Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Balogh Judit jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította azt, hogy mivel 5 képviselő jelen van a Testület határozatképes, így az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ártim János és Kókai Sándor képviselők személyében. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet újbóli megvitatása Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi szilárd hulladékszállítás és ártalmatlanítás közszolgáltatás egységnyi díjtételének megállapítása. Előadó: Polgármester 3.) Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 4.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 5.) Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP-

2 számú pályázati kiírás alapján Előadó: Polgármester 6.)Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 7.) Az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos legfontosabb feladatok Előadó: Polgármester 8.) Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta, a szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás, új - határozott időre szóló megállapodás aláírása. Előadó: Polgármester 9.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester 10.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Jegyző 11.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Előadó: Polgármester 12.)Egyebek 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet újbóli megvitatása Előadó: Füredi János polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az írásos előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, azt jónak találták, és mivel a rendelettervezet két fordulós megvitatás során kerülhet elfogadásra javasolta annak további tanulmányozását, mivel a tényleges döntést csak a következő testületi ülés alkalmával kell meghozni. Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy a holnapi nap folyamán fogja a kerekegyházi szociális mikrotársulás tanácsa tárgyalni a szociális ellátások térítési díjait, így most ezért sem képes a Képviselő-testület ebben a napirendben teljes körűen rendelkezni, mivel a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a gesztor önkormányzat, azaz Kerekegyháza Város Önkormányzata fogja meghatározni a szociális ellátásokért járó térítési díjakat, melyet utólag Ágasegyháza képviselőtestületnek is el kell majd fogadnia.

3 3 Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag egyetért a napirendi újabb fordulós tárgyalására tett javaslattal. 2. napirendi pont Tárgya: Előadó: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi szilárd hulladékszállítás és ártalmatlanítás közszolgáltatás egységnyi díjtételének megállapítása. Füredi János polgármester Füredi János megállapította, hogy az előterjesztést (3 sz. melléklet) időben mindenki megkapta írásban ( ben illetve papíralapon), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat 6/2011. (III.29.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 20. (2) bekezdése és a ában foglaltak alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 12/2006. (XII.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja 1.. A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1.számú melléklete lép. 2.. Ezen rendelet 2011.április 1. napján lép hatályba, hatálybalépését követő napon ezen rendelet hatályát veszti. A közszolgáltatás egységnyi díjtételei (általános forgalmi adó nélkül) április 1.-től március 31.-ig 1. sz. melléklet

4 4 Egyszeri ürítési Éves közszolgáltatási Egységnyi díjtétel díj díj gyűjtőedény alapján Ft Ft 80 literes gyűjtőedény 230.-Ft + áfa Ft+áfa/év 120 literes gyűjtőedény 291.-Ft + áfa Ft+áfa/év Többlethulladék elszállítására 297 Ft /db + áfa - szolgáló zsák Lerakási ártalmatlanítási díj Ft / tonna - 8. (3) bekezdés Inert hulladék egy tonna 5. (2) bekezdés e.) pontja 1500 Ft napirendi pont Tárgya: Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) időben megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2011. (III.29.) Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésé tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István Óvodaiskola általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt, hogy Ágasegyháza és Orgovány Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Széchenyi István Általános Iskola az Ágasegyházi 84. hrsz. alatt található - épületének infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújtson be az 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 2. (1) bekezdés szerinti támogatás elérésének céljából. A felújítás bruttó költsége Ft. A pályázaton igényelt vissza nem térítendő támogatás Ft, a pályázat benyújtásához szükséges önerő

5 Ft, melyet Ágasegyháza Község Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 4. napirendi pont Tárgya: Előadó: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/5. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2011.(III.29.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt, hogy Ágasegyháza Község Önkormányzata a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok - az Ágasegyházi 84. hrsz. alatt található - épületének felújítására pályázatot nyújtson be az 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 5. (1) bekezdés szerinti támogatás elérésének céljából. A felújítás bruttó Ft. A pályázaton igényelt vissza nem térítendő támogatás Ft, a pályázat benyújtásához szükséges önerő Ft, melyet Ágasegyháza Község Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 5. napirendi pont Tárgya: Előadó: Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP számú pályázati kiírás alapján Füredi János polgármester

6 6 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2011.(III.29.) Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP számú pályázati kiírás alapján Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal tekintetében Ágasegyháza Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KEOP számú pályázati kiírás alapján. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége Ft. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) Ft. Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges Ft összegű saját erőt (önrészt) a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén saját forrásból biztosítja, és azt a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Füredi János polgármester 6. napirendi pont Tárgya: Előadó: Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását.

7 7 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2011.(III.29.) Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Sportpálya Öltöző épületének tekintetében Ágasegyháza Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KEOP számú pályázati kiírás alapján. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége ,- Ft Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges ,- Ft összegű saját erőt (önrészt) a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén saját forrásból biztosítja, és azt a költségvetésében elkülöníti. Határidő: azonnal Felelős: Füredi János polgármester 7. napirendi pont Tárgya: Előadó: Az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos legfontosabb feladatok Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2011.(III.29.) Az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos legfontosabb feladatok Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete elfogadta a Polgármester 23/2011. (III.29.) számú előterjesztését, és a jövőben a hatályos jogszabályi, valamint az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt rendelkezések megtartása mellett az önkormányzat forgalomképes

8 8 ingatlanvagyonának rendezésére érdekében a polgári jog eszközeivel is élni kíván. Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester 8. napirendi pont Tárgya: Előadó: Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta, a szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás, új - határozott időre szóló megállapodás aláírása. Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (9 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, elmondta továbbá. hogy három határozatban kell dönteni, mégpedig Prikkel László egyéni vállalkozóval kötött és március 1-én lejárt szerződés, közüzemi díj tartozás rendezése és új, határozott időre történő szerződés tárgyában. Polgármester Úr kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2011.(III.29.) Ágasegyháza Község Önkormány- zata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 19/2011. számú előterjesztését és úgy határozott, hogy megállapítja az Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának március 1. napjával történő lejártát. Határidő: értelemszerűen. Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2011.(III.29.) Ágasegyháza Község Önkormány- zata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás. Határozat

9 9 Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megállapítja azt, hogy Prikkel László egyéni vállalkozót - az alapszerződés szerint számítható - közüzemi díj tartozásból a módosított szerződés szerint március 1. napján ,- Ft. terheli. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2011.(III.29.) Ágasegyháza Község Önkormány- zata és Prikkel László e.v. között határozott időre szóló szerződés megkötése. Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 19/ számú előterjesztését és úgy határozott, az annak mellékletét képező - közétkeztetési szolgáltatás nyújtása céljából készült szerződéstervezeteket elfogadja, jóváhagyja, és felhatalmazza a törvényes képviseletet ellátó személyeket a szerződés aláírására. Határidő: március 31. Felelős: polgármester, jegyző 9. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (10 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 24/2011. (III.29.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve

10 10 Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta és változatlan formában elfogadja az e határozat mellékletét képező önkormányzat 2011.évi éves összesített közbeszerzési tervét. Határidő: április 15. Felelős: Füredi János polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzatának évi éves összesített közbeszerzési terve Melléklet I. A Közbeszerzési törvény IV. Fejezet (közösségi) szerint: 1. Árubeszerzések euró fölött: - 2. Építési beruházás euró fölött: - 3. Építési koncesszió euró fölött: - 4. Szolgáltatás euró fölött: - II. A Közbeszerzési törvény V. Fejezet (különös eljárások) szerint: 1. Árubeszerzések euró fölött: - 2. Építési beruházás euró fölött: - 3. Szolgáltatás euró fölött: - III. A Közbeszerzési törvény VI. Fejezete (nemzeti értékhatár feletti, de a közösségi értékhatár alatti) szerint 2011.január december 31-ig: 1. Árubeszerzések: - 2. Építési beruházások Megnevezése Beruházás várható időpontja Beruházás várható mértéke (nettó) a.) Orvosi rendelő felújítás szeptember 60 M egyszerű b.) Faluközpont kialakítása augusztus 20 M egyszerű c.) Forgalomcsillapító szigetek szeptember 20 M egyszerű kialakítása a Rákóczi úton d.) Turisztikai útvonal fejlesztése augusztus 15 M egyszerű e.) Sportcsarnok felújítása június 40 M egyszerű f.) Általános iskola felújítása június 30 M egyszerű g.) Általános iskola és sportcsarnok június 56 M egyszerű energetikai korszerűsítése h.) Polgármesteri Hivatal energetikai szeptember 50 M egyszerű korszerűsítése i.) Sportöltöző energetikai szeptember 25 M egyszerű korszerűsítése j.) Piac kialakítása július 30 M egyszerű Tervezett eljárási mód

11 11 3. Építési koncesszió: - 4. Szolgáltatás megrendelése: - 5. Szolgáltatási koncesszió: napirendi pont Tárgya: Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (11. számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 25/2011. (III.29.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Belső Ellenőrzési Társulási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 11. napirendi pont Tárgya: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Előadó: Füredi János polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (12 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy nagyon örülnek a heti 4 órás gyermekpszihológusnak, mert sajnos szükség van rá.

12 12 Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 26/2011. (III.29.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Füredi János polgármester beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsban végzett évi tevékenységéről. Felelős: Határidő: Polgármester azonnal 12. napirendi pont Tárgya: Egyebek Tárgya: Kerekegyháza és Térsége Szociális Feladatellátó Mikrotársulás tagsági jogviszonya Előadó: Polgármester A. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a holnapi nap folyamán lesz a kerekegyházi mikrotársulási ülés, melyen részt vesznek a polgármesterek, de mint ismeretes a társulás nem úgy működik, ahogyan annak működnie kellene. Sajnos a szakmai színvonal komoly kívánni valót hagy maga után és évek óta anyagi gondok vannak. Évek óta nem elég a normatíva, így az önkormányzatnak utólag kell kifizetni a hiányt ahhoz, hogy a társulás működni tudjon. Nem egyforma módon veszik ki a részüket a társulás terheinek viselésében az önkormányzatok. A gesztor inkább az előnyöket élvezi. Mind ezeket figyelembe véve gondolkodunk egy olyan megoldáson, hogy más megoldásokat kell keresni a szociális feladatok ellátására, ha nem megy másként, új társulás keretében. Nagyon lényeges szempont az, hogy a társulás működtetésére elég legyen a normatíva. Ennek a célnak a megvalósításához kérte a képviselők véleményét, jóváhagyását. A Képviselők egyetértettek, támogatják a Polgármester által elmondottakat.

13 13 Tárgya: Rövid diplomáciai látogatás a németországi Lauterbe Előadó: Polgármester B. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy április 8. és 10. között bemutatkozó látogatásra utaznak a Szociális Gondozási Központ kisbuszával Ágasegyháza község testvértelepülésére, Lauter városába. Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester felvetette, hogy új alapokra kellene helyezni a kapcsolatunkat, mert az utolsó találkozás alkalmával úgy értelmezte, Lauter város vezetősége is ilyen lépésre készül. Füredi János polgármester elmondta, hogy a jegyző úrral is tárgyaltak már erről. Ami állandó a testvérvárosi kapcsolatban a Csiperó-gyermektalálkozó. Úgy tűnik, hogy a mezőgazdaság területén tudnánk a legkönnyebben gazdasági együttműködést kezdeményzni. Ágasegyházán, vannak olyan gazdáink, akik gyümölcsössel rendelkeznek, méhészetük van. Tudnánk gyümölcsöt, mézet is szállítani Németországba. Ártim János képviselő megjegyezte, hogy lehetne egy ágasegyházi termékeket árusító boltot nyitni Lauterben. Elmondta továbbá, hogy a lakosság részéről maradni kellene a két évenként kiutazásnál. Füredi János polgármester kérte a képviselőket az elhangzottakat hagyják jóvá. A Képviselők egyhangúlag egyetértettek az elhangzottakkal. Tárgya: szemétszállítással kapcsolatos gondok Előadó: Polgármester C. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy - mint tudott - Ádám Józsefné polgármestersége alatt a közterületeken összetakaríttatott lehullott levelet, amibe szemét is keveredett, melyet a saját erdejébe szállítatott. A megválasztásom után felhívott és nyomatékosan kérte, szállítsuk el a tulajdonát képező erőből az ott felgyülemlett szemetet, mert különben feljelent. Bár nem mi szállítottuk oda a szemetet, de a nyugalom érdekében az erdőt kitakarítottuk, majd az önkormányzat vasút melletti területére szállítottuk a hulladékot. Ott a közmunkások segítségével szelektíven szétválogattuk a szemetet és a hasznosítható anyagokat. Ez a gondunk tehát így megoldódott. Füredi János polgármester elmondta, hogy részéről több bejelentés nincsen, akinek van bejelenteni valója, tegye meg. Kókai Sándor képviselő elmondta, hogy a külterületi szemetes konténerek környékével még mindig sok a gond. Nagyon sokan hordják a szemetet olyanok a konténerekbe, akik nem ágasegyházi lakosok. A polgárőrség felajánlja, hogy embereket biztosít, akár le is fényképezi az idegeneket, akik a szemetet ideszállítják.

14 14 Dr. Fazekas István jegyző köszönettel fogadta a felajánlást. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Ártim János Kókai Sándor

15 15 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-én 15 óra 30 perckor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet újbóli megvitatása Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi szilárd hulladékszállítás és ártalmatlanítás közszolgáltatás egységnyi díjtételének megállapítása. Előadó: Polgármester 3.) Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtása az Ágasegyházi Széchenyi István általános iskolája épületének felújítása céljából és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 4.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 5.) Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában a KEOP számú pályázati kiírás alapján Előadó: Polgármester 6.)Sportpályán lévő öltöző energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Polgármester 7.) Önkormányzati Vagyon hasznosítása Előadó: Polgármester 8.) Ágasegyháza Község Önkormányzata és Prikkel László e.v. között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződés hatályának lejárta, a szerződés lezárása, a felek közötti elszámolás, új - határozott időre szóló megállapodás aláírása. Előadó: Polgármester 9.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester

16 16 10.) Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Jegyző 11.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évi tevékenységéről Előadó: Polgármester 12.)Egyebek Ágasegyháza, március 24. Füredi János polgármester

17 17 15/ számú melléklet Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény [a továbbiakban: Ötv.] 10. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény [továbbiakban: Szt.] 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37/D. (5) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, a 43/B. -ában, a 45. (1) bekezdésében, a 46. (1) bekezdésében, valamint az 50. (3) bekezdésében, a 92. (1) bekezdésében és a 132. (4) bekezdésben továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény [a továbbiakban: Gyvt.] 29. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a képviselőtestület a rászorultság függvényében a helyi sajátosságok figyelembe vételével meghatározza a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az igénybevétel feltételeit, az eljárási szabályokat, valamint azok érvényesítési módját és garanciáit, figyelemmel arra, hogy a magasabb szintű jogszabályban megállapított ellátásokat az önkormányzat az Szt. rendelkezései szerint köteles biztosítani. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén tartózkodó: a) lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra b) letelepedési, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre c) a hontalanokra d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre e) az Szt. 6. -ában meghatározott hajléktalan személyekre. (2) E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén tartózkodó, az Szt. 3. -ában meghatározott személyekre, továbbá az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások esetén hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül arra a rászorulóra, akinek életét, testi épségét az ellátás hiánya veszélyezteti. Feladat- és hatáskörök 3. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások közül elsőfokú hatáságként jár el a) a Humánpolitikai Bizottság - az ápolási díjjal és

18 18 - a 70 éven felüli egyedül élő személyek átmeneti segélyével összefüggő ügyekben b) a Polgármester - az átmeneti szociális segéllyel - a temetési segéllyel és - a lakásfenntartási támogatással - étkeztetéssel (többszöri kifizetésű átmeneti segély) - krízis helyzetbe került személyek támogatásával összefüggő ügyekben. c) az Ágasegyháza Szociális Gondozási Központ [továbbiakban: Gondozási Központ] Vezetője - a tanyagondnoki szolgáltatással - az Szt. 62. (1) bekezdése szerinti étkeztetéssel és - a nappali ellátás nyújtásával összefüggő ügyekben d) a Humán Szolgáltató Központ Vezetője - a házi segítségnyújtással - az Szt. 64. (1) (3) bekezdései szerinti családsegítő szolgáltatással - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és - a támogató szolgáltatás nyújtásával összefüggő ügyekben. (2) A Humánpolitikai Bizottság megbízatásának lejárta és újjáalakulása közötti időszakban, valamint működésképtelenné válása esetén a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Polgármester gyakorolja az elsőfokú hatáskört. Eljárási szabályok 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások [a továbbiakban: szociális ellátások] megállapítására irányuló eljárás ha jogszabály másként nem rendelkezik kérelemre indul. (2) A szociális támogatás iránti kérelem elbírálása tárgyában az eljárás megindítását kezdeményezheti az érdekelt, de az is, aki a rászoruló helyzetéről tudomást szerez. (3) A (4) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve az e rendeletben szabályozott szociális ellátás iránt Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalnál [továbbiakban: Hivatal] lehet szóban, vagy írásban kérelmet előterjeszteni főszabály szerint az adott szociális támogatás igénylésére szolgáló nyomtatvány egyidejű kitöltésével. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet is fel kell venni. (4) Az e rendelet 28. (2) bekezdés a), b) és g) pontjaiban nevesített alapellátások iránti kérelem a Gondozási Központ Vezetőjénél, a 28. (2) bekezdés c) - f) pontjaiban nevesített alapellátások iránti kérelem a Humán Szolgáltató Központ Vezetőjéhez címezve, de a Gondozási Központ Vezetőjénél terjeszthető elő. (5) Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 162. (1) bekezdése alapján kizárt.

19 19 5. (1) A szociális ellátás iránti kérelem érdemi elbírálásához a kérelemnek az Szt ában meghatározott adatokon még túl tartalmaznia kell - a támogatási igény indokait, a jogosultságot (méltányosságot) megalapozó konkrétsággal és részletességgel - a jogosultság (méltányosság) megállapítása szempontjából érintett személyek (mindenek előtt a közös ellátási egységben élők) alapvető személyazonosító és egyéb - a kérelem érdemi elbírálása szempontjából szükséges - adatait (pl. iskolai végzettség, szakképzettség) - hajléktalan személy esetén a címet, melyre az ellátás folyósítását kérelmezi (2) A kérelmező köteles vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni és a jogosultság megállapítása érdekében hitelt érdemlő módon igazolni az általa szolgáltatott adatokat, tényeket, körülményeket. (3) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy saját ellátására kötött-e tartási- életjáradéki- vagy öröklési szerződést, illetve - temetési segély igénylése esetén - arról, hogy az elhunyttal ilyen szerződést kötöttek-e. (4) A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely által kiállított átlagkereset-igazolás, a fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, a pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, stb. Az alkalmi munkából származó jövedelem alkalmi munkavállalói könyvben, a munkáltató bejegyzésével igazolható. (5) A kiadások hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a közüzemi vagy egyéb szolgáltató által kiállított számla, a pénzintézeti igazolás, befizetési csekkszelvény, postautalvány, nyugta, szállásadó írásbeli nyilatkozata (albérleti díj esetén), a gyermektartást kapó írásbeli nyilatkozata, háziorvos igazolása (gyógyszerköltség esetén), stb. (6) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén szükséges a Munkaügyi Központtal való együttműködés tényének igazolása is. (7) Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának, illetve az által szolgáltatott adat, tény vagy körülmény valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve hatáskörrel rendelkező szerv köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a célból a Hivatal útján a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával megkeresi az illetékes adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez be, környezettanulmány készítését indítványozza, stb. (7) Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak rendelkezésre, de a kérelmet haladéktalanul kell elbírálni, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget veszélyeztetne, a kérelmező (2) bekezdés szerinti nyilatkozata melyet az irányadó

20 20 időszakra forrásonként és személyenként köteles megtenni is elfogadható. (8) A kérelmet érdemi döntésre a Hivatal ügyintézője készíti elő. A tényállás feltárása során nincs szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely az önkormányzat, illetve a Hivatal nyilvántartásaiban is szerepel, illetőleg amelyről hivatalos tudomása van. Ha jogszabály vagy e rendelet nem rendeli el, és a kérelem érdemi elbírálása szempontjából az nem szükséges, környezettanulmányt nem kell készíteni abban az esetben, ha a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a hatóság - szociális vagy gyermekvédelmi ügyben - a jogosultság megállapítása szempontjából szükséges körülményeket már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban - a hatóság előzetesen lefolytatott vizsgálatát követően lényeges változás nem következett be. (9) Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más szociális ellátásra lenne jogosult, erre a körülményre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, illetve ezzel egyidejűleg a megfelelő kérelemnyomtatványt részére meg kell küldeni. (10) Az e rendeletben meghatározott eljárási szabályokat a Szt aiban foglalt rendelkezésekre figyelemmel kell alkalmazni. Jogorvoslat 6. (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások és szolgáltatások ügyében az első fokon a Polgármester, a Humánpolitikai Bizottság, az Ágasegyháza Szociális Gondozási Központ Vezetője által meghozott döntés ellen Ágasegyháza Község Képviselőtestületéhez címzett, a Kerekegyháza Humán Szolgáltató Központ Vezetője által első fokon hozott döntés ellen pedig a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás Tanácsához címzett, de az elsőfokú hatósághoz benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a határozat közlésétől számított 15 napon belül. (2) Ágasegyháza Község Képviselő-testületének és a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás Tanácsának e rendeletben szabályozott ellátások és szolgáltatások ügyében másodfokon meghozott határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással lehet a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz 30 napon belül keresetet benyújtani. A szociális ellátás folyósításának módja és ideje 7. (1) Az e rendelet alkalmazásával megállapított pénzbeli rendszeres szociális ellátást a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Hivatal pénztárában kell közvetlenül a jogosult, vagy törvényes képviselő, alakszerű meghatalmazott számára kifizetni. (2) Az e rendelet alkalmazásával megállapított átmeneti segélyt, temetési segélyt az arról szóló határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a Hivatal pénztárában kell a jogosult, vagy annak törvényes képviselője, alakszerű meghatalmazottja számára kifizetni.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I.

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2015. (II.06.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2015. (II.06.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (II.06.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Besenyőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 10/2011. (IX.28.) rendelete a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról l. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendszeréről

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben