Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások"

Átírás

1 Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

2 A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája A hitoktatás szakmódszertana I. A hitoktatás szakmódszertana II. A lelkivezetés elmélete A lelkivezetés gyakorlata A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium A nevelői hivatás természete A pasztorális tanácsadás (PT) alapkérdései A pasztorális tanácsadás etikája A pasztorális teológia alapjai A pedagógiai gondolkodás fejlődése A pszichopathológia alapjai A szenvedés lelki és teológiai dimenziói A szociális munka módszerei A szociálpszichológia elmélete és alkalmazása A tanácsadás elmélete és módszertana I. A tanulási folyamat irányítása szeminárium A vallási párbeszéd pedagógiája Alapvető etika Az egyház szociális tanítása és gyakorlata Az Egyház társadalmi tanítása II. Az Egyház társadalmi tanítása III. Az élettel és egészséggel kapcsolatos etikai kérdések Az ember szexualitása Az esélyteremtés pedagógiája Az etikai gondolkodás fejlődése Az imádság teológiája Az intézménylátogatási gyakorlat bevezetése Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I-II. Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. Bevezetés a kateketikai gyakorlatba II.

3 Bevezetés a kereszténységbe Bevezetés a nyári kateketikai/pasztorális gyakorlatba Bibliai és szisztematikus teológiai antropológia I. és II. Bibliai görög nyelv I. Bibliai görög nyelv II. Biblikum szeminárium: Apokrif iratok Biblikum részismeretis szeminárium: Izrael korai története Biblikus szeminárium: Márk evangéliuma Család és fejlődés Család- és gyermekvédelem csoportos szakmai gyakorlat Család- és gyermekvédelem szociológiája Család- és gyermekvédelmi jog Család- és gyermekvédő egyéni szakmai gyakorlat Család-, gyermekvédelmi, szociális és tb. jog Családlélektan Családpszichológia Csoportlélektan és közösségvezetés Demográfia, alkalmazott statisztika Deviancia és gyermekvédelem szociológiája Dogmatika I. A Hármas-Egy Isten (nappali) Dogmatika I. A Hármas-egy Isten (esti) Dogmatika: Krisztológia Dogmatika II. A Teremtő és teremtménye Dogmatika III. A kezdetektől a beteljesülésig Dogmatika IV. Szentségtan (RIDO4/E) Dogmatika IV.: Szentségtan (BADO4/E) Dogmatika: Kegyelemtan Dogmatika: Ekkléziológia, Mariológia Dogmatika I. (KETEG) Dogmatika II. (KETEG) Dogmatika szeminárium (BADOSZ/E) Dogmatika szeminárium (MTDOSZ1N, BADOSZN) Dogmatika szeminárium (MTDOSZ2N) Dogmatörténet szeminárium I. Dogmatörténet szeminárium II. Drogok és drogfüggőség Egészségtan egészségnevelés Egyházjog: Állami egyházjog Egyházjog: Az egyház hierarchikus felépítése Egyházjog: Házasságjog Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig) (esti) Tanegységleírások

4 Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig) (nappali) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) (esti) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) (nappali) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) (esti) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) (nappali) Egyháztörténelem IV. A világ-egyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) (esti) Egyháztörténelem IV. A világ-egyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) (nappali) Egyháztörténelem I II. Egyháztörténelem III IV. Egyháztörténelem szeminárium I. Egyháztörténelem szeminárium II. Életesemények a Bibliában I. Biblia és lelki gondozás Életesemények a Bibliában II. Speciális élethelyzetek Életvezetés etikája Emberkép, gyermekkép és pedagógia Emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés II. Erkölcsi és vallási fejlődés Etika II. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) Etika III. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) Etikatanári csoportos szakmai gyakorlat Etikatanári egyéni szakmai gyakorlat Etikatörténet Fejlődéslélektan I. Fejlődéslélektan II. Felelős marketing és kommunikáció Filozófiai szövegolvasó szeminárium Filozófiai szeminárium I. Filozófiai szeminárium II. Filozófia: Metafizika I. Filozófia: Metafizika II. Filozófiai antropológia Filozófiai antropológia (Etikai vonatkozás)

5 Filozófiai etika Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori bölcselet történetébe (MTFT1N) Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori bölcselet történetébe (BAFT1N) Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori és középkori bölcselet történetébe (BAFT1/E) Filozófiatörténet II. Bevezetés az középkori bölcselet történetébe (MTFT2N) Filozófiatörténet II. (BAFT2N) Filozófiatörténet II. (BAFT2/E) Filozófiatörténet III. Filozófiatörténet IV. Fundamentális teológiai szeminárium: Kereszténység és iszlám Fundamentális teológiai szeminárium Fundamentális teológia I.: A kinyilatkoztatás és a hit Fundamentális teológia II.: A Krisztus-esemény Fundamentális teológia III.: A vallás Fundamentális teológia IV: Egyháztan Gazdaságetika és globalizáció Gyakorlati projekt III IV. Gyakorlati szertartástan (nappali) Gyakorlati szertartástan (esti) Gyakorlatkísérő szeminárium (tanárképzésben) Gyakorlatkísérő szeminárium (pasztorális tanácsadás képzésben) Gyermek- és ifjúsági pszichopatológia Gyermekvédelmi intézmények működése, gazdálkodása Gyógyító beszélgetés Héber (klasszikus héber) nyelv I II. Hittanár nevelő tanári csoportos szakmai gyakorlat Hittanár nevelő tanári tanítási gyakorlat Hivatásetika (etika a gyermekvédelemben) Homiletika elmélet Homiletika gyakorlat Integráló szeminárium Intézménylátogatási gyakorlat I. Intézménylátogatási gyakorlat II. Iskolai gyermekvédelem Iskolai gyermekvédelmi módszerek Iskolai szociális munka Jog és erkölcs az iskolában Jogi, igazgatási és büntetőjogi alapismeretek Kateketika I. (nappali) Kateketika I. (esti) Kateketika II. (nappali) Kateketika II. (esti) Kateketikai gyakorlat I. Tanegységleírások

6 Kateketikai gyakorlat II. Kateketikai gyakorlat I-II (hospitálás + mikrotanítás) Kateketikai gyakorlat III. (plébánián, 15+5 óra) Bevezetés a kateketikai gyakorlatba III. (plébánián) I II. Kateketikai szakmódszertan (nappali) Kateketikai szakmódszertan I. (esti) Kateketikai szakmódszertan II. esti) Kateketikai szakmódszertan szeminárium (nappali) Kateketikai szakmódszertan szeminárium I. (esti) Kateketikai szakmódszertan szeminárium II. (esti) Képességfejlesztő tréning Keresztény társadalmi-gazdasági Logika Kommunikáció- és médiaetika Kórházi lelkigondozás Kórházi lelkigondozás gyakorlat Közösségvezetés Krízis és tanácsadás Krízislélektan Krízislélektan és intervenció Kutatáselmélet és -módszertan Latin nyelv I. Latin nyelv II. Latin nyelv V. Latin nyelv VI. Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális (nappali) Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális (nappali) Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális (esti) Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális (esti) Lelkipásztori teológia III.: Közösség és lelkipásztorkodás Lelkipásztori teológia IV.: Kategoriális pasztoráció Liturgika I. (nappali) Liturgika II. (nappali) Liturgika I. (esti) Liturgika II. (esti) Liturgikus ének I. (nappali) Liturgikus ének II. (nappali) Liturgikus ének I. (esti) Liturgikus ének II. (esti) Missziológia Morálteológia szeminárium: Bioetika Morálteológia szeminárium I.: Bioetika Morálteológia szeminárium II. (Szexuáletika)

7 Morális szeminárium (esti) Morálteológia I.: Alapvetés (nappali) Morálteológia I.: Alapvetés (esti) Morálteológia II.: Vallási erkölcs Morálteológia III.: Bioetika Morális: Bioetika (MAMO1/E) Bioetika (Morálteológia) (ETB/E) Morálteológia IV.: Személyes kapcsolatok erkölcse Nevelés és társadalom Nevelés, személyiségfejlesztés Nevelőszülői ellátás Non-profit szervezetek tevékenysége Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat Nyári lelkigyakorlat (1 hét) Ószövetség teológiája Ószövetségi bevezetés I. Ószövetségi bevezetés II. Ószövetségi exegézis I. Ószövetségi exegézis II.: Az Őstörténet Ökológia, környezetvédelem és etika Ökumenizmus Papság teológiája Pasztorális tanácsadás speciális formái és helyzetei I., II., III., IV. Patrológia I. (nappali) Patrológia II. (nappali) Patrológia I. (esti) Patrológia II. (esti) Pedagógiai kutatások Pedagógiai problématörténet szeminárium Pedagógiai pszichológia Pedagógiai pszichológia szeminárium Pedagógiai tervezés Plébániai adminisztráció és ügyvitel Plébániai gyakorlat (2 hét) Plébániai gyakorlat bevezetése I. (nappali) Plébániai gyakorlat bevezetése II. (nappali) Plébániai gyakorlat bevezetése (BAPLGY/E) Plébániai gyakorlat bevezetése (BAPLGYB/E) Politológia Propedeutika gyakorlat Propedeutika proszeminárium Pszichodráma (PTPD1/E, PTPD2/E) Tanegységleírások

8 Pszichodráma (PTPD3/E, PTPD4/E) Pszichológia a gyermekvédelemben Pszichopatológia I. és II. Reflektív pedagógia (hittanári, etikatanári) Retorika I. Retorika II. Rítus Romológia Romológia I II. Segítő kapcsolat és tanácsadás Speciális helyzetű családok Speciális szükségletű gyermekek Spirituális teológia I. (nappali) Spirituális teológia II. (nappali) Spirituális teológia I. (esti) Spirituális teológia II. (esti) Szabadidőpedagógia Szakmai identitás tréning Személyiség és személyiségfejlődés Személyiségfejlesztő és kommunikációs gyakorlat Személyiségfejlesztő tréning Személyiségfejlődés Személyiségfejlődési zavarok Szerzetesség teológiája Szociálteológia Szociális munka Szociálpolitika Szociológia Tantárgypedagógia (etika) Tantárgypedagógia (etika) szeminárium Tanulás és fejlődés Tanulás és tanítás Teológiai szupervízió Újszövetségi bevezetés I. Újszövetségi bevezetés II. Újszövetségi exegézis I. Kezdet és vég gyermekségtörténetek és feltámadási jelenések az evangéliumokban Újszövetségi exegézis II.: Jézus hegyi beszéde (Mt 4,23 7,29) Újszövetség teológiája Vallás és emberi magatartás Vallásosság és spiritualitás Valláspedagógia

9 PTBL/E Esti, II. félév, 2 kredit A betegség lélektana Előadó: Dr. Kézdy Anikó A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. Tanegységleírások

10 A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata CSCSÉN/E Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Svajcsikné Pál Bernadette A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók.

11 A gyermekvédelem alapjai CSGYA/E Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László Megismertetni a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a gyermekek és családok számára nyújtható szolgáltatásokat és segítségnyújtási formákat és ezzel megalapozni a továi gyermekvédelmi tanulmányokat. 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága; 2. A gyermekvédelem fogalma; 3. A gyermekvédelem alapelvei; 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme; 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség; 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül; 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok; 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer; 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái; 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái; 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben; 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben; 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései; 14. Esettanulmányok közös feldolgozása. A félév végén szóbeli vizsga. Tanegységleírások Kötelező irodalom Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás, NSZFI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NSZFI, Budapest, 2004.

12 A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése BAPDPN/E, BAPDPNN Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Előadó: Dr. Nagy Krisztina A pedagógiai nézetek, kialakulásukra ható tényezők szerepének felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a hittanári pálya választásával kapcsolatos döntésükben, megalapozni a pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. ek Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárására választott területen választott módszerrel. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2006; Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Gondolat, Budapest; Kutatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Műszaki Kiadó, Budapest.

13 A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája ETHCSEPN/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Somogyiné Dr. Petik Krisztina A család rendszer-szemlélete. A családi rendszer működésének modellje (Olson). Felkészülés a házasságra: önismeret (pszichológiai örökség), udvarlás, párválasztás. Elköteleződés, hűség, élettársi kapcsolat. A párkapcsolat szakaszai. Kommunikáció és konfliktuskezelés a családban. A válás lélektana. Az újraházasodott családok jellegzetességei. Tanegységleírások

14 A hitoktatás szakmódszertana I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket. A hitoktatás helye a keresztény életben; A hitből remény és szeretet fakad; A hitoktató személye; A hitoktató folyamatos önfejlesztése; A család és az iskola együttműködése. Házi dolgozat. A félév végén zárthelyi dolgozat. Kötelező irodalom Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest, 2002.

15 A hitoktatás szakmódszertana II. MASZM2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és önkormányzati iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elköteleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8. Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni 14. Fórum. A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén írásbeli vizsga. Irodalom Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, 2000 (MKD) (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, Tanegységleírások

16 PTLV1/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A lelkivezetés elmélete A hallgató bevezetést kap a lelkivezetés azaz mások istenkapcsolata kísérésének szolgálatába, támpontokat kap a lelkivezetés gyakorlatához Történeti áttekintés: lelkivezetés a keresztény hagyományban; A vallásos megtapasztalás, mint a lelkivezetés alapja és tárgya; A lelkivezető és a vezetett közötti kapcsolat kialakulása, a lelkivezetői beszélgetés; A lelkivezetői kapcsolat fejlődésének néhány velejárója: az indulatáttétel, ellenállás, felettes én, idealizált énkép megjelenése és a velük való bánásmód Félév végi ellenőrzés: kollokvium Kötelező irodalom Jálics Ferenc: Testvéreink hite, Korda Kiadó, Kecskemét, 1995, Louf, André: A töi kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Merton, Thomas: Lelkivezetés és elmélkedés, Márton Áron Kiadó, Budapest, 1989 Ajánlott irodalom Barry, William A.: Spiritual Direction and the Encounter with God, Paulist Press, New York, 2004, Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni!, Korda Kiadó, Kecskemét, 1992, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Nemes Ödön: Ima és élet, JTMR Korda Kiadó, Budapest, 2002

17 PTLV2/E Esti, II. félév, 2 kredit A lelkivezetés gyakorlata Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A hallgató elmélyíti és bővíti a lelkivezetői kapcsolat elméletéről és gyakorlatáról szerzett ismereteit, segítséget kap ezek gyakorlati alkalmazásához. Különböző istenképek a lelkivezetésben. Állandó megtérés és az istenképek változása a lelki kísérés folyamán. Megkülönböztetés és döntés kísérése egyének és csoportok esetében. A szupervízió szerepe a lelkivezetői szolgálatban. A félév során egy jegyzőkönyv elkészítése egy lelki kísérői beszélgetésről, aktív részével az órákon. A félév végi jegy a jegyzőkönyv és az órai részvétel értékelésén alapul. Kötelező irodalom Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Szent István Társulat, Budapest, 2007, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk, Korda kiadó, Kecskemét, 1996 Ajánlott irodalom Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé Kiadó, Szeged, 2000, Waldmüller, Bernhard: A közösségi döntés, L Harmattan Kiadó Sapientia SzHT, Budapest, 2010, Barry, William & Connolly, William: The Practice of Spiritual Direction, The Saebury Press, New York, 1982, Conroy, Maureen: Looking into the Well, Loyola University Press, Chicago, 1995 Tanegységleírások

18 A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium MAPDNGY/E Esti, II. félév, 1 kredit Előadó: Fekete András OFM A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. A tanegység a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épül. Központi metodikai elemek a pedagógiai szakirodalom tanulmányozása, valós pedagógiai problémák és konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. Az alái tevékenységeken keresztül fejlesztjük a legfontosa pedagógiai kompetenciákat: a tanulók személyiségének megismerése, az interperszonális kapcsolatok fejlesztése, a támogató partnerszerep gyakorlása, a növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése, a pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása, a nevelői magatartás és a nevelői stílusok tanulmányozása, a támogató, útmutató nevelési módszerek alkalmazása, az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek alkalmazása, az alternatív nevelési eljárások tanulmányozása. A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Ajánlott irodalom Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában, Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés, Comenius Bt., Pécs, 2002; Falus Iván (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATE, Szeged, 1994.

19 A nevelői hivatás természete MAPDNT/E esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Pálvölgyi Ferenc Hogy a hallgatók korái iskolai tapasztalataira támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz, továá, hogy a hallgatók differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő tematikus területek: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól. A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Választható témák: 1. Egy pedagógusi szerepkört bemutató szakirodalmi publikáció elemzése; 2. Empirikus kutatás iskolai környezetben a tanári szerepekkel és a pedagógiai munkával kapcsolatosan; 3. Empirikus kutatás különböző életkorú hittanos gyerekek, szüleik és hitoktatóik körében a hitoktatás mai helyzetéről, feladatairól. A hallgató saját munkáját szemináriumi dolgozat és kiselőadás formájában mutatja be, ennek alapján kap a félév végén gyakorlati jegyet. Kötelező irodalom Bábosik István Torgyik Judit: Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai. Jel Kiadó, Budapest, Mester és Tanítvány 4. szám: A pedagógus. PPKE BTK, Piliscsaba, november; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs, 2002; Montessori, Maria: A gyermek felfedezése. Carthaphilus Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Tankönyvkiadó, Budapest, 2003; Golnhofer Nahalka (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik. ELTE, Budapest, 1994; Leirmann, Walter: Négyféle nevelési kultúra. Magyar Népfőiskolai társaság, Budapest, Tanegységleírások

20 A pasztorális tanácsadás (PT) alapkérdései PTAK/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Kővári Magdolna A pasztorális tanácsadás kiemelt elméleti kérdéseinek ismertetése, a hallgatók pasztorális tanácsadásba való bevezetése A pasztorális tanácsadás története, teológiai és pszichológiai alapjai. A pasztorális tanácsadás helye a segítő szakmák körében, célok, feladatok és kompetenciahatárok. A segítő kapcsolat. A segítő személye. Segítői attitűdök személyközpontú segítés. A pasztorális tanácsadás módszertani kérdései. Melléállás veletartás, aktív odahallgatás, segítői stratégiák és beavatkozások. A pasztorális tanácsadás folyamata, problémák és célok meghatározása a segítő beszélgetésben, a befejezés sajátos kérdései. Átvitel viszontátvitel. Segítő szindróma, kiégés kiégés megelőzése. A pasztorális tanácsadó személyiségének és spiritualitásának szerepe a segítésben. Az ima szerepe a segítő folyamatban. A pasztorális módszer teológiai reflexió. Együttműködés más segítő szakmákkal. Félév végi ellenőrzés: vizsga Kötelező irodalom Balrer, Stefan: A lelkigondozói beszélgetés gyógyító megszentelő beszélgetés, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o. ; Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old.; old.; old., old., old.; Debrecenyi K. I. Nemes Ö. SJ Szarka M.: Lelkigondozás Lelkivezetés. In: Embertárs, 2004/ ; Faber, H. Schoot, E. van der: A lelkigondozói beszélgetés lélektana. 2. kiadás, Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old. / 2002/ old.; Fekete S.: Segítő foglalkozások kockázatai Helfer szindróma és burnout jelenség. In: Psychiatria Hungarica, VI. évf ; Ferris, Margaret: Együttérzés. Lelkigondozói és lelkivezetői alapismeretek keresztény segítők számára. Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2004.; Kővári Magdolna, Pszichoterápia lelkigondozás lelkivezetés pasztorális tanácsadás. In: A szombat-év/ A keresztény segítségnyújtás formái. Sapientia Füzetek. 20. Vigilia. Budapest old.; Ónody S.: Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001/ ; Steck, Wolfgang: A lelkigondozás a hétköznapi világból ered, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o.; Stenger CSSR, H.: A (lelki)pásztori kompetencia

21 három jellemzője, in: Embertárs, I. évf. 1. sz., o.; Tomcsányi T. Csáky- Pallavicini R. Harmatta J. Pilinszki A. Török G.: Lelkigondozás és pszichoterápia. In: Pszichoterápia, 17. évf. 3. sz. (2008. június), ; Tomcsányi T. Kővári M. Horváth-Szabó K.: A lelkivezetés. A pszichoterápián és a lelkigondozáson túl. In: Pszichoterápia, június; Tomcsányi T. Fodor L.: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás. In: Jelenits I. Tomcsányi T. (szerk.): Egymás közt egymásért. Róm. Kat. Egyházi Szeretetszolgálat és a Budapest XIII. ker. Tanács HÍD Családsegítő Központja, valamint a Szeged-Csanádi Püspökség kiadása, Ajánlott irodalom Isidor Baumgartner: Pasztorálpszichológia Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old.; old.; old.; old.; Bagdy Emőke: Pszichoterápia, tanácsadás, szupervízió, coaching: azonosságok és különbségek, in: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, ; Buda Béla: A lelki segítés alapkérdései, in: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, ; Egri László: Szerepek határán, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o.; Klessmann, Michael (szerk.): A klinikai lelkigondozás kézikönyve, Debrecen, 2002.; Nemes Ödön - Kővári Magdolna: Pasztorális segítőkapcsolat a gyakorlatban, in: Embertárs, 1 (2006), ; Henri J. M. Nouwen, Nyújtsd kezed. A spirituális élet három mozdulata. Ursus Libris ; Henri J. M. Nouwen, A sebzett gyógyító. Lelkiszolgálat napjaink társadalmában. Ursus Lilbris, 2006.; Pintér Gábor: Személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás, In: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, Tanegységleírások

22 A pasztorális tanácsadás etikája PTE/E Esti, II. félév, 2 kredit Eladó: Urbán Szabolcs Megismertetni a hallgatókat az etikai dilemmák sajátos természetével, a szakmai etikák sokféleségével. Továi cél a hallgatók felkészítése arra, hogy felismerjék a pasztorális tanácsadás gyakorlata során felmerülő morális problémákat, és képesek legyenek azokra különböző etikai megközelítések alapján reflektálni, illetve alkalmazni tudják azokat saját megoldásaik során. Az ethosz és éthosz fogalmának jelentése. Csoporterkölcsök. Szakmai etikai kódexek. Etikai érvelésmódok. A pasztorális tanácsadás sajátos etikai dilemmái. Évfolyamdolgozat egy a hallgató által bemutatott etikai dilemmáról a hallgató saját szakmai tapasztalatából merítve. Irodalom Nyíri Tamás (2003) Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest Varga Katalin (2009) Pszichológus etika - 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest

23 A pasztorális teológia alapjai PTPT/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Dr. Lukács László SchP A pasztorális tanácsadás elhelyezése a pasztorális teológiában. A pasztorális teológia helye a teológia egészében, elméleti és gyakorlati szükségessége az egyház életében. A pasztorális teológiától a gyakorlati teológiáig. A pasztorális megváltozott helye a teológiai tudományok között. A gyakorlati teológia a II. Vatikáni zsinat után. A krisztusi testvérközösség szolgálata. A lelkipásztori kísérés lelkisége. A félév végén kollokvium Kötelező irodalom Az első órán jelöli ki az előadó. Tanegységleírások

24 A pedagógiai gondolkodás fejlődése MAPDG/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Dr. Pálvölgyi Ferenc A pedagógiával összefüggő tények, jelenségek és folyamatok történeti jellegű vizsgálata annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgató a nevelés múltbeli koncepcióit megismerve kellően differenciált nézőpontokat alakíthasson ki saját pedagógiai hitvallásának formálásához. A neveléstörténet célja, módszerei. A nevelés ősi formái. Az ókori kelet nevelése. Az antik görög római nevelés. Középkori egyházi és világi nevelés. Reneszánsz humanista pedagógia. A reformáció és a katolikus megújulás nevelése. A felvilágosodás korának pedagógiája. Európai népnevelési törekvések. A tudományos pedagógia kialakulása. A pozitivizmus hatása a pedagógiára. A gyermektanulmányi mozgalom. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése. Magyar iskolaügy és pedagógia a 20. században. Modern katolikus nevelési koncepciók. Rendszeres és konstruktív részvétel, félév végén kollokvium. Köztelező irodalom Mészáros Németh Pukánszky: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2003, vagy késői kiadás., Mészáros Németh Pukánszky: Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2003, vagy késői kiadás. Ajánlott irodalom Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Szent István Társulat, Budapest, 1995., Balogh László szerk.: 1000 éves a magyar iskola ( ). Korona Kiadó, Budapest, 1996., Orosz Lajos (szerk.): Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. OPKM, Bp., 2002., Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia (1937). OPKM, Budapest, 1995., Montessori, Maria: A gyermek felfedezése (1926). Carthaphilus Kiadó, Budapest, 2002., Németh - Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformja. Tankönyvkiadó, Bp , Pukánszky Béla: A gyermekkor története. MK Pedagógus Könyvek, Budapest, 2001., Rousseau: Emil, avagy a nevelésről. Papirusz Book, Budapest, 1997., Szent Ágoston: Vallomások. Szent István Társulat, Budapest, 1995., Szilasy János: A nevelés tudománya (1827). OPKM, Budapest, 1998., Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba (1923). OPKM, Budapest, 1994.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

2013 Órarend II. félév 2014

2013 Órarend II. félév 2014 Órarend félév 2013 2014 Nappali tagozat HÉTFŐ KE SZERA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK I. Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés és teológia osztatlan mesterképzés I. évfolyam KLM I. TEO I. KLM I. TEO I. KLM I.

Részletesebben

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni.

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni. ÓRAREND 2011 2012 NAPPALI TAGOZAT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS ÉVFOLYAM 8 30

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti betűrendben) 2014 2015 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend Tanegységleírások 71 Tanegységleírások A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 73 A

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (Neptun szerinti etűrenden) 2015 2016 78 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend TANEGYSÉGEK A BETEGSÉG LÉLEKTANA 87 A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 87 A GYERMEKVÉDELEM

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VALAMINT AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS EGYSZAKOS OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (NAPPALI TAGOZAT) A KÉPZÉS TARTALMA tantárgyakfelelősök A képzés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG Iskolai gyermekvéd.

szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG Iskolai gyermekvéd. szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG szakm. szem. tanítás tanítás Szabó B. Mervay M. Svajcsikné P. B. Szitó Svajcsikné

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE Hittanár-nevelőtanár szak tanterve 2014.10.22. VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK TANTERVE SZAKFELELŐS: Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár --------------------------------

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Kedves Hallgatók! 2017 A komplex tételekben található témakörök mind olyan ismeretek, amelyeket a különböző pedagógiai (Pedagógiatörténet,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Órarendi tervezett. Létszám. Oktató neve. Osztatlan tanárképzés - Közös képzési szakasz I.évfolyam (2016)

Órarendi tervezett. Létszám. Oktató neve. Osztatlan tanárképzés - Közös képzési szakasz I.évfolyam (2016) 16/17es tanév őszi félév 2 TOK 2 TOK 2 TOK 2 TOK 2 TOK tapasztalatok, nézetek (tréning) 1. csop. ngol Történelem tapasztalatok, nézetek (tréning) 2. csop. ngol Magyar tapasztalatok, nézetek (tréning) 3.

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Kreditpont: 4 Konzultációk óraszáma 12 K A konzultációkon való részvétel kötelező, orvosi igazolás vagy az előadóval való előzetes egyeztetés

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben