CSERÉPIEK ÚJSÁGJA július Cserépfalu Önkormányzatának lapja. Beharangozó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1. 2012. július Cserépfalu Önkormányzatának lapja. Beharangozó"

Átírás

1 CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1 Nem elég olvasni, újraolvasni fontosabb július Cserépfalu Önkormányzatának lapja Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. (Tamási Áron) Itt lakom, s nagyon szeretem Cserépfalut. Nemcsak a természeti adottságai tetszenek, hanem az is, hogy számomra felejthetetlen, élményekben gazdag, ami szinte beleivódott a vérembe. Érzem a falum illatát. Lehet ezt érezni? Vagy csak én vagyok ennyire elfogult? Nem hiszem. Igaz ugyan, hogy nekem szép emlékeim vannak életem minden idõszakából. Ide születtem, itt jártam iskolába, a gimnázium négy kollégiumi évétõl eltekintve egész életemet itt töltöttem. Itt találtam párra, ide szültem gyermekeimet és itt dolgozom harminc éve. Szerencsés vagyok. De ugyanúgy szerencsésnek tartom azt a gyereket is, aki a mai világban megtapasztalhatja, ho- Beharangozó nak tartom, hogy világot látnak, majd visszatérve talán még szebbnek találják Cserépfalut. De sokan vagyunk itt, akiknek ehhez el sem kell indulniuk. Tudom viszont, hogy falunknak mindenki egyformán teremtõ, alakító és vele élõ részese akkor is, ha itt él, ha elköltözött, ha máshonnan jött. Most induló sorozatunkkal, Cserépfalu és én címmel szeretnénk az újság hasábjain helyt adni azoknak az írásoknak, amelyekben a kedves olvasók Cserépfaluval kapcsolatos érzéseikrõl mesélnek. Elsõként Farmosi Nóra, Budapestre költözött falunkbéli írását közöljük. A továbbiakban a beérkezés sorrendjében negyedévenként jelentetünk meg egy-egy ilyen cikket. A szerkesztõség elérhetõségein várja az írásokat. Virág Tiborné Cserépfalu és én Hogy mit jelent nekem Cserépfalu? Mindig mást és mindig ugyanazt. Gyerekként a legvarázslatosabb hely volt, kamaszként a legunalmasabb. Most a nyugalom szigete, a hely, ahová jó hazatérni. Néhány éve, amikor fõiskolásként Budapestre költöztem, nem is gondoltam, hogy valaha hiányozni fog, hiszen kitárult elõttem a világ. Egyedül kellett boldogulnom az új környezetben, minden olyan más és izgalmas volt. Aztán ahogy hozzászokik az ember, kialakítja az új kapcsolatokat, berendezkedik, otthont teremt magának Budapesten is. Mégis hiányzik valami. Már nem érzem magam idegennek, sokat adott nekem a város, mégis hazahúz a szívem Cserépfaluba. A lehetõségeket tekintve Budapestnél nincs jobb választás egy fiatal számára. Ha van elég kitartása, szorgalma és szakmai alázata, a legjobbaktól tanulhat. A karrier szempontjából tehát mindenképpen a fõváros oldalára billen a mérleg, legalábbis az én szakmámat tekintve. Otthonról szinte lehetetlen lett volna begyûjtenem mindazt a tapasztalatot, amire a hároméves budapesti ittlétem alatt szert tettem. Napjainkgyan kell esténként a kertben locsolni, mit esznek a kacsák, hogyan készül síkálóval nyújtva a lekváros derelye, hogy kell elvenni a tyúk alól a tojásokat. Ma már sok falusi ember vágyai és ideáljai áttörik a falu határait. Megértem ezt, de én nem tudok így érezni. Jóban, amikor az élet minden területén versenyhelyzet van, fel kell állítani egy fontossági sorrendet, és ez sok esetben az anyagi szempontok alapján történik. Pedig mennyivel jobb lenne reggelente madárcsicsergésre ébredni, kimenni a kertbe, jókedvûen elbeszélgetni a buszsofõrrel, majd munka után sétálni egy nagyot az erdõben! Nincs olyan nap, hogy a võlegényem, Gábor vagy én ne sóhajtanánk fel: de jó lenne hazamenni! Vajon mi lehet most otthon? Hiába lakunk erdõ mellett, hiába ébredünk itt is madárcsicsergésre. Szeretjük Óbudát, de az érzés sosem lesz ugyanaz. Otthon minden sokkal egyszerûbb, de titokzatosabb, sejtelmesebb is, mert a legmutatványosabb külföld sem nyújtja azt az élményt, amit az elhagyott otthon szobái rejtegetnek. Ez az élmény a gyermekkor. A várakozás emléke. Ez van minden élet alján. Erre emlékezünk akkor is, amikor késõbb egyszer a Gaurizankárt látjuk, vagy a Michigan-tavat. Az a világítás, azok a hangok, azok az örömek és meglepetések, az a reménykedés és félelem, melyet a gyermekkor zárt magába. (Márai Sándor ) Farmosi Nóra

2 2 CSERÉPIEK ÚJSÁGJA Az önkormányzat hírei A képviselõ-testület április végi ülésén módosította az elmúlt évi költségvetési rendeletét, a múlt év végén történt kiadási elõirányzat-bõvülések kapcsán. A képviselõk ezek után tárgyalták az önkormányzat évi költségvetési zárszámadását. A pénzügyi-gazdasági bizottság és az ügyrendi bizottság egyhangú támogatása mellett a képviselõtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét Ft bevétellel, Ft kiadással és Ft záró pénzkészlettel elfogadta. A képviselõ-testület döntött az önkormányzat ÖNHIKI pályázat benyújtásának szükségességérõl is. Megtárgyalták a képviselõk az önkormányzatnál 2011-ben végzett belsõ ellenõrzésrõl készült jelentést, és azt jóváhagyólag elfogadták. A továbbiakban a képviselõ-testület módosította a Bükkalja Kõkultúra Látogatópark kivitelezését végzõ Mester- Építõ Kft.-vel kötött vállalkozási szerzõdést; a polgármester felhatalmazást kapott a fõtér felújításával kapcsolatos egyeztetõ tárgyalások lefolytatására; valamint az ipari parkban lévõ tulajdonosok javára elidegenítési és terhelési tilalom törlését hagyta jóvá. A soron következõ ülésen, június elején a napirend tárgyalása elõtt szót kaptak a jelenlévõ zártkerti ingatlantulajdonosok, akikkel a képviselõ-testület tagjai megbeszélést folytattak az év elejétõl általuk fizetendõ kommunális adó szükségességérõl. Ezt követõen a képviselõ-testület a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat módosításáról tárgyalt. A képviselõk hosszú és részletes vita után az elõterjesztett rendelet-tervezetet jóváhagyólag elfogadták. A képviselõ-testület az ügyrendi bizottság elõzetes véleményének ismeretében rendeletet hozott egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl. Egyidejûleg megbízta a körjegyzõt és a bizottságot, hogy a soron következõ ülésre készítsen elõterjesztést a kirívóan közösségellenes magatartási szabályok szankcionálására. A képviselõ-testület módosította a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét is, elfogadva a közszolgáltató Remondis Tisza Kft június 15- ével érvénybe lépõ új díjtételeit. A polgármester szóbeli tájékoztatást adott a képviselõ-testületnek az önkormányzat külföldi testvérkapcsolatainak helyzetérõl. A képviselõk részletesen megvitatták az augusztus második hétvégéjén tartandó falunapi rendezvények programját, a lebonyolításhoz szükséges dologi és tárgyi feltételeket. Döntés született arról is, hogy július 1.-tõl az önkormányzat megszünteti a közterületi árusítást, illetve felajánlja a kereskedõknek az árusítást az idõközben a takarékszövetkezet épülete mögött kialakított piactéren. A képviselõ-testület haladéktalan intézkedést kért az alvégi hangos híradó megjavíttatása ügyében, az ott élõ lakosság tájékoztatásának megoldására. Tájékoztató június 15-tõl érvényes új hulladékszállítási díjtételek: - A 60 literes hulladékgyûjtõben elhelyezett hulladék heti egyszeri összegyûjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja 306 Ft + áfa. - A 120 literes hulladékgyûjtõben elhelyezett hulladék heti egyszeri összegyûjtésének elszállításának és ártalmatlanításának díja 383 Ft + áfa. - A 120 literes szolgáltatói jelzéssel ellátott mûanyagzsák 445 Ft + áfa. - A 120 literes szolgáltatói jelzéssel ellátott mûanyagzsák üdülõtulajdonosok részére 445 Ft + áfa. Az április 21-én megrendezett XVI. Bükki Borvidéki borversenyen helyezést elért helyi bortermelõk: Nagyarany érmet kapott db - Kompa József 1 - Roszkos Mihály 1 Aranyérmet érdemelt db - Csendes Péter 2 - Kerékgyártó Tibor 1 - Kéméndi Sándor 1 - Kompa József 9 - Kósik Attila 1 - Kósik István 4 - Molnár István 1 - Papp Mihály 1 - Roszkos Mihály 1 Anyakönyvi hírek Április 10-e után történt anyakönyvi események: Született: Derda Vera és Kovács Gergely szülõknek: Laura Csenge nevû gyermekük Házasságot kötött: Lénárt Márta és Mizser Csaba Halálozás: Tóth Kálmánné, Kossuth út 38. Kovács Ferencné, Bethlen G. u. Lutzki Frigyesné, Berezdalja u. 20. Nemes Imre, Bethlen G. u. 29. Hák Zoltán, József A. u. 13. Kéméndi Bertalanné, Arany J. u. 8. Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönöm a hivatal, a helyi iskola és óvoda dolgozóinak, a képviselõ-testület tagjainak, valamint valamennyi helyi lakosnak, akik édesanyám temetésén megjelentek, hogy jelenlétükkel és koszorúikkal enyhítették családom fájdalmát. Farmosi Zoltán

3 CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 3 Tisztelt Olvasók! Az utóbbi negyedév eseményeirõl, történéseirõl szándékozom Önöket tájékoztatni. Még a tavasz folyamán befejeztük a piactér kialakítását: építettünk egy szép pajtát, a Takarékszövetkezet raktárából korszerû vizesblokkot alakítottunk ki. Szinte zökkenõmentes volt az árusok átirányítása a piactérre. Szeretik a helyet, s már az elsõ héten akadt olyan nap, amikor négyféle árus is volt ott egyszerre. Még minden irányból ki kell táblázni, és biztosítani kell a vizesblokk áramellátását. Sikerült a Bethlen Gábor u. 19. szám alatti, korábban Derda Károly által lakott kis házat elbontani, az életveszélyt megszüntetni. A helyére szép kutat, virágokat, pihenõhelyet, esetleg bográcsozót tervezünk. Felújításra került az Alkotmány és József Attila u. közötti útszakasz, az erre lakók nagy örömére. A középsõ buszvárót is átépítettük a közhasznú munkások segítségével. Így már az idõsebbeknek is sokkal könnyebb az autóbuszra való fel- és leszállás. Következõ kisebb munkánk a temetõ kerítésének pótlása, kapu beállítása a szállítójármûvek, árokásók közlekedésére. Aki még nem látta, annak érdemes kimennie a Hór-völgy elejéhez, megnézni a látogatópark építését. A kivitelezõk nagyobb erõkkel is építhetnének, mert félõ, hogy a szeptember 30-ai átadási határidõt nem tudják tartani. Az újság olvasóinak szép nyarat, pihenést, jó egészséget kívánok! Kósik István polgármester Négy régió és egy portál Lassan elkészül a regio4trip.eu nevû internetes portál, amely Cserépfalu és testvértelepülései Klucze és a szomszédos térség, Oklánd és Batizovce értékeit, idegenforgalmi termékeit mutatja be. A négy régió közös projektjét az Európai Unió támogatja. A projekt résztvevõi július 1-3. között rendezték meg ismételt találkozójukat, ezúttal a Magas-Tátra lábánál fekvõ Batizovcében. Cserépfalu önkormányzatát Kósik István polgármester, a helyi vállalkozókat Kovács Jenõ képviselte. A soron következõ feladatokat, valamint a portál mûködését és adminisztrációját ismertetõ konferencia mellett a delegációk részt vettek a batizovcei sportpálya ünnepélyes avatásán. A pálya mindenfajta labdajáték gyakorlására alkalmas, télen pedig hokipályaként fog üzemelni. A vendégek a közeli Tátralomnicon ellátogattak a Tátrai Nemzeti Park múzeumába is, ahol oktatófilmet tekintettek meg és rövid elõadáson vettek részt, a füvészkertbõl pedig különleges ajándéktárgyként hozhatták magukkal a Tátra ritka, egyébként szigorúan védett növényeit. A közös est és a másnapi ménhárdi fürdõlátogatás aztán alaposabban is integrálta a Regio4trip csapatát. A regio4trip.eu oldal anyaga mind a négy résztvevõ ország nyelvén, mind pedig a legnagyobb világnyelveken olvasható, és nemzetközi idegenforgalmi portálokon is hirdetésre kerül majd. Minden idegenforgalmi szektorban dolgozó vállalkozó regisztrálhat az oldalon és létrehozhatja saját profilját, a szállásadók az online szállásfoglaló rendszer adta lehetõségeket is kihasználhatják. A jelentkezõket szeretettel várjuk.

4 4 CSERÉPIEK ÚJSÁGJA Az elmúlt tanévrõl nyár derekán Neveld a gyermeket a neki megfelelõ módon... - olvashatjuk a Példabeszédek könyvében. Ez vezérelt bennünket, s ezt az útmutatást igyekszünk követni a késõbbiekben is. A neveléssel és a korszerû ismeretek átadásával szeretnénk diákjainkat mûvelt, jellemes kis emberekké formálni. A szülõk elvárásaival összhangban arra törekszünk, hogy minden gyerek maradéktalanul kibontakoztassa képességeit. A differenciált személyiség-fejlesztés mellett a közösségfejlesztésre is komoly gondot fordítunk annak érdekében, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat iskolánkban. Ma sem volt könnyû élni Nem lesz könnyû sosem. De érdemes volt s mindig Érdemes lesz, hiszem Jöjjön egy kis számadás. A tanév zárásakor nem csak a diákoknak kell számot adniuk a tudásukról, hanem az iskola vezetõjének is kötelezõ beszámolni a legfontosabb eredményekrõl. A tanévben történtekrõl majdnem olyan hosszan lehetne beszélni, mint amilyen idõtartamú volt, de igyekszem röviden összefoglalni azokat a meghatározó, minden tanulót, szülõt, kollégát érintõ mutatókat, amelyek jellemezhetik tevékenységünket. A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekbõl kiderül, hogy tanulóink, pedagógusaink ebben az évben is igényes, eredményes tanévet zártak. Iskolánk tanulói létszáma: 50, közülük 30-an napközis foglalkozásokon is részt vettek. Az iskola magatartás-átlaga 4,5. Igaz, a dicséretek mellett néhány intõt is kellett adni. A tanulmányi eredmények. Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga ebben az évben 4,71, szorgalom-átlaga 4,5. Örömmel jelenthetem be, hogy tovább növekedett a kitûnõ eredményt elérõ tanulók száma: idén 27-en voltak, a jeles tanulók pedig 4-en. Az elsõ osztály 11 tanulója közül 9-en kiváló eredményt értek el. A másodikosok átlaga 4,81, a harmadikosoké 4,68. A negyedik osztályban 4,63 volt az átlag, tehát jó alapokkal indulnak a felsõ tagozatba. Kívánom, álljanak helyt, érjenek el hasonlóan jó eredményeket! Gyerekeink idén is szép számmal vettek részt iskolai szervezésû foglalkozásokon, szakkörökön, zeneiskolai órákon. Összességében igen eseménydús éven vagyunk túl. Szívesen jártak a napközis foglalkozásokra, melyeket próbáltunk igen változatosan összeállítani. A szakkörökön tanultak jól illeszkedtek az ünnepségek forgatókönyveibe. Minden alkalommal nagy tetszést aratott egyegy táncbetét vagy színdarab elõadása. Jól sikerültek szolnoki, gyöngyösi kirándulásaink, poroszlói táborozásunk, nyílt napjaink, színházlátogatásaink és minden, az iskola illetve a szülõk által szervezett programunk. Örömmel tölt el, hogy sokan támogatják e programok megvalósulását. A Cserépfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, a Bükkzsérc község Ifjúságáért Alapítvány a táborozást segített felejthetetlen programokkal megtölteni. A Társulás Cserépfalu Jövõjéért Közhasznú Egyesület pedig az idén a Debreceni Egyetem Informatika Karán keresztül öt jó minõségû számítógéppel újította meg számítógépparkunkat. Külön dicsérem azokat a tanulókat, akik a kiemelkedõ tanulmányi munkájuk mellett példamutató magatartást tanúsítottak. Õk értékes jutalomkönyveket vehettek át, melyeket szintén az iskolai alapítvány támogatásával kaptak. Tanulóink több alkalommal is megismerhették a siker érzését. Mi, pedagógusok gyakran esünk abba a hibába, hogy szemérmesen, önfeláldozóan háttérbe húzódunk, és azt gondoljuk, az eredmény csupán diákjaink érdeme, holott azt gondolom, mindannyiunké. A tanítók, a gyerekek, a szülõk, együtt, egymást kiegészítve dolgoztunk egész éven át, és most együtt kell örülnünk. A nevelõtestület és tanulók nevében köszönöm a szülõknek a bizalmat, hogy ránk bízták gyerekeiket, és köszönet jár egész éves támogatásukért, javaslataikért. Kérem, hogy ezután is legyenek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében. Ezúton is szeretném megköszönni minden munkatársamnak a tanévben végzett, mondhatom, idõnként hõsies munkáját, amivel hozzájárultak a tanév sikeréhez. Köszönetemet fejezem ki a fizikai dolgozóknak: az iskolabusz vezetõjének, a takarítóknak, a konyhai dolgozóknak a napi helytállásért. Köszönöm az iskola felsõbb vezetõinek az útmutatást, biztatást, a képviselõ-testület támogatását. A nyári idõszakra mindenkinek kellemes idõtöltést, jó pihenést kívánok! Találkozunk az 53 kisdiákkal szeptember 3-án, a tanévnyitón. Virág Tiborné tagintézmény-vezetõ

5 Májusi kirándulás CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 5 Az óvodások minden évben egész napos kirándulást tesznek a Miskolci Vadasparkba. Hol a Diósgyõri Vár bejárása, hol a lillafüredi Szent István barlang megtekintése a kiegészítõ program. A gyerekek számára mindkettõt élvezetesen be lehet mutatni. A hatalmas bástyák, a panoráma, a középkori fegyverek, a panoptikum elbûvölik õket. A cseppkõbarlang meg egy meseország, ahol a hõsök a cseppkövek. A barlang koncerttermében mi is elõadhattunk egyet kedvenc dalainkból ekkor érthetõvé vált az akusztika jelentése. Öröm volt nézni, hogy mennyire ügyelnek a gyerekek az idegenvezetõ kéréseire, milyen figyelemmel hallgatják elõadását. A vadaspark minden évben szolgál meglepetéssel. Az idén az új tanösvény átadása volt az érdekesség. A Bükk élõvilágát tablókon mutatják be, az óvodások részére Wass Albert Bulánbuk címû meséjével kedveskednek az író Tavak és erdõk könyvébõl. (Azóta is ebbõl a könyvbõl mesélünk alvás elõtt, melyet Iszlai Csabi és Évi hoztak az óvodába.) A különleges, ötletes fajátékok és a völgyön átívelõ függõhíd kipróbálása tették még élvezetesebbé a tanösvény bejárását. Természetesen megnéztük az állatokat is, örültünk a kicsinyeknek, a szaporulatnak, borzongtunk a nagyobb, félelmetesebb vadaktól. Olyan aktívak, feldobottak voltak a gyerekek, hogy többször elhangzott a maradjunk még egy kicsit! óhaj az ügyességi játszótér másodszori, kirándulást záró birtokbavételekor. Az ilyen kirándulások az élmények mellett azért is fontosak, mert az év során tanultakat a környezet flórájáról és faunájáról más élettérbe helyezve átismételjük, felelevenítjük, és élõben is megtapasztaljuk. A kirándulásra az iskolabusz szállított bennünket, a programokat az óvoda alapítványa finanszírozta. A legkisebbeknek igen fárasztó lett volna az egész napos kiruccanás, ezért velük Mezõkövesd legszebb játszóterét rohamoztuk meg, és néhány óra lefogása alatt sikerül is minden ügyességüket próbára tenni. Jólesõen elfáradva, sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. Minden ilyen eseményt igyekszünk megörökíteni, hogy a sok-sok fénykép nézegetése késõbb felidézze a szép emlékeket. Az év óvónõje Ebben az évben Méreg Lajosné Zsóka óvónéni kapta a mezõkövesdi kistérségben Az év óvónõje kitüntetõ címet. Munkatársai terjesztették fel a díjra, amelyet egy bizottság ítélt neki. Zsóka 33 éve neveli Cserépfalu kicsinyeit az óvodában. Az oktatás folyamatos változásait állandóan követi, azok megvalósításában kreatív részt vállal. Az óvoda természet- és környezetvédelmi programja kialakításának, megírásának aktív részese volt. Kapcsolata a gyerekekkel rendkívül beleérzõ: játékos humorral, jókedvvel oldja meg a nevelési feladatokat, problémákat, célokat. Kollégáival nemcsak munkatársi, hanem baráti kapcsolatban áll, támogatják, segítõ kritikával ösztönzik egymást. Együtt szervezik, rendezik a falu nevezetes eseményeit (majális, Fincsi-nap, falunap, erdei iskola), melyeknek Zsóka a koordinátora. Mindezzel példát mutat a közösségért végzett tevékenység és az együtt megélt élmények fontosságára. Úgy érezzük, hogy több évtizedes pedagógusi tevékenysége és társadalmimunka vállalásai elismerésre méltóak. Évzáró az óvodában Az év során tanult versekbõl és dalokból állítottuk össze mûsorunkat. A 17 kis-középsõ csoportos állatos történetekkel, mondókákkal mutatkozott be. A hangutánzó szavakkal, utánzó mozdulatokkal kísért örömteli elõadás a legkisebbekkel elfeledtette, hogy ez nem csak játék. A 17 nagy-középsõs népviseletben adott elõ népi dalos játékokat, incsel- kedõ jeleneteket, életképeket. Nagy sikert arattak. Tizenegy nagycsoportos gyerek iskolába készülõ versekkel, ballagó dalokkal, modern tánccal, körjátékokkal búcsúzott. A komoly bemutatkozás megmutatta, hogy õk már valóban érettek a továbblépésre, az iskolára. Jöhet a pihenés, a kötetlenebb napirend, a nyár.

6 6 Lovastanya, tábor és versenyek A ló küllemében van valami, ami jó az ember belsõjének. (Sir Winston Churchill) Cserépfalu határában 2002 óta látogatható a Boldizsár lovastanya. Családi vállalkozásként hozták létre, vezetõje Fridelné Boldizsár Anikó. - Hogyan jött létre ez a lovastanya? - Lovak közelében nõttem fel, hiszen a szüleim, nagyszüleim lovakat tartottak, fuvarozással foglalkoztak. Nagy szerencsémnek tartom, hogy a lovak iránti szeretetet és elhivatottságot ilyen módon továbbvihetem, melyben a családom is teljes mértékben támogat mind a mai napig. Az állattartás szabályai miatt a lovainkat nem tarthattuk belterületen, ezért az Ispán-szélen béreltünk területet erre a célra. A tanyát az évek folyamán fokozatosan megtisztítottuk a felgyûlt hulladéktól, a patak ide tartozó részét azóta is karbantartjuk, hogy a környezeti adottságokat kihasználva kellemes kikapcsolódást nyújtsunk a látogatóknak. Szeretettel várunk és hívunk mindenkit séta- illetve túralovaglásra, különbözõ rendezvényeinkre és természetesen a lovastáborainkba. - Hány lovatok van, és mekkora a tanya látogatottsága? - Most lóval dolgozunk, s lehetõség van a tanyán bértartásra is. Számtalan vendég megfordul nálunk a környezõ településekrõl, de sajnos mind kevesebb a helyi gyerek, pedig itt minden nap ismerkedhetnének a lovaglással, ezzel a csodálatos sporttal. A tanya vezetéséhez elengedhetetlen a lovasedzõi illetve a túravezetõi képesítés, amelyet két éve a fiam, ifjabb Fridel Károly szerzett meg. Így még szakszerûbben lehet oktatni a lovaglást és megismertetni a vidéket. - Milyen programok lesznek itt a nyár folyamán? - Tíz éve szervezünk lovastáborokat, ami iránt az idén is nagy az érdeklõdés. Ebben a szezonban június végétõl július 29-ig 5-6 turnusban fogadjuk a fõs csoportokat. A tábor ideje alatt szállást, teljes ellátást biztosítunk a résztvevõknek, valamint lovas oktatásban lehet részük, amit a tábor végén vizsgával zárunk. Ez idõ alatt a városból érkezett gyerekek szívesen ismerkednek a tanya többi állatával, például a kecskékkel. Megtanulják a gondozást, a fejést, és alkalmanként a kecskesajt készítésébe is beavatjuk õket. Tizenöt éve rendezzük meg az országos B kategóriás díjugrató lovasversenyt, amely a Balogi András emlékverseny nevet viseli. Talán kevesen tudják, hogy Balogi András Cserépfalu szülötte, a military szakágban versenyzett, és az 1980-as moszkvai CSERÉPIEK ÚJSÁGJA olimpián is eredményesen szerepelt. Ez az esemény idén augusztus 11-én lesz itt, az Ispán-széli tanyán. Ezen a megmérettetésen saját lovakkal is eredményesen részt szoktunk venni, hiszen 2011-ben a megyei bajnokságon második helyezést értünk el, ami igen rangos elismerés. Szeptember elején házi versenyt szeretnénk rendezni gyerekeknek, a végén független bírók értékelik és díjazzák majd a résztvevõket. - Miként tudjátok fenntartani a tanyát és az állatokat? - Az állatok számára szükséges takarmányt mi magunk termeljük meg a tanyát körülölelõ területeken. A család és az önkénteseink segítségével rendezzük meg minden évben az országos B kategóriás díjugrató lovasversenyt. Mindazonáltal szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a családon és a barátokon túl a helyi lakosok, vállalkozók, az önkormányzat és a környék lovas egyesületeinek a támogatását is élvezhetjük. Szükségünk is van ezekre a támogatókra, hogy továbbra is átadhassuk a lovak iránti szeretetet, a lovaglás örömét. Így mind több gyerekkel ismertethetjük meg a falusi élet elõnyeit és Cserépfalu csodás természeti adottságait. V. O. Üdítõ csobogás Nagy melegben nyilvánvalóan többet kell öntözni. Miért ne tehetnénk ezt ésszel? A kertészkedõk egyik kedvtelése az öntözés, amikor szinte szemmel látható a növények felüdülése. Az érem másik oldala viszont a magas vízszámla. Vajon értelmes dolog-e a drága ivóvizet locsolásra használni? Az esõvíz ingyen van, ezért nyilván a legolcsóbb és egyébként is a leghasznosabb, lágy öntözõvíz. Azonban ha hosszabb ideig nincs csapadék, akkor a légszennyezõdés miatt az elsõ percben engedjük elfolyni, csak ezután fogjuk fel. A kertben, az udvaron lesüllyesztett vízgyûjtõ ciszterna egyre inkább kifizetõdõ beruházás. Ha ésszel öntözünk, a lehetõ legkevesebb vizet használjuk föl. Alig kell változtatnunk a szokásainkon, hogy jelentõs mennyiségû vizet takarítsunk meg anélkül, hogy ezt a kertünk megsínylené. Vegyünk egy példát! Ha az esõztetõ berendezést a déli napsütésben mûködtetjük, csupán azért, mert a napsütésben szépen csillognak a cseppek, a víz háromnegyed része elpárolog, nem hasznosul. Kora reggel viszont a levegõ, a talaj és a növényzet még hûvös, alig párolog el valami. A legalkalmasabb idõszak hajnali négy és hat óra között van. A párolgást csökkenthetjük, ha nem fürösztjük a növényeket, hanem a vizet lassan, csörgedeztetve juttatjuk a gyökerekhez. A nedvességet két régi, jól bevált módszerrel lehet a legjobban megõrizni: kapálással és takarással. Sekély kapálással megszüntetjük a hajszálcsövességet, amelyen a víz elpárologna. A talaj takarása szalmával, nyesedékkel ugyancsak korlátozza a nedvesség eltávozását. Ha viszont öntözünk, ne túl gyakran. A többször adott kis vízadag csak a felszínt nedvesíti át, s a gyökerek nem mennek mélyebbre, a felsõ, sekély rétegben maradnak, gyorsabban kiszáradnak. Ritkább és kiadósabb öntözéssel a gyökerek mélyebbre kényszerülnek. Könnyû talajon két-három, kötött talajon viszont négy-öt napos szünetet is tarthatunk két alapos öntözés között. Ez négyzetméterenként liter víz legyen (tehát nagyjából két öntözõkannányi). Cz. S.

7 A Cserépfalui Gyülekezetért Alapítvány 1995 decemberében a cserépfalui református egyházközség presbitériuma elhatározta, hogy fennállásának 100. évfordulójára felújítja az õseink által annak idején nagy áldozattal épített templomot. A pénzmozgás megkönnyítésére (bankszámla, devizaszámla, adományok könyvelése, a felajánlott adó egy százalékának fogadása) Zsirka László akkori lelkipásztor forint alaptõkével létrehozta az alapítványt. Az alapító okiratot dr. Derda Krisztina ügyvéd fogalmazta meg. Az alapítvány bírósági bejegyzése 1996 márciusában meg is történt. Az elnöki teendõket dr. Kósik Lajos, a titkári feladatokat dr. Derda István, a pénztárosi feladatot dr. Orosz János látta el. A kuratórium tagja volt még ny. Kósik István és Derda Károly. Az alapítvány elsõdleges célja az alapító okirat szerint, hogy támogassa a templom felújítását, ezen keresztül segítse a cserépfalui reformátusság összefogását. Mi sem mutatja jobban az alapítvány sikerét, létrejöttének létjogosultságát, mint az, hogy az elsõ három évben különféle adományokból több mint 3 millió forint érkezett az alapítvány számlájára. Mind az itthon lakó, mind az elszármazott cserépiek egyaránt megmozdultak a nemes cél érdekében, így aztán 1997-ben elkészülhetett a torony 1,5 millió, 1998-ban pedig a hajó 1,65 millió forint költséggel. Minthogy az alapítvány ily módon betöltötte eredeti célját, a presbitériumnak dönteni kellett afelõl, hogy hogyan tovább ben egy presbiteri gyûlésen úgy határozott, hogy nem szünteti meg az alapítványt, hanem új célokat tûz ki és módosítja az alapító okiratot, kiegészítve azzal, hogy a felújítás után befolyó összegeket az egyházközség ingatlanjainak megóvására, a hitélet támogatására, a gyerekek hitoktatásának segítésére, a fiatalok hitéletbe való bevonására és az ezekhez szükséges anyagi eszközök biztosítására kívánja fordítani. Ugyanezen a gyûlésen határozott a presbitérium arról is, hogy az alapítvány kuratóriumának létszámát öt fõrõl hétre növeli. A megválasztott új tagok: Kósik István polgármester és Mizser Lajos. Idõközben egy lelkészváltás is bekövetkezett a gyülekezetben: az alapító Zsirka László lelkipásztor elköltözött községünkbõl. Az alapítványhoz fûzõdõ érdemeit elismerve, hálával tartozunk neki. Helyébe 2004-ben Martoni Molnár Sándor lépett, aki nagyon jól tudott élni az alapítvány nyújtotta lehetõségekkel. Nagy súlyt fektetett a gyerekek hitoktatására. Különféle fórumokat szervezett a fiatalok bevonására a hitéletbe, mint például a bábcsoport, a Bárkakör, a Biztos Szikla Klub vagy a Dicsõítõ Zenekar létrehozása. E csoportok mûködésének nagy részét, valamint a gyerekek nyári táboroztatásának költségeit szívesen finanszírozta az alapítvány. Fontos esemény az alapítvány mûködésében, hogy ben a cserépfalui származású Csengeri Pintér Péter végrendeletében 1 millió forintot hagyott a Cserépfalui Gyülekezetért Alapítványra, azzal a meghagyással, hogy ebbõl építtessenek haranglábat lélekharanggal az elsõ és második világháborúban elesett magyar testvéreink emlékére. A harangláb elkészült és a templomkertben állították fel. Az eltelt évek nagy részében az alapítvány bevétele adományok híján csak a személyi jövedelemadó 1százalékának CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 7 az átutalásából származott. Ilyenkor a támogatások is ennek megfelelõen szerényebbek voltak ben szomorú esemény következett be: dr. Derda István, a kuratórium titkára és alapító tagja tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk nagy ûrt hagyva maga után. Áldozatos munkáját nem felejtjük, és mindig hálával gondolunk rá. Ez az esztendõ egyébként sem sok jót hozott a számunkra. Dr. Kósik Lajos, az alapítvány kuratóriumának elnöke megromlott egészségi állapota miatt visszaadta megbízását a presbitériumnak. 14 évig töltötte be ezt a megbízatást. Munkáját lelkiismerettel, odaadással, fáradságot nem kímélve végezte. A presbitérium nevében itt is megköszönjük eddigi munkáját. Ahhoz, hogy az alapítvány tovább mûködhessen, új elnököt kellett választani. A presbitérium olyan embert keresett, aki méltó utódja lehet a széles körben elismert és megbecsült elõzõ elnöknek. Így került a választás dr. Tóth Károly szegedi egyetemi tanár személyére, aki szintén cserépfalui születésû, faluját és egyházát szeretõ, megbecsült személy. Megkeresésünkre szívesen vállalta a megbízatást ben újabb lelkészváltozás következett be a gyülekezet életében. Martoni Molnár Sándor helyét Szi-lágyi Zoltán lelkipásztor vette át, aki ígéretesnek tûnik az elkezdett út folytatásában. Ugyanebben az évben átfogó tisztújítás ment végbe a Magyarországi Református Egyházon belül: a hatévenként ismétlõdõ presbiterválasztás. A megújult presbitérium olyan határozatot hozott, hogy az elnök személyén túl megújítja az alapítvány kuratóriumát is. Az új összetétel a következõ: dr. Tóth Károly elnök, Mizser Lajos titkár (régi tag), dr. Orosz János pénztáros (régi tag), Csendes Jánosné, Kósik Attila, Nagy József, Virág Tiborné (új tagok). Az alapítvány könyvelését a megalakulástól kezdve Dósa Sándorné könyvelõ végzi pontosan, ellenszolgáltatás nélkül. A változások miatt újabb alapszabály-módosítást kellett kérni a bíróságnál. A módosítást, mint korábban is, dr. Derda Krisztina ügyvéd fogalmazta meg és bonyolította le, szintén ellenszolgáltatás nélkül, így támogatva az alapítványt. Köszönet mindkettõjük munkájáért! A módosítást a Borsod Megyei Törvényszék június 11-én nyilvántartásba vette. Az alapítvány tovább folytatja mûködését, várja a gyülekezet számára felajánlott adományokat és a személyi jövedelemadó 1 százalékának átutalását a Cserépfalui Gyülekezetért Alapítvány számlaszámra. A támogatásokat elõre is köszönjük; azok felhasználásáról évenként pontos elszámolást teszünk közzé. Mizser Lajos a kuratórium titkára Impresszum Cserépiek Újságja Kiadja Cserépfalu Önkormányzata Cserépfalu Kossuth út 125. Tel/fax: 49/ Eng.sz: 2.24/871/2003 Felelõs szerkesztõ: Virág Tiborné * Készült: Petõ Nyomda, Mezõkövesd 49/

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 7. szám, 2012. július 1000 szeletes Dobostorta 2. oldal Kincsek Portája 12. oldal Természetvédelem 15. oldal Veresegyház Város 13. születésnapján Benke

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának.

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának. Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. MÁRCIUS 14. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház.

Jánoshidai Híradó. HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június 23. csütörtök A programok helyszíne a Faluház. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIV. évfolyam 2. szám 2011. június HIDI-NAPOK 2011. június 23-26. 26. 2011. június

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben