KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy"

Átírás

1 KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy

2 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni). Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). Katalógusadatok a kiadvány végén találhatók. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014 ISBN doi: /71338 Európai Unió, 2014 A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett. Printed in Belgium ELEMIKLÓR-MENTES PAPÍRRA NYOMTATVA (ECF)

3 Közös Európai Menekültügyi Rendszer Az EU és a menedékjog A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv A befogadási feltételekről szóló irányelv A kvalifikációs irányelv A Dublini Rendelet Az Eurodac-rendelet Védelem és szolidaritás térsége a leginkább veszélyeztetettek számára A közös európai menekültügyi rendszer megbízatásom kezdete óta folyamatosan elsődleges jelentőséggel bír számomra, és az első naptól kezdve részt vettem a tárgyalásokon. A közös európai menekültügyi rendszer elindítása történelmi jelentőségű eredmény, amelyre az uniós tagállamok és a Parlament 1999 óta törekedett. A rendszer a védelmet keresők számára jobb hozzáférést biztosít a menekültügyi eljáráshoz, méltányosabb, gyorsabb és jobb minőségű menekültügyi határozatokat eredményez, biztosítja, hogy az üldöztetéstől félő embereknek ne kelljen a veszélyes helyzetekbe visszatérniük, valamint tisztességes és megfelelő körülményeket biztosít mind a menedékkérők, mind pedig azok számára, akik az EU-n belül nemzetközi védelemben részesülnek. Göröngyös út vezetett idáig, és az eredményeink még nem teljesek. Még több erőfeszítésre van szükség a részünkről a jogszabályok végrehajtása, valamint a közös rendszer megfelelő és egységes működésének biztosítása terén. Csak így sikerülhet a védelem és szolidaritás nevéhez méltó térségét kialakítani, ami egy olyan teljesítmény, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos 1

4 KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER (KEMR) MENEDÉKJOGOT az üldöztetéstől vagy súlyos sérelemtől menekülő emberek számára lehet megadni. A menedékjog kérelmezésének eljárása immár az Európai Unió egész területén hasonló (A menekültügyi eljárásról szóló irányelv). Minden menedékkérőtől ujjlenyomatot vesznek, amit megküldenek az Eurodac nevű nyilvántartásba (Eurodac-rendelet). Ezek az adatok a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős ország meghatározását segítik elő (Dublini Rendelet). A menedékkérők befogadási anyagi feltételekben például lakhatás és élelmezés részesülnek (a befogadási feltételekről szóló irányelv). A menedékkérőt egy, az EU-jogban járatos ügyintéző hallgatja meg, tolmács segítségével, hogy meghatározza, megfelel-e a menekültstátushoz megkövetelt feltételeknek, vagy részesülhet-e kiegészítő védelemben (kvalifikációs irányelv és a menekültügyi eljárásról szóló irányelv). Ha a menedékkérő nem kapja meg első fokon a menedékjogot, az elutasítás bíróság előtt megfellebbezhető. Egy negatív első fokú döntés bírósági jóváhagyása után a menedékkérő visszaküldhető a származási- vagy tranzitországába. A menekült- vagy kiegészítő védelmi státus megítélése bizonyos jogokat biztosít a menedékkérőnek, így például tartózkodási engedélyhez, a munkaerőpiachoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést (kvalifikációs irányelv). A bíróság megváltoztathatja a negatív első fokú döntést. 2

5 AZ EU ÉS A MENEDÉKJOG A VÉDELEM BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE Menedékjogot az üldöztetéstől vagy súlyos sérelemtől menekülő emberek számára lehet megadni. A menedékjog alapvető jog; megadása a menekültek védelméről szóló, évi genfi egyezmény alapján nemzetközi kötelezettség. A nyitott határok és a szabad mozgás térségében az Unió egész területén közös megközelítést kell alkalmaznunk a menedékjoggal kapcsolatosan. A menekültáramlás szintje nem állandó, és nem is egyformán érinti az Unión belüli országokat. Ingadozását jelzi például, hogy a 27 uniós tagállamban benyújtott kérelmek száma a 2001-ben elért csúcsérték ( ) után 2006-ban alá esett viszsza ben ez a szám fölé emelkedett. A menedékjog nem lehet lottó. Az EU-tagállamoknak közös felelősségük van a menedékkérők méltó fogadása tekintetében, és biztosítaniuk kell, hogy e személyek tisztességes eljárásban részesülnek, valamint ügyüket egységes szabályok szerint bírálják el, és így a kérelmezés helyétől függetlenül hasonló eredmény szülessen. AZ EU MINT A VÉDELEM TÉRSÉGE Az EU 1999 óta dolgozik egy közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) létrehozásán és a jelenlegi jogi keretek javításán. A befogadási feltételekről szóló módosított irányelv biztosítja, hogy a menedékkérők befogadása az egész EU-ban humánus anyagi feltételek mellett történjen meg (például biztosított legyen a lakhatásuk), és hogy az érintett személyek alapvető jogait teljes körűen tiszteletben tartsák. Az irányelv biztosítja továbbá, hogy fogva tartásra csak a legvégső esetben kerüljön sor. A felülvizsgált kvalifikációs irányelv tisztázza a nemzetközi védelem megítélésének feltételeit, és ezzel szilárdabb alapokra helyezi a menekültügyi határozatokat. Javítja továbbá a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára a jogokhoz és az integrációs intézkedésekhez való hozzáférést. A felülvizsgált Dublini Rendelet erősíti a menedékkérők védelmét a kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározásának folyamata során, és pontosítja a tagállamok közötti kapcsolatok szabályait. Létrehoz továbbá egy rendszert a nemzeti menekültügyi vagy befogadási rendszerekben felmerülő problémák korai felismerésére és a kiváltó okoknak a problémák elharapózása előtti kezelésére. A módosított Eurodac-rendelet szigorúan korlátozott körülmények fennállása esetén lehetővé teszi majd a bűnüldöző szervek számára a menedékkérők ujjlenyomatait tartalmazó uniós adatbázishoz való hozzáférést, a legsúlyosabb bűncselekmények például emberölés vagy terrorcselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében. Most megszülettek azok az új uniós szabályok, amelyek magas szintű közös szabályokat és erősebb együttműködést írnak elő annak érdekében, hogy biztosítsák a menedékkérőkkel szembeni egyenlő bánásmódot egy nyitott és igazságos rendszerben, a kérelem benyújtásának helyétől függetlenül. Összegzés: A menekültügyi eljárásokról szóló felülvizsgált irányelv célja az igazságosabb, gyorsabb és jobb minőségű menekültügyi határozatok meghozatalának biztosítása. A különleges bánásmódot igénylő menedékkérők megkapják a kérelmük kifejtéséhez szükséges támogatást, és különösen a kísérő nélküli kiskorúak és a kínzás áldozatai részesülnek majd fokozottabb védelemben. 3

6 A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV Egységes garanciákat kell biztosítani az üldöztetés elől menekülő és nemzetközi védelmet igénylő emberek számára; a menedékkérőknek igazságos és hatékony menedékügyi eljárásokat kell biztosítani. MI A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV? A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv ( 1 ) meghatározza a menedékjog kérelmezésére irányuló egész eljárás szabályait, köztük a következőket: hogyan kell benyújtani a kérelmet, és miként fogják azt megvizsgálni, milyen segítséget kap a menedékkérő, hogyan lehet fellebbezni, és a fellebbezés lehetővé teszi-e az illető számára az adott területen maradást, mit lehet tenni, ha a kérelmező megszökik, vagy miként kell kezelni az ismételt kérelmeket. Az előző irányelv a maga idejében a legkisebb közös többszöröst jelentette a tagállamok között. A szabályok gyakran nem voltak egyértelműek, az eltérések pedig lehetővé tették a tagállamok számára saját szabályaik megtartását, még akkor is, ha ezek nem érték el a közösen meghatározott alapvető szabályok szintjét. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK A menekültügyi eljárásokról szóló új irányelv ( 2 ) sokkal pontosabb. Egy olyan koherens rendszert hoz létre, amely a hatékonyabb és igazságosabb menekültügyi határozatok mellett azt is biztosítja, hogy valamennyi tagállam közös, magas szintű szabályok alapján vizsgálja meg a kérelmeket. Az irányelv egyértelmű szabályokat fektet le a menedékjog kérelmezésének módjára vonatkozóan: olyan különleges intézkedéseket kell elfogadni (például a határokon), amelyek biztosítják, hogy minden menedékkérő gyorsan és hatékonyan tudja kérelmét benyújtani. Az eljárások gyorsabbak és hatékonyabbak is lesznek. A menekültügyi eljárás jellemzően nem lesz hosszabb hat hónapnál. Jobb ( 1 ) A Tanács december 1-jei 2005/85/EK irányelve a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (HL L 326., , 13. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., , 60. o.) (átdolgozás) (2015. július 21-től alkalmazandó). 4 képzési lehetőségek állnak majd a döntéshozók rendelkezésére, a menedékkérő pedig több segítséget kap az eljárás korai szakaszában, így a beadványt gyorsabban lehet teljes körűen megvizsgálni. Ezek a befektetések összességükben megtakarítást fognak eredményezni, mert a menedékkérők kevesebb időt fognak tölteni az államilag finanszírozott befogadási rendszerekben és kevesebb hibás döntés fog születni, emiatt pedig csökkenni fog a költséges fellebbezések száma. Bárki, aki például kora, fogyatékossága, betegsége, szexuális irányultsága vagy traumatikus élményei miatt különleges segítségre szorul, megfelelő támogatást és elegendő időt kap kérelme kifejtéséhez. A kísérő nélküli kiskorúak mellé a nemzeti hatóságok egy képzett képviselőt jelölnek ki. A nagy valószínűséggel megalapozatlan ügyeket különleges ( gyorsított és határ menti ) eljárásokban lehet kezelni. Egyértelmű szabályok vonatkoznak a különleges eljárások alkalmazási lehetőségeire annak elkerülése végett, hogy megalapozott ügyek is bekerüljenek ebbe a körbe. A menedékjogot kérelmező, kísérő nélküli kiskorúak és a kínzás áldozatai ebből a szempontból különleges bánásmódban részesülnek. A bíróság előtti fellebbezésekre vonatkozó szabályok sokkal egyértelműbbek lettek a korábbiakhoz képest. Jelenleg az uniós jog homályos, a nemzeti rendszerek pedig nem mindig biztosítanak megfelelő hozzáférést a bírósági úthoz. Ennek eredményeként sok ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságára kerül Strasbourgba, ami költséges, és jogbizonytalanságot hoz létre. Az új szabályok teljes mértékben megfelelnek az alapvető jogoknak, és várhatóan csökkenteni fogják a strasbourgi bíróságra nehezedő nyomást. A tagállamok megfelelőbb eszközökkel fognak rendelkezni a visszaélésszerű kérelmek, így különösen az azonos személy által benyújtott ismételt kérelmek kezelésére. Akinek nincs szüksége védelemre, annak már nem lesz lehetősége arra, hogy az újabb és újabb menedékkérelmek folyamatos benyújtásával a végtelenségig megakadályozza a kitoloncolást.

7 A BEFOGADÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV A kérelmük elbírálására váró menedékkérőknek bizonyos ellátásokban kell részesülniük, hogy biztosított legyen számukra a méltó életszínvonal. MI A BEFOGADÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV? A befogadási feltételekről szóló irányelv ( 1 ) a kérelmük elbírálására váró menedékkérők számára biztosítandó befogadási feltételeket szabályozza. Az irányelv biztosítja, hogy a kérelmezők szállást, élelmet és munkát kapjanak, továbbá egészségügyi és pszichológiai ellátásban részesüljenek. Korábban a tagállamok eltérő gyakorlatai azonban azt eredményezhették, hogy a menedékkérők számára a befogadáskor biztosított anyagi feltételek nem voltak megfelelőek. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK A befogadási feltételekről szóló új irányelv ( 2 ) célja a befogadási feltételekre vonatkozó jobb és harmonizáltabb szabályok biztosítása az Unió egész területén. Most először kerültek elfogadásra a menedékkérők őrizetére vonatkozó részletes közös szabályok, amelyek biztosítják alapvető jogaik teljes körű tiszteletben tartását. Az irányelv elsősorban: való hozzáférés egy szabadságelvonással járó intézkedéssel szembeni fellebbezés benyújtásakor; különleges befogadási feltételeket határoz meg a fogvatartási létesítményekben, például a friss levegőhöz jutás, valamint az ügyvédekkel, a nem kormányzati szervezetekkel és a családtagokkal való kommunikáció terén. Az új irányelv pontosítja az egyéni értékelés elvégzésére vonatkozó kötelezettséget is, annak érdekében, hogy a kiszolgáltatott személyek befogadásával kapcsolatos különleges szükségletek meghatározhatóak legyenek. Kiemelt figyelmet fordít a kísérő nélküli kiskorúakra és a kínzás áldozataira, és biztosítja, hogy a kiszolgáltatott menedékkérők pszichológiai támogatást is kaphassanak. Végül szabályokat vezet be a kísérő nélküli kiskorúak képviselőinek képesítéseire nézve. A menedékkérő munkához jutását immár egy legfeljebb 9 hónapos időszakon belül kell biztosítani. tételesen felsorolja az őrizetbe vétel lehetséges okait, ami elősegíti az önkényes fogvatartási gyakorlatok megelőzését, és a fogva tartást a lehető legrövidebb időszakra korlátozza; korlátozza a kiszolgáltatott személyek különösen a kiskorúak fogva tartását; olyan fontos jogi garanciákat tartalmaz, mint például az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz és az írásbeli tájékoztatáshoz ( 1 ) A Tanács január 27-i 2003/9/EK irányelve a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (HL L 31., , 18. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 2013/33/EU irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., , 96. o.) (átdolgozás) (2015. július 21-től alkalmazandó). 5

8 A KVALIFIKÁCIÓS IRÁNYELV A menedékjog elnyerése előtt az adott személyt menekültként vagy kiegészítő védelemben részesülőként kell elismerni. MI A KVALIFIKÁCIÓS IRÁNYELV? A kvalifikációs irányelv ( 1 ) meghatározza a nemzetközi védelem biztosításának feltételeit. Az irányelv rendelkezései egy sor védelmi jogot irányoznak elő a visszaküldéstől (refoulement) kezdve a tartózkodási engedélyeken és az úti okmányokon át egészen a munkavállaláshoz, az oktatáshoz, a szociális jóléthez, az egészségügyi ellátáshoz, az elszállásoláshoz és az integrációt elősegítő intézkedésekhez való hozzáférésig, továbbá különleges előírásokat tartalmaznak a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek vonatkozásában. Az előző irányelvben meghatározott minimumszabályok bizonyos szempontból túl általánosak voltak, emiatt a nemzeti menekültügyi szabályozásban és gyakorlatokban meglévő különbségek megmaradtak. A nemzetközi védelem elnyerésével kapcsolatos esélyek között óriási különbségek lehettek attól függően, hogy melyik tagállam dolgozta fel a menedékjog iránti kérelmet. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Az új kvalifikációs irányelv ( 2 ) hozzájárul a döntéshozatal minőségének javításához, valamint biztosítja, hogy az üldöztetés, háború és kínzás elől menekülő emberek tisztességes és egyenlő bánásmódban részesüljenek. Tisztázza a nemzetközi védelem biztosításának indokait és megalapozottabb döntéseket eredményez, amivel javítja a menekültügyi eljárás hatékonyságát, elősegíti a csalások megelőzését, és biztosítja az Európai Unió Bíróságának ítéleteivel való összhangot. Nagymértékben közelíti a nemzetközi védelem valamennyi kedvezményezettje (elismert menekültek és az úgynevezett kiegészítő védelemben részesülők) számára megadott jogokat a munkavállaláshoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében. Meghosszabbítja továbbá a tartózkodási engedélyek érvényességének időtartamát a kiegészítő védelemben részesülők esetében. Biztosítja, hogy a menedékjog iránti kérelmek értékelése és a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó szabályok végrehajtása során fokozottabban vegyék figyelembe a gyermek érdekeit és a nemi hovatartozással kapcsolatos szempontokat. A nemzetközi védelemben részesülők számára javítja a jogokhoz és integrációs intézkedésekhez való hozzáférést. Fokozottabban figyelembe veszi azokat a különleges gyakorlati nehézségeket, amelyekkel a nemzetközi védelemben részesülők szembesülnek. ( 1 ) A Tanács április 29-i 2004/83/EK irányelve a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról (HL L 304., , 2. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., , 9. o.) (átdolgozás) (2013. december 21-től alkalmazandó). 6

9 A DUBLINI RENDELET Minden egyes, az EU területén benyújtott kérelmet meg kell vizsgálni valamennyi uniós tagállamnak meg kell tudnia állapítani, hogy felelős-e egy menekültügyi kérelem elbírálásáért, és ha igen, mikor. MI A DUBLINI RENDELET? A Dublini Rendelet ( 1 ) alapelve az, hogy a kérelmet elsődlegesen annak a tagállamnak kell megvizsgálnia, amelyik a legnagyobb szerepet játszotta a kérelmező EU-ba történő belépésénél vagy az EU-ban történő tartózkodásánál. A felelősséget megállapító kritériumok hierarchikus sorrendben a családi szempontoktól az adott tagállamban vízum vagy tartózkodási engedély közelmúltbeli birtoklásán át a kérelmező EU-ba való belépésének szabályos vagy szabálytalan módjáig terjednek. A korábbi rendszer tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy szükség van a tagállamok befogadó kapacitására és menekültügyi rendszereire különleges esetekben nehezedő nyomás megfelelőbb kezelésére. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Az új Dublini Rendelet ( 2 ) hatékony eljárásokat tartalmaz a menedékkérők védelmére, és az alábbiak segítségével fokozza a rendszer hatékonyságát: Egy korai előrejelző, készenléti és válságkezelési mechanizmus, amelynek feladata, hogy kezelje a nemzeti menekültügyi rendszerek működési zavarait kiváltó okokat vagy a különleges esetekben jelentkező nyomásból fakadó problémákat. A menedékkérők védelmére vonatkozó rendelkezések sora, például kötelező személyes elbeszélgetés, kiskorúakkal kapcsolatos garanciák (ideértve a gyerek érdekeinek felmérésekor alapul vett tényezők részletes leírását), és a rokonokkal való újraegyesítés kibővített lehetőségei. A fellebbezéseknek a visszaszállítás végrehajtására gyakorolt halasztó hatálya a fellebbezés elbírálásának időtartamára, az arra vonatkozó jog biztosításával együtt, hogy a visszaszállításnak a fellebbezés elbírálásáig történő felfüggesztése tárgyában hozott bírósági határozat megszületéséig adott személy adott területen maradhasson. Kérésre ingyenes jogi segítségnyújtás biztosításának kötelezettsége. Az egyetlen őrizetbevételi ok: a szökés veszélye; az őrizet időtartama szigorúan korlátozott. Az egyes esetekben illegális migránsnak is tekinthető és a viszszatérési irányelv alapján visszafordított menedékkérők számára annak lehetősége, hogy ügyüket dublini eljárás keretében bírálják el, ezáltal fokozottabb védelemben részesülnek, mint a visszatérési irányelv alapján. A visszafordítást elrendelő határozat elleni fellebbezési jog garantálásának kötelezettsége. A tagállamok közötti eljárások jogi pontosítása, például tételes és világosabb határidők. A teljes dublini eljárás időtartama az adott személy átvétele esetén nem haladhatja meg a 11 hónapot, visszafordítása esetén pedig a 9 hónapot (a szökés és a szabadságvesztés esetének kivételével). ( 1 ) A Tanács február 18-i 343/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 50., , 1. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 604/2013/EU rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., , 31. o.) (átdolgozás) (2014. január 1-jétől alkalmazandó). 7

10 AZ EURODAC-RENDELET Az Eurodac ujjlenyomatokat tartalmazó adatkészletek összehasonlításával megkönnyíti annak meghatározását, hogy melyik uniós tagállam felelős egy menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért. MI AZ EURODAC? Az Eurodac-rendelet ( 1 ) létrehozza az ujjlenyomatok uniós menekültügyi adatbázisát. Amikor valaki menedéket kér függetlenül attól, hol tartózkodik az EU-ban, ujjlenyomatait továbbítják az Eurodac központi rendszerébe. Az Eurodac 2003 óta működik, és nagyon sikeres informatikai eszköznek bizonyult. Bizonyos frissítésekre ugyanakkor szükség volt, különösen az egyes tagállamok általi továbbítás terén tapasztalt késedelem csökkentése, az adatvédelmi aggályok kezelése, valamint a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem elősegítése érdekében. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK Az új rendelet ( 2 ) javítja az Eurodac szokásos működését. Új határidőket szab az ujjlenyomatok továbbítására, ezzel csökkenti az ujjlenyomatok levétele és az Eurodac központi egységének való megküldése között eltelt időt. A rendelet biztosítja a teljes összhangot a legfrissebb menekültügyi jogalkotással, és jobban megfelel az adatvédelmi követelményeknek. Az Eurodac-adatbázist eddig csak menekültügyi célokra lehetett használni. Az új rendelet most lehetővé teszi a nemzeti rendőrségi szervek és az Europol számára, hogy a bűnügyi nyomozásokhoz kapcsolódó ujjlenyomatokat összehasonítsák az Eurodac-adatbázisban szereplőkkel. Erre csak szigorúan ellenőrzött körülmények között kerülhet sor, és kizárólag súlyos bűncselekmények és terrorizmus megelőzése, felderítése és nyomozása céljából. A speciális biztosítékok közé tartozik annak előírása, hogy elsőként minden más hozzáférhető bűnügyi nyilvántartást ellenőrizni kell, továbbá a kereséseknek kizárólag a legsúlyosabb bűncselekmények így például emberölés és terrorizmus körére történő korlátozása. Ezen túlmenően egy Eurodac-ellenőrzés elvégzése előtt a bűnüldöző hatóságoknak a Vízuminformációs Rendszer adataival is össze kell hasonlítaniuk az ujjlenyomatot (amennyiben ez megengedett). Bűnüldözési ellenőrzéseket nem lehet rendszeresen végezni; ezekre kizárólag a legvégső esetben kerülhet sor, amennyiben a hozzáférés valamennyi feltétele adott. Az Eurodacból kapott adatok nem oszthatóak meg harmadik országokkal. ( 1 ) A Tanács december 11-i 2725/2000/EK rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról (HL L 316., , 1. o.). ( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács június 26-i 603/2013/EU rendelete a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., , 1. o.) (átdolgozás) (2015. július 20-tól alkalmazandó). 8

11 HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ? Ingyenes kiadványok: egy példány: az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu), több példány, valamint plakátok, térképek rendelése: az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm), nem uniós országokban a küldöttségekt l (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm), a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) vagy a telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területér l) (*). (*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékb l és hotelekb l a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni). Megvásárolható kiadványok: az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu). El fizetéses kiadványok: az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereit l (http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).

12 DR HU-C doi: /71338

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁG i1vatala T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges,

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT

MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT MENEKÜLTÜGYI MUNKACSOPORT DR DRIENYOVSZKI Lilla ügyintéző/ BM Európai Együttműködési Főosztály Tel: +36 1 441 1519 e-mail: lilla.drienyovszki@bm.gov.hu ÁTTEKINTÉS 1 A Menekültügyi Munkacsoport bemutatása

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a hazai, illetve az európai uniós menekültjog egyes részletszabályait. Az elemzés során a Központ arra a megállapításra

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Menekültek* az Európai Unióban

Menekültek* az Európai Unióban 213/91 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 91. szám 213. november 6. Menekültek* az Európai Unióban A tartalomból 1 A dublini egyezmény 2 Közös európai menekültügyi rendszer

Részletesebben

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 18034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 108. szám A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap KI-78-09-820-HU-C A rejtélyes Nap A rejtélyes Nap Kiadóhivatal ISBN 978-92-79-12500-3 HU Víz- és szélenergia Az erőművekben a gőz forgatja körbe-körbe a turbinát. Mi más lehetne még olyan erős, hogy forgassa

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

2. sz. MUNKADOKUMENTUM

2. sz. MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 4.4.2011 2. sz. MUNKADOKUMENTUM a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

A MÉDIA ÉS A MENEKÜLTEK

A MÉDIA ÉS A MENEKÜLTEK A MÉDIA ÉS A MENEKÜLTEK ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális Irodája 1022 Budapest, Felvinci út 27. Tel. (06-1) 336 3060, -70, Fax: (06-1) 336 3080 email: hunbu@unhcr.org, web: www.unhcr.hu

Részletesebben

2015. évi törvény. 1. A foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

2015. évi törvény. 1. A foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása 2015. évi törvény egyes menekültügyi, migrációs és rendészeti tárgyú, valamint velük összefüggésben egyes további törvényeknek az európai uniós kötelezettségek végrehajtása érdekében szükséges módosításáról

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Az európai kontinens a migráció célpontja

Az európai kontinens a migráció célpontja Az európai kontinens a migráció célpontja A szabad mozgás és a tartózkodás szabadsága emberi jogok. A migránsok a múltban is alakították a kultúrákat és társadalmakat, és továbbra is ezt fogják tenni.

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HUN A BÍRÓSÁG HIVATALA

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HUN A BÍRÓSÁG HIVATALA EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A Kérdések és Válaszok anyagát a Bíróság Hivatala készítette, s az nem kötelezi a Bíróságot. Rendeltetése, hogy alapvető és általános tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok Emberi Jogok Európai Bírósága Kérdések és Válaszok Kérdések és Válaszok MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? A Kérdések és válaszok anyagát a Bíróság Hivatala készítette, és az nem köti a Bíróságot. Rendeltetése,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I.

A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. A SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓBAN I. Európai Közjog és Politika 2008. április 22. Jeney Petra ELŐADÁSVÁZLAT 1. Alapkérdések 2. A bel- jogszabályi kerete (EUSZ, Amszterdami

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Menedék Magyarországon

Menedék Magyarországon Menedék Magyarországon Ön jelenleg a Magyarország területén tartózkodik, amelynek hivatalos nyelve a magyar. Magyarország az Európai Unió (EU) tagállama és Közép-Kelet-Európában található. Szlovákia Ukrajna

Részletesebben

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról A jogalkotásról

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

T/5416. számú. törvényjavaslat

T/5416. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5416. számú törvényjavaslat az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

Menedék Magyarországon

Menedék Magyarországon Menedék Magyarországon Ön jelenleg a Magyarország területén tartózkodik, amelynek hivatalos nyelve a magyar. Magyarország az Európai Unió (EU) tagállama és Közép-Kelet-Európában található. Szlovákia Ukrajna

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Kényszerpihenő A Dublini rendelet alkalmazásának összehasonlítása 11 tagállam gyakorlata alapján Magyar nyelvű összefoglaló

Kényszerpihenő A Dublini rendelet alkalmazásának összehasonlítása 11 tagállam gyakorlata alapján Magyar nyelvű összefoglaló Kényszerpihenő A Dublini rendelet alkalmazásának összehasonlítása 11 tagállam gyakorlata alapján Magyar nyelvű összefoglaló A Dublin Transnational Network projekt célja, hogy bővítse a Dublini rendelet

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2010. június 17. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2010. június 17. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2010. június 17. * 2004/83/EK irányelv A harmadik országok állampolgárai, illetve a hontalan személyek menekültként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSA A NYUGDÍJRA Budapest, 2015 Szerzők: Széll Zoltánné dr. Asztalos Zsuzsa Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-481-4

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

A helsinki záróokmány

A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány A helsinki záróokmány az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ, az EBESZ elődszervezete) országai által 1975. augusztus 1- jén aláírt dokumentum. http://hu.wikipedia.org/wiki/helsinki_z%c3%a1r%c3%b3okm%c3%a1ny

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szám: INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51,

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig a kezdetektó l amszterdamig Az eredendően gazdasági integrációs szervezetnek

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület. gandhiegyesulet@gmail.com. Gibril Deen. Tel: 30 996 3567 Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület gandhiegyesulet@gmail.com Gibril Deen Tel: 30 996 3567 A szervezet 1992-ben alakult. Elsődleges célja a menekültek védelme, valamint egy toleráns társadalmi légkör

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től 1.1. személyes adatok Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 1. Súlyos

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

EMH TANULMÁNY 2013. A különböző tagállamok befogadó létesítményi rendszere menedékkérők számára ÖSSZEFOGLALÓ

EMH TANULMÁNY 2013. A különböző tagállamok befogadó létesítményi rendszere menedékkérők számára ÖSSZEFOGLALÓ EMH TANULMÁNY 2013 ÖSSZEFOGLALÓ Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a Magyarország területén nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó személyek befogadásának szervezeti rendszerét, beleértve a szervezet

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben