"Aki nem ismer idegen nyelveket, semmit sem tud a sajátjáról " Goethe. Szivárvány Alapítványi Óvoda. Házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Aki nem ismer idegen nyelveket, semmit sem tud a sajátjáról " Goethe. Szivárvány Alapítványi Óvoda. Házirendje"

Átírás

1 "Aki nem ismer idegen nyelveket, semmit sem tud a sajátjáról " Goethe Szivárvány Alapítványi Óvoda Házirendje ELBE Puttkamer Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Alapítvány

2 2 Kedves Szülők! A Szivárvány Óvodát az ELBE Puttkamer Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Alapítvány működteti és a Düsseldorfban erre a célra alapított Deutsch-Ungarische Stiftung támogatja. Óvodánk szeptember 1. napján kezdte munkáját. A Szivárvány Óvoda célja, az egyetemes keresztény értékek európai szellemben való közvetítése, többnyelvű (magyar, német, horvát) alapszintű képzés a hagyományőrzés tükrében. Feladatunk továbbá az adott nyelvi kultúrába ágyazott művészeti nevelés, valamint az ugyancsak európai szellemű környezeti nevelés és környezetvédelem. Mindehhez az Alapítvány az összes szellemi-tárgyi feltételt igyekszik megteremteni, és európai szinten tartani. A korai gyermekkorban történő nyelv elsajátítása során az a döntő szempont, hogy a gyermekek a nyelv struktúráját spontán, magyarázat nélkül, utánzással, természetes módon, életkoruknak és körülményeiknek megfelelően, játékos formában sajátítsák el. Munkánkat egy speciális nyelv elsajátítási módszerre, - egy személy egy nyelv - építjük. Az óvodai csoportban egyszerre jelenlévő különböző nyelvet beszélő, két óvónő támogatja és kiegészíti egymást. A magyar nyelvű óvónő, mint nyelvi biztonság, és mint a magyar kultúra képviselőjeként, az identitástudat megteremtőjeként van jelen a csoportban. A német nyelvet képviselő óvónő, mindig, minden helyzetben a német nyelvet használja. Egyszer egy héten délután egy a horvát nyelvet és kultúrát közvetítő óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Így, a régió három nyelvét természetes módon használjuk, az öt érzékszerven keresztül, a mindennapi élethelyzetekben és a nyelvi kultúra kíséretében Munkánkban a komplexitásra törekszünk, így fontos szerep jut a mozgásnak, mesének, művészeti, zenei (Orff) nevelésnek is, melyek játékos formában állandóan jelen vannak a mindennapokban, indirekt módon beépülve a gyermek óvodai életébe.. A környezeti és az egészséges életmódra való nevelést (bio-koszt) és a környezet védelmet a hagyományőrzéssel összekapcsolva határon átnyúló programok keretében valósítjuk meg. Partner óvodánk egy német, horvát nyelvű óvoda. Fontosnak tartjuk a gyermekek felkészítését a médiákkal való egészséges bánásmódra, melyet egy erre kidolgozott német nyelvű program segítségével valósítunk meg. Az óvodánk jellegzetessége a kis létszám, melyben jól alkalmazható az egyéni bánásmód elve, a gyermekek egyéni igényének kielégítésére Nevelési célunk az európai szellemiség közvetítése szeptember Általános tudnivalók

3 3 Az intézmény: neve: Szivárvány Óvoda-Regenbogen Kindergarten székhelye: 9400 Sopron, Panoráma u.9.szám tel., fax: 99/ gmail.com fenntartó szerve: ELBE Puttkamer Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Alapítvány Kuratórium elnöke: Puttkamer Emőke honlap: szivarvanyovisopron.eu Bank számlaszáma: Sopron Bank Burgenland Elérhetőségek Az ELBE Puttkamer-Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke: Puttkamer Emőke Tel: 99/ Az óvoda dolgozói: Lakatosné Tóth Szilvia óvodavezető óvodapedagógus magyar nyelv Várallyay Tamara óvodapedagógus német nyelv Rádler Józsefné óvodapedagógus horvát nyelv Végerbaerné Rokob Magdolna dajka

4 4 Az óvoda nyitvatartási ideje: Az óvodai nevelési év szeptember 01-től július közepéig tart. Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap. Az óvónők folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt. Élünk a törvény adta lehetőséggel, egy tanévben 5 továbbképzést tartunk, melynek időpontjáról a szülőket 8 nappal korábban értesítjük. Óvodai szünetek: karácsonyi ünnepek idején (5-7 munkanap). Nyári szünet: 6 hét Óvodai ünnepek: időpontjai az évszakok ünnepeihez kapcsolódva történik. Az óvoda gazdálkodása: 2006 szeptember 1-től óvodánk jogosult az állami támogatásra, mely működésünk költségeinek kb. 35%-át fedezi. A szülők 11 havi, alapítványi támogatásával, lásd Támogatási Szerződés, valamint nyári táborok szervezéséből, szponzorok segítségével és pályázatokkal biztosítjuk a működésünk színvonalát. Gondoljanak ránk az 1% támogatással is. A színvonalas működés fenntartása érdekében a költségek megváltoztatásának jogát fenntartja az alapítvány. Az alapítványi támogatásról igény esetén- igazolást adunk. Betegség miatti hiányzások, szünetek, távollétek, a férőhely költségének mértékét nem befolyásolják. Beiratkozáskor a szülők és az óvoda között létrejött Támogatási Szerződés tartalmazza a Szivárvány Óvoda működési feltételeit. A két hónapos próbaidő után kiértékeljük a gyermek hozzáállását az óvodai mindennapokhoz. Amennyiben a szülő megváltoztatja szándékát, vagy a gyermek nem tud a többnyelvű közösségbe beilleszkedni, a férőhely költség térítése két hónap után megszűnik. Mindkét fél élhet a próbaidő eredménytelen elteltéből eredő jogaival, ha kiderül, hogy bármely szempontból hátrányos lenne a gyermek óvodánkban maradása. Továbbá ajánlott levél útján mindkét fél elkötelezi magát, hogy a gyermek estleges későbbi kilépését/kiléptetését egy hónappal (előző hónap végével) bejelenti, hogy lehetőség nyíljon a megüresedett hely betöltésére, az óvodát sújtó költségtérítési hiány elkerülésére, valamint, a gyermek számára új óvodai hely keresésére. Mivel a szülőkkel együtt szeretnénk nevelni a gyermeküket, negyedéves rendszerességgel a Szülői Fórumokon, beszámolunk az óvodában folyó munkáról, megbeszéljük a problémákat és javaslataikat. Mikor veheti igénybe a gyermek asz óvodai ellátást: a 3. életév betöltésétől az iskolai életre való alkalmasság eléréséig (max. 8. éves korig) ha a gyermek az óvodai/közösségi életre alkalmas, az óvodaérettségi feltételeknek megfelel szobatiszta (éjjel-nappal) igényeit meg tudja fogalmazni, önállóan képes az étkezésre, öltözködésben viszonylagosan önálló) ha egészséges és az életkor szerinti kötelező védőoltásokat megkapta (ÁNTSZ rendelkezései). Gyermekek az óvodában: Gyermekek jogai (K.t.10. ) testi-lelki biztonságos környezetben nevelődjenek, képességeik, készségeik kibontakoztatását, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, segítse az óvodai nevelés. Az óvoda biztosítsa az egészséges környezetet, a gyermekek életkorának megfelelő életrendet

5 5 Személyiség jogai tiszteletben tartása (nemzeti, etnikai, vallási, világnézeti) Gyermekek ruházata: tisztaság, ápoltság, praktikusság jellemezze. Az időjárásnak megfelelő ruházatot kérünk. Minden gyermeknek legyen 2db teljes váltóruhája. Gyermekek étkezése: Napi háromszori étkezés biztosított. Ebből a tízórait és az uzsonnát az ANTSZ előírásai szerint külön dobozban a szülők hozzák. Az egészséges életmódra való nevelés érdekében a tízórai csak gyümölcs, olajos magvak, esetleg joghurt lehet. Uzsonnára teljes kiőrlésű pékáru, vajas kenyér valamilyen felvágottal, avagy sajttal, idény zöldségekkel kiegészítve hoznak a gyermekek. A család és az óvoda együtt nevel a kulturált, és mind önállóbb étkezési szokásokra. Kérjük, hogy az öltözőben ne étkezzenek (ANTSZ) és ne adjanak csokoládét, rágógumit stb. gyermeküknek elváláskor, vagy érkezéskor. Az óvoda teljes területén, ill.5m.-es körzetben tilos a dohányzás. Egészségvédelem: Ha az óvodában a kisgyermeken betegség tünetét észleljük, a szülőt értesítjük és a gyermeket haladéktalanul orvoshoz kell vinni, csak orvosi igazolással hozható Gyógyszer, vitamin és egyéb étrend kiegészítők beadása nem lehetséges az óvodában (kivéve óvoda orvosi engedménnyel) 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás szükséges betegség után. Fertőző betegséget be kell jelenteni. A csoportba csak váltócipővel lehet belépni! Hiányzások Betegségeken kívüli egyéb okok: családi okok miatt előzetes bejelentéssel a gyermek otthon maradhat. Iskolába lépés előtti évben a hiányzások megítélése a K.t. szerint. Igazolatlan hiányzás (amelyről az óvodát nem értesítették) 7 napnál hosszabb idő nem lehet. Megszűnik az óvodai elhelyezés 10 napnál hosszabb igazolatlan hiányzás esetén. (feltéve, ha az óvoda a szülőt írásban 2-szer figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.) Az óvoda védő- óvó előírásai, a gyermekek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok Gyermekeket csak a szülőnek/törvényes képviselőnek adunk ki. Kiskorúnak, alkoholos befolyás alatt álló felnőttnek, idegennek gyermeket nem adunk ki. Szülő/törvényes képviselő meghatalmazása alapján adható csak ki másnak.. Az óvodás gyermeket reggel óvodai ruhájába átöltöztetve az óvodában dolgozó felnőttnek kell átadni. Távozáskor felnőttnek kell jelezni a gyermek elvitelét. A gyermek átadásáig és átvétele után a szülő/meghatalmazott felelőssége a gyermek védelme. Otthoni értéktárgyakért (ékszerek, játékok, stb.) az intézmény nem vállal felelősséget. Videofelvétel, fénykép csak intézményi megbízás alapján készíthető. Ügynöki tevékenység az óvodában nem folytatható. Üzleti célra az óvoda helyiségei nem használhatók.

6 6 Szülők az óvodában: A beszoktatási időn (1 hét) túl, a gyermekcsoportban - az óvodai élet zavartalansága érdekében - kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők, igyekszünk hospitálási lehetőséget biztosítani, közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A foglalkozások idején, ne zavarjuk az óvodásokat! Az ébredés után kétszer egy héten német nyelvű és kétszer egy héten magyar nyelvű foglalkozás következik, és hetente egyszer megjelenik a horvát nyelv kultúrába ágyazott formája is. A többnyelvű pedagógiai programunk megvalósítása érdekében a csoportszobában a német nyelvet képviselő óvónővel csak ezen a nyelven lehet kommunikálni. A magyar nyelv szülők, óvónők és kuratóriumi tagok általi használatának a helye a folyosó, ill. öltöző és a többi helyiségek. Szülők jogai: Szabad óvodaválasztás Az óvoda, dokumentumainak megismerése Gyermekük csoport programjának megismerése A dokumentumok megismerésének lehetőségei - az óvodavezető, vagy a gyermek óvónője biztosítja a dokumentumokat, valamint helyiséget és időt a dokumentumok megtekintéséhez. Tájékoztatást kapjanak gyermekükről (szülői fórumok, fogadóórák) Kötelességei: Az óvoda szabályainak betartása és betartatása Gyermekük testi- lelki- érzelmi-értelmi fejlődéséhez szükséges feltételekről gondoskodni. Gyermekük fejlődését figyelemmel kísérni, rendszeres óvodába járást biztosítani. Gyermekük óvónőivel rendszeres kapcsolatot tartani. Adatszolgáltatás, adatvátozások bejelentése Az óvoda dolgozói, az óvodába járó gyermekek és szüleik emberi méltóságának tiszteletben tartása. Az óvoda, a csoport életrendjének megfelelő időben és módon hozzák és vigyék el a gyermeküket. Kapcsolattartási formák: Szülői Fórumok Fogadóórák, Napi találkozások (rövid, fontosság szerinti megbeszélések a gyermekek óvodai életének zavarása nélkül) Óvoda, csoport által szervezett alkalmak. Ünnepek, nyílt napok, közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása, Kirándulások megszervezése A harmonikus közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése.

7 7 A szülőknek lehetőségük van rá - és mi igényeljük is-, hogy az óvodai nevelési folyamatban aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő az óvoda házirendjében (lásd a kedves Szülők c. fejezetet) lefektetett célok közös megvalósítását Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, esetén keressék fel az óvoda vezetőjét, az óvónőt, szülői képviselőt, ill, a kuratórium elnökét és közösen igyekezzünk megoldást találni. Az ünnepségeket, kirándulásokat a szülőkkel együtt tervezzük. Gyermekekről információt csak óvodapedagógus adhat. Jóváhagyási egyetértési záradék: A házirendet az alapítványi kuratórium elfogadta és ahhoz a nevelőtestület tartja magát A házirend életbelépésének időpontja: 2006 szeptember1 A házirendet a kuratórium 2006/14-es határozatával jóváhagyta. Puttkamer Emőke aláírás Készült: Sopron szeptember 01 Módosítva: október 2. Határozat száma: 2007/6 Módosítva: január 11. Határozat száma: 2010./01 Módosítva: 2012 augusztus 30 Határozat száma:2012/08

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01.

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel/Fax: 62/420-365 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu Web: mavovoda.try.hu HÁZIREND Készítette: Biró Irma óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. Kedves Szülők!

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE

MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE MAJSI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 Általános tudnivalók Ezen házirend a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXXIX. törvény; 2011.évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda. Házirend. Hatályba lépés: 2013. szeptember

Salgótarjáni Összevont Óvoda. Házirend. Hatályba lépés: 2013. szeptember Hatályba lépés: 2013. szeptember 1 Kedves Szülők! Önök a Salgótarjáni Összevont Óvoda jét olvassák. Intézményünk nyugalmát, biztonságos légkörét, nyitottságát, a gyermeki, szülői jogok és kötelességek

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

SZENT BENEDEK ÓVODA HÁZIRENDJE

SZENT BENEDEK ÓVODA HÁZIRENDJE SZENT BENEDEK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034796 BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 OM: 032965 Készítette: Bárczi Emese óvodavezető 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény fenntartója: Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány A fenntartó

Részletesebben

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: 102934 Legitimációs eljárás Készítette: Jones Zsuzsa intézményvezető. Elfogadta a nevelőtestület nevében: A dokumentum jellege:

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben