CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK"

Átírás

1 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös Szálló épületében a Polgári Védelem Napján, amikor is városunkban tartotta ünnepi állománygyűlését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Képünkön Kovács Antal nyugállományú pv. alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke, a kiállítás főrendezője (balról) dr. Ravasz István alezredes, a Hadtörténeti Múzeum tudományos titkára társaságában a megnyitón. ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK A háromszoros kun vitéz a Kassai-lovasíjász bemutató tagjaként kápráztatta el a közönséget a francia fővárosban. A felvétel az íjkiállítás pavilonjában a csapattal örökítette meg a kunszentmártoni bajnokot (elöl jobbra). Az álló sorban balról a második a Mester, Kassai Lajos, a modernkori magyar lovasíjászat megteremtője, négyszeres Guiness-világrekorder. SMINKVERSENY KÜLÖNDÍJÁT NYERTE SZÉLES KRISZTINA A fővárosban megrendezett evezős ergométer felmérő verseny országos döntőjében sikeresen szerepelt a Kunszentmárton DSE csapata. Egyéniben Kovács Ákos és Biacsi Vivien egyaránt bronzérmet szerzett. Képünkön felkészítő tanárukkal, Vincze Béla testnevelővel, a KDSE elnökével láthatók. A versenyzőknek a Tisza szimbólumát, a tiszavirág -ot kellett megjeleníteniük. Képünkön Krisztina a díjazott munkát viselő modellel és tanárával, Gyóllai Mihályné kozmetikus mesterrel.

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 16. A képviselő-testület üléseiről jelentjük Előző számunkban dr. Czuczi Mihály polgármester tájékoztatást adott az önkormányzat évi költségvetéséről, valamint a katolikus óvoda szülői kezdeményezése kapcsán a képviselő-testület állásfoglalásáról, az eddig megtett lépésekről. A február 10-i ülésen a költségvetés elfogadásán kívül a képviselőtestület ugyancsak rendeletben állapította meg a Szociális Alapellátási Központban alkalmazandó térítési díjakat (részleteket ld. lapunk 8. oldalán az intézmény híreinél), kiegészítette a hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatát, és mentort bízott meg az általános iskola komplex fejlesztése projekt kapcsán elkészült közoktatási esélyegyenlőségi terv feladatainak ellátására. A képviselők határoztak a kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejlesztése pályázat beruházásához kapcsolódó többletköltség vállalásáról, valamint a felhagyott szilárdhulladék-lerakó telep rekultivációs pályázat projektmenedzseri és műszaki ellenőri feladatai ellátásáról is. A február 24-én megtartott ülésen a testület új közbeszerzési szabályzatot fogadott el, majd az önkormányzat és intézményei beszerzéseinek ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól alkottak rendeletet, s módosították az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet is. A évi költségvetést megalapozó intézmény-átszervezéssel foglalkozó 11/2011.(I.27.) határozat módosítására és kiegészítésére is sor került. Egyrészt a Városi Általános Iskolánál a csökkenő étkezői létszám miatt indokolttá vált további 3 teljes munkaidős álláshely részmunkaidőssé csökkentése, másrészt a képviselő-testület a város pénzügyi feladatai hatékonyabb ellátásának biztosítására a Városgondnokság Kincstári csoportjának a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályába integrálásáról döntött. Ez utóbbi változtatás április 1-jétől lép életbe, s ennek következtében a Városgondnokság létszáma további 9 teljes munkaidős álláshellyel csökken, míg a feladatbővülés miatt a Polgármesteri Hivatal korábban meghatározott létszáma 9 teljes munkaidős álláshellyel növekszik. Az átszervezés, feladat-átcsoportosítás eredményétől nemcsak hatékonyságnövekedést, hanem költségtakarékosságot is vár az önkormányzat. Mivel az általános iskola felújításához 7,1 millió Ft plusz önerő biztosítása szükséges, dönteni kellett a többletforrás megnevezéséről. Ezt egyrészt a Szent Márton Plébánia pályázatához korábban nyújtott 5 milliós kölcsön korábbi visszatérítéséből, részben a szociális ellátások területéről átcsoportosítással fedezi az önkormányzat. (Sajnos a plébánia pályázata nem nyert, 1 ponton múlott mindössze a több tízmilliós nagyságrendű felújítási, rekonstrukciós munkálatok elmaradása. Az egyház kezdeményezte a kedvezőtlen döntés felülvizsgálatát, dr. Czuczi Mihály polgármester is kérte Sági István országgyűlési képviselő segítségét.) A testület határozatot hozott a közétkeztetés biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint a felhagyott szilárd hulladéklerakó telep rekultivációja és a kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejlesztése projektekhez támogatást megelőlegező likviditási hitel igénybevételéről. Módosították a Tiszazug TV műsorkészítésére és sugárzására a Hi-Rec '98 Bt-vel még 2007-ben megkötött együttműködési megállapodást, s újra terítékre került a 2227 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga rendezésének kérdése is. A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek tájékoztatóját az idei szigorú költségvetés megalapozása és betartása érdekében előírt és megtett intézkedésekről. Amint arról korábban beszámoltunk, a képviselő-testület január 27-i ülésén döntöttek a Capital Partners-szel szemben elszenvedett kár megtérítése jogi úton való érvényesítése céljából a Koós Ügyvédi Iroda megbízásáról. Dr. Czuczi Mihály polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a megbízás megtörtént, az iroda megtette a peren kívüli egyezségre vonatkozó első lépéseket. A cél, hogy minél előbb térüljön meg az önkormányzatnak a vesztesége. A 100 ezer Ft-os megbízási díj összegét a képviselők, a jegyző és a pénzügyi osztályvezető saját zsebből adják össze. Ezen ülésen jelölték ki a katolikus óvoda ügyében a szegedcsanádi egyházmegyével, Kiss-Rigó László püspökkel folytatandó egyeztetések tárgyaló delegációját, melynek vezetője Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester, tagjai az oktatási és művelődési bizottság, Szabóné dr. Horváth Ilona aljegyző és a pénzügyi osztály vezetője. A tárgyalások folyamatban vannak. Az egyebek közt Dezső Dóra elmondta, hogy vállalkozók megkeresték, hogy ellenük végrehajtás indult adóbehajtás címén, veszélyeztetve látják a működésüket, mert lehet, hogy a behajtó a járművüket is elviszi, és akkor a vállalkozásuk is lényegében borul. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző kifejtette, hogy az adóbevételek alapvető bevételi forrásként nagyon fontos szerepet játszanak az önkormányzat gazdálkodásában. Sajnos azon esetekben, amikor hátralék képződik, az adóhatóság köteles azt behajtani. A jogszabályok értelmében adót elengedni nem lehet, de fizetéshalasztás, részletfizetési lehetőség van, próbálnak minden adózóval a törvény adta lehetőségek keretein belül megegyezni. Hangsúlyozta, elsősorban azt kell szem előtt tartani, hogy nagyon fontosak ezek a bevételek az önkormányzat működését illetően, hiszen ezek híján likviditási gondok lehetnek. Jegyző úr köszönetét fejezte ki azoknak az adózóknak, akik határidőre eleget tettek adóbefizetési kötelezettségüknek. Ehhez kapcsolódva Jauernik István, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke részletes helyzetelemzést adott az önkormányzat anyagi helyzetéről, szintén hangsúlyozva a helyi adóbevételek realizálásának fontosságát, ugyanis a működés csak úgy biztosítható, a költségvetési egyensúly, a város fizetőképessége csak úgy tartható, ha a kiadásoknak az állami normatívák mellett a saját bevételek szolgálnak forrásul. A március 9-én megtartott ülésen képviselő-testület az Oktatási és Művelődési Bizottság és az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság együttes javaslatát tárgyalta meg a városban működő társadalmi szervezetek támogatására az önkormányzat évi költségvetésében előirányzott 5 millió Ft összeg felosztásáról. Mivel a keret a tavalyi évnél lényegesen szűkösebb, már a bizottságok ülésén is nagy vita volt az arányokról. Dr. Czuczi Mihály polgármester a bizottsági javaslat mellett a Szent Márton Lovas Egyesület és a Gazdakör által szervezett nyári nemzetközi aratóverseny lebonyolítása, valamint a mazsorett és moderntánc csoport működése támogatását is ajánlatosnak tartotta. Az ülésen felszólaló Csomán Éva, a Zeneiskola igazgatója a kultúra területén tevékenykedők összesített véleményét tolmácsolta, mely szerint e szervezetek a sportegyesületekkel szemben idén hátrányba kerültek. A képviselők kifejezésre juttatták, hogy egyformán értékelik és méltányolják a civil szervezetek színvonalas működését, a kultúráért és a sportért dolgozókat, de sajnos ebben az évben mindenre kevesebb pénz jut, igazságos döntést nem lehet hozni. Végül a testület a bizottságok javaslatát elfogadva az alábbi támogatási felosztásról hozott határozatot: Kunszentmártoni Torna Egylet Ft (ebből a Kosárlabda Szakosztály Ft); Kunszentmártoni UniTrade Kézilabda Sport Klub Ft; Kunszentmárton Diáksport Egyesület (benne megnevezve az Evezős Szakosztály) Ft; Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) Ft; Fúvószenekari Alapítvány Ft; Polgárőrség Városi Szervezete Ft. Vass Zoltán

3 4. szám, március 16. A Polgári Védelem Napja alkalmából március 4-én a kunszentmártoni városházán tartotta meg ünnepi állománygyűlését a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A jelentésbeadás után a levezető elnök, Kozák Mónika tű. alezredes, koordinációs és személyzeti osztályvezető köszöntötte a megjelent személyi állományt és a vendégeket, köztük dr. Ravasz István alezredest, a Hadtörténeti Múzeum tudományos titkárát, Kurgyis János nyugállományú tűzoltó ezredest, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége elnökét, Herczeg Zsolt Mezőtúr, Molnár Bálint Öcsöd polgármesterét és Wenner-Várkonyi Attila Kunszentmárton alpolgármesterét. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 A Polgári Védelem Napja Országosan egyedülálló kiállítás nyílt városunkban A Szent Márton Fúvós Együttes debütáló fellépése Ünnepi beszédet mondott a frissen előléptetett Nagy Róbert polgári védelmi százados, a korábbi kunszentmártoni, immár a szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője. A továbbiakban elismerések bejelentésére és átadására került sor. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Kun Istvánnénak, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyviteli alkalmazottjának; a munkakörében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként munkatársi címet adományozott Pesti Zoltánnak, a szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség előadójának. Tóth Tibor tű. alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kiemelkedő munkájuk elismeréseként dicséretben és üdülési csekk jutalomban részesítette dr. Tótáné Nagy Éva polgári védelmi főhadnagyot, a polgári védelmi felügyelőség kiemelt főelőadóját, Sinka Tibort, a gazdasági ellátási osztály csoportvezetőjét és Jurás Józsefet, a szolnoki Polgári Védelmi Kirendeltség előadóját. Elöl Nagy Róbert százados, a szolnoki pv. kirendeltség vezetője, mellette Kozák Mónika alezredes, a rendezvény levezető elnöke Az ünnepi műsor a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak előadásával kezdődött. Jékely Zoltán Légoltalmi litánia c. versét Zana Lilla 12. d, Jékely Zoltán Menekülők c. költeményét Laurinyecz Éva 12. d osztályos tanuló szavalta el, felkészítő tanáruk Csomán Éva volt. Ezt követően a Kunszentmártoni Fúvószenekaron belül nemrégiben megalakult Szent Márton Fúvós Együttes a Hunyadi indulót, a Szamos menti indulót, végül Farkas Antal és Farkas Tamás: Üveges tánc művét adta elő Tassonyi Zsolt karmester vezetésével. Fotók: Vass Zoltán Jobbról Kovács Antal, a megyei polgári védelmi szövetség elnöke, Tóth Tibor megyei katasztrófavédelmi igazgató, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, mögöttük Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere Kovács Antal nyugállományú pv. alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke vetített képes előadásával megnyitotta az erre az alkalomra elkészített, A légoltalomtól a katasztrófavédelemig című kiállítást, melynek megtekintésére ezt követően vonultak át a volt Körös Szálló épületébe a meghívottak. A tárlat az országban egyedülálló, több ezer kiállítási tárgy, fényképek, dokumentumok, tablók mutatják be a polgári védelem múltját, működését, szakmai feladatait, eseményeit. Kovács Antal vezetésével hatalmas anyaggyűjtő és rendező munkát végeztek a kirendeltség dolgozói, akiknek a Szabó Tamás vezette helyi Gyűjtő Klub tagjai is jelentősen besegítettek. Mindenkinek ajánljuk a kiállítás megtekintését! Az eseményről és a kiállításról képgalériát a hu internetes oldalon láthatnak. -vz- A vendégek a kiállítás anyagát szemlélik

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 16. Nagykunsági hagyományőrző bál Kisújszálláson Dr. Czuczi Mihály polgármester: Fontos a hagyományőrzés, valamint a kapcsolatok a települések között és a kormánnyal Tizenegyedik alkalommal báloztak együtt március 5-én a kisúji városházán a nagykun települések vezetői, hagyományőrzői. A bálon részt vett Halász János parlamenti államtitkár, Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Boldog István országgyűlési képviselő, Kétpó polgármestere, dr. Csoór Búsi Lajos György, a megyei közgyűlés alelnöke is. Halász János köszöntőjében elismeréssel szólt a kunsági összefogásról, a közös hagyományőrzésről, majd Horváth György nagykun főkapitány és Györfi Sándor szobrászművész átadta az Illéssy-díjat a karcagi Andrási Mihály Király Zsiga-díjas népi iparművész fafaragó-mézeskalácsosnak és Andrásiné Peszeki Ágnes mézeskalácskészítő népi iparművésznek. A Morotva együttes, a 48-as Asszonykórus és Angyal Ferenc citerás műsora és a vacsora után a DECIBAND együttes gondoskodott hajnalig a talpalávalóról. A rendezvényen Kunszentmártonból dr. Czuczi Mihály polgármester vett részt feleségével. Dr. Czuczi Mihály Kitűnően megszervezett, elismerésre méltó precizitással lebonyolított est volt a kisújszállási városháza dísztermében szólt a programról polgármesterünk. Természetesen arra is nagyszerű alkalom kínálkozott, hogy ápoljuk városunk és a megye, ill. az ország vezetői közötti kapcsolatainkat. Nagy öröm volt számomra a szívélyes fogadtatás Kecze Kecze István István kisújszállási polgármester, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke részéről. Vele, valamint Dobos László karcagi, Boldog István kétpói polgármesterrel, országgyűlési képviselővel lehetőségünk volt kicserélni gondolatainkat a településeink vezetésének, helyzetének aktuális kérdéseiről. Mindenhol hasonló gondokkal küszködnek, mint nálunk, Kunszentmártonban, de az együttgondolkodás, a konzultáció, a baráti összefogás segíthet bennünket problémáink leküzdésében. A Búsi Lajos helyettes államtitkár úrral való beszélgetés is megerősített ebben. A vidékfejlesztésért felelős kormánytaggal való személyes kapcsolat reményt ad arra, hogy városunk érdekében eredményesen tudunk együtt dolgozni, s megtaláljuk a megoldásokat a mai, könnyűnek nem nevezhető helyzetben is. Címoldali fotónkhoz Széles Krisztina kozmetikus tanuló sikere Szolnokon Gyóllai Mihályné kozmetikus mester első évfolyamos kozmetikus tanítványa a Szolnokon megrendezett hagyományos szakmai smink versenyen a zsűri különdíját nyerte el kimagasló teljesítményéért a 26 résztvevő közül. A budapesti, debreceni, tiszakécskei és a házigazda szolnoki iskolák tanulóinak smink versenyén a Tisza szimbólumát a "tiszavirág"-ot kellett megjeleníteni. A kérészek rajzását, ahogyan a lemenő nap fényében életre kelnek a Tisza felszínén. Az országos elismertségű szakemberekből álló zsűri Krisztina igényes, nagy gonddal és hozzáértéssel kidolgozott munkáját jutalmazta e rangos különdíjjal. A Széles családban egy szép hagyomány folytatódott ezzel az értékes elismeréssel, ugyanis néhány évtizeddel ezelőtt Kriszti édesapja a kőműves Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei döntőjében második helyezést ért el. Széles István ma is a szakmájában egyéni vállalkozóként dolgozik városunkban. Méltón büszke kislányára Antal Erika a boldog édesanya is, aki a verseny helyszínén kitartóan szurkolt Kriszti sikeréért. Kriszti! Szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk! Már interneten is nézhető! Városunk hivatalos honlapján, a n: a Tiszazug TV adásai folyamatos feltöltés alatt. NŐNAP Március 8-án a szebbik nem képviselőit köszöntöttük nőnap alkalmából. Lapunkat a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Kunszentmártoni Csoportja rendezvényére hívták meg, képünk a kedves kis ünnepségen a virágátadás után örökítette meg a felköszöntött hölgyeket Bódi Gergely csoportvezető társaságában. Fotó: Vass Zoltán

5 4. szám, március 16. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Télbúcsúztató farsangolás Március 5-én szombaton rendezte hagyományos télbúcsúztató farsangoló rendezvényét a József Attila ÁMK Tóthné Gácsi Anna vezette Montázs Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége. A művelődési házban seregnyi program várta reggel kilenc órától a rajziskolásokat, családjukkal, barátaikkal együtt, s az érdeklődők is betérhettek a színes programokra. A rajziskola tanárainak és növendékeinek munkáját dicsérő sok szép, kreatív jelmezest láthatott mindjárt az épületbe belépő látogató, a színpadon 15 percenként váltották egymást az osztályok fotózható élőképei. Megelevenedett többek között a királyi udvar, a hóember élete, láthattuk a fecsegő tipegőket, a hókirálynőket, az ördökfiakat, a küzdelem a sárkánnyal pillanatait, de a kamaszok tavaszát is. A jövendőmondók ezúttal is mindenkinek jósoltak, kézműveskedés és játékterem hívogatta a résztvevőket. Ezúttal is volt gyertyamártás, nemezelés, hennázás, a gyerekek végigjárhatták a kiskondás útját, játszhatták a világfa társasjátékot, az égigérő célbadobót. 11 órakor a művházból a főutcán át a Körös-hídhoz vonult a maskarás, zenélő, éneklő télbúcsúztató sereglet, s a kiszebábok meggyújtásával, folyóba vetésével véget vetettek a farsangolásnak, elűzték a zord időt. -vz- Az utcai jelmezes felvonulás élén a zenészek: Szűcs Miklós és Máté fia haladtak Az 5. a és 3. b élőképe: Küzdelem a sárkánnyal Jótékonysági farsangi batyus bál Február 26-án este a művelődési házba várta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kunszentmártoni csoportja a hittantábor javára rendezett jótékonysági batyus báljára a vendégeket. Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek ez a mottója a batyus bálnak, ahová csak 200 forint és egy tombolatárgy a belépő, de annál jobb a hangulat, nagyobb a szeretet. Műsort adott a Városi Fúvószenekar, a Kunszenti betyárok táncosai, Balla Tibor népzenész. Laurinyecz Péter Pál szellemesen konferált, a hittanosok vidám lakodalmast mutattak be, Makra András vezetésével pedig néptáncokat tanulhattak kicsik és nagyok egyaránt. Nagy sikert aratott az ötletes jelmezek felvonulása a színpadon (képünkön), vetélkedtek a résztvevők által vitt farsangi sütemények, s még az asztaltársaságok is kaptak műveltségi feladatokat. A jókedvet báli zene, tánc és karaoke tetézte. -vz-

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 16. Magyar siker a párizsi Mezőgazdasági Világkiállításon Czuczi Antal a Kassai-lovasíjász bemutató tagjaként kápráztatta el a közönséget Február között rendezték meg a világ egyik legnagyobb és legmeghatározóbb mezőgazdasági szakkiállítását Párizsban, a Porte de Versailles kiállítócsarnokban. A több mint látogatót vonzó eseményen az Európai Unió soros elnökségét betöltő Magyarország önálló standdal vett részt, melynek díszvendége a francia elnök édesapja, Sárközy Pál volt. A hagyományoknak megfelelően Nicolas Sarkozy francia elnök nyitotta meg hivatalosan az eseményt, s köszöntő beszedet mondott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Trócsányi László nagykövet is. A magyar standot mindvégig óriási érdeklődés övezte, nagyon sokan voltak kíváncsiak a magyar gasztronómiára, a kiváló hungarikum termékekre és természetesen a kultúránkra is. A hármas épületben felépített magyar pavilon a kiállítás egyik legnagyobb építménye volt, színpadán kiváló előadók váltották egymást. Fergeteges közönségsikert arattak előadásaikkal neves művészeink, többek között Havasi Balázs zongoraművész és Mága Zoltán hegedűvirtuóz. S hatalmas közönséget vonzott és zajos sikert aratott a másik pavilonban Kassai Lajosnak és csapatának lovas és lovasíjász bemutatója, illetve lovasíjász kiállítása is. A csapat tagja volt a kunszentmártoni Czuczi Antal, a háromszoros Kun Vitéz, a Szent Márton Lovas Egyesület Kötöny vezér íjásza is, hazaérkezése után őt kérdeztünk a jeles eseményről. Kezdődik a párizsi bemutató: a lovasíjászok is felsorakozva a huszárokkal, csikósokkal - Hogyan került sor a világkiállításon való szereplésedre? - A történet ott kezdődik, hogy az indulás előtt 3 héttel Kassai Lajos (íjkészítő mester, a modernkori magyar lovasíjászat sportág megteremtője, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének birtokosa, négyszeres Guiness-világrekorder a szerk.), felhívott telefonon, hogy vegyek részt a párizsi bemutató sorozatán. Úgy gondolom, ez annak volt köszönhető, hogy már évek óta járunk a Mesterhez, részt vettünk több közös programban. Mi, kunszentmártoniak Dobos Edittel, Smuta Gergővel, Hegedűs Balázzsal arra törekszünk, hogy minden kapcsolódó vizsgánk meglegyen, és folyamatosan képezzük magunkat. A Mester lovasíjász iskolájában sikeres haladó IIes fokozatú központi vizsgát tettem, illetve a legutóbbi ópusztaszeri íjász találkozón a döntő íjászpárbajt vele vívtam. Óriási megtiszteltetés ért ezzel, hogy a bemutatóin állandóan szereplő két ember Patakfalvi István és Tóth Gábor mellett engem hívott harmadikként, s már ekkor elkezdődött az egyéni felkészülésem. Futottam, íjásztam, lovasíjász alaki gyakorlatokat végeztem. Majd elérkezett az utazás napja, repülővel mentünk a francia fővárosba, ahol a világkiállítás helyszíne melletti szállodában voltunk elszállásolva. - Hogyan zajlottak a bemutatók? - A Mesterrel együtt négyen képviseltük Magyarországot mint lovasíjászok. Rajtunk kívül csikósok, huszárok és Lezsák Levente (szabad idomított lovaival) vett részt az előadásokon. Napi 2-3 bemutatót tartottunk, korhű ruhában előadva a lovasíjászat látványos, bravúros elemeit, őseink harcmodorát, amit a sokezres közönség nagy tetszéssel fogadott. Mindeközben rengeteget tanulhattunk váratlan helyzetek kezeléséből, csapatmunkából. Volt alkalmunk a Mesterrel nagyon sok szakmai kérdést megvitatni. Egy-egy szellemileg és fizikailag egyaránt megterhelő nap végén a lovakkal külön foglalkoztunk, és mi is edzettünk. Kassai Lajos a ló nyergében, mellette vértben beöltözve jobbra Czuczi Antal és Tóth Gábor, balra Patakfalvi István - Nyílt-e lehetőségetek megismerni valamelyest Párizst? - Hál Istennek, igen, sikerült kicsit ismerkedni a francia kultúrával. Egy napot barangoltunk a városban, többek közt megnéztük az Eiffel-tornyot, voltunk a Notre Dame-ban, az Invalidusok templomában, mely Napóleon hamvait őrzi. Sőt, Párizs legrégebben, 1686-ban alapított éttermében, a Le Procope-ban ebédeltünk, ahol a korábbi államfő, Jacques Chirac asztalához ültettek le bennünket. Itt a francia konyha sajátosságait, osztrigát, csigát, rákot kóstolhattuk meg. - A magyar stand többi szereplőjével találkoztatok? - Mindenkivel szívélyes, jó kapcsolatba kerültünk. A fellépő művészeken Mága Zoltán, Havasi Balázs kívül ott voltak a sokszoros fogathajtó-világbajnok Lázár-testvérek, Zoltán és Vilmos a CBA-val, magyar főszakácsként pedig Kovács Lázár tevékenykedett. Velük, s a csikósokkal, huszárokkal, mészárosokkal, minden hazánkbelivel kitűnő hangulatban telt közösen ez a kilenc nap, melynek során nagyon jó, büszkeség volt magyarnak lenni Franciaországban. A visszajelzések, a sajtóvisszhang alapján is méltón képviseltük és öregbítettük hazánk hírnevét. A 34 éves Czuczi Antal egyébiránt civilben a Gordiusz 95 Zrt. építőipari művezetőjeként dolgozik. Az elmúlt esztendőben vette feleségül Tóth Tímeát, novemberben született Emese nevű leányuk. - Hálás vagyok a családomnak, akik nagyon sokat segítenek abban, hogy eredményesen végezhessem a lovasíjászatot, mely nem csupán sport, de életforma, élethivatás is egyben hangsúlyozza Anti. S a Szent Márton Lovas Egyesület tagjaként is elmondhatom, hogy az egyesület, mindig egy emberként a lovasíjászok mögött áll, ezúton is szeretném megköszönni a támogatásukat. A tavalyi évben minden vizsgámat elvégeztem a Kassai Lovasíjászaton belül, ami ahhoz kell, hogy továbbadhassam tudásomat, taníthassam is a lovasíjászatot. Minden érdeklődőt szívesen látunk sorainkban. Ahhoz, hogy valaki elkezdhesse a lovasíjászatot, nem kell még sem lovagolni, sem íjászni tudnia. Nincs korhatár, mindenki jelentkezhet. Az érdeklődőknek szívesen adok felvilágosítást, bővebb információt. Bátran kereshetnek a címemen vagy a 30/ es telefonszámomon. -vz-

7 4. szám, március 16. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Kunszenti sikerek a moderntánc kupasorozaton Február 19-én rendezték meg a Moderntánc Kupasorozat szolnoki fordulóját, melyre Győrfi Dalma, a Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport vezetője három csapatot nevezett. Nem is akármilyen eredményességgel zárultak a fellépések: a kiscsoport (ovisok) dzsungel kölykök táncukkal I. helyezést értek el. A középső csoport Mini Drazsi Mazsi néven három produkcióval is indultak: a botossal és a westernnel I., a pom-pommal III. helyezést szereztek. A nagylányok két tánccal indultak, s úgy lenyűgözték a közönséget, no meg a zsűrit is, hogy mindkettővel a dobogó legfelső fokát, az első helyezést érdemelték ki. A kunszenti csoportok e sikeres eredményekkel továbbjutottak a májusban Budaörsön megrendezendő országos döntőre. Köszönet Győrfi Dalmának a színvonalas és eredményes felkészítő munkáért! A Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport Alapítvány adószáma: Kérjük, adója 1%-ával támogassa a további sikereket! ÉLJE ÁT A TÁPIÓBICSKEI CSATÁT! Hagyományőrző kirándulás Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényére Az es szabadságharc egyik diadalmas ütközetét vívta Tápióbicskén a magyar honvédsereg április 4-én. A szabadságharc legnagyobb hadvezéreinek - Klapka György, Görgey Artúr és Damjanich János - részvételével a magyar honvédsereg a dicsőséges tavaszi hadjáratban fényes győzelmet aratott a császáriak felett. Emlékükre ez év április 4-én is hagyományosan ágyúsok, lovasok és gyalogosok elevenítik fel az eseményt. Élő huszártábor, haditechnikai bemutatók, és látványos csatabemutató várja a nagyközönséget. A kihangosított mesélő szavait hallgató közönség érzi a lőporfüst szagát, és hallja az ágyúdörgést, lovak nyerítését A tavalyihoz hasonlóan idén is kirándulást szervezünk Közép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényére. A rendezvényre autóbuszt tervezünk indítani, aminek költsége létszámfüggő, és várhatóan 2.000,-Ft lesz. Indulás a déli órákban, érkezés este 9 óra körül. Jelentkezni április 1-ig lehet. Telefonszám: 06-30/ Smuta Zsolt jászkun főkapitány

8 8 Tájékoztató a térítési díj változásról A Szociális Alapellátási Központ tájékoztatja a lakosságot az intézménynél március 1. napjától érvényben lévő intézményi térítési díjakról, amelyet a Képviselő-testület a február 10-én megtartott ülésén fogadott el. Az alábbi táblázatban összesítettük a különböző szolgáltatásainkat, és az azokért fizetendő intézményi térítési díjat. Szolgáltatás megnevezése Intézményi térítési díj Étkeztetés 440 Ft/nap Étkezés házhoz szállítása 150 Ft/nap Házi segítségnyújtás 450 Ft/óra Nappali ellátás Idősotthoni elhelyezés 200 Ft/nap 2650 Ft/nap Ft/hó Kunszentmártoni Hír-Lap 4. szám, március 16. A Szociális Alapellátási Központ hírei Az igénybevevő jövedelmi helyzetének függvényében személyi térítési díj is megállapítható. Ilyen esetben a szolgáltatást igénybe vevő havi jövedelmét kell vizsgálni alapszolgáltatások esetén, tartós bentlakás igénylésekor pedig a jövedelem mellett az ingatlan és a készpénzvagyont is vizsgálni kell. Az igénybe vevő által fizetendő térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át, étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás, 30%-át étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybe vétele, 15 %-át nappali ellátás, 30 %-át nappali ellátás+étkezés igénybe vétele esetén. Az idősotthoni elhelyezés vonatkozásában az ellátott havi jövedelmének 80%-át nem haladhatja meg az ellátásért fizetendő térítési díj. Ha szolgáltatásainkról bővebb felvilágosítást szeretnének kapni, keressék a Szociális Alapellátási Központ elérhetőségeit: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás vonatkozásában a ös, idősotthoni elhelyezés esetén az ill es számokat. Tájékoztató az adósságkezelési szolgáltatásról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény biztosítja az önkormányzatok számára az adósságkezelési támogatás lehetőségét önkormányzati rendelet alapján, mely feladat a lakos feletti önkormányzatok részére kötelező. Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 8/2011. (II.25.) számú rendeletével hatályon kívül helyezte a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 42/2004.(V.01.) önkormányzati rendeletét. A rendelet értelmében az adósságkezelési támogatás március 1-től megszűnt. Szolgálatunk a továbbiakban is segítséget nyújt ügyfeleink részére az ügyintézésben, részletfizetés igénylésekor, védendő fogyasztóvá váláshoz szükséges dokumentumok, és egyéb nyomtatványok kitöltésében. Farsang az Idősek Klubjában Február 24-én farsangi délelőttöt tartottunk a Mátyás király utcai Idősek Klubjában, ahol síppal-dobbal próbáltuk elűzni a telet. Sajnos a telet egyelőre nem sikerült elbúcsúztatni, a jókedv annál forróbb volt. A jó hangulathoz a Városi Nőklub tagjai is nagyban hozzájárultak, melyért ez úton is köszönetünket fejezzük ki. Tréfás jelenetekkel, tánccal, nótázással és nem utolsó sorban a magunk sütötte fánkkal tettük kellemessé ezt a farsangi délelőttöt reménykedve a tavasz eljövetelében. Az Idősek Klubja várja azon nyugdíjasok jelentkezését, akik szívesen bejárnának, és lennének tagjai ennek a kis közösségnek. Köszönet Ezúton szeretnék köszönetet mondani Péntek Istvánnénak, a lap előző számában megjelent szívmelengető soraiért. Nagyon jólesett ez a viszszajelzés, mert azt tükrözi a számunkra, hogy bár a munkánk nem látványos, mégsem hiábavaló az az erőfeszítés, amit a gondjainkra bízott idősekért teszünk. Balláné Veres Judit intézményvezető

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

XXIII. Nagykun Diák Sportviadal. részletes programja

XXIII. Nagykun Diák Sportviadal. részletes programja A XXIII. Nagykun Diák Sportviadal részletes programja Fontos tudnivalók Szálláshelyek Iskola Létszám Épület Tanterem Helyi segítők Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága I. félévi munkatervéről

Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága I. félévi munkatervéről Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016.12.12. Készítés ideje: 2016.12.05.

Részletesebben

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév N é v C í m 1. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 5000 Szolnok, Batthyány u. 8. Egyesület 2. Tiszazugi Földrajz Múzeum 5340 Tiszaföldvár, Kossuth

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

2006-ban, 2007-ben és 2008-ban a Jászkun Világ Művészeti szemle megyei döntőjén nívó díjat értek el.

2006-ban, 2007-ben és 2008-ban a Jászkun Világ Művészeti szemle megyei döntőjén nívó díjat értek el. Kóródi Bettina (1995.) és Sági István Balázs (1996.) a martfűi Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik

Részletesebben

A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta:

A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: Túrkeve- Kisújszállás Megyei I. U-21 2015.05.23. 2014/15 F-522 Barabás Tibor (334054) Kisújszállás, piros lappal kiállítva.

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI 1/2012. (01.12.) számú elnökségi határozat az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság 2012. éves tervezett költségvetésének

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY Országos felnőtt B, C kategóriájú tollaslabda ranglista verseny kiírása 2016. szeptember 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya, BUDAPEST 1. A verseny célja:

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 14/2014-2015 sz. Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI

A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI PAGE 1 A VIII. ORSZÁGOS TŰZOLTÓ és IV. ORSZÁGOS VFCS SZAKMAI VETÉLKEDŐK DÖNTŐJÉNEK EREDMÉNYEI A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOK GÉPJÁRMŰVEZETŐ KATEGÓRIÁJÁBAN: 3. helyezett: Illés István (Tűzoltó és Műszaki Mentő

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A fegyelmi bizottság november 16-án ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta:

A fegyelmi bizottság november 16-án ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: A fegyelmi bizottság 2016. november 16-án ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: Jászkisér- Karcag Megyei I. felnőtt 2016.10.30. 2016/17. F-154. Vincze Tamás (354313) Jászkisér, feljelentve. Vizsgálat

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10.

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10. ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Debrecen Balmazújváros 2014. május 8 10. 1 Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Veszprém I. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium Palotai Nándor Veszprém és

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben