Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát..."

Átírás

1 Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti csendesség... 3 Karácsonyi Legátusunk... 5 Segédlelkészünk... 6 Megemlékezés Béres György presbiterről... 7 Nőszövetségi beszámoló... 7 Férfi bibliaóra... 9 Gyülekezeti baba-mama kör... 9 Hagyományteremtő alkalmaink Hírek a konfirmációs oktatásról Miért szeretek ifire járni? Az egyháztagsági adatlapról Gyerekoldal Reggeli Csendesség a hétköznapokon Konfirmációra segítő bibliaiskola Többnemzedékes Gyülekezeti Tábor Berekfürdőn! Ünnepi alkalmak rendje Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek!

2 2 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Várakozunk és Valaki vár ránk! A karácsony előtt időszakban, a megkezdett négyhetes adventben újra fontos tisztáznunk a várakozás lényegét. Mert a várakozás komoly dolog! Figyelmet, koncentrálást és előkészületeket igényel. Így a várakozás akár fárasztó része is lehet az életünknek. Sokszoros energiát, odafigyelést, szellemi, lelki koncentráltságot igényel ez tőlünk általában. Amíg családtagunk az ajtó túl oldalán, az orvosi vizsgálaton van, vagy éppen operálják. Toporgunk, s közben mennyi sóhaj, könyörgés szabadul ki ilyenkor a lelkünkből. Amíg meg nem érkezik egy-egy lelet, amelyből aztán megmondják, hogyan tovább a gyógyulás, vagy betegséghordozás útján? Fiataljaink feszülten várnak egy-egy vizsgaeredményre, hiszen attól függ, hogy szabad-e azután az út a további célok felé. Egy emberi kötődés, szeretet-szerelem dolgában, amíg a másik fél várakoztat válasza megadásában - mennyi izgalommal jár az! A mostani adventünknek is így kellene eltelni? Feszült, ideges, nyugtalan időmúlásban? Ez lenne a nagy karácsonyi ünnep lényege, hogy jól megdolgozunk érte, s aztán bízunk abban, hogy az ünnep 2-3 napja békességben, kényelmesen és jól telik? A keresztyén advent nem ezt jelenti. Ugyanis az advent nem csupán a karácsonyi ünnepre való várakozást jelenti, annak nincs is értelme, mert az idő törvényszerű elmúlásával azok a napok úgy is elérkeznek. Hanem az igazi advent Krisztus várását jelenti! Ebben az időszakban az egyház kialakított rendje szerint koncentráltan gondolunk, figyelünk arra, hogy Isten újra beteljesíti ígéretét, hiszen egyszer már az első karácsonykor eljött emberi testben Jézus Krisztus által, hogy elvégezze itt a földön, értünk földön élőkért a szabadítás munkáját, s kinyissa az örökkévalóság kapuját nekünk. Most pedig arra várunk és arra vágyunk, hogy amikor ígéretéhez hűen újra visszajön, akkor bevezeti megváltott gyermekeit az Ő mennyei dicsőségébe. Igaz, hogy földi viszonyok között várnunk kell, ebben a sebezhető emberi testben, ebben a sok sebből vérzeni képes emberek által alakított társadalomban. De minőségi különbség úgy várakozni, ahogyan mi keresztyének várhatunk. De mitől más és minőségi a mi adventünk! Attól, hogy nem egyszerűen a karácsonyi ünnepnapokra készülünk, hanem Krisztus újra való visszajövetelére. Nem egyszerűen a saját kezünk munkáját tartjuk a maga töredékességével a szemeink előtt, hanem Krisztus értünk szerzett, nekünk tulajdonított nagy, felbecsülhetetlen

3 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 3 nagyságú áldozatára gondolunk. És várunk, de közben azt is tudjuk, hogy ránk is várnak! Mert a Biblia sok ponton kifejezi, hogy az Úr visszajöveteléig terjedő adventi időszakban Ő is vár. Ezt nevezzük kegyelmi időnek. Amely arra való, hogy eltévedt, tőle lemaradt, Őt még meg nem ismert, vagy létezését makacsul megkérdőjelező gyermekei visszataláljanak az élet útjára, az élet Urához. Isten maga is várakozik, Ő is adventet tart, hogy a nagy végső visszajövetele előtt sok-sok embertestvérünk kinyújtsa felé a kezét, kifejezze utána vágyakozó szándékát, megtegye az első lépéseket felé, kimondja Isten meghívására az első igazi igent. Szeretettel ajánljuk a Karácsony esti családi vagy egyéni áhítat megtartásához a következőket: 1. Ajánlott ének: 315. dicséret Krisztus urunknak áldott születésén / Angyali verset mondjunk szent ünnepén, Mely Betlehemnek mezejében régen / Zengett eképen: A magasságban dicsőség Istennek / Békesség légyen földön embereknek, És jóakarat mindenféle népnek / És nemzetségnek Az ünnep Isten ajándéka, így az advent is az! Amelyben különösképpen is átérezhetjük: szükségünk van Istenre, amelyben megérthetjük Ő is vár ránk, azért hogy közelebb-közelebb kerüljünk Őhozzá. Vagyis egészen egyszerűen a helyére kerüljön az életünk. Így eljövetelekor, de addig is feszültség, félelem és aggodalommentesen azt tudjuk mondani: Jöjj Uram Jézus! Köszönöm, hogy bizonyossággal várhatok, várhatlak, mert Uram Te magad vársz rám. Legyen áldott találkozásunk Ővele, hitünket megerősítő szép karácsonyunk a gyülekezet közösségében! Gaál Sándor lelkipásztor 2. Karácsonyi történet felolvasása: Lk 2,1-20 Üzenet: (Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja c. könyve alapján) A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20) Jézus születésének hírét legelőször a pásztorok hallották meg, mégpedig egy angyaltól. Miért éppen ők? Mert a megvetett, lenézett embereket gyakran különös szeretettel részesíti előny-

4 4 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ ben. Mert ők az általános felfordulás közepette is csendben voltak, és akkor is éberen őrködtek, amikor a világ aludt. Ma is nagy altatás folyik, boldog, aki éberen figyel Isten kijelentésére, sok mindent idejében meg fog hallani és érteni. A karácsonyi prédikáció így szól: Üdvözítő született ma nektek, aki az ÚR Krisztus a Dávid városában (Betlehemben). Ennek minden szava külön és így együtt is nagyon sokat jelent. Nem hiába lett ez nagy öröme az egész népnek. Nekünk az-e? Már a gyermek Jézus Szabadító, Úr, Messiás. Ő nekünk született, s meg lehet találni őt egy konkrét helyen. A Pásztorok hitték is meg nem is, Mi is így vagyunk olykor Isten igéjével. Ők azonban nem érték be ezzel, felkerekedtek, és meg akartak győződni a valóságról. S meg is találták a gyermeket, pontosan ott és úgy, ahogyan Isten küldötte mondta. Ez a becsületes magatartás: teljes bizonyosságra vágyom, elmegyek hát egészen Jézusig. Ott a tények meggyőzik a kételkedőt is. És visszafelé már ezzel a meggyőződéssel lesznek ők is angyalok, Isten követei, akik dicsőítik az Urat nagy tetteiért, és maguk is hirdetik a karácsonyi örömhírt. Teljes bizonyossággal tanúskodnak arról, hogy mi az igazság. Mi tehát a pásztorok útja? Az éjszaka csendességében igét hallottak. Nem egészen értették, de aszerint cselekedtek, elmentek és megnézték, igaz-e. Minden tekintetben igaznak bizonyult. Így ők is hirdették azt másoknak. Ma is az ige hallgatása vezet el Jézushoz. De a templomból el kell jutni őhozzá, személyesen meg kell ismernünk őt hit által. Ez változtatja meg minden ember életét, betölti örömmel, és hiteles tanúvá teszi. 3. Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy most, Karácsony este arra emlékezhetünk, hogy elküldted a földre Egyszülött Fiadat, és általa világosságot gyújtottál ebben a sötét világban! Kérünk, gyújts világosságot a szívünkben is, és tedd világossá, áldottá az ünneplésünket! Add, hogy a Karácsony ne csak a 2 napig tartó szeretet ünnepe legyen számunkra, hanem a Te el nem múló szereteted költözzön be otthonunkba, családunk

5 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 5 életébe, és éltessen minket a hétköznapokban is! Add, hogy a földi ajándékok ne vonják el a figyelmünket a legnagyobb ajándékról, Krisztusról! Engedd, hogy a pásztorokkal együtt érkezzünk meg Hozzá, legyen személyes bizonyosságunk, Krisztus-tapasztalatunk, amelyet továbbadhatunk másoknak! Ámen. 4. Mi Atyánk 5. Ajánlott énekek: Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!/ Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. Kisdedként az édes Úr /Jászolában megsimul/ Szent karácsony éjjel! Ó fogyhatatlan csodálatos ér! / Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. Benne, lásd: az édes Úr /Téged szomjaz, rád borul./ Egy világgal ér fel. Karácsonyi Legátusunk Gulácsy Dániel vagyok, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ötödéves hallgatója. Kárpátalján, Munkácson élek. Szüleim pedagógusok a városi magyar tannyelvű iskolában. Két bátyám van, ők mindketten informatikai pályán indultak el. Egyikük már családos, három gyermek édesapja. Gyermekkoromat szülővárosomban töltöttem.tizenöt éves koromban a Nagyberegi Református Líceum diákja lettem. Itt gimnáziumi szintű oktatást kaptam, de ami még fontosabb, hogy hosszú lelki vívódásom lezárásaképpen itt határoztam el, hogy Jézus követésére szánom magam, és nem vesztegetem tovább időmet. Másodikos koromban fogalmazódott meg bennem, hogy lelkipásztorként szeretném Krisztust szolgálni. Érettségi után ezért a debreceni teológiára felvételiztem, ahová felvételt nyertem. Negyedéves koromban a United Reformed Church meghívásával egy évet Angliában töltöttem, ahol a gyülekezetekben és egy közösségi házban dolgoztam. Hazatérésem után folytattam teológiai tanulmányaimat, így érkezem most a nyíregyházi gyülekezetbe is a teológia ünnepi követeként. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy karácsony ünnepét a testvérek között tölthetem. Áldott, örömteli ünnepet kívánok a testvéreknek!

6 6 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Segédlelkészünk október 19-én születtem, Miskolcon, szüleim középső fiaként. Három éves koromban, bátyám egészségi állapot miatt, egy Abaúji faluba, Vilmányba költöztünk. Így elmondhatom magamról, hogy bár a Bükk tövében születtem, mégis a Zemplénben nőttem fel. Szüleim a helyi általános iskolában kaptak tanári állást, ahol a mai napig oktatnak. Gyerekkorom évei gyorsan teltek, amit elősegített a családomra jellemző igen aktív életmód, nem beszélve arról, hogy három fiúgyermekkel sosem lehetett unatkozni. Az általános iskola végeztével, egymás után iratkoztunk be Sárospatakra, a Református gimnáziumba, aminek minden egyes percét nagyon szerettem. A Sárospataki Kollégium nem csak tárgyi tudást adott, de meghatározó szakasza volt életemnek. Nevelt, vigyázott ránk, második otthont biztosított. A gimnazista éveim alatt következett be a legnagyobb változás az életemben, hiszen egészen kicsi korom óta a természettudományok érdekeltek igazán, azonban megfordult velem minden, megfogalmazódott bennem, hogy én lelkész akarok lenni. Sikeresen felvételt nyertem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, és 2008 őszén, megkezdtem tanulmányaimat. Kiváltságos helyzet, amiben részem volt, hiszen a Sárospataki Kollégium után, a Debreceni Kollégium életének is részesévé váltam. Mind a két hely, nagyon fontos számomra, sok szép emléket őrzök az ezekben eltöltött évekről. egyszerre vallom magam pataki és debreceni diáknak is. Teológusként igyekeztem aktívan részt venni Egyetemünk életében. A Hallgatói Önkormányzat munkájában már első éves hallgatóként részt vettem. Ez a munka végig kísért a 6 év alatt, aminek zárásaként az egyetem esküdtfelügyelői tisztségét töltöttem be. Nehéz kifejezni szavakban mindazt, amit a Kollégium adott. Folyamatosan készített a szolgálatra, megajándékozott egy testvéri közösséggel, igaz barátokkal. Fokozatosan segített, hogy egyre inkább felszínre kerüljön a személy, aki vagyok. Sok tudással, tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam, amelyekért hálás vagyok. Az elméleti oktatás végeztével, augusztus 1-től, megkezdtem gyakornoki évemet, a Nyíregyháza- Városi Református Egyházközség segédlelkészeként. Nagy örömömre szolgál, hogy a gyülekezet tagja lehetek, és hálás vagyok a testvéri szeretetért, amellyel fogadtak, és azóta is vannak irányomba. Lovász Márton segédlelkész

7 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 7 Megemlékezés Béres György ( ) presbiterről 1989-től Őnéki lehettem az egyik legrégebbi szolgatársa. Már édesapám idején is tagja volt a Presbitériumnak, mintegy négy évtizeden át viselete ezt a tisztséget. Első találkozásom az iparossal volt. A másik találkozás bizonyára kevesen hallották tőlem két évtizede történt. Nem volt mindegyik templomi mikrofonunk kifogástalan. Akkori lelkipásztorunk énekhangjához nem is volt kívánatos erősítés. Voltak, jöttek visszafogottabb hangú lelkipásztorok és úgy döntöttünk, hogy ilyenkor orgonista-kántori ének vezetéssel fogunk énekelni. Ő vállalta, hogy az akkori képzett hangú kántor szolgálati helyére, mikrofont adományoz. Akkor még nem Gyuri bácsi, a lelkészi hivatalban, a jelenlétemben jelentős összegű adományt adott át ezzel a kísérővel: az Örökkévaló nekem nem adott jó énekhangot. Adott viszont két munkáskezet melyekkel dolgozva megkerestem a mikrofonra valót. Ilyen hálaáldozat megvallásáról azóta is ritkán hallunk. Tudjuk, hogy presbiteri gyűlésen személyi kérdésekben is szavazni kell. Egyszer-egyszer kérdezte, János te jobban ismered a jelöltet, adj tanácsot - emlékezem bizalmára. Hangosan imádkozni nem hallottam, de igeolvasásáról néhányszor beszélgettünk. Idősödő korára már bottal járva, többféle betegséggel találkozott. Eddig a sok jót elfogadtam. Jézus Krisztusnak is szenvednie kellett, de Ő miattam, helyettem, érettem szenvedett. Ilyen mélyhitűséggel volt súlyosbodó betegséggel teli napjaiban. Naptámadatkori fohászaiban hálát adott aznapi felébredésének. Bizonyára ilyen, Megváltó Urába vetett hittel készülhetett utolsó útjára is. Kis Böndi János presbitertárs Nőszövetségi Beszámoló Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok! Segítségetek és pajzsotok Ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. (115. Zsoltár11-12.) Egy újabb esztendő után hálával köszönjük meg Istennek, hogy úgy végezhettük a Nőszövetségi szolgálatokat, hogy Istenben bízhattunk. Hozzá fordultunk, hogy útmutatást, erőt és örömöt adjon ahhoz, ami a ránk bíza-

8 8 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ tott, és ahol látni szeretne bennünket. Természetesen minden alkalommal jegyzőkönyvben is rögzítettük alkalmaink történéseit, ebben az esztendőben Nőszövetségi tisztségek betöltésére választás útján került sor. Szolgálataink során számunkra mindig ez volt az elsődleges és legfontosabb, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?. Ezt éreztük meg sokszor, amikor látogattuk gyülekezeten belül és kívül a betegeket, magányosokat, amikor arra volt szükség egy-egy kórházi ágy mellett megálljunk, Bibliát olvassunk, könnyeket töröljünk, örömet vigyünk magányos, egyedül lévő szívekhez, vagy akár gyülekezeti alkalmakon is szolgálhassunk. Nagy öröm volt ebben az esztendőben azt is megtapasztalni, hogy egyre többen csatlakoztak hozzánk. Megtartó erő az, amikor tudjuk, hogy imádkozhatunk másokért és imádkoznak értünk is. Ebben a reménységben indultunk el Bodrogkeresztúrra, nőszövetségi csendesnapra, ahonnan örömmel és feltöltekezve térhettünk haza. Megtisztelő volt számomra, hogy ez év decemberében köszönthettük otthonában régi, nagyon hűséges gyülekezeti, nőszövetségi tagunkat, Vécsei Ferencné, Ilus nénit 90. születésnapja alkalmából. Ünnep előtt a Szivárvány Idősek Otthona Etelközi telephelyén ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás mellett karácsonyi műsorral kedveskedtünk az Otthon lakóinak. Isten különösen is szívünkre helyezte ebben az évben a lepramisszió ügyét, amely számára korábban tagjaink nagyon sok fáslit, takarót készítettek el, talán ez a munka nem annyira ismert gyülekezeti tagjaink között sem. Mivel ma már sokkal inkább szükség van anyagi támogatásra, úgy gondoltuk, hogy mi is szeretnénk ebből a részünket kivenni. Nőszövetségi tagjaink örömmel adományoztak erre a célra. Természetesen a gyülekezet többi tagját sem szeretnénk ebből kizárni, ezért arra gondoltunk gyülekezetünk lelkipásztorával, hogy január végén, amikor a leprások vasárnapja van, akkor meghívjuk a Lepramisszió munkatársait. Istentisztelet keretén belül kaphatunk erről a munkáról majd bővebb információt. Végül egy szeretetvendégséggel zárjuk az alkalmat. Hisszük, hogy többek szívét is megindítja Isten arra, hogy gyülekezetként is, személyenként is imádságban tudjuk hordozni ezt a szolgálatot, és anyagiakban is támogatni tudjuk. Isten segítségét megköszönve adunk hálát ennek az esztendőnek minden történéséért, lehetőségéért és áldásáért. Lutzke Krisztina lelkipásztor

9 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 9 Férfi bibliaóra Gyülekezetünkben évek óta minden hónap első hétfő estéjén tartunk hat órai kezdettel férfiak számára bibliaórát. Ezen az alkalmon örömmel vesznek részt fiatalabb és idősebb gyülekezeti tagok. Az itt elhangzó témára előre fel lehet otthon készülni a Bibliát forgatva, hiszen a vezető lelkészünk előre kijelöli azt a bibliai szakaszt, amiről beszélgetni fogunk. Igen, beszélgetni, mert ilyenkor mindenki szót kap, talán maga a lelkész beszél a legkevesebbet, csupán mederben tartja a gondolatokat. Az óra végén lelkészünk összegzi az elhangzottakat, énekléssel és közös imádkozással fejezzük be az együttlétünket. Számomra azért fontosak ezek a bibliaórák, mert az Ige tanulmányozása mellett kötetlen beszélgetések alakulnak ki, ugyanakkor a bibliai téma részleteire kitérve lehetőség van az egyéni vélemény kibontására, amelynek során egymást jobban megismerjük, ugyanakkor egymás hite által lelkileg épülünk. Horváth Csaba egyházmegyei gondnok Gyülekezeti baba-mama kör Életünk egyik legmeghatározóbb, mindent átfogó szakasza gyermekeink születése. Az ő érkezésükkel egyidejűleg kinyílik az anya, de az egész család számára is egy csodálatos világ. Ugyanakkor elsősorban az anya számára, ha csak ideiglenesen is bezárul az addigi élet egy része. Ez egyáltalán nem baj, sőt, hogy ez mennyire jó így, ennek megéléséhez szeretnénk segítséget nyújtani a baba-mama körön keresztül. Jó lehetőség nyílik arra is, hogy találkozzunk hozzánk hasonló helyzetben levőkkel. Gyermekeinkkel és saját hitéletünkkel kapcsolatos kérdésekről beszélgethetünk. Mindezt természetesen a Szentírás fényében, hiszen ott megtaláljuk a ma is érvényes útmutatásokat a ránk bízott gyermekek neveléséhez. Sok szeretettel várunk minden gyermeket váró és 3 évesnél fiatalabb gyermekét nevelő édesanyát és gyermekét a csütörtökönként kor kezdődő baba-mama körre a Kálvin tér 11. szám alatti Gyülekezeti Ház baba- mama szobájába. Gaál Sándorné lelkipásztor

10 10 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Hagyományteremt alkalmaink Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. Lk október 31-én tette közzé Luther Márton wittenbergi ágoston rendi szerzetes híres 95 tételét, mellyel megvetette a reformáció egyházai tanításának alapjait. Nyíregyházán a két nagy protestáns gyülekezet hagyományosan együtt ünnepli a Reformáció napját. A hívó szóra október 31-én az evangélikus és a református gyülekezet tagjai templomunk előtt sereglettek össze, ahol közös énekléssel vallottuk Isten dicséretét, majd az egyházközségek fiataljainak fáklyás vezetésével, zsoltárok éneklésével vonultunk az evangélikus templomhoz. Lélekemelő volt részese lenni az ünneplő, hitét nyilvánvalóvá tevő gyülekezetnek. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Gaál Sándor esperes úr végezte a Lukács evangéliuma 10. részének versének alapján. Az emlékező istentiszteleten szolgáltak a két felekezet énekkarai ben mi, reformátusok adunk helyet az ünnepi együttlétnek, reménység szerint még többen, mint ebben az évben. Téged is várunk! (Fotók találhatóak a refnyiregyhaza.hu és az honlapon.) Először, de a hagyományteremtés szándékával lelkészeink odaadó munkájának eredményeként hívta egyházközségünk november 2- án vasárnap az esti istentiszteletre azokat a gyászolókat, akiknek szerettük november 1. óta távozott el a minden élők útján. Ez az alkalom lehetőséget adott azoknak, akik egyébként nem járnak közénk, és azoknak, akik csak ritkán térnek be hozzánk, hogy megtapasztalják a Mindenható végtelen szeretetét, amellyel vigasztalást nyújt a maradók gyászában. Lelkészeink igei felolvasással, imádsággal, fohásszal körbevett módon említették sorra az elmentek neveit. Zsoltáréneklésünkkel erősítettük hitünket a boldog feltámadás reményében. Megindító volt hallani azokat a köszöneteket, amelyeket a gyászolók mondtak, kiemelve hogy szívesen vették meghívásukat, jó volt együtt emlékezni szeretteikre. Nagy Miklós mb. gondnok

11 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 11 Hírek a konfirmációs oktatásról Presbitereink elhatározása, szolgálata és mindenekelőtt Urunk indításának eredményeként idén 45 nyolcadikos és 101 hetedikes fiatal kezdte meg a konfirmációra való felkészülést gyülekezetünkben. A kor adottsága miatt idén is nehéz volt a sokféle iskolából érkező fiataloknak megfelelő időpontot találni a felkészítőkre. De megtaláltuk! Megújított rendben, vasárnap délutánonként fél 3 és fél 7 között vagyunk együtt havonta 1-1 alkalommal. Gyülekezeti lelkészeink mellett más gyülekezetből érkező lelkészek, Debrecenből pedig teológusok segítik munkánkat. November 9- én Nyírbátorban voltunk együtt egyházmegyei konfirmandus találkozón közel 500 fiatal közösségében. A nyolcadikosok idén, a hetedikesek pedig a következő évben konfirmálnak majd, s válnak úrvacsorázó egyháztagjainkká. Sok örömünk van a fiatalok közösségében, s kérjük a szülőket, hogy továbbra is segítsék a gyülekezet felkészítő szolgálatát. Legközelebbi felkészítő alkalmunk január 11-én, vasárrnap kor kezdődik. Miért szeretek ifire járni? Gaál Sándor lelkipásztor Számomra az ifi egy olyan közösség, ahol Isten igéjét a fiatalok nyelvén hallhatjuk, jó hangulattal, énekszóval, vidámsággal körítve. Az évek során összetartó kis társaság alakult ki, akikkel bármikor bármilyen témáról el tudunk beszélgetni, bizalommal fordulunk egymáshoz, de ugyanakkor mindig nyitottak vagyunk a hozzánk csatlakozó fiatalok felé. Nagyon sok közös élmény összeköt bennünket, együtt voltunk Tatán és Mezőtúron a Csillagponton, szalonnát sütöttünk az erdei tornapályán, több alkalommal is szolgáltunk a Kálvineum Idősek Otthonában, valamint önkéntes munka keretében segítettünk a Vadasparkban. Nagy élmény volt számunkra, amikor a gyülekezet előtt gitár- és énekszóval dicsőíthettük Istent. Ilike és Marci felé bármilyen kérdéssel fordulhatunk, Bibliaóráinkat igyekeznek mindig egyedivé, emlékezetessé tenni. Tóth Edina

12 12 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Az egyháztagsági adatlapról Miért? Ez lehet sokak első kérdése, hiszen a mai korban a sok adminisztráció jelentős terhet ró életünkre. Ezen felül lépten-nyomon adatvédelemre, személyiségi jogokra hivatkozással igyekszünk a lehető legviszszafogottabb tájékoztatást adni magunkról. Még az egyház is adatszolgáltatást kér? Igen. Ennek oka és célja egyszerűen az, hogy a városban magukat hozzánk tartozónak érző református felebarátainkat a gyülekezet részéről szeretnénk nem egyszerűen nyilvántartásba venni, hanem számon tartani. Szándékunk szerint a számontartás azt jelenti, hogy egyháztagjaink az általunk felkínált ajánlatokkal élhetnek és értesülhetnek újonnan szervezett és régtől fogva állandósult lehetőségekről. Mit jelent egyháztagnak lenni? Elsőként részesedni azokban a lehetőségekben, amelyeket gyülekezetünk állandósult programjai kínálnak. Ismerni, megismerni a Szentírás tanítását, Református Egyházunk hitvallásait és élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket tagjainknak kínálunk. Életfordulók alkalmával igénybe venni az egyházközség különböző szolgálait. Élni a lehetőséggel, amelyet oktatási feladatként egyházközségünkben az általános iskola, szociális feladatként a bölcsőde, bentlakásos idősek otthona, nappali idősek klubja, támogató szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás területén kínálunk. Dr. Gaál Sándor lelkipásztor Mit kaphatok, és mit adhatok egyháztagként? A fentieket megelőzően számontartást, pásztorlást, lelkigondozást, istentiszteleti alkalmakon való részvételt, nyári szabadidős programokba való bekapcsolódást. A teljes jogú egyháztagok sorában pedig mint az egyházközség alkotó tagja választói jogot kapok az közösség életének döntéshozatalaiban. Mit jelent a teljes jogú egyháztagság? Azt, hogy a gyülekezet által felkínált lehetőségekkel szabadon élhetek, s mint a gyülekezet hitvaló tagja részt veszek annak formálásában is. Kötelességemnek tartom az egyházközség életének fenntartását, nemcsak támogató személyes jelenlétemmel, hanem anyagi javaimból is, amelyet egyházfenntartásnak nevezünk egyházunk törvényes rendjében. Ez az anyagi támogatás évenkénti vállalást jelent, szabadon felajánlott összegben, így kerülhetek és maradhatok meg az önálló, szavazati joggal rendelkezők közösségében. Tehát az adatlap kitöltésével és visszajuttatásával kérheti minden református a nyilvántartásba vételét illetve ezzel megerősítik a korábbiakban kinyilvánított egyháztagságukat. Az évenkénti egyházfenntartói támogatással pedig a Választók Névjegyzékébe kerülve teljesjogú egyháztagokká válnak. Szeretettel várjuk kitöltött adatlapját, s várjuk közösségünkben tisztelettel és megbecsüléssel! Nagy Miklós mb. gondnok

13 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 13 Gyermekoldal 1. A Szentháromság 2. személye. 2. A megszületett Krisztus (kit?) is megváltott. 3. várakozás előzi meg a Karácsonyt. 4. Ő ír a Bibliában a napkeleti bölcsek látogatásáról. 5. csillag csodafényt ád 6. Ide fektette Mária a bepólyált Jézust. 7. tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt Lk 2,8 8. Karácsonyi köszöntőt éneklő. 9. Kinyitották kincsesládáikat, és adtak át, aranyat, tömjént és mirhát Mt 2, Ő adta hírül Jézus születését Máriának. 11. A Karácsony lényege. Aranymondás Mert láttuk az ő csillagát, amely feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt Mt 2,2

14 14 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Reggeli Csendesség a hétköznapokon között munkába, iskolába menet előtt A Kálvin tér 11. szám alatti Kazettás Teremben Néhány vélemény: Miért fontos nekem a reggeli csendesség a gyülekezetben? Reggel, amikor felkelek, akkor sorba eszembe jutnak a napi feladatok, teendők, ez azonban aggodalmat feszültséget eredményez. A reggeli áhítat segít, hogy ezek helyett a gondolatok és érzések helyett Istenre figyeljek, és Ő kerüljön a gondolataim középpontjába. Ennek eredményeként az aggodalmak és a feszültség helyett az Úrba vetett bizalommal és békességgel kezdhetem napi feladataimat. Kobzosné Kiss Beatrix ügyintéző Polgármesteri Hivatal Ébredés, felkelés után az első utam ide vezet azért, hogy találkozhassak Istennel. Az imádságban én szólok hozzá, itt pedig ő szól hozzám igéje által. Minden nap útba igazít, figyelmeztetés bátorít. Nyugalommal tölt el, ha ott lehetek. Droppa Ákos egyetemi hallgató Számomra azért fontos, hogy reggelente áhítatra járhatok, mert erőt és nyugalmat ad a naphoz. Remek alkalom arra, hogy többször szembesüljek az igazsággal, hogy Jézus Krisztus nem hagy el és én is fontos vagyok neki. Nagy Laura gimnazista Konfirmációra segítő bibliaiskola indul januárban felnőttek számára Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik a Biblia és Egyházunk tanításait szeretnék mélyebben megismerni januárban induló Bibliaiskolába. Az alkalmakat heti egy alkalommal tartjuk. A felkészítő végén lehetőséget kínálunk arra, hogy a résztvevők saját elhatározásuk alapján konfirmáljanak gyülekezetünkben. Jelentkezés január 4. vasárnap estig az egyházközség bármelyik elérhetőségén!

15 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 15 Többnemzedékes Gyülekezeti Tábor Berekfürdőn! augusztus között gyülekezeti tagjainknak Berekfürdőn a Megbékélés Háza Konferenciaközpontban táborozást szervezünk. A pihenőhéten előre megtervezett közösségi és szabadidős programok várják a résztvevőket, akik családosként, házaspárként vagy egyedülállóként szívesen pihennek és töltekeznek fel közösségünkben. A táborozás költsége előre láthatólag teljes ellátással (szállás, napi háromszori étkezés) Ft/fő. Előzetes jelentkezés, érdeklődés az egyházközség elérhetőségein valamint hivatali időben, a Lelkészi Hivatalban. Jelentkezési határidő március 1. vasárnap Ft/fő előleg befizetésével. A jelentkezés sorrendjében fogadjuk a létszámkeretig a részt venni kívánókat. Ünnepi alkalmak rendje 19. péntek Karácsony előtti előkészítő alkalom, Kazettás Gyülekezeti Terem 20. szombat Karácsony előtti előkészítő alkalom, Kazettás Gyülekezeti Terem 21. vasárnap 8.00 Istentisztelet a templomban 9.00 Istentisztelet, hittanosok műsora és szeretetvendégség Örökösföldön, a Westsik Vilmos középiskolában Istentisztelet a templomban, kereszteléssel Hittanosok karácsonyi műsora, Bessenyei tér, Kálvin terem Istentisztelet Borbányán az ev. templomban Kórházi istentisztelet, Sóstói út, Személyzeti társalgó Piccoli Archi zenekar aranyvasárnapi koncertje 22. hétfő Karácsony előtti előkészítő alkalom, Kazettás Gyülekezeti Terem

16 16 REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 23. kedd Karácsony előtti előkészítő alkalom, Kazettás Gyülekezeti Terem 24. szerda Szenteste Istentisztelet a templomban 25. Karácsony I. csütörtök 8.00 Úrvacsorás istentisztelet a templomban 9.00 Úrvacsorás istentisztelet Örökösföldön a Westsik Vilmos középiskolában Úrvacsorás istentisztelet a templomban Úrvacsorás istentisztelet Rozsrétszőlőn az ev. gyülekezeti házban Úrvacsorás istentisztelet Borbányán az ev. templomban Úrvacsorás istentisztelet a templomban 26. Karácsony II. péntek 8.00 Istentisztelet a templomban Úrvacsorás istentisztelet a templomban, kereszteléssel Istentisztelet a börtönben Úrvacsorás istentisztelet a templomban 28. Vasárnap 8.00 Istentisztelet a templomban Istentisztelet a templomban Istentisztelet Borbányán az ev. templomban Istentisztelet a templomban 31. szerda Óévzáró istentisztelet a templomban Január 1. csütörtök 8.00 Újévi istentisztelet a templomban Újévi istentisztelet a templomban Újévi istentisztelet a templomban Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11. tel./fax: , bankszámlaszám: adószám: Lelkészi Hivatal: hétfő-péntek és között

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

Erõs MÁR a mi Istenünk!

Erõs MÁR a mi Istenünk! Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Édesnégyes Elindul a presbiterképzés A presbitérium hírei A súri gyülekezet hírei Evangélikus

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben