Tisztelettel köszöntöm Bököny Község lakosságát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelettel köszöntöm Bököny Község lakosságát"

Átírás

1 Bököny Község lapja szeptember Tisztelettel köszöntöm Bököny Község lakosságát Községünk számára a 2007-es év a megpróbáltatás éve volt, vagyis van még egy kevés belőle. Megszorításokat kellett alkalmazni több helyen. Spórolásra kényszeríttettük a dolgozókat. Szűkös állami leosztás még szűkösebb önkormányzati költségvetéssel. Legfontosabb, hogy az iskolakezdés kellő támogatással biztosítani tudtuk. Igaz, hogy használt könyvet is adtunk rászoruló gyerekek számára, de ezt a formát nagyon kevesen választották, inkább új drága könyvet vásároltak. Mindenkinek legyen új könyve, csak aztán ne legyen gond a következő lépés sem. Az önkormányzat Leader pályázattal nyert 1 millió Ft-ot a templomudvarban lévő műemlékek rendbe tételére. Újabb 3 millió Ft-ot nyertünk egy garázssor megépítésére és a KHT telep kialakítására a Debreceni u. 6. szám alatt. Mindkét munkát elkezdtük és még ebben az évben át is, adjuk. Országunk gazdasági helyzete jelenleg olyan, hogy a nagyobb pályázatokat pénz híján elutasítják. Reménykedünk, hogy hamarosan változik országunk gazdasági helyzete és a településünk is fejlődni fog a pályázatok által. Községünk erejére, összefogására támaszkodva haladna előre. Csak sok esetben a széthúzás, az egymásra való mutogatás, a meg nem értés és még lehetne sorolni a jelzőket, hogy miért? Több esetben az érintett sem tudja megmagyarázni. Mindig lép egyet az ember előre, még akkor is, ha bizonytalanságba lép, de meg kell tennie, mert ezt várják tőle. Csak így és egymást támogatva haladhatunk előre. Nem, pedig követve a nagy politikát, hogy ők hazudhatnak, és mindenfélét megcsinálhatnak. Ez nem ok arra, hogy mi ennek ellenére nem tisztelhetjük egymást, és nem értékelhetjük egymás munkáját. Településünk öregjei azt mondják, hogy szegény világot élünk, de voltunk már szegényebbek is, és mégis kibírtuk. Meggyőződésem, hogy igazuk van, mert egy kicsit elszaladt a társadalommal a csikó. Engedjék meg, hogy egy szólással fejezzem be írásomat. Tiszteld embertársadat, hogy téged is tisztelhessenek. Piskolczi Géza polgármester Az öreg napok. Miként lehet idősen, fájó tagokkal, de csillogó szemmel, békés derűvel élni Sokan vannak, akik család körében keresik a boldogság kék madarát, de olyanok is akadnak, akiknek ez nem adatott meg. Hát hol s találják meg az időskor örömeit? Gondolom, ahányan vagyunk, annyiféle választ adunk erre. Mi a Bentlakásos Idősek Otthona dolgozói azon fáradozunk nap, mint nap, hogy a lakóink ezt megtalálják, és jól érezzék magukat. A mindennapi életüket ésszerű tartalommal töltjük meg, melynek segítségével a megfelelő képességeik, hajlamaik felhasználásával felébreszthető és ébren tartható legyen az önbecsülésük, a hasznosság és emberi közösséghez tartozás tudata. Célunk a tartalmas időtöltés biztosítása, amely jelenti az energia lekötését, a gondolatterelést és irányítást, szórakozást és új ismeretek adását. Különböző foglalkozásokon próbáljuk emlékeiket megkeresni emlékeiket felidézni, ami egész életüket elkíséri. Ennek alapján próbálom bemutatni - a teljesség igénye nélkül - az otthon falai között zajló foglalkozásokat: A Béke Szigete nyugdíjas klub meghívásának tettünk eleget. A Sz-Sz-B-Megyei Néptánc együttes (50 év) gálaműsorára mentünk el Nyíregyházára. A lakóink nagyon jól érezték magukat és a lakótársaiknak másnap élménybeszámolót tartottak. Az intézmény udvarán május 1-jére virradóra májusfát állítottunk, a dolgozók és a lakók bevonásával. Utána, pedig gyertyafényes szerenádot adtunk a szobában tartózkodó lakóinknak. Sokáig nem felejtették el ezt a kis ünnepséget. Május 4-én az óvodás gyerekek eljöttek anyák 1

2 napját köszönteni. Ez a fajta események, a gyerek zsivaj egy kis színt, vidámságot, örömet lopnak az idős ember szívébe. A kedves kis műsoruk után megvendégeltük a gyerekeket. A nyár folyamán több alkalommal sütöttünk szalonnát az intézmény udvarán. Ez úgynevezett generációs találkozás is, mivel itt jelen van idős ember, dolgozó és természetesen a gyerekek. Foglalkozás keretén belül megemlékeztünk a különböző ünnepekről is: Urunk mennybemenetele, Pünkösd, Medárd napja, Nagyboldog Asszony ünnepe stb. Manuális foglakozásokon lakóink babot, kukoricát válogatnak, borsót fejtenek, diót pucolnak. Ezeket a munkatevékenységeket nagyon szeretik végezni, mivel az otthoni múltat idézi fel bennük. Gondolatok a Hitoktatásról Üveget, gipszformákat, képeket is festünk, mozaikolunk, amelyek az intézmény egyes helyeit díszítik. Van olyan bácsink, aki fából nagyon szép dolgokat készít. Tisztelendő asszony is ellátogat hozzánk, aki kis történeteket, énekeket tanít lakóinknak. A születés-és névnapokat is továbbra is megtartjuk, de sajátkészítésű ajándékokkal kedveskedünk az adott hónapban ünnepeltjeinknek. Annak örülnénk, hogy az intézmény lakói életük szép pillanatait, örömforrásait, idősebb napjaikat szépségessé, boldoggá tudjuk tenni. Ehhez kívánok minden munkatársamnak sok kitartást, jó egészséget! Szoták Tiborné foglalkoztatás szervező A homo sapiens gondolkodó embert jelent, aki megérteni próbálja Őt körülvevő világát, megfejteni kívánja mindazon titkokat melyet múlt, s jövő rejt el előle. Két úton juthat közel a titkok megfejtéséhez: a tudomány és a hit útján. Sokan vannak közöttünk olyanok, akik ma is csak a valamikori államilag is kötelező negatív előjelű szlogent ismerik: hit és tudomány összeegyeztethetetlen. A közeli napokban nemzetközi kongresszuson nyilatkozott hitéről Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, agykutató, nemzetközi hírű tudós. Szó szerint gondolata: A világ titkainak megértéséhez, a valódi felfedezésekhez közvetett és intuitív utak is szükségesek és ezeket a hit segítségével érem el. Megvallotta, hogy felnőttkori hitét éppen a tudomány tanulmányozása közben találta meg. Hangsúlyozta: A teremtett világban jelen lévő rend, koherencia, szépség, mind-mind a gondolkodó ember Istenbe vetett hitét erősítheti. Nos, hát erről szól az iskolai hittan, a hitoktatás, minden prédikáció, azaz az Egyháztól jövő, minden tanítás. Az isteni rend, a világmindenség csodálatos törvényszerűségei, a mindenséget átragyogó szépség tudata növelheti igazán az ember boldogságát - tudatát. Az iskolai hitoktatás speciálisan a tanulók felkészültségéhez alkalmazkodó. Egészen különös azon iskolába járók helyzete, akik közelesen kikerülnek községünk iskolájából. Küszöb állapottal jelölöm Őket. Már nem gyerekek, s még nem felnőttek. Jóval korábban érnek, mint régen. Eszmélődésük különös figyelmet érdemel, amivel az iskola sajátos feladatai miatt nem foglalkozhat, s nem is tud foglalkozni. Az egyéniség kialakulásának ideje ez, meg kell ismerni önmagukat, meg kell találni helyes viszonyulásukat a világhoz és a világot meghaladó transzcendens Valósághoz. Óriási feladat ez. Egy új világot építenek majd, s egy új világszemléletet kell kialakítani magukban. Ehhez szeretne az Egyház, ill. a lelkiatya segítséget adni a hittanórán. Kitágítani a világra vetülő tekintetüket, megismertetni őket önmagukkal a mai modern pszichológia személyiség-rajza segítségével. Úgy gondolom erre az órára is illik az érték-óra kifejezés. Ki vagyok én? S mi dolgom a világon olyan ősi kérdések, amelyek minden korban érdekelték az embert, de soha olyan fontos nem volt a helyes megválaszolás, mint éppen napjainkban. Felgyorsult világunk, ma szeretnénk tudni is, élni is. Honnan, s hová? - kérdezi az ember, fiatal, s nem fiatal egyaránt. Szép és értékes dolog embernek lenni, ez a megállapítás éltető. Ehhez szeretnénk hozzásegíteni iskolatársainkat a hittanórán. Hiszem,- ha figyelmesen olvassuk el a gondolatokat,- hogy gyermekeink iránti szeretetünk és felelősségünk arra késztet bennünket szülőket, hogy biztassuk Őket, fogadják el a hívásunkat, vegyenek részt tevékenyen a hittanórákon az önismeret, s a helyes önmegvalósítás érdekében. A Szélesebb ismeret, a több tudás az ezáltal formálódó hit értékesebbé teszi jelen és jövendő életüket. Remélem mindenki megértését, s e gondolatok jegyében maradok őszinte tisztelettel: Beregi István Esperes parochus 2

3 Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi Intézményegység Telephely: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4231 Bököny, Kossuth u. 12 Telephely: Bentlakásos Idősek Otthona 4231 Bököny, Debreceni u Tájékoztatást szeretnék adni a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a szociális alapszolgáltatások, ( Családsegítés, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Gyermekjóléti szolgáltatás), és a szociális szakellátás ( Bentlakásos Idősek Otthona) belső szervezeti átalakulásáról, valamint a Dél- Nyírségi Kistérségi társulási Tanácshoz való társulásról. A Bentlakásos Idősek Otthonában történt változásokról: Az emelt színtű ellátást biztosító intézmény, 2003.év őszén fogadta első lakóit, és kezdte meg működését. Az emelt színtű ellátás azt jelentette, hogy a lakókat egy, illetve két ágyas szobákban helyezték el, amelyekhez un. vizesblokk tartozik ( zuhanyzó, mosdó, WC).A gondozottak teljes körű ellátásban részesülnek A bekerüléskor a havi térítési díj mellett, a lakók egyszeri hozzájárulást is fizettek, Ft ( két ágyas szoba) illetve Ft (egy ágyas szoba) - összegben. A térítési díj és az egyszeri hozzájárulás megfizetés ellenére, az intézmény emelt szinten történő működtetése a csökkenő állami normatíva miatt, évről-évre egyre nehezebb feladatot jelentett az Önkormányzatnak. A gazdasági nehézségek miatt, Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, február hónapban döntött az emelt színtű ellátást biztosító Bentlakásos Idősek Otthonának visszaminősítéséről, annak átlagos ellátás nyújtó intézménnyé való nyilvánításáról. A törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént az intézmény okiratainak a módosítása. Megtörtént a lakók tájékoztatása visszaminősítés szükségszerűségéről, ezzel egyidejűleg az egyszeri hozzájárulás időarányos részének visszafizetése is. A lakók jogai, a Megállapodás szerződésben foglaltak értelmében nem sérültek. A Megyei Közigazgatási Hivatal, május 01. napjától adta ki az átlagos elhelyezést biztosító intézmény működési engedélyét. A működési engedély birtokában, lehetőséget szereztünk a magasabb összegű állami normatíva igénylésére. Ezzel egyidejűleg megváltoztak az intézménybe való bekerülés feltételei. A fenti időponttól egyszeri hozzájárulás kérni nem lehet, ugyanakkor a megállapodás értelmében már nem egy illetve két ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A Képviselő Testület döntött a térítési díj megállapításáról, amely napi ft, egyébként a nyugdíjak 80 %-a Az átlagos elhelyezést biztosító intézményben férőhelybővítésre is lehetőségünk van. A gazdasági nehézségek további enyhítésére, május hónapban a Képviselő Testület, a környező településekhez hasonlóan, döntött a Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácshoz való csatlakozásról. A társuláshoz a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások (Gyermekjóléti Szolgáltatás, Családsegítés, Házi segítségnyújtás) valamint a szakellátás a Bentlakásos Idősek Otthona tartozik. A társulást követően Intézményünk neve: Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ, Bökönyi Intézményegység. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények a társuláson belül, zavartalanul folytatják munkájukat. A Társuláshoz való belépést az intézmények személyi állományának áthelyezéséről, az ingó és ingatlan vagyonok használatba történő átadásáról, a Feladat ellátási és finanszírozási megállapodás mindenre kierjedően rendelkezik. 3

4 Megtörtént a leltárfelvétel és ennek alapján a használatba történő átadás, valamint a személyi állomány július 01. napjától az akkor érvényben lévő kinevezéseknek megfelelő áthelyezése. A két intézmény (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Bentlakásos Idősek Otthona) integrálása folyamatban van, amely egy vezető alkalmazásával fogja ellátni (és látja el jelenleg is) feladatát. Tervezzük az Idősek Klubjának létrehozását, amely ellátási forma a Bentlakásos Idősek Otthona épületében kerülne kialakításra. Az intézmény napközben nyújtana megfelelő ellátást az azt igénybevevők számára. A Idősek Nappali ellátásának beindítását november hónapban szeretnénk megvalósítani. Ács Lászlóné Egységvezető Szülői tájékoztatás Tájékoztatom a 7. és 8. évfolyamos tanulók szüleit, hogy 2007 szeptember 24-étől a Hittan órával párhuzamosan tartott Érték óra megszűnt. Szeretnénk, ha minél többen részt vennének az Órarendben tartott Hittan órán, hiszen ez nagyon fontos a gyermekek lelki fejlődése miatt. Erre azonban nem kényszeríthető senki. Ha vannak olyan szülők, akik gyermeküket mégsem kívánják Hittan órára járatni, felügyeletet számukra a Könyvtárban biztosítunk a könyvtáros vezetésével. Ezek a gyerekek csak itt tartózkodhatnak! Akik itt sem találhatók, azoknak az óráját igazolatlannak fogjuk venni. Kérem a szülőktől mindezek megértését, tudomásul vételét és gyerekeik tájékoztatását. Vastag György ÁMK vezető HEFOP Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése Az Iskolai Tagintézményben október 01.-én HEFOP pályázat keretében SZAKMAI NAP kerül megrendezésre. Az ország egész területéről várjuk a résztvevőket. A program során előadások, bemutató tanítás és szekció ülések megtartására kerül sor. VÁLTOZÁS AZ IFI TANYA NYITVA TARTÁSÁBAN Az IFI TANYA nyitva tartásában változás történik. Ezentúl heti pár nap lesz csak nyitva és igyekszünk olyan programokat kínálni ezekre a napokra a fiataloknak, hogy vonzó legyen számukra ott lenni, ott tölteni a szabadidejüket. A programok megvalósítására benyújtott pályázatok még elbírálás alatt vannak, bővebbet csak az értesítések megérkezése után tudunk közölni a fiatalokkal. 4

5 Október 06.-án szombaton SZÜRETI FELVONULÁS ÉS SZÜRETI BÁL lesz. A felvonulást az előző évekhez híven a falu területén tarjtuk meg, majd este bállal folytatjuk. Idén kibővítjük a rendezvényt, a bál nem csak a nyugdíjasok számára szerveződik, hanem a falu egész közössége számára. A részletekről, Ács Lászlóné és Bobikné Sándor Erzsébet is adnak felvilágosítást, valamint a plakátokon kerülnek közlésre mint a helyszín, belépő ára, jelentkezési feltételek. Kérem Önöket, figyeljék a kihelyezett plakátokat. VÁRUNK MINDENKIT A FELVONULÁSRA ÉS AZ ESTI BÁLBA! Érdemes lesz nézni a felvonulást, mert a legjobban feldíszített szekereket az esti bálon, mert díjazzuk. Szavazni a felvonulás során folyamatosan lehet. A biciklivel felvonulóknál található szavazólapokon. FOGYI KONDI KLUB Ezt a klubot azoknak az asszonyoknak, lányoknak kívánjuk indítani, akik elégedetlenek az alakjukkal. Szeretnének fogyni, vagy csak kicsit fittebbek kívánnak lenni. Heti egy alkalommal a pincében lévő konditeremben lennének az edzések, ahol mindenki saját maga ütemének és igényeinek megfelelően tudná végezni a gyakorlatokat. Egyelőre két gyakorlatsorunk lesz, az egyik fogyásra, a másik alakformálásra. Az igények szerint további edzésterveket készítettünk. Új együttműködéseket alakítunk ki Érpatak község lakóival. Az ottani felnőttek, asszonyok, férfiak és fiatalok szívesen találkoznának velünk egy - egy délután beszélgetni, kártyázni, sakkozni, játszani, akár énekelgetni. Aki szívesen venne részt ilyen találkozón kérem jelezze felém, hogy a konkrét kapcsolatot feltudjuk venni és legyenek ilyen Bököny-Érpatak klubok, akik havonta, egy két alkalommal találkoznak. Hol mi lennénk a vendéglátók, hogy az érpatakiak. ANGOL NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ, ALAP, HALADÓ TANFOLYAM Megfelelő létszám ( 8-10 fő) esetén Debrecenből az EURO- TEAM nyelviskola tanárainak irányításával tartjuk a tanfolyamokat. Igazodva a résztvevők szabadidejéhez. GÉPJÁRMŰVEZETÉS A tanfolyam október 01.-én indul délután órai kezdettel. Amit hozni kell: 1 db 3 x 3 cm-es fénykép, orvosi igazolás, ,-Ft tanfolyami díj első részlet, valamit 3.760,-Ft kressz vizsgadíj és füzet, amibe jegyzetelni lehet. A további részletfizetési feltételekről a művelődési házban adok felvilágosítást. 5

6 A kulturális tagintézmény könyvtárában tovább folytatódik az ÜVEG-, TEXTILFESTÉS és a HORGOLÁS. Igény szerint újra indítjuk a KOSÁRFONÁSt, ha megfelelő létszámban jelentkeznek, ez már 5-8 fővel beindul. Van egy szövőszékünk, melyen szeretnénk BEINDÍTANI A SZÖVÉST is. Nagy segítségünkre lenne, ha olyan asszonyok jönnének fel, akik tudják, hogyan kell a fonalat felvetni és tudnak szőni is. Az egyik földszinti teremben délutánonként, esténként szövögethetnénk, beszélgetve a régi időkről, megtanítanák nekünk fiatalabbaknak, hogyan is kell ezt csinálni. Várom Önöket Hölgyeim a művelődési házba, akiknek kedve van ehhez. Azokat a fiatal asszonyokat, lányokat is várom, akik szeretnék megtanulni a házi szövés rejtélyeit. MAGYAR HONVÉDSÉG 5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR KÖZLEMÉNYE án ismeretlen tettesek a gyakorlótér területéről egy rendszám nélküli, de még üzemképes ZSUK típusú tehergépkocsival megközelítőleg 20 mázsa fát próbáltak eltulajdonítani. A lőteret fegyveres biztonsági szolgálat járőrözése során észlelte az esetet. A z elkövetők hátrahagyva a fával megrakott tehergépjárművet, elmenekültek. A lopás becsült kárösszege: 120 ezer forint volt. A lefoglalt fa átvizsgálásra került, melynek során megállapítást nyert, hogy a rönkök több helyen is tartalmaznak lőtérről származó lövedékeket. Ezen lövedékek a fa vágásakor zárt térben való égetésekor tragédiát is okozhatnak. Ezen eset közlésével arra kérjük a lakosságot, hogy ismeretlen eredetű fát ne vásároljanak. A lőtér területét fegyveres szolgálattal őrzik-védik napi 24 órában, ezért kérjük Önöket, hogy a lőtér területén ne közlekedjenek. A gyakorlótér környékén élők, akik valamilyen mezőgazdasági vagy más tevékenységet folytatnak a közelben, azok a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett kiírásból tájékoztatódhatnak a végrehajtásra kerülő lövészetről. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat AVOP- LEADER pályázaton ,-Ft-ot nyert a templomkertben elhelyezett szobrok felújítására. A munkálatokat megkezdtük és a befejezés október 24.-én várható. Bököny Településgazdálkodó, Szolgáltató és Kereskedelmi KHT Garázs építésre nyert pályázatot az AVOP-LEADER program keretében. Ebből a pályázati keretből a Debreceni u. 6. szám alatt lévő volt Lászlófi iskola udvarán 5 állásos garázst építenek ebben az évben. A munkálatokat már itt is megkezdték a várható befejezés: november vége. ŐSZI LOMTALANÍTÁS TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, hogy a NYÍR-FLOP KFT az őszi lomtalanítást október 05.-én pénteki napon végzi. Kérjük, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a közterületen, hogy a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza. Az ÁNTSZ felhívásának értelmében felhívjuk alakosság figyelmét, hogy TILOS VESZÉLYES HULLADÉKOT a lomok közé kirakni! 6 Közérdekű telefonszámok: Balkányi mentők: Balkányi Orvosi ügyelet: Nagykállói Rendőrőrs: Ingyen hívható Rendőrség 107 Tűzoltóság 105 Nagy János Tűzoltó parancsnok Maroszán Mihály gkv. vezető Rektor János Polgárőr parancsnok

7 7

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 1 Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2012 évi tevékenységéről Készítette: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat 1. Családsegítő

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának.

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának. Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. MÁRCIUS 14. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt!

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XIX. évf. 2010. december. http://hirmondo.budakeszi.hu. Boldog Karácsonyt! XIX. évf. 2010. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Boldog Karácsonyt! BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 Megszentelt szalagok A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám 2009. december

III. évfolyam, 4. szám 2009. december III. évfolyam, 4. szám 2009. december Meghívó a karácsonyi kézműves délelőttre 2009. december 19-én, délelőtt 8-11 óra között, Mány Község Önkormányzata és a Hársfadombi Általános Iskola szeretettel meghív

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben