KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy"

Átírás

1 KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy

2 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni). Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál ( Katalógusadatok a kiadvány végén találhatók. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014 ISBN doi: /71338 Európai Unió, 2014 A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett. Printed in Belgium ELEMIKLÓR-MENTES PAPÍRRA NYOMTATVA (ECF)

3 Közös Európai Menekültügyi Rendszer Az EU és a menedékjog A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv A befogadási feltételekről szóló irányelv A kvalifikációs irányelv A Dublini Rendelet Az Eurodac-rendelet Védelem és szolidaritás térsége a leginkább veszélyeztetettek számára A közös európai menekültügyi rendszer megbízatásom kezdete óta folyamatosan elsődleges jelentőséggel bír számomra, és az első naptól kezdve részt vettem a tárgyalásokon. A közös európai menekültügyi rendszer elindítása történelmi jelentőségű eredmény, amelyre az uniós tagállamok és a Parlament 1999 óta törekedett. A rendszer a védelmet keresők számára jobb hozzáférést biztosít a menekültügyi eljáráshoz, méltányosabb, gyorsabb és jobb minőségű menekültügyi határozatokat eredményez, biztosítja, hogy az üldöztetéstől félő embereknek ne kelljen a veszélyes helyzetekbe visszatérniük, valamint tisztességes és megfelelő körülményeket biztosít mind a menedékkérők, mind pedig azok számára, akik az EU-n belül nemzetközi védelemben részesülnek. Göröngyös út vezetett idáig, és az eredményeink még nem teljesek. Még több erőfeszítésre van szükség a részünkről a jogszabályok végrehajtása, valamint a közös rendszer megfelelő és egységes működésének biztosítása terén. Csak így sikerülhet a védelem és szolidaritás nevéhez méltó térségét kialakítani, ami egy olyan teljesítmény, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos 1

4 KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER (KEMR) MENEDÉKJOGOT az üldöztetéstől vagy súlyos sérelemtől menekülő emberek számára lehet megadni. A menedékjog kérelmezésének eljárása immár az Európai Unió egész területén hasonló (A menekültügyi eljárásról szóló irányelv). Minden menedékkérőtől ujjlenyomatot vesznek, amit megküldenek az Eurodac nevű nyilvántartásba (Eurodac-rendelet). Ezek az adatok a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős ország meghatározását segítik elő (Dublini Rendelet). A menedékkérők befogadási anyagi feltételekben például lakhatás és élelmezés részesülnek (a befogadási feltételekről szóló irányelv). A menedékkérőt egy, az EU-jogban járatos ügyintéző hallgatja meg, tolmács segítségével, hogy meghatározza, megfelel-e a menekültstátushoz megkövetelt feltételeknek, vagy részesülhet-e kiegészítő védelemben (kvalifikációs irányelv és a menekültügyi eljárásról szóló irányelv). Ha a menedékkérő nem kapja meg első fokon a menedékjogot, az elutasítás bíróság előtt megfellebbezhető. Egy negatív első fokú döntés bírósági jóváhagyása után a menedékkérő visszaküldhető a származási- vagy tranzitországába. A menekült- vagy kiegészítő védelmi státus megítélése bizonyos jogokat biztosít a menedékkérőnek, így például tartózkodási engedélyhez, a munkaerőpiachoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést (kvalifikációs irányelv). A bíróság megváltoztathatja a negatív első fokú döntést. 2

5 AZ EU ÉS A MENEDÉKJOG A VÉDELEM BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE Menedékjogot az üldöztetéstől vagy súlyos sérelemtől menekülő emberek számára lehet megadni. A menedékjog alapvető jog; megadása a menekültek védelméről szóló, évi genfi egyezmény alapján nemzetközi kötelezettség. A nyitott határok és a szabad mozgás térségében az Unió egész területén közös megközelítést kell alkalmaznunk a menedékjoggal kapcsolatosan. A menekültáramlás szintje nem állandó, és nem is egyformán érinti az Unión belüli országokat. Ingadozását jelzi például, hogy a 27 uniós tagállamban benyújtott kérelmek száma a 2001-ben elért csúcsérték ( ) után 2006-ban alá esett viszsza ben ez a szám fölé emelkedett. A menedékjog nem lehet lottó. Az EU-tagállamoknak közös felelősségük van a menedékkérők méltó fogadása tekintetében, és biztosítaniuk kell, hogy e személyek tisztességes eljárásban részesülnek, valamint ügyüket egységes szabályok szerint bírálják el, és így a kérelmezés helyétől függetlenül hasonló eredmény szülessen. AZ EU MINT A VÉDELEM TÉRSÉGE Az EU 1999 óta dolgozik egy közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) létrehozásán és a jelenlegi jogi keretek javításán. A befogadási feltételekről szóló módosított irányelv biztosítja, hogy a menedékkérők befogadása az egész EU-ban humánus anyagi feltételek mellett történjen meg (például biztosított legyen a lakhatásuk), és hogy az érintett személyek alapvető jogait teljes körűen tiszteletben tartsák. Az irányelv biztosítja továbbá, hogy fogva tartásra csak a legvégső esetben kerüljön sor. A felülvizsgált kvalifikációs irányelv tisztázza a nemzetközi védelem megítélésének feltételeit, és ezzel szilárdabb alapokra helyezi a menekültügyi határozatokat. Javítja továbbá a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára a jogokhoz és az integrációs intézkedésekhez való hozzáférést. A felülvizsgált Dublini Rendelet erősíti a menedékkérők védelmét a kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározásának folyamata során, és pontosítja a tagállamok közötti kapcsolatok szabályait. Létrehoz továbbá egy rendszert a nemzeti menekültügyi vagy befogadási rendszerekben felmerülő problémák korai felismerésére és a kiváltó okoknak a problémák elharapózása előtti kezelésére. A módosított Eurodac-rendelet szigorúan korlátozott körülmények fennállása esetén lehetővé teszi majd a bűnüldöző szervek számára a menedékkérők ujjlenyomatait tartalmazó uniós adatbázishoz való hozzáférést, a legsúlyosabb bűncselekmények például emberölés vagy terrorcselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében. Most megszülettek azok az új uniós szabályok, amelyek magas szintű közös szabályokat és erősebb együttműködést írnak elő annak érdekében, hogy biztosítsák a menedékkérőkkel szembeni egyenlő bánásmódot egy nyitott és igazságos rendszerben, a kérelem benyújtásának helyétől függetlenül. Összegzés: A menekültügyi eljárásokról szóló felülvizsgált irányelv célja az igazságosabb, gyorsabb és jobb minőségű menekültügyi határozatok meghozatalának biztosítása. A különleges bánásmódot igénylő menedékkérők megkapják a kérelmük kifejtéséhez szükséges támogatást, és különösen a kísérő nélküli kiskorúak és a kínzás áldozatai részesülnek majd fokozottabb védelemben. 3

6 A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV Egységes garanciákat kell biztosítani az üldöztetés elől menekülő és nemzetközi védelmet igénylő emberek számára; a menedékkérőknek igazságos és hatékony menedékügyi eljárásokat kell biztosítani. MI A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV? A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv ( 1 ) meghatározza a menedékjog kérelmezésére irányuló egész eljárás szabályait, köztük a következőket: hogyan kell benyújtani a kérelmet, és miként fogják azt megvizsgálni, milyen segítséget kap a menedékkérő, hogyan lehet fellebbezni, és a fellebbezés lehetővé teszi-e az illető számára az adott területen maradást, mit lehet tenni, ha a kérelmező megszökik, vagy miként kell kezelni az ismételt kérelmeket. Az előző irányelv a maga idejében a legkisebb közös többszöröst jelentette a tagállamok között. A szabályok gyakran nem voltak egyértelműek, az eltérések pedig lehetővé tették a tagállamok számára saját szabályaik megtartását, még akkor is, ha ezek nem érték el a közösen meghatározott alapvető szabályok szintjét. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK A menekültügyi eljárásokról szóló új irányelv ( 2 ) sokkal pontosabb. Egy olyan koherens rendszert hoz létre, amely a hatékonyabb és igazságosabb menekültügyi határozatok mellett azt is biztosítja, hogy valamennyi tagállam közös, magas szintű szabályok alapján vizsgálja meg a kérelmeket. Az irányelv egyértelmű szabályokat fektet le a menedékjog kérelmezésének módjára vonatkozóan: olyan különleges intézkedéseket kell elfogadni (például a határokon), amelyek biztosítják, hogy minden menedékkérő gyorsan és hatékonyan tudja kérelmét benyújtani. Az eljárások gyorsabbak és hatékonyabbak is lesznek. A menekültügyi eljárás jellemzően nem lesz hosszabb hat hónapnál. Jobb ( 1 ) A Tanács december 1-jei 2005/85/EK irányelve a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (HL L 326., , 13. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., , 60. o.) (átdolgozás) (2015. július 21-től alkalmazandó). 4 képzési lehetőségek állnak majd a döntéshozók rendelkezésére, a menedékkérő pedig több segítséget kap az eljárás korai szakaszában, így a beadványt gyorsabban lehet teljes körűen megvizsgálni. Ezek a befektetések összességükben megtakarítást fognak eredményezni, mert a menedékkérők kevesebb időt fognak tölteni az államilag finanszírozott befogadási rendszerekben és kevesebb hibás döntés fog születni, emiatt pedig csökkenni fog a költséges fellebbezések száma. Bárki, aki például kora, fogyatékossága, betegsége, szexuális irányultsága vagy traumatikus élményei miatt különleges segítségre szorul, megfelelő támogatást és elegendő időt kap kérelme kifejtéséhez. A kísérő nélküli kiskorúak mellé a nemzeti hatóságok egy képzett képviselőt jelölnek ki. A nagy valószínűséggel megalapozatlan ügyeket különleges ( gyorsított és határ menti ) eljárásokban lehet kezelni. Egyértelmű szabályok vonatkoznak a különleges eljárások alkalmazási lehetőségeire annak elkerülése végett, hogy megalapozott ügyek is bekerüljenek ebbe a körbe. A menedékjogot kérelmező, kísérő nélküli kiskorúak és a kínzás áldozatai ebből a szempontból különleges bánásmódban részesülnek. A bíróság előtti fellebbezésekre vonatkozó szabályok sokkal egyértelműbbek lettek a korábbiakhoz képest. Jelenleg az uniós jog homályos, a nemzeti rendszerek pedig nem mindig biztosítanak megfelelő hozzáférést a bírósági úthoz. Ennek eredményeként sok ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságára kerül Strasbourgba, ami költséges, és jogbizonytalanságot hoz létre. Az új szabályok teljes mértékben megfelelnek az alapvető jogoknak, és várhatóan csökkenteni fogják a strasbourgi bíróságra nehezedő nyomást. A tagállamok megfelelőbb eszközökkel fognak rendelkezni a visszaélésszerű kérelmek, így különösen az azonos személy által benyújtott ismételt kérelmek kezelésére. Akinek nincs szüksége védelemre, annak már nem lesz lehetősége arra, hogy az újabb és újabb menedékkérelmek folyamatos benyújtásával a végtelenségig megakadályozza a kitoloncolást.

7 A BEFOGADÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV A kérelmük elbírálására váró menedékkérőknek bizonyos ellátásokban kell részesülniük, hogy biztosított legyen számukra a méltó életszínvonal. MI A BEFOGADÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV? A befogadási feltételekről szóló irányelv ( 1 ) a kérelmük elbírálására váró menedékkérők számára biztosítandó befogadási feltételeket szabályozza. Az irányelv biztosítja, hogy a kérelmezők szállást, élelmet és munkát kapjanak, továbbá egészségügyi és pszichológiai ellátásban részesüljenek. Korábban a tagállamok eltérő gyakorlatai azonban azt eredményezhették, hogy a menedékkérők számára a befogadáskor biztosított anyagi feltételek nem voltak megfelelőek. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK A befogadási feltételekről szóló új irányelv ( 2 ) célja a befogadási feltételekre vonatkozó jobb és harmonizáltabb szabályok biztosítása az Unió egész területén. Most először kerültek elfogadásra a menedékkérők őrizetére vonatkozó részletes közös szabályok, amelyek biztosítják alapvető jogaik teljes körű tiszteletben tartását. Az irányelv elsősorban: való hozzáférés egy szabadságelvonással járó intézkedéssel szembeni fellebbezés benyújtásakor; különleges befogadási feltételeket határoz meg a fogvatartási létesítményekben, például a friss levegőhöz jutás, valamint az ügyvédekkel, a nem kormányzati szervezetekkel és a családtagokkal való kommunikáció terén. Az új irányelv pontosítja az egyéni értékelés elvégzésére vonatkozó kötelezettséget is, annak érdekében, hogy a kiszolgáltatott személyek befogadásával kapcsolatos különleges szükségletek meghatározhatóak legyenek. Kiemelt figyelmet fordít a kísérő nélküli kiskorúakra és a kínzás áldozataira, és biztosítja, hogy a kiszolgáltatott menedékkérők pszichológiai támogatást is kaphassanak. Végül szabályokat vezet be a kísérő nélküli kiskorúak képviselőinek képesítéseire nézve. A menedékkérő munkához jutását immár egy legfeljebb 9 hónapos időszakon belül kell biztosítani. tételesen felsorolja az őrizetbe vétel lehetséges okait, ami elősegíti az önkényes fogvatartási gyakorlatok megelőzését, és a fogva tartást a lehető legrövidebb időszakra korlátozza; korlátozza a kiszolgáltatott személyek különösen a kiskorúak fogva tartását; olyan fontos jogi garanciákat tartalmaz, mint például az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz és az írásbeli tájékoztatáshoz ( 1 ) A Tanács január 27-i 2003/9/EK irányelve a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (HL L 31., , 18. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 2013/33/EU irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., , 96. o.) (átdolgozás) (2015. július 21-től alkalmazandó). 5

8 A KVALIFIKÁCIÓS IRÁNYELV A menedékjog elnyerése előtt az adott személyt menekültként vagy kiegészítő védelemben részesülőként kell elismerni. MI A KVALIFIKÁCIÓS IRÁNYELV? A kvalifikációs irányelv ( 1 ) meghatározza a nemzetközi védelem biztosításának feltételeit. Az irányelv rendelkezései egy sor védelmi jogot irányoznak elő a visszaküldéstől (refoulement) kezdve a tartózkodási engedélyeken és az úti okmányokon át egészen a munkavállaláshoz, az oktatáshoz, a szociális jóléthez, az egészségügyi ellátáshoz, az elszállásoláshoz és az integrációt elősegítő intézkedésekhez való hozzáférésig, továbbá különleges előírásokat tartalmaznak a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek vonatkozásában. Az előző irányelvben meghatározott minimumszabályok bizonyos szempontból túl általánosak voltak, emiatt a nemzeti menekültügyi szabályozásban és gyakorlatokban meglévő különbségek megmaradtak. A nemzetközi védelem elnyerésével kapcsolatos esélyek között óriási különbségek lehettek attól függően, hogy melyik tagállam dolgozta fel a menedékjog iránti kérelmet. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Az új kvalifikációs irányelv ( 2 ) hozzájárul a döntéshozatal minőségének javításához, valamint biztosítja, hogy az üldöztetés, háború és kínzás elől menekülő emberek tisztességes és egyenlő bánásmódban részesüljenek. Tisztázza a nemzetközi védelem biztosításának indokait és megalapozottabb döntéseket eredményez, amivel javítja a menekültügyi eljárás hatékonyságát, elősegíti a csalások megelőzését, és biztosítja az Európai Unió Bíróságának ítéleteivel való összhangot. Nagymértékben közelíti a nemzetközi védelem valamennyi kedvezményezettje (elismert menekültek és az úgynevezett kiegészítő védelemben részesülők) számára megadott jogokat a munkavállaláshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében. Meghosszabbítja továbbá a tartózkodási engedélyek érvényességének időtartamát a kiegészítő védelemben részesülők esetében. Biztosítja, hogy a menedékjog iránti kérelmek értékelése és a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó szabályok végrehajtása során fokozottabban vegyék figyelembe a gyermek érdekeit és a nemi hovatartozással kapcsolatos szempontokat. A nemzetközi védelemben részesülők számára javítja a jogokhoz és integrációs intézkedésekhez való hozzáférést. Fokozottabban figyelembe veszi azokat a különleges gyakorlati nehézségeket, amelyekkel a nemzetközi védelemben részesülők szembesülnek. ( 1 ) A Tanács április 29-i 2004/83/EK irányelve a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról (HL L 304., , 2. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., , 9. o.) (átdolgozás) (2013. december 21-től alkalmazandó). 6

9 A DUBLINI RENDELET Minden egyes, az EU területén benyújtott kérelmet meg kell vizsgálni valamennyi uniós tagállamnak meg kell tudnia állapítani, hogy felelős-e egy menekültügyi kérelem elbírálásáért, és ha igen, mikor. MI A DUBLINI RENDELET? A Dublini Rendelet ( 1 ) alapelve az, hogy a kérelmet elsődlegesen annak a tagállamnak kell megvizsgálnia, amelyik a legnagyobb szerepet játszotta a kérelmező EU-ba történő belépésénél vagy az EU-ban történő tartózkodásánál. A felelősséget megállapító kritériumok hierarchikus sorrendben a családi szempontoktól az adott tagállamban vízum vagy tartózkodási engedély közelmúltbeli birtoklásán át a kérelmező EU-ba való belépésének szabályos vagy szabálytalan módjáig terjednek. A korábbi rendszer tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy szükség van a tagállamok befogadó kapacitására és menekültügyi rendszereire különleges esetekben nehezedő nyomás megfelelőbb kezelésére. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Az új Dublini Rendelet ( 2 ) hatékony eljárásokat tartalmaz a menedékkérők védelmére, és az alábbiak segítségével fokozza a rendszer hatékonyságát: Egy korai előrejelző, készenléti és válságkezelési mechanizmus, amelynek feladata, hogy kezelje a nemzeti menekültügyi rendszerek működési zavarait kiváltó okokat vagy a különleges esetekben jelentkező nyomásból fakadó problémákat. A menedékkérők védelmére vonatkozó rendelkezések sora, például kötelező személyes elbeszélgetés, kiskorúakkal kapcsolatos garanciák (ideértve a gyerek érdekeinek felmérésekor alapul vett tényezők részletes leírását), és a rokonokkal való újraegyesítés kibővített lehetőségei. A fellebbezéseknek a visszaszállítás végrehajtására gyakorolt halasztó hatálya a fellebbezés elbírálásának időtartamára, az arra vonatkozó jog biztosításával együtt, hogy a visszaszállításnak a fellebbezés elbírálásáig történő felfüggesztése tárgyában hozott bírósági határozat megszületéséig adott személy adott területen maradhasson. Kérésre ingyenes jogi segítségnyújtás biztosításának kötelezettsége. Az egyetlen őrizetbevételi ok: a szökés veszélye; az őrizet időtartama szigorúan korlátozott. Az egyes esetekben illegális migránsnak is tekinthető és a viszszatérési irányelv alapján visszafordított menedékkérők számára annak lehetősége, hogy ügyüket dublini eljárás keretében bírálják el, ezáltal fokozottabb védelemben részesülnek, mint a visszatérési irányelv alapján. A visszafordítást elrendelő határozat elleni fellebbezési jog garantálásának kötelezettsége. A tagállamok közötti eljárások jogi pontosítása, például tételes és világosabb határidők. A teljes dublini eljárás időtartama az adott személy átvétele esetén nem haladhatja meg a 11 hónapot, visszafordítása esetén pedig a 9 hónapot (a szökés és a szabadságvesztés esetének kivételével). ( 1 ) A Tanács február 18-i 343/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 50., , 1. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 604/2013/EU rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., , 31. o.) (átdolgozás) (2014. január 1-jétől alkalmazandó). 7

10 AZ EURODAC-RENDELET Az Eurodac ujjlenyomatokat tartalmazó adatkészletek összehasonlításával megkönnyíti annak meghatározását, hogy melyik uniós tagállam felelős egy menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért. MI AZ EURODAC? Az Eurodac-rendelet ( 1 ) létrehozza az ujjlenyomatok uniós menekültügyi adatbázisát. Amikor valaki menedéket kér függetlenül attól, hol tartózkodik az EU-ban, ujjlenyomatait továbbítják az Eurodac központi rendszerébe. Az Eurodac 2003 óta működik, és nagyon sikeres informatikai eszköznek bizonyult. Bizonyos frissítésekre ugyanakkor szükség volt, különösen az egyes tagállamok általi továbbítás terén tapasztalt késedelem csökkentése, az adatvédelmi aggályok kezelése, valamint a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem elősegítése érdekében. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Az új rendelet ( 2 ) javítja az Eurodac szokásos működését. Új határidőket szab az ujjlenyomatok továbbítására, ezzel csökkenti az ujjlenyomatok levétele és az Eurodac központi egységének való megküldése között eltelt időt. A rendelet biztosítja a teljes összhangot a legfrissebb menekültügyi jogalkotással, és jobban megfelel az adatvédelmi követelményeknek. Az Eurodac-adatbázist eddig csak menekültügyi célokra lehetett használni. Az új rendelet most lehetővé teszi a nemzeti rendőrségi szervek és az Europol számára, hogy a bűnügyi nyomozásokhoz kapcsolódó ujjlenyomatokat összehasonítsák az Eurodac-adatbázisban szereplőkkel. Erre csak szigorúan ellenőrzött körülmények között kerülhet sor, és kizárólag súlyos bűncselekmények és terrorizmus megelőzése, felderítése és nyomozása céljából. A speciális biztosítékok közé tartozik annak előírása, hogy elsőként minden más hozzáférhető bűnügyi nyilvántartást ellenőrizni kell, továbbá a kereséseknek kizárólag a legsúlyosabb bűncselekmények így például emberölés és terrorizmus körére történő korlátozása. Ezen túlmenően egy Eurodac-ellenőrzés elvégzése előtt a bűnüldöző hatóságoknak a Vízuminformációs Rendszer adataival is össze kell hasonlítaniuk az ujjlenyomatot (amennyiben ez megengedett). Bűnüldözési ellenőrzéseket nem lehet rendszeresen végezni; ezekre kizárólag a legvégső esetben kerülhet sor, amennyiben a hozzáférés valamennyi feltétele adott. Az Eurodacból kapott adatok nem oszthatóak meg harmadik országokkal. ( 1 ) A Tanács december 11-i 2725/2000/EK rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról (HL L 316., , 1. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 603/2013/EU rendelete a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., , 1. o.) (átdolgozás) (2015. július 20-tól alkalmazandó). 8

11 HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ? Ingyenes kiadványok: egy példány: az EU Bookshopból ( több példány, valamint plakátok, térképek rendelése: az Európai Unió képviseletein keresztül ( nem uniós országokban a küldöttségekt l ( a Europe Direct szolgáltatáson keresztül ( vagy a telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területér l) (*). (*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékb l és hotelekb l a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni). Megvásárolható kiadványok: az EU Bookshopból ( El fizetéses kiadványok: az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereit l (

12 DR HU-C doi: /71338

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁG i1vatala T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/31 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 604/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 29 113. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 29 113. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/0243(COD) 3.4.2009 MÓDOSÍTÁS: 29 113 Jelentéstervezet Jeanine Hennis-Plasschaert (PE420.177v01-00) egy harmadik ország

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 603/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT

MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT DR DRIENYOVSZKI Lilla ügyintéző/ BM Európai Együttműködési Főosztály Tel: +36 1 441 1519 e-mail: lilla.drienyovszki@bm.gov.hu ÁTTEKINTÉS 1 A Menekültügyi Munkacsoport bemutatása

Részletesebben

C 101/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 101/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 101/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.4.1. Az európai adatvédelmi biztos véleménye az (egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

(2010/C 67 E/11) 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló november 26-i bizottsági jelentésre (COM(2007)0745),

(2010/C 67 E/11) 2003/9/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló november 26-i bizottsági jelentésre (COM(2007)0745), C 67 E/94 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.18. A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003/9/EK irányelv végrehajtása az EU-ban: a LIBE bizottság 2005 és 2008 közötti

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 118/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. január 30.) az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM AZ EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 3.8.2010 MUNKADOKUMENTUM a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 18.7.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Riccarda Nissen és Angelika Dahlin, német állampolgárok által a Netzwerk Rafael e.v. és a Terre des Femmes

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 05. július 0. (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Tervezet - A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a vízuminformációs rendszerhez

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (3) bekezdésére, L 248/80 A TANÁCS (EU) 2015/1601 HATÁROZATA (2015. szeptember 22.) a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 18034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 108. szám A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a hazai, illetve az európai uniós menekültjog egyes részletszabályait. Az elemzés során a Központ arra a megállapításra

Részletesebben

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal EASO European Asylum Support Office Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal Rólunk Az EASO az Európai Unió (EU) ügynöksége, amelyet a 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében hoztak

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 22. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 22. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0209 (NLE) 12098/15 ASIM 87 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi

Részletesebben

Menekültek* az Európai Unióban

Menekültek* az Európai Unióban 213/91 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 91. szám 213. november 6. Menekültek* az Európai Unióban A tartalomból 1 A dublini egyezmény 2 Közös európai menekültügyi rendszer

Részletesebben

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.1. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 3. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0125 (NLE) 11161/15 ASIM 67 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 751 végleges 2011/0366 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT

Részletesebben

Az Eurodac felügyeletével megbízott koordinációs csoport második ellenőrzési jelentése Összefoglalás

Az Eurodac felügyeletével megbízott koordinációs csoport második ellenőrzési jelentése Összefoglalás Az Eurodac felügyeletével megbízott koordinációs csoport második ellenőrzési jelentése Összefoglalás 1. Az Eurodac bemutatása Az Eurodac olyan informatikai rendszer, melyet azzal a céllal hoztak létre,

Részletesebben

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap KI-78-09-820-HU-C A rejtélyes Nap A rejtélyes Nap Kiadóhivatal ISBN 978-92-79-12500-3 HU Víz- és szélenergia Az erőművekben a gőz forgatja körbe-körbe a turbinát. Mi más lehetne még olyan erős, hogy forgassa

Részletesebben

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13

2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 2005.12.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/13 A TANÁCS 2005/85/EK IRÁNYELVE (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól AZ

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Tájékoztató az autonóm vámfelfüggesztésekről és vámkontingensekről

Tájékoztató az autonóm vámfelfüggesztésekről és vámkontingensekről Tájékoztató az autonóm vámfelfüggesztésekről és vámkontingensekről A közösségi feldolgozóipar fejlődésének, a termelékenység és a versenyképesség növekedésének elősegítése céljából az Európai Unió az autonóm

Részletesebben

EURÓPA ÉS TE. Az Európai Unió Tanácsa

EURÓPA ÉS TE. Az Európai Unió Tanácsa EURÓPA ÉS TE Az Európai Unió Tanácsa Megjegyzés Ezt a kiadványt a Tanács Főtitkársága készítette, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ezért a kiadvány nem alapozza meg sem az EU intézményei sem

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2013. évi törvény. az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2013. évi törvény az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/95/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/95/EU IRÁNYELVE 2011.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 337/9 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/95/EU IRÁNYELVE (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.8. COM(2016) 792 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Negyedik eredményjelentés

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 8.10.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Tim Gerber, német állampolgár által benyújtott 0656/2007. sz. petíció az Oroszországgal megkötött, a vízumok

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

T/5416. számú. törvényjavaslat

T/5416. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5416. számú törvényjavaslat az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Szexuális kapcsolat A férfiak közötti szexuális kapcsolatot

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2007. évi LXXX. törvény. a menedékjogról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról Az Országgyűlés a hazájukat elhagyni kényszerülők emberi jogainak és alapvető szabadságainak védelmére, figyelemmel Magyarország nemzetközi kötelezettségeire, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I.

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. Európai Közjog és Politika 2008. április 22. Jeney Petra ELŐADÁSVÁZLAT 1. Alapkérdések 2. A bel- jogszabályi kerete (EUSZ, Amszterdami

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Az Európai Adatvédelmi Biztos

Az Európai Adatvédelmi Biztos Az Európai Adatvédelmi Biztos és a személyes adatok védelme a Közösség intézményeiben és szerveiben Minden intézményben kezelnek személyes adatokat. Talán az Önét is European Data Protection Supervisor

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról A Kormány a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról A jogalkotásról

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Menedék Magyarországon

Menedék Magyarországon Menedék Magyarországon Ön jelenleg a Magyarország területén tartózkodik, amelynek hivatalos nyelve a magyar. Magyarország az Európai Unió (EU) tagállama és Közép-Kelet-Európában található. Szlovákia Ukrajna

Részletesebben