legalábbis bizonyos szempontok alapján, adott néző), de ugyanakkor tekintheti magát eltérőnek, különbözőnek és ilyen szempontból az egész világtól izoláltnak is. Az emberek abban hasonlítanak, hogy kommunikálnak egymással, miközben egészen egyedi éppúgy ahogy ujjlenyomatuk, íriszük és DNS-ük az, ahogy a fejükben összeáll a világ életük során, ahogy belső reprezentációkat hoznak létre a benyomások miriádja következtében. Az emberek kultúra-teremtő lények és a koordinált cselekvés kommunikációt igényel. Még egy focimeccset követő bandaverekedés során is van koordináció: mindkét csürhe tagjai közösen csépelik egymást és nem mondjuk pétanque-oznak. A közösségben élő ember megtanulta nemcsak a feszültégét átadni társainak, hanem gondolatait is, és az eredmény egészen meghökkentő: focistadionjaink vannak, repülőket építettünk, amivel távoli focistadionokba juthatunk, már ha nem az okostelefonunkról nézzük egy erdei tisztáson a meccset, élőben. Nem minden ország vérbeli futballnemzet, hiszen vannak régiók, ahol alig ismerik a játékot, vannak országok, ahol inkább bevándorló és sokak által lenézett közösségek imádják és fetisizálják a játékot, így nincs akkora kulturális presztízse. Ahol pedig a játék alulreprezentált, ott valószínűleg reprezentációja kisebb jelentőségű. Ezt érthetjük úgy, hogy nem olyan szalonképes, reprezentatív a játék, mint más országokban, de érthetjük azt is, hogy az ott élők fejében kevésbé reprezentált a játék, például csak néhány ember fejében van sok reprezentáció az adott játékról. Van, aki azt sem tudja, hogy a lesgól nem is gól. Nos, ez az utóbbi lehetőség, amit a következőkben egyéni, belső reprezentációknak hívok. A külső, közösségi reprezentációk pedig értelemszerűen azok, amelyek az emberek testei közötti térben vannak jelen, az óriásplakátokon, a digitalizált világban, vagy épp tetkókon, graffitiken és palimpszesztekben elrejtve. Ha a reprezentációk sokszínűségének, egyediségének és hasonlóságainak kialakulását vizsgáljuk, rögtön szembetűnik, hogy elkülöníthető egy lineáris és egy ciklikus aspektus. Lineáris, amennyiben időben egyirányúan keletkeznek a reprezentációk, vagyis egymásra csak történeti keletkezésük sorrendjében hathatnak. A történeti változás azonban ciklikus: ahhoz például, hogy a következő generáció is focizzon, fontos a tapasztalattal rendelkezőknek megtanítani a novíciusoknak a szabályokat, a cseleket, vagy azt, hogy a tűszelepet hogyan kell nem eltörni. 4

5 Nagyon általánosan mondhatjuk azt, hogy a reprezentációk terjedésének megértése egyben a kultúra megértése de azért kevés részlet vagy konkrétum olvasható ki az alábbi ciklusból: 5

6 Egyéni és közösségi reprezentációk Egyéni reprezentációinkról elöljáróban csak annyit, hogy legalább kétfélék vannak: némelyek intuitívak, némelyek reflektívek. Az intuitívek olyasmik, mint hogy a tárgyakat kiterjedtnek és valamennyire állandónak tapasztaljuk és gondoljuk, a reflektívek meg olyanok, hogy meggyőztek, hogy államkötvényt kell vennem, mert hisz sorsom úgyis egy a nemzettel. A reflektív hiedelmek csoportonként nagyon eltérők lehetnek: van aki nem hisz Istenben, van, aki egyben hisz, van aki sokban. Itt éppolyan heterogenitás tapasztalható, mint a kultúra egyéb területein, van akinek nincs felesége, van akinek egy van, van, akinek több. Máris azonban a közösségi reprezentációkról beszélünk, ezért vizsgáljuk meg kicsit tüzetesebben ezt a dimenziót először. A közösségi reprezentációk a közösség által létrehozott vagy elérhető reprezentációk halmaza. Tárgyiasultak, amennyiben könyvek, képek, hanglemezek, CD-k formájában megjelenhetnek, de mindig valami helyett állnak, valamit képviselnek. Felidéznek egy írói gondolatmenetet és írásolyamot, koncertfelvételt, vagy beszélgetést, a hasonlóság azonban nem lehet pontosan olyan, mint az, amit a dolog reprezentál. A reprezentáció így mindig szelektív hasonlóságú, torzított, épp, mint egy karikatúra. A kifigurázott alak orra nem olyan nagy a valóságban éppúgy, ahogy a norvég fjordok térképe sem lehet olyan nagy, mint Norvégia fjordjai. A Bush/Obama elnökváltás idejéből származó rajz értelmesebb, ha azt látjuk rajta, hogy ez Obama, aki hasonlít egy mezítlábas emberhez, és az elnöki feladatok hasonlítanak a cipőpucoláshoz, mint ha úgy *olvassuk, hogy ez egy mezítlábas ember, aki hasonlít Obamához. (*De vicces, a másik meg kicsit olyan, mint egy majom, de Bush-hoz is hasonlít!) A koszos cipők állapota hasonlít a gazdasági és a háborús állapotra, de a gazdasági és háborús helyzet nem lehet tényleg olyan, mint két koszos cipő. A közösségi, tehát külső reprezentációk különös dolgok: amikor olvassuk őket, meg kell értenünk, hogy szándékoltak, vagyis valaki felelős értük, aki bizonyos célokkal, intenciókkal rendelkezett. Ahhoz, hogy megértsük őket, ahhoz legalább részben érteni kell megolvasásukhoz: aki nem tud 6

7 angolul, vagy nem ismeri fel az amerikai politikusokat, annak a rajz lehet akár értelmetlen is. Az pedig, hogy a reprezentációk olyanok, amilyenek, azt általában funkcionálisnak tekintjük: a karikatúra szándékosan torzított, de még szándékosan nem a felismerhetetlenségig. Azon túl, hogy a reprezentációk intencionálisak és funkcionálisak egyben kontextusfüggők és konvencionálisak is, vagyis a környezetük hat rájuk és valahogy a társadalom, az emberi közösségek is hatnak rájuk: legalább részben fizikálisan és kulturálisan determináltak. Mindig csak egy adott kultúrában (k), időben (t), valaki számára (v) reprezentál valami (i) valamit (m) valamiként (n), vagyis i m-t mint n, v számára, k társadalomban/kultúrában t idő ben A reprezentáció ( ) tehát aszimmetrikus többváltozós reláció: (i,m,n,v,k,t) Vegyünk egy egyszerűnek tűnő példát, hogy jobban megértsük egy reprezentáció olvasásnak lépéseit. Nézzük meg az alábbi képet, és tegyük fel a kérdést: ez reprezentál valamit? Gotlandi vésetek A kép maga egy valamikor készült fénykép másolata, a fénykép pedig egy kitett mészköves területen készült. A sávok a mészkőbe vájt vésetek, a Balti-tenger legnagyobb szigetéről, ami szilur kori üledékes kőzetből áll. Látjuk a képen, hogy a mészkő szilur kori? Stabil mészkőbázison még több száz hasonló véset a közelben, egyéb köveken még több ezer. Az, hogy vésetekről beszélünk, feltételezi, hogy volt véső, valaki, aki ki akarta alakítani a furcsa alakzatokat. A szándékoltság feltételezése azonban elég keveset segít a funkció megtalálásában. 7

8 A vésetek 5-10 cm szélesek, 1-10 cm mélyek, cm hosszúak, döntően ÉK vagy ÉNy esetleg K-Ny irányúak. Értjük már, hogy mik is ezek a vésetek? Nyilvánvalóan nem, más nyelvi leírás azonban esetleg segíthet. Ha a fix köveken az irányokat úgy fogalmazzuk meg, hogy azok a Hold legészakibb és legdélibb kelési pontja között találhatóak, azonnal valamilyen asztronómiai magyarázat lehetősége villan fel. Göran Henriksson, Uppsalából például a köveket (amelyek a Svédországtól nem messze található Gotland szigetén vannak, általában legelőkön elszórva) egy valamilyen ősi naptárként olvasta. Több ezer évre visszamenőlegesen Hold-kelési pontok kiszámítása lehetett a cél, és mivel a Hold kelését ma már visszamenőlegesen is elég pontosan ki tudjuk számolni, így minden vésethez dátum is rendelhető mai ismereteink alapján. Meglepően réginek bizonyulnak a vésetek, időszámításunk előtti korszakból származhattak. A fenti, még a fényképnél is sematikusabb (szelektívebb reprezentációt átadó) diagrammon a fizikai véset torzítottan jelenik meg, tulajdonságai közül elsősorban a pontos irányok fontosak az értelmezéskor (a vájat mélysége például nem), ugyanakkor minden vésetnek van egy új tulajdonsága: egy meghatározott napon készültek vagy lettek kijelölve készítésre, valamikor sok ezer évvel ezelőtt. Egyszerre látunk többet is ezen a képen és kevesebbet, mint az előző fényképen. A mészkő korát egy szakértő a fényképről még megbecsülhette volna, ezen a képen ez nem, de a vésetek kora leolvasható. Ha a vésetek funkciójának a Hold-kelési pont rögzítését tekintjük, akkor azok i.e és i.e közé datálhatók, általában a tavaszi napfordulóra. 8

9 Az intenció és a funkció megelőlegezése során tudunk ilyen részletgazdag értelmezést adni egy reprezentációról, vagyis megértő (hermeneutikai) és jóindulatú (értelmet kereső) módon tudunk csak sajátunktól eltérő kultúrában kódolt reprezentációt dekódolni. A diagramm megtekintésekor feltűnő az is, hogy sok év kimarad, pontosabban: a véseteket általában 19 éves közökben vésték. A többi évben miért nem véstek? Úgy tűnik, itt is csak úgy tudjuk (részlegesen és hipotetikusan) megérteni a szándékot, hogy valamit a saját tudásunkból a gotlandi vésetek készítőinek is a számlájára írunk. Ma tudjuk, hogy 19 napév elég pontosan 6939,602 nap, ami csak két órával tér el 235 holdhónap hosszától, ami 6939,689 nap. Vagyis 235 holdhónap hossza majdnem pontosan megegyezik 19 tropikus évvel (napévvel). Ma azt is tudjuk, hogy ezt régen is tudták, i. e. 433 körül a görög Metón publikált valami hasonló számítást (ezért ma Metón-ciklusnak nevezzük), de még korábban, már a babiloniak is használták a naptár kiigazítására. A keresztény Húsvétszámítás, a kínai naptár és a zsidó naptár ma is őrzi a ciklus nyomát. Ez jól magyarázza (a csillagászatban feltárt mintázatok révén), hogy miért 19 évente készültek vésetek. De hogy tudhattak ilyen régi emberek ilyen sokat? Hisz talán még számokat sem tudtak írni! Ha valószínűnek is vesszük keletkezésük idejét, a vésetek készítőinek kultúrájáról csak részleges rekonstrukciót adhatunk. Lehet, hogy UFO-k voltak a korai megfigyelők? Természetesen lehetséges, de nem tűnik valószínűnek, ugyanúgy, ahogy az sem, hogy sok tizedesjegy pontosságig tudták volna a napév hosszát mérni, mert valószínűleg tizedesjegy fogalmuk sem volt. A túl részletgazdag tudás feltételezése könnyen túlinterpretációhoz vezet, ha viszont túl primitívnek tekintjük a kultúrát, alulinterpretáljuk a reprezentációkat. Vagyis az elemzői hozzáállás nagyban befolyásolja, hogy milyen módon értelmezünk, és mit fogadunk el legitim értelmezésként. A modern tudomány ismeretei szükségesek lehetnek egy reprezentáció megértéséhez, azonban nem feltétlenül ez a tudás volt az alapja. A Metón ciklust elvileg fel lehet fedezni egy jó megfigyelővel és egy leszúrt bottal, akár egy emberöltő alatt. Pár évig ide-oda szurkálva a botot, egy nézőpontból megnézem pontosan milyen is a Napjárás, hogyan halad a téli kelési és nyugvási ponttól (DK-en és DNy-on) a nyári pontok felé (ÉK- ÉNy), így megtalálom a napfordulókat télen és nyáron, majd kijelölöm a napéjegyenlőség pontjait és elkezdem figyelni, hogy a kitüntetett pontokon (vagyis az év adott napjain) milyen fázisban és hol kel fel a Hold. Az év legsötétebb napján feltűnő Telihold vagy Újhold lehetett kellően jelentőségteljes a gotlandiak számára, hogy megfigyeljék, és a kelési irányokba egy-egy vésetet készítsenek, máig megörökítve annak az emlékezetes Holdfelkeltének az irányát. No de utána hogyan ünnepelhettek? Voltak ünnepeik, vagy szavuk arra, hogy ünnepelnek? 9

10 Átadás, sematizálódás Évezredek óta figyelik az emberek az eget, és bár az észleléseket nem adhatják át egymásnak, az észlelés technikáit, a méréseket rögzítő adatsorokat, az égi mechanika modelljeit át tudják adni egymásnak. Ezáltal lehet állandó(suló) kulturális gyakorlatokról beszélni, miközben maguk a technikák változhatnak, csiszolódhatnak, az elméletek keletkezhetnek és letűnhetnek. A közösségi reprezentációk változásával részben párhuzamba állíthatók az egyéni reprezentációk változásai. Jól megfigyelhető, ahogy kultúránkban új reprezentációk jelennek meg és az, hogy ezek kialakítására képes egyének jelennek meg. Még a lágy, már-már természetesnek tűnő vonalak mögött is felsejlik az intenció, a tudatos szerkesztési elvek használata. És azokból a reprezentációkból, amelyek jól tudnak terjedni, előbbutóbb változatok jelennek meg, kreatív kiterjesztések, átalakítások, éppúgy, mint hibák, gag ek. Ezek mind szelektíven torzított másolatok. Az egyénen belül is változnak a reprezentációk, és a változások egyik legfontosabbja a sematizálódás, a részletgazdagság fokozatos eltűnése és az ezzel párhuzamos konvencionalizálódás. 10

11 Bartlett az egyik legjelentősebb korai pszichológus, aki a sémákkal foglalkozott Az emlékezést is a jelentésre törekvés vezérli, az emberi arc pl. ilyen séma: a maszkot e séma hatására emberi arcként jegyezte meg a vizsgálati személy, vagyis a látott minta összekapcsolódott valamilyen kerettel vagy sémával. Valamilyen kontextusban és valamiként észleljük a reprezentációkat, és fokozatosan egyre inkább e séma szerint emlékezünk valamire. Kultúránkra jellemzők a nyelvünk színterminusai, és emlékeinkre jellemző, hogy a szín is sematizálódik, a nyelvi fókuszpontok köré szerveződnek a színemlékeink. A reprezentációt a befogadóban nem csak az idő torzítja, hanem a környezet is hat rá, éppúgy, ahogy a következő ábrán a két futó mérete megegyezik, de a lent lévőt kisebbnek látjuk, mert a futókon kívüli rajzelemek azt az érzetet keltik bennünk, hogy a fenti futó távolabbi. 11

12 Értelmezés, hiba A reprezentációk befogadását tehát tekinthetjük úgy, mint amik kihasználják meglévő kognitív struktúráinkat (például arcokat felismerünk, mozgó alakokat el tudunk különíteni környezetüktől). Az észlelési mezőből kiváló észlelet azonban a környezetével együtt hat. Ez a hatás sokféle lehet, láthatunk illuzórikus kontúrokat, mint a Kanizsa háromszög esetén, vagy olvashatunk egy jelcsoportot betűként és számként is. Egy reprezentációt tehát értelmezhetőnek kell tartanunk, mielőtt meg tudjuk vizsgálni azt, hogy hibás-e. Az alábbi, 19. századi tudományos folyóiratból származó ábrán először fel kell ismernünk egy fejet, majd azt, hogy a koponya elkülönített területein tulajdonságok és képességek vannak ábrázolva. Ha már látjuk, hogy ez egy dudortani ábra, akkor tudunk állást foglalni, hogy hibás-e. 12

13 Az, hogy az ábra, mint reprezentáció helyes, vagy jó, az mindenképp valamennyire illuzórikus, hiszen egy igazi fej nem ilyen, ez nem fej az ábrán is annyi áll, hogy ez egy szimbolikus fej, ami illusztrálja a képességeket (a korabeli frenológia legfrissebb állása szerint). Szimbolikus fejek pedig nincsenek a reprezentációk világán kívül, azon belül azonban lehetnek akár tárgyiasulva, akár elmékben. Az ábrát a mai szemlélő általában azért is hibásnak tartja, mert mára az egész frenológiai hagyomány marginalizálódott, főbb képviselői diszkriminálódtak, és az egész elméletről azt tartjuk (aminek megértését könnyítendő készült a rajz), hogy az hibás, rossz, hamis. Azt, hogy az ábra nem pont olyan, mint egy fej a reprezentációk tulajdonságaiból fakadó triviális hibának tekintjük (vagyis könnyen perifériális -nak tekinthetjük). Hogy a frenológia egyáltalán nem úgy írja a világot, ahogy az van, vagyis, hogy rossz elmélet, azt jelenti, hogy a reprezentáció szubsztantív szempontok szerint is hibás. Pluralitás és unikalitás Minden reprezentációt tekinthetünk unikálisnak: most épp Madonna a gépemen már digitalizált formában létező, Ray of Light számának egyedi változatát hallgatom, és közben dúdolom a saját emlékeim közt bennem valahogy reprezentált dallamot. Ugyanakkor Madonna rengeteg lemezen adta el ugyanazokat a dalokat, mindenki ugyanazokat számokat hallgatta, amikor ezek egy részéből slágerek lettek, sőt igazából az énekesnő nem is a Madonna, hanem csak egy valaki azok közül, akit Madonnának hívnak. Vagyis a reprezentációk nemcsak többváltozós relációkként értelmezhetők, 13

14 hanem mindez az alapján történik, hogy mit tekint fokálisnak, vagyis központinak, és mit perifériálisnak az értelmező. Egyetlen kultúrán belül is hatalmas változások lehetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen elvárások élnek a reprezentációkkal kapcsolatban. A festészet bizonyos korszakaiban a természetes jelenségekhez való hűség az ábrázolási konvenciók egész sokféle módját legitimálták. A 17. századi németalföldi tájkép egész máshogy hű az észlelthez, mint egy 19. századvégi pointillista festménye. És, ahogy az idő múlt, az elvárás fel is lazult, már nem is volt kényszerítő erejű. A kultúrák hol a konvencionalitást jutalmazzák, hol az originalitást, gyakran mindkettőt, így mind az elvárások fenntartására, mind azok megváltoztatására mindig is voltak, vannak törekvők. És ahogy heterogén életstratégiák élhetnek párhuzamosan egy közösségben, úgy heterogén értékelések is részei a sokféleségnek. Napfogyatkozás a camera obscurában: Gemma Frisius (1545, De radio astronomico, 32). Mely szempontok szerint jó az ábra, és melyek szerint hibás? Ezt a természetes pluralitást ellensúlyozza az, hogy minden kultúra megmaradásának feltétele valamilyen unikalitás, egyediség, amiben azonban közösen osztoznak a kultúrát felépítő ágensek. Az egymás közelében élők általában részben átfedő sémakészlettel bírnak, hasonló módon kommunikálnak, például ugyanazt a nyelvet beszélik. Az autóban vezetők osztoznak abban a tudásban, hogy a macisajt az utca végén a jobb járdán =fékezés, de mindennek feltétele, hogy egymáshoz eléggé hasonlók legyenek belső reprezentációik, és hogy elég egyértelműek, standardizáltak legyenek a jelek. A fordított háromszögnek nem csupán fizikai dimenzióját rögzíti kultúránk, hanem jelentését is, mindazok számára, akik így vagy úgy közlekednek. Egyedi jelentése van a macisajt -nak, napi több tízezer autós egyedi cselekvéseit szabályozza sokezer tábla, amik közül néhányat már behorpasztottak, vagy átlőttek, néhányat pedig benőtt a környező növényzet. A szabályok révén intézményesült (társadalmi) jelentés nem csorbul, nem tud fokozatosan eltűnni (tehát kvantált), bár az (egyedi) észlelhetőség igen (ami tehát fokozatos, gradált). A sok kilométer utat is fokozatosan építik, de egy-egy szakaszát pillanatszerűen adják át, majd fokozatosan pusztul el, 14

15 és hirtelen határozattal zárják le. A társadalmi jelentés szabályozott, besorolt és kategorizáló, a természeti megvalósulás csak szabályozható, besorolható, kategorizálható. Mivel társadalmaink létének egyik alapja az emberek koordinált cselekvése, érthető, hogy minden társadalom igen erősen szabályoz. A reprezentációk esetében ez lehet akár teljes tiltás is, mint például olyan elvek, hogy semmilyen reprezentáció nem hasonlíthat emberi archoz vagy alakhoz. A tiltás lehet részleges, például az emberi test bizonyos részeit nem láthatják reprezentációkon bizonyos kor alatt, és lehet szelektív: ezt vagy azt a könyvet, képsort, szöveget nem lehet terjeszteni, vagy csak ilyen és olyan megkötésekkel. A tiltásnál látszólag konstruktívabb szabályozási módok is vannak: valakiről elnevezünk egy utcát, teret, eldöntjük, hogy hova építünk stadiont, de vegyük észre: minden ilyen konstruktív tett egyben restrikciókat, tiltásokat implikál azt a teret így és nem máshogy hívják, azt a pénzt erre és nem arra kell költeni. A reprezentációkkal szemben elvárásaink vannak. Az egyik legérdekesebb ezek közül az, hogy a szabályszerűségeket és igazságokat, amikbe kontingens módon beletanultunk kulturálódásunk során általában egyedi módon igaznak és helyesnek tekintjük. Bár tudjuk, hogy más kultúrák, népek mást gondolnak a világról és magukról, mint mi, általános meggyőződésünk, hogy alapvetően igazunk van, nagyrészt jól reprezentáljuk a világot. 15

16 Biológiai és kulturális alapok A 19. században Charles Darwin megpróbált egy, a fejlődésre épülő, vagyis evolúciós magyarázatot adni az ember származásáról. Az 1871-es Descent of Man, (Az ember származása) szót ejt az állati intelligenciáról, a koncentrálásról, a szerszámhasználatról, és a társas kötelékekről; már első fejezetében azt vizsgálja, hogy hogyan származhatott le az ember valamilyen alacsonyabbrendű formából 1. Darwin sokat foglalkozott a kommunikáció fejlődésével, hogy más fajoknál hogyan alakul ki (másként) a hangmoduláció, hangutánzás. Feltételezése szerint a tagolt nyelv megjelenése késői, a sima vokalizáció, a kezdetleges ének korábban megjelent. Nemcsak a prozódia előzi meg az elkülönült, jelentéselemként funkcionáló beszédhangokat, a szimbolikus reprezentáció is megjelenhetett a nyelv előtt, a nem nyelv alapú kommunikáció részeként. Mai nyelvkeletkezési modelljeink is hasonlóak, általában darwinisták, bár, mielőtt a biológiai alapok tárgyalásában továbblépnénk, vegyük észre, hogy mindez nem meglepő, mert a kulturális alapok sok szempontból hasonlóak. Ugyanis mind Darwin, mind a mai teoretikusok a modern tudomány 17. században kialakuló világképében nőttek fel, és, társaikhoz hasonlóan az emberi történelemben alapvetően fejlődést látnak és keresnek. Már Francis Bacon 1620-as Novum Organum című munkája a fejlődés eszméjét képviselte, korának tudományában jól látta, hogy az egyben hatalom is. A nyomtatás, a puskapor, a mágnes (jóllehet mind Kínából származtak) a Kora Modern kor gondolkodója számára a fejlődés egyértelmű jelei voltak ilyeneket őseink nem tudtak. Bacon sokat írt azokról a ködképekről, amelyek veszélyeztetik a helyes megismerést, de ezekkel megküzdve tudásunk igenis gyarapodhat, gazdagodhat. A kutatás új módszertanát angol felségjelzésű hajókkal hirdeti Francis Bacon könyvének címlapján Kép CC By

17 A tizenhetedik századtól az Aranykor egyre inkább nem a múlt homályába vesző boldog régi időszak volt, hanem az emberi fejlődés függvényében a megvalósítható és közelbe hozható jövő. Kulturálisan megváltozott a történelem orientációja a jóból rossz felé helyett a rosszból jó irányába vált a modern fejlődéselméletek alapmintájává. A korai nyelvelméletek Istenektől, hegyről lejött emberektől, vagy az emberi intellektus/szellem eredendő képességétől eredeztették szavainkat, a modern elméletek már vadászó-gyűjtögető őseink apró közösségeinek tulajdonságai alapján vélik dekódolhatónak a nyelvhasználat kialakulásának lépéseit. Mire Bábel tornya, vagy az ősi magaskultúrák zikkurátjai és piramisai megépültek, már kellett, hogy az emberi közösségek mai értelemben vett nyelvet használjanak. Mivel nyelvünk sok szempontból konstituálja szociális világunkat, érdemes néhány fontos fordulópontot a nyelv kialakulásának folyamatában megvizsgálni. A főemlősök kiemelkedő szociális szervezettsége megnyilvánul a meglepő (ön)megismerő képességükben 3, minőségi kapcsolataikban, ám a csimpánz vagy gorilla-csoportok mérete függetlenül a terület eltartóképességétől korlátos. Bár egy csoport tipikusan akkor bomlik fel, ha két, legalább minimális létszámú csoport lehet belőle, társadalmaik nem tudnak korlátlanul nőni szemben a humán társadalmak megapoliszaival. Ha nem a főemlősök vagy majmok hordáit tanulmányozzuk, hanem a mai gyerekek egyedfejlődését vizsgáljuk, úgy látszik, máshogy cselekszünk és, feltehetőleg, máshogy is gondolkodunk embercsecsemőként, mint a kisded csimpánzok vagy egyéb főemlősök. Tanulásunkban sokkal nagyobb a szerepe az utánzásnak, mint a főemlősök esetében (senkit ne tévesszen meg, hogy utánozó majom -ról beszélünk!) és már egy éves kor előtt nagyon jól tudjuk koordinálni a figyelmünket édesanyánkkal és később más fajtársakkal 4. A közös figyelmi aktusokon túl fontos, hogy intenciót tulajdonítunk, már igen kis korunktól 5, vagyis a reprezentációk befogadására alkalmas lények vagyunk. A kognitív fejlődéslélektan és az etológia az utóbbi évtizedekben nagyon sok adatot szolgáltatott van arra, hogy az állatokhoz hasonlóak vagyunk, és mégis, úgy tűnik, elég nyilvánvaló különbség, hogy nyelvet használó, komplex kultúrát kialakító lényekként élünk a bolygón. Ha az állati kultúrákat valamilyen alapként tekintjük, akkor az ettől való eltérések megjelenését fejlődési lépcsőkként értelmezhetjük. Facebook-barátaink száma lehet több 1000-nél, vagy rajongóink száma sok millió általában nem tudunk több, mint nevet és elérhetőséget felsorolni ( ismerem is és oda is tudok menni hozzá ). Sok adat támaszt alá olyasmi elképzelést, hogy csak néhány száz ember képes hatékonyan együtt dolgozni. 150 fő fölött üzleti vállalkozásoknál általában nő a munkavégzők elégedetlensége és a hiányzások száma. Egy-egy intenzíven művelt tudományterületen ritkán van 300-nál több ember, aki egymás kutatásait figyelembe tudja venni. És 500 fő fölött egyszerű társadalmakban is megjelennek a hatósági szervek. 3 Gallup, Science, Tomasello, Michael The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press. 5 Gergely, G., Z. Nádasdy, G. Csibra, and S. Bíró Taking the intentional stance at 12 months of age. Cognition 56(2):

18 Ugyan vannak beszámolók, amelyek azt mutatják, hogy az emberi kommunikáció igen kifinomult fajtái lehetnek, amelyekhez már nyelvszerű konstruktumokat nem is használnak. Marlo Morgan ausztrál bennszülöttekről jegyzett fel hasonlót 6, de tudósok körében is gyakori, hogy hisznek az olyan kommunikációs megoldások létezésében, mint a telepátia. De az, hogy kultúránkban beszélni lehet a telepátiáról, vagy akár vitatni létét, jól mutatja, hogy az elsődleges kommunikációs formának az emberi nyelvet tekintjük, az pedig, hogy úgy tűnik a csoportméret sem növekedhetett nyelv nélkül, alapvetővé teszi a nyelvkeletkezés vizsgálatát. Miért vannak ifjabb George Bushnak olyan arcképei, amelyeken a mimikája hasonlít egy majomhoz? Mi a kép üzenete Bushról? Mit a csimpánzról? Epizodikus, mimetikus, mítikus és teoretikus kultúra Egy helyszín sokszor évekkel később is előhív bennünk kellemes vagy kelletlen emlékeket. Életünk sajátos téridőbeli eseményei megragadnak bennünk, de általában az emlősökben, vagy akár a madarakban is. Ha csak ilyen epizodikus emlékezetünk lenne, akkor örök jelenünkben a konkrét szituációban adott ingerek hívnának elő konkrét epizódokat, amik emlékeztetnek erre a mostani eseményre. Ha ez a tanult tevékenységi minták valamekkora megőrzési képességével jár együtt, vagyis ha epizodikus és procedurális emlékezetünk is van, már beszélhetünk valamilyen primitív értelemben kultúráról. Ez lenne az epizodikus kultúra 7, de egy ilyen társas világban még nincs szemantikája és struktúrája a nyelvnek, még nincsenek (szimbolikus) reprezentációk, csak 6 Később bevallotta, hogy a Vidd hírét az igazaknak nem hiteles beszámoló: 7 Merlin Donald, Az emberi gondolkodás eredete, Osiris, 2000 (1991). 18

19 valamennyire (szimbolikus) jelhasználat. Majmok például jelzik csapattársaiknak, ha ragadozó közeleg (akár annak árán is, hogy felhívják a figyelmet magukra), ám, mivel a hamis jelzéseket a felnőttek büntetik a fiataloknál, nem tud kialakulni diskurzus arról a múltkori ragadozóról, vagy, hogy mit csináljon a csapat, ha majd legközelebb jön a kártevő. Az egész Eurázsiában elterjedő Homo erectus már tüzet használt, főzött (időnként megette fajtársait is). Valószínű, hogy ekkorra igen komplex módon adódhatott át a procedurális emlékezet, az egyedek élettapasztalata és (bizonyos tevékenységek) gyakorlata. Ehhez még nem kell nyelv, de jól jön az utánzás (tudatos, egyed által kezdeményezett reprezentációs tevékenység, mint a rituális tánc, vagy a pantomim, az Amerikából jöttem ). A mimetikus kultúra nem csak imitációra épült hiszen meg kellett érteni a tevékenységek célját. A társas kommunikációnak célja van, intencionális, autonóm és nem reflex-szerű (mint egy vészkiáltás), reprezentál, készséget fejleszt. Ahogy az arc és hang általi érzelemkifejezésnek (még ma is) kiemelkedő szerepe van, a mimetikus kifejezés elsődleges modalitása vélhetően látás-alapú (gyermekgondozás, gyűjtögetés, vadászat, élelem megosztás, szerszámkészítés) és hallás-alapú (társas koordináció, érzelemkifejezés) volt. Az utánzásos tanulás primitív, de kumulatív technológia, eredményeképp nőtt a csoporttagok viselkedésének koordináltsága (közös rituálék, társas aktusok) és ez a konformitás és koordináció (összhang és összehangoltság) szorosabb társadalmi struktúra kialakulására adott lehetőséget. A lassú, többértelmű, korlátozott, de szemantikai struktúrával már jellemezhető mimetikus kultúra áttörést jelenthetett az epizodikus kultúrához képest, de a hangképző szervek fejlődéséhez biológiai mutációk sora kellett, hogy vezessen. Így jutunk a Homo sapiens sapiens mítikus kultúrájához, ahol már megjelent a mai emberre is jellemző fonológiai kódolás, a többszáz hangzó kiejtésére képes artikuláció (ami általában beszűkül az anyanyelv hangzójára), és a lexikon, egy absztrahálódó (biológiai) emlékezettár létrejötte. A nyelv sajátos rendszer, nem általános célú eszköz, feltehetően sajátos szelekciós nyomásra speciális alkalmazásokra fejlődött ki. Mai posztindrusztriális kultúránkban is úgy tűnik, hogy a mimetikus kultúra irányítja a kollektív tudatot (például a szociális értékek tekintetében), és feltehető, hogy egy mítikus kultúrában a mimetikus kultúra konkrét megnyilvánulásai és szétszórt repertoárja egy, a közösséget integráló mítosz kormányzása alá került. Ez a kultúra már nem képzelhető el a világot reprezentáló és modelláló nyelv nélkül, ami lassan az emberi élet egész forgatókönyvét megadta a tagoknak. A teoretikus kultúrát a külső memóriatárak létrejötte tette lehetővé. Az első gotlandi vésetet már olyan kognitív újításnak vehetjük, amely nem az emberi természet adottsága, hanem szimbolikus invenciót és technikai innovációt feltételez. Az írással az auditorikus és vizuális csatornák átkapcsolódtak, a külső memóriatár lehetővé tette, hogy a gondolkodási folyamat nagyrészt külsővé tehető és intézményesíthető legyen. Városok, fejlett és összetett társadalmak és civilizációk tudtak kialakulni, a magas fokú társadalmi munkamegosztás létrehívta a jogot, az írott törvényeket, a pénzt, a kereskedelmet, a tudományt, a technikát, a modern társadalmakat, a virtuális világokat és a társadalmi vitákat. Ma mesterséges, csinált világban élünk, melyben a tárgyak, a nyelv, a gondolkodás és a szabályrendszerek szétválaszthatatlan rendszert képeznek. Táplálékaink eredete már jórészt nem felismerhető, szociális életünk mesterséges konstrukciókban zajlik, kedvenc sztárjainkat lehet, hogy sose láttuk, azt érezzük és gondoljuk, hogy boldogulásunk egyik feltétele a diploma, miközben 19

20 haragunkban a fogunkat vicsorítjuk, hirtelen fájdalomtól felvisítunk: az állat nem tűnt el bennünk, hanem már többé-kevésbé emberként él bennünk. A kultúra és a kultúrák megértése Egy teoretikus kultúrával is rendelkező emberi közösség sok szempontból vizsgálható. Megpróbálhatjuk rekonstruálni szokásaikat, technológiájukat, hadviselésüket vagy szerelmi életüket egy biztos, hogy a kultúra alapvetően függ attól, hogy mi van azokban az emberi fejekben, amelyek tudása napról napra működteti azt a társadalmat. Ha hirtelen egy sokezer évvel előtti magaskultúrában ébrednénk fel, mondjuk Boszniában, huszonkilencezer évvel ezelőtt, valószínűleg hiába tudunk jópár ma ismert nyelven, csak gesztusainkkal lennénk képesek kommunikálni. Az eszközök egy részéről nem tudnánk mire használható, vagy épp hogyan használható se az elméleti (teoretikus) se a gyakorlati tudásunk nem lenne elégséges, hogy jól helyt álljunk egy annyira távoli világban. Hasonlót képzelhetünk el, ha egy maja vagy azték hirtelen San Franciscoban találná magát vagyis a kultúrák igenis tudnak alapvetően különbözni. Egyik esetben sem számíthat a delikvens sok jóra a legtöbb kultúra azonos abban, hogy valamilyen mértékben xenofób, idegengyűlölő: elutasítással reagál a másságra. Az emberi kultúra leírható egy modellel, az adott lokális kultúrák leírhatók sokféleségük bemutatásával. Vagyis a kultúrák változatosak, mégis ugyanolyan mechanizmusok által létrehívottnak tekinthetjük őket, már ha épp a mechanisztikus leírási modelleket preferáljuk. Bár vannak, amiket nők irányítanak, vannak, amiket férfiak, az biztos, hogy valahogyan az előző generációk által tanult és akkumulált tudásokat valamilyen mértékig át kell tudni adni a kultúrában a következő generációnak. Ha nincs valamilyen fokú és ha belegondolunk, igen nagyfokú kontinuitás, akkor elvész maga a teoretikus kultúra. Bár a forradalmakat nagy változásként élik meg az érintett emberek, a nyelv, amin az új világot megteremtik kontinuus reprezentációs rendszer a korábbival. Éppúgy ahogy a társadalmi rend megváltozása után nem változik meg az a tény, hogy az emberek jó részének dolgoznia kell, ha elég élelemhez akar jutni és fedélt akar feje felé, hát még ha infraszaunát is akar. Bár más szavak kerülhetnek előtérbe, lehet Naccsága helyett Elvtárs a megszólítás, még a legelvakultabb despoták sem szokták például a nyelvtant megváltoztatni. Bár az is igaz, hogy a nyelvtan nem érzéketlen a szociális rendszerre van ahol tegeződnek vagy magázódnak, van ahol ez a különbség nem létezik. A tárgyiasult kultúra bizonyos elemei gyorsan cserélődnek, mint az uralkodófejek a pénzérméken egyes domíniumokban vagy országokban. Mások jóval lassabban: maga az, hogy fémet használunk értékközvetítőként sokezer éves, a fémpénz meg már régóta általában kerek. Ugyanez van a reprezentációkkal régóta tudja a legtöbb magyar a himnuszt (egy-egy beégés emiatt is igen emlékezetes), de azt csak mostanában kezdik tudni az emberek, hogy Kölcsey meleg volt. Mindegy mi van a fejekben, egy teoretikus kultúra fennmaradása attól függ, hogy a fejekben valamilyen típusú tudások legyenek, és hogy a gyűlölködésben és százéves háborúkban is valamennyi összhang révén koordinált legyen az emberek viselkedése, még akkor is, amikor minimálisan kooperálnak. 20

Re Pre Zen Tá Ci ώ elméletek

Re Pre Zen Tá Ci ώ elméletek Re Pre Zen Tá Ci ώ elméletek Zemplén Gábor Áron BME GTK FTT 2013 1 Bevezetés 2 Tartalom Bevezetés...2 Sokszínűség és egyediség...4 Egyéni és közösségi reprezentációk...6 Gotlandi vésetek...7 Átadás, sematizálódás...9

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Kollektív reprezentációk

Kollektív reprezentációk Kollektív reprezentációk Pintér András 2010.12.01. Durkheim - Reprezentációk Individuális reprezentációk érzékeink ingerlése által elménkben előállított érzetek, képek, diszpozíciók Kollektív reprezentációk

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul)

SZEMÉLYÉSZLELÉS. 1. Fizikai észlelés. 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) SZEMÉLYÉSZLELÉS 1. Fizikai észlelés 2. Szociális észlelés (rejtett minőségekre irányul) A személyészlelés pontossága - 1 Arckifejezés értékelése érzelemkeltő helyzetekben exponált fényképek alapján: alapérzelmeket

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA Németh Gergely munka és szervezetpszichológus Corporate Values Vezetési és Szervezetfejlesztési Tanácsadó Kft. Vállalkozó

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet 2 Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

Értelek, értelek... de miről beszélsz??

Értelek, értelek... de miről beszélsz?? Biró Tamás Amszterdami Egyetem, ACLC Értelek, értelek... de miről beszélsz?? A keresztény-zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájából Áttekintés: kihívások, perspektívák, válaszok Kihívások

Részletesebben

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások

Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet 2 Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Klinikai nyelvészet. Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó

Klinikai nyelvészet. Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó Klinikai nyelvészet Pszicholingvisztika Hoffmann Ildikó Nyelvi forradalom vagy fokozatos evolúció Nyelv biológiai alapjaiból kiinduló felfogások: a) Az emberi nyelv egyedisége elválaszt vagy összeköt?

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A történeti táj, mint örökség

A történeti táj, mint örökség A történeti táj, mint örökség Dr. Fejérdy Tamás DLA okl. építészmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök, c. egyetemi docens Táj-fogalom ami többé-kevésbé egyértelmű (de alig van belőle), az a Táj-fogalom

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN Az állatok közti kommunikáció történhet fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás,

Részletesebben

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember?

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? Szkholion 2006/2 Bene Ferenc Debrecen A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? A vadnyugat hagyományos ábrázolása az amerikai, az olasz és egyéb kommersz westernfilmekben sajátságos

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat?

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 3 WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 5 Judynak, Rebeccának, Lindának A SIKER MOTORJA:

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom.

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom. Tartalom Kamasz vagyok 4 Hát a fiúk? Miért olyanok még mindig, mint a gyerekek? 6 Mi történik a pubertás során? 8 És mik azok a hormonok? 10 Szôr, szôr, és megint csak szôr! 12 Nagy mell, kis mell 14 Egy

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Bevezetés a programozásba

Bevezetés a programozásba Bevezetés a programozásba 1. Előadás Bevezetés, kifejezések http://digitus.itk.ppke.hu/~flugi/ Egyre precízebb A programozás természete Hozzál krumplit! Hozzál egy kiló krumplit! Hozzál egy kiló krumplit

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas István A JÖVŐ ÉPÍTŐI Kommunikációs Akadémia Hurka nóta 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM (SZŰRÉS) (SZŰRÉS) KELL KELLAAREKLÁM REKLÁM ELLEN? ELLEN?

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben