TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat 6. Formula Intensionis Ante Missam 7. Oratio Sancti Francisci 8. Adoramus te, 9. Anima Christi, sanctifica me 10. Rosarium B.V.M. Corona 11. Boldog IV. Károly királyhoz 12. Imádság a magyarok máriacelli Nagyasszonyához 13. Máriacelli könyörgések 14. Litánia a máriacelli Boldogasszony tiszteletére 15. Napi ima 16. Segítő Szűzanyához 17. Krisztus Vérének litániája 18. Ima a római Aracoeli Bazilikában tisztelt Gyermek Jézushoz 19. Szt. Ferenc: Tégy engem békéd eszközévé! 20. Szt. Ignác: Fogadd el Uram szabadságomat,

2 21. Szent Mihály segítségéért 22. Ima a Szent Vér erejében 23. Áldott légy 24. Ima a máriapócsi Istenszülő kegyképe előtt 25. Ima a könnyező pócsi Szűzanyához 26. Imádság betegekért 27. Imádás 28. Hála 29. Magasztalás 30. Hálaadó ima 31. Hálaadó ima 32. Hálaadó ima 33. Imádságok szentáldozás előtt 34. A szentségimádás kezdetén 35. Imádság a megholtakért 36. Rövid fohászok Jézushoz 37. Ünnepélyes áldások 38. Aviánoi Boldog Márk 39. Aviánoi Boldog Márk: 40. A tökéletes bánat felindítása 41. Kiengesztelődés a diktatúra bukása után 42. Ima a Szent Őrangyalhoz 43. Imák Istennek Szentséges Szülőjéhez 44. Damaszkuszi Szent János imája, amelyet ágyadra mutatva mondj 45. Mindennapi bűnvallás 46. Bűnbánati imák a szentmisében 47. Mária antifonák: 48. Corona Duodecim Stellarum Beatae Mariae Virginis 49. A boldogságos Szűz tizenkétcsillagú koronája 50. II. János Pál imája Szűz Máriához 51. Szentmise előtt 52. II. János Pál: Újévi ima 53. Szent Ágoston imája: Ó, örök szépség 54. XXIII. János pápa imádsága 55. Bonhoeffer imádsága 56. II. János Pál közbenjárását kérő imádság 57. Imádság Mindszenty József bíboros boldoggáavatásáért 58. Imádság Berenner János áldozópap boldoggáavatásáért 59. Az idősek imája 60. Vianney Szent János imája 61. Assisi Szent Ferenc: A Boldogságos Szűz köszöntése

3 62. Időszaki Mária-antifonák 63. Szentségi áldás szertartása 64. Apostoli hitvallás 65. Miatyánk 66. Üdvözlégy Mária, 67. Dicsőség 68. Ó, Jézusom, 69. Az Örvendetes olvasó titkai 70. A Világosság ollvasó titkai 71. A Fájdalmas olvasó titkai 72. A Dicsőséges olvasó titkai 73. Hozsanna 293. Isten hazánkért 74. Kilenced Szent Józsefhez 75. Ima Szent Józsefhez 76. Imádság a magyarságért 77. Magyar litánia 78. II. Rákóczi Ferenc imája 79. Szedenits Jenő: Magyar Miatyánk 80. Ima nemzetünk lelki megújulásáért. 81. Dobó István imája 82. Fatimai imák 83. XIII. Leó pápa: Imák a szentmise után 84. Áldozási ima 85. Szent Pio atya imája a szentáldozás után 86. Áldozási ima 87. Íme, jóságos Jézusom, 88. A pap imái a szentmise előtt és a liturgikus ruhák felöltésekor 89. A Rózsafüzér Társulat tagjainak imádsága 90. Imádság az igehirdetés előtt 91. Imádság tanítás előtt: 92. Tanítás után: 93. Ima a Szeplőtelen Szűzhöz: 94. Szent Bernát: Mária segíts! 95. Newman bíboros: Ima a jó halálért: 96. Szent Pio atya: Esti ima 97. Este, ima után: 98. Kilenced Jézus Szívéhez 99. Az Orthodox egyház kezdő imái 100. Az Orthodox egyház imája a betegekért 101. Bűnbánati, 50. zsoltár 102. Ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért 103. Beteg ember imája, amikor Szent Rita rózsáját megkapja 104. Ima Szent Ritához, aki az utolsó pillanatban is segít

4 105. Búcsúimádság Szent Ritához 106. Könyörgés Szent Ritához 107. Ima Szent Ritához 108. Ima Szent Ritához II Hálaima Szent Ritáért 110. Imádság a bátai Szent Vér tiszteletére 111. Imádság a Szent Vérhez 112. Bufalo Szent Gáspár: Felajánló imádság a Szent Vérhez 113. Ima a Csíksomylói Szűz Máriához 114. Ima a fatimai Lúcia nővér boldoggáavatásáért 115. Jézus Szent Szívének litániája 116. Az emberiség felajánlása Krisztus Királynak 117. Engesztelő imádság Jézus Szentséges Szívéhez 118. Szent Patrik mellvértje 119. Régi magyar áldás 120. Mindenszentek litániája 121. Te Deum 122. Zsolozsma, Szűz Mária szombati emléknapjára 123. Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök szenttéavatásáért 124. Boldog Bartolo Longo imája: a szentáldozás után 125. Boldog Bartolo Longo imája 126. A magyar nemzet fölajánlása Mária Szeplőtelen Szívének 127. Vianney Szt. János imája az őrangyalhoz 128. Imádság Bosco Szent János édesanyja, Margit mamához 129. Önfelajánlás a Czestochowai Szűzanyának 130. Ima a Czestochowai Szűzanyához 131. Ima a fatimai engesztelő rózsafüzér imádkozása előtt 132. Kilenced papi hivatásokért, Nagycsütörtökre készülve 133. Szókimondó ima papi hivatásokért 134. Papi hivatásokért 135. Imádság papi hivatásokért 136. Ima a papságért 137. Ima a lelkipásztorért 138. Liguori Szent Alfonz imája a Szeplőtelen Szűz Máriához 139. Betegek gyógyítójához 140. Felajánlás 141. A lourdes-i, 2008-as jubileumra előkészítő imádság

5 142. Imádság a világért 143. Zarándok ima Szent Jakab apostolhoz 144. Általános áldó könyörgés, szentolvasó, képek, szobrok, kis feszületek, érmek, gyertya megáldása 145. Litánia a Lourdes-i Miasszonyunkhoz I Litánia a Lourdes-i Szűzanyához II Lourdes-i imafohászok 148. Egészen szép vagy, Mária 149. Litánia Pietrelcinai Szent Pio atya tiszteletére 150. LITÁNIA PIETRELCINAI SZENT PIÓ ATYA TISZTELETÉRE Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy Isten, Szentséges Szűz Mária, Könyörögj értünk! Assziszi Szent Ferenc, Pietrelcinai Szent Pió, Szent Pió, Isten szentje, Az Atyaisten hűséges szolgája, A Fiúisten küldötte, A Szentlélek edénye, Az isteni szeretet áldozata, A misztikus eljegyzés áldott megajándékozottja, A Szent Szűz szeretett lelki gyermeke, A Legszentebb Rózsafüzér buzgó terjesztője, A Szent titkok szerelmese, Szűz Mária odaadó gyermeke, Isten szent papja, A szentségeknek kiosztója, Isten kegyelmében megszentelődött, Isten felszenteltje, Isten szeretete által megerősített, Az Oltáriszentség szerelmese,

6 Az Igazság védelmezője és szerelmese, A Hit bajnoka, Az imádság alázatos szerzetese, Isten előtti nagyszerű közbenjáró, Isten szeretetének és irgalmának kiosztója, A Tisztaság szemérmes szerelmese, Szegénység szeretője, Szeráfi Szent Ferenc fia, Az igaz ferences szellem embere, Szent angyalok barátja, Isten népének reménysége, A test és lélek gyógyulásának isteni edénye, Isten igéjének testamentuma, A mi Urunk kínszenvedésének szerető hordozója, Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket! Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Imádkozzál éretünk Pietrelcinai Szent Pió atya! Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire. Könyörögjünk! Mindenható Atyánk, aki hűséges szolgádat, Pietrelcinai Szent Pió atyát nagy szeretetedben és irgalmasságodban ajándékoztad nekünk. Add, hogy az ő közbenjárására jelen szükségünkben megtapasztalhassuk segítségedet és kegyelmedet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. Egészen szép vagy, Mária P: Egészen szép vagy, Mária! H: Egészen szép vagy, Mária! P: Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned. H: Eredeti bűnnek szennye nincs tebenned. P: Te, Jeruzsálem dicsősége! H: Te Izraelnek vagy öröme! P: Te a mi nemzetünknek vagy tisztessége! H: Te a bűnösöknek szószólója. P: Ó, Mária. H: Ó, Mária P: Nagyokosságú Szent Szűz! H: Nagyhatalmú Szent Szűz! P: Imádkozz érettünk! H: Esedezz érettünk, a mi Urunknál, Jézus Krisztusnál. Ámen. P: Fogantatásodban, Szent Szűz, szeplőtelen voltál. H: Könyörögj érettünk az Atyánál, kinek Fiát szülted! P: Könyörögjünk! Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel eljuthassunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.

7 LOURDES-I IMAFOHÁSZOK (hosszabb) Uram, imádunk Téged! Uram, hiszünk Tebenned! Uram, remélünk Téged! Uram, szeretünk Téged! Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk, irgalmazz nekünk! Mária, Megváltónk Anyja, könyörögj érettünk! Mária, legtisztább Szűzanya, könyörögj érettünk! Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk! Mária, Szeplőtelen Fogantatás, könyörögj érettünk, akik hozzák menekszünk! Jézus Szíve, minden szívek Királya, irgalmazz nekünk! Jézus, végtelen jóság, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, minden szívek Királya, irgalmazz nekünk! Ó, Mária, Jézus Krisztus Anyja, könyörögj érettünk! Ó, Mária, kegyelmek Anyja, könyörögj érettünk! Ó, Mária, szomorúak vigasztalója, könyörögj érettünk! Uram, hiszünk benned, de erősítsd hitünket! Uram, Te vagy a feltámadás és az élet! Ment meg minket, Jézus, mert elveszünk! Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk! Istennél hatalmas szent Szűz, könyörögj érettünk! Jósággal teljes Szűz, könyörögj érettünk! Jöjj, Uram, és segíts rajtunk! Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem! Jézus Szíve, irgalmazz nekünk! Jézus, menedékünk, irgalmazz nekünk! Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk! Mária, mutatkozzál jó Anyánknak! Jézus, Dávid Fia, irgalmazz nekünk! Jézus, a szegények Atyja, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, telve szeretettel és jósággal, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, minden vigasztalás forrása, irgalmazz nekünk! Jézus Szíve, a Benned bízók reménysége, irgalmazz nekünk! Mária, bűnösök menedéke, könyörögj érettünk! Mária, keresztények segítsége, könyörögj érettünk! Mária, irgalmasságnak szent Anyja, könyörögj érettünk! Jézus az élet szerzője, irgalmazz nekünk! Uram, akit szeretsz, beteg! Uram, mondd, hogy lássak! Uram, mondd, hogy halljak! Uram, mondd, hogy járjak! Uram, csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem! Lourdes-i Szűzanyánk, könyörögj érettünk!

8 Szentolvasó Királynője, könyörögj érettünk! Áldott legyen a szent és szeplőtelen Fogantatás! Mutasd meg, hogy Anyánk vagy! Ámen. Litánia a Lourdes-i Miasszonyunkhoz I. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli Atyaisten, - Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy Isten, Szeplőtelen Szűz Mária, akit az Úr Jézus azért küldött, hogy minket bűnbánatra ints, - Könyörögj érettünk! Aki az alázatos gyermeknek megjelentél, Aki magad hirdetted szeplőtelen fogantatásodat, Aki Isten Fia nevében, a magukat megalázóknak bocsánatot ígértél, Aki élő víz forrását fakasztottad, mint ama kegyelmek és jótétemények jelképét, amelyekben részesíteni óhajtasz minket, Aki erőt és bátorságot adsz az ördög támadásainak elűzésére, Aki azt óhajtod, hogy isteni Fiadat mindenekfölött szeressék, Szeplőtelen Szűz Mária, a keresztény családok védője és ereje, Szeplőtelen Szűz Mária, üdvünk biztos jele, Aki jelenlétedet szüntelenül kinyilvánítottad azon kegyelmeknek által,

9 amelyeket az áldásos barlangban híveid megnyernek, Szeplőtelen Szűz Mária, a nyomorultak gondviselése, Aki sohasem vagy érzéketlen a tisztaszívűek imái iránt, Aki az ingadozókat megerősíted, Szeplőtelen Szűz Mária, keresztény anyák gyámola, Aki annak a számos zarándoknak örömét helyreállítod, akik azért jönnek, hogy irántad való szeretetüket és hálájukat előtted bizonyítsák, Lourdes-i Miasszonyunk, aki a vakoknak visszaadod a látást, - Könyörögj érettünk! Lourdes-i Miasszonyunk, aki a betegeket meggyógyítod, Lourdes-i Miasszonyunk, aki megadod a lélek békéjét, Lourdes-i Miasszonyunk, aki a süketnek megadod a hallást, Lourdes-i Miasszonyunk, aki minden bajunkban segítséget hozol, Hogy isteni Fiadat megengeszteljük, Téged hívunk segítségül, ó, Szűz Mária! Az Anyaszentegyházért Szentséges Atyánkért, a római pápáért, Püspökeinkért, papjainkért és a szerzetesekért Hazánkért, és nemzetünkért Egyházközségünkért A fenyegető bajok elűzéséért, Minden rokonunkért, Barátainkért, és jótevőinkért, Betegeinkért, Ellenségeinkért, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. P: Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! H: Hogy méltók lehessünk, Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Anyai szavad hívását követve, lourdes-i szeplőtelen Szűz, lélekben hozzád sietünk, az egyszerű barlangnál, ahol kegyes voltál megjelenni, hogy az eltévedteknek az imádság és bűnbánat útját mutasd, és hogy a megpróbáltaknak osztogasd a kegyelmeket és királynői jóságod csodáit. Fogadd szánakozó Királynő dicséretünket és könyörgésünket, amelyeket népek és nemzetek lesújtva a keserűségtől és aggodalomtól bizalommal küldenek Feléd. Ó ragyogó égi jelenség, űzd el a sötétség és tévedés szellemét a hit világosságával! Ó titkos értelmű rózsa, üdítsd fel a csüggedt lelkeket a reménység mennyei illatával! Ó az üdvösség vizének kimeríthetetlen Forrása, keltsd életre a kiszáradt szíveket, az isteni szeretet áradatával. Add, hogy általad mindnyájan, kik gyermekeid vagyunk, szenvedéseinkben megerősödjünk, a veszélyekben oltalmat, a küzdelmekben

10 támogatást nyerjünk. Add, hogy kiérdemeljük az örökkétartó örömöket mennyei trónod közelében. Add, hogy szeressük és szolgáljuk a te igen jóságos Jézusodat. Aki él és uralkodik, mindörökkön-örökké. H: Ámen. Litánia a Lourdes-i Szűzanyához II. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus kegyelmezz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus hallgass minket. Krisztus hallgass meg minket. Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk. Megváltó Fiúisten Szentlélek Úristen Szentháromság egy Isten Lourdes-i Szent Szűz, Miasszonyunk, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk! Lourdes-i Szent Szűz, aki tizennyolcszor megjelenni kegyes voltál, Lourdes-i Szent Szűz, aki azt mondtad: "Én vagyok a szeplőtelen fogantatás!" Lourdes-i Szent Szűz, aki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni, hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni, Lourdes-i Szent Szűz, aki a Pireneusok hegyein mutattad magad, hogy mi is az ég felé törekedjünk, Lourdes-i Szent Szűz, aki mint titkos galamb a sziklák hasadékában, egy barlangban megjelenni kegyeskedtél, Lourdes-i Szent Szűz, aki kezedben rózsafüzért viselve, minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál, Lourdes-i Szent Szűz, aki összekulcsolt kezekkel, minket az imára tanítottál, Lourdes-i Szent Szűz, aki égre emelt tekinteteddel arra intettél, hogy szívünket mi is az ég felé emeljük, Lourdes-i Szent Szűz, aki lábadon aranyrózsát viselve, minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket, Lourdes-i Szent Szűz, aki a gyermekek iránt szeretet tanúsítottál, hogy törekedjünk mi is szelídek és ártatlanok lenni, Lourdes-i Szent Szűz, aki a bűnbánatot háromszorosan ajánlani kegyes voltál, Lourdes-i Szent Szűz, aki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál, Lourdes-i Szent Szűz, aki magadhoz édesgetsz bennünket, Lourdes-i Szent Szűz, aki a hitetleneken és a gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél, Lourdes-i Szent Szűz, a zarándokok édes reménye, aki annyi beteget meggyógyítasz, Lourdes-i Szent Szűz, aki annyi szerencsétlent megvigasztalsz.

11 Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk. Lourdes-i Szent Szűz, hallgass meg minket! Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenein. Törd meg a pokoli kígyó fejét. Védelmezd a pápát, aki a te szeplőtelen fogantatásodat kihirdette. Hallgasd meg kegyesen mindazokat, akik segítségedet kérik. Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket, hogy méltók legyünk meghallgattatásra. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Emlékezzél meg ó szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, arról a dicsőségről, amelyben a Lourdes-i sziklákon megjelenni méltóztattál; emlékezzél meg arról a hatalomról, amelyet szent Fiadtól nyertél! Ó Lourdes-i Asszonyunk, csodatevő Anyánk, nyisd meg szemünket, hogy megláthassuk az emberi nyomort; gyógyítsd meg fülünket, hogy meghalljuk embertestvéreink segélykiáltását; oldd meg nyelvünk kötelékét, hogy részvéttel vigasztalhassuk a szerencsétleneket; vezéreld karunkat, hogy a gyámoltalanokat védelmezzük. Gyógyíts meg bűnre hajló és önző természetünket; add, hogy téged, a szép szeretet Anyját kövessünk, s így fiai lehessünk az Atyának, aki a mennyekben van, aki napját felvirrasztja jókra és gonoszokra egyaránt. Ó, dicső Boldogasszony! Oly gazdag vagy csodatevő hatalmadban. Bizalommal kérjük pártfogásodat. Oltalmazd győzelmes karoddal a római pápát, aki elismerte jelenésed valódiságát. Oltalmazd drága hazánkat. Áldj meg valamennyiünket: szüleinket, testvéreinket, gyermekeinket, házastársunkat, a szegényeket, a betegeket, a szenvedőket, vezéreld magadhoz az eltévedt bűnösöket és vezess mindannyiunkat az örök életre. Ámen. Itt elimádkozható, tetszés szerint az Oltalmad alá futunk vagy egy tized rózsafüzér Imádkozzál érettünk, Szent Bernadett szűz! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Üdvözlégy, szent Bernadett, a szeplőtelenül fogantatott Szűz drága követe. Téged választott ki az Isten Anyja arra, hogy a szeplőtelen fogantatás titkát az emberek szívébe jobban belevésse. A te lelkedet találta elég szépnek és tisztának arra, hogy üzenetét veled juttassa el minden emberhez. Boldogan áldunk téged ezért a szolgálatodért és kitüntetésedért. Mi is a szeplőtelen

12 fogantatás buzgó tisztelői akarunk lenni. Kihez mennénk segítségért és közbenjárásért nagyobb bizalommal, mint hozzád, szeplőtelen Anyánk választott leányához! Szólj értünk égi Anyánk fölséges trónjánál. Esdd ki nekünk a Szűzanyánk iránti szeretetet, vezérelj igaz bűnbánatra és Szűz Mária követésére. Mutasd meg, hogyan lehetünk mennyei Anyánk hűséges gyermekei, s hogyan harcoljunk lelkünk tisztaságáért és örök üdvösségéért. Ámen. Általános áldó-könyörgés Könyörögjünk! - Istenünk, a te igéd szentel meg mindent. Áraszd ki bőséges + áldásodat erre a kegytárgyra (ezekre a kegytárgyakra). Add, hogy akik ezt (ezeket) szent akaratod szerint, neked hálát adva, használják, szent neved segítségűl hívására nyerjenek tőled testilelki erőt és üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. Szentolvasó megáldása Könyörögjünk! - Isten Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának dicséretére és dicsőségére, és a mi Urunk Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának szent titkait őrző emlékezetére áldja + meg és szentelje meg ezt a szentolvasót (ezeket a szentolvasókat) az Atya, a + Fiú és a Szentlélek. - Ámen. Képek, szobrok, kis feszületek, érmek, gyertya megáldása Könyörögjünk! - Mindenható örök Isten! Te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük példájának követésére buzduljunk. Kérünk, áldd + meg ezt a... (képet, szobrot, feszületet, érmet, gyertyát), amely szent Fiadnak ( a Boldogságos Szűz Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztus

13 Anyjának, -- szent N. - nek) tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy aki ez előtt a...(kép, szobor, feszület, érme, gyertya) előtt Fiadat ( a Boldogságos Szűzet, dicső apostolodat, szentedet, vértanúdat...) könyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. Zarándok ima Szent Jakab apostolhoz Ó Szent Jakab, Szent János és Szent Pál mellett a legkedvesebb követője isteni Megváltónknak. Könyörögd ki a Mindenhatónál, hogy töltsön el erővel, hogy az életben hűen szolgáljam és halálomban veled együtt, örökké láthassam. Ámen.

14 Imádság a világért Istenem, Atyánk! Hisszük, hogy megmentesz az örök kárhozattól. Kérünk Téged, mentsd meg világunkat, ezt a világot, ahová egyszülött Fiadat küldted, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Te vagy az egyetlen reményünk. Ó Örök Szeretet. Mindenható Istenünk, kérünk, tekints a bűnösökre, mint tévelygõ fiaidra és lányaidra. Forró szeretettel kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, mert nem látunk más kiutat a jelen idõ zűrzavarából. Segítsen minket a Te szeretõ Mindenhatóságod. Nyújtsd felénk óvó-védõ karjaidat és űzd el a gonoszt tõlünk. Istenünk, Atyánk, kérünk, légy irgalmas századunkhoz, e kor embereihez a mérhetetlen nagy hitetlenség miatt. Könyörülj a tudósokon és világosítsd meg gondolkodásukat a Te Lelkeddel. Istenünk, Atyánk, kérünk, könyörülj a kicsinyeken, akik semmiről sem tehetnek és akik nem tehetnek arról, hogy ebbe a hazugságokkal és tévedésekkel teli gonosz világba születtek. A Te igazságoddal gyújts világot a lelkünkben; és minden kicsi és kiszolgáltatott gyermek lelkében is! Jézusom, fogadd a Te kegyelmedbe az én bűnöktõl terhelt lelkemet, egész életemet. Atyám, Irgalmasság Atyja, vedd el tõlem a szenvedés keserű kelyhét. De ne az én akaratom, hanem a Te szent akaratod teljesedjék be, mindörökre. Ámen. A lourdes-i, 2008-as jubileumra előkészítő imádság Urunk, Te a Szeplőtelen fogantatás kiváltsága által arra készítetted fel a Boldogságos Szűzanyát, hogy Fiad édesanyja legyen. Megóvtad minden bűntől, és a bűn okozta sebektől. Mária készséges volt arra, hogy hirdesse a hit ajándékát az Angyali Üdvözlettől egészen a keresztig. Urunk, csodálatos az, amit Benne megvalósítottál. Hálát adunk érte! Urunk, Lourdes-ban, Bernadettet arra készítetted fel, hogy Miasszonyunk megjelenéseinek tanúja legyen. Szívének tisztasága, alázata és bátorsága megsemmisítette a gonoszság cselszövéseit. Csodálatos az, amit Bernadettben megvalósítottál. Hálát adunk érte! Urunk, közeledünk a jelenések jubileumához. Engedd, hogy örömteli odaadással ünnepelhessünk! Add, hogy megértsük a kiengesztelődésre és a békére hívó szavadat! Nyisd meg szívünket, szemünket és kezünket felebarátaink ínségei iránt! Add, hogy a jubileumi esztendő legyen a kegyelem ideje mindazok számára, akik elzarándokolnak a Massabielle-i barlanghoz, és azok számára is, akik akár távolról is egyesülnek a zarándokok imádságaival.

15 Ahogyan a te alázatos szolgálód, Bernadett lángolóan vágyott az Eucharisztia után, - Mária példájára és közbenjárására, akit minden nemzedékkel együtt boldognak hirdetünk, - ebben a nekünk ajándékozott jubileumi évben éleszd újjá bennünk a vágyat, hogy Krisztussal táplálkozzunk, és a Szentlélek hajlékává lehessünk. Ámen. Dicsőség az Atyának Felajánlás Hozzád folyamodunk könyörgő imánkkal, Istennek dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, Szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből kiszabadultak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi is biztosra vesszük, ezért gyakran folyamodunk hozzád és bátran mondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped, örökséged és nyájad, akiket szentséges Fiadról keresztényeknek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk. Ezért emeljük föl tehát hozzád szívünket és kulcsoljuk imára kezünket, hogy ismét Szeplőtelen Szíved oltalmába ajánljuk magunkat: Megismételjük Szent István felajánlását és Szeplőtelen Szíved oltalmába ajánljuk magunkat! Szentséges Atyánkkal, XVI. Benedek pápánkkal együtt:

16 A római szent Egyház bíborosaival együtt: Egyházmegyénk Főpásztorával és az összes magyar püspökkel együtt: A magyar papsággal és a papságra készülőkkel együtt: A magyar szerzetesekkel és szerzetesnőkkel együtt: Hazánk minden vezetőjével együtt: Plébániánk minden családjával együtt: Plébániánk ártatlan lelkű gyermekeivel együtt: Plébániánk ifjúságával együtt: Plébániánk betegeivel és szenvedőivel együtt: Mária Kongregációnk minden tagjával együtt: Fővárosunk minden lakójával együtt: Mindazokkal együtt, akik már elköltöztek e világból és a magyar szentek dicső közösségét alkotják: Boldogasszony Anyánk, íme megismételtük első Szent Királyunk felajánlását és ismét Szeplőtelen Szíved oltalmába helyeztük magunkat! Most is anyai oltalmadban bízunk, az új idők viharaiban, amikor ellenségek vesznek körül: egyfelől az istentelenség, másfelől az új pogányság kerülgeti a hívő magyar lelket. Kelj, Nagyasszonyunk, néped védelmére és eszközöld ki nekünk Szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget szent Fiadhoz és az Anyaszentegyházhoz, amely, mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe. Áldott Nagyasszonyunk, fogadd el felajánlásunkat és áldj meg a te Fiaddal, Jézus Krisztussal, aki él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

17 Betegek gyógyítójához Betegek anyja, Szűz Mária! Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett! Azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, akik haláltusájukat vívják, akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgolódnak, káromolják és átkozzák Őt, akik nem tudják, hogy Krisztus őérettük is szenvedett! (Fernand Lelotte SJ) Liguori Szent Alfonz imája a Szeplőtelen Szűz Máriához Szeplőtelen Királynőm, Mária! Veled örülök, hogy Isten Téged oly kiváló tisztasággal áldott meg. Köszönöm Teremtőmnek, hogy téged a vétek minden szennyétől megóvott. Ez az igazság szilárd meggyőződésem, s ha kell, kész vagyok akár életemet is feláldozni Szeplőtelen fogantatásodnak eme fenséges és egyedülálló kiváltságáért. Az a vágyam, vajha Téged az egész világ megismerne és magasztalna, mint az Isten fényétől ékes szép hajnalpírt; mint az üdvösség kiválasztott bárkáját, amelyet Isten megőrzött a mindenkire kiterjedő bűn zátonyától; mint a tökéletes tiszta galambot, amilyennek Téged maga isteni Vőlegényed formált; mint zárt kertet, Isten kedvenc tartózkodási helyét; mint lepecsételt forrást, amelyet a gonosz lélek soha meg nem közelíthetett, soha fel nem zavarhatott. Óhajtom, hogy az egész világ megismerjen, mint a tövisek között pompázó fehér liliomot, amely Ádám bűnös gyermekei között, mint ragyogóan tiszta, egészen szent, Teremtőd bensőséges szeretetében jöttél a világra. Engedd, kérlek, hogy úgy dicsérjelek, mint maga Isten dicsért: Egészen szép vagy és szeplő nincsen Benned, legtisztább Galamb, egészen szent, aki mindig Isten barátnője voltál; milyen szép vagy én Jegyesem, milyen szép vagy. Én szeretetre legméltóbb Kedvesem, Szeplőtelen Szűz Mária, olyan szép vagy Isten szemében! Tekints irgalmasan

18 szegény lelkem borzasztó sebeire, nézz rám, légy irántam részvéttel és gyógyíts meg, Te szívnek szépséges kedveltje, vond az én nyomorult szívemet is magadhoz ugyan milyen kegyelmet tagadhatna meg Tőled Isten, aki leányává, anyjává és jegyesévé választott ki és ezért a bűn minden szeplőjétől megóvott és minden teremtmény fölé emelt. Szeplőtelen Szűz Mária, engedd, hogy mindig Rád gondoljak, és ne feledkezzél meg rólam. Olyan lassan múlik számomra az idő, és úgy tetszik nekem, mintha még ezer évnek is el kellene múlnia, mígnem megláthatom szépségedet az égben, ahol még sokkal inkább foglak dicsérni és szeretni, Anyám, Királynőm, Kedvesem, legszebb, legédesebb, legtisztább Szeplőtelen Szűz Mária! Szókimondó ima papi hivatásokért Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik a te igazságodat hirdetik és nem a sajátjukat erőltetik ránk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hiszik mindazt amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat! Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét! Amen.

19 Papi hivatásokért Jézus, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe! Küldj méltó papokat szent egyházadba! Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit szolgálatodra kiválasztottál, viszont senki hivatás nélkül be ne jusson szentélyedbe! Mária, apostolok királynéja könyörögj érettünk! Amen. Imádság papi hivatásokért Kérjétek az aratás Urát! Hogy küldjön munkásokat aratásába! Könyörögjünk! Úristen, te nem akarod a bűnös halálát, hanem inkább, hogy megtérjen és éljen. Adj, kérünk a boldogságos Szűz Mária és minden szentek közbenjárására Egyházadnak munkásokat, hogy ők, mint Krisztus munkatársai, a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák magukat. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

20 Ima a papságért Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytatva benne megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Tedd, hogy valamennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül a keresztény nép elevenen érezze a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, újra lássa a te csodáidat. Ébreszd fel legjobb ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, hogy egyetlen nyáj a legkisebb se legyen kénytelen pásztor nélkül maradni! Őrizd meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által kispapjainkban azt az ajándékot, amelyet nekik adtál, amikor szent szolgálatodra hívtad őket! Sokszorozd meg és jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban segítő szeretetét a hivatások érdekében! Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet keresztény népeinkben. Add meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket szeretsz mindörökkön örökké. Amen. Ima a lelkipásztorért Uram, Jézus, legfőbb papunk és pásztorunk. Azt ígérted, hogy nem hagysz árván bennünket. Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod nyájadat jó pásztor nélkül. Ne engedd nyájad elszéledni. Köszönjük, hogy egyházközségünkbe lelkipásztort ajándékoztál. Áldd meg szüleit, akik nevelték, mindazokat, akik tanították és gondozták, jó példát adtak neki. Segíts bennünket, hogy örömét találja szolgálatában. Szívesen hallgassuk szájából igédet, arra tevékenyen válaszoljunk. Segítsük egyházközségünk minden lelki és anyagi gondjában. Mutasd meg lelkiismeretünknek, mit tehetünk a magunk helyén a lelkek érdekében. Hallgasd meg pásztorunk minden imádságát, vedd szívesen kezéből bemutatott közös áldozatunkat, a Te örök áldozatodat. Hullasd bőségesen közreműködésével a szentségek kegyelmét híveid lelkébe. Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában vigasztalást. Teljék öröme gyermekeink fedődésében, a hívek hűségében, egyházközségünk tagjainak tanúságtételében. Segítsd, hogy szívesen menjen azok után, akik tőled elszakadtak. Készségesen gyakorolja a megbocsátást. Támogasd, hogy együtt érezzen betegeinkkel, vigasztalást nyújtson a gyászolóknak. Szenteld meg őt szeretetedben, és ajándékozd meg a végső kitartás kegyelmével. Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE Szent Mihály Arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17)

Ének és imakönyv. Vác 2013. Május 10 11. A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) A remény éltető forrása A bűnösöket hívom (Mk 2,17) Egyházmegyei Eucharisz tikus Kongresszus Vác 2013. Május 10 11. Ének és imakönyv a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus programjával, imádságaival

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. augusztus 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA TORDAS ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből! 0 I M A F Ü Z E T 1 ENGESZTELŐ IMAÓRA 1. Bevezető ima: (állva, közösen)

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB SBÓL Retkes Zsolt 2008.03.17. 1 A gyermek fogadása Miután a pap katolikus köszöntéssel és intelemmel fogadja a szőlőket és keresztszülőket, megkérdezi: Pap: Mi a

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bevezetés (amennyiben Oltáriszentség elõtt végezzük az engesztelést, ajánlatos a következõ ima egyikével kezdeni)

Bevezetés (amennyiben Oltáriszentség elõtt végezzük az engesztelést, ajánlatos a következõ ima egyikével kezdeni) Bevezetés Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. (János 10, 10) A TANULÓ ADATAI Név:... Osztály:... Osztályfőnök:... Lakcím:...

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

MEGSZABADÍTÓ IMA a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt BEVEZETŐ

MEGSZABADÍTÓ IMA a 7 TIZEDES RÓZSAFÜZÉRREL együtt BEVEZETŐ BEVEZETŐ A világ, és benne Magyarország helyzete, gondjaink, nehézségeink komolyan igénylik, hogy Istenre, Mennyei Atyánkra figyelve kikönyörögjük a támogatást országunk, népünk, sőt az egész Föld számára

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Október 1. Október 2.

Október 1. Október 2. Októberi Imádságok Tartalom Október 1.... 2 Október 2.... 2 Október 3.... 2 Október 4.... 2 Október 5.... 2 Október 6.... 2 Október 7.... 3 Október 8.... 3 Október 9.... 3 Október 10.... 3 Október 11....

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA RÓMAI RÍTUS SZERINT

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA RÓMAI RÍTUS SZERINT SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA 2011. január 4. RÓMAI RÍTUS SZERINT Szentségkitétel alatti ének Áldunk téged, ó angyali kenyér, váltságunkért adatott drága bér. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Te mindennél

Részletesebben

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA Sokat tettél értünk, Uram, én Istenem, csodáiddal és terveiddel; nincs hozzád hasonló senki sem! Zs. 39,6 SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA 2011. március 1. Szentségkitétel alatti ének Szent vagy Uram, szent

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Imaóránk előtt egy ünnepélyes eseményre kerül sor, ugyanis ennek a Szeretetláng Imacsoportnak van egy új Szentségtartója, Szentségmutatója, ami az oltáron látható. Nagyon egyszerű, de a lényeg, hogy Krisztus

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben