Hungary s International Development Cooperation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungary s International Development Cooperation"

Átírás

1 Hungary s International Development Cooperation Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködése 2010

2 PREFACE International development cooperation is an essential part of Hungary s foreign policy. Its main goal in accordance with the UN Millennium Development Goals (MDGs) is to contribute to the global efforts in eradicating poverty, and in helping partner countries with the establishment of democratic governance based on human rights. Most of Hungary s development projects in partner countries due to its tradition and capabilities are related to the experiences gained in political-economicsocial transition at the end of the 1980s and throughout the 1990s. Beyond that, developing the civil society, education systems and contributing with knowledge transfer in agriculture are also important fields of cooperation with our partner countries. tends to contribute more effectively to these international commitments with its own actions. In this brochure, we have collected some examples of successful Hungarian projects, focusing on the areas mentioned above. ELŐSZÓ A nemzetközi fejlesztéspolitikai együttműködés szerves részét alkotja Magyarország külpolitikájának. Ennek célkitűzése, hogy az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljainak megfelelően hozzájáruljon a szegénység elleni globális küzdelemhez és elősegítse a partnerországokban az emberi jogok tiszteletén alapuló demokratikus államberendezkedés megszilárdulását. Magyarország hagyományaiból és adottságaiból fakadóan elsősorban a politikai, társadalmi és gazdasági átalakulás során szerzett tapasztalatok átadásával segíti partnerországai fejlődését. A civil társadalom fejlesztése, az oktatás, az egészségügy vagy akár a mezőgazdasági tudástranszfer emellett szintén jelentős területe Magyarország fejlesztési együttműködésének. maga eszközeivel ehhez a nemzetközi erőfeszítéshez kíván mind hangsúlyosabb és hatékonyabb módon hozzájárulni. Kiadványunkban megpróbáljuk néhány sikeres magyar projekten keresztül bemutatni, hogy mit teszünk ezen célok teljesülése érdekében. The 65 th meeting of the United Nations General Assembly in September 2010 has revealed that although significant improvement has been achieved in the last ten years in the fight against hunger, on other MDG targets such as child and maternal mortality and the level of enrolment in primary education, much remains to be done until the date for reaching the MDGs. Hungary in- Az ENSZ Közgyűlésének 65. ülésszaka 2010 szeptemberében világosan rámutatott: noha az elmúlt tíz évben számos területen jelentős előrehaladást sikerült elérni a fejlődő világban az éhezés, a gyermekhalandóság, az anyai halálozás mérséklése és az oktatásban való részvétel terén, rengeteg teendőnk van még 2015-ig, a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésének céldátumáig. Magyarország a 2 3

3 DEVELOPMENT COOPERATION WITHIN A GLOBAL CONTEXT FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A GLOBÁLIS KERETEK KÖZÖTT The main goals of Hungary s international development cooperation are the fight against poverty and enhancing the democratic development of partner countries and their civil societies. Further to a value-based approach, Hungary s own interests also align with those of development cooperation, as uneven development can lead to serious international tensions. Hungary through bilateral contacts and multilateral fora is aiming, inter alia, to: - participate actively in combatting global challenges; - widen the scope of Hungarian development cooperation, assist democratic development in partner countries and fight against poverty; - contribute to international efforts in the fight against climate change and the deterioration of the environment, and promote rural development. In accordance with these main aims, Hungarian development cooperation focuses on achieving the MDGs, especially through alleviating poverty, assisting deprived regions, the fight against diseases, and through improving education in order to foster gender equality and promote sustainable development. As a member of the European Union, Hungary is also striving to allocate a growing share of its gross National Income to development cooperation. In recent years, bilateral Hungarian development aid has been concentrated on key partner countries through project based cooperation. The majority of projects were carried out in a few main partner countries such as Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Moldova, the Palestine Authority, Serbia, Ukraine and Vietnam. On an ad hoc basis, Hungary also implemented projects in Cambodia, Kyrgyzstan, Laos, Macedonia, Mongolia, Montenegro, Yemen, and in Sub-saharan Africa in Ethiopia, Kenya, Nigeria and South Africa. A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) célja a globális szegénység enyhítésének, a partnerországok demokratikus fejlődésének és civil társadalmuk fejlesztésének elősegítése. Az érték alapú megközelítés mellett hazánk érdekei is a nemzetközi fejlesztési együttműködés mellett szólnak, mivel az egyenlőtlen fejlődés és az egyes térségek lemaradása globális feszültségek forrásává válhat. Hazánk kétoldalú és multilaterális keretek között azért tevékenykedik, hogy - aktív szerepet vállaljon a globális problémák kezelésében; - a magyar fejlesztési együttműködési politika kiszélesítésével támogassa a partnerországok demokratikus fejlődését, illetve enyhítse a szegénységet; - hozzájáruljon a környezetromlás fékezését, az éghajlatváltozás lassítását szolgáló nemzetközi erőfeszítésekhez és elősegítse a vidékfejlesztést. Mindezen fő irányok alapján, a magyar fejlesztési együttműködés támogatja az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljainak megvalósítását, elsősorban a szegénység enyhítése, az elmaradott térségek támogatása, az éhezés, a járványok és fertőzések mérséklése, az iskoláztatás, a női egyenjogúság és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében kifejtett erőfeszítései révén. Magyarország EU-tagállamként arra törekszik, hogy nemzeti jövedelme vállalt kötelezettségének megfelelő hányadát fejlesztési együttműködésre fordítsa. Az elmúlt években a magyar fejlesztéspolitika bilaterális alapon elsősorban projekt alapon folytatott együttműködést a partnerországokkal. A legtöbb projektet a következő országokban valósítottuk meg: Afganisztán, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Palesztin Hatóság, Szerbia, Ukrajna és Vietnam. Eseti projekt alapú partnerünk volt emellett Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, Laosz, Macedónia, Mongólia és Montenegró, valamint Afrika Szaharától délre eső részében Etiópia, Kenya, Nigéria és a Dél-Afrikai Köztársaság. 4 5

4 Hungarian development cooperation focuses primarily on those sectors and areas where we have a comparative advantage. These include: political-economic change - sharing Hungarian experiences, establishing and operating democratic structures, establishing conditions for market economy, privatisation, assisting small and medium-size companies, utilising the requirements for good governance, strengthening civil society, as well as developing systems for migration, elections and population information statistics, etc. education in universities and post gradual level, educating experts and technicians, developing education materials, organising distance learning, health and production of medicines - planning, equipping and operating of hospitals and poly-clinics, fight against diseases, agriculture - sharing the most advanced methods in animal husbandry and cultivation, plant health, plant protection, breeding of fresh water fish, developing farms, training of experts and engineers in the field of agriculture and the food industry, water management and sanitation - design and transfer of knowledge, environmental protection - providing knowledge, cultural heritage - advice and knowledge transfer on the protection of cultural heritage. In the first semester of 2011, during the Hungarian EU Presidency our focus areas will include: the exchange of views and orientation debate on the future of the EU development policy, the Member States contribution to the attainment of the Millennium Development Goals, preparation for the IV High Level Forum on Aid Effectiveness, the role of water in development cooperation. We also believe that one of the key areas for European development policy is the need to increase food production capacities and food security. This should be done by extending agricultural income genera- A magyar fejlesztési együttműködés elsősorban azokra az ágazatokra és területekre összpontosítja erőfeszítéseit, ahol hazánk komparatív előnyökkel rendelkezik. Ezek a területek: a rendszerváltozással összefüggő magyar tapasztalatok átadása (demokratikus jogállami struktúrák létrehozása és működtetése, a piacgazdaságra való áttérés feltételeinek megteremtése, privatizáció, kis- és középvállalkozások támogatása, a jó kormányzás követelményeinek alkalmazása, a civil társadalom erősítése, migrációs, statisztikai rendszerek kiépítése stb.), oktatás (egyetemi és posztgraduális), szakember- és technikusképzés, tananyag-fejlesztés, távoktatás-szervezés, oktatási infrastruktúra fejlesztése, egészségügy (kórházak, rendelőintézetek tervezése és felszerelése, üzemeltetése, járványok leküzdése stb.), mezőgazdaság (legkorszerűbb növény- és állattenyésztési módszerek elterjesztése, vetőmag-nemesítés, növényegészségügy, növényvédelem, édesvízi haltenyésztés, farmok fejlesztési tervei, mezőgazdasággal összefüggő szakember- és mérnökképzés), élelmiszeripar, vízgazdálkodás, tervezés és szaktanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos szaktanácsadás, a kulturális örökség védelme. A év első felére eső magyar EUelnökség alatt a nemzetközi fejlesztési politika terén Magyarország több kérdést is kiemelten kezel, így például: az európai fejlesztéspolitika jövőbeni irányának meghatározását szolgáló véleménycserét, az EU tagállamok Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG-k) teljesüléséhez való hozzájárulását, a fejlesztési támogatások hatékonyságáról 2011 őszén rendezendő IV. magas szintű fórumra való felkészülést, a víz szerepét a fejlesztési együttműködésben. Egyetértünk azzal, hogy az európai fejlesztéspolitika jövőjéről folytatott vita kiemelt területe és a szegénységben élő országok és régiók felemelkedésének egyik fontos feltétele az élelmiszertermelő képesség növelése, ezáltal az elemezés-biztonság megteremtése, minél szélesebb népcsoportok bevonásával a jövedelemtermelésbe, a környezet fenntartható módon való igénybevételével, valamint a vidékfejlesztés támogatásával. A szegénység és éhezés mérséklésében, a mezőgazdasági termelés fokozásában, a betegségek terjedésének megakadályozásában, az anyai és a csecsemőhalandóság csökkentésében alapvető 6 7

5 tion opportunities to a broader community and through sustainable rural development based on ecological approaches. Also, access to clean water and sanitation plays a key role in eradicating extreme poverty and hunger, in increasing agricultural production, in avoiding the spread of diseases, and in reducing maternal and child mortality. In line with attempts to achieve progress towards the MDGs, Hungary as the incoming EU-presidency would like to enhance the strategic approach towards the efficient and sustainable management of water resources. We want to advance integration of water and sanitation in poverty reduction strategies at EU level and further improve the common support to their implementation. Our aim is to promote the water agenda in the green economy with a view to improving the linkages between development and energy, and between agriculture and food security. AFGHANISTAN After almost three decades of conflict, Afghanistan has undergone enormous political, economic, and social transformation, but the country still faces huge challenges. Afghanistan is one of Hungary s main partner countries and the largest recipient of Hungarian bilateral assistance. Hungary is focusing solely on Baghlan Province where we took over the lead of the Provincial Reconstruction Team (PRT) in the autumn of In Afghanistan, over the last two years Hungary has implemented projects worth a total of 7.5 million EUR. Hungary s focus is on agriculture, education, health and building capacities of the state administration. Our main goals include reducing poverty and unemployment; increasing economic growth and fostering agricultural production; strengthening democracy and good governance and promoting human rights and gender equality. szerepet játszik a víz, a tiszta vízhez és az alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Elnökségi félévünk alatt a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésével összefüggésben lendületet kívánunk adni a vízpolitika nemzetközi fejlesztési együttműködést érintő kezdeményezéseinek, különösen a fenntartható vízgazdálkodás zöld növekedésben és zöld gazdaságfejlesztésében betöltött kulcsszerepére, illetve az energiapolitikával, az agrárszektorral, valamint az élelmezésbiztonság kérdéseivel fennálló kapcsolódásokra nézve. Hozzá kívánunk járulni emellett a fejlődő országok egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának javítására hivatott uniós programok továbbviteléhez is. AFGANISZTÁN Csaknem harminc év megpróbáltatás után Afganisztánban megkezdődött egy átfogó politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás, a folyamatnak azonban közel sincs vége. Afganisztán hazánk egyik kiemelt fejlesztési partnerországa. Az elmúlt években kétoldalú fejlesztési támogatásunk meghatározó része Afganisztánba irányult. Magyarország Baghlan tartományra koncentrálja tevékenységét, ahol a Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT Provincial Reconstruction Team) vezetését is ellátja 2006 óta. Az elmúlt két év során megvalósított projektek összértéke eléri a 2 milliárd forintot (kb. 7,5 m EUR). Tevékenységünket elsősorban a mezőgazdaság, az oktatás, az egészségügy és az államigazgatás kapacitásainak erősítése területén fejtjük ki. Fő célunk a szegénység csökkentése és a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés serkentése, a mezőgazdasági termelés elősegítése, a demokratikus átalakulás és a jó kormányzás támogatása, valamint az emberi jogok és a nők helyzetének javítása. 8 9

6 Strategic and priority sectors Agriculture and rural development: Water management: establishment of irrigation and canal systems, erecting flood prevention systems (dykes, riverbed regulation), Plant and livestock husbandry: specialised training and provision of equipment, Agrarian education in crop production. Education: Establishment (building) and equipping of schools and other educational facilities, Specialised training and education. Health care: Midwife training, Establishment (building) and equipping of clinics, Organising ambulance services. Capacity building for state administration: Police training. WESTERN-BALKANS Hungary provides assistance to the Western-Balkans, with a special focus on Bosnia-Hercegovina, Serbia and Kosovo, whose economic and social development, and EU-integration is our key priority. In October 2010, in cooperation with the OECD, Hungary concluded a twoyear program aiming at identifying and reducing non-tariff trade barriers among the CEFTA (Central European Free Trade Agreement) countries of Western Balkans and the Moldovan Republic. Bosnia-Hercegovina Hungary works in line with BiH s national development strategy s main elements, and with the aim of preserving peace and security and promoting the establishment and improvement of a democratic and well governed state. Hungary gives assistance to the reform of administration and the civil sector, the development of the business environment and social system and the creation of a stable civil society based on the re- Stratégiai szektoraink Mezőgazdaság és vidékfejlesztés: vízgazdálkodás: öntöző- és csatornarendszerek kialakítása, árvízvédelmi gátak felépítése, növény- és állattenyésztés: szakosított képzések szervezése, valamint eszközökkel történő ellátás, mezőgazdasági jellegű képzések a növénytermesztés terén Oktatás: iskolák és egyéb oktatási intézmények építése, eszközökkel történő ellátása, szakképzések Egészségügy: bábaasszonyképzés, klinikák létrehozása és felszerelése, mentőszolgálat megszervezése Államigazgatás kapacitásainak erősítése: rendőrképzés. NYUGAT-BALKÁN Magyarország fejlesztési együttműködésében megkülönböztetett figyelmet szentel a nyugat-balkáni régió országainak, amelyek gazdasági és társadalmi felemelkedése, az Európai Unióhoz való csatlakozása kiemelt prioritásunk októberében az OECD-vel közös szervezésben került sor egy Magyarország által finanszírozott, kétéves program utolsó fázisára, amelynek célja az volt, hogy beazonosítsa a nyugat-balkáni (és a Moldovai Köztársaság) CEFTA-országok (Central European Free Trade Agreement - Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás) közötti kereskedelmet nehezítő, nem vámjellegű akadályokat és ajánlásokat fogalmazzon meg azok enyhítésére. Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovinában az ország nemzeti fejlesztési stratégiája alapján elsődleges célunk a béke és biztonság megőrzése, valamint a demokratikus és jól kormányzott állam megteremtése. A magyar fejlesztési tevékenység ezért a közigazgatási és a magánszféra reformjára, az üzleti környezet és a szociális rendszer fejlesztésére, az emberi jogok 10 11

7 spect of human rights and tolerance. By sharing its own experiences gained during the EU accession process Hungary contributes to achieving BIH s long run aim of becoming a member of the EU. Serbia Hungarian activity in Serbia is targeted towards supporting the country s social and economic development. As Serbia is a potential candidate for EU membership, Hungarian assistance pays special attention to supporting Serbia s integration process through technical assistance projects transferring relevant Hungarian experience. Hungary also provides assistance to capacity building of civil society, education and health care. Kosovo Hungary assists the implementation of Kosovo s national development programme. The Hungarian contribution focuses on the setting up of Kosovo s new system of personal documents, capacity building and training of local governments and state administration. Hungary also organises capacity building programmes for professionals in the field of agriculture and water management. REPUBLIC OF MOLDOVA Hungary s development cooperation with the Republic of Moldova is based on a medium-term country strategy valid for the period Our projects implemented in the Republic of Moldova are mainly directed towards assistance to the implementation of reforms set out in the context of democratic transformation and approximation to EU-norms. We also focus on knowledge transfer related to institutional reforms in the state administration. The most recent projects include: contribution to creating the Dniester Euroregion A study visit to the Carpathian Euroregion for the representatives of Moldovan (including Transnistrian) and Ukrainian regions involved in the process of creés a tolerancia tiszteletére épülő civil társadalom kiépítésére, illetve hosszabb távon az uniós tagság elérésére irányul. A magyar hozzájárulás fő kérdésköreit a gazdasági-politikai átalakulás, illetve az uniós csatlakozás során szerzett tapasztalatok átadása jelentik. Szerbia A magyar fejlesztési tevékenység Szerbiában az ország társadalmi és gazdasági fejlődését támogatja. Tekintettel arra, hogy Szerbia az Európai Unió lehetséges tagjelölt partnere, a magyar fejlesztéspolitika megkülönböztetett figyelmet fordít a szerb integrációs folyamatok támogatására, technikai segítségnyújtási projektek és a vonatkozó magyar tapasztalatok megosztása révén. Ezen kívül Magyarország segíti a civil társadalom, illetve az oktatási és az egészségügyi szektor kiépítését. Koszovó Magyarország részt vesz a koszovói nemzeti fejlesztési program megvalósításában is. A magyar hozzájárulás a koszovói másodlagos személyi okmányok új rendszerének megteremtésére, közigazgatási, illetve helyi önkormányzati kapacitásépítésre, továbbá mezőgazdasági és vízgazdálkodási képzési programok szervezésére irányul. MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG A Moldovával fenntartott fejlesztési együttműködésünk alapját a időszakra vonatkozó ország-stratégia képezi. Magyarország stratégiai célja, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozása során szerzett tapasztalatokkal segítse Moldova közeledését az uniós normákhoz és érdemben hozzájáruljon gazdasági és társadalmi fejlettség tekintetében vett felzárkózásához. A legutóbbi projektek közé tartozik: a Dnyeszter Eurorégió létrehozatalának támogatása 2010 júniusában a Dnyeszter Eurorégió létrehozásában érintett moldovai (beleértve a Dnyeszter-melléket is) és ukrán régiók képviselői tanulmányút keretében ellátogattak a Kárpátok Eurorégióba. Az utazás célja annak tanulmányozása volt, hogy a bizalomépítő lépések 12 13

8 ating the Dniester Euroregion was organised in June Trust-building activities help people to develop mutual respect thus contributing to the settlement of conflicts. transferring experiences in the field of free trade cooperation Sharing Hungary s experience in the field of free trade cooperation with Moldovan officials can be useful for Moldova in deep and comprehensive trade agreement negotiations with the EU. providing medical equipment to the Vulcanesti District Hospital In 2010 Hungary provided medical equipment to the Diagnostic Centre of the Vulcanesti District Hospital to the value of almost EUR. The new diagnostic centre provides medical care for people. The installation of the equipment and the staff training were also covered by the project. VIETNAM Vietnam is one of Hungary s key partners in development cooperation. Hungarian assistance concentrates mainly on banking and financial management, agriculture, water management and health. Along with EuropeAid, we trained several professionals in the Bac Giang province at the end of 2009 in a method called Function, Language and Movement Education (FLAME). FLAME was originally developed by the Hungarian Pető Institute, providing conductive care to individuals with motoric disorders and also implementing conductive education. Also at the end of 2009, an activity area for children at the Hope Centre in Hanoi was established, utilising the FLAME-method. miként segíthetik elő az együttműködést, a konfliktusok megoldását. szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tapasztalatok átadása Magyarország korábbi szabadkereskedelmi tárgyalások során szerzett tapasztalataira építve nyújt támogatást Moldova számára, mely szabadkereskedelmi megállapodást készít elő az EU-val. Projektünk keretében 10 moldovai szakértő érkezett hazánkba és vett részt szakmai képzésen. Egészségügy a vulcanesti járási kórház diagnosztikai központjának fejlesztése Támogatást nyújtottunk a vulcanesti járási kórház diagnosztikai központja részére; közel EUR értékben szállítottunk új orvosi, illetve diagnosztikai eszközöket. Az új diagnosztikai központ csaknem ember számára biztosít megfelelő szintű orvosi ellátást. Az eszközök üzembe helyezéséhez magyar szakértők nyújtottak segítséget. VIETNAM A magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés egyik kiemelt partnerországa Vietnam, amelynek elsősorban a bankrendszer, a közpénzkezelés, valamint a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és az egészségügy terén nyújtottunk támogatást. A EuropeAid közreműködésével számos szakértőt képeztünk ki Bac Giang tartományban 2009 végén, az ún. FLAMEmozgásterápiás (Function, Language and Movement Education) módszerrel. A módszert eredetileg a Pető Intézetben fejlesztették ki, a motorikus rendellenességgel rendelkezők gyógyítására, illetve az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek képzésére végén a hanoi Hope Center nevelőotthonban egy külön gyermekpark is létesült, szintén a FLAME-módszer alkalmazása érdekében

9 The Hungarian Gödöllő Research Institute for Animal Breeding and Nutrition Expanding, with the collaboration of the Thuy Phuong Poultry Research Centre, helped with the breeding of Hungarianorigin poultry (turkey, guinea-fowl) in Southern Vietnam. The aim of the project was to help poultry-breeding in the least developed areas in the country. SUB-SAHARAN AFRICA The most important examples of Hungarian development cooperation in the African continent are the ones focused on supporting youth, people with disabilities and local communities, health care and the protection of the environment. One of Hungary s partners in Sub-saharan Africa is Kenya, where several small, but important projects have been implemented, with significant impact on the local communities. The Hungarian government s commitment towards environmental protection is perhaps best symbolised by the Education Centre in the forest of Ngong (Kenya), named after the Hungarian doctor Imre Loefler. Hungary has A gödöllői Kisállat-tenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ, a Thuy Phuong-i állattenyésztési kutatóintézettel közösen során vett részt az őshonos magyar baromfifajták tenyésztésének kiterjesztésében Dél-Vietnamban. A projekt elsősorban az elmaradott területek fenntartható baromfitenyésztésének fejlesztését célozta meg. SZUB-SZAHARAI AFRIKA Az afrikai kontinensen megvalósuló magyar fejlesztési együttműködés legkiemelkedőbb példái a Kenyában és a Dél- Afrikai Köztársaságban lebonyolított, kicsi, de az érintett települések életében jelentős hatással bíró projektek. Ezek alapvető célja a fiatalok, a fogyatékkal élők és a helyi közösségek támogatása, illetve az egészségügy és a környezetvédelem hangsúlyozása. A magyar fejlesztési együttműködés környezetvédelem iránti elkötelezettségét leginkább a Ngong-erdőben (Kenya) elhelyezkedő, a magyar Loefler Imréről elnevezett Oktatási Központ szimbolizálja. Magyarország 2010-ben is támogatta a projektet; egy előadóterem mellett interaktív erdőismereti központ kialakítását segítette, beleértve az erdő konzerválásának bemutatását. A fejlesztés révén min

10 helped to establish a lecture room and the interactive forestry knowledge centre, which includes a presentation of the efforts made towards the conservation of the forest. With the help of the Hungarian project, the region could become the centre for environmental education in Nairobi. Since 2008, Hungary has been actively supporting the St. Joseph Children s Home in Bura, on Taita Hill in the southern parts of Kenya. With a recently acquired water container, water is constantly available for washing and cooking, and the refurbishment of a ruined bathroom is currently underway. Thanks to the Hungarian contributions, the number of children living in the Home has tripled, and their food provision and the level of education has improved. that took place under the auspices of the UNESCO in Kenya in order to facilitate the involvement of the African civil society organizations in safeguarding the intangible cultural heritage of humanity. During , Hungary supported the day-care centre for physically disabled children in the Gauteng province, Republic of South Africa. The day care centre gives education to 60 children living in slums by using the FLAME method (see Vietnam projects). The Centre gives the opportunity of professional care for physically disabled children and through its whole day programme a possibility for the parents to take on a job. den esély megvan arra, hogy a terület a környezetvédelmi oktatás központjává váljon Nairobiban. Magyarország 2008 óta támogatja a Kenya déli részén fekvő burai St. Joseph gyermekotthon fejlesztését. A beszerelt víztartály révén a gyermekotthonban állandóan rendelkezésre áll víz a mosáshoz és a főzéshez. Jelenleg folyamatban van a fürdőszobák felújítása is. A magyar hozzájárulás révén megháromszorozódott a gyermekotthon lakóinak száma, továbbá javult az élelmiszerellátásuk és képzésük színvonala között Magyarország támogatást nyújtott a Dél-Afrikai Köztársaság Gauteng tartományában működő gyermekotthonnak, amely 60, a városok peremén lévő szegénynegyedekben élő mozgássérült gyermek gondozását végzi. A gyermekotthonban 2003 óta a Pető-módszerre épülő FLAME rendszert is alkalmazzák (l. Vietnamnál). A program szakszerű felügyeletet biztosít a gyerekeknek, ezalatt szüleik munkát vállalhatnak. In November 2010, Hungary contributed to the organization of an international forum of Sub-Saharan African NGOs 2010 novemberében Magyarország támogatást nyújtott egy olyan NGO fórum megszervezéséhez, amelyre az UNESCO rendezvényéhez kapcsolódóan került sor Kenyában, s amelynek célja az volt, hogy erősítse az afrikai civil társadalom részvételét az emberiség szellemi kulturális örökségének megőrzésében

11 AID IN FACTS AND FIGURES Hungary s ODA-spending was an estimated 85 million EUR in 2009, reaching 0.095% of its GNI. Geographic breakdown of bilateral ODA in 2009 Sub-Saharan Africa South and Central Asia Other Asia and Oceania Middle East and North Africa Latin America and Caribbean Europe Multilateral aid Multilateral aid amounts to around 75% of the total ODA-volume in 2009 (63 million EUR). This was allocated to meet the needs of the least developed countries through the EU s development budget and other international financial institutions, most notably the World Bank. As a new Member State of the EU, Hungary will for the first time contribute to the EU s European Development Fund (EDF) in 2011 with over 17 million EUR. This will further support the efforts of the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries in reaching the MDGs. Climate financing In order to support developing countries fast start climate financing efforts enabling their nationally appropriate adaptation and mitigation actions in the global fight against climate change, developed countries have collectively committed in the Copenhagen Accord to jointly provide resources amounting to USD 30 billion for the period Hungary contributes to this commitment with 6 million EUR in the period through multilateral and bilateral channels. FEJLESZTÉSPOLITIKA A TÉNYEK ÉS SZÁMOK TÜKRÉBEN Magyarország teljes ODA-kiadása ben elérte a 85 millió eurót, a GNI 0,095%-át. A bilaterális ODA-arány földrajzi lebontásban, 2009 Szub-szaharai Afrika Dél- és Közép-Ázsia Egyéb Ázsia és Óceánia Közel-Kelet és Észak-Afrika Latin-Amerika és a karibi térség Európa Multilaterális keretben nyújtott támogatások A multilaterális támogatások mértéke a teljes ODA-összegek közel 75%-át (63 millió eurót) tették ki 2009-ben. Ezeket az EU fejlesztési költségvetésén, illetve más nemzetközi pénzügyi intézményeken különösen a Világbankon keresztül juttattuk el a legszegényebb országok számára. Új tagállamként Magyarország 2011-ben fog először hozzájárulni közel 17 millió euróval az EU Európai Fejlesztési Alapjához, amellyel tovább támogatja az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség országainak törekvését a MDG-k megvalósítása érdekében. Klímafinanszírozás A fejlődő országok 2010 és 2012 közötti éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásával (adaptáció), illetve az éghajlatváltozás mérséklésével (mitigáció) kapcsolatos ún. klímavédelmi előfinanszírozási intézkedéseinek támogatására a fejlett országok közössége a Koppenhágai Egyezséggel 30 milliárd USD rendelkezésre bocsátását vállalta. Ehhez Magyarország a közötti időszakban 6 millió EUR-val járul hozzá, melyet a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a klímavédelem céljainak összehangolásával, multilaterális és bilaterális fejlesztési projektek finanszírozására kíván fordítani

12 Published by MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF HUNGARY Department for International Development Cooperation and Humanitarian Aid H-1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Tel: +36 (1) , +36 (1) Fax: +36 (1) Web: Kiadja MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Tel: +36 (1) , +36 (1) Fax: +36 (1) Web:

13 Grafikai tervezés, nyomdai munkálatok: Pharma Press (R) Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Dr. Dávid Ferenc

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László

Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László Tartalom IPA Az IPA célja Az IPA támogatási területei Az IPA által támogatott országok IPA II támogatási

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI CÉLORSZÁGA BALOGH TIBOR 1. MAGYARORSZÁG ÉS VIETNAM KAPCSOLATAI Magyarország és Vietnam földrajzi értelemben távol fekszik egymástól, azonban a társadalmi

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t-

zott az e- - z- r- ben e- r- -es i- - t- a zott az 1960 e z r ben e r es i a a i r meghaladja t The Republic of Korea is one of the newly industrializing economies of Asia (ANIES) which showed spectacular economic development during the recent

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Offshore, adózás, szegénység és szolidaritás - avagy hogyan hat az adóverseny és az illegális tőkekiáramlás a nemzetközi fejlesztésre?

Offshore, adózás, szegénység és szolidaritás - avagy hogyan hat az adóverseny és az illegális tőkekiáramlás a nemzetközi fejlesztésre? Offshore, adózás, szegénység és szolidaritás - avagy hogyan hat az adóverseny és az illegális tőkekiáramlás a nemzetközi fejlesztésre? 2013. november 27. A jelenség A fejlődő országokban átlagosan mindösszesen

Részletesebben

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS A garanciarendszerek önmagukban nem vizsgálhatók, csakis a mindenkori gazdaságpolitikai

Részletesebben

A Turizmus jövője 2030-ig november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO

A Turizmus jövője 2030-ig november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO A Turizmus jövője 23-ig 211 november 23. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Éves Közgyűlése Somogyi Zoltán Executive Director UNWTO Nemzetközi turizmus: Előrejelzés 211 21 Forecast 211 Globális

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben

EU mint globális politikai szereplő

EU mint globális politikai szereplő EU mint globális politikai szereplő lehet-e global payerből global player? (Kiss J. László - Elmar Blok) Dr. Tuka Ágnes, 2016.02.04. Gazdasági óriás politikai törpe GDP 12 945 milliárd EUR, 2012 meghaladja

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

A Kárpát medencei projekt alapú együttműködési perszpektivák

A Kárpát medencei projekt alapú együttműködési perszpektivák EU regionális együttműködés A Kárpát medencei projekt alapú együttműködési perszpektivák Szkála Károly, egyetemi tanár (HMTMT) Ruđer Bošković Kutatóintézet (IRB) Zágrábi egyetem Pécs, 2015. Március 26-27.

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

A N EM ZETI AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELM I PROGRAM PÁLYÁZATAINAK ELEM ZÉSE. SZABÓ GÁBOR dr. - FÉSŰS ISTVÁN - BALÁZS KATALIN - KATONÁNÉ KOVÁCS JUDIT

A N EM ZETI AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELM I PROGRAM PÁLYÁZATAINAK ELEM ZÉSE. SZABÓ GÁBOR dr. - FÉSŰS ISTVÁN - BALÁZS KATALIN - KATONÁNÉ KOVÁCS JUDIT A N EM ZETI AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELM I PROGRAM PÁLYÁZATAINAK ELEM ZÉSE SZABÓ GÁBOR dr. - FÉSŰS ISTVÁN - BALÁZS KATALIN - KATONÁNÉ KOVÁCS JUDIT ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Megújuló energiák a megújuló mezőgazdaságban Renewable energy sources in a renewing agriculture Szárszó Tibor környezetgazdálkodási osztályvezető Head, Department

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Final event of RCMGiS project Az RCMTéR projekt zárórendezvénye

Final event of RCMGiS project Az RCMTéR projekt zárórendezvénye Final event of RCMGiS project Az RCMTéR projekt zárórendezvénye Arild Moberg Sande Embassy of the Kingdom of Norway in Hungary Norvég Királyság budapesti nagykövetsége 29 February 2016 2016. február 29.

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Mérföldkövek 1989 2015 1989: Július 12: az USA elnöke, George Bush beszédet tart a Közgazdasági

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA. Fülöp Sándor PhD

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA. Fülöp Sándor PhD A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA Fülöp Sándor PhD Tartalom: A klímaváltozás társadalmi konfliktusok rendszere A jogi válaszok rendszere Vertikális rendszer Horizontális rendszer Nemzetközi jogi kitekintés

Részletesebben

Vekerdy-Nagy zsuzsanna. Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek

Vekerdy-Nagy zsuzsanna. Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek Mit jelent a rehabilitáció? A rehabilitáció fő területei latin: re=vissza, habilitas=illető/alkalmazkodó adottság

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest Diagrammatic representation of the conceptual framework of vulnerability, coping range and adaptive capacity SOCIALLY

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

A Horizont 2020 program környezetvédelmi témájú pályázatai Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

A Horizont 2020 program környezetvédelmi témájú pályázatai Climate action, environment, resource efficiency and raw materials A Horizont 2020 program környezetvédelmi témájú pályázatai Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. június 4. Horizont 2020

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Az AEGEE-ről röviden

Az AEGEE-ről röviden Az AEGEE-ről röviden EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Jelen írásban megjelenő vizuális elemek nagy része

Részletesebben

newsletter patent & technology 2010/1

newsletter patent & technology 2010/1 patent 2010/1 A kis- és középvállalatokat érintő nemzetközi pályázati lehetőségek Információs Nap a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál A kis- és középvállalatokat érintő nemzetközi pályázati lehetőségekről,

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG;

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG; CCBI project 2 nd national workshop The second national workshop was dedicated for introduction of the second year professional outcomes. During the second year of the CCBI project the focus was on lifelong

Részletesebben

Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában

Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában Kormányzati Innovációs és K+F stratégia a járműipar vonatkozásában Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály Innováció és fenntartható felszíni közlekedés

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program

EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA HU04 PROGRAMME EGT HU04 Program EEA C12-13 Judit Bálint, Zsuzsanna Iványi-REC December 7, 2015 EEA Grant financial mechanisms established by Iceland, Liechtenstein and Norway. the donor states are

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben