Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások"

Átírás

1 Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

2 A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája A hitoktatás szakmódszertana I. A hitoktatás szakmódszertana II. A lelkivezetés elmélete A lelkivezetés gyakorlata A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium A nevelői hivatás természete A pasztorális tanácsadás (PT) alapkérdései A pasztorális tanácsadás etikája A pasztorális teológia alapjai A pedagógiai gondolkodás fejlődése A pszichopathológia alapjai A szenvedés lelki és teológiai dimenziói A szociális munka módszerei A szociálpszichológia elmélete és alkalmazása A tanácsadás elmélete és módszertana I. A tanulási folyamat irányítása szeminárium A vallási párbeszéd pedagógiája Alapvető etika Az egyház szociális tanítása és gyakorlata Az Egyház társadalmi tanítása II. Az Egyház társadalmi tanítása III. Az élettel és egészséggel kapcsolatos etikai kérdések Az ember szexualitása Az esélyteremtés pedagógiája Az etikai gondolkodás fejlődése Az imádság teológiája Az intézménylátogatási gyakorlat bevezetése Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I-II. Bevezetés a kateketikai gyakorlatba I. Bevezetés a kateketikai gyakorlatba II.

3 Bevezetés a kereszténységbe Bevezetés a nyári kateketikai/pasztorális gyakorlatba Bibliai és szisztematikus teológiai antropológia I. és II. Bibliai görög nyelv I. Bibliai görög nyelv II. Biblikum szeminárium: Apokrif iratok Biblikum részismeretis szeminárium: Izrael korai története Biblikus szeminárium: Márk evangéliuma Család és fejlődés Család- és gyermekvédelem csoportos szakmai gyakorlat Család- és gyermekvédelem szociológiája Család- és gyermekvédelmi jog Család- és gyermekvédő egyéni szakmai gyakorlat Család-, gyermekvédelmi, szociális és tb. jog Családlélektan Családpszichológia Csoportlélektan és közösségvezetés Demográfia, alkalmazott statisztika Deviancia és gyermekvédelem szociológiája Dogmatika I. A Hármas-Egy Isten (nappali) Dogmatika I. A Hármas-egy Isten (esti) Dogmatika: Krisztológia Dogmatika II. A Teremtő és teremtménye Dogmatika III. A kezdetektől a beteljesülésig Dogmatika IV. Szentségtan (RIDO4/E) Dogmatika IV.: Szentségtan (BADO4/E) Dogmatika: Kegyelemtan Dogmatika: Ekkléziológia, Mariológia Dogmatika I. (KETEG) Dogmatika II. (KETEG) Dogmatika szeminárium (BADOSZ/E) Dogmatika szeminárium (MTDOSZ1N, BADOSZN) Dogmatika szeminárium (MTDOSZ2N) Dogmatörténet szeminárium I. Dogmatörténet szeminárium II. Drogok és drogfüggőség Egészségtan egészségnevelés Egyházjog: Állami egyházjog Egyházjog: Az egyház hierarchikus felépítése Egyházjog: Házasságjog Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig) (esti) Tanegységleírások

4 Egyháztörténelem I. (A kereszténység kialakulása a hellén-római kultúrában. Jézus születésétől a két konzuli hatalomig) (nappali) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) (esti) Egyháztörténelem II. (A keresztény középkor ( Republica Christianatól a nyugati Kereszténység szakadásáig) ) (nappali) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) (esti) Egyháztörténelem III. (A keresztény újkor A reformációtól a liberalizmusig ) (nappali) Egyháztörténelem IV. A világ-egyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) (esti) Egyháztörténelem IV. A világ-egyház (A liberalizmus diktatúrájától a relativizmus diktatúrájáig ) (nappali) Egyháztörténelem I II. Egyháztörténelem III IV. Egyháztörténelem szeminárium I. Egyháztörténelem szeminárium II. Életesemények a Bibliában I. Biblia és lelki gondozás Életesemények a Bibliában II. Speciális élethelyzetek Életvezetés etikája Emberkép, gyermekkép és pedagógia Emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés II. Erkölcsi és vallási fejlődés Etika II. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) Etika III. (Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika) Etikatanári csoportos szakmai gyakorlat Etikatanári egyéni szakmai gyakorlat Etikatörténet Fejlődéslélektan I. Fejlődéslélektan II. Felelős marketing és kommunikáció Filozófiai szövegolvasó szeminárium Filozófiai szeminárium I. Filozófiai szeminárium II. Filozófia: Metafizika I. Filozófia: Metafizika II. Filozófiai antropológia Filozófiai antropológia (Etikai vonatkozás)

5 Filozófiai etika Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori bölcselet történetébe (MTFT1N) Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori bölcselet történetébe (BAFT1N) Filozófiatörténet I. Bevezetés az ókori és középkori bölcselet történetébe (BAFT1/E) Filozófiatörténet II. Bevezetés az középkori bölcselet történetébe (MTFT2N) Filozófiatörténet II. (BAFT2N) Filozófiatörténet II. (BAFT2/E) Filozófiatörténet III. Filozófiatörténet IV. Fundamentális teológiai szeminárium: Kereszténység és iszlám Fundamentális teológiai szeminárium Fundamentális teológia I.: A kinyilatkoztatás és a hit Fundamentális teológia II.: A Krisztus-esemény Fundamentális teológia III.: A vallás Fundamentális teológia IV: Egyháztan Gazdaságetika és globalizáció Gyakorlati projekt III IV. Gyakorlati szertartástan (nappali) Gyakorlati szertartástan (esti) Gyakorlatkísérő szeminárium (tanárképzésben) Gyakorlatkísérő szeminárium (pasztorális tanácsadás képzésben) Gyermek- és ifjúsági pszichopatológia Gyermekvédelmi intézmények működése, gazdálkodása Gyógyító beszélgetés Héber (klasszikus héber) nyelv I II. Hittanár nevelő tanári csoportos szakmai gyakorlat Hittanár nevelő tanári tanítási gyakorlat Hivatásetika (etika a gyermekvédelemben) Homiletika elmélet Homiletika gyakorlat Integráló szeminárium Intézménylátogatási gyakorlat I. Intézménylátogatási gyakorlat II. Iskolai gyermekvédelem Iskolai gyermekvédelmi módszerek Iskolai szociális munka Jog és erkölcs az iskolában Jogi, igazgatási és büntetőjogi alapismeretek Kateketika I. (nappali) Kateketika I. (esti) Kateketika II. (nappali) Kateketika II. (esti) Kateketikai gyakorlat I. Tanegységleírások

6 Kateketikai gyakorlat II. Kateketikai gyakorlat I-II (hospitálás + mikrotanítás) Kateketikai gyakorlat III. (plébánián, 15+5 óra) Bevezetés a kateketikai gyakorlatba III. (plébánián) I II. Kateketikai szakmódszertan (nappali) Kateketikai szakmódszertan I. (esti) Kateketikai szakmódszertan II. esti) Kateketikai szakmódszertan szeminárium (nappali) Kateketikai szakmódszertan szeminárium I. (esti) Kateketikai szakmódszertan szeminárium II. (esti) Képességfejlesztő tréning Keresztény társadalmi-gazdasági Logika Kommunikáció- és médiaetika Kórházi lelkigondozás Kórházi lelkigondozás gyakorlat Közösségvezetés Krízis és tanácsadás Krízislélektan Krízislélektan és intervenció Kutatáselmélet és -módszertan Latin nyelv I. Latin nyelv II. Latin nyelv V. Latin nyelv VI. Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális (nappali) Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális (nappali) Lelkipásztori teológia I.: Alapvető pasztorális (esti) Lelkipásztori teológia II.: Szentségi pasztorális (esti) Lelkipásztori teológia III.: Közösség és lelkipásztorkodás Lelkipásztori teológia IV.: Kategoriális pasztoráció Liturgika I. (nappali) Liturgika II. (nappali) Liturgika I. (esti) Liturgika II. (esti) Liturgikus ének I. (nappali) Liturgikus ének II. (nappali) Liturgikus ének I. (esti) Liturgikus ének II. (esti) Missziológia Morálteológia szeminárium: Bioetika Morálteológia szeminárium I.: Bioetika Morálteológia szeminárium II. (Szexuáletika)

7 Morális szeminárium (esti) Morálteológia I.: Alapvetés (nappali) Morálteológia I.: Alapvetés (esti) Morálteológia II.: Vallási erkölcs Morálteológia III.: Bioetika Morális: Bioetika (MAMO1/E) Bioetika (Morálteológia) (ETB/E) Morálteológia IV.: Személyes kapcsolatok erkölcse Nevelés és társadalom Nevelés, személyiségfejlesztés Nevelőszülői ellátás Non-profit szervezetek tevékenysége Nyári kateketikai/pasztorális gyakorlat Nyári lelkigyakorlat (1 hét) Ószövetség teológiája Ószövetségi bevezetés I. Ószövetségi bevezetés II. Ószövetségi exegézis I. Ószövetségi exegézis II.: Az Őstörténet Ökológia, környezetvédelem és etika Ökumenizmus Papság teológiája Pasztorális tanácsadás speciális formái és helyzetei I., II., III., IV. Patrológia I. (nappali) Patrológia II. (nappali) Patrológia I. (esti) Patrológia II. (esti) Pedagógiai kutatások Pedagógiai problématörténet szeminárium Pedagógiai pszichológia Pedagógiai pszichológia szeminárium Pedagógiai tervezés Plébániai adminisztráció és ügyvitel Plébániai gyakorlat (2 hét) Plébániai gyakorlat bevezetése I. (nappali) Plébániai gyakorlat bevezetése II. (nappali) Plébániai gyakorlat bevezetése (BAPLGY/E) Plébániai gyakorlat bevezetése (BAPLGYB/E) Politológia Propedeutika gyakorlat Propedeutika proszeminárium Pszichodráma (PTPD1/E, PTPD2/E) Tanegységleírások

8 Pszichodráma (PTPD3/E, PTPD4/E) Pszichológia a gyermekvédelemben Pszichopatológia I. és II. Reflektív pedagógia (hittanári, etikatanári) Retorika I. Retorika II. Rítus Romológia Romológia I II. Segítő kapcsolat és tanácsadás Speciális helyzetű családok Speciális szükségletű gyermekek Spirituális teológia I. (nappali) Spirituális teológia II. (nappali) Spirituális teológia I. (esti) Spirituális teológia II. (esti) Szabadidőpedagógia Szakmai identitás tréning Személyiség és személyiségfejlődés Személyiségfejlesztő és kommunikációs gyakorlat Személyiségfejlesztő tréning Személyiségfejlődés Személyiségfejlődési zavarok Szerzetesség teológiája Szociálteológia Szociális munka Szociálpolitika Szociológia Tantárgypedagógia (etika) Tantárgypedagógia (etika) szeminárium Tanulás és fejlődés Tanulás és tanítás Teológiai szupervízió Újszövetségi bevezetés I. Újszövetségi bevezetés II. Újszövetségi exegézis I. Kezdet és vég gyermekségtörténetek és feltámadási jelenések az evangéliumokban Újszövetségi exegézis II.: Jézus hegyi beszéde (Mt 4,23 7,29) Újszövetség teológiája Vallás és emberi magatartás Vallásosság és spiritualitás Valláspedagógia

9 PTBL/E Esti, II. félév, 2 kredit A betegség lélektana Előadó: Dr. Kézdy Anikó A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók. Tanegységleírások

10 A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata CSCSÉN/E Esti, I. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Svajcsikné Pál Bernadette A tematikát az első órán kapják meg a hallgatók.

11 A gyermekvédelem alapjai CSGYA/E Esti, I. félév, 3 kredit Előadó: Csókay László Megismertetni a gyermekvédelem alapfogalmait és alapelveit, a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítését és működését, a gyermekek és családok számára nyújtható szolgáltatásokat és segítségnyújtási formákat és ezzel megalapozni a továi gyermekvédelmi tanulmányokat. 1. A gyermekkor fogalma, időbeni és társadalmi meghatározottsága; 2. A gyermekvédelem fogalma; 3. A gyermekvédelem alapelvei; 4. A gyermeki jogok és a gyermeki jogok védelme; 5. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség; 6. Gyermekbántalmazás családban és családon kívül; 7. A gyermekvédelem rendszere, állami, önkormányzati feladatok; 8. A gyermekvédelmi jelzőrendszer; 9. Gyermekjóléti alapellátások tartalma, formái; 10. Gyermekvédelmi szakellátások tartalma, formái; 11. Hatósági intézkedések a gyermekvédelemben; 12. Az együttműködés problémái a gyermekvédelemben; 13. A gyermekvédelmi tevékenység etikai kérdései; 14. Esettanulmányok közös feldolgozása. A félév végén szóbeli vizsga. Tanegységleírások Kötelező irodalom Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás, NSZFI, Budapest, 2004; Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada, Osiris, Budapest, 2000; Szöllősi Gábor (szerk.): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához, NSZFI, Budapest, 2004.

12 A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése BAPDPN/E, BAPDPNN Nappali, Esti, I. félév, 1 kredit Előadó: Dr. Nagy Krisztina A pedagógiai nézetek, kialakulásukra ható tényezők szerepének felismerése és tudatosítása által segíteni a hallgatókat a hittanári pálya választásával kapcsolatos döntésükben, megalapozni a pedagógiai gondolkodásuk fejlesztését/fejlődését, nevelői attitűdjeik alakulását. A pedagógiai nézetek feltárása és tudatosítása különböző módszerekkel (fogalomtérkép, metaforaelemzés, kvalitatív szövegelemzés, egyéni élettörténetek, narratívák). A nevelésről vallott nézetek kialakulására ható tényezők feltárása, hatásrendszerük elemzése, értelmezése. ek Egyéni portfólió készítése a hallgató saját pedagógiai nézeteinek alakulásáról. Hallgatótárs vagy más személy nézeteinek feltárására választott területen választott módszerrel. A félév végén gyakorlati jegy. Irodalom Dudás Margit: Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2006; Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Gondolat, Budapest; Kutatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat Műszaki Kiadó, Budapest.

13 A házasság és a családi élet etikája és pszichológiája ETHCSEPN/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Somogyiné Dr. Petik Krisztina A család rendszer-szemlélete. A családi rendszer működésének modellje (Olson). Felkészülés a házasságra: önismeret (pszichológiai örökség), udvarlás, párválasztás. Elköteleződés, hűség, élettársi kapcsolat. A párkapcsolat szakaszai. Kommunikáció és konfliktuskezelés a családban. A válás lélektana. Az újraházasodott családok jellegzetességei. Tanegységleírások

14 A hitoktatás szakmódszertana I. MASZM1/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Farkas István SchP A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mi a helye a katekézisnek a keresztény életben, sajátítsák el a hitoktatáshoz szükséges szakmódszertani ismereteket. A hitoktatás helye a keresztény életben; A hitből remény és szeretet fakad; A hitoktató személye; A hitoktató folyamatos önfejlesztése; A család és az iskola együttműködése. Házi dolgozat. A félév végén zárthelyi dolgozat. Kötelező irodalom Farkas István: A hitoktatás szakmódszertana, jegyzet; Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma (KÁD), Szent István Társulat, Budapest, Ajánlott irodalom A Katolikus Egyház katekizmusa (KEK), Szent István Társulat, Budapest, 2002.

15 A hitoktatás szakmódszertana II. MASZM2/E Esti, II. félév, 2 kredit Gyakorlatvezető: Kató Csaba Bevezetést ad az ifjúsági katekézis módszertanának elméletébe és gyakorlatába, kiemelten a plébániai és önkormányzati iskolai helyszíneken. Segít kialakítani az ifjúsághoz való helyes hozzáállást. 1. Az ifjúság és az ifjúsági katekézis jellemzői, helyszínei. 2. Az élet értelmének felismertetése. 3. Az értékrend kialakításának segítése. 4. Út a szabad döntésig. 5. Elköteleződés és felelősség. 6. Szolgálatra nevelés. 7. Közösség és plébánia közösség. 8. Az emberi alapok megerősítésének eszközei. 9. Fiatalok a fiatalokért. 10. Az ifjú és a Szentírás. 11. Az ifjú ima- és liturgikus élete. 12. Az ifjú szentségi élete. 13. Tanúvá lenni 14. Fórum. A félév során zárthelyi dolgozat. A félév végén írásbeli vizsga. Irodalom Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága: Magyar kateketikai direktórium, Szent István Társulat, Budapest, 2000 (MKD) (ifjúságra vonatkozó pontok); Keszeli Sándor: Serdülők és fiatalok katekézise, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 2007; Keszeli Sándor: Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozásokon, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, Tanegységleírások

16 PTLV1/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A lelkivezetés elmélete A hallgató bevezetést kap a lelkivezetés azaz mások istenkapcsolata kísérésének szolgálatába, támpontokat kap a lelkivezetés gyakorlatához Történeti áttekintés: lelkivezetés a keresztény hagyományban; A vallásos megtapasztalás, mint a lelkivezetés alapja és tárgya; A lelkivezető és a vezetett közötti kapcsolat kialakulása, a lelkivezetői beszélgetés; A lelkivezetői kapcsolat fejlődésének néhány velejárója: az indulatáttétel, ellenállás, felettes én, idealizált énkép megjelenése és a velük való bánásmód Félév végi ellenőrzés: kollokvium Kötelező irodalom Jálics Ferenc: Testvéreink hite, Korda Kiadó, Kecskemét, 1995, Louf, André: A töi kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Merton, Thomas: Lelkivezetés és elmélkedés, Márton Áron Kiadó, Budapest, 1989 Ajánlott irodalom Barry, William A.: Spiritual Direction and the Encounter with God, Paulist Press, New York, 2004, Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni!, Korda Kiadó, Kecskemét, 1992, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Nemes Ödön: Ima és élet, JTMR Korda Kiadó, Budapest, 2002

17 PTLV2/E Esti, II. félév, 2 kredit A lelkivezetés gyakorlata Gyakorlatvezető: dr. Laczkó Zsuzsanna SJC A hallgató elmélyíti és bővíti a lelkivezetői kapcsolat elméletéről és gyakorlatáról szerzett ismereteit, segítséget kap ezek gyakorlati alkalmazásához. Különböző istenképek a lelkivezetésben. Állandó megtérés és az istenképek változása a lelki kísérés folyamán. Megkülönböztetés és döntés kísérése egyének és csoportok esetében. A szupervízió szerepe a lelkivezetői szolgálatban. A félév során egy jegyzőkönyv elkészítése egy lelki kísérői beszélgetésről, aktív részével az órákon. A félév végi jegy a jegyzőkönyv és az órai részvétel értékelésén alapul. Kötelező irodalom Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Szent István Társulat, Budapest, 2007, Louf, André: Gyengeség és kegyelem, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2006, Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk, Korda kiadó, Kecskemét, 1996 Ajánlott irodalom Szentmártoni Mihály: Istenkeresésünk útjai, Agapé Kiadó, Szeged, 2000, Waldmüller, Bernhard: A közösségi döntés, L Harmattan Kiadó Sapientia SzHT, Budapest, 2010, Barry, William & Connolly, William: The Practice of Spiritual Direction, The Saebury Press, New York, 1982, Conroy, Maureen: Looking into the Well, Loyola University Press, Chicago, 1995 Tanegységleírások

18 A nevelés gyakorlati feladatai szeminárium MAPDNGY/E Esti, II. félév, 1 kredit Előadó: Fekete András OFM A nevelés feladatainak, területeinek, problémáinak, szituációinak gyakorlat központú megközelítése annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgatók a nevelés valóságáról minél differenciálta képet kapjanak és minél gazdaga tapasztalatokat szerezzenek az iskolai nevelés gyakorlatában. A tanegység a hallgatók aktív és kooperatív munkájára épül. Központi metodikai elemek a pedagógiai szakirodalom tanulmányozása, valós pedagógiai problémák és konfliktushelyzetek elemzése, esettanulmányok megbeszélése, iskolalátogatás, gyakorló pedagógusokkal történő beszélgetés. Az alái tevékenységeken keresztül fejlesztjük a legfontosa pedagógiai kompetenciákat: a tanulók személyiségének megismerése, az interperszonális kapcsolatok fejlesztése, a támogató partnerszerep gyakorlása, a növendékek tevékenységének adekvát irányítása, interaktív közösségi foglalkozások vezetése, a pszichológiai és a szociológiai törvényszerűségek tudatos alkalmazása, a nevelői magatartás és a nevelői stílusok tanulmányozása, a támogató, útmutató nevelési módszerek alkalmazása, az ellenkező hatást kiváltó nevelési módszerek alkalmazása, az alternatív nevelési eljárások tanulmányozása. A félév során az önállóan végzett megfigyelések dokumentálása, kiselőadások tartása és szemináriumi dolgozat írása. A félév végén gyakorlati jegy. Ajánlott irodalom Németh András: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös, Budapest, 1997; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei, Eötvös, Budapest, 1997; Bíró Endre: Jog a pedagógiában, Jogismeret Alapítvány, Budapest, 1998; Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet, OKKER, Budapest, 2003; Dombi Alice Oláh János Varga István: A neveléselmélet alapkérdései, APC-Stúdió, Gyula, 2004; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés, Comenius Bt., Pécs, 2002; Falus Iván (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Csapó Benő (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény, JATE, Szeged, 1994.

19 A nevelői hivatás természete MAPDNT/E esti, II. félév, 1 kredit Gyakorlatvezető: Dr. Pálvölgyi Ferenc Hogy a hallgatók korái iskolai tapasztalataira támaszkodva és irodalmi források feldolgozása útján segítséget kapjanak pedagógusszakmai szocializációjukhoz, továá, hogy a hallgatók differenciált képet alkothassanak a pedagógiai hivatás összetettségéről, változásairól, valamint a változásokat befolyásoló történelmi, társadalmi és pedagógiai hatásokról. A szeminárium munkája a hallgatók egyéni kíváncsiságának, érdeklődésének és problémaérzékenységének megfelelően alakul. Fő tematikus területek: Mit kaptam tanáraimtól? (Élmények, történetek iskolai tapasztalatok pedagógusokról.) Tanárok a szépirodalomban és a filmvásznon. Tanári szerepek változásai a pedagógiai szakirodalom alapján. Mit várnak a különböző életkorú gyermekek és szüleik a pedagógustól. A pedagógusra vonatkozó állami törvények és jogszabályok. Pedagógusetika. Mit vár el a hittanártól az egyház? (Egyházi dokumentumok elemzése.) A hitoktatás szerepe és feladatai napjainkban. A hittanár és a pedagógustársadalom. Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon. A szeminárium vezetője által kijelölt feladatok elvégzése. Választható témák: 1. Egy pedagógusi szerepkört bemutató szakirodalmi publikáció elemzése; 2. Empirikus kutatás iskolai környezetben a tanári szerepekkel és a pedagógiai munkával kapcsolatosan; 3. Empirikus kutatás különböző életkorú hittanos gyerekek, szüleik és hitoktatóik körében a hitoktatás mai helyzetéről, feladatairól. A hallgató saját munkáját szemináriumi dolgozat és kiselőadás formájában mutatja be, ennek alapján kap a félév végén gyakorlati jegyet. Kötelező irodalom Bábosik István Torgyik Judit: Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai. Jel Kiadó, Budapest, Mester és Tanítvány 4. szám: A pedagógus. PPKE BTK, Piliscsaba, november; Lappints Árpád (szerk.): Érték és nevelés. Szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs, 2002; Montessori, Maria: A gyermek felfedezése. Carthaphilus Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom Hoffmann Rózsa: Szakmai etikai kódex pedagógusoknak. Tankönyvkiadó, Budapest, 2003; Golnhofer Nahalka (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001; Zrinszky László: Pedagógusszerepek és változásaik. ELTE, Budapest, 1994; Leirmann, Walter: Négyféle nevelési kultúra. Magyar Népfőiskolai társaság, Budapest, Tanegységleírások

20 A pasztorális tanácsadás (PT) alapkérdései PTAK/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Kővári Magdolna A pasztorális tanácsadás kiemelt elméleti kérdéseinek ismertetése, a hallgatók pasztorális tanácsadásba való bevezetése A pasztorális tanácsadás története, teológiai és pszichológiai alapjai. A pasztorális tanácsadás helye a segítő szakmák körében, célok, feladatok és kompetenciahatárok. A segítő kapcsolat. A segítő személye. Segítői attitűdök személyközpontú segítés. A pasztorális tanácsadás módszertani kérdései. Melléállás veletartás, aktív odahallgatás, segítői stratégiák és beavatkozások. A pasztorális tanácsadás folyamata, problémák és célok meghatározása a segítő beszélgetésben, a befejezés sajátos kérdései. Átvitel viszontátvitel. Segítő szindróma, kiégés kiégés megelőzése. A pasztorális tanácsadó személyiségének és spiritualitásának szerepe a segítésben. Az ima szerepe a segítő folyamatban. A pasztorális módszer teológiai reflexió. Együttműködés más segítő szakmákkal. Félév végi ellenőrzés: vizsga Kötelező irodalom Balrer, Stefan: A lelkigondozói beszélgetés gyógyító megszentelő beszélgetés, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o. ; Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old.; old.; old., old., old.; Debrecenyi K. I. Nemes Ö. SJ Szarka M.: Lelkigondozás Lelkivezetés. In: Embertárs, 2004/ ; Faber, H. Schoot, E. van der: A lelkigondozói beszélgetés lélektana. 2. kiadás, Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old. / 2002/ old.; Fekete S.: Segítő foglalkozások kockázatai Helfer szindróma és burnout jelenség. In: Psychiatria Hungarica, VI. évf ; Ferris, Margaret: Együttérzés. Lelkigondozói és lelkivezetői alapismeretek keresztény segítők számára. Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2004.; Kővári Magdolna, Pszichoterápia lelkigondozás lelkivezetés pasztorális tanácsadás. In: A szombat-év/ A keresztény segítségnyújtás formái. Sapientia Füzetek. 20. Vigilia. Budapest old.; Ónody S.: Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. In: Új Pedagógiai Szemle, 2001/ ; Steck, Wolfgang: A lelkigondozás a hétköznapi világból ered, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o.; Stenger CSSR, H.: A (lelki)pásztori kompetencia

21 három jellemzője, in: Embertárs, I. évf. 1. sz., o.; Tomcsányi T. Csáky- Pallavicini R. Harmatta J. Pilinszki A. Török G.: Lelkigondozás és pszichoterápia. In: Pszichoterápia, 17. évf. 3. sz. (2008. június), ; Tomcsányi T. Kővári M. Horváth-Szabó K.: A lelkivezetés. A pszichoterápián és a lelkigondozáson túl. In: Pszichoterápia, június; Tomcsányi T. Fodor L.: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás. In: Jelenits I. Tomcsányi T. (szerk.): Egymás közt egymásért. Róm. Kat. Egyházi Szeretetszolgálat és a Budapest XIII. ker. Tanács HÍD Családsegítő Központja, valamint a Szeged-Csanádi Püspökség kiadása, Ajánlott irodalom Isidor Baumgartner: Pasztorálpszichológia Semmelweis Egyetem Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, old.; old.; old.; old.; Bagdy Emőke: Pszichoterápia, tanácsadás, szupervízió, coaching: azonosságok és különbségek, in: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, ; Buda Béla: A lelki segítés alapkérdései, in: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, ; Egri László: Szerepek határán, in: Embertárs, II. évf. 2. sz., o.; Klessmann, Michael (szerk.): A klinikai lelkigondozás kézikönyve, Debrecen, 2002.; Nemes Ödön - Kővári Magdolna: Pasztorális segítőkapcsolat a gyakorlatban, in: Embertárs, 1 (2006), ; Henri J. M. Nouwen, Nyújtsd kezed. A spirituális élet három mozdulata. Ursus Libris ; Henri J. M. Nouwen, A sebzett gyógyító. Lelkiszolgálat napjaink társadalmában. Ursus Lilbris, 2006.; Pintér Gábor: Személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás, In: Kulcsár Éva (szerk.): Tanácsadás és terápia, ELTE Eötvös Kiadó, Tanegységleírások

22 A pasztorális tanácsadás etikája PTE/E Esti, II. félév, 2 kredit Eladó: Urbán Szabolcs Megismertetni a hallgatókat az etikai dilemmák sajátos természetével, a szakmai etikák sokféleségével. Továi cél a hallgatók felkészítése arra, hogy felismerjék a pasztorális tanácsadás gyakorlata során felmerülő morális problémákat, és képesek legyenek azokra különböző etikai megközelítések alapján reflektálni, illetve alkalmazni tudják azokat saját megoldásaik során. Az ethosz és éthosz fogalmának jelentése. Csoporterkölcsök. Szakmai etikai kódexek. Etikai érvelésmódok. A pasztorális tanácsadás sajátos etikai dilemmái. Évfolyamdolgozat egy a hallgató által bemutatott etikai dilemmáról a hallgató saját szakmai tapasztalatából merítve. Irodalom Nyíri Tamás (2003) Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest Varga Katalin (2009) Pszichológus etika - 99 dilemma tükrében, Medicina, Budapest

23 A pasztorális teológia alapjai PTPT/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Dr. Lukács László SchP A pasztorális tanácsadás elhelyezése a pasztorális teológiában. A pasztorális teológia helye a teológia egészében, elméleti és gyakorlati szükségessége az egyház életében. A pasztorális teológiától a gyakorlati teológiáig. A pasztorális megváltozott helye a teológiai tudományok között. A gyakorlati teológia a II. Vatikáni zsinat után. A krisztusi testvérközösség szolgálata. A lelkipásztori kísérés lelkisége. A félév végén kollokvium Kötelező irodalom Az első órán jelöli ki az előadó. Tanegységleírások

24 A pedagógiai gondolkodás fejlődése MAPDG/E Esti, I. félév, 2 kredit Előadó: Dr. Pálvölgyi Ferenc A pedagógiával összefüggő tények, jelenségek és folyamatok történeti jellegű vizsgálata annak érdekében, hogy a tanár szakos hallgató a nevelés múltbeli koncepcióit megismerve kellően differenciált nézőpontokat alakíthasson ki saját pedagógiai hitvallásának formálásához. A neveléstörténet célja, módszerei. A nevelés ősi formái. Az ókori kelet nevelése. Az antik görög római nevelés. Középkori egyházi és világi nevelés. Reneszánsz humanista pedagógia. A reformáció és a katolikus megújulás nevelése. A felvilágosodás korának pedagógiája. Európai népnevelési törekvések. A tudományos pedagógia kialakulása. A pozitivizmus hatása a pedagógiára. A gyermektanulmányi mozgalom. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése. Magyar iskolaügy és pedagógia a 20. században. Modern katolikus nevelési koncepciók. Rendszeres és konstruktív részvétel, félév végén kollokvium. Köztelező irodalom Mészáros Németh Pukánszky: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2003, vagy késői kiadás., Mészáros Németh Pukánszky: Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2003, vagy késői kiadás. Ajánlott irodalom Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Szent István Társulat, Budapest, 1995., Balogh László szerk.: 1000 éves a magyar iskola ( ). Korona Kiadó, Budapest, 1996., Orosz Lajos (szerk.): Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. OPKM, Bp., 2002., Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia (1937). OPKM, Budapest, 1995., Montessori, Maria: A gyermek felfedezése (1926). Carthaphilus Kiadó, Budapest, 2002., Németh - Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformja. Tankönyvkiadó, Bp , Pukánszky Béla: A gyermekkor története. MK Pedagógus Könyvek, Budapest, 2001., Rousseau: Emil, avagy a nevelésről. Papirusz Book, Budapest, 1997., Szent Ágoston: Vallomások. Szent István Társulat, Budapest, 1995., Szilasy János: A nevelés tudománya (1827). OPKM, Budapest, 1998., Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba (1923). OPKM, Budapest, 1994.

2013 Órarend II. félév 2014

2013 Órarend II. félév 2014 Órarend félév 2013 2014 Nappali tagozat HÉTFŐ KE SZERA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK I. Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés és teológia osztatlan mesterképzés I. évfolyam KLM I. TEO I. KLM I. TEO I. KLM I.

Részletesebben

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni.

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS I. ÉVFOLYAM. az elejétől a végéig. kötelező részt venni. ÓRAREND 2011 2012 NAPPALI TAGOZAT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KLM TEO KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ÉS TEOLÓGIA OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS ÉVFOLYAM 8 30

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti betűrendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti betűrendben) 2014 2015 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend Tanegységleírások 71 Tanegységleírások A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 73 A

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti betűrendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK (Neptun szerinti etűrenden) 2015 2016 78 http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tanrend TANEGYSÉGEK A BETEGSÉG LÉLEKTANA 87 A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 87 A GYERMEKVÉDELEM

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG Iskolai gyermekvéd.

szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG Iskolai gyermekvéd. szeptember 6. KLM 1 KLM 2 KLM3 RI HCS 4+1/1 HCS 4+1/2 HE 4+1/1 HE 4+1/2 HCS / CS KIEG HE / ET KIEG GYAK PT2 GYIT1 GYIT2 KETEG szakm. szem. tanítás tanítás Szabó B. Mervay M. Svajcsikné P. B. Szitó Svajcsikné

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013

Hittanár-nevelő tanár MA képzés. Záróvizsga tételek. Pedagógia 2013 Hittanár-nevelő tanár MA képzés Záróvizsga tételek Pedagógia 2013 1. A tanulók sajátos tulajdonságainak és igényeinek érvényesítése az oktatás folyamatában (a pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben)

TANEGYSÉGLEÍRÁSOK. (Neptun szerinti ábécérendben) TANEGYSÉGLEÍRÁSOK 2011 (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 TARTALOM ¾ A Boldogság teológiája ¾ A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata ¾ A demokratikus jogállam ¾ A gyermekvédelem alapjai ¾ A hallgatók

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1 KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet - Pszichológiai Továbbképző Központ. Szakfelelős: prof. dr. Vass Zoltán intézetvezető

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE A B évvel kezdők ajánlott tanterve Ez a tanterv érvényes azokra a hallgatókra, akik 2014 szeptemberében vagy azt követően kezdték meg a szakon

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve

SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve (A 04/05-ös tanévtől) Az intézmény ajánlott tantervet (mintatanterv) ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

BMPPL 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai Féléves óraszám: Kredit: N:

BMPPL 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai Féléves óraszám: Kredit: N: BMPPL 111 A nevelésoktatás elméleti és gyakorlati alapjai L:0+10 /tavasz Ajánlott félév:. Évközi jegy Munkaportfólió A kurzus célja a tanárképzés előkészítése azon hallgatók számára, akik tanárszakot szeretnének

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben