Günter Grass. Helmut Schmidt. Eugen Ruge. Herta Müller. Guido Knopp. Ingo Schulze. Hermann Hesse. Klaus Mann. Alfred Döblin.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Günter Grass. Helmut Schmidt. Eugen Ruge. Herta Müller. Guido Knopp. Ingo Schulze. Hermann Hesse. Klaus Mann. Alfred Döblin. www.alexandra."

Átírás

1 Tradicionális európai kultúrákon és országokon átívelő tematikus sorozatunk ezúttal Goethe, Schiller, Hermann Hesse és Günter Grass hazájába, Németországba látogat el. Májusban górcső alá vesszük a német kultúrát, mely legalább olyan meghatározó, mint a híresen precíz és alapos német gazdaság produktumai. Ismerkedjen meg Németországgal, válogasson kedvére német szerzőink munkáiból májusban az Alexandra Könyváruházakban egyes köteteket 20-60% kedvezménnyel kínálunk. Günter Grass Helmut Schmidt Eugen Ruge Herta Müller Guido Knopp Ingo Schulze Hermann Hesse Klaus Mann Alfred Döblin Könyvjelzõ május 19

2 Németek a spájzban Egyszerûnek tûnik a helyzet, ha a németekrôl kívánunk szólni, hiszen ezernyi kapcsolat fûzi össze a két országot, kultúrát. Holott számtalan buktató áll az utunkban. Gondoljunk csupán arra, hogy egyedül a 20. században amelynek mi, mai felnôttek mégiscsak a gyermekei vagyunk hat Németország volt, mind a hat a maga egyedi sajátosságaival. Ez a mai, amit most ismerünk, pedig Európa egyik legfiatalabb államalakulata. Amióta mi, magyarok, európai néppé váltunk, pontosabban még régebben, hiszen elsô itteni felbukkanásunk óta, amikor még szándékunkban sem állt európaizálódni, mi több, halvány fogalmunk sem volt arról, hogy egyáltalán létezik ez az Európa, már mondhatni a lehetô legszorosabb kapcsolatban álltunk a németekkel. Nem állítható, hogy kapcsolataink kezdetei azonnal kívánatos, illatos kulturális gyümölcsöket termettek volna, de volt, ahogyan volt, az biztos, hogy az elsô érintkezések óta nemcsak mi tartjuk számon a németeket, de a két nép méretbeli különbségeitôl függetlenül ôk is minket. Csupán a kapcsolataink évszázados, sôt évezredes volta, mélysége és intenzitása okán azt képzelhetnénk, képzeljük is, hogy nem sok meglepetést okozhatunk mi már egymásnak, mindent tudunk a másikról. Így hát a németekrôl, Németországról körvonalazottabb, erôteljesebb kép él bennünk, mint akár a közvetlen szomszédainkról. Ez a kulturális-politikai németkép pontosan a régi és viszonylagos kapcsolatok okán igen könnyen akár állóképpé is válhat. Nem követi magának az ábrázolt témának a meglehetôsen dinamikus változásait. Hajlamosak vagyunk kijelenteni, hogy a német ilyen és ilyen. Ha pedig kijelentjük, ez az ilyen és ilyen Herta Müller Fácán az ember, semmi több 144 oldal, 2500 Ft 2009 irodalmi Nobel-díjasát ugyan nem kell bemutatni a magyar közönségnek, ám még mindig mintha kevéssé tudatosult volna bennünk, hogy kemény, láttató erejû szövegei egy hozzánk nagyon is közeli világról tudósítanak. Herta Müller erdélyi német családból származik, Nickyfalván született 1953-ban. Családja és ô is keményen megszenvedte a romániai diktatúra korszakát, ô végül 1979-ben emigrált, megelégelve a zaklatásokat és azt, hogy egy gépgyárban szakfordítóként parkolópályán legyen. Ellenzéki tevékenység, ellenszegülés a titkosrendôrségnek, majd kivándorlás. Írói pályája itt kezdôdik. Németül ír, méghozzá erôs és szorongásos történeteket, amelyek persze korántsem sérelmek leltárát adják, inkább egy szûk, zárványszerû, de életes mikrovilágról szóló tudósítások. Tavaly Magyarországon járt a Fácán az ember, semmi több címû könyve itteni megjelenése kapcsán. Legismertebb mûve a Lélegzethinta, a lágervilág vagy inkább lágeruniverzum egyik nagy könyve. 20 Könyvjelzõ május

3 Hamburgi utcarészlet. Csak látszatra egynemû kultúra, a felszín alatt sokszínûség rejlik nem feltétlenül pozitív. S még ha az is, akkor is könnyedén figyelmen kívül hagyja a történeti, kulturális és nem utolsósorban nyelvi sokszínûséget, inkább fáradság nélkül, úgymond könnyedén odavetett sztereotípia. Nyelvi sokszínûség Ez több értelemben is igaz. Elég az ország méreteire gondolnunk, belátható, hogy rendkívül sok nyelvjárásban beszélik egy és ugyanazt a nyelvet. Legalábbis elvben ugyanaz a nyelv, mert ha egy lelkes, kellôképpen lokálpatrióta bajor beszélgetésbe bonyolódik egy ugyanilyen lelkes, ugyanennyire lokálpatrióta északnémettel, akkor nem sokra mennek egymással. A bajor, ha rákezdi az anyanyelvén, abból az északnémet egy szót sem ért, de nem baj, mert ô viszont a saját, plattdeutsch névvel illetett nyelvén válaszol, s így rögtön vissza is vághat. Szerencsére azért mindketten beszélik az irodalmi németet, ezért ha feltétlenül szükségét érzik, mégis kommunikálhatnak egymással. De van mindezeknek egy másik aspektusa is, ami inkább már az ország viharos történetéhez kapcsolható: a nyelv kényszerû változása. Talán egyetlen ország sincs Európában, amelyiknek a nyelvét ennyire befolyásolta volna a 20. század. A politikai, társadalomtörténeti viszonyok ahogy az életet, úgy a nyelvet is alakították. Nem mindig elônyére. De nem is mindig hátrányára. A németekrôl kialakult és kissé meg is rögzült képünk a császárság korából ered, ez a militarista, szigorú, szikár és merev német képe. Az, ami általánosságban és nem kevéssé tévesen poroszosnak neveztetik. De a császárság kora kétségkívül meglehetôsen szigorú volt, no és természetesen militarista és merev. Ám a bukásával, noha az ország gyakorlatilag gazdasági romokban hevert, addig soha nem látott kulturális pezsgés vette kezdetét. A német szellem mintegy kiszabadult valamiféle birodalmi szorításból, és ragyogó, soha nem tapasztalt szárnyalásba kezdett. Bár a Weimari Köztársaság politikailag soha nem volt képes szilárd képzôdménnyé válni, az emléke mégis aranykorként maradt fenn, s az is volt, legalábbis kulturális értelemben mindenképpen. Berlin, a centrum A 19. század végétôl datálható európai klasszikus modernség, amelytôl természetesen a német sem volt független, a középpontját hamarosan Berlinben találta meg, a világ akkor (New York és London után) harmadik legnagyobb városa az európai kulturális élet fôvárosa lett ban Berlinben szervezték meg az Elsô Nemzetközi Dada Vásárt, többek között Georg Grosz, John Heartfield részvételével. Az avantgarde Günter Grass Nem tudták megtépázni az életmû hitelét sem a személyét övezô viták, sem beismerése: 2006-ban (késôn?) vallott arról, hogy fiatalon a Waffen SS tagja volt. Hagymahántás közben címû könyvében megjelenik ez az önvallomás, bûn és bûnhôdés kérdései de nem tartja magát bûnösnek: Vonzott, hogy írjak arról a fejlôdési folyamatról, amelynek eredményeként kiutat találtam az ideológiai deformációból, írjak a háború utáni nehéz évek történetérôl, a differenciált politikai gondolkodás elsajátításáról és a kétkedés fölfedezésérôl. Az egyik legfontosabb ma élô író. Nehéz idôt és zaklatott geopolitikai teret fog át hosszú élete: 1927-ben született Danzigban (Gdansk). Legnagyobb hatású (és sikerû) regénye az 1959-es A bádogdob (Volker Schlöndorff 1979-ben filmet forgatott belôle), 1999-ben Nobel-díjat kapott, de nemcsak prózájával, hanem közéleti, társadalmi állásfoglalásaival is hatott és hat ma is. A bádogdob 840 oldal, 3500 Ft Akciós ár: 2799 Ft Könyvjelzõ május 21

4 fért egymás mellett, miközben Josephine Bakert csodálta. A mozik a némafilm nagymesterei, Fritz Lang és Friedrich Wilhelm Murnau filmjeit játszották. Berlin amire ekkor valóban illett a mondás, hogy nem Németország Európa kulturális fôvárosa volt. Az irodalomban ugyan erôteljesen hatottak még a korábbi nagymesterek, például Stefan George vagy Heinrich Mann, de igen nagy sikert arattak a kortárs könyvek, mint az elsô nagyvárosi regény, a Berlin Alexanderplatz (Alfred Döblin), A nyugaton a helyzet változatlan (Erich Maria Remarque) pedig hihetetlen, milliós példányszámban kelt el. Thomas Mann 1924-ben írta A varázshegyet, 1925-ben kezdett bele a József és testvéreibe ben pedig megkapta a Nobel-díjat. Arany idôk voltak. Bruno Ganz, Wim Wenders Berlin fölött az ég (1987) címû filmjében. Ráéreztek a város szellemére különbözô irányzatainak (expresszionizmus, kubizmus, konstruktivizmus stb.) olyan jeles képviselôi alkottak itt, mint Otto Dix, Vaszilij Kandinszkij, Conrad Felixmüller. Vagy éppen Paul Klee, Moholy-Nagy László. Ôt 1923-ban hívta meg a Bauhaus oktatói közé Walter Gropius, aki Peter Behrens és Ludwig Mies van der Rohe mellett a korszak kiemelkedôen nagy építésze. Mindeközben pedig szólt a zene. Nem csak Alban Berg és Arnold Schönberg, de sorra nyíltak a kávéházak, mulatók, bárok, kabarék, amelyekben nyilván amerikai befolyásra dzsesszt játszottak, az avantgarde mûvész és a polgár könnyedén meg- Utána pedig a sötétség A legmélyebb. Minden, ami addig volt, elfajzott mûvészet (entartete Kunst) lesz. Ahol könyveket égetnek Nem folytatom. Heine. A nyelv, Goethe nyelve, Thomas Mann nyelve olyan torzszüleményekkel gazdagodik, mint az Obersturmbannführer. A szabadság szolgaság. Ezeréves birodalom tizenkét gyilkos, végtelenül hosszú esztendôre, világszerte nagyjából ötvenötmillió áldozatot követelve. De csak véget ért ez a tizenkét év. Ami azonban utána maradt, merô romhalmaz, nemcsak a szó szoros értelmében, hanem minden tekintetben. Teljes, totális összeomlás, mint kisvártatva kiderült, nem is egy, hanem két országban. Az újrakezdés egyik elsô jele az úgynevezett Gruppe 47 megalakulása volt. A csoportot az írói teljesítményével amúgy kiemelkedôt nem alkotó Hans Werner Richter hívta életre, azzal a céllal, hogy a háború után újjáélesszék a német irodalmat, megtisztítsák a német nyelvet, és támogassák a fiatal, pályakezdô írókat. Ingo Schulze Mobil Tizenhárom történet régi modorban 264 oldal, 3000 Ft Akciós ár: 1499 Ft Fontos magyar könyvet írt szólt Esterházy Péter emlékezetes mondata az 1962-es születésû német író egyik könyve kapcsán. Valóban, Schulze sokat tud arról a világról, amit mi még csak kezdünk felderíteni, a keleti blokk közelmúltjáról. De ennél többrôl is. Drezdában született, a jénai egyetemen klasszika-filológiát tanult, dolgozott színházi dramaturgként, majd újságszerkesztôként tól Berlinben él. Az 1998-as Szimpla sztorik után a rangos New Yorker a hat legjobb európai fiatal író közé sorolta. Könyvei 25 nyelven jelentek meg. A német írót a magyar kultúrához is szoros szálak fûzik. Egy interjújában ezt mondta: Számomra a magyar irodalom nagyon fontos. Ebben az irodalomban van valami, amit a mai németbôl hiányolok: az önreflexió képessége, ami része a mûvészetnek, mindig is az volt." 22 Könyvjelzõ május

5 A talált nyelv megtisztítása A fiatal szerzôk szándékaik szerint nem csupán a náci korszak hagyományával, de a teljes addigi irodalmi kánonnal kívántak radikálisan szakítani, hiszen úgy vélték, a beszennyezett és megerôszakolt nyelven hiteles irodalmat mûvelni csakis teljes megújhodás által lehetséges. Ahogy Alfred Andersch fogalmazta, az új generáció számára nincs más lehetôség, csakis a tabula rasa. Egészen 1967-ig évente találkoztak, a legjelentôsebb alkotóik közé a magyar zsidó Weiss Jenô fia, Peter Weiss, Ingeborg Bachmann, Martin Walser, Peter Handke, Günter Grass, Heinrich Böll vagy éppen Hans Magnus Enzensberger tartoztak. Megjelent a csoport találkozóin Paul Celan is, de az ô felolvasását furcsa módon érthetetlennek és felháborítónak tartották, igaz, Böll ezt a fajta félreismerést vagy félreértést meglehetôsen kínosnak nevezte. Akárhogyan is, a csoport tagjai komolyan vették, amit gondoltak ben megjelent Günter Grass A bádogdob címû regénye, ami a maga szürreális, esetenként groteszk, erôteljes nyelvezetével a háború utáni német irodalom elsô, a nagyközönség számára is befogadott ábrázolása volt a korábban jóformán tabunak tekintett háborús témának, illetve a háború utáni nyugatnémet anomáliák világának. Grass a regény megjelenésétôl sikert sikerre halmozott, amolyan valódi morális instanciává emelkedett, hiszen egész életmûvének fô témái a bûn és a felejtés, pontosabban a felejtés megengedhetetlensége. Új társadalom felé Miközben az irodalmárok erôteljesen követelték a múlttal való szembenézést, a társadalom csak lassacskán éledezett. A szégyen, egyrészt a vereség, másrészt az elkövetett bûnök szégyene sokáig bénító hatással bírt. A szembenézés, akármennyire is követelte a mûvészet, nem ment könnyen. Radikális fiatalok Nyugat-Berlinben, 1981-ben. Elegük volt az apák bûneibõl De éppen egy olyan, történelmi mértékkel mérve jelentéktelennek nevezhetô esemény adta az elsô lökést ahhoz, hogy a németek fölemeljék földre szegezett tekintetüket, amelynek mi, magyarok voltunk az elszenvedôi. Az es futball-világbajnokság megnyerése, amit a németek mind a mai napig egyszerûen csak berni csodaként emlegetnek (mi pedig siratunk), az egész társadalom számára felemelô kollektív élményt nyújtott, amúgy függetlenül attól, hogy az egyes embert éppen érdekelte-e a foci vagy sem, hiszen úgy láthatták, békés eszközökkel, békekörülmények között is tudnak nagyot, világraszólót alkotni. És nem mellesleg nyerni. Mindeközben erôteljes amerikai segítséggel a gazdasági élet is újra beindult, elkövetkezett a másik, a gazdasági csoda. Az ötvenes évek második felétôl Nyugat-Németország normalizálódni látszott. Ám ez azért inkább még csak látszat volt. Helmut Schmidt Nagy idôk nagy tanúja, mondhatnánk, de tévednénk, hiszen az egykori német kancellár nem tanú, hanem aktív résztvevô volt a hidegháború középsô szakaszában, jóval a német egyesítés elôtt és 1982 között nyakig a német jóléti állam kiépülésében és rengeteg társadalmi konfliktusban, a RAF-tól a bevándorlásig. Politikai elemzôként máig tevékeny anekdotikus, hogy ô volt az egyetlen, akinek mindig szabad volt cigarettáznia a német tévéinterjúkban. Huszonöt évvel azután, hogy leköszönt hivataláról, mérleget von pályájáról és a tôle megszokott világos stílusban fejtegeti korunk kulcskérdéseit, kontinensünk jövôbeni kilátásait. Minduntalan visszatér a németek önismeretének súlyos kérdéseihez. De emellett személyes tapasztalataiba, nézeteibe, élményeibe is beavat. Politikatörténet, de nem csak: személyes vallomás és egy európai gondolkodó tapasztalatai. Nyugállományban 384 oldal, 3800 Ft Akciós ár: 2499 Ft Könyvjelzõ május 23

6 A háborús vereség ugyan magával hozta a pokoljárást, de szükség volt még a tisztító tûzre. A már a háború alatt, vagy a háború után született generáció követelte a szembenézést, egyre hangosabban, társadalmi léptékben, az apák, nagyapák tetteinek megismerését. A leleplezést és a beismerést követelô mozgalmaknak csak a csúcspontja volt 1968, a diáklázadások éve. Nem volt könnyû menet. Mint minden társadalmi változást kikényszeríteni akaró mozgalomnak, ennek is megvoltak a vadhajtásai, bár a szélsôbaloldali RAF teljességgel elfogadhatatlan terrorizmusa persze már több volt, mint vadhajtás. Ugyanakkor a reakciók is eltúlzottak voltak. A hetvenes éveknek ezt a hiszterizált világát mutatta be Heinrich Böll a Katharina Blum elveszett tisztessége címû elbeszélésében. Vergangenheitsbewältigung Börtönjelenet Margarethe von Trotta Ólomidõ (1981) címû filmjébõl. Ballada egy szélsõbalos terroristanõ és nõvére viszonyáról Mindazonáltal ekkor indult be visszafordíthatatlanul az a folyamat, az úgynevezett Vergangenheitsbewältigung, vagyis a múlttal való szembenézés folyamata, ami egyrészt mind a mai napig tart, másrészt oda vezetett, hogy elmondhatjuk, nincs még egy nép, nincs még egy ország, amelyik olyannyira ôszintén és kíméletlenül nézett szembe a maga bûneivel, amelyik az emlékezettörténeti diskurzust a nevezetes történészvitától kezdve egészen az iskolás gyerekek politikai oktatásáig, ha néha fájdalmasan is, de végigvitte. A politikai nevelésrôl, oktatásról tévedés lenne azt gondolni, hogy valamiféle pártpolitika, vagy ami még rosszabb, agymosás lenne. Nem. Nyugat-Németországban felismerték, hogy csak akkor válhat egy felnôtt tudatos, a jót a rossztól (persze csupán többé-kevésbé) megkülönböztetni képes, ám a saját döntéseiért felelôsséget viselô állampolgárrá, ha az alapvetô ismeretekhez már gyermekkorában hozzáférhet. Mielôtt elérkeznénk a mához, meg kellene említeni a másik, a párhuzamos Németországot. Azaz az NDK világát. Mégsem említem. Nem azért, mintha nem lenne fontos, nem azért, mintha nem lettek volna jelentôs írói (Christa Wolff, Arnold Zweig, Anna Seghers), hanem azért, mert azon szempontok szerint, amelyek alapján ma Németországról beszélünk, zárvány volt. Zsákutca, tévedés. Alkalmasint tragikus tévedés. Bertold Brechtrôl pedig igazságtalan dolog lenne állítani hogy NDK-s író lett volna. Tehát mégis elérkezünk a mához, ahhoz, a huszadik század eleje óta immár hatodik Németországhoz, amit ma ismerünk. Sokban hasonlít ugyan a háború utáni Német Szövetségi Köztársasághoz, de csupán a nevében ugyanaz. A nevében ugyanaz, hiszen ez már a teljes, az újraegyesült, a szabad és liberális Németország. Az, amit a németek oly sok, részben saját maguk okozta történelmi hányattatás után végre megérdemelnek. Folyamatos múlt Amit ma be kell járniuk, az sem egyszerû út persze, gondoljunk csak Nádas Péter Szegény, szegény Sascha Andersonunk Herman Hesse Az üveggyöngyjáték 760 oldal, 3000 Ft A Cartaphilus Kiadó újra kiadta számos mûvét, de nem csak ezért kerül most ide az 1887 és 1962 között élt német író. Nagy hatású és igen izgalmas világú író, aki a német kisvárosi polgárság életét is meg tudta jeleníteni és saját, már-már mágikus nyelvi világot is képes volt teremteni. Mai értelemben (is) vett kultuszregények szerzôje, a Sziddharta (1922) vagy a Nárcisz és Goldmund (1930), s Az üveggyöngyjáték (1943) igazi rajongókat vonzott és vonz. Hesse minden romantikus elvágyódása ellenére irodalomkritikus is volt, valamint tudatos társadalmi lény: a nácizmusellenes mozgalomhoz is csatlakozott ben Nobel-díjat kapott. Szövegeit viták is övezik, s egyik-másik egyaltalán nem könnyû olvasmány. Mégis: mindvégig eredeti, saját világot megjelenítô, nagy irodalom. 24 Könyvjelzõ május

7 címû esszéjére. Mert hát bizony nem könnyû szembenézni az NDK múltjával sem, ahol ugyan külsô hatalom nyomására, de mégis megalkották a tökéletes szovjet világot, annak minden nélkülözhetetlen attribútumával, így a kiterjedt, s ugyan általában kényszeren alapuló, de azért elég gyakran önkéntes besúgórendszerrel. Nem hiszem persze, hogy a kvázi gyôztes Nyugat-Németország nélkül a németek ennyire elôrehaladtak volna a rendszer feldolgozásában, mindenesetre az irodalmi, mûvészeti igényt a társadalom maga is egyidejûleg követi, nincs lemaradva. Nem terhektôl mentes ez a történet, az újraegyesülés eufóriá ját hamarosan követte az Ossi-Wessi konfliktus, azaz a kelet- és nyugatnémetek ha nem is erôs, mégis tapasztalható szembefordulása. Ám mostanra, hogy immár egy nemzedék felnôtt az egyesült Németországban, ennek jelentôsége is apad. A kortárs kultúra követi és elô is mozdítja az eseményeket. Könnyed filmek, mint például a Good bye, Lenin! teszik fogyaszthatóvá a problémát, amit azonban igazi drámában is feldolgoz a filmipar (A mások élete). Nyitottan mások életére Az irodalmat olyan jelentôs szerzôk gazdagítják, mint az egykori romániai ellenzéki Herta Müller, az NDK-ban született Ingo Schulze vagy a nyugatnémet Botho Strauss. De közismert szerzôje a kortárs német irodalomnak a magyar származású Móra Terézia, és a szintén németül író Forgó Léda vagy a Svájcban élô Nagy Abonyi Melinda (Melinda Nadj Abonji). Szerencsére azonban nem csupán a németül író magyarok népszerûek Németországban. Hiszen a német fordításoknak köszönhetôen vált világhírûvé Kertész Imre, Esterházy Péter és Nádas Péter, de a sikerlistákon elôkelô helyen állt sokáig a korábban ismeretlen Ady Endre is, Wilhelm Droste fordításában. Nyitottak a németek a magyar irodalom iránt, és ezzel nagyon Történelmi dátum: november 9., a fal leomlása. A két Berlint elválasztó fal 28 éven át Európát is kettévágta jót tesznek velünk, hiszen mégiscsak a német az a nyelv, amit a legtöbben beszélnek anyanyelvükként az Európai Unióban. Az, hogy egy magyar szerzô ne a németen keresztül váljon ismertté, mint Márai, igen ritka, mint ahogy az is, hogy valakinek elôbb jelenjen meg angolul kötete, mint Barnás Ferencnek. Németország ma egységes, szabad és demokratikus jogállam, a világ egyik legjelentôsebb gazdasági potenciáljával, a német nyitott, toleráns és befogadó nemzetté vált. Akármi is történjék éppen az aktuális politikában, igen nagy és féltô jóindulattal tekintenek ránk, magyarokra, fontos nekik, kulturálisan is fontos a magyar kapcsolat. Mondhatni, valóban a legfontosabb partnerünk Németország. Ideje már, hogy megismerjük ôket ismét, olvassuk, nézzük, hallgassuk a német irodalmat, képzômûvészetet, filmet és zenét, hogy állandóan korszerûsítsük a németekrôl bennünk élô képet. A régi sztereotípiákat és kliséket pedig felejtsük el, méghozzá sürgôsen. Ehhez a legjobb segédeszköz a német kulturális javak fogyasztása. Mesés Péter Alfred Döblin Egy nagyváros nagy krónikása. Életmûve csúcsa, a Berlin, Alexanderplatz minden városregény egyik legkitûnôbbje. Nagy kollázs, átfogó, ugyanakkor fragmentált kép arról a városról, amely minden pillanatában (még romjaiban is) meghatározó volt és maradt Európában. S hadd ne mondjuk: Berlin ma is paradigmatikus, s nem csak az újraegyesítés miatt. S hogy mibôl nôtt ki, az megérezhetô Döblin ( ) regényébôl. A szerzô eredeti szakmája ideggyógyász, 1930-ig praktizált (munkásoknak is rendelt az Alexanderplatz környékén), az elsô világháborúban járványkórházban mûködött. Írt újságot, majd regényt is: fômûvén, a Berlin, Alexanderplatzon (1929) érzôdik az Új Tárgyilagosság riporteri erényekre törekvô mozgalmának hatása. Mintha filmvásznon villódzna az ezerarcú metropolis. Filmek ihletôje is: ezek közül kiemelkedik Rainer Werner Fassbinder óriás filmeposza. Berlin, Alexanderplatz 596 oldal, 3500 Ft Akciós ár: 1750 Ft Könyvjelzõ május 25

8 akciós ajánlat Günter Grass A Patkánynõ A bibliai Apokalipszist és egy modern science fictiont egyesítõ látomás, pesszimista jövõkép és halovány remény közt egyensúlyozó tabló. 540 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1999 Ft Siegfried Lenz Gyászperc Tanárnõ és diákja szeretnek egymásba. A huszadik század második felében sem éppen szabályos história az ilyen, kivált egy tengerparti német kisvárosban. 136 oldal, 2700 Ft Akciós ár: 1499 Ft Friedrich Nietzsche Emberi, nagyon is emberi II. A könnyedebb forma és nyelv német meghonosításával próbálkozó kötet új alkotói korszakot jelent a filozófus-költõ munkásságában. 256 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1999 Ft Herta Müller Lélegzethinta A Lélegzethinta a Sorstalanság ikerkönyve, a Nobel-díjas német írónõ megrázó, költõi erejû és dokumentumhitelességû regénye. 336 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1999 Ft Johann Wolfgang Goethe Az ifjú Werther szenvedései A fõhõs öngyilkosságával végzõdõ regény hatására tömegesen lettek öngyilkosok, ezért nem egy helyen betiltották a könyvet. 132 oldal, 700 Ft Akciós ár: 399 Ft Kurt Flasch Eckhart mester Kurt Flasch könyve olyannak mutatja be a német misztika" központi alakját, amilyennek a szakmaiságnak elkötelezett kiváló kollégái megismerték. 350 oldal, 2800 Ft Akciós ár: 1999 Ft 26 Könyvjelzõ május Ingo Schulze Adam és Evelyn A német újraegyesítés huszadik évfordulójáról emlékezünk meg a Magyarországon helyismeretéért is közkedvelt szerzõ élvezetesen frivol, vonzóan fanyar regényével. 300 oldal, 3400 Ft Akciós ár: 1799 Ft E. T. A. Hoffmann Fantáziadarabok Callot modorában 1. A szerzõ elsõ gyûjteményes kötete: novelláival, meséivel, zenei elmélkedéseivel. 200 oldal, 2500 Ft Akciós ár: 1499 Ft Friedrich Dürrenmatt A nagy Romulus Az öreg hölgy látogatása A történelem groteszk ábrázolása a nagy lendülettel induló fiatal írót egyszeriben híressé, majd világhíressé tette. 208 oldal, 820 Ft Akciós ár: 599 Ft Faludy György Heinrich Heine: Válogatott versek Németország Faludy György tolmácsolásában olvashatjuk a legszebb Heine-verseket, a maga csonkítatlan egészében visszaadva Heinét. Alexandra Kiadó 112 oldal, 1999 Ft Akciós ár: 600 Ft Friedrich Schiller Három dráma A híres német költõ és író eme kötetben az Ármány és szerelem, a Don Carlos és a Tell Vilmos címû drámája kapott helyet. 596 oldal, 1100 Ft Akciós ár: 799 Ft Herfried Münkler A németek és mítoszaik Németország a politikai mítoszok valóságos eldorádója volt. A könyv a nagy mítoszok továbbélésének és átértelmezésének, közvetlen hatásának a története. 444 oldal, 3200 Ft Akciós ár: 2499 Ft Katharina Hacker Nincstelenek Van-e tovább, amikor egy látszólag sikeres emberre a céltalanság, a megmagyarázhatatlan boldogtalanság nehezedik? 340 oldal, 2600 Ft Akciós ár: 1499 Ft E. T. A. Hoffmann Az ördög bájitala Medardus apja szövetséget kötött a Sátánnal, Medardus pedig iszik abból az italból, amit maga a Gonosz készített. Az ital hatására elszabadul a pokol. 400 oldal, 4500 Ft Akciós ár: 2499 Ft Hermann Hesse A pusztai farkas Hesse talán legismertebb és legvitatottabb könyve. Nem véletlen, hogy épp a beatnemzedék körében arathatott óriási sikert. 296 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1899 Ft Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller Válogatott versek A német irodalmi klasszicizmus két zsenije. Schiller verseiben az ideák tündökölnek, Goethe költészetében az élet teljessége. 224 oldal, 780 Ft Akciós ár: 499 Ft Rüdiger Safranski Friedrich Schiller avagy a német idealizmus felfedezése A nagy mûgonddal megrajzolt portré Schillert a kor totális gondolkodójának" mutatja be. 600 oldal, 4500 Ft Akciós ár: 2999 Ft Sebastian Haffner Poroszország egy porosz szemével A hetvenes években mindkét német államban vitatéma lett a döntés, mely Poroszország nevét is letörölte a térképrõl. 360 oldal, 3500 Ft Akciós ár: 2499 Ft

9 akciós ajánlat Richard Overy A Harmadik Birodalom krónikája A kötet tömör, de olvasmányos formában ismerteti a náci hatalom felemelkedésének és bukásának történetét Alexandra Kiadó 408 oldal, 5999 Ft Akciós ár: 4799 Ft Anna Maria Sigmund A szexuális élet nem magánügy Szexualitás a Harmadik Birodalomban. Hitler a németek intimszférájában is diktálni akart a homo germanicus" szaporítása céljából. 336 oldal, 3600 Ft Akciós ár: 1999 Ft Ruediger Dahlke Sürgõsségi patika a léleknek A könyv gyógyító gyakorlatokat, lazítási technikákat mutat be, amelyek azonnali segítséget kínálnak a lelki panaszok esetén. 120 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 1999 Ft Thilo Mischke 80 numera a Föld körül Egy huszonkilenc éves újságíró miután elhagyta a barátnôje meglepô fogadást köt barátaival: világ körüli útra megy, s megszerez magának 80 nôt. 328 oldal, 2799 Ft Akciós ár: 1999 Ft Carmen Rohrbach Az égi ösvény - A Szent Jakab-út A kalandvágyó írónô útra kel, hogy kövesse a múlt zarándokainak nyomait Észak-Spanyolországba, Szent Jakab sírjához. Geographia Kiadó 304 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 2199 Ft Berlin - Térképes útikalauz Minden, amire egy turistának szüksége lehet: 80 oldalas útikönyv Berlin legfontosabb látnivalóival, részletes térképpel. Panemex Kiadó 80 oldal, 1490 Ft Akciós ár: 1099 Ft Gavin Mortimer Stirling katonái Az SAS a világ leghíresebb harcoló alakulata. A kötet dokumentációs anyaga 60, a háború alatt szolgált SAS-katonával készített interjún alapul. Alexandra Kiadó 448 oldal, 3499 Ft Akciós ár: 2799 Ft Kurt Tepperwein Savtalanítás: A fiatalság forrása A savak okozta megbetegedések listája hosszú, de a közismert életvezetés-oktató segítségével megfejthetjük a fiatalság titkát. 208 oldal, 2499 Ft Akciós ár: 1999 Ft Thorwald Dethlefsen, Ruediger Dahlke Út a teljességhez A könyv sorra veszi a leggyakrabban elôforduló betegségeket, megvilágítja azok valódi jelentését, illetve jelentôségét. 288 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 2399 Ft Peter Freund Misztéria A Tûz Kapuja A mi világunkkal párhuzamosan létezô, veszedelmes lényekkel és ôsi titkokkal teli világban nyomoz egy fiú a múltja és barátai után. 384 oldal, 3499 Ft Akciós ár: 1499 Ft Dieter Kreutzkamp Huskykkal Alaszkán át A kalandozó fotográfus és családjának kalandjai több mint ötezer kilométeren át, a veszélyekkel teli fehér sivatagban. Geographia Kiadó 216 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 2199 Ft Elfi Ledig Top 10 München Top 10 útikönyvünkben az elsô osztályon utazó és a kispénzû turisták egyaránt megtalálnak minden fontosat, amit München nyújtani tud. Panemex Kiadó 160 oldal, 2490 Ft Akciós ár: 1999 Ft Peter Padfield Himmler Reichsführer-SS Életrajzi kötet Himmlerrôl, aki létrehozta a rettegett paramilitáris szervezetet, amely a rendôrség és a biztonsági erôk együttese lett. 672 oldal, 4999 Ft Akciós ár: 3499 Ft Kurt Tepperwein Tudattréning A könyv felfedi az intelligencia és a tökéletes egészség titkát. Meditációs gyakorlatokat mutat be, és felvonultatja az érzékelés edzésének módszereit. 160 oldal, 2499 Ft Akciós ár: 1799 Ft Ruediger Dahlke, Vera Kaesemann A gyermeki lélek nyelve a betegség Ez a könyv bevezeti az olvasót a gyermekgyógyászatba, gyakorlati tanácsot ad a gyermek gyógyításához. 560 oldal, 3999 Ft Akciós ár: 3199 Ft Peter Freund Laura és a Fény Labirintusa Laura Leander elesett a kerékpárjával, és mély kómába zuhant. Az orvosok tanácstalanok, a vizsgálatok szerint tökéletesen egészséges. 448 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 999 Ft Úton-útfélen: Németország A fôutaktól távol esô vidékekre kalauzoló könyv részletes térképei és világos útvonalleírásai mind a tökéletes autós nyaralás megszervezését segítik. Panemex Kiadó 264 oldal, 5900 Ft Akciós ár: 4499 Ft Német magyar képes kétnyelvû szótár Lásd is, amit a többi csak mond! Több mint 6000 szó és mondat. Német szavak ezreit tudjuk megtanulni és felidézni gyors és intuitív módon. 360 oldal, 3999 Ft Akciós ár: 3199 Ft Könyvjelzõ május 27

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Magyarság és zsidóság találkozásának,

Magyarság és zsidóság találkozásának, Iskolakultúra 2004/4 A választott nép Ady Endre és Tábor Béla mûveiben szemle A mai zsidó kiválasztottság természetesen tárgyalhatatlan a kereszténységhez fűződő viszony vizsgálata nélkül. Mármost, a kiválasztottság

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2006. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 1956 L Harmattan Kiadó Gyenes Ádám Kertész Ákos Hány ötvenhat létezik? Murányi Gábor Legendás alapmûvek Interjú Csics Gyula Bob

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2.

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2. -1- Megnyitó beszéd Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Szervezet elnöke Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi

Részletesebben

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. MÁRCIUS 7. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Timár György Nyerges András Takarások és finomítások nélkül Írófaggató Csák Gyula Közgazdasági,

Részletesebben

KONYVHET. Sinkovits. A könyvborítón egy név. Interjú Irena Obermannovával Bóta Gáborral és Baráz Miklóssal

KONYVHET. Sinkovits. A könyvborítón egy név. Interjú Irena Obermannovával Bóta Gáborral és Baráz Miklóssal 144 FT KONYVHET V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2001. MÁJUS 17. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Interjú Irena Obermannovával Bóta Gáborral és Baráz Miklóssal Könyvfesztivál 2001. Beszámoló a VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról

Részletesebben

A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában. Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében.

A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában. Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében. A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében Jelige: Notte A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában Film

Részletesebben

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédje, 1998-tól adjunktusa, 2004-től a cseh tanszékvezetője, 2005-től docens.

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédje, 1998-tól adjunktusa, 2004-től a cseh tanszékvezetője, 2005-től docens. Vörös István: Gagarin avagy jóslástan alapfokon Vörös István 2013-ban megjelent regénye, Gagarin avagy jóslástan alapfokon egy hiánypótló mű az irodalmi palettán, hiszen a 80-as évek, a rendszerváltás

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

KONYVHET JANIKOVSZKY ÉVA. Ember és gondolat. Színház Mozi Video Folyóiratszemle. Kertész Ákos Eltörjem a kezed? Összefognak a kicsik

KONYVHET JANIKOVSZKY ÉVA. Ember és gondolat. Színház Mozi Video Folyóiratszemle. Kertész Ákos Eltörjem a kezed? Összefognak a kicsik 144 FT KONYVHET IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2000. MÁJUS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Kertész Ákos Eltörjem a kezed? Összefognak a kicsik Interjú Lackfi Jánossal A Kalákaegyüttessel Színház Mozi Video Folyóiratszemle

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról.

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról. KÖNYV KULTÚRA IRODALOM WWW.KONYV7.HU XVI. ÉVFOLYAM 2012. 6. SZÁM ÁRA 640 FT Az ars poeticához méltón Kemény István kötetérôl Beszélgetés egy rejtôzködô íróval L. I. Lázár Párkapcsolati történetek Nyáry

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1000 Ft 2007. november Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 16. szám IDEGEN NYELVEK 2004. május 1-jén az Európai Unió tagországa lettünk.

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 11 12. SZÁM 2011. JÚNIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Két vers, két attitûd Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út Murányi Gábor Politika és

Részletesebben

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése Az agresszió mint esély A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás kórképének értelmezése A mű eredeti címe: Aggression als Chance A fordítás alapjául szolgáló második kiadás eredetileg

Részletesebben

A kötetek létrehozásában közreműködtek:

A kötetek létrehozásában közreműködtek: Havas 70 70I. A kötetek létrehozásában közreműködtek: Bernáth Gábor Havas Bálint Havas Fanni Hübner Dorka Kőszeg Ferenc Lengyel Gabriella Matern Éva Máté Tóth Zsuzsa Pintér József Révész Sándor Simonyi

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben