Hungary s International Development Cooperation

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungary s International Development Cooperation"

Átírás

1 Hungary s International Development Cooperation Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködése 2010

2 PREFACE International development cooperation is an essential part of Hungary s foreign policy. Its main goal in accordance with the UN Millennium Development Goals (MDGs) is to contribute to the global efforts in eradicating poverty, and in helping partner countries with the establishment of democratic governance based on human rights. Most of Hungary s development projects in partner countries due to its tradition and capabilities are related to the experiences gained in political-economicsocial transition at the end of the 1980s and throughout the 1990s. Beyond that, developing the civil society, education systems and contributing with knowledge transfer in agriculture are also important fields of cooperation with our partner countries. tends to contribute more effectively to these international commitments with its own actions. In this brochure, we have collected some examples of successful Hungarian projects, focusing on the areas mentioned above. ELŐSZÓ A nemzetközi fejlesztéspolitikai együttműködés szerves részét alkotja Magyarország külpolitikájának. Ennek célkitűzése, hogy az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljainak megfelelően hozzájáruljon a szegénység elleni globális küzdelemhez és elősegítse a partnerországokban az emberi jogok tiszteletén alapuló demokratikus államberendezkedés megszilárdulását. Magyarország hagyományaiból és adottságaiból fakadóan elsősorban a politikai, társadalmi és gazdasági átalakulás során szerzett tapasztalatok átadásával segíti partnerországai fejlődését. A civil társadalom fejlesztése, az oktatás, az egészségügy vagy akár a mezőgazdasági tudástranszfer emellett szintén jelentős területe Magyarország fejlesztési együttműködésének. maga eszközeivel ehhez a nemzetközi erőfeszítéshez kíván mind hangsúlyosabb és hatékonyabb módon hozzájárulni. Kiadványunkban megpróbáljuk néhány sikeres magyar projekten keresztül bemutatni, hogy mit teszünk ezen célok teljesülése érdekében. The 65 th meeting of the United Nations General Assembly in September 2010 has revealed that although significant improvement has been achieved in the last ten years in the fight against hunger, on other MDG targets such as child and maternal mortality and the level of enrolment in primary education, much remains to be done until the date for reaching the MDGs. Hungary in- Az ENSZ Közgyűlésének 65. ülésszaka 2010 szeptemberében világosan rámutatott: noha az elmúlt tíz évben számos területen jelentős előrehaladást sikerült elérni a fejlődő világban az éhezés, a gyermekhalandóság, az anyai halálozás mérséklése és az oktatásban való részvétel terén, rengeteg teendőnk van még 2015-ig, a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésének céldátumáig. Magyarország a 2 3

3 DEVELOPMENT COOPERATION WITHIN A GLOBAL CONTEXT FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A GLOBÁLIS KERETEK KÖZÖTT The main goals of Hungary s international development cooperation are the fight against poverty and enhancing the democratic development of partner countries and their civil societies. Further to a value-based approach, Hungary s own interests also align with those of development cooperation, as uneven development can lead to serious international tensions. Hungary through bilateral contacts and multilateral fora is aiming, inter alia, to: - participate actively in combatting global challenges; - widen the scope of Hungarian development cooperation, assist democratic development in partner countries and fight against poverty; - contribute to international efforts in the fight against climate change and the deterioration of the environment, and promote rural development. In accordance with these main aims, Hungarian development cooperation focuses on achieving the MDGs, especially through alleviating poverty, assisting deprived regions, the fight against diseases, and through improving education in order to foster gender equality and promote sustainable development. As a member of the European Union, Hungary is also striving to allocate a growing share of its gross National Income to development cooperation. In recent years, bilateral Hungarian development aid has been concentrated on key partner countries through project based cooperation. The majority of projects were carried out in a few main partner countries such as Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Moldova, the Palestine Authority, Serbia, Ukraine and Vietnam. On an ad hoc basis, Hungary also implemented projects in Cambodia, Kyrgyzstan, Laos, Macedonia, Mongolia, Montenegro, Yemen, and in Sub-saharan Africa in Ethiopia, Kenya, Nigeria and South Africa. A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) célja a globális szegénység enyhítésének, a partnerországok demokratikus fejlődésének és civil társadalmuk fejlesztésének elősegítése. Az érték alapú megközelítés mellett hazánk érdekei is a nemzetközi fejlesztési együttműködés mellett szólnak, mivel az egyenlőtlen fejlődés és az egyes térségek lemaradása globális feszültségek forrásává válhat. Hazánk kétoldalú és multilaterális keretek között azért tevékenykedik, hogy - aktív szerepet vállaljon a globális problémák kezelésében; - a magyar fejlesztési együttműködési politika kiszélesítésével támogassa a partnerországok demokratikus fejlődését, illetve enyhítse a szegénységet; - hozzájáruljon a környezetromlás fékezését, az éghajlatváltozás lassítását szolgáló nemzetközi erőfeszítésekhez és elősegítse a vidékfejlesztést. Mindezen fő irányok alapján, a magyar fejlesztési együttműködés támogatja az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljainak megvalósítását, elsősorban a szegénység enyhítése, az elmaradott térségek támogatása, az éhezés, a járványok és fertőzések mérséklése, az iskoláztatás, a női egyenjogúság és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében kifejtett erőfeszítései révén. Magyarország EU-tagállamként arra törekszik, hogy nemzeti jövedelme vállalt kötelezettségének megfelelő hányadát fejlesztési együttműködésre fordítsa. Az elmúlt években a magyar fejlesztéspolitika bilaterális alapon elsősorban projekt alapon folytatott együttműködést a partnerországokkal. A legtöbb projektet a következő országokban valósítottuk meg: Afganisztán, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Palesztin Hatóság, Szerbia, Ukrajna és Vietnam. Eseti projekt alapú partnerünk volt emellett Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, Laosz, Macedónia, Mongólia és Montenegró, valamint Afrika Szaharától délre eső részében Etiópia, Kenya, Nigéria és a Dél-Afrikai Köztársaság. 4 5

4 Hungarian development cooperation focuses primarily on those sectors and areas where we have a comparative advantage. These include: political-economic change - sharing Hungarian experiences, establishing and operating democratic structures, establishing conditions for market economy, privatisation, assisting small and medium-size companies, utilising the requirements for good governance, strengthening civil society, as well as developing systems for migration, elections and population information statistics, etc. education in universities and post gradual level, educating experts and technicians, developing education materials, organising distance learning, health and production of medicines - planning, equipping and operating of hospitals and poly-clinics, fight against diseases, agriculture - sharing the most advanced methods in animal husbandry and cultivation, plant health, plant protection, breeding of fresh water fish, developing farms, training of experts and engineers in the field of agriculture and the food industry, water management and sanitation - design and transfer of knowledge, environmental protection - providing knowledge, cultural heritage - advice and knowledge transfer on the protection of cultural heritage. In the first semester of 2011, during the Hungarian EU Presidency our focus areas will include: the exchange of views and orientation debate on the future of the EU development policy, the Member States contribution to the attainment of the Millennium Development Goals, preparation for the IV High Level Forum on Aid Effectiveness, the role of water in development cooperation. We also believe that one of the key areas for European development policy is the need to increase food production capacities and food security. This should be done by extending agricultural income genera- A magyar fejlesztési együttműködés elsősorban azokra az ágazatokra és területekre összpontosítja erőfeszítéseit, ahol hazánk komparatív előnyökkel rendelkezik. Ezek a területek: a rendszerváltozással összefüggő magyar tapasztalatok átadása (demokratikus jogállami struktúrák létrehozása és működtetése, a piacgazdaságra való áttérés feltételeinek megteremtése, privatizáció, kis- és középvállalkozások támogatása, a jó kormányzás követelményeinek alkalmazása, a civil társadalom erősítése, migrációs, statisztikai rendszerek kiépítése stb.), oktatás (egyetemi és posztgraduális), szakember- és technikusképzés, tananyag-fejlesztés, távoktatás-szervezés, oktatási infrastruktúra fejlesztése, egészségügy (kórházak, rendelőintézetek tervezése és felszerelése, üzemeltetése, járványok leküzdése stb.), mezőgazdaság (legkorszerűbb növény- és állattenyésztési módszerek elterjesztése, vetőmag-nemesítés, növényegészségügy, növényvédelem, édesvízi haltenyésztés, farmok fejlesztési tervei, mezőgazdasággal összefüggő szakember- és mérnökképzés), élelmiszeripar, vízgazdálkodás, tervezés és szaktanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos szaktanácsadás, a kulturális örökség védelme. A év első felére eső magyar EUelnökség alatt a nemzetközi fejlesztési politika terén Magyarország több kérdést is kiemelten kezel, így például: az európai fejlesztéspolitika jövőbeni irányának meghatározását szolgáló véleménycserét, az EU tagállamok Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG-k) teljesüléséhez való hozzájárulását, a fejlesztési támogatások hatékonyságáról 2011 őszén rendezendő IV. magas szintű fórumra való felkészülést, a víz szerepét a fejlesztési együttműködésben. Egyetértünk azzal, hogy az európai fejlesztéspolitika jövőjéről folytatott vita kiemelt területe és a szegénységben élő országok és régiók felemelkedésének egyik fontos feltétele az élelmiszertermelő képesség növelése, ezáltal az elemezés-biztonság megteremtése, minél szélesebb népcsoportok bevonásával a jövedelemtermelésbe, a környezet fenntartható módon való igénybevételével, valamint a vidékfejlesztés támogatásával. A szegénység és éhezés mérséklésében, a mezőgazdasági termelés fokozásában, a betegségek terjedésének megakadályozásában, az anyai és a csecsemőhalandóság csökkentésében alapvető 6 7

5 tion opportunities to a broader community and through sustainable rural development based on ecological approaches. Also, access to clean water and sanitation plays a key role in eradicating extreme poverty and hunger, in increasing agricultural production, in avoiding the spread of diseases, and in reducing maternal and child mortality. In line with attempts to achieve progress towards the MDGs, Hungary as the incoming EU-presidency would like to enhance the strategic approach towards the efficient and sustainable management of water resources. We want to advance integration of water and sanitation in poverty reduction strategies at EU level and further improve the common support to their implementation. Our aim is to promote the water agenda in the green economy with a view to improving the linkages between development and energy, and between agriculture and food security. AFGHANISTAN After almost three decades of conflict, Afghanistan has undergone enormous political, economic, and social transformation, but the country still faces huge challenges. Afghanistan is one of Hungary s main partner countries and the largest recipient of Hungarian bilateral assistance. Hungary is focusing solely on Baghlan Province where we took over the lead of the Provincial Reconstruction Team (PRT) in the autumn of In Afghanistan, over the last two years Hungary has implemented projects worth a total of 7.5 million EUR. Hungary s focus is on agriculture, education, health and building capacities of the state administration. Our main goals include reducing poverty and unemployment; increasing economic growth and fostering agricultural production; strengthening democracy and good governance and promoting human rights and gender equality. szerepet játszik a víz, a tiszta vízhez és az alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Elnökségi félévünk alatt a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésével összefüggésben lendületet kívánunk adni a vízpolitika nemzetközi fejlesztési együttműködést érintő kezdeményezéseinek, különösen a fenntartható vízgazdálkodás zöld növekedésben és zöld gazdaságfejlesztésében betöltött kulcsszerepére, illetve az energiapolitikával, az agrárszektorral, valamint az élelmezésbiztonság kérdéseivel fennálló kapcsolódásokra nézve. Hozzá kívánunk járulni emellett a fejlődő országok egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának javítására hivatott uniós programok továbbviteléhez is. AFGANISZTÁN Csaknem harminc év megpróbáltatás után Afganisztánban megkezdődött egy átfogó politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás, a folyamatnak azonban közel sincs vége. Afganisztán hazánk egyik kiemelt fejlesztési partnerországa. Az elmúlt években kétoldalú fejlesztési támogatásunk meghatározó része Afganisztánba irányult. Magyarország Baghlan tartományra koncentrálja tevékenységét, ahol a Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT Provincial Reconstruction Team) vezetését is ellátja 2006 óta. Az elmúlt két év során megvalósított projektek összértéke eléri a 2 milliárd forintot (kb. 7,5 m EUR). Tevékenységünket elsősorban a mezőgazdaság, az oktatás, az egészségügy és az államigazgatás kapacitásainak erősítése területén fejtjük ki. Fő célunk a szegénység csökkentése és a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés serkentése, a mezőgazdasági termelés elősegítése, a demokratikus átalakulás és a jó kormányzás támogatása, valamint az emberi jogok és a nők helyzetének javítása. 8 9

6 Strategic and priority sectors Agriculture and rural development: Water management: establishment of irrigation and canal systems, erecting flood prevention systems (dykes, riverbed regulation), Plant and livestock husbandry: specialised training and provision of equipment, Agrarian education in crop production. Education: Establishment (building) and equipping of schools and other educational facilities, Specialised training and education. Health care: Midwife training, Establishment (building) and equipping of clinics, Organising ambulance services. Capacity building for state administration: Police training. WESTERN-BALKANS Hungary provides assistance to the Western-Balkans, with a special focus on Bosnia-Hercegovina, Serbia and Kosovo, whose economic and social development, and EU-integration is our key priority. In October 2010, in cooperation with the OECD, Hungary concluded a twoyear program aiming at identifying and reducing non-tariff trade barriers among the CEFTA (Central European Free Trade Agreement) countries of Western Balkans and the Moldovan Republic. Bosnia-Hercegovina Hungary works in line with BiH s national development strategy s main elements, and with the aim of preserving peace and security and promoting the establishment and improvement of a democratic and well governed state. Hungary gives assistance to the reform of administration and the civil sector, the development of the business environment and social system and the creation of a stable civil society based on the re- Stratégiai szektoraink Mezőgazdaság és vidékfejlesztés: vízgazdálkodás: öntöző- és csatornarendszerek kialakítása, árvízvédelmi gátak felépítése, növény- és állattenyésztés: szakosított képzések szervezése, valamint eszközökkel történő ellátás, mezőgazdasági jellegű képzések a növénytermesztés terén Oktatás: iskolák és egyéb oktatási intézmények építése, eszközökkel történő ellátása, szakképzések Egészségügy: bábaasszonyképzés, klinikák létrehozása és felszerelése, mentőszolgálat megszervezése Államigazgatás kapacitásainak erősítése: rendőrképzés. NYUGAT-BALKÁN Magyarország fejlesztési együttműködésében megkülönböztetett figyelmet szentel a nyugat-balkáni régió országainak, amelyek gazdasági és társadalmi felemelkedése, az Európai Unióhoz való csatlakozása kiemelt prioritásunk októberében az OECD-vel közös szervezésben került sor egy Magyarország által finanszírozott, kétéves program utolsó fázisára, amelynek célja az volt, hogy beazonosítsa a nyugat-balkáni (és a Moldovai Köztársaság) CEFTA-országok (Central European Free Trade Agreement - Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás) közötti kereskedelmet nehezítő, nem vámjellegű akadályokat és ajánlásokat fogalmazzon meg azok enyhítésére. Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovinában az ország nemzeti fejlesztési stratégiája alapján elsődleges célunk a béke és biztonság megőrzése, valamint a demokratikus és jól kormányzott állam megteremtése. A magyar fejlesztési tevékenység ezért a közigazgatási és a magánszféra reformjára, az üzleti környezet és a szociális rendszer fejlesztésére, az emberi jogok 10 11

7 spect of human rights and tolerance. By sharing its own experiences gained during the EU accession process Hungary contributes to achieving BIH s long run aim of becoming a member of the EU. Serbia Hungarian activity in Serbia is targeted towards supporting the country s social and economic development. As Serbia is a potential candidate for EU membership, Hungarian assistance pays special attention to supporting Serbia s integration process through technical assistance projects transferring relevant Hungarian experience. Hungary also provides assistance to capacity building of civil society, education and health care. Kosovo Hungary assists the implementation of Kosovo s national development programme. The Hungarian contribution focuses on the setting up of Kosovo s new system of personal documents, capacity building and training of local governments and state administration. Hungary also organises capacity building programmes for professionals in the field of agriculture and water management. REPUBLIC OF MOLDOVA Hungary s development cooperation with the Republic of Moldova is based on a medium-term country strategy valid for the period Our projects implemented in the Republic of Moldova are mainly directed towards assistance to the implementation of reforms set out in the context of democratic transformation and approximation to EU-norms. We also focus on knowledge transfer related to institutional reforms in the state administration. The most recent projects include: contribution to creating the Dniester Euroregion A study visit to the Carpathian Euroregion for the representatives of Moldovan (including Transnistrian) and Ukrainian regions involved in the process of creés a tolerancia tiszteletére épülő civil társadalom kiépítésére, illetve hosszabb távon az uniós tagság elérésére irányul. A magyar hozzájárulás fő kérdésköreit a gazdasági-politikai átalakulás, illetve az uniós csatlakozás során szerzett tapasztalatok átadása jelentik. Szerbia A magyar fejlesztési tevékenység Szerbiában az ország társadalmi és gazdasági fejlődését támogatja. Tekintettel arra, hogy Szerbia az Európai Unió lehetséges tagjelölt partnere, a magyar fejlesztéspolitika megkülönböztetett figyelmet fordít a szerb integrációs folyamatok támogatására, technikai segítségnyújtási projektek és a vonatkozó magyar tapasztalatok megosztása révén. Ezen kívül Magyarország segíti a civil társadalom, illetve az oktatási és az egészségügyi szektor kiépítését. Koszovó Magyarország részt vesz a koszovói nemzeti fejlesztési program megvalósításában is. A magyar hozzájárulás a koszovói másodlagos személyi okmányok új rendszerének megteremtésére, közigazgatási, illetve helyi önkormányzati kapacitásépítésre, továbbá mezőgazdasági és vízgazdálkodási képzési programok szervezésére irányul. MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG A Moldovával fenntartott fejlesztési együttműködésünk alapját a időszakra vonatkozó ország-stratégia képezi. Magyarország stratégiai célja, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozása során szerzett tapasztalatokkal segítse Moldova közeledését az uniós normákhoz és érdemben hozzájáruljon gazdasági és társadalmi fejlettség tekintetében vett felzárkózásához. A legutóbbi projektek közé tartozik: a Dnyeszter Eurorégió létrehozatalának támogatása 2010 júniusában a Dnyeszter Eurorégió létrehozásában érintett moldovai (beleértve a Dnyeszter-melléket is) és ukrán régiók képviselői tanulmányút keretében ellátogattak a Kárpátok Eurorégióba. Az utazás célja annak tanulmányozása volt, hogy a bizalomépítő lépések 12 13

8 ating the Dniester Euroregion was organised in June Trust-building activities help people to develop mutual respect thus contributing to the settlement of conflicts. transferring experiences in the field of free trade cooperation Sharing Hungary s experience in the field of free trade cooperation with Moldovan officials can be useful for Moldova in deep and comprehensive trade agreement negotiations with the EU. providing medical equipment to the Vulcanesti District Hospital In 2010 Hungary provided medical equipment to the Diagnostic Centre of the Vulcanesti District Hospital to the value of almost EUR. The new diagnostic centre provides medical care for people. The installation of the equipment and the staff training were also covered by the project. VIETNAM Vietnam is one of Hungary s key partners in development cooperation. Hungarian assistance concentrates mainly on banking and financial management, agriculture, water management and health. Along with EuropeAid, we trained several professionals in the Bac Giang province at the end of 2009 in a method called Function, Language and Movement Education (FLAME). FLAME was originally developed by the Hungarian Pető Institute, providing conductive care to individuals with motoric disorders and also implementing conductive education. Also at the end of 2009, an activity area for children at the Hope Centre in Hanoi was established, utilising the FLAME-method. miként segíthetik elő az együttműködést, a konfliktusok megoldását. szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tapasztalatok átadása Magyarország korábbi szabadkereskedelmi tárgyalások során szerzett tapasztalataira építve nyújt támogatást Moldova számára, mely szabadkereskedelmi megállapodást készít elő az EU-val. Projektünk keretében 10 moldovai szakértő érkezett hazánkba és vett részt szakmai képzésen. Egészségügy a vulcanesti járási kórház diagnosztikai központjának fejlesztése Támogatást nyújtottunk a vulcanesti járási kórház diagnosztikai központja részére; közel EUR értékben szállítottunk új orvosi, illetve diagnosztikai eszközöket. Az új diagnosztikai központ csaknem ember számára biztosít megfelelő szintű orvosi ellátást. Az eszközök üzembe helyezéséhez magyar szakértők nyújtottak segítséget. VIETNAM A magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés egyik kiemelt partnerországa Vietnam, amelynek elsősorban a bankrendszer, a közpénzkezelés, valamint a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és az egészségügy terén nyújtottunk támogatást. A EuropeAid közreműködésével számos szakértőt képeztünk ki Bac Giang tartományban 2009 végén, az ún. FLAMEmozgásterápiás (Function, Language and Movement Education) módszerrel. A módszert eredetileg a Pető Intézetben fejlesztették ki, a motorikus rendellenességgel rendelkezők gyógyítására, illetve az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek képzésére végén a hanoi Hope Center nevelőotthonban egy külön gyermekpark is létesült, szintén a FLAME-módszer alkalmazása érdekében

9 The Hungarian Gödöllő Research Institute for Animal Breeding and Nutrition Expanding, with the collaboration of the Thuy Phuong Poultry Research Centre, helped with the breeding of Hungarianorigin poultry (turkey, guinea-fowl) in Southern Vietnam. The aim of the project was to help poultry-breeding in the least developed areas in the country. SUB-SAHARAN AFRICA The most important examples of Hungarian development cooperation in the African continent are the ones focused on supporting youth, people with disabilities and local communities, health care and the protection of the environment. One of Hungary s partners in Sub-saharan Africa is Kenya, where several small, but important projects have been implemented, with significant impact on the local communities. The Hungarian government s commitment towards environmental protection is perhaps best symbolised by the Education Centre in the forest of Ngong (Kenya), named after the Hungarian doctor Imre Loefler. Hungary has A gödöllői Kisállat-tenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ, a Thuy Phuong-i állattenyésztési kutatóintézettel közösen során vett részt az őshonos magyar baromfifajták tenyésztésének kiterjesztésében Dél-Vietnamban. A projekt elsősorban az elmaradott területek fenntartható baromfitenyésztésének fejlesztését célozta meg. SZUB-SZAHARAI AFRIKA Az afrikai kontinensen megvalósuló magyar fejlesztési együttműködés legkiemelkedőbb példái a Kenyában és a Dél- Afrikai Köztársaságban lebonyolított, kicsi, de az érintett települések életében jelentős hatással bíró projektek. Ezek alapvető célja a fiatalok, a fogyatékkal élők és a helyi közösségek támogatása, illetve az egészségügy és a környezetvédelem hangsúlyozása. A magyar fejlesztési együttműködés környezetvédelem iránti elkötelezettségét leginkább a Ngong-erdőben (Kenya) elhelyezkedő, a magyar Loefler Imréről elnevezett Oktatási Központ szimbolizálja. Magyarország 2010-ben is támogatta a projektet; egy előadóterem mellett interaktív erdőismereti központ kialakítását segítette, beleértve az erdő konzerválásának bemutatását. A fejlesztés révén min

10 helped to establish a lecture room and the interactive forestry knowledge centre, which includes a presentation of the efforts made towards the conservation of the forest. With the help of the Hungarian project, the region could become the centre for environmental education in Nairobi. Since 2008, Hungary has been actively supporting the St. Joseph Children s Home in Bura, on Taita Hill in the southern parts of Kenya. With a recently acquired water container, water is constantly available for washing and cooking, and the refurbishment of a ruined bathroom is currently underway. Thanks to the Hungarian contributions, the number of children living in the Home has tripled, and their food provision and the level of education has improved. that took place under the auspices of the UNESCO in Kenya in order to facilitate the involvement of the African civil society organizations in safeguarding the intangible cultural heritage of humanity. During , Hungary supported the day-care centre for physically disabled children in the Gauteng province, Republic of South Africa. The day care centre gives education to 60 children living in slums by using the FLAME method (see Vietnam projects). The Centre gives the opportunity of professional care for physically disabled children and through its whole day programme a possibility for the parents to take on a job. den esély megvan arra, hogy a terület a környezetvédelmi oktatás központjává váljon Nairobiban. Magyarország 2008 óta támogatja a Kenya déli részén fekvő burai St. Joseph gyermekotthon fejlesztését. A beszerelt víztartály révén a gyermekotthonban állandóan rendelkezésre áll víz a mosáshoz és a főzéshez. Jelenleg folyamatban van a fürdőszobák felújítása is. A magyar hozzájárulás révén megháromszorozódott a gyermekotthon lakóinak száma, továbbá javult az élelmiszerellátásuk és képzésük színvonala között Magyarország támogatást nyújtott a Dél-Afrikai Köztársaság Gauteng tartományában működő gyermekotthonnak, amely 60, a városok peremén lévő szegénynegyedekben élő mozgássérült gyermek gondozását végzi. A gyermekotthonban 2003 óta a Pető-módszerre épülő FLAME rendszert is alkalmazzák (l. Vietnamnál). A program szakszerű felügyeletet biztosít a gyerekeknek, ezalatt szüleik munkát vállalhatnak. In November 2010, Hungary contributed to the organization of an international forum of Sub-Saharan African NGOs 2010 novemberében Magyarország támogatást nyújtott egy olyan NGO fórum megszervezéséhez, amelyre az UNESCO rendezvényéhez kapcsolódóan került sor Kenyában, s amelynek célja az volt, hogy erősítse az afrikai civil társadalom részvételét az emberiség szellemi kulturális örökségének megőrzésében

11 AID IN FACTS AND FIGURES Hungary s ODA-spending was an estimated 85 million EUR in 2009, reaching 0.095% of its GNI. Geographic breakdown of bilateral ODA in 2009 Sub-Saharan Africa South and Central Asia Other Asia and Oceania Middle East and North Africa Latin America and Caribbean Europe Multilateral aid Multilateral aid amounts to around 75% of the total ODA-volume in 2009 (63 million EUR). This was allocated to meet the needs of the least developed countries through the EU s development budget and other international financial institutions, most notably the World Bank. As a new Member State of the EU, Hungary will for the first time contribute to the EU s European Development Fund (EDF) in 2011 with over 17 million EUR. This will further support the efforts of the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries in reaching the MDGs. Climate financing In order to support developing countries fast start climate financing efforts enabling their nationally appropriate adaptation and mitigation actions in the global fight against climate change, developed countries have collectively committed in the Copenhagen Accord to jointly provide resources amounting to USD 30 billion for the period Hungary contributes to this commitment with 6 million EUR in the period through multilateral and bilateral channels. FEJLESZTÉSPOLITIKA A TÉNYEK ÉS SZÁMOK TÜKRÉBEN Magyarország teljes ODA-kiadása ben elérte a 85 millió eurót, a GNI 0,095%-át. A bilaterális ODA-arány földrajzi lebontásban, 2009 Szub-szaharai Afrika Dél- és Közép-Ázsia Egyéb Ázsia és Óceánia Közel-Kelet és Észak-Afrika Latin-Amerika és a karibi térség Európa Multilaterális keretben nyújtott támogatások A multilaterális támogatások mértéke a teljes ODA-összegek közel 75%-át (63 millió eurót) tették ki 2009-ben. Ezeket az EU fejlesztési költségvetésén, illetve más nemzetközi pénzügyi intézményeken különösen a Világbankon keresztül juttattuk el a legszegényebb országok számára. Új tagállamként Magyarország 2011-ben fog először hozzájárulni közel 17 millió euróval az EU Európai Fejlesztési Alapjához, amellyel tovább támogatja az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség országainak törekvését a MDG-k megvalósítása érdekében. Klímafinanszírozás A fejlődő országok 2010 és 2012 közötti éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásával (adaptáció), illetve az éghajlatváltozás mérséklésével (mitigáció) kapcsolatos ún. klímavédelmi előfinanszírozási intézkedéseinek támogatására a fejlett országok közössége a Koppenhágai Egyezséggel 30 milliárd USD rendelkezésre bocsátását vállalta. Ehhez Magyarország a közötti időszakban 6 millió EUR-val járul hozzá, melyet a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a klímavédelem céljainak összehangolásával, multilaterális és bilaterális fejlesztési projektek finanszírozására kíván fordítani

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Tomaj Dénes 1

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Tomaj Dénes 1 A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Tomaj Dénes 1 Magyarország 2008-ban elfogadott külpolitikai stratégiája így szól a nemzetközi fejlesztési együttműködésről: Magyarország

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

AFRIKA 2011 TAVASZ NYÁR

AFRIKA 2011 TAVASZ NYÁR AFRIKA 2011 TAVASZ NYÁR Kedves Olvasónk! A konferenciánk és ez a kiadvány is Afrikáról szól, hogy bemutassuk Önnek és Mindenkinek: Magyarországnak igenis fontos Afrika! Hisz Afrika, a fekete kontinens,

Részletesebben