FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP"

Átírás

1 FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/5. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Új célokat kell megfogalmazni! - Tisztújító közgyűlést tartott a Civil Kerekasztal Megbeszélni a dolgokat - A konfliktuskezelés új módszere: a mediáció Fiatalok lendületben - Kerekasztal-beszélgetés Nagyvázsonyban Itt súlya van az adott szónak - A proháló olyan szellemi műhely, ahová jó tartozni Klapka-musical Komáromban Pályázati figyeló Civil a Pályán időszaki kiadvány Felelős szerkesztő: Varga Endre Szerkesztő: Bozsik Péter Lapterv: Györgydeák György Szerkesztőbizottság: Bereznai Csaba, Elekes Zsuzsa, Horváth Viola, Kovács György, Kriston Renáta, Oláh Miklós, Öcsi József Alapító: Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda Civil Háza, Veszprém Szerkesztőség: Veszprémi Civil Ház Tel.: 88/ Veszprém, Kossuth u. 10. II. emelet Felelős kiadó: Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány ISSN Nyomdai előkészítés: Tóbiás Krisztián Nyomda: Faa Produkt Kft., Veszprém Felelős vezető: Faa Judit E számunkat nov. 5-én adtuk nyomdába.

2 CIVIL PÁLYÁN Új célokat kell megfogalmazni! Tisztújító közgyűlést tartott a veszprémi Civil Kerekasztal 2 A veszprémi Civil Kerekasztal 13 tagszervezet meghatalmazott képviselőjének részvételével tisztújító közgyűlést tartott szeptember végén. A közgyűlés megtárgyalta az elnökség beszámolóját az elmúlt egy évről, megválasztotta az elnököt és a vezetőséget, valamint elfogadta a következő év programját. Az elmúlt időszak kiemelkedően sikeres rendezvénye volt a Veszprémi Civil Nap 2009, amelyen 38 civil szervezet vett részt valamilyen formában. A kerekasztal a szervezésben jól felhasználta a korábbiakban szerzett tapasztalatokat. Az önkormányzat közgyűlésére készült és ott bemutatott videó jól demonstrálta a Civil Nap lényegét, a civilek összefogását egy közös cél megvalósítására. A résztvevők egyöntetű véleménye szerint tovább kell lépni, meg kell találni az új célokat. Többet és jobban kellene használni a rendelkezésre álló honlapot. A közgyűlés ismét elnökké választotta Vass Tibort, a kerekasztal vezetőségi tagjai pedig a következők lettek: Farkas László, Gadár László, Heiter Sándor és Farkas András. Farkas András felszólalásában kifejtette, hogy a Civil Kerekasztalnak ki kell találnia önmagát, a programokat a városi művelődési központba kellene vinni és az önkormányzattal közösen pályázni. Gadár László hozzátette: a Civil Kerekasztal működési irányelveit haladéktalanul ki kell dolgozni, ami a vezetőség feladata. A polgármester nyitott a helyiség biztosításával kapcsolatban. Szerinte is használni kell a honlapot, hogy az egyes szervezetek megismerjék egymás programjait, problémáit a közös érdekek érvényesítéséhez. Farkas László szerint olyan feladatokat kell találnia a kerekasztalnak, amelyekhez lelkesen csatlakoznak a civil szervezetek. Vass Tibor betegsége miatt nem tudott részt venni a tisztújító közgyűlésen, ezért utólag kerestük meg. Szerinte is meg kell fogalmazni a szervezet új céljait, és mindenképpen megszervezni a Civil Napot. A vezetőség újonnan megválasztott tagjai sokat segíthetnek nekem mondta Vass Tibor. Heiter Sándor a többi civil szervezettel való kapcsolattartásban, a különböző rendezvények szervezésében, Farkas András a Civil Nap lebonyolításában, Farkas László az önkormányzattal való kapcsolattartásban, Gadár László pedig a pályázatírásban. A pályázatoknál ugyanis mindig egy-egy szervezetnek kell vállalnia a lebonyolítást, mert a Civil Kerekasztalnak nincs pályázatbeadási jogköre. er A fõszerkesztõ jegyzete Válság, lehetoségek, megoldások Bár a gazdasági válság hatásai egyre aggasztóbbak, én mégis azt a társadalmi válságot tartom félelmetesebbnek, amivel munkám során folyamatosan és egyre többször találkozom! Hogy csak néhány jelét soroljam, amivel a kedves olvasó is találkozhat: bizalomhiány, hiteltelenség, félrevezetés, hazugság, kiábrándultság. Milyen és hány bugyra lehet e pokoli zűrzavarnak körülöttünk, sejteni sem lehet, így az ember duplán örül minden olyan jelnek, megnyilvánulásnak, ami mégiscsak arról szól, vannak még olyan pozitívumok, értékes dolgok, melyekre építeni lehet. Több ilyen dologgal találkoztam a közelmúltban Gyulán, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete által szervezett és a proháló által is támogatott konferencián. A téma a közösségfejlesztés volt, s mint elhangzott, újból reneszánszát éli, hiszen egyre nagyobb szükség van arra, hogy a civil társadalom a helyi közösségek erejét, lehetőségeit kihasználva együtt próbáljon meg tenni az ott élő emberekért. A résztvevők hallhattak modellértékű kezdeményezésekről, sikeres projektekről, érdekességekről, aktualitásokról! Engem mégsem ez fogott meg! Feledhetetlen öröm volt számomra az előadók elkötelezettsége, tenni akarása és hite, hogy van kiút, vannak lehetőségek és megoldások, csak közösen kell megkeresni! Talán a civil szféra sem süllyedő hajó, ha vannak még közöttünk olyanok, akik arra teszik fel az életüket, hogy ne csak önmagukért, hanem szűkebb-tágabb közösségeikért is tegyenek! Azt gondolom, ezeknél az embereknél a hitelesség, őszinteség, bizalom még a régi jelentéssel bír és elodázhatatlan értéknek számít. Varga Endre

3 3 CIVIL PÁLYÁN Megbeszélni a dolgokat Meglepő, hogy mennyire erősen él a hagyományos közösségben a hatalomelvű problémamegoldás és erőszakos önérvényesítés. A Székesfehérvár és a Balaton közt félúton lévő Kőszárhegyen az elmúlt időszakban több szabálysértés és bűncselekmény is történt, mely hatóságokhoz nem vagy csak részben jutott el, a helyi hangulatot azonban erősen megmérgezte. Az elkövetők tetteikért nem feleltek, s ez a lakosság felháborodását, dühét vonta maga után; nem csak velük, de a hatóságokkal szemben is, és pár kisebb esetben önbíráskodáshoz is vezetett. A lakosság nagy része két roma származású családot, illetve azok gyermekeit okolta. A kis falucska azonban a hazai gyakorlattól eltérően nem népítéletszerű falufórumok szervezését, együttélési nyilatkozatok megfogalmazását és a renitensek megrendszabályozását látta járható útnak. Mivel a helyi véleményvezérek főleg a civilek nyomására rájöttek arra, hogy csak hatósági eszközökkel az ilyenfajta konfliktusok nem oldhatók fel, újfajta közösségi mediációs technikával próbálkoztak. Magyarán: leültek, és egy asztalhoz ültették az érintetteket is. A kezdeményezéshez az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatását is sikerült megszerezni. A február és május között lezajlott, úgynevezett közösségi mediáció modellprojektet az önkormányzat végül a székesfehérvári Echo Innovációs Műhely és több önkéntes közreműködésével valósította meg. (A nonprofit kutató- és innovációs hálózatról az Amaro Drom korábban is írt. E szervezet végezte el az ELTE, a Pécsi, a Szegedi és a Debreceni Egyetem szociológia tanszékével együtt 2006 januárjában az iskolai demokrácia éve /2005 European Year of Citizenship through Education/ jegyében azt a kutatást, amelyből kiderült: a tanulók több mint felét zavarná, ha roma lenne a padtársa, 34 százalékuk nem szeretne egy padba ülni román, 31 százalékuk zsidó diákkal, s miközben a középiskolai diákok jelentős része hajlik a társadalmi konfliktusok erőszakos megoldására, a szabadság fogalmába sokan az erőszak szabadságát is beleértik Amaro Drom, február.) Az már rögtön az elején kiderült: a helyi szereplők kommunikációs képtelensége nagyban akadályozza a megoldást. A résztvevők, hogy ne helyi pletykák és zavaros elbeszélések alapján lássanak munkához, először egy olyan nagy mintás kutatást végeztek el, amilyent a kis falucska még soha nem látott. A kutatást standard kérdőívek segítségével, kérdezőbiztosokon keresztül személyes módon végeztük a település 18 év feletti lakosai körében mondta Domokos Tamás, az Echo Innovációs Műhely módszertani vezetője. A felmérés során a település összes háztartását felkeresték, a megkérdezett személy a legközelebbi születésnap technikájával véletlenszerűen lett kiválasztva. A kérdezés során 173 személy egyezett bele a válaszadásba és adott érdemleges válaszokat. A válaszolók közel harmadától vagy közvetlen családtagjától loptak már el kis értékű tárgyat a faluban, 12 százalékuknál mindez már többször is előfordult. Nagy értékű tárgyat 15 százalékuktól tulajdonítottak el, 11 százalékuk esetében pedig már a lakásukba is betörtek. A válaszadók ötödének kertjéből vittek el gyümölcsöt vagy zöldséget, 19 százalékuknál fordult elő, hogy megrongálták tulajdonukat. Utcai atrocitásokba és hangos szóváltásba vagy erőszakos konfliktusba mindössze 5 8 százalék keveredett. A válaszadók több mint harmada szerint a helyi bűncselekményeket inkább a fiatalok követik el. Az amatőrök által elkövetett cselekményeket egynegyedük vélelmezi, míg 15 százalék szerint inkább profik hajtják végre ezeket. A válasz- adók egyötöde gondolja úgy, hogy a tettesek főleg nem helyiek, 14 százalék pedig úgy véli, hogy helyben élő emberek követik el ezeket a vétségeket. Az emberek negyede szerint inkább a romák követnek el helyi bűntetteket, míg 3 százalék szerint főleg nem romák. Anyagi szempontból inkább a szegényebbek az elkövetők, ezt a válaszadók egyharmada gondolja. A válaszadók 27 százaléka szerint vannak nézetkülönbségek a romák és nem romák között, de további feszültség érezhető a fiatalok és az idősek között is ezt mondja 22 százalék. Minden ötödik megszólaló véli azt, hogy a bűncselekmények áldozatai és az eljáró hatóságok között is fennáll hasonló állapot. A válaszadók szerint legkisebb feszültség a településre újonnan beköltözők és a régi lakosok, illetve a munkanélküliek és a munkával rendelkezők között tapintható, de még e kérdésekre is százalék válaszolta, hogy szerinte van ilyen. A kutatás eredményei a reveláció erejével hatottak mondták a részvevők. Kiderült, hogy a helyi konfliktusok nagyon sokrétűek és öszszetettek, nem pusztán roma gádzsó, őslakos és gyüttment ellentéte húzódik meg a háttérben. Beigazolódott az a feltételezés is, hogy az érintettek körében viszonylag ismeretlenek az erőszakmentes konfliktusmegoldás módozatai, így a mediáció, s a csoport nagy része számára teljesen elfogadható és elismert az erőszakos fellépés, a testi, fizikai erőszak, a kényszerítés, a kiabálás. Meglepő volt, hogy mennyire erősen él a hagyományos közösségben a hatalomelvű problémamegoldás és erőszakos önérvényesítés, aminek gyakran nincsenek is tudatában, vagy nem annak értékelik. Ezt megerősítette az attitűdkutatás éppúgy, mint a szakértők személyes munkája vagy a mediációs foglalkozások. A mediácó mint az erőszak nélküli konfliktusmegoldás módja teljességgel hiányzott a településen élők szótárából. Senki sem ismerte a fogalmat, az eljárást vagy az alkalmazási területet. Itt is beigazolódott, hogy Magyarországon a problémák rendezésének ez a módja még nincs benne a köztudatban, az emberek nem tudják, ki vagy mi a mediátor, hol, hogyan fordulhatnak mediátorhoz, egyáltalán az ilyen jellegű tájékozottság nulla áll a program zárójelentésében. A felmérések után már senkit nem kellett győzködni arról, hogy részt vegyen egy tanfolyamon, aminek fő célja az érzékenyítés és a saját problémamegoldások tudatosítása volt, illetve hogy a tanfolyam résztvevői legyenek tudatában annak, hogy milyen eszközökkel erősíthető, illetve gyengíthető egy-egy konfliktus, s próbáljanak ki más magatartásformákat is az eddigiek helyett. A településen a mediációs folyamat támogatásaként és a konfliktusok erőszakmentes kezelésének települési terjesztésére végül egy 30 órás gyakorlatorientált, úgynevezett konfliktuskezelési és mediáció-előkészítő képzést szerveztek, amit 13 fő végzett el. Borján Péter polgármester, a település korábban pedagógusként dolgozó vezetője úgy véli: a konfliktusokat nem megoldani, hanem elkerülni és feloldani kell, s ehhez minél több embert kell behívni a közösségbe. Véleményével nincs egyedül, s ez főleg annak köszönhető, hogy a település másfél ezer lakosából minden tizedik ember részt vesz valamilyen civil szervezet munkájában. Az ilyen értelemben civilizált közösség jól tudja: a bizalom nem jön magától, a roma közösség tagjait is személyesen kell megszólítani. Ha látszik a jó szándék, a falak leomlanak, s ha egy kisebb közösség tagjai akarnak a nagyobbhoz tartozni, elfogadják annak normáit is húzza alá a polgármester, aki egyenesen úgy véli: nem az kérdés, hogy érdemes-e ezt tenni, hiszen nem is lehet mást csinálni! KEM

4 CIVIL PÁLYÁN Fiatalok Lendületben a Jövo Nemzedékéért Kerekasztal-beszélgetés Nagyvázsonyban 4 A Fiatalok Lendületben a Jövő Nemzedékéért program keretében kerekasztal-beszélgetést hívott össze szeptember közepén a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület a nagyvázsonyi művelődési házban. A megbeszélésről Kandikó Ritát, az egyesület elnökét kérdeztük. Mi volt a program célja? Programunk egyéves együttműködés révén jött létre, aminek a célja, hogy négy európai (Ausztria, Franciaország, Olaszország, Magyarország) és négy Európán kívüli (India, Indonézia, Szenegál és Thaiföld) ifjúsági közösség próbáljon 15 olyan példát összegyűjteni, amit fiatalok találtak ki és valósítottak meg a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan. Ebből a 15 programból 5 5 programot minden ország kiválaszt, mint egy jó gyakorlatot. Az öt jó gyakorlatot mindenki elküldi francia partnerszervezetünknek, a program koordinátorának, és ők egy erre a célra készített honlapon megjelentetik a nyolc ország 5 5 jó példáját, így 40 példát lehet majd olvasni egy helyen angol és francia nyelven. Ennek az egyéves programnak az egyik programeleme a tanulmányút. A Fekete Seregnek lehetősége van arra, hogy egy-egy fiatalt küldjön Szenegálba és Thaiföldre tíz napra. Varga Zsuzsanna nemrég érkezett haza Szenegálból, Thaiföldre pedig Mátis Viktor utazhatott. Nemcsak mi küldtünk fiatalokat Európán kívülre, hanem mi is fogadhattunk fiatalokat, ifjúsági szakembereket Nagyvázsonyban. Így jutottak el hozzánk Ázsiából és Fekete-Afrikából is ifjúsági szakemberek. Mi volt a szeptemberi kerekasztal programja? Először dr. Vásárhelyi Judit alternatív Nobel-díjas, a Független Ökológiai Központ alapítója tartott előadást Fenntartó nemzedék, fenntartható élet címmel. Majd az indiai Manoranjan Mishra (nekünk csak Manu), a Jeevan Rekha Parishad Egyesület elnöke a kaszton kívüliek iskolájáról beszélt, amiben az ő szervezetünk dolgozik. Ezután Ifjúsági közösségépítés Indonéziában címmel Jajang Rupik Nordin, a Religious Youth Service egyesület szociális munkása osztotta meg tapasztalatait velünk, aki Tasikmalayából, Indonéziának abból a térségéből érkezett, ahol indulása előtt 7-es erősségű földrengés volt. Jajang 28 órát utazott azért, hogy eljöhessen életében először hazájából Európába, Magyarországra, Nagyvázsonyba. Patakmeder-tisztítás az Eger patak völgyében programunkat Szendrei Szilárd, a KÖSZI elnöke mutatta be. Szilárd után a Kaland, közösség, ökológia, avagy a cunamiáldozatok segítése és egy ökofalu működtetése Thaiföldön című projektet Petchrung Sukpong, az Andaman Discoveries Egyesület botanikusa és mélytengeri búvárönkéntese mutatta be, aki Kuraburiból, szintén Thaiföldről érkezett. A Nők segítése és a vidékfejlesztés című előadás tolmácsolója, El Hadji Salif Toure fiatal geológus, a Kamben Egyesület önkéntese Tambacoundából, Szenegálból érkezett hozzánk. Végezetül mint házigazda a Lectus, avagy a zene, sport, irodalom integrált csoportban című projektünket én mutattam be vendégeinknek. A délutánt, ami jócskán belefolyt az estébe, egy közös, kötetlen beszélgetés zárta. Folytatás? Vendégeink jól érezték magukat Nagyvázsonyban, Manunak (India) kicsit talán túl csendes is volt a település, hisz ő egy négymilliós városból érkezett hozzánk. Partnereinkkel megbeszéltük, hogy a novemberben Thaiföldön értékelő szemináriummal záruló programunkat nem szeretnénk abbahagyni, így közösen fogunk azon dolgozni, hogy továbbra is folytathassuk az együttműködést. Programunk a Fiatalok Lendületben Program központi brüsszeli támogatásával valósult meg. er

5 5 CIVIL PÁLYÁN TÁMOP A végéhez közelednek a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (TÁMOP) az alternatív munkaerő-piaci programok támogatására kiírt, jelű pályázatok A hátrányos helyzetű emberek társadalmi részvételének javítása érdekében komplex beavatkozásokra van szükség. A leghátrányosabb csoportok számára a társadalomba és a foglalkoztatásba való bekapcsolódás csak akkor lehet reális lehetőség, ha ehhez többirányú, összehangolt segítséget kapnak. Mivel a szegénység és a munkaerőpiacról való kiszorulás gyakoribb a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok körében, az aktivizálás és a munkaerő-piaci reintegráció során törekedni kell a komplex segítségnyújtás mellett a befogadó környezet, az egyenlő esélyek és diszkriminációmentes társadalmi és gazdasági feltételek kialakítására. A program kiírói éppen ezért azt az elvárást fogalmazták meg a projektekkel szemben, hogy igazodjanak a célcsoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez. Helyi szükségletek A konstrukció célja a helyi szükségleteket felismerő szervezetek (nonprofit, önkormányzati és állami szervek, intézmények) által a lehető legnagyobb szakmai rugalmasságot megengedő alternatív munkaerő-piaci projektek támogatása. A hátrányos helyzetű, munka nélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex munkaerő-piaci programon keresztül a foglalkoztatottsági szint emelése. A támogatott projektek egyedi szolgáltatási csomagokat állítanak össze, amelynek megvalósítása biztosítja azt, hogy a megvalósítás során az alacsony iskolai végzettségű projektrészvevők államilag elismert szakképesítést (OKJ-s) szerezzenek, a munkaerő-piaci szempontból hátrányokat okozó pszichoszociális helyzet megváltoztatása elinduljon, hátrányos egyéni adottságok kezelése megkezdődjön, munkára kész állapotba kerüljön a résztvevő. Legalább ilyen fontos szempont, hogy a munkaadók motiváltabbá váljanak a hátrányos helyzetű emberek tartós alkalmazására, megvalósuljon a résztvevők integrációja, elhelyezkedése, beilleszkedése és benn maradása. A régióban több ilyen projekt is fut. Nem leszek hátrányban! Harminchat, hátrányos helyzete miatt a munkaerőpiacról kiszorult embert jutatott szakmához az esztergomi Oktáv Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósított TÁMOP Nem leszek hátrányban! projektje. A szervezet 2008 tavaszán nyert el forint vissza nem térítendő támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében, az alternatív munkaerő-piaci programok támogatására kiírt pályázaton. A szeptember január 31. közt megvalósuló programban 24 fő vett részt a szociálisgondozó- és ápolóképzésben 12 Esztergomban, 12 Kisbéren. 12 ember, többségük roma származású, kőművesszakmát tanult. A résztvevők az anyagi támogatáson túl számos szolgáltatásban is részesültek. A 17 hónapig tartó projekt alatt mentor és pszichológus segíti őket problémáik megoldásában, s tréningeken készültek fel a hatékony álláskeresésre, megismerkedtek a munkavállalók jogaival és kötelezettségeivel, elsajátíthatták az önálló vállalkozóvá váláshoz szükséges ismereteket is. A program rendkívül sikeres. A több mint száz jelentkezőből kiválasztott résztvevők közül hárman lemorzsolódtak, őket még a képzés ideje alatt pótolták, egy szociális gondozó még a vizsgák előtt Angliában talált munkát. 35 fő sikeresen levizsgázott, OKJ-s szakképzettséget szerzett. Kilencen már elhelyezkedtek, heten megszerzett szakmájukban - mondta Nádori Helga projektkoordinátor. Aktív életet élnek Szeptember 18-án sikeresen levizsgázott egy csoportja annak a megváltozott munkaképességűekből álló csapatnak, amelyik a tatai Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. által tavaly júliusban indított programjában vesznek részt. A Fogyatékos emberek képzése, munkaerő-piaci kivezetése az Aktív Műhely Foglalkoztatási Modell, a Támogatott foglalkoztatás módszereivel és a megváltozott munkaképességű személyek visszavezetése a munkaerőpiacra kompetenciáik növelésével projekt, amely január 31-én ér véget, forint vissza nem térítendő uniós támogatást kapott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében. A tatai Esőemberekért Egyesület által 2000-ben, a felnőtt autista és értelmileg akadályozott személyek lakhatására, képzésére és foglalkoztatására alapított szervezet 15 fő megváltozott munkaképességűt és 10 fő értelmi fogyatékost vont be e munkába. Kilenc megváltozott munkaképességű ember számítógépes adatrögzítő, másik hat megváltozott munkaképességű pedig bolti pénztáros képzésen vett rész, tíz értelmileg akadályozott fiatal a növényi alapú biotermékek feldolgozóipari előállítását, biolekvár készítését sajátítja el. A projekt ideje alatt 15 fő munkába áll, közben képezzük őket. A bolti pénztárosok 2009 júniusában, a számítógépes adatrögzítők án sikeresen vizsgáztak, a többiek októberben mondta Darázs Ilona projektmenedzser. szt.

6 CIVIL PÁLYÁN Itt súlya van az adott szónak A proháló olyan szellemi műhely, ahová jó tartozni 6 A proháló tagjai agilis, tevékeny emberek, a szervezet éppen ezért folyamatosan hallat magáról, hiszen itt mindig történik valami. A prohálóról és tevékenységéről faggattuk Groskáné Piránszki Irént, a proháló programközpontjának vezetőjét. Kérem, röviden mutassa be a proháló hálózatot! A proháló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai (regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben) szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 magyarországi nonprofit szervezet kezdeményezte. Jelenleg 12 tagja van, nem bejegyzett, de írásban rögzített szabályok szerint működik. Tagszervezeteink jó néhány tagja az 1995-ös évtől résztvevője volt a legkülönfélébb hazai civil szektoron belüli hálózatépítési kezdeményezéseknek, széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és tagja más megyei, országos hálózatnak is. A proháló küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott, rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését. Azt reméljük, hogy a tagjaink által kínált fejlesztő és szolgáltató tevékenységek hozzájárulnak a civil szektor fejlődéséhez és ott további önszerveződéseket generálnak. Célunk az, hogy a hálózat spontán fejlődése mellett tudatos, átgondolt hálózatfejlesztési programot valósítsunk meg. Kiindulási pontnak tekintjük azokat az alapértékeket, amelyeket közösen alkottunk meg és fogadtunk el. A hálózat stratégiai tervében 2010-ig a fejlesztési irányok az alábbiak: nemzetközi kapcsolatépítés, helyi társadalomfejlesztés, partnerség és hálózatépítés a magyarországi nonprofit szektorban, a proháló belső hálózatfejlesztő és képzőprogramjainak tervezése és megvalósítása, civil hálózatfejlesztés képzési program kidolgozása, akkreditálása és megvalósítása, a proháló marketingtevékenységének fejlesztése, a nyilvánosság erősítése. Kevés olyan civil együttműködés, hálózat van ma Magyarországon, amely ilyen régóta, ilyen intenzitással működik! Miért tartják ezt fontosnak? Hatéves együttműködésünk legfőbb törekvése az, hogy a tagok megerősítést kapjanak a hálózattól a helyi szolgáltató-fejlesztő tevékenységük végzéséhez. A cél az, hogy munkájukhoz megfelelő új ismereteket szerezzenek és új cselekvési technikákat ismerjenek meg. Létrejöjjön a proháló belső tudásbankja, szakértői bázisa, javuljon a belső és külső kommunikáció és épüljön a kapcsolatrendszere. Az elmúlt évek sikerének tartjuk, hogy a proháló keretei között (ki-ki erősebben, gyengébben értelmezve a hálózati identitást, de) mindenképpen együtt maradtunk. Ez szakmailag és emberileg is elmélyítette a függetlenség érzését, az önállóság és az önmagunk által irányított és megvalósított feladatok okozta jó érzések megerősödését. Közösségünk azonban több ennél, olyan szakmai műhely, ahol fontosak a személyes kapcsolatok, súlya van az adott szónak, hiszen ezek képezik szakmai együttműködésünk alapját. Lehetőségünk van együttműködni, segíteni, segítséget kérni, a valahová tartozás érzését megélni, részt venni a közösség életében úgy, hogy közben alakíthatjuk is azt. Megtapasztaltuk és nap mint nap átéljük, hogy közösséghez tartozni, közösséget alkotni jó. Nemrég Madridban jártak. Miért érdemes külföldi kapcsolatokat építeni? Nagyon jó, hogy azt mondhatom, ennek is hagyománya van már a prohálóban. Hiszen szerveztünk már tanulmányutat Lengyelországba, Szlovákiába, Németországba és legutóbb Spanyolországba. Ez is része annak a közös tanulási folyamatnak, amely nagyon tudatos eleme a hálózati munkánknak. A tanulmányutakat mindig valamely tagszervezetünk tervezi és koordinálja, közösen külföldi együttműködő partnerével. Így betekintést nyerhetünk ezekbe a projektekbe, ezen túl megismerhetjük az adott ország civil szektorát, és valamely tevékenységi területét (hálózatépítés, szociális munka, népfőiskolai mozgalom stb.) elmélyültebben tanulmányozhatjuk. Természetesen minden út erősíti a hálózaton belüli személyes kapcsolatokat, és azt mondhatom, eddig még mindig sikerült új oldalról is megismernünk egymást, erősíteni az egymás iránti szolidaritást. Jó példákat megismerni, egymástól tanulni, kapcsolatot építeni, ezek állnak a tanulmányutak fókuszában. Mi volt a legutóbbi közös rendezvényük és milyen céllal szervezték azt? Legutóbb Gyulán szerveztünk konferenciát Közösségfejlesztésről határok nélkül címmel. A célunk az volt, hogy olyan programokat ismerjünk meg, amelyek a közösségfejlesztés szemléletére alapozva, annak technikáit alkalmazva valósulnak meg települési és kistérségi szinteken. Előadást hallottunk a közösségfejlesztés európai perspektíváiról, megosztották tapasztalataikat velünk e témában polgármesterek, lelkészek, közösségi vezetők Szlovákiából, Romániából (Erdélyből) és Magyarországról, különös tekintettel a Békés megyei határokon átívelő kezdeményezésekre. Azt hiszem, mindenkinek volt lehetősége tanulni szemléletet, módszert, amellyel gazdagodhat a helyi tevékenysége. Természetesen ezeket az alkalmakat arra is használjuk, hogy hálózatunk építse külföldi kapcsolatait. Erre egyébként a Fókuszban a hálózatok konferenciasorozatunk is alkalmat teremt. Szerveztünk már ilyet Kolozsvárott, és e hónap végén Szlovákiában lesz programunk hasonló témában, majd a jövő év első felében Ukrajnába megyünk. A proháló fő támogatója a Charles Stewart MOTT Alapítvány. Ez milyen alapítvány, hogy jött létre a kapcsolat és miből áll a támogatás? Az Amerikai Egyesült Államokban működő Charles Stewart Mott Alapítvány (www.mott.org) olyan erőfeszítéseket támogat, melyek egy igazságos, méltányos és fenntartható társadalom létrehozását célozzák. Boldogok vagyunk, hogy 2003-ban leírt hálózatfejlesztési törekvéseinket elismerésre méltónak tartották. Ezen túl még két alkalommal kaptunk újabb támogatást, hogy folytassunk munkánkat. Nagy köszönettel tartozunk az alapítványnak, hiszen az általa biztosított

7 7 CIVIL PÁLYÁN forrás az, amely döntően megalapozta együttműködésünket, és a szerződésben pontosan meghatározott feltételek mellett rugalmas és inspiráló légkörben ad lehetőséget elképzeléseink megvalósításához. Nagyon bízunk abban, hogy a pályázati időszak végén elmondhatjuk, hogy hálózatunk hosszú távon életképes marad, és tapasztalatainkból a hazai nonprofit szektor is építkezni tud. Eddig három kiadványt jelentettünk meg és kettő van készülőben, amelyben nagyon gyakorlati módon adjuk közre a tudatos hálózatfejlesztés kapcsán szerzett tapasztalatainkat. Ezen túl megjelentetjük a proháló Érték című időszaki kiadványunkat, főként aktuális programjainkról. Működtetjük a portált, ahol bővebben is szerezhetnek információt tevékenységünkről. A proháló hálózat tagszervezetei: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Debrecen Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger Alföldi Civilekért Alapítvány, Kecskemét Regionális Civil Központ Alapítvány, Miskolc Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza Nevelők Háza Egyesület, Pécs Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, Salgótarján Civil Szervezetek Regionális Szövetsége, Székesfehérvár United Way Vértes Vidéke Alapítvány, Tatabánya Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület, Veszprém Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, Zalaegerszeg Groskáné Piránszki Irén, a proháló-programközpont vezetőjének elérhetősége: Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány Iroda, 4029 Debrecen, Maróthy György u. 5 7, er PALLÓ Felnőttképzési Tájékoztató Szolgálat segítség felnőttkori tanuláshoz internetes információs rendszer segítő szakemberek képzése Intézményünk, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 2009 őszétől bekapcsolódik a PALLÓ Felnőttképzési Tájékoztató Szolgálat országos hálózatába. A PALLÓ-ról A Budapesti Művelődési Központ a évi HEFOP pályázati kiírás keretében megvalósította a PALLÓ projektet, amely keretében év óta működik sikeresen a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat mintairodája Budapesten, illetve az információs internetes rendszer. A évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív program /2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok B) komponens intézkedésének keretében a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése című projekt valósul meg. E projekt célja az elért eredmények közzétételével, az adaptációs rendszer kidolgozásával, szakmai, módszertani szolgáltatások biztosításával felnőttképzési tájékoztató szolgálatok működtetése közművelődési intézményekben. (Budapesten és három vidéki helyszínen, melyből egyik Veszprém.) A bekapcsolódó intézmények a projekt keretében létrejövő adaptációs csomag segítségével megnyitják és működtetik felnőttképzési szolgáltatásukat, kialakítják a felnőttképzésinfo. hu régiós oldalát, melyre tartalmakat töltenek fel. A projekt elemei: (BMK végzi) 1. Tájékoztató, módszertani bemutató program a partnerintézményekben. Veszprémben: november órától (Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Vár utca 6.) 2. Adaptációs csomag szerkesztése. 3. Internetes információs rendszer működtetése. 4. Felnőttképzési Iránytű című kiadvány szerkesztése, kiadása 5. Humánerőforrás-fejlesztés: konzulensi munkára való felkészítés 6. Felnőttképzési tájékoztató szolgálatok célcsoport-elérési koncepciójának, kommunikációs tervének kidolgozása, közös vizuális megjelenés tervezése, kivitelezése. 7. Központi szakmai szolgáltatás (helpdesk) működtetése. 8. Magyar és angol nyelvű kiadvány készítése a projektről. 9. Eredmények összefoglalása, javaslat készítése a kulturális és foglalkoztatási ágazat döntéshozói számára, a jogszabályi környezet kialakítására. A tájékoztató szolgálat: ingyenes egyénre szabott konzultációval segít eligazodni a képzési formák között információt szolgáltat az érdeklődők részére a képzésekről kapcsolatban áll a munkaügyi szervezetekkel, pálya- és munkavállalási tanácsadókkal, segítő szervezetekkel, intézményekkel Kinek szól: képzést keresőknek a munka világába visszatérőknek a munkában akadályozottaknak Információk a PALLÓ-ról: Budapesti Művelődési Központ, Projektmenedzser: Kiss Gábor, szakmai vezető: Klein Marianna. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, konzulens: Számfira-Turupoli Nóra.

8 CIVIL PÁLYÁN Klapka-musical Komáromban 8 Ezer csillag, rengeteg néző és néhány szúnyog fogadta a Koltay Gábor rendezte Klapka című rockmusicalt, a délkomáromi Magyarock Dalszínház idei nyári produkcióját a Szabadság téren. Vizeli Csaba és Másik Lehel szerzők, Takács Tibor író 1972-ben megjelent, Klapka katonái című regénye nyomán álmodták színre Komárom hősét. Amikor Másik Lehel zeneszerzővel belevágtunk Az Aranyember című saját produkcióba, eldöntöttük, ha sikere lesz, és eljön rá a közönség, a későbbiekben is megpróbálkozunk ilyesmivel fogadott Vizeli Csaba szövegkönyv- és dalszövegíró, a Magyarock Dalszínház vezetője. Elmondta, abban gondolkodnak, hogy kétévente ősbemutatót tartanak a társulattal. Kiderült, már a kétezres évek elején szeretett volna zenés művet Klapkáról. Idén, a Komáromot felszabadító 1849-es csata 160. évfordulóján megvalósíthatták a régi ötletet. Az új zenés darab születését április huszonhatodikán jelentették be. A Klapka rockmusical dalai között próza és zene segíti, erősíti egymást. Még tegnap is alakítottunk a szövegen. Olyan előadás született, ami egyben szórakoztató, pörgős és követhető. A darabban huszonhat dal hangzik el, melyek októberre, a kőszínházi premier időpontjára cd-n is megjelennek. Az Aranyemberre a romantikus dallamok voltak a jellemzőek, Klapkához jobban illik a rock mondta Vizeli Csaba, és elárulta, azért nem az eredetileg tervezett Monostori-erődben, hanem a Szabadság téren mutatták be az előadást, mert az erődben amerikai filmesek dolgoztak ebben az időben. Koltay Gábor rendezővel sok helyszínt megnéztek, végül a dél-komáromi városháza előtti tér mellett döntöttek. Földes Tamás, Klapka György alakítója, a Budapesti Operettszínház művésze elmondta, Vizeli Csaba két éve, Az Aranyember bemutatóján kérte fel erre a szerepre. Nagy örömmel igent mondott, azóta várta a próbafolyamatot, amely idén nyáron végre megvalósult. Nagyon tetszik a Klapka zenéje. Nem műzene; népzenei alapokra komponált folkrock. A dalok könnyen befogadhatóak, szerintem sikeresek és népszerűek lesznek nyilatkozta a budapesti színész, aki az áprilisi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az új magyar zenés művek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a nézők, főleg a fiatalok, ismereteket szerezzenek történelmünkről. Azért jó, hogy Klapkáról született egy rockmusical, mert nagyon keveset tudunk róla. Nincs azon a helyen, ahol a szabadságharc nagy tisztjei, pedig ő tartotta itt életben a tüzet, a hitet. Ha a gyerekek megnézik ezt a musicalt, talán utánanéznek, elolvasnak egy-két könyvet, és jobban megismerhetik ezt a nagyon fontos embert erősítette meg tavaszi gondolatait a címszereplő, aki a próbák során keveset látott Komáromból. Megérkezett, és reggeltől estig próbált. Koltay Gábor rendezővel a díszletbe ültünk. Egy kisebb emelvényen asztal és néhány szék állt. Ezt szemeltem ki az interjúra. Régóta ismerjük egymást Vizeli Csabával és a társulattal. Egy évtizede találkoztunk. Dolgoztunk a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon és más helyszíneken. A csíksomlyói hegyoldalon háromszáz ezer ember előtt csináltuk a Megfeszített című rockoperát, majd a Napba öltözött lány című produkciót, de egészen különleges közös munkáink is voltak, mint Puskás Öcsi temetése, amit én rendezhettem. Ehhez sokfajta segítség kellett, mert három hatalmas helyszínen, a Népstadionban, a Hősök terén és a Szent Istvánbazilikában volt a búcsúztató. Mindenütt külön megrendezett eseménysor zajlott, amelyek azután egymásba kapcsolódtak. Sokat köszönhetek ennek a lelkes társaságnak, mert nagyon jelentősen kivették a részüket a dolgaimban. Természetesen figyelemmel kísértem a szárnypróbálgatásaikat, hiszen több produkciót csináltak. Minden elfogódottság nélkül mondhatom, amatőr társulatból egy nagyon profi társulat küszöbére érkeztek. Ha a város vezetője lennék, lehetőséget biztosítanék nekik, hogy valamiféle szervezett körülmények között tudják kifejteni a tevékenységüket sorolta a neves rendező, aki szerint nagyon szép zenemű született. Regényt dramatizálni, és versekbe szedni, dalszövegeket írni hozzá, nagyon nehéz. Ez Vizeli Csaba munkája volt elsősorban, a zene pedig Másik Lehelé. Ami egy rockoperától kívánalom, hogy legyen benne néhány visszaidézhető dallam, egy-két slágergyanús szám, amit az ember megjegyez, azt teljesíti a Klapka. Amikor igent mondtam, még nem olvastam a regényt, a szövegkönyvet, a dalokat. Később meghallgattam az első zenei felvételeket, akkor már éreztem, nagyszerű dolog született. Arra is büszke vagyok, hogy olyan értelemben is talán van ehhez közöm, hogy az elmúlt tíz évben sok mindent ellestek abból, hogy milyen részekből áll össze egy produkció, és ezeket a tapasztalatokat beépítették az előadásba. Ez nem olyan rockmusical, amely csupán megidéz egy történelmi kort, hanem úgy van megírva Klapka György és Thaly Zsigmond alezredes konfliktusa, mint kétfajta világkép konfliktusa. Küzdeni kell az utolsó csepp vérünkig, még akkor is, ha minden meghalunk; hősökké kell válni, nem szabad feladni a várat, nem szabad engedni az elveinkből így Thaly az egyik oldalon. Ezzel szemben ott van Klapka igazsága, hogy harmincezer embert nem feltétlenül kell a halálba küldeni; lehet okos kompromisszumot, értelmes egyezséget kötni. Ez a magyar történelemben sokszor felbukkanó konfliktus. Másik Lehel és Vizeli Csaba a Magyarock Dalszínház előadásában ezt úgy tálalják, hogy a múltidézésen túl a játékban megfogalmaztak egy sor olyan tanulságot, a tanúk, a cselekményvezetés segítségével, melyek mai elemeket is hordoznak mondta Koltay Gábor, akitől búcsúzóul megkérdeztem, hogy most éppen hol ülünk a téren álló rengeteg díszletelem között. A kerti kocsmában, ahol az előadásban titkos megbeszélések zajlanak. Amikor egy amerikai filmforgatás miatt kiszorult a produkció az erődből, és megláttam ezt a teret, azonnal azt mondtam, itt legyen az előadás. Egyrészt a mögöttünk álló épület hangulata, másrészt a pompás liget miatt. Ez a város szíve. Mondtam Csabának, ha tudsz ide egy lelátót szerezni, szépen berendezzük a teret; a fák között fogom megcsinálni a játékot. Őszintén szólva, reménykedem abban, hogy ezt a helyet felfedezi a város, és nem csak most, a Klapka-évfordulón. Nagyon szép ez a tér. Remélem, hamarosan itt lesznek a Komáromi Nyári Játékok búcsúzott a rendező. (Bárány János riportja a Szabad Újságban jelent meg)

9 9 CIVIL PÁLYÁN Nem minden mérheto, ami fontos, és nem minden fontos, ami mérheto Szeretettel köszöntök mindenkit. Monostori Éva vagyok, a Közép-dunántúli Regionális Kollégium által képviselem a régió civil szervezeteit. Azon kevesek közé tartozom, aki egy speciális civil devianciával rendelkezik, mégpedig vállaltam, hogy hosszú ideje főállásban civilként dolgozom. Hogy ez most erény vagy szégyellni való dolog, azt mindenki el tudja dönteni. Én annak idején a közszférát hagytam ott, most feleannyi fizetésért dolgozom, mint annak idején, ugyanakkor a szervezeteknél eltöltött önkéntes tevékenységem semmit sem csökkent. Elsődleges feladatomnak tekintettem, hogy a civil szektort képviseljem, és a helyben működő szervezetek érdekeit, igényeit próbáljam meg közvetíteni ebben a pozícióban, amit most betöltök. Néhány mondattal készültem erre az alkalomra, amelyet kiegészítettem a délelőtt elhangzott előadásokra reflektálva, így az előre összeállított négy percem ennyivel bővül. A kontroll alapja a mérés. Tudni kell, honnan jövünk, hol vagyunk, hová megyünk. A mérés azonban csalóka dolog, mert mint köztudott, nem minden mérhető, ami fontos, és nem minden fontos, ami mérhető. Gyakran tapasztaljuk, hogy az irányításban a mérhető kiszorítja a nem mérhetőt: ami mellé mércét tudunk rakni, amit számokkal, adatokkal ki tudunk fejezni, elvonja a figyelmet más, néha az előbbieknél fontosabb dolgoktól. Civilek lévén tudjuk, hogy Papírország néven szervezetekből álló civil tömörülés hevesen tiltakozik a pályáztatási rendszer mint követelmény ellen. Esélyegyenlőségre hivatkoznak, arra, hogy korrekt, egyenlő partnerként tekintsenek rájuk. Mások meg azzal vágnak viszsza, hogy Európába tartunk vagy már ott is vagyunk valahol a peremén, modern civil társadalom nincs követelményrendszer nélkül. Ők bizonyára nem jártak még Európában. Európa-szerte nem ismert a számla, az útnyilvántartás, a pénzügyi bürokrácia, amelyet Európa néven itt civilekre, ránk kényszerítenek. Partnerséget szeretnénk. A partnerség egy egyenrangú, konszenzusra épülő közösség. Tudja-e ma Magyarországon nekem bárki garantálni, hogy a mai napon beadott pályázatokhoz csatolt árajánlatok a döntések időpontjában megegyezőek lesznek-e? Ez lenne a partnerség! Tessenek egyszer ezen elgondolkozni. Civil Bank. Nagyon jó dolognak tartom a Civil Bank létrejöttét. Azonban nem lenne egyszerűbb és gazdaságosabb a támogatásokat időben kiutalni? Abban az időpontban, amit vállalunk, amikorra megígérik. Hiszen a Civil Bank ugyanazt a szerepet tölti be, csak egy másik, újabb leszervezett, bürokratikus intézményrendszerrel a háta mögött. Véleményem szerint a lényeg nem az, hogy egy szervezet el tud-e számolni megfelelően, be tudja-e bizonyítani, hogy járatos ebben az adminisztrációs bürokráciában, hanem hogy a megalakulásakor megfogalmazott helyi vagy térségi, önként vállalt feladatait képes-e megvalósítani, s ezáltal olyan értéket teremteni, amit adott közösség szükségletei hívnak, hívtak életre. Ennek nem egy központi irodában, hanem az adott településeken és szervezetekben végzett munka során kell és kellene kiderülnie, az NCAnak pedig természetesen lehetőséget és egy hozzáadott értéket adnia az ilyen jellegű tevékenységek megvalósulásához. Természetesen ez így statisztikailag nehezebben mérhető, de talán közelebb kerülnénk a lényeghez. Nem azt vitatom, hogy a törvényesség betartását megkövetelik-e ettől a szektortól, csupán arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy egy nemzeti szinten jelen lévő pénzügyi anomáliát ezzel a szektorral nem lehet megváltoztatni. Nem kívánható el tőlünk, hogy minden kialakult rendellenességre mi adjuk meg a megfelelő választ. Monostori Éva, az NCA Közép-dunántúli Regionális Kollégium elnöke

10 CIVIL PÁLYÁN Istenszéke, Gyimesbükk és erdélyi barátaink A tatabányai Peron Music Alapítvány gondozásában egyesületünk tagjai ebben az évben is közös szakmai kiránduláson vehettek részt Erdélyben, ahol a Székelyudvarhely melletti kis faluban, Lókodon fogadott bennünket partnerszervezetünk. Kapcsolatunk négy évvel ezelőtt kezdődött, amikor az árvíz után karácsonyi ajándékokat gyűjtöttünk az otthon nélkül maradt gyermekeknek. Az ajándékozás jól sikerült, hiszen azóta nemcsak a megajándékozott családokkal, hanem az ottani civil szervezetekkel is megerősödött a kapcsolatunk. Lókod egy olyan település, mely az elnéptelenedés határán állt, amikor a LIA Alapítvány felvásárolta az elhagyott házakat, azokat felújította, gazdaságot, közösségi épületeket épített, majd az állami gondoskodásból kikerülő, ám lakás, állás nélkül lévő fiatalokkal benépesítette. Az árváknak ez nem csupán a lakóhelyet, hanem az önálló életre való vezetést, a megerősítést is jelentette. Ezen a településen nyolc fiatal él. Gazdálkodnak, állatokat tartanak, asztalos- és betonöntő műhelyük van, a lányok szövéssel és vendéglátással foglalkozhatnak. Jelenleg négy lakóházat alakítottak ki szerény turisztikai kínálattal. Az alapítvány közel 100 fiatalt segít, akiknek több mint 60%-a szellemileg akadályozott is. A középsúlyos fogyatékkal élő fiataloknak védett otthonokat és foglalkoztatókat üzemeltetnek. Szívesen megyünk tapasztalatszerzésre barátainkhoz, akik mindig megerősítenek bennünket a civil munka fontosságában és szépségében. Civil szakmai kirándulásunk és tapasztalatszerzésünk alkalmával szinte mindig kirándulgatunk is. Ezt tettük most is. Wass Albert Funtinelli boszorkánya lakóhelyét, az Ursu medrét és az Istenszékét másztuk meg. Igaza volt az írónak. Isteni a kilátás és van lelke a hely szellemének. Sikerült a gyimesi csángók földjére is ellátogatni, megnéztük Gyimesbükköt, a régi magyar határt, megmásztuk Rákóczi várának romját, és egy hétig nem hallgattunk rádiót, nem néztünk televíziót, nem hiányzott a számítógép, az internet Minden este sokat beszélgettünk, pálinkáztunk és egymásra figyeltünk. Talán ezt érdemes lenne idehaza is néha-néha megismételni. Monostori Éva, Élettér Egyesület 10 A Veszprémi Esélyek Háza hírei Komplex Esélyórák A Veszprémi Esélyek Háza az esélyegyenlőség társadalom felé történő kommunikálása érdekében fontosnak tartja a gyermekek megszólítását. A 2009/2010-es tanévben folytatjuk a már megyénkben is ismertté és közkedveltté vált programsorozatunkat, amely a négy fogyatékossági csoport siketek, vakok, mozgássérültek, értelmi sérültek komplex módon történő bemutatását jelenti általános és középiskolás diákok részére. Az Esélyórák speciálisan megtervezett toleranciaépítő foglalkozások, melyek a gyermekek nyelvén megfogalmazott, játékos formában hívják fel a figyelmet az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség ügyének jelentőségére osztályfőnöki órák keretében. A program interaktív, szerves részét képezi a gyermekek aktív részvétele, párbeszéde a jelen lévő fogyatékossággal élő személyekkel, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban. A foglalkozások keretében a diákok megismerkedhetnek többek között a kerekes szék használatával, az alternatív kommunikációs eszközökkel, így a siketek jelnyelvével és a Braille-írással, beszélő tárgyakkal, továbbá kipróbálhatják a csörgőlabdázást. Az Esélyórák program már országszerte sikerrel működik, és bizonyította hasznosságát. Segítségével a gyermekek/ fiatalok jobban megértik, könnyebben elfogadják a körülöttük fogyatékossággal élőket, és elősegíti a velük való kommunikációt. A programhoz kapcsolódó költségeket a Veszprémi Esélyek Háza viseli, a fogadó intézmények részére ingyenes. A programban közreműködő partnereink: Mozgássérültek Aktív Egyesülete Sinosz Veszprém Megyei Egyesülete és Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Kozmutza Flóra Óvoda, Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakiskola és Kollégium vak és/vagy látássérült személyek Bővebb információ kérhető: telefonon

11 11 CIVIL PÁLYÁN Tallózó a Pályázati Figyelõbõl adományszervezési tevékenységek támogatása akadálymentesítés, közszolgáltatások Ajándékkatalógus pályázat Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) / KMOP , KDOP , NYDOP /C, DDOP , ÉMOP , ÉAOP , DAOP Képzőművészeti pályázat állami gondozott gyermekek részére SmokeBusters F T alkotómunka, állami gondozottak alkotópályázat, dohányzás F ellen anyanyelvi kutatás, Közös anyanyelvi pályázat civil szervezetek és családnevek magánszemélyek részére arculat- és logótervezés, Mikro-, kis- és középvállalkozások arculati és webes F weboldalkészítés megjelenésének támogatása árvízvédelmi fejlesztések / Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések / KEOP T KEOP belterületi közutak fejlesztése Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése / ÉMOP /D.2, a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben ÉAOP /B, DAOP- / ÉMOP /D.2, ÉAOP /B, DAOP /D /D bérlakásprogram Holcim Hungária Otthon Alapítvány pályázata F civil közösségépítő Hangolás - a civil kulturális szféra közösségépítő F kerekasztal, Hangolás kerekasztala civil szervezetek interneten Civil szervezetek internetes megjelenésének támogatása / F DF-C-2009/01 civil szervezeteknek honlap Civil szervezetek interneten való megjelenésének F támogatása / PD-C digitális kompetenciafejlesztés Digitális kompetenciafejlesztés / TÁMOP / / TÁMOP díj, az év orvosa - Astellas Az év orvosa pályázat Astellas díj díj, egészséges életmód Összefűz az egészség-díj díj, Jókai Pályázat - Jókai-díj díj, valódi civil partnerségért Valódi Civil Partnerségért díj drámaírás, kortárs Drámaíró pályázat egészségterv kistelepüléseken A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány pályázati kiírása közösségi egészségterv programhoz egészségturisztikai Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények létesítmények fejlesztése, Dél- komplex fejlesztése / DAOP A Alföld egészségügyi szolgáltatásfejlesztés / DAOP-, ÉAOP-, ÉMOP egészségügyi szolgáltatások fejlesztése egészségügyi szolgáltatások / DAOP, ÉAOP, ÉMOP Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése / DAOP /C, ÉAOP /D, ÉMOP /C Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése / DAOP /A, ÉAOP /A, ÉAOP /B, ÉMOP /A, ÉMOP /B, KDOP /A, KDOP /B, NYDOP /A, NYDOP /B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben / DAOP /C, ÉAOP /D, ÉMOP /C F T

12 CIVIL PÁLYÁN 12 Európai uniós pályázatok Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése GOP Akkreditált innovációs klaszterek támogatása GOP Innovációs és technológiai parkok támogatása GOP /A - Vállalati innováció támogatása GOP /B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása GOP Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése GOP Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státus megerősítése érdekében GOP /A - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése (FELFÜGGESZTVE!) GOP Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása GOP Mikrohitelprogramok GOP Új Magyarország kis- és középvállalkozói hitelprogram GOP Új Magyarország Forgóeszköz-hitelprogram közvetítőinek kiválasztására GOP Portfóliógarancia program Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) TÁMOP /1 - Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja TÁMOP /2 - Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja TÁMOP A-09/1 Munkahelymegőrző támogatás munkaidőcsökkentéssel és képzéssel kombinálva TÁMOP A-09/2 KMR Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva TÁMOP B-09/1 - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása TISZK rendszer fejlesztése a közép-magyarországi régióban TÁMOP B-09/3 - Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a konvergencia- régiókban TÁMOP B-09/4 - Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban TÁMOP B-09/5 - Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a konvergenciarégiókban TÁMOP B-09/6 - Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban TÁMOP B-09/7 Nagyvállalkozások belső és akkreditált képzéseinek támogatása a konvergenciarégiókban TÁMOP B-09/8 (KMR) Nagyvállalkozások belső és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban TÁMOP B-09/9 Nagyvállalkozások speciális és általános képzéseinek támogatása a konvergenciarégiókban TÁMOP B-09/10 (KMR) Nagyvállalkozások speciális és általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban TÁMOP C-09/11 Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva az öt főnél kisebb mikrovállalkozásoknak a közép-magyarországi régióban TÁMOP A-09/1 - Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése TÁMOP A-09/2-KMR - Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése TÁMOP B-09/1 - Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése TÁMOP B-09/2-KMR - Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése TAMOP A-09/1 - Atipikus foglalkoztatási formák támogatása TAMOP A-09/2 - Atipikus foglalkoztatási formák támogatása (KMR) TÁMOP /1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben (FELFÜGGESZTVE!) TÁMOP /A/1 - Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) (KMR) TÁMOP /A/2 - Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) (konvergencia) TÁMOP /09/1 - Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért TÁMOP /09/1/KMR - Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért TÁMOP 3.2.9/B-08/1 (KMR) Audiovizuális emlékgyűjtés TÁMOP 3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés TÁMOP /09/1 (KMR) Sajátos nevelési igényű tanulók együtt nevelésének támogatására TÁMOP /09/2 Sajátos nevelési igényű tanulók együtt nevelésének támogatására TÁMOP /B/08/1 - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program TÁMOP /B/08/2-KMR - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program TÁMOP 3.3.7/09/2 - Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében (LHH) TÁMOP /3 LHH kistérségek projektjei - Digitális kompetencia-fejlesztés TÁMOP /5 - Helyi közösségépítő programok (LHH) TÁMOP /7 - Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek (LHH) TÁMOP /9 - Képzés/foglalkoztatás szakembereknek (LHH) TÁMOP /1 - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért TÁMOP /2 - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők támogatására TAMOP-5.3.3/08/1 (KMR) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása TÁMOP 5.3.3/08/2 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása TÁMOP /1(kmr) - Házi segítségnyújtás fejlesztése TÁMOP /2 (konv)- Házi segítségnyújtás fejlesztése TÁMOP /1/A Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (KMR) - A komponens TÁMOP /1/B Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (KMR) - B komponens TÁMOP /1/C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése C komponens (KMR) TÁMOP /2/A Szociális képzések fejlesztése, szakembe-

13 13 CIVIL PÁLYÁN rek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése - A komponens TÁMOP /2/B Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése B komponens TÁMOP /2/C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése C komponens TÁMOP-5.4.7/09/1 - A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése TÁMOP /01 Közösségi kezdeményezések, programok támogatása (FELFÜGGESZTVE) TÁMOP-6.1.2/A/09/1 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben TÁMOP-6.2.2/A/09/1 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/1 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés TÁMOP-6.2.2/B/09/1 - Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Bővebb információ: Belgiumi ifjúsági kapcsolat indult a nyáron Még az elmúlt év novemberére tehető az a kezdeményezés, melynek megvalósulását szervezhettük augusztusban. A párizsi nemzetközi találkozón találkozhattunk egy kedves hölggyel, aki magyarországi partnert keresett a rockzenét játszó fiataljainak. Az első találkozásunkat több, egymást követő beszélgetés és szervezés követte, melynek eredményeként augusztusban egy hetet tölthetett a Kerecsen Ifjúsági Egyesület zenekedvelő és -művelő csoportja 22 belga zenész fiatallal a Fenyves táborban. Fő célunk a közös muzsikálás és egymás zenei világának megismerése. A belga fiatalok négy zenekarral érkeztek, akik a rockzene különböző fajtáit képviselték. A két Komárom ismerkedése mellett esténként közös zenélés folyt a tábor falain belül, amit a jó hangulat és kreatív közös munka jellemzett. Két alkalommal koncertet is adtak, így Tatabányán a Roxy Clubban és Taliándörögdön, az esélyegyenlőségi fesztiválon léphettek színpadra. Taliándörögd Veszprém megyei kistelepülés, mely a Művészetek völgye néven ismert országos rendezvény helyszíne is. Sajnos ebben az évben megszakadt az évek óta sikeresen működő fesztivál. Azonban ez a kis falu úgy döntött, saját maga nekivág, és a gyökerekre építve, az ifjúsági korosztályt kiemelten megcélozva, megszervezi rendezvényét. Településünkről az Élettér Egyesület kapott meghívást, mint a régióban működő jó példa. A koppánymonostori Mag-házat és az abban folytatott ifjúsági munkát, programokat mutattuk be. Ehhez a rendezvényhez kapcsolódhattunk belgiumi zenésztársainkkal, akik a Klastrom gyönyörű hátterét kaphatták két egész órán keresztül fellépésük idejére. A magyarországi felkészülésüket a Fikner hangszerbolt által kölcsönzött hangtechnikai berendezések tették lehetővé. A dörögdi kirándulásunkat mi is zárhatta volna jobban, mint egy jól megérdemelt lubickolás a Balatonban. Nagy élmény volt ez északi barátainknak, akiket a kellemes hőmérsékletű vízből alig tudtunk kicsalni. A zenei barátkozás mellett a belga fiatalok Magyarország hagyományaival, kultúrájával, nevezetességeivel és szokásaival ismerkedtek. Egyesületünk és barátaink jóvoltából igazi magyar vendéglátást is szervezhettünk. Bográcsban készített gulyásleves és túrós palacsinta kerülhetett a magyar est alkalmával asztalunkra. Külföldi barátaink elmondták, hogy náluk nem szokás nyílt tűzön, bográcsban ételt készíteni. Néhány piknikezéstől eltekintve nincs is tapasztalatuk az efféle örömökben. A bográcsozás hangulatát csak a túrós palacsinta múlta felül. Talán nem mindenki előtt ismert, hogy a túrót nem ismerik nagyon sok országban, köztük Belgiumban sem. Az együtt töltött idő alatt jól összebarátkoztunk, így meghívást kaptunk jövő évre Liege-be. Monostori Ádám

14 CIVIL PÁLYÁN Madridban járt a proháló szeptemberében Madridba szervezett tanulmányutat, a proháló országos hálózat,melynek fő célja a spanyolországi nonprofit szektor megismerése volt. A z ott töltött négy nap alatt a tapasztalatok gyűjtése mellett lehetőségünk nyílt arra, hogy kicsit jobban megismerjük a spanyol emberek mentalitását, hétköznapjait, és kultúráját. Itt tartózkodásunk során, ellátogattunk a madridi Önkéntes Központhoz (Madrid Region General Voluntarism Directorate - Direccción General de Voluntariado y Promoción Social), / / ahol tájékoztatást kaptunk munkájukról,, tevékenységükről a spanyolországi önkéntesek számáról. A központ a madridi tartomány minisztériuma alá tartozó egyesület, mely önkéntesekkel foglalkozik. Madridban 1200 hasonló szociális intézmény működik, összesen önkéntessel. Az önkéntes mozgalom 1994-től működik szervezett formában, cél az embereket összefogni, kiképezni, és munkába állítani. Évente 170 képzési kurzust szerveznek, melyeket az igényekhez igazítanak, így jelenleg korházakban, és pénzügyi vonalon képeznek leginkább. Az önkéntesek többnyire fiatalok, egyetemisták, nyugdíjasok, akik 75 %-ban nők, heti 4-8 órát dolgoznak kimutatás szerint. Madridban a legnagyobb önkéntes foglalkoztató a Vöröskereszt Egyház Caritas néven -, a szervezetek legnagyobb része pici, max 40 fő, mely erősíti a szociális kohéziót. Meglátogattuk a Bolgár-Spanyol Központot (Centro Hispano-Búlgaro), mely a bevándorlók támogatására létrehozott szervezet, elmondásuk szerint mi voltunk az első magyar vendégek, regisztráltan 7500 magyar él Spanyolországban, ebből 640 fő él Madridban míg bolgár fő. A központban 85 nemzetiséggel vannak kapcsolatban. Madridban a bevándorlás új keletű, eddig a Spanyolok vándoroltak ki, azonban ez az elmúlt 10 évben megfordult. A madridi kormány kidolgozta az emigráció menetét, így a bevándorlók itt élni, és dolgozni is tudnak. A bevándorlók szervezésével 17 szervezet (centrum) foglalkozik. E központokba bárki bejöhet, használhatja az infrastruktúrát, programokban, oktatásban (informatika, nyelvórák, önéletrajzírás, stb.) részt vehet, jogi tanácsot kaphat, és segítenek munkát keresni számukra. Fő céljuk a közös tudás, együtt élés, kulturális csere a helyi társadalom és az összes bevándorló között, fontos a szolidaritás és befogadás. Megismertük a Spanyol Oktatási és Tréning Központ (CECE - Confederación Española de Centros de Enseñanza) munkáját, megnézhettük a Latin-amerikai Ifjúsági Szervezet (OIJ - Organization Iberoamericana de Juventud) székházát, ahol láthattuk a spanyol ajkú fiatalok országok közötti együttműködésének, hálózatépítésének eredményeit. Végezetül meglátogattunk egy több száz önkéntest foglalkoztató karitatív szervezetet.(sociedad De San Vicente De Paul ), mely az idősgondozástól kezdve AIDS-esekkel való tevékenységen túl széleskörű szociális munkát végez. Spanyolországban kb nonprofit szervezet működik, a 90-es évek közepén minden 6. napon alapítottak egy szervezetet, most minden 8. napon. A szakemberek szerint érdemesebb lenne inkább kapcsolódni egy jól működőkhöz, mert a jó együttműködés szervezeteken belül és kívül is hiányzik. A fenntarthatóság érdekében pályázatot ír ki a Madrid tartományi közigazgatás, és további állami támogatás igényelhető mely nem 1%-ból hanem a felajánlható 5 %-ból származik, amenynyiben nem ajánlják fel, automatikusan szociális intézményhez folyik be. A spanyol főváros látnivalói mellett tapasztalatokat gyűjthettünk a spanyol mentalitásról, a délutáni szieszták újjá teremtő erejéről a dolgok legegyszerűbb megoldásáról, az öszszefogásról, a másság elfogadásáról. Jó lenne, ha ebből minél többet át tudnánk hozni a magyar közéletbe, és megjelenhetne akár a pályázatok elszámolásában, a bürokrácia csökkenésében, a közbizalom javulásában és egymás elfogadásában is! A Tanulmányút részletes emlékeztetőjét és az ott készült fényképeket a oldalon találják. Hudi Zsuzsa.

15 15 CIVIL PÁLYÁN Kovács Pál író pápai évei A győri művelődéstörténet reformkori és 1849 utáni fejezeteiben fontos szerepet játszott Kovács Pál (született: Dég, június 29.) orvos, író, lapszerkesztő, aki számos szállal kapcsolódott Veszprém megyéhez. A Dégen élő európai műveltségű uradalmi jószágkormányzó, a református Kovács (Kováts) Ferenc és a pápai származású nemes Eöry Julianna házasságából született, a pápai kollégiumban tanult, s később, már befutott íróként számos alkalommal megfordult Veszprém megyében. Vígjátékait Veszprémben és Pápán is sikerrel játszották. A református család számára természetesnek tűnt, hogy fiukat a Pápai Református Kollégiumba írassák. A döntést az motiválhatta, hogy a pápai rokonok vállalták a gyermek eltartását. Kovács Pál életrajzírója szerint között, a valóságban azonban mint látni fogjuk egy tanévnyi megszakítással 1827-ig tanult Pápán. A kitűnő (eminens) tanulók közé tartozott. Ekkoriban az volt a szokás, hogy a gimnáziumban a teológushallgatók vagy a már végzett teológusok mint köztanítók (publicus praeceptorok) tanítottak. Az osztályokat a fő tárgyban, a latinban történő előhaladás szerint nevezték el. A syntaxisban Tengődi János, a poétikai osztályban Kiss Antal, a másodévi rhetorikában Cseresnyés István, a logikában Horváth István tanította. Életrajzírója, Koltai Virgil inkább csak feltételezte, mint tudta, hogy a kollégium légköre már felkeltette irodalmi érdeklődését: Mik voltak kedvelt tanulmányai? mik olvasmányai? nem tudjuk: de, hogy a felpezsdült irodalmi élet korán hatott rá, azt bizonyosnak kell tartanunk. Magában a főiskolában is elég alkalma volt tudomást szerezni az irodalmi mozgalmakról s felébredt írói hajlamát ápolni. Ezen írói hajlamnak első megnyilvánulása ben történt, amikor Pozsonyban a német nyelv elsajátítása céljából folytatta tanulmányait. A Pozsonyi Magyar Társaság nevű diákegyesületben 16 évesen aratott sikert az Egy füst alatt két lakodalom c. kezdetleges vígjátékával. A magyar érzelmű diákok ebben az évben kerültek összetűzésbe Schulek professzorral, aki óráit akkor akarta tartani, amikor a Magyar Társaság ülésezni szokott. A társaság júniusi évzáró ünnepélyén többen szerepeltek alkotásaikkal. Kovács a költői önkifejezésről írt verset, melyet előadtak. Koltai úgy vélte, hogy már ekkoriban megmutatkozott két jellemző vonása: mint vígjátékíró az alapötletet a mindennapi életből vette, ugyanakkor aktív közéletet élt a diáktársaságban, felkészítve magát a jövendő győri egyesületalapításokra. A pápai kollégiumba beiratkozott diák nem pusztán egy református közösségbe került, hanem egy multikulturális közegbe, ahol 1815-től a reformátusok és evangélikusok mellett izraeliták is tanultak. S a magyarok mellett csehek, szlovákok, németek koptatták a padokat. A közös nevezőt a latin nyelv jelentette, bár egyre több tárgyat tanítottak magyarul, a latin még mindig uralkodó helyzetben volt. A magyar csak 1841 őszétől vált tannyelvvé. Kovács (Kováts) Pált édesapja, gróf Festetics Antal dégi uradalmának inspektora (jószágkormányzója) az 1815/16. tanév második felében, április 27-én íratta be a pápai kollégiumba. Miután Tóth Ferenc rektor-professzor a gyermek tudásszintjéről meggyőződött, a declinisták osztályába vette fel a fiút. A felvételi naplóba előző iskolaként (schola) Déget tüntette fel, ami azt jelenti, hogy a többi gyermekkel együtt a dégi elemi iskolába járhatott. Az 1786-ban újjászerveződő dégi református egyház iskolát is fenntartott. A pápai kollégium gimnáziumi osztályait 1816-tól a declinisták osztályában kezdte, s poétikai, retorikai osztályokkal fejezte be. 1818/19-ben kezdő, 1819/20- ban másodéves syntaxista, 1820/21-ben poéta, 1821/22-ben rhetor, 1822/23-ban logicus. 1823/24-ben járhatott a pozsonyi líceumba, ahonnan visszatért, és 1824 őszétől 1827 nyaráig Pápán folytatta főiskolai tanulmányait ben mint IV. évfolyamos teológust osztályozták. De nem kívánt pap lenni, ezért 1827 őszétől Pestre ment, és az egyetem orvosi fakultásán folytatta tanulmányait és szerzett 1833-ban orvosi oklevelet. Kovácsot pápai diákévei során két hatás érte: felébredt a magyar irodalom és a zene iránti érdeklődése. A nála valamivel idősebb Stettner Györgytől ( ) tudjuk, hogy Márton István rektor-professzor puritán erkölcse és konzervatív felfogása miatt ekkoriban általában Pápán a hazai literatúrával keveset gondoltak, de Tóth Ferenc professzor mindenkor szivesen buzgott mellette. Mivel diáktársaság nem működhetett, a könyvtár kínálta az újabb magyar irodalmat, így például Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor műveit. A zenei érdeklődés többekben erős volt. Bocsor István ( ), aki közülük leginkább rajongott a zenéért, egy négytagú diákzenekart szervezett, melyben Kovács Pál volt a prímás, Bocsor a kontrás. A zenekar működésére azonban Márton hamar felfigyelt, s a diákokat azonnal eltiltotta a zenéléstől, mert úgy vélte, az kártékony a fejlődésükre. A kudarcba fulladt kezdeményezésről Kovács 1882-ben versben emlékezett meg. Hudi József

16 CIVIL PÁLYÁN 16 Támogatóink: A program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti Civil Alapprogram és az ESZA Kht. támogatásával valósult meg. CivilTech Program Szoftver- és hardveradományok közhasznú szervezeteknek Pályázzon most! Ha szervezete közhasznú vagy kiemelten közhasznú Ha rendelkeznek számítógépekkel, de nincsenek megfelelő szoftvereik Igényelhet Régi operációs rendszere helyett újat (pl, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista) Legális irodai szoftvercsomagot Egyéb szoftvereket (pl. honlapkészítő vagy tervezőprogramokat) Hálózat építéséhez szükséges hardvereket, szerverprogramokat Mit kell tennie? Regisztráljon a portálon, és küldje be egyoldalas pályázatát! Eredményes pályázat esetén rendelje meg a szükséges Microsoft és Cisco szoftver- és hardveradományokat! Van-e valamilyen költsége a részvételnek? Az adományozó partnerek által felajánlott termékek ingyenesek. A rendeléskor egy egyszeri szolgáltatási díjat kell megfizetni, amely a program fenntartási költségeihez járul hozzá és a rendelt szoftver piaci értékének max. 4 8%-a. Bővebb információ: Veszprémi Civil Ház Veszprém Megyei Civil Szolgáltató Központ 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II/ / Veszprémi Civil Ház Szolgáltatásaink: Folyamatos tanácsadási rendszert működtetünk (pl. jogi, számviteli tanácsadás) Felvilágosítást nyújtunk pályázati lehetőségekről, és hozzáférhetővé tesszük az ezekhez tartozó adatlapokat és űrlapokat, pályázati tanácsadást nyújtunk Nyilvántartjuk és kérésre rendelkezésre bocsátjuk a megyei és a veszprémi civil szervezetek legfontosabb adatait, valamint különböző adatbázisokat önkormányzatokról, intézményekről, szakértőkről Képzést szervezünk a megyei és a városi civil szervezetek részére pl. szervezeti, menedzselési, pályázatírási és szponzorszerzési témákban Közreműködünk a Civil a Pályán című hírlap kiadásában, amelyhez a civil társadalmat érintő anyagokat gyűjtünk és várunk minden szervezettől Saját internetes honlapot tartunk fenn (www.ciszokveszprem. hu) Regionális civil portált működtetünk (www.civil.k-dunantul. hu), ahol naprakészen megjelennek a civil szférát érintő legfontosabb hírek, információk Elősegítjük az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolatok kiépítését Civil irodai szolgáltatásokat nyújtunk Közösségi Technológiai Központot működtetünk, ingyenes számítógép-használatot, illetve internetezési lehetőséget biztosítva. Veszprém, Kossuth u. 10. II/203. Nyitva tartás: Hétfő: Kedd csütörtök: Péntek:

Klapka-musical Komáromban

Klapka-musical Komáromban Klapka-musical Komáromban Ezer csillag, rengeteg néző és néhány szúnyog fogadta a Koltay Gábor rendezte Klapka című rockmusicalt, a délkomáromi Magyarock Dalszínhciz idei nyári produkcióját a Szabadság

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

"Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek

Európai Unió 2007-2013 fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek EU 2013 "Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007 - évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek (Új Széchenyi Tervből támogatások külön táblázatban) nként Adatok forrása: www.nfu.hu;

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata

NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata A PEDAGÓGUSOK SZEREPE A NEMZETKÖZIESÍTÉSBEN KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon - Tata NEMZETKÖZIESÍTÉS AZ OKTATÁSBAN ÉS A KÉPZÉSBEN - 7 ÉV EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben