Városnapot ünnepeltünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városnapot ünnepeltünk"

Átírás

1 XII. évfolyam 5. szám szeptember Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Városnapot ünnepeltünk Balkány díszpolgára lett dr. Szilágyi Zsolt és Ungvári Sándor Reggel nyolc órától két helyszínen gyülekeztek az ünnepség résztvevői. A Béke-telepen a motorosok, a sporttelepen a futballszeretők várták a program kezdetét. A motoros felvonulás után bemutatót tartottak az érdeklődőknek a város központjában, a Kossuth utcán.a sportpályán a délelőtt roma labdarúgó tornával telt. A városnap ünnepélyes megnyitója 13 órakor Demendi László országgyűlési képviselő és Pálosi László polgármester köszöntőjével, majd a mazsorettek bemutatójával kezdődött. A Kijevből érkezett ukrán táncegyüttes műsorát a Nyugdíjas Klub énekkara követte. Az ugrókötél-bemutató utána a Kriszt- Alex énekduó műsorát fogadták nagy tetszéssel a program résztvevői, de nem aratott kisebb sikert a Lipa szlovák folklór együttes bemutatója sem. Őket követte a sztárvendég: Lola, majd a szülők, nagyszülők kedvencei, az óvodások műsora következett. A városnap hivatalos ünnepi részén Pálosi László polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Külön köszöntötte Kozma Pétert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét, Budai Gyulát, a MAGOSZ Szövetségi Igazgatóját, Balkány testvértelepüléseinek delegációit. Lengyelországból Adam Soltist Slopnice polgármesterét, Erdélyből Lengyel Istvánt Lázári polgármesterét. Díszpolgári cím A születésnapi tortát Nagykálló és Bököny polgármesterei szelték meg Balkány várossá nyilvánításának 4.évfordulója alkalmából szeptember 20-án városnapot tartottak a település lakói. Ezt a napot 2004, a várossá nyilvánítás napja óta mindig megünneplik a város lakói, a szeptember 19-hez legközelebb eső szombati napon. A testvérvárosok polgármesterei, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint a MAGOSZ szövetségi igazgatója jelenlétében mondta el köszöntőjét Balkány polgármestere Pálosi László polgármester bejelentette, hogy a képvislő-testület legutóbbi ülésén két díszpolgári cím adományozásáról is döntött. Balkány posztumusz díszpolgári címet adományozott dr. Szilágyi Zsolt Lászlónak, aki évtizedekig volt a nagyközség, majd a város jegyzője, utóbbi években az önkormányzat képviselője, a díjat leánya vette át, aki köszönetet mondott érte. Posztumusz díszpolgári címet kapott néhai Ungvári Sándor, aki a több évtizedes tűzoltói munkájáért kapta a megtisztelő kitüntetést, melyet felesége vett át ben az akkori testület úgy döntött, hogy várossá válásunk tiszteletére minden év szeptemberében VÁROSNAP elnevezéssel ünnepséget rendez mondta a polgármester. Tette ezt azzal a szándékkal, hogy Balkánynak külön ünnepnapja legyen. Legyen egy nap minden esztendőben, ami csak a miénk. Egy nap, mely összekovácsolja városunk lakóit. Hiszen az összefogásra, egymás támogatására még soha ilyen nagy szükség nem volt, mint manapság. Igazunkért sokszor meg kellett harcolnunk, de aki hisz önmagában és a közösség erejében, az minden nap olyan erővel bír, hogy akár ha volnának a környezetünkben hegyeket is meg tudna mozgatni. Ezért is kell összefognunk, és azért hogy utódainkra olyan örökséget hagyjunk, hogy büszkék lehessenek ránk. Szavak helyett tettek Ezért úgy kell együtt dolgoznunk, úgy kell együtt élnünk, hogy ne csak egy tábla hirdesse Balkány város. Együttgondolkodás, jó ötletek, ésszerű egymásra épülő tervek kellenek ahhoz, hogy az idelátogatók, az itt élők tábla nélkül is azt érezzék, hogy városba érkeztek, városban élnek. Városban élni valamikor kiváltság volt, a városi emberek nagy tiszteletben álltak. Vívjuk ki önmagunknak a tiszteletet környezetünkben, és akkor elmondhatjuk, hogy ami a tehetségünkből fakad, azt a közért megtettük. Székely János írta: Az ember dolga nem a konkoly és a búza szétválasztása. Nem az aratás és a válogatás, hanem a magvetés. Ha képesek vagyunk alkotni, ha tudunk hinni abban, hogy minden igazi érték megmarad, akkor gazdagabbá tudjuk tenni magunk és környezetünk életét Egy latin közmondás arra tanít, A közjó legyen a legfőbb törvény! Ezek a gondolatok vezéreljenek bennünket minden nap, és akkor a közös munkánk eredményeként városunk fejlődése elkerülhetetlen lesz. Úgy gondolom az embert a szavai helyett a tettei kell, hogy igazolják. Bízom abban, hogy közös párbeszéden alapuló álmaink fája ezt a már említett gyümölcsöt a folyamatos fejlődés gyümölcsét meg fogja teremni. Persze tudom én, hogy nem mindenki szeret mindenféle gyümölcsöt. Engem a szüleim azonban arra tanítottak, hogy minden gyümölcsben van valami, ami fontos a növekedésben, a fejlődésben. Ezért én azt kívánom minden Polgárnak, hogy az általunk nevelgetett képzeletbeli fa, mindenkinek teremjen gyümölcsöt. Hiszen tudják: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A köszöntő után Puskás Jucus és az Y2K táncosainak műsora következett. A tombolahúzás követően ismét sztárvendég, a Bon-Bon együttes aratott nagy sikert. A városnapi program a tűzijátékkal ért véget. Képek a hátsó oldalon (Elek Emil felvételei)

2 2 ÉTKEZTETÉS Intézményünk az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani, koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésüket más módon biztosítani. Így különösen: 65 év feletti életkorúak, átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegségben szenvedők, szenvedélybetegségben szenvedők, közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők, hajléktalan személyek. Az étkeztetés történhet: helyben fogyasztással, házi segítségnyújtás keretében házhozszállítással, jogosult általi elvitellel. Az önkormányzat a Szabolcs Vezér Oktatási Központban konyhát üzemeltet, itt történik az étel megfőzése. Innen szállítják el az intézményünkbe, ahol kiadagolják az ellátottak számára. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál: az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a Sztv. 119/C. (3) bekezdés szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet kell figyelembe venni. Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 20%-át. Az a jogosult, akinek a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét ( Ft.) a megállapított személyi térítési díjjal kiszámított havi fizetendő térítési díjból további 20%-os díjcsökkentésben részesül (Képviselő testületi döntés alapján augusztus 1-től.) HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk szeptember Helyben, házhoz szállítással, vagy elvitellel I mmár harmadik alkalommal olvashatnak a balkányiak a Szociális Gondozási és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről, hisz azt sokan nem ismerik még. Ezúttal az étkeztetésről és a házi segítségnyújtásról lesz szó. Étkezés térítési díja 2007 évben már ellátottak kiszállítással 420 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 150%* alatt kiszállítással 378 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 150% 300%* között kiszállítással 420 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 300%* fölött kiszállítással 487 Ft 2007 évben már ellátottak - kiszállítás nélkül 340 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 150%* alatt kiszállítás nélkül 298 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 150% 300%* között kiszállítás nélkül 340 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 300%* fölött kiszállítás nélkül 407 Ft 2007 évben már - helyben fogyasztással 340 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 150%* alatt helyben fogyasztással 298 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 150% 300%* között helyben fogyasztással 340 Ft 2008 évben új belépő, jövedelem 300%* fölött helyben fogyasztással 407 Ft (* a nyugdíjminimum összeg ( Ft.) százalékos arányában) Házi segítségnyújtás térítési díja 2007 évben már ellátott 80 Ft/óra 2008 évben új belépő, jövedelme 150%* alatt 38 Ft/óra 2008 évben új belépő, jövedelme 150%* fölött 88 Ft/óra (* a nyugdíjminimum összeg Ft.) százalékos arányában) ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak január 1-től a Szociális törvény módosítása miatt a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően néhány kivétellel vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata céljából külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság működik. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Cél, hogy a rászoruló önálló életvitelének fenntartását a szükségleteinek megfelelően minél tovább otthonában, saját környezetében biztosítsa. A gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükséglete: saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás keretén belül biztosítjuk: a jogosult környezetének tisztántartása, személyi tisztaságának biztosítása, orvosi ellátás igénybevételének segítése, egészségi állapotával kapcsolatos ápolási teendők, valamint létfenntartását biztosító gondozási tevékenységek, pl. bevásárlás, étel házhoz szállítása, ügyek intézése, stb. végzése, az ellátást igénylővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, közreműködés az igénylő háztartásának vitelében, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban, a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, a szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, kapcsolattartás más szociális ill. egészségügyi intézményekkel, szükség esetén más típusú ellátás kezdeményezése, a vonatkozó szakmai és egyéb jogszabályok érvényre juttatása, az adott intézmény és eszközrendszere fejlesztésének elősegítése. A házi segítségnyújtás ellátásáért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 15%-át. Ha házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 25%-át. Szőke Attila a Délnyírségi SZOGOK vezetője

3 2008. szeptember Amit elindítottunk, látjuk a hozadékát Több feladatot, egyre jobb színvonalon látnak el a közmunkások Augusztusi lapszámunkban id. Oláh János alpolgármesterrel beszélgettünk az időközi választás óta eltelt időszakról, az önkormányzat helyzetéről, a testület munkájáról, terveiről. Ez utóbbiból sok minden nem fért a lapba, így most ebben az írásban ezekről lesz szó. A pénzügyi helyzet stabilizálása után nagyon sok pályázatot írtunk és a hozzájuk szükséges saját erőt folyamatosan biztosítani tudjuk. Ez nagy eredmény, s ezeket már prezentálni is tudjuk, hiszen a két óvoda felújítására beadott pályázatot már megnyertük folytatta tájékoztatóját az alpolgármester, majd a város ékességéről, a Gencsy-kastélyról szólt, melynek tulajdonjogának megszerzésére úgy tűnik, nagyon jó esélyünk van. A másik fontos ügy a kastély, az iskola és a kultúrház ölelésében lévő sörkert megszerzése. Beszélgetésünkkor még bizonytalan volt, hogy sikerül-e megegyezni a tulajdonossal, azóta azonban rendeződött a hely sorsa. Első körben a testület megosztott volt, nem mindenki akarta, hogy a sörkert az önkormányzaté legyen, másodszorra azonban a többség megszavazta, így szeptember 30- ával a terület az önkormányzat tulajdonába kerül. Ezzel a lépéssel a kultúrház, az iskola és a kastély egy teljes vertikum lesz és szép épületegyüttes alakulhat ki. A közhasznú foglalkoztatás terén is sok a gond mondta Oláh János. Kiderült, hogy az elmúlt öthat évben mindig ugyanazok jutottak közmunkához, miközben sokan jelezték, ők is szívesen vállalnák, de eddig mindig kimaradtak a listáról. Ezért olyan döntés született, hogy lehetőséget kapnak azok is, akik eddig nem jutottak közmunkához, a feltétel azonban az, hogy a közhasznú tevékenységben munkának is folyni kell. Most már egyre több feladatot látnak el egyre jobb színvonalon ezek az emberek. Azt is elmondják mindenkinek, használják ki ezt a pár hónapot arra, hogy állandó munkát keressenek, mert ez ideiglenes megoldás csupán a családok életében. Próbálkozunk természetesen munkahelyteremtéssel is. A közeljövőben létesítünk egy irodát, ahol a fiatalok pályára állítása lesz a feladat. A választások időszakában a polgármester ígéretet tett a tanyákon élő embereknek, hogy fokozottan foglalkozik bajaikkal, gondjaikkal folytatta az alpolgármester. Első lépésként azt próbáljuk véghez vinni, hogy minden tanyán legyen tanyagondnok, egy olyan munkatársunk, aki az ott élők problémáit folyamatosan közvetíti az önkormányzatnak, illetve amiben tud, járjon el, segítsen az embereknek. Első lépésként három tanyán kezdtük el a tíz-tizenöt éve otthagyott iskolák rendbetételét. A Tormás pusztai iskolát rendbetettük, dolgozik ott egy munkatársunk. Perkedpusztán folyamatban van a volt iskolaépület felújítása, jó ütemben haladunk. Az abapusztai iskola felújítására pályázati lehetőségünk van, ha nyerünk, közösségi házként fog működni. Ha mindez megtörténik, a három legnagyobb tanyaközpontban lesz közösségi ház, amely otthont adhat kihelyezett testületi üléseknek, tanyanapi rendezvényeknek, ott lehet majd közmeghallgatást tartani. Eddig a kocsmák udvarán vagy utcán kellett megállni, ha valamit meg akartunk beszélni az emberekkel. Elmondta Oláh János, hogy 15 szervezet alapítvány, egyesület működik az önkormányzat területén, amelyek az önkormányzat támogatásából tartják fenn magukat. Sikerült a futballcsapatot úgy finanszírozni, hogy bent tudtak maradni az NB III-ban. Támogatja az önkormányzat az idősek egyesületét, de több egyesület kap kiemelt támogatást. A sporttal kapcsolatos teendőkről így szólt: az elmúlt két-három évben folyamatosan rendbe tettük a futballpályát, lassan egy sportcentrum fog ott kialakulni, ami a gyerekek számára is kedvező sportolási lehetőséget nyújt. Intézményeinkről annyit, hogy az óvodából a gyerekeket úszásoktatásra hordják Nyíradonyba, nagyon szép eredményeket érnek el az iskola birkózó egyesületében, jól működnek a kézilabdázók, a sakk szakosztály. Gond, hogy a sportegyesületek csak önkormányzati támogatásból tartják el magukat, kellenének szponzorok, mecénások, 3 pártolók, akik anyagi támogatást is adnának. Nem maradt ki az önkormányzat nehéz helyzete sem a beszélgetésből. Sajnos minden évben szigorúbb feltételek között gazdálkodhatunk fogalmazott. Eddig nem kellett egyetlen dolgozót sem elbocsátani, sajnos azt nem ígérhetjük, hogy ezután is így lesz, mert az állami költségvetés egyre több feladatot és egyre kevesebb pénzt ad, hiába hangzanak el parlamenti felszólalások, az önkormányzatok helyzete egyre romlik. Ez a helyzet elvezethet dolgozók elbocsátásához, működési területek megszüntetéséhez, olyan drasztikus döntések meghozatalához, hogy létszámcsökkentésben is gondolkodni kell. Ezt ki kell mondani, mert a végtelenségig nem tudjuk előteremteni a fenntartáshoz és a működéshez szükséges pénzeket. A lakosság nem érez meg minden szigorítást mondta el az alpolgármester. Mivel a vízművűnket egy kft-n keresztül mi működtetjük, ez a szolgáltatás az egész környéken a legkedvezőbb áron történik. Hasonlóan a legkedvezőbb a szilárdhulladék-szállítás. Ezért a polgármester nagyon megküzdött, mert 80 százalékos díjemelést akartak velünk elfogadtatni, annyira le vagyunk maradva a többi településhez képest. A szemétlerakóval kapcsolatban viszont nagyon rossz hírünk van, mert a jelenlegi működtetésére csak 2010-ig van lehetőség. Elindult a megyében a szilárdhulladék-kezelési program, a mienkéhez hasonló telepeket bezárják, holott ez még évig alkalmas lenne a környék szemetének befogadására. Hiába próbálunk mindent, hogy működtethessük, mindenütt falba ütközünk: a megyei telep beindítása után a kis telepeket megszüntetik. Ez ugrásszerű áremelkedéssel fog járni. A vízművünk is bekerülhet egy nagy társulásba, ez szintén a szolgáltatás drágulásával jár. Ameddig lehet, tiltakozunk, hogy ezek a kedvezőtlen dolgok ne következzenek be, sajnos azzal is számolni kell, hogy a végtelenségig nem tolhatjuk ki a határidőt. A célok miatt borúlátó vagyok, amiatt viszont derülátó, hogy amit elindítottunk, annak látjuk a hozadékát. Anyagiakban egyenesbe jöttünk, látjuk az alagút végét. Ha nem történt volna választás, akkor Balkányban már csődbiztos ülne mondta végezetül Oláh János.

4 szeptember MOZI október 7. (kedd) 18:00 József Attila Művelődési Ház A Múmia A Sárkánycsászár sírja színes magyarul beszélő német-kanadaiamerikai kalandfilm, 116 perc, Kína kegyetlen Sárkánycsászárát egy ármánykodó varázslónő küldte örök álomba tízezer harcosával együtt, így váltak hatalmas, néma agyaghadsereggé. Ám amikor az ifjú kalandort, Alex O'Connellt egy trükkel ráveszik, hogy ébressze fel az uralkodót az örök álomból, a merész kis régész kénytelen azok segítségét kérni, akik jobban értenek a feltámadt múmiákhoz, mint ő: a szüleiét. A nagysikerű Múmia-sorozat lélegzetelállító fordulatot vesz: az akció Ázsiába tevődik át, ahol Rick O'Connell harcba száll a feltámasztott Han császárral, és a kaland folytatódik, az ősi Kína katakombáiban, vagy éppen a fagyos Himalája csúcsain. Rick ezúttal sincs egyedül: útitársai a fia, a múmiát felébresztő Alex; a felesége, Evelyn, és a sógora, Jonathan. És Ricknek ezúttal egy olyan múmiát kell megállítania, aki egy kétezer éves átokból ébredt, és az egész világot könyörtelen igába készül hajtani. A helyi rádió központja VARGA AUTÓSZERVÍZ Nyíradony, Debreceni u. (az Európa parkkal szemben) Tel.: 06-52/ , 06-52/ , 06-30/ , 06-30/ , 06-30/ Szolgáltatásaink: Biztosítási ügyintézés, Biztosításkötés, Kárbejelentés, Helyszíni kárfelvételezés, Teljeskörű kárügyintézés Sérült gépjármű elszállítása, Autószerelés, Gépjármű átvizsgálás, Olajcsere, Olaj értékesítés, Gépjármű átíratás, Motordiagnosztika Környezetvédelmi felülvizsgálat (zöld kártya) Műszaki vizsgáztatás és vizsgára való felkészítés, Lézeres futómű beállítás, Fényszóró beállítás, Minden típusú gépkocsi karosszériajavítása, Gépjárműfényezés Branden Fraser és Jet Li bunyója a film végén A Ring-Gold Kft. álattartó telepek korszerûsítésére EMVA pályázaton 33 millió Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert Impresszum Beszélő Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. Tel./fax: (42) Kiadó: Balkány Város Önkormányzata Felelős szerkesztő: Balogh József Tördelés: ifj. Dankó Mihály Nyomtatás: Tóth Imre, Nyírtelek ISSN X

5 2008. szeptember Felhívás Előzzük meg a baleseteket Szeretnénk felhívni figyelmüket a biztonsági övezetről rendelkező 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11., 14., és 16. által szabályozott, a hálózatok biztonsági övezetében érvényes korlátozásokra, valamint a területtulajdonosok előírt kötelességeire. Tornaterem épülhet pályázati pénzbõl Az első fordulóban közel félmilliárdot szavaztak meg Balkánynak 5 A fenti rendelet egyértelműen leírja: A villamos hálózatok biztonsági övezetében (22 kv-nál, belterületen, a szélső vezetőtől 2,5 2,5 m, kisfeszültségnél 1 1 m) és környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlantulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági határát elérik. A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs, vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 22 kv névleges feszültség esetén 2 méternél, kisfeszültség esetén 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt. A jogszabály egyértelműen a megelőzésre kötelez. Az előírások szigorú betartásával teljes mértékben elkerülhető a fenti baleseti helyzet kialakulása. Kérjük, hogy a felelősséget átérezve, a fenti rendeletben előírt kötelezettségnek szíveskedjenek eleget tenni! Balkány Város Önkormányzata Balkány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez A jövő iskolája a Dél-Nyírségben III. ütem: Tornaterem építés címmel, ÉAOP 4.1.1/2F azonosító jellel. Az ÉAOP /2F Oktatási nevelési intézmények fejlesztésének támogatása pályázati kiírás kétfordulós, tehát az első fordulót követően a támogatott pályázók a közreműködő VÁTI Kht. részéről tanácsadásban részesülnek. Az első fordulót követően kerül sor a végleges pályázati dokumentáció kidolgozására, amire a támogatási döntés időpontjától számítva 6 hónap áll rendelkezésre. A pályázatról végérvényes támogatási döntés a második fordulót követően születik, aminek várható időpontja 2009 tavasza. Balkány Város Önkormányzatának pályázatát az első fordulót követően a támogató Oktatásunk kezdetei Az 1600-as évek első felében a katolikus egyház elsorvadt Balkányban. Templomunkat a reformáció hívei vették birtokba. A reformáció velejárója a szélesebb körű népoktatás volt. Az egyházak mellett háromtagozatú iskolákat építettek. A tanítás külön tanító vezetésével folyt, de az is előfordult, hogy a lelkész maga vezette a tanítást. Iskola célú építkezésekről Balkányban csak a múlt század végén adnak hírt a feljegyzések. A 19. század közepéig a legtöbb iskolát falusi parasztházban alakították ki. A katolikus híveknek pedig a 20. század első feléig sem templomuk, sem iskolájuk nem volt a faluban. A templomot egy régi kuriális lakásban berendezett kápolna helyettesítette, egy különálló kápolna felépítéséig. Az iskoláskorú gyermekeiket a katolikus hívek a református iskolába járatták Első írásos adatunk balkányi tanítóról szervezet Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte az első forduló lezárásával. Balkány Város Önkormányzata 301 pályázó közül került a támogatásra érdemesnek ítélt pályázók közé az első fordulóban. Ennek megfelelően a projekt költség forrás szerkezete a következő: Elszámolható költség összesen: Igényelt támogatási összeg: Saját erő: A pályázat keretében az oktatási intézményben tanuló gyermekek testi, lelki egészségét fejlesztő infrastruktúra fejlesztésére és bővítésére kerül sor. Először egy új 24X45 méter méretű tornaterem épül meg annak kiszolgáló létesítményeivel együtt, majd a régi tornaterem felújítása és átalakítására kerül sor. Kialakításra kerül továbbá egy sportudvar, kézilabda-pályával, kosárlabda-, valamint futópályával ből való. Ekkor Kovács András volt a rektor. A pedagógus névsort ez időtől kisebbnagyobb ugrásokkal megadhatjuk. Szinte az évente változó neveket annak tudhatjuk be, hogy a tanítókat a presbitérium választotta kezdő "mesterek" közül, alacsony bérért. Az anyaiskola, ahol a tanítók a tanulmányaikat végezték, megkívánta, hogy a rektor és preceptor 2 3 évnél tovább ne szolgáljon egy helyen, hanem engedjen helyet másoknak is a rektorkodásra, preceptorkodásra. A 18. század végéig Szabolcs vármegye területén lévő magasabb fokú deákiskolákon kívül csak két egyházról tudunk, ahol oktatták a latin tudományokat. E kettő Újfehértón és Balkányban voltak. Az 1763-as visitáció 63 fiú és 32 leány tanulót jegyzett fel. A legtöbb faluban még mindig csak olvasni tanították a gyerekeket, mint például a nagykállói görög katolikus iskolában, Gelsén, Mihálydiban, Vencsellőn, Dadán és az egész kisvárdai járásban. A latin tudományokkal, magasabb ismeretekkel csak nagyobb településeken foglalkoztak a tanulók. Apagyon, Bercelen, Nagymadán, Ramocsaházán deklinista, Dobon, Lökön konjugista, Balkányban, Bátorban, Nyíregyházán szintaxista, Nagykállóban retorikai és poetikai osztályok működtek. E kor iskolájában három tanerő dolgozott, így a ban is. A rektor, a preceptor és a lányok tanítója. A rektor Folytatás a következő oldalon

6 szeptember Véget ért az almablokád ABalkány és Térsége Gazdakör elnökségének nevében megköszönöm azoknak a gazdatársaknak a részvételét, akik összefogást tanúsítva idejüket és fáradozásukat nem sajnálták és felelőséggel kiálltak magukért és az otthon maradtakért a térséget sújtó ipari alma árának alakítása ügyében. Ennek eredményeként megállapodás született Gráf József agrárminiszter úr segítségével a gazdák és a feldolgozók között. Követeléseink igaz nem 100%-ban teljesültek, de úgy érzem, nagy lépést tettünk előre, bár a munkának még nincs vége. A megállapodás tartalmazza a hektáronkénti 70 E Ft-os de minimis támogatást, melynek feltételei az alábbiak: Legalább 0,3 hektár területű gyümölcsös művelési ágba tartozó területen és/vagy belterületen almatermesztést folytat az előző pont szerinti almatermő terület évi művelésben tartását, a permetezési napló vezetését tanúsító, a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban: MgSzH) által kiadott, e rendelet melléklete szerinti hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, eleget tett a törvényben előírt regisztrációs kötelezettségének vagy azt igazoltan kérelmezte, nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban számított összegéről, nyilatkozik, hogy az ipari alma előállítását piaci úton történő értékesítés céljából végzi, és a megtermelt ipari almát közvetlenül a feldolgozónak vagy a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek támogatásáról szóló 113/2007. (III. 1.) FVM rendelet szerinti TÉSZ-nek értékesítette, az értékesített mennyiségről számlával vagy felvásárlási jeggyel rendelkezik, nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett- vagy adók módjára behajtható köztartozással, nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztatozása, nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenyégével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. Oktatásunk kezdetei Folytatás az előző oldalról A református iskolában, 1923-tól négy tanerő, majd 1929-tól hat tanerő tanított. vezette a templomi éneklést, tanította a nagyobb fiúgyermekeket, némelyiket a deáki tudományokra is. A preceptor a kisfiúkat. A lá- Abapusztán, Nagymogyoróson, Tormás- De a külterületen is működtek iskolák. Így nyok tanítója a lányokat oktatta. A preceptor pusztán, Koczogtanyán, Perkedpusztán, feladata volt még a harangozás is. A tanítók Cibakpusztán, Görénypusztán. munkáját a presbitérium és a külső visitátorok Ahogy napjainkban, úgy régen is részt vettek a tanulók az iskolai és a községi ünnepé- felügyelték. Fizetésükről az egyház gondoskodottlyeken. Amint a díjlevelek is tanúsítják, a tanítók Október 6-án, a nemzeti gyász napján többnyire természetben kapták a fizetésüket, a December 6-án, az államfő, Horthy Miklós tanítás mellett rákényszerültek a mezőgazdasági munkák végzésére, ami nem egy esetben Március 15-én, az 1848-as megemlékezésen névnapján forrása lehetett a tanítás elhanyagolásának, Május 28-án, a madarak és fák napján amiről a 19. század közepén számos adatot Június 4-én, a magyar golgota, a Trianoni kaphatunk. békeszerződés emlékünnepélyén Első adat, amiben partikulaként említik Június 14-én, a tornaünnepélyen. Balkányt, egy 1800-as esperes visitávióban A balkányi iskolákban mindig magas szintű, jó képzés folyt. Erről tanúskodik 1936-ban lett lejegyezve. A partikuláris iskola olyan résziskola, amely főként református kollégiumhoz, mint anyaiskolához való csatlakozást jegyzőkönyve is, melynek utolsó mondata így a római katolikus egyház iskolai felügyelői jelentett. A partikula tanerőit az anyaiskolából hangzik. kapta, iskolánk esetében a Debreceni Református Kollégiumból. Az iskolák tananyagáfejezést, hogy jelen látogatásommal kapcso- Midőn afeletti nagy örömünknek adok kinak, módszereinek mindenben egyeznie kellett az anyaiskola célkitűzésével. lelkiismeretes, eredményes, jó munkát végezlatban arról győződtem meg, hogy a kartársak A görög katolikus iskola 1926-ban jött létre, és a római katolikus iskolával közösen mű- munkásságukra! nek. Isten gazdag áldását kívánom további ködött. Molnár Zoltán A támogatási kérelem legkésőbb november 15. napjáig beérkezőleg nyújtható be. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A támogatás igénybevétele iránti kérelmet az MgSzH-hoz kell postai úton vagy személyesen benyújtani. A termelősnek a kérelemhez csatolnia kell az ipari alma felvásárlásáról a tárgyévben kiállított, saját névre szóló eredeti számlákat (vagy felvásárlási jegyet) és azok egy másolati példányát. Szeretném még megemlíteni a felhíváshoz csatlakozó országgyűlési képviselők és Jakab István úrnak a MAGOSZ elnökének és dr. Budai Gyula úrnak a MAGOSZ szövetségi igazgatójának egyben a választókerületünk elnökének munkáját. Ők ketten azok, akik igazán sokat tettek az ügy sikere érdekében, idejüket ránk áldozva feladták amerikai szakmai útjukat értünk, és minden nap leutaztak a demonstráción résztvevő gazdákhoz, majd vissza Budapestre a tárgyalások menetének kidolgozása érdekében. Mindezekért és az elért eredményekért köszönet nekik. Rácz Imre Balkány és Térsége Gazdakör elnöke Számla, negyedévenként Kötelező a közszolgáltatás Balkány város közigazgatási területén a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást november közepétől a Nyír-Flop Kft. látja el. A hulladékszállítás gyakorlatában a lakossági díjfizetés nap, mint nap több olyan kérdést vet fel, amelyeket érdemes közösen áttekinteni. A szolgáltatás: A közösség érdekében a vonatkozó jogszabályok alapján kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás (hetente kommunális szilárdhulladék begyűjtés-szállítás-ártalmatlanítás; havonta zsákos szelektív hulladékgyűjtés; évente kétszer lomtalanítás). Minden lakott ingatlan tulajdonosa, használója köteles igénybe venni, a díját megfizetni. A szolgáltatás 2008 szeptemberében érvényes lakossági egységdíjai: 60 literes edény heti egyszeri ürítésének megfelelő szolgáltatás díja: 79,17 Ft/ürítés + 20% áfa, azaz 95,00 Ft/ürítés 80 literes edény heti egyszeri ürítésének megfelelő szolgáltatás díja: 105,58 Ft/ürítés + 20% áfa, azaz 126,70 Ft/ürítés Folytatás a következő oldalon

7 2008. szeptember Változott az ügyfélfogadás rendje Fontos ügyekben döntött a képviselő-testület legutóbbi ülésén Szeptember 10-én ülésezett a város képviselő-testülete. Nyolc napirendet tárgyalt a testület. képeslap A lejárt határidejű határozatok végrehajtása című napirendet a testület elfogadta, kivétel volt ez alól a polgármesterasszony szabadságmegváltása. A testület felkérte a jegyzőt, hogy jogi szempontból vizsgálja meg, kifizethető-e a volt polgármester ki nem vett 63 nap szabadságának idejére 1 millió 383 ezer 417 forint, és ennek a munkaadói járulékai, forint, mindösszesen 1 millió 826 ezer 110 forint. A megváltási összeg kifizetését a képviselő-testület elutasította. Annak idején született ugyanis egy olyan testületi döntés, hogy mindenkinek ki kell adnia a meglévő szabadságát. Mivel más nem kért szabadságmegváltást, ez azt jelentette, hogy mindenki kivette a szabadságát, csak a polgármester nem tett a határozatnak eleget. Módosította a testület a évi költségvetést. Lényegi változások nem történtek, de átvezették rajta a pályázati támogatásokhoz szükséges összegeket. Elfogadta testület a évi első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. Módosította a testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mert megváltozott a bizottságok összetétele és a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje is. A hivatalos munkaidőn belül az ügyfélfogadási idő úgy módosult, hogy pénteken nem lesz ügyfélfogadás, ekkor az ügyintézők az egész heti elmaradt munkájukat fejezik be, amire éppen az ügyfélfogadás miatt nem volt idejük. Megváltozott a bizottságok összetétele. Az Ügyrendi Bizottság maximális létszáma ötre, a Jóléti, Oktatási- és Sportbizottság létszáma nyolcra módosult. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Győri Istvánt, választotta a testület, az elhalálozott dr. Szilágyi Zsolt helyett. A Jóléti, Oktatási- és Sportbizottságba Hetei Vilma és a most újonnan esküt tett képviselő, Kékesi József került be. A Jóléti, Oktatási- és Sportbizottság külsős tagjának választotta Maduráné Biró Ágnest. A Közbeszerzési Bizottságba beválasztották dr. Szilágyi Zsolt megüresedett helyére Győri Istvánt, az Ügyrendi Bizottság elnökét. (Volt korábban egy olyan megállapodás, hogy a bizottságok elnökeiből áll össze a Közbeszerzési Bizottság). Ismételten napirendre került a Sörkert ügye, sikerült pontot tenni a végére. A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvásárolja a Sörkertet, az épületet lebontják, s annak a helyére parkot építenek, így az iskolával egybefüggő terület alakul ki a kultúrházig és egy szabadtéri színpadnak is helye lesz itt. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról is döntött a testület. Előző havi lapunkban írtunk róla, hogy a felsőoktatásban tanulók Bursa ösztöndíjat igényelhetnek az önkormányzattól. A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat az idén is csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez, s minden helybéli felsőoktatásban részt vevő fiatalnak lehetővé teszi az ösztöndíj megpályázását. A pályázatot október elsején írják ki a jelenlegi felsőoktatási hallgatók (ez az A típusú pályázat), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (ez a B típusú pályázat) számára. Az ösztöndíjat egy tanulmányi félévre egy összegben utalja át az önkormányzat, ez öt havi támogatást jelent. A pályázat kiírásnak határideje október 1. A kiírás az önkormányzat hirdetőtábláján is olvasható. A hallgatók számára október 31. a pályázatok benyújtásának határideje. Az önkormányzat december 5-ig köteles nyilvánosságra hozni a támogatások összesített adatait, a pályázók és támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét. Ugyancsak december 5-ig kapja meg írásban az önkormányzat döntését a pályázó. Jó tudni, hogy az önkormányzattól kapott Bursa ösztöndíjhoz ugyanakkora összeget kap a hallgató az Oktatási Minisztériumtól, amit az adott főiskola vagy egyetem folyósít. A testület elfogadta a évi oktatónevelő munka értékeléséről, valamint a es tanítási év indításának helyzetéről szóló beszámolót. A városnapi rendezvények programját is elfogadta a testület, azóta ennek programját már élvezhették a város lakói. Számla, negyedévenként Folytatás az előző oldalról literes edény heti egyszeri ürítésének szolgáltatási díja: 146,33 Ft/ürítés + 20% áfa, azaz 175,60 Ft/ürítés Váltás a kategóriák között: A család létszámának megváltozása esetén lehet kezdeményezni a jegyzőnél, aki a helyi rendelet szerint dönt a meglévő besorolás megváltoztatásáról, vagy meghagyásáról. Változás esetén értesíti a szolgáltatót. A díj számlázása: A tárgynegyedév végén történik. A tárgynegyedévi számla legkésőbb a követő hónap 5. napjáig elkészül. Egy negyedév 13 hét (13 db ürítés), ezért a negyedéves számla értéke 13-szorosa az egységdíjnak. A díj fizetése: a szolgáltató a lakosságtól megbízó levéllel rendelkező díjbeszedője útján szedi a díjat, negyedévente utólag, kivéve az év utolsó negyedévét, amikor már december elején megkezdődik a díjbeszedés. A megbízott a díjat, a számla kiadását követő 1 hónapon belül legalább kétszer megkísérli beszedni. Amennyiben nem jár sikerrel, értesítést hagy, mellyel Ön is felkeresheti a megjelölt címen és rendezheti számláját. A díjbeszedő: Törő Norbertné, Balkány Kállói u. 2. Tel.: 42/ A behajtás: az eredménytelen fizetési felszólítás után megmaradt díjhátralék és eljárási költségek a keletkezésüket követő 90 nap után, adók módjára történő behajtás végett a hivatal jegyzőjéhez kerülnek felterjesztésre. A behajtási eljárást a jegyző folytatja le. Mi a helyzet akkor, ha az ingatlantulajdonos nem rendelkezik szabványos tárolóedénnyel? Lakott ingatlan esetében a hetente összegyűjtött, a kategóriának megfelelő térfogatú hulladékot a szétszóródás elkerülése érdekében sérülésmentes (nem szakadt, nem lyukas), lekötött szájú, tetszőleges műanyag, vagy egyéb zsákban a szolgáltató a járatnapokon elszállítja. A szolgáltatás igénybevétele kötelező, ami fizetési kötelezettséget is jelent. Többlethulladék elszállítása: Esetenként a kategória mértéke feletti térfogatú hulladékot (többlethulladék) a szolgáltató a kizárólag ebből a célból rendszeresített feliratos (matricás) kb. 120 literes zsákban szállítja el. Többlethulladék szállítására alkalmas zsákok 250 Ft-os áfás áron beszerezhetők: Major Pálné Kossuth u. 33. (vegyesbolt) Barkaszi és Társa Bt. Petőfi u. 58. Liptai és Társa Bt. Rákóczi u. 14. A változások jelzése: Minden esetben időben jelezzen a hivatal (jegyző, vagy a népesség-nyilvántartó) felé, mert amikor a számla is elkészült, akkor már utólag nem tudunk korrigálni. Igazolt tartós távollét esetén van lehetőség szüneteltetésre, a hivatalhoz benyújtott írásbeli kérelem elfogadása alapján. A Lomtalanítás időpontja: belterületen szeptember 30-án kedden, külterületen október 1-jén szerdán. Ügyfélszolgálat, reklamáció: 4400, Nyíregyháza, Derkovits u Tel.: (42)

8 8 Városnapot ünnepeltünk Folytatás az első oldalról SZENT ISTVÁN KUPA szeptember AUGUSZTUS 23. A műsorban ukrán táncosok is szerepeltek A fiatal város ifjú motorosai augusztus 23-án Szent István kupa keretében megrendezett kosárlabda-gálán mérettették meg magukat a lelkes amatőrök. Az állóképességre nagy szükség volt, hiszen 12 órában kellett bizonyítaniuk a csapatoknak. A buzdító közönségnek ugyan híján voltunk, de a csapatok így is nagy lelkesedéssel és kitartással küzdöttek délelőtt 10 órától este 10 óráig. A kistérség szinte minden településéről érkeztek mozogni vágyó fiatalok. (Biri, Szakoly, Nagykálló, Geszteréd). A program az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága támogatásával valósult meg. Épül az új temetõkapu Nagy sikere volt a helyi óvodások műsorának A balkányi nyugdíjas énekkar Az ünnepség egyik fénypontja a hazai popélet sztárja Lola volt (Elek Emil felvételei) Épül az új temetőkapu, készül a térburkolat, engedélyeztetési eljárás alatt van az urnafal építése. Ha minden a tervek szerint történik, Halottak napjára megújulva várja a temető a gyász napján a halottaikra emlékező hozzátartozókat. Ha kialszik a lámpa Sok gondot okoz a lakosságnak, ha egy utcában, egy városrészen, vagy akár csak egy útszakaszon kialszik a lámpa, nincs közvilágítás. Ilyenkor legtöbben az önkormányzathoz fordulnak, pedig ennél sokkal egyszerűbb és gyorsabb megoldás is van arra, hogy ismét világos legyen. A hibát közvetlenül a lakosoknak kell bejelenteni az áramszolgáltató vállalathoz. Hová? Az áramfogyasztásról szóló számla hátoldalán van egy ingyenesen hívható telefonszám, itt kell a hibabejelentést megtenni, s így lesz leghamarabb világos az utcában.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben