Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Balogh Judit jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította azt, hogy mivel 5 képviselő jelen van a Testület határozatképes, így az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ártim János és Kókai Sándor képviselők személyében. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet újbóli megvitatása Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi szilárd hulladékszállítás és ártalmatlanítás közszolgáltatás egységnyi díjtételének megállapítása. Előadó: Polgármester 3.) Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 4.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 5.) Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP-

2 számú pályázati kiírás alapján Előadó: Polgármester 6.)Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 7.) Az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos legfontosabb feladatok Előadó: Polgármester 8.) Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta, a szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás, új - határozott időre szóló megállapodás aláírása. Előadó: Polgármester 9.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester 10.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Jegyző 11.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Előadó: Polgármester 12.)Egyebek 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet újbóli megvitatása Előadó: Füredi János polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az írásos előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, azt jónak találták, és mivel a rendelettervezet két fordulós megvitatás során kerülhet elfogadásra javasolta annak további tanulmányozását, mivel a tényleges döntést csak a következő testületi ülés alkalmával kell meghozni. Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy a holnapi nap folyamán fogja a kerekegyházi szociális mikrotársulás tanácsa tárgyalni a szociális ellátások térítési díjait, így most ezért sem képes a Képviselő-testület ebben a napirendben teljes körűen rendelkezni, mivel a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a gesztor önkormányzat, azaz Kerekegyháza Város Önkormányzata fogja meghatározni a szociális ellátásokért járó térítési díjakat, melyet utólag Ágasegyháza képviselőtestületnek is el kell majd fogadnia.

3 3 Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag egyetért a napirendi újabb fordulós tárgyalására tett javaslattal. 2. napirendi pont Tárgya: Előadó: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi szilárd hulladékszállítás és ártalmatlanítás közszolgáltatás egységnyi díjtételének megállapítása. Füredi János polgármester Füredi János megállapította, hogy az előterjesztést (3 sz. melléklet) időben mindenki megkapta írásban ( ben illetve papíralapon), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat 6/2011. (III.29.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 20. (2) bekezdése és a ában foglaltak alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 12/2006. (XII.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja 1.. A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1.számú melléklete lép. 2.. Ezen rendelet 2011.április 1. napján lép hatályba, hatálybalépését követő napon ezen rendelet hatályát veszti. A közszolgáltatás egységnyi díjtételei (általános forgalmi adó nélkül) április 1.-től március 31.-ig 1. sz. melléklet

4 4 Egyszeri ürítési Éves közszolgáltatási Egységnyi díjtétel díj díj gyűjtőedény alapján Ft Ft 80 literes gyűjtőedény 230.-Ft + áfa Ft+áfa/év 120 literes gyűjtőedény 291.-Ft + áfa Ft+áfa/év Többlethulladék elszállítására 297 Ft /db + áfa - szolgáló zsák Lerakási ártalmatlanítási díj Ft / tonna - 8. (3) bekezdés Inert hulladék egy tonna 5. (2) bekezdés e.) pontja 1500 Ft napirendi pont Tárgya: Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) időben megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2011. (III.29.) Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésé tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István Óvodaiskola általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt, hogy Ágasegyháza és Orgovány Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Széchenyi István Általános Iskola az Ágasegyházi 84. hrsz. alatt található - épületének infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújtson be az 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 2. (1) bekezdés szerinti támogatás elérésének céljából. A felújítás bruttó költsége Ft. A pályázaton igényelt vissza nem térítendő támogatás Ft, a pályázat benyújtásához szükséges önerő

5 Ft, melyet Ágasegyháza Község Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 4. napirendi pont Tárgya: Előadó: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/5. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2011.(III.29.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt, hogy Ágasegyháza Község Önkormányzata a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok - az Ágasegyházi 84. hrsz. alatt található - épületének felújítására pályázatot nyújtson be az 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 5. (1) bekezdés szerinti támogatás elérésének céljából. A felújítás bruttó Ft. A pályázaton igényelt vissza nem térítendő támogatás Ft, a pályázat benyújtásához szükséges önerő Ft, melyet Ágasegyháza Község Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 5. napirendi pont Tárgya: Előadó: Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP számú pályázati kiírás alapján Füredi János polgármester

6 6 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2011.(III.29.) Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP számú pályázati kiírás alapján Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal tekintetében Ágasegyháza Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KEOP számú pályázati kiírás alapján. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége Ft. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) Ft. Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges Ft összegű saját erőt (önrészt) a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén saját forrásból biztosítja, és azt a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Füredi János polgármester 6. napirendi pont Tárgya: Előadó: Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását.

7 7 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2011.(III.29.) Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Sportpálya Öltöző épületének tekintetében Ágasegyháza Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KEOP számú pályázati kiírás alapján. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége ,- Ft Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges ,- Ft összegű saját erőt (önrészt) a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén saját forrásból biztosítja, és azt a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Füredi János polgármester 7. napirendi pont Tárgya: Előadó: Az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos legfontosabb feladatok Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2011.(III.29.) Az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos legfontosabb feladatok Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete elfogadta a Polgármester 23/2011. (III.29.) számú előterjesztését, és a jövőben a hatályos jogszabályi, valamint az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt rendelkezések megtartása mellett az önkormányzat forgalomképes

8 8 ingatlanvagyonának rendezésére érdekében a polgári jog eszközeivel is élni kíván. Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester 8. napirendi pont Tárgya: Előadó: Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta, a szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás, új - határozott időre szóló megállapodás aláírása. Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (9 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, elmondta továbbá. hogy három határozatban kell dönteni, mégpedig Prikkel László egyéni vállalkozóval kötött és március 1-én lejárt szerződés, közüzemi díj tartozás rendezése és új, határozott időre történő szerződés tárgyában. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2011.(III.29.) Ágasegyháza Község Önkormány- zata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 19/2011. számú előterjesztését és úgy határozott, hogy megállapítja az Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának március 1. napjával történő lejártát. Határidő: értelemszerűen. Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2011.(III.29.) Ágasegyháza Község Önkormány- zata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás. Határozat

9 9 Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megállapítja azt, hogy Prikkel László egyéni vállalkozót - az alapszerződés szerint számítható - közüzemi díj tartozásból a módosított szerződés szerint március 1. napján ,- Ft. terheli. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2011.(III.29.) Ágasegyháza Község Önkormány- zata és Prikkel László e.v. között határozott időre szóló szerződés megkötése. Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 19/ számú előterjesztését és úgy határozott, az annak mellékletét képező - közétkeztetési szolgáltatás nyújtása céljából készült szerződéstervezeteket elfogadja, jóváhagyja, és felhatalmazza a törvényes képviseletet ellátó személyeket a szerződés aláírására. Határidő: március 31. Felelős: polgármester, jegyző 9. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (10 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 24/2011. (III.29.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve

10 10 Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta és változatlan formában elfogadja az e határozat mellékletét képező önkormányzat 2011.évi éves összesített közbeszerzési tervét. Határidő: április 15. Felelős: Füredi János polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzatának évi éves összesített közbeszerzési terve Melléklet I. A Közbeszerzési törvény IV. Fejezet (közösségi) szerint: 1. Árubeszerzések euró fölött: - 2. Építési beruházás euró fölött: - 3. Építési koncesszió euró fölött: - 4. Szolgáltatás euró fölött: - II. A Közbeszerzési törvény V. Fejezet (különös eljárások) szerint: 1. Árubeszerzések euró fölött: - 2. Építési beruházás euró fölött: - 3. Szolgáltatás euró fölött: - III. A Közbeszerzési törvény VI. Fejezete (nemzeti értékhatár feletti, de a közösségi értékhatár alatti) szerint 2011.január december 31-ig: 1. Árubeszerzések: - 2. Építési beruházások Megnevezése Beruházás várható időpontja Beruházás várható mértéke (nettó) a.) Orvosi rendelő felújítás szeptember 60 M egyszerű b.) Faluközpont kialakítása augusztus 20 M egyszerű c.) Forgalomcsillapító szigetek szeptember 20 M egyszerű kialakítása a Rákóczi úton d.) Turisztikai útvonal fejlesztése augusztus 15 M egyszerű e.) Sportcsarnok felújítása június 40 M egyszerű f.) Általános iskola felújítása június 30 M egyszerű g.) Általános iskola és sportcsarnok június 56 M egyszerű energetikai korszerűsítése h.) Polgármesteri Hivatal energetikai szeptember 50 M egyszerű korszerűsítése i.) Sportöltöző energetikai szeptember 25 M egyszerű korszerűsítése j.) Piac kialakítása július 30 M egyszerű Tervezett eljárási mód

11 11 3. Építési koncesszió: - 4. Szolgáltatás megrendelése: - 5. Szolgáltatási koncesszió: napirendi pont Tárgya: Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (11. számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 25/2011. (III.29.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Belső Ellenőrzési Társulási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 11. napirendi pont Tárgya: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (12 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy nagyon örülnek a heti 4 órás gyermekpszihológusnak, mert sajnos szükség van rá.

12 12 Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 26/2011. (III.29.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Füredi János polgármester beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről. Felelős: Határidő: Polgármester azonnal 12. napirendi pont Tárgya: Egyebek Tárgya: Kerekegyháza és Térsége Szociális Feladatellátó Mikrotársulás tagsági jogviszonya Előadó: Polgármester A. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a holnapi nap folyamán lesz a kerekegyházi mikrotársulási ülés, melyen részt vesznek a polgármesterek, de mint ismeretes a társulás nem úgy működik, ahogyan annak működnie kellene. Sajnos a szakmai színvonal komoly kívánni valót hagy maga után és évek óta anyagi gondok vannak. Évek óta nem elég a normatíva, így az önkormányzatnak utólag kell kifizetni a hiányt ahhoz, hogy a társulás működni tudjon. Nem egyforma módon veszik ki a részüket a társulás terheinek viselésében az önkormányzatok. A gesztor inkább az előnyöket élvezi. Mind ezeket figyelembe véve gondolkodunk egy olyan megoldáson, hogy más megoldásokat kell keresni a szociális feladatok ellátására, ha nem megy másként, új társulás keretében. Nagyon lényeges szempont az, hogy a társulás működtetésére elég legyen a normatíva. Ennek a célnak a megvalósításához kérte a képviselők véleményét, jóváhagyását. A Képviselők egyetértettek, támogatják a Polgármester által elmondottakat.

13 13 Tárgya: Rövid diplomáciai látogatás a németországi Lauterbe Előadó: Polgármester B. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy április 8. és 10. között bemutatkozó látogatásra utaznak a Szociális Gondozási Központ kisbuszával Ágasegyháza község testvértelepülésére, Lauter városába. Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester felvetette, hogy új alapokra kellene helyezni a kapcsolatunkat, mert az utolsó találkozás alkalmával úgy értelmezte, Lauter város vezetősége is ilyen lépésre készül. Füredi János polgármester elmondta, hogy a jegyző úrral is tárgyaltak már erről. Ami állandó a testvérvárosi kapcsolatban a Csiperó-gyermektalálkozó. Úgy tűnik, hogy a mezőgazdaság területén tudnánk a legkönnyebben gazdasági együttműködést kezdeményzni. Ágasegyházán, vannak olyan gazdáink, akik gyümölcsössel rendelkeznek, méhészetük van. Tudnánk gyümölcsöt, mézet is szállítani Németországba. Ártim János képviselő megjegyezte, hogy lehetne egy ágasegyházi termékeket árusító boltot nyitni Lauterben. Elmondta továbbá, hogy a lakosság részéről maradni kellene a két évenként kiutazásnál. Füredi János polgármester kérte a képviselőket az elhangzottakat hagyják jóvá. A Képviselők egyhangúlag egyetértettek az elhangzottakkal. Tárgya: szemétszállítással kapcsolatos gondok Előadó: Polgármester C. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy - mint tudott - Ádám Józsefné polgármestersége alatt a közterületeken összetakaríttatott lehullott levelet, amibe szemét is keveredett, melyet a saját erdejébe szállítatott. A megválasztásom után felhívott és nyomatékosan kérte, szállítsuk el a tulajdonát képező erőből az ott felgyülemlett szemetet, mert különben feljelent. Bár nem mi szállítottuk oda a szemetet, de a nyugalom érdekében az erdőt kitakarítottuk, majd az önkormányzat vasút melletti területére szállítottuk a hulladékot. Ott a közmunkások segítségével szelektíven szétválogattuk a szemetet és a hasznosítható anyagokat. Ez a gondunk tehát így megoldódott. Füredi János polgármester elmondta, hogy részéről több bejelentés nincsen, akinek van bejelenteni valója, tegye meg. Kókai Sándor képviselő elmondta, hogy a külterületi szemetes konténerek környékével még mindig sok a gond. Nagyon sokan hordják a szemetet olyanok a konténerekbe, akik nem ágasegyházi lakosok. A polgárőrség felajánlja, hogy embereket biztosít, akár le is fényképezi az idegeneket, akik a szemetet ideszállítják.

14 14 Dr. Fazekas István jegyző köszönettel fogadta a felajánlást. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Ártim János Kókai Sándor

15 15 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-én 15 óra 30 perckor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet újbóli megvitatása Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi szilárd hulladékszállítás és ártalmatlanítás közszolgáltatás egységnyi díjtételének megállapítása. Előadó: Polgármester 3.) Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 4.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 5.) Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP számú pályázati kiírás alapján Előadó: Polgármester 6.)Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 7.) Önkormányzati Vagyon hasznosítása Előadó: Polgármester 8.) Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta, a szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás, új - határozott időre szóló megállapodás aláírása. Előadó: Polgármester 9.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester

16 16 10.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Jegyző 11.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Előadó: Polgármester 12.)Egyebek Ágasegyháza, március 24. Füredi János polgármester

17 17 15/ számú melléklet Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény [a továbbiakban: Ötv.] 10. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény [továbbiakban: Szt.] 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37/D. (5) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, a 43/B. -ában, a 45. (1) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, valamint az 50. (3) bekezdésében, a 92. (1) bekezdésében és a 132. (4) bekezdésben továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény [a továbbiakban: Gyvt.] 29. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a képviselőtestület a rászorultság függvényében a helyi sajátosságok figyelembe vételével meghatározza a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az igénybevétel feltételeit, az eljárási szabályokat, valamint azok érvényesítési módját és garanciáit, figyelemmel arra, hogy a magasabb szintű jogszabályban megállapított ellátásokat az önkormányzat az Szt. rendelkezései szerint köteles biztosítani. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén tartózkodó: a) lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra b) letelepedési, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre c) a hontalanokra d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre e) az Szt. 6. -ában meghatározott hajléktalan személyekre. (2) E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén tartózkodó, az Szt. 3. -ában meghatározott személyekre, továbbá az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások esetén hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül arra a rászorulóra, akinek életét, testi épségét az ellátás hiánya veszélyezteti. Feladat- és hatáskörök 3. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások közül elsőfokú hatáságként jár el a) a Humánpolitikai Bizottság - az ápolási díjjal és

18 18 - a 70 éven felüli egyedül élő személyek átmeneti segélyével összefüggő ügyekben b) a Polgármester - az átmeneti szociális segéllyel - a temetési segéllyel és - a lakásfenntartási támogatással - étkeztetéssel (többszöri kifizetésű átmeneti segély) - krízis helyzetbe került személyek támogatásával összefüggő ügyekben. c) az Ágasegyháza Szociális Gondozási Központ [továbbiakban: Gondozási Központ] Vezetője - a tanyagondnoki szolgáltatással - az Szt. 62. (1) bekezdése szerinti étkeztetéssel és - a nappali ellátás nyújtásával összefüggő ügyekben d) a Humán Szolgáltató Központ Vezetője - a házi segítségnyújtással - az Szt. 64. (1) (3) bekezdései szerinti családsegítő szolgáltatással - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és - a támogató szolgáltatás nyújtásával összefüggő ügyekben. (2) A Humánpolitikai Bizottság megbízatásának lejárta és újjáalakulása közötti időszakban, valamint működésképtelenné válása esetén a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Polgármester gyakorolja az elsőfokú hatáskört. Eljárási szabályok 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások [a továbbiakban: szociális ellátások] megállapítására irányuló eljárás ha jogszabály másként nem rendelkezik kérelemre indul. (2) A szociális támogatás iránti kérelem elbírálása tárgyában az eljárás megindítását kezdeményezheti az érdekelt, de az is, aki a rászoruló helyzetéről tudomást szerez. (3) A (4) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve az e rendeletben szabályozott szociális ellátás iránt Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalnál [továbbiakban: Hivatal] lehet szóban, vagy írásban kérelmet előterjeszteni főszabály szerint az adott szociális támogatás igénylésére szolgáló nyomtatvány egyidejű kitöltésével. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet is fel kell venni. (4) Az e rendelet 28. (2) bekezdés a), b) és g) pontjaiban nevesített alapellátások iránti kérelem a Gondozási Központ Vezetőjénél, a 28. (2) bekezdés c) - f) pontjaiban nevesített alapellátások iránti kérelem a Humán Szolgáltató Központ Vezetőjéhez címezve, de a Gondozási Központ Vezetőjénél terjeszthető elő. (5) Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 162. (1) bekezdése alapján kizárt.

19 19 5. (1) A szociális ellátás iránti kérelem érdemi elbírálásához a kérelemnek az Szt ában meghatározott adatokon még túl tartalmaznia kell - a támogatási igény indokait, a jogosultságot (méltányosságot) megalapozó konkrétsággal és részletességgel - a jogosultság (méltányosság) megállapítása szempontjából érintett személyek (mindenek előtt a közös ellátási egységben élők) alapvető személyazonosító és egyéb - a kérelem érdemi elbírálása szempontjából szükséges - adatait (pl. iskolai végzettség, szakképzettség) - hajléktalan személy esetén a címet, melyre az ellátás folyósítását kérelmezi (2) A kérelmező köteles vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni és a jogosultság megállapítása érdekében hitelt érdemlő módon igazolni az általa szolgáltatott adatokat, tényeket, körülményeket. (3) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy saját ellátására kötött-e tartási- életjáradéki- vagy öröklési szerződést, illetve - temetési segély igénylése esetén - arról, hogy az elhunyttal ilyen szerződést kötöttek-e. (4) A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely által kiállított átlagkereset-igazolás, a fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, a pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, stb. Az alkalmi munkából származó jövedelem alkalmi munkavállalói könyvben, a munkáltató bejegyzésével igazolható. (5) A kiadások hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a közüzemi vagy egyéb szolgáltató által kiállított számla, a pénzintézeti igazolás, befizetési csekkszelvény, postautalvány, nyugta, szállásadó írásbeli nyilatkozata (albérleti díj esetén), a gyermektartást kapó írásbeli nyilatkozata, háziorvos igazolása (gyógyszerköltség esetén), stb. (6) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén szükséges a Munkaügyi Központtal való együttműködés tényének igazolása is. (7) Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának, illetve az által szolgáltatott adat, tény vagy körülmény valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve hatáskörrel rendelkező szerv köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a célból a Hivatal útján a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával megkeresi az illetékes adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez be, környezettanulmány készítését indítványozza, stb. (7) Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak rendelkezésre, de a kérelmet haladéktalanul kell elbírálni, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget veszélyeztetne, a kérelmező (2) bekezdés szerinti nyilatkozata melyet az irányadó

20 20 időszakra forrásonként és személyenként köteles megtenni is elfogadható. (8) A kérelmet érdemi döntésre a Hivatal ügyintézője készíti elő. A tényállás feltárása során nincs szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely az önkormányzat, illetve a Hivatal nyilvántartásaiban is szerepel, illetőleg amelyről hivatalos tudomása van. Ha jogszabály vagy e rendelet nem rendeli el, és a kérelem érdemi elbírálása szempontjából az nem szükséges, környezettanulmányt nem kell készíteni abban az esetben, ha a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a hatóság - szociális vagy gyermekvédelmi ügyben - a jogosultság megállapítása szempontjából szükséges körülményeket már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban - a hatóság előzetesen lefolytatott vizsgálatát követően lényeges változás nem következett be. (9) Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más szociális ellátásra lenne jogosult, erre a körülményre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, illetve ezzel egyidejűleg a megfelelő kérelemnyomtatványt részére meg kell küldeni. (10) Az e rendeletben meghatározott eljárási szabályokat a Szt aiban foglalt rendelkezésekre figyelemmel kell alkalmazni. Jogorvoslat 6. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások és szolgáltatások ügyében az első fokon a Polgármester, a Humánpolitikai Bizottság, az Ágasegyháza Szociális Gondozási Központ Vezetője által meghozott döntés ellen Ágasegyháza Község Képviselőtestületéhez címzett, a Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ Vezetője által első fokon hozott döntés ellen pedig a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás Tanácsához címzett, de az elsőfokú hatósághoz benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a határozat közlésétől számított 15 napon belül. (2) Ágasegyháza Község Képviselő-testületének és a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás Tanácsának e rendeletben szabályozott ellátások és szolgáltatások ügyében másodfokon meghozott határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással lehet a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz 30 napon belül keresetet benyújtani. A szociális ellátás folyósításának módja és ideje 7. (1) Az e rendelet alkalmazásával megállapított pénzbeli rendszeres szociális ellátást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Hivatal pénztárában kell közvetlenül a jogosult, vagy törvényes képviselő, alakszerű meghatalmazott számára kifizetni. (2) Az e rendelet alkalmazásával megállapított átmeneti segélyt, temetési segélyt az arról szóló határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a Hivatal pénztárában kell a jogosult, vagy annak törvényes képviselője, alakszerű meghatalmazottja számára kifizetni.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben