J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Kicsák Béla, Koszta Mihály és Kocsis Sándorné intézményvezetők Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 5 fő jelen van. Dr. Krámor Katalin és Fercsákné Tomán Ildikó nem tud részt venni ezen az ülésünkön távollétüket bejelentették, Dr. Erdélyi Béla jelezte, hogy késni fog, nem tudom ide ér-e mire végzünk, Gyúróné Cserés Ágnes nem jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend elfogadására. Aki egyetért a napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadta. Tárgy: (1.tsp.) Az Idősek Gondozó Központja kérelme házi segítségnyújtás létszámbővítésre. Előadó: Kocsis Sándorné intézményvezető Gömze Sándor: A napirend előadója Kocsis Sándorné. Kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot? Kocsis Sándorné: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, a kérdésekre szívesen válaszolok. Gömze Sándor: Jelenleg 27 fő a gondozást igénylők létszáma, és 36 főre való emelését kéri az intézményvezető, és ez 1 fő gondozói létszám bővítését jelenti. Le van írva, hogy kötelező feladatellátásról van szó, ha a lakosság igényli. Jelen esetben 3 gondozó látja el a 27 gondozottat, és ha ez a létszám növekszik, akkor szükség lesz egy létszámmal való bővítésre. A költség tervezetben látható a bevételi és kiadási oldal, amiből ha egyenleget vonunk, akkor látszik, hogy a tervezet szerint a bevételi oldalon van a normatíva bevétel, alapszolgáltatásból van bevétel ami 2,9 millió Ft, ezzel szemben van 2,7 millió Ft kiadás. A napirendet az Ügyrendi és Szociális Bizottság tárgyalta és a határozat-tervezet A változatát javasolták elfogadásra a képviselő-testület felé. Fedor László: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésén jelen voltam, teljesen egyértelmű volt a döntés, hiszen egyrészt kötelező ellátni ezt a feladatot, másrészt előírás, hogy 9 fő gondozottra 1 fő gondozó álláshely kell. Jegyző Úr még gazdaságilag is alátámasztotta, hogy rentábilis is, de ha nem volna, akkor is meg kellene oldanunk. Egyértelmű volt a támogatottság. 1

2 Cserés Csaba: Mi a helyzet a Kézfogás Alapítvánnyal, akik szintén ilyen jellegű feladatot láttak el, és nem kaptak tőlünk támogatottságot? Kocsis Sándorné: Kivonultak a területről, Tiszavasváriban még működnek, de nehézkesen. Ebből adódik, hogy azok a házi gondozást igénylő személyek, akik igénybe vettek tőlük szolgáltatást, most tőlünk igénylik ezt az ellátást, és meg is kapják. Gömze Sándor: Ezt kistérségi szinten is tárgyaltuk, és Én fogalmaztam meg az aggályaimat ezzel kapcsolatban, hogy a saját intézményeinket lehetetleníti el az Alapítvány munkálkodása. Várható volt ez a kivonulás, hiszen az időseket becsapták, nem megfelelően látták el a feladatot. Aki a határozat-tervezet A változatával ért egyet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 68/2012. (IX.12.) számú Házi segítségnyújtás létszámbővítésről az Idősek Gondozó Központjában az Idősek Gondozó Központja vezetőjének kérését, valamint a mellékelt számításokat figyelembe véve a jelenlegi engedélyezett házi segítségnyújtás feladaton plusz 1 fő gondozói létszám emeléséhez hozzájárul. Tárgy: (2.tsp.) A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9.B, 9.C, 10.B ÉS 11.C osztályában csoportlétszám túllépés engedélyezése. Előadó: Koszta Mihály intézményvezető Gömze Sándor: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, az bizottsági ülésen Igazgató Úr szóban is kiegészítette az írásos anyagot kor megérkezett Gyúróné Cserés Ágnes, a képviselők száma 6 fő. Cserés Csaba: 20%-os csoportlétszám túllépés engedélyezést javasolt a bizottság egyhangúlag, aminek egy számszakilag jó beiskolázás, illetve évfolyam ismétlés az oka. A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé a csoportlétszám 20%-os túllépését. Gömze Sándor: Aki a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban csoportlétszám túllépés engedélyezésével, tehát a határozat-tervezet A változatával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 2

3 69/2012. (IX.12.) számú Csoportlétszám túllépés engedélyezése a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban A évi CXXIV. Tv. 40. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület, mint intézményfenntartó a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a 9.B, 9.C szakiskolai, 10.B szakközépiskolai és 11.C szakiskolai osztályok létszámának 20%-al való emeléséhez a 2012/2013 tanévben hozzájárul. Tárgy: (3.a.tsp.) A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Kicsák Béla intézményvezető Gömze Sándor: Jogszabályi változások miatt kell kiegészítenünk az Alapító Okiratot az előterjesztésben idézett szöveggel. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezte a napirendet. Cserés Csaba: Ennek az egy mondatnak szerepelnie kell az Alapító Okiratban, a bizottság elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 70/2012.(IX.12.) számú A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratáról szóló 42/2009.(IV.29.) KT sz. határozat módosítása A Képviselő-testület A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratáról szóló 42/2009.(IV.29.) KT sz. határozatát az Alaptevékenysége címszó alatt egy második francia bekezdéssel egészíti ki az alábbiak szerint: Az 1-4 évfolyamban iskolaotthonos (egész napos iskolai) nevelés, oktatás) A határozat többi részét változatlan formában hatályában fenntartja. 3

4 Tárgy: (3.b.tsp.) A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában csoportlétszám túllépés engedélyezése. Előadó: Kicsák Béla intézményvezető Gömze Sándor: Itt is a gimnáziumhoz hasonló döntést kell hoznunk, csak ebben az esetben még a törvényben előírtnál alacsonyabb csoportlétszám engedélyezéséről is döntenünk kell. Szintén az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezte a napirendet. Cserés Csaba: A bizottság egyhangúlag támogatja az Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérését mind a csoportlétszám túllépést illetően, mind az 1-3 fővel alacsonyabb csoportlétszám engedélyezése kérdésében is, a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. Gömze Sándor: Aki a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a csoportlétszám 20%-os túllépését elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 71/2012. (IX.12.) számú Csoportlétszám túllépés engedélyezése a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában A évi CXXIV. Tv. 40. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület, mint intézményfenntartó a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 1.a és 3.b osztályok létszámának 20%-al való emeléséhez hozzájárul. Gömze Sándor: Aki a csökkentett létszámú csoportok működésének engedélyezésével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 72/2012. (IX.12.) számú A törvényben előírtnál alacsonyabb csoportlétszám engedélyezése a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában A évi CXXIV. Tv. 40. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület, mint intézményfenntartó a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában az 5. és 7. évfolyamon 23 főnél alacsonyabb csoportlétszámot a 2012/2013 tanévre engedélyezi. 4

5 Tárgy: (4.tsp.) Hozzájárulás kormánytisztviselő/köztisztviselő oktatói tevékenységének engedélyezéséhez. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Koszta Mihály a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója megkeresett azzal a kéréssel, hogy ha van rá lehetőség, szeretné, ha Mező József jegyző Úr heti 2-szer 4 órában oktatna a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, és kéri, hogy járuljunk ehhez hozzá. Miután Igazgató Úr megkeresett, Jegyző Úr is kérte, hogy engedélyezzem ezt a lehetőséget a számára. Jegyző Úr napi munkáját ez az óraadás nem akadályozza, és a meglévő szabadsága terhére tartaná meg az órákat. Fedor László: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság tisztázta, hogy a képviselő-testület hozzájárulására december 31-ig van szükség, mert január 1-től már nem a képviselőtestület, hanem a polgármester a munkáltatója a jegyzőnek, attól kezdve ő dönt ebben a kérdésben. Az idén 12 nap szabadság rendelkezésére áll, a jövő évi szabadság terhére pedig csak májusig vállalja ezt a feladatot. A bizottság javasolta a képviselő-testület felé a hozzájárulás megadását. Gömze Sándor: Jegyző Úr kérte, hogy a szabadságát ilyen módon használja fel, amihez én hozzájárultam. Gömze Sándor: Aki hozzájárulását adja, hogy Mező József jegyző heti két alkalommal órát tartson a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 73/2012. (IX.12.) számú Mező József jegyző oktatói tevékenységének engedélyezéséről Engedélyezi Mező József jegyző részére oktatói tevékenység ellátását a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban december 31-ig. Tárgy: (5.tsp.) Határozathozatal TÁMOP /1 kódszámú Komplex telep-program című pályázat benyújtásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Ahogy látjátok 100%-os támogatottságú pályázatról van szó, a rövid kivonatot megküldtük az előterjesztéssel. 150 millió Ft az elérhető pályázati összeg, nyilvánvaló, hogy a pályázat elkészülte után fogjuk látni, hogy milyen mértékben tudjuk kihasználni. Arról kell 5

6 szavaznunk, hogy benyújtsuk-e ezt a pályázatot, és hogy mivel az előkészítéssel az Opus Team Kftt bíztuk meg, ezért célszerű lenne őket megbízni a benyújtással is. Készíteni kell egy Közösségi Beavatkozási Tervet is, amiért Ft + ÁFA összeget akartak kérni, amire én azt mondtam, hogy a projekt menedzsment feladataiban lesznek olyan feladatok, amelyeket esetleg mi is el tudnánk vállalni, de nem tesszük, és az ő szakmai csapatuk dolgozzon egy-egy ilyen feladaton. Ha mi odaadjuk nekik azokat a feladatokat, ők tekintsenek el ettől a Ft+ÁFA díjtól, mert nincs erre pénzünk. Ők is vállaljanak kockázatot, mert ha nyer a pályázat, a 12%-os elszámolható költségben ez is benne lesz. Így gyakorlatilag nem kerül nekünk költségbe. Ezt ők elfogadták, ezért javaslom, hogy bízzuk meg az Opus Team Kft-t a pályázat elkészítésével és benyújtásával. Mező József: Egy kiegészítés lenne a határozat-tervezetben, mert tegnap kaptunk egy t, amiben azt kérte az Opus Team, hogy szerepeljen benne, hogy a képviselő-testület egyetért és támogatja a program-elemeket, ezért ezt bele foglaljuk a határozatba úgy, hogy az első mondat végére illesztjük. előterjesztéshez mellékelt program-elemekkel, amelyekkel egyetért és támogatja. Cserés Csaba: Az érintettek partnerek ebben a pályázatban? Gömze Sándor: Nincs más választásuk, mert ha nem partner, akkor a saját lehetőségét szalasztja el, mert el kell indítani egy folyamatot, amire ez egy lehetőség, ami szociális irányból közelíti meg a problémát. A szakmai vezető a családsegítőn keresztül Szabó Veronika és csapata, ők már rengeteget dolgoztak ezen a pályázaton. Ha a program nyer, akkor dől el, hogy kikkel kel felvenni a kapcsolatot a megvalósítás érdekében. Zrinszki István: Elolvastam az anyagot, de nagyon szkeptikus vagyok, hogy mi lesz belőle, van-e egyáltalán értelme, de meg kell próbálni. A rádióban hallottam egy dolgot, amiről javaslom, hogy bizottsági ülésen beszéljünk majd. A Turai képviselő-testület hozott egy határozatot, hogy a tolvajláson kapott embereket kizárják a segélyezettek köréből. Ezen jó lenne nálunk is elgondolkodni. Nagyon sok olyan dolog van az anyagban, amiben nem bízok, de mindenképpen csináljuk meg, mert az esélyt mindenkinek meg kell adni, hogy kilábaljon a rossz helyzetéből. Gömze Sándor: Azért vagy pesszimista, mert nagyon nehéz ez a dolog, de amíg meg nem próbáljuk, nem tudjuk megmondani, hogy megvalósítható-e, vagy sem. Mező József: Az, hogy egy képviselő-testület egy magasabb jogszabállyal ellentétes döntést hozott, nem fogja megállni a helyét. Gömze Sándor: Aki a pályázat benyújtásával és az Opus Team megbízásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 74/2012. (IX.12.) számú Komplex telep-program pályázat beadásáról 6

7 A TÁMOP /1. Komplex telep-program című pályázat beadásáról dönt az előterjesztéshez mellékelt program-elemekkel, amelyekkel egyetért és támogatja. A pályázati támogatási igény: Ft A támogatás intenzitása: 100% A pályázat beadási határideje: szeptember 30. a pályázat elkészítésével és benyújtásával az Opus Team Kft-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg. További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 9:25-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor Mező József polgármester jegyző 7

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben