Günter Grass. Helmut Schmidt. Eugen Ruge. Herta Müller. Guido Knopp. Ingo Schulze. Hermann Hesse. Klaus Mann. Alfred Döblin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Günter Grass. Helmut Schmidt. Eugen Ruge. Herta Müller. Guido Knopp. Ingo Schulze. Hermann Hesse. Klaus Mann. Alfred Döblin. www.alexandra."

Átírás

1 Tradicionális európai kultúrákon és országokon átívelő tematikus sorozatunk ezúttal Goethe, Schiller, Hermann Hesse és Günter Grass hazájába, Németországba látogat el. Májusban górcső alá vesszük a német kultúrát, mely legalább olyan meghatározó, mint a híresen precíz és alapos német gazdaság produktumai. Ismerkedjen meg Németországgal, válogasson kedvére német szerzőink munkáiból májusban az Alexandra Könyváruházakban egyes köteteket 20-60% kedvezménnyel kínálunk. Günter Grass Helmut Schmidt Eugen Ruge Herta Müller Guido Knopp Ingo Schulze Hermann Hesse Klaus Mann Alfred Döblin Könyvjelzõ május 19

2 Németek a spájzban Egyszerûnek tûnik a helyzet, ha a németekrôl kívánunk szólni, hiszen ezernyi kapcsolat fûzi össze a két országot, kultúrát. Holott számtalan buktató áll az utunkban. Gondoljunk csupán arra, hogy egyedül a 20. században amelynek mi, mai felnôttek mégiscsak a gyermekei vagyunk hat Németország volt, mind a hat a maga egyedi sajátosságaival. Ez a mai, amit most ismerünk, pedig Európa egyik legfiatalabb államalakulata. Amióta mi, magyarok, európai néppé váltunk, pontosabban még régebben, hiszen elsô itteni felbukkanásunk óta, amikor még szándékunkban sem állt európaizálódni, mi több, halvány fogalmunk sem volt arról, hogy egyáltalán létezik ez az Európa, már mondhatni a lehetô legszorosabb kapcsolatban álltunk a németekkel. Nem állítható, hogy kapcsolataink kezdetei azonnal kívánatos, illatos kulturális gyümölcsöket termettek volna, de volt, ahogyan volt, az biztos, hogy az elsô érintkezések óta nemcsak mi tartjuk számon a németeket, de a két nép méretbeli különbségeitôl függetlenül ôk is minket. Csupán a kapcsolataink évszázados, sôt évezredes volta, mélysége és intenzitása okán azt képzelhetnénk, képzeljük is, hogy nem sok meglepetést okozhatunk mi már egymásnak, mindent tudunk a másikról. Így hát a németekrôl, Németországról körvonalazottabb, erôteljesebb kép él bennünk, mint akár a közvetlen szomszédainkról. Ez a kulturális-politikai németkép pontosan a régi és viszonylagos kapcsolatok okán igen könnyen akár állóképpé is válhat. Nem követi magának az ábrázolt témának a meglehetôsen dinamikus változásait. Hajlamosak vagyunk kijelenteni, hogy a német ilyen és ilyen. Ha pedig kijelentjük, ez az ilyen és ilyen Herta Müller Fácán az ember, semmi több 144 oldal, 2500 Ft 2009 irodalmi Nobel-díjasát ugyan nem kell bemutatni a magyar közönségnek, ám még mindig mintha kevéssé tudatosult volna bennünk, hogy kemény, láttató erejû szövegei egy hozzánk nagyon is közeli világról tudósítanak. Herta Müller erdélyi német családból származik, Nickyfalván született 1953-ban. Családja és ô is keményen megszenvedte a romániai diktatúra korszakát, ô végül 1979-ben emigrált, megelégelve a zaklatásokat és azt, hogy egy gépgyárban szakfordítóként parkolópályán legyen. Ellenzéki tevékenység, ellenszegülés a titkosrendôrségnek, majd kivándorlás. Írói pályája itt kezdôdik. Németül ír, méghozzá erôs és szorongásos történeteket, amelyek persze korántsem sérelmek leltárát adják, inkább egy szûk, zárványszerû, de életes mikrovilágról szóló tudósítások. Tavaly Magyarországon járt a Fácán az ember, semmi több címû könyve itteni megjelenése kapcsán. Legismertebb mûve a Lélegzethinta, a lágervilág vagy inkább lágeruniverzum egyik nagy könyve. 20 Könyvjelzõ május

3 Hamburgi utcarészlet. Csak látszatra egynemû kultúra, a felszín alatt sokszínûség rejlik nem feltétlenül pozitív. S még ha az is, akkor is könnyedén figyelmen kívül hagyja a történeti, kulturális és nem utolsósorban nyelvi sokszínûséget, inkább fáradság nélkül, úgymond könnyedén odavetett sztereotípia. Nyelvi sokszínûség Ez több értelemben is igaz. Elég az ország méreteire gondolnunk, belátható, hogy rendkívül sok nyelvjárásban beszélik egy és ugyanazt a nyelvet. Legalábbis elvben ugyanaz a nyelv, mert ha egy lelkes, kellôképpen lokálpatrióta bajor beszélgetésbe bonyolódik egy ugyanilyen lelkes, ugyanennyire lokálpatrióta északnémettel, akkor nem sokra mennek egymással. A bajor, ha rákezdi az anyanyelvén, abból az északnémet egy szót sem ért, de nem baj, mert ô viszont a saját, plattdeutsch névvel illetett nyelvén válaszol, s így rögtön vissza is vághat. Szerencsére azért mindketten beszélik az irodalmi németet, ezért ha feltétlenül szükségét érzik, mégis kommunikálhatnak egymással. De van mindezeknek egy másik aspektusa is, ami inkább már az ország viharos történetéhez kapcsolható: a nyelv kényszerû változása. Talán egyetlen ország sincs Európában, amelyiknek a nyelvét ennyire befolyásolta volna a 20. század. A politikai, társadalomtörténeti viszonyok ahogy az életet, úgy a nyelvet is alakították. Nem mindig elônyére. De nem is mindig hátrányára. A németekrôl kialakult és kissé meg is rögzült képünk a császárság korából ered, ez a militarista, szigorú, szikár és merev német képe. Az, ami általánosságban és nem kevéssé tévesen poroszosnak neveztetik. De a császárság kora kétségkívül meglehetôsen szigorú volt, no és természetesen militarista és merev. Ám a bukásával, noha az ország gyakorlatilag gazdasági romokban hevert, addig soha nem látott kulturális pezsgés vette kezdetét. A német szellem mintegy kiszabadult valamiféle birodalmi szorításból, és ragyogó, soha nem tapasztalt szárnyalásba kezdett. Bár a Weimari Köztársaság politikailag soha nem volt képes szilárd képzôdménnyé válni, az emléke mégis aranykorként maradt fenn, s az is volt, legalábbis kulturális értelemben mindenképpen. Berlin, a centrum A 19. század végétôl datálható európai klasszikus modernség, amelytôl természetesen a német sem volt független, a középpontját hamarosan Berlinben találta meg, a világ akkor (New York és London után) harmadik legnagyobb városa az európai kulturális élet fôvárosa lett ban Berlinben szervezték meg az Elsô Nemzetközi Dada Vásárt, többek között Georg Grosz, John Heartfield részvételével. Az avantgarde Günter Grass Nem tudták megtépázni az életmû hitelét sem a személyét övezô viták, sem beismerése: 2006-ban (késôn?) vallott arról, hogy fiatalon a Waffen SS tagja volt. Hagymahántás közben címû könyvében megjelenik ez az önvallomás, bûn és bûnhôdés kérdései de nem tartja magát bûnösnek: Vonzott, hogy írjak arról a fejlôdési folyamatról, amelynek eredményeként kiutat találtam az ideológiai deformációból, írjak a háború utáni nehéz évek történetérôl, a differenciált politikai gondolkodás elsajátításáról és a kétkedés fölfedezésérôl. Az egyik legfontosabb ma élô író. Nehéz idôt és zaklatott geopolitikai teret fog át hosszú élete: 1927-ben született Danzigban (Gdansk). Legnagyobb hatású (és sikerû) regénye az 1959-es A bádogdob (Volker Schlöndorff 1979-ben filmet forgatott belôle), 1999-ben Nobel-díjat kapott, de nemcsak prózájával, hanem közéleti, társadalmi állásfoglalásaival is hatott és hat ma is. A bádogdob 840 oldal, 3500 Ft Akciós ár: 2799 Ft Könyvjelzõ május 21

4 fért egymás mellett, miközben Josephine Bakert csodálta. A mozik a némafilm nagymesterei, Fritz Lang és Friedrich Wilhelm Murnau filmjeit játszották. Berlin amire ekkor valóban illett a mondás, hogy nem Németország Európa kulturális fôvárosa volt. Az irodalomban ugyan erôteljesen hatottak még a korábbi nagymesterek, például Stefan George vagy Heinrich Mann, de igen nagy sikert arattak a kortárs könyvek, mint az elsô nagyvárosi regény, a Berlin Alexanderplatz (Alfred Döblin), A nyugaton a helyzet változatlan (Erich Maria Remarque) pedig hihetetlen, milliós példányszámban kelt el. Thomas Mann 1924-ben írta A varázshegyet, 1925-ben kezdett bele a József és testvéreibe ben pedig megkapta a Nobel-díjat. Arany idôk voltak. Bruno Ganz, Wim Wenders Berlin fölött az ég (1987) címû filmjében. Ráéreztek a város szellemére különbözô irányzatainak (expresszionizmus, kubizmus, konstruktivizmus stb.) olyan jeles képviselôi alkottak itt, mint Otto Dix, Vaszilij Kandinszkij, Conrad Felixmüller. Vagy éppen Paul Klee, Moholy-Nagy László. Ôt 1923-ban hívta meg a Bauhaus oktatói közé Walter Gropius, aki Peter Behrens és Ludwig Mies van der Rohe mellett a korszak kiemelkedôen nagy építésze. Mindeközben pedig szólt a zene. Nem csak Alban Berg és Arnold Schönberg, de sorra nyíltak a kávéházak, mulatók, bárok, kabarék, amelyekben nyilván amerikai befolyásra dzsesszt játszottak, az avantgarde mûvész és a polgár könnyedén meg- Utána pedig a sötétség A legmélyebb. Minden, ami addig volt, elfajzott mûvészet (entartete Kunst) lesz. Ahol könyveket égetnek Nem folytatom. Heine. A nyelv, Goethe nyelve, Thomas Mann nyelve olyan torzszüleményekkel gazdagodik, mint az Obersturmbannführer. A szabadság szolgaság. Ezeréves birodalom tizenkét gyilkos, végtelenül hosszú esztendôre, világszerte nagyjából ötvenötmillió áldozatot követelve. De csak véget ért ez a tizenkét év. Ami azonban utána maradt, merô romhalmaz, nemcsak a szó szoros értelmében, hanem minden tekintetben. Teljes, totális összeomlás, mint kisvártatva kiderült, nem is egy, hanem két országban. Az újrakezdés egyik elsô jele az úgynevezett Gruppe 47 megalakulása volt. A csoportot az írói teljesítményével amúgy kiemelkedôt nem alkotó Hans Werner Richter hívta életre, azzal a céllal, hogy a háború után újjáélesszék a német irodalmat, megtisztítsák a német nyelvet, és támogassák a fiatal, pályakezdô írókat. Ingo Schulze Mobil Tizenhárom történet régi modorban 264 oldal, 3000 Ft Akciós ár: 1499 Ft Fontos magyar könyvet írt szólt Esterházy Péter emlékezetes mondata az 1962-es születésû német író egyik könyve kapcsán. Valóban, Schulze sokat tud arról a világról, amit mi még csak kezdünk felderíteni, a keleti blokk közelmúltjáról. De ennél többrôl is. Drezdában született, a jénai egyetemen klasszika-filológiát tanult, dolgozott színházi dramaturgként, majd újságszerkesztôként tól Berlinben él. Az 1998-as Szimpla sztorik után a rangos New Yorker a hat legjobb európai fiatal író közé sorolta. Könyvei 25 nyelven jelentek meg. A német írót a magyar kultúrához is szoros szálak fûzik. Egy interjújában ezt mondta: Számomra a magyar irodalom nagyon fontos. Ebben az irodalomban van valami, amit a mai németbôl hiányolok: az önreflexió képessége, ami része a mûvészetnek, mindig is az volt." 22 Könyvjelzõ május

5 A talált nyelv megtisztítása A fiatal szerzôk szándékaik szerint nem csupán a náci korszak hagyományával, de a teljes addigi irodalmi kánonnal kívántak radikálisan szakítani, hiszen úgy vélték, a beszennyezett és megerôszakolt nyelven hiteles irodalmat mûvelni csakis teljes megújhodás által lehetséges. Ahogy Alfred Andersch fogalmazta, az új generáció számára nincs más lehetôség, csakis a tabula rasa. Egészen 1967-ig évente találkoztak, a legjelentôsebb alkotóik közé a magyar zsidó Weiss Jenô fia, Peter Weiss, Ingeborg Bachmann, Martin Walser, Peter Handke, Günter Grass, Heinrich Böll vagy éppen Hans Magnus Enzensberger tartoztak. Megjelent a csoport találkozóin Paul Celan is, de az ô felolvasását furcsa módon érthetetlennek és felháborítónak tartották, igaz, Böll ezt a fajta félreismerést vagy félreértést meglehetôsen kínosnak nevezte. Akárhogyan is, a csoport tagjai komolyan vették, amit gondoltak ben megjelent Günter Grass A bádogdob címû regénye, ami a maga szürreális, esetenként groteszk, erôteljes nyelvezetével a háború utáni német irodalom elsô, a nagyközönség számára is befogadott ábrázolása volt a korábban jóformán tabunak tekintett háborús témának, illetve a háború utáni nyugatnémet anomáliák világának. Grass a regény megjelenésétôl sikert sikerre halmozott, amolyan valódi morális instanciává emelkedett, hiszen egész életmûvének fô témái a bûn és a felejtés, pontosabban a felejtés megengedhetetlensége. Új társadalom felé Miközben az irodalmárok erôteljesen követelték a múlttal való szembenézést, a társadalom csak lassacskán éledezett. A szégyen, egyrészt a vereség, másrészt az elkövetett bûnök szégyene sokáig bénító hatással bírt. A szembenézés, akármennyire is követelte a mûvészet, nem ment könnyen. Radikális fiatalok Nyugat-Berlinben, 1981-ben. Elegük volt az apák bûneibõl De éppen egy olyan, történelmi mértékkel mérve jelentéktelennek nevezhetô esemény adta az elsô lökést ahhoz, hogy a németek fölemeljék földre szegezett tekintetüket, amelynek mi, magyarok voltunk az elszenvedôi. Az es futball-világbajnokság megnyerése, amit a németek mind a mai napig egyszerûen csak berni csodaként emlegetnek (mi pedig siratunk), az egész társadalom számára felemelô kollektív élményt nyújtott, amúgy függetlenül attól, hogy az egyes embert éppen érdekelte-e a foci vagy sem, hiszen úgy láthatták, békés eszközökkel, békekörülmények között is tudnak nagyot, világraszólót alkotni. És nem mellesleg nyerni. Mindeközben erôteljes amerikai segítséggel a gazdasági élet is újra beindult, elkövetkezett a másik, a gazdasági csoda. Az ötvenes évek második felétôl Nyugat-Németország normalizálódni látszott. Ám ez azért inkább még csak látszat volt. Helmut Schmidt Nagy idôk nagy tanúja, mondhatnánk, de tévednénk, hiszen az egykori német kancellár nem tanú, hanem aktív résztvevô volt a hidegháború középsô szakaszában, jóval a német egyesítés elôtt és 1982 között nyakig a német jóléti állam kiépülésében és rengeteg társadalmi konfliktusban, a RAF-tól a bevándorlásig. Politikai elemzôként máig tevékeny anekdotikus, hogy ô volt az egyetlen, akinek mindig szabad volt cigarettáznia a német tévéinterjúkban. Huszonöt évvel azután, hogy leköszönt hivataláról, mérleget von pályájáról és a tôle megszokott világos stílusban fejtegeti korunk kulcskérdéseit, kontinensünk jövôbeni kilátásait. Minduntalan visszatér a németek önismeretének súlyos kérdéseihez. De emellett személyes tapasztalataiba, nézeteibe, élményeibe is beavat. Politikatörténet, de nem csak: személyes vallomás és egy európai gondolkodó tapasztalatai. Nyugállományban 384 oldal, 3800 Ft Akciós ár: 2499 Ft Könyvjelzõ május 23

6 A háborús vereség ugyan magával hozta a pokoljárást, de szükség volt még a tisztító tûzre. A már a háború alatt, vagy a háború után született generáció követelte a szembenézést, egyre hangosabban, társadalmi léptékben, az apák, nagyapák tetteinek megismerését. A leleplezést és a beismerést követelô mozgalmaknak csak a csúcspontja volt 1968, a diáklázadások éve. Nem volt könnyû menet. Mint minden társadalmi változást kikényszeríteni akaró mozgalomnak, ennek is megvoltak a vadhajtásai, bár a szélsôbaloldali RAF teljességgel elfogadhatatlan terrorizmusa persze már több volt, mint vadhajtás. Ugyanakkor a reakciók is eltúlzottak voltak. A hetvenes éveknek ezt a hiszterizált világát mutatta be Heinrich Böll a Katharina Blum elveszett tisztessége címû elbeszélésében. Vergangenheitsbewältigung Börtönjelenet Margarethe von Trotta Ólomidõ (1981) címû filmjébõl. Ballada egy szélsõbalos terroristanõ és nõvére viszonyáról Mindazonáltal ekkor indult be visszafordíthatatlanul az a folyamat, az úgynevezett Vergangenheitsbewältigung, vagyis a múlttal való szembenézés folyamata, ami egyrészt mind a mai napig tart, másrészt oda vezetett, hogy elmondhatjuk, nincs még egy nép, nincs még egy ország, amelyik olyannyira ôszintén és kíméletlenül nézett szembe a maga bûneivel, amelyik az emlékezettörténeti diskurzust a nevezetes történészvitától kezdve egészen az iskolás gyerekek politikai oktatásáig, ha néha fájdalmasan is, de végigvitte. A politikai nevelésrôl, oktatásról tévedés lenne azt gondolni, hogy valamiféle pártpolitika, vagy ami még rosszabb, agymosás lenne. Nem. Nyugat-Németországban felismerték, hogy csak akkor válhat egy felnôtt tudatos, a jót a rossztól (persze csupán többé-kevésbé) megkülönböztetni képes, ám a saját döntéseiért felelôsséget viselô állampolgárrá, ha az alapvetô ismeretekhez már gyermekkorában hozzáférhet. Mielôtt elérkeznénk a mához, meg kellene említeni a másik, a párhuzamos Németországot. Azaz az NDK világát. Mégsem említem. Nem azért, mintha nem lenne fontos, nem azért, mintha nem lettek volna jelentôs írói (Christa Wolff, Arnold Zweig, Anna Seghers), hanem azért, mert azon szempontok szerint, amelyek alapján ma Németországról beszélünk, zárvány volt. Zsákutca, tévedés. Alkalmasint tragikus tévedés. Bertold Brechtrôl pedig igazságtalan dolog lenne állítani hogy NDK-s író lett volna. Tehát mégis elérkezünk a mához, ahhoz, a huszadik század eleje óta immár hatodik Németországhoz, amit ma ismerünk. Sokban hasonlít ugyan a háború utáni Német Szövetségi Köztársasághoz, de csupán a nevében ugyanaz. A nevében ugyanaz, hiszen ez már a teljes, az újraegyesült, a szabad és liberális Németország. Az, amit a németek oly sok, részben saját maguk okozta történelmi hányattatás után végre megérdemelnek. Folyamatos múlt Amit ma be kell járniuk, az sem egyszerû út persze, gondoljunk csak Nádas Péter Szegény, szegény Sascha Andersonunk Herman Hesse Az üveggyöngyjáték 760 oldal, 3000 Ft A Cartaphilus Kiadó újra kiadta számos mûvét, de nem csak ezért kerül most ide az 1887 és 1962 között élt német író. Nagy hatású és igen izgalmas világú író, aki a német kisvárosi polgárság életét is meg tudta jeleníteni és saját, már-már mágikus nyelvi világot is képes volt teremteni. Mai értelemben (is) vett kultuszregények szerzôje, a Sziddharta (1922) vagy a Nárcisz és Goldmund (1930), s Az üveggyöngyjáték (1943) igazi rajongókat vonzott és vonz. Hesse minden romantikus elvágyódása ellenére irodalomkritikus is volt, valamint tudatos társadalmi lény: a nácizmusellenes mozgalomhoz is csatlakozott ben Nobel-díjat kapott. Szövegeit viták is övezik, s egyik-másik egyaltalán nem könnyû olvasmány. Mégis: mindvégig eredeti, saját világot megjelenítô, nagy irodalom. 24 Könyvjelzõ május

7 címû esszéjére. Mert hát bizony nem könnyû szembenézni az NDK múltjával sem, ahol ugyan külsô hatalom nyomására, de mégis megalkották a tökéletes szovjet világot, annak minden nélkülözhetetlen attribútumával, így a kiterjedt, s ugyan általában kényszeren alapuló, de azért elég gyakran önkéntes besúgórendszerrel. Nem hiszem persze, hogy a kvázi gyôztes Nyugat-Németország nélkül a németek ennyire elôrehaladtak volna a rendszer feldolgozásában, mindenesetre az irodalmi, mûvészeti igényt a társadalom maga is egyidejûleg követi, nincs lemaradva. Nem terhektôl mentes ez a történet, az újraegyesülés eufóriá ját hamarosan követte az Ossi-Wessi konfliktus, azaz a kelet- és nyugatnémetek ha nem is erôs, mégis tapasztalható szembefordulása. Ám mostanra, hogy immár egy nemzedék felnôtt az egyesült Németországban, ennek jelentôsége is apad. A kortárs kultúra követi és elô is mozdítja az eseményeket. Könnyed filmek, mint például a Good bye, Lenin! teszik fogyaszthatóvá a problémát, amit azonban igazi drámában is feldolgoz a filmipar (A mások élete). Nyitottan mások életére Az irodalmat olyan jelentôs szerzôk gazdagítják, mint az egykori romániai ellenzéki Herta Müller, az NDK-ban született Ingo Schulze vagy a nyugatnémet Botho Strauss. De közismert szerzôje a kortárs német irodalomnak a magyar származású Móra Terézia, és a szintén németül író Forgó Léda vagy a Svájcban élô Nagy Abonyi Melinda (Melinda Nadj Abonji). Szerencsére azonban nem csupán a németül író magyarok népszerûek Németországban. Hiszen a német fordításoknak köszönhetôen vált világhírûvé Kertész Imre, Esterházy Péter és Nádas Péter, de a sikerlistákon elôkelô helyen állt sokáig a korábban ismeretlen Ady Endre is, Wilhelm Droste fordításában. Nyitottak a németek a magyar irodalom iránt, és ezzel nagyon Történelmi dátum: november 9., a fal leomlása. A két Berlint elválasztó fal 28 éven át Európát is kettévágta jót tesznek velünk, hiszen mégiscsak a német az a nyelv, amit a legtöbben beszélnek anyanyelvükként az Európai Unióban. Az, hogy egy magyar szerzô ne a németen keresztül váljon ismertté, mint Márai, igen ritka, mint ahogy az is, hogy valakinek elôbb jelenjen meg angolul kötete, mint Barnás Ferencnek. Németország ma egységes, szabad és demokratikus jogállam, a világ egyik legjelentôsebb gazdasági potenciáljával, a német nyitott, toleráns és befogadó nemzetté vált. Akármi is történjék éppen az aktuális politikában, igen nagy és féltô jóindulattal tekintenek ránk, magyarokra, fontos nekik, kulturálisan is fontos a magyar kapcsolat. Mondhatni, valóban a legfontosabb partnerünk Németország. Ideje már, hogy megismerjük ôket ismét, olvassuk, nézzük, hallgassuk a német irodalmat, képzômûvészetet, filmet és zenét, hogy állandóan korszerûsítsük a németekrôl bennünk élô képet. A régi sztereotípiákat és kliséket pedig felejtsük el, méghozzá sürgôsen. Ehhez a legjobb segédeszköz a német kulturális javak fogyasztása. Mesés Péter Alfred Döblin Egy nagyváros nagy krónikása. Életmûve csúcsa, a Berlin, Alexanderplatz minden városregény egyik legkitûnôbbje. Nagy kollázs, átfogó, ugyanakkor fragmentált kép arról a városról, amely minden pillanatában (még romjaiban is) meghatározó volt és maradt Európában. S hadd ne mondjuk: Berlin ma is paradigmatikus, s nem csak az újraegyesítés miatt. S hogy mibôl nôtt ki, az megérezhetô Döblin ( ) regényébôl. A szerzô eredeti szakmája ideggyógyász, 1930-ig praktizált (munkásoknak is rendelt az Alexanderplatz környékén), az elsô világháborúban járványkórházban mûködött. Írt újságot, majd regényt is: fômûvén, a Berlin, Alexanderplatzon (1929) érzôdik az Új Tárgyilagosság riporteri erényekre törekvô mozgalmának hatása. Mintha filmvásznon villódzna az ezerarcú metropolis. Filmek ihletôje is: ezek közül kiemelkedik Rainer Werner Fassbinder óriás filmeposza. Berlin, Alexanderplatz 596 oldal, 3500 Ft Akciós ár: 1750 Ft Könyvjelzõ május 25

8 akciós ajánlat Günter Grass A Patkánynõ A bibliai Apokalipszist és egy modern science fictiont egyesítõ látomás, pesszimista jövõkép és halovány remény közt egyensúlyozó tabló. 540 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1999 Ft Siegfried Lenz Gyászperc Tanárnõ és diákja szeretnek egymásba. A huszadik század második felében sem éppen szabályos história az ilyen, kivált egy tengerparti német kisvárosban. 136 oldal, 2700 Ft Akciós ár: 1499 Ft Friedrich Nietzsche Emberi, nagyon is emberi II. A könnyedebb forma és nyelv német meghonosításával próbálkozó kötet új alkotói korszakot jelent a filozófus-költõ munkásságában. 256 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1999 Ft Herta Müller Lélegzethinta A Lélegzethinta a Sorstalanság ikerkönyve, a Nobel-díjas német írónõ megrázó, költõi erejû és dokumentumhitelességû regénye. 336 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1999 Ft Johann Wolfgang Goethe Az ifjú Werther szenvedései A fõhõs öngyilkosságával végzõdõ regény hatására tömegesen lettek öngyilkosok, ezért nem egy helyen betiltották a könyvet. 132 oldal, 700 Ft Akciós ár: 399 Ft Kurt Flasch Eckhart mester Kurt Flasch könyve olyannak mutatja be a német misztika" központi alakját, amilyennek a szakmaiságnak elkötelezett kiváló kollégái megismerték. 350 oldal, 2800 Ft Akciós ár: 1999 Ft 26 Könyvjelzõ május Ingo Schulze Adam és Evelyn A német újraegyesítés huszadik évfordulójáról emlékezünk meg a Magyarországon helyismeretéért is közkedvelt szerzõ élvezetesen frivol, vonzóan fanyar regényével. 300 oldal, 3400 Ft Akciós ár: 1799 Ft E. T. A. Hoffmann Fantáziadarabok Callot modorában 1. A szerzõ elsõ gyûjteményes kötete: novelláival, meséivel, zenei elmélkedéseivel. 200 oldal, 2500 Ft Akciós ár: 1499 Ft Friedrich Dürrenmatt A nagy Romulus Az öreg hölgy látogatása A történelem groteszk ábrázolása a nagy lendülettel induló fiatal írót egyszeriben híressé, majd világhíressé tette. 208 oldal, 820 Ft Akciós ár: 599 Ft Faludy György Heinrich Heine: Válogatott versek Németország Faludy György tolmácsolásában olvashatjuk a legszebb Heine-verseket, a maga csonkítatlan egészében visszaadva Heinét. Alexandra Kiadó 112 oldal, 1999 Ft Akciós ár: 600 Ft Friedrich Schiller Három dráma A híres német költõ és író eme kötetben az Ármány és szerelem, a Don Carlos és a Tell Vilmos címû drámája kapott helyet. 596 oldal, 1100 Ft Akciós ár: 799 Ft Herfried Münkler A németek és mítoszaik Németország a politikai mítoszok valóságos eldorádója volt. A könyv a nagy mítoszok továbbélésének és átértelmezésének, közvetlen hatásának a története. 444 oldal, 3200 Ft Akciós ár: 2499 Ft Katharina Hacker Nincstelenek Van-e tovább, amikor egy látszólag sikeres emberre a céltalanság, a megmagyarázhatatlan boldogtalanság nehezedik? 340 oldal, 2600 Ft Akciós ár: 1499 Ft E. T. A. Hoffmann Az ördög bájitala Medardus apja szövetséget kötött a Sátánnal, Medardus pedig iszik abból az italból, amit maga a Gonosz készített. Az ital hatására elszabadul a pokol. 400 oldal, 4500 Ft Akciós ár: 2499 Ft Hermann Hesse A pusztai farkas Hesse talán legismertebb és legvitatottabb könyve. Nem véletlen, hogy épp a beatnemzedék körében arathatott óriási sikert. 296 oldal, 2900 Ft Akciós ár: 1899 Ft Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller Válogatott versek A német irodalmi klasszicizmus két zsenije. Schiller verseiben az ideák tündökölnek, Goethe költészetében az élet teljessége. 224 oldal, 780 Ft Akciós ár: 499 Ft Rüdiger Safranski Friedrich Schiller avagy a német idealizmus felfedezése A nagy mûgonddal megrajzolt portré Schillert a kor totális gondolkodójának" mutatja be. 600 oldal, 4500 Ft Akciós ár: 2999 Ft Sebastian Haffner Poroszország egy porosz szemével A hetvenes években mindkét német államban vitatéma lett a döntés, mely Poroszország nevét is letörölte a térképrõl. 360 oldal, 3500 Ft Akciós ár: 2499 Ft

9 akciós ajánlat Richard Overy A Harmadik Birodalom krónikája A kötet tömör, de olvasmányos formában ismerteti a náci hatalom felemelkedésének és bukásának történetét Alexandra Kiadó 408 oldal, 5999 Ft Akciós ár: 4799 Ft Anna Maria Sigmund A szexuális élet nem magánügy Szexualitás a Harmadik Birodalomban. Hitler a németek intimszférájában is diktálni akart a homo germanicus" szaporítása céljából. 336 oldal, 3600 Ft Akciós ár: 1999 Ft Ruediger Dahlke Sürgõsségi patika a léleknek A könyv gyógyító gyakorlatokat, lazítási technikákat mutat be, amelyek azonnali segítséget kínálnak a lelki panaszok esetén. 120 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 1999 Ft Thilo Mischke 80 numera a Föld körül Egy huszonkilenc éves újságíró miután elhagyta a barátnôje meglepô fogadást köt barátaival: világ körüli útra megy, s megszerez magának 80 nôt. 328 oldal, 2799 Ft Akciós ár: 1999 Ft Carmen Rohrbach Az égi ösvény - A Szent Jakab-út A kalandvágyó írónô útra kel, hogy kövesse a múlt zarándokainak nyomait Észak-Spanyolországba, Szent Jakab sírjához. Geographia Kiadó 304 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 2199 Ft Berlin - Térképes útikalauz Minden, amire egy turistának szüksége lehet: 80 oldalas útikönyv Berlin legfontosabb látnivalóival, részletes térképpel. Panemex Kiadó 80 oldal, 1490 Ft Akciós ár: 1099 Ft Gavin Mortimer Stirling katonái Az SAS a világ leghíresebb harcoló alakulata. A kötet dokumentációs anyaga 60, a háború alatt szolgált SAS-katonával készített interjún alapul. Alexandra Kiadó 448 oldal, 3499 Ft Akciós ár: 2799 Ft Kurt Tepperwein Savtalanítás: A fiatalság forrása A savak okozta megbetegedések listája hosszú, de a közismert életvezetés-oktató segítségével megfejthetjük a fiatalság titkát. 208 oldal, 2499 Ft Akciós ár: 1999 Ft Thorwald Dethlefsen, Ruediger Dahlke Út a teljességhez A könyv sorra veszi a leggyakrabban elôforduló betegségeket, megvilágítja azok valódi jelentését, illetve jelentôségét. 288 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 2399 Ft Peter Freund Misztéria A Tûz Kapuja A mi világunkkal párhuzamosan létezô, veszedelmes lényekkel és ôsi titkokkal teli világban nyomoz egy fiú a múltja és barátai után. 384 oldal, 3499 Ft Akciós ár: 1499 Ft Dieter Kreutzkamp Huskykkal Alaszkán át A kalandozó fotográfus és családjának kalandjai több mint ötezer kilométeren át, a veszélyekkel teli fehér sivatagban. Geographia Kiadó 216 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 2199 Ft Elfi Ledig Top 10 München Top 10 útikönyvünkben az elsô osztályon utazó és a kispénzû turisták egyaránt megtalálnak minden fontosat, amit München nyújtani tud. Panemex Kiadó 160 oldal, 2490 Ft Akciós ár: 1999 Ft Peter Padfield Himmler Reichsführer-SS Életrajzi kötet Himmlerrôl, aki létrehozta a rettegett paramilitáris szervezetet, amely a rendôrség és a biztonsági erôk együttese lett. 672 oldal, 4999 Ft Akciós ár: 3499 Ft Kurt Tepperwein Tudattréning A könyv felfedi az intelligencia és a tökéletes egészség titkát. Meditációs gyakorlatokat mutat be, és felvonultatja az érzékelés edzésének módszereit. 160 oldal, 2499 Ft Akciós ár: 1799 Ft Ruediger Dahlke, Vera Kaesemann A gyermeki lélek nyelve a betegség Ez a könyv bevezeti az olvasót a gyermekgyógyászatba, gyakorlati tanácsot ad a gyermek gyógyításához. 560 oldal, 3999 Ft Akciós ár: 3199 Ft Peter Freund Laura és a Fény Labirintusa Laura Leander elesett a kerékpárjával, és mély kómába zuhant. Az orvosok tanácstalanok, a vizsgálatok szerint tökéletesen egészséges. 448 oldal, 2999 Ft Akciós ár: 999 Ft Úton-útfélen: Németország A fôutaktól távol esô vidékekre kalauzoló könyv részletes térképei és világos útvonalleírásai mind a tökéletes autós nyaralás megszervezését segítik. Panemex Kiadó 264 oldal, 5900 Ft Akciós ár: 4499 Ft Német magyar képes kétnyelvû szótár Lásd is, amit a többi csak mond! Több mint 6000 szó és mondat. Német szavak ezreit tudjuk megtanulni és felidézni gyors és intuitív módon. 360 oldal, 3999 Ft Akciós ár: 3199 Ft Könyvjelzõ május 27

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix: Önarckép (1926) Otto Dix (1891-1969) szociáldemokrata családból érkezett, apja szobrász volt. Festőművésznek tanult, majd végigharcolta

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

(Walter Gropius) (Director of Design) egy 1970-ben tartott ATYPI-kongresszuson. hogy hiába végez több száz tervezőgrafikus a brit művészeti

(Walter Gropius) (Director of Design) egy 1970-ben tartott ATYPI-kongresszuson. hogy hiába végez több száz tervezőgrafikus a brit művészeti Napi-lapozás (1.) Nádai Ferenc Mottó: Az építés technika és anyag kérdése; az építészet a térrel való mesteri bánásmód. (Walter Gropius) Harold Evans a londoni Sunday Times és a The Times legendás szerkesztője

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Az apa állandó metamorfózisa

Az apa állandó metamorfózisa Az apa állandó metamorfózisa Deres Kornélia Szőrapa című kötetéről Deres Kornélia első kötete már címével is felkeltheti a mindenkori olvasó érdeklődését. Miként az Kemény István fülszövegéből is kiderül,

Részletesebben

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei 2011 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Athenaeum értékelve Kiadó Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Xénia kénytelen volt elhagyni a cári Oroszországot, amikor kb. 16 éves volt. Hirtelen

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig

Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig Thalassa (18) 2007, 2 3: 193 198 Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig Freuds Lektüren. Von Arthur Conan Doyle bis zu Arthur Schnitzler Az olvasó meg fog lepõdni,

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral

Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral A művészeti intézményeknek van egy optimális léptéke Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral Educatio: Hogyan épül fel a hazai művészeti felsőoktatás intézményi háttere? Droppa Judit: Vannak

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL

Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL Kalász Márton Kovács József László Balogh F. András Komáromi Sándor FEJEZETEK A MAGYARORSZÁGI HÍMET IRBDALBM TÖRTÉNETÉBŐL BUDAPEST 2002 Kalász Márton: Greift zur Féder!" Gondolatok a magyarországi német

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6.

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista Jevgenyij

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Szakács András. Kultúra és kohézió

Szakács András. Kultúra és kohézió Szakács András Kultúra és kohézió A kultúráról sokat beszélünk, de nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen szerepet szánnak neki az európai integrációs folyamatokban. Hiányérzeteinkre választ adhat a

Részletesebben

Hogyan nézett ki Bécs Hitler alatt?

Hogyan nézett ki Bécs Hitler alatt? 2015 március 24. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A hitleri idők bécsi építészeti terveiről nyílik kiállítás a bécsi Építészeti Központban (Architekturzentrum

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003

Szerda. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 Szerda Szerzõ Administrator 2008.04.30. Frissítve 2008.04.27. 06:00 A Denevér titka: Bacardi Rum és forradalom (Secret of the Bat: Bacardi Between Rum and Revolution) Német dokumentumfilm, 2003 07:00 Adidas

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK MINDENKORI KORTÁRSAK Mit akart mondani Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben Arany Jánosról? Vagy: mit akart mondani Arany Jánossal Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben? Elmondani

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Világsiker a magyar kürtőskalács

Világsiker a magyar kürtőskalács 1 of 8 2012.04.16. 16:18 Világsiker a magyar kürtőskalács 2012.04.16. 10:00 Magyarósi Csaba Múlt héten Berlinben voltam, és bár egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy lesz majd egynapos összefoglaló a kötelező

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

lljk. számú előterjesztés

lljk. számú előterjesztés lljk. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született Lisztomania 2011 A burgenlandi jubileumi év programja Budapest, 2010. november 4. Csodagyermek, zongoravirtuóz, a nık kedvence és az európai koncerttermek kiváló mestere: Liszt Ferenc a romantika korának

Részletesebben

A német felvilágosodás irodalma

A német felvilágosodás irodalma A német felvilágosodás irodalma GOETHE ÉS SCHILLER ALKOTÁSAI 1. Goethe saját korának valamennyi stílusirányzatában alkotott (rokokó, Sturm und Drang, szentimentalizmus, klasszicizmus, romantika). Művészete

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 MAGYAR VALÓSÁG LAKI LÁSZLÓ BÉKÉS ZOLTÁN A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 A szerzõk azoknak a társadalmi folyamatoknak az összefüggéseit vizsgálják a Közép-Magyarországi

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Wilhelm Drostéval, a Három Holló címû lap fõszerkesztõjével Szöllõsi Adrienne beszélget

Wilhelm Drostéval, a Három Holló címû lap fõszerkesztõjével Szöllõsi Adrienne beszélget Interjú 75 KÁVÉHÁZI ÉLET Wilhelm Drostéval, a Három Holló címû lap fõszerkesztõjével Szöllõsi Adrienne beszélget Wilhelm Droste 1953-ban született Westfáliában. Egyetemi tanulmányait Marburgban végezte,

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964)

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) Világhírő magyar természettudós, egy középosztálybeli zsidó értelmiségi család gyermeke volt, Spitz vezetéknévvel született, de családja 1900-ban magyarosította

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből

Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből Kolev András Dr. Lelkes Miklós Zsolt Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből 2015 Kolev András Dr. Lelkes Miklós Zsolt: Az Osztrák-Magyar Monarchia ízeiből András Kolev Miklós Zsolt Lelkes dr.: Tastes of the

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI SEBŐK LÁSZLÓ A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI A környező országokban élő magyarok száma jelenleg mintegy 2,7 millióra tehető csaknem ugyanannyira, mint 1910-ben. Az első világháború előtti

Részletesebben

A Buddenbrook-paradigma és a Zuckerberg-galaxis kreativitás és kapitalizmus

A Buddenbrook-paradigma és a Zuckerberg-galaxis kreativitás és kapitalizmus GYÖRGY PÉTER A Buddenbrook-paradigma és a Zuckerberg-galaxis kreativitás és kapitalizmus Ha rájött a szomorúság órája, gyakran kérdezgette magától Buddenbrook Tamás, mi is ő még voltaképpen, mi jogosítja

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG A Kortárs Drámafesztivál Budapest és a Heinrich- Böll- Stiftung közös rendezvénye: INGYEN KULTÚRA? A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG Nemzetközi konferencia 4 részben Budapest, 2014. december 5. és

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

VIZI Elek Szilveszter agykutató 1936-ban született Budapesten.

VIZI Elek Szilveszter agykutató 1936-ban született Budapesten. Interjú 61 MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB NEMZE TI KINCSE A SZÜRKEÁLLOMÁNY Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke pályájáról, a tudomány piaci értékérõl, valamint a tudóstársadalom felelõsségérõl

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben