TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat 6. Formula Intensionis Ante Missam 7. Oratio Sancti Francisci 8. Adoramus te, 9. Anima Christi, sanctifica me 10. Rosarium B.V.M. Corona 11. Boldog IV. Károly királyhoz 12. Imádság a magyarok máriacelli Nagyasszonyához 13. Máriacelli könyörgések 14. Litánia a máriacelli Boldogasszony tiszteletére 15. Napi ima 16. Segítő Szűzanyához 17. Krisztus Vérének litániája 18. Ima a római Aracoeli Bazilikában tisztelt Gyermek Jézushoz 19. Szt. Ferenc: Tégy engem békéd eszközévé! 20. Szt. Ignác: Fogadd el Uram szabadságomat,

2 21. Szent Mihály segítségéért 22. Ima a Szent Vér erejében 23. Áldott légy 24. Ima a máriapócsi Istenszülő kegyképe előtt 25. Ima a könnyező pócsi Szűzanyához 26. Imádság betegekért 27. Imádás 28. Hála 29. Magasztalás 30. Hálaadó ima 31. Hálaadó ima 32. Hálaadó ima 33. Imádságok szentáldozás előtt 34. A szentségimádás kezdetén 35. Imádság a megholtakért 36. Rövid fohászok Jézushoz 37. Ünnepélyes áldások 38. Aviánoi Boldog Márk 39. Aviánoi Boldog Márk: 40. A tökéletes bánat felindítása 41. Kiengesztelődés a diktatúra bukása után 42. Ima a Szent Őrangyalhoz 43. Imák Istennek Szentséges Szülőjéhez 44. Damaszkuszi Szent János imája, amelyet ágyadra mutatva mondj 45. Mindennapi bűnvallás 46. Bűnbánati imák a szentmisében 47. Mária antifonák: 48. Corona Duodecim Stellarum Beatae Mariae Virginis 49. A boldogságos Szűz tizenkétcsillagú koronája 50. II. János Pál imája Szűz Máriához 51. Szentmise előtt 52. II. János Pál: Újévi ima 53. Szent Ágoston imája: Ó, örök szépség 54. XXIII. János pápa imádsága 55. Bonhoeffer imádsága 56. II. János Pál közbenjárását kérő imádság 57. Imádság Mindszenty József bíboros boldoggáavatásáért 58. Imádság Berenner János áldozópap boldoggáavatásáért 59. Az idősek imája 60. Vianney Szent János imája 61. Assisi Szent Ferenc: A Boldogságos Szűz köszöntése

3 62. Időszaki Mária-antifonák 63. Szentségi áldás szertartása 64. Apostoli hitvallás 65. Miatyánk 66. Üdvözlégy Mária, 67. Dicsőség 68. Ó, Jézusom, 69. Az Örvendetes olvasó titkai 70. A Világosság ollvasó titkai 71. A Fájdalmas olvasó titkai 72. A Dicsőséges olvasó titkai 73. Hozsanna 293. Isten hazánkért 74. Kilenced Szent Józsefhez 75. Ima Szent Józsefhez 76. Imádság a magyarságért 77. Magyar litánia 78. II. Rákóczi Ferenc imája 79. Szedenits Jenő: Magyar Miatyánk 80. Ima nemzetünk lelki megújulásáért. 81. Dobó István imája 82. Fatimai imák 83. XIII. Leó pápa: Imák a szentmise után 84. Áldozási ima 85. Szent Pio atya imája a szentáldozás után 86. Áldozási ima 87. Íme, jóságos Jézusom, 88. A pap imái a szentmise előtt és a liturgikus ruhák felöltésekor 89. A Rózsafüzér Társulat tagjainak imádsága 90. Imádság az igehirdetés előtt 91. Imádság tanítás előtt: 92. Tanítás után: 93. Ima a Szeplőtelen Szűzhöz: 94. Szent Bernát: Mária segíts! 95. Newman bíboros: Ima a jó halálért: 96. Szent Pio atya: Esti ima 97. Este, ima után: 98. Kilenced Jézus Szívéhez 99. Az Orthodox egyház kezdő imái 100. Az Orthodox egyház imája a betegekért 101. Bűnbánati, 50. zsoltár 102. Ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért 103. Beteg ember imája, amikor Szent Rita rózsáját megkapja 104. Ima Szent Ritához, aki az utolsó pillanatban is segít

4 105. Búcsúimádság Szent Ritához 106. Könyörgés Szent Ritához 107. Ima Szent Ritához 108. Ima Szent Ritához II Hálaima Szent Ritáért 110. Imádság a bátai Szent Vér tiszteletére 111. Imádság a Szent Vérhez 112. Bufalo Szent Gáspár: Felajánló imádság a Szent Vérhez 113. Ima a Csíksomylói Szűz Máriához 114. Ima a fatimai Lúcia nővér boldoggáavatásáért 115. Jézus Szent Szívének litániája 116. Az emberiség felajánlása Krisztus Királynak 117. Engesztelő imádság Jézus Szentséges Szívéhez 118. Szent Patrik mellvértje 119. Régi magyar áldás 120. Mindenszentek litániája 121. Te Deum 122. Zsolozsma, Szűz Mária szombati emléknapjára 123. Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök szenttéavatásáért 124. Boldog Bartolo Longo imája: a szentáldozás után 125. Boldog Bartolo Longo imája 126. A magyar nemzet fölajánlása Mária Szeplőtelen Szívének 127. Vianney Szt. János imája az őrangyalhoz 128. Imádság Bosco Szent János édesanyja, Margit mamához 129. Önfelajánlás a Czestochowai Szűzanyának 130. Ima a Czestochowai Szűzanyához 131. Ima a fatimai engesztelő rózsafüzér imádkozása előtt 132. Kilenced papi hivatásokért, Nagycsütörtökre készülve 133. Szókimondó ima papi hivatásokért 134. Papi hivatásokért 135. Imádság papi hivatásokért 136. Ima a papságért 137. Ima a lelkipásztorért 138. Liguori Szent Alfonz imája a Szeplőtelen Szűz Máriához 139. Betegek gyógyítójához 140. Felajánlás 141. A lourdes-i, 2008-as jubileumra előkészítő imádság

5 142. Imádság a világért 143. Zarándok ima Szent Jakab apostolhoz 144. Általános áldó könyörgés, szentolvasó, képek, szobrok, kis feszületek, érmek, gyertya megáldása 145. Litánia a Lourdes-i Miasszonyunkhoz I Litánia a Lourdes-i Szűzanyához II Lourdes-i imafohászok 148. Egészen szép vagy, Mária 149. Litánia Pietrelcinai Szent Pio atya tiszteletére 150. LITÁNIA PIETRELCINAI SZENT PIÓ ATYA TISZTELETÉRE Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy Isten, Szentséges Szűz Mária, Könyörögj értünk! Assziszi Szent Ferenc, Pietrelcinai Szent Pió, Szent Pió, Isten szentje, Az Atyaisten hűséges szolgája, A Fiúisten küldötte, A Szentlélek edénye, Az isteni szeretet áldozata, A misztikus eljegyzés áldott megajándékozottja, A Szent Szűz szeretett lelki gyermeke, A Legszentebb Rózsafüzér buzgó terjesztője, A Szent titkok szerelmese, Szűz Mária odaadó gyermeke, Isten szent papja, A szentségeknek kiosztója, Isten kegyelmében megszentelődött, Isten felszenteltje, Isten szeretete által megerősített, Az Oltáriszentség szerelmese,

6 Az Igazság védelmezője és szerelmese, A Hit bajnoka, Az imádság alázatos szerzetese, Isten előtti nagyszerű közbenjáró, Isten szeretetének és irgalmának kiosztója, A Tisztaság szemérmes szerelmese, Szegénység szeretője, Szeráfi Szent Ferenc fia, Az igaz ferences szellem embere, Szent angyalok barátja, Isten népének reménysége, A test és lélek gyógyulásának isteni edénye, Isten igéjének testamentuma, A mi Urunk kínszenvedésének szerető hordozója, Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket! Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Imádkozzál éretünk Pietrelcinai Szent Pió atya! Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire. Könyörögjünk! Mindenható Atyánk, aki hűséges szolgádat, Pietrelcinai Szent Pió atyát nagy szeretetedben és irgalmasságodban ajándékoztad nekünk. Add, hogy az ő közbenjárására jelen szükségünkben megtapasztalhassuk segítségedet és kegyelmedet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Egészen szép vagy, Mária P: Egészen szép vagy, Mária! H: Egészen szép vagy, Mária! P: Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned. H: Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned. P: Te, Jeruzsálem dicsősége! H: Te Izraelnek vagy öröme! P: Te a mi nemzetünknek vagy tisztessége! H: Te a bűnösöknek szószólója. P: Ó, Mária. H: Ó, Mária P: Nagyokosságú Szent Szűz! H: Nagyhatalmú Szent Szűz! P: Imádkozz érettünk! H: Esedezz érettünk, a mi Urunknál, Jézus Krisztusnál. Ámen. P: Fogantatásodban, Szent Szűz, szeplőtelen voltál. H: Könyörögj érettünk az Atyánál, kinek Fiát szülted! P: Könyörögjünk! Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel eljuthassunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.

7 LOURDES-I IMAFOHÁSZOK (hosszabb) Uram, imádunk Téged! Uram, hiszünk Tebenned! Uram, remélünk Téged! Uram, szeretünk Téged! Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk, irgalmazz nekünk! Mária, Megváltónk Anyja, könyörögj érettünk! Mária, legtisztább Szűzanya, könyörögj érettünk! Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk! Mária, Szeplőtelen Fogantatás, könyörögj érettünk, akik hozzák menekszünk! Jézus Szíve, minden szívek Királya, irgalmazz nekünk! Jézus, végtelen jóság, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, minden szívek Királya, irgalmazz nekünk! Ó, Mária, Jézus Krisztus Anyja, könyörögj érettünk! Ó, Mária, kegyelmek Anyja, könyörögj érettünk! Ó, Mária, szomorúak vigasztalója, könyörögj érettünk! Uram, hiszünk benned, de erősítsd hitünket! Uram, Te vagy a feltámadás és az élet! Ment meg minket, Jézus, mert elveszünk! Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk! Istennél hatalmas szent Szűz, könyörögj érettünk! Jósággal teljes Szűz, könyörögj érettünk! Jöjj, Uram, és segíts rajtunk! Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem! Jézus Szíve, irgalmazz nekünk! Jézus, menedékünk, irgalmazz nekünk! Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk! Mária, mutatkozzál jó Anyánknak! Jézus, Dávid Fia, irgalmazz nekünk! Jézus, a szegények Atyja, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, telve szeretettel és jósággal, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, minden vigasztalás forrása, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, a Benned bízók reménysége, irgalmazz nekünk! Mária, bűnösök menedéke, könyörögj érettünk! Mária, keresztények segítsége, könyörögj érettünk! Mária, irgalmasságnak szent Anyja, könyörögj érettünk! Jézus az élet szerzője, irgalmazz nekünk! Uram, akit szeretsz, beteg! Uram, mondd, hogy lássak! Uram, mondd, hogy halljak! Uram, mondd, hogy járjak! Uram, csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem! Lourdes-i Szűzanyánk, könyörögj érettünk!

8 Szentolvasó Királynője, könyörögj érettünk! Áldott legyen a szent és szeplőtelen Fogantatás! Mutasd meg, hogy Anyánk vagy! Ámen. Litánia a Lourdes-i Miasszonyunkhoz I. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli Atyaisten, - Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy Isten, Szeplőtelen Szűz Mária, akit az Úr Jézus azért küldött, hogy minket bűnbánatra ints, - Könyörögj érettünk! Aki az alázatos gyermeknek megjelentél, Aki magad hirdetted szeplőtelen fogantatásodat, Aki Isten Fia nevében, a magukat megalázóknak bocsánatot ígértél, Aki élő víz forrását fakasztottad, mint ama kegyelmek és jótétemények jelképét, amelyekben részesíteni óhajtasz minket, Aki erőt és bátorságot adsz az ördög támadásainak elűzésére, Aki azt óhajtod, hogy isteni Fiadat mindenekfölött szeressék, Szeplőtelen Szűz Mária, a keresztény családok védője és ereje, Szeplőtelen Szűz Mária, üdvünk biztos jele, Aki jelenlétedet szüntelenül kinyilvánítottad azon kegyelmeknek által,

9 amelyeket az áldásos barlangban híveid megnyernek, Szeplőtelen Szűz Mária, a nyomorultak gondviselése, Aki sohasem vagy érzéketlen a tisztaszívűek imái iránt, Aki az ingadozókat megerősíted, Szeplőtelen Szűz Mária, keresztény anyák gyámola, Aki annak a számos zarándoknak örömét helyreállítod, akik azért jönnek, hogy irántad való szeretetüket és hálájukat előtted bizonyítsák, Lourdes-i Miasszonyunk, aki a vakoknak visszaadod a látást, - Könyörögj érettünk! Lourdes-i Miasszonyunk, aki a betegeket meggyógyítod, Lourdes-i Miasszonyunk, aki megadod a lélek békéjét, Lourdes-i Miasszonyunk, aki a süketnek megadod a hallást, Lourdes-i Miasszonyunk, aki minden bajunkban segítséget hozol, Hogy isteni Fiadat megengeszteljük, Téged hívunk segítségül, ó, Szűz Mária! Az Anyaszentegyházért Szentséges Atyánkért, a római pápáért, Püspökeinkért, papjainkért és a szerzetesekért Hazánkért, és nemzetünkért Egyházközségünkért A fenyegető bajok elűzéséért, Minden rokonunkért, Barátainkért, és jótevőinkért, Betegeinkért, Ellenségeinkért, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. P: Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! H: Hogy méltók lehessünk, Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Anyai szavad hívását követve, lourdes-i szeplőtelen Szűz, lélekben hozzád sietünk, az egyszerű barlangnál, ahol kegyes voltál megjelenni, hogy az eltévedteknek az imádság és bűnbánat útját mutasd, és hogy a megpróbáltaknak osztogasd a kegyelmeket és királynői jóságod csodáit. Fogadd szánakozó Királynő dicséretünket és könyörgésünket, amelyeket népek és nemzetek lesújtva a keserűségtől és aggodalomtól bizalommal küldenek Feléd. Ó ragyogó égi jelenség, űzd el a sötétség és tévedés szellemét a hit világosságával! Ó titkos értelmű rózsa, üdítsd fel a csüggedt lelkeket a reménység mennyei illatával! Ó az üdvösség vizének kimeríthetetlen Forrása, keltsd életre a kiszáradt szíveket, az isteni szeretet áradatával. Add, hogy általad mindnyájan, kik gyermekeid vagyunk, szenvedéseinkben megerősödjünk, a veszélyekben oltalmat, a küzdelmekben

10 támogatást nyerjünk. Add, hogy kiérdemeljük az örökkétartó örömöket mennyei trónod közelében. Add, hogy szeressük és szolgáljuk a te igen jóságos Jézusodat. Aki él és uralkodik, mindörökkön-örökké. H: Ámen. Litánia a Lourdes-i Szűzanyához II. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus hallgass minket. Krisztus hallgass meg minket. Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk. Megváltó Fiúisten Szentlélek Úristen Szentháromság egy Isten Lourdes-i Szent Szűz, Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk! Lourdes-i Szent Szűz, aki tizennyolcszor megjelenni kegyes voltál, Lourdes-i Szent Szűz, aki azt mondtad: "Én vagyok a szeplőtelen fogantatás!" Lourdes-i Szent Szűz, aki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni, hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni, Lourdes-i Szent Szűz, aki a Pireneusok hegyein mutattad magad, hogy mi is az ég felé törekedjünk, Lourdes-i Szent Szűz, aki mint titkos galamb a sziklák hasadékában, egy barlangban megjelenni kegyeskedtél, Lourdes-i Szent Szűz, aki kezedben rózsafüzért viselve, minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál, Lourdes-i Szent Szűz, aki összekulcsolt kezekkel, minket az imára tanítottál, Lourdes-i Szent Szűz, aki égre emelt tekinteteddel arra intettél, hogy szívünket mi is az ég felé emeljük, Lourdes-i Szent Szűz, aki lábadon aranyrózsát viselve, minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket, Lourdes-i Szent Szűz, aki a gyermekek iránt szeretet tanúsítottál, hogy törekedjünk mi is szelídek és ártatlanok lenni, Lourdes-i Szent Szűz, aki a bűnbánatot háromszorosan ajánlani kegyes voltál, Lourdes-i Szent Szűz, aki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál, Lourdes-i Szent Szűz, aki magadhoz édesgetsz bennünket, Lourdes-i Szent Szűz, aki a hitetleneken és a gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél, Lourdes-i Szent Szűz, a zarándokok édes reménye, aki annyi beteget meggyógyítasz, Lourdes-i Szent Szűz, aki annyi szerencsétlent megvigasztalsz.

11 Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk. Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket! Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenein. Törd meg a pokoli kígyó fejét. Védelmezd a pápát, aki a te szeplőtelen fogantatásodat kihirdette. Hallgasd meg kegyesen mindazokat, akik segítségedet kérik. Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket, hogy méltók legyünk meghallgattatásra. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Emlékezzél meg ó szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, arról a dicsőségről, amelyben a Lourdes-i sziklákon megjelenni méltóztattál; emlékezzél meg arról a hatalomról, amelyet szent Fiadtól nyertél! Ó Lourdes-i Asszonyunk, csodatevő Anyánk, nyisd meg szemünket, hogy megláthassuk az emberi nyomort; gyógyítsd meg fülünket, hogy meghalljuk embertestvéreink segélykiáltását; oldd meg nyelvünk kötelékét, hogy részvéttel vigasztalhassuk a szerencsétleneket; vezéreld karunkat, hogy a gyámoltalanokat védelmezzük. Gyógyíts meg bűnre hajló és önző természetünket; add, hogy téged, a szép szeretet Anyját kövessünk, s így fiai lehessünk az Atyának, aki a mennyekben van, aki napját felvirrasztja jókra és gonoszokra egyaránt. Ó, dicső Boldogasszony! Oly gazdag vagy csodatevő hatalmadban. Bizalommal kérjük pártfogásodat. Oltalmazd győzelmes karoddal a római pápát, aki elismerte jelenésed valódiságát. Oltalmazd drága hazánkat. Áldj meg valamennyiünket: szüleinket, testvéreinket, gyermekeinket, házastársunkat, a szegényeket, a betegeket, a szenvedőket, vezéreld magadhoz az eltévedt bűnösöket és vezess mindannyiunkat az örök életre. Ámen. Itt elimádkozható, tetszés szerint az Oltalmad alá futunk vagy egy tized rózsafüzér Imádkozzál érettünk, Szent Bernadett szűz! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Üdvözlégy, szent Bernadett, a szeplőtelenül fogantatott Szűz drága követe. Téged választott ki az Isten Anyja arra, hogy a szeplőtelen fogantatás titkát az emberek szívébe jobban belevésse. A te lelkedet találta elég szépnek és tisztának arra, hogy üzenetét veled juttassa el minden emberhez. Boldogan áldunk téged ezért a szolgálatodért és kitüntetésedért. Mi is a szeplőtelen

12 fogantatás buzgó tisztelői akarunk lenni. Kihez mennénk segítségért és közbenjárásért nagyobb bizalommal, mint hozzád, szeplőtelen Anyánk választott leányához! Szólj értünk égi Anyánk fölséges trónjánál. Esdd ki nekünk a Szűzanyánk iránti szeretetet, vezérelj igaz bűnbánatra és Szűz Mária követésére. Mutasd meg, hogyan lehetünk mennyei Anyánk hűséges gyermekei, s hogyan harcoljunk lelkünk tisztaságáért és örök üdvösségéért. Ámen. Általános áldó-könyörgés Könyörögjünk! - Istenünk, a te igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges + áldásodat erre a kegytárgyra (ezekre a kegytárgyakra). Add, hogy akik ezt (ezeket) szent akaratod szerint, neked hálát adva, használják, szent neved segítségűl hívására nyerjenek tőled testilelki erőt és üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. Szentolvasó megáldása Könyörögjünk! - Isten Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának dicséretére és dicsőségére, és a mi Urunk Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának szent titkait őrző emlékezetére áldja + meg és szentelje meg ezt a szentolvasót (ezeket a szentolvasókat) az Atya, a + Fiú és a Szentlélek. - Ámen. Képek, szobrok, kis feszületek, érmek, gyertya megáldása Könyörögjünk! - Mindenható örök Isten! Te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük példájának követésére buzduljunk. Kérünk, áldd + meg ezt a... (képet, szobrot, feszületet, érmet, gyertyát), amely szent Fiadnak ( a Boldogságos Szűz Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztus

13 Anyjának, -- szent N. - nek) tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy aki ez előtt a...(kép, szobor, feszület, érme, gyertya) előtt Fiadat ( a Boldogságos Szűzet, dicső apostolodat, szentedet, vértanúdat...) könyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. Zarándok ima Szent Jakab apostolhoz Ó Szent Jakab, Szent János és Szent Pál mellett a legkedvesebb követője isteni Megváltónknak. Könyörögd ki a Mindenhatónál, hogy töltsön el erővel, hogy az életben hűen szolgáljam és halálomban veled együtt, örökké láthassam. Ámen.

14 Imádság a világért Istenem, Atyánk! Hisszük, hogy megmentesz az örök kárhozattól. Kérünk Téged, mentsd meg világunkat, ezt a világot, ahová egyszülött Fiadat küldted, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Te vagy az egyetlen reményünk. Ó Örök Szeretet. Mindenható Istenünk, kérünk, tekints a bűnösökre, mint tévelygõ fiaidra és lányaidra. Forró szeretettel kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, mert nem látunk más kiutat a jelen idõ zűrzavarából. Segítsen minket a Te szeretõ Mindenhatóságod. Nyújtsd felénk óvó-védõ karjaidat és űzd el a gonoszt tõlünk. Istenünk, Atyánk, kérünk, légy irgalmas századunkhoz, e kor embereihez a mérhetetlen nagy hitetlenség miatt. Könyörülj a tudósokon és világosítsd meg gondolkodásukat a Te Lelkeddel. Istenünk, Atyánk, kérünk, könyörülj a kicsinyeken, akik semmiről sem tehetnek és akik nem tehetnek arról, hogy ebbe a hazugságokkal és tévedésekkel teli gonosz világba születtek. A Te igazságoddal gyújts világot a lelkünkben; és minden kicsi és kiszolgáltatott gyermek lelkében is! Jézusom, fogadd a Te kegyelmedbe az én bűnöktõl terhelt lelkemet, egész életemet. Atyám, Irgalmasság Atyja, vedd el tõlem a szenvedés keserű kelyhét. De ne az én akaratom, hanem a Te szent akaratod teljesedjék be, mindörökre. Ámen. A lourdes-i, 2008-as jubileumra előkészítő imádság Urunk, Te a Szeplőtelen fogantatás kiváltsága által arra készítetted fel a Boldogságos Szűzanyát, hogy Fiad édesanyja legyen. Megóvtad minden bűntől, és a bűn okozta sebektől. Mária készséges volt arra, hogy hirdesse a hit ajándékát az Angyali Üdvözlettől egészen a keresztig. Urunk, csodálatos az, amit Benne megvalósítottál. Hálát adunk érte! Urunk, Lourdes-ban, Bernadettet arra készítetted fel, hogy Miasszonyunk megjelenéseinek tanúja legyen. Szívének tisztasága, alázata és bátorsága megsemmisítette a gonoszság cselszövéseit. Csodálatos az, amit Bernadettben megvalósítottál. Hálát adunk érte! Urunk, közeledünk a jelenések jubileumához. Engedd, hogy örömteli odaadással ünnepelhessünk! Add, hogy megértsük a kiengesztelődésre és a békére hívó szavadat! Nyisd meg szívünket, szemünket és kezünket felebarátaink ínségei iránt! Add, hogy a jubileumi esztendő legyen a kegyelem ideje mindazok számára, akik elzarándokolnak a Massabielle-i barlanghoz, és azok számára is, akik akár távolról is egyesülnek a zarándokok imádságaival.

15 Ahogyan a te alázatos szolgálód, Bernadett lángolóan vágyott az Eucharisztia után, - Mária példájára és közbenjárására, akit minden nemzedékkel együtt boldognak hirdetünk, - ebben a nekünk ajándékozott jubileumi évben éleszd újjá bennünk a vágyat, hogy Krisztussal táplálkozzunk, és a Szentlélek hajlékává lehessünk. Ámen. Dicsőség az Atyának Felajánlás Hozzád folyamodunk könyörgő imánkkal, Istennek dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, Szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből kiszabadultak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi is biztosra vesszük, ezért gyakran folyamodunk hozzád és bátran mondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped, örökséged és nyájad, akiket szentséges Fiadról keresztényeknek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk. Ezért emeljük föl tehát hozzád szívünket és kulcsoljuk imára kezünket, hogy ismét Szeplőtelen Szíved oltalmába ajánljuk magunkat: Megismételjük Szent István felajánlását és Szeplőtelen Szíved oltalmába ajánljuk magunkat! Szentséges Atyánkkal, XVI. Benedek pápánkkal együtt:

16 A római szent Egyház bíborosaival együtt: Egyházmegyénk Főpásztorával és az összes magyar püspökkel együtt: A magyar papsággal és a papságra készülőkkel együtt: A magyar szerzetesekkel és szerzetesnőkkel együtt: Hazánk minden vezetőjével együtt: Plébániánk minden családjával együtt: Plébániánk ártatlan lelkű gyermekeivel együtt: Plébániánk ifjúságával együtt: Plébániánk betegeivel és szenvedőivel együtt: Mária Kongregációnk minden tagjával együtt: Fővárosunk minden lakójával együtt: Mindazokkal együtt, akik már elköltöztek e világból és a magyar szentek dicső közösségét alkotják: Boldogasszony Anyánk, íme megismételtük első Szent Királyunk felajánlását és ismét Szeplőtelen Szíved oltalmába helyeztük magunkat! Most is anyai oltalmadban bízunk, az új idők viharaiban, amikor ellenségek vesznek körül: egyfelől az istentelenség, másfelől az új pogányság kerülgeti a hívő magyar lelket. Kelj, Nagyasszonyunk, néped védelmére és eszközöld ki nekünk Szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget szent Fiadhoz és az Anyaszentegyházhoz, amely, mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe. Áldott Nagyasszonyunk, fogadd el felajánlásunkat és áldj meg a te Fiaddal, Jézus Krisztussal, aki él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

17 Betegek gyógyítójához Betegek anyja, Szűz Mária! Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett! Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, akik haláltusájukat vívják, akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják és átkozzák Őt, akik nem tudják, hogy Krisztus őérettük is szenvedett! (Fernand Lelotte SJ) Liguori Szent Alfonz imája a Szeplőtelen Szűz Máriához Szeplőtelen Királynőm, Mária! Veled örülök, hogy Isten Téged oly kiváló tisztasággal áldott meg. Köszönöm Teremtőmnek, hogy téged a vétek minden szennyétől megóvott. Ez az igazság szilárd meggyőződésem, s ha kell, kész vagyok akár életemet is feláldozni Szeplőtelen fogantatásodnak eme fenséges és egyedülálló kiváltságáért. Az a vágyam, vajha Téged az egész világ megismerne és magasztalna, mint az Isten fényétől ékes szép hajnalpírt; mint az üdvösség kiválasztott bárkáját, amelyet Isten megőrzött a mindenkire kiterjedő bűn zátonyától; mint a tökéletes tiszta galambot, amilyennek Téged maga isteni Vőlegényed formált; mint zárt kertet, Isten kedvenc tartózkodási helyét; mint lepecsételt forrást, amelyet a gonosz lélek soha meg nem közelíthetett, soha fel nem zavarhatott. Óhajtom, hogy az egész világ megismerjen, mint a tövisek között pompázó fehér liliomot, amely Ádám bűnös gyermekei között, mint ragyogóan tiszta, egészen szent, Teremtőd bensőséges szeretetében jöttél a világra. Engedd, kérlek, hogy úgy dicsérjelek, mint maga Isten dicsért: Egészen szép vagy és szeplő nincsen Benned, legtisztább Galamb, egészen szent, aki mindig Isten barátnője voltál; milyen szép vagy én Jegyesem, milyen szép vagy. Én szeretetre legméltóbb Kedvesem, Szeplőtelen Szűz Mária, olyan szép vagy Isten szemében! Tekints irgalmasan

18 szegény lelkem borzasztó sebeire, nézz rám, légy irántam részvéttel és gyógyíts meg, Te szívnek szépséges kedveltje, vond az én nyomorult szívemet is magadhoz ugyan milyen kegyelmet tagadhatna meg Tőled Isten, aki leányává, anyjává és jegyesévé választott ki és ezért a bűn minden szeplőjétől megóvott és minden teremtmény fölé emelt. Szeplőtelen Szűz Mária, engedd, hogy mindig Rád gondoljak, és ne feledkezzél meg rólam. Olyan lassan múlik számomra az idő, és úgy tetszik nekem, mintha még ezer évnek is el kellene múlnia, mígnem megláthatom szépségedet az égben, ahol még sokkal inkább foglak dicsérni és szeretni, Anyám, Királynőm, Kedvesem, legszebb, legédesebb, legtisztább Szeplőtelen Szűz Mária! Szókimondó ima papi hivatásokért Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik a te igazságodat hirdetik és nem a sajátjukat erőltetik ránk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hiszik mindazt amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat! Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét! Amen.

19 Papi hivatásokért Jézus, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe! Küldj méltó papokat szent egyházadba! Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit szolgálatodra kiválasztottál, viszont senki hivatás nélkül be ne jusson szentélyedbe! Mária, apostolok királynéja könyörögj érettünk! Amen. Imádság papi hivatásokért Kérjétek az aratás Urát! Hogy küldjön munkásokat aratásába! Könyörögjünk! Úristen, te nem akarod a bűnös halálát, hanem inkább, hogy megtérjen és éljen. Adj, kérünk a boldogságos Szűz Mária és minden szentek közbenjárására Egyházadnak munkásokat, hogy ők, mint Krisztus munkatársai, a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák magukat. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

20 Ima a papságért Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytatva benne megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Tedd, hogy valamennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül a keresztény nép elevenen érezze a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, újra lássa a te csodáidat. Ébreszd fel legjobb ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, hogy egyetlen nyáj a legkisebb se legyen kénytelen pásztor nélkül maradni! Őrizd meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által kispapjainkban azt az ajándékot, amelyet nekik adtál, amikor szent szolgálatodra hívtad őket! Sokszorozd meg és jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban segítő szeretetét a hivatások érdekében! Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet keresztény népeinkben. Add meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket szeretsz mindörökkön örökké. Amen. Ima a lelkipásztorért Uram, Jézus, legfőbb papunk és pásztorunk. Azt ígérted, hogy nem hagysz árván bennünket. Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod nyájadat jó pásztor nélkül. Ne engedd nyájad elszéledni. Köszönjük, hogy egyházközségünkbe lelkipásztort ajándékoztál. Áldd meg szüleit, akik nevelték, mindazokat, akik tanították és gondozták, jó példát adtak neki. Segíts bennünket, hogy örömét találja szolgálatában. Szívesen hallgassuk szájából igédet, arra tevékenyen válaszoljunk. Segítsük egyházközségünk minden lelki és anyagi gondjában. Mutasd meg lelkiismeretünknek, mit tehetünk a magunk helyén a lelkek érdekében. Hallgasd meg pásztorunk minden imádságát, vedd szívesen kezéből bemutatott közös áldozatunkat, a Te örök áldozatodat. Hullasd bőségesen közreműködésével a szentségek kegyelmét híveid lelkébe. Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában vigasztalást. Teljék öröme gyermekeink fedődésében, a hívek hűségében, egyházközségünk tagjainak tanúságtételében. Segítsd, hogy szívesen menjen azok után, akik tőled elszakadtak. Készségesen gyakorolja a megbocsátást. Támogasd, hogy együtt érezzen betegeinkkel, vigasztalást nyújtson a gyászolóknak. Szenteld meg őt szeretetedben, és ajándékozd meg a végső kitartás kegyelmével. Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 150. szám 2011 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ www.katolikussepsi.ro Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király felajánlása óta nagyaszszonyunknak tiszteljük

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI

PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI SAJTÓ ALÁ RENDEZTE SCHÜTZ ANTAL XVIII. KÖTET. SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST PEOHÁSZKA OTTOKÁR ÉLET IGÉI HARMADIK KÖTET SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám - 163-2014. október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom 2014. 09. 27-28. Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben