GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2009. FEBRUÁR. Tartalom"

Átírás

1 GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, FEBRUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 3 Hitélet... 4 Civil fórum... 5 Múltidézõ... 7 Mezõgazdaság... 9 Gyermeksarok Testvértelepülések Ép testben Tarkabarka Magazin... 15

2 2 / ÖNKORMÁNYZAT II. évfolyam, 2. szám, február Közös tanácskozásra gyûltek össze a község kulturális nagykövetei Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Egyed József polgármester Szerkesztõség címe: Gyergyóújfalu 212. szám Tel.: , , Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. Egyed József, polgármester A régi események felidézésére és az egykori nagy szereplések, rendezvények, jó társulatok munkáiból való erõmerítésre ültek össze a község régen kultúrával foglalkozó emberei. Megbeszélték milyen lehetõségeket rejt a mai helyzet és ezeket a lehetõségeket hogyan lehetne kiaknázni, gyakorlatba ültetni. Az internet világa, a televízió, amely elvonja az emberek figyelmét a kultúránk hordozta értékekrõl, erre kerestek megoldást közösen a három falu kulturális nagykövetei. Határozott döntés született, hogy mindegyik faluban egy színdarab kerül bemutatásra, amit mindenhol, vagyis a többi falvakban is bemutatnak. Nagy örömömre szolgál, hogy ez el is indult. Mind a három faluban kiosztották a szerepeket, sõt lassan a próbák már a végénél tartanak. Egy újabb lendületet szerettünk volna bevinni azzal is, hogy új felelõsöket neveztünk ki a lemondott kilyénfalvi és újfalvi igazgató helyett. Megköszönjük a régiek munkáját, és bíztatjuk az újakat, hogy kitartó munkájukkal csaljanak minél több mosolyt az emberek arcára. A kilyénfalvi kultúra irányítását Borka Béla, az újfalvit pedig Hunyadi László vette át. Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy még nem aludt ki teljesen az a tûz, amit annyi esztendõn keresztül táplált nagyon sok jó kultúrát szeretõ ember, és egy nagy közönség. Remélem, fáradozásunk megtérül, megtelnek a kultúrotthonok, egy két óráig ismét elfeledjük a rohanást, és átadjuk magunkat a mûvészet adta szépségnek. ROVATSZERKESZTÕK: Önkormányzat Egyed József Sulivilág Elekes-Köllõ Tibor, Fodor Annamária Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária, Elekes-Köllõ Tibor Múltidézõ Elekes Dániel László, ifj. Sólyom István Mezõgazdaság Horváth Nina Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Testvértelepülések Egyed József Ép testben Horváth Nina, Egyed József Tarkabarka Gál Katalin

3 II. évfolyam, 2. szám, február SULIVILÁG / 3 Kolozsváros olyan város... Gyulai Zsanett, Tódor Gizella-Mária Fülöp Réka V. osztályos tanulók Tekerõpatak Megalakult az iskola vezetõtanácsa Nagy Csaba, matematika tanár január 7-én került sor az Elekes Vencel Általános Iskola vezetõtanácsának alakuló ülésére. Az ülésen jelen volt a vezetõtanácsot alkotó tizenegy tag: Melles Géza, Kolozsi Olga, Szakál András, Bálint István Tibor, Gáll Katalin, Elekes Köllõ Tibor, Nagy Csaba és Deák Erika az iskola részérõl, Egyed József és Gál Katalin az önkormányzat részérõl, valamint Elekes Józsa Márton a szülõbizottság részérõl. Az ülés napirendi pontjai közt szerepelt a feladatok leosztása, az iskola fenntartásával, a tanulók tehetséggondozásával, felzárkóztatásával kapcsolatos problémák, valamint a farsangi elõadás megbeszélése. A döntése értelmében a vezetõtanács minden hónap elsõ csütörtökén ül össze rendes vezetõtanács ülésre, illetve valahányszor a mindennapi problémák ezt megkövetelik. Évforduló Február elsején Kolumbán Csilla hitoktatóval elmentünk egy kellemes kirándulásra Kolozsvárra. Reggel hat órakor indultunk. A buszon jól éreztük magunkat, sokat énekeltünk, viccelõdtünk. Hamar elrepült az idõ, tíz órára megérkeztünk. Voltunk a Magyar Operában, ott megnéztük a János Vitéz címû operettet. Utána megnéztük a Román Operát, ami nagyon szép volt. Ezt követõen megtekintettük a Szent Mihály templomot és az elõtte álló Mátyás szobrot, majd a plébánián megnéztük a szobor kiállítást. Ellátogattunk a Házsongárdi temetõbe is, ahol megnéztük Reményik Sándor sírhelyét, késõbb a Mátyás házat és a Babeș-Bolyai egyetemet. A kalandos nap után lassan visszamentünk a buszhoz, és elindultunk haza. Nagyon sajnáltuk, hogy nem jött a többi osztálytársunk. Hajdú Balogh Edit Gabriella és Olaru Cristina, román szakos tanárnõk A román esszéíró Garabet Ibrăilea - nut idézve, az irodalom az élet tükre, mivel benne tükrözõdnek egy nép hagyományai és szokásai. Minden ember számára az anyanyelv a lelki nyelve, amelyek a legjobban és a legszebben tudja kifejezni magát. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a gyerekeink tudják szépen kifejezni magukat nem csak magyar, de román nyelven is, és tudjanak elsajátítani irodalmi ismereteket. Iskolánkban idén elsõ alkalommal ünnepeltük meg a népszerû és világirodalomban közismert költõ Mihai Eminescu születésének 159-ik évfordulóját. Az V-ik osztályos tanulók román és magyar nyelven szavaltak verseket, Hajdú Balogh Edit Gabriella tanárnõ felkészítésével. A VI-VIIIdik osztályos tanulók szavaltak, énekeltek és egy rövid színdarabot adtak elõ románul, a Vizită címû Ion Luca Caragiale alkotást, akiket Olaru Cristina tanárnõ készített fel. Az efajta rendezvények megszervezésének az elsõdleges célja a román nyelv minél jobb elsajátítása, mivel a gyerekek érdekes tevékenységek közepette használják és gyakorolják. Ugyanakkor meggyõzõdésünk, hogy, segített nekik túllépni a saját félelmeiken, és bátorította õket a román nyelv használatára. Éppen ezért rendezvényünket hagyományteremtõ céllal indítottuk. Reméljük a közel egyórás mûsor a jelenlevõknek hasznos és érdekes volt.

4 4 / HITÉLET II. évfolyam, 2. szám, február Jeles ünnepre készülve Szilágyi Lõrinc, plébános Kis egyházközségünk, Kilyénfalva, nagy ünnepre készül. Nagy szülöttjére, Dr. Jakab Antalra emlékezünk születésének 100. évfordulója alkalmával. Távol álljon tõlünk, hogy rendezvényeinkkel önmagunk dicsõségét keressük, inkább arra törekszünk, hogy e nagy egyéniség életét ismertté tegyük a nagy közösség, de különösen a minket követõ nemzedékek elõtt, és ezáltal ösztönzést nyerjenek e csodálatosan szép, tanúságtevõ élet követésére. Minden erõnkkel azon szeretnénk lenni, hogy a külsõ ünnepléseinknek belsõ lelki tartalma legyen, és így mindnyájan nem csupán élményekben, hanem szellemiekben, lelkiekben is gazdagabbá váljunk. Tervünk, hogy ünneplésünk, amely része a Fõegyházmegyei Millenniumi ünnepségeknek, ne szorítkozzék csupán egy napra, hanem ebben az évben foglalja magába a nagy Fõpap életének legfontosabb eseményeit: születését, pappá szentelését, fõpásztori tevékenységét és elhalálozását. Ilyen meggondolásból folyó év február 13-án, Kolumbán Csilla hitoktató buzgalmából, Dr. Jakab Antal püspökké szentelésének 37. évfordulóján, hittan versenyt rendezünk, a püspök Atyáról elnevezett könyvtárteremben a tekerõpataki, újfalvi és kilyénfalvi csapatok részvételével. Úgy hisszük, hogy e nemes versengésnek mindenki gyõztese lesz, hiszen mindnyájan értékes ismeretekkel gazdagodnak, és díjakkal, ajándékokkal távozhatnak a verseny színhelyérõl. Ünneplésünk koronája március 13-a lesz, a nagy püspök születésének 100. évfordulóján. E jeles eseményre négy napos szent lelkigyakorlattal készülünk, amelyet Ft. Horváth István, gyulafehérvári plébános, fõtanfelügyelõ fog tartani. Megemlékezésünk csúcsa az ünnepi szentmisében teljesedik ki, amelyet Dr. Jakubinyi György érsek Atya, a segédpüspök és a jelenlévõ papok fognak celebrálni. Az ünnepi szentmisét követõen leplezzük le és szenteljük fel Dr. Jakab Antal mellszobrát, amely a templom kertjében lesz felállítva. A szobor Dóczy András szobrászmûvész alkotása, és kilyénfalvi andezitbõl készül. Ünnepségünkre egyházi és világi méltóságok és a kerület papsága lesz hivatalos. Folyó év május 5-én, a Püspök Úr halálának 16. évfordulóján engesztelõ szentmiseáldozatot mutatunk be a kerületi fõesperes és a szomszéd paptestvérek részvételével. Június 29-én, a Püspök Úr pappá szentelésének 75. évfordulóján a Fõegyházmegyei Hatóságtól kölcsön kapott személyi tárgyakból egy szerény kiállítást tervezünk, hogy ezáltal a nagy püspök emlékét még személyesebbé tehessük. A fent elmondottak ünnepségeinknek csupán vázlata, tervezete. A részletes programot az egyes megemlékezések elõtt ismertetjük a nagyközönséggel. Befejezésül ismertetem Dr. Jakab Antal rövid életrajzát: Kilyénfalván született, március 13-án. Pappá szentelték június 29-én. A Lateráni Egyetemen 1937-ben jogi doktorátust szerzett ben a Teológia egyházjogi professzora és 1964 között börtönéveit tölti ban ismét a Teológia professzora. Rómában február 13-án püspökké szentelik között elõbb segédpüspök, majd az Erdélyi Egyházmegye fõpásztora május 5-én érdemekkel gazdagon távozik az élõk sorából. Sírja a Gyulafehérvári Székesegyház Kriptájában található.

5 II. évfolyam, 2. szám, február CIVIL FÓRUM / 5 Alakulóban Gál Katalin Kilyénfalván hagyománya van a kulturális tevékenységnek. Ritkán telt el olyan év, hogy a kilyénfalviak (és gyakran a szomszéd falvak lakói is) ne tapsolhattak volna egy-egy jól sikerült elõadáson. Manapság a technika vívmányainak köszönhetõen egyre alacsonyabb az érdeklõdés a társas mûvelõdés fent említett formái iránt. Ennek ellensúlyozására néhány lelkes kilyénfalvi fiatal és örökifjú személy elhatározta: egy kulturális egyesületet hoznak létre, melynek hivatása a kissé mostoha sorsra jutott, ámde fényes múlttal rendelkezõ kulturális élet fellendítése a falucskában. A kulturális egyesület három tagjával beszélgettem: ifj. Borka Bélával, Kovács Annamáriával és Balázs Péterrel. Meséljetek a kezdetekrõl! Már a 2008-as falunapok szervezésekor felvetõdött egy civil szervezet létrehozásának a gondolata. Végül több beszélgetés, tanácskozás után 2008 decemberében, Gál Katalin kezdeményezésére, megtartottuk az alakuló ülést. Elsõsorban azért jött létre ez az egyesület, hogy a fiatalságot tudjuk összefogni. Kilyénfalvának színjátszó- illetve tánccsoportja volt még nem is olyan régen, ezt szeretnénk feléleszteni. Ugyanakkor a falu sportélete is rendezésre szorul-válaszol ifj. Borka Béla. Van már nevetek? Egyesületünk bejegyeztetése most van folyamatban. Sajnos a de - cemberi ünnepek meg a szabadságok miatt kissé hosszúra nyúlt a folyamat, de tavaszra már hivatalos szervezet leszünk. Nevünk három is van, most zajlik a névfoglalás, ezért egyelõre legyen meglepetés. Melyek az egyesület céljai? kérdezem Kovács Annamáriától Legfõbb célunk a hagyományok felelevenítése és ápolása. A fiatalok tanuljanak meg táncolni, ha elmennek egy lakodalomba, ne üldögéljenek, akár egy keringõt, akár egy csárdást tudjanak eljárni. Sokan nem is tudják magukról, hogy jó színészi képességekkel rendelkeznek. folytatás a 6. oldalon»

6 6 / CIVIL FÓRUM II. évfolyam, 2. szám, február» folytatás az 5. oldalról A színjátszó csoportunk már próbál Húsvétra, mi meg reméljük, hogy egyre többen fognak társulni hozzánk, akik szeretnék kipróbálni magukat a színpadon. Honnan teremtettétek elõ a szükséges anyagi forrásokat az egyesület bejegyeztetéséhez? A bejegyeztetés költséges folyamat, de mindenki lelkesedve támogatta az elgondolásunkat, és anyagilag is hozzájárultak a létrehozáshoz. Most nem tudok mindenkit név szerint megemlíteni, de fiatalok és hozzánk hasonló ifjak önként és önzetlenül hozzájárultak a költségekhez. Mindannyiuknak köszönjük adományaikat ez úton is mondja Balázs Péter. Alakulóban tehát Kilyénfalván egy kulturális egyesület. Az alapító tagok- Balázs Edit, Balázs Péter, ifj. Borka Béla, Egyed József, Gál Katalin, Gál Péter, György Tamás, Kovács Annamária, Szilágyi Lõrinc, Varga Enikõ. Az elsõ ülésen megválasztották a leendõ vezetõtanácsot: ifj. Borka Béla (elnök), Kovács Annamária (alelnök), Balázs Péter (titkár). Lelkesen dolgoznak: színdarabot tanulnak Húsvétra, és közmunkával igyekeznek a kilyénfalvi kultúrházat használhatóbbá tenni. A mellékelt foto is egy ilyen alkalommal készült, a szorgos munka eredményeképpen nem lesz gond a kultúrház világításával. Kitartást és lelkes közönséget kívánunk Nektek! A RIÓ TI-TÁR ifjúsági szervezet hírei Fodor Annamária, Tekerõpatak A decemberi Barázdában bemutatott tekerõpataki Rió Ti-Tár ifjúsági szervezet tovább folytatta munkáját a következõ tevékenységekkel: December 6-án a tekerõpataki Kultúrotthonban Mikulás-ünnepséget szerveztek a Tarisznyás Márton Általános Iskola tanulóinak és az óvodásoknak. Jelen volt az iskola minden pedagógusa. Itt voltak a kilyénfalvi I-IV. osztályos tanulók is tanítóik vezetésével, valamint az óvodások az óvónõ kíséretében. A meghívott színészek gyerekmûsort adtak elõ, majd megérkezett a várva-várt Mikulás. Az óvodások és iskolások csomagokat kaptak, melyeket a Rió Ti-Tár adományozott. Karácsonyra Betlehemest készítettek a Kultúrház elõtti parkban. Az esti fényben csodálatosan pompázott a Jézus születését megörökítõ Betlehemes. A Kultúrházból karácsonyi zene hallatszott, melyet szintén a Rió Ti-Tár szolgáltatott. Segítettek az iskola udvarán levõ korcsolyapálya elkészítésében. Csak így tovább, Rió Ti-Tár!

7 II. évfolyam, 2. szám, február MÚLTIDÉZÕ / 7 A székelyek rövid története (III.) Elekes Dániel László A kuruc lázadás leverése után, és miután Erdély teljesen integrálódott az osztrák monarchiába, úgy tûnt, hogy a székelyek történelmében egy békés idõszak köszöntött be, legalábbis amit a háborúkban való részvételüket jelenti. Mert gazdasági szempontból a helyzetük nagyon nyomasztó volt. Nem is egyszer nyílt levelekben panaszkodtak, mert semmilyen megélhetési lehetõségük nem volt: a termõföldek szegényesek voltak a Székelyföldön, a kötelezettségeik a császárral és a nemesekkel szemben megterhelõk, a katonáskodás tiltott volt számukra, ezért a székelyek élete egyszerûen nyomorúságos lett. Viszont a sors még nagyobb megpróbáltatásoknak fogja kitenni õket ben Mária Terézia osztrák császár határõr csapatokat akart felállítani a török határ mentén. Ezek a csapatok többnyire románokból (a fogarasi, déli határnál) és székelyekbõl (Erdély keleti határnál) álltak. A besorolás félig önkéntes, félig kötelezõ alapokon folyt. A székelyek kérték, hogy ne császári tisztek, hanem saját vezéreik legyenek, és hogy ne kapjanak határon túli küldetéseket. Mivel a toborzás nem járt az elvárt sikerrel, az osztrák tisztek visszakérték a már kiosztott fegyvereket, de a székelyek nem engedelmeskedtek mondván, hogy az õ fegyvereiket is elkobozták a kuruclabanc háború után. A következõ, mondhatni erõszakos próbálkozásra, a határõr csapatok felállítására 1763 decemberében került sor. A székelyek a hegyekbe menekültek a fegyvereikkel együtt. Az osztrák csapatok válasza nem késett sokáig január 7- én 1300 katona, két ágyúval megtámadta és lemészárolta a Madéfalván összegyûlt több százas békés tömeget. Ezután a besorolás már könnyen ment, csak Udvarhely és Maros székbõl nem állítottak fel határõr csapatokat. A madéfalvi veszedelem után a székelyek egy része átkelt a Kárpátokon, és Moldvába menekült, ahol a csángókká lettek, mások Bukovináig menekültek, és a mai napig bukovinai székelyeknek nevezik magukat. A katonai határõr alakulatok felállítása véget vetett nagyjából a székely nemzeti autonómiának. A települések önkormányzatába folyton beleszóltak a határõr parancsnokok, akik befolyásolták a bírák választását, a mezõgazdasági életet, az oktatást, még a mindennapi életét is a székely határõröknek. Kötelező lett a tisztek jóváhagyása a telkek eladásában vagy akár a házasságkötésben. Mindezek ellenére a székely büszkeség és az erõs szabadság érzete megmaradt. Makacsul megtartották a hagyományaikat, megszervezték életüket, szabályokat hoztak az utak vagy hidak építésére. Vezetőiket hagyományaik szerint maguk választották (más tájakon az ilyen döntéseket a nemes hozta). De a kevés termõföld hasznosítását nehezítette az a tény, hogy sok férfi, akik a katonai szolgálattal voltak elfoglalva, nem vett részt a mezõgazdasági munkálatokban, így ez a feladat a nõkre és a nem katonakötelesekre hárult. Õk persze nem tudták teljes egészében hasznosítani a földet. A XIX. században, a nacionalizmus elterjedése, újabb megpróbáltatásokat hoz magával, a vidék összes lakóira. Folytatjuk

8 8 / MÚLTIDÉZÕ II. évfolyam, 2. szám, február Elsõ világháborús újfalviak 2. ifj. Sólyom István Folytatjuk az elõzõ lapszámunkban elindított, az elsõ világháborúban részt vett újfalviakról szóló sorozatunkat. Mostanra képeket is sikerült találnunk az akkoriban osztott kitüntetésekrõl, így azokat is közzétesszük lapunk hasábjain. A januári Barázdában tévesen jelent meg az Erdélyi ezredek a világháborúban címû könyv szerkesztõjének neve. Jelen információk Deseõ Lajos munkájából származnak, érdekesség viszont, hogy Deseõ Dezsõnek is ugyanilyen címmel jelent meg egy összefoglaló kötete az elsõ világháborúban részt vett erdélyi ezredekrõl. Bányász György gyalogos, községi díjnok vonult be a 82. közös gyalogezredhez október elején a román harctérre ment. Sósmezõ mellett harcolt, ahol a hónap végén súlyosan megsebesült májusában mint hadirokkant szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagjaként tevékenykedett. Sógora, Kovács Tamás Ferenc, 1915-ben az olasz fronton halt hõsi halált. Antal Sándor honvéd, kocsmáros és gazdálkodó Tekerõpatakon született 1887-ben augusztus elsején vonult be a 22. honvéd gyalogezredhez. Augusztus 15-én a tábori ezreddel az orosz hadszíntérre vonult. Itt Halics, Tarnov és Fenyvesvölgy mellett harcolt de - cember 26-án súlyosan megsebesült januárjában hadirokkantként szerelt le. Felesége nagyapja, Simon János honvéd részt vett a magyar szabadságharcban. Gyergyóújfaluban született 1899-ben májusában vonult be a 82. közös gyalogezredhez. Rá három hónapra a román és olasz hadszíntereken, Sósmezõ és Assiago mellett küzdött június 28-án elvesztette balkarját. Az összeomlást követõen 75 százalékos hadirokkantként szerelt le. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem és Károly csapatkereszt. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. Sógora, Sajgó János az orosz fronton halt hõsi halált. Borka József õrvezetõ, kisbirtokos Kilyénfalván született 1893-ban október 26-án vonult be a 23. honvéd gyalogezredhez február 15- tõl egyszeri megszakítással az orosz, és egy ízben az olasz Bányász József gyalogos, kisbirtokos Gyergyóújfaluban született 1890-ben májusában harctereken teljesített szolgálatot. Halics és Assiago mellett tüntette ki magát áprilisában megsebesült. Az összeomlás után szerelt le. A román megszállás alatt a Magyar Párt tagja volt. Kitüntetései: nagy ezüst vitézségi érem, kis ezüst vitézségi érem, kétszeres bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt.

9 II. évfolyam, 2. szám, február MEZÕGAZDASÁG / 9 Röviden az istállótrágyáról Szász Anna-Mária, agrármérnök Mezõgazdasági Szaktanácsadói Hivatal Az istállótrágyát mellékterméknek nevezik a szakma területén, a mezõgazdasági tevékenységben betöltött nagy jelentõségû gazdasági szerepe ellenére. Szerves trágya lévén jó hatása van a talaj fizikai és biológiai állapotára, jó elõfeltételeket teremt a mûtrágyák eredményes alkalmazásához. A növények számára az egyik legfontosabb nitrogén, foszfor, és káliumforrás. Az istállótrágya tápanyagtartalma attól függ, hogy milyen állatcsoporttól származik (ló, szarvasmarha, juh, sertés), milyen a takarmány minõsége, és a használt alomanyag. A juhtrágya tartalmazza a legtöbb szerves anyagot és növényi tápanyagot. Utána következik a ló, sertés, és szarvasmarhatrágya. A juh és lótrágya gyorsan ható trágyák, az elsõ évben 75 %- ban értékesülnek, míg a szarvasmarhatrágya csak %-ban. Ez utóbbinak hatása gyakran nagyobb a második évben. Alomanyagként lehet használni szalmát, falombot, gyenge minõségû szénát, fûrészport stb. A fûrészpornak nagy a vízfelszívó képessége, de kevesebb a tápanyagtartalma, és a lebomláskor (humifikálás) nagymértékben növeli a talaj savasságát. Az istállótrágya hatékonyságát fokozzák az érlelés során végbemenõ átalakulások. A trágya érlelése és tárolása trágyatelepen történik. Mind az érlelésnek, mind a tárolásnak többféle módozata lehet. Legjobb szerves anyag tartalmú trágyát meleg érleléssel, jól méretezett és felépített trágyatelepen nyernek. A meleg érlelési eljárás abban áll, hogy a nyers istállótrágyát elõször lazán rétegezik, hogy a levegõvel jól érintkezhessen. Amikor a trágya hõfoka eléri a 4 0 C fokot, tömöríteni kell, a további érlelés a levegõ kiszorításával történik. A levegõ kiszorítását a trágyából kifolyó lével való öntözéssel is elérhetjük. A trágyatelepet az aktuális normáknak megfelelõen kell elhelyezni, a talaj felszínén vagy beásva, a gazdaság udvarán, távol a lakóházaktól, vagy a mezõn a trágyázandó parcellák szélén. A helyet úgy választjuk meg, hogy ne legyen kitéve esõzés esetén elöntésnek, hosszabbik oldala legyen párhuzamos az uralkodó szél irányával. Biztosítani kell a 3%-os esést a trágyalégyûjtõ-medence irányában. A telep alapja legyen tömör, oldalai magasítottak, megelõzendõ a trágyalé elfolyását. Az istállótrágya kezelése nagy munkabefektetéssel jár. Ennek nagy része kárba vész, ha trágyakihordásnál és talajba juttatásánál nem tartanak be néhány alapvetõ szabályt. A trágya kihordását minél hûvösebb és borús idõben kell végezni. Egyenletesen szét kell szórni a talaj felületén, és legrövidebb idõn belül alászántani. Ha a trágyát kis csomókban hosszabb ideig hagyjuk a mezõn az ammónium nitrogén %-a elillan, akárcsak a szétszórt és alá nem szántott trágya esetében. Legjobb, ha a trágyát az õszi mélyszántással juttatjuk a talajba (kivéve a homokos területeket). A gyûjtõmedencében összegyûlt trágyalé és vizelet gyorsan ható trágyának tekinthetõ. Foszfortartalma nagyon alacsony, jelentõsebb a kálium és nitrogén tartalma. A nem megfelelõ tárolás nagy nitrogén veszteséggel jár. A tároló medencének jó szigetelése kell legyen. Alkalmazhatjuk fejtrágyázásra 1-3 arányban vízzel vegyítve. A gyepekre télen a hórétegre hígítás nélkül is kiszórható. A talaj és a növények számára nélkülözhetetlen istállótrágya egyre nagyobb jelentõséget nyer az ökobiógazdálkodás térhódításával. Mit is jelent az, hogy jó tej? Dr. Horváth Nina, állatorvos Gyakran lehet hallani a következõ kifejezést: a csarnokban nem volt jó a tej, viszont az emberek többsége nem érti, mit rejt ez a kifejezés, mi az a csiraszám, miért szûrik a csarnokban a tejet, miért nem a megszokott zsír fok a fontos az elbírálásban Ma már nem vitás, hogy az élelmiszer legfontosabb jellemzõje a biztonság, pontosabban az, hogy az elõállítása, feldolgozása, tárolása, forgalmazása nem veszélyeztetheti a fogyasztó egészségét. Miközben ez magától értetõdõ lenne, sorra jelennek meg azok a rendeletek, melyeknek harmonizálniuk kell az Európai Unió erre vonatkozó rendeleteivel. E rendeletek szabályozzák a kistermelõi élelmiszertermelés, elõállítás és értékesítés feltételeit minden olyan esetre, amikor az élelmiszert nem csak saját fogyasztásra termelik, hanem azzal más fogyasztót, helyi kereskedelmi, vendéglátó egységet látnak el, vagy piacon, engedélyezett árusítóhelyen értékesítik. Legfontosabb tudnivaló, hogy a termelõ felelõs az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, a nyomon követhetõség biztosításáért, a naprakész dokumentálásért. A tej minõségét meghatározzák a következõ jellemzõk: az érzékszervi (a tej szaga, színe, íze és állaga), a fizikai-kémiai (fajsúly, savfok, fagyáspont), a biológiai (a tej frissességétõl, tárolásától függnek), a mikrobiológiai és higiéniai sajátosságok. A tej fizikai tisztasága: a nyers tej legegyszerûbb higiéniai minõségi jellemzõje, mely jelzi a fejés és tejkezelés körülményeit is, a tejben lévõ, szabad szemmel látható szennyezõdésektõl való mentességet jelenti. Vizsgálata egyszerû szûrõ próbával történik: meghatározott tejmennyiséget adott pórus méreten és felületen átszûrnek, és elbírálják a szûrõanyag felületén visszamaradt szennyezõ anyagokat. folytatás a 10. oldalon»

10 10 / MEZÕGAZDASÁG II. évfolyam, 2. szám, február» folytatás az 9. oldalról Szomatikus sejtszám: A szomatikus sejtek az állat szervezetébõl származó sejtek, normális körülmények között ott vannak a tejben, és ezek száma nem változik a tárolás során. Lényeges a fejés pillanatában létezõ szomatikus sejtszám, mert ez adja meg a tõgy egészségi állapotának a mértékét. Egészséges tõgybõl származó tejben a szomatikus sejtszám /ml, rejtett tõgygyulladásban meghaladja a /ml értéket, klinikai stádiumban eléri a több milliót is. A követelmény szerint az értékesítésre, illetve feldolgozásra kerülõ nyers tehéntej szomatikus sejtszáma legfeljebb /ml lehet. Csíraszám: A csíraszám a tejben létezõ baktériumok számát adja meg. A követelmény szerint az értékesítésre, illetve feldolgozásra kerülõ nyers tehéntej csíraszáma 30 Cº-on legfeljebb /ml lehet. Minden tejben van baktérium, de nem mindegy hogy mennyi, mert a baktériumok számára ideális a langyos-meleg hõmérséklet, amiben gyorsan szaporodnak. A tej csíratartalma a tõgyben változó. Függ az egyedtõl is, de még tõgy negyedenként is változó lehet. Az egészséges állatok tõgyébõl kiürülõ tej baktériumszáma alacsony, /ml alatt van. Mégis elõfordul, hogy a normális mûködésû, egészséges tõgyben, a bimbócsatornában vannak baktériumok, melyek a környezetbõl a bimbónyíláson át jutnak be fõként akkor, ha a tõgybimbók záróizmai ernyedtek vagy csökkent a tõgyszövet ellenálló képessége (pl. gyulladáskor). A bimbócsatornán át történõ fertõzésre akkor van különösen nagy lehetõség, ha a tõgyet nem fejik ki tökéletesen és a tõgybimbó végét tejesen hagyják. A gyulladás megelõzése céljából, figyelembe véve azt is, hogy fejés után a tõgybimbó záróizmai nem zárnak rögtön, ajánlott fejés után a tõgybimbókat fertõtlenítõszeres folyadékba mártani. Tõgygyulladásban szenvedõ tehéntõl nem lehet csiraszegény tejet fejni! A fejést követõ mûveletek (szûrés, áttöltés) növelik a tej baktériumszámát, de legjelentõsebb szennyezõ források a fejõkészülék, tejhûtõ-tároló tartály, ha a tisztítás, fertõtlenítés, karbantartás nem megfelelõ. A tejjel érintkezõ felületek a csíraszám akár 95 99%-át is adhatják, ez a szám meg is marad, mert a tej további kezelése, a szûrés, hûtés, tárolás folyamán nem csökken, legfeljebb azonos szinten marad. A csíraszegény tej termelésében tehát a fejõ- és tejkezelõ gépeknek, eszközöknek, berendezéseknek van legnagyobb szerepük, és ezek állapota az embertõl függ. Fontos, hogy a tej szennyezõdését a fejési higiénia betartásával elõzzék meg, bár a legszigorúbb technológia mellett is kerülhetnek szennyezõ anyagok a tejbe, mert a csíraszám és a tejszûrés szoros összefüggésben van. A legveszélyesebb a trágya, mert nemcsak a tej és a tejtermék minõségét rontja, hanem a bélbõl származó kórokozók akár ételmérgezést is okozhatnak. Ha megfelelõ volt a tõgyelõkészítés és a fejés, elegendõ az egyszeri szûrés. A szûrést közvetlenül a fejés után, a szennyrészecskék szétválása elõtt, egyszer, de jól kell végrehajtani! A tej szûrésére legalkalmasabbak a jó duzzadó képességû, egyszer használatos papírszûrõk. A tejkezelés legfontosabb mûvelete a hûtés, mert a tejben lévõ baktériumok szaporodását a hûtéssel lehet gátolni. A hûtéssel a baktériumok szaporodása a tejben lassul, nem szûnik meg és ez függ a tej kezdeti csíraszámától, a csírák fajtájától (vannak hidegtûrõ baktériumok is) és a tej hõmérsékletétõl. A csírák szaporodása 6ºC alatt lényegesen lelassul. Az a legjobb, ha a tejet fejés után két órán belül 4-5ºC-ra lehet lehûteni. Háztáji gazdaságokban leggyakrabban alkalmazott módszer az, hogy a megtöltött tejeskannákat hideg vízbe állítják, és minél elõbb a gyûjtõhelyre szállítják. Az a hátránya, hogy a kanna belseje lassan hûl le. Kisebb tejházak, tejgyûjtõk számára gazdaságos a tartályos hûtés, a hûtõtartályok rozsdamentes acélból készült, kettõs falú, szigetelt, keverõvel felszerelt berendezések. Az antibiotikummal kezelt állatok esetében a tejben bizonyos mennyiségben kiválasztódik a gyógyszer. Emiatt nagyon fontos betartani az elõirt várakozási idõt, ugyanis az ilyen tej a fogyasztó emberek egy részénél allergiát okozhat, ugyanakkor nagy kárt okoz a tejiparban, amikor a joghurt, kefir stb. esetében, a savanyítást végzõ baktériumkultúrát elpusztítja vagy gyengíti, a tej nem alszik meg, káros folyamatok indulnak el, és a feldolgozandó mennyiségû tejet ki kell önteni. A csíraszegény tej termelésére a szabadtartásos fejõházas rendszer kedvezõbb, mint a kötött-tartásos. Ez utóbbi tartási módszerben az alapfeltétel a zártrendszerû fejés, ami azt jelenti, hogy a tej nem érintkezik a levegõvel, a tehén tõgyébõl, a fejõ rendszeren keresztül a hûtõtartályba kerül. Bármilyen a tartási rendszer, törekedni kell arra, hogy a tehenek pihenõhelye tiszta, száraz, puha legyen, ezáltal a tõgy is tiszta lesz és a fejések elõtti mûveleteket mindig gondosan el kell végezni! A csíraszegény tej termelésének személyi feltételei: (1) a fejõ szakmai tájékozottsága (a tej képzõdésétõl annak leadásáig, élettani és technológiai ismeretek) és tejhigiéniai ismeretei, annak megfelelõ gyakorlata; (2) a fejõ pontossága, gondossága, lelkiismeretessége, állatszeretete; (3) a fejõ egészségi állapota (fertõzõ betegségben nem szenved, érvényes orvosi vizsgálat); (4) személyi higiénia betartása. A csíraszegény tej termelésének tárgyi feltételei: (1) egészséges állat; (2) jó istállórend kialakítása (tartással, takarmányozással, ápolással, almozással, kitrágyázással kapcsolatos munkák sorrendje és módja); (3) fejéshez, tejkezeléshez használt eszközök állapota (tisztítás, fertõtlenítés). A tej utófertõzõdésének leggyakoribb forrásai: (1) szennyezett tõgy, tõgybimbók; (2) nem megfelelõ személyi higiénia (pl. fejõ piszkos keze); (3) nem megfelelõen takarított fejõberendezések (a mûanyag és gumialkatrészek csatlakozásai); (4) szenynyezett tõgy mosóvíz; (5) nem megfelelõen tisztított tejszállító edények; (6) tejszûrõk nem kellõ idõben történõ cseréje; (7) nem megfelelõen tisztított tejhûtõk. A következõ esetekben nem ajánlott a tej fogyasztásra, feldolgozásra: (1) az állategészségügyi szabályzatban megjelölt fertõzõ betegségek esetén; (2) klinikai tünetekben megnyilvánuló tõgygyulladás esetén; (3) vetéléstõl számított nyolc napon belül; (4) ellés után 5-8 napig; (5) gyógykezelésnél az élelmezés-egészségügyi várakozási idõ leteltéig; (6) ha a tejbõl bizonyos, a szabályzatban megjelölt kórokozók, antibiotikumok, elemek, mérgek mutathatók ki a határértékeken felül, (7) ha érzékszervi vizsgálat alapján: erõsen szennyezett, üledékes, savós, nyálkás, véres, undorkeltõ színû, szagú-, ízû (avas, bûzös, savanyú), (8) ha eredeti, természetes állapotát tudatosan úgy befolyásolták, hogy minõsége romlott.

11 II. évfolyam, 2. szám, február GYERMEKSAROK / 11 Farsangi bál Jakab-Tatár Edina, Tekerõpatak Farsang, Farsang, Maszkabál Fánkot süt a nagymamám. Felöltözünk bohócnak, medvének s varázslónak. Vigadozunk, táncolunk, eszünk,iszunk,mulatunk. Eltemetjük a telet, amit a tavasz követ. Vigadozzunk, hisz most ezt kell! Farsangi bál! Táncolj, Eszter! Mindenki csak mulasson, hogy a fagy s tél elmúljon! Épp egy finom fánkért nyúltam, de már csak üres tálat kaptam! Elfogyott az összes fánk! Te etted meg, Kiskomám? Vége van a mulatságnak, kimulattuk magunkat, jövõ évnek farsangján is érezzék jól magukat! Volt egyszer egy kis manó Szalai Borbála Volt egyszer egy kis manó, huncutkodó, gonoszkodó. Ez a pöttöm kópé törpe fejét mindig azon törte, hogy valamit kitaláljon, s másokat jól megtréfáljon. Történt, hogy egy verset talált Képzeljétek, mit is csinált: nem töprengett rajta sokat felcserélte a sorokat. S a versnek, mit átfaragott, igen furcsa címet adott. Hogy szavamat elhiggyétek, elmondom a verset néktek: Hazug vers Lovat patkol a szakács, gombócot fõz a kovács. Minden törpe égig ér, az óriás zsebbe fér. Me-me- mondja a medve, dirmeg-dörmög a kecske. Bajsza van a madárnak, szárnya meg a cicának. Tavi béka turbékol, a vadgalamb kuruttyol. Szobát fest a kéményseprõ, kürtõt kotor szobafestõ. Az egész vers hazugság, nincsen benne igazság. Ezt csinálta hát a manó, az a huncut, gonoszkodó Mi legyen most? Nem is tudom. A megoldást rátok bízom!

12 12 / TESTVÉRTELEPÜLÉSEK II. évfolyam, 2. szám, február Nagybaracska ELEKES J. MÁRTON Nagybaracska testvérközségünk Bács- Kiskun megye délnyugati részén fekszik, Bajától 17 km-re délre, az 51-es országút mellett. Ezen az úton lehet eljutni a hercegszántói határátkelõhöz, majd a Vajdasági Bezdán és Zombor városokhoz. A község nyugati részén a Ferenccsatorna keleti pontján fekszik, a csatorna választja el a községet a Mohácsi-szigettõl. A trianoni döntésig a csatornán élénk hajóforgalom zajlott. Mára a meder erõsen feltöltõdött, elsõsorban halászatra használják. A község nagyjából Újfalu nagyságú, római katolikus magyarok lakják. A lakosság elsõsorban a mezõgazdaságban tevékenykedik, van a községben egy modern márványfeldolgozó vállalkozás és egy 36 C-os vizû gyógyfürdõ. Temploma 1789-ben épült. A templom elõtt Szentháromság-szobor, közelében Szent-Rókus-szobor áll. A községben kitûnõ halászlevet fõznek, idevaló Magyarország halfõzõ bajnoka Sobri Farkas József. A testvértelepülési kapcsolat 1995 tavaszán kezdõdött, amikor egy gazdaköri küldöttséggel Bács-Kiskun megyében jártam, és a program keretében felkerestük Nagybaracskát is, ahol szándéknyilatkozatot irtunk alá a testvérközségi kapcsolat létesítése céljából. A kapcsolat felvételének fõ szorgalmazói Király Sándor polgármester és Szlanyinka Ferenc mezõgazdasági vállalkozó, akkori tanácsos voltak. Ugyanaz év Pünkösdjén a két említett községvezetõ hozzánk látogatott, amikor is a két önkormányzat elõzetes jóváhagyásával aláírták a testvérközségi szerzõdést. A következõ év Pünkösdjén egy népesebb delegáció látogatott községünkbe, közösen vettünk részt a Csíksomlyói búcsún, vasárnap a fiatalokból álló néptánc együttesük színvonalas mûsort mutatott be a kultúrotthonban, majd délután részt vettünk a városi búcsún. Ezzel az alkalommal a nagybaracskai vezetõk komoly adományt hoztak községünk lakóinak. Ugyanebben az évben az augusztus huszadikai ünnepségekkor egy újfalvi küldöttség látogatott Nagybaracskára. Ezután az önkormányzatok közötti kapcsolat alkalmivá vált, az egyházközségek és magánszemélyek szintjén folytatódott.

13 II. évfolyam, 2. szám, február ÉP TESTBEN / 13 Kutyaharapást szõrével (II.) Dr. Madarász Kelemen Enikõ, családorvos Ezúttal egy kicsit másképp kérdés az, hogy a címnek van-e valós alapja, pontosabban tényleg gyógyítható a kutyaharapás a szõrével? Mai modern világunkban, amikor mindenre megoldást a gyógyszerekben keresnek, érdemes visszatekinteni a népi gyógymódokra, vagy új kezelési irányzatokra figyelni, és ott keresni a választ. A népi gyógyászat hármas alapszabálya az egészség megõrzésére: mértékletesség mindennapi éle - tünkben, természetesség gyógynövények, ásványi anyagok használata, szellemiség lelki hozzáállás a betegséghez, mindennapi problémákhoz. Elterjedõben van egy olyan alternatív kezelési irányzat, melyrõl köztudott, hogy egy szelíd gyógymód, gyógyszerei természetes alapanyagokból készülnek, nincsenek mellékhatásai neve homeopátia. A homeopátiás gyógyítás két alappillére az egészség/betegség felfogása és az úgynevezett hasonlósági szabály. Homeopátiás elemeket különbözõ vallásokban, mitológiákban, egyes ókori orvosok szemléletében is meg lehet találni, de mint gyógyítási rendszert Samuel Christian Friedrich Hahnemann ( ), német gyógyszerész és orvos foglalta össze. Nem ő találta ki, hanem megfigyeléseibõl kiindulva fogalmazta meg a homeopátia elméleti alapjait, kidolgozta a sajátos gyógyszerek elõállításának technológiáját és ezeket bevizsgálta. Hahnemann tevékenységének alapját képezte az a tapasztalat, miszerint egy természetes anyag, mely tünetmentes embernél bizonyos sajátos érzeteket, testi és érzelmi, mentális állapotokat, tüneteket vált ki, kisebb koncentrációban egy hasonló tünet-együttestõl szenvedõ beteg ember esetén (akinek a tünetei maguktól, NEM attól a bizonyos szertõl jelentek meg!), ezeknek az enyhítésére, gyógyítására képes. Saját magán, családján, barátain, majd másokon is, különbözõ szerekkel végzett megfigyelései nyomán fogalmazta meg a hasonlósági szabályt, mely véleménye szerint egy alapvetõ természeti törvény kell legyen: hasonlót a hasonlóval gyógyítani. A homeopátia alapvetõ lényege az, hogy nem a különbözõ tüneteket (hétköznapi megfogalmazásban betegségeket ), hanem az egész embert kell kezelni. Az orvosnak e szemlélet alapján kell szert keresnie a páciens számára. folytatás a 14. oldalon»

14 14 / ÉP TESTBEN II. évfolyam, 2. szám, február» folytatás az 13. oldalról De fontos az is, hogy a páciens valamilyen szinten megértse, mit és milyen ütemben várhat a kezeléstõl. A gyógymód a hasonlóság alapelvére épül, amelynek értelmében a hasonlók hasonlókkal gyógyíttatnak. A beteg azt a gyógyszeranyagot kapja homeopátiás hígításban, ami hígítatlanul adva az egészséges emberben kiváltja a beteg panaszaihoz hasonló tüneteket. A gyógyítás legmagasabb eszménye az egészség gyors, kíméletes, tartós helyreállítása, illetve a betegség teljes mértékû elhárítása és megszüntetése a legrövidebb, legbiztosabb és legártalmatlanabb módon, könnyen érthetõ elvek alapján. A valódi gyógyulás nem lehet más, mint belsõ regenerációs folyamat, mely saját erõbõl, egyéni módon és ütemben történik. A homeopátiában használatos gyógyszereket tünetmentes személyeken vizsgálják be, természetes, növényi, ásványi, állati alapanyagokból, speciális eljárással készülnek, és gyógyszernek minõsülnek az egész világon. Bár az orvostársadalom hozzáállása a homeopátiához általában negatív, a két gyógymód mégsem zárja ki egymást. A választást a betegre bízzák: a klasszikus gyógyászattal párhuzamosan homeopátiás kezelést is igényelhet, esetleg csak az utóbbit. A tapasztalat szerint azok a betegek fordulnak a homeopátiás orvoshoz, akik csalódtak a vegyi alapú gyógyszerekben, vagy akiknél sem a vizsgálatok, sem pedig a szakorvos nem állapít meg szervi elváltozást, de a beteg mégsem érzi jól magát. Manapság egyre több azoknak a száma, akik eleve homeopatához fordulnak. A homeopata orvos szerint ugyanis ellentétben a klasszikus orvosok nézetével az embernek nem kell megtanulnia együtt élni a betegségével. A kétféle gyógymódot párhuzamosan is lehet alkalmazni, egyik nem zárja ki a másikat, de a homeopátia önmagában is megállja a helyét, valódi gyógyulásra számíthat a beteg. Újra összeállt Gyergyóújfalu nosztalgiacsapata Egyed József, polgármester Többrendbeli kalákával és közösségi összefogással új arculatot kapott a jégpálya környéke, ami már a korcsolyázók nevetésétõl hangos. Hol vidám zene, hol kemény szurkolás hangja csendül fel, üde szint víve a morcos, hideg téli estékbe. Új szervezet van alakulóba, Katorzsa Sport Klub néven, amely az önkormányzattal karöltve koordinálja a téli és nyári sportokat. A szervezetet jégkorongozók alapították, de szeretettel várnak minden sportkedvelõt. A sport klub céljai közé tartozik a sportolás megszerettetése az emberekkel, a gyerekek sportra való nevelése és hagyományaink ápolása. Egyesületünk nevében köszönettel tartozunk azoknak az embereknek, akik szabad idejüket, pénzüket nem sajnálva segítettek, hogy újból gyerekzsivaj, szurkolás hangja, forralt bor és zsíros kenyér illata töltse be községünk kedvenc szórakozóhelyét. Ez illi-illik-illik a jó hokistának.

15 II. évfolyam, 2. szám, február TARKABARKA MAGAZIN / 15 Mit fõzzünk a böjtben? Gál Katalin A víg farsangi napok lassan véget érnek, és beköszönt a böjt, amely nem csak egyházunk tanítása miatt indokolt, az emberi léleknek és testnek biológiai értelemben is jót tesz. Kovács Juci néni, falunk ismert és kedvelt szakácsnõje, a következõ, könnyen elkészíthetõ étkeket ajánlja: Tárkonyos galuskaleves Hozzávalók 4 személyre: 10 dkg murok, 1 db petrezselyemgyökér, 1 kisebb fej hagyma, 2 db tojás, 0, 5 dl olaj, 2 kanál tejföl, liszt, tárkony, ecet, só, fokhagyma, bors, paprika. A hagymát apró kockákra vágjuk. Forró olajban, picit megpirítjuk, hozzátesszük az apró csíkokra vágott zöldséget, és kevés vízzel megpároljuk. Hozzáadunk egy késhegynyi pirospaprikát, felöntjük 1, 75 l vízzel, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Mikor puhára fõtt a zöldség, 1 fölvert tojásból, 1 kanál olajból, 2 kanál vízbõl és a lisztbõl tésztát készítünk, és beleszaggatjuk a levesbe. 5-6 cikk fokhagymát és egy csipetnyi tárkonyt apróra vágunk, hozzáadjuk a leveshez. A másik tojást fölverve, és 2 kanál tejföllel elsodorva, a tûzhelyrõl levett levesbe csurgatjuk. Ha szükséges, ecettel savanyítjuk. Kertészlecsó Hozzávalók 4 fõ részére: 12 dkg szalonna, 2 fej hagyma, 4-5 paprika, 4 paradicsom, 4 tojás és só. A szalonnát kakastaréj formákra vágva megpirítjuk. Miután megpirult, kiszedjük a zsírból. A zsírba tesszük a karikákra vágott hagymát, üvegesre dinszteljük. Amikor elkészült, beletesszük a karikákra vágott paprikát, késõbb a paradicsomot is. Ízlés szerint sózzuk, mikor elkészült 4 tojást belekavarunk. Guzsalyas Kilyénfalván Gál Katalin Elõdeink a farsang ideje alatt fonókba, guzsalyasokba jártak, ahol a munka mellett bizony szórakoztak is. Napjainkban ez a jó szokás csak néhány helyen él még, hiszen a modern életmód nem igazán engedélyez szabadidõt a ma hölgyeinek. Kilyénfalván, Marthy Elza kezdeményezésére, ismét guzsalyasba járnak a szomszédasszonyok. Minden korosztály képviseltette magát az elsõ farsangi összeülésen, s nem volt hiány mókában, kacagásban, no meg munkában sem. A régmúlt idõket felemlegetve az idõsebbek bevallották, hogy bizony a régi idõkben is elcsattant egy-egy csók a guzsalyasokban, elmesélték, miféle praktikákkal ejtették le az orsót, amikor épp arra járt a szívük választottja. Arra is fény derült, hogy habár igen sokat fontak minden alkalommal, mégsem szaporodtak otthon a húszkik, ugyanis otthonról elcsenték a már kész munkát, és azt mutatták meg minden egyes alkalommal a szigorú anyának, nagymamának (akit egy finom halkonzervvel el lehetett hallgattatni, ha túl szemes volt). Nos, kedves szülõk, lám a szerelem régebb is furfangos volt, nem csak ma! Miután a zoknikötés minden fortélyát megbeszélték, és gyakorlatba ültették (természetesen ismét az élelmeseknek lett kész hamarabb a munkájuk, hiszen rendre mindenki beledolgozott). folytatás a 16. oldalon»

16 16 / TARKABARKA MAGAZIN II. évfolyam, 2. szám, február» folytatás az 15. oldalról Elfogyasztották a háziasszony által készített finom csemegéket, komolyabb tevékenységre került sor: mindenki bemutatta a számára legkedvesebb kézimunkákat. Gyönyörû, értékes, régi darabokat csodálhattak meg a röpke kiállítás keretében. Kosárterítõk, csipkék, horgolt függönyök kápráztattak el mindenkit, bebizonyítva, hogy a szorgalmas kezek, akik annak idején készítették, maradandót alkottak. Abban mindannyian egyetértettek, hogy e kedves értékeinknek méltó helye egy tájházban lenne, amelyet helyi alkotásokkal lehetne berendezni. A jó hangulat, az együtt töltött idõ és munka megfertõzte a résztvevõket. Hetente ülnek össze guzsalyasba, hogy a böjtig kinevessék és kidolgozzák magukat. Hálás köszönetük a kezdeményezõnek, és remélik, hogy majd egykor a most fiatalabbak mesélhetik itt gyûjtött élményeiket.

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP A oszlop döntésének igazolása A veszély megelőzésének 0. Vemhesítés (inszeminálás) Fizikai: sérülés nincs

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY FEJŐ ÉS TEJKEZELŐ GÉP KEZELŐJE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI

ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI K ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI I S K O O S TUDTAD? Az ételmérgezés minden olyan megbetegedés köznyelvi elnevezése, melyet az elfogyasztott élelmiszerben levő, szemmel nem látható, apró baktériumok, vírusok,

Részletesebben

Földrajzi elhelyezkedés

Földrajzi elhelyezkedés Pusztina - Pustiana Földrajzi elhelyezkedés Magyar Ház Közösségi Ház Igény és megvalósitás Az 1989-es változások után a magyar nyelv iskolai és templomi használata folyamatos igény volt a pusztinaiak (és

Részletesebben

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér ő1őő őő1 11 ő ő1 11 11 11 ő 1 ő ő ő ő őő1 ő ő ő ő 1 ű 1 11 1 ő 1 ő ű ű ő 1 ű ő 1 11 ő ś ł ł 1 ńő ő 1 ő1őő őő1 1 ő ű ő őő őő ő ő ő ő ő ő ű őő ű ű ő ű ő ő ő 11 1 őő1 ő 1 1 11 11 ő 11 11 11 ő 1 ű őőőő ő ő

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben