Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás"

Átírás

1 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Komplex felzárkóztató és fejlesztő program a nyírbátori kistérségben TÁMOP /1/A tájékoztató füzet

2 Egészségmegőrző nyári tábor A projekt során 3 alkalommal heti 5 napon keresztül, Egészségmegőrző nyári tábor szerveztünk, melynek célja az egészséges életmód megismerése. A programot a kistérség 20 településének gyermekei részére biztosítottuk, egy csoportban 30 gyermek vett részt. A gyermekek részére, rendszeres felügyeletet és teljes ellátást biztosítottunk a nyári tábor ideje alatt. Az étkezések során az egészséges élelmezést tartottuk szem előtt. A foglalkozások szórakoztató, prevenciós foglalkozások is színesítik a palettát. Sportolásra a nap bármely szakában lehetőség adódik. őket, hogy olyan képességeik kerülnek felszínre, ami számukra rejtett. A következő szempontok érvényesülnek: - közösségépítés, együttes élmények megtapasztalása, - az egészséges életmódra nevelés, - a természeti és épített környezet megismerése és óvása, - a hagyományőrzés. A strandolás kiváló kikapcsolódást nyújtott Nagy sikere volt a lovaglási lehetőségnek A személyiség és közösség formáló szerepet töltenek be. Az egészségmegőrzés témakörében foglalkozásoknak köszönhetően meg tanulnak együtt dolgozni, együtt játszani, és ami nagyon fontos momentum, egymásra figyelni. Büszkeség töltheti el A szülők a rohanó világban gyermekeik nyári felügyeletét nem mindig tudják biztosítani. A bentlakásos táborok költségesek, melyeket nem tudják megfizetni nehéz anyagi helyzetükből adódóan. A tábor megvalósítása során a gyermekek olyan programokon, foglalkozásokon vehetnek részt, melyeket a szülők nem tudnak biztosítani számukra, valamint saját településeiken el sem érhetőek.

3 A mi napunk! a Szociális Munka Napja lső alkalommal, hagyományteremtő szándékkal szervezett elismerések átadásával egybekötött programot a szociális munka napja alkalmából szerdán a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás. Dr. Simon Miklós elnök a bátori kulturális központ tükörtermében elmondta: a hátrányos helyzetű kistérségben az átlagosnál is nagyobb teher nehezedik a szociális és gyermekvédelmi szférában dolgozók vállára, akik ennek ellenére lelkiismeretesen, példás hivatástudattal végzik a munkájukat. Az intézményekben dolgozó szakemberek részére szervezet közösségfejlesztő programmal célunk, hogy a különböző szakmacsoportokban dolgozó szakemberek jobban megismerjék egymást. A rendezvény segíti a munkahelyi közösségek kialakítását, és összetartását, ezáltal elősegíti a hatékony team munkát. A részükre szervezett programok egyben a kikapcsolódást és a feltöltődést is szolgálják. Idősek Világnapja Nyírbélteken Minden év október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világnapját. Ez a nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Az év minden napján arra kell törekedni, hogy társadalmunknak az idősek hasznos tagjai legyenek, és érezzék, hogy szükségünk van rájuk. Ők élettapasztalataikkal, higgadt bölcsességükkel utat mutatnak a fiatalabb generációk számára. A projekt során a kistérség településein élő nyugdíjasokat szeretnénk megismertetni, összehozni egymással, ezáltal újabb közösségeket építeni. A rendezvény célja, hogy kizökkentsük a nyugdíjasokat a szürke hétköznapokból, hogy megmutathassák szellemi frissességüket, előadói képességüket. A rendezvény részt vevőit az Érpataki asszonykórus, Szirota Jennifer, Nyírbogáti Nyugdíjas egyesület szórakoztatta. A műsor után minden kedves vendégünket álló fogadáson láttuk vendégül.

4 Tanulmányút Erdélybe 2013 szeptemberében Erdélybe látogatott el 40 fő szociális szakember tanulmányútra. Ők a Böjte Csaba által vezetett Szent István Gyermek Otthont látogatták meg. Az intézményt Zsóka nővér mutatta be, ahol főleg szociálisan rászorulók laknak. A mostani 70 férőhelyes intézményt 28 férőhellyel bővítették. A fiúk és a lányok külön- külön lakrészben élnek és maguk takarítják a szobájukat is. A negyed évenként sorra kerülő Szent Kamill lelkigyakorlat meghatározó szerepet tölt be a diákok életében, melyen a bent lakók szülei is részt vesznek. Zsóka nővér az otthon udvarán épülő Mária kertről is beszélt. Gőzerővel zajlanak a téli eltevések, a nyersanyagot a diákok által megművelt zöldséges kertből biztosítják. Természetesen fő cél a tanulás, ha a gyerekek végeztek az iskolában a tanulást szilenciumon folytatják. Aki erre az időtartamra megtanulta és elkészítette a leckét az részt vehet az esti misén. A tapasztalatunk az, hogy szeretnek, itt lenni a gyerekek valamint igazi otthonnak tekintik e-helyett, ill. bármikor meglátogathatják őket a szüleik. Miután megnéztük az otthon Zsóka nővér meghívott minket a Csíksomlyói templomban tartandó misére, ahol a gyerekek is szerepeltek. Tanulmányút a komlói rehabilitációs intézetbe 40 fő szociális szakember vett részt a Komlói tanulmányi úton. A Leo Amici 2002 Alapítvány Rehabilitációs Intézetében a programban előadás, valamint a kliensek és csoportunk bemutatkozása is szerepelt. A terápiás csoportban 4 jelenleg kezelés alatt álló kliens vett részt.

5 Képzések szociális szakemberek részére Jelnyelvi képzés, 15 fő részére A jelnyelv is - mint minden nyelv - a gondolatok és az érzések közvetítője, a kommunikáció eszköze. Sajátos egyéni szerkezet, nyelvtana van, mely eltérő a beszélt nyelvekétől, de azokkal egyenértékű. Legfőbb jellemzője, hogy elsődlegesen a siket emberek nyelve, melyet ugyanolyan kommunikatív célokra használnak, mint a halló emberek a beszélt nyelveket. A segítő szakma végzése során gyakran találkozunk hallássérült személyekkel, akikkel való kommunikáció nehézséget okoz. Ennek következtében előfordul, hogy az ügyintézés vagy a segítő folyamat során nem sikerül átadni a szükséges információkat. Képzés drog témakörében 2 csoport, 30 fő részvételével Magyarországon az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett a kábítószer fogyasztással kapcsolatos bűncselekmények száma is. Statisztikai kimutatások szerint az összlakosság mintegy 5%-a fogyasztott már illegális drogot. A éves korú általános és középiskolai diákok kábítószer fogyasztásában igen gyors növekedés tapasztalható. A kábítószer fogyasztás rámutat arra, hogy tennünk kell valamit. A lehető legtöbb közreműködővel, a legkülönfélébb területeken történő összefogással kell együttműködni, annak érdekében, hogy a probléma mérséklődjön. A burn out szindróma megelőzése és kezelése A 48 fő részére indított program célja a segítő szakmák és egyéb kiégésre veszélyeztetett szakmák pszichoedukációja, mely elősegíti szakmai személyiségük mentálhigiénéjének megőrzését. Segítségével elérhető az önreflexiós készség fokozása, valamint lelki egészségvédő, egészségfejlesztő technikák, kompetenciák elsajátítása annak érdekében, hogy a személyek képesek legyenek saját mentálhigiénéjüket ápolni, illetve pszichés túlterhelődésüket, megbetegedésüket megelőzni. A képzés résztvevői képesek lesznek arra, hogy időben felismerjék és elkerüljék a kiégést, pszichés állapotuk felméréshez szükséges eszközöket, módszereket alkalmazzák.

6 Képzések szociális szakemberek részére Csoportos szupervízió a személyes gondoskodást végző személyek számára szakmai személyiségfejlesztés 3 csoportban, 48 fő A személyiségfejlesztésen belül egy szűkebb kört jelent a szakmai személyiség fejlesztése. Ennek célja azon képességek, reagálás- és viszonyulásmódok, viselkedési formák kifejlesztése és továbbfejlesztése, amelyek egy adott hivatás gyakorlásához és az ehhez szükséges lelki kondíció, személyiségállapot fenntartásához elengedhetetlenül szükségesek. A szakmai személyiségfejlesztő csoportok munkájának egyezményes célja, hogy elősegítse, szolgálja a csoporttagok fejlődését, fejlessze szakmai önismeretüket, a szakmai tevékenység szükséges képességeiket. Képzések hospice, demencia témában 20 fő részére Hospice célja a haldokló humánus ellátása, olyan holisztikus szemlélet, mely középpontjában az egyén a család áll és nem csupán a fizikai fájdalom csökkentésére irányul a lelki szociális ellátást is magában foglalja. Az ápoló szerepe nyugodt és bizalomteljes légkör megteremtése,- a beteg és a családtagok lelki támogatása,- kínzó tünetek enyhítése,- emberi méltóság tiszteletben tartása,- szeretetteljes ápolás, gondozás,- család bevonása, szoros együttműködés,- családtagok segítése a gyász feldolgozásában. A szociális területen dolgozók munkájuk során egyre több demens ellátottal találkoznak. A képzés során a résztvevők jobban megérthetik a betegség következményeit, ezáltal megfelelő hozzáállást tudnak kialakítani. Az ismeretek birtokában a demens személlyel való kapcsolat minősége, tartalma is javulhat. A képzés növeli a beteggel, hozzátartozóval való sikeres együttműködést szolgáló ismereteket. A megszerzett ismeretekkel a szociális szakember útmutatást, támogatást adhat a demens személy hozzátartozóinak, a közvetlen környezetében élőknek, hogy jobban boldoguljanak a mindennapi helyzetekben. Bűnmegelőzési tanfolyam 25 fő részére A bűnmegelőzés minden olyan intézkedés, beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. A közösségi megközelítés az emberek magatartási attitűdjének, hozzáállásának megváltoztatását célozza.

7 Kistérségi Mikulásjárás Dr. Simon Miklós a társulás elnöke tájékoztatja a kedves olvasókat, hogy Kistérségi Mikulás járás program keretében decemberében Szent Miklós emléknapján a Kistérség 20 településén újra jártak a Mikulások! Ennek megfelelően kicsik és nagyok örömére Mikulások jelentek meg Encsencsenen, Nyírbélteken, Nyírlugoson, Ömbölyön, Nyírgyulajon, Pócspetriben, Nyírvasváriban, Nyírbátorban, Máriapócson, Kislétán, Nyírpilisen, Piricsén, Nyírgelsén, Nyírmihálydiban, Teremen, Bátorligeten, Nyírcsászáriban, Nyírderzsen, Penészleken és Nyírbogáton is. A Mikulások csilingelve érkeztek, majd bejárták a települések utcáit, szaloncukrot osztogattak kicsiknek, s nagyobbaknak egyaránt. Betértek az Iskolákba, Óvodákba, Szociális Intézményekbe, Polgármesteri Hivatalokba, közintézményekbe, s a gyerekeknek, a felnőtteknek egyaránt örömet szereztek ezáltal. Mikulások örvendeztettek meg kicsiket, nagyokat Karácsonyi Betlehemes vetélkedő Nyírbátorban december 19-én Betlehemes verseny és kirakodó vásár volt Nyírbátorban. A rendezvényen részt vettek a térség lakosai, óvodások, iskolások és civil szervezetek. Dr. Simon Miklós a társulás elnöke elmondta, hogy szeretnék a régi hagyományokat újjáéleszteni, megőrizni. Ezzel a rendezvénnyel hagyományt szeretnének teremteni. A produkciókat Berettyán Gáborné, Szarka Lászlóné, Dr. Balázsy Lászlóné értékelte. Ifjúsági kategóriában a Nyírvasvári Ált. Iskola, a Nyírbátori Magyar-Angol Ált. Iskola és a nyírbogáti Vántus István Ált. Iskola csapata végzett a dobogón, míg a felnőtteknél a nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségi Egyesület, a penészleki Idősek Nappali Intézménye, valamint a Nyírgelsei Nyugdíjasok Egyesülete.

8 Egészségmegőrzés, egészséges életmód Ép testben ép lélek : A magyar emberek egészségi állapota az elmúlt három évtizedben drámai mértékben romlott. Egyértelműen súlyosbítja a lakosság egészségügyi kilátásait a munkanélküliség, a lakosság egy részét érintő elszegényedés. A berögzült szokások megváltoztatása sok időt, energiát vesz igénybe. A projekt során a prevenció és a sport eszközeivel az érintettek számára olyan foglalkozások megvalósítása a célunk, melyek hozzájárulnak a célcsoport életminőségének javításához, fizikai aktivitásuk ösztönzéséhez, közösségi kapcsolati hálójuk bővítéséhez. Kompetencia-fejlesztő foglalkozások szervezése Táncház szervezése, működtetése: A táncház alkalmas a hagyományos kultúra alapos gyakorlati megismertetésére, tudatosítására, sokszínűségének fönntartására. A résztvevőktől aktivitást igényel, közösségi élményt ad, ezáltal közösségeket teremt és tart fönt társas szórakozási, művelődési lehetőségeivel. Kézműves kör szervezése: Minden együtt végzett munka azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők kézügyessége javuljon, vegyék észre a maguk körül lévő anyagokat, ezekből tudjanak tárgyakat készíteni. A két programsorozatba bekapcsolódott települések meghatározott szempontok alapján kerülnek kiválasztásra. Háztartásgazdálkodűsi képzés 20 fő részére A szakemberek olyan tudáshoz jutnak hozzá, mellyel képessé válnak a kliensek e témakörben való segítésére. Célunk az elszegényedett/elszegényedő háztartások egzisztenciális esélyeinek növelése, az eladósodás megállítása a háztartás motiválása. A következő félévben induló programok - Egyéni szupervízió - Érzelmi intelligencia fejlesztése - Kézműves foglalkozás - Táncház - Projektismeret és pályázatírás - Gazdálkodási alapismeretek - Szociális kompetenciafejlesztés - kommunikáció és konfliktusmenedzsment" - Pilates torna Máriapócson - Egészségmegőrző előadás pszichiátriai betegek részére Nyírbátorban.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

B E V E Z E T É S. Előterjeszti: Gyömrő Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága

B E V E Z E T É S. Előterjeszti: Gyömrő Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága B E V E Z E T É S Gyömrő Város Önkormányzata eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 92. (3)-(10) bekezdések, valamint a 92. (1) bek. alapján megalkotta

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben