5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak"

Átírás

1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak mutatója. 18/2012 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 19/2012 Napirend elfogadásáról 20/2012 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 21/2012 Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 22/2012 Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat közbeszerzési feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 23/2012 Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése feladatok ellátására nyertes ajánlatevő kiválasztásáról 24/2012 Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat pr-kommunikációs feladatok ellátása nyertes ajánlatevő kiválasztásáról 25/2012 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról 4/2012. (III.13.) Önkormányzati Rendelet A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzat rendelt módosításáról 5/2012. (III.13.) Önkormányzati Rendelet Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2011. (X.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2 Jegyzőkönyv Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésén. Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester, Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester, Dömők Istvánné, Jakusné Vámos Mária, Kátai Lajos, Koczka László, Szilágyi Péter önkormányzati képviselők, Dr. Tóth-Daru Péter, Gál Zoltán, Zsoldi Lajos bizottsági tagok, Tarnai Mihály intézményvezető, Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető dr. Kovács Kornél jegyző, Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselők teljes létszámban jelen vannak. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kátai Lajos és Koczka László képviselők személyét javasolja. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 18/2012. (III.8.) KT határozat Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kátai Lajos és Koczka László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 2.) Jegyző, Helyben 3.) Irattár, Helyben Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kiegészítés? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Előterjesztés Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszának feltételes beszerzéseiről Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról Előterjesztés a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzat rendelt módosításáról Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról Zárt ülés: Előterjesztés első személyi tulajdonú lakás vásárlásának, építésének támogatásáról

3 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 19/2012. (III.8.) KT határozat Napirend elfogadásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről Szarvák Imre: a tisztelt képviselők írásban megkapták a tájékoztatót, melynek két fő témája van. Az egyik a vízművek országos átszervezése, aminek oka a december 31-én hatályba lépett új törvény, motivációja pedig, hogy hatékonyabbá tegyék a működést és az utóbbi évtizedekben leromlott viziközmű vagyon működtetése ezentúl csak amortizációs költséggel legyen csak lehetséges. A jogszabály egyes paragrafusai csak később, július 1-jén illetve azt követő időpontokkal válnak hatályossá, mely pontok lényeges változást jelentenek a szolgáltatás eddigi rendszeréhez képest. Az fogyasztót el nem érő Önkormányzatoknak július 1-ig dönteni kell, hogy vagy a jelenlegi víziközmű-szolgáltatójának bővíti szolgáltatási területét az új törvényi előírásoknak megfelelően, vagy csatlakozik egy olyan szolgáltatóhoz amelyik már most is teljesíti a törvény által megszabott feltételeket, vagy közbeszerzési pályázatot ír ki az adott település területén nyújtandó víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában, vagy amennyiben fenti lehetőségek közül az Önkormányzat nem tud, vagy nem akar választani, a Magyar Energia Hivatal jelöl ki egy kényszerüzemeltetőt. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójával, Rácz Attilával március 1-jén egy előzetes megbeszélést tartottunk arról, hogy nyitottak vagyunk a Zrt. -hez való csatlakozásra. dr. Kovács Kornél: a cél az lenne, hogy olyan nagyságrendű bérleti díjat kapjunk, amiből a fejlesztési hitel évi kb. 32 millió forint összegű és reményeink szerint folyamatosan csökkenő tőkeés kamatterheit fizetni tudnánk. Az igazi áttörést az jelentené, ha a Zrt.-vel sikerülne úgy megállapodni, hogy az egy évre meghatározott bérleti díj alapján, az elkövetkezendő 5-7 évre egyösszegű bérleti díj előleget fizetnének, és abból előtörlesztenénk a fennálló tartozásunkat a bank felé, ami az alacsonyan megállapított Ft összegű szerződésmódosítási díj figyelembevételével problémamentesen megoldható. Ez a konstrukció azért lenne nagyon előnyös, mert a jelenlegi kamatlábbal számolva a december 20-ai futamidő végéig fizetendő 90,5 millió forint kamatot teljes egészében a viziközmű hálózat fejlesztésére lehetne fordítani, mivel jelenleg az ivóvíz-rendszerünk elavult. Szarvák Imre: március 27-én rendkívüli ülés megtartását tervezzük, melyen ezt a témát bővített tartalommal tárgyalná a képviselő-testület. A másik fő témánk az oktatási intézmény fenntartói jogának átadása az Egyház részére. A Római Katolikus Egyház válaszolt megkereső levelünkre, és további információkat kértek a településről és az iskola működéséről. Május végéig kell a szándéknyilatkozatunkat kifejezni az oktatási intézmények fenntartásának kérdésében. Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

4 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 20/2012. (III.8.) KT határozat Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 2.) Jegyző Helyben 3.) Irattár Helyben Előterjesztés Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről Szarvák Imre: a projekt előkészítő szakaszában a projektmenedzsment, a közbeszerzés, a megvalósíthatósági tanulmány valamint a tájékoztatás és nyilvánosság szakfeladatok elvégzésének szolgáltatási ellenértéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni, de 3 árajánlat bekérése mindenképpen kötelező volt. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. 21/2012. (III.8.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat mint ajánlatkérő, a Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyában a KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese az IMMOBI-RAT Kft. (cím: 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8.) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat az AQUA-K Bt. (cím: 4400 Nyíregyháza, Petőfi út 16.) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Neumann Projekt Kft. (cím: 1188 Budapest, Damjanich u. 15.) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

5 Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: március 31. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) IMMOBI-RAT Kft Nyíregyháza, Báthory u ) AQUA K. Bt Nyíregyháza, Petőfi u ) Neumann Projekt Kft Budapest, Damjanich u ) Képviselő-testület tagjai, Helyben 7.) Irattár, Helyben Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 22/2012. (III.8.) KT határozat Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat közbeszerzési feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat mint ajánlatkérő, a Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyában a KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc u. 5) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat a Király Point Kft. (4400 Nyíregyháza, Szántó K. J. u. 20. ) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a K-Projekt-Management Kft. (4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56. ) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: március 31. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Deák F. u ) K-Projekt-Management Kft Nyíregyháza, Kemecsei út 56 5.) Király Point Kft Nyíregyháza, Szántó K. J. u ) Képviselő-testület tagjai, Helyben 7.) Irattár, Helyben

6 Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés elkészítéséről szóló előterjesztésben foglaltakat. 23/2012. (III.8.) KT határozat A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése feladatok ellátására nyertes ajánlatevő kiválasztásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat mint ajánlatkérő, a Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyában a KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés elkészítése tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a EXE Consult Bt. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 18. ) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat a Inno Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3.) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a S. C. Engineering Kft. (1126 Budapest, Kis János altábornyagy utca 38/c.) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: március 31. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) EXE Consult Bt Budapest, Tartsay Vilmos utca ) Inno Invest Kft Nyíregyháza, Szent I. u ) SC Engineering Kft Budapest, Kiss János altábornagy u. 48/c. 6.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 7.) Irattár, Helyben Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a pr-kommunikációs feladatok ellátásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben

7 24/2012. (III.8.) KT határozat Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyú KEOP / azonosító számú pályázat pr-kommunikációs feladatok ellátása nyertes ajánlatevő kiválasztásáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat mint ajánlatkérő, a Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt tárgyában a KEOP / azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában a pr-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a PRONDEL Kft. (4405 Nyíregyháza, Kállói út 90. ) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 2. A második legkedvezőbb ajánlat a Open Media Consulting Kft. (4027 Debrecen, Csigekert u. 28.) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a MEGADELTON Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80) ajánlata nettó Ft ajánlati árral. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: március 31. Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) PRONDEL Kft Nyíregyháza, Kállói út ) Open Media Kft Debrecen, Csigekert út ) MEGADELTON Kft Budapest, Gyömrői út ) Képviselő-testület tagjai, Helyben 7.) Irattár, Helyben Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról Szarvák Imre: az előterjesztésben foglaltak alapján 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az oktatási intézmény részére, a gazdálkodásukról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az Áht 27. -ban meghatározott szerv, az önkormányzati hivatal gondoskodik. A könyvelés alapja az elkülönült szakfeladatrend kialakítása. Az önkormányzatnál a hatályos törzskönyvi nyilvántartás szerint jelenleg csak a Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége szerepel, ezért szükséges az Önkormányzat szakfeladatrendjének megállapítása és a törzskönyvi nyilvántartás módosítása. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben

8 25/2012. (III.8.) KT határozat Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat január 1- től hatályos szakfeladatrendjét az alábbiak szerint állapítja meg Lakó- és nem lakó épület építése Útak, hidak, alagutak építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás Folyóírat, időszaki kiadvány kiadása M.n.s. információ s szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Közbeszerzés lebonyolítása Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok és társulások elszámolásai Nemzetközi kapcsolatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fizikotherápiás szolgáltatás, Család és nővédelmi eü. szolgáltatás Ifjuság egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

9 Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatások Közgyógyellátás köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Esélyegyenlőségi feladatok Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszú időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Sportcélú ingatlanok fenntartása, üzemeltetése Köztemető fenntartása, üzemeltetése A képviselő-testület megbízza Szarvák Imre polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságánál az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítását kezdeményezze. Felelős: Szarvák Imre polgármester Határidő: március 31. Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 4.) MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, Szolnok 5.) Irattár, Helyben Előterjesztés a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelt módosításáról Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat. Megkérdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

10 4/2012. (III.13.) Önkormányzati Rendelet A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzat rendelt módosításáról (A 4/2012. (III.13.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve) Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról dr. Kovács Kornél: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megállapította, hogy a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2011. (X. 17.) önk. rendelete jogszabálysértő az előterjesztésben leírtak miatt, ezért szükséges a rendelet módosítása. Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 5/2012. (III.13.) Önkormányzati Rendelet A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 18/2011. (X.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Az 5/2012. (III.13.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve) Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. Szarvák Imre polgármester dr. Kovács Kornél jegyző Kátai Lajos önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő Koczka László önkormányzati képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben